Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Attunda

Vecka 17

B 11474-22 Våldtäkt mot barn.

Vecka 18

B 5743-22 Sexuellt ofredande.

 

B 9039-22 Sexuellt ofredande mot barn.

 

Blekinge

Vecka 17

B 479-23 Sexuellt ofredande mot barn, olaga hot.

Vecka 18

B 3283-22 Barnpornografibrott x2.

1.Innehaft, spridit eller betraktat fyra barnpornografiska filmer, vilka är att anse som särskilt hänsynslösa. Filmernas totala speltid är 2 min och 29 sek.

2.Innehaft totalt 50 barnpornografiska filer varav 

– 21 bilder är att betrakta som barnpornografi. 

– 25 st bilder är att betrakta som barnpornografi, särskilt hänsynslöst

– 3 filmer, med en total speltid om 48 sekunder, är att betrakta som barnpornografi.

– 1 film, med en total speltid om 1 min och 38 sek, är att betrakta som barnpornografi, särskilt hänsynslös.

 

Borås

Vecka 17

B 660-23 Utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(Har genom att spara ned 15 bilder från den sexuella poseringen han förmått målsäganden NN2 utföra i enlighet med åtalspunkten 1 skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft bilderna i sin mobiltelefon.)

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Eksjö

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Eskilstuna

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Falun

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Gotland

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Gällivare

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Gävle

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Göteborg

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

B 1156-23 Obs! 2 Åtalade. (Kvinna 34 år och man 50 år)

Kvinnan: Stämpling till grov våldtäkt mot barn barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt övergrepp mot barn, brott mot djurskyddslagen.

(Har innehaft 94 barnpornografiska bilder varav 10 av bilderna är barnpornografiska bilder som kvinnan skildrat och 6 är stillbilder från barnpornografiska filmsekvenser som kvinnan skildrat. Barnen i det skildrade materialet är målsägande 1 som vid tidpunkten var 8 år gammal och målsägande 2 som vid tidpunkten var 11 år gammal. Båda målsägandena har en nära relation till kvinnan)

Mannen: Stämpling till grov våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd planerat och beslutat att genomföra en grov våldtäkt mot barn bestående av vaginalt och oralt samlag på/med barnet som vid tiden för brottet var 8 år gammal.)

 

B 5323-22 Sexuellt ofredande.

(Skickat bilder och film på sitt könsorgan till NN 2 (9 år) och till NN 6 (10 )år samt skickat bilder på sitt könsorgan till NN 8 (9 år).

 

B 4884-22 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering (har försökt förmå målsäganden (10 år), att utföra eller medverka i sexuell posering.), sexuellt ofredande (Har skickat bilder av sitt kön samt film där han onanerar till målsäganden (10år).

 

Halmstad

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

B 372-23 Utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 

 

Haparanda

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Helsingborg

Vecka 17

B 6011-22 Barnpornografibrott.

(1.Har innehaft och gjort en barnpornografisk film, med en speltid om 48 sekunder och som utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, tillgänglig för annan.

2.Har innehaft och gjort en barnpornografisk film, med en speltid om 27 sekunder och som utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, tillgänglig för annan.)

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Hälsingland

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Hässleholm

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

B 1175-22 Obs! 2 Åtalade (Kvinna 40 år Man 62 år)

Kvinnan: Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grov våldtäkt mot barn, barnpornografibrott, grovt sexuellt övergrepp mot barn.

(2 innehaft 33 stycken bilder och en film som allt skildrar barn i pornografisk bild.)

Mannen: Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, anstiftan av grov våldtäkt mot barn, anstiftan av grovt sexuellt övergrepp mot barn, barnpornografibrott.

(Innehaft totalt 293 st bilder som alla skildrar barn i pornografisk bild.)

 

Jönköping

Vecka 17

B 5219-21 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till i vart fall 1726 filer med barnpornografiskt innehåll. Filerna består av 1650 bilder och 76 filmer med en sammanlagd speltid om 1 timme och 29 minuter som är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). Av dessa är 704 bilder och 58 filmer, med en total speltid på 1 timme och 18 minuter, att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

 

B 82-23 Sexuellt ofredande mot barn x2.

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Kalmar

Vecka 17

B 3891-22 Våldtäkt mot barn.

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Kristianstad

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Linköping

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Luleå

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Lund

Vecka 17

B 1106-23 Barnpornografibrott x2.

(1.Har via internet spridit eller på annat sätt gjort tillgängligt för annan en barnpornografisk bild. 

2.Har innehaft fem barnpornografiska bilder. Fyra av bilderna har bedömts som grovt barnpornografiskt material.)

 

B 7021-21 Våldtäkt mot barn.

Vecka 18

B 5853-21 Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott x2.

(1. Har innehaft barnpornografiskt material i form av 876 bilder och 451 filmer med en total speltid om 35 h 49 min och 52 s. Av materialet har 270 bilder och 371 filmer med en total speltid om 30 h 45 min och 20 s bedömts som grovt barnpornografiskt material.

2.Har skildrat NN 8 i 145 barnpornografiska bilder och 19 barnpornografiska filmer med en total speltid om 3 min och 17 s genom att fotografera/filma NN 8.

  1. Har via internet spridit eller på annat sätt gjort tillgängligt för annan, i vart fall 30 barnpornografiska bilder och en film på NN 8.)

 

Lycksele

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Malmö

Vecka 17

B 9456-22 Barnpornografibrott.

(Har innehaft fem barnpornografiska filmer, varav fyra är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmateria)

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Mora

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Nacka

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

B 1742-23 Utnyttjande av barn för sexuell posering.

 

Norrköping

Vecka 17

B 4168-22 Sexuellt ofredande mot barn x4, utnyttjande av barn för sexuell posering x3, grovt sexuellt övergrepp mot barn x4, barnpornografibrott x2, kränkande fotografering, grovt barnpornografibrott. (Målsägande 3 barn i åldern 7,9 och 9år)

(1.Skildrat Sekretess B (7 år), i en barnpornografisk bild.

2.Skildrat Sekretess A (9 år), på två barnpornografiska bilder.

  1. Skildrat, innehaft och betraktat barnpornografiska bilder och filmer samt spridit eller på något annat sätt gjort bilder/filmer tillgängliga för annan. Har således innehaft 1 260 filer (bilder och filmer) varav 489 bilder och 106 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas totala speltid uppgår till ca 7 timmar varav 5 timmar och 8 minuter innehåller särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Har vidare via internet spridit eller på annat sätt gjort omkring 800 filer innehållande övergreppsmaterial tillgängliga för annan. Brottet är grovt bl a då övergreppsmaterialet avsett en stor mängd särskilt hänsynslöst material, bestått av filmer med över 5 timmars speltid innehållande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt då fildelning skett i stor omfattning)

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Norrtälje 

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

 

Nyköping

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Skaraborg

Vecka 17

B 5078-22 Barnpornografibrott x2, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering , försök till våldtäkt mot barn x4, utnyttjande av barn för sexuell posering x2, sexuellt ofredande mot barn x5, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. (Rör sig om 5 barn i ålder12-14år.)

(1.Har innehaft och skildrat barn i pornografisk bild och film. Innehavet har bestått av 83 bilder och 2 filmer. Skildringen har bestått av att åtalad har skildrat barn i 11 pornografisk bilder och 2 pornografiska filmer då han förmått NN 9 och NN 6 att posera och skicka bilder och filmer till honom som han sedan har sparat.

  1. Har innehaft och skildrat barn i pornografisk bild och film. Innehavet har bestått av 12 bilder. Skildringen har bestått av att Daniel Gustafsson har skildrat barn i 2 bilder då han förmått NN 6 att posera och skicka dessa bilder till honom som han sedan sparat.)

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Skellefteå

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

B 1119-22 Våldtäkt mot barn.

 

Solna

Vecka 17

B 8205-22 Våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2, grovt barnpornografibrott x2, våldtäkt mot barn

(1.Har genom att spara ned det han förmått Sekretess A (14år) att göra enligt åtalspunkt 1.1 och 1.2 skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon. Innehaft sammanlagt 111 bilder och 5 filmer varav 23 bilder och 4 filmer, med en sammanlagd speltid om ca 2 minuter och 45 sekunder, bedömts som särskilt hänsynslösa.

  1. Har genom att spara ned det han förmått Sekretess B (14år )att göra enligt åtalspunkt 2.1 och 2.2 skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon. Har innehaft sammanlagt 482 bilder och 14 filmer varav 99 bilder och 13 filmer (med en sammanlagd speltid om ca 8 minuter och 50 sekunder) bedömts som särskilt hänsynslösa.)

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Stockholm

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Sundsvall

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Södertälje

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Södertörn

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

B 12748-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft barnpornografi bestående i totalt 7 bilder och 49 filmer, varav 1 bild och 38 filmer bedömts som grovt barnpornografiska)

 

B 10671-22 Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft, betraktat och spridit 73 filer som bedöms vara dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Av dessa 73 filer bedöms 59 bilder och 2 filmer vara särskilt hänsynslöst material/grovt övergreppsmaterial.)

 

B 14255-22 Sexuellt utnyttjande av barn.

 

B 896-22 Våldtäkt mot barn.

 

Uddevalla

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Umeå

Vecka 17

B 1452-22 Utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott,

(Har skildrat NN 2 (14 år) i barnpornografisk bild och därefter innehaft bilderna)

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Uppsala

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

B 244-20 Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott.

(1. Via fildelningsnätverk på internet spridit 1 829 filer innehållande barnpornografiskt material till andra okända personer. Det fildelade materialet har bestått av i vart fall 1 112 bildfiler samt en filmfil, med en speltid om 9 minuter, som utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.övergreppsmaterial, samt 682 bildfiler och 34 filmfilmer, med en sammanlagd speltid om 3 timmar och 41 minuter, som utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Har vidare på tre hårddiskar och en CD-skiva, innehaft 2 239 filer innehållande barnpornografiskt material i form av sammanlagt 1 403 bilder och 31 filmer, med en sammanlagd speltid om 47 minuter och 27 sekunder, utgörande övergreppsmaterial, samt 683 bilder och 122 filmer, med en sammanlagd speltid om 9 timmar och 29 minuter, utgörande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet är grovt då materialet har gjort tillgängligt på internet via fildelningsnätverk samt då materialet, såväl avseende spridning som innehav, avsett en stor mängd särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

  1. Har framställt barnpornografi genom att fota/filma sin egen 3-4-åriga dotter när hon var naken med hopsnörda ben.

 

Varberg

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Vänersborg

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

B 3612-21 Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande. 

 

Värmland

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Västmanland

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Växjö

Vecka 17

B 2281-22 Sexuellt ofredande.

Vecka 18

B 4249-22 Sexuellt ofredande mot barn. (Forts. Från Vecka 6)

 

Ystad

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Ångermanland

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

Örebro

Vecka 17

B 735-22 Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(Skildrat barn i pornografisk bild samt innehaft barnpornografiskt material bestående av 100 bilder och över 40 filmer. Av materialet har 52 bilder och 21 filmer med en sammanlagd speltid om 42 minuter och 2 sekunder, varit av särskild hänsynslös karaktär.)

 

B 873-23 Barnpornografibrott.

(Innehaft barnpornografiskt material bestående av sammanlagt 14 filmer varav sex stycken filmer har utgjort särskilt hänsynslöst material.)

 

B 1600-19 Barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat 338 barnpornografiska bilder och två barnpornografiska filmer, varav 59 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Vecka 18

B 2059-23 Barnpornografibrott.

(Innehavt, betraktat och genom Snapchat gjort en barnpornografisk film tillgänglig för andra.)

 

Östersund

Vecka 17

B 2449-21 Sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(Har genom sitt agerande i åtalspunkten 3 skildrat NN 10 och NN 6 (båda under 15år) på ett sätt som varit ägnat att vädja till sexualdriften och därigenom skildrat målsägandena i barnpornografiskt material.)

Vecka 18

Ej rapporterad

 ************************

HOVRÄTTER

 

Göta hovrätt

Vecka 17

B 1141-23 Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering. 

(Linköpings Tr. B 2626-22 dömde till ungdomstjänst 50 h.)

Vecka 18

B 695-23 Våldtäkt mot barn.

(Eksjö Tr. B 1463-22 frikände för våldtäkt mot barn men dömde för ringa narkotika brott 30 dagsböter om 50kr)

 

Svea hovrätt

Vecka 17

B 3627-23 Grov våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande.

(Attunda Tr. B 8776-22 dömde till)

 

B 4957-22 Våldtäkt mot barn x2, kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte.

(Uppsala Tr. B 593-22 dömde till skyddstillsyn.)

 

B 13651-22  Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande.

(Nacka Tr. B 8444-20 frikände)

 

B 2303-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 42 375 bilder, 2 348 filmer. 11 575 bilder samt 1 721 filmer. Speltid ca 182 timmar grovt övergreppsmaterial)

(Nyköping Tr. B 1640-20 dömde till fängelse 1 år 3 månader.)

 

B 8824-22 Köp av sexuell handling av barn m.m.

(Falun Tr. B 4091-18 dömde till skyddstillsyn)

 

Vecka 18

B 12919-22 Grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande.

(Stockholms Tr B 16264-21 dömde till fängelse 1 år 2 månader.)

 

B 7905-22 Grovt barnpornografibrott.

(Södertörns Tr B 7574-20 dömde till fängelse 1 år.)

 

B 13884-21 Barnpornografibrott.

(Attunda Tr. B 888-21 dömde till villkorlig dom samt dagsböter 120 om 500kr)

 

B 3819-23 Våldtäkt mot barn x3, sexuellt ofredande, grov stöld m.m.

(Falun Tr. B 3620-22 dömde till fängelse 5 år.)

 

B 3738-23 Utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Attunda Tr. 7959-22 dömde till ungdomsvård.)

 

B 12245-22 Grovt sexuellt övergrepp mot barn.

(Falu Tr. B 1311-22 dömde till fängelse 1 år)

 

Hovrätten i Väst

Vecka 17

B 6114-22 Grovt barnpornografibrott.

(127 144 bilder, varav 91 bilder visar barn som utsätts för särskilt
hänsynslös behandling och 842 filmer med en sammanlagd speltid av 124
timmar 5 min och 38 sekunder varav 115 filmer med en sammanlagd speltid
av 31 timmar 16 min och 8 sek visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös
behandling.)

(Värmlands Tr. B 5226-19 dömde till 1 år 2 månader)

Vecka 18

B 6982-22 Grovt sexuellt övergrepp mot barn, kränkande fotografering, sexuellt ofredande.

(Alingsås Tr. B 1456-22 dömde till 80 dagsböter om 50 kr för kränkande fotografering x2. Frikändes från Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3 sexuellt ofredande x3.)

 

B 2617-23 Våldtäkt mot barn.

(Borås Tr. B 2812-22 dömde till 3 år)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

B 1164-23 Grov våldtäkt mot barn x9.

(Helsingborgs Tr. B 7396-22 dömde till 6 år 6 månader.)

 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 17

Ingenting att rapportera

Vecka 18

B 363-23 Våldtäkt mot barn x 5, sexuellt ofredande mot barn x 4, försök till våldtäkt mot barn. (Forts. från vecka 16)
(Hälsinglands tingsrätt B 2615-22 dömde till fängelse 6 år)

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 17

B 295-23 Barnpornografibrott, kränkande fotografering.

(Umeå Tr. B 2727-22 dömde till:
Tilltalad 1: Ungdomsvård
Tilltalad 2: Villkorglig dom, 120 dagsböter om 50 Kr.)

 

B 331-23 Grov våldtäkt mot barn x3, grovt sexuellt övergrepp mot barn x3, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5, kränkande fotografering x2, grovt barnpornografibrott.

(Har skildrat NN 1 i 34 barnpornografiska filmer som GM sedan innehaft och delat, har därutöver innehaft 2 895 barnpornografiska bilder och 34 barnpornografiska filmer varav 1 146 bilder och 20 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Ett fåtal av dessa filer har GM delat med andra personer. Den totala speltiden av de filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgår till 1 h och 24 min.)

(Umeå Tr. B 3657-22 dömde till fängelse 14 år)

Vecka 18

Ingenting att rapportera

 

****************************

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

 

 

 

                                        

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *