Sponsorer

När Patrik Sjöberg för många år sedan gick ut och berättade om vad han i barndomen blivit utsatt för så lyckades han lyfta debatten om sexuella övergrepp av barn till en nivå att det inte längre var skamfyllt att vara utsatt. Kraftfulla åtgärder mot problematiken lyser dock än idag med sin frånvaro och de som har en målsättning att förgripa sig på barn höljs till dags datum av pixlar och tystnad.

Vårt beslut att publicera opixlade videos på individer som söker efter barn i sexuellt syfte har alltså växt fram med tiden och är ett uttryck för att missnöjet med bristande åtgärder mot en problematik som krossar våra barn jäst över.

Fas 1

Första tiden i gruppen diskuterade vi mycket om konsekvenser efter övergrepp. För att få en bättre bild av de konsekvenser som människor vars barndom kantats av sexuellt våld tvingas gå igenom i vuxen ålder, så bad vi våra medlemmar att fylla i en enkät.

Enkäten innehöll femton vanliga konsekvenser efter övergrepp. Med resultatet i hand så var det tydligt att de som växt upp och fått sexuella trauma med i bagaget växer upp med svårigheter som lämnar djupa spår genom livet.

Hälften av de som besvarade enkäten hade någon eller några gånger försökt avsluta sina liv, motsvarande siffra för icke utsatta låg på 5%
75% av de som varit utsatta hade utvecklat ett självskadebeteende och 85% depression. Missbruk i olika former tillhör också de vanligare konsekvenserna efter övergrepp i barndomen.

Att leva med depression, självskadebeteende, ångestproblematik, missbruk och tillitsproblem och samtidigt på ett bra sätt tillgodogöra sig en skolutbildning för att skapa sig en bra grogrund att stå på i livet blir till en mycket svår ekvation att lösa. Tillgången till adekvat vård för denna patientgrupp är trots de svåra konsekvenser som uppstår efter obearbetat trauma såväl bristfällig som svårtillgänglig. Således blir traumat till ett handikapp som begränsar den utsatte redan från unga år från att skapa sig en trygg framtid.

Med siffrorna från enkäten i bagaget började vi i gruppen att maila regeringskansliet. Vi hoppades göra våra politiker uppmärksamma på att vi med kraft behöver agera mot den problematik som enligt barnahus dåvarande undersökning drabbade 20% av våra barn.

Inget av våra hundratals mail besvarades. När jag ringde justitiedepartementets registrator för att efterfråga svar, så fick jag ett mail med den korta texten: ”Vi tackar för att du tagit dig tiden att skriva”

Vi fortsatte vår väg framåt genom att göra 200 intervjuer med vuxna som i barndomen varit utsatta. Intervjuerna är ett samlat material som kommer att utgöra innehållet till en bok som är tänkt att skickas till regeringskansliet. Intervjuerna gav djup insikt i vad det innebär att i barndomen bli utsatt för övergrepp. Dessa livsöden bär jag med mig varje dag. Att få ta del av våra medlemmars berättelser är en av de större orsakerna till att vi idag oförtröttligt arbetar för att skydda de som är barn idag från att gå samma väg.

Fas 2

En dag i maj 2021 fick jag ett telefonsamtal från en kvinna som var helt bestört av det faktum att en man som tidigare vid tre tillfällen dömts för grova sexualbrott mot barn fortfarande sökte efter barn I sexuellt syfte online.

Kvinnan hade i egenskap av barn bestämt träff med mannen. Hon höll sig på avstånd och konstaterade att det faktiskt var samme man som dök upp på mötesplatsen. Mannen hade i grova ordalag via chatt beskrivit en önskan om orala våldtäkter mot ett ettårigt barn till någon som han trodde var tretton.

Vi bad kvinnan bestämma ännu en träff.  Efter polisanmälan försökte vi samordna så att polisen kom till mötesplatsen.  Polisen lovade att dyka upp i mån av tid. Mannen kom men det gjorde inte polisen. Tre dagar gick och vi förväntade oss att polisen skulle genomföra husrannsakan.  Så skedde dock inte och kvinnan bibehöll kontakten med mannen i egenskap av trettonåring.

Tre dagar efter andra träffen beskriver mannen via chatt att socialförvaltningen knackat på hans ytterdörr. När han inte öppnade dörren så hade socialsekreterarna lagt ett handskrivet brev i mannens brevlåda. Mannen fotograferade och skickade brevet i chatten med trettonåringen som han hade för avsikt att förgripa sig på. Brevet innehåller varningar till mannen för att det kan vara farligt för honom att vara kvar i området med tanke på att det kommit till socialförvaltningens kännedom att han ”skriver som han gör till barn”

Fas 3

Vi skaffade ett utgivningsbevis till sajten Dumpen.se för att på journalistisk väg få ett verktyg för att exponera verkligheten bakom sexuella övergrepp och de som söker efter barn i sexuellt syfte.

På sajten visar vi att det är vanligt med vuxna som söker efter barn i sexuellt syfte. Vi visar även hur problematiskt det är att Sverige saknar möjligheter att lagföra de som med de mest bestialiska intentioner söker barn att förgripa sig på utan att först ha skapat offer i form av riktiga barn.

Tack vare Dumpen kan vi visa verkligheten för de som är små och utsatta.
Med Dumpen får vi människor att vilja spy rakt ut och förkasta informationen.
Faktum kvarstår dock. Sajten speglar den parallella verklighet som endast de som söker efter barn i sexuellt syfte och övergreppsutsatta barn får ta del av.

Vill vi inte att verkligheten för många barn ska se ut som den gör på Dumpen så är det hög tid att åtgärda grundproblematiken med den kraft som vår regering faktiskt kan – när man så vill. Vi fick alla nyligen en tydlig bild av hur potenta åtgärder vår regering faktiskt kan driva igenom när det dök upp ett virus som hotade vuxna och äldre

Frustrationen över flatheten inför sättet på vilket vi betraktar den problematik som hotar våra små och sättet på vilket vi skyddar våra barn från sexuella övergrepp har alltså jäst över.

Inte heller är vi ensamma om att kämpa för barnens rätt att växa upp utan sexuella övergrepp, ett stort antal organisationer ropar utan gehör.

Barnahus släppte en ny undersökning i Augusti 2021 som visade att andelen övergreppsutsatta barn stigit till 25%

Grevio har sedan länge riktat skarp kritik mot Sveriges sätt att skydda våra små från sexuella övergrepp, kritiken har dock lämnats utan åtgärd.

Regeringen fortsätter inkludera vuxnas sexuella våld mot barn under mäns våld mot kvinnor, trots att problematiken är så omfattande att den från regeringshåll bör belysas separat.

Kritiken i riksrevisionens granskning av internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn – stora utmaningar för polis och åklagare (RIR 2021:25) från oktober 2021 var inte heller mild. Även riksrevisionens granskning verkar ha tagits emot med samma svala intresse som man överlag betraktar sexuella övergrepp mot barn. Varken massmedia eller regeringen verkar ha uppmärksammat riksrevisionens kritiska granskning av polisens och åklagarmyndighetens sätt att arbeta mot ISÖB.

Dumpen är alltså ett journalistiskt initiativ för att exponera verkligheten bakom övergrepp av barn. Måhända att våra arbetsmetoder inte anstår ett civiliserat samhälle, men det gör inte heller det skydd från övergrepp som samhället erbjuder våra barn.

Vi förväntas ha förtroende för ett rättssystem där 4% av alla ANMÄLDA sexualbrott mot barn leder till en fällande dom. Mörkertal är inte inkluderat i siffran.
Vi förväntas alltså ha förtroende för ett rättssystem där det i praktiken är riskfritt att krossa våra barn.

Hade det inte varit för de eldsjälar som sitter på polismyndigheten och verkligen kämpar mot alla odds med allt vad de har för att skapa skillnad för de som är små så skulle siffran varit nere på noll.

Med ett litet leende konstaterar jag dock att oavsett hur mycket man sedan förkastar våra arbetsmetoder, så bubblar massmedias kanaler och det pratas hela vägen upp i regeringsnivå om projektet som inte lämnar någon utan en känsla av äckel, vrede och frustration.

I spåren av alla diskussioner om att jag och Patrik skulle utgöra någon form av mini-lynchmobb som tar lagen i egna händer så uppnår vi likväl uppsåtet att tvinga fram den den debatt om sexuella övergrepp mot barn som under så många år ekat med sin tystnad.

…och vi fortsätter köra på så det ryker, för barnens rätt att växa upp utan sexuella övergrepp….

 

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

19 thoughts on “Nu rör vi om lite i grytorna

 1. Jag lyfter på hatten för ert fantastiska jobb mot dessa ÄCKLIGA pedofiler men samtidigt fattar jag inte att ni kan vara så lugna när ni konfronterar dessa missfoster men som sagt ni gör ett FANTASTISKT arbete 🔝🔝🔝

 2. Ni måste tänka på att ”det går åt helvete med frugan, det blir skilsmässa och hela köret!” 😁

  Skämt åsido: Ni gör ett fantastiskt jobb!
  👍👍👍🙏🙏🙏🌹🌹🌹

 3. Idag har jag berättat min historia. Som 11-åring blev jag och en kompis utsatta för sexuella övergrepp av en man. Min kompis är död sedan många år tillbaka. När hon dog tänkte jag att det vi blev utsatta för blev en ful hemlighet som gick med henne i graven.
  Mannen som begick övergreppen är idag ganska högt uppsatt inom politiken inom min hemkommun. Ser honom på bild i lokalpressen med jämna mellanrum. Lyssnade på Sarenbrandts sommarprat. Efter det fick jag kraft, ringde polisen, brottet hände för längesedan, är preskriberat. Men en kvinnlig polis gav mig mod att kontakta en psykolog och berätta för mina närmast anhöriga vad jag blivit utsatt för. Nu två år senare blev en kille från min lilla hemkommun, tagen och utlagd här på dumpen. Ser vilka konsekvenser det fått på hans liv, han var VD för ett företag mm. Nu har han ingenting kvar. Detta gav mig kraft och energi, peppat mig att jag måste berätta min historia, för att stoppa denna mans jobb som politiker. Idag berättade jag min historia för en kvinnlig politiker i hans parti. Hon trodde på min historia och nu börjar det äntligen att hända saker. Tack Patrik och Sara, genom er har jag blivit peppad att berätta min historia. Inser att det jag utsattes för som barn inte är mitt fel. Äntligen har jag berättat min historia och förhoppningsvis stoppat denna mans fortsatta jobb inom politiken. En pedofil ska inte få vara politiker!

  1. Hej Malin!

   Tack för din kommentar, så otroligt skönt att du samlade kraft till att berätta din historia. Fruktansvärt att brottet är preskriberat. Det är så viktigt att bryta tystnadskulturen. När/om man orkar. All styrka till dig!

  2. Modigt av dig och så bra gjort! Hoppas du kommer att må bättre! Så fruktansvärt att bli utsatt som barn sedan att se personen ha en maktposition ger en rysningar. Så tragiskt fin din kompis. Ta hand om dig.

 4. Ni gör ett bra jobb!
  Lite stökigt vid konfrontationerna ibland, flera pratar samtidigt. Kan slipas på kanske, ni sitter ju på trumf-kortet.
  De här berättelserna som kommer in, kollar ni källan något? Lite orolig för att det inte är berättelser utan i själva verket fantasier som kommer upp här.

  1. Hej!

   När det gäller berättelserna från överlevare så är källorna väldigt säkra, ”tyvärr” är det inga fantasier. Tack för din kommentar!

 5. Det jobb ni gör är magiskt.
  Det jobb eldsjälarna inom samma område hos polisen gör, lika så. Tänk om ni kunde få till ett samarbete. Ni skulle uträtta stordåd! ❤❤️‍🩹❤
  Jag håller tummarna för en sådan framtid. Ni behövs.

  1. Jag har själv varit med om övergrepp hos dagmamman… Min dagmammas nya karl förgrepp sig sexuellt på mig och sina egna barn… Livet för oss blev ett stort lidande pga detta trauma… Det blir ett livslångt sår… Jag själv utvecklade PTSD med psykotiska symtom… Hamnade i missbruk för jag orkade inte känna eller tänka… Blev senare arbetsnarkoman för att slippa tänka och brakade igen… Går i terapi men kunskapen är dålig inom detta… Tack Sara och Patrik för ert engagemang och all tid ni lägger ner på att fånga dessa odjur… Ni är bäst 🥰

 6. Ni har tagit er på en stor uppgift och det måste sägas att ni skulle egentligen inte behöva så göra.
  Det är ju ett samhällsproblem som visar på stora brister i det samhälle vi lever i.

  Man kan ibland undra, i dessa tider, vad många föräldrar sysslar med?
  Jag menar vi alla vet farorna som lurar därute men ändå ser vi gång på gång hur barn råkar illa ut på nätet.
  Pratar föräldrar idag med sina barn kan man undra?

  Sen när det gäller pedofili och de som känner denna osunda lust, sök den hjälp som finns att få och fall inte för frestelsen att leva ut det ni fantiserar om. Tänk på att ni förstör ett barn och det för livet.
  Det är ingen som dömer er för att ni blivit så här och det är ingen skam att söka hjälp för det. Ni blir däremot dömda om ni väljer att falla för denna lust.
  Då kan det hända otrevliga saker och inte bara en ev. uthängning, inte minst det faktum ni ödelägger ett barns liv.

  Slutligen vill jag säga att jag hoppas ingen får för sig att ta lagen i egna händer, det är inte syftet här som sagt.

 7. Jag fattar ännu inte idag varför socialkärringarna skulle gå och varna honom? Är det någon som var personligen bekant med honom, eller nån som har samma”intressen”? Finns ju ingen annan anledning att ge en varning till en sån avart till människa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *