Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 37

B 338-23 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

  1. Har främjat NN, som vid tiden för gärningen var under 15 år, att utföra sexuell posering genom att ha förmått henne att ta bilder på sig själv och sedan skicka bilderna till honom. Det hände den 2 juni 2021.
  2. Har innehaft 70 barnpornografiska bilder och 5 filmer med en total speltid om 1 minut och 1 sekund, varav 8 bilder och 2 filmer med en total speltid om 15 sekunder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 10 maj 2022.)

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Attunda

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Blekinge

Vecka 37

B 472-23 1. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. 2. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har försökt förmå ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling. Detta genom att skriva till NN4 och be om att få köpa poseringsbilder samt erbjuda NN4 betalning i utbyte mot sex. Det hände någon gång mellan den 13 september 2022 och den 22 februari 2023

2. Har ofredat NN4, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN4:s sexuella integritet, genom att skicka bilder på sin penis samt videos när han onanerar till NN4. Det hände mellan den 13 september 2022 och den 22 februari 2023.)

 

Vecka 38

B 837–23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film som visar barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 15 december 2021.)

 

Borås

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

B 3280-20 1. Grovt barnpornografibrott x 10. 2. Barnpornografibrott. 3. Sexuellt övergrepp mot barn. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering x9. 5. Sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 41 år)

(1.1 Har innehaft i vart fall 25 000 filer innehållandes dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Av dessa är i vart fall 9 454 bilder och 834 filmer att betrakta som särskilt hänsynslösa. Samtliga filmers totala speltid är ca 158 timmar 45 minuter och 10 sekunder. Det hände den 29 september 2020.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder och avsett bilder där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

1.2 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in det sexuella övergreppet mot barn och poseringen under åtalspunkterna 3 och 4 ovan. Det hände den 14 juni 2019.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning.

1.3 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in den sexuella poseringen under åtalspunkt 4.2.

Det hände den 3 september 2019.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning.

1.4 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in den sexuella poseringen under åtalspunkt 4.3. Det hände den 14 oktober 2019.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning.

1.5 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in den sexuella poseringen under åtalspunkt 4.4. Det hände den 20 januari 2020.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning.

1.6 n har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in den sexuella poseringen under åtalspunkt 4.5. Det hände den 26 april 2020.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning.

1.7 har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in den sexuella poseringen under åtalspunkt 4.6. Det hände den 22 juni 2020.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning samt att filmen utgör särskilt hänsynslös barnpornografi.

1.8 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in den sexuella poseringen under åtalspunkt 4.7. Det hände den 14 september 2020.

Brottet är att bedöma som grovt då han skildrat barnpornografi och utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning.

1.9 Har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in det sexuella övergreppet mot barn och poseringen under åtalspunkterna 4.8 och 5.1. Det hände den 29 september 2020.

1.10 har skildrat ett barn i barnpornografiska bilder. Det har skett genom att han spelat in det sexuella övergreppet mot barn och poseringen under åtalspunkterna 4.9 och 5.2. Det hände den 17 april 2020.

2. Har gjort barnpornografiska bilder tillgänglig för annan genom att skicka en länk till en serie om fyra bilder på sexuella övergrepp på barn till användaren *****. Delningen har skett via en toxchatt. Det hände den 26 juli 2020.

3. Har genomfört en sexuell handling med okänd pojke som var under 15 år genom att förmå honom otillbörligt att företa handlingen enligt nedan. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått den nakne pojken att onanera och smeka sin penis och detta har skett i realtid över internet och spelats in. Det hände den 14 juni 2019.

4.1 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera enligt åtalspunkt 3. Det hände den 14 juni 2019.

4.2 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera. Det hände den 3 september 2019.

4.3 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera. Det hände den 14 oktober 2019.

4.4 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera. Det hände den 20 januari 2020.

4.5 har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera. Det hände den 26 april 2020.

4.6 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera. Det hände den 22 juni 2020.

4.7 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera. Det hände den 14 september 2020.

4.8 Har främjat eller utnyttjat att ett okänt barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera enligt åtalspunkt 5.1. Det hände den 29 september 2020.

4.9 Har främjat eller utnyttjat att ett barn under femton år utfört en sexuell posering genom att pojken utfört sexuella handlingar på sig själv och visat sig naken när han poserat framför en webbkamera enligt åtalspunkt 5.2. Det hände den 17 april 2020.

5.1 Har genomfört en sexuell handling med okänd pojke som var under 15 år genom att förmå honom otillbörligt att företa handlingen enligt nedan. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått den nakne pojken att onanera och smeka sin penis och detta har skett i realtid över internet och spelats in Det hände den 29 september 2020.

5.2 har genomfört en sexuell handling med pojke som var under 15 år genom att förmå honom otillbörligt att företa handlingen enligt nedan. 

Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått den nakne pojken att onanera och smeka sin penis och detta har skett i realtid över internet och spelats in. Det hände den 17 april 2020.)

 

Eksjö

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

B 2363–22 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 41 år)

(Har genomfört en sexuell handling med sekretess A, som var 14 år, genom att ta henne på brösten och beröra hennes underliv innanför trosorna. Det hände någon gång under tiden 1 september – 27 november 2022.

Även åtalad för misshandel på målsägande: har misshandlat sekretess A genom att ta tag i och hålla hårt i hennes handleder och vrida om dessa bak mot hennes rygg. Det hände den 27 november 2022.)

 

Eskilstuna

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Falun

Vecka 37

B 4307–19 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år)

(Har innehaft 467 barnpornografiska bilder, varav en bedömts som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 4 december 2019.)

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Gotland

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

B 947-23 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har med våld tvingat NN19, som är 13 år, att genomföra ett oralt samlag på honom. Det hände den 2 augusti 2023. Han har tagit tag i NN19:s huvud och tryckt ned det mot sitt könsorgan och tvingat in sitt könsorgan i hennes mun. Brottet bör bedömas som grovt eftersom NN19 är 13 år, det orala samlaget skedde utan hennes samtycke vilket hon gav uttryck för samt att han genomförde det orala samlaget med våld.

2. Har sexuellt ofredat NN 19, som är 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 19:s sexuella integritet, genom att vid upprepade tillfällen skicka bilder och filmer till henne med sexuellt innehåll. Det hände mellan den 25 juli 2023 och den 2 augusti 2023.)

 

Gällivare

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Gävle

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Göteborg

Vecka 37

B 9717–23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft två videoupptagningar av samma film som skildrar barn i pornografisk bild. Filmen som är cirka 58 sekunder är att anse som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 20 november 2022.)

 

B 6253–23 Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 17 år)

(1.1 Har främjat eller utnyttjat NN 1, som vid tidpunkten var 14 år, att medverka i sexuell posering. Han har därvid utgett sig för att vara en annan person och uppmanat eller förmått NN 1 att ta bilder på sin nakna kropp och skicka dem till honom. Det hände den 19 december 2021.

1.2 Har främjat eller utnyttjat NN 13, som vid tidpunkten var 15 år, att medverka i sexuell posering. Han har därvid utgett sig för att vara en annan person och uppmanat eller förmått NN 13 att ta bilder på sin nakna kropp och skicka dem till honom. Han har vidare förmått NN 13 att filma sig själv då han utförde en sexuell handling och skicka denna film till honom med hot om att han annars skulle sprida bilder på NN 13:s nakna kropp. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2023 och den 20 mars 2023.

Samt åtalad för olaga hot mot NN1: Har hotat NN 1 genom att uttala ord med innebörd att han skulle sprida bilder på NN 1:s nakna kropp för det fall NN 1 inte skickade en video där han utförde en sexuell handling. Det hände den 19 december 2021.)

Vecka 38

B 12994-23 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Våldtäkt mot barn x 6. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har genomfört ett grovt sexuellt övergrepp på målsäganden som var 9 år gammal vid händelsen. Han tog vid tillfället på målsägandens nakna bröst och underliv. Det hände någon gång mellan den 1 november 2018 och den 31 december 2018 i målsägandens bostad. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till målsäganden och med hänsyn till målsägandens låga ålder.

1.2 Har genomfört ett grovt sexuellt övergrepp på målsäganden som vid tiden för gärningen var 10 år gammal. Vid händelsen tog Elias Persson på målsägandens bröst, underliv och rumpa samtidigt som han onanerade och fick utlösning på målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2020 och den 28 februari 2020 i målsägandens bostad.

2.1 Har haft vaginalt samlag med målsäganden som han är närstående till. Målsäganden var vid tiden för gärningen var 9 eller 10 år gammal. Det hände någon gång mellan den 1 april 2019 och den 31 maj 2019 i målsägandens farmor och farfars bostad.

2.2 Har haft vaginalt samlag med målsäganden som han är närstående till. Målsäganden var vid händelsen 9 år gammal. I nära samband med de vaginala samlagen försökte han även att genomföra ett oralt samlag med målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 28 februari 2019 i målsägandens bostad.

2.3 Har haft vaginalt och analt samlag med målsäganden som han är närstående till och som vid tidpunkten var 9 eller 10 år gammal. Det anala samlaget var med hänsyn till kränkningens allvar jämförligt med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2019 på toaletten i målsägandens bostad.

2.4 Har haft analt samlag med målsäganden som han är närstående till. Målsäganden var vid tiden för händelsen var 10 år gammal. Gärningen var med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 30 augusti 2019 i målsägandens bostad.

2.5 Har haft vaginalt och analt samlag med målsäganden som han är närstående till. Målsäganden var vid tiden för gärningen 9 år gammal. Det anala samlaget var med hänsyn till kränkningens allvar jämförligt med ett vaginalt samlag. Det hände någon gång mellan den 1 november 2018 och den 30 november 2018 i målsägandens bostad.

2.6 Har haft analt samlag med målsäganden som han är närstående till. Målsäganden var vid tiden för gärningen 10 år gammal. Det anala samlaget var med hänsyn till kränkningens allvar jämförligt med vaginalt samlag. Det hände någon gång mellan den 1 september 2019 och den 30 november 2019 i ett källarförråd i nära anslutning till målsägandens bostad.)

 

B 8673–23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har inledningsvis tagit på NN 10:s som var 14 år vid tillfället, rumpa och därefter på hennes bröst innanför tröjan samtidigt som han onanerade, vidare har han igen tagit på målsägandens rumpa och bröst samt på hennes underliv utanpå byxorna. Det hände den 8 januari 2023.)

 

B 7303-23 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott x2. 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 60 år)

(1. Har innehaft och spridit bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2020 och den 20 april 2023. Han har därvid innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 6396 bilder och 9440 filmer, med en total speltid om ca 354 timmar. Av materialet är 3906 bilder och 2242 filmer, med en total speltid om ca 61 timmar, att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har utgjort led i brottslig verksamhet som har utövats systematiskt och i större omfattning och då det har avsett en stor mängd barnpornografiska bilder och filmer, varav en stor mängd är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2.1 Har skildrat barnen NN 3, NN 6, och NN 7 i pornografisk bild. Det hände den 20 maj 2020.

2.2 Har skildrat barnen NN 7 och NN 10 pornografisk bild. Det hände den 19 juni 2021.

3. Har genomfört en sexuell handling med NN 13 som vid tidpunkten var 6 år. Den sexuella handlingen bestod i att han förmådde NN 13 att beröra hans penis och onanera åt honom. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2017 och den 31 december 2017.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom med hänsyn till NN 13:s låga ålder och att han var närstående till NN 13.)

 

B 2731–23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft och därefter på internettjänsten Dropbox laddat upp en barnpornografisk film. Det hände någon gång den 2 januari 2022.)

 

Halmstad

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Haparanda

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Helsingborg

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

B 2557–23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 28 år)

(Har uppsåtligen innehaft 1 124 barnpornografiska bilder och 55 barnpornografiska filmer varav 128 av bilderna och 31 av filmerna bestod av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas totala speltid uppgick till 5 timmar och 7 minuter varav filmerna med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgick till 3 timmar och 13 minuter. 

Innehavet upptäcktes mellan den 9 maj 2022 och 15 juni 2022 på hans Google Photos-konto. 

Han har därutöver uppsåtligen innehaft ytterligare 27 312 barnpornografiska bilder och 222 filmer varav 2 298 av bilderna och 139 av filmerna bestod av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Filmernas totala speltid uppgick till 21 timmar och 6 minuter varav filmerna med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgick till 14 timmar och 6 minuter. Innehavet anträffades på digitala lagringsenheter hemma hos honom den 7 juli 2022. Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer som skildrar unga barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt bland annat genom vaginala, anala och orala penetrationer av vuxna och andra barn samt andra liknande övergrepp där barnet förhindrats i sin rörelsefrihet)

 

Hälsingland

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Hässleholm

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Jönköping

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Kalmar

Vecka 37

B 2603–23 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(Har genomfört vaginala, orala och analt samlag samt andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med Sekretess A, född 2009. 

Utöver vaginala och analt samlag har de sexuella handlingarna bestått i att Sekretess A förmåtts ha hans penis i sin mun, han har slickat Sekretess A i underlivet och han har fört in sina fingrar i Sekretess As underliv. Vid flertalet tillfällen då Sekretess A förmåtts ha hans penis i sin mun har han fått utlösning i hennes mun. Det hände upprepat och systematiskt vid hundratals tillfällen under tiden mellan den 1 mars 2019 och den 12 juni 2023.

Brotten bör bedömas som grova eftersom 

– Att övergreppen inleddes när Sekretess A endast var nyss 10 år fyllda, därefter skett i mycket stor omfattning och under en tidsperiod om över fyra år, vilket är en stor del av hennes uppväxttid.

 – Att övergreppen begåtts systematiskt och utgjort del i en upprepad brottslighet mot Sekretess A.

 – Att övergreppen bland annat skett i Sekretess As bostad där hon har rätt att känna sig trygg.

– Att han utnyttjat Sekretess As skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt då hon är närstående till honom. 

– Att han använt visst fysiskt våld och bestraffningar mot Sekretess A och att flera av övergreppen medfört smärta. 

– Att han har gett saker och förmåner till Sekretess A som ersättning eller belöning efter övergreppen. 

Genom ovanstående tillvägagångssätt har han visat särskild hänsynslöshet och råhet mot Sekretess A. Han begick gärningarna med uppsåt. Gärningarna har varit ägnade att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person.)

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Kristianstad

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Linköping

Vecka 37

B 1918–23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 18 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film av särskilt hänsynslös och grov karaktär. Det hände den 2 mars 2023)

 

B 2841–23 OBS! 2 Åtalade.

Åtalad 1: Man 20 år: Barnpornografibrott x2.

Åtalad 2: Man 23 år: Barnpornografibrott.

(1.1 Har skildrat 16-årigt barn i pornografiska filmsekvenser och därefter innehaft dessa. Det hände den 18 juni 2023.

1.2 Har skildrat 16-årigt barn i pornografisk filmsekvens och därefter innehaft den. Det hände under perioden mellan den 13 juni 2023 och den 18 juni 2023.

1.3 Har skildrat 16-årigt barn i pornografiska filmsekvenser och därefter innehaft dessa. Det hände den 18 juni 2023.)

Samt båda är åtalade för ”Grov våldtäkt x2” tillsammans med en 3e man (”Grov våldtäkt x1) på samma målsägande som barnpornografibrottet rör sig om

2.1 Man 1 och Man 3 har tillsammans och i samförstånd genomfört samlag med NN 9, 16 år gammal, som inte deltog frivilligt, genom att otillbörligt utnyttja att NN9 på grund av numerärt underläge, lägre ålder och påverkan av narkotika befann sig i en särskilt utsatt situation. Man 1 har genomfört oralt samlag med NN9 samtidigt som Man 3 genomförde vaginalt samlag med NN9. Övergreppet har filmats av Man 1. Gärningspersonerna har varit införstådda i brottsplanen och har genom sin närvaro, med numerärt överläge, dels förstärkt målsägandens utsatta situation, dels psykiskt främjat varandras handlande och uppsåt. Gärningarna bör bedömas som grova eftersom flera personer förgripit sig på en 16 år gammal målsägande samt att förloppet filmats. Det hände den 13 juni 2023.

2.2 Alla 3 åtalade har tillsammans och i samförstånd genomfört samlag med NN 9, 16 år gammal, som inte deltog frivilligt, genom att otillbörligt utnyttja att NN9 på grund av numerärt underläge, lägre ålder och påverkan av narkotika befann sig i en särskilt utsatt situation.

Man 1 har genomfört oralt och vaginalt samlag med NN9. 

Man 2 har genomfört oralt och vaginalt samlag med NN9. Vaginalt samlag har genomförts samtidigt som Man 3 genomfört oralt samlag. 

Man 3 har genomfört oralt samlag med NN9. Oralt samlag har genomförts samtidigt som Man 2 genomfört vaginalt samlag. Delar av övergreppen har filmats av Man 1 och Man 2. Gärningspersonerna har varit införstådda i brottsplanen och har genom sin närvaro, med numerärt överläge, dels förstärkt målsägandens utsatta situation, dels psykiskt främjat varandras handlande och uppsåt. Gärningarna bör bedömas som grova eftersom flera personer förgripit sig på en 16 år gammal målsägande samt att förloppet filmats. Det hände natten mot den 18 juni 2023.)

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Luleå

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

B 2892–22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 57 år)

(Har under perioden 17 april 2021 till den 5 januari 2022 i bland annat innehaft 64 filer med barnpornografiskt material i sin mobiltelefon. Filerna består av 49 bilder varav 22 bilder är med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 15 filmer varav 8 (sammanlagd speltid på dessa 8 är 13 min och 35 sek) är filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet är att anse som grovt med hänsyn till att det avsett bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Lund

Vecka 37

B 2030–23 Våldtäkt på barn x 3. (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har haft vaginalt samlag med A som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2023 och den 29 mars 2023.

2. Har fört in sina fingrar i vaginan på A när målsäganden var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2023 och den 15 mars 2023.

3. Har vid flera tillfällen haft vaginalt samlag och oralt samlag med A samt fört in sina fingrar i vaginan på A, vilket är en handling jämförlig med samlag. A var under 15 år. Det hände mellan den 1 september 2022 och den 29 mars 2023.)

 

B 3001–23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(Har tillgängliggjort en film med barnpornografiskt innehåll genom delning. Bilden har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 30 maj 2022.)

 

B 4253–23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 17 år)

(Har tillgängliggjort en barnpornografisk film genom delning via internet, snapchat. Filmen innehöll särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 12 september 2021.)

 

Vecka 38

B 3093–23 Barnpornografibrott, ringa brott. (Åtalad: Man 55 år)

(Har tillgängliggjort en film med barnpornografiskt innehåll genom delning. Det hände den 15 oktober 2022.

Brottet bör bedömas som ringa eftersom innehållet i filmen inte får anses ha utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

 

B 4727-20 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 28 år)

(1. Har 2020-09-10 innehaft 1996 barnpornografiska bilder. Av dessa har 530 bedömts som särskilt hänsynslösa. Han har vidare innehaft 449 barnpornografiska filmer (speltid ca 32 timmar). Av dessa har 313 bedömts som särskilt hänsynslösa (speltid ca 19 tim 45 min). Han har vidare 2019-04-06 spridit en barnpornografisk bild som är att betrakta som särskilt hänsynslös. Vidare har han under perioden 2014-05-06 – 2020-09-10 skildrat barn i pornografisk bild vid åtta tillfällen. Gärningen är att bedöma som grovt brott då gärningen dels innefattar både innehav, spridning och skildring av barnpornografi, dels avsett en särskilt stor mängd bilder/filmer med lång speltid samt avser bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

2. Har under perioden 2014-05-06 – 2020-09-10 vid flera tillfällen främjat eller utnyttjat att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering. Målsäganden är född 2008. Det hände någon gång mellan den 6 maj 2014 och den 10 september 2020.)

 

Lycksele

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Malmö

Vecka 37

B 7605–23 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 17 år)

(1.1 Har spridit eller på annat sätt gjort barnpornografisk bild tillgänglig för annan genom att skicka en 31 sekunder lång film via Snapchat. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial eller grovt barnpornografisk bild. Det hände den 4 januari 2022.

1.2 Har spridit eller på annat sätt gjort barnpornografisk bild tillgänglig för annan genom att skicka en 31 sekunder lång film via Snapchat. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial eller grovt barnpornografisk bild. Det hände den 4 januari 2022.)

Vecka 38

B 3606–23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har spridit eller på annat sätt gjort en barnpornografisk bild tillgänglig för annan genom att skicka en film (40 sekunder lång) via Snapchat. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst eller grovt övergreppsmaterial. Det hände den 10 mars 2022.)

 

Mora

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Nacka

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

B 4527-22 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt ofredande x2. (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling med NN 6 som var 14 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han rört/tagit NN 6 på dennes könsorgan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 27 maj 2022.

2.1 Har tagit/rört NN 6 på brösten. NN 6 var 14 år. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 27 maj 2022.

2.2 Har ofredat NN 6 på ett sätt som kunde förväntas kränka dennes sexuella integritet genom att skicka flera bilder på sitt könsorgan till NN 6. Det hände den 27 maj 2022.)

 

Norrköping

Vecka 37

B 417–23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft och betraktat 16 bilder och 3 filmer innehållande barnpornografi bl a på Sekretess A, som var 13 år gammal. Av innehavet är 4 bilder att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och två filmer som egenproducerat övergreppsmaterial genom skärminspelning. Det hände den 1 augusti 2020.)

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Norrtälje 

Vecka 37

B 1435–21 Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. (Åtalad: Man 23 år)

(Har flera gånger förmått NN2, som var 15 år, att mot ersättning bestående av cigarett/cigaretter företa och/eller tåla sexuella handlingar. De sexuella handlingarna bestod av att han hade vaginalt, oralt och analt samlag med målsäganden. Det hände mellan den 16 augusti 2021 och den 22 augusti 2021.)

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Nyköping

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Skaraborg

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

B 1622–21 Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 50 år)

(Har försökt främja eller utnyttja NN 36, att utföra sexuell posering. Detta genom att erbjuda ersättning mot att hon skulle posera för honom i videosamtal samt att han hotat att sprida bilder på målsäganden när hon röker till hennes föräldrar om hon inte poserar för honom. Det hände någon gång mellan den 8 oktober 2018 och den 15 november 2020.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom han tjatat på målsäganden i över två års tid samt hotat henne. Poseringen hade varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling då han erbjudit henne ersättning samt hotat henne. Fara för brottets fullbordan har förelegat.)

 

Skellefteå

Vecka 37

B 741–22 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 19 år)

(1. Har genomfört vaginala samlag och/eller andra sexuella handlingar, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag, med NN 3 som var 14 år. De andra sexuella handlingarna bestod i att han fört in sina fingrar i målsägandens underliv. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 25 mars 2022 och den 22 maj 2022.

Samt är han åtalad för misshandel på målsägande: har misshandlat NN 3 genom att ta ett grepp runt hennes hals och trycka henne mot en vägg och därefter trycka ned henne i en säng. Det hände någon gång mellan den 15 april 2022 och den 1 maj 2022 i målsägandens bostad.

2. Har ofredat NN 16, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 16:s sexuella integritet, genom att smeka hennes underliv, genom att ta tag i hennes hand och lägga den på sin penis samt genom att vid flera tillfällen ta på hennes bröst. Det hände den 26 mars 2022 i NN 3:s bostad.)

Vecka 38

B 186–23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 67 år)

(Har betraktat och innehaft barnpornografiskt material som han berett sig tillgång till. Han har på två datorer innehaft sammanlagt tretton bilder övergreppsmaterial på barn, varav nio bilder är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial av så kallad normalgrad och fyra bilder särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial. Det hände mellan den 5 december 2021 och den 2 december 2022.)

 

B 1023–22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 3 som var 13 år. Vidare har han vid samma tillfälle utfört en annan sexuell handling jämförlig med samlag mot NN 3. Den sexuella handlingen bestod av att han penetrerat NN 3 med sitt finger/sina fingrar och låtit henne onanera åt honom. Det hände den 22 september 2022.)

 

Solna

Vecka 37

B 163–23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har ofredat NN 3, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att ta ett grepp mot målsägandens kön och pussa honom på pannan och kinden. Det hände den 21 december 2022.)

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Stockholm

Vecka 37

B 9501–23 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 41 år)

(Har genomfört ett analt samlag med målsäganden NN 6 som var 14 år. Målsäganden har härvid penetrerat misstänkts anal med sin penis. Det hände den 16 juni 2023. 

Gärningen är att bedöma som grov då han genomfört samlaget efter underförstått hot om våld samt att han genomfört samlaget utan att använda skyddsmedel, trots att han har Hepatit B med risk att smitta målsäganden med allvarlig sjukdom. Han har därigenom visat särskild hänsynslöshet.)

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Sundsvall

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Södertälje

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

B 1368–23 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 19 år)

(Har försökt förmå NN 2, som var 15 år, att skicka nakenbilder till honom i utbyte mot betalning. Han har därigenom försökt främja och utnyttja att målsäganden skulle utföra eller medverka i sexuell posering, vilket hade varit ägnat att skada NN 2:s hälsa eller utveckling. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände någon gång mellan den 14 september 2022 och den 28 september 2022.)

 

Södertörn

Vecka 37

B 3077–23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Kvinna 18 år)

(Har tagit på Sekretess NN5:s könsorgan. Hon har dels tagit på hans penis och pung, dels tagit ett grepp om hans penis och tryckt och/eller klämt på hans penis. Sekretess NN5 var 8 år. Det hände den 25 februari 2022.)

Vecka 38

B 10579–23 Barnpornografibrott, ringa brott. (Åtalad: Kvinna 18 år)

(Har innehaft och spridit en film med barnpornografiskt material. Det hände den 4 maj 2022.)

 

B 10313-23 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Sexuellt ofredande x2. 3. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 38 år.)

(1.1 Har främjat målsäganden att utföra eller medverka i sexuell posering genom att förmå målsäganden att prova utmanande kläder/kostymer och stå naken framför honom. Poseringen var ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022.

1.2 Har främjat målsäganden att utföra eller medverka i sexuell posering genom att förmå målsäganden att visa sig naken framför honom. Poseringen var ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände någon gång mellan den 29 januari 2023 och den 30 januari 2023.

2.1 Har vidrört målsägandens kropp genom att ta bort tejp och sätta på tejp på målsägandens kropp. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022.

2.2 Har ofredat Sekretess 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1s sexuella integritet, genom att skicka en bild med sexuellt innehåll till målsäganden. Det hände den 24 februari 2023.

3. Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden som inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen bestod i att han berörde målsägandens underliv samt penetrerade målsägandens underliv med ett finger. Målsäganden var 16 år och stod under fostran av eller hade ett liknade förhållande till honom. Han har även förmått målsäganden att delta genom att allvarligt missbruka att målsäganden stod i beroendeställning till honom. begick gärningen med uppsåt. Han var i vart fall grovt oaktsam beträffande omständigheten att målsäganden inte deltog frivilligt. Det hände den 5 mars 2023.)

 

B 10672-22 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. 3. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har främjat och utnyttjat att målsäganden NN 4, som var 12 år vid tillfället, utfört en sexuell posering, genom att målsäganden till honom skickat en film på sin delvis nakna kropp. Det hände någon gång mellan den 1 december 2021 och den 31 januari 2022.

2. Har skildrat målsäganden NN 4 som var 12 år vid tillfället, i pornografisk bild genom att få henne att filma sig själv och skicka filmen som utgör barnpornografi. Han begick gärningen med uppsåt. Han var åtminstone oaktsam beträffande omständigheten att målsägande var under 18 år. Det hände någon gång mellan den 1 december 2021 och den 31 januari 2022

3. Har ofredat målsäganden NN 12, som var 11 år vid tillfället, genom att skicka en film av sexuell karaktär till henne. Det kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 december 2021 och den 31 januari 2022.)

 

B 6794–22 OBS!! 19 målsägande i åldern 9–15 år

  1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande. 3. Grovt barnpornografibrott. 4. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x13. 5. Barnpornografibrott x17. 6. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 7. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 8. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 31 år)

1. Har försökt förmå målsäganden sekretess 1, som då var 10 år, att skicka bilder på sitt underliv. Det hände någon gång mellan den 28 mars 2022 och den 4 april 2022.

2. Har ofredat målsäganden sekretess 1, som då var 10 år, genom att skicka meddelanden samt bilder och videoklipp med sexuellt innehåll till henne. Gärningen har varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 28 mars 2022.

3. Har innehaft i vart fall 1 655 barnpornografiska bilder, varav 646 har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 2 907 barnpornografiska filmer, varav 1 295 har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Den totala speltiden på filmerna som bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgår till drygt 255 timmar. Det hände fram till och med den 19 januari 2023.

4.1 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden A, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden A att vid flera tillfällen onanera på sig själv. Det hände den 26 december 2022.

4.2 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 3, som då var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 3 att vid flera tillfällen onanera på sig själv. Det hände den 27 augusti 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.3 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 2, som då var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 2 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning. Det hände den 7 juli 2021.

4.4 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 4, som då var 8 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 4 att onanera på sig själv. Det hände den 21 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.5 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 6, som då var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden sekretess 6 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning. Det hände den 10 augusti 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.6 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 11, som då var 10 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 11 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning. Det hände den 4 juli 2021.

4.7 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 7, som då var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 7 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att ställa sig på alla fyra naken och göra juckrörelser vänd både mot och från kameran. Det hände den 24 april 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.8 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 9, som då var 9 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden sekretess 9 att onanera på sig själv. Det hände den 17 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.9 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden D, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsägande D att onanera på sig själv. Det hände den 18 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.10 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden E, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsägande E att onanera på sig själv och få utlösning. Det hände den 19 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterat.

4.11 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden G, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden G att onanera på sig själv och att naken ställa sig på alla fyra och visa upp sin rumpa och analöppning. Det hände den 18 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.12 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden H, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden H att vid flera tillfällen onanera på sig själv. Det hände den 1 november 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.13 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 10, som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 10 att onanera på sig själv. Det hände den 10 juni 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

5.1 Har skildrat målsäganden A i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.1. Det hände den 26 december 2022. Han har därefter sparat och innehaft filmerna till och med den 19 januari 2023.

5.2 Har skildrat målsäganden sekretess 3 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.2. Det hände den 27 augusti 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.3 Har skildrat målsäganden sekretess 2 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.3. Det hände den 7 juli 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.4 Har skildrat målsäganden sekretess 4 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.4. Det hände den 21 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.5 Har skildrat målsäganden sekretess 5 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 6. Det hände den 6 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.6 Har skildrat målsäganden sekretess 6 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.5. Det hände den 10 augusti 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.7 Har skildrat målsäganden sekretess 11 i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.6. Det hände den 4 juli 2021. han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.8 Har skildrat målsäganden sekretess 7 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.7. Det hände den 24 april 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.9 Har skildrat målsäganden B i barnpornografisk film genom att filma delar av en livechatten som avses i åtalspunkten 7.1. Det hände den 9 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.10 Har skildrat målsägandena sekretess 9 och sekretess 12 i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatterna som avses i åtalspunkterna 4.8 och 7.2. Det hände den 17 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmerna till och med den 19 januari 2023.

5.11 Har skildrat målsäganden C i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 7.3. Det hände den 17 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.12 Har skildrat målsäganden D i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.1´9. Det hände den 18 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.13 Har skildrat målsäganden E i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 15.1. Det hände den 19 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.14 Har skildrat målsäganden G i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.11. Det hände den 18 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.15 Har skildrat målsäganden H i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 17.1. Det hände den 1 november 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.16 Har skildrat målsäganden sekretess 8 i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 8. Det hände den 14 januari 2023. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.17 Har skildrat målsäganden sekretess 10 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.12. Det hände den 10 juni 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

6. Har främjat eller utnyttjat att målsäganden sekretess 5, som då var 13 år, medverkat i sexuell posering då målsäganden sekretess 5 inför honom på chattforumet Omegle visat upp sin nakna penis. Det hände den 6 oktober 2021.

7.1 Har främjat och utnyttjat målsäganden B att medverka i sexuell posering då målsäganden B inför honom via chattforumet Omegle visat och tagit på sitt nakna kön och därefter penetrerat sin slida med sina fingrar. Vid samma tillfälle har hon visat och tagit på sina nakna bröst. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände den 9 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till tillvägagångssättet och poseringens karaktär. Gärningen har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

7.2 Har främjat eller utnyttjat målsägandena sekretess 9 och sekretess 12, som båda var 9 år, att medverka i sexuell posering då de inför honom via chattforumet Omegle tagit på och visat upp sina nakna penisar. Det hände den 17 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till tillvägagångssättet och poseringens karaktär. Gärningen har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

7.3 Har främjat och utnyttjat målsäganden C att medverka i sexuell posering de målsäganden C inför honom via chattforumet Omegle visat sin nakna penis och onanerat på sig själv. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände den 17 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till tillvägagångssättet och poseringens karaktär. Gärningen har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

8. Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden sekretess 8, som var 9 år. Han har förmått målsäganden sekretess 8 att flertalet gånger ta på sin penis, onanera på sig själv, sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning samt att upprepade gånger föra in ett finger och en tandborste i analöppningen. Det hände den 14 januari 2023.)

 

Uddevalla

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Umeå

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Uppsala

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Varberg

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

B 2786–22 Sexuellt ofredande mot barn x 2. (Åtalad: Man 16 år)

(1.1 Har ofredat NN 1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1s sexuella integritet, genom att sätta henne i sitt knä och hålla fast henne, kyssa henne, ta henne på rumpan och brösten samt genom att ta på och gnugga/smeka hennes kön. Det hände den 30 augusti 2022.

1.2 Har ofredat NN 10, som var 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 10s sexuella integritet, genom att kyssa henne samt genom att ta på hennes bröst och rumpa. Det hände någon gång mellan den 25 december 2022 och den 31 december 2022.)

 

Vänersborg

Vecka 37

B 3528–21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 37 år)

(Har innehaft sex barnpornografiska bilder. En av bilderna är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 17 september 2020 och den 2 september 2021.)

 

B 5106–22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft 24 bilder och 17 filmer med barnpornografiskt övergreppsmaterial. Av dessa är 7 bilder och 11 filmer med en total speltid på cirka 12 minuter att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har även spridit barnpornografiskt övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 28 januari 2022 och den 7 december 2022.)

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Värmland

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Västmanland

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Växjö

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Ystad

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Ångermanland

Vecka 37

B 2039–22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har sammanlagt innehaft totalt 261 st filer som är att betrakta som barnpornografi, varav 56 bilder och 86 filmer (med en total speltid om ca 5 h 14 minuter och 30 sekunder) är att betrakta som övergreppsmaterial samt varav 20 bilder och 99 filmer (med en total speltid om ca 03 h 48 minuter och 17 sekunder) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Vidare har han på annat sätt gjort barnpornografiska bilder tillgängliga för någon annan. Det hände någon gång mellan den 4 mars 2022 och den 9 september 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora totala mängden övergreppsmaterial som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Vidare ska brottet bedömas som grovt med hänsyn till att övergreppsmaterialet visar barn som blir utsatta för penetreringar av vuxna mäns könsorgan samt utsätts för spermaliknande vätska på sina ansikten)

 

B 2131–20 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 52 år)

(Har innehaft 1271 barnpornografiska bilder, varav några bilder också spridits/gjorts tillgängliga till andra samt 366 av bilderna innehållit grovt barnpornografiskt material, och 62 barnpornografiska filmer, varav 39 av filmerna innehållit grovt barnpornografiskt material. Det hände någon gång mellan den 22 december 2019 och den 10 september 2020. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora mängden grovt barnpornografiskt material samt då delar av materialet spridits/gjorts tillgängligt för andra.)

Vecka 38

B 1002–21 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har vid ett flertal tillfällen genomfört vaginala samlag med MA som var under 15. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2015 och den 19 november 2015.

1.2 Har vid ett flertal tillfällen genomfört vaginala samlag med MA under det att MA var 15–17 år och stod under hans fostran. Det hände någon gång mellan den 20 

november 2015 och den 19 november 2018.

Samt även åtalad för: Våldtäkt och misshandel på målsägande.

Har vid ett flertal tillfällen genomfört vaginala samlag med MA mot MA:s vilja. Det hände någon gång mellan den 20 november 2018 och den 30 oktober 2020.

Han har misshandlat MA genom att tilldela MA ett kraftigt slag med öppen hand i huvudet. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2018 och den 30 oktober 2018.)

 

Örebro

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

 

Östersund

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

Ingenting att rapportera

****************************

HOVRÄTTER

 

Göta hovrätt

Vecka 37

B 354-23 1. Sexuellt ofredande. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 45 år)

(1. Har sexuellt berört NN 1 som var under 15 år. Beröringarna har bestått i att han tagit och/eller klämt NN 1 på brösten och rumpan. Det hände vid flera tillfällen mellan den 5 juni 2020 och den 7 februari 2021 i NN 1:s bostad. NN 1 var närstående till honom som således har utnyttjat sin särskilda ställning gentemot NN 1. Gärningen har vidare varit ägnad att skada tryggheten och tilliten hos NN 1 i sitt förhållande gentemot honom.

2. Har innehaft 19 barnpornografiska bilder. Av dessa har han skildrat 16 bilder genom fotografering av NN 1 som var under 15 år. Det hände från den 1 januari 2018 fram till den 10 mars 2021. NN 1 var närstående till honom som således har utnyttjat sin särskilda ställning gentemot NN 1. Gärningen har vidare varit ägnad att skada tryggheten och tilliten hos NN 1 i sitt förhållande gentemot honom.)

(Linköpings Tr. B 1011–21 dömde till fängelse 9 månader.)

 

B 4472–22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har spridit 6 filer med barnpornografiskt material, varav två filer avser särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filerna består av en bild och fem filmer. Det skedde via det sociala mediet KiK den 28 april 2020. Han har vidare mellan den 30 september 2017 och den 27 oktober 2020 innehaft och betraktat 106 filer barnpornografiskt material, varav 38 bilder och elva filmer, med en sammanlagd speltid om 31 minuter och 9 sekunder, är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

(Örebro Tr. B 5428–20 dömde till skyddstillsyn.)

Vecka 38

B 2751–23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år) 

(Har skildrat och innehaft barnpornografiskt material bestående av sammanlagt 12 bilder varav 2 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Allt detta hände från sommaren 2016 fram till den 24 oktober 2022)

(Örebros Tr. B 6141–22 Dömde till fängelse 8 år 6 månader. Dömdes även för: Våldtäkt x3, Grov våldtäkt x2 och narkotikabrott)

 

B 3039-23 1.Försök till våldtäkt mot barn. 2.Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 3.Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 4.Våldtäkt mot barn. 5.Kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte. 6. Barnpornografibrott x2. 7.Sexuellt ofredande mot barn. 8.Sexuellt övergrepp mot barn. 9.Grov våldtäkt mot barn. 10. Brott mot djurskyddslagen. (Åtalad: Man 35 år)

(1. Har på ett otillbörligt sätt försökt förmå A som var under 12 år att genomföra en sexuell handling på sig själv. Har försökt få A att föra upp ett föremål i sitt underliv genom att hota med att döda hennes familj om hon inte gjorde det.

2. Har försökt förmå A som var under 12 år att skicka nakenbilder genom att skriva att han ska ha bilder annars blir hon såld som sexslav och bifogat en kontaktannons med texten flicka säljes och angett att adresser och koder frans till bostäder.

3.1. Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att A, som var under 12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att ta bilder och filmer på sig själv där hon poserar helt eller delvis naken och skickat till honom.

3.2 Har främjat och utnyttjat D, som var under 12 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka bilder på sina bröst och underliv till honom via snapchat.

4.Har på ett otillbörligt sätt förmått A som var under 12 år att företa en sexuell handling som är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att A förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett finger. Målsäganden har tagit bilder på sig själv när hon utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat bilderna till

gärningsmannen. 

5. Har bestämt en träff med A som var under 12 år i syfte att begå våldtäkt mot barn

6.1. Har skildrat A i 17 barnpornografiska filmer genom att filma när snapchat från A öppnas.

6.2. Har skildrat D i 47 barnpornografiska bilder och 10 filmer.

Har ofredat A, som var under 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka As sexuella integritet, genom att skicka snoppbilder samt filmer där han runkar. Det hände vid minst fyra tillfällen.

7. Har på ett otillbörligt sätt förmått A som var under 12 år att företa en sexuell handling genom att ta på sitt underliv.

8. Har genomfört sexuella handlingar med D som var under 12 år, som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag. Detta genom att under videosamtal och chatt förmått och instruerat D att föra upp fingrar och föremål i sitt underliv. Han har samtidigt tillfredsställt sig själv sexuellt under tiden D genomfört handlingar.

Gärningen är att bedöma som grov med hänsyn till målsägandens ålder samt då han visat särskild hänsynslöshet och råhet. Övergreppet har skett i barnets hemmiljö. De sexuella handlingarna har innefattat för målsäganden grovt förnedrande handlingar. Att han har dokumenterat övergreppen har förstärkt kränkningen.

9. Har genomfört sexuella handlingar med hundar.)

(Växjö Tr. B 6344–22 dömde till fängelse 9 år)

 

B 3060-23 1.Grov våldtäkt mot barn 2.Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 48 år)

(1.Har sugit på Sekretess As penis och förmått Sekretess A att suga på hans penis. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens allvar jämförliga med samlag. Sekretess A var vid tillfället under 15 år (9år). Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder då övergreppet skedde och då den tilltalade visat särskild hänsynslöshet.

2. Har dels spridit fyra bilder innehållande skildringar av barn i pornografisk bild i en chattkonversation på applikationen Messenger från sitt egna konto till en annan användare, dels innehaft och/eller betraktat 26 bilder innehållande skildringar av barn i pornografisk bild som han berett sig tillgång till, varav sex bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

(Kalmar Tr. B 1470–23 dömde till fängelse 5 år 6månader.

Dömdes även för misshandel på målsägande: Har tagit ett halsgrepp på Sekretess A och/eller nypt honom på halsen med smärta som följd. Det hände den 5 februari 2023 inne på en toalett i en restaurang.)

 

B 3192-23 1.Våldtäkt mot barn x2 2.Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 77 år.)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 1, som vid tillfället var 6 år. Den sexuella handlingen, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, har bestått i att han slickat mot NN 1s underliv och tvingat henne att slicka på hans könsorgan. Det hände någon gång den 8 maj 2023.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 1, som vid tillfället var 6 år. Den sexuella handlingen, som med hänsyn till kränknings allvar är jämförlig med samlag, har bestått i att han slickat mot NN 1s underliv och tvingat henne att slicka på hans könsorgan. Det hände den 26 maj 2023. 

har sexuellt ofredat NN 4, som vid tillfället var 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att med en hand beröra hennes bröst och underliv utanpå topp och byxa. Det hände någon gång den 26 maj 2023.)

(Örebro Tr. B 3358–23 dömde till fängelse 3 år 6 månader.)

 

Svea hovrätt

Vecka 37

B 662–23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 44 år)

(71 632 barnpornografiska bilder och 7 633 barnpornografiska filmer. Av materialet är 15 882 bilder och 3 571 filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas sammanlagda speltid är cirka 18 timmar och 35 minuter, varav cirka 2 timmar och 5 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Har även spridit barnpornografiskt material)

(Uppsala Tr. B 8398–20 dömde till fängelse 1 år 9 månader.)

 

B 10372-23 1. Barnpornografibrott. 2. Sexuellt ofredande mot barn. 3. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 45 år)

(1. Har innehaft och/eller betraktat 22 barnpornografiska bilder som han berett sig tillgång till på sin mobiltelefon. Av dessa bilder är 15 att betrakta som övergreppsmaterial och 7 att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 28 juni 2022 och den 20 september 2022.

2. Har ofredat NN 3, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att vidröra på eller nära målsägandens underliv, utanpå kläderna. Det hände någon gång mellan den 17 mars 2023 och den 18 mars 2023.

3. Har genomfört en sexuell handling med NN 3 som var 13 år, genom att föra in sitt finger i NN 3:s anus. Det hände någon gång mellan den 17 mars 2023 och den 18 mars 2023. Samt har genomfört en sexuell handling med NN 3, genom att smeka NN 3:s snippa/underliv, innanför kläderna. Det hände någon gång mellan den 17 mars 2023 och den 18 mars 2023.)

(Västmanlands Tr. B 1690–23 dömde till fängelse 3 år 2 månader.)

Vecka 38

B 758-21 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 36 år)

(1. Har haft oralt och/eller vaginalt samlag med målsägaren som vid gärningen var 13 år. Det skedde den 1 juni 2020. Beträffande det orala samlaget görs gällande att han penetrerat målsäganden oralt med sitt kön.

2. Har låtit målsägaren, som vid gärningen var 13 år, greppa hans penis. Det skedde den 1 juni 2020. Han begick gärningen med uppsåt. Brottet ska bedömas som grovt med hänsyn till att han utnyttjat sin ställning som vuxen lärare i förhållande till målsägaren som vid gärningen var en ung elev på den skola där han arbetade.)

(Södertörns Tr. B 8749–20 frikände.)

 

B 10372-23 1. Barnpornografibrott. 2. Sexuellt ofredande mot barn. 3. Våldtäkt mot barn. 4. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 45 år) (Forts från v 37)

(1. Har innehaft och/eller betraktat 22 barnpornografiska bilder som han berett sig tillgång till på sin mobiltelefon. Av dessa bilder är 15 att betrakta som övergreppsmaterial och 7 att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 28 juni 2022 och den 20 september 2022.

2. Har ofredat NN 3, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att vidröra på eller nära målsägandens underliv, utanpå kläderna. Det hände någon gång mellan den 17 mars 2023 och den 18 mars 2023.

3. Har genomfört en sexuell handling med NN 3 som var 13 år, genom att föra in sitt finger i NN 3:s anus. Det hände någon gång mellan den 17 mars 2023 och den 18 mars 2023.

4. Har genomfört en sexuell handling med NN 3 som var 13 år, genom att smeka NN 3:s snippa/underliv, innanför kläderna. Det hände någon gång mellan den 17 mars 2023 och den 18 mars 2023.)

(Västmanlands Tr. B 1690–23 dömde till fängelse 3 år 2 månader.)

 

Hovrätten i Väst

Vecka 37

B 5181-23 1.Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2.Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3.Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 4.Barnpornografibrott x3. 5. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 22 år)

(1. Har genom att via Snapchat och Tik tok förmå målsäganden att skicka bild och film på sin nakna kropp och på intima kroppsdelar utnyttjat att målsäganden, som var 10 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Har vid kontakterna med målsäganden föreställt sig att vara jämnårig och har även skickat sexuella filmer på en ung person till målsäganden. Har hotat målsäganden för att förmå målsäganden att skicka fler bilder/ filmer genom att efter att målsäganden skickat första bilden, hota med att sprida denna. Det hände någon gång mellan den 30 december 2022 och den 31 december 2022.

2. Har genom att via appen Telegram förmå målsäganden, som var under 15 år, att skicka filmer där målsäganden onanerar utnyttjat att målsäganden utfört eller medverkat i sexuell posering. Brottet är att bedöma som grovt eftersom det skett systematiskt och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden, eftersom poseringen skett mot ersättning och eftersom poseringen bestått av sexuell handling med detaljerad skildring av könsorganet.Det hände mellan den 25 december 2022 och den 31 december 2022.

3.1 Har via Internet förmått målsäganden, som då var tolv år gammal, att skicka flera bilder på sitt könsorgan och flera filmer på när målsäganden onanerar. Han har också till målsäganden skickat bilder på sitt könsorgan och filmer där han onanerar. Han har vidare, när målsäganden inte gjorde som han ville, skrivit hotfulla meddelanden till målsäganden. 

Brottet är grovt då det har skett systematiskt och har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden. Det hände mellan den 1 december 2018 och den 29 december 2018.

3.2 Har förmått målsäganden NN 1, då tio år gammal, att onanera framför honom.

Brottet är grovt då det skett systematiskt och då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden som befann sig i en utsatt social situation. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2018 och den 9 april 2019.

3.3 Har via Internet förmått målsäganden, då tolv år gammal, att skicka bilder på målsägandens könsorgan och en film där målsäganden onanerar. Han har vid kontakten med målsäganden föreställt sig att vara en ung flicka i målsägandens ålder och har även skickat sexuella bilder på en ung flicka till målsäganden. Han har också hotat målsäganden för att förmå honom att skicka bilderna/filmerna genom att skriva att han skulle komma hem till målsäganden, att han visste var målsäganden bodde och att han skulle slå målsäganden eller liknande uttryck. Brottet är grovt då det skett systematiskt och då det har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägandenDet hände mellan den 15 november 2019 och den 15 december 2019.

3.4 Har via Internet förmått målsäganden, som då var elva år gammal, att skicka flera bilder på målsägandens könsorgan och flera filmer där målsäganden onanerar. För att förmå målsäganden att skicka bilderna och filmerna har Han framställt sig själv som varandes en flicka i målsägandens ålder. Han har därvid skapat ett fejkkonto på Instagram samt skickat sexuella bilder och filmer till målsäganden på en ung flicka. Brottet är grovt då det skett systematiskt och då gärningen har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden. Det hände mellan den 1 december 2019 och den 31 januari 2020.

3.5 Har via Internet förmått målsäganden NN18, då 13 år gammal, att skicka flera bilder och filmer på målsäganden naken. Han har vid kontakterna med målsäganden föreställt sig att vara en ung flicka och har även skickat sexuella bilder på en ung flicka till målsäganden. Han har också hotat målsäganden för att förmå honom att skicka bilderna och filmerna genom att uttrycka att han ska söka upp målsäganden och, efter att målsäganden skickat första bilden, hota med att sprida denna. När målsäganden försökte ignorera han har denne vidare hotat med att om målsäganden inte skickar fler bilder kommer han att sprida tidigare skickade bilder till alla i målsägandens fotbollslag samt till målsägandens vänner på Instagram.

Brottet är grovt då det skett systematiskt och har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden. Det hände mellan den 1 december 2019 och den 26 januari 2020.

4.1 Har skildrat målsäganden NN1 i två barnpornografiska filmer. Det hände mellan den 1 juli 2018 och den 9 april 2019.

4.2 Har innehaft tre barnpornografiska filmer varav en film utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Två av filmerna är övergreppsmaterial på målsäganden NN1. Det hände den 9 april 2019.

4.3 Har innehaft 991 barnpornografiska bilder och 73 barnpornografiska filmer varav fyra bilder och nio filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 25 mars 2020. Av det barnpornografiska materialet var 181 bilder och sex filmer övergreppsmaterial på målsäganden NN19 och tre bilder och en film övergreppsmaterial på målsäganden NN23. Det hände den 25 mars 2020.

5. Har försökt förmå målsäganden, då tolv år gammal, att skicka bilder på sitt könsorgan och erbjudit målsäganden betalning för det. I samband med övertalningsförsöket visade han målsäganden filmer från sin dator på en pojke i samma ålder som målsäganden som onanerade. När målsäganden sagt nej till att skicka bilder har han uttryckt att de nu är emot varandra och liknande vilket målsäganden upplevde som obehagligt. 

Det fanns en fara för brottets fullbordan eller så var sådan fara utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Brottet är grovt då det skett systematiskt och om det hade fullbordats hade inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden. Det hände mellan den 1 december 2021 och den 11 februari 2022.)

(Halmstad Tr. B 372–23 dömde till fängelse 3 år 6 månader.)

 

B 7250–22 Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 57 år)

(Har vid flera tillfällen utanpå kläderna tagit på NN 5:s underliv och smiskat hennes på rumpan, senast när NN 5 var 7 år. Det hände flera gånger mellan den 1 januari 2018 och den 17 maj 2021.)

(Göteborgs Tr. B 16559–21 dömde till villkorlig dom 80 dagsböter om 400 kr)

Vecka 38

B 4841–23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 2 som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 10 februari 2023 och den 18 februari 2023.)

(Vänersborgs Tr. B 1663–23 frikände. Dock dömdes han till Fängelse 2 år 2 månader för Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, grovt brott, grov stöld x2, ringa narkotikabrott x2, olaga hot, rån, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd.)

 

B 2641–23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 53 år)

(Innehaft barnpornografiskt material i form av i vart fall 4003 bilder, varav 881 att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 117 filmer med en total speltid om cirka 6 timmar, varav 103 med en sammanlagd speltid om cirka fyra timmar är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

(Göteborgs Tr. B 20168–21 dömde till 1 år 6 månader.)

 

B 1362–23 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 38 år)
(1.1 Innehaft och spridit 3 barnpornografiska filmer på Messenger.
1.2 Innehaft 4 bilder och 8 barn pornografiska filmer.)

(Göteborgs Tr. B 2771–21 dömde till villkorlig dom och 90 dagsböter om 50 kronor.)

 

B 6165–22 Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 47 år)

(Har blottat sitt kön för NN 5 samt onanerat inför henne. Agerandet var ägnat att väcka obehag hos NN 5 samt ägnat att kränka NN5:s sexuella integritet. Det hände den 12 april 2022.)

(Halmstads Tr. B 1070–22 dömde till: Villkorlig dom och dagsböter 40 om 225 kr)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 37

B 3023–23 1. Försök till våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. 3. Medhjälp till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 54 år)

(1. Har försökt att genomföra en sexuell handling med NN 3, som vid tillfället var 14 år, genom att på ett otillbörligt sätt försöka förmå henne att penetrera sig själv vaginalt med en dildo när han var fysiskt närvarande. Han har därvid försett NN 3 med en dildo och uppmanat henne att använda den på sig själv. Det hände den 18 oktober 2022. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats skulle den sexuella handlingen ha varit jämförlig med samlag.

2. Har genomfört en sexuell handling med NN 3, som vid tillfället var 14 år, genom att på ett otillbörligt sätt förmå henne att ta på sig ett par trosor försedda med en fjärrstyrd vibrator. Han har därefter aktiverat och styrt vibratorn med hjälp av en fjärrkontroll. Det hände den 18 oktober 2022.

3. Har främjat **** gärning genom att försätta NN 3 i en situation där hennes rörelsefrihet var begränsad. Han har därvid anbringat textilremsor eller andra liknande föremål i en sänggavel och därefter bundit fast NN 3:s händer och/eller armar i textilremsorna, så att NN 3 inte kunde komma loss. Han har även uppmanat **** och NN 3 att ha samlag med varandra. Det hände den 19 oktober 2022.

Samt åtalad för olaga tvång på målsägande: har med våld hållit fast NN 3 när hon låg ner och samtidigt tatuerat henne på skuldran, trots att NN 3 uttryckte att hon ville att han skulle sluta. Det hände den 18 oktober 2022.)

(Helsingborgs Tr. B 1408–23 dömde till fängelse 4 år.)

Vecka 38

B 3023–23 1. Försök till våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. 3. Medhjälp till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 54 år) (Forts från vecka 37)

(1. Har försökt att genomföra en sexuell handling med NN 3, som vid tillfället var 14 år, genom att på ett otillbörligt sätt försöka förmå henne att penetrera sig själv vaginalt med en dildo när han var fysiskt närvarande. Han har därvid försett NN 3 med en dildo och uppmanat henne att använda den på sig själv. Det hände den 18 oktober 2022. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats skulle den sexuella handlingen ha varit jämförlig med samlag.

2. Har genomfört en sexuell handling med NN 3, som vid tillfället var 14 år, genom att på ett otillbörligt sätt förmå henne att ta på sig ett par trosor försedda med en fjärrstyrd vibrator. Han har därefter aktiverat och styrt vibratorn med hjälp av en fjärrkontroll. Det hände den 18 oktober 2022.

3. Har främjat **** gärning genom att försätta NN 3 i en situation där hennes rörelsefrihet var begränsad. Han har därvid anbringat textilremsor eller andra liknande föremål i en sänggavel och därefter bundit fast NN 3:s händer och/eller armar i textilremsorna, så att NN 3 inte kunde komma loss. Han har även uppmanat **** och NN 3 att ha samlag med varandra. Det hände den 19 oktober 2022.

Samt åtalad för olaga tvång på målsägande: har med våld hållit fast NN 3 när hon låg ner och samtidigt tatuerat henne på skuldran, trots att NN 3 uttryckte att hon ville att han skulle sluta. Det hände den 18 oktober 2022.)

(Helsingborgs Tr. B 1408–23 dömde till fängelse 4 år.)

 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 37

Ingenting att rapportera

Vecka 38

B 1923–22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 39 år)

(Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände den 27 november 2021. Den sexuella handlingen bestod av att NN 1 sög på hans penis.)
(Gävle Tr. B 3897–21 dömde till fängelse 2 år.)

 

B 1667-22 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt övergrepp. (Åtalad: Man 70 år) 

(1. Har genomfört en sexuell handling med NN 1, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har onanerat åt NN 1. Det hände vid flera tillfällen mellan den 22 oktober 2017 och den 21 oktober 2020.

2. Har genomfört en sexuell handling med NN 1, som inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen har bestått i att han har slickat på NN 1:s penis. Det hände vid flera tillfällen mellan den 22 oktober 2020 och den 24 november 2021.)

3. (Hudiksvalls (numera Hälsingland) Tr. B 2994–21 dömde till fängelse 2 år.)

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 37

B 850–23 Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har genomfört olika sexuella handlingar med NN 3 som var 13 år. Han har sedan han bjudit på alkohol hållit om bakifrån, pussat henne på halsen och berättat att han tänkt på hennes bröst och därefter tagit henne på rumpan och på brösten under hennes tröja och bh. Han har vid något tillfälle tagit fram sin penis och bett henne titta på den. Han har sedan, när han gått bakom henne i en trappa tagit henne på rumpan. Efter att han och målsäganden lagt sig i hennes säng och målsäganden låtsats sova har han dragit ner hennes linne och tagit på hennes bröst, midja, rumpa och lår samt dragit handen mellan hennes lår och över hennes blygdben. Vid något tillfälle har målsäganden försökt värja sig genom att hålla sin hand mellan sina lår. Det hela avslutades när målsäganden gjorde ett ljud och vände sig så att hon låg på mage. Under tiden han vidrört henne har han uttryckt att hon inte behöver vara rädd, att han är hennes bästa vän och att han älskar henne och liknande. Han har också vid ett tillfälle sagt ”jag kommer”. Det hände någon gång mellan den 28 mars 2023 och den 29 mars 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom den tilltalade är närstående till målsäganden och har missbrukat ett särskilt förtroende då han är till målsäganden och det har skett i målsägandens hem där hon ska känna en trygghet i att vara fredad från brott.)

(Lycksele Tr. B 186–23 Fängelse 2 år. Döms även för Grovt rattfylleri, olovlig körning (grovt brott), penningtvättbrott.)

 

Vecka 38

Ingenting att rapportera

********************** 

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Swish

 

 

 

                                        

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *