Bild som illustrerar domar

Domar Mars

 

Tingsrätter

Attunda

2023-03-10

B 9958–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 3 662 barnpornografiska filer varav 2 702 bilder där barn skildrats pornografiskt, 516 bilder där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt, 55 filmer med total speltid om 5 timmar 16 minuter där barn skildrats pornografiskt samt 389 filmer med total speltid 49 timmar 14 minuter där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt.)

Påföljd: Fängelse 1 år 3 månader.

 

Attunda

2023-03-21

B 868–22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och spridit barnpornografiska videoklipp genom att från Snapchat sparat ner tre videoklipp och kort därefter spridit videoklippen på Instagram och Facebook.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr.

 

Blekinge

2023-03-30

B 798–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Delat 13 barnpornografiska filmer på en total speltid om 24 minuter och 18 sekunder som är att bedöma som särskilt hänsynslösa, samt två barnpornografiska filmer med en total speltid om 2 minuter och 51 sekunder. 

Innehaft totalt 362 filer med barnpornografiskt material:

– 61 barnpornografiska bilder 

– 45 barnpornografiska bilder vilka är att betrakta som särskilt hänsynslösa

– 129 barnpornografiska filmer, med en total speltid på ca 4 timmar 23 minuter och 16 sekunder 

– 127 barnpornografiska filmer vilka är att betrakta som särskilt hänsynslösa, med en total speltid på ca 4 timmar 39 minuter och 55 sekunder.)

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

Borås 

2023-03-03

B 3523-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering.
(Innehaft 3 filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 223 bilder varav 133 är att betrakta som särskilt hänsynslösa.)
Påföljd: Fängelse 1 månad, skyddstillsyn samt delta i frivårdens program Leif

 

Borås 

2023-03-09

B 2812-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x3, barnpornografibrott m.m.
Brott han döms för: Våldtäkt mot barn x 2, barnpornografibrott och skadegörelse.
Frikänns från: Våldtäkt mot barn x 1.
Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Borås 

2023-03-17 

B 3333-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn, Utnyttjande av barn för sexuell posering x 2, sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Döms för: Sexuellt ofredande okänt antal fall.
Frikänns från: Sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering, våldtäkt, och våldtäkt mot barn.

Påföljd: Skyddstillsyn, genomgå påverkansprogrammet SEIF.

 

Borås

2023-03-24

B 694–23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft en barnpornografisk film samt spridit den barnpornografiska filmen genom att skicka den på Snapchat)

Påföljd: Ungdomstjänst 40 timmar.

 

Eksjö

2023-03-21

B 1632–22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x6. 2. Grovt barnpornografibrott 3. Sexuellt ofredande x5. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x 4. 5. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5. 6. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3.

(1.1 Har under pågående chattkonversation med Sekretess E, som vid tillfället var 12 år gammal, genomfört en sexuell handling med henne, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att GM förmått Sekretess E att penetrera sig själv vaginalt med en borste eller liknande föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört den sexuella handlingen på sig själv och har sedan skickat filmen/filmerna till GM. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 12 september 2021.

1.2 Har under pågående chattkonversation med Sekretess E, som vid tillfället var 12 år gammal, genomfört en sexuell handling med henne, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att GM förmått Sekretess E att penetrera sig själv vaginalt, dels med en eller flera fingrar, dels med en borste eller liknande föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört den sexuella handlingen på sig själv och har sedan skickat filmen/filmerna till GM. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 12 september 2021.

1.3 Har under pågående chattkonversation med Sekretess E, som vid tillfället var 12–13 år gammal, genomfört en sexuell handling med henne, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att GM förmått Sekretess E att penetrera sig själv vaginalt med en borste eller liknande föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört den sexuella handlingen på sig själv och har sedan skickat filmen/filmerna till GM. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 14 november 2021.

1.4 Har under pågående chattkonversation med Sekretess E, som vid tillfället var 12–13 år gammal, genomfört en sexuell handling med henne, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att GM förmått Sekretess E att penetrera sig själv vaginalt med en borste eller liknande föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört den sexuella handlingen på sig själv och har sedan skickat filmen/filmerna till GM. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 14 november 2021.

1.5 Har under pågående chattkonversation med Sekretess G, som vid tillfället var 11 år gammal, genomfört en sexuell handling med henne, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att GM förmått Sekretess G att penetrera sig själv vaginalt med en borste eller liknande föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört den sexuella handlingen på sig själv och har sedan skickat filmen/filmerna till GM. Det hände någon gång mellan den 14 november 2021 och den 28 november 2021.

1.6 Har under pågående chattkonversation med Sekretess J, som vid tillfället var 13 år gammal, genomfört en sexuell handling med henne, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att GM, vid i vart fall två tillfällen, förmått Sekretess J att penetrera sig själv vaginalt med en borste eller liknande föremål. Målsäganden har filmat sig själv när hon utfört de sexuella handlingarna på sig själv och har sedan skickat filmerna till GM. Det hände någon gång mellan den 5 december 2021 och den 6 december 2021.

 1. Har på olika elektroniska lagringsmedia innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till 141 filer med barnpornografiskt innehåll, föreställande tre olika målsäganden enligt följande:

 – 31 barnpornografiska bilder föreställande Sekretess E. 

– 12 barnpornografiska bilder föreställande Sekretess G.

 – 98 barnpornografiska bilder föreställande Sekretess J, varav 18 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 Har via internet delat två barnpornografiska filmer föreställande Sekretess E vidare till annan. Total speltid ca 41 sekunder.

Har på olika elektroniska lagringsmedia innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till 242 filer med barnpornografiskt innehåll på okända målsägande enligt följande:

 – 188 barnpornografiska bilder.

 – 1 barnpornografisk film. Total speltid är ca 1 minut och 11 sekunder.

 – 47 barnpornografiska bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 – 6 barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid är ca 5 min och 34 sek. 

Har via internet delat en barnpornografisk bild på okänd målsägande vidare till annan. 

Har med hjälp av skärminspelningsfunktionen på sin mobiltelefon filmat av en Snapchat konversation med en okänd målsägande och därvid skildrat barn i en barnpornografisk film. Total speltid är ca 1 minut och 11 sekunder.

3.1 Har skickat bilder/filmer på sitt eller annans nakna kön, delvis då han eller annan onanerade och härigenom blottat sig för Sekretess B, som då var 14 år gammal. GM agerande kunde förväntas väcka obehag. GM har annars genom ord eller handlande ofredat Sekretess B på ett sätt som var ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände mellan den 24 april 2020.

3.2 Har skickat bilder/filmer på sitt eller annans nakna kön, delvis då han eller annan onanerat och härigenom blottat sig för Sekretess C, som då var 13 år gammal. GM agerande kunde förväntas väcka obehag. GM har annars genom ord eller handlande ofredat Sekretess C på ett sätt som var ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände mellan den 2 maj 2020 och den 12 maj 2020.

3.3 Har skickat bilder på sitt eller annans nakna kön, då han eller annan onanerade och härigenom blottat sig för Sekretess E, som då var 12–13 år gammal. GM agerande kunde förväntas väcka obehag. GM har annars genom ord eller handlande ofredat Sekretess E på ett sätt som var ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände mellan den 1 augusti 2021 och den 19 november 2021.

3.4 Har skickat bilder/filmer på sitt eller annans nakna kön, då han eller annan onanerade och härigenom blottat sig för Sekretess F, som då var 11 år gammal. GM agerande kunde förväntas väcka obehag. GM har annars genom ord eller handlande ofredat Sekretess F på ett sätt som var ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände mellan den 14 september 2021 och den 27 september 2021.

3.5 Har skickat bilder på sitt eller annans nakna kön och härigenom blottat sig för Sekretess J, som då var 13 år gammal. GM agerande kunde förväntas väcka obehag. GM har annars genom ord eller handlande ofredat Sekretess J på ett sätt som var ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände mellan den 12 september 2021 och den 6 december 2021.

4.1 Har uppmanat och förmått Sekretess E, som då var 12–13 år gammal, att framställa nakenbilder/-filmer på sig själva och därefter skicka dem till GM. GM har härvid utgett sig för att vara en kille i Sekretess E:s ålder, beskrivit hur hon ska posera och genomföra sexuella handlingar på sig själv, genom att bland annat skicka nakenbilder/-filmer på andra personer och uppmana henne att posera och agera på samma sätt. GM har härigenom främjat eller utnyttjat att ett barn under femton år utfört eller medverkat i en sexuell posering. Det hände mellan den 1 augusti 2021 och den 19 november 2021.

4.2 Har uppmanat och förmått Sekretess F, som då var 11 år gammal, att framställa nakenbilder/-filmer på sig själva och därefter skicka dem till GM, däribland har Sekretess F uppmanats och förmåtts att penetrera sig själv vaginalt och analt med en borste och pennor eller annat liknande föremål. GM har utgett sig för att vara en tjej i Sekretess F:s ålder och beskrivit hur hon ska posera och agera genom att bland annat skicka nakenbilder/-filmer på andra personer och uppmana henne att posera och agera på samma sätt. GM har härigenom främjat eller utnyttjat att ett barn under femton år utfört eller medverkat i en sexuell posering. Det hände mellan den 14 september 2021 och den 27 september 2021.

4.3 Har uppmanat och förmått Sekretess G, som då var 11 år gammal, att framställa nakenbilder/-filmer på sig själva och därefter skicka dem till GM. GM har utgett sig för att vara en tjej i Sekretess G:s ålder och beskrivit hur hon ska posera och agera genom att bland annat skicka nakenbilder/-filmer på andra personer och uppmana henne att posera och agera på samma sätt. GM har härigenom främjat eller utnyttjat att ett barn under femton år utfört eller medverkat i en sexuell posering. Det hände mellan den 14 oktober 2021 och den 14 november 2021.

4.4 Har uppmanat och förmått målsäganden Sekretess J, som då var 13 år gammal, att framställa nakenbilder/-filmer på sig själv och därefter skicka dem till GM. GM har bland annat utgett sig för att vara en tjej i Sekretess J:s ålder och beskrivit hur hon ska posera och agera genom att bland annat skicka nakenbilder/-filmer på andra personer och uppmana henne att posera och agera på samma sätt. GM har härigenom främjat eller utnyttjat att ett barn under femton år utfört eller medverkat i en sexuell posering. Det hände mellan den 12 september 2021 och den 6 december 2021.

5.1 Har uppmanat och försökt förmå Sekretess B, som då var 14 år gammal, att framställa ytterligare nakenbilder på sig själv och därefter skicka dem till GM. GM har härigenom försökt främja eller utnyttja att ett barn under femton år utför eller medverkar i en sexuell posering. Det hände mellan den 26 april 2020 och den 27 april 2020. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet genom att GM hotat att sprida nakenbilder på Sekretess B om hon inte skickar fler bilder och samtidigt bifogat bilder på nära anhöriga och vänner till Sekretess B. GM har härvid spridit tidigare skickade nakenbilder på Sekretess B till andra personer i hennes närhet samt personer på hennes skola. Det fanns fara för brottets fullbordan eller sådan fara var endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

5.2 Har uppmanat och försökt förmå Sekretess C, som då var 13 år gammal, att framställa ytterligare nakenbilder/-filmer på sig själv och därefter skicka dem till GM. GM har härvid bland annat tagit kontakt med målsägandens kompis och uppmanat henne att säga till Sekretess C att om hon inte pratar med/av blockerar honom så ska han sprida nakenbilderna på målsäganden till hennes familj och vänner. GM har härigenom försökt främja eller utnyttja att ett barn under femton år utför eller medverkar i en sexuell posering. Det hände mellan den 12 maj 2020 och den 13 maj 2020.

Brottet bör bedömas som grovt då det har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet genom att GM har hotat att sprida nakenbilder/- filmer på Sekretess C om hon inte skickar fler bilder/filmer. GM har samtidigt bifogat bilder på anhöriga och vänner till Sekretess C och skrivit: ”du får 5 minuter på dig…” och sedan räknat ner varje minut som gått. GM har härvid spridit tidigare skickade nakenbilder på Sekretess C till annan/andra personer i hennes närhet.

5.3 Har uppmanat och försökt förmå Sekretess D, som då var 14 år gammal, att framställa ytterligare nakenbilder på sig själv och därefter skicka dem till GM. GM har härigenom försökt främja eller utnyttja att ett barn under femton år utför eller medverkar i en sexuell posering. Det hände mellan den 10 juni 2020 och den 30 juni 2020. Brottet bör bedömas som grovt då brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet genom att GM har hotat att sprida nakenbilder på Sekretess D om hon inte skickar fler bilder. GM har härvid spridit tidigare skickade nakenbilder på Sekretess D till annan/andra personer i hennes närhet.

5.4 Har uppmanat och försökt förmå Sekretess D, som då var 15 år gammal, att framställa ytterligare nakenbilder på sig själv och därefter skicka dem till GM. GM har härigenom försökt utnyttja att ett barn under arton år utför eller medverkar i en sexuell posering som varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Det hände mellan den 3 juli 2021 och den 11 juli 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet genom att GM hotat att sprida nakenbilder på Sekretess D om hon inte skickar fler bilder. 

5.5 Har uppmanat och försökt förmå Sekretess G, som då var 11 år gammal, att framställa ytterligare nakenbilder/-filmer på sig själv och därefter skicka dem till GM. GM har härigenom försökt främja eller utnyttja att ett barn under femton år utför eller medverkar i en sexuell posering. Det hände mellan den 28 november 2021 och den 1 december 2021.

6.1 Har uppmanat och förmått målsäganden Sekretess B, som då var 14 år gammal, att framställa nakenbilder på sig själv och därefter skicka dem till GM. Han har härvid beskrivit hur hon ska posera och genomföra sexuella handlingar på sig själv. GM har härigenom främjat eller utnyttjat att ett barn under femton år utfört eller medverkat i en sexuell posering. Det hände mellan den 24 april 2020 och den 25 april 2020.

6.2 Har uppmanat och förmått målsäganden Sekretess C, som då var 13 år gammal, att framställa nakenbilder/-filmer på sig själv och därefter skicka dem till GM. GM har utgett sig för att vara en kille i Sekretess C:s ålder och beskrivit hur hon ska posera och agera genom att bl.a. skicka nakenbilder/-filmer på andra personer och uppmana henne att posera och agera på samma sätt. GM har härigenom främjat eller utnyttjat att ett barn under femton år utfört eller medverkat i en sexuell posering. Det hände mellan den 2 maj 2020 och den 12 maj 2020.

6.3 Har uppmanat och förmått Sekretess D, som då var 14 år gammal, att framställa nakenbilder på sig själv och därefter skicka dem till GM. GM har härigenom utnyttjat att ett barn under femton år utför eller medverkar i en sexuell posering. Det hände mellan den 10 juni 2020 och den 30 juni 2020.)

Påföljd: Fängelse 7 år.

 

Falun

2023-03-02

B 3620-22

Domslut: Våldtäkt mot barn x3, sexuellt ofredande, grov stöld m.m.

Påföljd: Fängelse 5 år.

 

Gävle

2023-03-07

B 3058–21

Domslut: Rubriceringen i åtalet ändrades från Våldtäkt mot barn x3 till Sexuellt utnyttjande av barn x3.  

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 120 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

 

Göteborg

2023-03-02

B 7461-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft 726 bilder varav 114 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
Samt 71 filmer med en speltid om ca 9 timmar och 20 minuter varav 58 filmer med en total speltid om 8 timmar och 35 minuter
Är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Där finns filmer som innehåller djur
och en filmserie innehållande tortyr med sexuella inslag på ett barn som inte uppnått skolåldern.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Göteborg 

2023-03-03

B 6514-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott
(Innehaft 11237 bilder och 376 filmer som skildrar barn på ett pornografiskt sätt Film med en speltid om 28 timmar och 33 minuter som visar dokumenterade övergrepp på barn.
Därutöver har mannen också innehaft 8483 bilder och 1727 filmer med en sammanlagd speltid om 132 timmar, 31 minuter och 39 sekunder och de visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)
Påföljd: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
Om fängelse istället valts som påföljd skulle fängelse i 10 månader dömts ut.

 

Göteborg 

2023-03-15

B 6298-22 

Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: 40 dagsböter.

 

Göteborg 

2023-03-20

B 19750-22 

Domslut: Barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.
(Innehaft 4950 barnpornografiska bilder och filmer.)
Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Göteborg 

2023-03-30 

B 1799-22 

Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: 60 dagsböter om 210 kronor.

 

Helsingborg

2023-09-03

B 7396-22

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x9.

Påföljd: Fängelse 6 år och 6 månader.

 

Helsingborg

2023-03-13

B 7439-22

Domslut: Barnpornografibrott x4.

(1. Innehaft och via Internet gjort tillgänglig för annan 3 stycken barnpornografiska filer varav samtliga filer bedömdes som grova/särskilt hänsynslösa barnpornografiska bilder.

Innehaft och via Internet gjort tillgänglig för annan 11 stycken barnpornografiska filer.

Innehaft 428 stycken barnpornografiska filer varav 72 bedömdes som grova/särskilt hänsynslösa.

Har skildrat ett barn i pornografisk bild och har innehaft dessa barnpornografiska filer. Detta genom att ta foto på en pojke när han byter om ifrån badshorts och därefter vid senare tillfälle modifiera bilderna.)

Påföljd: Villkorlig Dom, 60 dagsböter om 290 kronor.

 

Helsingborg

2023-03-15

B 5409-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Frikänd.

 

Helsingborg

2023-03-15

B 1671-22 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Gm är kvinna 53år)

(1.Innehaft och betraktat sju stycken barnpornografiska filmer som hon berett sig tillgång till. Filmerna har haft en sammanlagd speltid om 17 minuter och 8 sekunder och utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2.Innehaft och betraktat sju stycken barnpornografiska bilder som hon berett sig tillgång till.)

Påföljd: Skyddstillsyn.

Föreskrift: Ska genomgå den vård eller behandling som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.

 

Helsingborg 

2023-03-28

B 5082-22

Domslut: Försök till sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd: Fängelse 4 månader.

 

Hälsingland

2023-03-17

B 3042-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn, ofredande.

Påföljd: Fängelse 1 månad.

 

Hässleholm

2023-03-22

B 940–22

Domslut: Rubriceringen i åtalet ändras från Våldtäkt mot barn till sexuellt utnyttjande av barn.

(Har haft vaginalt samlag med NN4 som var 13 år. Han har under samlaget tagit ett halsgrepp och hållit för hennes näsa och mun vilket orsakat henne andnöd.)

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 50 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut.

 

Hässleholm

2023-03-23

B 1436–22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x2 2.Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad endast 15 år)

(1.1 Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar var jämförliga med samlag med NN 4 som var under 15 år. De sexuella handlingarna har bestått i att GM fört in sina fingrar i NN 4:s underliv och smekt hennes underliv med sina fingrar. Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 30 juni 2022 till och med den 30 november 2022. Gärningarna är grova med anledning av att de inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 

 1. Har utnyttjat att NN 4, som var under 15 år, utförde sexuell posering genom att visa sitt blottade könsorgan för GM. Det hände vid fem tillfällen under perioden från och med den 30 juni 2022.
 2. 3. Har försökt utnyttja att NN 4, som var under 15 år, skulle utföra sexuell posering genom att visa sitt blottade könsorgan för GM över videosamtal på Facetime. Det hände någon gång mellan den 18 juli 2022 och den 23 juli 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård. Ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

(Brottslighetens samlade straffvärde hade för en vuxen person uppgått till cirka fem år)

 

Kalmar

2023-03-01

B 1642–21

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat 68 barnpornografiska bilder)

Påföljd: Tidigare utdömd påföljd ska avse även den nya brottsligheten. (Fängelse 8 månader, Göta hovrätt Avd 2, 2022-11-03, B9/22.)

 

Luleå

2023-03-14

B 3363–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 638 barnpornografiska bilder och 141 barnpornografiska filmer. Brottet bör bedömas som grovt då 371 av bilderna och 129 av filmerna, med en sammanlagd uppspelningstid om ungefär 4 timar 25 minuter, utgör så kallat särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Luleå

2023-03-30

B 2567–20

Domslut: Grovt barnpornografibrott. 

(Innehaft i vart fall 235 barnpornografiska filmer och 1 429 barnpornografiska bilder. Av materialet utgör 164 filmer med en total speltid om 27,5 timmar och 452 bilder särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Frikänns.

 

Lund

2023-03-03

B 6038–22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

Lund

2023-03-08

B 4944–21

Domslut:  1.Våldtäkt mot barn. 2. Våldtäkt

(1. Har med NN 8 haft vaginalt samlag och oralt samlag, vilket är en handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2020 och den 30 juni 2020.

 1. Har med NN 8 haft vaginalt samlag samt oralt samlag, vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. NN 8 har inte deltagit frivilligt. Därvid ska särskilt beaktas att Mack under gärningen har tryckt ned NN 8 i en säng, tagit tag om hennes hals, dragit i hennes hår och huvud samt med sin kroppstyngd betvingat henne. Det hände den 11 september 2021.)

Påföljd: Fängelse 2 år 9 månader.

 

Lund

2023-03-29

B 4946–22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Ungdomsövervakning 1 år.

 

Lycksele

2023-03-31 

B 254-22

Domslut: Våldtäkt mot barn x2, barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Skildrat Sekretess C (13 eller 14 år) i pornografisk film och därefter innehaft materialet som han även förevisat för annan.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 40 timmar.

 

Malmö

2023-03-28

B 4342-22

Domslut: Barnpornografibrott x3.

(1.Har gjort en särskilt hänsynslös barnpornografisk film tillgänglig för annan.

 2.Har gjort två särskilt hänsynslösa barnpornografiska filmer tillgängliga för annan.

 3.Har innehaft och/eller betraktat en barnpornografisk film)

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 410 kr.

 

Mora 

2023-03-13 

B 1653-21 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn.
Påföljd: Villkorlig dom och 100 dagsböter om 50 kr.

 

Mora 

2023-03-21

B 1463-20 

Domslut: Våldtäkt mot barn och olaga hot.
Påföljd: Villkorlig dom, samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse istället valts som påföljd skulle fängelse i 3 månader dömts ut.

 

Nacka

2023-03-15

B 8397-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft 15 barnpornografiska bilder, varav 7 har bedömts som grovt övergreppsmaterial, samt 29 barnpornografiska filmer, varav 21 har bedömts som grovt övergreppsmaterial. Har därutöver spridit ett okänt antal barnpornografiska bilder och filmer till ett okänt antal personer via internet.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr.

 

Norrköping

2023-03-29

B 1387–20

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat 536 barnpornografiska bilder och 2 barnpornografiska filmer. Av materialet är 289 bilder och 2 filmer att bedöma som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 3 månader.

 

Norrtälje

2023-03-29

B 1543-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har via snapchat mottagit en barnpornografisk film, tittat på den, sparat ner den på sin telefon och har därefter skickat den till en kompis)

Påföljd: Ungdomstjänst 25h. 

 

Nyköping

2023-03-27

B 80-23

Domslut: Barnpornografibrott x3.

(1.Har gjort två filmer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn tillgängliga för annan eller i vart fall innehaft nämnda filmer. Filmerna har varit av särskilt hänsynslöst slag

2.Har gjort en film med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn tillgänglig för annan eller i vart fall innehaft nämnda film. Filmen har varit av särskilt hänsynslöst slag.

3.Har innehaft 30 st bilder och två filmer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Filmerna och 18 st av bilderna har varit av särskilt hänsynslöst slag. Övriga 12 st bilder har varit av den s.k. normalgraden.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

Varberg

2023-03-29

B 2165-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x4, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x9, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x18, barnpornografibrott.

(Innehaft 385 stycken barnpornografiska bilder och filmer, varav 62 bilder och 37 filmer bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 6 år,

 

Varberg

2023-03-20

B 1502-22

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(1. Har spridit en barnpornografisk film som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Innehaft och betraktat 67 barnpornografiska bilder, varav 34 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt en film som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn.

Föreskrift: Ska genomgå frivårdens återfallspreventiva program avseende sexualbrott, SEIF.

 

Skaraborg

2023-03-01

B 4667–21

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft och/eller betraktat 16 628 barnpornografiska bilder och 721 barnpornografiska filmer (sammanlagd speltid om 134 timmar), varav 5 396 bilder och 443 filmer (sammanlagd speltid om 65 timmar och 10 minuter) visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling)

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

Skaraborg

2023-03-07

B 2997–21

Domslut: Sexuellt ofredande x3, utnyttjande av barn för sexuell posering x4, barnpornografibrott.

(Har framställt och berett sig tillgång dels till två barnpornografiska bilder efter att han förmått målsägande NN19 (12år) att ta dessa på sig själv och skicka till GM, dels en barnpornografisk film efter att han förmått målsägande NN1 (12år) att filma sig själv och skicka till GM)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska i enlighet med Frivårdens förslag i vart fall genomföra programmet SEIF, men även den eventuella ytterligare vård och behandling som Frivården i samråd med socialtjänsten finner erforderlig. Övervakare utses av frivården.

 

Skaraborg

2023-03-23

B 3132–22

Domslut: Sexuellt ofredande, ringa barnpornografibrott 

(Innehaft en film som innehåller sexuellt övergreppsmaterial)

Påföljd: 140 dagsböter om 50 kr.

 

Skaraborg

2023-03-28

B 721–23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har via Snapchat spridit barnpornografiskt material och på så sätt gjort materialet tillgängligt för andra. Materialet består av en film med en speltid om 1 minut som visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling)

Påföljd: Frikänns.

 

Solna

2023-03-10

B 6929–22

Domslut:  1. Kränkande fotograferingx3. 2. Barnpornografibrott x2.

(2.1 Har skildrat NN och NN 1 i pornografisk film. 

2.2 Innehaft 14 barnpornografiska bilder och 5 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om ca en timma.)

Påföljd: Skyddstillsyn Övervakare utses av frivården.

 

Sundsvall

2023-03-29

B 2122-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Ungdomstjänst 150 timmar.

 

Södertörn

2023-03-08

B 13956-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft, betraktat och i viss mån spridit 2109 stycken filer som är att betrakta som övergreppsmaterial innehållandes 1979 stycken bilder och 130 stycken filmer. Av dessa filer har 422 stycken bilder och 75 stycken filmer bedömts vara särskilt hänsynslöst material/grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Villkorlig dom 100 dagsböter om 360 kr.

 

Södertörn

2023-02-21

B 15394-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft och/eller betraktat 3 651 barnpornografiska bilder inkl. filmer, varav 1 066 bilder och 310 filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd:  Skyddstillsyn Samhällstjänst 100 timmar.

Föreskrift: Ska genomgå behandling enligt särskild behandlingsplan (kontraktsvård), Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år ha dömts ut.

 

Södertörn

2023-03-21

B 1223-23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft en film som skildrar barn i pornografisk bild samt spridit aktuellt film till annan person. Filmen uppgick till 38 sekunder och avser material där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Villkorlig dom, 80 dagsböter om 150 kr. 

 

Södertörn

2023-03-24

B 16141-22

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn

PåföljdFängelse 2 år 4 månader.

 

Södertörn

2023-03-28

B 401-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott, Grovt penningtvättbrott m.m.

(Totalt 3 814 bilder och filmer, varav 83 bilder och 429 filmer har bedömts som särskilt hänsynslöst material. Den sammanlagda speltiden för filmerna är 26 timmar och 16 minuter.

Vid stort antal tillfällen via internet förvärvat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. 

GM har därefter på olika digitala lagringsmedier, på sin dator och USB-minnen samt på det internetbaserade ****-kontot, innehavt dessa skildringar. GM har sedan, genom att lägga upp bilderna och filmerna till försäljning på internetsidan ****.com och distribution via internetsidan ******.io, spridit och gjort bilderna och filmerna tillgängliga för annan i mycket stor omfattning. Vidare under angiven period överlåtit bilder och filmer samt förmedlat kontakter mellan köpare och säljare vilket syftat till att främja handel av sådana bilder och filmer.)

PåföljdFängelse 4 år 6 månader.

 

Södertörn

2023-03-29

B 14466-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft 803 stycken barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film. Av dessa har 105 bilder bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Villkorlig dom. 80 dagsböter om 160 kr.

 

Södertörn

2023-03-31

B 8354-21

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering x2, barnpornografibrott x2, kränkande fotografering x2.

(1.Har skildrat målsägande A, som var 13-14 år vid tillfället, i barnpornografiska bilder genom att med hjälp av en annan mobiltelefon ta bilder av material som målsäganden skickat till honom via appen Snapchat.

 1. Har skildrat målsäganden B, som var 13 år vid tillfället, i barnpornografiska bilder och filmer genom att med hjälp av en annan mobiltelefon ta bilder och filmer av material som målsäganden skickat till honom via appen Snapchat)

Påföljd: 45 timmar ungdomstjänst.

 

Uddevalla

2023-03-31

B 69–23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 4 år 6 månader.

 

Umeå

2023-03-01

B 2727-22

Domslut: Barnpornografibrott m.m.

(Har skildrat barn i pornografisk bild och film och därefter innehaft och betraktat materialet samt spridit materialet. Bilden och den två sekunder långa filmen är barnpornografiskt övergreppsmaterial av så kallad normalgrad.)

Påföljd: Ungdomsvård.

 

Umeå

2023-03-10

B 3657-22

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x3, grovt sexuellt övergrepp mot barn x3, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5, kränkande fotografering x2, grovt barnpornografibrott.

(Har skildrat NN 1 i 34 barnpornografiska filmer som GM sedan innehaft och delat, har därutöver innehaft 2 895 barnpornografiska bilder och 34 barnpornografiska filmer varav 1 146 bilder och 20 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Ett fåtal av dessa filer har GM delat med andra personer. Den totala speltiden av de filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgår till 1 h och 24 min.)

Påföljd: Fängelse 14 år

 

Uppsala

2023-03-20

B 2902-21 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 5 231 filer innehållande bilder och filmer med övergreppsmaterial som skildrar barn i pornografiska bilder. Den sammanlagda speltiden för samtliga filmklipp överstiger 19 timmar. 1 398 bilder och 580 filmklipp utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Fängelse 1 år 10 månader.

 

Uppsala

2023-03-21

B 9230-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Har på två datorer, en läsplatta, en extern hårddisk, två mobiltelefoner, två USB-minnen och tre minneskort innehaft övergreppsmateriel enligt följande: 

-Bilder övergreppsmateriel: ca 220 000 bilder

-Bilder särskilt hänsynslös övergreppsmateriel: ca 220 000 bilder 

-Filmer övergreppsmateriel: ca 50 000 filmer, med en sammanlagd speltid om ca 2 600 timmar (motsvarande över tre månaders speltid) 

-Filmer särskilt hänsynslös övergreppsmateriel: ca 52 000 filmer, med en sammanlagd speltid om ca 2 800 timmar (motsvarande nära fyra månaders speltid)

Har på flera konton i molnlagringstjänsten **** innehaft övergreppsmateriel enligt följande:

-Bilder övergreppsmateriel: ca 350 000 bilder

– Bilder särskilt hänsynslös övergreppsmateriel: ca 348 000 bilder 

-Filmer övergreppsmateriel: ca 336 000 filmer, med en sammanlagd speltid om ca 18 000 timmar 

-Filmer särskilt hänsynslös övergreppsmateriel: ca 350 000 filmer, med en sammanlagd speltid om ca 38 000 timmar (motsvarande ca 4 års speltid)

Samt via internet fildelat okänd mängd övergreppsmateriel till okänd mängd andra personer.)

Påföljd: Fängelse 4 år.

 

Uppsala

2023-03-22

B 7045-22 

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn.

Påföljd: Skyddstillsyn. 

 

Uppsala

2023-03-21

B 3546-20

Domslut: Barnpornografibrott x15, Grovt barnpornografibrott utnyttjande av barn för sexuell posering x4, sexuellt ofredande m.m. (14 målsägande)

(Innehaft totalt 1.645 filer som utgör barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa är 1.423 bilder och 222 filmer r innehaft totalt 1.645 filer som utgör barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa är 1.423 bilder och 222 filmer)

Påföljd: Fängelse 2 år 9 månader.

 

Varberg

2023-03-08

B 1630-22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn

PåföljdFängelse 1 år.

 

Vänersborg

2023-03-10

B 3030–20 

Domslut: Sexuellt ofredande.

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 250 kr.

 

Vänersborg

2023-03-30

B 4686–21

Domslut: Våldtäkt mot barn x4.

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

Västmanland

2023-03-29

B 756-23

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 4 år 9 månader.

 

Ystad

2023-03-06

B 1125-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 138 050 bilder och 3 320 filmer, sammanlagd speltid 430 timmar. 

Av bildmaterialet avser 2 699 filmer (speltid 356 timmar) och 31 883 bilder barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avser en särskilt stor mängd bilder och filmer varav en stor del avser barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn, samhällstjänst 240 timmar.

 Föreskrift: Ska genomgå Sexualbrottsprogram med individuellt fokus (SEIF). Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 år ha dömts ut.

 

Ystad

2023-03-16

B 3080-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft en barnpornografisk film.)

Påföljd: Frikänns.

 

Ystad

2023-03-16

B 412-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft och spridit barnpornografiska bilder och filmer enligt nedan. 

1) I dator, hårddiskar och USB-minnen innehaft 5 587 bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial, 3 846 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 327 filmer, med en speltid om ca 13 timmar 30 minuter och 14 sekunder, som är att betrakta som övergreppsmaterial samt 455 filmer, med en speltid om ca 15 timmar 59 minuter och 51 sekunder, som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

2) Via Yahoo mail spridit 223 bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial, 97 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 71 filmer, med en speltid om ca 3 timmar 17 minuter och 28 sekunder, som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 11 filmer, med en speltid om ca 15 minuter och 34 sekunder, som är att betrakta som övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Ångermanland

2023-03-21

B 2497-21 

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft 78 barnpornografiska bilder, varav 36 av bilderna innehållit särskilt hänsynslöst barnpornografiskt material samt tre barnpornografiska filmer, varav en av de filmerna innehållit särskilt hänsynslöst barnpornografiskt material.)

Påföljd: Skyddstillsyn. 

Föreskrift: Ska genomgå Kriminalvårdens påverkansprogram SEIF. 

 

Ångermanland

2023-03-28

B 2209-22 

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft 18 barnpornografiska bilder och fyra barnpornografiska filmer, varav fyra bilder utgör särskilt hänsynslöst material samt gjort barnpornografiskt material tillgängligt för andra genom att på Snapchat dela en fil som bedömts som särskilt hänsynslöst material.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Isak Mellbin ska genomgå Kriminalvårdens påverkansprogram SEIF. 

 

Örebro

2023-03-07

B 5826–22

Domslut: Grovt pornografibrott, sexuellt ofredande mot barn.

(Innehaft 22 bilder och 69 filmer som bedömts vara barnpornografiskt material. Filmerna har en speltid om ca 3 timmar och materialet är att bedöma som särskilt hänsynslöst (grovt) övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

Tillägg tidigare dömd: Förekommer under två avsnitt i belastningsregistret. Enligt avsnitt 2 dömdes han den 5 maj 2017 för barnpornografibrott och sexuellt ofredande till skyddstillsyn. Av avsnitt 1 framgår att han den 2 februari 2023 dömdes av Göta hovrätt (överklagad tingsrättsdom av den 24 maj 2022) för grovt barnpornografibrott samt barnpornografibrott vid fem tillfällen till fängelse sex månader

 

Örebro

2023-03-14

B 6892–21

Domslut:  Sexuellt ofredande x6, utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: De föreskrifter som frivården bestämmer. Övervakare utses av frivården.

 

Örebro

2023-03-16

B 5557–20 Obs! 2 åtalade. (Man 1: 22år. Man 2: 28 år)

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Båda)

Påföljd: 

Man 1: Frikänns. 

Man 2: Fängelse 2 år.

 

Örebro

2023-03-16

B 3954–22

Domslut: Obs! 2 åtalade

Våldtäkt mot barn (GM1: 28år), sexuellt ofredande (GM2: 27år) 

Påföljd: 

GM1: Fängelse 3 år, 25 dagar av den villkorligt medgivna friheten förverkas. Samt utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit före den 16 mars 2033. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. (Döms även för Misshandel och ringa bedrägeri.)

GM2: Fängelse 1 år 3 månader. (Döms även för Rån och ringa bedrägeri x2)

 

Hovrätter

 

Göta hovrätt

2023-03-03

B 2697-22 

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft fyra barnpornografiska bilder. Tre av bilderna är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och frikänner.
(Örebro Tr B 6239-21 dömde till villkorlig dom och dagsböter 50 om 220 kr)

 

Göta hovrätt

2023-03-06

B 3052-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Jönköpings Tr B 4799-21 dömde till villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar.)

 

Göta hovrätt

2023-03-10

B 1027-22 

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 6 månader.

(Örebros Tr B 7014-21 dömde till villkorlig dom dagsböter 180 om 50 kr)

 

Göta Hovrätt

2023-03-02

B 3989-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott m.m.

(2 255 barnpornografiska bilder och 102
barnpornografiska filmer.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Växjö Tr B 2957-21 dömde till fängelse 1 år 6 månader)

 

Göta Hovrätt

2023-03-15

B 136-23

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x13, sexuellt ofredande x 6, utnyttjande av barn för sexuell posering x3 m.m.

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader.

(Norrköpings Tr. B 1928-22 dömde till fängelse 2 år 6 månader)

 

Göta Hovrätt

2023-03-20

B 472-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott x3, barnpornografibreott x3.

(1 Innehaft och spridit 5 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild,

1 bild och 4 filmer bedömda som särskilt hänsynslösa, med en total speltid om 3 minuter

och 6 sekunder.

2) kommun innehaft, betraktat och spridit 2 186 filer innehållande skildringar av barn i

pornografisk bild:

– 1 297 bilder och 10 filmer bedömda som poseringsmaterial/barnpornografi med en total

speltid om 47 minuter och 30 sekunder och

– 824 bilder och 55 filmer bedöms som särskilt hänsynslösa, med en total speltid om 2

timmar, 7 minuter och 25 sekunder.

3) Innehaft och spridit två barnpornografiska bilder av normalgraden, två

barnpornografiska bilder som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt

fyra barnpornografiska filmer som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial,

med en total speltid av 90 sekunder.

GM har vidare innehaft och betraktat 2972 filer barnpornografi, varav 1379 bilder

är att bedöma som övergreppsmaterial av normalgraden, 1477 bilder som särskilt

hänsynslöst övergreppsmaterial, 17 filmer som bedömts som övergreppsmaterial av

normalgraden, (speltid 43 min), och 99 filmer som bedömts som särskilt hänsynslöst

övergreppsmaterial, (speltid tre timmar 47 min).

4) Innehaft och spridit en barnpornografisk bild.

5) Innehaft och spridit en barnpornografisk bild.

6) Innehaft och spridit två barnpornografiska bilder.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.
(Skaraborgs Tr. B 4473-21 dömde till fängelse 1 år 8 månader.)

 

Göta Hovrätt

2023-03-24

B 1444-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 50 barnpornografiska bilder och filmer, varav 32 avsett bilder/filmer där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut till samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd hade fängelse 3 månader dömts ut.

(Örebros Tr. B 2146-17 dömde till villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.)

 

Göta Hovrätt

2023-03-28

B 3999-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Har innehaft eller i vart fall betraktat efter att ha berett sig tillgång till 2 141 barnpornografiska filer. Vidare har GM spridit eller på annat sätt gjort en/flera barnpornografisk fil/filer tillgänglig för någon annan. Av bilderna är 913 bilder att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi),  1 186 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial, 15

filmer med sammanlagd speltid om 13 min är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 27 filmer med sammanlagd speltid om 2 timmar och 17 min är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.
(Jönköpings Tr.B 306-21 dömde till fängelse 1 år 3 månader)

 

Göta hovrätt

2023-03-29

B 536-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott x2.

(1.Innehaft och/eller betraktat 1 834 barnpornografiska bilder och 232 barnpornografiska filmer samt gjort 61 barnpornografiska bilder och 17 barnpornografiska filmer tillgängliga för annan. Brottet är att bedöma som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer och även avsett bilder och filmer där barn utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt,

 1. 2. Uppsåtligen gjort en barnpornografisk bild tillgänglig för annan x2.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Växjö Tr. B 5466-22 dömde till ungdomsvård samt ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.)

 

 

Nedre Norrland Hovrätt

2023-03-03

B 363–23

Domslut: Våldtäkt mot barn x 5, sexuellt ofredande mot barn x 4, försök till våldtäkt mot barn. 

Påföljd: Avslår överklagan.

(Hälsinglands tingsrätt B 2615–22 dömde till fängelse 6 år)

 

Svea hovrätt

2023-03-08

B 93-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Nacka Tr B 7143-22 dömde till fängelse 3 år 6 månader)

 

Svea hovrätt

2023-03-10

B 651-23 

Domslut: Grovt barnpornografibrott x4, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2, försök till våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn.

(1. 7 500 filer uppdelat i 6 811 bilder och 689 filmer, varav 1 274 bilder och 226 filmer med en total speltid om 8 timmar 16 minuter 42 sekunder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet omfattar en stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga och/eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt

 1. Innehaft 25 barnpornografiska bilder och 2

barnpornografiska filmer på en speltid på totalt 45 sekunder av målsägande

A (11 år). Han har även skildrat barn i barnpornografisk bild genom att ha tagit

bilder och filmat av pågående chattkonversationer innehållande

dokumenterade sexuella poseringar

 1. Innehaft 17 barnpornografiska bilder och 5

barnpornografiska filmer på en speltid på totalt 2 minuter och 6 sekunder av

målsägande B (11 år). Han har även skildrat barn i barnpornografisk bild genom att

ha tagit bilder och filmat av pågående chattkonversationer innehållande

dokumenterade sexuella handlingar.

 1. Har överlåtit sex barnpornografiska bilder, eller på annat sätt

gjort en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan, samt innehaft

barnpornografiskt material i form av totalt 355 filer uppdelat i 97 bilder och

258 filmer, varav 30 bilder och 144 filmer med en total speltid om 7 timmar

59 minuter 28 sekunder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Västmanlands Tr B 5726-21 dömde till fängelse 3 år)

 

Svea hovrätt

2023-03-17

B 383-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande x3, utnyttjande av barn för sexuell posering x3, sexuellt övergrepp mot barn x2, barnpornografibrott x2.

(skildrat målsäganden A (13år) i barnpornografisk bild/filmx2)

Domslut: Fastställer tingsrättens beslut.

(Nyköpings Tr B 30477-22 dömde till fängelse 3 år 6 månader)

 

Svea hovrätt

2023-03-27

B 262-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott.

(Innehaft 743 barnpornografiska bilder och 212 barnpornografiska filmer, varav 352 bilder och 188 filmer är att bedöma som grov barnpornografi.)

Påföljd: Fängelse 3år, dömer även GM för våldtäkt samt utnyttjande av barn för sexuell posering som tingsrätten frikände GM från.

(Attunda Tr B 7419-21 dömde till fängelse 1 år)

 

Svea hovrätt

2023-03-08

B 13932-22

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Uppsala Tr. B 41002-521 dömde till fängelse 1 år)

 

Svea hovrätt

2023-03-17

B 7379-22

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Nyköpings Tr. B 351-22 dömde till skyddstillsyn)

 

Svea hovrätt

2023-03-17

B 13764-21

Domslut: Våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, barnpornografibrott.

(Innehaft barnpornografiskt material i form av i vart fall 3 136 bilder och 47 filmer med en sammanlagd speltid om 4 timmar. Av bilderna utgör 1 530 särskilt hänsynslöst material och av filmerna utgör 39 särskilt hänsynslöst material.)

Påföljd: Fängelse 1 år 3 månader, ändrar även barnpornografibrott till grovt barnpornografibrott.

(Västmanlands Tr. B 2330-20 dömde till fängelse 1 år)

 

Svea hovrätt

2023-03-23

B 4781-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott, sexuellt övergrepp mot barn.

(Innehaft 39 barnpornografiska bilder, varav 16 bilder bedömts vara grova.)

Påföljd:  Fastställer tingsrättens beslut.

(Stockholms Tr. B 15227-19 dömde till villkorlig dom)

 

Svea hovrätt

2023-03-24

B 1784-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Västmanlands Tr B 6724-22 dömde till fängelse 3 år)

 

Svea hovrätt

2023-03-29

B 332-23

Domslut: OBS! 2 tilltalade. 

Grov våldtäkt mot barn x 2 (man 1 x1, båda x1), grovt barnpornografibrott x3 (Man 1 x1 Man 2 x1, båda x1) sexuellt ofredande x2 (man1 x1, man2 x1) Grovt sexuellt övergrepp mot barn x1 (man 1)

(Man 1: Innehaft 295 barnpornografiska bilder och 2 filmer, varav 72 bilder och 2 filmer där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Samt skildrat målsägande 1 i 97 barnpornografiska bilder. 

Han har sedan gjort en av bilderna tillgänglig för en annan person.

Skildrat målsägande 2 i 20 barnpornografiska bilder.

Man 2: Innehaft 5 516 bilder

och 91 filmer med en speltid om totalt ca 2 tim och 24 min, varav 1 650

bilder och 84 filmer med en speltid om ca 2 tim och 20 min, utgör material

där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

Brottet bör bedömas som grovt, eftersom övergreppsmaterialet innefattar ett

särskilt stort antal bilder och filmer. Vidare förekommer barnpornografiskt material där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst

sätt).

Påföljd:

Man 1: Fasthåller tingsrättens beslut om fängelse.

Man 2: Fängelse 5 år 2 månader

(Nyköpings Tr, B 1635-22 dömde Man 1: Fängelse 11 år 6 månader

Man 2: Fängelse 5 år 4 månader)

 

Hovrätten Skåne/Blekinge

2023-03-29

B 4455-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn

Påföljd: Frikänner.

(Helsingborgs Tr. B 5096-22 dömde till ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt att rapportera samt ungdomstjänst 150 timmar)

 

Hovrätten Skåne/Blekinge

2023-03-30

B 4238-22 

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(1.har spridit en barnpornografisk film med en speltid om 23 sekunder, vilken utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
2. Innehaft tre barnpornografiska bilder, varav ett utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 11 st barnpornografiska filmer, sammanlagd speltid om 12 minuter och 39 sekunder, varav 10 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, sammanlagd speltid om 12 minuter och 28 sekunder)

Påföljd: Dömer i ett fall av barnpornografi till villkorlig dom i förening med dagsböter 80 om 50 kr.

(Helsingborgs Tr. B 3651-22 frikände

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2023-03-30

B 4655–22

Domslut: Sexuellt ofredande. OBS! 3 tilltalade, 1 kvinna 27år. Man1: 77 år. Man 2: 47 år

Påföljd: Avskriver målet, tingsrättens dom står därför fast. 

(Helsingborgs Tr. B 1198–22 dömde till man1: fängelse 1 år man2: fängelse 3 år, kvinnan frikändes)

 

Hovrätten i Väst

2023-03-10

B 4222-22

Domslut: Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Tingsrättens beslut upphävs och åtalet ogillas.

(Göteborgs Tr. B B 16348-20 dömde till fängelse 1 år.)

 

Hovrätten i Väst

2023-03-10

B 1606-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2, sexuellt ofredande m.m.

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom och dömer till fängelse 3 år 9 månader. Dömer även för åtalet tingsrätten friade för.

(Borås Tr. B 1525-22 dömde till 3 år, friade från 1 åtal om våldtäkt mot barn.)

 

Hovrätten i Väst

2023-03-16

B 1341-23

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2, våldtäkt mot barn x4, sexuellt ofredande.

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

bestämmer påföljden till fängelse 6 år.

(Uddevalla Tr. B 2425-22 dömde till 4 år 6 månader)

 

Nedre Norrland hovrätten

2023-03-14

B 754-22 

Domslut: Försök till våldtäkt mot barn.
Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom och frikänner mannen.

(Tidigare Östersunds tr B 1552-21 där domen blev fängelse 1 år och 6 månader)

 

Övre Norrland hovrätten

2023-03-24

B 128-23

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 2 år och 6 månader.

(Lycksele Tr. B 527-22 dömde till 2 år)

 

Övre Norrland hovrätten

2023-03-30

B 1247-22 

Domslut: Sexuellt ofredande m.m.

Påföljd: Fängelse 3 månader.

(Umeå Tr. B 1427-22 dömde till skyddstillsyn.)

 

***********************

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

 

4 thoughts on “Domar från tingsrätter och hovrätter mars 2023

 1. Denna gången har hovrätten skärpt straffen för de som våldtagit barn.

  Det gillas. Nu väntar man med spänning för att se vad som händer med den dom där påföljden blev 14 år. Vågar man hoppas på en skärpning? Peppar och trä.

  Södertörn har haft fullt upp. Vad händer där?

 2. Jag hittade inte Attunda, men det är väl för att det inte fanns något att rapportera om hoppas jag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X