Sponsorer

Bevakarnas rapport

Täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Dessa båda veckor redovisar vi 23  åtal i tingsrätter och 5 åtal i hovrätter.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

Alingsås

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Attunda

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Blekinge

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

B 2647-23 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x13. 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Sexuellt övergrepp mot barn x3. 4. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x7. 5. Våldtäkt mot barn x3. 6. Försök till sexuellt övergrepp mot barn x2. 7. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 23 år)

(1.1 Har främjat eller utnyttjat att NN 12, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå henne att fotografera när hon poserar delvis naken samt skicka fotografierna till honom som i sin tur sparat dem. Det hände den 16 oktober 2022. 

1.2 Har främjat eller utnyttjat att NN 13, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att filma när hon poserar sexuellt samt skicka filmen till honom som i sin tur sparat den. Det hände den 27 april 2023.

1.3 Har främjat eller utnyttjat att NN 2, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att filma och skicka två filmer där hon poserar sexuellt till honom som i sin tur sparat dem. Det hände den 21 maj 2023.

1.4 Har främjat eller utnyttjat att NN 7, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att filma när hon poserar sexuellt samt skicka filmerna till honom som i sin tur sparat dem. Det hände den 3 september 2023 eller en tid dessförinnan.

1.5 Har främjat eller utnyttjat att NN 23, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att filma när hon klär av sig och poserar delvis naken samt skicka filmen till honom som i sin tur sparat den. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2023 och den 8 september 2023.

1.6 Har via snapchat främjat eller utnyttjat att NN 43, som var under 18 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå henne att filma när hon företar sexuella handlingar på sig själv samt skicka dem till honom som i sin tur sparat dem. Det hände någon gång mellan den 9 oktober 2022 och den 10 oktober 2022.

1.7 Har främjat eller utnyttjat att NN 46, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att filma när hon poserar sexuellt samt skicka en film när hon urinerar till honom som i sin tur sparat dem. Det hände vid flera tillfällen mellan den 13 november 2022 och den 17 mars 2023.

1.8 Har främjat eller utnyttjat att NN 48, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att filma när hon poserar sexuellt samt skicka filmen till honom som i sin tur sparat den. Det hände den 2 juni 2023 eller en tid dessförinnan.

1.9 Har via snapchat främjat eller utnyttjat NN 51, som var under 18 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att förmå målsäganden att filma när hon poserar delvis naken och skicka filmen till honom som i sin tur sparat den. Det hände den 5 maj 2022 eller en tid dessförinnan.

1.10 Har främjat eller utnyttjat att NN 58, som var under 18 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att fotografera när hon poserar delvis naken samt skicka fotografierna till honom som i sin tur sparat dem. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling. Det hände den 7 augusti 2023 eller en tid dessförinnan.

1.11 Har via snapchat främjat eller utnyttjat NN 64, som var under 18 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att förmå målsäganden att fotografera och filma när hon klär av sig och poserar helt eller delvis naken samt skicka fotografierna/filmerna till honom samt under pågående videosamtal klä av sig och posera helt eller delvis naken vilket han spelat in och sparat. Det hände den 17 augusti 2023 eller en tid dessförinnan. 

1.12 Har främjat eller utnyttjat att NN 30, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att skicka bilder och filmer där hon poserar sexuellt. Det hände någon gång mellan den 12 september 2023 och den 13 september 2023 eller en tid dessförinnan.

1.13 Har främjat eller utnyttjat att NN 21, som var under 15 år,

utfört eller medverkat i en sexuell posering genom att förmå målsäganden att fotografera när hon poserar sexuellt samt skicka fotografierna till honom som i sin tur sparat dem. Det hände den 2 maj 2023. 

Brotten ovan bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden samt varit del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning. 

2. Har på ett otillbörligt sätt försökt förmå NN 12 som var under 15 år, att företa en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har via snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar eller i vart fall beröra och smeka sitt eget underliv, att filma eller fotografera den sexuella handlingen samt att skicka filmen/fotografierna till honom. Vid försöket har han hotat sprida fotografier på målsägandens delvis nakna kropp om hon inte genomför den sexuella handlingen. Det hände den 16 oktober 2022.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

3.1 Har på ett otillbörligt sätt förmått NN 13, som var under 15 år, att företa en sexuell handling på sig själv. Den sexuella handlingen bestod i att målsäganden med händerna särat på sin skinkor för att visa sin analöppning. Målsäganden har även förmåtts att filma handlingen och skicka filmen till honom som i sin tur sparat den. Det hände den 27 april 2023.

3.2 Har på ett otillbörligt sätt förmått NN 7 som var under 15 år att företa en sexuell handling på sig själv. Den sexuella handlingen bestod i att målsäganden med händerna särade på sina skinkor för att visa sin analöppning. Målsäganden har även förmåtts att filma handlingen och skicka filmen till honom som i sin tur sparat den. Det hände den 3 september 2023 eller en tid dessförinnan.

3.3 Har otillbörligen förmått NN 48, som var under 15 år, att företa en sexuell handling på sig själv. Den sexuella handlingen avsåg att målsäganden med sina händer särade på sina skinkor för att visa sin analöppning. Målsäganden har även förmåtts att filma handlingen och skicka filmen till honom som i sin tur har sparat den. Det hände den 2 juni 2023 eller en tid dessförinnan. 

4.1 Har försökt främja eller utnyttja NN 13, som var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han försökt förmå målsäganden att filma eller fotografera sin nakna eller delvis nakna kropp och skicka filmerna eller fotografierna till honom. Det hände den 27 april 2023.

4.2 Har försökt främja eller utnyttja att NN 2, som var under 15 år, skulle utföra eller medverka i sexuell posering genom att han försökt förmå målsäganden att filma eller fotografera sin nakna eller delvis nakna kropp och skicka filmerna/fotografierna till honom. Det hände den 21 maj 2023.

4.3 Har försökt främja eller utnyttja NN 7, som var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han försökt förmå målsäganden att filma eller fotografera sin nakna eller delvis nakna kropp och skicka filmen eller fotot till honom. Det hände den 3 september 2023.

4.4 Har försökt främja eller utnyttja NN 48, som var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han försökt förmå målsäganden att filma eller fotografera sin nakna eller delvis nakna kropp och skicka filmerna eller fotografierna till honom. Det hände någon gång mellan den 2 juni 2023 och den 9 juni 2023.

4.5 Har försökt främja eller utnyttja NN 58, som var under 18 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han försökt förmå målsäganden att filma eller fotografera sin nakna eller delvis nakna kropp och skicka filmen/fotot till honom. Det hände den 7 augusti 2023.

4.6 Har försökt främja eller utnyttja NN 30, som var under 15 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han försökt förmå målsäganden att filma eller fotografera sin nakna eller delvis nakna kropp och skicka filmerna/fotografierna till honom. Det hände någon gång mellan den 12 september 2023 och den 13 september 2023 eller en tid dessförinnan.

4.7 Har försökt främja eller utnyttja att NN 21, som var under 15 år, skulle utföra eller medverka i sexuell posering genom att han försökt förmå målsäganden att filma eller fotografera sin nakna eller delvis nakna kropp och skicka filmerna/fotografierna till honom. Det hände den 2 maj 2023.

Brotten ovan bör bedömas som grovt eftersom han hotat att sprida en film på målsägandens nakna kropp om hon inte skickar ytterligare filmer eller fotografier till honom samt brottet varit del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

5.1 Har på ett otillbörligt sätt förmått NN 2 som var under 15 år att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har förmått målsäganden att penetrera sig vaginalt med ett finger vilket hon filmat och skickat till honom som i sin tur sparat filmen. Han har även förmått målsäganden att vända sig med rumpan mot kameran och med sina händer sära på sina skinkor för att visa sin analöppning, vilket målsäganden filmat och skickat till honom som i sin tur sparat filmen. Det hände den 21 maj 2023.

5.2 Har på ett otillbörligt sätt förmått NN 46, som var under 15 år, att företa sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Målsäganden har även förmåtts filma när hon utfört handlingarna på sig själv och skicka filmerna till honom som i sin tur sparat dem. Han har förmått målsäganden att genomföra handlingarna efter hot om att han annars skulle sprida sexuella poseringsfilmer på henne. Det hände vid i vart fall följande tre tillfällen mellan den 13 november 2022 och den 17 mars 2023.

– Har förmått målsäganden att penetrera sig vaginalt med ett föremål den 9 mars 2023 eller en tid dessförinnan.

– Har förmått målsäganden att penetrera sig vaginalt med ett finger den 13 november 2022 eller en tid dessförinnan. 

– Har förmått målsäganden att penetrera sig vaginalt med ett finger den 14 mars 2023 eller en tid dessförinnan.

5.3 Har på ett otillbörligt sätt förmått NN 30 som var under 15 år att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har förmått målsäganden att hålla upp och beröra sitt underliv samt filma detta och skicka filmen till honom. Det hände någon gång mellan den 12 september 2023 och den 13 september 2023 eller en tid dessförinnan.

6.1 Har på ett otillbörligt sätt försökt förmå NN 46 som var under 15 år att företa en sexuell handling på sig själv. Den sexuella handlingen avsåg att hon skulle klä av sig naken och vända rumpan mot kameran och med sina händer sära på skinkorna. Han försökte även förmå henne att filma handlingen och skicka filmen till honom. Det hände någon gång mellan den 13 november 2022 och den 17 mars 2023.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

6.2 Har otillbörligen försökt förmå NN 21, som var under 15 år, att företa en sexuell handling på sig själv. Den sexuella handlingen avsåg att hon skulle klä av sig naken och vända rumpan mot kameran och med sina händer sära på skinkorna. Han försökte även förmå henne att filma handlingen och skicka filmen till honom. Han har hotat att sprida nakenbilder på målsäganden om hon inte genomförde den sexuella handlingen. Det hände den 2 maj 2023.

7. Har med skärminspelningsfunktionen tagit bilder och filmat av snapchatkonversationer med 12 olika målsäganden och därvid skildrat barn i barnpornografiska bilder eller filmer. Han har därefter innehaft materialet. Det hände mellan den 5 maj 2022 och den 28 september 2023.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x5.)

Borås

Vecka 25

B 981-24 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt övergrepp mot barn x3. 3. Sexuellt ofredande mot barn. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 38 år)

(1. Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess A som var 11 år att penetrera sitt underliv med ett eller flera fingrar. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Det hände den 20 juli 2023.

2.1 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess A som var 11 år att smeka sitt underliv utanpå trosorna. Det hände den 23 juli 2023.

2.2 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess A som var 11 år att smeka sina bröst. Det hände den 28 juli 2023.

2.3 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess A som var 11 år att öppna sitt underliv. Det hände den 29 juli 2023.

3. Har, vid minst 11 tillfällen, ofredat Sekretess A, som var 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet, genom att skicka henne filmer och/eller bilder när han onanerar samt på sin nakna kropp och penis. Det hände mellan den 27 juli 2023 och den 31 juli 2023.

4. Har, vid upprepade tillfällen, främjat eller utnyttjat att Sekretess A som var 11 år utförde eller medverkade i sexuell posering. Det hände mellan den 16 juli 2023 och den 2 augusti 2023.

5. Har, eller i vart fall betraktat, 23 barnpornografiska bilder och filmer varav 12 bilder övergreppsmaterial av normalgraden, 2 bilder särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 3 filmer övergreppsmaterial av normalgraden med en speltid på sammanlagt 1 minut och 43 sekunder samt 6 filmfiler särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en speltid på sammanlagt 4 minuter 46 sekunder. Det hände mellan den 16 juli 2023 och den 2 augusti 2023.)

Vecka 26

B 1670-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft vaginala och orala samlag med Sekretess 1 som vid gärningarna var under 15 år. Det hände vid i vart fall 20 tillfällen under perioden från och med den 1 maj 2023 till och med den 31 mars 2024. 

Han har även under samma tidsperiod och på samma plats som ovan vid flertalet tillfällen genomfört en sexuell handling med Sekretess 1 som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Theo Ljunggren har fört in sina fingrar i Sekretess 1:s vagina.)

Eksjö

Vecka 25

B 611-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21 år)

(har med sina fingrar penetrerat Sekretess A:s underliv samt genomfört vaginalt samlag med henne utan att Sekretess A deltog frivilligt. Sekretess A var 14 år gammal. Det hände den 15 mars 2024.

Samt åtalad för: Våldtäkt.)

Vecka 26

B 611-24 Fortsättning från vecka 25.

Eskilstuna

Vecka 25

B 4619-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft och via internet spridit en 47 sekunder lång film med barnpornografiskt material, vars innehåll bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial . Det hände den 25 april 2022.)

Vecka 26

B 1708-23 1. utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande mot barn. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har främjat och utnyttjat att NN1, som var 9 år, utfört sexuell posering. Sålunda har han förmått målsäganden att fotografera sitt nakna underliv och skicka fotografierna till honom via applikationen Snapchat. Det hände den 20 april 2023.

2. Har blottat sig för NN 1, som var 9 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Han har således skickat bilder på sitt nakna könsorgan via applikationen Snapchat. Det hände den 20 april 2023.

3. Har innehaft 3 bilder och 1 film innehållande övergreppsmaterial mot barn. Materialet anträffades i hans mobiltelefon som togs i beslag den 6 december 2023.)

Falun

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Gotland

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera. 

Gällivare

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Gävle

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Göteborg

Vecka 25

B 1376-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 37 år)

(Har innehaft barnpornografiskt material i form av i vart fall 4999 stycken bilder, varav 3 244 stycken att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 1 085 stycken filmer med en total speltid om 71 timmar och 19 minuter, varav 975 stycken med en sammanlagd speltid om 60 timmar och 10 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det barnpornografiska materialet innehades den 31 maj 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser ett stort innehav av bilder och filmer där barn (främst pojkar) utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för penetrationer av vuxna, spädbarn som utsätts för orala och anala penetrationer samt bilder och filmer där barnen visas med kroppsvätska på kroppen och underlivet. Dessa bilder och filmer utgör dokumentation av verkliga övergrepp.)

B 7537-24 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Grov våldtäkt mot barn.  (Åtalad: Man 16 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling med NN 2 som var fem år gammal vid gärningen. Han har dragit ner NN 2:s byxor och tryckt sin blottade penis mot hennes nakna rumpa och/eller mellan hennes skinkor. Det hände någon gång mellan den 14 augusti 2023 och den 16 augusti 2023.

2. Haft oralt samlag med NN 2 som var fem år gammal vid gärningen. Han har placerat sin penis i NN 2:s mun. Det hände den 20 augusti 2023.)

Vecka 26

Inget att rapportera.

Halmstad

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Haparanda

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

B 8-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har haft vaginalt samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 december 2023 och den 2 december 2023.)

Helsingborg

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera. 

Hälsingland

Vecka 25

Inget att rapportera. 

Vecka 26

Inget att rapportera. 

Hässleholm

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

B 207-24 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 23 år)

(1. Har haft oralt samlag med NN 6 som var 13 år. Det hände den 11 februari 2024.

2. Har framställt en barnpornografisk film, med en tidslängd om 13 sekunder, som han därefter gjort tillgänglig för annan via snapchat. Det hände den 11 februari 2024.)

Jönköping

Vecka 25

Inget att rapportera. 

Vecka 26

Inget att rapportera.

Kalmar

Vecka 25

B 508-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft 2 st barnpornografiska bilder och 7 st barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 39 sek. Innehållet i 4 av de barnpornografiska filmerna, med en sammanlagd speltid om 29 sek, är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 21 oktober 2021.

Samt åtalad för: Olaga hot.)

Vecka 26

Inget att rapportera.

Kristianstad

Vecka 25

Inget att rapportera. 

Vecka 26

Inget att rapportera.

Linköping

Vecka 25

B 456-24 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 57 år)

(Har sexuellt berört Sekretess, som var 11 år, genom att han dels klappat henne på rumpan flera gånger och dels klämt samt tryckt upp sin hand på hennes underliv utanpå kläderna. Det hände den 26 augusti 2023.)

B 2674-23 1. Sexuellt ofredande mot barn. 2. Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 22 år)

(1. Har ofredat Sekretess 1, som var 12 år, genom att han, utanpå målsägandens byxor, tagit på hennes lår och underliv. Det hände den 6 juni 2023 under en bilresa.

2.1 Har haft vaginalt samlag med Sekretess 1 som var 12 år. Det hände någon gång mellan den 6 juni 2023 och den 7 juni 2023.

2.2 Har haft vaginalt samlag med Sekretess 1 som var 12 år. Målsäganden deltog inte frivilligt. Det hände den 7 juni 2023.)   

Vecka 26

Inget att rapportera.

Luleå

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Lund

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Lycksele

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

B 786-23 Obs! 22 målsägande i åldern 12-14 år.

1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x6. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x6. 3. Grovt sexuellt ofredande mot barn x5. 4. Barnpornografibrott x6. 5. Försök till våldtäkt mot barn x5. 6. Våldtäkt mot barn. 7. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 8. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 9. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 10. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. 11. Försök till sexuellt övergrepp mot barn. 12. Sexuellt ofredande (mot barn) x5. 13. Sexuellt ofredande mot barn x4. (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har främjat Sekretess A, som var 13 och 14 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta lättklädda eller nakenbilder och sedan skicka dem till honom – vilket målsäganden har gjort. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka dessa bilder har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 januari 2023 och den 13 juli 2023.

1.2 Har främjat Sekretess D, som var 12 och 13 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta lättklädda eller nakenbilder och skicka dem till honom, vilket målsäganden har gjort. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka dessa bilder och filmer har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 29 december 2022 och den 15 september 2023.

1.3 Har, under en pågående chattkonversation via snapchat med Sekretess I som var 12 år, främjat målsäganden till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta lättklädda eller nakenbilder och skicka till honom – vilket målsäganden har gjort. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka dessa bilder och filmer har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder samt skickat bild på en annan person och utgett sig för att vara denne. Vidare har han bedyrat sin kärlek till henne och krävt att hon ska bekräfta sina känslor genom att skicka ytterligare lättklädda bilder. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 12 december 2022 och den 26 december 2022.

1.4 Har främjat Sekretess J, som var 14 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta en lättklädd bild och sedan skicka den till honom – vilket hon har gjort. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka bilden har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. 

1.5 Har främjat Sekretess K, som var 13 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta lättklädda eller nakenbilder och skicka dem till honom – vilket målsäganden gjorde. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka dessa bilder och filmer har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände vid ett flertal tillfällen den 31 maj 2023.

1.6 Har främjat Sekretess L, som var 14 år, och annan person till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta lättklädda bilder och skicka dem till honom – vilket målsäganden har gjort. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka dessa bilder har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände vid ett flertal tillfällen den 8 mars 2023.

2.1 Har försökt främja Sekretess A, som var 13 och 14 år, till att medverka i sexuell posering genom att försöka förmå henne att ta lättklädda eller nakenbilder. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka dessa bilder och filmer har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 februari 2023 och den 10 september 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter. 

2.2 Har försökt främja Sekretess C, som var 14 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta lättklädda eller nakenbilder och sedan skicka dem till honom. Som ett led i att förmå målsäganden att ta och skicka dessa bilder har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände vid ett okänt antal tillfällen mellan den 30 juni 2023 och den 12 augusti 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

2.3 Har försökt att främja Sekretess F, som var 14 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta lättklädda eller nakenbilder. Som ett led i att försöka förmå målsäganden att skicka dessa bilder och filmer har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Vidare har han i kontakten med målsäganden bedyrat sin kärlek till henne. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 13 oktober 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

2.4 Har försökt främja Sekretess J, som var 14 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta en bild på sina bröst utan bikini. Som ett led i att försöka förmå målsäganden att skicka bilden har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände den 5 augusti 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

2.5 Har försökt främja Sekretess K, som var 13 och 14 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta lättklädda och nakenbilder och skicka till honom. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka dessa bilder har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 31 maj 2023 och den 27 juni 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

2.6 Har försökt främja Sekretess L, som var 14 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta en bild i underkläder och skicka till honom. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka denna bild har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände den 5 mars 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

3.1 Har ofredat Sekretess A, som var 13 och 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom att till målsäganden skriva flertalet meddelanden med sexuellt innehåll samt bilder på tjejer som poserar i underkläder och en bild av kvinna som suger på en penis. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 februari 2023 och den 10 september 2023.

Brottet bedöms som grovt eftersom de inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden eftersom han har skickat meddelanden som innefattat beskrivningar av hur han vill utföra vaginal- och oralsex med målsäganden. Vidare har han vilselett målsäganden genom att han utgett sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder.

3.2 Har ofredat Sekretess B, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess B:s sexuella integritet, genom att skriva ett stort antal meddelanden med sexuellt innehåll samt skickat flertalet bilder av sexuell karaktär till målsäganden. Det hände vid flertalet tillfällen mellan den 22 juni 2023 och den 9 september 2023.

Brottet bedöms som grovt eftersom de inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden eftersom han har skickat ett stort antal meddelanden under en längre tid, skickat bilder på ett oralt samlag och bild på en handling som kan jämställas med vaginalt samlag samt i delar innefattat beskrivningar av hur misstänkt vill utföra vaginal- och analsex med målsäganden. Vidare har han vilselett målsäganden genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. 

3.3 Har ofredat Sekretess C, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess C:s sexuella integritet, genom att till målsäganden skriva meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände mellan den 29 juni 2023 och den 1 juli 2023.

3.4 Har ofredat Sekretess D, som var 12 och 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess D:s sexuella integritet, genom att till målsäganden skriva ett stort antal meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 14 december 2022 och den 15 september 2023.

Brottet bedöms som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden eftersom han har skickat ett stort antal meddelanden under en längre tid, agerandet i delar har innefattat beskrivningar av hur han vill utföra vaginal-, oral- och analsex med målsäganden samt att han använt kränkande tillmälen.

3.5 Har ofredat Sekretess F, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom genom att utge sig för att vara en person närmare målsägandens ålder och till målsäganden skriva ett stort antal meddelanden med sexuellt innehåll. Vidare har han i kontakten med målsäganden bedyrat sin kärlek till henne. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 18 november 2022 och den 1 maj 2023.

Brottet bedöms som grovt eftersom de inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden eftersom han har skickat ett stort antal meddelanden under en längre tid samt i delar innefattat beskrivningar av hur misstänkt vill genomföra vaginala och orala samlag med målsäganden samt att misstänkt vill få utlösning i målsägandens mun och underliv.

3.5 Har vilselett ofredat Sekretess I, som var 12 och 13 år, att han var en annan person närmare hennes ålder och på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att till målsäganden skriva ett stort antal meddelanden med sexuellt innehåll samt skickat en bild på ett par bröst till henne. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 11 december 2022 och den 1 juli 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande då det varit ett stort antal meddelanden under en längre tid, det i delar har innehållit beskrivningar av hur han vill ha vaginalt, oralt och analt sex med målsäganden, att han vill få utlösning i/på målsäganden samt använt kränkande tillmälen. Vidare har han i kontakten med målsäganden bedyrat sin kärlek till henne.

4.1 Har i kontakt med Sekretess A, som var 13 och 14 år, skildrat i 1 barnpornografisk bild, som han sedan innehaft. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2023 och den 8 januari 2024.

4.2 Har i kontakt med Sekretess B, som var 14 år, skildrat henne i 8 barnpornografiska bilder samt 1 film, som han sedan innehaft. Det hände någon gång mellan den 14 juli 2023 och den 8 januari 2024.

4.3 Har i kontakt med Sekretess D skildrat henne i 7 barnpornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 8 januari 2024.

4.4 Har skildrat Sekretess F som var 14 år i 51 barnpornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 14 juli 2023 och den 8 januari 2024

4.5 Har skildrat Sekretess G som var 13 år i 4 barnpornografiska bilder och 3 barnpornografiska filmer. Det hände någon gång mellan den 5 juli 2023 och den 8 januari 2024.

4.6 Har skildrat Sekretess L i 9 barnpornografiska bilder som han sedan innehaft. Det hände någon gång mellan den 8 mars 2023 och den 8 januari 2024.

5.1 Har, under en pågående chattkonversation via Snapchat med Sekretess B, försökt förmå målsäganden som var 14 år att företa en sexuell handling som är jämförlig med samlag.

Den sexuella handlingen bestod i att han, efter att han instruerat målsäganden att klä av sig sina kläder, stoppa ner en hand i trosorna, visa rumpan och vidröra sitt kön har försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar och fota detta. Som ett led i att försöka förmå målsäganden att företa handlingen har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände den 19 augusti 2023.

5.2 Har, under en pågående chattkonversation via snapchat med Sekretess B som var 14 år, försökt förmå målsäganden att företa en sexuell handling som är jämförlig med samlag.

Den sexuella handlingen bestod i att han instruerat målsäganden att penetrera sin anal med ett finger. Som ett led i att försöka förmå målsäganden att genomföra handlingen har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände den 30 augusti 2023.

5.3 Har, under en pågående chattkonversation via snapchat med Sekretess D som var 12 år, försökt att förmå målsäganden att företa en sexuell handling som är jämförlig med oralt samlag.

Den sexuella handlingen jämförlig med oralt samlag bestod i att han instruerat målsäganden att penetrera sig själv oralt med ett föremål som att hon suger på en penis. Han har vidare instruerat målsäganden att fotografera detta och skicka till honom. Det hände den 30 december 2022.

Den sexuella handlingen jämförlig med oralt samlag bestod i att han instruerat målsäganden att penetrera sig själv oralt med ett föremål som att hon suger på en penis. Han har vidare instruerat målsäganden att fotografera detta och skicka till honom. Det hände den 30 december 2022.

5.4 Har, under en pågående chattkonversation via snapchat med Sekretess D som var 12 år, försökt förmå målsäganden att företa en sexuell handling som är jämförlig med oralt samlag. Den sexuella handlingen jämförlig med oralt samlag bestod i att han instruerat målsäganden att penetrera sig själv oralt med ett föremål som att hon suger på en penis. Han har vidare instruerat målsäganden att fotografera detta och skicka till honom. Det hände den 1 januari 2023.

Som ett led i att försöka förmå målsäganden att genomföra handlingen har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

5.5 Har, under en pågående chattkonversation via Snapchat med Sekretess G som var 13 år, försökt att förmå målsäganden att företa sexuella handlingar som är jämförlig med samlag. De sexuella handlingarna bestod i att haninstruerat målsäganden att penetrera sin vagina med ett finger. Som ett led i att försöka förmå målsäganden att genomföra handlingarna har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person genom att utge sig för att vara närmare målsägandens ålder. Det hände vid tre tillfällen under perioden från och med den 5 juli 2023 till och med den 9 juli 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

6. Har, under en pågående chattkonversation via Snapchat med Sekretess B som var 14 år, försökt förmå målsäganden att företa en sexuell handling som är jämförlig med samlag.

Den sexuella handlingen bestod i att han instruerat målsäganden att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar, stöna och säga att hon vill ha hans kuk. Han har vidare instruerat målsäganden att filma detta och skicka till honom. Målsäganden genomförde den sexuella handlingen, filmade och skickade till honom. Som ett led i att förmå målsäganden att genomföra handlingen har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände den 20 augusti 2023.

7.1 Har främjat Sekretess B, som var 14 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att fotografera och filma sig själv när hon penetrerar sig själv vaginalt med fingrar och vidrör sitt könsorgan samt ta flertalet lättklädda bilder eller nakenbilder och skicka dessa till honom – vilket målsäganden har gjort. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka dessa bilder och filmer har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 19 augusti 2023 och den 20 augusti 2023.

Brottet bedöms som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden då handlandet i delar har innefattat vaginal penetration.

7.2 Har främjat Sekretess F, som var 14 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att fotografera och/eller filma sig själv när hon suger/slickar på ett föremål som att det är en penis – vilket målsäganden har gjort. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka dessa bilder och filmer har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Vidare har han i kontakten med målsäganden bedyrat sin kärlek till henne. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 15 maj 2022.

Brottet bedöms som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden då handlandet i delar har innefattat oral penetration av föremål.

8.1 Har försökt främja att Sekretess B, som var 14 år, till att medverka i sexuell posering genom att försöka förmå henne att fotografera och filma sig själv när hon penetrerar sin anal med ett finger, samt försöka förmå henne att ta flertalet bilder eller filma sig själv när hon är lättklädd eller naken och sedan skicka dem till honom. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka dessa bilder och filmer har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder.

Brottet bedöms som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden då handlandet i delar har innefattat anal penetration av fingrar, delar har skett under hot om att sprida känsliga bilder av målsäganden och det har skett under en längre tidsperiod. Det hände någon gång mellan den 14 juli 2023 och den 15 september 2023.

8.2 Har försökt främja Sekretess D, som var 12 och 13 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att fotografera eller filma när hon penetrerar sig oralt med en hårborste och få det framstå som att hon suger på en penis samt ta lättklädda eller nakenbilder och sedan skicka dem till honom. Som ett led i att försöka förmå målsäganden att skicka dessa bilder och filmer har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 24 december 2022 och den 15 september 2023.

Brottet bedöms som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden då handlandet i delar har innefattat försök att förmå målsäganden till att företa oral penetration av föremål och det har skett under en längre tidsperiod. 

8.3 Har försökt främja Sekretess G, som var 13 år, till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta flertalet bilder eller filma sig själv när hon är lättklädd eller naken och sedan skicka dem till honom. Som ett led i att förmå målsäganden att skicka dessa bilder och filmer har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 5 juli 2023 och den 9 juli 2023. 

Brottet bedöms som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden då handlat i delar har inneburit försökt till att förmå målsäganden att penetrera sig själv med fingrar.

8.4 Har, under en pågående chattkonversation via snapchat med Sekretess I som var 12 år, försökt främja målsäganden till att medverka i sexuell posering genom att instruera henne att ta bild när hon suger på ett föremål samt ta lättklädda eller nakenbilder och skicka till honom. Som ett led i försöket har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Vidare har han bedyrat sin kärlek till henne och krävt att hon ska bekräfta sina känslor genom att skicka ytterligare lättklädda bilder. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 18 december 2022 och den 5 januari 2023. 

Brottet bedöms som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden då handlat i delar har inneburit att han försökt förmå målsäganden att föra in ett föremål i sin mun.

9. Har genomfört en sexuell handling med Sekretess F som var 14 år. Han har, under en pågående snapchatkonversation instruerat målsäganden att suga på ett föremål som om det vore en penis. Han har vidare instruerat målsäganden att filma detta och skicka till honom. Målsäganden genomförde den sexuella handlingen, filmade och skickade till honom. Som ett led i att förmå målsäganden att genomföra handlingen och skicka bild/film har han utgett sig för att vara en person närmare målsägandens ålder. Vidare har han i kontakten med målsäganden bedyrat sin kärlek till henne. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 15 maj 2022.

10. Har, under en pågående snapchat-konversation med Sekretess F som var 14 år, föreslagit en träff med målsäganden i syfte att genomföra en sexuell handling med henne. Detta genom att till målsäganden föreslå att hon ska resa till honom nästa vinter varpå han föreslagit en resplan och erbjudit sig att hämta henne i Umeå med bil. Det hände den 19 januari 2023.

11. Har, under en pågående chattkonversation via snapchat med Sekretess I som var 12 år, försökt förmå målsäganden att företa en annan sexuell handling på sig själv genom att instruera henne att suga på ett föremål. Han har vidare instruerat målsäganden att fotografera detta och skicka till honom. Som ett led i att försöka förmå målsäganden att genomföra handlingen har han vilselett henne genom att utge sig för att vara en annan person närmare målsägandens ålder. Vidare har han i sin kontakt med målsäganden bedyrat sin kärlek till henne och krävt att hon ska bekräfta sina känslor genom att skicka ytterligare lättklädda bilder. Det hände den 1 januari 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter. 

12.1 Har ofredat Sekretess E på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom att vilseleda målsäganden att tro att han var en person närmare hennes ålder och i en konversation via snapchat fråga om målsäganden är oskuld. Det hände den 19 september 2023.

12.2 Har ofredat Sekretess E på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom att vilseleda målsäganden att tro att han var en person närmare hennes ålder och i en konversation via snapchat skriva meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände den 5 oktober 2023.

12.3 Har ofredat Sekretess E på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom att vilseleda målsäganden att tro att han var en person närmare hennes ålder och i en konversation via snapchat skriva att han vill ha sex med målsäganden. Det hände den 6 oktober 2023.

12.4 Har ofredat Sekretess F på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom att utge sig för att vara en person närmare målsägandens ålder och till målsäganden skriva meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 29 maj 2023 och den 19 augusti 2023.

12.5 Har ofredat Sekretess L på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom att han vilselett henne och utgett sig för att vara en annan person närmare hennes ålder och till målsäganden skriva ett antal meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 24 juli 2023 och den 29 juli 2023.

13.1 Har ofredat Sekretess G, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom att till målsäganden skriva meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 5 juli 2023 och den 9 juli 2023.

13.2 Har ofredat Sekretess J, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom att han vilselett målsäganden till henne genom att att utge sig för att vara en annan person närmare hennes ålder och till målsäganden skriva ett stort antal meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 5 augusti 2023 och den 8 augusti 2023.

13.3 Har ofredat Sekretess K, som var 13 och 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom att han vilselett målsäganden genom att utge sig för att vara en annan person närmare hennes ålder och till målsäganden skriva ett antal meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 31 maj 2023 och den 3 augusti 2023.

13.4 Har ofredat Sekretess L, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom att han vilselett henne och utgett sig för att vara en annan person närmare hennes ålder och till målsäganden skriva ett antal meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 5 mars 2023 och den 8 mars 2023.

Samt åtalad för: Olaga hot x10.

1.1 Har, i en snapchatkonversation, hotat Sekretess B med brottslig gärning bestående i olaga integritetsintrång genom att han till målsäganden skrivit att han kommer sprida hennes lättklädda eller nakenbilder och film om hon inte slutar bråka. Det hände den 27 augusti 2023.

Hotet var sådant att Sekretess B kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin säkerhet till frid.

1.2 Har, i en snapchatkonversation, hotat Sekretess B med brottslig gärning bestående i olaga integritetsintrång genom att han till målsäganden skrivit att han kan publicera lättklädda eller nakenbilder av målsäganden han fått i en grupp med andra människor. Det hände den 3 september 2023.

Hotet var sådant att Sekretess B kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin säkerhet till frid.

1.3 Har, i en snapchatkonversation, hotat Sekretess B med brottslig gärning bestående i olaga integritetsintrång genom att han, när målsäganden bett honom ta bort lättklädda eller nakenbilder han hade på henne, krävt att hon skulle skicka fler i utbyte samt hotat med att publicera nakenbilder på målsäganden till en grupp med andra människor. Det hände den 5 september 2023.

Hotet var sådant att Sekretess B kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin säkerhet till frid.

1.4 Har, i en snapchatkonversation, hotat Sekretess B med brottslig gärning bestående i olaga integritetsintrång genom att han till målsäganden skrivit han kommer att publicera lättklädda eller nakenbilder på målsäganden i en grupp med andra människor om hon inte ändrar sig. Det hände den 8 september 2023.

Hotet var sådant att Sekretess B kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin säkerhet till frid.

1.5 Har, i en snapchatkonversation, hotat Sekretess B med brottslig gärning bestående i olaga integritetsintrång genom att han till målsäganden skickat en bild på målsägandens bröst samt skrivit att han kommer att publicera lättklädda eller nakenbilder av målsäganden i en grupp med andra människor. De händeden 9 september 2023.

Hotet var sådant att Sekretess B kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin säkerhet till frid.

1.6 Har, i en snapchatkonversation, hotat Sekretess F med brottslig gärning bestående i förtal genom att han till målsäganden skrivit att han har kvar en bild av målsäganden när hon suger på ett föremål som om det var en penis och att han kommer att skicka den till en annan person. Det hände den 1 maj 2023.

Hotet var sådant att Sekretess F kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin säkerhet till frid.

1.7 Har, i en snapchatkonversation, hotat Sekretess F med brottslig gärning bestående i olaga integritetsintrång genom att han,sedan målsäganden bett honom ta bort de bilder han har på henne, hotat att han ska publicera dem i en grupp med andra människor. Hotet har förstärkts genom att han visat att han har två bilder av målsäganden där hon suger på ett föremål genom att skicka dem till henne. Det hände den 30 september 2023.

Hotet var sådant att Sekretess F kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin säkerhet till frid.

1.8 Har, i en snapchatkonversation, hotat Sekretess G med brottslig gärning bestående i olaga integritetsintrång genom att han till målsäganden skrivit att han ska sprida nakna eller lättklädda bilder/filmer av henne. Det hände den 9 juli 2023.

Hotet var sådant att målsäganden kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin säkerhet till frid

1.9 Har, i en snapchatkonversation, hotat Sekretess I med brottslig gärning bestående i olaga integritetsintrång genom att han hotat att sprida en lättklädd bild av målsäganden. Det hände den 1 juli 2023.

1.10 Har, i en snapchatkonversation, hotat Sekretess J med brottslig gärning bestående i olaga integritetsintrång genom att han till målsäganden skrivit att han ska sprida en lättklädd bild av målsäganden samt hennes meddelanden till andra personer. Det hände den 8 augusti 2023.

Hotet var sådana att målsäganden kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin säkerhet till frid.)

Malmö

Vecka 25

B 2211-24 Fortsättning från vecka 24.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Mora

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Nacka

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Norrköping

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Norrtälje

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Nyköping

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Skaraborg

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

B 2013-24 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3. 3. Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 34 år)

(1. Har fört sin penis fram och tillbaka i NN 3:s underliv samt tryckt in sin penis en bit i hennes slida. NN 3 var 12 år vid gärningen. Det hände den 2 maj 2024.

2.1 Har kramat och kysst målsäganden NN 3, bett henne sära på benen och tagit på hennes underliv utanpå trosorna samt bett henne lägga sig på honom och när hon lagt sig på honom tryckt sin snopp mot hennes underliv utanpå trosorna med sina underkläder på sig. Det hände den 1 maj 2024.

2.2 Har kramat och kysst NN 3. Han har vidare bett NN 3 sära på benen och tagit sin hand på hennes underliv utanpå trosorna. Målsäganden var 12 år vid gärningen. Det hände den 2 februari 2024.

2.3 Har kramat och kysst NN 3 och därefter bundit fast hennes händer bakom ryggen med ett skärp och lagt henne på en säng. NN3 var 12 år gammal vid gärningen. Gärningen kunde förväntas väcka obehag och kränka målsägandenas sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 3 mars 2024 och den 2 maj 2024.

Brotten ovan bör bedömas som grovt med hänsyn till att han är närstående till målsäganden, målsäganden varit i en utsatt situation och med hänsyn till att målsägandens låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av henne. 

3.1 Har ofredat NN 3, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att uppmana henne att ta av sin t-shirt, sedan ta av den från hennes kropp och kramat henne då hon legat i sängen. Det hände någon gång mellan den 15 mars 2024 och den 2 maj 2024.

3.2 Har ofredat NN 3, som var 9-12, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att krama henne, pussa henne samt smeka hennes kropp. Det hände vid ett flertal tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2021 och den 2 maj 2024.)

Skellefteå

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Solna

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Stockholm

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Sundsvall

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Södertälje

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Södertörn

Vecka 25

B 7960-24 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 23 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 2 som var 14 år. Han har, trots att NN 2 sagt att hon inte vill, fört in sina fingrar och sin penis i NN 2s vagina. Det hände den 29 mars 2024.

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 2 som var 14 år. Han har, trots att NN 2 sagt att hon inte vill, tagit av henne kläderna och penetrerat hennes vagina med sin penis. Det hände någon gång den 30 mars 2024.)

Vecka 26

B 6847-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 22 år)

(Har haft oralt och vaginalt samlag med NN 2 som var 14 år. Han tog kontakt med målsägande genom Snapchat och bestämde träff med henne två dagar senare. Han tog med sig målsägande upp i ett trapphus och där förmådde han henne att ge honom oralsex och hade därefter vaginalt sex med henne. Han fick sedan utlösning i målsägandes mun. Det hände den 11 april 2024.) 

Uddevalla

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

B 3024-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 44 år)

(Har på sina enheter innehaft i vart fall 1 419 barnpornografiska bilder, där 715 stycken visar barn som utsätts för särskild hänsynslös behandling samt 28 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 3 timmar och 29 minuter, varav 26 stycken med en speltid om 3 timmar och 27 minuter visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände den 30 juli 2020.)

Umeå

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Uppsala

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Varberg

Vecka 25

B 475-24 Fortsättning från vecka 24. 

Vecka 26

Inget att rapportera.

Vänersborg

Vecka 25

B 522-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med målsägande A som är född 2010 (13 år). Det hände den 15 december 2023.)

B 1854-22 Obs! 2 åtalade.

Man 1, 19 år: 1. Barnpornografibrott. 2. Sexuellt ofredande (mot barn)

(1.1 Har genom att fotografera och/eller filma A, född 2006, när denna utfört en sexuell handling, framställt i vart fall 1 barnpornografiska bild/film. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 30 september 2021. 

1.2 Har genom att fotografera och/eller filma B, född 2005, när denna utfört en sexuell handling, framställt i vart fall 1 barnpornografiska bild/film . Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 30 september 2021.

1.3 Har genom att fotografera och/eller filma A, född 2006, när denna utfört en sexuell handling, framställt i vart fall 1 barnpornografiska bild/film. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021.

1.4 Har genom att fotografera och/eller filma B, född 2005, när denna utfört en sexuell handling, framställt i vart fall 1 barnpornografiska bild/film. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021.

2. Har ofredat B, född 2005, och man 2, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet, genom att filma/fotografera dem i en sexuell situation. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 30 september 2021.

Samt åtalad för: 1. Kränkande fotografering x3. 2. Grovt förtal.)

Man 2, 40 år: Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x4. 

(1.1 Har förmått målsäganden A, född 2006, att mot ersättning i form av kontanter, som överlämnats till en vän till A, utföra oralsex på honom. Det hände någon gång, efter att händelserna i åtalspunkten 1.1 mot man 1 utspelat sig, mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021.

1.2 Har förmått målsäganden B, född 2005, att mot ersättning i form av kontanter, utföra oralsex på honom. Det hände någon gång, efter att händelserna i åtalspunkten 1.1 mot man 1 utspelat sig,mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021.

1.3 Har förmått målsäganden B, född 2005, att mot ersättning i form av kontanter utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021.

1.4 Har förmått A, född 2006, att mot ersättning i form av cigaretter onanera på honom samt utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021.

Samt åtalad för: Olaga hot.) 

Vecka 26

Inget att rapportera.

Värmland

Vecka 25

Inget att rapportera. 

Vecka 26

Inget att rapportera. 

Västmanland

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Växjö

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

B 4250-23 Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har ofredat Sekretess A, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A:s sexuella integritet, genom att slå eller klämma på hennes rumpa och uttala jag vet att du vill eller ord med liknande innebörd. Det hände den 14 augusti 2023.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess A, som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har juckat upprepat med sitt kön mot Sekretess A:s underliv genom deras kläder, tagit ett grepp om ett av hennes bröst samt pussat henne på munnen. Det hände den 14 augusti 2023.)

B 3767-23 Obs! 8 målsägande i åldern 4-14 år.

1. Barnpornografibrott x 4. 2. Grovt barnpornografibrott x2. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 4. Sexuellt ofredande mot barn x4. 5. Sexuellt ofredande (mot barn) x2. 6. Försök till sexuellt övergrepp mot barn. 7. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 8. Våldtäkt mot barn x3. 9. Grov våldtäkt mot barn. 10. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 11. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 25 år) 

(1.1 Har via Snapchat innehaft 4 bilder som skildrar barn i barnpornografisk bild, varav två är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 8 december 2021.

1.2 Har via Snapchat innehaft 1 bild som skildrar barn i barnpornografisk bild, som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 25 februari 2022.

1.3 Har skildrat sekretess A i en barnpornografisk bild och en barnpornografisk film genom att dokumentera bild och/eller film som sekretess A skicka till honom enligt punkt 3.1. Det hände den 29 juni 2023.

1.4 Har skildrat sekretess C i barnpornografiska film genom att dokumentera bild och/eller film som sekretess C skickat till honom enligt punkt 3.2. Det hände den 20 april 2022.

2.1 Har innehaft 36 611 bilder som skildrar barn i pornografisk bild, varav 8 698 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har också innehaft 581 filmer som skildrar barn i pornografisk bild. Av dessa filmer kategoriseras 155 som övergreppsmaterial med en total speltid om cirka tio timmar och 426 som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en total speltid om cirka 34 timmar. Han har spridit delar av materialet till flera personer. Det hände mellan den 27 juni 2023 och den 7 februari 2024.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet varit av större omfattning, avsett bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

2.2 Har skildrat Sekretess H och Sekretess I i ca 20 barnpornografiska bilder/filmer, varav sju är särskilt hänsynslösa, genom att dokumentera bild och film som skickats till Viktor Forsberg enligt punkt 9,10 och 11. Han har sedan innehaft materialet och spridit vidare delar av det . Det hände mellan den 6 november 2023 och den 1 december 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom målsägandena utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst då han skildrat eget övergrepp enligt punkt 9.3-5 och då han gjort delar av materialet tillgängligt för annan samt med hänsyn till sekretess I:s låga ålder. 

3.1 Har via internet främjat eller utnyttjat att Sekretess A, som var 11-12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått Sekretess A att filma och ta foto på sin nakna eller delvis avklädda kropp samt skicka detta till honom. Det hände mellan den 19 september 2022 och den 19 juli 2023.

3.2 Har via internet främjat eller utnyttjat att Sekretess C, då 10 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått Sekretess C att filma och ta foto på sin nakna eller delvis avklädda kropp samt skicka detta till honom. Det hände den 20 april 2022.

3.3 Har via sociala medier främjat och/eller utnyttjat att Sekretess E, då 12-13 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått Sekretess E att skicka bild på sin nakna eller delvis avklädda kropp. Det hände mellan den 12 juli 2022 och den 21 juli 2023.

4.1 Har ofredat sekretess A, som var 11-12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka sekretess A:s sexuella integritet, genom att skicka bild och film på sitt kön till sekretess A. Det hände mellan den 19 september 2022 och den 19 juli 2023.

4.2 Har ofredat Sekretess D och Sekretess E, som var 11-13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess D:s och Sekretess E:s sexuella integritet, genom att via sociala medier skicka bilder och filmer till dem på sin nakna kropp och könsorgan. Det hände mellan den 1 augusti 2022 och den 21 juli 2023.

4.3 Har ofredat Sekretess F, som var 12-13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess F:s sexuella integritet, genom att via internet skicka bilder till Sekretess F på sin nakna kropp och sitt könsorgan. Det hände mellan den 1 september 2023 och den 5 februari 2024.

4.4 Har ofredat Sekretess H, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess H:s sexuella integritet, genom att vid flera tillfällen via internet skicka bilder och filmer på sitt kön och sin rumpa när han fört upp föremål. Det hände mellan den 23 mars 2023 och den 13 december 2023.

5.1 Har ofredat sekretess B, som var 9 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka sekretess B:s sexuella integritet. Detta genom att han på Snapchat skickat meddelanden med sexuell anspelning till sekretess B. Det hände den 8 juni 2022.

5.2 Har ofredat sekretess C, då 10-12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka sekretess C:s sexuella integritet, genom att genom att skicka bild och film på sitt kön till sekretess C. Det hände mellan den 1 januari 2022 och den 21 januari 2024.

6. Har försökt förmå Sekretess C, då 12 år, att genomföra en annan sexuell handling än samlag eller handling jämförlig med samlag. Han har via meddelanden på Messenger uppmanat sekretess C att lägga sperma på en sked och äta upp det eller smeta sperma på sin kropp. Det hände den 21 januari 2024.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas. 

7.1 Har via meddelanden på Messenger försökt förmå Sekretess C, då 12 år, att utföra eller medverka i en sexuell posering genom att uppmana Sekretess C att filma när han lägger sperma på en sked och äter upp det eller smetar sperma på sin kropp samt därefter skicka detta till honom. Det hände den 21 januari 2024.

Fara för brottets fullbordan har förelegat. 

7.2 Har via meddelanden på Snapchat försökt förmå Sekretess F, då 12 år, att utföra eller medverka i en sexuell posering genom att uppmana Sekretess F att skicka bild på sin nakna eller delvis avklädda kropp. Det hände mellan den 1 oktober 2023 och den 30 november 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat. 

8.1 Har haft oralt samlag och genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess D och Sekretess E, som var 12-13 år. Han har haft respektive målsägandes penis i sin mun. Han har därutöver onanerat målsägandenas penisar. Det hände mellan den 1 maj 2023 och den 30 juni 2023.

8.2 Har genomfört oralt samlag med Sekretess D och Sekretess E, som var 13 år. Han har haft respektive målsägandes penis i sin mun. Båda målsägandena har haft hans penis i sin mun. Det hände mellan den 1 september 2023 och den 31 oktober 2023.

8.3 Har med Sekretess H, som var 14 år, genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Detta genom att han via Snapchat uppmanat Sekretess H att stoppa upp ett föremål i sin rumpa, vilket Sekretess H gjort. Sekretess H har fotat och skickat bilden till honom. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess H att företa den sexuella handlingen. Det hände mellan den 3 mars 2023 och den 13 december 2023.

9. Har med Sekretess H och Sekretess I, som var 14 respektive 4 år, genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Detta genom att han via Snapchat uppmanat Sekretess H att filma eller ta en bild när han har Sekretess I:s snopp i sin mun. Sekretess H har utfört handlingen och samtidigt filmat och därefter skickat filmen till honom, som sparat filmen. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess H och Sekretess I att företa den sexuella handlingen. Det hände den 1 december 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till Sekretess I:s låga ålder och då övergreppet dokumenterats. 

10. Har med Sekretess H och Sekretess I, som var 14 respektive 4 år, genomfört en sexuell handling. Detta genom att han via Snapchat uppmanat Sekretess H att filma eller ta en bild när han och Sekretess I tar och drar i sina snoppar. Målsägandena har utfört handlingen och Sekretess H har samtidigt filmat och därefter skickat filmen till honom. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsägandena att företa den sexuella handlingen. Det hände den 6 november 2023.

11. Har via Snapchat främjat och eller utnyttjat att Sekretess H, 14 år, och Sekretess I, 4 år, medverkat i sexuell posering då han vid flera tillfällen förmått Sekretess H och Sekretess I att skicka bild och film på sina nakna eller delvis avklädda kroppar där de bl.a. drar i sina snoppar och där Sekretess H har Sekretess I:s snopp i munnen. Det hände mellan den 6 november 2023 och den 1 december 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av båda målsägandena genom poseringens karaktär och Sekretess I:s låga ålder.)

Ystad

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Ångermanland

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Örebro

Vecka 25

B 2495-24 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2 2. Sexuellt ofredande mot barn x2. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 28 år)

(1.1 Har den 17 december 2023  uppsåtligen förmått målsäganden NN 8, som då var 8 år, att ta bilder och filmer på sig själv där hon poserat sexuellt och skicka det till honom via internet. Han har härigenom främjat att NN 8 utfört och medverkat i sexuell posering .

1.2 Har mellan den 22 maj 2023 och den 13 juli 2023  uppsåtligen förmått målsäganden NN 1, som då var 11 år, att ta bilder på sig själv där hon poserat sexuellt och skicka dem till honom via internet. Han har härigenom främjat och utnyttjat att NN 1 utfört och medverkat i sexuell posering .

2.2 Har den 17 december 2023 uppsåtligen sexuellt ofredat NN8 genom att skicka två barnpornografiska bilder till NN 8 som var 8 år. Förfarandet har varit ägnat att kränka NN8:as sexuella integritet. 

2.2 Har mellan den 22 maj 2023 och den 13 juli 2023  uppsåtligen sexuellt ofredat NN 1 genom att skicka tre barnpornografiska bilder och 21 bilder och filmer med sexuellt innehåll till NN 1 som då var 11 år. Förfarandet har varit ägnat att kränka NN1:s sexuella integritet.  

3.1 Har den 17 december 2023 innehaft och spridit 2 barnpornografiska bilder genom att skicka dem till NN8.

3.2 Har mellan den 22 maj 2023 och den 23 maj 2023 innehaft och spridit 3 barnpornografiska bilder genom att skicka dem till målsägande NN 1.

3.3 Har den 16 april 2024 innehaft 37 barnpornografiska bilder, varav en är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt en barnpornografisk film.

3.4  Har den 10 mars 2024  spridit 3 barnpornografiska filmer, varav en är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Vecka 26

Inget att rapportera.

Östersund

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

********************************

Hovrätter

Göta hovrätt

Vecka 25

B 2449-24  1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 28 år)

(1.1 Har under pågående chattkonversationer på ett otillbörligt sätt förmått NN2 att penetrera sig själv vaginalt med olika föremål, dokumentera penetrationerna och att skicka materialet till honom. NN2 var vid tiden för gärningarna 13 år gammal. Det hände under perioden mellan den 21 oktober 2022 och den 4 december 2022.

1.2 Har vid ett stort antal tillfällen penetrerat NN10:s underliv med ett eller flera fingrar. NN10 var vid samtliga tillfällen 14 år gammal och närstående till honom. Vid samtliga, eller i vart fall vid flertalet av tillfällena, har han tagit stryptag om målsägandens hals vilket orsakade andnöd och rodnad. Han har vid upprepade tillfällen hotat att ta livet av sig om NN2 inte lät honom utföra handlingarna. Det hände vid upprepade tillfällen under perioden mellan den 10 april 2023 och den 16 juni 2023.

2. Har under pågående chattkonversation på ett otillbörligt sätt förmått NN2 att företa en sexuell handling på sig själv. Den sexuella handlingen avsåg att smörja in sitt kön med hudkräm eller liknande produkt vilket hon även förmåddes dokumentera på video och sedan skicka till honom. NN2 var 13 år gammal. Det hände under perioden mellan den 21 oktober 2022 och den 4 december 2022.

3. Har främjat eller utnyttjat att NN 2 poserat sexuellt genom att ta emot filmer från henne där hon bland annat klädde av sig naken och skakade på rumpan. NN2 var 13 år gammal. Det hände under perioden mellan den 21 oktober 2022 och den 4 december 2022.

4.1 Har ofredat NN2 genom att skicka bilder till henne på sig själv i bar överkropp och en film där han onanerade. Hans handlingar kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände under perioden mellan den 21 oktober 2022 och den 4 december 2022.

4.2 Har ofredat NN14 på ett sätt som kunde förväntas kränka NN14:s sexuella integritet, genom att skicka flera bilder till henne föreställande honom i bar överkropp samt en bild där han låg i en säng endast iförd kalsonger där konturerna av hans kön syntes. NN14 var 13 år gammal vid gärningarna och närstående till honom. Det hände under perioden mellan den 11 december 2022 och den 1 augusti 2023.)

(Borås Tr. B 199-24 dömde till fängelse 8 år.)

Vecka 26

Inget att rapportera.

Svea hovrätt

Vecka 25

B 6413-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21 år)

(Har penetrerat NN 15:s underliv med sina fingrar, vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförbar med samlag. Målsäganden var vid tillfället 14 år. Det hände den 11 augusti 2022 på ett tåg  samt vid en badplats.

Samt åtalad för: Försök till våldtäkt.)

(Södertörns Tr. B 16632-23 tidigare utdömd påföljd undanröjs. (Skyddstillsyn. Samhällstjänst 60 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut., Västmanlands tingsrätt Enhet B, 2023-10-26, B164/23) Den nya påföljden avser även brottsligheten i det tidigare avgörandet.)

Vecka 26

Inväntar åtal

Hovrätten i Väst

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 25

Inget att rapportera.

Vecka 26

Inget att rapportera.

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 25

B 849-24 Sexuellt övergrepp mot barn x3. (Åtalad: Man 56 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 5 som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han med sin hand berörde NN 5:s underliv innanför hennes trosor samt förde ett finger mellan hennes blygdläppar och i hennes slida. Det hände någon gång mellan den 29 juli 2012 och den 26 juli 2013.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 5 som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han med sin hand berörde NN 5:s underliv innanför hennes trosor samt förde ett finger mellan hennes blygdläppar och i hennes slida. Det hände någon gång mellan den 29 juli 2012 och den 26 juli 2013

1.3 Har genomfört en sexuell handling med NN 5 som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han med sin hand berörde NN 5:s underliv innanför hennes bikinitrosor samt förde ett finger mellan hennes blygdläppar och i hennes slida. Det hände den 1 juli 2015.)

(Hälsingland Tr. B 2734-22 dömde till fängelse 3 år. 3 månader)

Vecka 26

B 786-24 Fortsättning från vecka 24.

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 25

B 582-24 1. Sexuellt ofredande mot barn x2. 2. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. 3. Grov våldtäkt mot barn. 4. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 5. Grovt barnpornografibrott x2. 6. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 65 år)

(1.1 

1.2 Har olovligen tagit ett par trosor som tillhörde målsäganden som var under 15 år gammal. Gärningen var ägnad att kränka hennes sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 september 2023 och den 11 januari 2024.

2. Har vid upprepade tillfällen försökt stämma träff med målsäganden, som var under 15 år gammal, genom att per SMS uppmana henne till att sova över hos honom eller att åka till affären med honom. Hans verkliga avsikt med dessa träffar var att utsätta henne för en sådan sexuell handling, posering eller beröring som avses i 6 kap. 4, 5, 6, 8 eller 10 § brottsbalken. Det hände någon gång mellan den 28 augusti 2023 och den 11 januari 2024

3. Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med målsäganden som vid tillfällena var under 15 år gammal. Det hände vid minst fyra tillfällen under perioden från och med den 1 juni 2015 till och med den 17 maj 2018.

Handlingarna bestod i att han vid minst fyra tillfällen utfört oralsex på henne genom att slicka hennes könsorgan, samt vid minst ett av dessa tillfällen även penetrera hennes könsorgan med sitt finger. Han begick gärningen med uppsåt. Han hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. 

Brotten bör bedömas som grova eftersom han visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att han filmat övergreppen, genom att övergreppen skett systematiskt och genom att övergreppen inleddes när målsägandens ålder vida understeg 15 år.

4. Har genomfört en sexuell handling mot målsäganden bestående i att han sugit/slickat på hennes nakna bröst samt med sina fingrar smekt henne över könsorganet utanpå byxorna. Det hände mellan den 1 juni 2015 och den 17 maj 2018.

Brotten bör bedömas som grova eftersom han visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att han filmat övergreppen, genom att övergreppen skett systematiskt och genom att övergreppen inleddes när målsägandens ålder vida understeg 15 år.

5.1 Har filmat händelserna i åtalspunkt 3. och 4. Han har därtill vid ett tillfälle arrangerat en kamera så att den filmat målsäganden då hon onanerar. Han har därigenom skildrat målsäganden i sex pornografiska filmer. Sammantaget har filmerna en speltid om 3 tim 29 min 33 sek. Han har därtill tagit 36 fotografier på målsäganden, som bland annat skildrar henne sovandes naken samt närbilder på hennes nakna kön. Samtliga skildringar har skett då målsäganden var under 15 år gammal och är ägnade att vädja åt sexualdriften. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2015 och den 17 maj 2018.

5.2 Har innehaft en pornografisk film med total speltid 46 min 30 sek samt 17 fotografier (stillbilder från samma film) föreställandes barn i okänd ålder men som uppenbart är under 15 år gamla. Det hände den 30 januari 2024.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom materialet avsett en film där barnen är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt genom att filmen skildrar barnen bl.a. genomförandes fullbordade vaginala och orala samlag med vuxna män.

6. Har filmat målsäganden vid två tillfällen (sammanlagd speltid på 4 min 56 sek) samt tagit 55 fotografier på henne då hon saknade kläder på underkroppen, med tydligt kamera fokus på målsägandens kön. Skildringarna har skett då målsäganden var under 15 år gammal och har varit ägnade att vädja åt sexualdriften. Det hände den 14 juli 2021.)

(Luleå Tr. B 294-24 dömde till fängelse 7 år)

Vecka 26

Inget att rapportera.

**********************************************************************

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *