Bild på lagbok och domstolsklubba

Domar Juni 2023

 

Tingsrätter

 

Borås

2023-06-13

B 784-23

Domslut: 1.Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2.Sexuellt ofredande mot barn. 3.Sexuellt ofredande. 4.Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har vid minst två tillfällen tagit på Sekretess A:s nakna underliv. Sekretess A var under 15 år.

 1. Har ofredat Sekretess A vid ett flertal tillfällen, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas hennes sexuella integritet, genom att ta på hennes kropp, hennes rumpa och runt hennes underliv.
 2. Har ofredat Sekretess A vid ett flertal tillfällen, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A:s sexuella integritet, genom att ta på hennes kropp, hennes rumpa och runt hennes underliv.

4.1 Har innehaft 12 barnpornografiska bilder, varav 6 stycken utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 4 stycken barnpornografiska filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt spridit 1 barnpornografisk bild och 4 barnpornografiska filmer, varav 2 filmer utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

4.2 Har vid två tillfällen skildrat Sekretess A i barnpornografiska bilder och filmer.)

Påföljd: Fängelse 1 år 10 månader.

 

Eskilstuna

2023-06-12

B 62-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft och betraktat samt via internet, genom Instagram, spridit en barnpornografisk film med särskilt hänsynslöst innehåll som blivit tillgänglig för annan)

Påföljd: 120 dagsböter om 50 kr.

 

Eskilstuna

2023-06-28

B 2531-22 

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 39 år)

(Har genomfört sexuella handlingar med målsäganden A (13 år vid tidpunkten). Har lagt sig över målsäganden A, pussat målsäganden A på halsen, tagit på målsägande A:s rumpa och bröst samt tagit på och smekt målsägande A:s underliv utanpå trosorna. I samband med detta har han uttalat att de kan ha sex och att ingen behöver få veta det eller liknande)

Påföljd: Fängelse 4 månader.

 

Falu

2023-06-05

B 1443-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 56 år)

(Har innehaft 29 filer med barnpornografiskt material, varav 14 filer utgör bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial, 2 filer utgör bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 4 filer utgör filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial och 9 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Göteborg

2023-06-19

B 7625-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft vaginalt samt oralt samlag med målsäganden NN 2 (14 år) och målsäganden har tagit på den tilltalades kön. Målsäganden har inte deltagit frivilligt och den tilltalade har använt våld. Våldet har bestått i att den tilltalade har dragit målsäganden i håret och hållit fast/tryckt ner målsäganden och betvingat henne sin rörelsefrihet med sin kroppstyngd)

Påföljd: Ungdomsvård.

 

Göteborg

2023-06-15

B 14888-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Innehaft bilder och filmer som skildrar barn i pornografisk bild. Av de 15 filer av barnpornografi som återfanns i beslagtagen dator är 5 bilder att anse som övergreppsmaterial, 8 bilder och 2 filmer (02.02 min) att anses som särskilt hänsynslöst material.)

Påföljd: Ungdomsvård.

 

Göteborg

2023-06-28

B 2963-23

Domslut: Våldtäkt mot barn (Man 40 år)

(1.Har haft oralt samlag med NN 3 som var 14 år gammal. 

2.Har haft oralt samlag med NN 3 som var 14 år gammal. Har även genomfört analt samlag med målsäganden alternativt försökt att ha analt samlag med målsäganden. Det fanns fara för att brottet kunde fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.)

Påföljd: Ändrar brottsrubriceringen till Sexuellt utnyttjande av barn och dömer till fängelse 1 år.

 

Halmstad 

2023-06-14

B 2460-22

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Man: 29 år)

(1. Har olovligen innehaft och betraktat 66 barnpornografiska bilder, varav 34 är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 58 filmer med en total speltid om ca 50 min, varav 52 filmer är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en speltid om ca 48 min.

 1. 2. Har spridit eller på annat sätt gjort sju filer med barnpornografiskt material tillgängliga för någon annan genom att skicka materialet i chattkonversationer på internet.)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Kalmar

2023-06-13

B 2215-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 61 år)

(1.Har genom filöverföringsprogram spridit 26 bilder och 20 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 10 bilder och 20 filmer är att bedöma som grova.

2.Har innehaft 1 127 bilder och 903 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 218 bilder och 513 filmer är att bedöma som grova. den totala speltiden för filmerna uppgår till 5 timmar och 8 minuter, varav 1 timme och 43 minuter avser filmer innehållande grovt material.)

Påföljd: Fängelse 10 månader.

 

Kalmar

2023-06-15

B 371-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med Sekretess A som var 13 år. Sekretess A deltog ej frivilligt)

Påföljd: Ungdomstjänst 130 timmar.

 

Kalmar

2023-06-21

B 3860-21

Domslut: Barnpornografi. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft 158 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. Innehavet avser 138 bilder innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 20 bilder har bedömts som särskilt hänsynslöst material, och 69 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 29 filmer har bedömts som särskilt hänsynslöst material. Den totala speltiden för filmerna uppgår till 1 timme 46 minuter, varav 1 timme 22 minuter avser filmer med särskilt hänsynslöst innehåll.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 180 timmar.

Föreskrift: Ska följa de föreskrifter Frivården finner lämpligt. Övervakare utses av frivården. 

Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 8 månader ha dömts ut.

Obs! Tidigare dömd: Är under 2014 dömd för b.la sexuellt övergrepp mot barn och barnpornografibrott (GM var då 23 år.) 

 

Linköping

2023-06-12

B 3934-22

Domslut: Sexuellt ofredande x2. (Åtalad: Man 59 år)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Linköping

2023-06-29

B 3023-18 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 63 år)

(Åtalad har innehaft 759 bilder och 107 filmer som är barnpornografiska.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 533 av bilderna och 96 av filmerna, med en sammanlagd speltid på drygt 17 timmar, avsett material där barnen är särskilt unga eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 4 månader.

 

Lycksele

2023-06-05

B 388-21

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 59 år)

(Har på ett sexuellt sätt berört Sekretess A, som var 13 år, genom att krama henne, pussa henne flera gånger på kinden och på munnen samt genom att försöka föra in sin tunga i hennes mun)

Påföljd: Villkorlig dom 80 dagsböter om 350 kr.

 

Malmö

2023-06-28

B 13244-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Man 39 år)

(Har innehaft totalt 511 filer med barnpornografiska bilder och filmer, varav 468 bilder bedömts som övergreppsmaterial, 31 bilder som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 9 filmer som övergreppsmaterial (speltid ca 1 timme 49 minuter och 49 sekunder) och 3 filmer som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (speltid ca 25 minuter och 16 sekunder).

Påföljd: Frikänns.

 

Malmö

2023-06-28

B 8406-22

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering 2. Barnpornografibrott. (Man: 18 år.)

(1. Har främjat och utnyttjat att målsäganden NN 6, som vid tiden för gärningen var 12 år gammal, utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta bilder på sin nakna kropp och skicka dessa till den åtalade.

2.Har innehaft tre barnpornografiska filmer, varav två filmer varit att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialtjänstens ungdomskontrakt. Frikändes från barnpornografibrott.

 

Mora

2023-06-12

B 191-21

Domslut: Våldtäkt mot barn, försök till våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(1.Har genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag med NN 1 som var 7 år gammal.

2.Har försökt ha samlag med NN 1 som var 7 år gammal. Åtalad försökte ha vaginalt samlag med NN1 genom att lägga sig i sängen med målsäganden, ta av hennes kläder och försöka ha vaginalt samlag med henne.

3.Har främjat att NN 1 som var 9 år gammal utförde eller medverkade i sexuell posering genom att ta bilder på målsäganden med fokus på hennes nakna underliv.

4.Har skildrat och därefter innehaft sex barnpornografiska bilder.)

Påföljd: Fängelse 6 år.

 

Mora

2023-06-28

B 257-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 12 år gammal. Han har först förmått NN 1 att onanera åt honom och därefter genomfört ett vaginalt samlag.)

Domslut: Ungdomsövervakning 7 månader.

 

Norrtälje

2023-06-07

B 1559-22

Domslut: Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 19 år)

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 50 kr.

 

Nyköping

2023-06-05

B 1851-19

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x2, grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 29 år)

(1.Har ofredat NN 6 (10år) på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 6s sexuella integritet, genom att skriva meddelanden med sexuell innebörd.

2.Har ofredat NN 4 (8år), på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet, genom att skriva meddelanden med sexuell innebörd.)

Påföljd: Fängelse 1 år och 4 månader.

 

Nyköping

2023-06-19

B 973-23

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2, sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 53 år)

(1.Har vid ett stort men okänt antal tillfällen tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet. Målsäganden A var under perioden mellan 5 och 6 år gammal.

2.Har vid upprepade tillfällen tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet. Målsägande A var då 7 år.

3.Har blottat sig för målsägande B på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Han har vid samma tillfälle också frågat målsäganden om de skulle knulla vilket var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Målsäganden var då 7 år.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Nyköping

2023-06-21

B 1599-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 54 år)

(1. Har gjort 15 st bilder med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiska bilder) tillgängliga för annan alternativt innehaft nämnda bilder. 6 st av bilderna är att bedöma som särskilt hänsynslösa och de övriga 9 st bilderna är att bedöma av den s.k. normalgraden.

 1. 2. Har innehaft 177 bilder med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiska bilder). Av dessa bilder har 34 st bedömts som särskilt hänsynslösa och övriga 143 st bilderna är att bedöma som av den s.k. normalgraden.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

Skellefteå

2023-06-07

B 1130-20

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 29 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiska bilder som han berett sig tillgång till. Av det sexuella övergreppsmaterialet är 13 bilder att betrakta som barnpornografi av så kallad normalgrad och åtta bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: ska genomgå Kriminalvårdens program Seif.

 

Skellefteå

2023-06-27

B 63-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material som han berett sig tillgång till. Det barnpornografiska materialet består av i vart fall 705 bilder och 393 filmer (total speltid 15 h 16 min 23 sekunder), varav 631 bilder och 276 filmer (total speltid 9 h 47 min) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ungdomsvård och ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

Skellefteå

2023-06-28

B 247-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material (övergreppsmaterial) som han berett sig tillgång till. Övergreppsmaterialet har bestått i 103 bilder och 1 film (speltid: 8 sek), varav 9 bilder är att betrakta som som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 1. 2. Har innehaft och betraktat barnpornografiskt övergreppsmaterial som han berett sig tillgång till. Övergreppsmaterialet har bestått i 39 bilder.)

Påföljd: Fängelse 2 månader (dömdes även för grovrattfylleri).

 

Sundsvall

2023-06-05

B 2038-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har olovligen innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 858 bilder och 281 filmer, varav 132 bilder och 147 filmer innehåller särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora mängden bilder och filmer innefattande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt så spridning av det barnpornografiska materialet skett.) 

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 120 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

 

Sundsvall 

2023-06-16

B 2840-22

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering 2. Sexuellt ofredande mot barn x6. 3. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 4. Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 31 år)

(1.Har genom löften om betalning samt hotelser om att göra andra illa försökt förmå MA, som då var under 15 år, att till honom skicka bilder på henne iförd endast underkläder.

2.Har sexuellt berört Mb, som är under 15 år, genom att ta, slå och nypa på hennes rumpa samt lägga armen om henne och ta på hennes bröst.

har sexuellt berört Mc, som var under 15 år, genom att upprepade gånger ta henne på rumpan samt ta henne på låren.

2.1 Har sexuellt berört Mc, som var under 15 år, genom att upprepade gånger ta henne på rumpan samt ta henne på låren. Det hände vid ett tillfälle mellan den 28 oktober 2022 och den 1 november 2022.

2.3 Har ofredat MA, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att kyssa henne samt smeka henne på låren, brösten och slidan. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2022 och den 23 oktober 2022.

2.4 Har ofredat MA, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka MAs sexuella integritet, genom att kyssa henne samt beröra hennes bröst och slida. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2022 och den 23 oktober 2022.

2.5 Har genomfört en sexuell handling med MA som var under 15 år bestående av att ha berört hennes slida. Det hände den 26 oktober 2022.

2.6 har ofredat MC, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka MCs sexuella integritet, genom att kyssa henne samt beröra hennes bröst och slida. Det hände den 26 oktober 2022. 

3.1 Har genomfört en sexuell handling med MB som var under 15 år bestående av att kyssa henne samt smeka på hennes lår, bröst och nakna slida. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2022 och den 23 oktober 2022.

3.2 Har genomfört en sexuell handling med MB som var under 15 år bestående av att beröra hennes nakna slida. Det hände den 26 oktober 2022.

4.1 Har genomfört en sexuell handling med MB som var under 15 år bestående av att han berört samt fört in sina fingrar i hennes slida. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2022 och den 23 oktober 2022.

4.2 Har genomfört en sexuell handling med MB som var under 15 år bestående av att ha fört in sina fingrar i hennes slida. Det hände den 26 oktober 2022.

4.3 Har vid ett flertal tillfällen haft vaginala, anala och orala samlag, samt med samlag jämförliga sexuella handlingar bestående av att föra in fingrarna i målsägandens slida, med MG som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 december 2022 och den 15 januari 2023.)

Påföljd: Fängelse 5 år 6 månader.

 

Södertälje

2023-06-22

B 1235-23 

Domslut: 1.Sexuellt ofredande mot barn. 2.Sexuellt övergrepp mot barn. 3.Sexuellt ofredande. (Man: 35 år)

(1. Har ofredat Sekretess 1, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1s sexuella integritet, genom att ha kysst henne på insida lår nära könsorganet och tagit henne på insida lår.

2.Har smekt Sekretess 1, som var 14 år, på låren och smekt henne på könet utanpå kläderna medan de satt i en bil.

3.Har sexuellt berört Sekretess 1 som var 14 år, genom att pussa henne i nacken och ta på hennes rumpa.)

Påföljd: Fängelse 9 månader, friades från sexuellt övergrepp mot barn.

 

Södertälje

2023-06-22

B 2991-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Man: 19 år)

(Har innehaft totalt 8 filmer och en bild med barnpornografiskt material. Det hände den 1 juni 2022)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Södertörn

2023-06-01

B 1501-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 49 år)

(Innehaft 294 barnpornografiska bilder och 128 barnpornografiska filmer med en total uppspelningstid om drygt 7 timmar. Av dessa har 142 bilder och 105 filmer bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Södertörn

2023-06-14

B 5768-22

Domslut: Obs! 2 tilltalade (Båda 17 år)

GM1: Kränkande fotografering, barnpornografibrott, sexuellt utnyttjande av barn (har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande A, som var 14 år vid tillfället) Utnyttjande av barn för sexuell posering (har utnyttjat målsägande A, som var 14 år vid tillfället, att utföra eller medverka i en sexuell posering då han filmat och fotograferat när målsägande A utförde oralt samlag på GM2), barnpornografibrott

GM2: Kränkande fotografering, barnpornografibrott, sexuellt utnyttjande av barn (har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande A, som var 14 år vid tillfället. Händelsen filmades med en mobiltelefon i enlighet med åtalspunkterna 3.2 och 3.3). 

(1.Har tillsammans och i samförstånd olovligen och i hemlighet filmat målsägande B när denne befann sig inomhus på en toalett där han onanerade.

2.Har tillsammans och i samförstånd skildrat målsägande B, som var 13 år vid tillfället, i barnpornografisk film genom att filma målsäganden när denne onanerade på en toalett.)

Påföljd: GM 1: Ungdomstjänst 70 timmar.

GM 2: Ungdomstjänst 60 timmar.

 

Umeå

2023-06-09

B 3240-22

Domslut: 1.Grov barnpornografibrott. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3.Sexuellt övergrepp mot barn. 4.Sexuellt ofredande mot barn. 5. Våldtäkt mot barn x2. 6.Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 7.Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(1. Har berett sig tillgång till, innehaft och betraktat samt även spridit, förevisat eller på annat sätt gjort tillgängliga, pornografiska bilder av barn. Han har därvid hanterat i vart fall 734 bilder, varav 338 stycken är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, och 461 filmer (total speltid 18 h 13 min 42 sek), varav 324 stycken (total speltid ca 14 h 24 min) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

2.1 Har främjat eller utnyttjat att målsäganden Sekretess D som var 14 år gammal utfört sexuell posering. Han har därvid vid upprepade tillfällen via meddelanden på Snapchat uppmanat målsäganden att fotografera sin egen nakna kropp – med fokus på könsorganet – och skicka de bilderna till den tilltalade.

2.2 Har främjat eller utnyttjat att målsäganden Sekretess A som var 12 år gammal utfört sexuell posering. Han har därvid vid upprepade tillfällen via meddelanden på applikationerna Telonym och Snapchat uppmanat målsäganden att fotografera sin egen nakna kropp – med fokus på könsorganet – och skicka de bilderna till den tilltalade.

3.Har smekt NN 3 på magen, brösten, rumpan och i underlivet utanpå trosorna. NN 3 var 10 år gammal vid tillfället.)

 1. 4. Har ofredat målsäganden Sekretess A, som var 12 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att vid upprepade tillfällen skicka bilder och filmer föreställande ett naket manskön – vissa visandes när mannen onanerar.

5.1 Har med målsäganden Sekretess B som var 14 år genomfört, alternativt på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa, en sexuell handling. Den sexuella handlingen bestod i att målsäganden onanerade på sig själv, ejakulerade och sedan förde in ejakulatet i sin mun.

5.2 Har vid fem tillfällen utöver tillfället ovan (åtalspunkten 4.1), med målsäganden Sekretess B som var 14 år genomfört, alternativt på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa, en sexuell handling. Den sexuella handlingen bestod i att målsäganden onanerade på sig själv.

 1. Har främjat eller utnyttjat att målsäganden Sekretess B som var 14 år gammal utfört sexuell posering. Den tilltalade har därvid vid upprepade tillfällen via meddelanden på applikationen Snapchat uppmanat målsäganden att till den tilltalade skicka fotografier och filmer av målsägandens nakna kropp och i ett flertal fall föreställande hur målsäganden genomför sexuella handlingar. De sexuella handlingar som målsäganden uppmanades att utföra var att onanera samt även föra in sitt ejakulat i sin egen mun och anal.
 2. Har skildrat barn i pornografiska bilder genom att han instruerat och förmått barnet, som var 14 år gammalt, att ta foton och videos av sin egen nakna kropp – med fokus på underlivet – samt av hur barnet utför sexuella handlingar och sedan skicka dessa foton och videos till den tilltalade.

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Umeå

2023-06-29

B 1269-23 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 45 år)

(Har innehaft 23 barnpornografiska bilder, varav 8 bilder har bedömts som grov barnpornografi.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå frivårdens program SEIF.

 

Uppsala

2023-06-05

B 3160-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år)

(Har via internet spridit 35 barnpornografiska bilder samt tre särskilt hänsynslösa barnpornografiska bilder till andra personer.

Har vidare på en dator, två externa hårddiskar, ett USB-minne, ett minneskort samt en mobiltelefon innehaft övergreppsmateriel enligt nedan: 

– 13 560 barnpornografiska bilder.

– 90 särskilt hänsynslösa barnpornografiska bilder. 

– 4 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 9 minuter 4 sekunder 

– 19 särskilt hänsynslösa barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 4 timmar, 5 minuter och 7 sekunder.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: ska genomgå programbehandlingen SEIF.

 

Uppsala

2023-06-08

B 6268-22

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 20 år)

(Har sexuellt ofredat Sekretess NN som vid tillfället var 8 år genom att via sociala medier skicka bilder och en video på sitt könsorgan samt textmeddelanden och en video med sexuella anspelningar, vilket var ägnat att kränka Sekretess NN:s personliga integritet)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr.

 

Uppsala

2023-06-08

B 834-23

Domslut:  Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har gjort tillgänglig 36 barnpornografiska bilder samt därutöver innehaft och betraktat 21 filmer och 35 bilder med barnpornografiskt material.)

Påföljd: Ungdomstjänst 25 timmar.

 

Uppsala

2023-06-09

B 2327-21

Domslut: Barnpornografibrott x5, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x6, sexuellt ofredande x2, sexuellt ofredande mot barn, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. OBS! 9 st målsägande i åldern 7-14 år gamla. (Åtalad: Man 28 år)

(1. Har innehaft 234 barnpornografiska bilder och 5 filmer (speltid ca 1 min 20 sek). Varav 145 bilder och 2 filmer (speltid ca 25 sek) utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Har delat eller innehaft en barnpornografisk bild

Har skildrat barn i pornografisk bild genom att spara ner 8 bilder (”skärmdumpar”) från de chattar han haft med NN 8 (11år) och sedan inneha dessa på sin mobiltelefon.

har skildrat barn i pornografisk bild genom att spara ner 7 bilder (”skärmdumpar”) från de chattar han haft med NN 11 (10år) och sedan inneha dessa på sin mobiltelefon

Har skildrat barn i pornografisk bild genom att spara ner 7 bilder (”skärmdumpar”) från de chattar han haft med NN 13 ovan och sedan inneha dessa på sin mobiltelefon.

6.Har skildrat barn i pornografisk bild genom att spara ner 4 bilder (”skärmdumpar”) från de chattar han haft med NN 32 ovan och sedan inneha dessa på sin mobiltelefon

Har via kontakter på internet förmått NN 8, som då var som mest 11 år gammal, att skicka bilder där hon poserar naken, samt bilder på hennes nakna kön. Han har även förmått henne att i livechatt posera naken för honom

Har via kontakter på internet förmått NN 11 som då var som mest 10 år gammal, att skicka bilder och filmer där hon poserar naken, samt bilder på hennes nakna kön.

Har via kontakter på internet förmått NN 13, som då var som mest 14 år gammal, att skicka bilder där hon poserar naken, samt bilder på hennes nakna rumpa och kön.

10.Har via kontakter på internet förmått NN 35, som vid tillfället var som mest 7 år gammal, att skicka bilder på sig iklädd enbart trosor.

Har via kontakter på internet förmått NN 29, som då var som mest 9 år gammal, att skicka en bild på hennes nakna kön.

Har via kontakter på internet förmått NN 32, som då var som mest 14 år gammal, att skicka bilder på sin nakna kropp och sitt nakna kön.

Har ofredat NN 13, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 13s sexuella integritet, genom att skicka bilder av sitt könsorgan till henne och skriva bland annat ”vill stoppa in snoppen i dig nu” till henne.

Har ofredat NN 3 på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att skriva ”gillar du snopp” och ”vill du se” i meddelanden till henne. Målsäganden var vid tillfället 11 år gammal.

Har ofredat NN 16, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 16s sexuella integritet, genom att skicka en bild på sitt könsorgan till henne.

Har via kontakter på internet försökt förmå NN 21, som då var 10 år, att skicka bilder på sitt kön.)

Påföljd: Fängelse 1 år 4 månader.

 

Uppsala

2023-06-12

B 5070-21

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x4, sexuellt ofredande x6, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3, försök till våldtäkt mot barn x2, försök till sexuellt övergrepp mot barn x2, barnpornografibrott x 3. OBS! Sammanlagt 12 barn i åldrarna 8-14 år. (Åtalad: Man 63 år)

(1.Skickat en barnpornografisk film till målsägare H (9år gammal)

2.Skickat en barnpornografisk film till målsägare N (14 år gammal)

3.-delat 38 barnpornografiska filer med okänt antal andra  användare på internet. Av filerna är 9 filmer med särskilt hänsynslöst  övergreppsmateriel med en sammanlagd speltid om 2 minuter och 15 sekunder.

-Har vidare delat 5 barnpornografiska filer med okänt antal andra användare på internet -Delat 2 barnpornografiska filer med okänt antal andra användare på internet. 

-I en mobiltelefon innehaft 14 barnpornografiska bilder, varav 2 anses utgöra särskilt  hänsynslös övergreppsmateriel. 

-I en mobiltelefon innehaft 89 barnpornografiska filer. Av filerna utgör 22 bilder  med övergreppmateriel, 23 bilder med särskilt hänsynslös övergreppsmateriel, 21  filmer övergreppsmateriel med en sammanlagd speltid om 18 minuter och 50 sekunder samt 33 filmer med särskilt hänsynslös övergreppsmateriel med en  sammanlagd speltid om 35 minuter och 56 sekunder.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Västmanland

2023-06-15

B 6030-22

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 24 år)

(Har tagit ett tag om NNs rumpa.  NN var 11 år)

Påföljd: 40 dagsböter om 180 kr.

 

Växjö

2023-06-07

B 4051-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 29 år)

(Har innehaft 16 st barnpornografiska bilder och 19 st barnpornografiska filmer.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 170 kr.

 

Växjö

2023-06-08

B 6189-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

Påföljd: Ungdomstjänst 120 timmar.

 

Ystad

2023-06-22

B 2009-22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn x2, sexuellt ofredande x2, våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 75 år)

Påföljd: Fängelse 1 år 3 månader. Frikänns för våldtäkt mot barn.

 

Ångermanland

2023-06-21

B 1502-22

Domslut: 1. Sexuellt ofredande. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 42 år)

(1. Har ofredat AA, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka AA:s sexuella integritet, genom att till henne via Instagram dels ha skickat en bild på sin erigerade penis dels ha skickat en film där han onanerar.

 1. Har främjat eller utnyttjat att AA, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera sina bröst och sitt underliv samt att skicka bilderna till honom.)

Påföljd: 60 dagsböter om 70 kr, frikänns från utnyttjande av barn för sexuell posering.

 

Östersund 

2023-06-08

B 3557-18

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 53 år)

 (Har innehaft 2 603 barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film med en spellängd om 1 minut och 5 sekunder. 233 bilder skildrar grova sexuella övergrepp mot barn och är bedömda som grovt övergreppsmaterial)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Östersund 

2023-06-12

B 1568-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott, kränkande fotografering. (Åtalad: Man 41 år)

(1. Innehaft 18 316 filer (bilder och filmer) barnpornografiskt material varav 6 743 filer är att bedöma som grovt barnpornografiskt material. De filer som består av filmer har en total speltid om 64 timmar och 33 minuter med övergreppsmaterial på barn, varav 49 timmar och 59 minuter bedöms innehålla särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 1. Har i form av skildrande av minderårig, uppsåtligen filmat och fotograferat målsägande, som vid tillfället var under 18 år, och för honom en känd minderårig person. Det handlar totalt om 714 filer som är att anse som barnpornografiska, då de avbildar ett barn, är av sexuell karaktär och vädjar till sexualdriften.)

Påföljd: Fängelse 6 månader.

 

Östersund

2023-06-29

B 66-23 OBS! 2 tilltalade (Kvinna 52 år och Man 45 år) 

Domslut:  

Mannen: 
1. Grov våldtäkt mot barn x3.
2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2
3. Grov fridskränkning
4. Barnpornografibrott.

(1.1 Har mellan den 1 september 2010 och den 1 augusti 2021 frekvent utsatt NN 3, som under den aktuella perioden var under 15 år, för samlag och sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på flera platser i Sverige enligt nedan:

 1. A)Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3:s bostad, genomfört ett vaginalt samlag med NN 3 genom att lägga henne på en madrass, ta av henne kläderna, lägga sig över henne och därefter föra toppen av sin penis mot NN3:s underliv och försöka trycka in den.
 2. B)Har någon gång mellan den 1 februari 2014 och den 1 maj 2014 i NN 3:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka NN 3 i underlivet.
 3. C)Har den 11 augusti 2015 under en barnvagnspromenad i ****** kommun genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 3 genom att ta av hennes kläder och därefter slickat henne i underlivet.
 4. D)Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3 och NN 6:s bostad, genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar jämförliga med samlag, med NN 3 och NN 6 genom att lägga dem bredvid varandra i bostadens lekrum, ta av dom kläderna och därefter växelvis slicka först den ena och sedan den andra i underlivet.
 5. E)Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 19 juni 2017 under en bilfärd, stannat bilen, tagit av NN 3 alla kläder så hon var helt naken, satt henne gränsle över sig med ansiktet mot sig och därefter gnidigt snoppen mot hennes underliv, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag.
 6. F)Har någon gång mellan den 19 juni 2017 till och med den 31 augusti 2017 i NN 3:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att lyfta upp NN 3 på ett bord, ta av hennes kläder och slicka henne i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-F frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 3. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 3 i underlivet

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-F frekvent under hela brottstiden genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att föra upp sina fingrar i NN 3:s underliv. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (Pappa) och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg samt att mannen utnyttjat hennes skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt.

1.2 Har mellan den 13 augusti 2013 och den 6 januari 2023 frekvent utsatt NN 6, som under den aktuella perioden var under 15 år, för sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på olika platser i Sverige enligt nedan:

 1. A) Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3 och NN 6:s bostad, genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar jämförliga med samlag, med NN 3 och NN 6 genom att lägga dem bredvid varandra i bostadens lekrum, ta av dom kläderna och därefter växelvis slicka först den ena och sedan den andra i underlivet.
 2. B) Har någon gång mellan den 2 juli 2018 och den 31 augusti 2018, genomfört ett vaginalt samlag med NN 6 genom att lägga henne på en tröja på marken i skogen, ta av henne kläderna samt därefter fört upp sitt finger i hennes underliv.
 3. C) Har någon gång mellan den 2 juli 2018 och den 31 augusti 2018, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 6 genom att lyfta upp henne på ett par flyttkartonger i ett garage och sedan slicka henne i underlivet samtidigt som han onanerat.
 4. D) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 25 juli 2021 i NN 6:s bostad, genomfört ett samlag med NN 6 genom att ta av henne kläderna och därefter ta på hennes underliv. Han har efter det dragit i hennes ben så hon hamnat på rygg och därefter slickat henne i underlivet. Efter detta har mannen lagt sig över NN 6 och tryckt sin penis mot hennes underliv så att i vart fall toppen av penisen nuddat hennes underliv. Vid samma tillfälle har mannen även fört in sitt finger i NN 6:s underliv.
 5. E) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 25 juli 2021 i NN 6:s bostad, genomfört ett samlag med NN 6 genom att lägga sig bredvid henne i sängen och sedan fört in ett finger i hennes underliv samtidigt som han onanerat.
 6. F) Har någon gång mellan den 1 september 2018 till den 1 augusti 2021 i NN 6:s bostad, när NN 6 legat på magen, klätt av henne kläderna, lyft upp hennes rumpa och därefter gnidit sin penis mot hennes underliv, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag.
 7. G) Har någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 25 juli 2021 i sin bostad, genomfört ett vaginalt samlag med NN 6 genom att ta av henne kläderna, erbjuda henne pengar och därefter försökt att föra in sin penis i NN 6:s underliv varpå mannens penis vidrört NN 6:s underliv.
 8. H) Har någon gång i december 2022 i NN 6:s sovrum i hennes bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka henne i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-H frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilket är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 6. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 6 i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-H frekvent under hela brottstiden genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att föra upp sina fingrar i NN 6:s underliv. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid, dels riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (pappa) och under större delen av hennes uppväxttid, del då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

1.3 Har mellan den 7 maj 2018 och den 31 december 2022 frekvent utsatt NN 1, som under den aktuella perioden var under 15 år, för sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på olika platser i Sverige enligt nedan:

 1. A) Har den 17 november 2017 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag med NN 1, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka NN 1 i underlivet.
 2. B) Har någon gång mellan den 7 maj och den 8 maj 2018 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.
 3. C) Har någon gång mellan den 7 maj 2018 och den 31 augusti 2018 i NN1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka NN 1 i underlivet samtidigt som han tagit på sin penis.
 4. D) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet
 5. E) Har någon gång mellan den 26 juli 2021 och den 31 december 2022 i sin, genomfört oralsex, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.
 6. F)Har någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 december 2022 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.
 7. G) Har någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 30 november 2022 i NN 1:s bostad, erbjudit NN 1 godis och därefter genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-G frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 1. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 1 i underlivet.

Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid, samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (pappa) och under större delen av hennes uppväxttid, del då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen har därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

 

2.1 Har utöver de tillfällen som framgår av punkten 1.1 frekvent utsatt NN 3, som vid samtliga tillfällen var under 15 år, för sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 1 september 2010 och den 21 augusti 2021 på flera platser i Sverige enligt nedan:

 1. A) Har någon gång mellan den 1 november 2015 och den 7 maj 2018 vid en bilfärd i Sverige tagit på NN 3:s underliv med sina händer innanför hennes kläder samtidigt som han onanerat.
 2. B) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 26 juli 2021 med våld knuffat ned NN 3 i en soffa och därefter tagit henne på brösten med sina händer

Har utöver de händelser som preciserats i punkterna A-B frekvent under hela brottstiden vidrört NN 3:s underliv och bröst med sina händer. Vid ett stort antal tillfällen har beröringen av underlivet skett innanför NN3:s trosor. Gärningarna ska bedömas som grova dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt.

2.2  Har utöver de tillfällen som framgår av punkten 3.1 frekvent utsatt NN 6, som vid samtliga tillfällen var under 15 år, för sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 6 januari 2023 på flera platser i Sverige enligt nedan:

 1. A) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i NN 6:s bostad, lagt sig bredvid NN 6 i sängen och därefter tagit på hennes underliv innanför hennes kläder samtidigt som han onanerat. Han har därefter frågat henne om hon kan utföra oralsex på honom.
 2. B) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i tvättstugan, lyft upp NN 6 på en tvättmaskin, dragit av hennes kläder, erbjudit henne pengar och därefter frågat om hon kan onanera åt honom. Mannen har därefter tagit NN 6:s hand, lagt den på sin penis och tvingat henne att onanera åt honom.
 3. C) Har någon gång mellan den 5 och 6 januari 2023 i NN 6:s bostad tagit på NN 6:s underliv innanför hennes kläder.

Har utöver de händelser som preciserats i punkterna A-C frekvent under hela brottstiden vidrört NN 6:s underliv och bröst med sina händer. Vid ett stort antal tillfällen har detta skett innanför NN 6:s kläder. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen har därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

 

 1. 3. Har begått följande brottsliga gärningar mot NN 3 Det hände mellan den 19 december 2018 och den 8 januari 2023 på flera platser i, Sverige. Han har:

Den 19 december 2018 i NN 3: bostad, klämt ihop NN 3:s kinder med smärta som följd

Den 12 februari 2020 i NN 3:s bostad, nypt NN 3 i låren med smärta och rodnad som följd.

Den 27 november 2021 i bostaden ***** slagit NN 3 i ryggen med nycklar med smärta och rodnad som följd.

Någon gång mellan den 14 augusti och den 15 augusti 2022 i en bil slagit NN 3 flertalet gånger med knuten näve i ansiktet samt över axel och rygg. Han har vid samma tillfälle även knuffat NN 3 ner i ett dike samt slagit henne med en påse med skräp i; allt med smärta som följd.

Någon gång mellan den 1 oktober 2022 och 8 januari 2023 i NN 3:s bostad, tryckt in sitt finger i NN 3:s revben med smärta som följd.

4.Har innehaft 33 barnpornografiska bilder.)


Kvinnan: Grov våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd med Mannen utsatt NN 1, som vid tillfället var tre år, för en våldtäkt. Våldtäkten har bestått i att Mannen slickat NN 1 i underlivet. Det hände den 17 november 2017 i NN 1:s bostad. Brottet bör bedömas som grovt då NN 1 var tre år gammal vid tillfället och de tilltalade visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att gärningen riktats mot ett skyddslöst barn som var i beroendeställning till dem. Kvinnan har medverkat till gärningen gentemot NN 1 genom underlåtenhet. Hon har härigenom haft en garantställning med skyldighet att skydda och ha omsorg om NN 1. Medverkan har bestått i att Kvinnan genom underlåtenhet att ingripa för att skydda NN 1 från gärningen möjliggjort det särskilt hänsynslösa och råa beteendet.)

Påföljd: Mannen : Fängelse 12 år ( frikänns dock från 2 fall av grov våldtäkt mot barn och 1 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Kvinnan: Frikänns.

 

************************

Hovrätter

 

Hovrätten i Väst

2023-06-15

B 4716-22

Domslut:  Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 48 år)

Påföljd: Bestämmer antalet dagsböter som den villkorliga domen ska förenas med till 80.

(Borås Tr. B 858-22 dömde till villkorlig dom)

 

Hovrätten i Väst

2023-06-15

B 3097-23

Domslut: Obs 2 tilltalade. (Åtalad: Man 1: 31 , år Man 2: 26 år)

GM 1: Våldtäkt mot barn x2, grov våldtäkt mot barn x4.

GM 2: Utnyttjande av barn för sexuell posering, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte.

Påföljd: Tilltalad 1: Bestämmer att den villkorliga domen ska förenas med 100 dagsböter om 150 kr. Dömer även honom för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte.

Tilltalad 2: Fastställer tingsrättens beslut.

(Borås Tr. B 2733-22 dömde:

Tilltalad 1: Villkorlig dom, 40 dagsböter om 50 kr (2 000 kr)
Tilltalad 2: Fängelse 5 år )

 

Hovrätten i Väst

2023-06-16

B 1139-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 25 år)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Uddevalla Tr. B 739-20 dömde till fängelse 1 år 6 månader)

 

Hovrätten i Väst

2023-06-16

B 3042-23 (Åtalad: Man 47 år)

Domslut: Våldtäkt mot barn x4, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x9, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x18, barnpornografibrott.

(Innehaft 385 stycken barnpornografiska bilder och filmer, varav 62 bilder och 37 filmer bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut på så sätt att man ogillar åtalet för försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, i övrigt gäller tingsrättens beslut.

(Varbergs Tr. B 2165-22 dömde till 6 år)

 

Hovrätten i Väst

2023-06-21

B 3255-23

Obs! 2 tilltalade. (Åtalad: Man 1: 26 år, Man 2: 24 år)

Domslut:
Tilltalad 1: Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande av barn.
Tilltalad 2: Våldtäkt mot barn x 2.

Påföljd: Fastställer Tingsrättens beslut.
(Göteborgs Tr. B 15695-22 dömde till
Tilltalad 1: Fängelse 3 år och 4 månader och livstids utvisning.
Tilltalad 2: Fängelse 4 år och 9 månader och livstids utvisning) 

 

Nedre Norrlands hovrätt

2023-06-14

B 671-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x14, barnpornografibrott. (Åtalad: Man 72 år)

(Har skildrat målsäganden i pornografisk bild bl.a. i enlighet med gärningarna om utnyttjande av barn för sexuell posering i denna stämningsansökan samt innehaft 127 st filer som är att betrakta som övergreppsmaterial)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut men ändrar skadestånd.

(Tidigare Ångermanlands tingsrätt B 337-23 där domen blev 6 års fängelse, Frikändes från: Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x7)

 

Nedre Norrlands hovrätt

2023-06-16

B 2034-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 38 år)

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom och frikänner.

(Ångermanlands Tr. B 1267-21 dömde till fängelse i 6 år.)

 

Nedre Norrlands hovrätt

2023-06-16

B 711-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom men ändrar skadeståndet.

(Östersunds Tr. B 394-22 dömde till ungdomstjänst 140 timmar.)

 

Nedre Norrlands hovrätt

2023-06-22

B 716-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Sundsvalls Tr. B 2122-22 dömde till ungdomstjänst 150 timmar.)

 

Övre Norrlands hovrätt

2023-06-12

B 471-23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har innehaft och betraktat 14 st barnpornografiska bilder samt 3 st barnpornografiska filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (totalt speltid på 2 min 10 sekunder)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Umeå Tr. B 1456-22 dömde till Ungdomstjänst 40 timmar)

 

Övre Norrlands Hovrätt

2023-06-15

B 149-23 

Domslut: 1.Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3. 2Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering 3.Barnpornografibrott 4.Sexuellt ofredande. (Man: 67 år)

(1.1 Har genomfört sexuella handlingar med NN 5. Han har klätt av NN 5 och förmått NN 5 att röra sin penis i sexuellt syfte. Han klädde av sig och var naken i NN 5s närhet i sexuellt syfte. Händelsen avbröts när *** konfronterade honom. Det hände den 4 december 2021.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 5. Han förmådde NN 5 att smeka hans kön utanpå hans långkalsonger i ett sexuellt syfte. Det hände någon gång mellan den 1 november 2021 och den 30 november 2021.

1.3 Har genomfört en sexuell handling med NN 5 genom att han med sina fingrar tagit om NN 5s penis i ett sexuellt syfte. Det hände någon gång mellan 1 januari 2021 och den 30 november 2021.

 1. Har vid flera tillfällen främjat och utnyttjat NN5 att genomföra sexuella poseringar, vilket GM dokumenterat med fotografier. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2021 och den 30 november 2021.
 2. Har skildrat målsägande i barnpornografiska bilder och därefter innehaft bilderna som han berett sig tillgång till samt betraktat bilderna. 50 bilder är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial och fyra bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmateria)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut till fängelse 1 år och 6 månader.

(Skellefteå Tr. B 1316-21 dömde till fängelse 1 år, frikändes från 1 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn.)

**********************

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

 

5 thoughts on “Domar från tingsrätter och hovrätter juni 2023

 1. Jag är novis i dumpen. Swishar när jag kan. Läser när jag orkar. Måste ta det i omgångar för jag orkar inte med att ta in det annars. Är förälder till en 7åring.

  Hur som helst är det normalt att det är så här många domar? Över hela landet, flera stycken. Jag visste att problemet var större än man vill inse men det är svindlande många i juni rapporten.

 2. Ganska ny här på Dumpen.

  Skrämmande många domar och ännu mer skrämmande låga straff.
  …och så funderar man på 1hur många anmälda som inte ens kommer till domstol?

  Så otroligt många så jag hade inte ork att läsa alla.

  Kunde den som gjorde sammanställningen se något mönster på de olika domstolarna vad det gällde straffpåföljden? Alltså höga låga straff?

  Man blir på riktigt mörkrädd att 100-tals barnpornografibilder med spridning kan ge skyddstillsyn!!!, lite dagsböter eller i ’bästa fall’ några månaders fängelse. Att våldtäkter mot barn inte ger 5-10 år fängelse minst…

  Tack för ert fina arbete…❤

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X