Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Attunda

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 292-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 39 år)

(Har innehaft samt betraktat barnpornografiskt material. Innehavet bestod av totalt 70 barnpornografiska filer, varav 36 bilder samt 34 filmer med en total speltid om 4 timmar och 58 minuter. Det hände den 13 januari 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom särskilt unga barn skildras i övergreppsmaterialet samt då 13 filmer, med en total speltid om 3 timmar och 19 minuter, är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial då barn utsätts för övergrepp bland annat bestående i vaginala penetrationer av manligt kön.

Samt åtalad för: Narkotikabrott.)

 

Blekinge

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 3019-23 Barnpornografi x 2. (Åtalad: 18 år)

(1.1 Har via Snapchat spridit eller tillgängliggjort för andra en barnpornografisk film, 1 minut och 1 sekund lång, som visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 2 augusti 2021.

1.2 Har via Snapchat spridit eller tillgängliggjort för andra en barnpornografisk film, 1 minut och 1 sekund lång, som visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 31 december 2021.)

 

B 2744-23 Våldtäkt mot barn x6. (Åtalad: Man 38 år)

(1.1 Har förmått NN A som var under 15 år att utföra oralsex på honom. Det hände den 27 maj 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.2 Har förmått NN B som var under 15 år att utföra oralsex på honom. Det hände den 27 maj 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.3 Har förmått NN A som var under 15 år att utföra oralsex på honom. Det hände den 15 juni 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.4 Har förmått NN B som var under 15 år att utföra oralsex på honom. Det hände den 15 juni 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.5 Har haft vaginalt samlag med NN A som var under 15 år. Vidare har han förmått NN A att utföra oralsex på honom vilket är jämförbart med samlag. Det hände någon gång mellan den 7 juli 2023 och den 9 juli 2023.

1.6 Har haft vaginalt samlag med NN B som var under 15 år. Vidare har han förmått NN B att utföra oralsex på honom vilket är jämförbart med samlag. Det hände någon gång mellan den 7 juli 2023 och den 9 juli 2023.)

 

Borås

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Eksjö

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Eskilstuna

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Falun

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Gotland

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Gällivare

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Gävle

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Göteborg

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 9151-23 1. Barnpornografibrott. 2. Sexuellt övergrepp. (Åtalad: Man 25 år)

(1. Har skildrat NN 1, som vid tidpunkten var under 18 år, i pornografisk bild. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 9 oktober 2018.

2. Har genomfört en sexuell handling med NN 1 som inte deltog frivilligt. Åtalad har därvid otillbörligt utnyttjat att NN 1 på grund av sömn befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2018 och den 31 december 2018.)

 

B 67-63 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film, vilken har utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 11 februari 2022 och den 16 januari 2023.)

 

Halmstad

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 632-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 29 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film med speltid 29 sekunder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har spridit och överlåtit materialet genom att via Snapchat skicka filmen till 241 personer. Det hände den 1 januari 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial spridits till ett stort antal personer.

Samt är ytterligare en person åtalad i detta fall: Talan mot annan än tilltalad (Man 20 år): 

Det yrkas att angivet gods förverkas från Man 2 i första hand enligt 36 kap 2 § brottsbalken då den använts som brottsverktyg och innehåller barnpornografiskt material, i andra hand enligt 36 kap 3 § 1 p brottsbalken då den kan komma att användas för att begå brott och i tredje hand enligt lagen (1974:1478) om förverkande av barnpornografi: 2023-5000-BG25036.1 (Dator)

Förverkandeyrkandet riktas även mot man 1.)

 

Haparanda

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 301-23 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 4. Sexuellt ofredande x2. (Åtalad: Man 70 år)

(1.1 Har vid upprepade tillfällen penetrerat målsäganden NN 9:s anus med sina fingrar, förmått NN 9 att suga på hans penis och slickat på NN 9:s könsorgan. NN 9 var under 15 år vid samtliga tillfällen. Det hände mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2020.

1.2 Har vid ett tillfälle penetrerat NN 13:s vagina med sina fingrar och vid ett annat tillfälle slickat i och på NN 13:s könsorgan. NN 13 var under 15 år. Det hände mellan den 1 juni 2016 och den 1 september 2019.

2.1 Har försökt genomföra en handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 9 som var under 15 år. Han har förmått NN 9 att trä på en kondom på hans penis och han har därefter försökt penetrera NN9:s anal med sin penis. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2020.

3.1 Har vid ett stort antal tillfällen förmått NN 9 att:

 – Smiska honom på rumpan med diverse föremål. 

– Penetrera hans anal med olika föremål och sexleksaker.

– Onanera åt honom. 

– Använda sexleksaker på sitt könsorgan och genom penetration av sitt anus.

Han har även tagit på NN 9:s könsorgan med sin hand. Det hände vid ett tillfälle då han och NN 9 badade i en mindre pool. NN 9 var under 15 år vid samtliga tillfällen. Det hände mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2020

3.2 Har förmått NN 13 företa sexuella handlingar genom att förmå henne att använda sexleksaker på sig själv. Han har även sexuellt berört NN 13:s könsorgan och vid upprepade tillfällen förmått henne att sitta i hans knä så att hans penis berört hennes könsorgan. NN13 var under 15 år. Det har hänt upprepade gånger mellan den 1 juni 2016 och den 1 september 2019.

4.1 Har på olika sätt berört NN 9:s bröst och rumpa, förmått henne att titta på pornografisk bild och film, gnuggat sitt kön mot hennes kropp samt förmått henne att kissa i skålar. Samtliga gärningar har varit ägnade att kränka NN 9:s sexuella integritet. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2020.

4.2 Har vid upprepade tillfällen berört NN 13:s bröst och rumpa och förmått henne att titta på pornografisk bild och film, vilket har varit ägnat att kränka NN 13:s sexuella integritet. Det har hänt vid upprepade tillfällen mellan den 1 juni 2016 och den 1 september 2019.

 

Helsingborg

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Hälsingland

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Hässleholm

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Jönköping

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Kalmar

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Kristianstad

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Linköping

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Luleå

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Lund

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 5630-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har gjort en barnpornografisk film tillgänglig för annan genom att vid två tillfällen skicka filmen via Snapchat. Det hände den 7 september 2021.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

 

Lycksele

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Malmö

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Mora

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 589-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har ofredat NN 4, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4:s sexuella integritet, genom att kyssa målsäganden och med sin hand ta på målsägandens underliv innanför kläderna. Det hände den 15 april 2023.)

 

Nacka

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 8816-22 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(1. Har genomfört en handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med NN 1 som var 13 år. Har penetrerat målsägandens slida med sina fingrar, samt tagit tag i målsägandens ena hand och tryckt den mot sin penis och därefter fört hennes hand upp och ned. Det hände mellan den 12 november 2022 och den 13 november 2022.

2. Har berört NN 1, som var 13 år, sexuellt och förmått henne medverka i handling med sexuell innebörd. Han har tagit och klämt på NN 1s rumpa och bröst. Vid samma tillfälle har han kysst och fört in sin tunga i NN 1:s mun. Det hände mellan den 12 november 2022 och den 13 november 2022.)

 

Norrköping

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Norrtälje 

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Nyköping

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Skaraborg

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Skellefteå

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Solna

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ej rapporterad

 

Stockholm

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Sundsvall

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

 B 3165-23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 57 år)

(Har genomfört en sexuell handling med MA som var 13 år då han smekt hennes kropp och underliv/puppa med sina fingrar och sin hand samt pussat henne på munnen. Det hände den 3 december 2023.)

 

Södertälje

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Södertörn

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Uddevalla

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

 B 2294-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 59 år)

(Har innehaft 168 barnpornografiska bilder varav fem av dem har varit s.k. rörliga bilder. Det hände den 4 maj 2021.)

 

Umeå

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Uppsala

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 7725-20 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x9. 2. Sexuellt ofredande x8. 3. Barnpornografibrott x7. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har under februari 2020, via internet (Snapchat), delvis under hot, förmått Målsägande A, som då var 10 år gammal, att skicka flera nakenbilder/filmer på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande A att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då hot om att sprida nakenbilder vidare till andra har förekommit i samband med brottet.

1.2 Har under perioden 200516-201018 via internet (Snapchat) förmått Målsägande C, som då var 12 år gammal, att skicka flera nakenbilder/filmer på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande C att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall.

1.3 Har under perioden 200201-201012 via internet (Snapchat) förmått Målsägande D, som då var 12-13 år gammal, att skicka flera nakenbilder/filmer på sig själv till honom, vari hon bl a penetrerat sig själv i underlivet med en sminkborste och en hårborste. Han har därigenom förmått Målsägande D att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall, samt då målsägande har penetrerat sig själv i samband med poseringen.

1.4 Har den 10 november 2020 i Bålsta eller på okänd plats i Sverige via internet (Snapchat) förmått Målsägande E, som då var 12 år gammal, att skicka en nakenbild på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande E att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall.

1.5 Har under perioden 201101-201223 i Bålsta eller på okänd plats i Sverige via internet (Snapchat) förmått Målsägande F, som då var 12 år gammal, att skicka en nakenfilm på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande F att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall.

1.6 Har under perioden 200105-220516 via internet (Snapchat) förmått Målsägande G, som då var 11 eller 12 år gammal, att skicka en nakenbilder på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande G att utföra sexuell posering.

Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall.

1.7 Har under perioden 201124-210304 i Bålsta eller på okänd plats i Sverige via internet (Snapchat) förmått Målsägande H, som då var 12 år gammal, att skicka en nakenvideo där hon penetrerar sig med en pensel på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande H att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga barn, då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall samt då målsäganden har penetrerat sig själv i underlivet med en pensel.

1.8 Har under perioden 201001-210304 via internet (Snapchat) förmått Målsägande H, som då var 12 år gammal, att skicka nakenbilder och nakenfilmer på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande I att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall.

1.9 Har under perioden 220613-220826 via internet (Snapchat) förmått Målsägande J, som då var 12 år gammal, att skicka nakenbilder på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande J att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga barn samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall.

2.1 Har under de ovan nämnda i åtalspunkt 1.1 pratat om sexuella handlingar med Målsägande A samt skickat bilder på ett manligt kön (dickpics) till Målsägande A och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet

2.2. Har under februari 2020 via internet (Snapchat) pratat om sexuella handlingar med Målsägande B samt skickat bilder på ett manligt kön (dickpics) till Målsägande B och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2.3 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.3 skickat bilder på ett manligt kön (dickpics) till Målsägande D och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2.4 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.4 skickat bilder på ett manligt kön (dickpics) till Målsägande E och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2.5 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.5 skickat en bild på ett manligt kön (dickpic) till Målsägande F och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2.6 Har samma tid samma plats skickat en bild på ett manligt kön (dickpic) till Målsägande G och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2.7 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.7 skickat bilder på ett manligt kön (dickpics) och onanifilmer till Målsägande H och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2.8 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.8 skickat bilder på ett manligt kön (dickpics) till Målsägande I och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

3.1 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.1 sparat ned/skärmfilmat de bilder/filmer som Målsägande A skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft densamma. 

3.2 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.2 sparat ned/skärmfilmat de bilder/filmer som Målsägande C skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft densamma.

3.3 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.3 sparat ned/skärmfilmat de bilder/filmer som Målsägande D skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft densamma.

3.4 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.5 sparat ned/skärmfilmat den film som Målsägande F skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat och därefter fram till 210304 innehaft barn i pornografisk bild.

3.5 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.6 sparat ned/skärmfilmat de bilder som Målsägande G skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat och därefter innehaft barn i pornografisk bild.

3.6 har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.7 sparat ned/skärmfilmat den nakenvideo som Målsägande H skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat barn i pornografisk bild som han därefter innehaft.

3.7 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.8 sparat ned/skärmfilmat de nakenbilder/- filmer som Målsägande I skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft desamma.

Samt åtalad för olaga integritetsintrång x4:

  1. Han har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.1 via internet (Snapchat) spridit nakenbilderna/nakenfilmerna på Målsägande A till andra. Spridningen, som inneburit kränkning av Målsägande A:s privatliv, har varit ägnad att medföra allvarlig skada för Målsägande A. Han har därigenom delat/spridit barn i pornografisk bild till andra.
  2. Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.3 via internet (Snapchat) spridit nakenbilderna/nakenfilmerna på Målsägande C till andra. Spridningen, som inneburit kränkning av Målsägande C:s privatliv, har varit ägnad att medföra allvarlig skada för Målsägande C. Han har därigenom delat/spridit barn i pornografisk bild till andra.
  3. Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.4 via internet (Snapchat) spridit nakenbilderna/nakenfilmerna på Målsägande D till andra. Spridningen, som inneburit kränkning av Målsägande D:s privatliv, har varit ägnad att medföra allvarlig skada för Målsägande D. Han har därigenom delat/spridit barn i pornografisk bild till andra.
  4. Har samma tid samma plats, under åtalspunkt 1.7 via internet (Snapchat) spridit nakenbilderna/nakenfilmerna på Målsägande H till andra. Spridningen, som inneburit kränkning av Målsägande H:s privatliv, har varit ägnad att medföra allvarlig skada för Målsägande H. Han har därigenom delat/spridit barn i pornografisk bild till andra.)

 

B 9500-22 Barnpornografibrott x 2. (Åtalad: 60 år)

(1.1 Har gjort en barnpornografisk bild tillgänglig för annan. Det hände den 1 mars 2021.

1.2 Har innehaft 260 barnpornografiska bilder varav 48 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände den 9 december 2022.)

 

Varberg

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Vänersborg

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Värmland

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Västmanland

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Växjö

Vecka 1

B 1714-23 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(1. Har via snapchat försökt förmå Sekretess A och Sekretess B, som var 11 år gamla, att skicka bilder på sina bröst till honom. Det hände den 29 november 2022.

2. Har ofredat Sekretess A och Sekretess B, som var 11 år gamla, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A och Sekretess B:s sexuella integritet, genom att via snapchat skicka bilder och filmer på sig själv av sexuell natur till dem. Det hände den 29 november 2022.)

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Ystad

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 3417-21 Barnpornografibrott x 2. (Åtalad: Man 32 år)

(1.1 Har innehaft sammanlagt 78 barnpornografiska bilder, varav 30 bilder är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 48 bilder är övergreppsmaterial, samt 3 filmer med total speltid 1 min 19 sekunder som är övergreppsmaterial och 23 filmer med total speltid 20 min 24 sekunder som är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och en film med speltid 1 min 50 sekunder som är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 16 juli 2020 och den 17 november 2021.

1.2 Har via Kik spritt i vart fall två barnpornografiska filmer, varav en är övergreppsmaterial med speltid om 1 min 57 sekunder och en är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med speltid om 1 min 6 sekunder. Det hände den 7 september 2020.)

 

Ångermanland

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Örebro

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 468-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 57 år)

(Har innehaft sammanlagt 5 715 filer innehållande dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografiska filer). Det hände under perioden mellan den 15 november 2018 och den 11 februari 2019.)

 

B 6773-23 Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har den 23 maj 2022 innehaft barnpornografiskt material i form av två filmer och en bild.)

 

B 5758-23 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 29 år)

(1. Har någon gång under perioden mellan den 7 september 2020 och den 16 oktober 2020 på Sandströms gränd 12, via internet berett sig tillgång till samt innehaft 430 bilder och 7 filmer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, varav 214 bilder och 7 filmer (sammanlagd uppspelningstid 52 minuter 57 sekunder) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom materialet rör en stor mängd bilder och filmmaterial som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2. Har den 28 april 2021, innehaft 11 bilder och 7 filmer (sammanlagd uppspelningstid 56 minuter) med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, varav 3 bilder och 2 filmer (sammanlagd uppspelningstid 40 minuter 27 sekunder) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

Östersund

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 3763-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har fört in sina fingrar i sekretess NN 1:s underliv, pressat sin penis mot sekretess NN1:s underliv samt tagit på hennes bröst och rumpa. Sekretess NN1 var vid tidpunkten 14 år gammal och befann sig i en särskilt utsatt situation till följd av berusning. Det hände någon gång mellan den 1 november 2022 och den 2 november 2022.)

 

*****************

HOVRÄTTER

 

Göta hovrätt

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Svea hovrätt

Vecka 1

B 14908-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har haft oralt samlag med NN 7 som var 13 år genom att föra in sin penis i hennes munhåla. Han har vid samma tillfälle utsatt henne för en sexuell handling genom att föra in sin hand under hennes kläder och vidröra hennes könsorgan. Han gjorde detta mot hennes vilja. Det hände den 23 september 2023.)

(Nyköpings Tr. B 3313-23 dömde till ungdomsövervakning 6 månader.)

 

B 15109-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft 20 barnpornografiska bilder varav 9 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial och 11 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 9 maj 2023.)

(Solna Tr. B 5752-23 dömde till ungdomsvård.)

 

Vecka 2

B 12586-22 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 38 år)

(Har dragit upp NNs tröja och sugit på hennes bröst samt uppmanat henne att suga på hans kön, har tagit på NNs bröst och underliv. Målsäganden var 14 år. Det hände den 10 juni 2021)

(Nyköpings Tr. B 2919-21 dömde till fängelse 4 månader.)

 

B 15488-23 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har, tillsammans och i samförstånd med annan person, under tvång förmått NN 1 att utföra oralsex på dem. Målsäganden var 12 år gammal vid händelsen. Tvånget har bestått i att trycka in målsäganden mot väggen i hörnet av en trappuppgång, hålla fast henne samtidigt som hon trycktes ner på knä på golvet. Därefter har målsägandens huvud hållits fast och gärningspersonerna har, i tur och ordning, tryckt in sina penisar i hennes mun och tvingat målsäganden till att suga medan den andra höll vakt. Det hände den 26 juli 2023.)

(Falu Tr. B 2840-23 dömde till fängelse 5 år.)

 

B 15069-23 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande x3. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x7. 4. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 5. Våldtäkt mot barn x6. 6. Sexuellt ofredande mot barn. 7. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 8. Försök till våldtäkt mot barn. 9. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(1. Har försökt att främja och utnyttja att målsäganden Sekretess 5, som var 15 år gammal, skulle utföra och medverka i sexuell posering genom att han skickat meddelanden till henne där han uppmanat henne att till honom skicka filmer/bilder på när hon varit naken, lättklädd och sexuellt poserat. Han har försökt att få henne att sexuellt posera för honom genom att hota att han annars skulle sprida sexuella poseringsbilder/videos på henne och berätta för andra att hon skickat sexuella poseringsbilder/videos på sig till andra. Hotet har varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla för målsägandens frid. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. För det fall att gärningen hade fullbordats hade poseringen varit ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 13 juni 2022.

2.1 Har sexuellt ofredat målsäganden Sekretess 5, som var 15 år gammal, genom att skicka filmer/bilder till målsäganden på ett manligt könsorgan och en man som onanerar. Gärningen var ägnad att väcka obehag och att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 13 juni 2022.

2.2 Har sexuellt ofredat målsäganden Sekretess 4, som var 9 år gammal, genom att skickat film/bild till henne på ett manligt könsorgan och en man som onanerar samt meddelanden med sexuell innebörd. Gärningen var ägnad att väcka obehag och att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände mellan den 10 januari 2022 och den 10 februari 2022.

2.3 Har sexuellt ofredat målsäganden Sekretess 10 som var 13 år gammal genom att till målsäganden skicka flera filmer/bilder på sitt könsorgan, dels kalsongbeklätt, dels naket, filmer när han onanerar och meddelanden med sexuell innebörd. Han har även visat sitt könsorgan och onanerat inför målsäganden i videosamtal. Gärningen var ägnad att väcka obehag och kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 16 maj 2017.

3.1 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 4, som var 9 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon tagit och skickat filmer/bilder till honom på sin nakna eller delvis nakna kropp, rumpa och underliv, när hon berört sitt nakna underliv med fingrar och särat på sina blygdläppar och på sitt nakna underliv när hon kissat. Det hände mellan den 10 januari 2022 och den 10 februari 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna, att det varit fråga om ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning, målsägandens låga ålder och att målsäganden filmats och fotodokumenterats av honom.

3.2 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 1, som var 11 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom enligt följande. 

– Den 31 oktober 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sin nakna och delvis nakna kropp och på sig när hon visat sina bröst och nypt sig i bröstvårtan.

   – Den 6 november 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sig när hon visat sin delvis nakna kropp och bröst, smekt sitt bröst, smekt sitt trosbeklädda underliv och blottat sitt nakna underliv. 

– Den 11 november 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sin nakna och delvis nakna kropp, bröst, rumpa, anal och underliv samt när hon gjort samlagsliknande rörelser med kroppen/underlivet. 

Brotten bör bedömas som grova med hänsyn till att de inneburit ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna, att det varit fråga om del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning, målsägandens låga ålder, att målsäganden filmats och fotodokumenterats av honom i hemlighet och att han förmått målsäganden att utföra handlingarna efter hot om att han annars skulle sprida sexuella poseringsbilder på henne.

3.3 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 2, som var 13 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer/bilder på sig själv till honom när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp, underliv och rumpa, och när hon särat på sina skinkor och visat sin anal, särat på blygdläpparna och visat samt berört underlivet. Det hände den 7 november 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det inneburit ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna, att det varit fråga om del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning, målsägandens låga ålder och att målsäganden filmats och fotodokumenterats av honom i hemlighet.

3.4 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 3, som var 12 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom enligt följande:

   – Den 30 oktober 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sig när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp, underliv, bröst och rumpa, när hon särat på skinkorna och visat sin anal och smiskat sig själv på rumpan med hand och ett bälte och när hon slickat sig på samt nypt sig i bröstet så att hon orsakats smärta.

   – Den 31 oktober 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sig när hon visat sitt nakna underliv och sina bröst, smekt brösten och slickat sig på samt nypt sig i bröstet så att hon orsakats smärta och visat underlivet och särat på blygdläpparna. 

   – Den 1 november 2022 har målsäganden skickat film/bild på sitt nakna bröst och när hon slickat sig på bröstet.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det inneburit ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna, att det varit fråga om del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning, målsägandens låga ålder och att målsäganden filmats och fotodokumenterats av honom i hemlighet.

3.5 Har under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 6, som var 10 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp, underliv, rumpa och anal, när hon särat på sina skinkor flera gånger och visat sin anal och när hon berört sitt nakna underliv med sina fingrar och särat på sina blygdläppar. Det hände den 28 september 2022.

3.6 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 9, som var 15 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom enligt följande. 

– Den 3 april 2022 har målsäganden skickat filmer på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst, rumpa/anal och underliv, smekt sina bröst och sitt underliv, utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med en tandborste, suga på och föra en tandborste fram och tillbaka i munnen och penetrera sig vaginalt i underlivet med fingrar. 

   – Den 5 april 2022 har målsäganden skickat filmer på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst och underliv, smekt sina bröst och utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med en penna eller liknande föremål, fingrar samt locktång eller liknande föremål. 

   – Den 9 april 2022 har målsäganden skickat filmer på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst och underliv, smekt sina bröst och utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med olika föremål. 

   – Den 13 maj 2022 har målsäganden skickat film på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst och underliv, smekt sina bröst och sitt underliv och utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med finger.

   – Den 15 maj 2022 har målsäganden skickat filmer på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst och underliv, smekt sina bröst och sitt underliv och utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med fingrar och ett föremål och suga på och föra föremål samt fingrar fram och tillbaka i munnen. 

Han har filmat och fotodokumenterat målsäganden när hon utfört och medverkat i de sexuella poseringarna, och därigenom framställt barnpornografiskt material på målsäganden. De sexuella poseringarna har varit ägnade att skada målsägandens hälsa och utveckling. 

Brotten bör bedömas som grova med hänsyn till att de inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden, på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna och att det varit fråga om ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning.

3.7 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 12, som var 12 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom enligt följande. 

   – Den 29 mars 2022 har målsäganden skickat en film på sig när hon varit klädd i bh och trosor och tryckt en fjärrkontroll/ett föremål mot sitt underliv. 

   – Den 30 mars 2022 har målsäganden skickat en film på sig när hon berört sitt nakna underliv med fingrar och särat på sina blygdläppar.

4. Har vid upprepade tillfällen försökt att främja och utnyttja att målsäganden Sekretess 4, som var 9 år gammal, skulle utföra och medverka i sexuell posering genom att han skickat meddelanden till henne där han uppmanat henne att till honom skicka filmer/bilder på när hon smeker sig själv sexuellt, onanerar och penetrerar sig själv vaginalt i underlivet och analt, eller poserar sexuellt på något sätt. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände mellan den 10 januari 2022 och den 10 februari 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna som misstänkt uppmanat målsäganden att utföra, att det varit fråga om del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning och målsägandens låga ålder.

5.1 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer och videosamtal med målsäganden Sekretess 1, som var 11 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden. 

Han har förmått henne att genomföra handlingarna efter hot om att han annars skulle sprida sexuella poseringsbilder på henne. 

Den 6 november 2022 har den sexuella handlingen bestått i att målsäganden penetrerat sig vaginalt i underlivet med en tandborste. Målsäganden har vid det här tillfället utfört handlingarna på sig själv i pågående videosamtal med honom. 

Den 9 november 2022 har den sexuella handlingen bestått i att målsäganden penetrerat sig i analen och vaginalt i underlivet med en tandborste. Målsäganden har även tryckt en tandborste mot analen och underlivet. 

Den 11 november 2022 har den sexuella handlingen bestått i att målsäganden penetrerat sig i analen med sitt finger.

5.2 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 2, som var 13 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden.

– Den 7 november 2022 har den sexuella handlingen bestått i att målsäganden pressat en penna/ett föremål mot sin anal och penetrerat sig i analen med en penna/ett föremål. 

– Den 8 november 2022 har de sexuella handlingarna bestått i att målsäganden berört sitt underliv med sina fingrar, särat på sina blygdläppar med fingrarna och penetrerat sig vaginalt med fingrar.

5.3 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med Sekretess 3, som var 12 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden. 

– Den 30 oktober 2022 har de sexuella handlingarna bestått i att målsäganden penetrerat sig vaginalt i underlivet med fingrar och penetrerat sig i analen med fingrar. Målsäganden har efter vissa av penetrationerna även slickat på fingrarna. Målsäganden har även berört och smekt underlivet med fingrarna.

– Den 31 oktober 2022 har de sexuella handlingarna bestått i att målsäganden penetrerat sig vaginalt i underlivet med fingrar. 

5.4 Har under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 7, som var 11 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa och tåla sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden. 

   – Vid ett tillfälle har den sexuella handlingen bestått i att en hund slickat målsägandens nakna underliv.

   – Vid ett tillfälle har den sexuella handlingen bestått i att en hund flera gånger juckat med sin penis mot målsägandens nakna rumpa och underliv så att hundens penis penetrerat henne vaginalt i underlivet och så att hundens penis vidrört hennes nakna rumpa och underliv. 

Det hände vid två tillfällen den 9 oktober 2022.

5.5 Har under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 6, som var 10 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden. De sexuella handlingarna har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig vaginalt i underlivet med en penna/ett föremål, beröra och massera sin anal samt penetrera analen med fingrar. Det hände den 28 september 2022. 

5.6 Har under pågående chattkonversation med målsäganden Sekretess 12, som var 12 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. De sexuella handlingarna har bestått i att målsäganden förmåtts att flera gånger penetrera sig vaginalt i underlivet med en dildo. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna målsäganden skickat på sig själv. Det hände den 29 mars 2022.

6. Har sexuellt ofredat målsäganden Sekretess 1, som var 11 år gammal, genom att blottat sitt kön och onanerat inför målsäganden under pågående videosamtal. Gärningen var ägnad att väcka obehag och att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 6 november 2022.

7.1 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 10, som var 13 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon tagit filmer/bilder på sig själv när hon sexuellt poserat och skickat dem till honom. De sexuella poseringarna har bestått i att hon visat sin nakna och delvis nakna kropp, sitt trosbeklädda och nakna underliv och sin nakna rumpa. Han har filmat och fotodokumenterat målsäganden när hon utfört och medverkat i de sexuella poseringarna. Det hände mellan den 16 maj 2017 och den 17 maj 2017.

7.2 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 13, som var 12 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon tagit filmer/bilder på sig själv och skickat dem till honom enligt följande. 

   – Den 6 juni 2017 har målsäganden skickat filmer/bilder på sig när hon visat sin nakna kropp och underliv. 

    – Den 7 juni 2017 har målsäganden skickat filmer/bilder på sig när hon visat sin nakna kropp och underliv. Åtalad har filmat och fotodokumenterat målsäganden när hon utfört och medverkat i de sexuella poseringarna.

7.3 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 11, som var 11 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon tagit filmer/bilder på sig själv och skickat dem till honom enligt följande.

   – Den 20 maj 2017 har målsäganden skickat filmer/bilder på sig när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp och underliv.

   – Den 21 maj 2017 har målsäganden skickat film/bild på sig när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp och underliv.

   – Den 25 maj 2017 har målsäganden skickat film/bild på sin nakna och delvis nakna kropp och bröst.

Han har filmat och fotodokumenterat målsäganden när hon utfört och medverkat i de sexuella poseringarna.

8, Har försökt att genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningen allvar är jämförlig med samlag med målsäganden Sekretess 10, som var 13 år gammal, genom att under pågående chattkonversation försökt förmå målsäganden att onanera, genom att penetrera sig själv i underlivet eller i vart fall genom att beröra samt smeka sitt underliv, så att hon får orgasm inför honom i videochatt. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände den 17 maj 2017.

9. Har med skärminspelningsfunktioner tagit bilder och filmat av Snapchatkonversation med 11 olika målsäganden och därvid skildrat barn i:

– 17 barnpornografiska bilder. 

– 67 barnpornografiska filmer. 

Total speltid är cirka 13 minuter 19 sekunder. 

– 49 barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid är cirka 21 minuter 39 sekunder. 

Han har därefter innehaft materialet. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 16 maj 2017 och den 17 november 2022. 

Därutöver har han under angiven tidsperiod även innehaft barnpornografiskt material på de olika målsägandena och oidentifierade barn enligt följande: 

– 606 barnpornografiska bilder. 

– 100 barnpornografiska bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

– 108 barnpornografiska filmer. Total speltid är cirka 34 timmar 5 minuter 11 sekunder. 

– 44 barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid är cirka 4 timmar 21 minuter 16 sekunder.

För sammanställning av påträffat barnpornografiskt material på målsägandena och oidentifierade barn, se bilaga till åtalet. Brottet bör bedömas som grovt då brottsligheten utövats systematiskt och avsett bilder och filmer där barnen är unga och barnen i några fall utsatts för hot. Barnen har vidare utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att de penetrerat sig själva med fingrar och föremål i underlivet och analen. Filmerna och bilderna på de olika målsägandena utgör dessutom dokumentation av verkliga övergrepp i samband med att åtalad haft kontakter med målsägandena. 

Även åtalad för övergrepp i rättssak mot målsägande Sekretess 10: Har med hot om brottslig gärning angripit målsäganden Sekretess 10 för att hindra henne från att göra en polisanmälan. Angreppet bestod i att han skrivit meddelanden innehållandes hot om att han ska sprida sexuella bilder och filmer på henne. Angreppet har medfört olägenhet för målsäganden. Det hände den 16 maj 2017.)

(Södertörns Tr. B 17799-22 dömde till fängelse 4 år 10 månader.)

 

B 16071-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 1 som var 13 år vid tillfället och som inte deltog frivilligt. Det hände den 19 mars 2023.)

(Västmanlands Tr. B 2274-23 dömde till fängelse 3 år 2 månader samt )

 

Hovrätten i Väst

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 7455-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 30 år)

(Har genomfört oralt och vaginalt samlag med NN 2 som vid tidpunkten var 14 år. Det hände den 30 juli 2023.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

(Göteborgs Tr. B 13376-23 dömde till fängelse 3 år)

 

B 6970-23 1. Grov våldtäkt mot barn x4. 2. Sexuellt ofredande mot barn. 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x5. 4. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 64 år)

(1.1 Har utfört sexuella handlingar på A, född 2010, (6 år vid händelsen) som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag genom att dra ner A:s byxor och kalsonger, smekt/onanerat A:s snopp samt även genomfört oralt samlag på A genom att suga på A:s snopp. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2016.

Brottet bör bedömas som grovt dels med anledning av att gärningen inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av barnet genom att det omfattat flera sexuella moment och skett upprepade gånger, dels med hänsyn till målsägandens låga ålder och med hänsyn till barnets nära relation till honom.

1.2 Har genomfört ett oralt samlag på A som är född 2010 genom att suga på A:s snopp, samt förmått A att utföra ett oralt samlag på honom genom att A sög på hans penis. Vid samma tillfälle har han även utfört annan sexuell handling på A genom att smeka honom på hans snopp. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 30 juni 2023.

1.3 Har genomfört ett oralt samlag på A som är född 2010 genom att suga på hans snopp, samt även förmått A att utföra ett oralt samlag på honom genom att A sög på hans penis. Vid samma tillfälle har han utfört andra sexuella handlingar på A genom att smeka på hans snopp, smeka på A:s kropp med sin egna penis, däribland mellan A:s skinkor samt förmått målsägande att smeka på hans penis. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2023 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels med anledning av att gärningen omfattat flera sexuella moment dels med hänsyn till målsägandens ålder och att det skett upprepade gånger under lång tid samt med hänsyn till hans nära relation till A.

1.4 Har utöver de ovan beskrivna gärningarna, vid ett flertal tillfällen, enligt målsäganden uppskattningsvis vid ett 50-tal tillfällen, utfört sexuella handlingar på A som är född 2010, genom att han dels smekt och onanerat A:s snopp, dels förmått A att smeka honom på hans penis samt att han även utfört orala samlag på A, vilket med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Det har hänt vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2016 och den 30 juni 2023.

2. Har sexuellt ofredat A, född 2010, (13 år vid händelsen) på ett sätt som kunde förväntas kränka A:s sexuella integritet, genom att föra sin hand innanför A:s byxor vid/på kalsongerna. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 30 juni 2023.

3.1 Har genomfört en sexuell handling med A, född 2010, genom att Peter Johansson fört sin hand innanför A:s kalsonger och sexuellt berört/onanerat A:s snopp. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens ålder dels att det skett upprepade gånger under lång tid samt med hänsyn till hans nära relation till A.

3.2 Har genomfört sexuella handlingar med B som är född 2012. (Mellan 7 och 11 år) Han har vid upprepade tillfällen smekt/onanerat på B:s snopp samt förmått B att smeka på hans penis. Det hände vid upprepade tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett vid upprepande tillfällen under en lång period samt med hänsyn till barnets låga ålder och att han är närstående till B.

3.4 Har genomfört sexuella handlingar med B som är född 2012. Han har vid upprepade tillfällen smekt/onanerat på B:s snopp samt förmått B att smeka på hans penis. Det hände vid upprepade tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett vid upprepande tillfällen under en lång period samt med hänsyn till barnets låga ålder och att han är närstående till B.

3.5 Har genomfört sexuella handlingar med C som är född 2012. Han har vid upprepade tillfällen smekt/onanerat på C:s snopp samt förmått C att smeka honom på sin penis. Det hände vid upprepade tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett vid upprepande tillfällen under en lång period samt med hänsyn till barnets låga ålder och att han är närstående till B.

4. Har innehaft och/eller betraktat barnpornografiskt bildmaterial i form av 40 bilder. Av bildmaterialet visar 24 bilder barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Materialet anträffades i samband med undersökning av beslag som tagits i beslag den 31 juli 2023.)

(Vänersborgs Tr. B 3295-23 dömde till 7 år)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

B 3830-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 43 år)

(Har innehaft barnpornografiska bilder och filmer och via internet delat en barnpornografisk bild. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2020 och den 2 maj 2022. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rör sig om 1 251 filer som bedömts som särskilt hänsynslöst material varav 17 timmar och 43 minuter filmmaterial. Sammanlagt 6 098 bilder och 861 filmer med en speltid om totalt 49 timmar 47 minuter.)

(Blekinge Tr B 1222-22 dömde till fängelse 1 år 2 månader.)

 

B 2101-23 1. Sexuellt ofredande. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: 56 år)

(1. Har den 26 juni 2022 ofredat sin styvdotter NN 7 genom att smeka hennes nakna lår upp mot troskanten på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2, Har den 26 juni 2022 genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med sin styvdotter NN 5 som fyllt 15 år men inte 18 år och som inte deltagit frivilligt. NN 5 har stått under fostran av eller haft ett liknande förhållande till honom. Han har härvid med sin tunga berört NN 5:s könsorgan.  I andra hand görs gällande att han vid nyssnämnda tillfälle med NN 5 som inte deltagit frivilligt, genomfört en annan sexuell handling genom att med ett eller flera fingrar beröra hennes könsorgan på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet)

(Helsingborgs Tr. B 4090-22 dömde till fängelse 9 månader.)

 

B 4361-23 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 16 år)

(1.1 Har tvingat NN 5, som var 13 år, att företa ett oralt samlag med honom genom att tjata på NN5 samt trycka ner hennes huvud mot sin penis. Därefter har han genomfört ett vaginalt samlag med NN5. Det hände mellan den 20 juni 2022 och den 31 augusti 2022.

1.2 Har haft vaginala samlag med NN5 som var 13 år. Det hände vid minst sex tillfällen under perioden från och med den 20 juni 2022 till och med den 31 augusti 2022.)

(Blekinge Tr. B 777-23 dömde till ungdomstjänst 130 dagar, friades dock från 1 fall av våldtäkt mot barn.)

 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 1

Ingenting att rapportera

Vecka 2

Ingenting att rapportera

*********************’

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Swish

 

 

                                        

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X