Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Här kommer en sammanställning över alla åtal samt domar för vecka 6 samt vecka 7 från våra 48 tingsrätter i Sverige. Vi har även inflikat en del domar med påföljd som är aktuella.

Till nästa sammanställning (v.8 + v.9) kommer vi även redovisa de överklaganden (och deras utfall) som tagits upp i de sex Hovrätter vi har i landet. 
Liten ordlista:

NTR – nothing to report

ER – Ej inrapporterat

Alingsås:

V 6, V 7 – NTR

Attunda:

Dom 3/2, Barnpornografibrott, B 6452-21.”Hakuna matata”. Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

åtal V 6:

Våldtäkt mot barn, B 6457-21

åtal V 7:

Våldtäkt mot barn, B 11686-19

Blekinge:

V 6, V 7 – NTR

Borås:

V 6, V 7 – NTR

Eksjö:

Dom 9/2 Våldtäkt mot barn, B 1636-21. Ungdomsvård samt ungdomstjänst 40 hr.

Åtal V 6:

Våldtäkt mot barn, B 1154-21

V 7:

Våldtäkt mot barn, B 1156-21

Eskilstuna:

V 6 – NTR

v 7 – ER

Falun:

Dom 1/2 Våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn m.m, B 3442-21. Fängelse 2 år 6 mån.

Dom 3/2 Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott, B 1491-20:

Villkorligdom, samhällstjänst 160 hr. Om fängelse valts som påföljd skulle fängelse 6 mån dömts ut.

Åtal V 6:

Grov våldtäkt mot barn, B 3962-21

V 7 – NTR

Gotland:

V 6:

Barnpornografibrott, B 252-21

Innehav samt spridning av två filmer varav en grov

V 7 – NTR

Gällivare:

V 6, V 7 – NTR

Gävle:

V 6, V 7 – NTR

Göteborg:

Dom 25/1 Barnpornografibrott, B 5534-21. Frikänd.

Dom 9/2 Grovt barnpornografibrott, B 6218-21. Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Dom 10/2 Grovt barnpornografibrott, B 9291-19. Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

v 6

Grovt barnpornografibrott, Sexuellt övergrepp mot barn, B 3518-21:

68 bilder av vilka 13 st särskilt hänsynslösa.

Barnpornografibrott, B 18826-20:

17 bilder varav två grova.

Grovt barnpornografibrott, B 2571-21:

Innehav samt delning av 238 bilder samt 711 filmer. 14 bilder samt 477 filmer särskilt grova.

Sexuellt ofredande (barn), B 2801-21

V 7 – NTR

Halmstad:

Dom 16/2 Grovt sexuellt övergrep på barn, B 1069-21. Fängelse 1 år, 4 mån.

V 6, V 7 – NTR

Haparanda:

V 6, V 7 – NTR

Helsingborg:

Dom 10/2, Sexuellt utnyttjande av barn, B 4386-21. Skyddstillsyn.

V 6:

Barnpornografibrott, B 7023-20

42 bilder, tre filmer varav tre bilder samt alla filmer särskilt hänsynslösa.

V 7 – NTR

Hudiksvall:

V 6, V 7 – NTR

Hässleholm:

V 6, V 7 – NTR

Jönköping:

V 6:

Våldtäkt mot barn, B 450-22 (överlämnad från Hudiksvalls tingsrätt, B 1981-21)

V 7 – NTR

Kalmar:

V 6 – NTR

V 7:

Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott B 1676-20:

1105 bilder, 102 filmer av vilka 177 bilder samt 73 filmer särskilt grova.

Kristianstad:

Dom 9/2 Grovt barnpornografibrott m.m, B 821-21. Fängelse 1 år 2 mån.

1 883 bilder, 463 filmer (speltid 18 timmar) varav 911 bilder samt 292 filmer
betraktas som grovt övergreppsmaterial.

V 6, V 7 – NTR

Linköping:

V 6 – NTR

V 7 – NTR

Luleå:

V 6 – NTR

V 7:

Sexuellt övergrepp (barn 16 år), B 2432-20

Grovt barnpornografibrott, B 2567-20:

1429 bilder, 235 filmer varav vilka 452 bilder samt 164 filmer (speltid 27,5 t)
särskilt hänsynslösa, många innehåller material på mycket unga barn (i vissafall spädbarn).

Lund:

V 6 – NTR

V 7:

Våldtäkt mot barn, B 4240-21

Utnyttjande av barn för sexuell posering, B 2393-21

Lycksele:

V 6, V 7 – NTR

Malmö:

V 6 – NTR

V 7:

Grov våldtäkt mot barn, B 11716-19

Mora:

Dom 11/2, Barnpornografibrott, B 1524-21. Ungdomstjänst 30 timmar.
Dom 8/2, Sexuellt ofredande (barn), B 49-21. Frikänns.

V 6:

Barnpornografibrott, B 1524-21

Innehav och spridning av tre bilder, en film.

Sexuellt ofredande (barn), B 49-21

V 7 – NTR

Nacka:

V 6 – NTR

V 7:

Våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott m.m, B 7125-19

1 495 bilder, 245 filmer varav 310 bilder och 141 filmer betraktas som grova.

Norrköping:

V 6 – NTR

V 7:

Barnpornografibrott, 2182-20
Barnpornografibrott, B 2712-21. En film.

Norrtälje:

V 6 & 7 – ER

Nyköping:

V 6, V 7 – NTR

Skaraborg:

Dom 3/2 Grovt barnpornografibrott, B 1476-20. Fängelse 1 år 2 mån.

Åtal V 6:

Grovt barnpornografibrott, B 3654-20:

Innehav och spridning. 6996 bilder, 39 filmer. 3954 bilder samt 24 filmer särskilt grova.

V 7 – NTR

Skellefteå:

V 6, V 7 – NTR

Skellefteå:

V 6, V 7 – NTR 

Solna:

Dom 18/1 Försök till utnyttjande av barn for sexuell posering, sexuellt ofredande, B 2978-21. Skyddstillsyn, skadestånd.

Dom 21/1 Försök till utnyttjande av barn for sexuell posering, sexuellt ofredande, B 12145-21. Villkorlig dom, dagsböter.

Dom 15/2 Sexuellt ofredande (barn), B 316-22. Frikänd.

Åtal V 6:

Sexuellt ofredande (barn), B 316-22. 

Barnpornografibrott, B 11836-21

         281 bilder, 36 filmer varav 17 bilder samt 15 filmer bedöms som särskilt hänsynslösa.

V 7:

Sexuellt övergrepp mot barn, B 3387-20

Stockholm:

V 6  & 7: pågående rättegång , B19915-20, Våldtäkt mot barn (stort mål med många brottspunkter)

Sundsvall:

V 6, V 7 – NTR 

Södertälje:

V 6, V 7 – NTR 

Södertörn:

V 6:

Sexuellt ofredande (barn), B 7942-21

V7:

Sexuellt ofredande (barn), B 8278-21

Sexuellt ofredande (mot barn 4 ggr), Kränkande fotografering (23 ggr), B 21262-21

Uddevalla:

V 6:

Våldtäkt mot barn, Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m, B 3058-20

(Familjehemsfar åtalad för att ha våldtagit ett familjehemsplacerat barn flertal gånger).

V 7 – NTR 

Umeå:

Dom 14/2 Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott, B 1347-21. Fängelse 7 mån.

V 6 – NTR 

V 7:

Våldtäkt mot barn, Barnpornografibrott, Sexuellt ofredande, Grovt utnyttjande av barn for sexuell posering, B 2043-21 

Åtalad for sjätte gången for sexualbrott mot barn.

Uppsala:

V 6:

Sexuellt ofredande (barn), B 5523-20

V 7:

Köp av sexuell handling av barn, B 8762-20

Varberg:

V 6:

Våldtäkt mot barn, B 2710-21

Våldtäkt mot barn, B 1682-20

V 7:

Grovt barnpornografibrott, B 532-21

17 bilder samt 11 filmer varav vilka 2 bilder samt 5 filmer grova.

Vänersborg:

V 6:

Sexuellt ofredande (barn), B 4169-20

V 7 – NTR 

Värmland:

Dom 1/2, Barnpornografibrott, B 5446-21. Ungdomstjänst 20 hr.

V 6 – NTR 

V 7:

Barnpornografibrott, B 3668-21

En film.

Västmanland:

Dom 11/2 Våldtäkt mot barn, Grovt barnpornografibrott, Kränkande fotografering, B 5151-21. 5 års fängelse.

Den dömde har utnyttjat sin förtroendeställning som förskollärare för att begå brotten.

V 6 & 7– NTR 

Växjö:

V 6:

Grovt barnpornografibrott, Utnyttjande av barn för sexuell posering m.m, B 5702-20

692 bilder samt 54 filmer av vilka 147 bilder, 39 filmer särskilt hänsynslösa.

Sexuellt övergrepp mot barn, B 2805-21

V 7:

Sexuellt ofredande (barn), B 3441-21

Ystad:

V 6 – NTR 

V 7:

Sexuellt övergrepp mot barn, B 2110-21

Våldtäkt mot barn, B 72-22

Ångermanland:

V 6, V 7 – NTR 

Örebro:

Dom 2/2, Våldtäkt mot barn, Sexuellt ofredande (barn), B 5900-21. Fängelse 2 år.

*Straffet stannar vid två år då tingsrätten tar i beaktande den tilltalades ålder (78 år) samt hälsa (lider av KOL).

Dom 28/1, Barnpornografibrott, B 4678-20. Villkorlig dom, dagsböter.

Åtal V 6:

Barnpornografibrott, B 5598-21

Nio bilder varav fyra betraktas som särskilt hänsynslösa.

Åtal V 7:

Våldtäkt mot barn, B 3437-21

Våldtäkt mot barn, B 3566-21

Barnpornografibrott, B 5004-21

190 bilder varav 99 st särskilt hänsynslösa.

Östersund:

V 6, V 7 – NTR 

Vi följer upp åtalskalendariet med två veckor i taget under kategorin ”Tingsrättsbevakning” här på Dumpen.

Har du några frågor om ett mål? Maila oss på [email protected].

(Vänligen skriv tydligt i subjekt vilken tingsrätt och målnr det gäller).

//Admin-bevakarna

Vill ni hjälpa oss att hålla dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma

2 thoughts on “Tingsrättsbevakning v 6 & 7: Alla åtal gällande sexualbrott mot barn i hela Sverige

 1. Tingsrätten nu tar i beaktande den tilltalades ålder (78 år) och att han har KOL så han får bara 2 år…… Det säger liksom allt om hur det ff fungerar. Vems ansvar är det att ta offrets ålder i beaktning? Eller hälsoaspekten; dvs mentalt KOL resten av sitt liv?

  Tack som fan för erat jobb, hittade hit först idag.

  Mvh Nikki

 2. Att det är såna lätta straff för sådana brott är ett övergrepp i sig! Fyfan! Usch

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X