Sponsorer
Det har de senaste veckorna pågått ett stort mediadrev mot mediasajten Dumpen.se. Reportagen har alltid vinklats från förövarens sida. Det påstås att Dumpen hänger ut människor som ”pedofiler” och att intresset för offren och deras lidande aldrig funnits! Man ska, enligt dessa kritiska röster, låta rättssystemet ta hand om detta och det sägs att dessa män är oskyldiga tills dom fallit i rätten. Detta är en stor del av problemet i frågan om sexuella övergrepp på barn – rättssystemet fungerar inte och otroligt få fall leder till dom eller ens utredning. Detta leder i sin tur till att vi har så kallade ”bevisat oskyldiga” vuxna människor i samhället med fri tillgång till barn!

Hur ofta hörs och ses offret i journalisternas reportage?

Varför denna förkärlek till att låta människor som förgriper sig sexuellt på barn gråta ut?

Innan jag själv drabbades av det verkliga rättssystemet så hade jag aldrig i min vildaste fantasi kunnat tro att samhällets skydd av pedofilers rättigheter eller på vilket sätt man använder ordet ”pedofil” skulle vara så stort och dessutom användas som ett slagträ emot utsatta barn! Här är några exempel på hur samhället ”skyddar” barnen.

Detta är vår historia!

Jag som vårdnadshavare till ett barn nämnt av en förövare på sin förskola fick ingen information om att mitt barn varit en del av utredningen! Jag fick reda på detta genom att hämta ut förundersökningen efter att domen i tingsrätten fallit! Mannen som i detta fall dömdes för grova sexuella övergrepp på två barn hade redan ett år innan han blev upptäckt blivit anklagat av ett annat barn på samma förskola – detta hade då avfärdats med förklaringen ”livlig fantasi”! Han fick jobba kvar efter första anklagelsen. Efter upptäckten ett år senare, där barn vittnat om övergrepp, fick han gå ut och jobba klart sin arbetsdag i barngruppen. Förskolan mörkade och ljög om antal barn som varit berörda och valde aktivt att undanhålla informationen från fyra/fem berörda barns vårdnadshavare. Mannens sambo jobbade på samma förskola och fick fortsätta jobba med de barn hennes sambo satt häktad för att ha förgripit sig på! Polisen lade ner förundersökningen gällande mitt barn utan att varken utreda vidare, träffa barnet eller underrätta oss vårdnadshavare om vårt barns förekomst i utredningen.

Jag hade redan innan den sista incidenten kontaktat förskolan om min sons ovilja att åka till förskolan. Hans ovilja yttrade sig genom tårar och panik. Jag ställde frågan om det var nåt som hände på förskolan. Förskolans svar på detta var att skuldbelägga oss, trots vetskap om hans förekomst i utredningen. Förskolan har ljugit om vad de gjort och inte gjort. De har ändrat protokoll från föräldramötet där resten av vårdnadshavarna informerades om händelsen med en historia av lögner.

Kommunen vägrade vid två tillfällen ta emot anmälan på grund av att de, enligt de själva, ej hade tillsynsansvar. Vilket inte stämmer. Tredje gången jag anmälde så fick jag en otroligt dåligt utförd utredning som inte ledde någonstans. Varken Skolinspektionen, DO, kommunen, polisen, barnombudsmannen eller BEO har tagit upp detta fall. Detta trots grava brott mot barnkonventionen och en faktiskt risk för barnens säkerhet.

Barnkonventionen kanske är lag men det finns inga repressalier om man bryter mot den. Dessutom har Sverige endast skrivit under två av tre delar och då valt att inte skriva under delen där man kan lämna klagomål. Hur kan man införa en lag som man inte kan bryta mot?

Det har nu gått fyra år sedan händelsen. Det tog tre år innan jag äntligen fick hjälp med traumabehandling för min son. Det tog även tre år att få följande besked: kommunen tänkte inte göra någonting, mannen är fri sedan länge och ansvarig ledning och pedagoger jobbar fortfarande kvar med barn. Vissa av dem bytte dock lägligt nog både jobb och kommun. Trots att jag med papper kan visa upp och styrka allt jag anklagar dem för så händer ingenting. Förskolan har inte ens bett mig om ursäkt utan fortsätter att ljuga.

Vid kontakt med andra barnrättsorganisationer har jag fått rekommendationen att lägga ner då jag aldrig kommer vinna. Endast Dumpen har stått vid min sida och stridit för mitt och alla andra barn som samhället inte skyddar! De har fysiskt närvarat som stöd till barn/överlevare vid polisanmälan och ibland läkarbesök. De har en stödlinje och grupper för utsatta och även för anhöriga till dessa förövare. De har samlat ihop ofantliga summor till barnrättsorganisationer som hjälper utsatta barn. De har anordnat namninsamlingar för lagändringar och till och med varit uppe på riksdagsnivå!

Framförallt så lägger de sin själ och hjärta i att skydda våra barn när samhället sviker!

Varför är det ingen som är intresserad av barnens rättigheter att inte utsättas, hur mycket lidande de går igenom resten av sina liv eller de självmord som begås på grund av dessa förövare? Har under dessa år märkt av en gigantisk ”strutskultur” i Sverige där människor väljer att inte se! Men när en vuxen söker sexuell kontakt med barn och blir avslöjad – då plötsligt tar man ton för den vuxna!

Är det inte självklart för alla med något sorts förstånd att det är barnen som ska skyddas och att det måste vara prioritering nummer ett! Förövaren gjorde valet att träffa barn i sexuellt syfte och det han och hans familj går igenom på grund av det ligger på förövaren, ingen annan! Ansvaret är hans. Självklart ska anhöriga till dessa individer skyddas och är offer även de. Men de är inte Dumpens offer utan offer för valen den person de valt att leva med gjort. Finns det barn i familjen så är det väl ännu viktigare att personen avslöjas så dessa barn om de inte redan är utsatta kan skyddas från att bli det!

//Mikaela Rydberg

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *