Sponsorer

Bevakarnas rapport

Täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Dessa båda veckor redovisar vi  50 åtal i tingsrätter och 17 åtal i hovrätter.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

Alingsås

Vecka 23

B 229-24 Fortsättning från vecka 22.

Vecka 24

B 229-24 Fortsättning från vecka 23.

Attunda

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

B 5957-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 35 år)

(Har innehaft 31 barnpornografiska bilder och 179 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om ungefär 2 h 41 min. Av filerna är 3 bilder och 121 filmer med en sammanlagd speltid om ungefär 1 h 43 min att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 30 november 2022.)

Blekinge

Vecka 23

B 105-23 1. Sexuellt ofredande mot barn. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(1. Har ofredat målsägandena NN 2 och NN 8, som båda var under 15 år vid gärningstillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandenas sexuella integritet. Ofredandet har bestått i att han har skickat meddelanden med starkt sexuellt innehåll till målsägandena samt bilder och filmer på sig själv när han varit naken och utfört sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 26 november 2022.

2. Har innehaft 61 barnpornografiska bilder och 1 barnpornografisk film, varav 23 bilder och en film är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 3 maj 2023.) 

Vecka 24

Inget att rapportera.  

Borås

Vecka 23

B 1422-24 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 30 år)

(Har ofredat NN 4, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet. Detta genom att genom att skicka ca 4 filmklipp och ca 10 bilder till henne via Snapchat. Filmklippen har visat när han tog på sitt kön och bilderna har visat hans kön och har innehållit meddelanden av sexuell innebörd. Det hände den 27 februari 2023.) 

B 1471-24  Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(Har innehaft 20 st barnpornografiska bilder samt 1 sådan film på knappt 22 minuter vilken är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial . Det hände den 19 december 2023.)

Vecka 24

B 1471-24 Fortsättning från vecka 23.

Eksjö

Vecka 23

B 1997-22 1. Våldtäkt mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 30 år)

(1. Har vid flera tillfällen haft vaginalt samlag med NN 1 som var 14 år gammal. Det hände vid flera tillfällen under perioden mellan den 31 augusti 2022 och den 10 oktober 2022.

2. Har genom att vid flera tillfällen uppmana NN9 att ta bilder på sin nakna kropp och sedan skicka dem till honom förmått eller utnyttjat att NN9 utförde eller medverkade i sexuell posering. NN9 var 10 år gammal. Det hände vid ett eller flera tillfällen mellan den 1 juni 2022 och den 1 augusti 2022.)

Vecka 24

Inget att rapportera. 

Eskilstuna

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Falun

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Gotland

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera. 

Gällivare

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

B 785-22 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(1. Har under perioden slutet av maj till och med första halvan av juni 2022 förmått Sekretess A, som vid tillfällena var 11 år gammal, att ta bilder på sina bröst och sitt underliv och skicka till honom. Han har därigenom främjat eller utnyttjat att barn under 15 år medverkat till eller utfört sexuell posering. Han har vidare därigenom skildrat barn i pornografisk bild.

2. Har vidare under samma tid och på samma plats som ovan skickat bilder på sin eller annan mans penis till Sekretess A. Detta agerande har varit ägnat att kränka Sekretess As sexuella integritet.

3. Har den 14 december 2022  uppsåtligen och olovligen innehaft barnpornografiska bilder/filmer i form av 16 bilder och 9 filmer. Av dess utgör 3 bilder och 6 filmer så kallat särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Alltså bilder/filmer bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.) 

Gävle

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Göteborg

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

B 5804-24 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 17 år)

(1.1 Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 3 som var 12 år. Det hände den 30 mars 2024

1.2  Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 3 som var 12 år. Det hände den 31 mars 2024  

Samt åtalad för: Grovt olaga integritetsintrång.

Har spridit en film där NN 3 utför en sexuell handling. Spridningen har skett genom att han skickat filmen till mer än ett fåtal användarkonton i applikationen SnapChat. Han har därigenom gjort intrång i NN 3s privatliv. Det hände den 30 mars 2024. Spridningen kunde förväntas medföra allvarlig skada för NN 3.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till materialets innehåll och målsägandens låga ålder samt att spridningen var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för NN3.)

B 9680-23 Sexuellt ofredande (mot barn) x4. (Åtalad: Man 37 år)

(1.1 Har klämt NN1, som var 13 år gammal, på brösten. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2020 och den 29 februari 2020.

1.2 har klämt NN1, som var 13 år gammal, på brösten. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2020 och den 1 september 2020.

1.3 Har har med ficklampa lyst under täcket på NN1 som var 14 år och endast var iklädd trosor. Härigenom har han låtit NN1 medverka till handling med sexuell innebörd. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 juli 2021 och den 9 januari 2022.

1.4 Har ofredat NN1 på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1sexuella integritet, genom att lysa under täcket på henne när hon endast var iklädd trosor. Det hände vid flera tillfällen mellan den 10 januari 2022 och den 15 februari 2023.) 

Halmstad

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

B 3279-23 Fortsättning från vecka 22.

Haparanda

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Helsingborg

Vecka 23

B 2631-24 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 57 år)

(Har uppsåtligen innehaft 1 film med barnpornografiskt innehåll som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 23 mars 2022.)

B 954-24 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 73 år)

(Har innehaft i vart fall 21 003 barnpornografiska bilder, varav 244 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, och 149 st barnpornografiska filmer (sammanlagd speltid om 4 timmar 41 minuter 45 sekunder), varav en utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (speltid om 1 minut och 17 sekunder). Det hände från okänd tid fram till och med den 10 maj 2022.)

Vecka 24

B 2861-24 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har ofredat NN 4, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet, genom att han, i målsägandens närvaro, dragit ner sina byxor och kalsonger och vidrört sig själv på, eller vid, sitt könsorgan samtidigt som han gjort stönande ljud. Det hände den 8 mars 2024 på ****skolan.)

Hälsingland

Vecka 23

B 3139-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Hen 25 år)

(Har innehaft 96 filer, varav 93 bilder och 3 filmer, som innehåller barnpornografiskt material. Av dessa har hen spridit eller på annat sätt gjort 1 bild och 2 filmer tillgängliga. Det hände någon gång mellan den 10 september 2020 och den 15 juni 2021.)  

Vecka 24

B 2675-22 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 34 år.)

(Har blottat sig för NN, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 20 oktober 2022 vid Ica Kvantum.

Samt åtalad för: 1. Sexuellt ofredande. 2. Olaga hot x2.)

B 1304-24 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 49 år)

(Har berört NN1:s underliv med en massageapparat samtidigt som han berörde hennes bröst med sin hand. NN 1 var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2023 och den 15 juli 2023.)

Hässleholm

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Jönköping

Vecka 23

Inget att rapportera. 

Vecka 24

B 2231-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 49 år)

(Har haft vaginala, anala och orala samlag med NN 1 som var 13 år gammal. Han har också utsatt NN 1 för annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att penetrera hennes slida och anal med sexleksaker. Det hände vid minst åtta tillfällen under perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 25 juli 2023.)

B 1012-23 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Våldtäkt mot barn. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(1. Har via sociala medier främjat eller utnyttjat att Sekretess A som var 14 år utfört eller medverkat i en sexuell posering genom att han förmått henne att ta ett foto av sig själv i underkläder samt skicka denna till honom. Det hände den 27 januari 2023.

2.1 Har genomfört vaginalt samlag med Sekretess A som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 27 januari 2023 och den 28 januari 2023 i bil på rastplats.

2.2 Har genomfört vaginalt samlag med Sekretess A som var 14 år. Det hände den 28 januari 2023 i en bil på rastplats.

3. Har genom agerandet under åtalspunkten 2.2 skildrat barn i pornografisk film. Det hände den 28 januari 2023.)

Kalmar

Vecka 23

B 358-24 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 28 år)

(1. Har haft samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess A, som var cirka sju år gammal, genom att han slicka henne i underlivet och vid analöppningen/rumpan. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2019 och den 1 maj 2020.

2. Har genomfört en sexuell handling med Sekretess B som var 2,5 år gammal. Han höll sin erigerade penis vid och intill målsägandens exponerade skinka och analöppning. Det hände den 3 oktober 2022.

3. Har skildrat barn i pornografisk bild i 7 bilder/video. Det hände den 3 oktober 2022. Han har därefter i sin mobiltelefon fram till den 4 mars 2024.)

Vecka 24

B 2-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har genomfört samlag och andra handlingar jämförliga med samlag med A som var 14 år gammal. A deltog inte heller frivilligt och befann sig i en särskilt utsatt situation på grund av berusning. Han utförde oralt och vaginalt samlag med A samt stoppade in sina fingrar i hennes underliv. Det hände mellan den 31 december 2023 och den 1 januari 2024.)

Kristianstad

Vecka 23

Inget att rapportera. 

Vecka 24

Inget att rapportera. 

Linköping

Vecka 23

Inget att rapportera. 

Vecka 24

Inget att rapportera.

Luleå

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Lund

Vecka 23

B 1802-22 1.Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2.  (Åtalad: Man 29 år)

(1.1 Har främjat och utnyttjat att NN 1, som var 15 år, utfört och medverkat i sexuella poseringar genom att förmå henne att fotografera och filma sig själv samt därefter till honom via Snapchat skicka bilder och videoklipp på sina nakna bröst, vissa när hon klämmer på brösten, samt på sin till viss del nakna rumpa. Poseringarna har varit ägnade att skada NN 1:s hälsa och utveckling eftersom han har erbjudit ersättning och pengar för poseringarna. Det hände mellan den 11 januari 2022 och den 6 februari 2022.

1.2 Har främjat och utnyttjat att NN 11, som var under 15 år, utfört och medverkat i sexuella poseringar genom att förmå henne att fotografera och filma sig själv samt därefter till honom via Snapchat skicka bilder och videoklipp på sina nakna bröst, vissa med en dildo mellan brösten. Han har erbjudit målsäganden pengar för de sexuella poseringarna. Det hände mellan den 1 juni 2022 och den 30 juli 2022.

2.1 Har försökt främja och utnyttja NN 1, som var 15 år, att utföra sexuella poseringar genom att försöka förmå henne att fotografera och filma sig själv och därefter till honom via Snapchat skicka nakenbilder och videoklipp på sin nakna kropp. Poseringarna har varit ägnade att skada NN 1:s hälsa och utveckling eftersom han har erbjudit ersättning och pengar för poseringarna. Det hände mellan den 7 februari 2022 och den 14 mars 2022.

Gärningen har inte fullbordats eftersom NN1 inte skickade mer material och polisanmälde saken. Det fanns dock en fara för att brottet skulle fullbordats. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han uppvisat ett hänsynslöst utnyttjande av NN 1 genom att kräva ytterligare bilder och filmer av hennes nakna kropp och hotat med att han annars avsåg att dela tidigare skickade bilder och filmer på sociala medier.

2.2 Har försökt främja och utnyttja NN 11, som var under 15 år, att utföra sexuella poseringar genom att försöka förmå henne att fotografera och filma sig själv och därefter till honom via Snapchat skicka nakenbilder och videoklipp på sin nakna kropp . Det hände den 15 augusti 2022. Gärningen har inte fullbordats eftersom NN 11 inte skickade mer material och polisanmälde saken. Det fanns dock en fara för att brottet skulle fullbordats. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han uppvisat ett hänsynslöst utnyttjande av NN 11 genom att kräva ytterligare bilder och filmer av hennes nakna kropp och hotat med att han annars avsåg att dela tidigare skickade bilder och filmer på sociala medier.) 

B 5143-23 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: 28 år) 

(1.1 Har via sociala medier försökt förmå NN1, NN2 och NN3, som samtliga var under 15 år, att utföra eller medverka till sexuell posering genom att uppmana dem att ta bilder av sexuell karaktär, så som att ta bilder på målsägandenas rumpor, hur målsägandena skulle hålla i ett könsorgan, målsägandenas troskant och bilder när målsägandena ligger på sängen samt när målsägandena pussas. Det hände den 28 december 2022.

1.2  Har via sociala medier försökt förmå NN1 och NN4, som båda var under 15 år, att utföra eller medverka till sexuell posering genom att uppmana dem att ta bilder av sexuell karaktär, så som helkroppsbilder samt när de ”putar” med läpparna. Det hände den 4 mars 2023.

2.1 Har ofredat NN1, NN2 och NN3, som samtliga var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet, genom att bl.a. fråga målsägandena om de har ”fått hår där nere”, ”vem har snyggast röv” och vad deras trosstorlek är. Det hände den 28 december 2022.

2.2  Har ofredat NN1 och NN4, som båda var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet, genom att fråga om deras trosstorlek samt fråga om de vill se hans kön. Det hände den 4 mars 2023.)

Vecka 24

B 629-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Kvinna 17 år)

(Har på ett otillbörligt sätt förmått NN 2 som var 12 år att stoppa in sina fingrar i hennes slida, vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Hon har därefter genomfört ett vaginalt samlag med honom. Det hände den 24 november 2022.) 

B 4911-23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 51 år)

(Har genomfört en sexuell handling med NN3 som var 16 år gammal genom att vidröra hennes bröst, smeka henne över kroppen och ansiktet, ta henne på rumpan, kyssa henne, förmå henne att vidröra hans penis samt göra uttalanden med sexuella anspelningar. Han hade vid tillfället vårdansvar för NN3 som anställd på ungdomshemmet (Sishem) där hon vistades. Det hände den 29 augusti 2023.

Samt åtalad för: Övergrepp i rättssak.

Har med hot om gärning som medför lidande, skada eller olägenhet angripit NN 3 för att hindra henne från att göra en anmälan eller lämna uppgifter till polismyndigheten i förhör. Angreppet bestod i att han uttalat att målsäganden kommer få ett helvete efter det här om hon skulle polisanmäla honom och att han skulle anmäla henne om hon anmälde honom eller ord med liknande innebörd. Det hände den 1 september 2023.) 

Lycksele

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Malmö

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

B 2211-24 Obs 2 åtalade.

Man 1, 15 år. Man 2, 15 år: Grov våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd med visst våld och hot om våld förmått NN 13, som var 13 år, att utföra orala samlag på dem. Våldet har bestått i att de fört och/eller tryckt NN 13:s huvud mot deras kön. Hotet har bestått i att Man 1 upprepat uttalat att han skulle knivhugga NN 13 om hon inte utförde orala samlag på dem och anspelat på att han hade kniv. Man 1 har varit delvis maskerad för ansiktet. Det hände den 16 februari 2024. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom de har använt hot om brottslig gärning och NN 13 har utsatts för flera övergrepp som har utförts av olika personer var för sig och i en följd.)

Mora

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera. 

Nacka

Vecka 23

B 9414-23 Fortsättning från vecka 22.

Vecka 24

Inget att rapportera. 

Norrköping

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

B 1520-24 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft 1 barnpornografisk bild. Det hände den 11 maj 2023.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Norrtälje

Vecka 23

B 1566-23 Fortsättning från vecka 22.

Vecka 24

B 141-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har den 14 juli 2021 genomfört vaginalt samlag med Sekretess A som vid tidpunkten var under 15 år, mot hennes vilja.)

Nyköping

Vecka 23

B 3763-23 Obs! 3 Åtalade: 

Man, 47 år: 1. Barnpornografibrott. 2 Grov våldtäkt mot barn.

(1. Har innehaft 76 barnpornografiska bilder. Bilderna anträffades i mobiltelefoner tillhörande honom och som togs i beslag den 7 november 2023.

2. Har vid sex tillfällen genomfört samlag med NN 19, som vid första tillfället var 14 år gammal och vid sista tillfället 15 år gammal. NN 19 är inte avkomling till honom men har stått under sådan fostran eller haft ett liknande förhållande till honom. Det hände under perioden från och med den 1 januari 2009 till och med den 13 november 2010 enligt nedan: 

– 2009-01-01 – 2009-11-18 vaginalt samlag.

– 2010-01-01 — 2010-05-07  analt samlag .

– 2010-06-04 analt och/eller vaginalt samlag.  

– 2010-06-16 analt och/eller vaginalt samlag.  

– 2010-10-31 – 2010-11-13 analt samlag och förmått målsäganden att genomföra oralt samlag på honom. 

– 2010-11-10 analt och/eller vaginalt samlag.)

Kvinna 1, 57 år: Barnpornografibrott. 

(Har i mobiltelefon innehaft 8 barnpornografiska bilder. Det hände den 17 januari 2024.)

Kvinna 2, 41 år: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 2. Barnpornografibrott x4. 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 4. Grovt barnpornografibrott x5. 5. Grov våldtäkt mot barn x4. 

1.1 Har främjat eller utnyttjat att målsäganden NN4, som då var 7 år gammal, utfört eller medverkat i en sexuell posering genom att instruera/förmå målsäganden att smörja sin nakna kropp medan hon filmat målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023. 

1.2 Har främjat eller utnyttjat att målsäganden NN4, som då var 7 år gammal, utfört eller medverkat i en sexuell posering genom att instruera/förmå målsäganden posera naken så att rumpa och könsorgan syns medan hon tagit bilder på målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023.

1.3 Har främjat eller utnyttjat att målsäganden NN4, som då var 7 år gammal, utfört eller medverkat i en sexuell posering genom att instruera/förmå målsäganden att ligga i en säng med endast t-shirt och trosor medans hon filmat och tagit bilder varpå bild-och filmmaterialet har fokuserat på målsägandens könsorgan och rumpa. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023.

1.4 Har främjat eller utnyttjat att målsäganden NN4, som då var 7 år gammal, utfört eller medverkat i en sexuell posering genom att instruera/förmå målsäganden att duscha och tvåla in sin nakna kropp medan hon filmat varpå filmmaterialet har fokuserat på målsägandens nakna rumpa . Det hände någon gång mellan den 8 september 2023 och den 9 september 2023.

2.1 Har i enlighet med förfarandet 1.1 skildrat barn i flera barnpornografiska filmer. Av filmerna och omständigheterna kring dem framgår att NN4 är under 18 år (7 år). Hon har vidare delat filmerna med annan och därmed gjort materialet tillgängliga för annan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023.

2.2 Har i enlighet med förfarandet 1.2 skildrat barn i flera barnpornografiska bilder. Av bilderna och omständigheterna kring dem framgår att NN4 är under 18 år (7 år). Hon har vidare delat bilderna med annan och därmed gjort materialet tillgängliga för annan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023.

2.3 Har i enlighet med förfarandet 1.3 skildrat barn i barnpornografisk bild och film. Av bilden och filmen och omständigheterna kring dem framgår att NN4 är under 18 år (7 år). Hon har vidare delad bilden och filmen med annan och därmed gjort materialet tillgängliga för annan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023.

2.4 Har i enlighet med förfarandet 1.4 skildrat barn i flera barnpornografiska filmer. Av filmerna och omständigheterna kring dem framgår att NN4 är under 18 år (7 år). Hon har vidare delat filmerna med annan och därmed gjort materialet tillgängligt för annan. Det hände någon gång mellan den 8 september 2023 och den 9 september 2023.

3. Har genomfört en sexuell handling med NN 4 som var 7 år gammal. Hon har smörjt och masserat målsägarens nakna rumpa, instruerat/förmått målsägaren att smörja sitt eget könsorgan och med sina fingrar särat på målsägandens könsorgan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till tillvägagångssättet, dels med hänsyn till målsägandens låga ålder, dels eftersom hon är nära vän till familjen och vid tillfället varit barnvakt och därmed missbrukat ett särskilt förtroende hon haft, dels eftersom övergreppet har dokumenterats via film och bild, dels utgjort ett led i upprepad brottslighet mot målsäganden samt inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN4. 

4.1 Har i enlighet med förfarandet ovan skildrat barn i flera barnpornografiska filmer och bild. Av filmerna och bilden och omständigheterna kring dem framgår att NN4 är under 18 år. Hon har vidare delat bild och filmer med annan och därmed gjort materialet tillgängliga för annan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att hon utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.

4.2 Har i enlighet med förfarandet 5.1 skildrat barn i flera barnpornografiska filmer. Av filmerna och omständigheterna kring dem framgår att NN4 är under 18 år (7 år). Hon har vidare delat filmerna med annan och därmed gjort materialet tillgängliga för annan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att hon utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. 

4.3 Har i enlighet med förfarandet 5.2 skildrat barn i flera barnpornografiska filmer. Av filmerna och omständigheterna kring dem framgår att NN4 är under 18 år (7 år). Hon har vidare delat filmerna med annan och därmed gjort materialet tillgängliga för annan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att hon utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.

4.4  Har i enlighet med förfarandet 5.3 skildrat barn i flera barnpornografiska filmer. Av filmerna och omständigheterna kring dem framgår att NN4 är under 18 år (7 år). Hon har vidare delat filmerna med annan och därmed gjort materialet tillgängliga för annan. Det hände den 31 oktober 2023.

4.5 Har i enlighet med förfarandet 5.4 skildrat barn i flera barnpornografiska filmer. Av filmerna och omständigheterna kring dem framgår att NN4 är under 18 år (7 år). Hon har vidare delat filmerna med annan och därmed gjort materialet tillgängliga för annan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att hon utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sett.

5.1 Har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden NN 4, som då var 7 år gammal, genom att penetrera hennes vagina med ett finger. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom hon visat särskild hänsynslöshet. Detta med hänsyn till dels tillvägagångssättet, dels med hänsyn till målsägandens låga ålder, dels eftersom hon i egenskap av nära vän till familjen och vid tillfället barnvakt har missbrukat ett särskilt förtroende, dels utgjort ett led i upprepad brottslighet mot målsäganden och eftersom övergreppet har dokumenterats via film och bild.

5.2 Har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med NN 4, som då var 7 år gammal, genom att penetrera målsäganden analt med ett stearinljus, smekt målsägandens vagina och anus med finger och hand, förmått målsägaren att smeka sin vagina med stearinljus samt penetrerat målsägandens anus med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom hon visat särskild hänsynslöshet. Detta med hänsyn till dels tillvägagångssättet, dels med hänsyn till målsägandens låga ålder, dels eftersom hon i egenskap av nära vän till familjen och vid tillfället barnvakt har missbrukat ett särskilt förtroende , dels utgjort ett led i upprepad brottslighet mot målsäganden och dels eftersom övergreppet har dokumenterats via film.

5.3 Har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN4, som då var 7 år gammal, genom att försöka penetrera målsägandens vagina med ett skedskaft, penetrerat målsägandens anus med skedskaftet samt smekt målsäganden vagina med ett finger. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 30 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom hon visat särskild hänsynslöshet. Detta med hänsyn till dels tillvägagångssättet, dels med hänsyn till målsägandens låga ålder, dels eftersom hon i egenskap av nära vän till familjen och vid tillfället barnvakt missbrukat ett särskilt förtroende, dels utgjort ett led i upprepad brottslighet mot målsäganden och eftersom övergreppet har dokumenterats via film.

5.4 Har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 4 som var var 7 år gammal genom att penetrera målsägandes vagina och anus med ett stearinljus och smekt målsägandes klitoris med stearinljuset och smiskat målsäganden på rumpan. Vidare har hon försökt penetrera målsägandes vagina med stearinljuset, smekt målsägandes vagina och anus med sitt finger och förmått målsäganden att föra in stearinljuset i sin mun och suga på detta samtidigt som hon smeker målsägandens vagina. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom hon visat särskild hänsynslöshet. Detta med hänsyn till dels tillvägagångssättet, dels med hänsyn till målsägandens låga ålder, dels eftersom hon i egenskap av nära vän till familjen och vid tillfället barnvakt missbrukat ett särskilt förtroende, dels utgjort ett led i upprepad brottslighet mot målsäganden och eftersom övergreppet har dokumenterats via film.)

Kvinna 2 och mannen: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Grovt barnpornografibrott. 

(1. Har tillsammans och i samförstånd haft /genomfört vaginalt, analt och oralt samlag med NN 4 som var 7 år gammal. Hon och han har tillsammans planerat att föra målsäganden till gärningsplatsen, sommarstuga tillhörande honom, för att där genomföra sexuella övergrepp mot målsäganden och dokumentera dessa genom film och bild. I stugan har följande övergrepp skett:

– Han  har penetrerat målsäganden analt och vaginalt bakifrån samtidigt som hon instruerat honom och filmat övergreppet.

– Hon har förmått och instruerat målsäganden att ta sin hand runt hans könsorgan samtidigt som hon filmat övergreppet.

– Han har genomfört oralt samlat på målsäganden samtidigt som hon filmat övergreppet. Det hände mellan den 8 september 2023 och den 9 september 2023.

 Brottet bör bedömas som grovt eftersom hon och han visat särskild hänsynslöshet. Detta med hänsyn till:

– Tillvägagångssättet.

– Målsägandens låga ålder.

– Hennes i egenskap av nära vän till familjen och vid tillfället barnvakt har missbrukat ett särskilt förtroende.

– Målsäganden har förts till en stuga långt bort från sitt hem och familj.

– Övergreppet har dokumenterats via film och bild.

– Övergreppet planerats och genomförts av två gärningsmän.

– Övergreppet har bestått av ett längre händelseförlopp med flera olika moment.

2. Har tillsammans och i samförstånd, i enlighet med förfarandet ovan, skildrat barn i tre barnpornografiska filmer. Det hände mellan den 8 september 2023 och den 9 september 2023.)

Vecka 24

Inget att rapportera.

Skaraborg

Vecka 23

B 4308-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har fört in sin/sina fingrar i underlivet på NN2 som var 12 år. Det hände någon gång mellan den 25 december 2019 och den 5 januari 2020  i samband med att dom sov i samma säng under en hotellvistelse. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

2. Har vid två tillfällen dragit ner trosorna på NN2 som var 12 år. Det hände någon gång mellan den 25 december 2019 och den 5 januari 2020 i samband med att dom sov i samma säng under en hotellvistelse.)

B 4613-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har ofredat NN 1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att på Snapchat fråga om hon ”pullat”. Det hände den 16 juli 2023.)   

Vecka 24

B 1643-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 1 som var 13 år gammal. Det hände den 13 april 2024.)

B 1004-24 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år.)

(Har innehaft och via snapchat spridit barnpornografiskt material och på så sätt gjort materialet tillgängligt för andra. Materialet består av en 28 sekunder lång film och har klassats som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 29 december 2021.) 

Skellefteå

Vecka 23

Inget att  rapportera. 

Vecka 24

B 608-24 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x5. (Åtalad: Man 46 år)

(1. Har mot Sekretess A som varit under 15 år, någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2018 genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar är att jämställa med samlag. De sexuella handlingarna har bestått i att han varaktigt berört sin penis mot hennes underliv och mot hennes rumpa/anal. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att han har hållit fast målsäganden, målsägandens ålder, relationen mellan honom och målsäganden samt att gärningen har skett i målsägandens hem där hon ska känna en trygghet i att vara fredad från brott. Gärningarna har varit ägnade att skada tryggheten och tilliten för målsäganden i förhållande till ******.

2.1 Har mot Sekretess A som varit under 15 år genomfört andra sexuella handlingar. De sexuella handlingarna har bestått i att hanl har förmått målsäganden att ta på hans penis och onanera åt honom, så att han vid i vart fall några tillfällen har fått utlösning. Det hände upprepade gånger, i vart fall en gång per vecka, mellan den 1 januari 2017 och den 31 december 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens ålder när övergreppen inleddes och att de därefter skett över tid i väldigt stor utsträckning under hennes uppväxttid, relationen mellan honom och målsäganden samt att gärningarna har skett i målsägandens hem där hon ska känna en trygghet i att vara fredad från brott. Gärningarna har därutöver varit ägnade att skada tryggheten och tilliten för målsäganden i förhållande till *******. 

2.2  Har mot Sekretess A som varit under 15 år genomfört en sexuell handling. Den sexuella handlingen har bestått i att han har smekt och sugit på Sekretess A:s bröst. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2019 och den 31 maj 2021.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens ålder, relationen mellan honoml och målsäganden samt att gärningen har skett i målsägandens hem där hon ska känna en trygghet i att vara fredad från brott. Gärningarna har varit ägnade att skada tryggheten och tilliten för målsäganden i förhållande till ****.

2.3  Har mot Sekretess B som varit under 18 år genomfört sexuella handlingar. De sexuella handlingarna har bestått i att han har tagit sin hand på målsägandens penis och onanerat åt honom, tagit på hans rumpa, dragit upprepade gånger med fingret på/vid hans anal och juckat med sitt kön mot målsägandens rumpa. Det hände någon gång mellan den 1 november 2023 och den 30 november 2023 på Hotell ****.

Brottet bör bedömas som grovt på grund av han och målsägandens relation samt att han har missbrukat ett särskilt förtroende som han har haft gentemot målsäganden. Gärningarna har varit ägnade att skada tryggheten och tilliten för målsäganden i förhållande till.

2.4 Har mot Sekretess B som varit under 18 år genomfört sexuella handlingar. De sexuella handlingarna har bestått i att han har tagit sin hand på målsägandens penis och onanerat åt honom så att han fick utlösning. Det hände upprepade gånger mellan den 1 april 2023 och den 19 april 2024 , det senaste tillfället skedde någon gång mellan den 8 april 2024 och den 19 april 2024.

Brottet bör bedömas som grovt på grund av han och målsägandens relation, att hanhar missbrukat ett särskilt förtroende gentemot målsäganden samt att gärningen har skett i målsägandens hem där han ska känna en trygghet i att vara fredad från brott. Gärningarna har varit ägnade att skada tryggheten och tilliten för målsäganden i förhållande till ***.

2.5 Har mot Sekretess B som varit under 18 år genomfört en sexuell handling bestående i att han har ställt sig bakom målsäganden och juckat med sin penis mot målsägandens rumpa. Det hände någon gång mellan den 19 mars 2024 och den 19 april 2024. 

Brottet bör bedömas som grovt på grund av han och målsägandens relation, att han har missbrukat ett särskilt förtroende som han har haft gentemot målsäganden samt att gärningen har skett i målsägandens hem där han ska känna en trygghet i att vara fredad från brott. Gärningarna har varit ägnade att skada tryggheten och tilliten för målsäganden i förhållande till *****.)  

Solna

Vecka 23

B 4346-24 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 30 år)

(Har innehaft och, via sms och Snapchat, spridit 1 barnpornografisk film med en speltid om ca en minut. Filmen har bedömts innehålla särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 30 juli 2021 och den 16 september 2021.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Vecka 24

B 3364-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 52 år)

(Har innehaft 5 572 barnpornografiska bilder och 252 filmer med en total uppspelningstid om 8 timmar 5 minuter och 24 sekunder. Av bilderna har 761 bilder bedömts som särskilt hänsynslöst material och av filmerna har 183 filmer med en uppspelningstid om 6 timmar 26 minuter och 40 sekunder bedömts som särskilt hänsynslöst material . Det hände den 19 maj 2020.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden och att innehavet avser bilder där barnen utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt samt med hänsyn till filmernas speltid.)

B 11811-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 33 år)

(Har ofredat NN1 och NN7, som var 14 år gamla, på ett sätt som var ägnat att kränka NN1 och NN7 sexuella integritet, genom att följa efter dem och fråga om de vill titta på när han onanerar. Det hände den 18 december 2023.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande.)

Stockholm

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

B 7802-23 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 2. Sexuellt ofredande mot barn x3. 3. Försök till våldtäkt mot barn. 4. Barnpornografibrott. 5. Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man

(1.1 Har förmått Sekretess A, som var 13 år, att ta ett flertal bilder på sin avklädda kropp och skicka till honom, varigenom han främjade eller utnyttjade en sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2023 och den 31 januari 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han pressat målsäganden att skicka bilderna under hot om att han i annat fall skulle sprida bilder på målsäganden och rykten om henne på internet, vilket har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

1.2 Har förmått Sekretess B, som var 13 år, att ta ett flertal bilder på sin avklädda kropp och skicka till honom, varigenom han främjade eller utnyttjade en sexuell posering. Det hände mellan den 1 februari 2023 och den 8 februari 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han i samband med utnyttjandet har hotat målsäganden om att han skulle sprida hennes avklädda bilder på internet ifall hon inte skickade filmer av sexuell karaktär till honom, vilket har inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

1.3 Har förmått Sekretess C, som var 13 år, att ta ett flertal bilder och filmer av sexuell karaktär och skicka till honom, varigenom han främjade eller utnyttjade en sexuell posering. Det hände mellan den 20 juni 2023 och den 21 juni 2023 i Thailand och i ****.

2.1 Har ofredat Sekretess A, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att skicka en eller flera bilder på sitt eget eller någon annan mans könsorgan och meddelanden av sexuell karaktär till henne. Det hände mellan den 1 januari 2023 och den 31 januari 2023.

2.2 Har ofredat Sekretess B, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Bs sexuella integritet, genom att skicka en eller flera bilder på sitt eget eller någon annan mans könsorgan och meddelanden av sexuell karaktär till henne. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2023 och den 8 februari 2023.

2.3 Har ofredat Sekretess C, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Cs sexuella integritet, genom att skicka en eller flera bilder på sitt eget eller någon annan mans könsorgan samt flera meddelanden av sexuell karaktär till henne. Det hände mellan den 20 juni 2023 och den 21 juni 2023 i Thailand och ****.

3. Har på ett otillbörligt sätt försökt förmå Sekretess C, som var 13 år och inte deltog frivilligt, att föra in ett föremål i sitt könsorgan och/eller sin analöppning och att vidta andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Det hände mellan den 20 juni 2023 och den 21 juni 2023 i Thailand och ****.

4. Har innehaft 22 barnpornografiska bilder varav 11 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial och 11 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 24 augusti 2023.

5. Har innehaft 1 barnpornografisk film med total speltid på cirka 6 sekunder. Det hände den 18 december 2023.

Samt åtalad för: Olaga integritetsintrång x2.

1.1 Har på Snapchat spridit minst en bild på Sekretess Bs bröst tillsammans med information om hennes förnamn, födelseår och användarnamn. Han har därigenom gjort intrång i Sekretess Bs privatliv. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2023 och den 8 februari 2023

1.2 Har på Snapchat spridit bilder på Sekretess As delvis nakna kropp tillsammans med information om hennes namn, födelseår och användarnamn. Han har därigenom gjort intrång i Sekretess As privatliv. Det hände mellan den 1 januari 2023 och den 31 januari 2023.)

B 16176-23 Obs! 2 åtalade.

Man 1, 48 år: Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x4.

(1.1 Har förmått Sekretess A som var 17 år gammal att mot ersättning företa och tåla sexuella handlingar. De sexuella handlingarna har bestått i att han använt sexleksaker på målsäganden, att han förmått henne att utföra oralsex på honom samt att han har genomfört ett vaginalt samlag med henne. Det hände någon gång mellan den 16 december 2020 och den 17 december 2020 på Hotel ****

1.2 Har förmått Sekretess Asom var 17 år gammal att mot ersättning företa och tåla sexuella handlingar. De sexuella handlingarna har bestått i att han använt sexleksaker på målsäganden, att han förmått henne att utföra oralsex på honom och att han har genomfört ett vaginalt samlag med henne. Det hände den 22 januari 2021 på *** Motell & ****hus.

1.3 Har förmått Sekretess A som var 17 år gammal att mot ersättning företa en sexuell handling i form av oralsex. Det hände den 26 mars 2021 på Hotell ****.

1.4  Har förmått Sekretess A som var 17 år gammal att mot ersättning företa en sexuell handling i form av oralsex. Det hände den 27 mars 2021 på Hotell ****

Man 2, 34 år: Medhjälp till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x3.

(1.1 Har genom transport och/eller genomförande av betalning av motell, sexleksaker, dryck samt kontant betalning till målsäganden främjat Man 1s utnyttjande av barn för köp av sexuell handling den 22 januari 2021 på ***  Motell & ****hus.

1.2 Har främjat Man 1s utnyttjande av barn för köp av sexuell handling den 26 mars 2021 Hotell ****, genom att under perioden 25 mars 2021 till 28 mars 2021 betala eller möjliggöra överföringar till målsäganden samt genom tillhandahållande av bankkort och kontanta medel.

1.3 Har främjat Man 1s utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling den 27 mars 2021 på Hotell *** genom att under perioden 25 mars 2021 till 28 mars 2021, ställa sitt bankkonto till förfogande, betala eller möjliggöra överföringar till målsäganden samt genom tillhandahållande av bankkort och/eller kontanta medel.)

Sundsvall

Vecka 23

B 361-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(Har innehaft 12 stycken barnpornografiska filmer, vilka samtliga innehållit särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 4 juni 2022 och den 9 februari 2023.)

Vecka 24

Inget att rapportera.

Södertälje

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Södertörn

Vecka 23

B 10793-23 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Ringa barnpornografibrott. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 

(1. Har, via snapchat, försökt främja och utnyttja NN 2, som då var 13 år, att medverka i sexuell posering då han mot löfte om betalning försökt förmå NN 2 att ta en bild på sina nakna bröst och skicka bilden till honom. Det hände den 4 november 2022.

2. Har innehaft två barnpornografiska bilder. Det hände fram till och med den 4 november 2022.

3. Har, via snapchat, främjat och utnyttjat NN 9, som då var 11 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå NN 9, mot löfte om betalning, att ta en bild på sina nakna bröst och skicka bilden till honom. Det hände den 11 mars 2023.

4. Har ofredat NN 9, som då var 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 9:s sexuella integritet, genom att skicka en bild på sitt nakna könsorgan. Det hände den 11 mars 2023.)

Vecka 24

B 19303-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 15 år)

(Har innehaft 7 filmer med barnpornografiskt material. Sex av filmerna är att betrakta som särskilt hänsynslöst material. Det hände mellan den 7 september 2021 och den 4 februari 2022.)

Uddevalla

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Umeå

Vecka 23

B 46-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 16 år)

(1. Har haft vaginalt och oralt samlag med Sekretess B som var 14 år och som inte deltog frivilligt. Han har därvid förmått henne att utföra oralsex på honom samt penetrerat henne vaginalt med både fingrar och penis. Det hände den 7 januari 2023.

2. Har skildrat barn i pornografisk bild genom att han har fotograferat Sekretess B, som var 14 år, när hon var delvis avklädd. Det hände den 7 januari 2023. Han har därefter framställt nya skildringar genom att redigera bilden på flera olika sätt och därefter sparat ned de nya skildringarna.)

Samt åtalad för: 1. Kränkande fotografering. 2. Narkotikabrott. 3. Ringa narkotikabrott.

har olovligen och i hemlighet fotograferat Sekretess B när Sekretess B befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 7 januari 2023.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Uppsala

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

B 7696-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 33 år)

(Har i sin mobiltelefon innehaft övergreppsmaterial/barnpornografi i form av 1 045 bilder, 157 särskilt hänsynslösa bilder, 16 filmer med en sammanlagd speltid om 31 minuter 44 sekunder samt 20 särskilt hänsynslösa filmer med en sammanlagd speltid om 35 minuter och 13 sekunder. Det hände den 14 oktober 2022.)  

B 1514-23 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 78 år)

(Har försökt utnyttja NN, som då var 12 år, för sexuell posering genom att han kontaktat henne via textmeddelanden och bett henne att ta av sig naken och sedan skicka en bild till honom. Det hände den 12 februari 2023.

Det fanns en fara för att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller så har sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.)

Varberg

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

B 475-24 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 75 år)

(1. Har haft samlag med barnet NN 4, född 2011 (mellan 6-12 år gammal vid gärningarna), samt med sitt könsorgan penetrerat barnets mun, slickat på barnets könsorgan samt med sina fingrar berört och penetrerat barnets vagina, vilket allt är jämförligt med samlag. Målsäganden orsakades smärta i underlivet. Det hände vid ett stort antal tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2017 och den 31 maj 2023.

Brotten bör bedömas som grova med hänsyn till målsägandens låga ålder, att han visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att utföra upprepade grova övergrepp mot barn som han var närstående till samt då han utnyttjat ett särskilt förtroende som visats honom från barnet och barnets vårdnadshavare.

2. Har vid flera tillfällen utnyttjat och förmått målsäganden född 2011 (Mellan 8-13 år gammal vid gärningarna) att medverka i en sexuell posering genom att ta bilder på och filma hennes nakna kropp, bröst och underliv. Det hände någon gång mellan den 22 februari 2019 och den 22 februari 2024.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att gärningarna inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet som var närstående till och eftersom han utnyttjat ett särskilt förtroende som visats honom från barnet och barnets vårdnadshavare.

3. Har innehaft och betraktat 5153 barnpornografiska bilder och filmer där 2835 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial, 2240 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 26 filmer är att betrakta som övergreppsmaterial och 52 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 22 februari 2024.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en omfattande mängd barnpornografiskt material samt eftersom materialet innehållit grova sexuella övergrepp mot små barn. Misstänkt begick gärningen med uppsåt.)

Vänersborg

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Värmland

Vecka 23

Inget att rapportera. 

Vecka 24

Inget att rapportera. 

Västmanland

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Växjö

Vecka 23

B 1966-24 Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 49 år)

(Har innehaft och/eller betraktat 3 barnpornografiska bilder samt 2 barnpornografiska filmer med en total spellängd av 4 sekunder. Det hände den 7 november 2023.)

B 420-24 1. Våldtäkt mot barn, 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 36 år)

(1. Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var tretton år. De vaginala samlagen har skett vid tre tillfällen, dels natten mellan den 25 och 26 december 2023, dels natten mellan den 4 och 5 januari 2024 och dels natten mellan den 13 och 14 januari 2024. Vid tillfället den 4 till 5 januari har också för in sina fingrar vaginalt på NN 1 . Det hände någon gång mellan den 25 december 2023 och den 14 januari 2024.

2. Har ofredat NN 11, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 11s sexuella integritet, genom att förmå NN 11, som vid tillfället var 15 år, skicka bilder på sin rumpa till honom. Vidare har han skickat nakenbilder på sig själv till NN 11 samt bilder av sitt kön där NN 11 uppmanas att hjälpa honom. Det hände någon gång mellan den 1 september 2023 och den 15 november 2023.

Samt åtalad för: Ofredande.) 

Vecka 24

B 272-24 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man -)

(Har ofredat Sekretess A, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A:s sexuella integritet, genom att upprepat ta och klämma på Sekretess A:s rumpa. Det hände den 13 januari 2024.)

Ystad

Vecka 23

B 3153-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 30 år)

(Har ofredat NN 6, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 6s sexuella integritet, genom att beröra hennes rumpa, midja och mage. Det hände den 24 juni 2023.) 

Vecka 24

Inget att rapportera.

Ångermanland

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Örebro

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Östersund

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera. 

**********************************************************************

Hovrätter

Göta hovrätt

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

Inget att rapportera.

Svea hovrätt

Vecka 23

B 4274-23 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 3. Sexuellt ofredande (mot barn) x2. (Åtalad: Man 37 år)

(1. Har innehaft följande barnpornografiska filmer. Det hände fram till den 27 januari 2022:

61 barnpornografiska filmer. Total speltid ca 2 timmar 23 min, – varav 55 barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid ca 2 timmar 20 min. 

2.1 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess A som var 7 år vid tillfället. Han har lagt sig bredvid målsäganden i soffan, placerat henne så att hon låg på hans mage och gjort samlagsliknande rörelser varvid han höll om målsägandens höfter/rumpa och drog henne fram och tillbaka mot sin kropp. Under händelsen har båda haft kläder på sig. Handlingen var ägnad att kränka målsägandens integritet Det hände någon gång mellan den 1 mars 2021 och den 31 mars 2021.

2.2  Har genomfört en sexuell handling med Sekretess B som var 6 år vid tillfället. Han har särat på målsägandens ben, lagt sig på henne och gjort samlagsliknande rörelser varvid han rörde sitt könsorgan fram och tillbaka mot målsägandens kropp. Under händelsen har båda haft underkläder på sig. Handlingen var ägnad att kränka målsägandens integritet. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2016 och den 30 juli 2016.

3.1 Har med handen berört Sekretess B, som var 7 år vid tillfället, på brösten, magen och innanför kanten på hennes trosa samt på låren. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2016 och den 1 december 2016.

3.2 Har ofredat Sekretess B, som var 9-11 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att fråga målsäganden om hon vill ha sex med honom eller fälla andra uttalande med sexuell innebörd till målsäganden. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 juli 2018 och den 31 augusti 2020.)

B 5952-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har genomfört ett oralt samlag med NN 2 som var 14 år. Det hände den 11 januari 2024. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.)

(Västmanlands Tr. B 268-24 dömde till fängelse 3 år.)

B 3992-24 1. Våldtäkt mot barn x6. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Barnpornografibrott x2. 4. Grovt barnpornografibrott. 5. Kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte. 6. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 35 år)

(1.1 Har genomfört ett oralt samlag med NN 5 som var 14 år. Han har därvid penetrerat målsäganden NN 5:s mun med sin penis. Det hände den 22 oktober 2022 vid ett källarförråd.

1.2 Har genomfört ett analt samlag med NN 5 som var 14 år. Han har därvid penetrerat NN 5:s anal med sin penis. Det hände den 24 oktober 2022 i en parkerad bil.

1.3 Har genomfört ett oralt och analt samlag med NN 5 som var 14 år. Han har därvid penetrerat NN 5:s anal och mun med sin penis. Det hände någon gång mellan den 6 november 2022 och den 7 november 2022 på ***** hotell.

1.4 Har genomfört ett analt och oralt samlag med NN 5 som var 14 år. Han har därvid penetrerat målsägandens anal och mun med sin penis. Det hände någon gång mellan den 6 november 2022 och den 7 november 2022 i en bil på en parkering.

1.5 Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med NN 14 som var 14 år. Han har därvid dels penetrerat målsägandens mun och anal med sin penis, dels har målsäganden penetrerat hans mun och anal med sin penis. Han har därutöver onanerat målsägandens penis samt slickat honom i rumpan. Det hände mellan den 2 juli 2022 och den 3 juli 2022 på hotell ****.

1.6 Har genomfört ett oralt och analt samlag med NN 14, som var 14 år. Han har därvid dels penetrerat målsägandens mun och anal med sin penis, dels har målsäganden penetrerat hanss mun och anal med sin penis. Han har därutöver onanerat målsägandens penis samt slickat målsäganden i rumpan. Det hände mellan den 3 november 2022 och den 4 november 2022 på *** hotell.

2.1 Har utnyttjat att NN 5, som var 14 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att fota och filma honom i samband med de orala och anala samlagen med honom. Det hände vid i vart fall två tillfällen mellan den 22 oktober 2022 och den 7 november 2022.

2.2 Har utnyttjat att NN 14, som var 14 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att filma och fota målsäganden i samband med samlagen på *** hotell. Det hände mellan den 3 november 2022 och den 4 november 2022 på **** hotell.

3.1 Har skildrat NN 5, som var 14 år, i 12 bilder och 26 filmer, vilka är att bedöma som barnpornografi, genom att filma och fota målsäganden i samband med att han genomförde anala och orala samlag med målsäganden. Det hände vid i vart fall två tillfällen mellan den 22 oktober 2022 och den 7 november 2022.

3.2 Har skildrat NN 14, som var 14 år, i 13 bilder och 7 filmer, vilka är att bedöma som barnpornografi, genom att filma och fota målsäganden i samband med att han genomförde anala och orala samlag på *** hotell. Det hände mellan den 3 november 2022 och den 4 november 2022 på **** hotell.

4. Har innehaft totalt 24 104 bilder och 3 932 filmer barnpornografi. Det hände fram till den 7 juni 2023. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer och att 4 969 bilder samt 2 875 filmer (överstigande 228 timmars speltid) avsett särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

5. Har vid flera tillfällen föreslagit träff med NN 9 som var 14 år i syfte att genomföra ett oralt samlag med honom. Det hände mellan den 9 februari 2023 och den 4 april 2023.

6.1 Har ofredat NN 9, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 9s sexuella integritet, genom att skicka bilder på sin penis samt filmer på personer som har orala och anala samlag till honom. Det hände mellan den 9 februari 2023 och den 4 april 2023.

6.2 Har ofredat NN 25, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 25:s sexuella integritet, genom att skicka en bild föreställande sitt könsorgan till NN 25 samt fråga om NN 25 tycker om att penetrera eller bli penetrerad. Det hände den 18 maj 2023 via Snapchat.)

(Attunda Tr. B 9494-23 dömde till fängelse 7 år.)

Vecka 24

B 5900-24 Grov våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 42 år)

(1.1 Har haft analt samlag med NN 3 som var 9 år gammal. Han har knuffat till målsäganden så hon hamnade på sidan i en säng och därefter fört in sin penis i hennes anal. Det hände någon gång mellan den 2 juni 2023 och den 4 juni 2023 .

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har visat särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till målsägandens låga ålder, gärningens allvar och att han är nära släkt med henne.

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som var 9 år gammal. Han har lyft upp målsägandens ben när hon låg på rygg och därefter fört in sin penis i hennes vagina. Det hände någon gång mellan den 2 juni 2023 och den 4 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har visat särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till målsägandens låga ålder, gärningens allvar och att han är nära släkt med henne)

(Falu Tr. B 4687-23 dömde till fängelse 7 år.)

B 7065-24 Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 3 som var 13 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i vaginal penetration med fingrar. Det hände den 14 oktober 2022.

Deltagandet har i vart fall inte varit frivilligt eftersom deltagandet var en följd av att gärningsmannen otillbörligt utnyttjat att målsäganden på grund av berusning befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

1.2 Har haft oralt samlag med NN 24 som var 12 år. Det hände någon gång mellan den 1 november 2022 och den 3 december 2022 i ett skogsområde vid **** förskola.

Deltagandet har i vart fall inte varit frivilligt eftersom deltagandet var en följd av våld då han tryckte på målsägandens huvud ned mot hans kön.

1.3 Har haft oralt samlag med NN 24 som var 12 år. Det hände någon gång mellan den 1 november 2022 och den 3 december 2022.

Deltagandet har i vart fall inte varit frivilligt eftersom deltagandet var en följd av våld då han tog ett grepp om målsägandens hår och tryckte ned hennes hår och huvud mot hans kön.)

(Stockholms Tr. B 15361-22 dömde till ungdomsövervakning 11 månader.)

B 6432-24 1. Sexuellt ofredande mot barn. 2. Våldtäkt mot barn x2. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: 19 år) 

(1. Har vid upprepade tillfällen ofredat NN 2, som var 13 år, på olika sätt som kunde förväntas kränka NN 2:s sexuella integritet. Han har berört NN2:s kropp på ett sexuellt sätt genom att beröra hennes överkropp, omkring och på brösten och magen, och beröra hennes lår och rumpa utanpå kläderna. Han har vidare skickat bilder och filmer på ett manligt könsorgan och textmeddelanden med sexuellt innehåll. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 november 2023 och den 3 januari 2024.

2.1 Har genomfört ett oralt samlag och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN2, som var 13 år , genom att penetrera hennes mun med sin penis och förmå NN2 att onanera honom genom att beröra hans penis med sina händer. I samband med de sexuella handlingarna har han tagit strypgrepp på NN2. Det hände någon gång mellan den 4 december 2023 och den 3 januari 2024.

2.2 Har haft vaginalt och oralt samlag samt genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med NN 2 som var 13 år . Han har i samband med samlaget tagit strypgrepp på NN2. Han har penetrerat NN2:s slida med sina fingrar och sin penis samt penetrerat NN2:s mun med sin penis. Han har vid samma tillfälle förmått NN2 att onanera honom genom att beröra hans penis med sina händer. Det hände den 3 januari 2024

3.1 Har utnyttjat NN 2, som var 13 år, för sexuell posering genom att förmå henne att till honom via sociala medier skicka en bild på sina bröst och sin avklädda överkropp . Det hände någon gång mellan den 1 november 2023 och den 3 januari 2024.

3.2 Har utnyttjat NN 2, som var 13 år, för sexuell posering genom att förmå henne att till honom via sociala medier skicka en bild på sin avklädda överkropp och sina bröst. Det hände någon gång mellan den 1 november 2023 och den 3 januari 2024.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande.) 

(Gotlands Tr. B 1511-23 fängelse 3 år, 6 månader.)

B 4891-24 Fortsättning från vecka 21.

B 6097-24 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 45 år)

(Har genomfört samlag, andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag samt andra sexuella handlingar med målsäganden, som var mellan 14 och 15 år gammal, enligt nedan. 

A) Första händelsen: Han har genomfört annan sexuell handling med målsäganden genom att med sitt finger ta på målsägandens underliv när han trodde att målsäganden sov. Det hände någon gång mellan den 1 december och den 31 december 2017 i bostaden. 

B) Första samlaget: Han har genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2018 och den 15 juni 2018 i bostaden. 

C) Mellan väggen och sängen: Han har haft analt samlag med målsäganden. Alternativt har han försökt ha analt samlag med målsäganden genom att trycka sin penis mot målsägandens anal och fara för brottets fullbordan har förelegat eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. I vart fall har han genomfört en annan sexuell handling med målsäganden genom att trycka sin penis mot målsägandens anal. Det hände någon gång mellan den 16 juni 2018 och den 31 december 2018 i bostaden.

D) Polen: Han har haft upprepade vaginala och orala samlag med målsäganden i bostaden när mamman var bortrest i Polen. Han har även genomfört annan sexuell handling med målsäganden genom att onanera sin penis mot målsägandens bröst. Det hände mellan den 17 september 2018 och den 22 september 2018 i bostaden.

E) Solariet: Han har haft upprepade vaginala och orala samlag med målsäganden i ett solarium. Det hände mellan den 13 augusti 2018 och den 5 september 2019. 

F) Sista samlaget: Han har genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 september 2019 och den 8 oktober 2019 i bostaden. 

G) Övriga samlag och sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag: Han har utöver ovan angivna gärningar vid ett stort antal tillfällen genomfört samlag med målsäganden samt med målsäganden genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag enligt följande: – Han har genomfört vaginala och anala samlag med målsäganden. – Han har med ett eller flera fingrar penetrerat målsägandens vagina och anus. – Han har utfört oralsex på målsäganden och förmått målsäganden att utföra oralsex på honom. 

H) Övriga sexuella övergrepp: Han vid ett stort antal tillfällen genomfört andra sexuella handlingar med målsäganden genom – att han tagit på målsägandens underliv med sina fingrar samt – att han pressat sin penis mot målsägandens anus. De brottsliga gärningarna har ägt rum upptill flera gånger per vecka mellan den 1 december 2017 och den 8 oktober 2019 dels i bostaden – i målsägandens sovrum, i föräldrarnas sovrum, i köket, i vardagsrummet och på balkongen – och dels på ett solarium. 

Brotten som begåtts sedan målsäganden fyllt 15 år ska bedömas som våldtäkt mot barn respektive sexuellt övergrepp mot barn eftersom målsäganden stått under fostran av eller haft ett liknande förhållande till honom. Brotten bör bedömas som grova då han visat särskild hänsynslöshet eller råhet eftersom – övergreppen inleddes när målsäganden var 14 år gammal och därefter skett systematiskt och i mycket stor omfattning under tidsperiod om två år, – vissa gärningar haft inslag av våld, – övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon haft rätt att känna sig trygg samt – målsäganden varit i beroendeställning till honom samt att han särskilt utnyttjat målsägandens och vårdnadshavarens förtroende. Avseende punkten A) bör brottet bedömas som grovt även eftersom målsäganden inte kunde värja sig mot övergreppet då hon låg i sin säng och skulle somna.)

(Södertörns Tr. B 15992-20 dömde till fängelse 12 år) 

B 5939-24 1. Sexuellt ofredande mot barn x8. 2. Våldtäkt mot barn x4. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 34 år)

(1.1 Har ofredat Sekretess A, som var 13 eller 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att smeka insidan av målsägandens lår medan de tittade på film i ett klassrum. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 december 2022.

1.2  Har ofredat Sekretess A, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att be målsäganden stanna kvar efter en lektion och krama henne samtidigt som han hade stånd. Det hände den 15 november 2022.

1.3 Har ofredat Sekretess A, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att ta på hennes rumpa, höfter och mage samt kyssa henne. Det hände den 16 november 2022.

1.4 Har ofredat Sekretess A, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att ta på målsägandens midja och rumpa samt kyssa henne. Det hände den 9 december 2022.

1.5 Har ofredat Sekretess A, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att ta på målsägandens kropp samt kyssa henne. Det hände den 31 december 2022.

1.6 Har ofredat Sekretess A, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att ta på målsägandens midja och kyssa henne, samt därefter förmå målsägande att sätta sig på knä framför honom och kolla på hans stånd genom hans byxor. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2023 och den 28 februari 2023.

1.7  Har ofredat Sekretess A, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att ta på hennes lår och på hennes rumpa innanför byxorna. Det hände den 12 mars 2023 på en ****restaurang.

1.8 Har ofredat Sekretess A på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att ha skickat i vart fall 9 bilder och i vart fall 11 videofilmer på sitt könsorgan samt ett flertal meddelanden med sexuellt innehåll till målsäganden som var 13 eller 14 år gammal. Detta har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Detta har skett mellan den 1 november 2022 och den 30 april 2023.

2.1 Har via Snapchat på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden, som var 14 år gammal, att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att hon penetrerat sitt underliv med sina fingrar och/eller en dildo. Han har även förmått målsäganden att filma händelsen och skicka filmen till honom. Det hände mellan den 1 december 2022 och den 31 december 2022.

2.2 Har via FaceTime på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden, som var 14 år gammal, att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att hon penetrerat sitt underliv med en hårborste under ett pågående videosamtal. Det hände den 4 februari 2023.

2.3 Har via FaceTime på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden, som var 14 år gammal, att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att hon penetrerat sitt underliv med sina fingrar samt en dildo under ett pågående videosamtal. Det hände mellan den 1 februari 2023 och den 28 februari 2023.

2.4 Har via Snapchat på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden, som var 14 år gammal, att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att hon penetrerat sitt underliv med en hårborste. Han har även förmått målsäganden att filma händelsen och skicka filmen till honom. Det hände mellan den 25 februari 2023 och den 28 februari 2023.

3. Har har via Snapchat och Instagram främjat eller utnyttjat att målsäganden, som var 13 eller 14 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att ta i vart fall 16 bilder samt i vart fall en film av sexuell karaktär och skicka till honom. Detta har skett mellan den 1 november 2022 och den 30 april 2023.)

(Attunda Tr. B 12087-23 dömde till  fängelse 4 år, 3 månader.)

B 1178-22 

Domslut: 1. Grovt sexuellt utnyttjande av underårig. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 51 år)

(1. Har lagt matprodukter som till exempel kaviar och majonnäs på sin penis och låtit NN 1 slicka och suga bort produkterna med ögonbindel för ögonen, samt vidrört hennes underliv med sina fingrar. NN1 var 5 och 6 år gammal och stod under den tilltalades fostran när gärningarna skedde. Det hände vid åtminstone 30 olika tillfällen mellan den 20 juli 2003 och den 31 mars 2005.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder.

2. Har genomfört sexuella handlingar med NN 1 som var från 7 till och med 14 år gammal när gärningarna inträffade och stod under den tilltalades fostran. Han har använt en dildo och en vibrator på och i NN1:s underliv, förmått henne att runka och slicka på hans penis, fått utlösning över hennes kropp samt vidrört hennes underliv och strukit sin penis mot hennes underliv. Han spelade in vissa av gärningarna med filmkamera. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 20 juli 2005 och den 19 juli 2013.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att han visat särskild hänsynslöshet eller råhet i och med att de sexuella handlingarna har spelats in på film.

3. Har haft samlag, samt gjort sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag, med NN 1 som var mellan 15 och 17 år när gärningarna inträffade och stod under den tilltalades fostran. Han har haft vaginalt samlag samt förmått målsäganden att både ge och ta emot oralsex. Han spelade in vissa av gärningarna med filmkamera. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 20 juli 2013 och den 19 juli 2016. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han visat särskild hänsynslöshet eller råhet i och med att de sexuella handlingarna spelades in på film.

Samt åtalad för: Våldtäkt mot målsägande:

Har haft vaginala samlag med NN 1, samt låtit NN 1 företa eller tåla andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. De andra handlingarna har bestått i oralsex. NN 1 deltog inte frivilligt i handlingarna och hon var mellan 18 och 22 år gammal när gärningarna inträffade. Det hände mellan den 20 juli 2016 och den 31 december 2020.)

(Mora Tr. B 1178-22 dömde till fängelse 7 år. Frikänns dock från våldtäkt x1.)

Hovrätten i Väst

Vecka 23

B 3306-24  1. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Våldtäkt mot barn x4. (Åtalad: Man 26 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 1. Den sexuella handlingen har bestått i att han smekt NN 1 på brösten samt förmått henne att ta på hans kön. NN1 var vid tillfället 12 år. Det hände den 11 mars 2022.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 1. Den sexuella handlingen har bestått i att han lagt sig över NN 1 och smekt henne på brösten. NN1 var vid tillfället 12-13 år. Det hände någon gång mellan den 12 mars 2022 och den 22 augusti 2022.

2.1 Har fört in fingrar i NN1:s slida samt haft sin penis i hennes mun. NN 1 var vid tillfället 12 år. Det hände den 29 april 2022. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens allvar jämförliga med samlag. 

2.2 Har genomfört ett vaginalt samlag med NN1 samt haft sin penis i hennes mun, vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. NN 1 var vid tillfället 12 år. Det hände den 23 maj 2022.

2.3  Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 1 som var 13 år. Det hände den 16 augusti 2022.

2.4 Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 1 som var 13 år. Det hände den 25 augusti 2022.)

(Göteborgs Tr. B 481-23 dömde till fängelse 5 år.)

Vecka 24

B 3306-24 Fortsättning från vecka 23.

B 6041-23 Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. (Åtalad: Man 34 år)

(Har föreslagit/stämt träff med NN 4, som var 12 år, i syfte att med henne genomföra samlag eller vidta annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Det hände mellan den 26 januari 2022 och den 2 februari 2022.)

(Varbergs Tr. B 1166-22 dömde till skyddstillsyn. Samhällstjänst 140 timmar Föreskrift: ska genomgå den vård och behandling som frivården föreskriver. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.)

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 23

B 3137-23 Fortsättning från vecka 10. 

B 5051-23 1. Barnpornografibrott. 2. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 45 år)

(1. Har innehaft 512 barnpornografiska bilder, varav 107 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 29 december 2020.

2. Har haft vaginalt samlag med NN 3 som var nio eller tio år gammal, penetrerade hennes snippa med sin penis. Det hände någon gång mellan den 1 september 2020 och den 5 oktober 2021.)

(Blekinge Tr. B 2746-21 dömde till fängelse 2 år, 6 månader.)

Vecka 24

B 293-24 1. Våldtäkt mot barn x4. 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Sexuellt ofredande 4. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har vid ett tillfälle under perioden juli-den 9 oktober 2021 i Landskrona genomfört samlag med målsäganden NN 6 som varit under 15 år. Samlaget har påbörjats då målsäganden NN 6 sov.

1.2 Har vid ett tillfälle under perioden juli-den 9 oktober 2021 genomfört samlag med målsäganden NN 6 som varit under 15 år.

1.3 Har vid ett tillfälle under perioden juli-den 9 oktober 2021 genomfört samlag med målsäganden NN 6 som varit under 15 år.

1.4 Har vid ett tillfälle under perioden juli-den 9 oktober 2021 genomfört samlag med målsäganden NN 6 som varit under 15 år. Han har haft uppsåt till omständigheten att målsäganden NN 6 var under 15 år.

2. Har vid ett tillfälle under perioden juli-den 9 oktober 2021 försökt att genomföra en sexuell handling (oralsex) med målsäganden NN 6 som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har härvid fattat tag om målsägande NN 6 huvud och tryckt ned det mot sitt nakna kön. Brottet har inte fullbordats eftersom målsäganden NN 6 tryck sitt huvud uppåt samt då dörren till det rum han och målsäganden NN 6 vistades i, öppnats. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

3. Har under augusti månad 2021 sexuellt berört målsäganden NN 11 som varit under 15 år, eller annars genom handlande ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Han har härvid, då målsäganden NN 11 legat ned i en soffa, lagt sig tätt bakom henne så att hans könsorgan kommit i beröring med hennes rumpa. Gärningen har påbörjats då målsäganden NN 11 sov.

4. Har den 24 mars 2022 innehaft barnpornografiska bilder och filmer; 21 bilder och en film (1:02 min) som bedöms som övergreppsmaterial och 42 bilder och 10 filmer (tot 23:40 min) som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har haft uppsåt eller varit oaktsam beträffande omständigheten att den som skildras i bilderna och filmerna varit under 18 år.)

(Lunds Tr. B 5491-21 dömde till fängelse 3 år. 9 månader.)

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

B 786-24 1. Barnpornografibrott x10. 2. Sexuellt övergrepp mot barn x2.3. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x6. 4. Grov våldtäkt mot barn. 5. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5. 6. Grovt barnpornografibrott. 7. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 8. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(1.1 Har skildrat NN 10, som är född 2019 (4 år) i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft. Det hände mellan den 25 maj 2023 och den 14 november 2023

1.2 Har skildrat NN 13, som är född 2020 och NN 10 (3år), som är född 2019 (4 år)  i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 2.1 samt av deras nakna kroppar enligt åtalspunkt 3.1 och 3.4. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 14 november 2023 i en lägenhet hyrd genom ****.

1.3 Har skildrat NN 13, som är född 2020 och NN 10, som är född 2019 i barnpornografiska bilder och en film som han sedan innehaft genom att ta bilder och skapa en film av NN 13 enligt åtalspunkt 3.3 samt ta en bild av NN 10:s underliv. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 14 november 2023 i en lägenhet hyrd genom ****.

1.4 Har skildrat NN 13, som är född 2020 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft genom att ta bilder av henne. Det hände någon gång mellan den 29 augusti 2023 och den 14 november 2023.

1.5 Har skildrat NN 10, som är född 2019 i barnpornografisk bild som han sedan innehaft. Det hände någon gång mellan den 26 oktober 2023 och den 14 november 2023.

1.6 Har skildrat NN 13, som är född 2020 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 3.4 samt ta ytterligare bilder av henne enligt åtalspunkt 2.2. Han har vidare via internet delat flera bilder med annan och därmed gjort materialet tillgängligt för annan. Det hände mellan den 27 oktober 2023 och den 14 november 2023. 

1.7 Har skildrat NN 13, som är född 2020 och NN 10, som är född 2019 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft. Det hände mellan den 28 oktober 2023 och den 14 november 2023.

1.8 Har skildrat NN 13, som är född 2020 och NN 10, som är född 2019 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft. Det hände mellan den 28 oktober 2023 och den 14 november 2023.

1.9 Har skildrat NN 13, som är född 2020 alternativt NN 10, som är född 2019 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft. Det hände mellan den 29 oktober 2023 och den 14 november 2023.

1.10 Har skildrat NN 10, som är född 2019 och NN 13, som är född 2020 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 23 varvid NN 13 under övergreppet stått intill NN 10. Det hände mellan den 29 oktober 2023 och den 14 november 2023.

2.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 13, som är född 2020 (3år) genom att *sekretess*. Han har dokumenterat övergreppet. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 i en lägenhet hyrd genom *****.

2.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 13, som är född 2020 genom att *sekretess*. Han har dokumenterat övergreppet. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2023 och den 28 oktober 2023

2.3 Har genomfört en sexuell handling med NN 10, som är född 2019. Den sexuella handlingen har bestått i att NN 10 vidrört hans könsorgan. Han har dokumenterat övergreppet. Det hände den 29 oktober 2023.

3.1 Har försatt NN 13, som är född 2020 (3år) i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av hennes nakna underliv och kropp samt av gärningen under åtalspunkt 2.1. Det hände mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 i en lägenhet hyrd genom ****.

3.2 Har försatt NN 10, som är född 2019 (4 år) i situationer som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av hennes nakna kropp. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 i en lägenhet hyrd genom ****.

3.3 Har försatt NN 13, som är född 2020 (3år) i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av hennes nakna underliv och kropp samt skapa en film av bilder på hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 i en lägenhet hyrd genom ****.

3.4 Har försatt NN 13, som är född 2020 i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av hennes nakna underkropp samt ta bilder av gärningen under åtalspunkt 2.2. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2023 och den 28 oktober 2023

3.5 Har främjat eller utnyttjat att NN 10, som är född 2019 utfört eller medverkat i sexuella poseringar alternativt försatt NN 10 i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 2.3, varvid NN 13 under övergreppet stått intill NN 10. Det hände den 29 oktober 2023.

3.6 Har främjat eller utnyttjat att NN 13, som är född 2020 utfört eller medverkat i sexuella poseringar alternativt försatt NN 13 i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 2.3, varvid NN 13 under övergreppet stått intill NN 10. Det hände den 29 oktober 2023.

4. Har genomfört en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 10, som är född 2019. Den sexuella handlingen har bestått i *sekretess*. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2023 och den 28 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet och NN 10:s låga ålder, att han missbrukat det förtroende han haft som barnvakt, att han dokumenterat övergreppet samt att han genom sitt handlande visat särskild hänsynslöshet och råhet.

5.1 Har försatt NN 10, som är född 2019 i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att filma och ta bilder av gärningen under åtalspunkt 4.1 samt ta bilder av hennes nakna underkropp och underliv. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2023 och den 28 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN 10:s låga ålder och att handlandet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 10.

5.2 Har försatt NN 10, som är född 2019 i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att filma och ta bilder av gärningen under åtalspunkt 4.1 samt ta bilder av hennes nakna underkropp och underliv. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2023 och den 28 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN 10:s låga ålder och att handlandet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 10.

5.3 Har främjat eller utnyttjat att NN 10, som är född 2019 utfört eller medverkat i sexuell posering alternativt försatt henne i en situation som inneburit sexuell posering genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 7.1. Det hände den 28 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN 10:s låga ålder och att handlandet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 10.

5.4 Har främjat eller utnyttjat att NN 13, som är född 2020 utfört eller medverkat i sexuell posering alternativt försatt henne i en situation som inneburit sexuell posering genom att ta bilder och filma gärningen under åtalspunkt 7.2. Det hände den 28 oktober 2023.

5.5 Har försatt NN 10, som är född 2019 i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 7.3 samt ta ytterligare bilder av hennes nakna kropp. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 alternativt någon gång mellan januari 2023 och den 14 november 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN 10:s låga ålder och att handlandet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 10.

6.1 Har skildrat NN 10, som är född 2019 (4år) i barnpornografiska filmer och bilder som han sedan innehaft genom att filma och ta bilder av gärningen under åtalspunkt 4.1 samt ta ytterligare bilder och filmer av henne enligt åtalspunkt 5.1. Han har vidare via internet delat filmer och bilder med annan och därmed gjort materialet tillgängligt för annan. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2023 och den 14 november 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet och NN 10:s låga ålder, att han missbrukat det förtroende han haft som barnvakt, att han dokumenterat övergreppet samt att han genom sitt handlande visat särskild hänsynslöshet och råhet. 

6.2 Har skildrat NN 10, som är född 2019 och NN 13, som är född 2020 i barnpornografiska bilder och filmer som han sedan innehaft genom att filma och ta bilder av gärningarna under åtalspunkt 7.1 och 7.2. Han har vidare via internet delat filmer och bilder med annan och därmed gjort materialet tillgängligt för annan. Det hände mellan den 28 oktober 2023 och den 14 november 2023.

6.3 Har skildrat NN 10, som är född 2019 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 5.5 och 7.2. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 eller mellan januari 2023 och den 14 november 2023.

6.4 Har innehaft barnpornografiskt material i form av 1009 bilder med övergreppsmaterial och 744 bilder med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 109 filmer med övergreppsmaterial (total speltid 4 timmar och 15 minuter) och 227 filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (total speltid 16 timmar och 17 minuter). 

Det hände fram till den 14 november 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det avsett innehav av en särskild stor mängd bilder och filmer och att speltiden varit betydande samt att innehavet omfattat särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

7.1 Har genomfört sexuella handlingar med NN 10, som är född 2019. De sexuella handlingarna har bestått i att NN 10 flera gånger vidrört och hållit i hans könsorgan. Beröringen har inte varit kortvarig. Han har dokumenterat övergreppet. Det hände den 28 oktober 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet vid brottet och NN 10:s låga ålder, att han missbrukat det förtroende han haft som barnvakt, att han dokumenterat övergreppet samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 10. 

7.2 Har genomfört sexuella handlingar med NN 13, som är född 2020. De sexuella handlingarna har bestått i att NN 13 flera gånger vidrört och hållit i hans könsorgan. Beröringen har inte varit kortvariga. Han har dokumenterat övergreppet. Det hände den 28 oktober 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet vid brottet och NN 13:s låga ålder, att han missbrukat det förtroende han haft som barnvakt, att han dokumenterat övergreppet samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 13. 

7.3 Har genomfört en sexuell handling med NN 10, som är född 2019 genom att *sekretess*. Han har dokumenterat övergreppet. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 eller någon gång mellan januari 2023 och den 14 november 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet vid brottet och NN 10:s låga ålder, att han dokumenterat övergreppet samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 10.

8.1 Har genomfört vaginalt samlag med NN 2, som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 2 juli 2023 och den 3 juli 2023 på ett hotell.

8.2 Har genomfört vaginalt samlag med NN 2, som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2023 och den 3 augusti 2023 på ett hotel.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering:

1. Har olovligen och i hemlighet fotograferat NN 13, som är född 2020 när NN 13 befann sig inomhus på en toalett genom att ta bilder av hennes nakna underkropp. Det hände den 29 augusti 2023.)

(Gävle Tr. B 4008-23 dömdes till fängelse 4 år.)

Tidigare dömd:  En sammanvägning ska ske med brotten som avses i tingsrättens dom den 24 april 2024 där han dömdes för två fall av våldtäkt mot barn till fyra års fängelse. Dessa två brott ska inordnas i bedömning av nu aktuella brott och ett samlat straffvärde ska mätas. Därefter ska de redan utdömda fyra åren räknas av och återstoden dömas ut. Tingsrättens bedömning är att straffvärdet för de i denna dom aktuella brotten och brotten i domen den 4 april 2024 uppgår till åtta års fängelse. Med tillämpning av 34 kap. 2 § brottsbalken bestäms strafftiden nu till mellanskillnaden mellan åtta år och tidigare utdömda 4 år, alltså till fyra år. Därvid tillämpas även strafflindringsregeln i paragrafens andra mening.

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 23

Inget att rapportera.

Vecka 24

B 518-24 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografisk film och bild som han berett sig tillgång till. Filmen och en av bilderna är att bedöma som särskilt hänsynslöst (grovt) övergreppsmaterial. Filmens totala speltid är 32 minuter. Det hände någon gång mellan den 3 oktober 2022 och den 26 oktober 2023.) 

(Luleå Tr. B 3252-23 frikände.)

**********************************************************************

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *