Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 21

B 2222-22 Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 714 barnpornografiska bilder varav 98 är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Attunda

Vecka 21

B 12796-20 Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Vecka 22

B 7668-22 Sexuellt ofredande.

(Har ofredat Sekretess A (13år), på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att fråga henne om hon fått bröst, hur långt hon kommit i puberteten, fått hår på snippan och andra frågor med liknande innebörd)

 

Blekinge

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

 Ingenting att rapportera

 

Borås

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Eksjö

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Eskilstuna

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

 Ingenting att rapportera

 

Falun

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 1443-22 Barnpornografibrott.

(Har innehaft 29 filer med barnpornografiskt material, varav 14 filer utgör bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial, 2 filer utgör bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 4 filer utgör filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial och 9 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

B 3240-22 Sexuellt övergrepp mot barn.

(Har smekt NN 3 på magen, brösten, rumpan och i underlivet utanpå trosorna. NN 3 var 10 år gammal vid tillfället.)

 

Gotland

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Gällivare

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Gävle

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 1477-21 Grovt barnpornografibrott.

(Har olovligen innehaft 38 949 barnpornografiska filer varav 10 894 bilder och 1 819 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet är grovt eftersom det är en särskilt stor mängd bilder och filmer, materialet föreställer särskilt unga barn och barn som utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Göteborg

Vecka 21

B 1876-22 Barnpornografibrott x2.

(1.Har genom Instagram delat fyra barnpornografiska bilder och två filmer med speltid om 35 sek och 30 sekunder, varav 3 bilder och en film utgör material av särskilt hänsynslös art. 2.Innehaft 28 barnpornografiska bilder varav 8 utgör särskilt hänsynslös art.)

 

Vecka 22

 

B 19943-21 Barnpornografibrott x3, grovt barnpornografibrott.

(1.Har spridit eller på annat sätt tillgängliggjort barnpornografiskt material. Detta genom att via sitt Yahoo-konto dela barnpornografiska bilder.

2.Har spridit eller på annat sätt tillgängliggjort barnpornografiskt material. Detta genom att via sitt Facebook-konto dela barnpornografiska bilder.

3.Har spridit eller på annat sätt tillgängliggjort barnpornografiskt material. Detta genom att via sitt Google-konto dela barnpornografiska bilder.

4.Har innehaft 3 953 barnpornografiska bilder och filmer. Bilderna och filmerna har varit lagrade på datorer, pekdatorer och USB:n. 686 av bilderna och 4 av filmerna är att betrakta som särskilt grovt övergreppsmaterial.)

 

Halmstad

Vecka 21

B 372-23 Utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering 

(1.Har genom att via Snapchat och Tiktok förmå målsäganden att skicka bild och film på sin nakna kropp och på intima kroppsdelar utnyttjat att målsäganden, som var 10 år, utfört eller medverkat i sexuell posering.

2.Har genom att via appen Telegram förmå målsäganden, som var under 15 år, att skicka filmer där målsäganden onanerar utnyttjat att målsäganden utfört eller medverkat i sexuell posering).

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Haparanda

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Helsingborg

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Hälsingland

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Hässleholm

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 11-23 Utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Har främjat och/eller utnyttjat att NN 1, som var 14 år gammal, utfört sexuell posering genom att han förmått målsäganden att ta bilder på sig själv när NN1 varit helt eller delvis naken och skicka till honom) 

 

Jönköping

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Kalmar

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Kristianstad

Vecka 21

B 2272-22 Sexuellt ofredande mot barn x4.

(Blottat sig för målsägandena)

 

Vecka 22

B 97-23 Barnpornografibrott.

(Har innehaft en barnpornografisk film med en speltid på 21 sekunder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmateria)

 

Linköping

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 3934-22 Sexuellt ofredande x2.

 

Luleå

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Lund

Vecka 21

B 2460-23 Barnpornografibrott.

(Har innehaft 52 barnpornografiska bilder och 37 barnpornografiska filmer. 12 av bilderna och 13 av filmerna har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

 

B 762-21 Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott x2.

(1.Har innehaft barnpornografiskt material i form av 4 filmer med övergreppsmaterial med en speltid på 7 min och 26 sekunder- samt 123 filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergrepps material med en speltid på 12 timmar 27 minuter och 43 sekunder.

Har innehaft barnpornografiska bilder i form av 546 bilder som är betrakta som övergreppsmaterial och 102 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergrepps material.

Har innehaft barnpornografiska bilder i form av 218 bilder med övergreppsmaterial, 242 bilder och 2 filmer med en speltid på 8 minuter och 9 sekunder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergrepps materia.)

 

Vecka 22

B 4727-20 Barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.

(1.Innehaft 1996 barnpornografiska bilder. Av dessa har 530 bedömts som särskilt hänsynslösa. Han har vidare innehaft 449 barnpornografiska filmer (speltid ca 32 timmar). Av dessa har 313 bedömts som särskilt hänsynslösa (speltid ca 19 tim 45 min). Han har vidare spridit en barnpornografisk bild som är att betrakta som särskilt hänsynslös. Vidare har han under perioden 2014-05-06 – 2020-09-10 skildrat barn i pornografisk bild vid åtta tillfällen. Gärningen är att bedöma som grovt brott då gärningen dels innefattar både innehav, spridning och skildring av barnpornografi, dels avsett en särskilt stor mängd bilder/filmer med lång speltid samt avser bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

 1. 2. Har under perioden 2014-05-06 – 2020-09-10 vid flera tillfällen främjat eller utnyttjat att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering. Målsäganden är född 2008, så målsägande var mellan 6år och 12 år.)

Lycksele

Vecka 21

B 388-21 Sexuellt ofredande.

(har på ett sexuellt sätt berört Sekretess A, som var 13 år, genom att krama henne, pussa henne flera gånger på kinden och på munnen samt genom att försöka föra in sin tunga i hennes mun)

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Malmö

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Mora

Vecka 21

B 191-21 Våldtäkt mot barn, försök till våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott

(1.Har genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag med NN 1 som var 7 år gammal.

2.Har försökt ha samlag med NN 1 som var 7 år gammal. Åtalad försökte ha vaginalt samlag med NN1 genom att lägga sig i sängen med målsäganden, ta av hennes kläder och försöka ha vaginalt samlag med henne.

3.Har främjat att NN 1 som var 9 år gammal utförde eller medverkade i sexuell posering genom att ta bilder på målsäganden med fokus på hennes nakna underliv.

4.Har skildrat och därefter innehaft sex barnpornografiska bilder.)

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Nacka

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Norrköping

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 2351-22 Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3, barnpornografibrott.

(Har innehaft och betraktat 24 filer (bilder och filmer) som är bedöma som barnpornografi)

 

Norrtälje 

Vecka 21

B 1559-22 Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Nyköping

Vecka 21

B 1851-19 Sexuellt ofredande mot barn x2.

(1.Har ofredat NN 6 (10år) på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 6s sexuella integritet, genom att skriva meddelanden med sexuell innebörd.

2.Har ofredat NN 4 (8år), på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet, genom att skriva meddelanden med sexuell innebörd.)

Vecka 22

B 973-23 Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2, sexuellt ofredande mot barn.

(1.Har vid ett stort men okänt antal tillfällen tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet. Målsäganden A var under perioden mellan 5 och 6 år gammal.

2.Har vid upprepade tillfällen tagit och/eller smekt målsägande A på underlivet. Målsägande A var då 7 år.

3.Har blottat sig för målsägande B på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Han har vid samma tillfälle också frågat målsäganden om de skulle knulla vilket var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Målsäganden var då 7 år.)

 

Skaraborg

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 4502-22 Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft samt betraktat barnpornografiska bilder enligt följande; -211 562 bilder med barnpornografi av normalgraden -17 342 bilder med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial – 594 filmer med barnpornografi av normalgraden -2994 filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

Skellefteå

Vecka 21

B 117-23 Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(1.Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 12 år.

2.Har – genom att filma NN1 som var 12 år när han haft samlag med henne – främjat att målsägande medverkat i sexuell posering.

3.Har skildrat barn i barnpornografiska bilder/filmer genom att filma samlag med NN1 som var 12 år vid händelsen)

Vecka 22

B 1130-20 Barnpornografibrott.

(Har innehaft och betraktat barnpornografiska bilder som han berett sig tillgång till. Av det sexuella övergreppsmaterialet är 13 bilder att betrakta som barnpornografi av så kallad normalgrad och åtta bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial.)

 

Solna

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Stockholm

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 17994-22 Sexuellt ofredande mot barn.

(Har ofredat NN4, som var 6 år, på ett sätt som kunde förväntad kränka NN4s sexuella integritet, genom att flera gånger smeka barnet på skinkorna när de satt bredvid varandra i en bubbelpool.)

 

Sundsvall

Vecka 21

B 2038-22 Grovt barnpornografibrott.

(Har olovligen innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 858 bilder och 281 filmer, varav 132 bilder och 147 filmer innehåller särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora mängden bilder och filmer innefattande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt så spridning av det barnpornografiska materialet skett.) 

 

B 2840-22 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande mot barn x2.

(1.Har genom löften om betalning samt hotelser om att göra andra illa försökt förmå MA, som då var under 15 år, att till honom skicka bilder på henne iförd endast underkläder.

2.Har sexuellt berört Mb, som är under 15 år, genom att ta, slå och nypa på hennes rumpa samt lägga armen om henne och ta på hennes bröst.

 1. har sexuellt berört Mc, som var under 15 år, genom att upprepade gånger ta henne på rumpan samt ta henne på låren.)

 

B 3078-22 Grovt barnpornografibrott

(Har innehaft 4 793 barnpornografiska bilder varav 38 bedömts som särskilt hänsynslöst material samt 210 barnpornografiska filmer om totalt 32 timmar 34 minuter och 1 sekund varav 6 timmar 34 minuter 41 sekunder bedömts som särskilt hänsynslöst material.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet delvis innehåller bild och filmer där särskilt unga utsätts på ett särskilt hänsynslöst sätt där barnen penetreras av vuxna personer samt där dom tvingas genomföra sexuella handlingar på vuxna personer. Vidare utsätts barnen för spermaliknande vätska på sina kroppar och ansikte)

Vecka 22

 Ingenting att rapportera

 

Södertälje

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Södertörn

Vecka 21

B 1501-23 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 294 barnpornografiska bilder och 128 barnpornografiska filmer med en total uppspelningstid om drygt 7 timmar. Av dessa har 142 bilder och 105 filmer bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

 

B 9675-22 Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, barnpornografibrott, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte.

(1.Har främjat och utnyttjat målsäganden A, som var 11 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering då målsäganden via Snapchat skickat bilder på sin avklädda kropp till honom.

2.Har ofredat målsäganden A, som var 11 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att till målsäganden skriva meddelanden med sexuell innebörd samt skicka bilder/filmer av sexuell karaktär.

3.Har skildrat målsäganden A, som var 11 år vid tillfället, i barnpornografisk bild genom att få henne att ta och skicka bilder på sig själv som utgör barnpornografi.

4.Har via Snapchat föreslagit/stämt en träff med A som var 11 år vid tillfället i syfte att genomföra samlag eller annan handling som med hänsyn till kränkningens art hade varit att jämställa med samlag.)

 

B 14496-22 Utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(1.Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess A, som var under 15 år, medverkat i eller utfört sexuell posering genom att i meddelande via Snapchat uppmana Sekretess A att skicka bilder på sig själv, med och utan trosor, varpå Sekretess A skickat flera bilder på sin kropp.

2.Har innehaft 26 stycken barnpornografiska bilder och 15 stycken barnpornografiska filmer, varav nio stycken bilder och sju stycken filmer har bedömts som grovt övergreppsmaterial. Har därutöver spridit tre stycken barnpornografiska bilder och 2 stycken barnpornografiska filmer, varav en av filmerna har bedömts som grovt övergreppsmaterial.)

 

B 742-22 Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft 53 barnpornografiska bilder och filmer, varav 19 filmer med speltid ca 1 h 50 min varit övergreppsmaterial samt 3 bilder och 19 filmer med speltid ca 1 h 13 min varit att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

 

Vecka 22

B 5768-22 Obs! 2 tilltalade (Båda födda 2006)

GM1: Kränkande fotografering, barnpornografibrott, sexuellt utnyttjande av barn (har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande A, som var 14 år vid tillfället) Utnyttjande av barn för sexuell posering (har utnyttjat målsägande A, som var 14 år vid tillfället, att utföra eller medverka i en sexuell posering då han filmat och fotograferat när målsägande A utförde oralt samlag på GM2), barnpornografibrott

GM2: Kränkande fotografering, barnpornografibrott, sexuellt utnyttjande av barn (har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande A, som var 14 år vid tillfället. Händelsen filmades med en mobiltelefon i enlighet med åtalspunkterna 3.2 och 3.3). 

(1.Har tillsammans och i samförstånd olovligen och i hemlighet filmat målsägande B när denne befann sig inomhus på en toalett där han onanerade.

2.Har tillsammans och i samförstånd skildrat målsägande B, som var 13 år vid tillfället, i barnpornografisk film genom att filma målsäganden när denne onanerade på en toalett.)

 

B 5249-23 Barnpornografibrott.

(Har innehaft 3 st barnpornografiska bilder vilka alla är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt berett sig tillgång till, innehaft, betraktat och delat vidare 5 filmer varav 3 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

Uddevalla

Vecka 21

B 671-23 Barnpornografibrott.

(Har innehaft och spridit en barnpornografisk film som skildrar ett barn som förmås utföra sexuella handlingar på en vuxen kvinna.)

Vecka 22

 Ingenting att rapportera

 

Umeå

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 3240-22 Grovt barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering x2, sexuellt ofredande mot barn.

(Har berett sig tillgång till, innehaft och betraktat samt även spridit, förevisat eller på annat sätt gjort tillgängliga, pornografiska bilder av barn. Han har därvid hanterat i vart fall 734 bilder, varav 338 stycken är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, och 461 filmer (total speltid 18 h 13 min 42 sek), varav 324 stycken (total speltid ca 14 h 24 min) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

Uppsala

Vecka 21

B 2327-21 Barnpornografibrott x5, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x6, sexuellt ofredande x2, sexuellt ofredande mot barn, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. OBS! 9 st målsägande i åldern 7-14 år gamla.

(1. Har innehaft 234 barnpornografiska bilder och 5 filmer (speltid ca 1 min 20 sek). Varav 145 bilder och 2 filmer (speltid ca 25 sek) utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 1. Har delat eller innehaft en barnpornografisk bild
 2. Har skildrat barn i pornografisk bild genom att spara ner 8 bilder (”skärmdumpar”) från de chattar han haft med NN 8 (11år) och sedan inneha dessa på sin mobiltelefon.
 3. har skildrat barn i pornografisk bild genom att spara ner 7 bilder (”skärmdumpar”) från de chattar han haft med NN 11 (10år) och sedan inneha dessa på sin mobiltelefon
 4. Har skildrat barn i pornografisk bild genom att spara ner 7 bilder (”skärmdumpar”) från de chattar han haft med NN 13 ovan och sedan inneha dessa på sin mobiltelefon.

6.Har skildrat barn i pornografisk bild genom att spara ner 4 bilder (”skärmdumpar”) från de chattar han haft med NN 32 ovan och sedan inneha dessa på sin mobiltelefon

 1. Har via kontakter på internet förmått NN 8, som då var som mest 11 år gammal, att skicka bilder där hon poserar naken, samt bilder på hennes nakna kön. Han har även förmått henne att i livechatt posera naken för honom
 2. Har via kontakter på internet förmått NN 11 som då var som mest 10 år gammal, att skicka bilder och filmer där hon poserar naken, samt bilder på hennes nakna kön.
 3. Har via kontakter på internet förmått NN 13, som då var som mest 14 år gammal, att skicka bilder där hon poserar naken, samt bilder på hennes nakna rumpa och kön.

10.Har via kontakter på internet förmått NN 35, som vid tillfället var som mest 7 år gammal, att skicka bilder på sig iklädd enbart trosor.

 1. Har via kontakter på internet förmått NN 29, som då var som mest 9 år gammal, att skicka en bild på hennes nakna kön.
 2. Har via kontakter på internet förmått NN 32, som då var som mest 14 år gammal, att skicka bilder på sin nakna kropp och sitt nakna kön.
 3. Har ofredat NN 13, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 13s sexuella integritet, genom att skicka bilder av sitt könsorgan till henne och skriva bland annat ”vill stoppa in snoppen i dig nu” till henne.
 4. Har ofredat NN 3 på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att skriva ”gillar du snopp” och ”vill du se” i meddelanden till henne. Målsäganden var vid tillfället 11 år gammal.
 5. Har ofredat NN 16, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 16s sexuella integritet, genom att skicka en bild på sitt könsorgan till henne.
 6. Har via kontakter på internet försökt förmå NN 21, som då var 10 år, att skicka bilder på sitt kön.)

Vecka 22

B 3160-21 Grovt barnpornografibrott.

(Har via internet spridit 35 barnpornografiska bilder samt tre särskilt hänsynslösa barnpornografiska bilder till andra personer.

Har vidare på en dator, två externa hårddiskar, ett USB-minne, ett minneskort samt en mobiltelefon innehaft övergreppsmateriel enligt nedan: 

– 13 560 barnpornografiska bilder.

– 90 särskilt hänsynslösa barnpornografiska bilder. 

– 4 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 9 minuter 4 sekunder 

– 19 särskilt hänsynslösa barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 4 timmar, 5 minuter och 7 sekunder.)

 

Varberg

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Vänersborg

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Värmland

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 5520-22 Obs 3 tilltalade!  (Man 22 år, Kvinna 1: 22 år, Kvinna 2: 18 år)

Mannen: Våldtäkt mot barn.

(Har haft vaginalt samlag med NN2 som var under 15 år och som inte deltog frivilligt.  Har otillbörligt utnyttjat att målsäganden på grund av berusning och/eller annan drogpåverkan samt därtill befunnit sig i en bil mitt i natten utan möjlighet att undkomma, befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Under alla förhållanden har deltagandet varit en följd av att målsäganden saknat förmåga att freda sig och/eller inte har deltagit frivilligt, vilket kommit till uttryck genom att målsäganden haft varierande medvetandegrad, sagt att han ska sluta samt skrikit av smärta. Målsäganden har till följd av samlaget haft magsmärtor och blödningar.)

Kvinna 1: Medhjälp till våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd med annan person främjat gärningen under åtalspunkten 1. Främjandet har bestått i att förmedla kontakt mellan målsäganden och mannen, bistått med transport samt styrkt mannen i sitt uppsåt genom att uppmana honom till samlag med målsäganden samt befunnit sig i/i anslutning till bilen under händelseförloppet.)

Kvinna 2: Medhjälp till våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd med annan person främjat gärningen under åtalspunkten 1. Främjandet har bestått i att förmedla kontakt mellan målsäganden och mannen, bistått med transport samt styrkt mannen i sitt uppsåt genom att uppmana honom till samlag med målsäganden samt befunnit sig i/i anslutning till bilen under händelseförloppet.)

 

Västmanland

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 6030-22 Sexuellt ofredande.

(Har tagit ett tag om NNs rumpa.  NN var 11 år)

 

Växjö

Vecka 21

B 5108-22 Våldtäkt mot barn.

Vecka 22

B 4051-22 Barnpornografibrott.

(Har innehaft 16 st barnpornografiska bilder och 19 st barnpornografiska filmer.)

 

B 6189-22 Våldtäkt mot barn.

 

Ystad

Vecka 21

B 1033-23 Barnpornografibrott.

(Har innehaft och förevisat en barnpornografisk film.)

Vecka 22

B 2009-22 Sexuellt övergrepp mot barn x2, sexuellt ofredande x2.

 

B 1094-23 Barnpornografibrott.

(Har mottagit en barnpornografisk film.)

 

Ångermanland

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Örebro

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 4301-21 Sexuellt ofredande x2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(1. Har sexuellt ofredat NN 3, som var 11 år, genom att skicka flera bilder på sitt könsorgan och en film där han onanerar, vilket varit ägnat att kränka NN 3:s sexuella integritet.

 1. Har sexuellt ofredat NN 3, som var 11-12 år gammal, genom att skicka flera bilder på sitt könsorgan och filmer där han onanerar, vilket varit ägnat att kränka NN 3:s sexuella integritet
 2. Har förmått NN 3, som var 11-12 år gammal, att skicka bilder på sitt könsorgan och filmer där hon onanerar.
 3. Har innehaft 97 bilder och 4 filmer innehållandes barnpornografiskt material, varav 16 bilder och 2 filmer är att betrakta som särskild hänsynslöst övergreppsmaterial)

 

B 3308-22 Våldtäkt mot barn.

 

B 6731-22 Utnyttjande av barn för sexuell posering x5, grovt sexuellt övergrepp mot barn x4, barnpornografibrott x10, sexuell ofredande x9, grovt barnpornografibrott.

 

(1.Har främjat eller utnyttjat att NN12 (4–5 år), poserat sexuellt varvid GM filmat/fotograferat målsäganden. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera NN12 enligt ovan har GM skildrat barn i pornografisk bild. 

 1. Har främjat eller utnyttjat att NN12 (4–5 år), poserat sexuellt varvid GM filmat/fotograferat målsäganden. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera NN12 enligt ovan har GM skildrat barn i pornografisk bild.
 2. Har genomfört en sexuell handling på NN12 (4–5 år), genom att vidröra hennes nakna kön med sin hand. GM har filmat/fotograferat gärningen. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera gärningen har GM skildrat barn i pornografisk bild.
 3. Har genomfört en sexuell handling på NN12 (4–5 år), genom att vidröra hennes nakna kön med sin hand. GM har filmat/fotograferat gärningen. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera gärningen har GM skildrat barn i pornografisk bild.
 4. Har genomfört en sexuell handling på NN12 (4–5 år), genom att vidröra hennes nakna kön med sin hand samt vidröra och trycka en dildo mot hennes kön. GM har

filmat/fotograferat gärningen. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera gärningen har GM skildrat barn i pornografisk bild.

 1. Sexuellt ofredat NN12 (4–5 år), genom att blotta hennes underliv och fotografera det. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera gärningen har GM skildrat barn i pornografisk bild.
 2. Främjat eller utnyttjat att NN12 (4–5 år), poserat sexuellt varvid GM filmat/fotograferat målsäganden. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera NN12 enligt ovan har GM skildrat barn i pornografisk bild.
 3. Har förmått NN12 (4–5 år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att förmå henne att inta sådana ställningar så att han kunnat filma målsägandens underliv. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.
 4. Förmått NN16 (5år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att när hon sitter i hans knä förmå henne att sära på benen varvid han har filmat målsägandens underliv. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet
 5. Förmått NN16 (5 år),att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att ge henne toalettpapper i samband med att hon befinner sig på toaletten, varvid han har filmat målsägandens nakna underliv. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.
 6. Har genomfört en sexuell handling med NN16 (5år), genom att vidröra målsägandens nakna kön med sin hand. GM har vid samma tillfälle främjat eller utnyttjat att målsäganden poserat sexuellt varvid han filmat/fotograferat henne. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Genom att filma/fotografera gärningen har GM skildrat barn i pornografisk bild.
 7. Främjat eller utnyttjat att NN16 (5 år), poserat sexuellt varvid GM filmat/fotograferat.
 8. Förmått NN16 (5år) att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att förmå henne att inta sådana ställningar så att han kunnat filma målsägandens underliv. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.
 9. Förmått NN16 (5 år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att förmå henne att inta sådana ställningar så att han kunnat filma målsägandens underliv. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet
 10. Förmått NN16 (5 år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att förmå henne att inta sådana ställningar så att han kunnat filma målsägandens underliv. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet
 11. Förmått NN16 (5 år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att lyfta upp henne och placera hennes påklädda underliv mot hans ansikte. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. GM har filmat gärningen.
 12. Förmått NN16 (5år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom vid flera tillfällen sära på hennes ben och förmå henne att inta sådana ställningar så att han kunnat filma målsägandens underliv.
 13. Innehaft barnpornografiska framställningar, bestående av i vart fall 11 000 bilder och 31 filmer, varav i vart fall 5100 bilder och 23 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Av dessa bilder och filmer har GM själv under perioden 1 september 2015 till 31 mars 2020 framställt i vart fall 198 bilder och 2 filmer varav 75 bilder och 2 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Skildringarna har framställts genom bearbetning av bilder förevisande NN12, född 2011 och/eller NN16, född 2011.
 14. Innehaft 178 stycken bilder som skildrar barn i pornografisk bild, varav 42 filer bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 

Östersund

Vecka 21

B 1568-21 Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott, kränkande fotografering. (Forts från vecka 13)

(1. Innehaft 18 316 filer (bilder och filmer) barnpornografiskt material varav 6 743 filer är att bedöma som grovt barnpornografiskt material. De filer som består av filmer har en total speltid om 64 timmar och 33 minuter med övergreppsmaterial på barn, varav 49 timmar och 59 minuter bedöms innehålla särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 1. 2. Har i form av skildrande av minderårig, uppsåtligen filmat och fotograferat målsägande, som vid tillfället var under 18 år, och för honom en känd minderårig person. Det handlar totalt om 714 filer som är att anse som barnpornografiska, då de avbildar ett barn, är av sexuell karaktär och vädjar till sexualdriften.)

 

B 66-23 OBS! 2 tilltalade (Kvinna 52 år och Man 45 år) (forts. från vecka 20)

Mannen: Grov våldtäkt mot barn x3, grovt sexuellt övergrepp mot barn x2, grov fridskränkning, barnpornografibrott.

(har innehaft 33 barnpornografiska bilder.)

Kvinnan: Grov våldtäkt mot barn.

 

Vecka 22

B 3557-18 Barnpornografibrott.

(Har innehaft 2 603 barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film med en spellängd om 1 minut och 5 sekunder. 233 bilder skildrar grova sexuella övergrepp mot barn och är bedömda som grovt övergreppsmaterial)

 

B 66-23 OBS! 2 tilltalade (Kvinna 52 år och Man 45 år) (forts. från vecka 21)

Mannen: Grov våldtäkt mot barn x3, grovt sexuellt övergrepp mot barn x2 , grov fridskränkning, barnpornografibrott.

(har innehaft 33 barnpornografiska bilder.)

Kvinnan: Grov våldtäkt mot barn.

 

 ******************

HOVRÄTTER

 

Göta hovrätt

Vecka 21

B 1366-23 Våldtäkt mot barn x6, grovt barnpornografibrott, sexuellt ofredande x7, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x 4, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5, utnyttjande av barn för sexuell posering x3.

(1. Har på olika elektroniska lagringsmedia innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till 141 st filer med barnpornografiskt innehåll, föreställande tre olika målsäganden enligt följande:

 – 31 st barnpornografiska bilder föreställande Sekretess E. 

– 12 st barnpornografiska bilder föreställande Sekretess G.

 – 98 st barnpornografiska bilder föreställande Sekretess J, varav 18 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Har via internet delat två barnpornografiska filmer föreställande Sekretess E vidare till annan. Total speltid ca 41 sekunder.

Har på olika elektroniska lagringsmedia innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till 242 st filer med barnpornografiskt innehåll på okända målsägande enligt följand:

 – 188 st barnpornografiska bilder.

 – 1 st barnpornografisk film. Total speltid är ca 1 minut och 11 sekunder.

 – 47 st barnpornografiska bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 – 6 st barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid är ca 5 min och 34 sek. 

Har via internet delat en barnpornografisk bild på okänd målsägande vidare till annan. 

Har med hjälp av skärminspelningsfunktionen på sin mobiltelefon filmat av en Snapchatt konversation med en okänd målsägande och därvid skildrat barn i en barnpornografisk film. Total speltid är ca 1 minut och 11 sekunder.)

(Eksjö Tr. B 1632-22 dömde till fängelse 7 år och utvisning.)

 

B 1554-23 Sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt övergrepp.

(Örebro Tr B 6216-22 dömde till ungdomsvård och  ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.)

Vecka 22

Ingenting att rapportera

 

Svea hovrätt

Vecka 21

B 14140-22 Grovt barnpornografibrott.

(1 212 bilder och 4 filmer med sammanlagd speltid på 8 minuter och 48 sekunder. Av materialet är 741 bilder och 4 filmer att bedöma som särskilt hänsynslöst och grovt övergreppsmaterial.)

(Falu Tr. B 4105-20 dömde till fängelse 1 år)

 

Vecka 22

 

B 11452-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 9 911 barnpornografiska bilder och 3 525 barnpornografiska filmer varav 1 991 bilder och 1918 filmer bedömts som grova. Har därutöver spridit 29 barnpornografiska bilder och 69 barnpornografiska filmer varav alla bedömts som grova)

(Södertörns Tr. B 2045-22 dömdet ill fängelse 1 år)

 

B 683-23 Våldtäkt mot barn.

(Nyköpings Tr. B 968-22 dömde till fängelse 2 år.)

 

B 5117-23 Våldtäkt mot barn.

(Västmanland Tr B756-23 dömde till fängelse 4 år och månader.)

 

Hovrätten i Väst

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 4716-22 Sexuellt ofredande.

(Borås Tr. B 858-22 dömde till villkorlig dom)

 

B 3097-23 Obs 2 tilltalade.

GM 1: Våldtäkt mot barn x2, grov våldtäkt mot barn x4.

GM 2: Utnyttjande av barn för sexuell posering, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte.

(Borås Tr. B 2733-22 dömde:

Tilltalad 1: Villkorlig dom, 40 dagsböter om 50 kr (2 000 kr)
Tilltalad 2: Fängelse 5 år )

 

B 3042-23 Våldtäkt mot barn x4, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x9, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x18, barnpornografibrott.

(Innehaft 385 stycken barnpornografiska bilder och filmer, varav 62 bilder och 37 filmer bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

(Varbergs Tr. B 2165-22 dömde till 6 år)

 

B 1139-23 Våldtäkt mot barn.

(Uddevalla Tr. B 739-20 dömde till fängelse 1 år 6 månader)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 21

Ingenting att rapportera

Vecka 22

B 1607-23 Grov våldtäkt mot barn x3.

(Helsingborgs Tr. B 5602-22 dömde till fängelse 9 år.)

 

B 2798-21 Sexuellt övergrepp mot barn.
(Blekinge Tr. dömde till fängelse 10 månader.)

 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 21

B 2034-22 Våldtäkt mot barn.
(Ångermanlands Tr. B 1267-21 dömde till fängelse i 6 år.)

Vecka 22

B 671-23 Grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x14, barnpornografibrott.

(Har skildrat målsäganden i pornografisk bild bl.a. i enlighet med gärningarna om utnyttjande av barn för sexuell posering i denna stämningsansökan samt innehaft 127 st filer som är att betrakta som övergreppsmaterial)

(Tidigare Ångermanlands tingsrätt B 337-23 där domen blev 6 års fängelse, Frikändes från: Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x7)

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 21

B 1293-22 Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell popsering, barnpornografibrott.

(Har skildrat NN 3, som var under 15 år, i barnpornografisk bild och film som han därefter har innehaft.)

(Skellefteå Tr. B 532-21 dömde till fängelse 2 år)

 

Vecka 22

Ingenting att rapportera

*********************************

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Swish

 

 

 

                                        

 

 

 

2 thoughts on “Tingsrätts- och hovrättsbevakning vecka 21 och 22

 1. Herre Gud – vet inte om jag ska gråta eller spy- läser o förstår inte hur man kan bli så sjuk i huvudet som vissa är- läste ovan om en man som våldtagit en sjuåriga flicka- fattar ni- SJU ÅR??? Jag går sönder inombords samtidigt som jag känner hat- LÅT BARN VARA IFRED!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X