Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Dessa båda veckor redovisar vi  51 åtal i tingsrätter och 15 åtal i hovrätter.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

Alingsås

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Attunda

Vecka 3

B 979-21 1. Barnpornografibrott. 2. Anstiftan av grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Anstiftan av grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 74 år)

(1. Har via mobiltelefon och/eller dator berett sig tillgång till och innehaft nedan barnpornografi i olika lagringsmedia; 

– 17 unika barnpornografiska filmer på USB.

– 2 unika barnpornografiska filmer i sin bärbara dator. Dessa två filmer (benämnda A och B) finns även sparade på minneskort.

– 4 barnpornografiska bilder i mobiltelefon. 

– 2 barnpornografiska filmer i mobiltelefon. 

Brottet är inte att bedöma som ringa barnpornografi eftersom filmerna och bilderna utgjort ett led i en verksamhet som utövats i större omfattning samt avsett bilder och filmer där barnen utsätts för verkliga övergrepp av en vuxen person som de har förtroende för och barnet/barnen är särskilt unga. Det hände under tiden fram till den 3 februari 2021.

2. Har från Sverige anstiftat person (hädanefter benämnd som F) att i Kenya utföra sexuella handlingar på NN. NN var vid tillfälle 1-5, två år gammal och tre år gammal vid tillfälle 6. Det hände vid sex tillfällen under perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 21 september 2020.

Han har förmått F genom att uppmana henne att vidta gärningarna och bistå henne ekonomiskt. Han har vid aktuella övergrepp deltagit via video eller fått övergreppsmaterialet skickat till sig i efterhand. F har befunnit sig i en ekonomisk beroendeställning till honom och skapandet av aktuella filmer har varit en förutsättning för F att fortsätta få pengar av honom han har även förmått F att utföra gärningarna genom att han i samtal och chattar med F uppmanat henne att utföra nedan sexuella handlingar. Genom hans instruktioner och uppmaningar i Sverige har F utfört följande i Mombasa, Kenya; 

– Vid tillfälle 1 datum 2020-01-28 (film 1-3) har F bl.a. utfört sexuella handlingar på sig själv med NN invid sig. F har filmat NN:s nakna kropp och fokuserat på NN:s kön och nedre delen av kroppen. F har vidrört NN:s kön upprepade gånger med trasa och översida hand. Vidare har F placerat NN:s fot på sitt lår och onanerat. NN har delvis till synes varit sovande (film 3). Övergreppen har dokumenterats på film med sammanlagd tid om cirka 9 minuter. 

– Vid tillfälle 2 datum 2020-02-12 (film 4) har F bl.a. smort in NN:s nakna kropp och fört sin hand mellan NN:s ben och på hennes vagina. Övergreppet har dokumenterats på film (cirka 1 minut). 

– Vid tillfälle 3 datum 2020-02-18 (film 5-6) har F bl.a. filmat NN:s nakna kropp och kön, NN har upprepade gånger särat på NN:s ben och skinkor för att filma kön och anus i närbild. F har vidare särat på NN:s blygdläppar och filmat könet närgånget. NN har delvis till synes varit sovande (film 6). Övergreppen har dokumenterats på film med sammanlagd tid om cirka 10 minuter. 

– Vid tillfälle 4 datum 2020-02-23 (film 7) har F bl.a. filmat NN naken, NN har efter uppmaning fört sin hand till sitt kön och F har särat på NN:s blygdläppar med sina fingrar. Övergreppen har dokumenterats på film med sammanlagd tid om cirka 3 minuter. 

– Vid tillfälle 5 datum 2020-03-14 (film 16) har F bl.a. placerat NN:s fot på sitt venusberg, tryckt foten mot sig och använt NN:s fot för att onanera. Övergreppet har dokumenterats på film (cirka 1,5 minut). 

– Vid tillfälle 6 datum 2020-09-21 (film A och B) har F filmat NN naken och berört henne över kroppen och underlivet och särat på blygdläppar och skinkor. Övergreppet har dokumenterats på film (cirka 5,5 minut). NN var vid detta tillfälle fyllda 4 år gammal.

Gärningarna är grova då de har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till barnets låga ålder och genom att flera än en har förgripit sig på barnet. Vidare har gärningarna utförts i en bostad där målsäganden haft en rätt att känna sig trygg samt av en person som NN haft särskilt förtroende för. Gärningarna har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och utförts mot betalning. Att gärningarna dokumenterats och sparats på lagringsmedia har förstärkt kränkningen (USB film 1-4 samt på dator avseende film 5).

3. Har i Sverige anstiftat person F i Kenya att utföra sexuella handlingar med treåriga NN. Det hände vid fyra tillfällen under perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 4 mars 2020 i Sverige och Kenya. De sexuella handlingarna är jämförliga med samlag. han har förmått F genom att uppmana henne att vidta gärningarna och bistå henne ekonomiskt. han har vid aktuella övergrepp deltagit via video eller fått övergreppsmaterialet skickat till sig i efterhand. F har befunnit sig i en ekonomisk beroendeställning till honom och skapandet av aktuella filmer har varit en förutsättning för F att fortsätta få pengar av honom. Han har även förmått F att utföra gärningarna genom att han i samtal och chattar med F uppmanat henne att utföra nedan sexuella handlingar. 

Han har förmått person F att; 

– 2020-02-25 (film 8-9) bl.a. filma NN:s nakna kropp och kön, sära på NN:s ben och blygdläppar, upprepade gånger vidröra hennes kön och mellan blygdläppar (inre och yttre) samt över klitoris och urinrör. Övergreppet dokumenteras på film (drygt 8 minuter). 

– 2020-03-01 (film 10-12) bl.a. filma NN:s nakna kropp och kön, upprepade gånger vidröra NN:s kön och mellan blygdläppar (inre och yttre) samt vidröra klitoris. Övergreppet dokumenteras på film (drygt 3,5 minut). 

– 2020-03-01 (film 13-14) bl.a. filma NN:s nakna kropp och kön, sära på blygdläppar och vidröra kön och mellan blygdläppar (inre och yttre) med en trasa samt smörja venusberg och yttre blygdläppar med hand. Övergreppet dokumenteras på film (drygt 3,5 minut). 

– 2020-03-04 (film 15) bl.a. filma NN:s nakna kropp och kön, sära på blygdläppar och vidröra kön och mellan blygdläppar (inre och yttre). Övergreppet dokumenteras på film (drygt 3 min och 49 sekunder). 

Gärningarna är grova då de har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till barnets låga ålder och genom att flera än en har förgripit sig på barnet. Vidare har gärningarna utförts i en bostad där målsäganden haft en rätt att känna sig trygg samt av en person som NN haft särskilt förtroende för. Gärningarna har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och utförts mot betalning. Att gärningarna dokumenterats och sparats på lagringsmedia har förstärkt kränkningen.

Samt åtalad för smuggling: Har från Kenya till Sverige fört in skildring av barn i pornografisk bild i form av 17 filmer på ett USB (2021-5000-BG44558 punkten 2) och två filmer i dator (2021-5000-BG44558 punkt 2) samt kopia på dessa två på minneskort (2021-5000-BG44558 punkt 4), vilket omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel. Han har i samband med införseln brutit mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling. Genom detta bröt han mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. Det hände den 3 februari 2021 på Arlanda Flygplats.)

B 8002-22 Fortsättning från vecka 52.

Vecka 4

B 8002-22 Fortsättning från vecka 3.

Blekinge

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Borås

Vecka 3

B 3312-23 Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 37 år)

(1.1 Har ofredat NN, som vid tillfället var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet. Detta genom att, efter att ha satt sig tätt intill målsäganden, först vidrört hennes mage omedelbart nedanför hennes bröst, samt strax därefter vidrört hennes skrev. Det hände mellan den 25 augusti 2023 och den 26 augusti 2023.

1.2 Har ofredat NN, som vid tillfället var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet, genom att under förevändning att han skulle bädda ner henne i den soffa hon sov i, vidrört hennes rumpa. Det hände den 26 augusti 2023.) 

B 3186-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 37 år)

(Har innehaft 255 filer barnpornografiska bilder bestående av 129 bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial och 123 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst material samt 2 filmer om en speltid sammanlagt om cirka en minut som är att betrakta som särskilt hänsynslöst material. Det hände någon gång den 9 maj 2023.)

B 2809-21 Sexuellt ofredande x2 (mot barn). (Åtalad: Man 24 år)

(1.1 Har ofredat 12-åriga Sekretess 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1:s sexuella integritet, genom att via Tik Tok skicka meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände någon gång mellan den 27 mars 2021 och den 28 mars 2021.

1.2 Har ofredat 12-åriga Sekretess 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1:s sexuella integritet, genom att via snapchat skicka meddelanden med sexuellt innehåll samt i videosamtal med Sekretess 1 ta på sig själv på ett sexuellt sätt. Det hände den 28 mars 2021.)

Vecka 4

 B 17-22 1. Sexuellt ofredande x2 (mot barn). 2. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 77 år)

(1.1 Har smekt NN 9:s rumpa och könsorgan utanpå underkläderna. NN 9 var vid tillfället 13 år gammal. Det hände den 20 juni 2019.

1.2 Har med sin penis vidrört NN 3:s ben. NN 3 var vid tillfället under 15 år. Det hände någon gång mellan den 16 mars 2019 och den 24 december 2021.

2. Har vid upprepade tillfällen smekt NN 3:s könsorgan. NN 3 var vid tillfället 9 år gammal. Det hände någon gång mellan den 9 februari 2020 och den 12 februari 2020.)

B 2630-23 1. Våldtäkt mot barn x3. 2. Barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har med Sekretess 1 dels genomfört sexuell handling jämförlig med samlag genom att med sin hand beröra och med sin tunga
slicka målsäganden på bröstet och med sin/sina fingrar eller annat penetrera målsägandens kön, dels genomfört oralt samlag genom att med sin tunga slicka målsäganden på och i könet. Det hände den 25 juni 2023.

1.2 Har dels vidrört Sekretess 2:s kön med en vibrator, dels därefter med sin penis försökt penetrera målsägandens kön varvid deras
blottade könsorgan berörde varandra. Han har därmed haft vaginalt samlag och genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess 2. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 18 november 2014 och den 1 juli 2015.

1.3 Har haft vaginalt samlag med Sekretess 2. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 januari 2015 och den 8 juni 2016.

2. Har innehaft och betraktat fyra barnpornografiska bilder, vars innehåll är att bedöma som särskilt hänsynslöst. Det hände mellan den
25 juni 2023 och den 12 juli 2023.

Samt åtalad för: Våldtäkt x3, ringa narkotika brott och kränkande fotografering.)

Eksjö

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Eskilstuna

Vecka 3

B 4039-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 49 år)

(Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med målsäganden A som var 4 år vid tillfället. Den sexuella handlingen har bestått i att han har stoppat/fört in ett eller flera fingrar i underlivet på målsäganden. Det hände den 29 oktober 2023.)

B 4180-21 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(1. Har vid kontakter via internet med NN 18, som vid tiden var under 15 år, främjat sexuell posering då han i pågående chatt utnyttjat NN 18 genom att förmå henne att vid flera tillfällen posera på ett sexuellt sätt för honom. Det hände mellan den 12 september 2021 och den 2 november 2021.

2. Har innehaft 15 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 23 minuter och 57 sekunder samt 23 barnpornografiska bilder och en film. Det hände någon gång mellan den 4 augusti 2022 och den 26 oktober 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom de 15 först nämnda filmerna innehåller grova sexuella övergrepp på barn.)

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Falun

Vecka 3

B 2932-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 25 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag, med NN 1 som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han fört in fingrar i NN 1:s underliv, berört henne sexuellt på bröst och lår innanför hennes kläder samt kysst henne. Det hände den 5 augusti 2023.

2. Har försökt genomföra oralt samlag med NN 5 som var under 15 år. Han har yttrat att NN 5 skulle suga av honom eller liknande med samma innebörd samt tagit tag och tryckt NN 5:s huvud mot sitt blottade könsorgan i syfte att han skulle genomföra oralt samlag med henne. Handlingen avbröts genom att NN 5 lyckades ta sig ur greppet. Det hände den 5 augusti 2023.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller sådan fara var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Samt åtalad för: Olovlig anskaffande av alkohol.)

B 1819-22 1. Sexuellt ofredande x3 (mot barn). 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 35 år)

(1.1 Har ofredat NN1 och NN2, som var 13 år gamla vid händelsen, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet. Detta genom att onanera inför dem med löfte om att de skulle få ett flak cider om de tittade på. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 24 mars 2022.

1.2 Har ofredat NN! Och NN2, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet, genom att onanera inför dem. Detta med löfte om att de skulle få fyra vipes (e-cigaretter) om de tittade på. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 31 mars 2022. NN2 var 13 år gammal vid händelsen. NN1 var 13 eller 14 år gammal vid händelsen.

1.3 Har skickat flertalet bilder på sin penis och en film där han onanerar till NN3 som var 13 år gammal vid händelserna. Det hände mellan den 3 februari 2022 och den 4 april 2022.

2.1 Har försökt att förmå NN! Och NN2, som var 13 år gamla vid händelsen, att posera i BH och trosor inför honom. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 24 mars 2022.

2.2 Har försökt att förmå NN1 och NN2 att posera i trosor och dra ner troskanten. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 31 mars 2022. NN2var 13 år gammal vid händelsen. NN1 var 13 eller 14 år gammal vid händelsen. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

2.3 Har bestämt träff med NN2 och NN3 i syfte att de skulle visa brösten och/eller dra ner byxorna och trosorna inför honom och i gengäld få 1000 kr. NN3 och NN2 var 13 år gamla vid gärningen, som inte fullbordades. Det hände någon gång mellan den 3 februari 2022 och den 4 april 2022. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

3. Har förmått NN3 att vid tre tillfällen skicka en bild på sin rumpa klädd i trosor till honom över Snapchat. NN3 var 13 år gammal vid händelserna. Det hände mellan den 3 februari 2022 och den 4 april 2022.

Samt åtalad för: Olovligt anskaffande av alkohol. 

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Gotland

Vecka 3

B 949-20 OBS 2 ÅTALADE!

Man 1, 33 år: Grov våldtäkt mot barn x2.

(1.1 Har vid ett tillfälle när NN1 var 13 år mot hennes vilja med våld tvingat henne till en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har tagit tag i och hållit fast NN1:s huvud och tvingat in sin penis i hennes mun och genomfört ett oralt samlag i hennes mun tills han fick utlösning. Han har vid ett tillfälle när NN1 var 14 år mot hennes vilja tvingat henne till vaginalt samlag och vid samma tillfälle tvingat henne till annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har tryckt ned NN1 i en säng och hållit fast henne med sin kroppstyngd och tryckt sin penis mot hennes slida och därefter tvingat in sin penis i hennes mun genom att ta tag i och hålla fast hennes huvud tills han fick utlösning i hennes mun. Brotten skedde mellan den 1 oktober 2015 och den 31 december 2015. 

Brotten bör bedömas som grova eftersom NN1 var 13 och 14 år och brotten skedde mot hennes vilja genom våld. Han har med våld tvingat NN1 till två orala samlag. Våldet har bestått i att han tagit tag i NN1:s huvud och tvingat in sin penis i hennes mun och därefter genomfört ett oralt samlag i hennes mun genom att hålla fast hennes huvud. Han har dessutom vid ett tillfälle tvingat henne till ett vaginalt samlag genom att trycka ned henne i en säng och med kraft pressa sin penis mot hennes slida.

1.2 Har vid upprepade tillfällen genomfört vaginala samlag och andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med NN 14 när hon var 12 till 14 år gammal. De sexuella handlingarna som skett vid upprepade tillfällen har bestått i att han penetrerat NN14:s slida med sina fingrar och genomfört orala samlag med NN14. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 26 november 2014 och den 30 juni 2016. 

Brotten bör bedömas som grova genom att de skedde mot NN14:s vilja, att han använde våld, att han utnyttjade att NN14 befann sig i en utsatt situation genom att vara berusad och/eller drogpåverkad. Han har genomfört de orala samlagen genom att ta tag i och hålla fast NN14:s huvud och tvinga in sitt könsorgan i hennes mun. Han har vid de vaginala samlagen varit hårdhänt och tagit grepp runt NN14:s hals som medfört smärta och andnöd.

Samt åtalad för: Våldtäkt x2, misshandel och kränkande fotografering.)

Man 2, 33 år: Grov våldtäkt mot barn.

(Har genomfört vaginala samlag och andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med NN 1 när hon var 13 och 14 år. Han har genomfört vaginala samlag vid ett stort antal tillfällen, ett analt samlag, orala samlag upprepade tillfällen samt vid flertal tillfällen penetrerat NN1 slida med sina fingrar. Anala och orala samlag samt penetration med fingrar är att bedöma som andra sexuella handlingar jämförliga med samlag med hänsyn till kränkningens allvar. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 1 augusti 2015 och den 27 oktober 2016.

Brotten bör bedömas som grova eftersom samlagen och de andra sexuella handlingarna jämförliga med samlag skedde mot NN1:s vilja. Han har använt våld och hot samt visat särskild hänsynslöshet och råhet. Han var hårdhänt vid samlagen och använde vid ett stort antal tillfällen våld såsom strypgrepp under samlagen vilket orsakade NN1 smärta, kroppsskada och andnöd. Han utnyttjade vid ett flertal tillfällen att NN1 befann sig i en särskilt utsatt situation pga berusning och/eller drogpåverkan. Han var i relationen med NN1 våldsam, förnedrande, hotfull och aggressiv vilket skapade en bestående rädsla hos NN1. NN1:s rädsla för honom medförde att hon mot sin vilja lät honom utföra vaginala samlag och andra med samlag jämförliga sexuella handlingar. Han genomförde ett vaginalt samlag med NN1 sommaren 2016 genom att hålla fast henne med ett hårt grepp runt hennes hals varvid hon fick smärta och andnöd. Han genomförde ett vaginalt samlag sensommaren 2016 genom att hålla i NN1 när hon försökte komma loss genom att kränga med kroppen.

Samt åtalad för: Våldtäkt mot målsägande NN1.

Har genom våld och hot tvingat NN 1 till samlag och tåla andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Våldet har bestått i att han har tvingat NN1 till vaginala, anala och orala samlag genom att vara hårdhänt och vid ett flertal tillfällen använda våld genom strypgrepp. Hoten har bestått i att han under tid byggt upp en bestående rädsla hos NN1 genom att misshandla och hota henne, genom att utnyttja henne sexuellt sedan hon var 13 år, genom att han utöva våld mot henne under samlag såsom strypgrepp och hårdhänta samlag, genom att misshandla henne när hon nekat honom samlag, genom att hota henne med våld om hon nekat honom samlag samt genom att han otillbörligen utnyttjat henne när hon varit påverkad av alkohol och/eller narkotika som han eller hans kamrater tillhandahållit. Han har därigenom tvingat henne till samlag och andra sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att utnyttja hennes rädsla för honom. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 28 oktober 2016 och den 31 augusti 2017.)

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Gällivare

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Gävle

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Göteborg

Vecka 3

B 19245-22 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 56 år)

(Har ofredat NN, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN sexuella integritet, genom att ta på hennes bröst. Det hände den 26 augusti 2022.

Samt åtalad för: Misshandel och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.)

B 6382-22 Sexuellt ofredande x6 (mot barn). (Åtalad: Man 71 år)

(1.1 Har någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 14 april 2022, sexuellt berört NN4 som vid tillfället var 12 år. Härvid har han försökt ta på NN4 innanför byxorna genom att vidröra hennes svank och/eller rumpa.

1.2 Har någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 14 april 2022, sexuellt berört NN7 som vid tillfället var 12 år. Härvid har han dragit ned NN7:s tröja vid brösten.

1.3 Har någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 14 april 2022, skickat en bild på sitt eller annans nakna könsorgan till NN4 som vid tillfället var 12 år. Han har härmed sexuellt ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

1.4 Har någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 14 april 2022 t, skickat en bild på sitt eller annans nakna könsorgan till NN7 som vid tillfället var 12 år. Han har härmed sexuellt ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

1.5 Har någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 14 april 2022, skickat en bild på sitt eller annans nakna könsorgan till NN26 som vid tillfället var 13 år. Han har härmed sexuellt ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet

1.6 Har någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 14 april 2022, skickat en bild på sitt eller annans nakna könsorgan till NN27 som vid tillfället var 13 år. Han har härmed sexuellt ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.)

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Halmstad

Vecka 3

B 1490-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 60 år)

(Har mellan den 25 juni 2021 och den 2 november 2022, innehaft och/eller betraktat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild som han berett sig tillgång till. Han har den 2 november 2022 innehaft 349 filer barnpornografiskt material, 173 bilder och 176 filmer, varav 42 bilder och 108 filmer har bedömts som grovt material. Den totala speltiden för filmerna är ca 5 timmar och 36 minuter, varav 4 timmar och 26 minuter avser filmer innehållande grovt material. 

Han har vidare under perioden 25 maj 2022 till den 13 oktober 2022, vid fyra tillfällen gjort totalt 6 filer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn tillgängliga för annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser bilder och filmer där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för penetrationer och materialet utgör dokumentation av verkliga övergrepp.)

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Haparanda

Vecka 3

B 301-23 Fortsättning från vecka 2.

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Helsingborg

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

B 6249-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 53 år)

(Har innehaft 4 786 barnpornografiska bilder, varav 1 825 utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 4 487 barnpornografiska filmer (sammanlagd speltid om ca. 331 timmar och 31 minuter), varav 3 338 utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (sammanlagd speltid om ca. 251 timmar och 12 minuter). Det hände den 27 september 2021.

Gärningen är att bedöma som grov med hänsyn till att innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer samt avsett bilder och filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

B 4265-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft och/eller betraktat 278 barnpornografiska filer, varav 90 filer utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 8 juni 2022.)

B 2816-23 Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 56 år)

(Har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, under pågående chattkonversation och/eller telefonsamtal främjat eller utnyttjat att NN2, som var 14 år, utfört eller medverkat i en sexuell posering. Detta genom att han förmått henne att dokumentera sina nakna bröst och sitt nakna underliv och därefter skicka bilder på detta till honom. Han har även försökt att köpa fler bilder alternativt betala för redan skickade bilder genom att sända ett kuvert med två paket cigaretter till målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2023 och den 5 mars 2023.)

Hälsingland

Vecka 3

B 2532-23 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 4 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 19 oktober 2022 och den 20 oktober 2022.

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 4 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 20 oktober 2022 och den 3 december 2022.)

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Hässleholm

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Jönköping

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Kalmar

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

B 111-24 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(1. Har förmått Sekretess A att utföra ett oralt samlag på honom genom att, med våld och tvång, trycka hennes huvud och mun mot hans kön. Sekretess A var vid tillfället 13 år gammal. Sekretess A deltog inte frivilligt. Det hände den 12 september 2023.

2. Har filmat händelsen i åtalspunkten 1 och därmed skildrat barnet i pornografisk bild. Han har därefter spridit, eller i vart fall överlåtit, det barnpornografiska materialet till flera andra. Det hände den 12 september 2023.

Samt åtalad för: Olaga hot.)

Kristianstad

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Linköping

Vecka 3

B 4400-23 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har innehaft en barnpornografisk film som bedöms som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 25 oktober 2021.

1.2 Har innehaft 35 barnpornografiska bilder, varav 18 är att bedöma som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 31 augusti 2022.)

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Luleå

Vecka 3

B 2789-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 38 år)

(Har innehaft 12 236 barnpornografiska bilder och 431 barnpornografiska filmer med en total uppspelningstid om ca 32 timmar. Av dessa är 2 960 bilder och 351 filmer med en total uppspelningstid om drygt 24 timmar att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial föreställande barn som bland annat penetreras analt, oralt och vaginalt och där deras rörelsefrihet hindras genom att deras händer och fötter binds fast. Han har vidare spridit i vart fall 11 filer med barnpornografisk innehåll. Det hände någon gång mellan den 30 mars 2021 och den 30 september 2021. Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet av barnpornografiskt material har avsett en stor mängd bilder och filmer där barn har utsatts för våld och tvång och utnyttjats på särskilt hänsynslösa sätt samt att han spridit filer med barnpornografiskt innehåll.)

B 2570-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 24 år)

(Har innehaft 151 barnpornografiska filer, varav 143 bilder och 8 filmer. Av filerna är 33 bilder och 5 filmer, med en total speltid på ca 2 min, att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 4 maj 2023.)

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Lund

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Lycksele

Vecka 3

B 717-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft barnpornografiskt material i form av 23 bilder, varav 3 bilder bedöms som särskilt hänsynslöst material, samt 13 filmer om totalt 45 min och 25 sek speltid, varav 34 min och 35 sek bedöms som särskilt hänsynslöst material. Det hände någon gång mellan den 21 december 2018 och den 25 december 2018.)

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Malmö

Vecka 3

B 6938-22 1. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 35 år)

(1. Har försökt förmå NN 2, som var 14 år vid tillfället, att mot ersättning tåla att han genomförde ett analt samlag med NN 2. Det hände mellan den 24 juni 2022 och den 27 juni 2022.

Fara för brottets fullbordan har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten eftersom NN 2 avböjde samlag när de träffades personligen hemma hos gärningsmannen.

2. Har ofredat NN 2, som var 14 år vid tillfället, på sätt som kunde förväntas kränka NN 2:s sexuella integritet, genom att lägga sin hand och/eller fingrar mot NN 2:s lår samt föra handen och/eller fingrarna in under NN 2:s shorts i närheten av NN 2:s könsorgan. Det hände den 27 juni 2022.)

B 10697-23 1. Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har innehaft och spridit, eller på annat sätt gjort en barnpornografisk film, med en total speltid om 59 sekunder, tillgänglig för annan genom Snapchat. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 14 oktober 2021.

1.2 Har innehaft och spridit, eller på annat sätt gjort två barnpornografisk filmer, med en total speltid om 1 min 58 sekunder, tillgänglig för annan genom Snapchat. Filmerna har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 14 oktober 2021.)

Vecka 4

B 6938-22 1. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 35 år) (Forts. från v 3.)

(1. Har försökt förmå NN 2, som var 14 år vid tillfället, att mot ersättning tåla att han genomförde ett analt samlag med NN 2. Det hände mellan den 24 juni 2022 och den 27 juni 2022.

Fara för brottets fullbordan har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten eftersom NN 2 avböjde samlag när de träffades personligen hemma hos gärningsmannen.

2. Har ofredat NN 2, som var 14 år vid tillfället, på sätt som kunde förväntas kränka NN 2:s sexuella integritet, genom att lägga sin hand och/eller fingrar mot NN 2:s lår samt föra handen och/eller fingrarna in under NN 2:s shorts i närheten av NN 2:s könsorgan. Det hände den 27 juni 2022.)

B 12935-20 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x12. 2. Sexuellt ofredande x5 (mot barn). 3. Våldtäkt mot barn. 4. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 52 år)

(1.1 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, född 2007 (vid tillfället 12 år), utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta fotografier av sexuell karaktär av sig själv och därefter skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 3 oktober 2019 och den 24 oktober 2019.

1.2 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, född 2008 (vid tillfället 12 år), utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta fotografier av sexuell karaktär av sig själv och därefter skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 24 september 2020 och den 30 november 2020

1.3 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, född 2007 (vid tillfället 13 år), utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta fotografier och filmer av sexuell karaktär av sig själv och därefter skicka bilderna och filmerna till honom. Det hände mellan den 26 maj 2020 och den 28 november 2020.

1.4 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, född 2006 (vid tillfället 12 år), utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta fotografier av sexuell karaktär av sig själv och därefter skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 20 april 2018 och den 13 maj 2018.

1.5 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, född 2005 (Vid tillfället 13 år), utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta fotografier av sexuell karaktär av sig själv och därefter skicka bilderna till honom. Det hände den 31 juli 2018.

1.6 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, född 2005 (Vid tillfället 13 år), utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta fotografier av sexuell karaktär av sig själv och därefter skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 9 april 2018 och den 2 maj 2018.

1.7 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, född 2005 (Vid tillfället 13 år), utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta fotografier av sexuell karaktär av sig själv och därefter skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 7 februari 2018 och den 9 maj 2018.

1.8 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, född 2005 (Vid tillfället 13 år), utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta fotografier av sexuell karaktär av sig själv och därefter skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 21 januari 2018 och den 18 maj 2018.

1.9 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, född 2005 (Vid tillfället 13 år), utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta fotografier av sexuell karaktär av sig själv och därefter skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 10 mars 2018 och den 26 maj 2018.

1.10 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, född 2006 (Vid tillfället 14 år), utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta fotografier av sexuell karaktär av sig själv och därefter skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 11 maj 2020 och den 3 augusti 2020.

1.11 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, född 2006 (Vid tillfället 13 år), utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta fotografier av sexuell karaktär av sig själv och därefter skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 27 december 2018 och den 22 april 2019.

1.12 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, född 2006 (Vid tillfället 13 år), utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta fotografier av sexuell karaktär av sig själv och därefter skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 5 januari 2019 och den 10 maj 2019.

2.1 Har ofredat målsäganden, född 2007 (vid tillfället 12 år), på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet genom att skicka ett fotografi av ett naket manligt kön till henne. Det hände den 16 oktober 2019.

2.2 Har ofredat NN 21 som var under 15 år på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet genom att skicka fotografier av sexuell karaktär till henne. Det hände vid fyra tillfällen under perioden från och med den 14 januari 2020 till och med den 27 september 2020.

2.3 Har ofredat NN 46, som var ange ålder under 15 år, på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet genom att skicka fotografier och filmer av sexuell karaktär till henne. Det hände vid 16 tillfällen under perioden från och med den 26 maj 2020 till och med den 21 november 2020.

2.4 Har ofredat NN 36, som var under 15 år, genom att skicka fotografi av ett kön till henne. Det hände den 11 april 2018.

2.5 Har ofredat NN 55, som var under 15 år, genom att skicka fotografier till henne av sexuell karaktär. Det hände vid fyra tillfällen under perioden från och med den 11 maj 2020 till och med den 7 augusti 2020.

3. Har under en pågående chattkonversation dem emellan genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 55 som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att målsäganden genom uppmaningar förmåtts att penetrera sig själv genom att föra in en penna i sin vagina. Målsäganden har filmat när hon utfört den sexuella handlingen på sig själv och sedan skickat filmen till honom. Det hände den 3 augusti 2020.

4. Har innehaft 362 barnpornografiska bilder och 100 barnpornografiska filmer. Av dessa har 151 bilder och 62 filmer bedömts som grovt, särskilt hänsynslöst material. Det hände den 3 december 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom filmmaterialet varit omfattande och både bilder och filmer avser material där barnen utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt då de utsätts för bland annat penetrationer och avbildats med kroppsvätska samt är identifierbara då deras ansikte i vissa fall är synliga.)

B 10555-23 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande mot barn x5. 3. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte x2. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 5. Sexuellt ofredande x2 (mot barn). 6. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 7. Våldtäkt mot barn. 8. Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. 9. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 49 år)

(1. Har förmått Sekretess 1, som var 11 år, att filma sitt nakna kön, bröst och stjärt samt att fotografera sina bröst och att därefter skicka filmerna och bilden till honom via Snapchat. Det hände den 21 april 2023.

2.1 Har ofredat Sekretess 1, som var 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1s sexuella integritet, genom att via Snapchat skicka filmer, en bild och textmeddelanden med sexuellt innehåll till henne. På filmerna kan man se en man röra sitt nakna kön och få utlösning. På bilden kan man se ett naket manligt kön med stånd. Det hände den 21 april 2023.

2.2 Har ofredat Sekretess 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 2s sexuella integritet, genom att skicka filmer där han eller en annan man onanerar samt skicka textmeddelanden med sexuellt innehåll till henne. Det hände den 1 mars 2023.

2.3 Har ofredat Sekretess 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 2s sexuella integritet, genom att under videosamtal med målsäganden onanera inför henne. Det hände den 1 mars 2023.

2.4 Har ofredat Sekretess 3, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 3:s sexuella integritet, genom att genomför flera telefonsamtal med målsäganden under vilka han pratat med henne om sex och frågat om hon vill ha bilder på könsorgan skickade till sig. Det hände någon gång mellan den 22 augusti 2023 och den 19 september 2023.

2.5 Har ofredat Sekretess 4, som var 9 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 4:s sexuella integritet, genom att över Snapchat skicka bilder på en kvinnas nakna kropp, bröst och underliv, en film på en vuxen kvinna som onanerar samt meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände den 18 september 2023.

3.1 Har föreslagit en träff via tekniskt hjälpmedel med Sekretess 1 som var 11 år i syfte att förmå henne att mot betalning smeka sig själv och/eller annan inför honom samt hjälpa honom att onanera. Det hände den 21 april 2023.

3.2 Har föreslagit en träff med Sekretess 2 som var 14 år i syfte att mot betalning få se på när hon smeker sig själv samtidigt som han onanerar samt ta på hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 23 maj 2022 och den 24 maj 2022.

4.1 Har förmått, eller i vart fall försökt förmå, Sekretess 2, som var 14 år, att filma och fotografera sig själv i underkläder/naken och skicka till honom. Det hände den 23 maj 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett systematiskt och påstridigt över tid.

4.2 Har förmått, eller i vart fall försökt förmå, Sekretess 2, som var 14 år, att mot betalning fotografera och filma sig själv när hon tar på sin kropp på ett sexuellt vis och skicka till honom. Det hände den 3 augusti 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett systematiskt och påstridigt över tid samt typen av posering som efterfrågats.

5.1 Har ofredat Sekretess 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka henne sexuella integritet, genom att skicka meddelanden till henne med sexuellt innehåll i form av frågor om hennes sexualliv och hur hon onanerar. Det hände den 24 maj 2022.

5.2 Har ofredat Sekretess 2, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 2s sexuella integritet, genom att under videosamtal med målsäganden onanera inför henne. Det hände någon gång mellan den 8 mars 2023 och den 9 mars 2023.

6.1 Har försökt förmå Sekretess 2, som var 14 år, att mot betalning fotografer och filma sina bröst, sig själv naken samt när hon tar på sin kropp och skicka till honom. Det hände den 8 augusti 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett systematiskt och påstridigt över tid samt typen av posering som efterfrågats. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var en sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

6.2 Har försökt förmå Sekretess 4 som var 9 år gammal att fotografera/filma sig och sitt nakna kön när hon särar på benen samt skicka materialet till honom. Det hände den 18 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han utgett sig för att vara annan, det skett systematiskt och typen av posering som efterfrågats.

7. Har under en pågående chattkonversation i videosamtal förmått sekretess 2, som var 14 år, att genomföra en sexuell handling inför honom som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sekretess 2 fört in sina fingrar i sitt underliv. Det hände den 1 mars 2023.

8. Har genom att utlova ekonomisk ersättning i en pågående chattkonversation förmått Sekretess 2, som var 15 år, att under en videokonversation företa en sexuell handling inför honom. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått henne att föra in sina fingrar i sitt underlivet. Det hände någon gång mellan den 8 mars 2023 och den 9 mars 2023.

9.1 Har försökt förmå Sekretess 3 som var 13 år att fotografera/filma sitt nakna kön och sitt underliv när hon berör det samt fotografera sig själv naken och skicka materialet till honom. Det hände den 14 september 2023.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

9.2 Har försökt förmå Sekretess 3 som var 13 år att fotografera sig själv naken och skicka bilderna till honom. Det hände den 18 september 2023.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

Samt åtalad för: Ofredande x3 på sekretess 2 och sekretess 3:

1.1 Har ofredat Sekretess 2, som var 14 år, genom att skicka meddelanden till henne med innebörden att han skulle ta sitt liv. Det hände den 27 maj 2022.

1.2 Har ofredat Sekretess 2, som var 14 år, genom att skicka meddelanden till henne med innebörden att han skulle ta sitt liv. Det hände den 7 juni 2022.

1.3 Har ofredat målsäganden, som var 13 år, genom att i ett meddelande som han skickat till henne skriva att han skulle ta sitt liv. Det hände den 17 september 2023.

Dessa gärningar kunde förväntas kränka deras frid på ett kännbart sätt.)

Mora

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Nacka

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Norrköping

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

B 3993-18 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 48 år)

(Har blottat sig och onanerat inför NN, som vid tillfället var 10 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 22 november 2018 vid resecentrum och under färd med spårvagn.)

Norrtälje 

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Nyköping

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

B 3988-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Hen 18 år

(Har gjort en film med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiska film) tillgänglig för annan. I vart fall har hen innehaft filmen. Filmen är att bedöma som särskilt hänsynslös. Det hände den 11 september 2021.)

Skaraborg

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Skellefteå

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Solna

Vecka 3

B 91-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(Har innehaft 187 barnpornografiska filmer med en total speltid om 16 timmar och 57 min samt 778 barnpornografiska bilder. Av dessa är 118 filmer, med en total speltid om 9 timmar och 49 minuter, samt 411 bilder att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände den 4 december 2020.)

B 7108-23 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 57 år)

(1. Har via en chattjänst skickat meddelanden till NN 4 där han försökt förmå NN 4 att via tjänsten utföra en sexuell posering genom att uppmana NN 4 att ta av sig tröjan och därigenom uppvisa sin delvis avklädda kropp för honom. NN 4 var vid tillfället 12 år gammal. Det hände den 14 mars 2022.

2. Har ofredat NN 4, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet, genom att i en chattjänst onanera framför NN 4 samt skicka meddelanden med sexuell innebörd. NN 4 var vid tillfället 12 år gammal. Det hände den 14 mars 2022.)

B 8947-23 Fortsättning från vecka 51

Vecka 4

B 5714-23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har med sin hand berört på och i NN 6:s underliv. Han har även berört NN 6:s bröst. NN 6 var vid tillfället under 15 år. NN 6 samtycke inte till handlingarna och på grund av sömn befann hon sig även i en särskilt utsatt situation. Det hände den 7 maj 2023.)

Stockholm

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Sundsvall

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Södertälje

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Södertörn

Vecka 3

B 8716-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(Har ofredat NN, som var 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att sexuellt beröra henne genom att med handen ta på målsägandens rumpa utanpå hennes kläder. Det hände den 10 maj 2023.)

B 14097-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft 202 barnpornografiska filer i form av bilder och filmer. Av dessa har 173 bilder och 25 filmer bedömts såsom övergreppsmaterial av normalgraden och 4 bilder bedömts såsom särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände från okänt datum till och med den 20 juli 2021.)

Vecka 4

B 12428-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 58 år)

(Har innehaft 1 876 barnpornografiska bilder. Det hände den 28 februari 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 314 av bilderna skildrar barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt och, i åtminstone ett fall, även skildrar ett barn som är särskilt ungt.)

Uddevalla

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Umeå

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Uppsala

Vecka 3

B 7171-23 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 36 år)

(1.1 Har till annan via internet (Snapchat) delat en 49 sekunder lång särskilt hänsynslös barnpornografisk film där en ung pojke våldtas oralt av en vuxen man. Det hände den 4 augusti 2021.

1.2 Har innehaft barnpornografiskt material i form av 175 övergreppsbilder, varav 13 är att betrakta som särskilt hänsynslösa, tre filmer övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 1 minut 19 sekunder samt två filmer särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 1 minut 22 sekunder. Det hände den 10 november 2022.)

Vecka 4

B 1948-22 Våldtäkt mot barn x6. (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN1 som var 11 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2017 och den 11 juli 2018.

1.2 Har med våld tilltvingat sig vaginalt samlag med NN 1 som var 11 år. Han har hållit för NN1s mun och tryckt ner henne i sängen. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2017 och den 11 juli 2018.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 11 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2017 och den 11 juli 2018.

1.4 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 11 eller 12 år. Det hände någon gång mellan den 11 juli 2018 och den 15 oktober 2018.

1.5 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 11 eller 12 år. Det hände någon gång mellan den 11 juli 2018 och den 15 oktober 2018.

1.6 Har genom våld tilltvingat sig vaginalt samlag med NN 1 som var 11 eller 12 år. Han har tagit ett stryptag om halsen på NN1 och hotat NN1 genom att säga att om NN1 berättar för någon kommer han att bli arg, eller liknande med samma innebörd. NN1 fick smärta och andnöd av våldet. Det hände någon gång mellan den 11 juli 2018 och den 15 oktober 2018.)

Varberg

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

B 1898-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 29 år)

(Har innehaft 497 barnpornografiska bilder, varav 293 bedöms vara särskilt hänsynslösa. Det hände den 7 juli 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser en stor mängd bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

B 2573-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 60 år)

(Har mellan den 20 juni 2020 och den 22 september 2022 innehaft och/eller betraktat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild som han berett sig tillgång till. 

Han har den 22 september 2022 innehaft 1358 filer barnpornografiskt material, 1175 bilder och 184 filmer, varav 709 bilder och 159 filmer har bedömts som grovt material. Den totala speltiden för filmerna är ca 5 timmar och 8 minuter, varav 4 timmar och 50 minuter avser filmer innehållande grovt material. Han har vidare under perioden den 20 juni 2020 till och med den 20 december 2020 vid tre tillfällen gjort fem filer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn tillgänglig för annan, liksom två filer den 16 januari 2022 samt 7 filer under perioden 7 till och med den 13 september 2022. 

Han begick gärningen med uppsåt. Brottet bör bedömas som grovt då det avser bilder och filmer där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för penetrationer och materialet utgör dokumentation av verkliga övergrepp)

Vänersborg

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Värmland

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Västmanland

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Växjö

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

B 5949-23 1. Barnpornografibrott x2. 2. Grovt barnpornografibrott x3. (Åtalad: Man 39 år)

(1.1 Har innehaft och spridit eller på annat sätt gjort tillgängligt för annan 55 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 4 timmar, 17 minuter och 1 sekund. Det hände den 8 september 2023.

1.2 Har innehaft och spridit eller på annat sätt gjort tillgänglig för annan 8 stycken barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 7 minuter och 24 sekunder. Det hände den 3 november 2023.

2.1 Har innehaft och spridit eller på annat sätt gjort tillgängligt för annan 53 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om två timmar, 35 minuter och 47 sekunder samt tre barnpornografiska bilder. Av dessa filmer är 25 filmer att betrakta som särskilt hänsynslösa med en total speltid om 48 minuter och 56 sekunder. Samtliga tre bilder är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände den 20 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt unga barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.

2.2 Har innehaft och spridit eller på annat sätt gjort tillgänglig för annan 69 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 37 minuter och 54 sekunder. Av dessa filmer är 66 filmer att betrakta som särskilt hänsynslösa med en total speltid om 37 minuter och 15 sekunder. Det hände den 28 september 2023. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt unga barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.

2.3 Har innehaft 45 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 23 minuter och 16 sekunder samt 2 813 barnpornografiska bilder. Av dessa filmer är 34 filmer att betrakta som särskilt hänsynslösa med en total speltid om 16 minuter och 9 sekunder. Av bilderna är 704 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände den 21 november 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt unga barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.)

Ystad

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

B 3857-22 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 71 år)

(Har den 18 december 2022 i målsägandens bostad inom Simrishamns kommun, sexuellt berört NN3, född 2015, genom att föra in en hand mellan hennes ben och röra vid hennes könsorgan utanpå trosorna.)

B 3167-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har haft analt och oralt samlag med NN 4 som var 13 år gammal. Det hände den 29 september 2023.)

Ångermanland

Vecka 3

B 3096-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(Har innehaft och betraktat bilder i form av en 54 sekunder lång film som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 14 november 2022.) 

Vecka 4

B 144-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 71 år)

(Har mellan den 3 april 2021 och den 19 januari 2022 hanterat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild enligt följande: 

Han har den 19 januari 2022 innehaft 1884 barnpornografiska bilder varav 128 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslösa, samt sex filmer utgörande särskilt hänsynslöst material. 

Han har vid trettio tillfällen mellan den 3 april 2021 och den 11 augusti 2021 gjort barnpornografiskt material tillgängligt för andra genom att dela filmer och bilder på Facebook. Han har därvid delat en bild som är att betrakta som särskilt hänsynslös samt 35 filmer varav 25 är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Brottet bör bedömas som grovt dels då materialet avsett stor mängd bilder och filmer och en stor mängd av dessa är att bedöma som särskilt hänsynslöst material, dels då materialet skildrat barn som utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

B 2974-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 57 år)

(Har innehaft 3 521 barnpornografiska bilder, varav 69 bilder utgör grov barnpornografi, samt 3 barnpornografiska filmer. Det hände mellan den 4 september 2022 och den 5 september 2023.)

Örebro

Vecka 3

B 5464-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 74 år)

(Har den 23 september 2022, innehaft 8 013 barnpornografiska fotografier och bilder samt fem anteckningsböcker som innehåller fotografier och bilder som skildrar barn i pornografisk bild.

Samt åtalad för: Våld mot tjänsteman.)

Vecka 4

B 735-22 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: 25 år)

(1. Har mellan den 1 januari 2020 och den 2 maj 2020 via internet, utnyttjat och främjat att NN 5, som under perioden var 14 och 15 år gammal, utfört eller medverkat till sexuell posering. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling då han dokumenterat den sexuella poseringen genom skärmavbildning samt hotat att sprida poseringsbilder på målsäganden. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning samt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

2. Har mellan den 1 januari 2020 och den 27 maj 2021 skildrat barn i pornografiskt bild samt innehaft barnpornografiskt material bestående av 100 bilder och över 40 filmer. Av materialet har 52 bilder och 21 filmer med en sammanlagd speltid om 42 minuter och 2 sekunder, varit av särskild hänsynslös karaktär.)

Östersund

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

B 3420-22 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 65 år)

(Har ofredat NN, som var 12 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet, genom att han slagit henne på rumpan. Det hände den 5 oktober 2022.)

 

***************

HOVRÄTTER

 

Göta hovrätt

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

Ingenting att rapportera

Svea hovrätt

Vecka 3

B 13546-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 80 år.)
(Har innehaft drygt 3 000 barnpornografiska bilder varav över 1 000 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2018 och den 30 augusti 2018.)

(Uppsala Tr. B 5047-21 dömde till fängelse 6 månader.)

Vecka 4  

B 15991-23 OBS! 2 ÅTALADE

Man 1, 36 år: 1. Barnpornografibrott x2. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Stämpling till grov våldtäkt mot barn. 5. Stämpling till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 6. Sexuellt ofredande (mot barn).

(1.1 Man 1 har tillsammans och i samförstånd med Man 2 vid upprepade tillfällen skildrat NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – i barnpornografisk bild, vilken därefter spridits/gjorts tillgänglig för annan och innehafts av Man 1. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att agera på angivet sätt. Det hände den 30 mars 2022.

1.2 Man 1 har i en mobiltelefon innehaft totalt 17 barnpornografiska filer, varav 7 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 10 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 14 oktober 2022

2. Man 1 har – tillsammans och i samförstånd med Man 2 – försökt ha annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 5, som vid tidpunkten var 4 år gammal. Man 1 har förmått målsäganden att onanera åt honom och i samband därmed uppmanat målsäganden att på honom utföra oralsex. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att agera på angivet sätt. Det hände den 30 mars 2022. 

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom Man 1 visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt med tanke på målsägandens låga ålder.

3. Man 1 har tillsammans och i samförstånd med Man 2 vid upprepade tillfällen främjat att NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – utfört/medverkat i sexuell posering. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att agera på angivet sätt. Det hände den 30 mars 2022. 

Brottet är grovt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet samt med tanke på målsägandens låga ålder.

4. Man 1 har gjort dig skyldig till stämpling till grov våldtäkt mot barn enligt följande. 

Man 2 har sökt förmå Man 1 att med målsäganden NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – genomföra annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att: 

– Förmå målsäganden att på Man 1 utföra oralsex och analsex. 

– På målsäganden utföra analsex. 

– Med finger/fingrar beröra och smeka – inklusive utföra onaniliknande rörelser – på målsägandens penis. 

– Med finger/fingrar beröra, smeka och penetrera målsägandens analöppning. Det hände den 30 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom Man 1 hade visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt med tanke på målsägandens låga ålder.

5. Man 1 har gjort sig skyldig till stämpling till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt följande. Man 2 har sökt förmå Man 1 att med målsäganden NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – utföra/medverka i sexuell posering. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att fotografera/filma målsäganden i sexuella poseringar. Man 1 har åtagit sig att utföra gärningen. Det hände den 30 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom Man 1 hade visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att samt med tanke på målsägandens låga ålder.

6. Man 1 har tillsammans och i samförstånd med Man 2 förmått NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – att företa/medverka i handling med sexuell innebörd. Man 1 har onanerat framför målsäganden, särat på målsägandens skinkor och betraktat målsägandens analöppning samt förevisat barnpornografiskt material för målsäganden. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att agera på angivet sätt (exklusive förevisande av barnpornografiskt material). Det hände den 30 mars 2022

Man 2, 37 år: 1. Anstiftan av grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Anstiftan av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott x3. 4. Stämpling till grov våldtäkt mot barn. 5. Stämpling till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 6. Sexuellt ofredande (mot barn).

(1. Man 2 har – tillsammans och i samförstånd med Man 1 – försökt ha annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 5, som vid tidpunkten var 4 år gammal. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 2 att dels förmå målsäganden att onanera åt honom – vilket även utförts – samt dels förmå målsäganden att utföra oralsex på honom. Det hände den 30 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom Man 2 visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt med tanke på målsägandens låga ålder.

2. Man 2 har – tillsammans och i samförstånd med Man 1 – vid upprepade tillfällen främjat att NN 5, som vid tidpunkten var 4 år gammal, utfört/medverkat i sexuell posering. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att fotografera/filma målsäganden i sexuella poseringar, vilket även utförts. Det hände den 30 mars 2022.

3.1 Man 2 har – tillsammans och i samförstånd med Man 1 – vid upprepade tillfällen skildrat NN 5, som vid tidpunkten var 4 år gammal, i pornografisk bild. Sådan bild har därefter spridits/gjorts tillgänglig för annan person och/eller innehafts av Man 2. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att ta fotografier/filmer på målsäganden av pornografisk karaktär, vilket även utförts. Det hände den 30 mars 2022.

3.2 Har innehaft totalt 28 barnpornografiska filer varav: 

– 4 bilder är att bedöma som övergreppsmaterial.

– 6 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– 18 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 21 juni 2022.

3.3 Har innehaft totalt 58 barnpornografiska filer varav: 

– 32 bilder är att bedöma som övergreppsmaterial. 

– 15 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– 5 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Det hände den 9 november 2022

4. Man 1 har sökt förmå Man 2 att med NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – genomföra annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att: 

– Förmå målsäganden att på Man 1 utföra oralsex och analsex.

– På målsäganden utföra analsex.

– Med finger/fingrar beröra och smeka – inklusive utföra onaniliknande rörelser – på målsägandens penis. 

– Med finger/fingrar beröra, smeka och penetrera målsägandens analöppning. 

Man 1 har åtagit sig att utföra gärningen. Det hände den 30 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom Man 2 visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt med tanke på målsägandens låga ålder.

5. Man 2 har sökt förmå Man 1 att med NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – utföra/medverka i sexuell posering. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att fotografera/filma målsäganden i sexuella poseringar. Man 1 har åtagit sig att utföra gärningen. Det hände den 30 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom Man 2 visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt med tanke på målsägandens låga ålder

6. Man 2 har – tillsammans och i samförstånd med Man 1 – förmått NN 5, som vid tidpunkten var 4 år gammal, att företa/medverka i handling med sexuell innebörd. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att onanera framför målsäganden samt sära på målsägandens skinkor och betrakta målsägandens analöppning, vilket även utförts. Det hände den 30 mars 2022.

(Attunda Tr. B 9833-22 dömde till:

Man 1: Fängelse 1 år 8 månader, frikändes dock från stämpling till grov våldtäkt mot barn och stämpling till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Man 2: Fängelse 1 år 3 månader, frikändes dock från stämpling till grov våldtäkt mot barn och stämpling till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.)

B 9415-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(1.Har genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag med NN 1 som var 7 år gammal.

2.Har försökt ha samlag med NN 1 som var 7 år gammal. Åtalad försökte ha vaginalt samlag med NN1 genom att lägga sig i sängen med målsäganden, ta av hennes kläder och försöka ha vaginalt samlag med henne.

3.Har främjat att NN 1 som var 9 år gammal utförde eller medverkade i sexuell posering genom att ta bilder på målsäganden med fokus på hennes nakna underliv.

4.Har skildrat och därefter innehaft sex barnpornografiska bilder.)

(Mora Tr. B 191-21 dömde till fängelse 6 år.)

B 15443-22 Försök till grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: 43 år)

(Har försökt genomföra en sexuell handling som varit jämförlig med samlag med NN 1 som var fem år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han har försökt förmå NN1 att suga eller slicka på hans penis och onanera åt honom och/eller röra vid hans penis. Han har dessförinnan eller i samband med det förevisat en film med pornografiskt innehåll för NN1 samt onanerat inför NN1. Det hände någon gång mellan den 15 juli 2022 och den 23 juli 2022.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till NN1:s låga ålder och med hänsyn till att NN1 är närstående till honom.

Samt åtalad för: Grovt hemfridsbrott och vapenbrott.)

(Falu Tr. B 644-21 dömde till fängelse 4 månader, frikändes dock från försök till grov våldtäkt mot barn.)

Hovrätten i Väst

Vecka 3

B 4532-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: 24 år)

(Har haft vaginala och anala samlag med Sekretess 1 samt fört upp en knytnäve i Sekretess 1 anal, som vid gärningstillfällena var under 15 år. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 oktober 2018 och den 24 februari 2019.)

(Alingsås Tr. B 133-22 dömde till fängelse 2 år)

B 1038-23 Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft vaginalt samlag med Sekretess 1 som var under 15 år. Det hände mellan den 23 juni 2021 och den 29 juni 2021.

Samt åtalad för våldtäkt mot målsägande: Har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess 1 som inte deltog frivilligt. Det hände den 21 oktober 2022. Sekretess 1s deltagande var en följd av att han utsatte henne för våld genom att han höll fast hennes armar ovanför hennes huvud och hindrade henne att komma loss.)

(Värmlands Tr. B 5226-22 dömde till fängelse 3 år 4 månader.)

Vecka 4

B 5078-23 Våldtäkt mot barn x2. (Man 40 år)

(1.1 Har haft oralt samlag med NN 3 som var 14 år gammal. Det hände någon gång mellan den 1 september 2022 och den 30 oktober 2022.

1.2.Har haft oralt samlag med NN 3 som var 14 år gammal. Har även genomfört analt samlag med målsäganden alternativt försökt att ha analt samlag med målsäganden. Det fanns fara för att brottet kunde fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten. Det hände den 9 januari 2023.)

(Göteborgs Tr. B 2963-23 dömde till 1 år)

B 7380-23 Grovt sexuellt övergrepp mot barn x4. (Åtalad: Man 55 år)

(1.1 Har stoppat in sin ena hand innanför målsägandens kalsonger och dels smekt/vidrört målsägandens rumpa, dels smekt/vidrört målsägandens penis, under en inte försumbar tidsutdräkt. Han utförde den sexuella handlingen med NN 5 som var fem och sex år under gärningstiden. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 januari 2023 och den 11 september 2023.

1.2 Har stoppat in sin ena hand innanför målsägandens kalsonger och dels smekt/vidrört målsägandens rumpa, dels smekt/vidrört målsägandens penis, under en inte försumbar tidsutdräkt. Han utförde den sexuella handlingen med NN 1 som var sju år under gärningstiden. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 augusti 2022 och den 20 september 2023.

1.3 Har sexuellt ofredat NN 12, som var tio och elva år under gärningstiden, genom att stoppa in sin hand innanför dennes kalsonger och vidröra/smeka NN 12 över dennes rumpa, under en inte obetydlig tidsutdräkt. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 januari 2023 och den 11 september 2023.

1.4 Har sexuellt ofredat NN 4, som var 9 år under gärningstiden, genom att stoppa in sin hand innanför dennes kalsonger och vidröra/smeka NN 4 över dennes rumpa, under en inte obetydlig tidsutdräkt. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 januari 2023 och den 11 september 2023.

Brotten ovan i alla 4 fallen bör bedömas som grovt utifrån att han var närstående till målsäganden samt målsägandens låga ålder.

Samt åtalad för: Barnfridsbrott x4.

(Borås Tr. B 3600-23 dömde till fängelse 2 år 6 månader)

B 7932-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har mot målsägandens vilja genomfört ett vaginalt och analt samlag med NN 2 som vid gärningstillfället var 14 år. Det hände någon gång den 19 november 2022

2. Har haft vaginalt samlag med NN 2 som var 14 år vid gärningstillfället. Det hände någon gång mellan den 29 oktober 2022 och den 6 november 2022.)

(Uddevalla Tr. B 3061-22 dömde till; Ungdomsövervakning 7 månader)

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 3

B 4938-23 1. Sexuellt ofredande (mot barn). 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Sexuellt ofredande mot barn x2. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 5. Grovt sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 35 år)

(1. Har tagit kontakt med målsäganden via Instagram och skrivit meddelanden till henne på sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 12 december 2021.

Han begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall varit oaktsam i förhållande till omständigheten att målsäganden varit under 15 år.

2.1 Har förmått Sekretess B, som var under 15 år, att utföra sexuell posering. Det hände den 23 december 2022.

2.2 Har förmått Sekretess C att utföra sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 23 december 2022 och den 7 januari 2023.

3.1 Har ofredat Sekretess B, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Bs sexuella integritet, genom att ställa frågor och komma med uppmaningar av sexuell karaktär. Det hände den 23 december 2022.

3.2 Har ofredat Sekretess C, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess C:s sexuella integritet, genom att ställa frågor och komma med uppmaningar av sexuell karaktär. Det hände någon gång mellan den 23 december 2022 och den 7 januari 2023.

4.1 Har förmått Sekretess E, som var under 15 år, att utföra sexuell posering. Det hände den 26 juli 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels utifrån målsägandens låga ålder, dels då förfarandet ingått som ett led i en systematisk brottslighet.

4.2 Har förmått Sekretess F, som var under 15 år, att utföra sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 2 september 2023 och den 5 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels utifrån målsägandens låga ålder, dels då förfarandet ingått som ett led i en systematisk brottslighet.

5.1 Har ofredat Sekretess E som var under 15 år på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Es sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne på sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 26 juli 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels utifrån målsägandens låga ålder, dels då förfarandet ingått som ett led i en systematisk brottslighet.

5.2 Har ofredat Sekretess F som var under 15 år på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Fs sexuella integritet, genom att skriva meddelanden till henne på sätt som varit ägnat att kränka henens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 24 februari 2023 och den 5 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt dels utifrån målsägandens låga ålder, dels då förfarandet ingått som ett led i en systematisk brottslighet.)

(Ystads Tr. B 716-22 dömde till fängelse 1 år 4 månader.)

B 4922-23 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har tagit ett hårt tag dels i NN1:s ena arm, dels runt hennes kropp och hållit fast henne medan de gått in i ett ensligt skogsparti. Därefter har han, mot NN 1:s vilja, lyft upp henne och burit henne längre in i skogen. Efter att han ställt ner henne på marken har han fortsatt hålla fast henne medan han dragit ner såväl hennes byxor som sina egna. Därefter har han tryckt ner NN1 och tagit ett hårt tag i/om hennes huvud och tryckt det mot sitt kön och på så vis tvingat henne att utföra ett oralt samlag medan han hållit kvar greppet i/om hennes huvud. Han har sedan, medan han hållit fast NN1 i ena armen, lyft upp henne, vänt henne från sig och tryckt hennes kropp framåt/nedåt och genomfört dels ett vaginalt samlag vilket medfört att hon blött kraftigt från underlivet, dels ett analt samlag. 

Målsäganden har inte deltagit frivilligt i någon del av ovanstående händelseförlopp. Det hände natten den 12 juli 2023 i ett ensligt beläget skogsparti.

Gärningen är att bedöma som grov våldtäkt mot barn med anledning av

-att han, under hela gärningen, använt våld mot målsäganden.

-det våldsamma tillvägagångssättet under samlagen samt

-att han visat särskild hänsynslöshet och råhet eftersom NN 1 befunnit sig i en särskilt utsatt situation då hon nattetid befunnit sig ensam med honom på en enslig plats i skogen.

Samt åtalad för: Misshandel)

(Hässleholms Tr. B 906-23 dömde till sluten ungdomsvård 1 år 2 månader.)

Vecka 4

B 4922-23 Fortsättning från vecka3. 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 3

Ingenting att rapportera

Vecka 4

B 2061-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande mot barn. 3. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. (Åtalad: Man 24 år)

(1.1 Har haft oralt samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände den 18 februari 2023.

1.2 Har haft oralt samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 8 april 2023.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 12 mars 2023.

1.4 Har haft oralt samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 10 april 2023.

2.Har sexuellt berört NN 3, som var under 15 år, genom att han slickat, sugit och tagit på hennes nakna bröst. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 26 maj 2023.

3. Har stämt en träff med NN 3, som var under 15 år, i syfte att ha samlag eller genomföra annan sexuell handling eller annan handling med sexuell innebörd med/mot henne. Det hände den 27 maj 2023.)

(Gävle Tr. B 1754-23 dömde till fängelse 4 år 10 månader.)

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 3

B 1120-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har haft vaginalt samlag med NN3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 17 oktober 2022 och den 30 oktober 2022.)

(Gällivare Tr. B 81-23 dömde till fängelse 3 år.) 

Vecka 4

B 979-23 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 33 år)

(Har sexuellt berört Sekretess E, som var 13 år, genom att smeka hennes rygg och/eller ta på hennes axel. Han har vidare uppmanat Sekretess F och Sekretess E, som båda var 13 år, att gå in i en provhytt för att byta om inför honom och visa upp sig i åtsittande kläder för honom. Det hände vid två tillfällen den 8 juli 2022.

Samt åtalad för: Köp av sexuell tjänst, sexuellt ofredande, sexuellt övergrepp och våldtäkt.)

(Umeå Tr. B 1596-23 dömde till fängelse 4 månader. Friades dock från våldtäkt.)

 **********************************************’

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Swish

 

 

                                        

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *