Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

Täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Dessa båda veckor redovisar vi 35  åtal i tingsrätter och 7 åtal i hovrätter.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Attunda

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Blekinge

Vecka 13

B 2408-23 Fortsättning från vecka 12.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Borås

Vecka 13

B 241-24 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har genomfört vaginalt och oralt samlag samt genomfört annan sexuell handling med NN5 som var 14 år. Den sexuella handlingen bestod i att han tog på målsägandens underliv. Det hände den 18 januari 2024 i målsägandens hem. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han dragit i/hållit fast målsägandens armar, dragit henne i håret och tagit upprepade struptag på målsäganden vilket orsakat smärta, underhudsblödningar och andnöd.)

Vecka 14

Inget att rapportera.

Eksjö

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Eskilstuna

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Falun

Vecka 13

B 4687-23 Grov våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 42 år)

(1.1 Har haft analt samlag med NN 3 som var 9 år gammal. Han har knuffat till målsäganden så hon hamnade på sidan i en säng och därefter fört in sin penis i hennes anal. Det hände någon gång mellan den 2 juni 2023 och den 4 juni 2023 .

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har visat särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till målsägandens låga ålder, gärningens allvar och att han är nära släkt med henne.

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som var 9 år gammal. Han har lyft upp målsägandens ben när hon låg på rygg och därefter fört in sin penis i hennes vagina. Det hände någon gång mellan den 2 juni 2023 och den 4 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har visat särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till målsägandens låga ålder, gärningens allvar och att han är nära släkt med henne)

Vecka 14

Inget att rapportera.

Gotland

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

B 1511-23 1. Sexuellt ofredande mot barn. 2. Våldtäkt mot barn x2. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: 19 år) 

(1. Har vid upprepade tillfällen ofredat NN 2, som var 13 år, på olika sätt som kunde förväntas kränka NN 2:s sexuella integritet. Han har berört NN2:s kropp på ett sexuellt sätt genom att beröra hennes överkropp, omkring och på brösten och magen, och beröra hennes lår och rumpa utanpå kläderna. Han har vidare skickat bilder och filmer på ett manligt könsorgan och textmeddelanden med sexuellt innehåll. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 november 2023 och den 3 januari 2024.

2.1 Har genomfört ett oralt samlag och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN2, som var 13 år , genom att penetrera hennes mun med sin penis och förmå NN2 att onanera honom genom att beröra hans penis med sina händer. I samband med de sexuella handlingarna har han tagit strypgrepp på NN2. Det hände någon gång mellan den 4 december 2023 och den 3 januari 2024.

2.2 Har haft vaginalt och oralt samlag samt genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med NN 2 som var 13 år . Han har i samband med samlaget tagit strypgrepp på NN2. Han har penetrerat NN2:s slida med sina fingrar och sin penis samt penetrerat NN2:s mun med sin penis. Han har vid samma tillfälle förmått NN2 att onanera honom genom att beröra hans penis med sina händer. Det hände den 3 januari 2024

3.1 Har utnyttjat NN 2, som var 13 år, för sexuell posering genom att förmå henne att till honom via sociala medier skicka en bild på sina bröst och sin avklädda överkropp . Det hände någon gång mellan den 1 november 2023 och den 3 januari 2024.

3.2 Har utnyttjat NN 2, som var 13 år, för sexuell posering genom att förmå henne att till honom via sociala medier skicka en bild på sin avklädda överkropp och sina bröst. Det hände någon gång mellan den 1 november 2023 och den 3 januari 2024.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande.)

Gällivare

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Gävle

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

B 4008-23 1. Barnpornografibrott x10. 2. Sexuellt övergrepp mot barn x2.3. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x6. 4. Grov våldtäkt mot barn. 5. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5. 6. Grovt barnpornografibrott. 7. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 8. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(1.1 Har skildrat NN 10, som är född 2019 (4 år) i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft. Det hände mellan den 25 maj 2023 och den 14 november 2023

1.2 Har skildrat NN 13, som är född 2020 och NN 10 (3år), som är född 2019 (4 år)  i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 2.1 samt av deras nakna kroppar enligt åtalspunkt 3.1 och 3.4. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 14 november 2023 i en lägenhet hyrd genom ****.

1.3 Har skildrat NN 13, som är född 2020 och NN 10, som är född 2019 i barnpornografiska bilder och en film som han sedan innehaft genom att ta bilder och skapa en film av NN 13 enligt åtalspunkt 3.3 samt ta en bild av NN 10:s underliv. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 14 november 2023 i en lägenhet hyrd genom ****.

1.4 Har skildrat NN 13, som är född 2020 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft genom att ta bilder av henne. Det hände någon gång mellan den 29 augusti 2023 och den 14 november 2023.

1.5 Har skildrat NN 10, som är född 2019 i barnpornografisk bild som han sedan innehaft. Det hände någon gång mellan den 26 oktober 2023 och den 14 november 2023.

1.6 Har skildrat NN 13, som är född 2020 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 3.4 samt ta ytterligare bilder av henne enligt åtalspunkt 2.2. Han har vidare via internet delat flera bilder med annan och därmed gjort materialet tillgängligt för annan. Det hände mellan den 27 oktober 2023 och den 14 november 2023. 

1.7 Har skildrat NN 13, som är född 2020 och NN 10, som är född 2019 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft. Det hände mellan den 28 oktober 2023 och den 14 november 2023

1.8 Har skildrat NN 13, som är född 2020 och NN 10, som är född 2019 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft. Det hände mellan den 28 oktober 2023 och den 14 november 2023.

1.9 Har skildrat NN 13, som är född 2020 alternativt NN 10, som är född 2019 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft. Det hände mellan den 29 oktober 2023 och den 14 november 2023.

1.10 Har skildrat NN 10, som är född 2019 och NN 13, som är född 2020 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 23 varvid NN 13 under övergreppet stått intill NN 10. Det hände mellan den 29 oktober 2023 och den 14 november 2023.

2.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 13, som är född 2020 (3år) genom att *sekretess*. Han har dokumenterat övergreppet. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 i en lägenhet hyrd genom *****.

2.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 13, som är född 2020 genom att *sekretess*. Han har dokumenterat övergreppet. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2023 och den 28 oktober 2023

2.3 Har genomfört en sexuell handling med NN 10, som är född 2019. Den sexuella handlingen har bestått i att NN 10 vidrört hans könsorgan. Han har dokumenterat övergreppet. Det hände den 29 oktober 2023.

3.1 Har försatt NN 13, som är född 2020 (3år) i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av hennes nakna underliv och kropp samt av gärningen under åtalspunkt 2.1. Det hände mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 i en lägenhet hyrd genom ****.

3.2 Har försatt NN 10, som är född 2019 (4 år) i situationer som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av hennes nakna kropp. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 i en lägenhet hyrd genom ****.

3.3 Har försatt NN 13, som är född 2020 (3år) i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av hennes nakna underliv och kropp samt skapa en film av bilder på hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 i en lägenhet hyrd genom ****.

3.4 Har försatt NN 13, som är född 2020 i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av hennes nakna underkropp samt ta bilder av gärningen under åtalspunkt 2.2. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2023 och den 28 oktober 2023

3.5 Har främjat eller utnyttjat att NN 10, som är född 2019 utfört eller medverkat i sexuella poseringar alternativt försatt NN 10 i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 2.3, varvid NN 13 under övergreppet stått intill NN 10. Det hände den 29 oktober 2023.

3.6 Har främjat eller utnyttjat att NN 13, som är född 2020 utfört eller medverkat i sexuella poseringar alternativt försatt NN 13 i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 2.3, varvid NN 13 under övergreppet stått intill NN 10. Det hände den 29 oktober 2023.

4.Har genomfört en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 10, som är född 2019. Den sexuella handlingen har bestått i *sekretess*. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2023 och den 28 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet och NN 10:s låga ålder, att han missbrukat det förtroende han haft som barnvakt, att han dokumenterat övergreppet samt att han genom sitt handlande visat särskild hänsynslöshet och råhet.

5.1 Har försatt NN 10, som är född 2019 i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att filma och ta bilder av gärningen under åtalspunkt 4.1 samt ta bilder av hennes nakna underkropp och underliv. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2023 och den 28 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN 10:s låga ålder och att handlandet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 10.

5.2 Har försatt NN 10, som är född 2019 i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att filma och ta bilder av gärningen under åtalspunkt 4.1 samt ta bilder av hennes nakna underkropp och underliv. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2023 och den 28 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN 10:s låga ålder och att handlandet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 10.

5.3 Har främjat eller utnyttjat att NN 10, som är född 2019 utfört eller medverkat i sexuell posering alternativt försatt henne i en situation som inneburit sexuell posering genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 7.1. Det hände den 28 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN 10:s låga ålder och att handlandet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 10.

5.4 Har främjat eller utnyttjat att NN 13, som är född 2020 utfört eller medverkat i sexuell posering alternativt försatt henne i en situation som inneburit sexuell posering genom att ta bilder och filma gärningen under åtalspunkt 7.2. Det hände den 28 oktober 2023

5.5 Har försatt NN 10, som är född 2019 i en situation som inneburit sexuella poseringar genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 7.3 samt ta ytterligare bilder av hennes nakna kropp. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 alternativt någon gång mellan januari 2023 och den 14 november 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN 10:s låga ålder och att handlandet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 10.

6.1 Har skildrat NN 10, som är född 2019 (4år) i barnpornografiska filmer och bilder som han sedan innehaft genom att filma och ta bilder av gärningen under åtalspunkt 4.1 samt ta ytterligare bilder och filmer av henne enligt åtalspunkt 5.1. Han har vidare via internet delat filmer och bilder med annan och därmed gjort materialet tillgängligt för annan. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2023 och den 14 november 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet och NN 10:s låga ålder, att han missbrukat det förtroende han haft som barnvakt, att han dokumenterat övergreppet samt att han genom sitt handlande visat särskild hänsynslöshet och råhet. 

6.2 Har skildrat NN 10, som är född 2019 och NN 13, som är född 2020 i barnpornografiska bilder och filmer som han sedan innehaft genom att filma och ta bilder av gärningarna under åtalspunkt 7.1 och 7.2. Han har vidare via internet delat filmer och bilder med annan och därmed gjort materialet tillgängligt för annan. Det hände mellan den 28 oktober 2023 och den 14 november 2023.

6.3 Har skildrat NN 10, som är född 2019 i barnpornografiska bilder som han sedan innehaft genom att ta bilder av gärningen under åtalspunkt 5.5 och 7.2. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 eller mellan januari 2023 och den 14 november 2023.

6.4 Har innehaft barnpornografiskt material i form av 1009 bilder med övergreppsmaterial och 744 bilder med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 109 filmer med övergreppsmaterial (total speltid 4 timmar och 15 minuter) och 227 filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (total speltid 16 timmar och 17 minuter). 

Det hände fram till den 14 november 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det avsett innehav av en särskild stor mängd bilder och filmer och att speltiden varit betydande samt att innehavet omfattat särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

7.1 Har genomfört sexuella handlingar med NN 10, som är född 2019. De sexuella handlingarna har bestått i att NN 10 flera gånger vidrört och hållit i hans könsorgan. Beröringen har inte varit kortvarig. Han har dokumenterat övergreppet. Det hände den 28 oktober 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet vid brottet och NN 10:s låga ålder, att han missbrukat det förtroende han haft som barnvakt, att han dokumenterat övergreppet samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 10. 

7.2 Har genomfört sexuella handlingar med NN 13, som är född 2020. De sexuella handlingarna har bestått i att NN 13 flera gånger vidrört och hållit i hans könsorgan. Beröringen har inte varit kortvariga. Han har dokumenterat övergreppet. Det hände den 28 oktober 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet vid brottet och NN 13:s låga ålder, att han missbrukat det förtroende han haft som barnvakt, att han dokumenterat övergreppet samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 13. 

7.3 Har genomfört en sexuell handling med NN 10, som är född 2019 genom att *sekretess*. Han har dokumenterat övergreppet. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2023 och den 1 juli 2023 eller någon gång mellan januari 2023 och den 14 november 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet vid brottet och NN 10:s låga ålder, att han dokumenterat övergreppet samt att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 10.

8.1 Har genomfört vaginalt samlag med NN 2, som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 2 juli 2023 och den 3 juli 2023 på ett hotell.

8.2 Har genomfört vaginalt samlag med NN 2, som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2023 och den 3 augusti 2023 på ett hotel.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x på målsäganden :

1.1 Har olovligen och i hemlighet fotograferat NN 13, som är född 2020 när NN 13 befann sig inomhus på en toalett genom att ta bilder av hennes nakna underkropp. Det hände den 29 augusti 2023.

Göteborg

Vecka 13

B 481-23 1. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Våldtäkt mot barn x4. (Åtalad: Man 26 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 1. Den sexuella handlingen har bestått i att han smekt NN 1 på brösten samt förmått henne att ta på hans kön. NN1 var vid tillfället 12 år. Det hände den 11 mars 2022.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 1. Den sexuella handlingen har bestått i att han lagt sig över NN 1 och smekt henne på brösten. NN1 var vid tillfället 12-13 år. Det hände någon gång mellan den 12 mars 2022 och den 22 augusti 2022.

2.1 Har fört in fingrar i NN1:s slida samt haft sin penis i hennes mun. NN 1 var vid tillfället 12 år. Det hände den 29 april 2022. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens allvar jämförliga med samlag. 

2.2 Har genomfört ett vaginalt samlag med NN1 samt haft sin penis i hennes mun, vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. NN 1 var vid tillfället 12 år. Det hände den 23 maj 2022.

2.3  Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 1 som var 13 år. Det hände den 16 augusti 2022.

2.4 Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 1 som var 13 år. Det hände den 25 augusti 2022.)

Vecka 14

B 481-23 Fortsättning från vecka 13.

Halmstad

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Haparanda

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Helsingborg

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera. 

Hälsingland

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Hässleholm

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

B 700-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 70 år)

(Har innehaft sammanlagt 3 446 filer som alla skildrar barn i pornografisk bild, varav 1101 bilder och 22 filmer med en total speltid om 2 timmar och 29 minuter avsett material där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 24 oktober 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Jönköping

Vecka 13

Inget att rapportera. 

Vecka 14

Inget att rapportera.

Kalmar

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Kristianstad

Vecka 13

Inget att rapportera. 

Vecka 14

Inget att rapportera.

Linköping

Vecka 13

B 3218-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 82 år) 

(Har ofredat sitt minderåriga barn NN 2 på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 2s sexuella integritet. Han har skickat en film när han onanerar och två fotografier på sitt könsorgan till NN 2. Det hände den 23 juni 2023.)

Vecka 14

Inget att rapportera.

Luleå

Vecka 13

B 3648-23 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 6 som var 13 år gammal. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2023 och den 31 mars 2023.

1.2 Har under perioden från den 1 september 2020 till den 31 juni 2021 genomfört ett stort antal samlag med NN 10 som var 14 år gammal. Därvid har han vid i vart fall två tillfällen under perioden haft samlag med målsäganden som inte deltog frivilligt. Vid ett av tillfällena har han otillbörligen utnyttjat att målsäganden sov eller i vart fall var på väg att somna. Vid ett av tillfällena kom målsägandens målsägandens brist på frivillighet till uttryck genom att hon upprepade gånger har bett han att avbryta samlaget . Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 1 september 2020 till och med den 1 juni 2021.)

Vecka 14

B 3282-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 27 år)

(Har innehaft 5 030 barnpornografiska bilder varav 498 bilder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände fram till den 15 november 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder innefattande bilder där barnen är särskilt unga, våld eller tvång används och barnen utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering.)

Lund

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

B 3953-23 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 60 år)

(Har ofredat NN1 och NN2, som var 14 respektive 12 år gamla, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1 och NN2 sexuella integritet, genom att uttala bland annat att de är sexiga, kommenterat hur NN1s  byxor satt i grenen, samt att de är horor, eller uttalanden med liknande innebörd. Det hände den 1 juni 2023.

Samt åtalad för: Olaga hot)

Lycksele

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Malmö

Vecka 13

B 10086-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 44 år)

(Har innehaft 4 filmer innehållande barnpornografiskt material som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas sammanlagda speltid är 8 minuter och 26 sekunder. Det hände någon gång mellan den 9 februari 2019 och den 25 augusti 2019.)

B 11324-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 64 år)

(Har blottat sig för NN1, NN3 och NN13, som alla var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 9 september 2023.)

Vecka 14

B 1230-40 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år) 

(Har den 14 december 2022 uppsåtligen innehaft en pornografisk film av ett barn. Filmen får anses utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

B 11521-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film via Snapchat. Det hände den 14 maj 2022.)

Mora

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Nacka

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Norrköping

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Norrtälje

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

B 1426-23 1. Barnpornografibrott x5. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 3. Grovt barnpornografibrott x2. 4. Grov våldtäkt mot barn x3. 5. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. (Åtalad: Man 56 år)

(1.1 Har skildrat målsäganden NN 1, som då var mellan 4-6 år gammal, i 12 stycken barnpornografiska bilder och därefter innehaft dem i sin mobiltelefon och/eller på andra elektroniska sparmedium. Skildringen, då den tilltalade tog bilderna på målsäganden och/eller filmade målsäganden, hände någon gång mellan den 1 januari 2017 och den 31 december 2019 och innehavet bestod fram till den 14 september 2023.

1.2 Har skildrat målsäganden NN 1, som då var 8 år gammal, i 10 stycken barnpornografiska bilder och därefter innehaft dem i sin mobiltelefon och/eller på andra elektroniska sparmedium. Skildringen, då den tilltalade tog bilderna på målsäganden och/eller filmade målsäganden, hände den 20 augusti 2022 och innehavet bestod fram till den 14 september 2023.

1.3 Har skildrat målsäganden NN 1, som då var 8 år gammal, i 81 stycken barnpornografiska bilder och därefter innehaft dem i sin mobiltelefon och/eller på andra elektroniska sparmedium. Skildringen, då den tilltalade tog bilderna på målsäganden, hände den 28 oktober 2022. Innehavet bestod fram till den 14 september 2023.

1.4 Har har skildrat målsäganden NN 1, som då var 9 år gammal, i 11 stycken barnpornografiska bilder och därefter innehaft dem i sin mobiltelefon och/eller på andra elektroniska sparmedium. Skildringen, då den tilltalade tog bilderna på målsäganden, hände den 26 augusti 2023.

1.5 Har innehaft en sexdocka vilket är att anse som en avbildning av barn. Det hände den 14 september 2023.

2.1 Har instruerat målsäganden NN 1 att ta på sig olika klädesplagg som han själv köpt in och därefter posera för honom medan han tagit bilder på målsäganden. Klädesplaggen och poseringarna har varit av sexuell natur. Målsäganden var 9 år vid tillfället. Det hände någon gång mellan den 26 augusti 2023 och den 27 augusti 2023.

2.2 Har instruerat målsäganden NN 1, som då var mellan 4-6 år gammal, att posera för honom medan han tagit bilder på målsäganden och/eller filmat målsäganden. Poseringarna har varit av sexuell art. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2017 och den 31 december 2019.

2.3 Har instruerat målsäganden NN 1, som då var mellan 5-6 år gammal, att posera för honom medan han tagit bilder på målsäganden och/eller filmat målsäganden. Poseringarna har varit av sexuell art. Det hände någon gång mellan den 1 april 2019 och den 31 december 2019.

2.4 Har instruerat målsäganden NN 1, som då var 8 år gammal, att ta på sig olika klädesplagg som han själv köpt in och därefter posera för honom medan han tagit bilder på målsäganden. Klädesplaggen och poseringarna har varit av sexuell art. Det hände den 28 oktober 2022.

3.1 Har har skildrat målsäganden NN 1, som då var 5-6 år gammal, i 24 stycken barnpornografiska bilder, varav fyra stycken är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, och därefter innehaft dem i sin mobiltelefon och/eller på andra elektroniska sparmedium. Skildringen, då den tilltalade tog bilderna på målsäganden och/eller filmade målsäganden hände någon gång mellan den 1 april 2019 och den 31 december 2019  och innehavet bestod fram till den 14 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt då det avsett bilder där målsäganden NN 1 utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt och då det är en dokumentation av övergreppet i åtalspunkten 4.3. 

3.2 Har innehaft 2 044 stycken barnpornografiska bilder, varav 724 stycken är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och därefter innehaft dem i sin mobiltelefon och/eller på andra elektroniska sparmedium. Det hände fram till den 14 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt då det avsett bilder där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

4.1 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag bestående i att han har fört in ett finger i målsäganden NN1:s slida, som var 9 år gammal. Det hände någon gång mellan den 26 augusti 2023 och den 27 augusti 2023.

Brottet bör bedömas som grovt mot bakgrund av målsägandens låga ålder, det har varit fråga om upprepade sexualbrott mot målsäganden som började när hon var cirka 4 år samt att han missbrukat sitt förtroende som barnvakt för målsäganden.

4.2 Har fört in ett finger i målsäganden NN 1:s slida, vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag. Målsäganden var vid tillfället 9 år gammal. Det hände någon gång mellan den 3 juni 2023 och den 4 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt mot bakgrund av målsägandens låga ålder, det har varit fråga om upprepade sexualbrott mot målsäganden som började när hon var cirka 4 år samt att han missbrukat sitt förtroende som barnvakt för målsäganden.

4.3 Har, i samband med åtalspunkten 3.1, fört in ett finger i målsäganden NN 1:s slida, vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag. Målsäganden var vid tillfället mellan 5-6 år gammal. Det hände någon gång mellan den 1 april 2019 och den 31 december 2019.

Brottet bör bedömas som grovt mot bakgrund av målsägandens låga ålder, det har varit fråga om upprepade sexualbrott mot målsäganden som började när hon var cirka 4 år samt att han missbrukat sitt förtroende som barnvakt för målsäganden.

5. Har erbjudit målsäganden NN 1 pengar för att få sitta på henne så att hans kön kan nudda hennes kön när de varit nakna. Brottet kom inte att fullbordas eftersom målsäganden sa nej. Målsäganden var 9 år vid tillfället. Fara har förelegat för brottets fullbordan. Det hände någon gång mellan den 26 augusti 2023 och den 27 augusti 2023.)

Nyköping

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

B 2927-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(Har ofredat målsägandena NN 3, NN 16, NN 13 och NN 14, som samtliga var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet. Detta genom att han framför målsägandena har dragit ner gylfen på sina byxor och masturberat med sin hand i luften utanpå sitt skrev. Det hände den 6 maj 2023.

Samt åtalad för: Våldsamt motstånd.)

Skaraborg

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Skellefteå

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Solna

Vecka 13

B 7744-22 Fortsättning från vecka 12.

B 9921-23 Fortsättning från vecka 12.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Stockholm

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Sundsvall

Vecka 13

B 3078-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har innehaft 4 793 barnpornografiska bilder varav 38 bedömts som särskilt hänsynslöst material samt 210 barnpornografiska filmer om totalt 32 timmar 34 minuter och 1 sekund varav 6 timmar 34 minuter 41 sekunder bedömts som särskilt hänsynslöst material. Det hände någon gång mellan den 15 juli 2020 och den 15 februari 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet delvis innehåller bild och filmer där särskilt unga utsätts på ett särskilt hänsynslöst sätt där barnen penetreras av vuxna personer samt där dom tvingas genomföra sexuella handlingar på vuxna personer. Vidare utsätts barnen för spermaliknande vätska på sina kroppar och ansikte.)

Vecka 14

Inget att rapportera.

Södertälje

Vecka 13

B 2345-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har genomfört ett vaginalt och oralt samlag med NN 1 som var 14 år. Det hände den 7 augusti 2023.)

Vecka 14

Inget att rapportera.

Södertörn

Vecka 13

B 10508-22 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med målsäganden som var 13 år vid tillfället. Han slog målsäganden med öppen hand i ansiktet, höll fast hennes händer och genomförde ett vaginalt samlag med målsäganden trots att hon med ord uttryckte att hon inte ville. Målsäganden orsakades smärta och blåmärken. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2021 och den 31 januari 2021 i målsägandens bostad. 

1.2 Har haft vaginalt, analt och oralt samlag med målsäganden som var 13-14 år gammal vid tillfället. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört in sitt finger i målsägandens underliv och anal. Han har därvid vid ett flertal av dessa tillfällen övertalat målsäganden att ställa upp på samlag/sexuell handling genom att tjata på henne. Målsäganden har orsakats smärta och blodvite. Det hände vid flera tillfällen, enligt nedan, mellan den 1 september 2020 och den 31 mars 2022 i målsägandens bostad. 

Av dessa tillfällen har han i vart fall genomfört följande: 

– Någon gång under augusti 2020 eller i närtid genomfört vaginalt samlag. 

– Någon gång i slutet av 2020 penetrerat målsägandens anal med ett finger och därefter genomfört analt samlag vilket orsakade smärta och blodvite. 

– Någon gång omkring mars 2021 fört in sitt finger i målsägandens underliv vilket orsakade blodvite.

2. Har innehaft totalt; 33 barnpornografiska bilder (av normalgraden), 16 barnpornografiska filmer (total speltid ca 85 min.), 18 barnpornografiska bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 11 barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (total speltid ca 16 min). Det hände den 22 juni 2022.)

Vecka 14

B 16632-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21år)

(Har penetrerat NN 15:s underliv med sina fingrar, vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförbar med samlag. Målsäganden var vid tillfället 14 år. Det hände den 11 augusti 2022 på ett tåg  samt vid en badplats.

Samt åtalad för: Försök till våldtäkt.)

Uddevalla

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

B 3651-23 1. Våldtäkt mot barn.  2. Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har genomfört ett vaginalt samlag med A, född i augusti 2008, som varit 14 år, trots att hon gjort uttalande av innebörden att hon ville vänta med sex och sagt nej när han försökt övertala henne. Det hände den 29 november 2022. 

2. Har genomfört ett vaginalt samlag med A, född i augusti 2008, som varit 14 år. Det hände, efter att händelsen i punkten 1 ovan utspelat sig, den 29 november 2022.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Umeå

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Uppsala

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Varberg

Vecka 13

B 2528-21 Fortsättning från vecka 11.

B 1525-22 Sexuellt ofredande x3 (mot barn). (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har tagit på NN 12:s bröst innanför tröjan men utanpå bh:n och på hennes underliv innanför byxorna men utanpå trosorna. NN 12 var 14 år. Det hände mellan den 12 februari 2022 och den 13 februari 2022.

1.2 Har till NN 7 som var 13 år, på snapchat skickat bilder med filter med texterna ”Hej vill du mysa”, ”Netflix & Ligg?” och ”Vill ha en kram nu”.. Det hände mellan den 1 mars 2022 och den 31 maj 2022.

1.3 Har dragit ner NN 7 som var 13 år, bredvid sig i en säng, sagt att hon har fina lår samt hållit om henne och tagit på hennes lår. Han har kort därefter uttalat ”vad skulle du säga om jag våldtog dig nu” eller ord med liknande innebörd. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 30 april 2022.) 

Vecka 14

B 2528-21 Fortsättning från vecka 13.

Vänersborg

Vecka 13

B 509-23 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 33 år)

(1.1 Har främjat och utnyttjat att A och B, som båda är födda 2007 och varit 14 år, utfört sexuell posering. Han har härvid tagit kontakt med A och frågat om hon ville sälja nakenbilder, vilket lett till att A och B tagit och skickat i vart två bilder på sig själva där de poserat sexuellt tillsammans i underkläder samt att B härutöver tagit i vart fall en bild där hon själv poserat sexuellt i underkläder och skickat till honom, allt mot betalning. Poseringen har varit ägnad att skada A och B:s hälsa och/eller utveckling. Det hände den 14 januari 2022.

1.2 Har främjat och utnyttjat att C, född 2003, som varit mellan 15-17 år, utfört sexuell posering, vilken varit ägnad att skada hennes hälsa och/eller utveckling. Han har härvid mot betalning mottagit ett flertal filmer och bilder på C i underkläder där hon bland annat poserat/dansat, använt en sexleksak samt smiskat sig själv. Det hände mellan den 1 mars 2018 och den 31 januari 2021.

2. Har ofredat C, som varit 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka C:s sexuella integritet, genom att erbjuda hennes cigaretter som betalning för sexuella handlingar. Det hände den 13 mars 2018.)

Vecka 14

Inget att rapportera.

Värmland

Vecka 13

Inget att rapportera.  

Vecka 14

Inget att rapportera.

Västmanland

Vecka 13

B 1257-24 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 70 år)

(Har innehaft sammanlagt i vart fall 84 barnpornografiska bilder, varav tre har bedömts som grovt barnpornografiskt material. Det hände under perioden mellan den 3 juni 2021 och den 6 december 2022. Den 6 december 2022 innehade han minst 84 barnpornografiska bilder.)

B 268-24 Fortsättning från vecka 12.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Växjö

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

B 4329-23 Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 35 år)

(1.1 Har ofredat NNn, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1 sexuella integritet, genom att ta på hans lår, hålla honom i handen och säga att han älskade honom. Det hände någon gång mellan den 16 juni 2023 och den 17 juni 2023 under en bilfärd 

1.2 Har ofredat NN2, som var 8 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN2 sexuella integritet, genom att ta på hennes lår, hålla henne i handen och säga att han älskade henne. Det hände någon gång mellan den 16 juni 2023 och den 17 juni 2023 under en bilfärd.)

Ystad

Vecka 13

B 1622-23 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 25 år)

(1.1 Har haft vaginalt och oralt samlag med NN2 som var 14 år gammal. Målsäganden deltog inte frivilligt. Han har härvid tryckt ned hennes huvud mot hans könsorgan, dragit henne i håret, tagit ett stryptag på henne samt stoppat sina fingrar ner i hennes hals. Han har vid tillfället otillbörligt utnyttjat målsägandens berusning. Det hände den 1 maj 2023.

1.2 Har haft oralt samlag med NN7 som var 14 år gammal. Målsäganden deltog inte frivilligt. Han har härvid tryckt hennes huvud mot hans könsorgan och dragit henne i håret. Han har vid tillfället otillbörligt utnyttjat målsägandens berusning. Det hände den 1 maj 2023.

2. Har ofredat NN 7, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 7s sexuella integritet, genom att ta henne på brösten. Det hände den 17 maj 2023.)

Vecka 14

B 1622-23 Fortsättning från vecka 13.

B 2272-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 79 år)

(Har den 6 juli 2023 vid målsägandens bostad, sexuellt berört målsäganden NN 1, som ej fyllt 15 år, genom att föra in en hand under hennes shorts och beröra hennes underliv utanpå trosorna.)

B 562-24 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 49 år)

(Har innehaft två barnpornografiska filmer och gjort filmerna tillgängliga för annan genom att skicka dem till en annan användare i appen Kik. Det hände någon gång mellan den 18 januari 2021 och den 20 januari 2021.)

Ångermanland

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

B 617-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 29 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med MA som var under 15 år. Det hände den 18 januari 2023.

Samt åtalad för: Misshandel x 2, olaga hot , övergrepp i rättssak, olovlig anskaffande av alkohol och olovlig befattning med sprit.) 

Örebro

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

B 6393-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 23 år)

(Har den 11 januari 2022 berett sig tillgång till tre filer med dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografi) och därefter gjort dessa tillgängliga för annan/andra via det sociala mediet Snapchat. Filerna har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst material. Det skedde via internet.)

Östersund

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

********************************

Hovrätter

 

Göta hovrätt

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Svea hovrätt

Vecka 13

B 1712-24 1. Våldtäkt mot barn. 2. Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 25 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag, med NN 1 som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han fört in fingrar i NN 1:s underliv, berört henne sexuellt på bröst och lår innanför hennes kläder samt kysst henne. Det hände den 5 augusti 2023.

2. Har försökt genomföra ett oralt samlag med NN 5 som var under 15 år. Han har yttrat att NN 5 skulle suga av honom eller liknande med samma innebörd samt tagit tag och tryckt NN 5:s huvud mot sitt blottade könsorgan i syfte att han skulle genomföra oralt samlag med henne. Handlingen avbröts genom att NN 5 lyckades ta sig ur greppet. Det hände den 5 augusti 2023.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller sådan fara var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Samt åtalad för: Olovlig anskaffande av alkohol.)

(Falu Tr. B 2932-23 dömde till fängelse 4 år.)

B 1729-24 Fortsättning från vecka 12.

Vecka 14

B 3816-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 46 år)

(Innehaft 96 filmer med barnpornografiskt material. Brottet är grovt med hänsyn till att materialet varit omfattande och avsett bilder där barnen är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt)

(Södertörns Tr. B 18823-21 dömde till fängelse 1 år 2 månader.)

B 4648-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 41 år)

(Har innehaft 3 662 barnpornografiska filer varav 2 702 bilder där barn skildrats pornografiskt, 516 bilder där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt, 55 filmer med total speltid om 5 timmar 16 minuter där barn skildrats pornografiskt samt 389 filmer med total speltid 49 timmar 14 minuter där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt. Det hände den 20 april 2021. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora mängden bilder och filmer med lång speltid där barn skildrats pornografiskt och utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. )

(Attunda Tr. B 9958-22 dömde till fängelse 1 år 3 månader.)

Hovrätten i Väst

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

B 1976-24B

OBS! 2 Åtalade. 

Man 1, 31 år: 1. Grov våldtäkt mot barn x2. 2. Våldtäkt mot barn x5. 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 4. Försök till våldtäkt mot barn. 5. Sexuellt övergrepp mot barn. 6. Sexuellt ofredande mot barn. 7. Barnpornografibrott. 

(1.1 Har genomfört ett oralt och vaginalt samlag med målsäganden A som var 14 år gammal. Han har härvid tagit tag i hennes huvud och tryckt ned mot sin snopp och förmått henne att utföra oralsex på honom. Han har vidare dragit ned hennes byxor och fört in sin penis i hennes underliv. Det hände under kvällen/natten mellan den 16 oktober 2022 och den 17 oktober 2022.

Brottet är grovt framför allt eftersom den tilltalade utnyttjat målsägandens unga ålder samt det faktum att hon vid tillfället befann sig på ett HVB-hem, att det hela skett utomhus sent på kvällen/natten, att han gett målsäganden sprit i utbyte för de sexuella handlingarna, att hennes kropp inte varit beredd på vaginalt samlag och att det därför smärtat i hennes underliv samt att målsäganden sagt till honom att hon egentligen inte ville ha sex.

1.2 Har genomfört ett oralt samlag med målsäganden E som var 14 år gammal. Han har förmått E att utföra oralsex på honom. Han har härvid tagit tag i hennes huvud och fört/tryckt ned det mot sin penis, detta trots att målsäganden sagt nej och försökt att ta upp huvudet. Det hände den 4 januari 2023.

Brottet är grovt, dels eftersom fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet, dels eftersom målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation då hon varit ensam i en bil med två vuxna män och beroende av dessa för att komma från platsen, dels eftersom det orala samlaget inte varit frivilligt från målsägandens sida eftersom hon sagt nej och visst våld använts från hans sida.

2.1 Har genomfört ett oralt samlag med A som var 14 år. Han har förmått henne att utföra oralsex på honom när han körde bil. Han har härvid tryckt ned hennes huvud mot sin penis och förmått henne suga på penisen. Det hände i en bil någon gång mellan den 10 december 2022 och den 23 december 2022.

2.2 Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med målsäganden B som var 14 år gammal. Han har härvid fört in sina fingrar i hennes underliv. Det hände den 17 januari 2023.

2.3 Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag, med målsäganden B som var 14 år gammal. Han har härvid fört in sina fingrar i hennes underliv. Det hände i en bil den 18 januari 2023.

2.4 Har genomfört ett oralt samlag med målsäganden D som var 13 år gammal. Han har härvid förmått henne att utföra oralsex på honom då de befann sig i en bil. Det hände den 23 januari 2023.

2.5 Har genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden E som var 14 år gammal. Han har härvid dels tagit E mellan benen, dels stoppat in sin penis i hennes underliv. E har sagt nej och varit ledsen men det har inte hindrat honom från att fortsätta. E har fått svullnad och ömhet i underlivet till följd av gärningen. Det hände mellan den 18 december 2022 och den 19 december 2022

3. Har genomfört en sexuell handling med målsäganden B som var 14 år. Han har härvid förmått målsäganden att onanera/smeka hans penis. Det hände i en bil den 19 januari 2023.

Brottet bör bedömas som grovt framför allt eftersom han gett målsäganden berusnings preparat i utbyte för den sexuella handlingen samt att han dessförinnan gett målsäganden narkotikaklassade preparat.

4. Har försökt genomföra en sexuell handling, jämförlig med samlag, med målsäganden B som var 14 år gammal. Han har härvid i en bil, dels tagit henne på brösten, dels lagt sin hand på hennes lår, dels tagit handen innanför hennes byxor för att kunna stoppa in sina fingrar i hennes underliv eller smeka hennes underliv. Målsäganden har sagt nej men det har inte stoppat honom. Han har fortsatt med att ta ned handen ännu längre in under hennes byxor.

Målsäganden har med all kraft försökt få bort hans hand, men inte lyckats, eftersom han har använt sina kroppskrafter för att hålla kvar sin hand i hennes byxor. Målsäganden har till slut lyckats övertyga honom om att sluta med det han påbörjat. Fara har förelegat för brottets fullbordan. Alternativt har sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände mellan den 19 januari 2023 och den 20 januari 2023.

5.1 Har genomfört en sexuell handling med målsäganden C som var 13 år gammal. Han har härvid ställt sig bakom målsäganden och hållit om henne, kysst henne på halsen och därefter stoppat in sina fingrar under målsägandens trosor och tagit på hennes underliv. Det hände den 17 januari 2023.

5.2 Har genomfört en sexuell handling med målsäganden D som var 13 år gammal. Han har härvid förmått/låtit henne ta på och smeka hans penis och onanera åt honom. Det hände den 7 januari 2023

6. Har ofredat målsäganden E, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att gå in i ett badrum och sätta sig naken i ett badkar bakom E där hon satt och badade naken och på så sätt även vidrört hennes kropp. Det hände den 20 december 2022.

7. Har innehaft barnpornografiskt material. Det hände mellan den 29 april 2021 och den 16 februari 2023. Han har dels innehaft bilder och filmer på okända barn, dels bilder och/eller filmer på målsägandena A, B, D och E. Han har även spridit vissa av filerna på A, B och D.

Samt åtalad för: Övergrepp i rättssak mot målsägande A:  Har med i vart fall underförstått hot om våld angripit målsäganden A för att hindra henne från att göra en polisanmälan eller berätta för polis i förhör, om gärningarna. Angreppet har bestått i att han sagt ”Om du berättar detta för någon kommer inte din familj få det roligt” samt att ”han kommer att knacka dörr” samt att ”de kommer att råka illa ut”, eller liknande ord med samma innebörd. Han har även uppgett att han visste vad målsägandens mamma och lillebror hette. Han har vidare uppgett att han ”har dödat tidigare” eller liknande ord med samma innebörd. Han har vidare sagt till A att kommer detta ut så kommer det inte att bli bra för dig samt att han har vapen. Det hände mellan den 13 december 2022 och den 20 januari 2023

Även åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Man 2, 25 år: 1. Anstiftan av grov våldtäkt mot barn. 2. Grov våldtäkt mot barn. 3. Barnpornografibrott. 

(1. Har förmått Man 1 att genomföra det orala samlaget som är beskrivet i åtalspunkten 1.2. Detta genom att vid flera tillfällen uppmana Man 1 att genomföra det ovan beskrivna orala samlaget. Vidare har Man 2 filmat delar av gärningen samt under densamma uttalat ordet ”gott”. Man 2 har således främjat gärningen med råd eller dåd. 

Det hände den 4 januari 2023 i en bil. 

Brottet är grovt, dels eftersom fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet, dels eftersom målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation då hon var ensam i en bil med två vuxna män och beroende av dessa för att komma från platsen, dels eftersom det orala samlaget inte varit frivilligt från målsägandens sida eftersom hon sagt nej och visst våld använts från Man 1s sida, dels eftersom delar av gärningen filmats av Man 2 och dessutom spridits av honom till tredje man, dels eftersom Man 2 varit närstående till målsäganden

2. Har, med målsäganden E som var 14 år gammal, genomfört ett oralt samlag. Det hände mellan den 29 april 2023 och den 30 april 2023. Han har härvid förmått eller låtit E suga på hans penis. Gärningen har skett utomhus och han har filmat delar av gärningen. Brottet är grovt bland annat eftersom målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation då det skett på en för målsäganden okänd plats samt att hon varit beroende av andra personer (vuxna personer) för att ta sig därifrån, att övergreppet mot henne skett från en närstående person, att den tilltalade utnyttjat att hon varit berusad och/eller drogpåverkad samt att den tilltalade filmat delar av gärningen och dessutom spridit detta till tredje man.

3. Har innehaft barnpornografiskt material. Det hände mellan den 10 december 2022 och den 15 maj 2023. Han har innehaft bilder och/eller filmer på målsägandena A, B och E. Han har även spridit vissa av filerna på målsägandena. Han har även framställt barnpornografiska filmer avseende målsäganden E.

Båda: Sexuellt övergrepp mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd genomfört sexuella handlingar med målsägandena A och B, som var 14 år gamla. De har härvid tagit A och B på deras bara bröst, slagit dem på deras bara rumpor (så att de fått smärta och blånad) samt förmått A och B att ta på deras bara penisar. Det hände mellan den 12 december 2022 och den 13 december 2022.)

Samt båda är åtalade för: Våldtäkt.

(Har tillsammans och i samförstånd genomfört vaginala och orala samlag med målsäganden F som inte deltagit frivilligt. De har även tillsammans och i samförstånd genomfört andra sexuella handlingar med målsäganden F som är jämförliga med samlag, och även detta utan att hon deltagit frivilligt. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 december 2022. 

De har härvid förmått henne utföra oralsex på båda de tilltalade. De har vidare utfört oralsex på henne. De tilltalade har vidare båda två fört in sina fingrar i underlivet på henne. De tilltalade har vidare båda två fört in föremål i underlivet på henne (en dildo och en softairgun). De har vidare båda två penetrerat målsägandens underliv med sina penisar. En del av gärningarna har skett efter att de tilltalade spänt fast målsägandens hals med ett spännband. Målsäganden har upprepade gånger sagt nej till det som pågått men de tilltalade har ändå fortsatt med sina gärningar.)  

Även åtalade för: Stöld.)

(Uddevalla Tr. 264-23 dömde:

Man 1: Fängelse 7 år. Frikänns dock från stöld och våldtäkt.

Man 2: Fängelse 4 år 6 månader. Frikänns dock från stöld och våldtäkt.

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 13

B 530-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har haft analt och oralt samlag med NN 4 som var 13 år gammal. Det hände den 29 september 2023.)

(Ystads Tr. B 3167-23 dömde till fängelse 3 år 6 månader.) 

Vecka 14

Inget att rapportera.

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 13

Inget att rapportera.

Vecka 14

Inget att rapportera.

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 13

B 113-24 Fortsättning från vecka 12. 

Vecka 14

Inget att rapportera.

*********************

 

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Swish

1 thought on “Tingsrätts- och hovrättsbevakning vecka 13 och 14 2024

  1. B 4008-23
    Helvete vilken sjuk jävel. Dennes brott tae nästan upp 50% av denna lista.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X