Sponsorer
Bild som illustrerar domar

Domar November 2023

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas  98  domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.

Domar från tingsrätter

 

Alingsås

2023-11-10

B 2232-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har försökt att vaginalt penetrera NN 4 och därefter förmått NN 4 att utföra oralsex på honom. NN 4 var vid tidpunkten 14 år gammal. Det hände någon gång mellan den 25 november 2022 och den 26 november 2022.)

Påföljd: Ändrar rubriceringen våldtäkt mot barn till sexuellt utnyttjande av barn och dömer till: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå behandlingsprogrammet Seif. Övervakare utses av frivården. Fängelse 3 månader (28 kap 3 § brottsbalken).

 

2023-11-28

B 974-21

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(1. Har på sin dator, hårddisk och mobiltelefon innehaft 1 154 barnpornografiska bilder (filer) varav 511 bilder – (filer) 493 bilder och 18 filmer – är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt har han spridit och därmed gjort tillgängligt 11 filmer vid 18 tillfällen som var att betrakta som övergreppsmaterial för annan. 

Själva spridningen av filmer har skett under tiden 5-23 november 2020. 

Det som fanns i dator, hårddisk och mobiltelefon påträffades den 25 maj 2021. Det hände någon gång mellan den 5 november 2020 och den 25 maj 2021.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom brottsligheten avsett en särskild stor mängd bilder eller avsett bilder där barn utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

2. Har förmått en okänd ung svensktalande flicka som var under 15 år att företa sexuella handlingar jämförligt med samlag som skedde under att detta spelades in på film. Det skedde även på ett otillbörligt sätt. Han förmådde på distans genom en chattkonversation i realtid flickan genom instruktioner som då gjorde det hon blev tillsagd och det var att penetrera sig själv med sina fingrar i vaginan och lite senare med en penna i vaginan samt penetrera anus med ett finger. 

Under chattkonversationen så poängsattes flickan av honom för olika saker som hon genomförde framför en kamera och som vad huvudsakligen av sexuell natur och som huvudsakligen skedde enligt poäng i ett spel. Konversationen under chatten omfattade 31 minuter och 23 sekunder. 

Han har också under chattkonversationen främjat eller utnyttjat att flickan som var under femton år utför eller medverkar i en sexuell posering enligt ovan som spelades in på film. Flickan har utöver det som angivits ovan sexuellt poserar inför kameran och visat och smekt sina bröst, visat sina bara underkropp, särat på skinkorna så att slidan och anus syns, särar på blygdläpparna och masturberar med hjälp av sina fingrar. Det hände den 7 juni 2016.)

Påföljd: Fängelse 2 år 3 månader.

 

Attunda

2023-11-13

B 5532-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 48 år)

(Har den 31 maj 2022, på fyra olika datalagringsmedia (två minneskort, en bärbar dator och en hårddisk) innehaft sammanlagt 19 448 barnpornografiska filer varav: 12 863 filer är bilder som är att bedöma som övergreppsmaterial 4 256 filer är bilder som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 1 003 filer är filmer som är att bedöma som övergreppsmaterial (total speltid ca 131 timmar) 1 326 filer är filmer som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (ca 165 timmar) Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd övergreppsmaterial och avsett bilder och filmer där det förekommer särskilt unga barn och där barn utnyttjats på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn, särskilt behandlingsplan. Ska genomgå behandling enligt den bifogade planen. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år ha dömts ut.

 

Blekinge

2023-11-14

B 1258-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 30 år)

(Har innehaft 302 barnpornografiska bilder, varav 126 bilder bedöms utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, och 36 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 4 timmar 22 minuter och 28 sekunder, varav 34 filmer med en sammanlagd speltid om 4 timmar 10 minuter och 22 sekunder bedöms utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 5 maj 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom samhällstjänst 160 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

 

2023-11-23

B 2746-21

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 45 år)

(1. Har innehaft 512 barnpornografiska bilder, varav 107 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 29 december 2020.

Har haft vaginalt samlag med NN 3 som var nio eller tio år gammal, penetrerade hennes snippa med sin penis. Det hände någon gång mellan den 1 september 2020 och den 5 oktober 2021.)

Påföljd: Fängelse 2 år 6 månader.

 

Borås

2023-11-07

B 2345-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 38 år)

(Har innehaft 43 barnpornografiska bilder varav 4 av dessa bilder klassats som särskilt hänsynslösa. Det hände den 6 juli 2022.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-11-27

B 3600-23

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x4. (Åtalad: Man 55 år)

(1.1 Har stoppat in sin ena hand innanför målsägandens kalsonger och dels smekt/vidrört målsägandens rumpa, dels smekt/vidrört målsägandens penis, under en inte försumbar tidsutdräkt. Han utförde den sexuella handlingen med NN 5 som var fem och sex år under gärningstiden. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 januari 2023 och den 11 september 2023.

1.2 Har stoppat in sin ena hand innanför målsägandens kalsonger och dels smekt/vidrört målsägandens rumpa, dels smekt/vidrört målsägandens penis, under en inte försumbar tidsutdräkt. Han utförde den sexuella handlingen med NN 1 som var sju år under gärningstiden. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 augusti 2022 och den 20 september 2023.

1.3 Har sexuellt ofredat NN 12, som var tio och elva år under gärningstiden, genom att stoppa in sin hand innanför dennes kalsonger och vidröra/smeka NN 12 över dennes rumpa, under en inte obetydlig tidsutdräkt. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 januari 2023 och den 11 september 2023.

1.4 Har sexuellt ofredat NN 4, som var 9 år under gärningstiden, genom att stoppa in sin hand innanför dennes kalsonger och vidröra/smeka NN 4 över dennes rumpa, under en inte obetydlig tidsutdräkt. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 januari 2023 och den 11 september 2023.

Brotten ovan i alla 4 fallen bör bedömas som grovt utifrån att han var närstående till målsäganden samt målsägandens låga ålder.

Samt åtalad för: Barnfridsbrott x4)

Påföljd: Fängelse 2 år 6 månader, frikänns från ett fall av barnfridsbrott.

 

Eskilstuna

2023-11-14

B 1762-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(Har via snapchat delat barnpornografiska bilder (en film med spellängd 27 sekunder, som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial). Det hände den 13 september 2021.)

Påföljd: Frikänns

 

Falun

2023-11-14

B 2862-23

Domslut: 1. Sexuellt ofredande x2. 2. Grovt sexuellt ofredande mot barn. 3. Grovt sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 56 år)

(1.1 Har sexuellt berört NN 5 som var under 15 år genom att ha smekt, masserat, klämt och tagit henne på kroppen, bland annat på bröst, lår och rumpa. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2019 och den 20 oktober 2020.

1.2 Har ofredat NN 5, som var under 15 år, genom att ha daskat/klappat henne på rumpan, kramat henne när han var naken samt tittat in genom nyckelhålet till ett rum där NN 5 bytte om. Hans agerande kunde förväntas kränka NN 5s sexuella integritet. Det hände vid flera tillfällen mellan den 21 oktober 2020 och den 31 juli 2022. 

Har ofredat NN 5, som var under 15 år, genom att ha daskat/klappat henne på rumpan, kramat henne när han var naken samt tittat in genom nyckelhålet till ett rum där NN 5 bytte om. Hans agerande kunde förväntas kränka NN 5s sexuella integritet. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 augusti 2022 och den 17 december 2022.

Brottet ska bedömas som grovt då han visat särskild hänsynslöshet genom att begå gärningarna ovan mot NN 5, som var närstående till honom.

Har ofredat NN 5, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 5s sexuella integritet, genom att ha daskat/klappat henne på rumpan, kramat henne när han var naken samt tittat in genom nyckelhålet i ett rum där NN 5 bytte om. Det hände mellan den 18 december 2022 och den 31 december.

Brottet ska bedömas som grovt då han visat särskild hänsynslöshet genom att begå gärningarna ovan mot NN 5, som var närstående till honom.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 140 timmar Föreskrift: Ska delta i sådant behandlingsprogram som frivården finner lämpligt. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

Frikänns dock från ett fall av sexuellt ofredande och grovt sexuellt ofredande x2.

 

2023-11-15

B 2840-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har, tillsammans och i samförstånd med annan person, under tvång förmått NN 1 att utföra oralsex på dem. Målsäganden var 12 år gammal vid händelsen. Tvånget har bestått i att trycka in målsäganden mot väggen i hörnet av en trappuppgång, hålla fast henne samtidigt som hon trycktes ner på knä på golvet. Därefter har målsägandens huvud hållits fast och gärningspersonerna har, i tur och ordning, tryckt in sina penisar i hennes mun och tvingat målsäganden till att suga medan den andra höll vakt. Det hände den 26 juli 2023.)

Påföljd: Fängelse 5 år.

 

Gävle

2023-11-28

B 2125-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 70 år)

(Har innehaft sammanlagt 26 filer som utgjort barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa har 4 varit bilder och 22 varit filmer. Det hände den 2 februari 2022)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den vård, hjälp och behandling som frivården bedömer lämplig. Övervakare utses av frivården.

 

Göteborg

2023-11-02

B 2579-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(Har innehaft 1704 barnpornografiska filer varav 704 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, En film är att betrakta som övergreppsmaterial samt 23 filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. De särskilt hänsynslösa filmernas totala speltid är 5 timmar och 52 minuter. Det hände någon gång mellan den 18 maj 2020 och den 15 oktober 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det barnpornografiska materialet avsett en särskilt stor mängd bilder eller filmer och avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå de behandlingsinsatser som frivården bedömer lämpliga. Övervakare utses av frivården. Fängelse 2 månader (28 kap 3 § brottsbalken).

 

2023-11-08

B 14000-21

Domslut: Sexuellt ofredande x6. (Åtalad: Man 45 år)

(1.1 Har ofredat NN 2 som vid tillfället var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 2s sexuella integritet, genom att skriva meddelande med sexuell innebörd till NN 2 på Snapchat. Det hände någon gång mellan den 28 juli 2021 och den 30 juli 2021.

1.2 Har ofredat NN 3, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att i samtal med NN 3 som vid tillfället var 13 år, berätta historier med sexuell innebörd samt ställa frågor med sexuell innebörd. Det hände mellan den 28 juli 2021 och den 30 juli.

1.3 Har ofredat NN 12, som vid tillfället var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 12s sexuella integritet, genom att skriva meddelanden med sexuell innebörd till NN 12 på Snapchat och berätta historier samt ställa frågor med sexuell innebörd till henne. Det hände någon gång mellan den 13 oktober 2021 och den 15 oktober 2021.

1.4 Har ofredat NN 19, som vid tillfället var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 19s sexuella integritet, genom att skriva meddelanden på Snapchat och ställa frågor med sexuell innebörd. Det hände den 16 oktober 2021.

1.5 Har ofredat NN 39, som vid tillfället var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 39s sexuella integritet, genom att via meddelanden på Snapchat och i telefonsamtal ställa frågor med sexuell innebörd till henne. Det hände någon gång mellan den 15 oktober 2021 och den 23 oktober 2021.

1.6 Har ofredat NN 53, som vid tillfället var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 53s sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne på Snapchat och ställa frågor med sexuell innebörd. Det hände den 13 oktober 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den behandling som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.

 

2023-11-09

B 14724-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 22 år)

(Har genomfört oralt samlag med NN 4 som vid tidpunkten var 14 år. NN 4 deltog inte frivilligt. Han har därvid använt våld bestående i att han tryckt målsägandens huvud mot sitt kön. Det hände mellan den 18 augusti 2023 och den 19 augusti 2023.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

2023-11-15

B 13376-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 30 år)

(Har genomfört ett oralt och vaginalt samlag med NN 2 som vid tidpunkten var 14 år. Det hände den 30 juli 2023.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

2023-11-16

B 12152-22

Domslut: Sexuellt ofredande x2. (Åtalad: Man 68 år)

(1.1 Har i telefonsamtal med NN6 frågat henne om hon kan lägga händerna på sina bröst samt röra och leka med sina bröst eller liknande ord med samma innebörd. Det hände den 3 juni 2022.

Handlandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Målsäganden var vid tiden för gärningen under 15 år.

1.2 Har i telefonsamtal med NN 6 frågat henne om vad hon tycker om för sexuella aktiviteter och uttalat att han är kåt samt att han tänker på målsäganden samtidigt som han uttryckt att han onanerar under samtalet eller liknande ord med samma innebörd. Det hände den 5 juni 2022.

Handlandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Målsäganden var vid tiden för gärningen under 15 år.)

Påföljd: 60 dagsböter om 70 kr.

 

2023-11-28

B 13257-22

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 23 år)

(Har försökt förmå NN 1, född 2008 (14 år) att utföra eller medverka i sexuell posering, genom att uppmana henne att skicka en bild via Snapchat på hennes rumpa. Det hände den 13 februari 2022.

Samt åtalad för: Olaga hot.)

Påföljd: Skyddstillsyn, övervakare utses av frivården.

 

2023-11-29

B 8394-22

Domslut: Sexuellt ofredande x4. (Åtalad: Man 46 år)

(1.1 Har ofredat NN, som då var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet, genom att skicka meddelanden via appen Snapchat med följande innehåll. ”Du ska ha smisk! Vänta du bara. Har du lagt dig?”. Det hände den 31 mars 2021.

1.2 Har ofredat NN, som då var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet, genom att skicka meddelanden via appen Snapchat med följande innehåll. ”Du ska ha stryk unge” ”Haha, vänta du bara!! Smisk”. Det hände den 11 juni 2021.

1.3 Har ofredat NN, som då var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet, genom att skicka meddelanden via appen Snapchat med följande innehåll. ”Från å med nu ska jag kalla dig porris för att du busat så med killar.” ”Om jag ska va ärlig så är ju suga på brösten det bästa. Är ju ganska harmlöst. Nejdå, jag säger ju inte det öppet. Minns knappt när jag gjord det sist. Hade lätt offrat 300 för å gö det t min. Natti”. Det hände den 16 april 2022.

1.4 Har sexuellt berört brösten på NN som var 13 år. Det hände den 16 april 2022.)

Påföljd: 100 dagsböter om 400 kr, frikänns för 2 fall av sexuellt ofredande.

 

2023-11-30

B 10733-22

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har innehaft en film som skildrar barn i pornografisk bild. Filmen som är cirka 59 sekunder är att anse som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 21 maj 2021.

1.2 Har innehaft en barnpornografisk bild som är att anse som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 8 juli 2022.)

Påföljd: 100 dagsböter om 50 kr, frias dock från ett fall av barnpornografibrott.

 

Helsingborg

2023-11-15

B 577-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x 3. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN som var 14 år. Det hände på natten mellan den 21 maj 2021 och den 22 maj 2021.

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 5 som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 22 maj 2021 och den 30 juni 2021.

1.3 Har med NN 5, som var 14 år, genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att penetrera hennes slida med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 22 maj 2021 och den 30 juni 2021.)

Påföljd: Ungdomstjänst 70 timmar, rubriceringen ändras till sexuellt ofredande mot barn x2 och han frikänns 1 fall av våldtäkt mot barn.

 

2023-11-24

B 219-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 21 år)

(Har spridit, innehaft och betraktat filmer med barnpornografiskt innehåll som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 20 juni 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Särskild behandlingsplan. Ska genomgå behandling enligt den bifogade planen. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.

 

2023-11-29

B 5068-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år)

(Har den 1 februari 2021 förvärvat barnpornografiskt material och därefter fram till och med den 8 augusti 2022, innehaft i vart fall 932 barnpornografiska bilder, varav 23 utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 11 barnpornografiska filmer (sammanlagd speltid om 60 minuter och 59 sekunder), varav 7 filmer utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (speltid om 11 minuter och 26 sekunder)

Påföljd: Villkorlig dom 150 dagsböter om 160 kr.

 

2023-11-30

B 583-23

Domslut: 1. Sexuellt utnyttjande av underårig x2. 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Våldtäkt mot barn x9. (Åtalad: Man 72 år)

(1.1 Har haft sexuellt umgänge med målsäganden NN 1 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 15 år, genom att ta tag om målsägandens huvud och föra det ner mot sitt kön samt föra in sin penis i hennes mun samtidigt som de satt framför en dator. Den sexuella gärningen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med ett påtvingat samlag. Det hände mellan den 28 juli 2001 och den 28 juli 2003.

1.2 Har haft sexuellt umgänge med målsäganden NN 1 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 15 år, genom att trycka upp målsäganden mot garderober i hallen och ta på hennes kropp, bära henne till hennes rum, lägga henne på sängen, ta av henne kläderna och slicka/vidröra hennes kön/vagina med sin tunga. Den sexuella gärningen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med ett påtvingat samlag. Det hände mellan den 28 juli 2003 och den 28 juli 2005.

2, Har försökt våldta målsäganden NN 1 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 15 år, genom att betala henne för att hon ska klä av sig naken, därefter ta på hennes kropp, ta med henne till sitt sovrum, lägga henne på sängen och försöka penetrera hennes vagina med sin penis. Det hände mellan den 28 juli 2008 och den 28 juli 2010.

3.1 Har våldtagit målsäganden NN 1 som är närstående och vid tiden för gärningarna var under 18 år, genom att vid flertalet tillfällen tvinga ner målsägandens huvud mot sitt kön och föra in sin penis i hennes mun. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 28 juli 2006 och den 27 juli 2013.

3.2 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att lägga sig bredvid målsäganden som låg i gästrummet, slicka/vidröra hennes kön/vagina med sin tunga. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 januari 2013 och den 1 juni 2013.

3.3 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att i sitt sovrum slicka/vidröra hennes kön/vagina med sin tunga, föra in finger/fingrar i hennes slida samt försöka penetrera hennes vagina med sin penis. Det hände mellan den 1 augusti 2011 och den 30 juni 2014.

3.4 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att i sitt sovrum smeka/vidröra hennes kön/vagina samt föra in finger i hennes slida samtidigt som de tittade på TV. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 juni 2013 och den 16 februari 2016.

3.5 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och som vid tiden för gärningarna var under 18 år, genom att vid flera tillfällen i garaget smeka/vidröra hennes kön/vagina, föra in finger i hennes slida samt slicka/vidröra hennes kön/vagina samt föra in sin tunga i hennes slida. Den sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 juni 2013 och den 16 februari 2016.

3.6 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och som vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att vid två tillfällen i bilen föra in sin penis i hennes mun. Den sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 juni 2013 och den 16 februari 2016.

3.7 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att i bilen slicka/vidröra hennes kön/vagina med sin tunga. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 juni 2013 och den 16 februari 2016.

3.8 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att i sitt sovrum smeka/vidröra hennes kön/vagina samt föra in finger i hennes slida. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 juni 2013 och den 16 februari 2016.

3.9 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att i rummet med datorn vända målsäganden upp och ner till handstående, föra in sin penis i hennes mun samtidigt som han slickade/vidrörde hennes kön/vagina med sin tunga. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 juni 2013 och den 16 februari 2016.)

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader, frikänns dock från 4 fall av våldtäkt mot barn.

 

Hälsingland

2023-11-01

B 1055-23

Domslut: Obs 2 tilltalade! 

Åtalad 1: Man 17 år: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Våldtäkt mot barn.

Åtalad 2: Man 16 år: 1. Grov våldtäkt mot barn.

(1. Har tillsammans och i samförstånd haft vaginalt samlag och oralt samlag med målsäganden som var under 15 år. Målsäganden deltog inte frivilligt och kan inte heller anses ha deltagit frivilligt då de använt sig av våld bestående i att de betvingat hennes motstånd, vänt på henne från liggande position till att hon står på alla fyra samt genom att åtalad 1 knuffat omkull målsäganden på sängen. Det hände den 12 april 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom de varit två gärningsmän.

Har haft vaginalt samlag med målsäganden som var under 15 år. Det hände den 21 april 2023.

Man 2 är även åtalad för olaga hot mot målsägande: Har hotat målsäganden genom att i samtal med handläggare på socialtjänsten uttala att han skulle tackla ner målsäganden, skada henne och slå henne om han träffade henne samt att hon skall få lida som han har gjort. Målsäganden har fått kännedom om hotet, vilket man 2 haft att räkna med. Hotet var sådant att målsäganden kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.)

Påföljd:

Man 1: Ändrar rubriceringen Grov våldtäkt mot barn till våldtäkt mot barn samt ändrar våldtäkt mot barn till sexuellt utnyttjande av barn och dömer till ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

Man 2: Ändrar rubriceringen Grov våldtäkt mot barn till våldtäkt mot barn och dömer till ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

Kalmar

2023-11-06

B 3908-23

Domslut: Barnpornografi. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft, betraktat och spridit en film med barnpornografiskt innehåll. Det hände den 23 juli 2022.)

Påföljd: 30 dagsböter om 50 kr.

 

2023-11-08

B 3893-21

Domslut: 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt ofredande x3. (Åtalad: Man 35 år)

(1. Har stoppat handen innanför Sekretess A:s byxor och berört hennes underliv och rumpa direkt på huden. Sekretess A var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2018 och den 1 juli 2020.

2.1 Har sexuellt berört Sekretess A genom att utanpå hennes kläder ta på/under hennes rumpa och mellan hennes ben. Sekretess A var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2018 och den 1 juli 2020.

2.2 Har sexuellt berört Sekretess A genom att utanpå hennes kläder ta på hennes rumpa och mellan hennes ben. Sekretess A var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2018 och den 1 juli 2020.

2.3 Har sexuellt berört Sekretess A genom att utanpå hennes kläder ta på/under hennes rumpa och hennes bröst. Sekretess A var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2018 och den 1 juli 2020.)

Påföljd: Fängelse 4 månader.

 

2023-11-14

B 2226-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 47 år)

(Har innehaft 60 barnpornografiska bilder, varav 20 bilder bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 22 februari 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska underkasta sig den vård eller behandling som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.

 

Luleå

2023-11-07

B 2946-22

Domslut: B 2946-22 1. Sexuellt ofredande mot barn. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 47 år)

(1. Har ofredat NN 7, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 7s sexuella integritet, genom att skicka fyra meddelanden med sexuell innebörd föreställande en naken mans penis och en naken man som penetreras med ett finger. Det hände den 31 oktober 2022.

Har via meddelanden, enligt ovan, försökt att utnyttja NN 7 som var under 15 år att utföra sexuell posering genom att uppmana honom att visa sin penis. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Det hände den 4 september 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 200 kr.

 

2023-11-17

B 2496-23

Domslut: Sexuellt ofredande (Åtalad: Man 17 år)

(Har blottat sitt nakna könsorgan för som var 10 eller 11 år. I samband därmed har han frågat henne om hon vill utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 18 december 2022. Hans handlande kunde förväntas väcka obehag och kränka sexuella integritet.)

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar.

 

2023-11-22

B 312-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(Har innehaft totalt 12 549 filer med barnpornografiskt övergreppsmaterial. Han har innehaft 12 217 barnpornografiska bilder och 332 barnpornografiska filmer. Det hände den 13 maj 2020. Brottet bör bedömas som grovt eftersom 660 bilder och 93 filmer, vars sammanlagda speltid uppgår till 27 timmar, varit särskilt hänsynslöst material.)

Påföljd: Fängelse 1 år 3 månader.

 

2023-11-23

B 2552-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(Har skildrat barn i pornografisk bild genom att skärmavbilda och spara ned 42 bilder som utgör övergreppsmaterial. Målsäganden var under 15 år vid tillfället. Han har vidare innehaft 1 barnpornografiska bild. Det hände fram till den 10 maj 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska delta i den programverksamhet som frivården finner lämplig för honom. Övervakare utses av frivården.

 

Lund

2023-11-02

B 3963-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(Har tillgängliggjort en film med barnpornografiskt innehåll genom delning. Det hände den 29 december 2021.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-11-10

B 3461-23/B 7593-22 Obs! 2 åtalade.

Domslut:

Åtalad 1: Man 44 år: 1. Barnpornografibrott. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Åtalad 2: Man 39 år: 1. Barnpornografibrott. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn.

(1. Man 1 och Man 2 har tillsammans och i samförståndskildrat barn i pornografisk film samt därefter innehaft och spridit en barnpornografisk film. Det hände mellan den 1 januari 2022 och den 30 april 2022.

2, Man 1 och Man 2 har tillsammans och samförstånd förgripit sig sexuellt på NN 7 som var sju år gammal. Man 1 har härvid kysst målsäganden på munnen samt berört och smekt målsägandens könsorgan samtidigt som Man 2 har filmat det sexuella övergreppet. Man 2 har genom sitt agerande och närvaro förstärkt Man 1 i sitt uppsåt att förgripa sig på NN 7. Man 2 har i vart fall på så sätt främjat Man 1s gärning. Det hände mellan den 1 januari 2022 och den 30 april 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom båda männen är närstående till målsäganden och de har missbrukat ett särskilt förtroende.)

Påföljd: Båda frikänns.

 

2023-11-16

B 4058-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 47 år)

(Har i sin mobiltelefon innehaft 12 barnpornografiska bilder och två barnpornografiska filmer, varav sju bilder är att bedöma som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial, fem bilder och de två filmerna är i övrigt att bedöma som övergreppsmaterial. Det hände den 9 mars 2023.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-11-20

B 3649-21

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 24 år)

(1. Har under pågående videosamtal med Sekretess A uppsåtligen genomfört sexuella handlingar med henne som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförliga med samlag när Sekretess A var 13-14 år. De sexuella handlingarna har bestått i att Sekretess A penetrerat sitt underliv med hjälp av en sminkborste. Det hände vid i vart fall tre tillfällen mellan den 25 januari 2021 och den 4 april 2021.

Har uppsåtligen innehaft sju bilder och tretton filmer med övergreppsmaterial varav en av bilderna och tre av filmerna bestått av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 23 februari 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den behandling som frivården bestämmer.

 

2023-11-27

B 4837-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har tillgängliggjort en film med barnpornografiskt innehåll genom delning. Innehållet i filmen har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 31 mars 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 90 dagsböter om 50 kr.

 

Malmö

2023-11-06

B 8448-23

Domslut: Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft och via Snapchat delat en film med barnpornografiskt innehåll som utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 13 juli 2022.)

Påföljd: 30 dagsböter om 50 kr.

 

2023-11-09

B 3897-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har vid tre tillfällen haft vaginalt och oralt samlag med NN 4, som var 11 år, samt genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag genom att föra in sina fingrar i hennes underliv. Det hände mellan den 1 januari 2023 och den 14 februari 2023.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-11-21

B 8822-22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Sexuellt ofredande. 4. Barnpornografibrott x3. 5. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 79 år)

(1. Har vid i vart fall 10 tillfällen genomfört sexuella handlingar som är jämförliga med samlag med NN 1 som var under 15 år (mellan 1-6 år). Det hände mellan den 1 januari 2007 och den 30 juni 2012. 

Han har vid respektive tillfälle smekt målsäganden i underlivet med sina fingrar, berört henne med en vibrator samt slickat henne i underlivet.

Har försökt att genomföra en sexuell handling jämförbar med samlag med NN 1, som var under 15 år (mellan 4-6 år), genom att ta tag i målsägandens huvud och föra det mot sin penis i syfte att hon skulle ta hans penis i sin mun.

Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2010 och den 30 juni 2012. 

Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas.

Har vid i vart fall två tillfällen sexuellt ofredat NN 10 som var 12 år, genom att komma in till henne när hon sov, böja sig över henne, hålla fast henne och föra in sin tunga i hennes mun. Det hände någon gång mellan den 27 juni 2018 och den 15 juli 2018.

4.1 Har skildrat målsäganden NN10, som då var 4 år gammal, i barnpornografiska bilder. Det hände den 13 augusti 2010.

4.2 Har skildrat målsäganden NN10, som då var 5 år gammal, i barnpornografiska bilder. Det hände den 27 juli 2011.

4.3 Har skildrat målsägande NN 10, som då var 9 år gammal, i barnpornografiska bilder. Det hände den 27 augusti 2015.

Har innehaft barnpornografiskt material i form av 37 043 bilder med övergreppsmaterial och 23 968 bilder med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 76 filmer med övergreppsmaterial (total speltid 3 h och 42 sek) och 111 filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (total speltid 4 h 42 min och 54 sek). Det hände den 21 mars 2023.)

Påföljd: Fängelse 3 år, frias dock försök till våldtäkt mot barn.

 

2023-11-22

B 2200-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 28 år)

(Har den 17 februari 2022 innehaft 17 336 barnpornografiska bilder och 3890 banpornografiska filmer varav 6228 bilder och 3323 filmer, omfattandes 14 timmar och 51 minuters speltid, ska bedömas som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har mellan den 2-3 november 2019 via Internet spridit en barnpornografisk bild och fem barnpornografiska filmer, varav fyra av filmerna ska bedömas som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet ska bedömas som grovt då det rör sig om en särskilt stor mängd filmer och bilder och omfattar material där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

Nacka

2023-11-14

B 6898-22/ 7922-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har mellan den 27 februari 2022 och den 29 mars 2022, innehaft 159 barnpornografiska bilder och 68 barnpornografiska filmer som han har berett sig tillgång till. Han har även den 27 februari 2022 spridit 6 stycken filmer/bilder. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avser 88 filer, vara 50 filmer om sammanlagt 1h 40min, som är klassade som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och att vissa filmer har spridits.)

Påföljd: Tidigare utdömd påföljd ska avse även den nya brottsligheten.

Attunda B 10365-21 dömde 2022-07-21 Utnyttjande av barn för sexuell posering till ungdomsvård Särskild föreskrift: Ungdomsvård med ungdomskontrakt enligt socialtjänstlagen.

 

Norrköping

2023-11-07

B 1931-21

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande.  (Åtalad: Man 32 år) 

(1. Har försökt främja eller förmå målsäganden Sekretess A, som vid tillfället var 10 år gammal, att sexuellt posera för honom. Det hände den 21 maj 2021.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

2. Har sexuellt ofredat Sekretess A som var 10 år gammal genom att skicka meddelanden till henne med sexuell innebörd. Det hände mellan den 10 maj 2021 och den 20 maj 2021.)

Påföljd: 60 dagsböter om 60 kr.

 

2023-11-13

B 2446-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 22 år)

(Har utfört följande handlingar med Sekretess 1 som var 13 år gammal.

– Hållit henne i armarna, kysst och bitit henne på läppen och bitit eller gjort sugmärke på halsen och bröstet. 

– Puttat ned henne på golvet, öppnat hennes mun, stoppat in och fört sin snopp flera gånger fram och tillbaka i hennes mun och samtidigt höll ena handen på hennes huvud så att hon inte kom loss. 

– Tagit med händerna på hennes bröst utanpå kläderna.

– Dragit upp hennes kjol, tagit på hennes rumpa, stoppat in och fört in sina fingrar flera gånger fram och tillbaka i hennes slida. 

Detta har orsakat smärta samt underhudsblödningar på överläpp, hals, bröst, överarm och rumpa. Den sexuella handlingen att stoppa in sin snopp i hennes mun och att stoppa in finger eller fingrar i hennes slida är jämförlig med samlag. Det hände den 11 juli 2023.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Norrtälje

2023-11-08

B 1060-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 38 år)

(Har i sin mobiltelefon innehaft 834 barnpornografiska bilder och 12 barnpornografiska filmer varav 308 bilder och 8 filmer är att bedöma som grova. Det hände den 16 mars 2022 på eller en tid dessförinnan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet omfattar 8 filmer med en sammanlagt speltid på cirka 21 minuter och 308 bilder där barn utsätts för sexuella övergrepp bestående av anala, vaginala, oral penetrationer eller barn som berövats sin frihet genom att vara fastbundna och då de yngsta barnen i materialet är under skolåldern.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå behandlingsprogrammet Seif. Övervakare utses av frivården. Fängelse 3 månader.

 

Nyköping

2023-11-02

B 3313-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har haft oralt samlag med NN 7 som var 13 år genom att föra in sin penis i hennes munhåla. Han har vid samma tillfälle utsatt henne för en sexuell handling genom att föra in sin hand under hennes kläder och vidröra hennes könsorgan. Han gjorde detta mot hennes vilja. Det hände den 23 september 2023.)

Påföljd: Ungdomsövervakning 6 månader.

 

2023-11-07

B 295-23

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande x2. 3. Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 47 år)

(1. Har försökt utnyttja eller förmå NN3 och NN7, som då var nio år, att medverka i sexuell posering genom att via Snapchat uppmana dem att skicka bild på sina rumpor. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller enbart varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände mellan den 29 januari 2022 och den 30 januari 2022.

2.1 Har via Snapchat till NN3 och NN7, som då var nio år gamla, skickat en film på sig själv när han onanerar samt en bild på ett kvinnligt könsorgan. Agerandet var ägnat att kränka målsägandenas sexuella integritet. Det hände mellan den 29 januari 2022 och den 30 januari 2022.

2.2 Har via Snapchat, till bl.a. NN14 som då var elva år, skickat bilder och filmer på sitt könsorgan samt skrivit att han vill ha sex med barn och att han har en stor kuk. Agerandet var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 1 mars 2022.

Har innehaft en barnpornografisk bild. Det hände den 24 januari 2023.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott)

Påföljd: 150 dagsböter om 50 kr. Frikänns dock från barnpornografibrott och ett fall av sexuellt ofredande.

 

2023-11-07

B 2976-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft eller betraktat en barnpornografisk film som han berett sig tillgång till. Det hände den 22 november 2022.)

Påföljd: 40 dagsböter om 50 kr.

 

Skaraborg

2023-11-28

B 4724-20

Domslut: Våldtäkt mot barn x 17. (Åtalad: Man 26 år)

(1.1 Har haft samlag med NN 1 som var under 15 år. Han har kommit in till NN 1 via hennes fönster och har därefter hållit fast NN 1 och genomfört ett vaginalt samlag med henne i hennes säng. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 15 februari 2016.

1.2 Har haft samlag med NN 1 som var under 15 år. Han har tryckt in sitt könsorgan i målsäganden NN 1:s underliv vilket gjort mycket ont, något som NN sagt till honom, som då avbrutit samlaget. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.3 Har förmått NN 1, som var under 15 år, att utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.4 Har förmått NN 1, som var under 15 år, att utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.5 Har haft analt samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.6 Har haft analt samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.7 Har haft samlag med NN 1 som var under 15 år. Han har tagit med sig NN 1 in på toaletten och där genomfört ett vaginalt samlag med henne. Det hände den 16 februari 2016.

1.8 Har förmått målsägande NN 1, som var under 15 år, att utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.9 Har haft samlag med NN 1 som var under 15 år. Han ville att NN 1 skulle ligga sked med honom men lade sig sedan över henne och genomförde ett vaginalt samlag. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.10 Har haft samlag med NN 1 som var under 15 år. Han har i samband med att man tittat på filmen Skönheten och odjuret genomfört ett vaginalt samlag med NN 1. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.11 Har haft samlag med NN 1 som var under 15 år. Målsäganden har sovit och vaknat upp då han haft vaginalt samlag med henne. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.12 Har haft samlag med NN 1 som var under 15 år. Målsäganden har sovit, vaknat upp då han haft vaginalt samlag med henne och då låtsat att hon sov vidare. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.13 Har genomfört oralsex med NN 1 som var under 15 år. Han har därvid fört in sitt könsorgan i målsägandens mun då hon sovit, varvid hon vaknat. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.14 Har haft samlag med NN 1 som var under 15 år. Han har haft vaginalt samlag med målsäganden NN 1 i en bil. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.15 Har haft samlag med NN 1 som var under 15 år. Han har velat att NN 1 skulle bada med honom i badkaret, där han sedan genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.16 Har haft samlag med NN 1 som var under 15 år. Han har genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden NN 1 i en soffa i samband med att man såg på tv. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2016 och den 30 april 2016.

1.17 Har haft samlag med NN 1 som var under 15 år. Han har genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden NN 1 och i samband med detta skickat ett meddelande på Messenger till en kamrat. Det hände den 15 februari 2016.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

2023-11-29

B 3596-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 32 år)

(1.1 Har mellan den 7 mars 2022 och den 23 mars 2022 innehaft 1 bild och 80 filmer (ca 1 tim 19 min 25 sek) innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 70 filmer (ca 1 tim 11 min 22 sek) har bedömts som särskilt hänsynslöst (grovt) barnpornografiskt material. 

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att delar av det innehavda bild- och filmmaterialet dokumenterat särskilt unga barn och barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

1.2 Har den 14 september 2022 innehaft 366 bilder och 688 filmer (ca 29 tim 39 min 2 sek) innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 183 bilder och 463 filmer (ca 20 tim 47 min 30 sek) har bedömts som särskilt hänsynslöst (grovt) barnpornografiskt material och en bild har bedömts vara framställd/skildrad av honom själv.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att delar av det innehavda bild- och filmmaterialet dokumenterat särskilt unga barn och barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

Solna

2023-11-08

B 5752-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft 20 barnpornografiska bilder varav 9 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial och 11 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 9 maj 2023.)

Påföljd: Ungdomsvård.

 

2023-11-30

B 163-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har ofredat NN 3, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att ta ett grepp mot målsägandens kön och pussa honom på pannan och kinden. Det hände den 21 december 2022.

Samt åtalad för: Olaga hot.)

Påföljd: 100 dagsböter om 320 kr.

 

Stockholm

2023-11-14

B 5536-21 Obs Endast 3 dömda i detta mål Man 1 och Man 2 åtalas separat från detta målet.

Domslut: Åtalad 3: Man 62 år: 1. Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x2.

(1.1 Har förmått Sekretess A som var 17 år gammal att mot ersättning företa och tåla sexuella handlingar. De sexuella handlingarna har bestått i vaginalt samlag, att han har utfört oralsex på målsäganden samt att han förmått målsäganden att utföra oralsex på honom. Det hände den 21 januari 2021.

1.2 ar förmått Sekretess A som var 17 år gammal att mot ersättning företa och tåla sexuella handlingar. De sexuella handlingarna har bestått i vaginalt samlag, att han har utfört oralsex på målsäganden samt att han förmått målsäganden att utföra oralsex på honom. Det hände den 7 februari 2021.

Åtalad 4: Man 42 år: Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x4.

(1.1 Har förmått Sekretess A, som var 17 år, att mot ersättning företa eller tåla sexuella handlingar i form av oralsex. Det hände den 24 februari 2021.

1.2 Har förmått Sekretess A, som var 17 år gammal, att mot ersättning företa eller tåla sexuella handlingar i form av oralsex. Det hände den 24 februari 2021

1.3 Har förmått Sekretess A, som var 17 år gammal att mot ersättning företa eller tåla sexuella handlingar i form av oralsex. Det hände någon gång mellan den 24 februari 2021 och den 25 februari 2021.

1.4 Har förmått Sekretess A, som var 17 år gammal, att mot ersättning företa eller tåla sexuella handlingar i form av oralsex. Det hände den 5 mars 2021.

1.5 Har förmått Sekretess A, som var 17 år gammal, att mot ersättning företa eller tåla sexuella handlingar i form av oralsex. Det hände den 19 mars 2021.)

Åtalad 5: Man 43 år: Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

(Har förmått Sekretess A, som var 17 år gammal, att mot ersättning företa eller tåla sexuella handlingar i form av oralsex och vaginalt samlag. Det hände den 20 februari 2021.)

Påföljd:

Man3: Villkorlig dom 120 dagsböter om 200 kr.

Man 4: Villkorlig dom 80 dagsböter om 150 kr.

Man 5: Villkorlig dom 80 dagsböter om 830 kr.

 

Södertörn

2023-11-16

B 17799-22

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande x3. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x7. 4. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 5. Våldtäkt mot barn x6. 6. Sexuellt ofredande mot barn. 7. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 8. Försök till våldtäkt mot barn. 9. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år) 

(1. Har försökt att främja och utnyttja att målsäganden Sekretess 5, som var 15 år gammal, skulle utföra och medverka i sexuell posering genom att han skickat meddelanden till henne där han uppmanat henne att till honom skicka filmer/bilder på när hon varit naken, lättklädd och sexuellt poserat. Han har försökt att få henne att sexuellt posera för honom genom att hota att han annars skulle sprida sexuella poseringsbilder/videos på henne och berätta för andra att hon skickat sexuella poseringsbilder/videos på sig till andra. Hotet har varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla för målsägandens frid. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. För det fall att gärningen hade fullbordats hade poseringen varit ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 13 juni 2022.

2.1 Har sexuellt ofredat målsäganden Sekretess 5, som var 15 år gammal, genom att skicka filmer/bilder till målsäganden på ett manligt könsorgan och en man som onanerar. Gärningen var ägnad att väcka obehag och att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 13 juni 2022.

2.2 Har sexuellt ofredat målsäganden Sekretess 4, som var 9 år gammal, genom att skickat film/bild till henne på ett manligt könsorgan och en man som onanerar samt meddelanden med sexuell innebörd. Gärningen var ägnad att väcka obehag och att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände mellan den 10 januari 2022 och den 10 februari 2022.

2.3 Har sexuellt ofredat målsäganden Sekretess 10 som var 13 år gammal genom att till målsäganden skicka flera filmer/bilder på sitt könsorgan, dels kalsongbeklätt, dels naket, filmer när han onanerar och meddelanden med sexuell innebörd. Han har även visat sitt könsorgan och onanerat inför målsäganden i videosamtal. Gärningen var ägnad att väcka obehag och kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 16 maj 2017.

3.1 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 4, som var 9 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon tagit och skickat filmer/bilder till honom på sin nakna eller delvis nakna kropp, rumpa och underliv, när hon berört sitt nakna underliv med fingrar och särat på sina blygdläppar och på sitt nakna underliv när hon kissat. Det hände mellan den 10 januari 2022 och den 10 februari 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna, att det varit fråga om ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning, målsägandens låga ålder och att målsäganden filmats och fotodokumenterats av honom.

3.2 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 1, som var 11 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom enligt följande. 

– Den 31 oktober 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sin nakna och delvis nakna kropp och på sig när hon visat sina bröst och nypt sig i bröstvårtan.

   – Den 6 november 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sig när hon visat sin delvis nakna kropp och bröst, smekt sitt bröst, smekt sitt trosbeklädda underliv och blottat sitt nakna underliv. 

– Den 11 november 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sin nakna och delvis nakna kropp, bröst, rumpa, anal och underliv samt när hon gjort samlagsliknande rörelser med kroppen/underlivet. 

Brotten bör bedömas som grova med hänsyn till att de inneburit ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna, att det varit fråga om del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning, målsägandens låga ålder, att målsäganden filmats och fotodokumenterats av honom i hemlighet och att han förmått målsäganden att utföra handlingarna efter hot om att han annars skulle sprida sexuella poseringsbilder på henne.

3.3 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 2, som var 13 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer/bilder på sig själv till honom när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp, underliv och rumpa, och när hon särat på sina skinkor och visat sin anal, särat på blygdläpparna och visat samt berört underlivet. Det hände den 7 november 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det inneburit ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna, att det varit fråga om del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning, målsägandens låga ålder och att målsäganden filmats och fotodokumenterats av honom i hemlighet.

3.4 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 3, som var 12 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom enligt följande:

   – Den 30 oktober 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sig när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp, underliv, bröst och rumpa, när hon särat på skinkorna och visat sin anal och smiskat sig själv på rumpan med hand och ett bälte och när hon slickat sig på samt nypt sig i bröstet så att hon orsakats smärta.

   – Den 31 oktober 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sig när hon visat sitt nakna underliv och sina bröst, smekt brösten och slickat sig på samt nypt sig i bröstet så att hon orsakats smärta och visat underlivet och särat på blygdläpparna. 

   – Den 1 november 2022 har målsäganden skickat film/bild på sitt nakna bröst och när hon slickat sig på bröstet.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det inneburit ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna, att det varit fråga om del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning, målsägandens låga ålder och att målsäganden filmats och fotodokumenterats av honom i hemlighet.

 3.5 Har under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 6, som var 10 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp, underliv, rumpa och anal, när hon särat på sina skinkor flera gånger och visat sin anal och när hon berört sitt nakna underliv med sina fingrar och särat på sina blygdläppar. Det hände den 28 september 2022.

3.6 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 9, som var 15 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom enligt följande. 

– Den 3 april 2022 har målsäganden skickat filmer på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst, rumpa/anal och underliv, smekt sina bröst och sitt underliv, utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med en tandborste, suga på och föra en tandborste fram och tillbaka i munnen och penetrera sig vaginalt i underlivet med fingrar. 

   – Den 5 april 2022 har målsäganden skickat filmer på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst och underliv, smekt sina bröst och utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med en penna eller liknande föremål, fingrar samt locktång eller liknande föremål. 

   – Den 9 april 2022 har målsäganden skickat filmer på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst och underliv, smekt sina bröst och utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med olika föremål. 

   – Den 13 maj 2022 har målsäganden skickat film på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst och underliv, smekt sina bröst och sitt underliv och utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med finger.

   – Den 15 maj 2022 har målsäganden skickat filmer på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst och underliv, smekt sina bröst och sitt underliv och utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med fingrar och ett föremål och suga på och föra föremål samt fingrar fram och tillbaka i munnen. 

Han har filmat och fotodokumenterat målsäganden när hon utfört och medverkat i de sexuella poseringarna, och därigenom framställt barnpornografiskt material på målsäganden. De sexuella poseringarna har varit ägnade att skada målsägandens hälsa och utveckling. 

Brotten bör bedömas som grova med hänsyn till att de inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden, på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna och att det varit fråga om ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning.

3.7 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 12, som var 12 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom enligt följande. 

   – Den 29 mars 2022 har målsäganden skickat en film på sig när hon varit klädd i bh och trosor och tryckt en fjärrkontroll/ett föremål mot sitt underliv. 

   – Den 30 mars 2022 har målsäganden skickat en film på sig när hon berört sitt nakna underliv med fingrar och särat på sina blygdläppar.

Har vid upprepade tillfällen försökt att främja och utnyttja att målsäganden Sekretess 4, som var 9 år gammal, skulle utföra och medverka i sexuell posering genom att han skickat meddelanden till henne där han uppmanat henne att till honom skicka filmer/bilder på när hon smeker sig själv sexuellt, onanerar och penetrerar sig själv vaginalt i underlivet och analt, eller poserar sexuellt på något sätt. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände mellan den 10 januari 2022 och den 10 februari 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna som misstänkt uppmanat målsäganden att utföra, att det varit fråga om del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning och målsägandens låga ålder.

5.1 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer och videosamtal med målsäganden Sekretess 1, som var 11 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden. 

Han har förmått henne att genomföra handlingarna efter hot om att han annars skulle sprida sexuella poseringsbilder på henne. 

– Den 6 november 2022 har den sexuella handlingen bestått i att målsäganden penetrerat sig vaginalt i underlivet med en tandborste. Målsäganden har vid det här tillfället utfört handlingarna på sig själv i pågående videosamtal med honom. 

– Den 9 november 2022 har den sexuella handlingen bestått i att målsäganden penetrerat sig i analen och vaginalt i underlivet med en tandborste. Målsäganden har även tryckt en tandborste mot analen och underlivet. 

– Den 11 november 2022 har den sexuella handlingen bestått i att målsäganden penetrerat sig i analen med sitt finger.

5.2 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 2, som var 13 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden.

– Den 7 november 2022 har den sexuella handlingen bestått i att målsäganden pressat en penna/ett föremål mot sin anal och penetrerat sig i analen med en penna/ett föremål. 

– Den 8 november 2022 har de sexuella handlingarna bestått i att målsäganden berört sitt underliv med sina fingrar, särat på sina blygdläppar med fingrarna och penetrerat sig vaginalt med fingrar.

5.3 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med Sekretess 3, som var 12 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden. 

– Den 30 oktober 2022 har de sexuella handlingarna bestått i att målsäganden penetrerat sig vaginalt i underlivet med fingrar och penetrerat sig i analen med fingrar. Målsäganden har efter vissa av penetrationerna även slickat på fingrarna. Målsäganden har även berört och smekt underlivet med fingrarna.

– Den 31 oktober 2022 har de sexuella handlingarna bestått i att målsäganden penetrerat sig vaginalt i underlivet med fingrar. 

5.4 Har under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 7, som var 11 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa och tåla sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden. 

   – Vid ett tillfälle har den sexuella handlingen bestått i att en hund slickat målsägandens nakna underliv.

   – Vid ett tillfälle har den sexuella handlingen bestått i att en hund flera gånger juckat med sin penis mot målsägandens nakna rumpa och underliv så att hundens penis penetrerat henne vaginalt i underlivet och så att hundens penis vidrört hennes nakna rumpa och underliv. 

Det hände vid två tillfällen den 9 oktober 2022.

5.5 Har under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 6, som var 10 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden. De sexuella handlingarna har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig vaginalt i underlivet med en penna/ett föremål, beröra och massera sin anal samt penetrera analen med fingrar. Det hände den 28 september 2022. 

5.6 Har under pågående chattkonversation med målsäganden Sekretess 12, som var 12 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. De sexuella handlingarna har bestått i att målsäganden förmåtts att flera gånger penetrera sig vaginalt i underlivet med en dildo. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna målsäganden skickat på sig själv. Det hände den 29 mars 2022.

Har sexuellt ofredat målsäganden Sekretess 1, som var 11 år gammal, genom att blottat sitt kön och onanerat inför målsäganden under pågående videosamtal. Gärningen var ägnad att väcka obehag och att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 6 november 2022.

7.1 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 10, som var 13 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon tagit filmer/bilder på sig själv när hon sexuellt poserat och skickat dem till honom. De sexuella poseringarna har bestått i att hon visat sin nakna och delvis nakna kropp, sitt trosbeklädda och nakna underliv och sin nakna rumpa. Han har filmat och fotodokumenterat målsäganden när hon utfört och medverkat i de sexuella poseringarna. Det hände mellan den 16 maj 2017 och den 17 maj 2017.

7.2 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 13, som var 12 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon tagit filmer/bilder på sig själv och skickat dem till honom enligt följande. 

   – Den 6 juni 2017 har målsäganden skickat filmer/bilder på sig när hon visat sin nakna kropp och underliv. 

    – Den 7 juni 2017 har målsäganden skickat filmer/bilder på sig när hon visat sin nakna kropp och underliv. Han har filmat och fotodokumenterat målsäganden när hon utfört och medverkat i de sexuella poseringarna.

7.3 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 11, som var 11 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon tagit filmer/bilder på sig själv och skickat dem till honom enligt följande.

   – Den 20 maj 2017 har målsäganden skickat filmer/bilder på sig när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp och underliv.

   – Den 21 maj 2017 har målsäganden skickat film/bild på sig när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp och underliv.

   – Den 25 maj 2017 har målsäganden skickat film/bild på sin nakna och delvis nakna kropp och bröst.

Han har filmat och fotodokumenterat målsäganden när hon utfört och medverkat i de sexuella poseringarna.

Har försökt att genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningen allvar är jämförlig med samlag med målsäganden Sekretess 10, som var 13 år gammal, genom att under pågående chattkonversation försökt förmå målsäganden att onanera, genom att penetrera sig själv i underlivet eller i vart fall genom att beröra samt smeka sitt underliv, så att hon får orgasm inför honom i videochatt. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände den 17 maj 2017.

Har med skärminspelningsfunktioner tagit bilder och filmat av Snapchatkonversation med 11 olika målsäganden och därvid skildrat barn i: 

– 17 barnpornografiska bilder. 

– 67 barnpornografiska filmer. 

Total speltid är cirka 13 minuter 19 sekunder. 

– 49 barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid är cirka 21 minuter 39 sekunder. 

Han har därefter innehaft materialet. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 16 maj 2017 och den 17 november 2022. 

Därutöver har han under angiven tidsperiod även innehaft barnpornografiskt material på de olika målsägandena och oidentifierade barn enligt följande: 

– 606 barnpornografiska bilder. 

– 100 barnpornografiska bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

– 108 barnpornografiska filmer. Total speltid är cirka 34 timmar 5 minuter 11 sekunder. 

– 44 barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid är cirka 4 timmar 21 minuter 16 sekunder.

För sammanställning av påträffat barnpornografiskt material på målsägandena och oidentifierade barn, se bilaga till åtalet. Brottet bör bedömas som grovt då brottsligheten utövats systematiskt och avsett bilder och filmer där barnen är unga och barnen i några fall utsatts för hot. Barnen har vidare utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att de penetrerat sig själva med fingrar och föremål i underlivet och analen. Filmerna och bilderna på de olika målsägandena utgör dessutom dokumentation av verkliga övergrepp i samband med att han haft kontakter med målsägandena. 

Även åtalad för övergrepp i rättssak mot målsägande Sekretess 10: Har med hot om brottslig gärning angripit målsäganden Sekretess 10 för att hindra henne från att göra en polisanmälan. Angreppet bestod i att han skrivit meddelanden innehållandes hot om att han ska sprida sexuella bilder och filmer på henne. Angreppet har medfört olägenhet för målsäganden. Det hände den 16 maj 2017.)

Påföljd: Fängelse 4 år 10 månader. Frias dock från 2 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt 1 fall av våldtäkt mot barn.

Dömd sedan tidigare: Dömdes den 1 april 2021 för utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Samtliga brott var begångna under 2017. Straffet bestämdes till villkorlig dom och dagsböter.

 

2023-11-28

B 14165-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har innehaft 10 barnpornografiska bilder. Det hände den 14 september 2022.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-11-28

B 8051-23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 37 år) 

(1. Har vid upprepade tillfällen med målsäganden som var under 15 år genomfört vaginalt samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har: 

– Vid ett tillfälle, någon gång under 2016-2018 genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden.

– Vid ett tillfälle omkring september 2022 penetrerat målsägandens underliv med ett finger vilket orsakade henne smärta.

– Vid ett tillfälle omkring november och december 2022 genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden.

– Vid ett flertal andra tillfällen under nedanstående tidsperiod genomfört vaginalt samlag och/eller penetrerat målsägandens underliv med ett eller flera fingrar. Det hände mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet och målsägandens ålder.

2. Har vid upprepade tillfällen med målsäganden som var under 15 år genomfört annan sexuell handling. Han har:

– Vid ett tillfälle någon gång under 2023 med sin hand rört på målsägandens underliv.

– Vid ett tillfälle omkring våren/sommaren 2022 förmått målsäganden att onanera hans penis.

– Vid ett flertal andra tillfällen under nedanstående tidsperiod med sin hand rört på målsägandens underliv eller förmått målsäganden att onanera hans penis Det hände mellan den 1 januari 2016 och den 9 maj 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet och målsägandens ålder

3. Har ofredat Sekretess 1 som var under 15 år genom att fråga om hon vill pussa på hans snopp eller liknande. Gärningen var ägnat att kränka personens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2017.)

Påföljd: Frikänns.

 

Uddevalla

2023-11-01

B 429-23

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande av barn. (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har via Snapchat främjat och utnyttjat målsägande A, som var 11 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering. Detta genom att han förmått målsäganden att ta bilder på sina nakna bröst och skicka dem till honom via Snapchat. Det hände någon gång mellan den 15 oktober 2022 och den 11 november 2022.

2. Har sexuellt ofredat målsägande A, som var 11 år gammal, genom att via Snapchat skicka bilder till henne på sitt nakna kön samt meddelanden med sexuellt innehåll. Förfarandet har varit ägnat att väcka obehag och/eller kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 15 oktober 2022 och den 11 november 2022.

Samt åtalad för olaga hot mot målsägande: har via Snapchat hotat Målsägande A, som var 11 år, genom att skicka meddelanden till henne där han skrivit att för det fall att hon blockerar honom på Snapchat och/eller anmäler honom till polisen, ska han sprida nakenbilder på henne till hennes vänner och familj eller uttalande med liknande innebörd. Det hände någon gång mellan den 15 oktober 2022 och den 11 november 2022.

Hotet var sådant att Målsägande A kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet och frid.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den vård och behandling som Frivården bestämmer. Övervakare utses av frivården.

 

2023-11-07

B 787-20

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 54 år)

(Har innehaft 188 422 barnpornografiska filer som han har berett sig tillgång till. Den totala speltiden för filmerna uppgår till 202 timmar. Det hände den 18 mars 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det omfattar en stor mängd filer och eftersom delar av materialet utgörs av bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Uppsala

2023-11-16

B 5535-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 21 år)

(1.1 Har till annan via Snapchat delat i vart fall en barnpornografisk bild. Det hände den 5 augusti 2021.

1.2 Har i en dator innehaft en särskilt hänsynslös barnpornografisk bild. Det hände den 6 december 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 50 kr, frikänns dock från ett fall av barnpornografi.

 

Vänersborg

2023-11-14

B 3295-23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn x4. 2. Sexuellt ofredande mot barn. 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x5. 4. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 64 år)

(1.1 Har utfört sexuella handlingar på A, född 2010, (6 år vid händelsen) som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag genom att dra ner A:s byxor och kalsonger, smekt/onanerat A:s snopp samt även genomfört oralt samlag på A genom att suga på A:s snopp. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2016.

Brottet bör bedömas som grovt dels med anledning av att gärningen inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av barnet genom att det omfattat flera sexuella moment och skett upprepade gånger, dels med hänsyn till målsägandens låga ålder och med hänsyn till barnets nära relation till honom.

1.2 Har genomfört ett oralt samlag på A som är född 2010 genom att suga på A:s snopp, samt förmått A att utföra ett oralt samlag på honom genom att A sög på hans penis. Vid samma tillfälle har han även utfört annan sexuell handling på A genom att smeka honom på hans snopp. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 30 juni 2023.

1.3 Har genomfört ett oralt samlag på A som är född 2010 genom att suga på hans snopp, samt även förmått A att utföra ett oralt samlag på honom genom att A sög på hans penis. Vid samma tillfälle har han utfört andra sexuella handlingar på A genom att smeka på hans snopp, smeka på A:s kropp med sin egna penis, däribland mellan A:s skinkor samt förmått målsägande att smeka på hans penis. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2023 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels med anledning av att gärningen omfattat flera sexuella moment dels med hänsyn till målsägandens ålder och att det skett upprepade gånger under lång tid samt med hänsyn till hans nära relation till A.

1.4 Har utöver de ovan beskrivna gärningarna, vid ett flertal tillfällen, enligt målsäganden uppskattningsvis vid ett 50-tal tillfällen, utfört sexuella handlingar på A som är född 2010, genom att han dels smekt och onanerat A:s snopp, dels förmått A att smeka honom på hans penis samt att han även utfört orala samlag på A, vilket med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Det har hänt vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2016 och den 30 juni 2023.

2. Har sexuellt ofredat A, född 2010, (13 år vid händelsen) på ett sätt som kunde förväntas kränka A:s sexuella integritet, genom att föra sin hand innanför A:s byxor vid/på kalsongerna. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 30 juni 2023.

3.1 Har genomfört en sexuell handling med A, född 2010, genom att Peter Johansson fört sin hand innanför A:s kalsonger och sexuellt berört/onanerat A:s snopp. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens ålder dels att det skett upprepade gånger under lång tid samt med hänsyn till hans nära relation till A.

3.2 Har genomfört sexuella handlingar med B som är född 2012. (Mellan 7 och 11 år) Han har vid upprepade tillfällen smekt/onanerat på B:s snopp samt förmått B att smeka på hans penis. Det hände vid upprepade tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett vid upprepande tillfällen under en lång period samt med hänsyn till barnets låga ålder och att han är närstående till B.

3.4 Har genomfört sexuella handlingar med B som är född 2012. Han har vid upprepade tillfällen smekt/onanerat på B:s snopp samt förmått B att smeka på hans penis. Det hände vid upprepade tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett vid upprepande tillfällen under en lång period samt med hänsyn till barnets låga ålder och att han är närstående till B.

3.5 Har genomfört sexuella handlingar med C som är född 2012. Han har vid upprepade tillfällen smekt/onanerat på C:s snopp samt förmått C att smeka honom på sin penis. Det hände vid upprepade tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 30 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett vid upprepande tillfällen under en lång period samt med hänsyn till barnets låga ålder och att han är närstående till B.

4. Har innehaft och/eller betraktat barnpornografiskt bildmaterial i form av 40 bilder. Av bildmaterialet visar 24 bilder barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Materialet anträffades i samband med undersökning av beslag som tagits i beslag den 31 juli 2023.)

Påföljd: Fängelse 7 år.

OBS! Dömd sedan tidigare: Han dömdes den 16 september 2021 för sexuellt ofredande till villkorlig dom och 60 dagsböter.

 

2023-11-15

B 3128-22

Domslut: Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 55 år)

(Har försökt att med/på A, som är född 2009 och varit 13 år, och som inte deltagit frivilligt, genomföra en sexuell handling jämförlig med samlag samt på ett otillbörligt sätt förmått henne att genomföra en sexuella handlingar på honom. Han har härvid tagit på A:s underliv, på ett sätt som inte varit flyktigt, och försökt att föra in sitt finger/fingrar i hennes underliv, vilket dock inte lyckats. Vidare har han fört A:s hand till sitt kön, och förmått henne att beröra det på ett sätt som inte varit flyktigt. Fara för våldtäktens fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände natten till den 4 augusti 2022 under färd i en taxibil där han var taxiförare.)

Påföljd: Fängelse 8 månader.

 

Värmland

2023-11-02

B 406-23

Domslut: Barnpornografibrott (Åtalad: Man 20 år)

(Har innehaft och spritt två barnpornografiska filmer via Snapchat. Det hände den 11 januari 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå Kriminalvårdens behandlingsprogram SEIF. Övervakare utses av frivården.

 

2023-11-24

B 4376-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 28 år)

(1.1 Har förmått NN 1, som var åtta eller nio år, att onanera åt honom samt ge honom oralsex. Det hände någon gång under sommaren 2022 eller 2023 – alltså mellan den 1 juni 2022 och den 30 augusti 2023.

1.2 Har förmått NN 1, som var åtta eller nio år, att onanera åt honom eller i vart fall beröra hans penis. Det hände någon gång under sommaren 2022 eller 2023 – alltså mellan den 1 juni 2022 och den 30 augusti 2023

2. Har försökt förmå NN 7, som var fyra år, att ge honom oralsex. Det hände den 8 januari 2022. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eftersom han blottat sin penis, uppmanat målsäganden att slicka på hans penis samt utlovat en belöning om hon gjorde så, varigenom han gjort allt som ankom på honom för att brottet skulle fullbordas.)

Påföljd: Fängelse 4 år.

 

2023-11-30

B 323-22

Domslut: 1. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 2. Sexuellt ofredande x10 (Åtalad: Man 45 år)

(1.1 Har försökt främja och utnyttja NN 1 som var 17 år, till att utföra sexuell posering genom att i sms-meddelande till henne försöka förmå henne att framställa och skicka bilder på sin nakna kropp. Det hände den 29 november 2021. 

Gärningen var ägnad att skada barnets hälsa och utveckling eftersom han utnyttjat att NN 1 stått i ett beroendeförhållande till honom och att hon haft särskilda svårigheter att värja sig. 

1.2 Har försökt främja och utnyttja NN 1 som var 17 år, till att utföra sexuell posering genom att i sms-meddelande till henne försöka förmå henne att framställa och skicka bilder på hennes kropp i underkläder. Det hände den 2 december 2021. Gärningen var ägnad att skada barnets hälsa och utveckling eftersom han utnyttjat att NN 1 stått i ett beroendeförhållande till honom och att hon haft särskilda svårigheter att värja sig.

1.3 Har försökt främja och utnyttja NN 1 som var 17 år, till att utföra sexuell posering genom att i sms-meddelande till henne försöka förmå henne att framställa och skicka bilder på sin nakna kropp. Det hände den 30 december 2021. Gärningen var ägnad att skada barnets hälsa och utveckling eftersom han utnyttjat att NN 1 stått i ett beroendeförhållande till honom och att hon haft särskilda svårigheter att värja sig.

Fara för brottens fullbordan under åtalspunkterna 1.1-1.3 har förelegat eller har varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Han begick gärningen med uppsåt. Brottet har varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. Gärningarna är att bedöma som grov eftersom den inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

2.1 Har ofredat NN 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att skicka sms-meddelande där han frågar NN 1 om hon vill se honom naken och om han kommer att få se henne naken. Det hände den 29 november 2021.

2.2 Har ofredat NN 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att skicka sms-meddelande där han frågat om NN 1 vill duscha med honom och om hon vill se en nära anhörig utan trosor. Det hände den 30 november 2021.

2.3 Har ofredat NN 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att skicka sms-meddelande där han frågat NN 1 om hon vet var hans snopp är när han har sex. Det hände den 1 december 2021.

2.4 Har ofredat NN 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att skicka sms-meddelande där han skriver att NN 1 vill duscha med honom och där han frågar om hon vill att han ser henne naken. Det hände den 2 december 2021.

2.5 Har ofredat NN 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att skicka sms-meddelande där han frågar om hon vill veta ett annat ord för sex. Det hände den 3 december 2021.

2.6 Har ofredat NN 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att skicka sms-meddelande där han uppger att han bara har ett täcke på sig, frågar om NN 1 gillar att vara utan kläder, om hon gillar att bara ha trosor på sig och frågar om hon vill se hur han ser ut nu. Det hände den 4 december 2021.

2.7 Har ofredat NN 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att skicka sms-meddelande där han skriver om att hur han hade sexuellt umgänge. Det hände den 1 januari 2022.

2.8 Har ofredat NN 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att skicka sms-meddelande där han frågar om NN 1 vet hur man gör när man knullar. Det hände den 7 januari 2022.

2.9 Har ofredat NN 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att skicka sms-meddelande där han frågar vad NN 1 kallar sitt könsorgan och om hennes sexuella umgänge samt berättar om sitt eget sexuella umgänge. Det hände den 8 januari 2022.

2.10 Har ofredat NN 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att skicka sms-meddelande där han ställer frågor om NN 1:s sexuella umgänge och skriver om sitt eget sexuella umgänge. Det hände den 9 januari 2022.

Brotten under åtalspunkterna 2.1-2.10 har varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 180 timmar Föreskrift: Särskild föreskrift om att genomgå det påverkansprogram inriktad mot brottslighet som frivården finner lämpligt. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 8 månader ha dömts ut.

 

Västmanland

2023-11-22

B 6808-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har genomfört sexuella handlingar med NN 3 som var 7 år genom att upprepat ha slickat NN 3 i underlivet och mellan skinkorna – från vaginan mot anus och/eller omvänt. Det hände någon gång mellan den 4 juli 2022 och den 31 augusti 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård.

 

2023-11-27

B 2274-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 1 som var 13 år vid tillfället och som inte deltog frivilligt. Det hände den 19 mars 2023.)

Påföljd: Fängelse 3 år 2 månader.

 

2023-11-27

B 6823-20

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har mellan den 3 maj 2020 och den 27 oktober 2020 dels överlåtit eller på annat sätt gjort ett flertal filmer tillgängliga som skildrar barn i pornografisk bild, dels innehaft en stor mängd sådana filmer och bilder på en mobiltelefon. 

Han har således:

 – 3 maj, 7 maj, och 8 maj 2020 vid ett flertal tillfällen överlåtit eller på annat sätt gjort 24 filmer som skildrat barn i pornografiska bilder tillgängliga. Detta har skett genom att han delat materialet till annan eller andra användare på Internet via kommunikationstjänsten Kik Messenger. Han har kort tid dessförinnan även innehaft filmerna. Femton av filmerna är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 – Från den 3 maj 2020 till och med den 27 oktober 2020 – eller del av denna tid – innehaft sammanlagt 92 filmer och 1 244 bilder på en mobiltelefon, som skildrat barn i pornografiska bilder. 

Huvuddelen av filmerna och bilderna är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han begick gärningarna med uppsåt. Brotten är grova dels då det avsett ett stort antal filmer och bilder, dels då det till stora delar utgjorts av filmer och bilder med särskilt unga barn, där barnen utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och där de i några fall utsätts för tvång.)

Påföljd: Fängelse 5 månader.

 

2023-11-28

B 982-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x6. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x14. 3. Sexuellt ofredande mot barn. 4. Grovt barnpornografibrott x14. 5. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3. 6. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 7. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 41 år)

(1.1 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess 0, som var 12 år, att företa sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Det hände vid fyra tillfällen under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 18 september 2022.

– 2022-09-12 har förmått målsäganden att penetrera sig i underlivet med sina fingrar vilket hon filmat och skickat till honom.

– 2022-09-14 har förmått målsäganden att penetrera sig i underlivet med sina fingrar vilket hon filmat och skickat till honom.

– 2022-09-15 har förmått målsäganden att penetrera sig i underlivet med sina fingrar vilket hon filmat och skickat till honom.

– 2022-09-18 har förmått målsäganden att penetrera sig i underlivet med en borste vilket hon filmat och skickat till honom.

1.2 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess 2, som var 14 år, att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden att penetrera sig i underlivet med sina fingrar vilket hon filmat och skickat till honom. Det hände den 2 september 2022.

1.3 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess 3, som var 13 år, att genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden att penetrera sig i underlivet med sina fingrar vilket hon filmat och skickat till honom. Det hände den 9 oktober 2022.

1.4 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess 6, som var 14 år, att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att han fått målsäganden att penetrera sig i underlivet med ett föremål vilket hon filmat och skickat till honom. Det hände den 4 januari 2023.

1.5 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess 7, som var 14 år, att företa sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 16 december 2022 till och med den 18 december 2022.

– 2022-12-16 Har förmått målsäganden att penetrera sig i underlivet med sina fingrar vilket hon filmat och skickat till honom.

– 2022-12-18 Har förmått målsäganden att penetrera sig i underlivet och i analen med en tandborste vilket hon filmat och skickat till honom.

1.6 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess 8, som var 13 år, att företa sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 21 september 2022 till och med den 24 september 2022.

– 2022-09-21 Har förmått målsäganden att penetrera sig i underlivet med en borste vilket hon filmat och skickat till honom.

– 2022-09-24 Har förmått målsäganden att penetrera sig i underlivet/analen med en borste vilket hon filmat och skickat till honom.

2.1 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 0, som var 12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar.

Det hände den 12 september 2022, den 14 september 2022, den 15 september 2022 och den 18 september 2022.

2.2 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 1, som var 10 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Det hände den 13 oktober 2022, den 14 oktober 2022, den 15 oktober 2022 och den 14 november 2022.

2.3 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 2, som var 13-14 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Det hände den 5 augusti 2021, den 24 oktober 2021, den 25 oktober 2021, den 26 oktober 2021, den 31 oktober 2021, den 8 november 2021 och den 2 september 2022.

2.4 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 3, som var 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Det hände den 1 maj 2022, den 19 juli 2022, den 21 augusti 2022, den 7 september 2022, den 17 september 2022 och den 9 oktober 2022.

2.5 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 4, som var 15-16 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Poseringen var ägnad att skada barnets hälsa och utveckling. Det hände vid sammanlagt sex tillfällen den 8 september 2022, den 5 december 2022, den 16 december 2022, den 22 januari 2023 och den 29 januari 2023.

2.6 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 5, som var 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Det hände den 1 februari 2023 och den 6 februari 2023.

2.7 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 6, som var 14 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört en sexuell handling. Det hände mellan den 15 september 2022 och den 4 januari 2023.

2.8 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 7, som var 13-14 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Det hände den 8 mars 2022, den 11 mars 2022, den 20 mars 2022, den 23 juni 2022, den 13 juli 2022, den 6 september 2022, den 14 september 2022, den 21 september 2022, den 10 november 2022, den 13 november 2022, den 14 november 2022, den 28 november 2022, den 2 december 2022, den 5 december 2022, den 16 december 2022, den 18 december 2022, den 27 december 2022, den 22 januari 2023, den 1 februari 2023 och den 10 februari 2023.

2.9 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 8, som var 12-13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Det hände den 25 april 2022, den 26 april 2022, den 19 maj 2022, den 21 september 2022 och den 24 september 2022.

2.10 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 9, som var 11-12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Det hände den 24 juli 2021, den 26 juli 2021, den 27 juli 2021, den 28 juli 2021, den 30 juli 2021, mellan den 31 juli 2021 och den 1 augusti 2021, den 23 augusti 2021, den 25 augusti 2021, den 26 augusti 2021, den 13 september 2021, den 19 september 2021, den 21 september 2021, den 27 september 2021, den 6 december 2021 och den 21 april 2022.

2.11 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 10, som var 11 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört en sexuell handling. Det hände den 31 oktober 2022.

2.12 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 11, som var 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon utför en sexuell handling. Det hände den 29 oktober 2022.

2.13 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 12, som var 12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Det hände den 17 maj 2021, den 19 maj 2021, den 25 maj 2021, den 9 juni 2021, den 11 juni 2021, den 15 juni 2021, den 16 juni 2021, den 22 juni 2021, den 24 juni 2021, den 8 juli 2021, den 15 augusti 2021 och den 30 augusti 2021.

2.14 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 13, som var 12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering då han förmått målsäganden att skicka filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Det hände den 1 september 2021 och den 6 september 2021.

Åtalen under punkt 2: Brotten är grova eftersom han systematiskt har utnyttjat minderåriga och eftersom brotten inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

3. Har skickat bilder och filmer till Sekretess 0, som var 12 år, på sitt/annans nakna könsorgan. Det hände mellan den 7 september 2022 och den 21 september 2022.

4.1 Har skildrat Sekretess 0 i barnpornografiska bilder och filmer och därefter innehaft 13 barnpornografiska bilder och 18 barnpornografiska filmer. Samtliga filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 12 september 2022 och den 16 februari 2023.

4.2 Har skildrat Sekretess 1 i barnpornografiska bilder och filmer och därefter innehaft 351 barnpornografiska bilder och tolv barnpornografiska filmer. Det hände mellan den 13 oktober 2022 och den 16 februari 2023.

4.3 Har skildrat Sekretess 2 i barnpornografiska bilder och filmer och därefter innehaft 16 barnpornografiska bilder och 20 barnpornografiska filmer varav 14 filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 5 augusti 2021 och den 16 februari 2023.

4.4 Har skildrat Sekretess 3 i barnpornografiska bilder och filmer och därefter innehaft 20 barnpornografiska bilder och 32 barnpornografiska filmer varav sex filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 7 september 2022 och den 16 februari 2023.

4.5 Har skildrat Sekretess 4 i barnpornografiska bilder och filmer samt därefter innehaft 15 barnpornografiska bilder och 25 barnpornografiska filmer varav 13 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 8 september 2022 och den 16 februari 2023.

4.6 Har skildrat Sekretess 5 i barnpornografiska bilder och filmer och därefter innehaft åtta barnpornografiska bilder och åtta barnpornografiska filmer. Det hände mellan den 1 februari 2023 och den 16 februari 2023.

4.7 Har skildrat Sekretess 6 i barnpornografiska bilder och filmer samt därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder och fyra barnpornografiska filmer. Samtliga filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 15 september 2022 och den 16 februari 2023.

4.8 Har skildrat Sekretess 7 i barnpornografiska bilder och filmer och därefter innehaft 31 barnpornografiska bilder och 70 barnpornografiska filmer, varav tre bilder och 13 filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 8 mars 2022 och den 16 februari 2023.

4.9 Har skildrat Sekretess 8 i barnpornografiska filmer och därefter innehaft tolv barnpornografiska filmer varav tio filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 25 april 2022 och den 16 februari 2023.

4.10 Har skildrat Sekretess 9 i barnpornografiska bilder och filmer samt därefter innehaft 14 barnpornografiska bilder och 53 barnpornografiska filmer varav fem bilder och 50 filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 24 juli 2021 och den 16 februari 2023.

4.11 Har skildrat Sekretess 10 i barnpornografiska bilder och filmer och därefter innehaft sex barnpornografiska filmer. Det hände mellan den 31 oktober 2022 och den 16 februari 2023.

4.12 Har skildrat Sekretess 11 i barnpornografiska bilder och filmer samt därefter innehaft åtta barnpornografiska filmer varav sex filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 29 oktober 2022 och den 16 februari 2023.

4.13 Har skildrat Sekretess 12 i barnpornografiska filmer och därefter innehaft 18 barnpornografiska filmer varav 16 filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 16 maj 2021 och den 16 februari 2023.

4.14 Har skildrat Sekretess 13 i barnpornografiska bilder och filmer och därefter innehaft sju barnpornografiska bilder och elva barnpornografiska filmer varav nio filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 1 september 2022 och den 16 februari 2023.

Åtalen under punkt 4. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

5.1 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess 1, som var 10 år, att filma sig själv när hon berör sitt underliv och skicka filmerna till honom. Det hände den 13 oktober 2022, den 14 oktober 2022, den 15 oktober 2022 och den 14 november 2022.

5.2 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess 5, som var 13 år, att filma sig själv när hon berör sitt underliv och skicka filmerna till honom. Det hände den 1 februari 2023 och den 6 februari 2023.

5.3 Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess 7, som var 14 år, att filma sig själv när hon berör sitt underliv och skicka filmerna till honom. Det hände den 6 september 2022, den 21 september 2022, den 28 november 2022, den 2 december 2022 och den 27 december 2022.

Åtal under punkt 5: Brotten är grova eftersom han systematiskt har utnyttjat minderåriga och eftersom brotten inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

Har försökt att främja eller utnyttja Sekretess 14, som var 13 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att försöka förmå henne att ta bilder av eller filma sin nakna kropp och skicka till honom. Det hände mellan den 4 augusti 2022 och den 21 augusti 2022. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller sådan fara var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Har innehaft 206 barnpornografiska bilder och 20 barnpornografiska filmer varav 16 bilder och 17 filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 16 februari 2023.)

Påföljd: Fängelse 7 år.

Tidigare dömd: 24 juni 2015 dömdes för brottslighet av den art han nu åter döms för. Påföljden bestämdes då till fängelse i sex år och sex månader. Prövotiden efter villkorlig frigivning utgick den 17 mars 2018 och han har nu återfallit i likartad brottslighet.

 

Växjö

2023-11-16

B 3599-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 62 år)

(1.1 Har spridit barnpornografiskt material enligt följande:

23 filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (total speltid 9 timmar 55 minuter och 15 sekunder) samt 10 filmer med övergreppsmaterial (total speltid 1 timme 44 minuter och 3 sekunder). Det hände den 5 februari 2021.

1.2 Har innehaft barnpornografiska bilder och filmer. Innehavet har avsett 273 bilder och 36 filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial med barn med en total speltid för filmerna på 3 timmar 49 minuter 19 sekunder. Innehavet har också avsett 187 bilder och 226 filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med barn med en total speltid på ca 33 timmar 41 minuter 56 sekunder. Det hände den 13 juni 2022.)

Påföljd: Fängelse 1 år 3 månader.

 

2023-11-17

B 2093-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 16 år)

(1.1 Har haft samlag med Sekretess A som var 12 år gammal. Det hände någon gång mellan den 25 februari 2023 och den 26 februari 2023.

1.2 Har haft samlag med Sekretess A som var 12 år gammal. Det hände någon gång mellan den 29 oktober 2022 och den 6 november 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt, frikänns dock från ett fall av våldtäkt mot barn.

 

2023-11-29

B 3603-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(1.1 Har tillgängliggjort en barnpornografisk film genom delning. Filmen är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 8 februari 2020 och den 9 februari 2020.

1.2 Har innehaft och/eller betraktat nio barnpornografiska bilder och 12 barnpornografiska filmer, varav åtta bilder och 10 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, som han berett sig till gång till. Det hände någon gång mellan den 9 februari 2020 och den 7 mars 2022.

Två av filmerna har dessutom den 9 februari 2020 delats och tillgängliggjorts för annan i en WhatsApp-chat på internet.)

Påföljd: Villkorlig dom 80 dagsböter om 240 kr.

 

Ystad

2023-11-27

B 716-22

Domslut: 1. Sexuellt ofredande. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Sexuellt ofredande mot barn x2. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 5. Grovt sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 35 år)

(1. Har tagit kontakt med målsäganden via Instagram och skrivit meddelanden till henne på sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 12 december 2021.

Han begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall varit oaktsam i förhållande till omständigheten att målsäganden varit under 15 år.

2.1 Har förmått Sekretess B, som var under 15 år, att utföra sexuell posering. Det hände den 23 december 2022.

2.2 Har förmått Sekretess C att utföra sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 23 december 2022 och den 7 januari 2023.

3.1 Har ofredat Sekretess B, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Bs sexuella integritet, genom att ställa frågor och komma med uppmaningar av sexuell karaktär. Det hände den 23 december 2022.

3.2 Har ofredat Sekretess C, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess C:s sexuella integritet, genom att ställa frågor och komma med uppmaningar av sexuell karaktär. Det hände någon gång mellan den 23 december 2022 och den 7 januari 2023.

4.1 Har förmått Sekretess E, som var under 15 år, att utföra sexuell posering. Det hände den 26 juli 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels utifrån målsägandens låga ålder, dels då förfarandet ingått som ett led i en systematisk brottslighet.

4.2 Har förmått Sekretess F, som var under 15 år, att utföra sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 2 september 2023 och den 5 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels utifrån målsägandens låga ålder, dels då förfarandet ingått som ett led i en systematisk brottslighet.

5.1 Har ofredat Sekretess E som var under 15 år på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Es sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne på sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 26 juli 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels utifrån målsägandens låga ålder, dels då förfarandet ingått som ett led i en systematisk brottslighet.

5.2 har ofredat Sekretess F som var under 15 år på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Fs sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne på sätt som varit ägnat att kränka henens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 24 februari 2023 och den 5 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels utifrån målsägandens låga ålder, dels då förfarandet ingått som ett led i en systematisk brottslighet.)

Påföljd: Fängelse 1 år 4 månader.

Tidigare dömd: Han dömdes senast den 18 mars 2021 av hovrätten över Skåne och Blekinge för utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och olovlig identitetsanvändnig till fängelse fem månader.

 

2023-11-27

B 1735-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 33 år)

(Har tillgängliggjort en film med barnpornografiskt material genom delning. Filmen har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 14 april 2020.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 390 kr.

 

Ångermanland

2023-11-07

B 2207-22

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Grovt barnpornografibrott. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 28 år)

(1. Har förmått BA som var under 15 år att ta på hans penis samt satt henne naken i sitt knä samtidigt som han onanerat och fått utlösning på BA. Det hände någon gång mellan den 7 juni 2021 och den 9 juni 2021.

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till hans nära relation till BA, dels då gärningen på grund av BA:s låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

2. Har betraktat och innehaft barnpornografiska bilder och filmer. Det hände någon gång mellan den 7 juni 2021 och den 21 september 2022.

Brottet bör bedömas som grovt enär det barnpornografiska materialet bestått av särskilt unga barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt innefattande grova sexuella handlingar.

3. Har någon gång under tiden 26 juli 2022 till den 17 augusti 2022 skildrat barn i pornografiska bilder genom fotografering av Ma. Han har härefter innehaft 23 barnpornografiska bilder föreställande Ma mellan den 26 juli 2022 och den 21 september 2022.)

Påföljd: Fängelse 1 år, frikänns dock för ett fall av barnpornografibrott.

 

Örebro

2023-11-08

B 3392-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft tre filmer med barnpornografiskt innehåll av särskild hänsynslöst slag på en mobiltelefon. Det hände den 8 september 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård.

 

2023-11-16

B 5801-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har gjort en film med dokumenterat sexuellt övergrepp på barn (barnpornografi) tillgängligt för annan via det sociala mediet Snapchat. Det hände den 11 oktober 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

2023-11-16

B 5960-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år)

(Har gjort en film med dokumenterat sexuellt övergrepp på barn (barnpornografi) tillgänglig för annan. Filmen är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 6 mars 2020 via Facebook.)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 130 kr.

 

Östersund

2023-11-22

B 3901-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 62 år)

(Har innehaft 24 389 barnpornografiska bilder varav 15 644 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände i tiden fram till den 4 januari 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett ett stort antal bilder och innefattat bilder där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

********************************

Domar från hovrätter

 

Göta hovrätt

2023-11-06

B 986-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 25 år)

(Har haft vaginalt och analt samlag med målsäganden Sekretess som var 14 år. Målsäganden Sekretess deltog inte frivilligt och han har i samband med samlaget utdelat ett slag mot målsägandens ansikte, puttat ner henne i en säng, hållit fast henne samt uttalat någonting i stil med att han ska skulle slå ihjäl henne. Det hände den 25 mars 2018)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Örebros Tr. B 4895-21 dömde till fängelse 6 månader)

 

2023-11-09

B 1081-23

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 69 år)

(1. Har innehaft barnpornografiskt material bestående av sammanlagt 751 filer, varav 95 bilder varit av särskilt hänsynslöst slag (grovt material). Det hände den 15 november 2016.

2.Har innehaft barnpornografiskt material bestående av sammanlagt 793 bilder. Det hände den 25 februari 2020.

Brottet bör bedömas som grovt då 215 filer har bedömts som särskilt hänsynslöst material (grovt material), eftersom de avbildat barn som är särskilt unga samt barn som utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 6 månader.

(Örebros Tr. B 588-21 dömde till fängelse 8 månader.)

 

2023-11-15

B 1983-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott x4. (Åtalad: Man 44 år)

(1.1 Har innehaft 2905 barnpornografiska bilder och 737 barnpornografiska filmer. Det hände den 22 februari 2021. 

1.2 Har innehaft 3 barnpornografiska filmer. Det hände den 30 mars 2020. 

1.3 Har gjort 3 barnpornografiska bilder och 35 barnpornografiska filmer tillgängliga för annan. Det hände någon gång mellan den 8 augusti 2021 och den 27 augusti 2021.

1.4 Har innehaft 1 620 barnpornografiska bilder. Det hände den 14 januari 2022.

Brotten bör bedömas som grova eftersom brottsligheten utövats systematiskt och gärningen avsett flera bilder och filmer på barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Växjö Tr. B 1019-21 dömde till fängelse 1 år 8 månader.)

 

Svea hovrätt

2023-11-01

B 6928-23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande x7. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x12. 4. Försök till våldtäkt mot barn. 5. Grovt barnpornografibrott x7 6. Våldtäkt mot barn x2, 7. Sexuellt övergrepp mot barn. 8. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x4 

Sammanlagt 15 barn mellan 4 och 14 år som är målsägande

GM är endast 22 År gammal

 (1. Har genom hot om våld haft vaginalt samlag med Sekretess A, som var 14 år, och Sekretess B, som var 13 år, samt förmått dem att onanera åt honom vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har därefter onanerat framför målsägandena och ejakulerat i deras ansikten. Det hände den 14 juli 2022. 

Brotten bör bedömas som grova eftersom han använt hot om brottsliga gärningar i samband med genomförandet, de befann sig på en för målsägandena okänd plats i ett låst rum, målsägandena erbjöds betalning i utbyte mot att de skulle ha sex med honom, han filmade gärningarna och gärningarna var förenade med andra mycket kränkande inslag. Han har därigenom med hänsyn till tillvägagångssättet visat särskild hänsynslöshet.

2.1 Har onanerat framför kameran under ett pågående videosamtal med Sekretess A, som var 14 år, och Sekretess B, som var 13 år. Det hände mellan den 10 juli 2022 och den 11 juli 2022.

2.2 Har förmått Sekretess C som var 12 år att delta i en konversation med sexuell innebörd på Snapchat. Han har i konversationen bland annat skickat pornografiska bilder till målsäganden samt erbjudit målsäganden pengar i utbyte mot sexuella tjänster som målsäganden och en anhörig som var 8 år skulle utföra åt eller med honom. Det hände mellan den 23 maj 2022 och den 25 maj 2022.

2.3 Har förmått Sekretess E, som var 12 år, att delta i konversationer med sexuell innebörd via Snapchat. Det hände vid sju tillfällen under perioden från och med den 5 juli 2021 till och med den 29 juli 2021.

2.4 Har skickat en video till Sekretess F, som var 14 år, när han eller annan man onanerar. Det hände den 14 juni 2022.

2.5 Har onanerat framför kameran under videosamtal med Sekretess H, som var 12 år, och skickat/visat video med barnpornografiskt material. Det hände vid tre tillfällen under perioden från och med den 1 januari 2022 till och med den 21 maj 2022.

2.6 Har förmått Sekretess N som var 13 år att delta i en konversation med sexuellt innehåll. Det hände mellan den 19 juni 2022 och den 13 juli 2022.

3.1 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess A och Sekretess B, som var 14 respektive 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått dem att posera nakna eller delvis avklädda inför honom i ett videosamtal och därefter skicka bilderna/filmerna till honom. Det hände mellan den 10 juli 2022 och den 11 juli 2022.

Brottet är grovt eftersom han systematiskt utnyttjat minderåriga och brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägandena då han erbjöd dem betalning i utbyte mot att de poserade och skickade bilder/filmer till honom.

3.2 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess C, som var 12 år, har utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått henne att skicka bilder på sin helt eller delvis avklädda kropp. Det hände mellan den 23 maj 2022 och den 24 maj 2022.

3.3 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess B, som var 13 år, har utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått henne att ta bild av sig själv när hon poserar naken, eller låtit annan ta en sådan bild, och skicka till honom. Det hände mellan den 23 maj 2022 och den 24 maj 2022.

3.4 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess D, som var 8 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått Sekretess B, som är minderårig och närstående till Sekretess D, att filma/ta bilder av Sekretess D när hon har poserat och visat sin delvis avklädda kropp, samt genom att i samband med detta förmå Sekretess B att skicka filmerna/bilderna till honom. Det hände den 25 maj 2022. 

Gärningen ska bedömas som grov då brottet har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet han har använt sig av en minderårig närstående till Sekretess D för att genomföra gärningen, och som fått betalt för detta, samt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att han systematiskt har utnyttjat minderåriga.

3.5 Har främjat och utnyttjat att Sekretess E, som var 12 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att han har fotat och filmat målsäganden i samband med gärningarna vid åtalspunkt 4.2. Det hände vid fyra tillfällen mellan den 2 augusti 2021 och den 3 augusti 2021.

3.6 Har främjat och utnyttjat att Sekretess E, som var 12 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att han har förmått målsäganden att skicka bilder och filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Det hände vid sex tillfällen under perioden från och med den 4 juli 2021 till och med den 17 juli 2021.

3.7 Har främjat och utnyttjat att Sekretess F, som var 14 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått målsäganden att skicka bilder på sin nakna eller delvis avklädda kropp till honom. Det hände den 14 juni 2022.

3.8 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess I, som var 8 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått Sekretess H, som var 12 år, att filma Sekretess I när hon har poserat och visat sin delvis avklädda kropp, samt förmå Sekretess H att därefter skicka bilderna och filmerna till honom. Det hände mellan den 15 februari 2022 och den 8 mars 2022.

Brottet är grovt eftersom brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden genom att han har förmått annan minderårig person att filma målsäganden, samt med hänsyn till målsägandens ålder vid gärningen.

3.9 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess J, som var 4 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått Sekretess H att filma Sekretess J när hon har poserat och visat sin delvis avklädda kropp, samt förmå Sekretess H att därefter skicka filmerna till honom. Det hände den 19 mars 2022.

Brottet är grovt eftersom brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden genom att han har förmått annan minderårig person att filma målsäganden, samt med hänsyn till målsägandens ålder vid gärningen.

3.10 Har via Snapchat främjat och utnyttjat Sekretess N, som var 13 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har förmått henne att posera och ta bilder på sin nakna eller delvis avklädda kropp och skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 19 juni 2022 och den 13 juli 2022.

3.11 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess O, som var 12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått henne att filma när hon visar sin nakna eller delvis avklädda kropp och smeker sitt underliv samt skicka filmerna till honom. Det hände den 29 juni 2022.

4. Har försökt genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med Sekretess B, som var 13 år, och Sekretess C, som var 12 år. Han har i en pågående konversation via Snapchat försökt förmå dem att var och en eller tillsammans penetrera sig själva vaginalt med ett eller flera fingrar, filma när de utför de sexuella handlingarna och sedan skicka filmen till honom. Det hände den 24 maj 2022.

5.1 Har skildrat Sekretess D (8 år) i barnpornografiska bilder i enlighet med vad som framgår av åtalspunkt 3.1. Han har därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder

5.2 Har skildrat Sekretess E (12 år) i barnpornografiska bilder och filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkterna 4.3 och 4.6. Han har därefter innehaft 50 barnpornografiska bilder, varav 47 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 30 filmer, varav 21 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samtliga bilder och filmer föreställande Sekretess E.

5.3 Har skildrat Sekretess I (8 år) i barnpornografiska filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 7.1. Han har därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder och 15 barnpornografiska filmer som föreställer Sekretess I.

5.4 har skildrat Sekretess J (4 år) i barnpornografiska filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 8.1. Han har därefter innehaft sex barnpornografiska filmer föreställande Sekretess J vilka är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

5.5 Har skildrat Sekretess O (12 år) i barnpornografisk bild i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 13.1. Han har därefter innehaft två barnpornografiska filmer av målsäganden.

5.6 Har innehaft barnpornografiskt material i form av 1 580 bilder och 196 filmer, varav 269 bilder och 150 filmer med en total speltid om ca 11 timmar och 18 minuter är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

5.7 Har innehaft på olika datamedia innehaft 8 872 filer som är att betrakta som barnpornografiska varav 450 bilder är att anse som övergreppsmaterial, 231 bilder är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 54 filmer är att anse som övergreppsmaterial och 137 filmer som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial

6.1 Har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess E som var 12 år. Det hände mellan den 2 augusti 2021 och den 3 augusti 2021

6.2 Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med Sekretess E som var 12 år. Det hände vid fyra tillfällen under perioden från och med den 2 augusti 2021.

7. Har i en pågående chattkonversation via Snapchat förmått Sekretess E, som var 12 år, att utföra sexuella handlingar på sig själv, såsom att smeka sitt underliv samt att sära på sina blygdläppar och skinkor, filma/fota när hon utför de sexuella handlingarna och sedan skicka filmerna/bilderna till honom. Det hände vid två tillfällen mellan den 4 juli 2021 och den 5 juli 2021.

8.1 Har försökt främja eller utnyttja Sekretess G, som var 14 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har försökt förmå henne att ta bilder på sin nakna eller delvis avklädda kropp och skicka till honom. Det hände den 14 juni 2022.

8.2 Har via Snapchat försökt främja eller utnyttja Sekretess K, som då var 12 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har försökt förmå henne att ta bilder på sin delvis avklädda kropp och skicka till honom. Det hände den 8 november 2021.

8.3 Har via Snapchat försökt främja eller utnyttja Sekretess L, som var 13 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har försökt förmå henne att ta bilder på sin delvis avklädda kropp och skicka till honom. Det hände den 3 september 2021.

8.4 Har via Snapchat försökt främja eller utnyttja Sekretess M, som var 13 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har försökt förmå henne att ta bilder på sin helt eller delvis avklädda kropp och skicka till honom. Det hände den 19 april 2022.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 11 år.

(Västmanland Tr. B 3761–22 dömde till fängelse 12 år.)

 

2023-11-08

B 10749-23

Domslut: 1. Försök till våldtäkt mot barn. 2. Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har försökt genomföra en sexuell handling med NN 3 som var 13 år gammal. Den sexuella handlingen, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, har bestått i att han med sin hand har rört målsäganden innanför hennes trosor. Det hände någon gång mellan den 12 maj 2023 och den 13 maj 2023.

Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden tog bort GM hand.

2.1 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som var 13 år gammal. NN 3 har varit delvis sovande vid samlaget och därmed befunnit sig i en särskilt utsatt situation, vilket GM otillbörligt utnyttjat genom sitt handlande. Det hände den 13 maj 2023.

2.2 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som var 13 år gammal. NN 3 har varit delvis eller helt sovande vid samlaget och därmed befunnit sig i en särskilt utsatt situation, vilket GM otillbörligt utnyttjat genom sitt handlande. GM har även utnyttjat NN 3s skyddslösa ställning genom att NN 3 för honom innan samlaget berättat att hon blivit dåligt behandlad av sina föräldrar samt flytt från socialen och saknade bostad. Det hände den 13 maj 2023.

2.3 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som var 13 år gammal. NN 3s deltagande har varit till följd av att GM fysiskt betvingat målsäganden genom att ta upp henne på sin mage. GM har även utnyttjat NN 3s skyddslösa ställning genom att NN 3 för honom innan samlaget berättat att hon blivit dåligt behandlad av sina föräldrar samt flytt från socialen och saknade bostad. Det hände den 13 maj 2023.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 5 år.

(Solna Tr. B 4755-23 dömde till fängelse 4 år 6 månader)

 

2023-11-07

B 228-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material som han har berett sig tillgång till. Materialet har bestått av 422 filer (198 bilder och 56 filmer med speltid på 2 minuter och 37 sekunder). Av materialet är 198 bilder och 14 filmer att bedöma som särskilt hänsynslöst och grovt övergreppsmaterial. Det hände den 1 oktober 2019.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet avser materialet där barnen är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Falu Tr. B 3353-19 dömde till villkorlig dom samhällstjänst 160 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.)

 

2023-11-13

B 11939-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x 3. (Samt 7 fall av våldtäkt, 2 fall av sexuellt ofredande och 1 fall av kränkande fotografering på samma målsägande) (Åtalad: Man: 38 år) 

(1.1 Har genom att penetrera målsägandens NN 1 könsorgan med en dildo utfört en sexuell handling med målsäganden som var 16 år och som stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2021 och den 30 juni 2021.

1.2 Har genomfört ett vaginalt samlag med NN1 och fått utlösning på hennes könsorgan. Målsäganden var 16 år och stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 30 maj 2021 alternativt någon gång under januari-februari 2021.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 17 år och stod under hans fostran eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 15 mars 2022. 

Förmådde målsäganden att delta genom att allvarligt missbruka hennes beroendeställning till honom. Han utnyttjade otillbörligt att målsäganden på grund av intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning befann sig i en särskilt utsatt situation.)

Påföljd: Återkallat överklagandet, tingsrättens beslut står fast.

(Nacka Tr. B 521-23 dömde till fängelse 5 år 4 månader.)

 

2023-11-14

B 3220-23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 24 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 8 som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han berört målsägandens anal med sin penis. Det hände någon gång mellan den 11 januari 2014 och den 7 november 2016.

2.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 8 som var under 15 år. Han har förmått målsäganden att beröra hans penis med sina läppar. Det hände någon gång mellan den 11 januari 2014 och den 31 augusti 2016.

2.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 8 som var under 15 år. Han har förmått målsäganden att slicka på hans penis. Det hände någon gång mellan den 11 januari 2014 och den 31 augusti 2016.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Uppsala Tr. B 9027-21 frikände.)

 

2023-11-22

B 7254-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 48 år)
(Innehaft 7820 filer med övergreppsmaterial varav 5473 bilder och 708 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Mora Tr. B 51-21 dömde till fängelse 2 år.)

Tidigare Dömd: Dömdes den 11 juni 2020 av Mora tingsrätt för barnpornografibrott. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd och som alternativstraff fängelse fyra månader ha dömts ut.

 

Hovrätten i Väst

2023-11-09

B 5882-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 15 år)

(Har spottat på sin finger och penetrerat målsäganden NN 3:s vagina med fingret och fört fingret ut och in. Målsäganden var 7 år. Det hände den 14 april 2023.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till ungdomsövervakning 9 månader.

(Varbergs Tr. B 1033-23 dömde till ungdomsövervakning 7 månader.)

 

2023-11-13

B 5966-23

Domslut: 1. Sexuellt ofredande mot barn. 2. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(1. Har sexuellt berört NN 5, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 5:s sexuella integritet, genom att han den 17 juni 2023 i ett sommarhus i Danmark företagit en handling med sexuell innebörd. Detta genom att med sin fot smeka och beröra målsägandens lår samt röra med foten på och omkring hennes kön utanpå hennes kläder under omkring femton minuter. Handlandet väckte också obehag hos NN 5.

2. Har den 18 juni 2023 i ett sommarhus i Danmark genomfört sexuella handlingar jämförlig med samlag med målsäganden NN 5. Detta genom att sexuellt beröra henne med sin hand på hennes ben, lår, nedre delen av ryggen och höft, med sin hand beröra hennes kön utanpå hennes kläder, med sin hand beröra under hennes kläder hennes kön flera gånger för att sedan med sina fingrar penetrera hennes kön samt med sina händer beröra hennes bröst.

Han har vidare förmått NN 5 att företa handling med sexuell innebörd samt blottat sitt nakna kön inför målsäganden genom att efter ovanstående dra ned sina byxor och underkläder, ta tag om hennes hand och föra handen mot sitt blottade kön för att sedan med hennes hand onanera hans penis genom att dra hennes hand fram och tillbaka över penisen. Vid tillfället för gärningen var målsäganden under 15 år.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till 3 år 2 månader.

(Borås Tr. B 2515-23 dömde till fängelse 3 år.)

 

2023-11-14

B 4158-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har haft oralt samlag med sekretess A som var 14 år. Han har förmått målsäganden att utföra oralt samlag på honom genom att han tagit tag i och tryckt målsägandens huvud mot sin penis. Sekretess A orsakades andnöd. Det hände den 28 oktober 2022.

1.2 Har haft vaginalt samlag med sekretess A som var 14 år. Sekretess A orsakades smärta, sårskada och blödning av gärningen. Det hände den 31 oktober 2022.

1.3 Har haft vaginalt och oralt samlag med sekretess A som var 14 år. Han har haft vaginalt samlag med sekretess A samt tagit stryptag på henne och därefter förmått henne att utföra oralt samlag på honom genom att han tagit tag i och tryckt hennes huvud mot sin penis. Sekretess A orsakades andnöd. Det hände den 9 november 2022.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut genom att döma till sexuellt utnyttjande av barn i stället för våldtäkt mot barn och dömer till fängelse 2 år.

(Värmlands Tr. B 276-23 dömde till fängelse 4 år 6 månader)

 

2023-11-16

B 2475-23

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3. 2. Sexuellt ofredande mot barn x3. (Åtalad: Man 53 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling på Sekretess A, född 2013 (9år), genom att hemma i bostaden dra ner hennes byxor och trosor, trots att målsäganden försökt hålla emot och därefter smekt målsäganden på ett sätt som liknats vid att ”gräva en grop” på/i slidan med sin hand/fingrar vilket utöver obehag även orsakat målsäganden smärta. Gärningen har pågått under en inte kortvarig tid. Det hände den 24 oktober 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den nära relation han har med målsäganden, till målsägandens ålder samt att målsäganden vid gärningstillfället varit helt utlämnad till honom vilket inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

1.2 Har genomfört en sexuell handling på Sekretess A, född 2013, under samma dag som i punkten 2 ovan. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden att delta i en sexuell handling, genom att föra hennes hand under sina kalsonger samt därefter fört/rört målsägandens hand/arm så att hon berörde hans penis. Gärningen har pågått under en inte kortvarig tid. Det hände den 24 oktober 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den nära relation han har med målsäganden, till målsägandens ålder samt att målsäganden vid gärningstillfället varit helt utlämnad till honom vilket inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

1.3 Har genomfört en sexuell handling på Sekretess A, född 2013, genom att dra ner hennes byxor och trosor och därefter smekt henne på slidan med sin hand/fingrar. Gärningen har pågått under en inte kortvarig tid. Det hände den 26 oktober 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den nära relation han har med målsäganden, till målsägandens ålder samt att målsäganden vid gärningstillfället varit helt utlämnad till honom vilket inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

2.1 Har sexuellt ofredat Sekretess A (målsäganden), född 2013 (9år), genom att vid massage uppsåtligen sexuellt beröra målsäganden. Den sexuella beröringen bestod i att han först masserat målsäganden på magen för att därefter massera målsäganden ovanför underlivet, vid troskanten. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 3 augusti 2022.

2.2 Har samma dag som i punkten 1.1 och 1.2 ovan, förmått Sekretess A, född 2013, (9år) att medverka i en handling med sexuell innebörd. Den sexuella handlingen har bestått i att han har dragit ner målsägandens byxor och trosor när han suttit nära, bakom målsäganden och med sitt ansikte i samma höjd som målsägandens rumpa. Det hände den 24 oktober 2022.

2.3 Har sexuellt berört Sekretess A, född 2013. Beröringen har bestått i att han har kramat målsägande länge varefter han har hållit på målsägandens höfter, gungat henne med hjälp av sin kropp, samt smekt målsäganden på låren, allt utanför kläderna. Det hände den 26 oktober 2022.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 2 år 3 månader.

(Uddevalla Tr. B 2997-22 frikände.)

 

2023-11-22

B 6089-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har genomfört vaginalt och oralt samlag med målsägande A, född i december 2009 (14 år). Han har härvid genomfört, eller i vart fall försökt att genomföra, ett vaginalt samlag med henne, varvid deras könsorgan kommit i sådan beröring med varandra att det är att bedöma som ett fullbordat samlag. Vidare har han förmått henne att utföra oralsex på honom samt slickat hennes underliv. Det hände mellan den 23 juni 2023 och den 24 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt då han visat särskild hänsynslöshet genom att han tagit med målsägande A till sin bostad och försett henne med alkohol och narkotika, av vilket hon blivit kraftigt påverkad, innan han genomfört våldtäkten.

Samt åtalad för: Misshandel och ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Uddevalla Tr. B 1904-23 dömde till 3 år 6 månader)

 

2023-11-23

B 5955-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft två videoupptagningar av samma film som skildrar barn i pornografisk bild. Filmen som är cirka 58 sekunder är att anse som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 20 november 2022.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och frikänner.

(Göteborgs Tr. B 9717-23 dömde till ungdomsvård.)

 

2023-11-24

B 6273-23

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har inledningsvis tagit på NN 10:s som var 14 år vid tillfället, rumpa och därefter på hennes bröst innanför tröjan samtidigt som han onanerade, vidare har han igen tagit på målsägandens rumpa och bröst samt på hennes underliv utanpå byxorna. Det hände den 8 januari 2023.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Göteborgs Tr. B 8673-23 dömde till: Ungdomstjänst 40 timmar)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2023-11-02

B 55-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 28 år)

(Har innehaft tre barnpornografiska bilder. Samtliga bilder har varit att betrakta som grovt övergreppsmaterial. Det hände mellan den 26 december 2017 och den 29 december 2017.)

Påföljd: Överklagan förfallit då åtalde ej infann sig.

(Malmö Tr. B 9575-19 dömde till villkorlig dom 60 dagsböter om 50 kr.)

 

2023-11-13

B 2460-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott x3. (Åtalad: Man 33 år)

(1.1 Spridit, eller på annat sätt gjort tillgängliga för andra, bilder och filmer som utgör övergreppsmaterial/barnpornografi och särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi via internet med hjälp av ett fildelningsprogram. Av filmerna bedöms 9 filmer med en totala speltid om cirka 1 timme 8 minuter och 28 sekunder vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 35 filmer med en total speltid om cirka 6 timmar 30 minuter och 26 sekunder vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer, att dessa spridits till annan samt att en stor del av materialet visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

1.2 Spridit, eller på annat sätt gjort tillgängliga för andra, bilder och filmer som utgör övergreppsmaterial/barnpornografi och särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi via internet med hjälp av ett fildelningsprogram. Av bilderna bedöms 246 vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 3 vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Av filmerna bedöms 10 filmer med en total speltid om ca 22 minuter och 15 sekunder vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 5 filmer med en total speltid om cirka 43 minuter och 31 sekunder vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer, att dessa spridits till annan samt att en stor del av materialet visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

1.3 Innehaft barnpornografiska bilder och filmer. Av bilderna bedöms 26 153 vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 754 bilder vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Av filmerna bedöms 89 filmer med en total speltid om 9 timmar 27 minuter och 5 sekunder vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 40 filmer med en total speltid om cirka 2 timmar och 55 minuter vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer samt att en stor del av materialet visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. I ett flertal filmer utsätts barnen för våldtäkter.)

Påföljd:  Fastställer tingsrättens beslut.

(Malmö Tr. B 9969-21 dömde till fängelse 1 år 10 månader.)

 

2023-11-23

B 696-23

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(1. Innehaft sammanlagt 3 393 barnpornografiska bilder, varav 1 263 bedömts vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt sammanlagt 2 266 barnpornografiska filmer, varav 860 bedömts vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid på 12 h 42 min och 1 406 filmer bedömts vara övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid på 4 h 28 min.

2. Innehaft en barnpornografisk bild och en barnpornografisk film med speltid 2 min 57 sekunder. Han har därtill använt sig av en bittorrentklient och således även gjort materialet tillgängligt för andra. Både filmen och bilden har bedömts vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 1 år 2månader.

(Ystad Tr. B 1665–22 dömde till fängelse 1 år 6 månader.)

 

2023-11-24

B 3825-23

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x 5. 2. Grov våldtäkt mot barn x 2. 3. Grovt barnpornografibrott x 6. 4. Kränkande fotografering x 5. (Åtalad: Man 73 år)

(1.1 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var 9 år. Han har berört/smekt Sekretess A:s kön med fingrarna, på och innanför trosorna. Det hände den 2 maj 2023.

1.2 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var mellan 6 år och 9 år. Han har berört/smekt Sekretess A:s kön med fingrarna, på och innanför trosorna. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 15 augusti 2020 och den 2 maj 2023.

1.3 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var mellan 6 år och 9 år. Han har berört/smekt Sekretess A:s kön med fingrarna, på och innanför trosorna. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 15 augusti 2020 och den 2 maj 2023.

1.4 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var mellan 6 år och 9 år. Han har berört/smekt Sekretess A:s kön med fingrarna, på och innanför trosorna. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 15 augusti 2020 och den 2 maj 2023.

1.5 Har den 15 december 2020 eller någon gång dessförinnan genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var 6 år eller yngre, genom att hålla sin penis mellan Sekretess A:s skinkor. Mellan penis och Sekretess A:s kropp har lämnats någon form av vätska.

2.1 Har den 9 juni 2021 eller någon gång dessförinnan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess A som var 7 år eller yngre, genom att lägga sin penis mot Sekretess A:s slidöppning mellan blygdläpparna, varvid könsdelarna har kommit i kontakt.

2.2 Har vid ett eller flera tillfällen någon gång under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 2 maj 2023 genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess A som var mellan 4 år och 9 år gammal, genom att hålla sin penis mot Sekretess A:s kön och skinkor samt hålla sina fingrar på insidan av Sekretess A:s blygdläppar och sära på dessa.

3.1 Har den 15 december 2020 eller någon gång dessförinnan skildrat barn i pornografisk bild genom att fotografera nämnda sexuella övergrepp mot Sekretess A under punkt 1.5.

3.2 Har den 9 juni 2021 eller någon gång dessförinnan skildrat barn i pornografisk bild genom att fotografera ovan nämnda sexuella övergrepp i punkt 2.1 mot Sekretess A.

3.3 Har vid ett eller flera tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 2 maj 2023 skildrat barn i pornografisk bild genom att fotografera ovan nämnda sexuella övergrepp, punkt 2.2, mot Sekretess A samt i övrigt fotografera Sekretess A:s nakna och avklädda kropp.

3.4 Har den 5 december 2019 skildrat barn i pornografisk bild genom att filma Sekretess A:s nakna kropp och särskilt zooma in underliv och rumpa. Sekretess A var 5 år gammal. Total speltid är cirka 3 minuter och 30 sekunder.

3.5 Har den 7 december 2019 skildrat barn i pornografisk bild genom att filma Sekretess A:s nakna kropp och särskilt zooma in underliv och rumpa. Sekretess A var 5 år gammal. Total speltid är cirka 2 minuter.

3.6 Har den 9 juli 2020 skildrat barn i pornografisk bild genom att fotografera Sekretess A:s avklädda kropp utomhus. Sekretess A var 6 år gammal.

4.1 Har genom sitt agerande enligt punkt 3.1 olovligen och i hemlighet fotograferat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 15 december 2020 eller någon gång dessförinnan.

4.2 Har genom sitt agerande enligt punkt 3.2 olovligen och i hemlighet fotograferat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 9 juni 2021 eller någon gång dessförinnan.

4.3 Har genom sitt agerande enligt ovan, punkt 4.2, olovligen och i hemlighet fotograferat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i en bostad. Det hände vid ett eller flera tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2019 och den 2 maj 2023.

4.4 Har genom sitt agerande enligt ovan, punkt 3.4, olovligen och i hemlighet filmat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 5 december 2020.

4.5 Har genom sitt agerande enligt ovan, punkt 3.5, olovligen och i hemlighet filmat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 7 december 2019.)

Påföljd: Överklagan återkallats, tingsrättens beslut står fast.

(Bleking Tr. B 1257-23 dömde till fängelse 8 år.)

 

2023-11-30

B 633-23

Domslut: Obs! 2 tilltalade.

Kvinnan 42 år: 1. Barnpornografibrott x2. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering.

Mannen 73 år och kvinnan: 3. Barnpornografibrott x6. 4. Sexuellt övergrepp mot barn. 5. Utnyttjande av barn för sexuell posering x4.

(1.1 Har spridit en barnpornografisk bild till annan genom att skicka bilden i en chatt-konversation. Det hände den 22 februari 2008.

1.2 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det hände den 14 oktober 2012.

2. Har främjat att NN 9, som var 2 år vid tillfället, medverkade i sexuell posering. Det hände den 14 oktober 2012.

3.1 Har tillsammans och i samförstånd innehaft 1205 barnpornografiska bilder, varav 214 av dem anses vara särskilt hänsynslösa/grovt övergreppsmaterial, samt 308 egenproducerade barnpornografiska bilder. Det hände fram till den 12 oktober 2020. De begick gärningen med uppsåt. Mannen har i vart fall i sin bostad under aktuell tid innehaft 87 barnpornografiska bilder, varav 19 av dem anses vara särskilt hänsynslösa/grovt övergreppsmaterial, samt 129 egenproducerade barnpornografiska bilder. Kvinnan har i vart fall i sin bostad under aktuell tid innehaft 1118 barnpornografiska bilder, varav 195 av dem anses vara särskilt hänsynslösa/grovt övergreppsmaterial, samt 179 egenproducerade barnpornografiska bilder.

3.2 har tillsammans och i samförstånd skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det hände den 2 mars 2007.

3.3 Har tillsammans och i samförstånd skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det hände den 7 augusti 2010.

3.4 Har tillsammans och i samförstånd skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 14 november 2008 och den 15 november 2008.

3.5 Har tillsammans och i samförstånd skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det hände den 14 september 2012.

3.6 Har tillsammans och i samförstånd skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det hände den 20 maj 2011.

4. Har tillsammans och i samförstånd genomfört en sexuell handling med NN 5 som var 1 år vid tillfället. Den sexuella handlingen bestod i att de särade på målsägandens blygdläppar. Det hände den 2 mars 2007.

5.1 Har tillsammans och i samförstånd främjat att NN 5, som var 4 år vid tillfället, medverkade i sexuell posering. Det hände den 7 augusti 2010.

5.2 Har tillsammans och i samförstånd främjat att NN 5, som var 3 år vid tillfället, medverkade i sexuell posering. Det hände mellan den 14 november 2008 och den 15 november 2008.

5.3 Har tillsammans och i samförstånd främjat att NN 9, som var 2 år vid tillfället, medverkade i sexuell posering. Det hände den 14 september 2012.

5.4 Har tillsammans och i samförstånd främjat att NN 9, som var 1 år vid tillfället, medverkade i sexuell posering. Det hände den 20 maj 2011.

Samt är mannen åtalad för: Vapenbrott.)

Påföljd: Ogillar åtalen för utnyttjande av barn för sexuell posering, i övrigt gäller tingsrättens beslut.

(Helsingborgs Tr. B 749-21 dömde till:

Kvinnan: Skyddstillsyn Övervakare utses av frivården.

Mannen: Ett åtal om barnpornografibrott samt ett åtal om sexuellt övergrepp mot barn avskriv och man dömer till villkorlig dom.)

 

Nedre Norrland Hovrätt

2023-11-08

B 1904-21

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 51 år)

(Har genomfört sexuella handlingar med MA som var under 11 år. Det hände den 15 oktober 2019. De sexuella handlingarna består i att han smekt på MA:s kön, hållit sin hand på hennes rumpa och ett finger mot hennes anus. Han begick gärningen med uppsåt. Han hade kännedom om hennes ålder.)

Påföljd: Hovrätten tillämpar 6 kap. 6 § första stycket brottsbalken i sin lydelse före den 1 augusti 2022 – ändrar tingsrättens dom på så sätt att fängelsestraffets längd bestäms till 10 månader.

(Ångermanlands Tr. B 1622-20 dömde till fängelse 9 månader.)

 

2023-11-10

B 39-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 37 år)

(Har innehaft barnpornografiska bilder och filmer. Det hände den 16 september 2019.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en stor mängd bilder och filmer, avsett bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång, begränsas sin rörelsefrihet, där djur förekommit som en del av övergreppet och där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten med tillämpning av 28 kap. 3 § brottsbalken bestämmer påföljden till skyddstillsyn och fängelse 21 dagar. Skyddstillsynen förenas med den särskilda föreskriften att han ska genomgå behandlingsprogrammet Seif.

(Ångermanlands Tr. B 672-22 dömde till fängelse 1 år.)

 

*********************

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

1 thought on “Domar från tingsrätter och hovrätter november 2023

  1. Alla dessa vidriga monster , tror jag snart exploderar så upprörd jag blir. Och vad är det för jäkla fantasi-straff????? Stackars stackars barn 😩 Mitt hjärta gråter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *