Sponsorer
Bild som illustrerar domar

Domar Juni 2023

 

Tingsrätter

Attunda

2023-06-02

B 12796–20

Domslut: Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 66 år) 

(Har främjat eller utnyttjat att NN2 född 2004, NN3 född 2004 samt okända målsäganden som fyllt femton år men inte arton år, utfört och medverkat i sexuell posering ägnad att skada hälsa och utveckling genom att han förmått NN2, NN3 samt okända målsäganden som fyllt femton år men inte arton år, att i samband med åtalspunkten ”Olovlig anskaffan av alkohol” låta sig fotograferas med sexuellt tema. Det hände mellan den 1 maj 2020 och den 3 december 2020)

Påföljd: Frikänns. (Men döms dock för olovlig anskaffan av alkohol till 130 dagsböter om 90.)

 

Attunda

2023-06-02

B 7668–22

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 49 år)

(Har ofredat Sekretess A (13år), på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att fråga henne om hon fått bröst, hur långt hon kommit i puberteten, fått hår på snippan och andra frågor med liknande innebörd)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Attunda

2023-06-02

B 2782–21

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 58 år.)

(Innehaft och/eller betraktat 582 barnpornografiska bilder och 11 filmer. Av dessa har 54 bilder klassificerats som särskilt hänsynslöst material.)

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 120 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

 

Attunda

2023-06-05

B 8056–21

Domslut: 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har främjat och utnyttjat målsäganden NN1, vid tillfället 12 år, till att medverka i sexuell posering då hon via snapchat skickat flera bilder på sina bröst. Det hände någon gång mellan den 21 januari 2020 och den 23 januari 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet genom att den tilltalade hotat NN1 att skada hennes familj, skrivit ner NN1:s hemadress samt hotat att sprida bild/bilder på henne om hon inte skickade bilder till honom.

2.1 Har försökt främja och utnyttja målsägande NN1, vid tillfället 13 år, till att medverka i sexuell posering genom att i chattar ha försökt förmå henne att ta bilder när hon poserar helt eller delvis naken och skicka till honom via sociala medier. Det hände den 9 maj 2021.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller enbart varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.  Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet genom att den tilltalade hotat NN1 att skada hennes familj och/eller sprida bild/bilder på henne om hon inte skickade bilder till honom. 

2.2 har försökt främja och utnyttja målsägande NN2, vid tillfället 12 år, till att medverka i sexuell posering genom att i chattar ha försökt förmå henne att ta bilder när hon poserar helt eller delvis naken och skicka till honom via sociala medier. Det hände den 4 september 2021.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller enbart varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet genom att den tilltalade hotat NN2 att komma hem till henne, skada henne och hennes familj samt skickade en bild på en pistol om hon inte skickade bilder till honom.)

Påföljd: Fängelse 10 månader.

 

Borås

2023-06-13

B 784-23

Domslut: 1.Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2.Sexuellt ofredande mot barn. 3.Sexuellt ofredande. 4.Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har vid minst två tillfällen tagit på Sekretess A:s nakna underliv. Sekretess A var under 15 år.

 1. Har ofredat Sekretess A vid ett flertal tillfällen, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas hennes sexuella integritet, genom att ta på hennes kropp, hennes rumpa och runt hennes underliv.
 2. Har ofredat Sekretess A vid ett flertal tillfällen, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A:s sexuella integritet, genom att ta på hennes kropp, hennes rumpa och runt hennes underliv.

4.1 Har innehaft 12 barnpornografiska bilder, varav 6 stycken utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 4 stycken barnpornografiska filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt spridit 1 barnpornografisk bild och 4 barnpornografiska filmer, varav 2 filmer utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

4.2 Har vid två tillfällen skildrat Sekretess A i barnpornografiska bilder och filmer.)

Påföljd: Fängelse 1 år 10 månader.

 

Eskilstuna

2023-06-12

B 62-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft och betraktat samt via internet, genom Instagram, spridit en barnpornografisk film med särskilt hänsynslöst innehåll som blivit tillgänglig för annan)

Påföljd: 120 dagsböter om 50 kr.

 

Eskilstuna

2023-06-28

B 2531-22 

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 39 år)

(Har genomfört sexuella handlingar med målsäganden A (13 år vid tidpunkten). Har lagt sig över målsäganden A, pussat målsäganden A på halsen, tagit på målsägande A:s rumpa och bröst samt tagit på och smekt målsägande A:s underliv utanpå trosorna. I samband med detta har han uttalat att de kan ha sex och att ingen behöver få veta det eller liknande)

Påföljd: Fängelse 4 månader.

 

Falu

2023-06-05

B 1443-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 56 år)

(Har innehaft 29 filer med barnpornografiskt material, varav 14 filer utgör bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial, 2 filer utgör bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 4 filer utgör filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial och 9 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Falun

2023-06-16

B 3240–22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 49 år)

(Har smekt NN 3 på magen, brösten, rumpan och i underlivet utanpå trosorna. NN 3 var 10 år gammal vid tillfället.)

Påföljd: Fängelse 5 månader.

 

Gävle

2023-06-07

B 1477–21

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 37 år)

(Har olovligen innehaft 38 949 barnpornografiska filer varav 10 894 bilder och 1 819 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet är grovt eftersom det är en särskilt stor mängd bilder och filmer, materialet föreställer särskilt unga barn och barn som utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år 2 månader.

 

Göteborg

2023-06-19

B 7625-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft vaginalt samt oralt samlag med målsäganden NN 2 (14 år) och målsäganden har tagit på den tilltalades kön. Målsäganden har inte deltagit frivilligt och den tilltalade har använt våld. Våldet har bestått i att den tilltalade har dragit målsäganden i håret och hållit fast/tryckt ner målsäganden och betvingat henne sin rörelsefrihet med sin kroppstyngd)

Påföljd: Ungdomsvård.

 

Göteborg

2023-06-15

B 14888-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Innehaft bilder och filmer som skildrar barn i pornografisk bild. Av de 15 filer av barnpornografi som återfanns i beslagtagen dator är 5 bilder att anse som övergreppsmaterial, 8 bilder och 2 filmer (02.02 min) att anses som särskilt hänsynslöst material.)

Påföljd: Ungdomsvård.

 

Göteborg

2023-06-28

B 2963-23

Domslut: Våldtäkt mot barn (Man 40 år)

(1.Har haft oralt samlag med NN 3 som var 14 år gammal. 

2.Har haft oralt samlag med NN 3 som var 14 år gammal. Har även genomfört analt samlag med målsäganden alternativt försökt att ha analt samlag med målsäganden. Det fanns fara för att brottet kunde fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.)

Påföljd: Ändrar brottsrubriceringen till Sexuellt utnyttjande av barn och dömer till fängelse 1 år.

 

Halmstad 

2023-06-14

B 2460-22

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Man: 29 år)

(1. Har olovligen innehaft och betraktat 66 barnpornografiska bilder, varav 34 är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 58 filmer med en total speltid om ca 50 min, varav 52 filmer är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en speltid om ca 48 min.

 1. 2. Har spridit eller på annat sätt gjort sju filer med barnpornografiskt material tillgängliga för någon annan genom att skicka materialet i chattkonversationer på internet.)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Hässleholm

2023-06-15

B 11–23

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 31 år)

(Har främjat och/eller utnyttjat att NN 1, som var 14 år gammal, utfört sexuell posering genom att han förmått målsäganden att ta bilder på sig själv när NN1 varit helt eller delvis naken och skicka till honom) 

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska underkasta sig den vård som Frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.

 

Hässleholm

2023-06-22

B 588-23

Domslut: Barnpornografibrott. Ringa brott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har spridit barnpornografiskt material genom att skicka vidare en länk till en video, eller en video, med barnpornografiskt innehåll.)

Påföljd: 30 dagsböter om 50 kr.

 

Kalmar

2023-06-13

B 2215-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 61 år)

(1.Har genom filöverföringsprogram spridit 26 bilder och 20 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 10 bilder och 20 filmer är att bedöma som grova.

2.Har innehaft 1 127 bilder och 903 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 218 bilder och 513 filmer är att bedöma som grova. den totala speltiden för filmerna uppgår till 5 timmar och 8 minuter, varav 1 timme och 43 minuter avser filmer innehållande grovt material.)

Påföljd: Fängelse 10 månader.

 

Kalmar

2023-06-15

B 371-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med Sekretess A som var 13 år. Sekretess A deltog ej frivilligt)

Påföljd: Ungdomstjänst 130 timmar.

 

Kalmar

2023-06-21

B 3860-21

Domslut: Barnpornografi. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft 158 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. Innehavet avser 138 bilder innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 20 bilder har bedömts som särskilt hänsynslöst material, och 69 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 29 filmer har bedömts som särskilt hänsynslöst material. Den totala speltiden för filmerna uppgår till 1 timme 46 minuter, varav 1 timme 22 minuter avser filmer med särskilt hänsynslöst innehåll.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 180 timmar.

Föreskrift: Ska följa de föreskrifter Frivården finner lämpligt. Övervakare utses av frivården. 

Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 8 månader ha dömts ut.

Obs! Tidigare dömd: Är under 2014 dömd för b.la sexuellt övergrepp mot barn och barnpornografibrott (GM var då 23 år.) 

 

Kristianstad

2023-06-23

B 2272–22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x4. (Åtalad: Man 55 år)

(Blottat sig för målsägandena)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska underkasta sig den programverksamhet som frivården bestämmer. Övervakare utses av frivården. Döms även för 2 fall avsexuellt ofredande.

 

Linköping

2023-06-12

B 3934-22

Domslut: Sexuellt ofredande x2. (Åtalad: Man 59 år)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Linköping

2023-06-29

B 3023-18 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 63 år)

(Åtalad har innehaft 759 bilder och 107 filmer som är barnpornografiska.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 533 av bilderna och 96 av filmerna, med en sammanlagd speltid på drygt 17 timmar, avsett material där barnen är särskilt unga eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 4 månader.

 

Luleå

2023-06-30

B 503–23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn 2. Ofredande. 3. Barnpornografibrott.

(1. Har utfört oralsex på NN 4 som var under 15 år.

 1. Har vid upprepade tillfällen utsatt NN 4 för störande kontakter via telefon
 2. Har skildrat barn i tre barnpornografiska bilder.)

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader.

 

Lund

2023-06-01

B 2460–23

Domslut:  Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft 52 barnpornografiska bilder och 37 barnpornografiska filmer. 12 av bilderna och 13 av filmerna har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Tidigare utdömd påföljd ska avse även den nya brottsligheten. (Ungdomsvård, Hovrätten över Skåne och Blekinge Avd 1, 2022-06-15, B1521/22)

 

Lund

2023-06-14

B 1381–23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 17 år)

(1.1 Har innehaft 4 barnpornografiska bilder (filmer). Det hände vid tre tillfällen.

1.2. Har innehaft en barnpornografisk bild (film).)

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar.

 

Lund

2023-06-19

B 1817–23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft två barnpornografiska filmer.)

Påföljd: Frikänns.

 

Lund

2023-06-20

B 529–23

Domslut: Barnpornografibrott. 

(Har betraktat en barnpornografisk bild (film) som han har berett sig tillgång till samt gjort den tillgänglig för annan.)

Påföljd: Frikänns.

 

Lund

2023-06-21

B 6361–22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har ofredat NN 4, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet, genom att ha berört hans könsorgan utanpå kläderna och sedan pussat målsäganden på kinden.)

Påföljd: Frikänns.

 

Lycksele

2023-06-05

B 388-21

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 59 år)

(Har på ett sexuellt sätt berört Sekretess A, som var 13 år, genom att krama henne, pussa henne flera gånger på kinden och på munnen samt genom att försöka föra in sin tunga i hennes mun)

Påföljd: Villkorlig dom 80 dagsböter om 350 kr.

 

Malmö

2023-06-28

B 13244-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Man 39 år)

(Har innehaft totalt 511 filer med barnpornografiska bilder och filmer, varav 468 bilder bedömts som övergreppsmaterial, 31 bilder som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 9 filmer som övergreppsmaterial (speltid ca 1 timme 49 minuter och 49 sekunder) och 3 filmer som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (speltid ca 25 minuter och 16 sekunder).

Påföljd: Frikänns.

 

Malmö

2023-06-28

B 8406-22

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering 2. Barnpornografibrott. (Man: 18 år.)

(1. Har främjat och utnyttjat att målsäganden NN 6, som vid tiden för gärningen var 12 år gammal, utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta bilder på sin nakna kropp och skicka dessa till den åtalade.

2.Har innehaft tre barnpornografiska filmer, varav två filmer varit att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialtjänstens ungdomskontrakt. Frikändes från barnpornografibrott.

 

Mora

2023-06-12

B 191-21

Domslut: Våldtäkt mot barn, försök till våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(1.Har genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag med NN 1 som var 7 år gammal.

2.Har försökt ha samlag med NN 1 som var 7 år gammal. Åtalad försökte ha vaginalt samlag med NN1 genom att lägga sig i sängen med målsäganden, ta av hennes kläder och försöka ha vaginalt samlag med henne.

3.Har främjat att NN 1 som var 9 år gammal utförde eller medverkade i sexuell posering genom att ta bilder på målsäganden med fokus på hennes nakna underliv.

4.Har skildrat och därefter innehaft sex barnpornografiska bilder.)

Påföljd: Fängelse 6 år.

 

Mora

2023-06-28

B 257-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 12 år gammal. Han har först förmått NN 1 att onanera åt honom och därefter genomfört ett vaginalt samlag.)

Domslut: Ungdomsövervakning 7 månader.

 

Norrtälje

2023-06-07

B 1559-22

Domslut: Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 19 år)

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 50 kr.

 

Nyköping

2023-06-05

B 1851-19

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x2, grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 29 år)

(1.Har ofredat NN 6 (10år) på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 6s sexuella integritet, genom att skriva meddelanden med sexuell innebörd.

2.Har ofredat NN 4 (8år), på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet, genom att skriva meddelanden med sexuell innebörd.)

Påföljd: Fängelse 1 år och 4 månader.

 

Nyköping

2023-06-19

B 973-23

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2, sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 53 år)

(1.Har vid ett stort men okänt antal tillfällen tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet. Målsäganden A var under perioden mellan 5 och 6 år gammal.

2.Har vid upprepade tillfällen tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet. Målsägande A var då 7 år.

3.Har blottat sig för målsägande B på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Han har vid samma tillfälle också frågat målsäganden om de skulle knulla vilket var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Målsäganden var då 7 år.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Nyköping

2023-06-21

B 1599-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 54 år)

(1. Har gjort 15 st bilder med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiska bilder) tillgängliga för annan alternativt innehaft nämnda bilder. 6 st av bilderna är att bedöma som särskilt hänsynslösa och de övriga 9 st bilderna är att bedöma av den s.k. normalgraden.

 1. 2. Har innehaft 177 bilder med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiska bilder). Av dessa bilder har 34 st bedömts som särskilt hänsynslösa och övriga 143 st bilderna är att bedöma som av den s.k. normalgraden.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

Skaraborg

2023-06-07

B 4502–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 50 år)

(Har innehaft samt betraktat barnpornografiska bilder enligt följande; -211 562 bilder med barnpornografi av normalgraden -17 342 bilder med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial – 594 filmer med barnpornografi av normalgraden -2994 filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader.

 

Skaraborg

2023-06-20

B 2991-21

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21 år)

(Har genomfört ett samlag och annan sexuell handling jämförlig med samlag med NN 10 som vid tillfället var 13 år gammal och som därtill inte deltog frivilligt)

Påföljd: Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. (Döms även för: Grov olovlig körning, misshandel, övergrepp i rättssak, överträdelse av kontaktförbud x3.)

 

Skellefteå

2023-06-07

B 1130-20

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 29 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiska bilder som han berett sig tillgång till. Av det sexuella övergreppsmaterialet är 13 bilder att betrakta som barnpornografi av så kallad normalgrad och åtta bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: ska genomgå Kriminalvårdens program Seif.

 

Skellefteå

2023-06-27

B 63-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material som han berett sig tillgång till. Det barnpornografiska materialet består av i vart fall 705 bilder och 393 filmer (total speltid 15 h 16 min 23 sekunder), varav 631 bilder och 276 filmer (total speltid 9 h 47 min) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ungdomsvård och ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

Skellefteå

2023-06-28

B 247-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material (övergreppsmaterial) som han berett sig tillgång till. Övergreppsmaterialet har bestått i 103 bilder och 1 film (speltid: 8 sek), varav 9 bilder är att betrakta som som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2. Har innehaft och betraktat barnpornografiskt övergreppsmaterial som han berett sig tillgång till. Övergreppsmaterialet har bestått i 39 bilder.)

Påföljd: Fängelse 2 månader (dömdes även för grovrattfylleri).

 

Stockholm

2023-06-14

B 17994–22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har ofredat NN4, som var 6 år, på ett sätt som kunde förväntad kränka NN4s sexuella integritet, genom att flera gånger smeka barnet på skinkorna när de satt bredvid varandra i en bubbelpool.)

Påföljd: Villkorlig dom 90 dagsböter om 50 kr.

 

Sundsvall

2023-06-05

B 2038-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har olovligen innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 858 bilder och 281 filmer, varav 132 bilder och 147 filmer innehåller särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora mängden bilder och filmer innefattande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt så spridning av det barnpornografiska materialet skett.) 

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 120 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

 

Sundsvall 

2023-06-16

B 2840-22

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering 2. Sexuellt ofredande mot barn x6. 3. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 4. Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 31 år)

(1.Har genom löften om betalning samt hotelser om att göra andra illa försökt förmå MA, som då var under 15 år, att till honom skicka bilder på henne iförd endast underkläder.

2.Har sexuellt berört Mb, som är under 15 år, genom att ta, slå och nypa på hennes rumpa samt lägga armen om henne och ta på hennes bröst.

har sexuellt berört Mc, som var under 15 år, genom att upprepade gånger ta henne på rumpan samt ta henne på låren.

2.1 Har sexuellt berört Mc, som var under 15 år, genom att upprepade gånger ta henne på rumpan samt ta henne på låren. Det hände vid ett tillfälle mellan den 28 oktober 2022 och den 1 november 2022.

2.3 Har ofredat MA, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att kyssa henne samt smeka henne på låren, brösten och slidan. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2022 och den 23 oktober 2022.

2.4 Har ofredat MA, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka MAs sexuella integritet, genom att kyssa henne samt beröra hennes bröst och slida. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2022 och den 23 oktober 2022.

2.5 Har genomfört en sexuell handling med MA som var under 15 år bestående av att ha berört hennes slida. Det hände den 26 oktober 2022.

2.6 har ofredat MC, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka MCs sexuella integritet, genom att kyssa henne samt beröra hennes bröst och slida. Det hände den 26 oktober 2022. 

3.1 Har genomfört en sexuell handling med MB som var under 15 år bestående av att kyssa henne samt smeka på hennes lår, bröst och nakna slida. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2022 och den 23 oktober 2022.

3.2 Har genomfört en sexuell handling med MB som var under 15 år bestående av att beröra hennes nakna slida. Det hände den 26 oktober 2022.

4.1 Har genomfört en sexuell handling med MB som var under 15 år bestående av att han berört samt fört in sina fingrar i hennes slida. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2022 och den 23 oktober 2022.

4.2 Har genomfört en sexuell handling med MB som var under 15 år bestående av att ha fört in sina fingrar i hennes slida. Det hände den 26 oktober 2022.

4.3 Har vid ett flertal tillfällen haft vaginala, anala och orala samlag, samt med samlag jämförliga sexuella handlingar bestående av att föra in fingrarna i målsägandens slida, med MG som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 december 2022 och den 15 januari 2023.)

Påföljd: Fängelse 5 år 6 månader.

 

Södertälje

2023-06-22

B 1235-23 

Domslut: 1.Sexuellt ofredande mot barn. 2.Sexuellt övergrepp mot barn. 3.Sexuellt ofredande. (Man: 35 år)

(1. Har ofredat Sekretess 1, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1s sexuella integritet, genom att ha kysst henne på insida lår nära könsorganet och tagit henne på insida lår.

2.Har smekt Sekretess 1, som var 14 år, på låren och smekt henne på könet utanpå kläderna medan de satt i en bil.

3.Har sexuellt berört Sekretess 1 som var 14 år, genom att pussa henne i nacken och ta på hennes rumpa.)

Påföljd: Fängelse 9 månader, friades från sexuellt övergrepp mot barn.

 

Södertälje

2023-06-22

B 2991-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Man: 19 år)

(Har innehaft totalt 8 filmer och en bild med barnpornografiskt material. Det hände den 1 juni 2022)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Södertörn

2023-06-01

B 1501-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 49 år)

(Innehaft 294 barnpornografiska bilder och 128 barnpornografiska filmer med en total uppspelningstid om drygt 7 timmar. Av dessa har 142 bilder och 105 filmer bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Södertörn

2023-06-14

B 5768-22

Domslut: Obs! 2 tilltalade (Båda 17 år)

GM1: Kränkande fotografering, barnpornografibrott, sexuellt utnyttjande av barn (har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande A, som var 14 år vid tillfället) Utnyttjande av barn för sexuell posering (har utnyttjat målsägande A, som var 14 år vid tillfället, att utföra eller medverka i en sexuell posering då han filmat och fotograferat när målsägande A utförde oralt samlag på GM2), barnpornografibrott

GM2: Kränkande fotografering, barnpornografibrott, sexuellt utnyttjande av barn (har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande A, som var 14 år vid tillfället. Händelsen filmades med en mobiltelefon i enlighet med åtalspunkterna 3.2 och 3.3). 

(1.Har tillsammans och i samförstånd olovligen och i hemlighet filmat målsägande B när denne befann sig inomhus på en toalett där han onanerade.

2.Har tillsammans och i samförstånd skildrat målsägande B, som var 13 år vid tillfället, i barnpornografisk film genom att filma målsäganden när denne onanerade på en toalett.)

Påföljd: GM 1: Ungdomstjänst 70 timmar.

GM 2: Ungdomstjänst 60 timmar.

 

Södertörn

2023-06-28

B 4423–23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft en film med barnpornografiskt material vilket är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Frikänns.

 

Umeå

2023-06-09

B 3240-22

Domslut: 1.Grov barnpornografibrott. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3.Sexuellt övergrepp mot barn. 4.Sexuellt ofredande mot barn. 5. Våldtäkt mot barn x2. 6.Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 7.Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(1. Har berett sig tillgång till, innehaft och betraktat samt även spridit, förevisat eller på annat sätt gjort tillgängliga, pornografiska bilder av barn. Han har därvid hanterat i vart fall 734 bilder, varav 338 stycken är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, och 461 filmer (total speltid 18 h 13 min 42 sek), varav 324 stycken (total speltid ca 14 h 24 min) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

2.1 Har främjat eller utnyttjat att målsäganden Sekretess D som var 14 år gammal utfört sexuell posering. Han har därvid vid upprepade tillfällen via meddelanden på Snapchat uppmanat målsäganden att fotografera sin egen nakna kropp – med fokus på könsorganet – och skicka de bilderna till den tilltalade.

2.2 Har främjat eller utnyttjat att målsäganden Sekretess A som var 12 år gammal utfört sexuell posering. Han har därvid vid upprepade tillfällen via meddelanden på applikationerna Telonym och Snapchat uppmanat målsäganden att fotografera sin egen nakna kropp – med fokus på könsorganet – och skicka de bilderna till den tilltalade.

3.Har smekt NN 3 på magen, brösten, rumpan och i underlivet utanpå trosorna. NN 3 var 10 år gammal vid tillfället.)

4. Har ofredat målsäganden Sekretess A, som var 12 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att vid upprepade tillfällen skicka bilder och filmer föreställande ett naket manskön – vissa visandes när mannen onanerar.

5.1 Har med målsäganden Sekretess B som var 14 år genomfört, alternativt på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa, en sexuell handling. Den sexuella handlingen bestod i att målsäganden onanerade på sig själv, ejakulerade och sedan förde in ejakulatet i sin mun.

5.2 Har vid fem tillfällen utöver tillfället ovan (åtalspunkten 4.1), med målsäganden Sekretess B som var 14 år genomfört, alternativt på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa, en sexuell handling. Den sexuella handlingen bestod i att målsäganden onanerade på sig själv.

 1. Har främjat eller utnyttjat att målsäganden Sekretess B som var 14 år gammal utfört sexuell posering. Den tilltalade har därvid vid upprepade tillfällen via meddelanden på applikationen Snapchat uppmanat målsäganden att till den tilltalade skicka fotografier och filmer av målsägandens nakna kropp och i ett flertal fall föreställande hur målsäganden genomför sexuella handlingar. De sexuella handlingar som målsäganden uppmanades att utföra var att onanera samt även föra in sitt ejakulat i sin egen mun och anal.
 2. Har skildrat barn i pornografiska bilder genom att han instruerat och förmått barnet, som var 14 år gammalt, att ta foton och videos av sin egen nakna kropp – med fokus på underlivet – samt av hur barnet utför sexuella handlingar och sedan skicka dessa foton och videos till den tilltalade.

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Umeå

2023-06-29

B 1269-23 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 45 år)

(Har innehaft 23 barnpornografiska bilder, varav 8 bilder har bedömts som grov barnpornografi.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå frivårdens program SEIF.

 

Uppsala

2023-06-05

B 3160-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år)

(Har via internet spridit 35 barnpornografiska bilder samt tre särskilt hänsynslösa barnpornografiska bilder till andra personer.

Har vidare på en dator, två externa hårddiskar, ett USB-minne, ett minneskort samt en mobiltelefon innehaft övergreppsmateriel enligt nedan: 

– 13 560 barnpornografiska bilder.

– 90 särskilt hänsynslösa barnpornografiska bilder. 

– 4 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 9 minuter 4 sekunder 

– 19 särskilt hänsynslösa barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 4 timmar, 5 minuter och 7 sekunder.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: ska genomgå programbehandlingen SEIF.

 

Uppsala

2023-06-08

B 6268-22

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 20 år)

(Har sexuellt ofredat Sekretess NN som vid tillfället var 8 år genom att via sociala medier skicka bilder och en video på sitt könsorgan samt textmeddelanden och en video med sexuella anspelningar, vilket var ägnat att kränka Sekretess NN:s personliga integritet)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr.

 

Uppsala

2023-06-08

B 834-23

Domslut:  Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har gjort tillgänglig 36 barnpornografiska bilder samt därutöver innehaft och betraktat 21 filmer och 35 bilder med barnpornografiskt material.)

Påföljd: Ungdomstjänst 25 timmar.

 

Uppsala

2023-06-09

B 2327-21

Domslut: Barnpornografibrott x5, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x6, sexuellt ofredande x2, sexuellt ofredande mot barn, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. OBS! 9 st målsägande i åldern 7-14 år gamla. (Åtalad: Man 28 år)

(1. Har innehaft 234 barnpornografiska bilder och 5 filmer (speltid ca 1 min 20 sek). Varav 145 bilder och 2 filmer (speltid ca 25 sek) utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Har delat eller innehaft en barnpornografisk bild

Har skildrat barn i pornografisk bild genom att spara ner 8 bilder (”skärmdumpar”) från de chattar han haft med NN 8 (11år) och sedan inneha dessa på sin mobiltelefon.

har skildrat barn i pornografisk bild genom att spara ner 7 bilder (”skärmdumpar”) från de chattar han haft med NN 11 (10år) och sedan inneha dessa på sin mobiltelefon

Har skildrat barn i pornografisk bild genom att spara ner 7 bilder (”skärmdumpar”) från de chattar han haft med NN 13 ovan och sedan inneha dessa på sin mobiltelefon.

6.Har skildrat barn i pornografisk bild genom att spara ner 4 bilder (”skärmdumpar”) från de chattar han haft med NN 32 ovan och sedan inneha dessa på sin mobiltelefon

Har via kontakter på internet förmått NN 8, som då var som mest 11 år gammal, att skicka bilder där hon poserar naken, samt bilder på hennes nakna kön. Han har även förmått henne att i livechatt posera naken för honom

Har via kontakter på internet förmått NN 11 som då var som mest 10 år gammal, att skicka bilder och filmer där hon poserar naken, samt bilder på hennes nakna kön.

Har via kontakter på internet förmått NN 13, som då var som mest 14 år gammal, att skicka bilder där hon poserar naken, samt bilder på hennes nakna rumpa och kön.

10.Har via kontakter på internet förmått NN 35, som vid tillfället var som mest 7 år gammal, att skicka bilder på sig iklädd enbart trosor.

Har via kontakter på internet förmått NN 29, som då var som mest 9 år gammal, att skicka en bild på hennes nakna kön.

Har via kontakter på internet förmått NN 32, som då var som mest 14 år gammal, att skicka bilder på sin nakna kropp och sitt nakna kön.

Har ofredat NN 13, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 13s sexuella integritet, genom att skicka bilder av sitt könsorgan till henne och skriva bland annat ”vill stoppa in snoppen i dig nu” till henne.

Har ofredat NN 3 på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att skriva ”gillar du snopp” och ”vill du se” i meddelanden till henne. Målsäganden var vid tillfället 11 år gammal.

Har ofredat NN 16, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 16s sexuella integritet, genom att skicka en bild på sitt könsorgan till henne.

Har via kontakter på internet försökt förmå NN 21, som då var 10 år, att skicka bilder på sitt kön.)

Påföljd: Fängelse 1 år 4 månader.

 

Uppsala

2023-06-12

B 5070-21

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x4, sexuellt ofredande x6, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3, försök till våldtäkt mot barn x2, försök till sexuellt övergrepp mot barn x2, barnpornografibrott x 3. OBS! Sammanlagt 12 barn i åldrarna 8-14 år. (Åtalad: Man 63 år)

(1.Skickat en barnpornografisk film till målsägare H (9år gammal)

2.Skickat en barnpornografisk film till målsägare N (14 år gammal)

3.-delat 38 barnpornografiska filer med okänt antal andra  användare på internet. Av filerna är 9 filmer med särskilt hänsynslöst  övergreppsmateriel med en sammanlagd speltid om 2 minuter och 15 sekunder.

-Har vidare delat 5 barnpornografiska filer med okänt antal andra användare på internet -Delat 2 barnpornografiska filer med okänt antal andra användare på internet. 

-I en mobiltelefon innehaft 14 barnpornografiska bilder, varav 2 anses utgöra särskilt  hänsynslös övergreppsmateriel. 

-I en mobiltelefon innehaft 89 barnpornografiska filer. Av filerna utgör 22 bilder  med övergreppmateriel, 23 bilder med särskilt hänsynslös övergreppsmateriel, 21  filmer övergreppsmateriel med en sammanlagd speltid om 18 minuter och 50 sekunder samt 33 filmer med särskilt hänsynslös övergreppsmateriel med en  sammanlagd speltid om 35 minuter och 56 sekunder.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Värmland

2023-06-14

B 5520–22

Domslut: Obs 3 tilltalade!  (Man 22 år, Kvinna 1: 22 år, Kvinna 2: 18 år)

Mannen: Våldtäkt mot barn.

(Har haft vaginalt samlag med NN2 som var under 15 år och som inte deltog frivilligt.  Har otillbörligt utnyttjat att målsäganden på grund av berusning och/eller annan drogpåverkan samt därtill befunnit sig i en bil mitt i natten utan möjlighet att undkomma, befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Under alla förhållanden har deltagandet varit en följd av att målsäganden saknat förmåga att freda sig och/eller inte har deltagit frivilligt, vilket kommit till uttryck genom att målsäganden haft varierande medvetandegrad, sagt att han ska sluta samt skrikit av smärta. Målsäganden har till följd av samlaget haft magsmärtor och blödningar.)

Kvinna 1: Medhjälp till våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd med annan person främjat gärningen under åtalspunkten 1. Främjandet har bestått i att förmedla kontakt mellan målsäganden och mannen, bistått med transport samt styrkt mannen i sitt uppsåt genom att uppmana honom till samlag med målsäganden samt befunnit sig i/i anslutning till bilen under händelseförloppet.)

Kvinna 2: Medhjälp till våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd med annan person främjat gärningen under åtalspunkten 1. Främjandet har bestått i att förmedla kontakt mellan målsäganden och mannen, bistått med transport samt styrkt mannen i sitt uppsåt genom att uppmana honom till samlag med målsäganden samt befunnit sig i/i anslutning till bilen under händelseförloppet.)

Påföljd:

Kvinna 1: Villkorlig dom, samhällstjänst 120 timmar.
Mannen: 8 månader.
Kvinna 2: Ungdomstjänst 40 timmar.

 

Västmanland

2023-06-15

B 6030-22

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 24 år)

(Har tagit ett tag om NNs rumpa.  NN var 11 år)

Påföljd: 40 dagsböter om 180 kr.

 

Växjö

2023-06-07

B 4051-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 29 år)

(Har innehaft 16 st barnpornografiska bilder och 19 st barnpornografiska filmer.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 170 kr.

 

Växjö

2023-06-08

B 6189-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

Påföljd: Ungdomstjänst 120 timmar.

 

Ystad

2023-06-22

B 2009-22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn x2, sexuellt ofredande x2, våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 75 år)

Påföljd: Fängelse 1 år 3 månader. Frikänns för våldtäkt mot barn.

 

Ångermanland

2023-06-21

B 1502-22

Domslut: 1. Sexuellt ofredande. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 42 år)

(1. Har ofredat AA, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka AA:s sexuella integritet, genom att till henne via Instagram dels ha skickat en bild på sin erigerade penis dels ha skickat en film där han onanerar.

 1. Har främjat eller utnyttjat att AA, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera sina bröst och sitt underliv samt att skicka bilderna till honom.)

Påföljd: 60 dagsböter om 70 kr, frikänns från utnyttjande av barn för sexuell posering.

 

Örebro

2023-06-12

B 3308–22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har vid flera tillfällen under perioden mellan den 30 november 2021 och den 21 december 2021 i målsägandens bostad, genomfört vaginala samlag med NN 4.  Han har även under aktuell period genomfört en sexuell handling med NN 4 som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att ha haft sin hand i NN 4:s snippa. Vid detta tillfälle har NN 4 inledningsvis sovit. NN 4 var vid gärningarna under 15 år gammal.)

Påföljd: Ungdomsvård. Ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

Örebro

2023-06-14

B 4301–21

Domslut: 1. Sexuellt ofredande x2. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har sexuellt ofredat NN 3, som var 11 år, genom att skicka flera bilder på sitt könsorgan och en film där han onanerar, vilket varit ägnat att kränka NN 3:s sexuella integritet.

1.2. Har sexuellt ofredat NN 3, som var 11–12 år gammal, genom att skicka flera bilder på sitt könsorgan och filmer där han onanerar, vilket varit ägnat att kränka NN 3:s sexuella integritet

 1. 2. Har förmått NN 3, som var 11–12 år gammal, att skicka bilder på sitt könsorgan och filmer där hon onanerar.
 2. Har innehaft 97 bilder och 4 filmer innehållandes barnpornografiskt material, varav 16 bilder och 2 filmer är att betrakta som särskild hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den programverksamhet som frivården bestämmer. Övervakare utses av frivården.

 

Örebro

2023-06-22

B 6731–22

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x5 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x4 3. Barnpornografibrott x10. 4. Sexuell ofredande x9. 5. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 48 år)

(1.1 Har främjat eller utnyttjat att NN12 (4–5 år), poserat sexuellt varvid GM filmat/fotograferat målsäganden. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera NN12 enligt ovan har GM skildrat barn i pornografisk bild. 

1.2. Har främjat eller utnyttjat att NN12 (4–5 år), poserat sexuellt varvid GM filmat/fotograferat målsäganden. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera NN12 enligt ovan har GM skildrat barn i pornografisk bild.

2.1 Har genomfört en sexuell handling på NN12 (4–5 år), genom att vidröra hennes nakna kön med sin hand. GM har filmat/fotograferat gärningen. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera gärningen har GM skildrat barn i pornografisk bild.

2.2 Har genomfört en sexuell handling på NN12 (4–5 år), genom att vidröra hennes nakna kön med sin hand. GM har filmat/fotograferat gärningen. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera gärningen har GM skildrat barn i pornografisk bild.

2.3 Har genomfört en sexuell handling på NN12 (4–5 år), genom att vidröra hennes nakna kön med sin hand samt vidröra och trycka en dildo mot hennes kön. GM har

filmat/fotograferat gärningen. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera gärningen har GM skildrat barn i pornografisk bild.

 1. Sexuellt ofredat NN12 (4–5 år), genom att blotta hennes underliv och fotografera det. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera gärningen har GM skildrat barn i pornografisk bild.
 2. Främjat eller utnyttjat att NN12 (4–5 år), poserat sexuellt varvid GM filmat/fotograferat målsäganden. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera NN12 enligt ovan har GM skildrat barn i pornografisk bild.
 3. Har förmått NN12 (4–5 år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att förmå henne att inta sådana ställningar så att han kunnat filma målsägandens underliv. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.
 4. Förmått NN16 (5år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att när hon sitter i hans knä förmå henne att sära på benen varvid han har filmat målsägandens underliv. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet
 5. Förmått NN16 (5 år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att ge henne toalettpapper i samband med att hon befinner sig på toaletten, varvid han har filmat målsägandens nakna underliv. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.
 6. Har genomfört en sexuell handling med NN16 (5år), genom att vidröra målsägandens nakna kön med sin hand. GM har vid samma tillfälle främjat eller utnyttjat att målsäganden poserat sexuellt varvid han filmat/fotograferat henne. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera gärningen har GM skildrat barn i pornografisk bild.
 7. Främjat eller utnyttjat att NN16 (5 år), poserat sexuellt varvid GM filmat/fotograferat.
 8. 13. Förmått NN16 (5år) att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att förmå henne att inta sådana ställningar så att han kunnat filma målsägandens underliv. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.
 9. Förmått NN16 (5 år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att förmå henne att inta sådana ställningar så att han kunnat filma målsägandens underliv. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet
 10. Förmått NN16 (5 år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att förmå henne att inta sådana ställningar så att han kunnat filma målsägandens underliv. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet
 11. Förmått NN16 (5 år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att lyfta upp henne och placera hennes påklädda underliv mot hans ansikte. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. GM har filmat gärningen.
 12. 17. Förmått NN16 (5år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom vid flera tillfällen sära på hennes ben och förmå henne att inta sådana ställningar så att han kunnat filma målsägandens underliv.
 13. Innehaft barnpornografiska framställningar, bestående av i vart fall 11 000 bilder och 31 filmer, varav i vart fall 5100 bilder och 23 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Av dessa bilder och filmer har GM själv under perioden 1 september 2015 till 31 mars 2020 framställt i vart fall 198 bilder och 2 filmer varav 75 bilder och 2 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Skildringarna har framställts genom bearbetning av bilder förevisande NN12, född 2011 och/eller NN16, född 2011.

Innehaft 178 bilder som skildrar barn i pornografisk bild, varav 42 filer bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Östersund 

2023-06-08

B 3557-18

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 53 år)

 (Har innehaft 2 603 barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film med en spellängd om 1 minut och 5 sekunder. 233 bilder skildrar grova sexuella övergrepp mot barn och är bedömda som grovt övergreppsmaterial)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Östersund 

2023-06-12

B 1568-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott, kränkande fotografering. (Åtalad: Man 41 år)

(1. Innehaft 18 316 filer (bilder och filmer) barnpornografiskt material varav 6 743 filer är att bedöma som grovt barnpornografiskt material. De filer som består av filmer har en total speltid om 64 timmar och 33 minuter med övergreppsmaterial på barn, varav 49 timmar och 59 minuter bedöms innehålla särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 1. Har i form av skildrande av minderårig, uppsåtligen filmat och fotograferat målsägande, som vid tillfället var under 18 år, och för honom en känd minderårig person. Det handlar totalt om 714 filer som är att anse som barnpornografiska, då de avbildar ett barn, är av sexuell karaktär och vädjar till sexualdriften.)

Påföljd: Fängelse 6 månader.

 

Östersund

2023-06-29

B 66-23 OBS! 2 tilltalade (Kvinna 52 år och Man 45 år) 

Domslut:  

Mannen: 
1. Grov våldtäkt mot barn x3.
2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2
3. Grov fridskränkning
4. Barnpornografibrott.

(1.1 Har mellan den 1 september 2010 och den 1 augusti 2021 frekvent utsatt NN 3, som under den aktuella perioden var under 15 år, för samlag och sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på flera platser i Sverige enligt nedan:

 1. A)Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3:s bostad, genomfört ett vaginalt samlag med NN 3 genom att lägga henne på en madrass, ta av henne kläderna, lägga sig över henne och därefter föra toppen av sin penis mot NN3:s underliv och försöka trycka in den.
 2. B)Har någon gång mellan den 1 februari 2014 och den 1 maj 2014 i NN 3:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka NN 3 i underlivet.
 3. C)Har den 11 augusti 2015 under en barnvagnspromenad i ****** kommun genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 3 genom att ta av hennes kläder och därefter slickat henne i underlivet.
 4. D)Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3 och NN 6:s bostad, genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar jämförliga med samlag, med NN 3 och NN 6 genom att lägga dem bredvid varandra i bostadens lekrum, ta av dom kläderna och därefter växelvis slicka först den ena och sedan den andra i underlivet.
 5. E)Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 19 juni 2017 under en bilfärd, stannat bilen, tagit av NN 3 alla kläder så hon var helt naken, satt henne gränsle över sig med ansiktet mot sig och därefter gnidigt snoppen mot hennes underliv, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag.
 6. F)Har någon gång mellan den 19 juni 2017 till och med den 31 augusti 2017 i NN 3:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att lyfta upp NN 3 på ett bord, ta av hennes kläder och slicka henne i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-F frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 3. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 3 i underlivet

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-F frekvent under hela brottstiden genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att föra upp sina fingrar i NN 3:s underliv. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (Pappa) och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg samt att mannen utnyttjat hennes skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt.

1.2 Har mellan den 13 augusti 2013 och den 6 januari 2023 frekvent utsatt NN 6, som under den aktuella perioden var under 15 år, för sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på olika platser i Sverige enligt nedan:

 1. A) Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3 och NN 6:s bostad, genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar jämförliga med samlag, med NN 3 och NN 6 genom att lägga dem bredvid varandra i bostadens lekrum, ta av dom kläderna och därefter växelvis slicka först den ena och sedan den andra i underlivet.
 2. B) Har någon gång mellan den 2 juli 2018 och den 31 augusti 2018, genomfört ett vaginalt samlag med NN 6 genom att lägga henne på en tröja på marken i skogen, ta av henne kläderna samt därefter fört upp sitt finger i hennes underliv.
 3. C) Har någon gång mellan den 2 juli 2018 och den 31 augusti 2018, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 6 genom att lyfta upp henne på ett par flyttkartonger i ett garage och sedan slicka henne i underlivet samtidigt som han onanerat.
 4. D) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 25 juli 2021 i NN 6:s bostad, genomfört ett samlag med NN 6 genom att ta av henne kläderna och därefter ta på hennes underliv. Han har efter det dragit i hennes ben så hon hamnat på rygg och därefter slickat henne i underlivet. Efter detta har mannen lagt sig över NN 6 och tryckt sin penis mot hennes underliv så att i vart fall toppen av penisen nuddat hennes underliv. Vid samma tillfälle har mannen även fört in sitt finger i NN 6:s underliv.
 5. E) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 25 juli 2021 i NN 6:s bostad, genomfört ett samlag med NN 6 genom att lägga sig bredvid henne i sängen och sedan fört in ett finger i hennes underliv samtidigt som han onanerat.
 6. F) Har någon gång mellan den 1 september 2018 till den 1 augusti 2021 i NN 6:s bostad, när NN 6 legat på magen, klätt av henne kläderna, lyft upp hennes rumpa och därefter gnidit sin penis mot hennes underliv, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag.
 7. G) Har någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 25 juli 2021 i sin bostad, genomfört ett vaginalt samlag med NN 6 genom att ta av henne kläderna, erbjuda henne pengar och därefter försökt att föra in sin penis i NN 6:s underliv varpå mannens penis vidrört NN 6:s underliv.
 8. H) Har någon gång i december 2022 i NN 6:s sovrum i hennes bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka henne i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-H frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilket är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 6. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 6 i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-H frekvent under hela brottstiden genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att föra upp sina fingrar i NN 6:s underliv. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid, dels riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (pappa) och under större delen av hennes uppväxttid, del då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

1.3 Har mellan den 7 maj 2018 och den 31 december 2022 frekvent utsatt NN 1, som under den aktuella perioden var under 15 år, för sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på olika platser i Sverige enligt nedan:

 1. A) Har den 17 november 2017 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag med NN 1, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka NN 1 i underlivet.
 2. B) Har någon gång mellan den 7 maj och den 8 maj 2018 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.
 3. C) Har någon gång mellan den 7 maj 2018 och den 31 augusti 2018 i NN1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka NN 1 i underlivet samtidigt som han tagit på sin penis.
 4. D) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet
 5. E) Har någon gång mellan den 26 juli 2021 och den 31 december 2022 i sin, genomfört oralsex, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.
 6. F)Har någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 december 2022 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.
 7. G) Har någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 30 november 2022 i NN 1:s bostad, erbjudit NN 1 godis och därefter genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.

Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-G frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 1. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 1 i underlivet.

Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid, samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (pappa) och under större delen av hennes uppväxttid, del då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen har därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

 

2.1 Har utöver de tillfällen som framgår av punkten 1.1 frekvent utsatt NN 3, som vid samtliga tillfällen var under 15 år, för sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 1 september 2010 och den 21 augusti 2021 på flera platser i Sverige enligt nedan:

 1. A) Har någon gång mellan den 1 november 2015 och den 7 maj 2018 vid en bilfärd i Sverige tagit på NN 3:s underliv med sina händer innanför hennes kläder samtidigt som han onanerat.
 2. B) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 26 juli 2021 med våld knuffat ned NN 3 i en soffa och därefter tagit henne på brösten med sina händer

Har utöver de händelser som preciserats i punkterna A-B frekvent under hela brottstiden vidrört NN 3:s underliv och bröst med sina händer. Vid ett stort antal tillfällen har beröringen av underlivet skett innanför NN3:s trosor. Gärningarna ska bedömas som grova dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt.

2.2  Har utöver de tillfällen som framgår av punkten 3.1 frekvent utsatt NN 6, som vid samtliga tillfällen var under 15 år, för sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 6 januari 2023 på flera platser i Sverige enligt nedan:

 1. A) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i NN 6:s bostad, lagt sig bredvid NN 6 i sängen och därefter tagit på hennes underliv innanför hennes kläder samtidigt som han onanerat. Han har därefter frågat henne om hon kan utföra oralsex på honom.
 2. B) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i tvättstugan, lyft upp NN 6 på en tvättmaskin, dragit av hennes kläder, erbjudit henne pengar och därefter frågat om hon kan onanera åt honom. Mannen har därefter tagit NN 6:s hand, lagt den på sin penis och tvingat henne att onanera åt honom.
 3. C) Har någon gång mellan den 5 och 6 januari 2023 i NN 6:s bostad tagit på NN 6:s underliv innanför hennes kläder.

Har utöver de händelser som preciserats i punkterna A-C frekvent under hela brottstiden vidrört NN 6:s underliv och bröst med sina händer. Vid ett stort antal tillfällen har detta skett innanför NN 6:s kläder. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen har därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

 

 1. 3. Har begått följande brottsliga gärningar mot NN 3 Det hände mellan den 19 december 2018 och den 8 januari 2023 på flera platser i, Sverige. Han har:

Den 19 december 2018 i NN 3: bostad, klämt ihop NN 3:s kinder med smärta som följd

Den 12 februari 2020 i NN 3:s bostad, nypt NN 3 i låren med smärta och rodnad som följd.

Den 27 november 2021 i bostaden ***** slagit NN 3 i ryggen med nycklar med smärta och rodnad som följd.

Någon gång mellan den 14 augusti och den 15 augusti 2022 i en bil slagit NN 3 flertalet gånger med knuten näve i ansiktet samt över axel och rygg. Han har vid samma tillfälle även knuffat NN 3 ner i ett dike samt slagit henne med en påse med skräp i; allt med smärta som följd.

Någon gång mellan den 1 oktober 2022 och 8 januari 2023 i NN 3:s bostad, tryckt in sitt finger i NN 3:s revben med smärta som följd.

4.Har innehaft 33 barnpornografiska bilder.)


Kvinnan: Grov våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd med Mannen utsatt NN 1, som vid tillfället var tre år, för en våldtäkt. Våldtäkten har bestått i att Mannen slickat NN 1 i underlivet. Det hände den 17 november 2017 i NN 1:s bostad. Brottet bör bedömas som grovt då NN 1 var tre år gammal vid tillfället och de tilltalade visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att gärningen riktats mot ett skyddslöst barn som var i beroendeställning till dem. Kvinnan har medverkat till gärningen gentemot NN 1 genom underlåtenhet. Hon har härigenom haft en garantställning med skyldighet att skydda och ha omsorg om NN 1. Medverkan har bestått i att Kvinnan genom underlåtenhet att ingripa för att skydda NN 1 från gärningen möjliggjort det särskilt hänsynslösa och råa beteendet.)

Påföljd: Mannen : Fängelse 12 år ( frikänns dock från 2 fall av grov våldtäkt mot barn och 1 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Kvinnan: Frikänns.

 

************************

Hovrätter

Göta Hovrätt

2023-06-20

B 2091–23 

Domslut: 1. Barnpornografibrott x2. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Försök till våldtäkt mot barn x4. 4. Sexuellt ofredande mot barn x4. 5. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har innehaft och skildrat barn i pornografisk bild och film. Innehavet har bestått av 83 bilder och 2 filmer. Skildringen har bestått av att han har skildrat barn i 11 pornografiska bilder och 2 pornografiska filmer då han förmått NN 9 som var 13 år och NN 6 som var 12 år att posera och skicka bilder och filmer till honom som han sedan har sparat. Skildringen har skett mellan den 21 december 2022 och den 15 januari 2023. Innehavet pågick till och med den 18 januari 2023.

1.2 Har innehaft och skildrat barn i pornografisk bild och film. Innehavet har bestått av 12 bilder. Skildringen har bestått av att han har skildrat barn i 2 bilder då han förmått NN 6 som var 12 år att posera och skicka dessa bilder till honom som han sedan sparat. Skildringen har skett mellan den 28 januari 2023 och den 29 januari 2023. Innehavet pågick till och med den 27 februari 2023.

2.1 Har försökt förmå NN 2, som var 13 år gammal, att utföra sexuell posering genom att via sociala medier och sms uppmana NN 2 att ta bilder av sexuell karaktär på sig själv och skicka dessa till honom. Det hände någon gång mellan den 1 september 2022 och den 6 oktober 2022.

2.2 Har försökt främja eller utnyttja NN 6, som vid tillfället var 12 år, att utföra sexuell posering genom att via snapchat uppmana målsäganden att skicka bilder av sexuell karaktär till honom. Det hände den 14 januari 2023.

3.1 Har försökt genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden NN 9, som var 13 år vid tiden för gärningen. Han har via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt med sina fingrar samt dokumentera handlingen och skicka till honom. Det hände den 26 december 2022.

3.2 Har försökt genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 6 som var 12 år gammal vid tiden för gärningen. Han har via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar samt dokumentera handlingen och skicka till honom. Det hände mellan den 3 januari 2023 och den 4 januari 2023.

3.3 Har försökt genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 6 som var 12 år vid tiden för gärningen. har via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingra samt dokumentera handlingen och skicka till honom. Det hände den 8 januari 2023.

3.4 Har försökt genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 6 som var 12 år vid tiden för gärningen. Han har via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingra samt dokumentera handlingen och skicka till honom. Det hände den 15 januari 2023.

4.1 Har ofredat NN 6, som var 12 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 6s sexuella integritet, genom att via Snapchat skicka en bild och/eller film på sitt nakna kön till målsäganden. Det hände den 3 januari 2023.

4.2 Har ofredat NN 6, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 6s sexuella integritet, genom att skicka två bilder på sin nakna kropp till målsäganden. Det hände den 29 januari 2023.

4.3 Har ofredat NN 17, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 17s sexuella integritet, genom att skicka meddelanden till målsäganden med sexuell innebörd. Det hände någon gång mellan den 16 september 2022 och den 27 november 2022.

4.4 Har ofredat NN 14, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 14s sexuella integritet, genom att skicka meddelanden med sexuell innebörd till henne på Instagram. Det hände den 22 oktober 2022.

5.1 Har främjat eller utnyttjat NN 6, som vid tillfället var 12 år gammal, att utföra sexuell posering genom att via Snapchat förmå NN 6 att ta ett flertal filmer och bilder på sitt nakna kön samt sina bröst och skicka till honom. Det hände den 8 januari 2023.

5.2 Har främjat eller utnyttjat NN 6, som vid tillfället var 12 år gammal, att utföra sexuell posering genom att via Snapchat förmå henne att ta tre bilder av sexuell karaktär på sig själv och skicka till honom. Det hände den 15 januari 2023.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Skaraborgs Tr. B 5078–22 dömde till fängelse 4 år.)

 

Göta Hovrätt

2023-06-22

B 1807–23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 34 år)

(Har fram till den 2 februari 2023 innehaft och betraktat barnpornografiska bilder och filmer samt spridit eller på något annat sätt gjort barnpornografiska bilder/filmer tillgängliga för annan.

Har således den 2 februari 2023 innehaft 22 422 filer (bilder och filmer) varav 9 225 bilder och 2 819 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas totala speltid uppgår till ca 281 timmar och 54 minuter varav 232 timmar och 48 minuter innehåller särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Har vidare fram till och med ovan angiven tid via olika chattgrupper på wickr, med flera hundra medlemmar, spridit eller på annat sätt i vart fall gjort omkring 30 filer innehållande övergreppsmaterial tillgängliga för annan.

Brottet är grovt bl a då övergreppsmaterialet avsett en särskilt stor mängd särskilt hänsynslöst material, bestått av filmer med över 232 timmar speltid innehållande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och då fildelning skett.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 4 år 6 månader.

(Norrköpings Tr. B 416–23 dömde till fängelse 3 år.)

 

Göta Hovrätt

2023-06-26

B 2078–23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 33 år)

(Har vid flera tillfällen mellan den 20 oktober 2022 och den 4 april 2023 i målsägandens bostad, genomfört orala samlag med NN 3, som var under 15 år, genom att ha förmått målsäganden att suga på hans penis.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer för ”Våldtäkt mot barn” i 3 fall i stället för ”Sexuellt utnyttjande av barn” till fängelse 5 år och 6 månader.

(Örebro Tr. B 2178–23 ”ändrade rubriceringen till sexuellt utnyttjande av barn” dömde till fängelse 1 år och 6 månader)

 

 

Hovrätten i Väst

2023-06-15

B 4716-22

Domslut:  Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 48 år)

Påföljd: Bestämmer antalet dagsböter som den villkorliga domen ska förenas med till 80.

(Borås Tr. B 858-22 dömde till villkorlig dom)

 

Hovrätten i Väst

2023-06-15

B 3097-23

Domslut: Obs 2 tilltalade. (Åtalad: Man 1: 31 , år Man 2: 26 år)

GM 1: Våldtäkt mot barn x2, grov våldtäkt mot barn x4.

GM 2: Utnyttjande av barn för sexuell posering, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte.

Påföljd: Tilltalad 1: Bestämmer att den villkorliga domen ska förenas med 100 dagsböter om 150 kr. Dömer även honom för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte.

Tilltalad 2: Fastställer tingsrättens beslut.

(Borås Tr. B 2733-22 dömde:

Tilltalad 1: Villkorlig dom, 40 dagsböter om 50 kr (2 000 kr)
Tilltalad 2: Fängelse 5 år )

 

Hovrätten i Väst

2023-06-16

B 1139-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 25 år)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Uddevalla Tr. B 739-20 dömde till fängelse 1 år 6 månader)

 

Hovrätten i Väst

2023-06-16

B 3042-23 (Åtalad: Man 47 år)

Domslut: Våldtäkt mot barn x4, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x9, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x18, barnpornografibrott.

(Innehaft 385 stycken barnpornografiska bilder och filmer, varav 62 bilder och 37 filmer bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut på så sätt att man ogillar åtalet för försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, i övrigt gäller tingsrättens beslut.

(Varbergs Tr. B 2165-22 dömde till 6 år)

 

Hovrätten i Väst

2023-06-21

B 3255-23

Obs! 2 tilltalade. (Åtalad: Man 1: 26 år, Man 2: 24 år)

Domslut:
Tilltalad 1: Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande av barn.
Tilltalad 2: Våldtäkt mot barn x 2.

Påföljd: Fastställer Tingsrättens beslut.
(Göteborgs Tr. B 15695-22 dömde till
Tilltalad 1: Fängelse 3 år och 4 månader och livstids utvisning.
Tilltalad 2: Fängelse 4 år och 9 månader och livstids utvisning) 

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2023-06-21

B 1607–23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har genomfört ett analt samlag med NN 3, som var 9 år. Det hände den 12 augusti 2022.

1.2 Har genomfört ett analt samlag med NN 3, som var 9 år. Det hände den 18 augusti 2022.

1.3 Har, utöver vad som anges ovan under åtalspunkterna 1.1 och 1.2, genomfört ett stort antal, minst 7, anala samlag med NN 3, som var 9 år.

Det hände under tidsperioden mellan den 30 augusti 2021 och den 30 augusti 2022. Brotten under åtalspunkterna 1.1, 1.2 och 1.3 är att anse som grova eftersom han har visat särskild hänsynslöshet och råhet. Detta på grund av målsägandens låga ålder, att gärningarna har skett systematiskt, att gärningarna har skett i det gemensamma hemmet där målsäganden har rätt att känna sig trygg, att han är närstående till målsäganden, att Magnus han har betalat eller belönat målsäganden genom att ge målsäganden pengar till spel i samband med gärningarna samt eftersom gärningarna har varit smärtsamma för målsäganden.

Påföljd: Fastställer tingsrättens domslut.

(Helsingborgs Tr. B 5602–22 dömde till fängelse 9år.)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2023-06-22

B 1621–23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och rubricerar åtalet till ”Sexuellt utnyttjande av barn” och dömer till ungdomstjänst 70 h.

(Kristianstad Tr. B 1138–22 dömde till ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.
Ungdomstjänst 110 timmar)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2023-06-29

B 2021–23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft och spridit vidare barnpornografiska bilder i form av en tio sekunder lång film.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till ungdomstjänst 35 h.

(Helsingborgs Tr. B 2119–23 dömde till 40 dagsböter om 50 kr.)

 

Nedre Norrlands hovrätt

2023-06-14

B 671-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x14, barnpornografibrott. (Åtalad: Man 72 år)

(Har skildrat målsäganden i pornografisk bild bl.a. i enlighet med gärningarna om utnyttjande av barn för sexuell posering i denna stämningsansökan samt innehaft 127 st filer som är att betrakta som övergreppsmaterial)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut men ändrar skadestånd.

(Tidigare Ångermanlands tingsrätt B 337-23 där domen blev 6 års fängelse, Frikändes från: Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x7)

 

Nedre Norrlands hovrätt

2023-06-16

B 2034-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 38 år)

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom och frikänner.

(Ångermanlands Tr. B 1267-21 dömde till fängelse i 6 år.)

 

Nedre Norrlands hovrätt

2023-06-16

B 711-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom men ändrar skadeståndet.

(Östersunds Tr. B 394-22 dömde till ungdomstjänst 140 timmar.)

 

Nedre Norrlands hovrätt

2023-06-22

B 716-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Sundsvalls Tr. B 2122-22 dömde till ungdomstjänst 150 timmar.)

 

Svea Hovrätt

2023-06-20

B 5170-23

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x 2. 3. Våldtäkt mot barn x 2. 4. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 5. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 22 år)

(1. Har innehaft 3 barnpornografiska bilder. Det hände den 14 september 2022.

2.1 Har förmått NN 2, som han visste var 14 år gammal, att skicka i vart fall en bild som föreställde målsäganden helt eller delvis naken och som vädjar till sexualdriften hos en vuxen person. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2022 och den 14 september 2022.

2.2 Har förmått NN 2, som han visste var under 15 år, att skicka i vart fall en film föreställande NN 2 när hon onanerar till honom. Det hände den 6 augusti 2022.

3.1 Har haft samlag med NN 2 som var 15 år gammal. Han har genomfört vaginalt och analt samlag med NN 2 genom penetration med sin penis. Det hände den 28 juli 2022.

3.2 Har haft samlag med NN 2 som var 14 år gammal. Han har genomfört vaginalt och analt samlag med NN 2 genom penetration med sin penis. Det hände den 4 november 2022.

 1. Har försökt få NN 8, som han visste vid tillfället var 14 år gammal, att ta och skicka fotografier och/eller filmer av sexuell karaktär till honom. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2022 och den 27 juni 2022.
 2. Har förmått NN 8, som han visste vid tillfället var 14 år gammal, att fotografera sig själv iklädd endast trosor och sedan skicka bilden till honom. Det hände någon gång mellan den 4 januari 2022 och den 28 februari 2022.

Samt åtalad för olaga integritetsintrång på målsägande NN 2: har via sociala medier skickat en film föreställande NN 2 när hon onanerar till i vart fall en annan person. Jesper Falk har därigenom gjort intrång i NN 2s privatliv. Det hände den 28 augusti 2022 eller någon dag strax före eller efter. Spridningen kunde förväntas medföra allvarlig skada för NN 2.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut, ändrar åtalen Våldtäkt mot barn x2 till Sexuellt utnyttjande av barn x2 och upphäver beslutet att undanröja den tidigare utdömda påföljden samt dömer till fängelse 1 år 2 månader.

(Falu Tr. B 4101-22 dömde till fängelse 4 år. Tidigare utdömd påföljd undanröjs. (Skyddstillsyn. Samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut., Falu tingsrätt Enhet 1, 2022-12-21, B173/21)  

OBS! tidigare dömd: Har tidigare dömts vid flera tillfällen för sexualbrott. Han dömdes dels 

– 22 januari 2019 för bland annat våldtäkt mot barn till skyddstillsyn jämte fängelse 3 månader. 

– 17 februari 2021 av Hovrätten för Nedre Norrland för våldtäkt mot barn, begånget i januari 2021, till fängelse 1 år och 3 månader. Han blev villkorligt frigiven den 15 november samma år. 

– December 2022 för barnpornografibrott och tre fall av sexuellt utnyttjande av barn, begångna under tiden mars – juli 2020, till skyddstillsyn med samhällstjänst 100 timmar. Alternativstraffet angavs till fängelse 4 månader.

 

Svea Hovrätt

2023-06-15

B 11452–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 80 år)

(Innehaft 9 911 barnpornografiska bilder och 3 525 barnpornografiska filmer varav 1 991 bilder och 1918 filmer bedömts som grova. Har därutöver spridit 29 barnpornografiska bilder och 69 barnpornografiska filmer varav alla bedömts som grova)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att fängelsestraffets längd bestäms till 9 månader.

(Södertörns Tr. B 2045–22 dömde till fängelse 1 år)

 

Svea Hovrätt

2023-06-20

B 5902–23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn x2. 2. Barnpornografibrott x2. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 35 år)

(1.1 Har haft oralt och vaginalt samlag med NN 6 som var 12 år. Han har även penetrerat NN6:s underliv med sina fingrar, vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har under samlagen tryckt ner sin penis i NN6:s hals, spottat på henne, slagit henne med öppen hand på rumpan och i ansiktet, tryckt in sina fingrar i hennes mun, tryckt ner henne i sängen, tagit stryptag om hennes hals samt kallat henne för hora och andra förnedrande ord. NN6 orsakades smärta, rodnad, svullnad, andnöd, blåmärke och spricka i bakre slidöppningsbegränsningen. Det hände den 26 december 2022. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han använt våld samt då han med hänsyn till inslagen av förnedring, hans kännedom om NN6:s självskadebeteende och då han filmat delar av samlaget visat särskild hänsynslöshet.

1.2 Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 6 som var 12 år. Han har även penetrerat NN6:s underliv med sina fingrar, vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har under samlagen tryckt ner sin penis i NN6:s hals, spottat på henne, slagit henne med öppen hand i ansiktet och på rumpan, tryckt in sina fingrar i hennes mun, tryckt ner henne i sängen, tagit stryptag om hennes hals samt kallat henne för hora och andra förnedrande ord. NN6 orsakades smärta, rodnad, svullnad, andnöd, blåmärke och spricka i bakre slidöppningsbegränsningen. Det hände en viss tid efter gärningen i åtalspunkten 1 ovan den 26 december 2022.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 6 som var 12 år. Han har under samlaget slagit henne på brösten och tagit ett stryptag om hennes hals vilket orsakade smärta och andnöd. Det hände den 27 december 2022. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han använt våld samt då han med hänsyn till inslagen av förnedring och hans kännedom om målsägandens självskadebeteende visat särskild hänsynslöshet.

2.1 Har skildrat NN6, som var 12 år, i flera pornografiska bilder och filmer genom att filma och fotografera henne i samband med att han genomförde samlagen i åtalspunkten 1.1 med henne. Det hände den 26 december 2022.

2.2 Har skildrat NN6, som var 12 år, i pornografisk film och fotografi genom att filma och fotografera henne i samband med att han genomförde samlagen i åtalspunkten 1.2 med henne. Det hände den 26 december 2022.

3.1 Har utnyttjat att NN6, som var 12 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att filma och fotografera henne i samband med att han genomförde samlagen i åtalspunkten 1 med henne. Det hände den 26 december 2022.

3.2 Har utnyttjat att NN6, som var 12 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att filma och fotografera henne i samband med att han genomförde samlagen i åtalspunkten 4 med henne. Det hände den 26 december 2022.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 8 år.

(Stockholms Tr. B 19180–22 dömde till fängelse 7 år.)

 

Svea Hovrätt

2023-06-26

B 5965–23

Domslut: 1. Sexuellt ofredande mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 58 år)

(1. Har sexuellt ofredat NN4, född 2012 (11år), genom att vid ett tillfälle visa sitt könsorgan för henne i samband med en dusch, genom att vid ett tillfälle gnida sitt könsorgan mot henne när de satt på en moped/motorcykel, genom att vid ett tillfälle pussa/kyssa henne på munnen och genom att upprepade gånger beröra hennes könsorgan utanpå hennes kläder samt gnida sitt könsorgan mot hennes kropp när de båda haft kläder på sig. De sexuella ofredandena har bestått i sexuella beröringar av ett barn under 15 år samt att han blottat sig inför NN4 på ett sätt som varit ägnat att hos henne väcka obehag. Brotten har skett vid upprepade tillfällen mellan den 28 april 2021 och den 27 januari 2023. 

 1. Har genomfört olika sexuella handlingar som inte är jämförliga med samlag med NN 4, född 2012 (11år). Har förmått NN4 att ta på sitt eget könsorgan genom att ta hennes hand och med den beröra hennes könsorgan, han har mer än flyktigt berört hennes könsorgan med sina fingrar och sin hand genom att gnida/gnugga och smeka hennes könsorgan, han har förmått NN4 att onanera honom med sin hand, han har vid ett tillfälle legat ovanpå NN4 och berört hennes könsorgan med sin nakna penis utanpå hennes trosor, han har lagt NN4 på sin nakna kropp och förmått henne att ta på hans könsorgan, han har berört hennes könsorgan med sin nakna penis utanpå hennes trosor och han har använt hennes fot och hand för att beröra sin nakna penis. Det har hänt vid ett stort antal tillfällen mellan den 28 april 2021 och den 27 januari 2023.
 2. Har genomfört en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att penetrera NN4, född 2012, vaginalt och analt med sina fingrar/sitt finger. Det har hänt vid upprepade tillfällen mellan den 28 april 2021 och den 27 januari 2023)

Påföljd: Avskriver målet, tingsrättens beslut står fast.

(Gotlands Tr. B 128–23 dömde till fängelse 3 år och 3 månader.)

 

Svea Hovrätt

2023-06-27

B 6887-23

Domslut: 1.Våldtäkt mot barn x3. 2.Barnpornografibrott. 3.kränkande fotografering. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess A mot hennes vilja genom att inte lyssna på att hon sa nej samt genom att hålla i hennes kropp. Sekretess A var vid tillfället 14 år gammal.

1.2 Har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess A mot hennes vilja genom att inte lyssna på att hon sa nej samt genom att hålla i hennes kropp. Sekretess A var vid tillfället 14 år gammal.

1.3 Har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess A. Sekretess A var vid tillfället 14 år gammal.

 1. Har filmat NN 5 (14år) under delar av händelseförloppet och har därmed skildrat NN5 i en i barnpornografisk film
 2. Har olovligen och i hemlighet filmat Sekretess A under delar av händelseförloppet under åtalspunkt 3.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till sluten ungdomsvård 1 år 4 månader.

(Stockholms Tr. B 2007–23 dömde till sluten ungdomsvård 1 år.)

 

Övre Norrlands hovrätt

2023-06-12

B 471-23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har innehaft och betraktat 14 st barnpornografiska bilder samt 3 st barnpornografiska filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (totalt speltid på 2 min 10 sekunder)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Umeå Tr. B 1456-22 dömde till Ungdomstjänst 40 timmar)

 

Övre Norrlands Hovrätt

2023-06-15

B 149-23 

Domslut: 1.Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3. 2Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering 3.Barnpornografibrott 4.Sexuellt ofredande. (Man: 67 år)

(1.1 Har genomfört sexuella handlingar med NN 5. Han har klätt av NN 5 och förmått NN 5 att röra sin penis i sexuellt syfte. Han klädde av sig och var naken i NN 5s närhet i sexuellt syfte. Händelsen avbröts när *** konfronterade honom. Det hände den 4 december 2021.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 5. Han förmådde NN 5 att smeka hans kön utanpå hans långkalsonger i ett sexuellt syfte. Det hände någon gång mellan den 1 november 2021 och den 30 november 2021.

1.3 Har genomfört en sexuell handling med NN 5 genom att han med sina fingrar tagit om NN 5s penis i ett sexuellt syfte. Det hände någon gång mellan 1 januari 2021 och den 30 november 2021.

 1. Har vid flera tillfällen främjat och utnyttjat NN5 att genomföra sexuella poseringar, vilket GM dokumenterat med fotografier. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2021 och den 30 november 2021.
 2. Har skildrat målsägande i barnpornografiska bilder och därefter innehaft bilderna som han berett sig tillgång till samt betraktat bilderna. 50 bilder är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial och fyra bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmateria)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut till fängelse 1 år och 6 månader.

(Skellefteå Tr. B 1316-21 dömde till fängelse 1 år, frikändes från 1 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn.)

**********************

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

 

5 thoughts on “Domar från tingsrätter och hovrätter juni 2023

 1. Vad är det för fjuttiga straff?
  Så fort dom släpps fria, fortsätter dom ju…

 2. Jag är novis i dumpen. Swishar när jag kan. Läser när jag orkar. Måste ta det i omgångar för jag orkar inte med att ta in det annars. Är förälder till en 7åring.

  Hur som helst är det normalt att det är så här många domar? Över hela landet, flera stycken. Jag visste att problemet var större än man vill inse men det är svindlande många i juni rapporten.

 3. Ganska ny här på Dumpen.

  Skrämmande många domar och ännu mer skrämmande låga straff.
  …och så funderar man på 1hur många anmälda som inte ens kommer till domstol?

  Så otroligt många så jag hade inte ork att läsa alla.

  Kunde den som gjorde sammanställningen se något mönster på de olika domstolarna vad det gällde straffpåföljden? Alltså höga låga straff?

  Man blir på riktigt mörkrädd att 100-tals barnpornografibilder med spridning kan ge skyddstillsyn!!!, lite dagsböter eller i ’bästa fall’ några månaders fängelse. Att våldtäkter mot barn inte ger 5-10 år fängelse minst…

  Tack för ert fina arbete…❤

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *