Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

Täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Dessa båda veckor redovisar vi 47 åtal i tingsrätter och 13 åtal i hovrätter.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 9

B 2192-23 Våldtäkt mot barn x 5. (Åtalad: Man 21 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med Sekretess A som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2023 och den 31 augusti 2023.

1.2 Har haft vaginalt och oralt samlag med Sekretess A som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2023 och den 30 september 2023.

1.3 Har haft vaginalt och oralt samlag med Sekretess A som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2023 och den 30 september 2023 vid Ica Maxi Stormarknad.

1.4 Har haft vaginalt samlag med Sekretess A som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2023 och den 10 november 2023.

1.5 Har haft oralt samlag med Sekretess A som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2023 och den 10 november 2023.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Vecka 10

B 1345-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 25 år)

(Har genom att ta foton ner i målsägande *** urringning och på hennes bröst kränkt hennes sexuella integritet. Hon var vid gärningstillfället under 15 år. Gärningen har varit hänsynslös, varvid det särskilt ska beaktas att den begicks på ett läger för ungdomar där han hade en särskild ställning gentemot målsäganden genom sin stabsroll.

Samt åtalad för: Ofredande x 3 och sexuellt ofredande x2)

B 937-23 1. Sexuellt ofredande mot barn. 2. Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 43 år)

(1. Har ofredat NN 4, som var 10 år vid tiden för gärningen, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet, genom att skicka sms med sexuellt innehåll till målsäganden. Det hände mellan den 5 november 2022 och den 19 november 2022.

2. Har försökt genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 4, som var 10 år vid tiden för gärningen. Han har via sms försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt med sina fingrar. Det hände den 19 november 2022.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten. )

 

Attunda

Vecka 9

B 10986-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 33 år)

(Har berett sig tillgång till, innehaft samt betraktat följande barnpornografiska övergreppsmaterial; 

-19 495 st bilder innehållande övergreppsmaterial. 

-1 133 st bilder innehållande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

-1 322 st filmer med en total speltid överstigande 115 timmar, innehållande övergreppsmaterial.

 -1 593 st filmer med en total speltid överstigande 130 timmar innehållande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 19 februari 2020 och den 11 maj 2021.)

B 562-24 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år) 

(1. Har haft oralt och analt samlag med NN1 som var 13 år. Det hände den 9 januari 2024.

2. Har skildrat barn i pornografisk bild genom att filma samlaget enligt åtalspunkten 1 med NN1 som var under 10 år. Skildringen bestod i två filmer med en total speltid om 40 sekunder. Det hände den 9 januari 2024.)

 

Vecka 10

 

9004-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande mot barn x2. 3. Barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 26 år)

(1. Har – vid upprepade tillfällen – med målsäganden, som vid tidpunkten var 12 år gammal, genomfört: 

– oralt samlag, och/eller 

– vaginalt samlag, och/eller 

– sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att målsäganden onanerat åt honom och/eller genom att han onanerat åt målsäganden, inkluderande att han penetrerat målsägandens underliv med sitt finger/sina fingrar. Han har i samband härmed gjort sugmärken på målsägandens hals/bröst samt fått utlösning, i vart fall delvis på målsägandens kropp. Det hände mellan den 1 juli 2023 och den 18 september 2023.

2.1 Har ofredat NN 3, som vid tidpunkten var 11 eller 12 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skicka meddelanden till målsäganden med sexuell innebörd. Det hände mellan den 31 januari 2023 och den 2 juli 2023.

2.2 Har ofredat NN 8, som vid tidpunkten var 11 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att skicka meddelanden till målsäganden med sexuellt innehåll. Det hände mellan den 1 december 2022 och den 15 januari 2023.

3. Har skildrat NN 3, som vid tidpunkten var 12 år gammal – vilket han varit medveten om, i pornografisk bild. Bilden har därefter även innehafts av honom. Det hände den 4 augusti 2023.

Samt åtalad för: Grovt olovligt anskaffande av alkohol och ringa narkotikabrott.

 

Blekinge

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Borås

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 3543-23 Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 24 år)

(1.1 Har på Google Drive konto innehaft 20 barnpornografiska filer, varav 1 barnpornografisk bild och 19 barnpornografiska filmer. Det hände mellan den 20 maj 2022 och den 27 november 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 15 av filmerna är särskilt hänsynslösa.

1.2 Har i mobiltelefon och dator innehaft 482 barnpornografiska filer, varav 462 barnpornografiska bilder och 20 barnpornografiska filmer. Det hände den 28 november 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till antalet bilder och filmer samt till att 76 av bilderna och 17 av filmerna är särskilt hänsynslösa.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

 

Eksjö

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 1789-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 42 år)

(Har ofredat pojken NN 10, som var 7 år gammal, genom att beröra honom på ett sätt som kunde förväntas kränka hans sexuella integritet. Beröringen har bestått i att han, när NN 10 sov, flera gånger pussat honom på kinden och en gång pussat honom på hans könsorgan utanpå byxorna. Det hände den 2 augusti 2022. Agerandet har i vart fall varit hänsynslöst och ägnat att kränka NN 10:s frid på ett kännbart sätt.)

 

Eskilstuna

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Falun

Vecka 9

B 741-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 46 år)

 

(Har innehaft en barnpornografisk bild och en barnpornografisk film. Det hände under okänd tid fram till den 4 mars 2021.)

 

B 110-24/2840-23 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har, tillsammans och i samförstånd med annan person, under tvång förmått NN 1 att utföra oralsex på dem. Målsäganden var 12 år gammal vid händelsen. Tvånget har bestått i att trycka in målsäganden mot väggen i hörnet av en trappuppgång, hålla fast henne samtidigt som hon trycktes ner på knä på golvet. Därefter har målsägandens huvud hållits fast och gärningspersonerna har, i tur och ordning, tryckt in sina penisar i hennes mun och tvingat målsäganden till att suga medan den andra höll vakt. Det hände den 26 juli 2023 i en trappuppgång.)

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Gotland

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

 Inget att rapportera.

 

Gällivare

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Gävle

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Göteborg

Vecka 9

B 22205-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

 

(Har genomfört ett analt och oralt samlag med NN som vid tiden var 13 år. Han begick gärningen trots att NN inte deltog frivilligt och genom att hålla fast henne. Det hände den 21 mars 2023.)

 

19219-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 41 år)

(Har innehaft barnpornografiskt material i form av i vart fall 389 stycken bilder, varav 241 stycken att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 407 stycken filmer med en total speltid om cirka 30 timmar och 29 minuter, varav 256 stycken med en sammanlagd speltid om cirka 15 timmar och 34 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 31 oktober 2023. 

Han har också spridit stora mängder barnpornografiskt material i form av 478 stycken bilder, varav 259 stycken att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 386 stycken filmer med en total speltid om cirka 16 timmar och 35 minuter, varav 338 stycken med en sammanlagd speltid om cirka 15 timmar och 23 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det skedde mellan den 7 september 2023 och den 31 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser ett stort innehav av bilder och filmer där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för vaginala och anala penetrationer av vuxna, förmås utföra sexuella handlingar på andra barn samt förmås utföra orala sexuella handlingar på vuxna män samt avbildas med kroppsvätska på kroppen och underlivet. Materialet innefattar även grova våldtäkter som utförs på spädbarn. Brottet bör också bedömas som grovt eftersom han spridit en stor mängd särskilt hänsynslöst material av ovan beskriven karaktär. Detta har utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning. 

Dessa bilder och filmer utgör dokumentation av verkliga övergrepp.

Vecka 10

3529-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har haft ett vaginalt samlag eller genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 1 som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han smekt målsägandens bröst innanför kläderna och penetrerat målsägandens underliv med sitt finger/sina fingrar. Det hände den 10 februari 2023.)

 

10129-23 Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 24 år)

(1.1 Har ofredat NN 3, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3:s sexuella integritet, genom att ha tagit på NN 3:s könsorgan och rumpa vid två tillfällen. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2023 och den 26 april 2023 på ***skolan.

1.2 Har ofredat NN 1 som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1:s sexuella integritet, genom att ha tagit på NN 1:s könsorgan och rumpa vid två tillfällen. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2023 och den 26 april 2023 på ***skolan.

Samt åtalad för: Ofredande x2 på målsägande NN 1 och NN3.

1. Har vid upprepade tillfällen nypt NN 3. Det hände mellan den 1 januari 2023 och den 26 april 2023 på ***skolan. Gärningen kunde förväntas kränka NN 3:s frid på ett kännbart sätt.

2. Har vid upprepade tillfällen nypt NN 1. Det hände mellan den 1 januari 2023 och den 26 april 2023 på ***skolan. Gärningen kunde förväntas kränka NN 1:s frid på ett kännbart sätt.)

 

19114-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 35 år)

(Har haft oralt samlag med NN 1, som var 13 år gammal, genom att NN1 har genomfört ett oralt samlag med honom. Det hände den 13 oktober 2023.)

 

14594-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 34 år)

(Har innehaft 138 barnpornografiska filer, varav 32 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 36 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 19 filmer är att betrakta som övergreppsmaterial (sammanlagd speltid 13 min. 3 sek.) samt 51 filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (sammanlagd speltid 45 min. 22 sek.). Det hände någon gång mellan den 4 april 2022 och den 21 september 2022.

Brottet bör bedömas som grovt dels på grund av mängden barnpornografiskt material och dels på grund av att materialet innehåller faktiska sexuella övergrepp/våldtäkter på unga barn och barn som avbildats med kroppsvätskor på sig.)

 

Halmstad

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Haparanda

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Helsingborg

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 5253-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 50 år)

(Har innehaft i varje fall 4 082 st barnpornografiska bilder, varav 2 552 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 2 038 st barnpornografiska filmer (sammanlagd speltid om ca. 213 timmar 40 minuter och 33 sekunder), varav 1 771 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (sammanlagd speltid om ca. 160 timmar 48 minuter och 14 sekunder). 

Härutöver har han spridit och/eller gjort i varje fall 334 st barnpornografiska filer tillgängliga för annan via kommunikations applikationen Kik Messenger. Övergreppsmaterialet som har spridits/och eller gjorts tillgängligt för annan har bestått av en barnpornografisk bild samt 333 st barnpornografiska filmer (sammanlagd speltid om ca. 5 timmar 9 minuter och 5 sekunder), varav 283 filmer utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (sammanlagd speltid om ca. 4 timmar 14 minuter och 54 sekunder). 

Det hände mellan den 19 maj 2022 och den 18 augusti 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Hälsingland

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 2401-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 31 år)

(Har innehaft 2 923 barnpornografiska bilder och 305 barnpornografiska filmer. Det hände den 11 februari 2021.)

 

Hässleholm

Vecka 9

B 1301-23 Barnpornografi x2. (Åtalad: Man 39 år)

(1.1 Har innehaft och/eller spridit en barnpornografisk video. Det hände den 11 oktober 2022.

1.2 Har innehaft och/eller spridit en barnpornografisk video. Han har befattat sig med videon två gånger. Det hände den 11 oktober 2022.)

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Jönköping

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Kalmar

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 2341-23 Fortsättning från vecka 6

 

Kristianstad

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Linköping

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Luleå

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Lund

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 2906-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft 18 barnpornografiska bilder och 106 barnpornografiska filmer med en total speltid om 18 h 51 min 6 s. Av dessa har 10 bilder och 58 filmer med en total speltid om 14 h 39 min 15 s bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 14 juni 2022 och den 20 juni 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en stor mängd bilder/filmer med lång speltid och där stora delar av materialet avsett barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

B 829-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 22 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med Sekretess A som var 14 år gammal samt fört in sina fingrar i Sekretess A:s slida, vilket är en sexuell handling som är jämförlig med samlag. Det hände upprepade gånger i tiden mellan den 1 juni 2021 och den 31 augusti 2021.)

 

Lycksele

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Malmö

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Mora

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Nacka

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 7899-23 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Barnpornografibrott x2. 4. Sexuellt ofredande mot barn x2. 5. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 6. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 7. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. 8. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.  (Åtalad: Man 21 år)

(1.1 Har haft oralt samlag med NN 3 som var 14 år. Samlaget har till viss del skett till följd av att han hållit fast målsäganden. Det hände den 5 oktober 2023.

1.2 Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med NN 18 som var 10 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han via Snapchat förmått målsäganden att uppvisa sin nakna kropp samt penetrera sig själv vaginalt med sina fingrar. Han har i vart fall otillbörligt förmått NN 18 att företa den sexuella handlingen. Det hände den 26 augusti 2023.

2.1 Har främjat eller utnyttjat att NN 3 som var 14 år utfört och medverkat i sexuell posering. Detta skedde genom att han förmått NN 3 att skicka bilder på sin avklädda kropp till honom via Snapchat. Det hände någon gång mellan den 2 oktober 2023 och den 4 oktober 2023.

2.2 Har främjat eller utnyttjat att NN 12, som var 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Detta skedde genom att han förmått NN 12 att skicka bilder på sina bröst och ben via Instagram. Det hände den 10 maj 2023.

3.1 Har skildrat NN 3 i barnpornografisk bild genom att dokumentera de bilder som målsäganden skickat till honom enligt åtalspunkt 2.1 Det hände den 4 oktober 2023.

3.2 Har skildrat NN 18 i barnpornografisk bild genom att dokumentera och spara delar av den chatt via Snapchat med NN 18 som avses i åtalspunkt 1.2. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 12 december 2023. Det hände den 26 augusti 2023.

4.1 Har ofredat NN 3, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att skicka bild på sitt könsorgan till NN 3. Det hände mellan den 4 oktober 2023 och den 5 oktober 2023.

4.2 Har ofredat NN 18, som var 10 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 18s sexuella integritet, genom att skicka bild på ett manligt könsorgan till NN 18 via Snapchat. Det hände den 26 augusti 2023.

5. Har främjat eller utnyttjat att NN 8, som var 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Han har förmått NN 8 att skicka bilder på sina nakna eller avklädda kropp till honom via Instagram. Det hände den 10 maj 2023.

 Brottet bör bedömas som grovt eftersom han utlovat cigaretter eller annan ersättning till målsäganden.

6. Har försökt främja eller utnyttja att NN 8, som var 13 år, skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Detta skedde genom att han flertalet gånger uppmanat NN 8 att skicka bilder på sin avklädda eller nakna kropp eller bilder av annan sexuell karaktär till honom via Instagram. Det hände den 11 maj 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats hade det varit grovt eftersom han utlovat ersättning till målsäganden samt med hänsyn till uppmaningarnas omfattning och karaktär.

7. Har föreslagit eller stämt en träff med NN 8 som var 13 år i syfte att mot ersättning genomföra ett oralt samlag med NN 8. Det hände mellan den 21 maj 2023 och den 22 maj 2023.

8.1 Har försökt främja eller utnyttja att NN 12 skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Detta skedde genom att han uppmanat NN 12 att skicka bilder på sin avklädda eller nakna kropp eller bilder av annan sexuell karaktär till honom via Instagram. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände den 11 maj 2023.

8.2 Har försökt främja eller utnyttja att NN 12, som var 13 år, skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Detta skedde genom att han uppmanat NN 12 att skicka bilder på sin avklädda eller nakna kropp eller bilder av annan sexuell karaktär till honom via Instagram. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände den 28 maj 2023.)

 

B 8508-23 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 61 år)

(Har med våld/tvång genomfört vaginalt samlag med NN1, som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2017 och den 11 november 2020.

Våldet/tvånget bestod i att han stängde in NN1 i sitt fordon, la sig på henne och höll fast hennes hand/händer. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom våld/tvång använts. Vidare har han visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att utnyttja NN1:s beroendeställning till honom som närstående vuxen samt hennes skyddslösa ställning och särskilda svårigheter att – på grund av sin låga ålder och intellektuella funktionsnedsättning – värja sig fysiskt och psykiskt.

 

Norrköping

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 3783-20 Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 57 år)

(1.1 Har innehaft sammanlagt 17 709 barnpornografiska bilder och 679 barnpornografiska filmer varav 7 370 bilder och 430 filmer är av särskilt hänsynslös karaktär. Det hände någon gång mellan den 1 november 2020 och den 18 november 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rört sig om ett mycket stort antal bilder och filmer varav många skildrar särskilt unga barn som utsätts för mycket grova övergrepp.

1.2 Har vid minst 8 tillfällen mellan den 11 mars 2020 och den 9 augusti 2020 skildrat nakna barn i duschutrymmen på badhus. Filmerna är att bedöma som övergreppsmaterial. Det hände på ***badhus, Sverige och på annan plats i riket. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han i hemlighet filmat ett stort antal barn med hjälp av ett par s.k. spionglasögon i syfte att dela med sig av filmerna till andra personer.)

 

Norrtälje

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Nyköping

Vecka 9

B 3773-23 1. Barnpornografibrott x2. 2. Grov våldtäkt mot barn. 3. Grovt barnpornografibrott x4. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: 31 år)

(1.1 Har gjort bilder på 32 st dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografiska bilder) tillgängliga för annan. Bilderna är att bedöma som av den så kallade normalgraden. Det hände under tiden mellan den 18 augusti 2020 och den 21 november 2020.

1.2 Har gjort en bild med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografisk bild) tillgängliga för annan. Bilden är att bedöma som av den s.k. normalgraden. Det hände den 24 juli 2022.

2. Har fört in sitt finger i NN 2:s kön. NN 2 var under 15 år. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningen jämförlig med samlag. 

Brottet ska bedömas som grovt med hänsyn till NN 2:s låga ålder, då NN 8, som också är under 15 år, utnyttjats för att kunna genomföra brottet samt då NN 2 och NN 8 är närstående till honom. Det hände den 4 augusti 2022.

3.1 Har i 17 st bilder skildrat NN 2, som var under 15 år, i pornografiska bilder. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN 2:s låga ålder och beroendeställning mot honom då NN 8, som också är under 15 år, utnyttjats för att kunna genomföra brottet och även syns på bilderna. Det hände den 4 augusti 2022.

3.2 Har i 7 st bilder skildrat NN 2, som är under 15 år, i pornografiska bilder. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN 2:s låga ålder och beroendeställning mot honom. Det hände den 6 mars 2023. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN 2:s låga ålder och att NN 2 är närstående till honom.

3.3 Har – utöver de bilder som nämns i åtalspunkt 3.1 och 3.2 ovan – innehaft 19 191 st filer dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiska filer), varav 15 175 st bilder är att bedöma som av den s.k. normalgraden, 3 714 st bilder att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, att 62 st filmer (speltid cirka 5 timmar och 17 minuter) är att bedöma som av den s.k. normalgraden samt att 219 st filmer (speltid cirka 30 timmar) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 16 mars 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden särskilt hänsynslöst material och att en stor del av materialet – i samband med att det laddats ner – även spridits till andra. 

3.4 Har innehaft 632 st filer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiska filer), varav 158 st bilder är att bedöma som av den s.k. normalgraden, 343 st bilder att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 19 st filmer (med en speltid om cirka 3 min) är att bedöma som av den s.k. normalgraden, samt 112 st filmer (speltid cirka 4 timmar och 28 min) är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 1 november 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden särskilt hänsynslöst material och att en stor del av materialet – i samband med att det laddats ner – även spridits till andra.

4. Har försatt NN 2, som är under 15 år, i en situation som innebär sexuell posering. Det hände den 6 mars 2023.

Samt åtalad för: Grovt barnfridsbrott.)

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Skaraborg

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 83-24 Våldtäkt mot barn x4. (Åtalad: Man 55 år)

(1.1  Har haft vaginalt samlag med sin styvdotter NN 4. Vid gärningen har NN 4 antingen varit 13 eller 14 år gammal. Vid gärningen har NN 4 stått under fostran av honom genom att han varit NN 4:s styvfar vid gärningen. Gärningen har gått till så att han har förmått NN 4 att ta av sig kläderna på underkroppen varefter han har fört in sin penis i hennes vagina och således fullbordat det vaginala samlaget. Det hände någon gång mellan den 3 september 2020 och den 2 september 2022 i sängen i målsägandens rum.

1.2  Har haft utfört sexuella handlingar med sin styvdotter NN 4, som var 14 år, som med hänsyn till kränkningens art har varit jämförliga med samlag genom att förmå henne att ta av sig kläderna på överkroppen och lägga sig på sängen där han lagt sig bredvid henne och tagit henne på brösten med ena handen samtidigt som han själv har onanerat med andra handen under ett antal minuter fram till dess att han han har fått utlösning. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 28 februari 2022 i målsägandens rum i familjens bostad.

1.3  Har haft vaginalt samlag med sin styvdotter NN 4. Vid gärningen har NN 4 antingen varit 14 år eller så har hon hunnit fylla 15 år. Vid gärningen har NN 4 stått under fostran av honom genom att han varit NN 4:s styvfar vid gärningen, vilket även är sådana omständigheter som kvalificerar gärningen som våldtäkt mot barn i tiden efter att NN 4 fyllt 15 år men inte 18 år. Gärningen har gått till så att han först har förmått NN 4 att ta av sig alla kläder utom en bh, varefter han har tafsat på hennes underliv på eller vid hennes könshår och på hennes bröst med ena handen samtidigt som han själv har onanerat med den andra handen och slutligen så har han fört in sin penis in i hennes vagina och således genomfört det vaginala samlaget. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2022 i sängen i hans och målsägandens biologiska mammas sovrum.

1.4  Har haft vaginalt samlag med sin styvdotter NN 4. Vid gärningen har NN 4 antingen varit 14 år eller så har hon hunnit fylla 15 år. Vid gärningen har NN 4 stått under fostran av honom genom att han varit NN 4:s styvfar vid gärningen, vilket även är sådana omständigheter som kvalificerar gärningen som våldtäkt mot barn i tiden efter att NN 4 fyllt 15 år men inte 18 år. Gärningen har gått till så att han har förmått NN 4 att ta av sina kläder på underkroppen varefter han först har tafsat på hennes underliv och utsidan av hennes könsorgan och slutligen har han lagt sig över henne och fört in sin penis i hennes vagina och således genomfört det vaginala samlaget. Det hände i en soffa i vardagsrummet i familjens bostad någon gång mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2022.)

 

Skellefteå

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Solna

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 4958-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 68 år)

(Har innehaft 4018 barnpornografiska bilder varav 691 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt tre barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 12 minuter och 15 sekunder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 11 maj 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen avsett en särskilt stor mängd bilder, att bilder/filmer innehåller barn som är särskilt unga, utsätts för tvång, har begränsats i sin rörelsefrihet eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.) 

 

B 5747-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 46 år)

(1.1 Har genom att ha filmat målsägande NN 3 framställt barnpornografiskt material. Han hade vetskap om att NN 3 var under 18 år. Det hände någon gång mellan den 10 mars 2021 och den 31 mars 2021.

1.2 Har innehaft 4 stycken barnpornografiska filmer med en speltid om 1 timme, 55 minuter och 2 sekunder. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2021 och den 31 mars 2021.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering på målsägande NN3.

Har olovligen och i hemlighet filmat NN 3 när NN 3 befann sig inomhus i en bostad. Det hände någon gång mellan den 10 mars 2021 och den 31 mars 2021.)

 

Stockholm

Vecka 9

B 19583-23 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(1. Har via snapchat försökt förmå Sekretess A och Sekretess B, som var 11 år gamla, att skicka bilder på sina underliv till honom. Det hände den 29 november 2022.

2. Har ofredat Sekretess A och Sekretess B, som båda var 11 år gamla, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A och Sekretess B:s sexuella integritet, genom att via snapchat skriva meddelanden av sexuell natur till dem. Det hände den 29 november 2022.)

 

B 2112-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 59 år)

(Har innehaft 29 bilder och 1 film innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 26 av bilderna samt filmen har bedömts som särskilt hänsynslöst material. Den totala speltiden för filmen uppgår till 1 minut och 54 sekunder. Det hände den 10 februari 2022.)

Vecka 10

B 14446-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 34 år)

(Har berett sig tillgång till, innehaft och betraktat i vart fall 161 filer barnpornografi. Av dessa är 20 bilder och 10 filmer bedömda som övergreppsmaterial, samt 14 bilder och 117 filmer bedömda som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas sammanlagda speltid uppgår till 7 timmar 57 minuter. Detta har skett fram till den 6 juli 2021.)

 

B 9093-23 Försökt till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 25 år)

(Har i chattkonversation med målsäganden NN 4 försökt förmå henne att medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att ta en bild av sig utan tröja och skicka den till honom. Det hände den 25 oktober 2022.)

 

Sundsvall

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Södertälje

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Södertörn

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 5390-22  Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 30 år)

(har fram till den 1 april 2022,  innehaft 2 674 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild enligt följande. 

– 795 bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial. 

– 1 710 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

– 28 filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial. 

Total speltid uppgår till 1 tim 29 min 46 sek. – 141 filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid uppgår till 18 tim 28 min 5 sek. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer och avsett bilder och filmer där barnen varit särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Uddevalla

Vecka 9

B 1859-22 Våldtäkt mot barn x4. (Åtalad: Man 34 år) 

(1.1 Har haft vaginalt samlag med A, född i juni 2002, som varit 12 år. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2015 och den 31 mars 2015

1.2 Har haft vaginalt samlag med A, född i juni 2002, som varit 12-13 år.

Det hände någon gång, efter att händelsen i åtalspunkten 1 utspelat sig, mellan den 2 mars 2015 och den 31 juli 2015.

1.3 Har haft vaginalt samlag med A, född i juni 2002 som varit 12-13 år. Det hände någon gång,efter att händelsen i åtalspunkten 1 utspelat sig, mellan den 2 mars 2015 och den 31 juli 2015.

1.4 Har vid ett flertal tillfällen, utöver de i åtalspunkterna 1-3 angivna tillfällena och efter att händelsen i åtalspunkten 1 utspelat sig, haft vaginalt samlag med A, född i juni 2002, som varit 12-13 år. Det hände mellan den 2 mars 2015 och den 31 juli 2015.)

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Umeå

Vecka 9

B 2328-23 Sexuellt ofredande mot barn x4. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har blottat sig för Sekretess A, som var 9 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 12 augusti 2023.

1.2 Har sexuellt berört Sekretess B, som var 10 år, och Sekretess C, som var 8 år, genom att ta dem på rumpan. Därutöver har han blottat sig för Sekretess B på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag och ofredat henne genom att fråga om hon ville känna på hans penis, vilket kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 12 augusti 2023.

1.3 Har blottat sig för Sekretess D, som var 11 år, och Sekretess E, som var 10 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 12 augusti 2023.

1.4 Har blottat sig för Sekretess F, som var 10 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 13 augusti 2023.

Vecka 10

B 2852-23  Fortsättning från vecka 8.

B 224-24 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 44 år)

(Har genomfört en sexuell handling med NN 3 som var 12 år genom att stryka med sin hand över målsägandens lår, kön, mage och upp mellan hennes bröst, dra i hennes byxor samt uttrycka att han vill ha henne som flickvän. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2024 och den 5 januari 2024.)

 

Uppsala

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Varberg

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 2528-21 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x6. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering 3. (Åtalad: Man 21 år)

(1.1 Har olovligen innehaft barnpornografiska filer, 111 stycken, varav 93 stycken är bilder och 18 stycken är filmer. han har vidare framställt/skildrat ett flertal barn, vissa identifierade som målsägande enligt nedan och samtliga under 18 år, i pornografiska bilder/filmer. Detta genom att barnen via Snapchat och Instagram skickat bilder/filmer på sina nakna kroppar till honom som han sedan sparat ner på sin mobiltelefon. Det hände någon gång mellan den 24 februari 2021 och den 12 oktober 2021.

De barn som identifierats som målsägande är följande. 

NN 21 – Innehav avser en film och 17 bilder. Framställt/skildra barn i pornografiska filer avser sex filmer. Det hände mellan den 16 juli 2021 och den 12 oktober 2021 enligt ovan. 

NN 9 – Innehav avser 19 stycken bilder och fyra stycken filmer. Framställt/skildra barn i pornografiska filer avser sex stycken filmer. Det hände mellan den 17 juli 2021 och den 12 oktober 2021 enligt ovan. 

NN 43 – Framställt/skildra barn i pornografiska filer avser tre stycken filmer. Det hände den 25 september 2021 enligt ovan. 

NN 32 – Framställt/skildra barn i pornografiska filer avser fyra stycken filmer. Det hände den 17 maj 2021 enligt ovan. 

NN 28 – Innehav samt framställt/skildra barn i pornografiska filer avser en film. Det hände mellan den 24 februari 2021 och den 12 oktober 2021 enligt ovan. NN 47 – Framställt/skildra barn i pornografiska filer avser två stycken filmer. Det hände den 26 september 2021 enligt ovan. NN 6 – Innehav avser 22 stycken bilder och fyra stycken filmer. Framställt/skildra barn i pornografiska filer avser sju filmer. Det hände mellan den 24 juli 2021 och den 12 oktober 2021 enligt ovan. NN 17 – Framställt/skildra barn i pornografiska filer avser tre stycken filmer. Det hände mellan den 20 juni 2021 och den 21 juni 2021 enligt ovan. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det utövats systematiskt under en längre tid, avsett bilder/filmer där barn varit särskilt unga, varit av särskilt hänsynslös karaktär samt vid några tillfällen föregåtts av tvång/hot att sprida bilderna/filmerna.

2.1 Har främjat och/eller utnyttjat målsäganden NN 21, som var 13 år vid tillfällena, att utföra/medverka i sexuell posering. Det har skett genom chattar där målsäganden även dokumenterat sin nakna kropp, underliv, rumpa och när hon stoppar fingrar och föremål i sin vagina och/eller anal. Dessa filmer och bilder har sedan skickats genom Snapchat och Instagram till han som sparat dem i sin mobiltelefon. Det hände någon gång mellan den 15 juni 2021 och den 21 augusti 2021 via internet.

Tillfällena är följande; 

Den 15 juni 2021 – En bild. 

Den 16 juni 2021 – Sex bilder. 

Den 1 juli 2021 – Nio filmer och en bild. 

Den 3 juli 2021 – En bild. 

Den 16 juli 2021 – En film 

Den 21 augusti 2021 – Fem filmer. 

Brottet är grovt eftersom det bedrivits i större omfattning med många unga målsägande, målsägandens låga ålder, att hon fått instruktioner att föra in fingrar/föremål i sin vagina och/eller anal, att det dokumenterats, att det innefattat hot att sprida bilderna/filmerna samt till filmernas karaktär. 

2.3 Har främjat och/eller utnyttjat målsäganden NN 9, som var 10 år vid tillfällena, att utföra/medverka i sexuell posering. Det har skett genom chattar där målsäganden även dokumenterat sin nakna kropp, underliv och när hon stoppar föremål i sin vagina. Dessa filmer har sedan skickats genom Snapchat till honom som sparat dem i sin mobiltelefon. Det hände någon gång mellan den 17 juli 2021 och den 1 augusti 2021 via internet.

2.4 Har främjat och/eller utnyttjat målsäganden NN 43, som var 13 år vid tillfället, att utföra/medverka i sexuell posering. Det har skett genom chattar där målsäganden även dokumenterat sin nakna kropp, underliv, rumpa och när hon stoppar fingrar/föremål i sin vagina/anal. Dessa filmer har sedan skickats genom Snapchat till han som sparat dem i sin mobiltelefon. Det hände den 25 september 2021 över internet.

Brottet är grovt eftersom det bedrivits i större omfattning med många unga målsägande, målsägandens låga ålder, att hon fått instruktioner att föra in fingrar/föremål i sin vagina, att det dokumenterats, att det föregåtts av tvång samt hot att sprida bilderna/filmerna samt till filmernas karaktär. 

2.5 Har främjat och/eller utnyttjat målsäganden NN 6, som var 12 år vid tillfällena, att utföra/medverka i sexuell posering. Det har skett genom chattar där målsäganden även dokumenterat sin nakna kropp, underliv och anal och när hon stoppar finger och föremål i sin vagina. Dessa filmer har sedan skickats genom Snapchat till han som sparat dem i sin mobiltelefon. Det hände någon gång den 24 juli 2021.

2.6 Har främjat och/eller utnyttjat målsäganden NN 17, som var 12 år vid tillfällena, att utföra/medverka i sexuell posering. Det har skett genom chattar där målsäganden även dokumenterat sin nakna kropp, underliv och anal och när hon stoppar in ett föremål i sin vagina. Dessa filmer har sedan skickats genom Snapchat till han som sparat dem i sin mobiltelefon. Det hände någon gång mellan den 20 juni 2021 och den 21 juni 2021 via internet.

Brottet är grovt eftersom det bedrivits i större omfattning med många unga målsägande, målsägandens unga ålder, att hon fått instruktioner att föra in föremål i sin vagina, att det dokumenterats samt till filmernas karaktär. 

3.1 Har främjat och/eller utnyttjat målsäganden NN 32, som var 11 år vid tillfället, att utföra/medverka i sexuell posering. Det har skett genom chattar där målsäganden även dokumenterat sin nakna överkropp. Dessa filmer har sedan genom Snapchat skickats till han som sparat dem i sin mobiltelefon. Det hände den 17 maj 2021 över internet.

3.2 Har främjat och/eller utnyttjat målsäganden NN 28, som var 7 år vid tillfället, att utföra/medverka i sexuell posering. Det har skett genom chattar där målsäganden även dokumenterat sin nakna kropp, underliv och rumpa. Denna film har sedan skickats genom Snapchat till han som sparat den i sin mobiltelefon. Det hände den 24 februari 2021 över internet.

3.3 Har främjat och/eller utnyttjat målsäganden NN 47, som var 12 år vid tillfället, att utföra/medverka i sexuell posering. Det har skett genom chattar där målsäganden även dokumenterat sin nakna kropp, underliv och rumpa. Dessa filmer har sedan skickats genom Snapchat till han som sparat dem i sin mobiltelefon. Det hände den 26 september 2021 över internet.)

 

Vänersborg

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 2593-22 Fortsättning från vecka 8.

 

Värmland

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Västmanland

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 6797-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(Har innehaft och spridit två barnpornografiska videofilmer. Det hände den 28 juli 2021.)

 

Växjö

Vecka 9

B 4080-23 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 33 år)

(1.1 Har försökt förmå *SEKRETESS B, som var 13 år, att utföra sexuell posering genom att via Snapchat ställa fråga av innebörden om *Sekretess B kunde skicka nakenbilder till honom. Det hände den 2 mars 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

1.2 Har försökt förmå *SEKRETESS A, som var 13 år, att utföra sexuell posering genom att på Snapchat ställa fråga av innebörden om *SEKRETESS A kunde skicka en film till den misstänkte föreställande när *SEKRETESS A onanerade, till honom. Det hände den 2 mars 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

2.1 Har ofredat *SEKRETESS B, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka *SEKRETESS B:s sexuella integritet, genom att skicka en bild på sin penis och en film där han onanerar till *SEKRETESS B på Snapchat. Det hände den 2 mars 2023.

2.2 Har ofredat *SEKRETESS A, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka *SEKRETESS A:s sexuella integritet, genom att skicka en film där han penis syns och en film där han onanerar till *SEKRETESS A på Snapchat. Det hände den 2 mars 2023.)

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Ystad

Vecka 9

B 3835-22 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 30 år)

(1. Har främjat eller utnyttjat att NN 4 utfört eller medverkat i sexuell posering. NN 4 var under 15 år. Det hände den 4 juli 2022.

2. Har innehaft en barnpornografisk bild. Gärningen uppdagades efter att hans telefon tagits i beslag den 31 januari 2023.

Samt åtalad för: Olaga hot mot målsägande NN4.

m har hotat NN 4 genom att skriva att han skulle sprida bilder på henne om hon inte skickade fler. Det hände den 4 juli 2022.)

Vecka 10

B 3121-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 57 år)

(Har innehaft 1193 stycken barnpornografiska bilder, varav 413 stycken är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 29 september 2022 och den 13 oktober 2022 på bland annat Häktet i *****

Brottet bör bedömas som grovt eftersom en stor del av materialet visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt)

 

B 4087-23 Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 33 år)

(Har den 11 augusti 2023, genomfört en sexuell handling med målsäganden NN1, som var 12 år, genom att varaktigt beröra och massera målsägandens underliv med ett eller flera fingrar. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.)

 

Ångermanland

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Örebro

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 3130-23 Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 29 år)

(Har genomfört en sexuell handling med NN 2 som var 13 år gammal. Han har därvid upprepade gånger tagit på och smekt målsägandens kön, rumpa och bröst. Det hände den 13 december 2022 i målsägandens bostad.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden då övergreppet pågått under en längre tid, i målsägandens säng, och eftersom han är närstående till målsäganden.)

 

Östersund

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 3882-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har ofredat NN, som var 8 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN:s sexuella integritet, genom att visa hur man trär på en kondom på sin egen penis och onanera sig själv till utlösning. Det hände någon gång mellan den 20 oktober 2023 och den 5 november 2023.)

********************************

Hovrätter

 

Göta hovrätt

Vecka 9

Inget att rapportera.

Vecka 10

B 180-24 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft 4 639 barnpornografiska filer (4 326 bilder och 313 filmer, speltid över 28 h). Det hände mellan den 9 oktober 2020 och den 12 mars 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd filer (4 254 bilder och 293 filmer, speltid över 26 h) där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

(Örebros Tr. B 1485-21 dömde till rättspsykiatrisk vård.)

B 4791-23 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt ofredande x3. (Åtalad: Man 35 år)

(1. Har stoppat handen innanför Sekretess A:s byxor och berört hennes underliv och rumpa direkt på huden. Sekretess A var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2018 och den 1 juli 2020.

2.1 Har sexuellt berört Sekretess A genom att utanpå hennes kläder ta på/under hennes rumpa och mellan hennes ben. Sekretess A var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2018 och den 1 juli 2020.

2.2 Har sexuellt berört Sekretess A genom att utanpå hennes kläder ta på hennes rumpa och mellan hennes ben. Sekretess A var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2018 och den 1 juli 2020.

2.3 Har sexuellt berört Sekretess A genom att utanpå hennes kläder ta på/under hennes rumpa och hennes bröst. Sekretess A var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2018 och den 1 juli 2020.)

(Kalmar Tr. B 3893-21 dömde till fängelse 4 månader.)

 

Svea hovrätt

Vecka 9

B 703-24 Fortsättning från vecka 8.

Vecka 10

B 13894-23 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x19. 2. Sexuellt ofredande x28. 3. Sexuellt övergrepp mot barn. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering x12. 5. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x6. 6. Våldtäkt mot barn x4. 7. Barnpornografibrott x3. 8. Grovt barnpornografibrott. 9. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 10. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x 2. 11. Försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 12. Olaga Integritetsintrång x3. (Åtalad: Man 44 år) 

OBS!! 17 målsägande i åldern 9-15 år.

(1.1 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 118 som vid tiden var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att filma sin nakna kropp och i filmen visa när hon rör vid sitt underliv och därefter skicka filmen till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 118 på ett hänsynslöst sätt dels då han lurat henne genom att han utgett sig för att vara andra yngre personer än den han är, dels för att han förmått henne att vidta sexuell handling. Det hände mellan den 1 januari 2020 och den 1 juni 2020.

1.2 Har vid kontakter via Internet med NN 121 som då var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bild eller film på sin nakna kropp och skicka till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 121 på ett hänsynslöst sätt dels genom att han lurat henne genom att utge sig att vara flera yngre personer än den han är, dels för att han använt hot för att förmå henne att ta bilder och skicka till honom. Hoten har bestått i att han skulle skicka bilder där hon poserar sexuellt till hennes mamma såvida hon inte följde hans begäran. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 31 maj 2019.

1.3 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN7, som vid tiden var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bild eller film på sin nakna kropp och på sitt underliv när hon penetrerade det med en sminkborste och därefter skicka bilder eller filmer till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 7 på ett hänsynslöst sätt dels då han lurat henne genom att utge sig för att vara flera andra yngre personer än den han är, dels då han förmått henne att vidta handlingar där hon penetrerat sig själv. Det hände mellan den 28 september 2019 och den 23 juni 2020.

1.4 Har vid kontakter via internet med NN 149, som då var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att för honom visa sitt nakna underliv samt när hon penetrerar sig med fingrarna. NN 149 har därvid poserat i chatten eller genom att skicka en film med poseringen till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 149 på ett hänsynslöst sätt dels för att han lurat henne att han är en annan yngre person än den han är, dels för att han förmått henne att vidta handling där hon penetrerar sig själv. Det hände den 19 juli 2021.

1.5 Har vid kontakter via Internet med NN 144, som var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att för honom visa sin nakna kropp samt när hon penetrerar sitt underliv med ett föremål. NN 144 har antingen poserat i chatten eller skickat poseringen i en film till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 144 på ett hänsynslöst sätt, dels då han lurat henne att han är en annan yngre person än den han är, dels då han förmått henne att vidta handling där hon penetrerade sig själv. Det hände den 10 juli 2021.

1.6 Har vid kontakter via Internet med NN 144 som var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att för honom visa sin nakna kropp samt när hon penetrerar sitt underliv med ett föremål. NN 144 har antingen poserat i chatten eller skickat poseringen i en film till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 144 på ett hänsynslöst sätt, dels då han lurat henne att han är en annan yngre person än den han är, dels då han förmått henne att vidta handling där hon penetrerade sig själv.

1.7 Har vid kontakter via Internet med NN 144 som var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att för honom visa sin nakna kropp samt när hon penetrerar sitt underliv med ett föremål. NN 144 har antingen poserat i chatten eller skickat poseringen i en film till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 144 på ett hänsynslöst sätt dels då han lurat henne att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är, dels då han förmått henne att vidta handling där hon penetrerat sig själv. Det hände den 12 juli 2021.

1.8 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 2, som vid tillfället var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bild eller film på sin nakna kropp och skicka till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 2 på ett hänsynslöst sätt, dels då han lurat henne genom att utge sig vara andra yngre personer än den han är, dels då han hotat att sprida poseringsbilder på henne till andra. Det hände den 15 mars 2020.

1.9 Har vid kontakter via Internet med NN 57, som var under 15 år, främjat att hon medverkat vid sexuell posering genom att förmå henne att filma och fotografera sig när hon varit naken och när hon rört vid sitt kön och penetrerat sitt underliv med fingrarna för att därefter skicka bilderna och filmerna till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 57 på ett hänsynslöst sätt dels då han lurat henne genom att utge sig att vara en annan yngre person än den han är, dels då han förmått henne att utföra avancerade sexuella handlingar och då han hotat att sprida poseringsbilder på henne till andra. Det hände mellan den 1 april 2020 och den 29 april 2020.

1.10 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 127, som vid tillfället var under 15 år, främjat att hon skulle medverka vid sexuell posering när han förmått henne att filma sig själv när hon penetrerar sitt underliv med ett finger och med en sminkborste och sedan skicka filmen till honom Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 127 på ett hänsynslöst sätt dels då han lurat henne och utgett sig för att vara en annan yngre person än den han är, dels då han främjat och förmått henne att utföra sexuella handlingar. Det hände mellan den 1 oktober 2019 och den 25 februari 2020.

1.11 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 127, som vid tillfället var under 15 år, främjat att hon skulle medverka vid sexuell posering när han förmått henne att filma sig själv när hon penetrerar sitt underliv med en sminkborste och sedan skicka filmen till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 127 på ett hänsynslöst sätt dels då han lurat henne och utgett sig för att vara en annan yngre person än den han är, dels då han främjat och förmått henne att utföra sexuella handlingar. Det hände mellan den 1 oktober 2019 och den 8 oktober 2019.

1.12 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 27, som var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att filma sin nakna kropp och hur hon penetrerar sitt nakna underliv med ett finger och därefter skicka filmerna till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 27 på ett hänsynslöst sätt dels genom att han lurat NN 27 att han var en annan yngre person än den han är, dels för att han förmått henne att penetrera sitt underliv och dels genom att han hotat att sprida bild eller film på målsäganden när hon poserar till andra. Det hände någon gång mellan den 3 februari 2019 och den 21 februari 2019.

1.13 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 158, som var 9 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder på sin nakna kropp och skicka dem till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 158 på ett hänsynslöst sätt, dels med hänsyn till hennes låga ålder, dels genom att lura henne att han var andra yngre personer än den han är. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 4 augusti 2021.

1.14 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 158, som var 9 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder på sin nakna kropp och skicka dem till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 158 på ett hänsynslöst sätt, dels med hänsyn till hennes låga ålder, dels genom att lura henne att han var andra yngre personer än den han är. Det hände någon gång mellan den 17 juli 2021 och den 25 juli 2021.

1.15 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 158, som var 9 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder eller filmer på sin kropp samtidigt som hon kissade och därefter skicka bilder eller filmer på det till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 158 på ett hänsynslöst sätt, dels med hänsyn till hennes låga ålder, dels genom att lura henne att han var andra yngre personer än den han är. Det hände den 4 augusti 2021.

1.16 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 153, som vid tillfället var under 15 år, främjat att hon poserat sexuellt för honom. Han har därvid utnyttjat henne genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är och genom att förmå henne att visa och röra på sitt underliv och sin rumpa med händerna samtidigt som han filmat det. Det hände den 28 juli 2021.

1.17 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 153 som var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att visa sin nakna kropp och när hon rörde sitt underliv för honom i en chatt med bild. Brottet är grovt på grund av att han utnyttjat NN 153 på ett hänsynslöst sätt genom att lura henne att han är en annan yngre person än den han är och för att han förmått henne att röra sitt underliv under chatten. Det hände den 27 juli 2021.

1.18 Har vid kontakt via internet med NN 156 främjat sexuell posering genom att förmå henne att filma sin nakna kropp i badrummet och när hon duschade. Hon har därefter skickat filmen till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 153 på ett hänsynslöst sätt genom att lura henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände den 2 augusti 2021.

1.19 Har vid kontakt via internet med NN 153 som var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att filma sin nakna kropp och när hon smeker sitt underliv och därefter skicka filmen till honom. Han har därvid utnyttjat NN 153 på ett hänsynslöst sätt då han förmått henne att skapa en film där hon genomför en sexuell handling och då han lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände den 3 augusti 2021.

2.1 Har förmått NN 118 som var vid händelsen under 15 år, att via Internet ta emot filmer med sexuellt innehåll. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2020 och den 22 januari 2020.

2.2 Har förmått NN 124 som var vid tiden för gärningen var under 15 år att ta emot bilder och filmer med sexuellt innehåll. Det hände mellan den 5 februari 2020 och den 26 juni 2020.

2.3 Har förmått NN 121 som var under 15 år att ta emot bilder och filmer med sexuellt innehåll. Det hände den 15 maj 2019.

2.4 Har förmått NN 7, som vid tiden för händelsen var under 15 år, att ta emot filmer med sexuellt innehåll. Det hände någon gång mellan den 28 september 2019 och den 23 juni 2020.

2.5 Har förmått NN 149 som var under 15 år att ta emot bilder med sexuellt innehåll. Det hände vid samma tillfälle som åtalspunkten 4 och någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

2.6 Har förmått NN 149 som var under 15 år att ta emot bilder med sexuell innebörd. Det hände vid samma tillfälle som åtalspunkten 6 och någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

2.7 Har förmått NN 149 som var under 15 år att ta emot bilder med sexuell innebörd. Det hände vid samma tillfälle som under punkten 8 och någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

2.8 Har förmått NN 144 som var under 15 år att delta i chatt där han kommenterat ett annat barn på ett sexuellt sätt. Det hände den 21 juli 2021.

2.9 Har förmått NN 144 som var under 15 år att delta i en chatt där han kommenterat ett annat barn på ett sexuellt sätt. Det hände den 18 juli 2021.

2.10 Har förmått NN 144 som var under 15 år att delta i en chatt där han kommenterar hennes kropp på ett sätt som har sexuell innebörd. Det hände den 22 juli 2021.

2.11 Har förmått NN 2 som var vid tillfället var under 15 år att ta emot bildmaterial med sexuell innebörd. Det hände någon gång mellan den 1 november 2019 och den 4 maj 2020.

2.12 Har förmått NN 137 som var under 15 år att ta emot bilder eller filmer med sexuell innebörd. Det hände mellan den 1 januari och den 19 maj 2021.

2.13 Har skickat en film med sexuellt innehåll till målsäganden NN 109 som vid tillfället var under 15 år. Det hände den 22 februari 2019.

2.14 Har förmått NN 127 som då var 11 år att ta del av filmer med sexuell innebörd genom att skicka dem till henne via Internet. Han skickade filmerna för att visa hur han ville att hon skulle posera för honom. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2020 och den 25 februari 2020.

2.15 Har förmått NN 161 som var 12 år att ta emot film eller bild med sexuellt innehåll. Det hände den 30 juli 2021.

2.16 Har förmått NN 161 som var 12 år att ta emot en bild eller film med sexuellt innehåll. Det hände den 2 augusti 2021.

2.17 Har förmått NN 27 som var 11 år att ta emot en film med sexuellt innehåll. Det hände någon gång mellan den 3 februari 2019 och den 10 februari 2019.

2.18 Har vid kontakter via internet med NN 158 som var 9 år, förmått henne att ta emot filmer och bilder med sexuellt innehåll. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021.

2.19 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 153 som var 11 år skickat en film med sexuellt innehåll till henne. Det hände någon gång den 28 juli 2021.

2.20 Har förmått NN 153 som var 11 år att ta emot en film med sexuellt innehåll och uttala att hon ska se hur man smeker sig. Det hände någon gång den 27 juli 2021.

2.21 Har förmått NN 153 som var 11 år att delta i en dialog där han uttryckte sig på ett sexualiserat sätt om henne. Det hände någon gång den 30 juli 2021.

2.22 Har vid kontakt via Internet kommenterat NN 153 som var 11 år på ett sexuellt sätt. Det hände någon gång den 31 juli 2021.

2.23 Har vid kontakt via internet med NN 153 som var 11 år ofredat henne genom att fråga om hon tror att hon får in en hårborste i rumpan. Det hände någon gång den 1 augusti 2021.

2.24 Har vid kontakt via internet med NN 153 som var 11 år skickat en film på en som visar sitt underliv och smeker det. Det hände den 1 augusti 2021.

2.25 Har förmått NN 153 som var 11 år att vid kontakt via internet med NN 153 som var 11 år skickat en film på en naken person som duschar och poserar sexuellt. Det hände den 2 augusti 2021.

2.26 Har vid kontakter via internet med NN 153 som var 11 år ofredat henne genom att till henne skicka en film som visar en ung person som smeker sitt underliv. Det hände den 3 augusti 2021.

2.27 Har vid kontakt via internet med NN 153 som var 11 år ofredat henne genom att skicka en film med sexuellt innehåll. Det hände någon gång den 28 juli 2021.

2.28 Har vid kontakt via internet med NN 153 som var 11 år ofredat henne genom att skicka en film till henne med sexuell innebörd. Det hände den 28 juli 2021.

3. Har vid kontakt via internet med NN 118, som då var 11 år, förmått henne att penetrera sitt underliv under pågående chatt. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 118 på ett hänsynslöst sätt, dels då han lurat henne till handlandet genom att utge sig för att vara flera andra yngre personer än den han är, dels då han filmat chatten utan hennes vetskap. Det hände 1 januari 2020

4.1 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 124, som vid tiden var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bild eller film på sin nakna kropp och skicka till honom. Han har vid tillfällena utnyttjat NN 124 genom att utge sig vara en annan yngre person än den han är. Det hände vid ett eller flera tillfällen mellan den 5 februari 2020 och den 26 juni 2020.

4.2 Har vid kontakter via internet med NN 149, som då var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att för honom visa sin nakna kropp i chatt eller genom att filma den och skicka filmen till honom. Han har därvid utnyttjat NN 149 sexuellt och lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände den 13 juli 2021.

4.3 Har vid kontakter via internet med NN 149, som var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att visa sin nakna kropp för honom genom att ta bild på sina bröst och skicka den till honom. Han har därvid utnyttjat NN 149 sexuellt och lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

4.4 Har vid kontakter via Internet med NN 149 som var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta en bild på sin rumpa och skicka den till honom. Han har därvid utnyttjat NN 149 sexuellt och han har lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

4.5 Har vid kontakter via internet med NN 149 som var under 15 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder på sin rumpa och skicka dem till honom. Han har därvid utnyttjat NN 149 sexuellt och även lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

4.6 Har vid kontakter via Internet med NN 144, som var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att visa sitt nakna underliv för honom i chatt eller genom att filma och skicka filmen till honom. Han har därvid utnyttjat NN 144 sexuellt och lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände den 13 juli 2021.

4.7 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 137, som vid tiden var under 15 år, främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta bild eller film på sin nakna kropp och skicka till honom. Han har därvid utnyttjat NN 137 och lurat henne till att posera sexuellt genom att utge sig för att vara flera andra yngre personer än den han är. Det hände mellan den 1 maj och den 19 maj 2021.

4.8 Har vid kontakter via internet med NN 22, som var under 15 år, främjat att hon poserat sexuellt för honom. Han har därvid utnyttjat henne genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är och på så sätt har han förmått henne att ta bild på sin nakna kropp och skicka bilden till honom. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 2 augusti 2019.

4.9 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 161 som var 12 år främjat sexuell posering genom att förmå henne att ta en bild på sin nakna kropp och därefter skicka den till honom. Han har därvid utnyttjat NN 161 dels genom att lura henne att han är en annan yngre person än den han är, dels genom att han utövat påtryckning mot henne. Det hände den 30 juli 2021.

4.10 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 153 som vid tillfället var under 15 år främjat att hon poserat sexuellt för honom. han har därvid utnyttjat henne genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är och på så sätt har han förmått henne att posera för honom i chatt som han filmat delar av. Det hände den 28 juli 2021.

4.11 Har vid kontakt via internet med NN 153 som vid tillfället var 11 år, främjat sexuell posering när han förmått henne att posera på bild eller film och på ett sätt som han vill. Det hände den 31 juli 2021.

4.12 Har vid kontakter via internet med NN 153 främjat sexuell posering genom att förmå henne att filma sin nakna kropp och skicka filmen till honom. Han har därvid utnyttjat hennes låga ålder samt genom att lura henne att han är en annan yngre person än den han är. Det hände den 2 eller den 3 augusti 2021.

5.1 Har vid kontakter via Internet med NN 149 som var under 15 år försökt främja sexuell posering genom att försöka förmå henne att ta bilder på sin nakna kropp och skicka till honom. Han har därvid lurat henne genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är när han försökte utnyttja henne sexuellt. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 4 augusti 2021.

5.2 Har vid kontakt via Internet med NN 144 som vid tillfället var under 15 år främjat sexuell posering och utnyttjat NN genom att försöka förmå henne att visa sin rumpa för honom under pågående chatt. Han har vid tillfället lurat NN 144 genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Det hände den 18 juli 2021.

5.3 Har vid kontakt via Internet med NN 144 som var under 15 år försökt främja sexuell posering genom att begära att hon skulle ta en bild på sin nakna rumpa och skicka till honom. För att få kontakt med NN 144 lurade han henne och utgav sig för att vara en annan yngre person än den han är. Fara för brottets fullbordan förelåg. Det hände den 21 juli 2021.

5.4 Har vid kontakt via Internet med NN 144, som var under 15 år, försökt främja sexuell posering genom att försöka förmå henne att visa sin nakna kropp för honom i chatt eller genom att filma den och sedan skicka filmen till honom. För att få kontakt med NN 144 har han lurat henne att han är en annan yngre person än den han är. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Det hände den 28 juli 2021.

5.5 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 108 försökt främja henne att posera sexuellt för honom genom att försöka förmå henne att framställa och till honom skicka film eller bild på sin nakna kropp. Det hände den 22 februari 2019. Vid kontakterna med NN 108 uppgav han att han var andra yngre personer än den han är och han försökte därmed att lura NN 108 att utföra den beskrivna handlingen. Fara fanns för att brottet skulle fullbordas.

5.6 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 109 försökt främja henne att posera sexuellt för honom genom att försöka förmå henne att framställa och skicka bild eller film på sin nakna kropp till honom. Det hände den 22 februari 2019. Vid kontakterna med NN 109 uppgav han att han var andra yngre personer än den han är och han försökte därmed att lura NN 109 till att utföra den beskrivna handlingen. Fara fanns för att brottet skulle fullbordas.

6.1 Har vid kontakt via Internet med NN 144, som då var under 15 år, på ett otillbörligt sätt förmått henne att vidta en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen innebar att NN 144 på hans uppmaning penetrerade sitt underliv med ett föremål under en pågående chatt med honom. Han lurade henne till handlingen genom att uppge sig vara en annan yngre person än den han är. Det hände den 21 juli 2021. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

6.2 Har vid kontakt via Internet med NN 144, som då var under 15 år, på ett otillbörligt sätt förmått henne att vidta en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen innebar att NN 144 på hans uppmaning penetrerade sitt underliv med ett föremål under en pågående chatt med honom. Han lurade henne till handlingen genom att uppge sig vara en annan yngre person än den han är. Det hände den 22 juli 2021.

6.3 Har vid kontakt via internet med målsäganden NN 153 som var 11 år, på ett otillbörligt sätt förmått henne att vidta en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är att likställa med samlag. Den sexuella handlingen innebar att NN 153 penetrerade sitt underliv med ett föremål under en pågående chatt med honom som samtidigt filmade del av det som NN 153 visade i chatten. Han lurade henne att genomföra handlingen genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är. Det hände någon gång den 28 juli 2021.

6.4 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 164, som var 11 år, på ett otillbörligt sätt förmått henne att vidta en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är att likställa med samlag. Den sexuella handlingen innebar att NN 164 penetrerade sitt underliv med en morot under en pågående chatt med honom som samtidigt filmade det NN 164 visade av sig själv i chatten. Han lurade henne att genomföra handlingen genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är. Det hände den 1 augusti 2021.

7.1 Har innehaft och spridit en barnpornografisk bild som visar NN 57 som vid tillfället var under 15 år. Hennes pubertetsutveckling var inte avslutad. Mellan den 1 april 2020 och den 29 april 2020.

7.2 Har innehaft och spridit en barnpornografisk bild som visar NN 22. Hon var vid tillfället under 15 år och hennes pubertetsutveckling var inte fullbordad. Det hände den 24 februari 2020.

7.3 Har sparat ned och spritt två barnpornografiska bilder som visar NN 27 som vid tiden då bilderna togs var under 15 år och vars pubertetsutveckling inte var avslutad. Det hände någon gång mellan den 3 februari 2019 och den 12 mars 2019.

8. Har innehaft 2 845 barnpornografiska bilder och 104 barnpornografiska videofilmer. Det hände den 4 augusti 2021. Brottet bör bedömas som grovt brott eftersom 831 av bilderna och 47 av filmerna innehåller grov barnpornografi

9.1 Har vid kontakter via Internet med målsäganden NN 124 som vid tiden var under 15 år försökt främja grov sexuell posering genom att försöka förmå henne till att ta bild eller film på sitt underliv samtidigt som hon penetrerar det med ett föremål och därefter skicka bilder eller filmer på det till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat NN 124 på ett hänsynslöst sätt dels genom att han lurat henne att han var en annan yngre person än den han är, dels genom att han försökt förmå henne att vidta handlingar där hon skulle penetrera sig själv. Fara fanns för att brottet skulle fullbordas förelåg. Det hände mellan den 5 februari 2020 och den 26 juni 2020.

9.2 Har vid kontakter via Internet med NN 144, som var under 15 år, försökt främja grov sexuell posering genom att försöka förmå henne att penetrera sitt underliv med ett föremål och visa honom det i chatt eller genom att filma och skicka filmen till honom. Gärningen är grov dels för att han främjade handlandet genom att uppge sig vara en annan yngre person än den han är, dels för att han försökte få NN 144 att posera genom att penetrera sitt underliv. Fara för brottets fullbordan förelåg. Det hände den 3 augusti 2021.

9.3 Har vid kontakter via internet med målsäganden NN 27, som var 11 år, försökt främja sexuell posering genom att försöka förmå NN 27 att fotografera eller filma när hon poserar och därefter skicka bilden eller filmen till honom. Gärningen är grov på grund av att han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt genom att lura henne att han är en annan yngre person än den han är, dels genom att han hotat sprida bild eller film på NN 27 i syfte att förmå henne att posera sexuellt för honom. Det hände någon gång mellan den 3 februari 2019 och den 10 februari 2019.

10.1 Har vid kontakter via internet med NN 153 som var 11 år, förmått henne att penetrera sitt underliv med ett föremål och samtidigt filma sitt handlande. Han har därefter fått del av filmerna. Det hände den 30 juli 2021. Brottet bör bedömas som grovt på grund av att han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt, dels med hänsyn till hennes ålder, dels då han lurat henne att göra som han velat genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är.

10.2 Har vid kontakt via internet med NN 153 som var 11 år förmått henne att penetrera sitt underliv med ett föremål och samtidigt filma sin handling för att skicka den till honom. Han har mottagit filmen och kommenterat den i chatt med NN 153. Det hände den 30 juli 2021. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han utnyttjat NN 153 på ett hänsynslöst sätt dels med hänsyn till hennes ålder, dels då han lurat henne till handlandet genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är.

11.1 Har vid kontakter via internet med NN 153 som var 11 år försökt förmå henne att penetrera sitt underliv med ett föremål under pågående chatt. Brottet bör bedömas som grovt på grund av att han utnyttjat NN 153 dels då han lurat henne till handlandet genom att utge sig för att vara en annan yngre person än den han är, dels då han utnyttjat hennes låga ålder och försökt förmå henne att vidta avancerade sexuella handlingar. fara fanns för att brottet skulle fullbordas. Det hände den 28 juli 2021.

11.2 Har försökt att vid kontakter via internet med NN 153 som var 11 år förmå henne att smeka sitt kön. Han uppmanade därvid NN 153 att vidta en sexuell handling. Brottet är grovt på grund av att han lurade NN 153 att han var en annan yngre person än den han är. Det hände någon gång den 29 juli 2021.

12.1 Har spridit en bild på NN 57 där hon visar sin nakna eller delvis nakna kropp till en av hennes klasskamrater. Han har därigenom gjort intrång i NN 57s privatliv. Det hände någon gång mellan den 1 april 2020 och den 29 april 2020. Spridningen kunde förväntas medföra allvarlig skada för NN 57.

12.2 Har till en annan spridit bild som visar NN 22 naken. Han har därigenom gjort intrång i NN 22:s privatliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 2 augusti 2019.

12.3 Har spritt barnpornografiska bilder föreställande NN 27 till en eller flera av hennes klasskamrater. Han har därigenom gjort intrång i NN 27s privatliv. Det hände någon gång mellan den 9 februari 2019 och den 12 mars 2019. Spridningen kunde förväntas medföra allvarlig skada för NN 27. Brottet bör bedömas som grovt eftersom bilderna spreds bland NN 27:s närstående eller bekanta samt hade en sexuell karaktär där NN 27 var helt eller delvis naken.)

(Eskilstuna Tr. B 2088-21 dömde till fängelse 5 år 6 månader, friades dock från ett fall av våldtäkt mot barn och ett fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.)

 

Hovrätten i Väst

Vecka 9

B 1414-24 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har genomfört ett vaginalt samlag med sekretess A, 12 år gammal. Det hände någon gång mellan den 24 juni 2021 och den 26 juni 2021.

1.2 Har genomfört ett vaginalt samlag med sekretess A, 14 år gammal. Det hände någon gång mellan den 28 april 2023 och den 29 april 2023.

Samt åtalad för: Grov olovlig körning.)

(Uddevalla Tr. B 1497-23 dömde till fängelse 3 år.) 

 Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 9

B 3037-23 OBS 3 TILLTALADE! (Man 1: 20år Man 2: 18år Man 3: 17år vid tillfället)

Grov våldtäkt mot barn

(Har tillsammans och i samförstånd utsatt målsäganden, som var 14 år, för samlag och andra sexuella handlingar jämförliga med samlag. Man 1 har inledningsvis försökt att ha samlag med målsäganden genom att trycka henne mot en vägg, dra av hennes trosor och byxor samt trycka sin penis mot hennes underliv i syfte att penetrera henne. Därefter har Man 2 och Man 3 burit målsäganden till en buske, tagit av hennes trosor och byxor varefter Man 3 genomfört vaginalt samlag med målsäganden och Man 3 fört in sin penis i målsägandens mun. När målsäganden därefter befunnit sig på en brygga har Man 3 genomfört vaginalt samlag med målsäganden, Man 1 penetrerat henne analt med sin penis och Man 2 kysst henne. Målsäganden deltog i samlagen och de sexuella handlingarna som en följd av att de tilltalade använt visst våld och betvingat henne genom att bland annat hålla tag i henne, bära henne, dra ner hennes trosor och byxor samt sära på hennes ben. Målsäganden deltog vidare som en följd av att de tilltalade otillbörligen utnyttjat att hon på grund av berusning befann sig i ett hjälplöst tillstånd.)

(Malmö Tr. B 159-23 frikände alla tre.)

B 456-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 71 år)

(Har genomfört sexuella handlingar, som med hänsyn till kränkningens art är jämförliga med samlag med målsäganden som var under 15 år. Åtalad har hållit en vibrator/dildo mot och även fört in den i målsägandens underliv. Vidare har han förmått målsäganden att hålla vibratorn/dildon mot hans underliv. Det hände den 19 juli 2023.)

(Blekinge Tr. B 2132-23 dömde till fängelse 3 år 6 månader.)

 

B 3137-23 1. Sexuellt ofredande 2. Sexuellt övergrepp mot barn 3. Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 36 år)

(1. Har vid upprepade tillfällen sexuellt ofredat A, som är under 15 år, genom att via henne utöva sin sexuella böjelse då han förmått A att bära blöja och nyttja potta under det att hon även förmåtts agerat baby.

2. Har vid i vart fall ett tillfälle dessutom genomfört en sexuell handling med A, som är under 15 år, då han, efter det att A tömt tarmen i blöjan och under det att hon därefter legat på rygg på golvet, med sina händer varaktigt vidrört hennes nakna underliv.

3. Har tagit ett foto (skildrat), som är att bedöma som barnpornografiskt, på A, vilket foto han därefter sparat (innehaft) i sin telefon.)

(Lunds Tr. B 4232-22 frikände.)

Vecka 10

B 4156-23 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 28 år)

(1. Har 2020-09-10 innehaft 1996 barnpornografiska bilder. Av dessa har 530 bedömts som särskilt hänsynslösa. Han har vidare innehaft 449 barnpornografiska filmer (speltid ca 32 timmar). Av dessa har 313 bedömts som särskilt hänsynslösa (speltid ca 19 h 45 min). Han har vidare 2019-04-06 spridit en barnpornografisk bild som är att betrakta som särskilt hänsynslös. Vidare har han under perioden 2014-05-06 – 2020-09-10 skildrat barn i pornografisk bild vid åtta tillfällen. Gärningen är att bedöma som grovt brott då gärningen dels innefattar både innehav, spridning och skildring av barnpornografi, dels avsett en särskilt stor mängd bilder/filmer med lång speltid samt avser bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

2. Har under perioden 2014-05-06 – 2020-09-10 vid flera tillfällen främjat eller utnyttjat att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering. Målsäganden är född 2008. Det hände någon gång mellan den 6 maj 2014 och den 10 september 2020.)

(Lunds Tr. B 4727-20 dömde till fängelse 1 år 3 månader.)

 

B 4073-23 1. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. 2. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har försökt förmå ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling. Detta genom att skriva till NN4 och be om att få köpa poseringsbilder samt erbjuda NN4 betalning i utbyte mot sex. Det hände någon gång mellan den 13 september 2022 och den 22 februari 2023

2. Har ofredat NN4, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN4:s sexuella integritet, genom att skicka bilder på sin penis samt videos när han onanerar till NN4. Det hände mellan den 13 september 2022 och den 22 februari 2023.)

(Blekinge Tr. B 472-23 dömde till villkorlig dom samhällstjänst 50 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut.)

 

B 407-24 1. Våldtäkt mot barn x7. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 71 år)

(1.1 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år (7-8 år gammal), han har därvid slickat på Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2008 och den 31 maj 2009.

1.2 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år, han har därvid tryckt sin penis mot Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2010 och den 1 januari 2011.

1.3 Har haft samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han har därvid fört in sin penis i Sekretess A:s slida. Han har även tryckt sin penis mot Sekretess A:s mun, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2011 och den 31 augusti 2012.

1.4 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han har därvid tryckt sin penis mot Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2011 och den 31 augusti 2012. 

1.5 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han har därvid tryckt och fört sin penis mot Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2011 och den 31 december 2014.

1.6 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess B som var under 15 år. Han har därvid fört in fingrar i Sekretess B:s slida. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2014 och den 31 augusti 2014.

1.7 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess B som var under 15 år (8-10 år gammal). Han har därvid slickat på Sekretess B:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2014 och den 31 augusti 2014.

2.1 Har masserat Sekretess B:s underliv. Sekretess B var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2010 och den 31 augusti 2010.

2.2 Har masserat Sekretess C:s underliv. Sekretess C var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2014 och den 31 augusti 2014.)

(Ystads Tr. B 2646-23 dömde till fängelse 6 år.)

B 3037-23 Fortsättning från vecka 9.

 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 9

B 211-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har fört in sina fingrar i sekretess NN 1:s underliv, pressat sin penis mot sekretess NN1:s underliv samt tagit på hennes bröst och rumpa. Sekretess NN1 var vid tidpunkten 14 år gammal och befann sig i en särskilt utsatt situation till följd av berusning. Det hände någon gång mellan den 1 november 2022 och den 2 november 2022.)

(Östersunds Tr. B 3763-22 dömde till ungdomstjänst 75 timmar.)

Vecka 10

Inget att rapportera.

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 9

B 1156-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft ett vaginalt och oralt samlag med NN 3 som var 13 år. Vidare har han vid samma tillfälle utfört en annan sexuell handling jämförlig med samlag mot NN 3. Den sexuella handlingen bestod av att han penetrerat NN 3 med sitt finger/sina fingrar och låtit henne onanera åt honom. Det hände den 22 september 2022.)

(Skellefteå Tr. B 1023-22 dömde till fängelse 3 år.

Vecka 10

Inget att rapportera.

*********************

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Swish

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X