Sponsorer

Med orsak av en mängd journalister som hör av sig för intervjuer så går vi nu ut med ett pressmeddelande. Vi arbetar alltså för barnens rätt att växa upp utan sexuella övergrepp och för utsattas rätt till rehabilitering och upprättelse, således har vi inte tid att ställa upp i speciellt många intervjuer. Vi lägger alltså hellre vår tid på att avbryta individer som söker efter barn i sexuellt syfte eller genom att stötta LillaK, LillaF, LillaE, LillaV och resten av vårt gäng av knattar som kämpar för att hålla näbben ovanför vattenytan och få till en rehabilitering.

På frågan om korrektheten i att publicera artiklar rörande individer som inte dömts för sexualbrott mot barn:
En del av de som vi möter är inte dömda, de har icke desto mindre uttryckt en tydlig vilja att träffa ett barn i sexuellt syfte och dessutom dykt upp på tid och plats för möte med ett barn. Uppklarningsprocenten för sexualbrott mot barn ligger under procenten, således innebär det INTE att endast dömda utgör en fara för barn.

Om någon som tydligt uttryckt en vilja att knulla ett barn blodigt och skickat bilder på sitt könsorgan till någon som de tror är ett barn så anser vi att alla och envar har förmågan att bedöma huruvida personen är lämplig som barnvakt på samma sätt som vi alla har förmågan att avgöra att någon som framför ett fordon i 100 km/h på femtiosträcka utgör en fara för liv och hälsa.

Vi säger alltså inte att de som vi möter är kriminella, vi har inte heller sagt att de förgript sig på barn. Den del av befolkningen som visar ett sexuellt intresse för barn utgör dock den bas av individer som kan tänkas göra det, och vem vill lämna sina barn i händerna på någon som uttryckt en vilja att förgripa sig på en minderårig? Man behöver alltså inte vara dömd för brott för att vara direkt olämplig att vistas bland barn.

Hur ser ni på om någon av de som ni konfronterar skulle ta sitt liv?
Självmord och självmordsförsök är en tung bit som alla som arbetar med utsatta ofta får handskas med. Självmord är nämligen 12 gånger så vanligt bland utsatta och skulle detta inträffa hos någon som vi stött på så är det ytterst beklagligt att man inte följt vårt råd om att söka hjälp. Vid mötet med dessa personer så har vi aktivt, då de stannat för dialog, rekommenderat dem att ta kontakt med vården.

Drabbas anhöriga av vårt agerande? De drabbas i högsta grad av den anhöriges agerande. Skulle maken eller makan må bättre av att vi låter dem fortsätta sitt sökande efter barn tills partnern faktiskt åtalas för efter att krossat barndomen för riktiga barn?

Hur ser ni på att anhöriga drabbas av era publiceringar?
Vi uppmanar allmänheten att låta anhöriga vara ifred. Att få beskedet att man levt i en lögn med någon som visar sexuellt intresse för barn är något av det tyngsta man kan få. Vi försöker i största möjliga mån att kontakta anhöriga och vi har sjösatt en stödgrupp för de anhöriga.

Hur var det med legaliteten i våra publiceringar?
Massmedias ständiga stöttepelare är allmänintresset och med stöd av detta kan man alltså hänga ut Patrik Sjöberg när han kört för fort. Vi har precis samma sorts utgivningsbevis som resten av pressen. Vi har tagit barnens parti och använder vårt utgivningsbevis till någonting som har ett oavvisligt allmänintresse, nämligen säkerheten för våra barn. Givetvis kan jag precis som alla andra ansvariga utgivare fällas till ansvar för förtal för de artiklar som man i egenskap av ansvarig utgivare väljer att publicera.

Frågan huruvida personen går hem och förstör bevis:  Alternativet är att låta dem fortsätta tills polisen får bevis att kunna utreda, men när polisen utreder så innebär det att ett riktigt barn blivit drabbat. Vi ser helst att barn inte ska behöva drabbas och att man kan få de som söker efter barn i sexuellt syfte att sluta med detta och istället söka hjälp för sitt beteende. Dessutom baseras en stor del av sexualbrottsmålen mot barn på återskapat material. Polisens IT-forensiker och polisen i samverkan med webbtjänster har mycket goda möjligheter att ta fram raderade filer.

Sedan till frågor som vi aldrig får, men svarar på ändå.

Vad gör ni för utsatta?
Vi följer med på rättegångar, till läkare. Vi har en privat stödgrupp där anhöriga kan ta stöd av varandra, vi säljer kläder och kör ett MCrun där överskottet oavkortat skänks till organisationer som arbetar för utsattas rehabilitering.

Vad är Legoklossarna? Legoklossarna är en privat stödgrupp för sexualbrottsutsatta och deras anhöriga där våra medlemmar kan stötta varandra.

Vad är Livbojarna?
Livbojarna är en stödlinje dit alla som känner sig lite ensamma eller behöver stöd kan ringa. Telefonlinjen har öppet dygnet runt och bemannas av handplockade privatpersoner som arbetar med hjärtat.

Vilka ringer till Livbojarna?
Det är olika. Många gånger är det människor som tror att det är det sista samtal som de kommer att ringa.

 

Kontaktperson

Sara Nilsson
Ansvarig utgivare för Dumpen.se
Mobil:  +46(0)760 075 779

 

————————————

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA