Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under veckorna 15 och 16. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Attunda

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

B 7668-22 Sexuellt ofredande x3.

Blekinge

Vecka 15

Ej inrapporterat

Vecka 16

Ej inrapporterat

Borås

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

 

Eksjö

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

 

Eskilstuna

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Falun

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

B 111-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 1 113 barnpornografiska bilder och 37 barnpornografiska filmer. Brottet bör sammantaget bedömas som grovt då 266 bilder och 25 filmer avser särskilt unga barn som utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Gotland

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Gällivare

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Gävle

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Göteborg

Vecka 15

B 6682-22 Barnpornografibrott.
(Innehaft 170 st barnpornografiska filmer varav 122 st är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

B 13882-22 Sexuellt ofredande mot barn.

B 7536-22 Sexuella övergrepp mot barn, sexuellt ofredande x8, sexuellt övergrepp mot barn x4, våldtäkt mot barn. (Forts. från vecka 14)

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Halmstad

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Haparanda

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Helsingborg

Vecka 15

B 4090-22 våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande.

Vecka 16

B 2253-23 Barnpornografibrott.

(Innehaft fyra barnpornografiska bilder och tre filmer varav en film är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Hälsingland

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Hässleholm

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ej inrapporterat

Jönköping

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Kalmar

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

B 5002-22 Utnyttjande av barn för sexuell posering.

Kristianstad

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ej inrapporterat

Linköping

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Luleå

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Lund

Vecka 15

B 1738-21 Grovt barnpornografibrott x2.

(1. Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 1269 bilder och 25 filmer. Av bildmaterialet avser 546 bilder och 20 filmer (total speltid 38 min och 29 sekunder) barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

  1. Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 5951 bilder och 588 filmer. Av bildmaterialet avser 1928 bilder och 394 filmer (total speltid 8 timmar, 29 minuter och 39 sekunder) barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Vecka 16

B 1196-23 Våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn.

Lycksele

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Malmö

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

B 12072-22 Våldtäkt mot barn

Mora

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

B 51-21 Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 7820 filer med övergreppsmaterial varav 5473 bilder och 708 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Nacka

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Norrköping

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16 

B 4168-23 Grovt barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott x2, kränkande fotografering.

(1. Innehaft 22 422 filer, varav 9 225 bilder och 2 819 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas totala speltid uppgår till ca 281 timmar och 54 minuter varav 232 timmar och 48 minuter innehåller särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Har vidare fram via olika chattgrupper på ***, med flera hundra medlemmar, spridit eller på annat sätt gjort omkring 30 filer innehållande övergreppsmaterial tillgängliga för annan. Brottet är grovt bland annat då övergreppsmaterialet avsett en särskilt stor mängd särskilt hänsynslöst material, bestått av filmer med över 232 timmar speltid innehållande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och då fildelning skett.

  1. Skildrat Sekretess A (10år) på i vart fall 21 barnpornografiska bilder och skildrat Sekretess B (10år) på i vart fall 47 barnpornografiska bilder.
  2. Har skildrat Sekretess A på två barnpornografiska bilder)

Norrtälje 

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Nyköping

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

B 3114-22 Sexuellt ofredande mot barn.

Skaraborg

Vecka 15

B 924-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 219 barnpornografiska bilder respektive 130 barnpornografiska bilder i olika enheter. Av de 130 bilderna är 48 bilder särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

B 2028-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat 18 098 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild: 

– 17 091 bilder och 286 filmer bedömda som poseringsmaterial/barnpornografi med en total speltid om 31 timmar 51 minuter och 24 sekunder.

 – 159 bilder och 562 filmer bedöms som särskilt hänsynslösa, med en total speltid om 38 timmar, 2 minuter och 46 sekunder. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt unga barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt samt då brottet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer.)

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Skellefteå

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Solna

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16 

B 10954-21 Sexuellt ofredande X3.

B 2007-23 Våldtäkt mot barn x3, barnpornografibrott, kränkande fotografering.

(Har filmat NN 5 (14år) under delar av händelseförloppet och har därmed skildrat NN5 i en i barnpornografisk film)

Stockholm

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Sundsvall

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Södertälje

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Södertörn

Vecka 15

B 10861-22 Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, barnpornografibrott.

(Har framställt 2 barnpornografiska filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial, genom att filma Sekretess 1 (12år) som han visste var under 18 år.)

Vecka 16

B 10861-22 Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, barnpornografibrott. (Forts från vecka 15)

(Har framställt 2 barnpornografiska filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial, genom att filma Sekretess 1 (12år) som han visste var under 18 år.)

Uddevalla

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

 B 2133-22 Barnpornografibrott. (Den åtalade är en kvinna 21år)

(Innehaft 269 barnpornografiska bilder i sin telefon som hon berett sig tillgång till, varav 91 bedöms vara särskilt hänsynslösa.)

Umeå

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Uppsala

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

B 3734-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft 1 barnpornografisk bild.)

Varberg

Vecka 15

B 1039-22 Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Vänersborg

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Värmland

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Västmanland

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Växjö

Vecka 15

B 1019-21 Grovt barnpornografibrott x4.

(1. Innehaft 3 barnpornografiska filmer. Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottsligheten utövats systematiskt och gärningen avsett filmer på spädbarn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

  1. Innehaft 2905 barnpornografiska bilder och 737 barnpornografiska filmer. Brottet bör bedömas som grovt brottsligheten utövats systematiskt och gärningen avsett flera bilder och filmer på barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.
  2. Har gjort 3 barnpornografiska bilder och 35 barnpornografiska filmer tillgängliga för annan. Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottsligheten utövats systematiskt och gärningen avsett flera bilder och filmer på barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.
  3. Innehaft 1 620 barnpornografiska bilder. Brottet bör bedömas som grovt brottsligheten utövats systematiskt och gärningen avsett flera bilder på barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Ystad

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Ångermanland

Vecka 15

B 731-23 Våldtäkt mot barn.

Vecka 16 

B 1502-22 Sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering.

Örebro

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Östersund

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

Ingenting att rapportera

 

*************************

HOVRÄTTER

Göta hovrätt

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

B 84-23 Grov våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn.

(Södertörns Tr B 4728-21 dömde till Skyddstillsyn. Samhällstjänst 220 timmar.

Föreskrift: Ska genomgå programmet Seif.)

Svea hovrätt

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

B 1872-23 Sexuellt övergrepp mot barn x2.

(Solna Tr. B 6895-22 dömde till skyddstillsyn.)

Hovrätten i Väst

Vecka 15

B 4400-22 Obs 2 tilltalade.

Mannen: Utnyttjande av barn för sexuell posering x2, Barnpornografibrott x2.

(1.Skildrat NN 7 och NN 10 i sammanlagt 68 stycken barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film.

  1. Innehaft 323 barnpornografiska bilder varav 153 av dessa är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom en del av materialet avser särskilt unga barn eller spädbarn, att barnen utsätts för penetreringar och avbildas med kroppsvätskor samt berövas sin rörelsefrihet genom att bindas.)

Kvinnan: Utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Göteborgs Tr. B 7410-21 dömde till:
Kvinnan: Frikänd.
Mannen: Villkorlig dom med samhällstjänst 200 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 8 månader ha dömts ut.)

Vecka 16

Ingenting att rapportera

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 15

B 114-23  Grovt sexuellt övergrepp mot barn, barnpornografibrott.

(Innehaft 3 barnpornografiska bilder samt 4 st barnpornografiska filmer)

(Helsingborgs Tr. B 4415-21 dömde till fängelse 6 månader)

 

B 754-23 Våldtäkt mot barn.

(Ystad Tr. B 149-21 dömde till Fängelse 4 år samt utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit före den 9 februari 2033. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år)

 

Vecka 16

B 83-23 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande.

(Hässleholms Tr. B 795-21 dömde till fängelse 2 månader)

 

B 1127-23 Våldtäkt mot barn.

(Lunds Tr. B 6038-22 ändrade rubriceringen till sexuellt utnyttjande av barn och dömde till ungdomsvård.)

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

B 363-23 Våldtäkt mot barn x 5, sexuellt ofredande mot barn x 4, försök till våldtäkt mot barn.
(Hälsinglands tingsrätt B 2615-22 dömde till fängelse 6 år)

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 15

Ingenting att rapportera

Vecka 16

B 2-23 Barnpornografibrott, våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn fr sexuell posering.

(Har skildrat NN10 (14år) i 3 barnpornografiska filmer)

(Umeå Tr. B 1931-22 dömde till Skyddstillsyn samt samhällstjänst 100h)

****************************

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

 

 

                                        

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X