Sponsorer
Bild som illustrerar domar

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas 69 domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.

Domar från tingsrätter

 

Attunda

2024-01-17

B 292-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 39 år)

(Har innehaft samt betraktat barnpornografiskt material. Innehavet bestod av totalt 70 barnpornografiska filer, varav 36 bilder samt 34 filmer med en total speltid om 4 timmar och 58 minuter. Det hände den 13 januari 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom särskilt unga barn skildras i övergreppsmaterialet samt då 13 filmer, med en total speltid om 3 timmar och 19 minuter, är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial då barn utsätts för övergrepp bland annat bestående i vaginala penetrationer av manligt kön.

Samt åtalad för: Narkotikabrott.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

Blekinge

2024-01-04

B 2132-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 71 år)

(Har genomfört sexuella handlingar, som med hänsyn till kränkningens art är jämförliga med samlag med målsäganden som var under 15 år. Åtalad har hållit en vibrator/dildo mot och även fört in den i målsägandens underliv. Vidare har han förmått målsäganden att hålla vibratorn/dildon mot hans underliv. Det hände den 19 juli 2023.)

Påföljd: Fängelse 3 år, 6 månader.

——-

2024-01-10

B 3019-23

Domslut: Barnpornografi x 2. (Åtalad: 18 år)

(1.1 Har via Snapchat spridit eller tillgängliggjort för andra en barnpornografisk film, 1 minut och 1 sekund lång, som visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 2 augusti 2021.

1.2 Har via Snapchat spridit eller tillgängliggjort för andra en barnpornografisk film, 1 minut och 1 sekund lång, som visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 31 december 2021.)

Påföljd: Frikänns.

———

2024-01-26

B 2744-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn x6. (Åtalad: Man 38 år)

(1.1 Har förmått NN A som var under 15 år att utföra oralsex på honom. Det hände den 27 maj 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.2 Har förmått NN B som var under 15 år att utföra oralsex på honom. Det hände den 27 maj 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.3 Har förmått NN A som var under 15 år att utföra oralsex på honom. Det hände den 15 juni 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.4 Har förmått NN B som var under 15 år att utföra oralsex på honom. Det hände den 15 juni 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.5 Har haft vaginalt samlag med NN A som var under 15 år. Vidare har han förmått NN A att utföra oralsex på honom vilket är jämförbart med samlag. Det hände någon gång mellan den 7 juli 2023 och den 9 juli 2023.

1.6 Har haft vaginalt samlag med NN B som var under 15 år. Vidare har han förmått NN B att utföra oralsex på honom vilket är jämförbart med samlag. Det hände någon gång mellan den 7 juli 2023 och den 9 juli 2023.)

Påföljd: Fängelse 5 år.

Borås

2024-01-26

B 3186-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 37 år)

(Har innehaft 255 filer barnpornografiska bilder bestående av 129 bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial och 123 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst material samt 2 filmer om en speltid sammanlagt om cirka en minut som är att betrakta som särskilt hänsynslöst material. Det hände någon gång den 9 maj 2023.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå frivårdens behandlingsprogram SEIF. Övervakare utses av frivården.

——– 

2024-01-30

B 3312-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 37 år)

(1.1 Har ofredat NN, som vid tillfället var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet. Detta genom att, efter att ha satt sig tätt intill målsäganden, först vidrört hennes mage omedelbart nedanför hennes bröst, samt strax därefter vidrört hennes skrev. Det hände mellan den 25 augusti 2023 och den 26 augusti 2023.

1.2 Har ofredat NN, som vid tillfället var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet, genom att under förevändning att han skulle bädda ner henne i den soffa hon sov i, vidrört hennes rumpa. Det hände den 26 augusti 2023.)

Påföljd: Villkorlig dom 90 dagsböter om 50 kr.

 

Eskilstuna

2024-01-26

B 4039-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 49 år)

(Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med målsäganden A som var 4 år vid tillfället. Den sexuella handlingen har bestått i att han har stoppat/fört in ett eller flera fingrar i underlivet på målsäganden. Det hände den 29 oktober 2023.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 8 månader.

Falun

2024-01-18

B 3926-23

Domslut: Försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(Har försökt genomföra en sexuell handling med NN 7, som var 5 år, genom att föra in sin hand innanför NN 7:s byxor och/eller kalsonger och beröra NN 7:s könsorgan. Det hände någon gång den 13 oktober 2023.

Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas eller sådan fara var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt på grund av barnets låga ålder.

Även åtalad för: Olaga frihetsberövande på målsägande: 

Har berövat NN 7, 5 år, friheten genom att föra bort honom. Bortförandet har bestått i att han förmått NN 7 att följa med honom till hans bostad och stanna kvar där till polisen avbrutit händelsen. Det hände den 13 oktober 2023.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader.

——–

2024-01-18

B 3352-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har genomfört ett vaginalt och analt samlag med A som var 14 år och därmed under 15 år. Det hände nattetid den 18 augusti 2023 i *** parken. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han använt våld mot målsäganden genom att han tagit ett allt hårdare tag runt axlarna/ i armen på NN samt fört henne till en plats i parken där han genomfört samlagen varvid han även otillbörligen utnyttjat att hon med hänsyn till omständigheterna befann sig i en särskilt utsatt situation.

Samt åtalad för: Folkbokföringsbrott och missbruk av urkund.)

Påföljd: Fängelse 4 år, 6 månader.

——–

2024-01-26

B 2932-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 25 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag, med NN 1 som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han fört in fingrar i NN 1:s underliv, berört henne sexuellt på bröst och lår innanför hennes kläder samt kysst henne. Det hände den 5 augusti 2023.

2. Har försökt genomföra ett oralt samlag med NN 5 som var under 15 år. Han har yttrat att NN 5 skulle suga av honom eller liknande med samma innebörd samt tagit tag och tryckt NN 5:s huvud mot sitt blottade könsorgan i syfte att han skulle genomföra oralt samlag med henne. Handlingen avbröts genom att NN 5 lyckades ta sig ur greppet. Det hände den 5 augusti 2023.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller sådan fara var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Samt åtalad för: Olovlig anskaffande av alkohol.)

Påföljd: Fängelse 4 år.

——–

2024-01-31

B 4452-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft och spridit en barnpornografisk video eller på annat sätt gjort en sådan video av barn tillgänglig för någon annan på sociala medier. Det hände den 27 oktober 2021.

Videon bedöms visa särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, det vill säga material på barn som är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Frikänns.

 

Göteborg

2024-01-17

B 67-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film, vilken har utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 11 februari 2022 och den 16 januari 2023.)

Påföljd: 100 dagsböter om 70 kr.

——– 

2024-01-23

B 9151-23

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Sexuellt övergrepp. (Åtalad: Man 25 år)

(1. Har skildrat NN 1, som vid tidpunkten var under 18 år, i pornografisk bild. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 9 oktober 2018.

2. Har genomfört en sexuell handling med NN 1 som inte deltog frivilligt. Åtalad har därvid otillbörligt utnyttjat att NN 1 på grund av sömn befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2018 och den 31 december 2018.)

Påföljd: Villkorlig dom, samhällstjänst 140 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 5 månader dömts ut.

——– 

2024-01-23

B 19245-22

Domslut: Sexuellt ofredande av barn. (Åtalad: Man 56 år)

(Har ofredat NN, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN sexuella integritet, genom att ta på hennes bröst. Det hände den 26 augusti 2022.

Samt åtalad för: Misshandel och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Samhällstjänst 20 timmar. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut.

——– 

2024-01-30

B 6382-22

Domslut: Sexuellt ofredande x6. (Åtalad: Man 71 år)

(1.1 Har någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 14 april 2022, sexuellt berört NN4 som vid tillfället var 12 år. Härvid har han försökt ta på NN4 innanför byxorna genom att vidröra hennes svank och/eller rumpa.

1.2 Har någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 14 april 2022, sexuellt berört NN7 som vid tillfället var 12 år. Härvid har han dragit ned NN7:s tröja vid brösten.

1.3 Har någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 14 april 2022, skickat en bild på sitt eller annans nakna könsorgan till NN4 som vid tillfället var 12 år. Han har härmed sexuellt ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

1.4 Har någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 14 april 2022 t, skickat en bild på sitt eller annans nakna könsorgan till NN7 som vid tillfället var 12 år. Han har härmed sexuellt ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

1.5 Har någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 14 april 2022, skickat en bild på sitt eller annans nakna könsorgan till NN26 som vid tillfället var 13 år. Han har härmed sexuellt ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet

1.6 Har någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 14 april 2022, skickat en bild på sitt eller annans nakna könsorgan till NN27 som vid tillfället var 13 år. Han har härmed sexuellt ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.)

Påföljd: Skyddstillsyn, särskilt behandlingsplan. Ska genomgå behandling enligt den bifogade planen. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

Halmstad

2024-01-23

B 2539-22/B632-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 29 år)

(1.1 Har innehaft sammanlagt 703 barnpornografiska filer, varav 472 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial, 39 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 113 filmer med en total speltid på ca 8 timmar 52 minuter är att betrakta som övergreppsmaterial och 79 filmer med total speltid på ca 22 timmar 27 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 30 december 2021 och den 26 april 2022.

1.2 Har innehaft en barnpornografisk film med speltid 29 sekunder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Benjamin Duljevic har spridit och överlåtit materialet genom att via Snapchat skicka filmen till 241 personer. Det hände den 1 januari 2023.

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader.

OBS! Tidigare dömd: Dömdes senast den 30 december 2021 till två månaders fängelse för barnpornografibrott. Han blev villkorligt frigiven den 29 april 2022.

——– 

2024-01-24

B 1490-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 60 år)

(Har mellan den 25 juni 2021 och den 2 november 2022, innehaft och/eller betraktat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild som han berett sig tillgång till. Han har den 2 november 2022 innehaft 349 filer barnpornografiskt material, 173 bilder och 176 filmer, varav 42 bilder och 108 filmer har bedömts som grovt material. Den totala speltiden för filmerna är ca 5 timmar och 36 minuter, varav 4 timmar och 26 minuter avser filmer innehållande grovt material. 

Han har vidare under perioden 25 maj 2022 till den 13 oktober 2022, vid fyra tillfällen gjort totalt 6 filer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn tillgängliga för annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser bilder och filmer där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för penetrationer och materialet utgör dokumentation av verkliga övergrepp.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Haparanda

2024-01-24

B301-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 4. Sexuellt ofredande x2. (Åtalad: Man 70 år)

(1.1 Har vid upprepade tillfällen penetrerat målsäganden NN 9:s anus med sina fingrar, förmått NN 9 att suga på hans penis och slickat på NN 9:s könsorgan. NN 9 var under 15 år vid samtliga tillfällen. Det hände mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2020.

1.2 Har vid ett tillfälle penetrerat NN 13:s vagina med sina fingrar och vid ett annat tillfälle slickat i och på NN 13:s könsorgan. NN 13 var under 15 år. Det hände mellan den 1 juni 2016 och den 1 september 2019.

2.1 Har försökt genomföra en handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 9 som var under 15 år. Han har förmått NN 9 att trä på en kondom på hans penis och han har därefter försökt penetrera NN9:s anal med sin penis. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2020.

3.1 Har vid ett stort antal tillfällen förmått NN 9 att:

 – Smiska honom på rumpan med diverse föremål. 

– Penetrera hans anal med olika föremål och sexleksaker.

– Onanera åt honom. 

– Använda sexleksaker på sitt könsorgan och genom penetration av sitt anus.

Han har även tagit på NN 9:s könsorgan med sin hand. Det hände vid ett tillfälle då han och NN 9 badade i en mindre pool. NN 9 var under 15 år vid samtliga tillfällen. Det hände mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2020

3.2 Har förmått NN 13 företa sexuella handlingar genom att förmå henne att använda sexleksaker på sig själv. Han har även sexuellt berört NN 13:s könsorgan och vid upprepade tillfällen förmått henne att sitta i hans knä så att hans penis berört hennes könsorgan. NN13 var under 15 år. Det har hänt upprepade gånger mellan den 1 juni 2016 och den 1 september 2019.

4.1 Har på olika sätt berört NN 9:s bröst och rumpa, förmått henne att titta på pornografisk bild och film, gnuggat sitt kön mot hennes kropp samt förmått henne att kissa i skålar. Samtliga gärningar har varit ägnade att kränka NN 9:s sexuella integritet. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2020.

4.2 Har vid upprepade tillfällen berört NN 13:s bröst och rumpa och förmått henne att titta på pornografisk bild och film, vilket har varit ägnat att kränka NN 13:s sexuella integritet. Det har hänt vid upprepade tillfällen mellan den 1 juni 2016 och den 1 september 2019.)

Påföljd: Fängelse 6 år.

 

Helsingborg

2024-01-29

B 8709-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(Har innehaft och/eller betraktat sammanlagt åtta barnpornografiska filer, varav fyra bilder och fyra filmer, och allt utom en bild utgör särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 26 oktober 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 260 kr. 

 

Hälsingland

2024-01-31

B 2532-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 4 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 19 oktober 2022 och den 20 oktober 2022.

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 4 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 20 oktober 2022 och den 3 december 2022.)

Påföljd: Frikänns.

 

Linköping

2024-01-23

B 416-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.  (Åtalad: Man 33 år)

(Har genomfört sexuell handling med NN 1 som var 14 år vid tillfället. Det hände någon gång mellan den 22 februari 2013 och den 24 februari 2013. Den sexuella handlingen bestod i att han förmått/låtit NN 1 att onanera åt honom och han har även fört in sina fingrar i NN 1:s underliv. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.)

Påföljd: Frikänns.

——– 

2024-01-30

B 4400-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har innehaft en barnpornografisk film som bedöms som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 25 oktober 2021.

1.2 Har innehaft 35 barnpornografiska bilder, varav 18 är att bedöma som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 31 augusti 2022.)

Påföljd: Ungdomstjänst 50 timmar.

 

Luleå

2024-01-23

B 2570-23 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 24 år)

(Har innehaft 151 barnpornografiska filer, varav 143 bilder och 8 filmer. Av filerna är 33 bilder och 5 filmer, med en total speltid på ca 2 min, att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 4 maj 2023.)

Påföljd: Fängelse 8 månader. 

——–

2024-01-30

B 2789-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 38 år)

(Har innehaft 12 236 barnpornografiska bilder och 431 barnpornografiska filmer med en total uppspelningstid om ca 32 timmar. Av dessa är 2 960 bilder och 351 filmer med en total uppspelningstid om drygt 24 timmar att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial föreställande barn som bland annat penetreras analt, oralt och vaginalt och där deras rörelsefrihet hindras genom att deras händer och fötter binds fast. Han har vidare spridit i vart fall 11 filer med barnpornografiskt innehåll. Det hände någon gång mellan den 30 mars 2021 och den 30 september 2021. Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet av barnpornografiskt material har avsett en stor mängd bilder och filmer där barn har utsatts för våld och tvång och utnyttjats på särskilt hänsynslösa sätt samt att han spridit filer med barnpornografiskt innehåll.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 2 månader.

 

Lund

2024-01-17

B 5630-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har gjort en barnpornografisk film tillgänglig för annan genom att vid två tillfällen skicka filmen via Snapchat. Det hände den 7 september 2021.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Frikänns dock från barnpornografibrott.

 

Lycksele

2024-01-23

B 717-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft barnpornografiskt material i form av 23 bilder, varav 3 bilder bedöms som särskilt hänsynslöst material, samt 13 filmer om totalt 45 min och 25 sek speltid, varav 34 min och 35 sek bedöms som särskilt hänsynslöst material. Det hände någon gång mellan den 21 december 2018 och den 25 december 2018.)

Påföljd: Villkorlig dom, 60 dagsböter om 50 kr.

 

Malmö

2024-01-16

B 10697-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har innehaft och spridit, eller på annat sätt gjort en barnpornografisk film, med en total speltid om 59 sekunder, tillgänglig för annan genom Snapchat. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 14 oktober 2021.

1.2 Har innehaft och spridit, eller på annat sätt gjort två barnpornografisk filmer, med en total speltid om 1 min 58 sekunder, tillgänglig för annan genom Snapchat. Filmerna har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 14 oktober 2021.)

Påföljd: Ungdomstjänst 35 timmar.

 

Mora

2024-01-16

B 589-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har ofredat NN 4, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4:s sexuella integritet, genom att kyssa målsäganden och med sin hand ta på målsägandens underliv innanför kläderna. Det hände den 15 april 2023.)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 50 kr.

 

Nacka

2024-01-25

B 8816-22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(1. Har genomfört en handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med NN 1 som var 13 år. Har penetrerat målsägandens slida med sina fingrar, samt tagit tag i målsägandens ena hand och tryckt den mot sin penis och därefter fört hennes hand upp och ned. Det hände mellan den 12 november 2022 och den 13 november 2022.

2. Har berört NN 1, som var 13 år, sexuellt och förmått henne medverka i handling med sexuell innebörd. Han har tagit och klämt på NN 1s rumpa och bröst. Vid samma tillfälle har han kysst och fört in sin tunga i NN 1:s mun. Det hände mellan den 12 november 2022 och den 13 november 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 50 kr.

 

Norrköping

2024-01-30

B 3993-18

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 48 år)

(Har blottat sig och onanerat inför NN, som vid tillfället var 10 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 22 november 2018 vid resecentrum och under färd med spårvagn.)

Påföljd: Fängelse 2 månader.

 

Nyköping

2024-01-26

B 3988-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Hen 18 år

(Har gjort en film med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiska film) tillgänglig för annan. I vart fall har hen innehaft filmen. Filmen är att bedöma som särskilt hänsynslös. Det hände den 11 september 2021.)

Påföljd: Frikänns.

 

Solna

2024-01-24

B 7108-23 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 57 år)

(1. Har via en chattjänst skickat meddelanden till NN 4 där han försökt förmå NN 4 att via tjänsten utföra en sexuell posering genom att uppmana NN 4 att ta av sig tröjan och därigenom uppvisa sin delvis avklädda kropp för honom. NN 4 var vid tillfället 12 år gammal. Det hände den 14 mars 2022.

2. Har ofredat NN 4, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet, genom att i en chattjänst onanera framför NN 4 samt skicka meddelanden med sexuell innebörd. NN 4 var vid tillfället 12 år gammal. Det hände den 14 mars 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom, samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut. 

——–

2024-01-25

B 8947-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 38 år)

(Har vid flera tillfällen genomfört vaginala och orala samlag med NN 1 som var 14 år gammal. Det hände mellan den 1 juni 2023 och den 30 oktober 2023.)

Påföljd: Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

——–

2024-01-31

B 91-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(Har innehaft 187 barnpornografiska filmer med en total speltid om 16 timmar och 57 min samt 778 barnpornografiska bilder. Av dessa är 118 filmer, med en total speltid om 9 timmar och 49 minuter, samt 411 bilder att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände den 4 december 2020.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 240 timmar Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år ha dömts ut.

 

Sundsvall

2024-01-04

B 2686-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 39 år)

(1.1 Har på ett externt minneskort på en pekdator innehaft 17 barnpornografiska bilder samt 38 barnpornografiska filmer varav två av filmerna innehåller grovt barnpornografiskt material. Det hände mellan den 16 juli 2020 och den 12 oktober 2021.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till filmerna och deras längd.

1.2 Har innehaft 2 591 barnpornografiska bilder, varav 413 bilder innehållit grovt barnpornografiskt material, samt 293 barnpornografiska filmer, varav 14 filmer innehåller grovt barnpornografiskt material. Det hände någon gång mellan den 5 februari 2020 och den 16 juni 2020.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora mängden grovt barnpornografiskt material.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott x2 och rattfylleri.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 3 månader.

OBS! Tidigare dömd: Den 5 juni 2019 dömdes för sexuellt ofredande och barnpornografibrott till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar.

——–

2024-01-24

B 3165-23

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 57 år)

(Har genomfört en sexuell handling med MA som var 13 år då han smekt hennes kropp och underliv/puppa med sina fingrar och sin hand samt pussat henne på munnen. Det hände den 3 december 2023.

Brottet ska rubriceras som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, att målsäganden legat och sovit vid tidpunkten för gärningen och därmed befunnit sig i en särskilt utsatt situation, att han är närstående till målsäganden och haft en omsorgsroll samt att han utnyttjat det förtroende han haft att ha tillsyn över målsäganden när hon ligger i sin säng. Genom dessa omständigheter har han visat särskild hänsynslöshet)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Södertörn

2024-01-23

B 8716-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(Har ofredat NN, som var 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att sexuellt beröra henne genom att med handen ta på målsägandens rumpa utanpå hennes kläder. Det hände den 10 maj 2023.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 100 kr.

——–

2024-01-31

B 14097-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft 202 barnpornografiska filer i form av bilder och filmer. Av dessa har 173 bilder och 25 filmer bedömts såsom övergreppsmaterial av normalgraden och 4 bilder bedömts såsom särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände från okänt datum till och med den 20 juli 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

Uddevalla

2024-01-04

B 1497-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har genomfört ett vaginalt samlag med sekretess A, 12 år gammal. Det hände någon gång mellan den 24 juni 2021 och den 26 juni 2021.

1.2 Har genomfört ett vaginalt samlag med sekretess A, 14 år gammal. Det hände någon gång mellan den 28 april 2023 och den 29 april 2023.

Samt åtalad för: Grov olovlig körning.)

Påföljd: Fängelse 3 år, 6 månader.

——– 

2024-01-09

B 2294-21

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 59 år)

(Har innehaft 168 barnpornografiska bilder varav fem av dem har varit s.k. rörliga bilder. Det hände den 4 maj 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Föreskrift: Ska genomgå behandlingsprogrammet SEIF. Övervakare utses av frivården.

 

Uppsala

2024-01-17

B 7171-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 36 år)

(1.1 Har till annan via internet (Snapchat) delat en 49 sekunder lång särskilt hänsynslös barnpornografisk film där en ung pojke våldtas oralt av en vuxen man. Det hände den 4 augusti 2021.

1.2 Har innehaft barnpornografiskt material i form av 175 övergreppsbilder, varav 13 är att betrakta som särskilt hänsynslösa, tre filmer övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 1 minut 19 sekunder samt två filmer särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 1 minut 22 sekunder. Det hände den 10 november 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: ska genomgå behandlingsprogrammet SEIF Övervakare utses av frivården. 

——–

2024-01-23

B 9500-22

Domslut: Barnpornografibrott x 2. (Åtalad: 60 år)

(1.1 Har gjort en barnpornografisk bild tillgänglig för annan. Det hände den 1 mars 2021.

1.2 Har innehaft 260 barnpornografiska bilder varav 48 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände den 9 december 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: ska delta i den programverksamhet som frivården bestämmer. Övervakare utses av frivården.

 

Värmland

2024-01-29

B 5069-23

Domslut: Försök till grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år) 

(Har försökt att genomföra vaginalt, analt eller oralt samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden NN 10 som var under 15 år. Han har därvid tagit tag i målsägandens kropp och ställt målsäganden upp samt därefter tagit tag i målsägandens byxor vid låren och försökt dra ner målsägandens byxor. Vidare har han sedan målsäganden dragit sig loss och sprungit iväg följt efter målsäganden och försökt dra ut/få ut målsäganden ur en bil när målsäganden försökt lämna platsen. Det hände den 12 oktober 2023 på och vid en busstation.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. 

Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och då han visat särskild hänsynslöshet genom att han följt efter målsäganden när målsäganden försökt lämna platsen.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande, misshandel och olaga hot.)

Påföljd: Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

 

Växjö

2024-01-11

B 1714-23

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(1. Har via snapchat försökt förmå Sekretess A och Sekretess B, som var 11 år gamla, att skicka bilder på sina bröst till honom. Det hände den 29 november 2022.

2. Har ofredat Sekretess A och Sekretess B, som var 11 år gamla, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A och Sekretess B:s sexuella integritet, genom att via snapchat skicka bilder och filmer på sig själv av sexuell natur till dem. Det hände den 29 november 2022.)

Påföljd: Tidigare utdömd påföljd ska avse även den nya brottsligheten. (Ungdomstjänst 30 timmar., Växjö tingsrätt Avdelning 2, 2023-12-11, B4013/23), frias dock från försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

——–

2024-01-29

B 5949-23

Domslut: 1. Barnpornografibrott x2. 2. Grovt barnpornografibrott x3. (Åtalad: Man 39 år)

(1.1 Har innehaft och spridit eller på annat sätt gjort tillgängligt för annan 55 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 4 timmar, 17 minuter och 1 sekund. Det hände den 8 september 2023.

1.2 Har innehaft och spridit eller på annat sätt gjort tillgänglig för annan 8 stycken barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 7 minuter och 24 sekunder. Det hände den 3 november 2023.

2.1 Har innehaft och spridit eller på annat sätt gjort tillgängligt för annan 53 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om två timmar, 35 minuter och 47 sekunder samt tre barnpornografiska bilder. Av dessa filmer är 25 filmer att betrakta som särskilt hänsynslösa med en total speltid om 48 minuter och 56 sekunder. Samtliga tre bilder är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände den 20 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt unga barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.

2.2 Har innehaft och spridit eller på annat sätt gjort tillgänglig för annan 69 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 37 minuter och 54 sekunder. Av dessa filmer är 66 filmer att betrakta som särskilt hänsynslösa med en total speltid om 37 minuter och 15 sekunder. Det hände den 28 september 2023. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt unga barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.

2.3 Har innehaft 45 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 23 minuter och 16 sekunder samt 2 813 barnpornografiska bilder. Av dessa filmer är 34 filmer att betrakta som särskilt hänsynslösa med en total speltid om 16 minuter och 9 sekunder. Av bilderna är 704 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände den 21 november 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt unga barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 4 månader.

 

Ystad

2024-01-02

B 2646-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x7.  2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 71 år)

(1.1 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år, han har därvid slickat på Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2008 och den 31 maj 2009.

1.2 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år, han har därvid tryckt sin penis mot Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2010 och den 1 januari 2011.

1.3 Har haft samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han har därvid fört in sin penis i Sekretess A:s slida. Han har även tryckt sin penis mot Sekretess A:s mun, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2011 och den 31 augusti 2012.

1.4 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han har därvid tryckt sin penis mot Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2011 och den 31 augusti 2012. 

1.5 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han har därvid tryckt och fört sin penis mot Sekretess A:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2011 och den 31 december 2014.

1.6 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess B som var under 15 år. Han har därvid fört in fingrar i Sekretess B:s slida. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2014 och den 31 augusti 2014.

1.7 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess B som var under 15 år. Han har därvid slickat på Sekretess B:s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2014 och den 31 augusti 2014.

2.1 Har masserat Sekretess B:s underliv. Sekretess B var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2010 och den 31 augusti 2010.

2.2 Har masserat Sekretess C:s underliv. Sekretess C var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2014 och den 31 augusti 2014.)

Påföljd: Fängelse 6 år.

——– 

2024-01-08

B 3417-21

Domslut: Barnpornografibrott x 2. (Åtalad: Man 32 år)

(1.1 Har innehaft sammanlagt 78 barnpornografiska bilder, varav 30 bilder är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 48 bilder är övergreppsmaterial, samt 3 filmer med total speltid 1 min 19 sekunder som är övergreppsmaterial och 23 filmer med total speltid 20 min 24 sekunder som är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och en film med speltid 1 min 50 sekunder som är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 16 juli 2020 och den 17 november 2021.

1.2 Har via Kik spritt i vart fall två barnpornografiska filmer, varav en är övergreppsmaterial med speltid om 1 min 57 sekunder och en är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med speltid om 1 min 6 sekunder. Det hände den 7 september 2020.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska delta i den programverksamhet som Frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.

——– 

2024-01-29

B 3857-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 71 år)

(Har den 18 december 2022 i målsägandens bostad inom Simrishamns kommun, sexuellt berört NN3, född 2015, genom att föra in en hand mellan hennes ben och röra vid hennes könsorgan utanpå trosorna.)

Påföljd: Villkorlig dom samhällstjänst 100 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

——–

2024-01-30

B 3167-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har haft analt och oralt samlag med NN 4 som var 13 år gammal. Det hände den 29 september 2023.)

Påföljd: Fängelse 3 år, 6 månader.

 

Ångermanland

2024-01-16

B 3096-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(Har innehaft och betraktat bilder i form av en 54 sekunder lång film som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 14 november 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 50 kr.

 

Örebro

2024-01-18

B 6773-23 

Domslut: Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har den 23 maj 2022 innehaft barnpornografiskt material i form av två filmer och en bild.)

Påföljd: 40 dagsböter om 340 kr.

——–

2024-01-19

B 5758-23

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 29 år)

(1. Har någon gång under perioden mellan den 7 september 2020 och den 16 oktober 2020, via internet berett sig tillgång till samt innehaft 430 bilder och 7 filmer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, varav 214 bilder och 7 filmer (sammanlagd uppspelningstid 52 minuter 57 sekunder) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom materialet rör en stor mängd bilder och filmmaterial som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2. Har den 28 april 2021, innehaft 11 bilder och 7 filmer (sammanlagd uppspelningstid 56 minuter) med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, varav 3 bilder och 2 filmer (sammanlagd uppspelningstid 40 minuter 27 sekunder) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå kriminalvårdens behandlingsprogram SEIF. Övervakare utses av frivården. 

——– 

2024-01-24

B 5464-23 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 74 år)

(Har den 23 september 2022, innehaft 8 013 barnpornografiska fotografier och bilder samt fem anteckningsböcker som innehåller fotografier och bilder som skildrar barn i pornografisk bild.

Samt åtalad för: Våld mot tjänsteman.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 100 timmar Föreskrift: Ska genomgå påverkansprogrammet SEIF. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

 

Östersund

2024-01-16

B 3763-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har fört in sina fingrar i sekretess NN 1:s underliv, pressat sin penis mot sekretess NN1:s underliv samt tagit på hennes bröst och rumpa. Sekretess NN1 var vid tidpunkten 14 år gammal och befann sig i en särskilt utsatt situation till följd av berusning. Det hände någon gång mellan den 1 november 2022 och den 2 november 2022.)

Påföljd: Ungdomstjänst 75 timmar.

 

********************************

Domar från hovrätter

 

Svea hovrätt

2024-01-12

B 14365-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x2 (Åtalad: Man 23 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 4 som var 14 år gammal och inte deltog frivilligt. Han har otillbörligen utnyttjat att målsäganden på grund av personliga omständigheter, såsom bland annat drogberoende samt drogpåverkan, befann sig i en särskilt utsatt situation.

1.2 Har haft analt samlag med NN 4 som var 14 år gammal och inte deltog frivilligt. Han har otillbörligt utnyttjat att målsäganden på grund av personliga omständigheter, såsom bland annat drogberoende, befann sig i en särskilt utsatt situation. Det hände någon gång mellan den 25 mars 2022 och den 15 september 2022.

Samt åtalad för olaga hot mot målsägande: Har hotat NN 4 genom att fälla uttalanden samt skicka meddelanden av innebörd att han skulle skada/döda NN4 och en annan person. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 30 augusti 2022.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och ogillar åtalen för våldtäkt mot barn, men dömer för olaga hot till 40 dagsböter om 50 kr.

(Södertörns Tr. B 7398-23 dömde till 3 år 6 månader.)

——–

2024-01-15

B 12586-22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 38 år)

(Har dragit upp NNs tröja och sugit på hennes bröst samt uppmanat henne att suga på hans kön, har tagit på NNs bröst och underliv. Målsäganden var 14 år. Det hände den 10 juni 2021)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Nyköpings Tr. B 2919-21 dömde till fängelse 4 månader.)

——–

2024-01-16

B 15488-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har, tillsammans och i samförstånd med annan person, under tvång förmått NN 1 att utföra oralsex på dem. Målsäganden var 12 år gammal vid händelsen. Tvånget har bestått i att trycka in målsäganden mot väggen i hörnet av en trappuppgång, hålla fast henne samtidigt som hon trycktes ner på knä på golvet. Därefter har målsägandens huvud hållits fast och gärningspersonerna har, i tur och ordning, tryckt in sina penisar i hennes mun och tvingat målsäganden till att suga medan den andra höll vakt. Det hände den 26 juli 2023.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Falu Tr. B 2840-23 dömde till fängelse 5 år.)

——–

2024-01-16

B 6382-23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn x2. 2. Grovt sexuellt utnyttjande av underårig. (Åtalad: Man 88 år)

(1.1 Har berört Sekretess 1 i underlivet och fört in fingrar i hennes slida, en gärning som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Sekretess 1 var tio eller elva år. Det hände någon gång den 1 april 2005 – 31 januari 2007.

1.2 Har berört Sekretess 1 i underlivet och fört in fingrar i hennes slida, en gärning som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Sekretess 1 var elva år. Det hände någon gång den 1 september 2006 – 31 januari 2007

2. Har berört Sekretess 1 i underlivet samt rört och tryckt med sina fingrar mellan hennes yttre blygdläppar och på hennes clitoris. Sekretess 1 var åtta till tio år. Det hände någon gång den 1 juli 2003 – 31 mars 2005.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer för våldtäkt mot barn x2 till skyddstillsyn och ska genomgå den behandling som frivården finner lämplig.

(Mora Tr. B 339-22 frikände.)

——–

2024-01-17

B 16071-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 1 som var 13 år vid tillfället och som inte deltog frivilligt. Det hände den 19 mars 2023.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Västmanlands Tr. B 2274-23 dömde till fängelse 3 år 2 månader samt.)

——–

2024-01-24

B 13546-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 80 år.)
(Har innehaft drygt 3 000 barnpornografiska bilder varav över 1 000 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2018 och den 30 augusti 2018.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 5 månader.

(Uppsalas Tr. B 5047-21 dömde till fängelse 6 månader.)

 

Hovrätten i Väst

2024-01-17

B 7455-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 30 år)

(Har genomfört ett oralt och vaginalt samlag med NN 2 som vid tidpunkten var 14 år. Det hände den 30 juli 2023.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Göteborgs Tr. B 13376-23 dömde till fängelse 3 år)

——–

2024-01-19

B 6970-23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn x4. 2. Sexuellt ofredande mot barn. 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x5. 4. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 64 år)

(1.1 Har utfört sexuella handlingar på A, född 2010, (6 år vid händelsen) som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag genom att dra ner A:s byxor och kalsonger, smekt/onanerat A:s snopp samt även genomfört oralt samlag på A genom att suga på A:s snopp. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2016.

Brottet bör bedömas som grovt dels med anledning av att gärningen inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av barnet genom att det omfattat flera sexuella moment och skett upprepade gånger, dels med hänsyn till målsägandens låga ålder och med hänsyn till barnets nära relation till honom.

1.2 Har genomfört ett oralt samlag på A som är född 2010 genom att suga på A:s snopp, samt förmått A att utföra ett oralt samlag på honom genom att A sög på hans penis. Vid samma tillfälle har han även utfört annan sexuell handling på A genom att smeka honom på hans snopp. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 30 juni 2023.

1.3 Har genomfört ett oralt samlag på A som är född 2010 genom att suga på hans snopp, samt även förmått A att utföra ett oralt samlag på honom genom att A sög på hans penis. Vid samma tillfälle har han utfört andra sexuella handlingar på A genom att smeka på hans snopp, smeka på A:s kropp med sin egen penis, däribland mellan A:s skinkor samt förmått målsägande att smeka på hans penis. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2023 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels med anledning av att gärningen omfattat flera sexuella moment dels med hänsyn till målsägandens ålder och att det skett upprepade gånger under lång tid samt med hänsyn till hans nära relation till A.

1.4 Har utöver de ovan beskrivna gärningarna, vid ett flertal tillfällen, enligt målsäganden uppskattningsvis vid ett 50-tal tillfällen, utfört sexuella handlingar på A som är född 2010, genom att han dels smekt och onanerat A:s snopp, dels förmått A att smeka honom på hans penis samt att han även utfört orala samlag på A, vilket med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Det har hänt vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2016 och den 30 juni 2023.

2. Har sexuellt ofredat A, född 2010, (13 år vid händelsen) på ett sätt som kunde förväntas kränka A:s sexuella integritet, genom att föra sin hand innanför A:s byxor vid/på kalsongerna. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 30 juni 2023.

3.1 Har genomfört en sexuell handling med A, född 2010, genom att han fört sin hand innanför A:s kalsonger och sexuellt berört/onanerat A:s snopp. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens ålder dels att det skett upprepade gånger under lång tid samt med hänsyn till hans nära relation till A.

3.2 Har genomfört sexuella handlingar med B som är född 2012. (Mellan 7 och 11 år). Han har vid upprepade tillfällen smekt/onanerat på B:s snopp samt förmått B att smeka på hans penis. Det hände vid upprepade tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett vid upprepade tillfällen under en lång period samt med hänsyn till barnets låga ålder och att han är närstående till B.

3.4 Har genomfört sexuella handlingar med B som är född 2012. Han har vid upprepade tillfällen smekt/onanerat på B:s snopp samt förmått B att smeka på hans penis. Det hände vid upprepade tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett vid upprepande tillfällen under en lång period samt med hänsyn till barnets låga ålder och att han är närstående till B.

3.5 Har genomfört sexuella handlingar med C som är född 2012. Han har vid upprepade tillfällen smekt/onanerat på C:s snopp samt förmått C att smeka honom på sin penis. Det hände vid upprepade tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett vid upprepande tillfällen under en lång period samt med hänsyn till barnets låga ålder och att han är närstående till B.

4. Har innehaft och/eller betraktat barnpornografiskt bildmaterial i form av 40 bilder. Av bildmaterialet visar 24 bilder barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Materialet anträffades i samband med undersökning av beslag som tagits i beslag den 31 juli 2023.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Vänersborgs Tr. B 3295-23 dömde till 7 år)

——–

2024-01-29

B 1038-23

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med Sekretess 1 som var under 15 år. Det hände mellan den 23 juni 2021 och den 29 juni 2021.

Samt åtalad för våldtäkt mot målsägande: Har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess 1 som inte deltog frivilligt. Det hände den 21 oktober 2022. Sekretess 1s deltagande var en följd av att han utsatte henne för våld genom att han höll fast hennes armar ovanför hennes huvud och hindrade henne att komma loss.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och ogillar åtalet om våldtäkt och bestämmer påföljden för sexuellt utnyttjande av barn till villkorlig dom.

(Värmlands Tr. B 5226-22 dömde till fängelse 3 år 4 månader.)

——–

2024-01-30

B 7932-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har mot målsägandens vilja genomfört ett vaginalt och analt samlag med NN 2 som vid gärningstillfället var 14 år. Det hände någon gång den 19 november 2022

2. Har haft vaginalt samlag med NN 2 som var 14 år vid gärningstillfället. Det hände någon gång mellan den 29 oktober 2022 och den 6 november 2022.)

Påföljd: Ogillar åtalet för sexuellt utnyttjande av barn och bestämmer påföljden till ungdomsvård förenad med ungdomstjänst 100 timmar.

(Uddevalla Tr. B 3061-22 dömde till; Ungdomsövervakning 7 månader)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2024-01-18

B 4361-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 16 år)

(1.1 Har tvingat NN 5, som var 13 år, att företa ett oralt samlag med honom genom att tjata på NN5 samt trycka ner hennes huvud mot sin penis. Därefter har han genomfört ett vaginalt samlag med NN5. Det hände mellan den 20 juni 2022 och den 31 augusti 2022.

1.2 Har haft vaginala samlag med NN5 som var 13 år. Det hände vid minst sex tillfällen under perioden från och med den 20 juni 2022 till och med den 31 augusti 2022.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Blekinge Tr. B 777-23 dömde till ungdomstjänst 130 dagar, friades dock från 1 fall av våldtäkt mot barn.)

——–

2024-01-23

B 2101-23

Domslut: 1. Sexuellt ofredande. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: 56 år)

(1. Har den 26 juni 2022 ofredat sin styvdotter NN 7 genom att smeka hennes nakna lår upp mot troskanten på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2. Har den 26 juni 2022 genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med sin styvdotter NN 5 som fyllt 15 år men inte 18 år och som inte deltagit frivilligt. NN 5 har stått under fostran av eller haft ett liknande förhållande till honom. Han har härvid med sin tunga berört NN 5:s könsorgan.  I andra hand görs gällande att han vid nyssnämnda tillfälle med NN 5 som inte deltagit frivilligt, genomfört en annan sexuell handling genom att med ett eller flera fingrar beröra hennes könsorgan på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 6 månader.

(Helsingborgs Tr. B 4090-22 dömde till fängelse 9 månader.)

——–

2024-01-26

B 3830-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 43 år)

(Har innehaft barnpornografiska bilder och filmer och via internet delat en barnpornografisk bild. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2020 och den 2 maj 2022. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rör sig om 1 251 filer som bedömts som särskilt hänsynslöst material varav 17 timmar och 43 minuter filmmaterial. Sammanlagt 6 098 bilder och 861 filmer med en speltid om totalt 49 timmar 47 minuter.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Blekinge Tr B 1222-22 dömde till fängelse 1 år, 2 månader.)

——–

2024-01-26

B 4938-23

Domslut: 1. Sexuellt ofredande. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Sexuellt ofredande mot barn x2. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 5. Grovt sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 35 år)

(1. Har tagit kontakt med målsäganden via Instagram och skrivit meddelanden till henne på sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 12 december 2021.

Han begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall varit oaktsam i förhållande till omständigheten att målsäganden varit under 15 år.

2.1 Har förmått Sekretess B, som var under 15 år, att utföra sexuell posering. Det hände den 23 december 2022.

2.2 Har förmått Sekretess C att utföra sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 23 december 2022 och den 7 januari 2023.

3.1 Har ofredat Sekretess B, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Bs sexuella integritet, genom att ställa frågor och komma med uppmaningar av sexuell karaktär. Det hände den 23 december 2022.

3.2 Har ofredat Sekretess C, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess C:s sexuella integritet, genom att ställa frågor och komma med uppmaningar av sexuell karaktär. Det hände någon gång mellan den 23 december 2022 och den 7 januari 2023.

4.1 Har förmått Sekretess E, som var under 15 år, att utföra sexuell posering. Det hände den 26 juli 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels utifrån målsägandens låga ålder, dels då förfarandet ingått som ett led i en systematisk brottslighet.

4.2 Har förmått Sekretess F, som var under 15 år, att utföra sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 2 september 2023 och den 5 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels utifrån målsägandens låga ålder, dels då förfarandet ingått som ett led i en systematisk brottslighet.

5.1 Har ofredat Sekretess E som var under 15 år på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Es sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne på sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 26 juli 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels utifrån målsägandens låga ålder, dels då förfarandet ingått som ett led i en systematisk brottslighet.

5.2 Har ofredat Sekretess F som var under 15 år på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Fs sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne på sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 24 februari 2023 och den 5 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels utifrån målsägandens låga ålder, dels då förfarandet ingått som ett led i en systematisk brottslighet.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten frikänner från grovt utnyttjande av barn för sexuell posering den 23 december 2022. 

Dömer för:

– Sexuellt ofredande mot barn enligt 6 kap 10 § 1 och 2 st brottsbalken, 2022-12-23, i stället för att ange att det brottet ska ingå i annat brott. 

– Sexuellt ofredande mot barn enligt 6 kap 10 § 1 och 2 st brottsbalken, 2022-12-23 till 2023-01-07, i stället för grovt sexuellt ofredande mot barn. 

– Utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § 1 st brottsbalken, 2022-12-23 till 2023-01-07, i stället för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 

– Utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § 1 st brottsbalken, 2023-07-26, i stället för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 

– Anger att sexuellt ofredande mot barn, 2023-07-26, som bedöms ingå i annat brott inte utgör grovt brott. 

Bestämmer fängelsestraffets längd till ett år.

(Ystads Tr. B 716-22 dömde till fängelse 1 år 4 månader.)

——–

2024-01-30

B 4922-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har tagit ett hårt tag dels i NN1:s ena arm, dels runt hennes kropp och hållit fast henne medan de gått in i ett ensligt skogsparti. Därefter har han, mot NN 1:s vilja, lyft upp henne och burit henne längre in i skogen. Efter att han ställt ner henne på marken har han fortsatt hålla fast henne medan han dragit ner såväl hennes byxor som sina egna. Därefter har han tryckt ner NN1 och tagit ett hårt tag i/om hennes huvud och tryckt det mot sitt kön och på så vis tvingat henne att utföra ett oralt samlag medan han hållit kvar greppet i/om hennes huvud. Han har sedan, medan han hållit fast NN1 i ena armen, lyft upp henne, vänt henne från sig och tryckt hennes kropp framåt/nedåt och genomfört dels ett vaginalt samlag vilket medfört att hon blött kraftigt från underlivet, dels ett analt samlag. 

Målsäganden har inte deltagit frivilligt i någon del av ovanstående händelseförlopp. Det hände natten den 12 juli 2023 i ett ensligt beläget skogsparti.

Gärningen är att bedöma som grov våldtäkt mot barn med anledning av

 – att han, under hela gärningen, använt våld mot målsäganden.

 – det våldsamma tillvägagångssättet under samlagen samt

 – att han visat särskild hänsynslöshet och råhet eftersom NN 1 befunnit sig i en särskilt utsatt situation då hon nattetid befunnit sig ensam med honom på en enslig plats i skogen.

Samt åtalad för: Misshandel)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Hässleholms Tr. B 906-23 dömde till sluten ungdomsvård 1 år 2 månader.)

Övre Norrland Hovrätt

2024-01-29

B 1120-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 17 oktober 2022 och den 30 oktober 2022.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och frikänner.

(Gällivare Tr. B 81-23 dömde till fängelse 3 år.) 

 

*********************

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *