Bild som illustrerar domar

Domar Maj 2023

 

Tingsrätter:

 

Alingsås

2023-05-30

B 2314-22

Domslut: Tingsrätten ändrar rubriceringen från våldtäkt mot barn x2 till sexuellt utnyttjande av barn x2.

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 55 timmar.

 

Alingsås

2023-05-30

B 2222-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 714 barnpornografiska bilder varav 98 är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn särskild behandlingsplan: ska genomgå behandling enligt den bifogade planen. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

 

Alingsås

2023-05-31

B 133-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Attunda

2023-05-12

B 2724–21

Domslut: Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x 9, Förberedelse till våldtäkt mot barn.  

Påföljd: Rättspsykiatrisk vård.

 

Attunda

2023-05-19

B 5743–22

Domslut: Sexuellt ofredande.

(Har tagit och smekt Sekretess AA som var 11 år gammal på låret samt frågat henne om hon ville följa med hem till honom. Det hände den 17 maj 2022.)

Påföljd: 80 dagsböter om 170 kr.

 

Attunda

2023-05-19

B 11474–22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. 

(Har haft vaginalt samlag med NN 4 som var under 15 år och inte deltog frivilligt. Det hände den 27 juni 2022. Han har också otillbörligt utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskild utsatt situation med hänsyn till hennes personliga omständigheter i form av dåligt mående och självskadebeteende, samt med hänsyn till att gärningen begåtts utomhus i ett skogsområde och att målsäganden aldrig träffat honom tidigare.)

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 100 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

 

Attunda

2023-05-22

B 9039–22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn.

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 100 kr.

 

Blekinge

2023-05-03

B 219–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft och/eller betraktat och berett sig tillgång till barnpornografiska bilder. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rör sig om en stor mängd bilder och filmer som klassats som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Blekinge

2023-05-05

B 3283–22

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(1.Innehaft, spridit eller betraktat fyra barnpornografiska filmer, vilka är att anse som särskilt hänsynslösa. Filmernas totala speltid är 2 min och 29 sek.

2.Innehaft totalt 50 barnpornografiska filer varav 

– 21 bilder är att betrakta som barnpornografi. 

– 25 bilder är att betrakta som barnpornografi, särskilt hänsynslöst

– 3 filmer, med en total speltid om 48 sekunder, är att betrakta som barnpornografi.

– 1 film, med en total speltid om 1 min och 38 sek, är att betrakta som barnpornografi, särskilt hänsynslös.)

Påföljd: Ungdomstjänst 35 timmar.

 

Blekinge

2023-05-30

B 571–21

Domslut:  Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 538 barnpornografiska bilder och 3 barnpornografiska filmer (speltid 5 minuter och 54 sekunder) samt gjort sådana bilder och filmer tillgängliga för annan genom att skicka dem via chattmeddelande på Kik. Brottet bör bedömas som grovt då det av ovan angivna antalet filer så avser 240 bilder och 3 filmer filer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå frivårdens program SEIF.

 

Borås

2023-05-09

B 660-23

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(Har genom att spara ned 15 bilder från den sexuella poseringen han förmått målsäganden NN2 utföra i enlighet med åtalspunkten 1 skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft bilderna i sin mobiltelefon.)

Påföljd: Villkorlig dom, 30 dagsböter om 50 kr.

 

Borås 

2023-05-22

B 3307-22 

Domslut: Sexuellt ofredande.

Påföljd: Frikänns. 

 

Falun

2023-05-04

B 111-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 1 113 barnpornografiska bilder och 37 barnpornografiska filmer. Brottet bör sammantaget bedömas som grovt då 266 bilder och 25 filmer avser särskilt unga barn som utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Detta då det förekommer bilder och filmer där unga barn penetreras vaginalt, oralt och analt samt då vissa bilder visar barn som avbildas med sperma på kroppen eller ansikte och ett antal bilder visar barn som har berövats sin rörelsefrihet.)

Påföljd: Fängelse 6 månader.

 

Falun

2023-05-15

B 4077-21

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 35 timmar.

 

Göteborg

2023-05-09

B 5323-22

Domslut: Sexuellt ofredande.

(Skickat bilder och film på sitt könsorgan till NN 2 (9 år) och till NN 6 (10 år) samt skickat bilder på sitt könsorgan till NN 8 (9 år).

Påföljd: 140 dagsböter om 230 kr.

 

Göteborg 

2023-05-11

B 4884-22

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande. 

(1.Har försökt förmå målsäganden (10 år), att utföra eller medverka i sexuell posering. 

2.Har skickat bilder av sitt kön samt film där han onanerar till målsäganden (10år).

Påföljd: Villkorlig dom.

 

Göteborg

2023-05-15

B 16928-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x2.

(1.Har ofredat NN 7 (13 år), på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 7:s sexuella integritet, genom att skicka en bild på sitt nakna könsorgan via Snapchat till henne.

2.Har ofredat NN 2 (14 år), på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 2:s sexuella integritet, genom att skicka en bild på sitt nakna könsorgan via Snapchat till henne.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr (Frias från ett fall av sexuellt ofredande mot barn.)

 

Göteborg

2023-05-17

B 2429-23

Domslut: 1.Barnpornografibrott. 2.Ofredande. 3.Kränkande fotografering 4. Synnerligen grov misshandel.

(1.Har skildrat NN5 som vid tillfället var mellan 1-3 år, i pornografisk bild.

  1. Har tryckt in avföring i munnen på NN5 som var mellan 1-3 år samt kallat honom grisunge och äckelfan, samt filmat honom i en mycket utsatt situation.

3.Har utnyttjat att NN 5 som var mellan 1-3 år har utfört eller medverkat i en sexuell posering eller så har GM utnyttjat att han försatt NN5 i en situation som innebär sexuell posering.

4.Har vridit om en ponchohandduk runt NN 5:s hals och lyft upp honom i handduken så att han hängde i luften och blev strypt och förlorade medvetandet. NN5 var vid tillfället mellan 1-3 år. Brottet bör bedömas som synnerligen grovt på grund av att våldet varit livshotande och inneburit en stor psykisk påfrestning (dödsångest) samt då GM visat synnerlig hänsynslöshet genom att använda mycket grovt våld mot ett litet barn som han var närstående till.)

Påföljd: Fängelse 6 år.

 

Göteborg

2023-05-26

B 1156-23

Obs! 2 Åtalade. (Kvinna 34 år och man 50 år)

Kvinnan: Stämpling till grov våldtäkt mot barn barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt övergrepp mot barn, brott mot djurskyddslagen.

(Har innehaft 94 barnpornografiska bilder varav 10 av bilderna är barnpornografiska bilder som kvinnan skildrat och 6 är stillbilder från barnpornografiska filmsekvenser som kvinnan skildrat. Barnen i det skildrade materialet är målsägande 1 som vid tidpunkten var 8 år gammal och målsägande 2 som vid tidpunkten var 11 år gammal. Båda målsägandena har en nära relation till kvinnan)

Mannen: Stämpling till grov våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd planerat och beslutat att genomföra en grov våldtäkt mot barn bestående av vaginalt och oralt samlag på/med barnet som vid tiden för brottet var 8 år gammal.)

Påföljd: Kvinnan: Fängelse 1 år, 6 månader. Mannen: Fängelse 1 år, 2 månader.

 

Göteborg 

2023-05-29

B 1876-22

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(1.Har genom Instagram delat fyra barnpornografiska bilder och två filmer med speltid om 35 sek och 30 sekunder, varav 3 bilder och en film utgör material av särskilt hänsynslös art. 

2.Innehaft 28 barnpornografiska bilder varav 8 utgör särskilt hänsynslös art.)

Påföljd: Ungdomsvård.

 

Göteborg

2023-05-30

B 19943-21

Domslut: Barnpornografibrott x3, grovt barnpornografibrott.

(1.Har spridit eller på annat sätt tillgängliggjort barnpornografiskt material. Detta genom att via sitt Yahoo-konto dela barnpornografiska bilder.

2.Har spridit eller på annat sätt tillgängliggjort barnpornografiskt material. Detta genom att via sitt Facebook-konto dela barnpornografiska bilder.

3.Har spridit eller på annat sätt tillgängliggjort barnpornografiskt material. Detta genom att via sitt Google-konto dela barnpornografiska bilder.

4.Har innehaft 3 953 barnpornografiska bilder och filmer. Bilderna och filmerna har varit lagrade på datorer, pekdatorer och USB:n. 686 av bilderna och 4 av filmerna är att betrakta som särskilt grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn särskild behandlingsplan: ska genomgå behandling enligt den bifogade planen. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 8 månader ha dömts ut.

 

Halmstad

2023-05-23

B 2491-22

Domslut: Våldtäkt mot barn, ofredande, våldsamt motstånd.

Påföljd: Sluten ungdomsvård 9 månader.

 

Helsingborg

2023-05-08

B 1843-23

Domslut: Barnpornografibrott.

Påföljd: Ungdomstjänst 30 timmar.

 

Helsingborg

2023-05-10

B 6011-22

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(1.Har innehaft och gjort en barnpornografisk film, med en speltid om 48 sekunder och som utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, tillgänglig för annan.

2.Har innehaft och gjort en barnpornografisk film, med en speltid om 27 sekunder och som utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, tillgänglig för annan.)

Påföljd: villkorlig dom, 50 dagsböter om 90kr.

 

Jönköping

2023-05-05

B 82-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x2.

Påföljd: Ungdomstjänst 45 timmar.

 

Jönköping

2023-05-25

B 5219–21

Domslut:  Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till i vart fall 1726 filer med barnpornografiskt innehåll. Filerna består av 1650 bilder och 76 filmer med en sammanlagd speltid om 1 timme och 29 minuter som är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). Av dessa är 704 bilder och 58 filmer, med en total speltid på 1 timme och 18 minuter, att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

 

Kalmar

2023-05-09

B 3891-22

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn.

Påföljd: Ungdomstjänst 80 timmar.

 

Kristianstad

2023-05-30

B 97–23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har innehaft en barnpornografisk film med en speltid på 21 sekunder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmateria)

Påföljd: Skyddstillsyn Övervakare utses av frivården.

 

Lund

2023-05-03

B 1196–23

Domslut: Våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader.

 

Lund

2023-05-10

B 5853–21

Domslut: 1. Barnpornografibrott x4. 2. Grovt barnpornografibrott.

(1.1 Har skildrat NN 8 i 145 barnpornografiska bilder och 19 barnpornografiska filmer med en total speltid om 3 min och 17 s genom att fotografera/filma NN 8.

1.2 Via internet spridit eller på annat sätt gjort tillgängligt för annan, i vart fall 30 barnpornografiska bilder och en film på NN 8.

1.3 Har skildrat NN 4 i 514 barnpornografiska bilder och 26 barnpornografiska filmer med en total speltid om 4 min och 54 s genom att fotografer/filma NN 4.

1.4 Har via internet spridit eller på annat sätt gjort tillgängligt för annan, i vart fall 47 barnpornografiska bilder och en film på NN 4.

  1. Innehaft 1 876 bilder och 451 filmer med en total speltid om 35 h 49 min och 52 s. Av materialet har 270 bilder och 371 filmer med en total speltid om 30 h 45 min och 20 s bedömts som grovt barnpornografiskt material.)

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

Lund 

2023-05-11

B 1106–23

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(1.Har via internet spridit eller på annat sätt gjort tillgängligt för annan en barnpornografisk bild. 

2.Har innehaft fem barnpornografiska bilder. Fyra av bilderna har bedömts som grovt barnpornografiskt material.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 50 kr.

 

Lund

2023-05-11

B 7021–21

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 85 timmar.

 

Lund

2023-05-11

B 1232–23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har innehaft och spridit en barnpornografisk bild (film).

Påföljd: Frikänns.

 

Lund

2023-05-16

B 6701–22

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(1.Har innehaft och delat 1 barnpornografisk film som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2.Har innehaft 130 barnpornografiska bilder och 10 barnpornografiska filmer varav 35 bilder och 3 filmer bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå programmet SEIF.

 

Malmö

2023-05-08

B 9456-22

Domslut:  Barnpornografibrott.

(Har innehaft fem barnpornografiska filmer, varav fyra är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Frikänns. 

 

Malmö

2023-05-23

B 9969-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott x3.

(1.Spridit, eller på annat sätt gjort tillgängliga för andra, bilder och filmer som utgör övergreppsmaterial/barnpornografi och särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi via internet med hjälp av ett fildelningsprogram. Av filmerna bedöms 9 filmer med en totala speltid om cirka 1 timme 8 minuter och 28 sekunder vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 35 filmer med en total speltid om cirka 6 timmar 30 minuter och 26 sekunder vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer, att dessa spridits till annan samt att en stor del av materialet visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

2.Spridit, eller på annat sätt gjort tillgängliga för andra, bilder och filmer som utgör övergreppsmaterial/barnpornografi och särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi via internet med hjälp av ett fildelningsprogram. Av bilderna bedöms 246 vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 3 vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Av filmerna bedöms 10 filmer med en total speltid om ca 22 minuter och 15 sekunder vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 5 filmer med en total speltid om cirka 43 minuter och 31 sekunder vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer, att dessa spridits till annan samt att en stor del av materialet visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

3.-Innehaft barnpornografiska bilder och filmer. Av bilderna bedöms 26 153 vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 754 bilder vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Av filmerna bedöms 89 filmer med en total speltid om 9 timmar 27 minuter och 5 sekunder vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 40 filmer med en total speltid om cirka 2 timmar och 55 minuter vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer samt att en stor del av materialet visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. I ett flertal filmer utsätts barnen för våldtäkter.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 10 månader.

 

Mora

2023-05-09

B 1284-21

Domslut: Sexuellt ofredande x2.

(1.Skickat ovälkomna meddelande, bilder och filmer av sexuell karaktär till NN (13 år)

2.Fällt ovälkomna yttrande om NN:s kropp)

Påföljd: Fängelse 1 månad.

 

Nacka

2023-05-02

B 1742-23

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Ungdomstjänst 40 timmar.

 

Norrköping

2023-05-04

B 3868–21

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering x2, sexuellt ofredande.

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå behandlingsprogrammet SEIF och de övriga insatser mot missbruk och psykisk ohälsa som Frivården finner lämpliga samt på anmodan av Frivården lämna urinprov för att påvisa drogfrihet. Övervakare utses av frivården.

 

Norrköping

2023-05-17

B 4168-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x4, utnyttjande av barn för sexuell posering x3, grovt sexuellt övergrepp mot barn x4, barnpornografibrott x2, kränkande fotografering, grovt barnpornografibrott. (Målsägande 3 barn i åldern 7,9 och 9 år)

(1.Skildrat Sekretess B (7 år), i en barnpornografisk bild.

2.Skildrat Sekretess A (9 år), på två barnpornografiska bilder.

Skildrat, innehaft och betraktat barnpornografiska bilder och filmer samt spridit eller på något annat sätt gjort bilder/filmer tillgängliga för annan. Har således innehaft 1 260 filer (bilder och filmer) varav 489 bilder och 106 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas totala speltid uppgår till ca 7 timmar varav 5 timmar och 8 minuter innehåller särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Har vidare via internet spridit eller på annat sätt gjort omkring 800 filer innehållande övergreppsmaterial tillgängliga för annan. Brottet är grovt bl a då övergreppsmaterialet avsett en stor mängd särskilt hänsynslöst material, bestått av filmer med över 5 timmars speltid innehållande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt då fildelning skett i stor omfattning)

Påföljd: Fängelse 3 år. (Frias från 3 fall av sexuellt ofredande mot barn)

 

Norrköping

2023-05-22

B 3791-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat barnpornografiska bilder och filmer som han berett sig tillgång till. Materialet består av 662 barnpornografiska bilder och 73 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 2 timmar 28 minuter, varav 321 bilder och 58 filmer med en sammanlagd speltid om 1 timme 54 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 9 månader.

 

Norrköping

2023-05-30

B 2351-22

Domslut: Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3, barnpornografibrott.

(Har innehaft och betraktat 24 filer (bilder och filmer) som är bedömda som barnpornografi)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: ska underkasta sig den vård och behandling som frivården finner lämplig.

 

Nyköping

2023-05-15

B 1162-23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har gjort en film med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (en barnpornografisk film) tillgänglig för annan eller i vart fall innehaft nämnda film. Filmen har en speltid om 31 sekunder och är att bedöma som särskilt hänsynslöst material.)

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar.

 

Nyköping

2023-05-24

B 3749-22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd: Frikänns från sexuellt övergrepp men döms för vapenbrott till villkorlig dom. Samhällstjänst 100 timmar.

 

Nyköping

2023-05-30

B 2827-22

Domslut: Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x2.

Påföljd: Föreskrift: ska genomgå den programverksamhet som Frivården finner lämplig.

 

Skaraborg

2023-05-11

B 5078–22

Domslut: Barnpornografibrott x2, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till våldtäkt mot barn x4, utnyttjande av barn för sexuell posering x2, sexuellt ofredande mot barn x5, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. (Rör sig om 5 barn i ålder 12-14 år.)

(1.Har innehaft och skildrat barn i pornografisk bild och film. Innehavet har bestått av 83 bilder och 2 filmer. Skildringen har bestått av att han har skildrat barn i 11 pornografiska bilder och 2 pornografiska filmer då han förmått NN 9 och NN 6 att posera och skicka bilder och filmer till honom som han sedan har sparat.

Har innehaft och skildrat barn i pornografisk bild och film. Innehavet har bestått av 12 bilder. Skildringen har bestått av att han har skildrat barn i 2 bilder då han förmått NN 6 att posera och skicka dessa bilder till honom som han sedan sparat.)

Påföljd: Fängelse 4 år.

 

Skellefteå 

2023-05-12

B 1119-22

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn.

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

Skellefteå

2023-05-30

B 117-23

Domslut: Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(1.Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 12 år.

2.Har – genom att filma NN1 som var 12 år när han haft samlag med henne – främjat att målsägande medverkat i sexuell posering.

3.Har skildrat barn i barnpornografiska bilder/filmer genom att filma samlag med NN1 som var 12 år vid händelsen)

Påföljd: Fängelse 2 år, 3 månader.

 

Solna

2023-05-03

B 2007–23

Domslut: Våldtäkt mot barn x3, barnpornografibrott, kränkande fotografering.

(Har filmat NN 5 (14 år) under delar av händelseförloppet och har därmed skildrat NN5 i en i barnpornografisk film)

Påföljd: Sluten ungdomsvård 1 år. (Friades från 1 fall av våldtäkt mot barn.)

 

Solna

2023-05-09

B 8205–22

Domslut: Våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2, grovt barnpornografibrott x2, våldtäkt mot barn.

(1.Har genom att spara ned det han förmått Sekretess A (14år) att göra enligt åtalspunkt 1.1 och 1.2 skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon. Innehaft sammanlagt 111 bilder och 5 filmer varav 23 bilder och 4 filmer, med en sammanlagd speltid om ca 2 minuter och 45 sekunder, bedömts som särskilt hänsynslösa.

  1. Har genom att spara ned det han förmått Sekretess B (14 år) att göra enligt åtalspunkt 2.1 och 2.2 skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon. Har innehaft sammanlagt 482 bilder och 14 filmer varav 99 bilder och 13 filmer (med en sammanlagd speltid om ca 8 minuter och 50 sekunder) bedömts som särskilt hänsynslösa.)

Påföljd: Fängelse 4 år 6 månader.

 

Solna

2023-05-22

B 8537–21

Domslut: Grovt barnpornografibrott, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Har innehaft sammanlagt 110 filmer med barnpornografiskt innehåll med en sammanlagd speltid om 19 timmar 1 minut och 44 sekunder varav 55 filmer med en sammanlagd speltid om 7 timmar 13 minuter samt 2 sekunder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det material som utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial består av bland filmer med övergrepp mot särskilt unga barn, att barn utsätts för sexuella handlingar tillsammans med djur, att barn berövas sin rörelsefrihet genom att de är bundna på olika sätt samt att det finns material där barn avbildas med kroppsvätska i ansiktet eller på kroppen.)

Påföljd: Villkorlig dom. Frikänns dock från grovt barnpornografibrott.

 

Solna

2023-05-26

B 5188–22

Domslut: Våldtäkt mot barn. Rubriceringen ändras till ”Sexuellt utnyttjande av barn”

Påföljd: Ungdomstjänst 60 timmar.

 

Sundsvall

2023-05-19

B 487-20

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft 2328 barnpornografiska skildringar varav 1336 bilder är av normalgraden, 941 bilder är grova, 2 filmer är av normalgraden (speltid 10 minuter, 56 sekunder) och 49 filmer är grova (speltid 2 tim, 43 min och 34 sekunder. Brottet bör bedömas som grovt mot bakgrund av antalet bilder och filmer och att det innefattar skildringar där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 4 månader.

Tillägg: Avtjänar för närvarande ett fängelsestraff på 1 år för grovt barnpornografibrott, sexuellt ofredande mot barn (2 brott) samt sexuellt ofredande. Brotten har skett mellan den 15 september 2022 och den 20 november 2022. Verkställigheten påbörjades den 11 januari 2023. Han ska nu dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering 2016, sexuellt ofredande 2016 samt grovt barnpornografibrott den 25 februari 2020. Vid straffmätningen har tingsrätten att ta hänsyn dels till att de nu aktuella brotten är nyupptäckta i förhållande till de brott han dömdes för i januari 2023, dels att de nu aktuella brotten ligger 7 resp. 3 år tillbaka i tiden. Tingsrätten har med beaktande av 34 kap. BrB valt att döma särskilt för de nu aktuella brotten och menar att med hänsyn till den långa tidsutdräkten sedan brotten begicks och åtal väcktes ska påföljden bestämmas till fängelse i 4 månader.

 

Stockholm

2023-05-10

B 9761-22

Domslut: Kontakt för att träffa ett med barn i sexuellt syfte x3, utnyttjande av barn för sexuell posering x3, sexuellt ofredande x5, barnpornografibrott. OBS! 13 målsägande

Påföljd: Fängelse 7 år och 6 månader.

Tillägg: Förekommer sedan tidigare under två avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes av hovrätten för Västra Sverige den 24 februari 2016 till fängelse i tre år och sex månader för våldtäkt mot barn vid tre tillfällen. Prövotiden gick ut den 11 maj 2019. Han har även dömts av Stockholms tingsrätt den 12 februari 2020 till böter för sexuellt ofredande

 

Södertörn

2023-05-10

B 18644-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn.

Påföljd:  Ungdomsvård.

 

Södertörn

2023-05-11

B 14255-22

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn.

Påföljd:  Ungdomstjänst 70 timmar.

 

Södertörn

2023-05-11

B 10671-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft, betraktat och spridit 73 filer som bedöms vara dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Av dessa 73 filer bedöms 59 bilder och 2 filmer vara särskilt hänsynslöst material/grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskild behandlingsplan. Ska genomgå behandling enligt den bifogade planen. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år ha dömts ut.

 

Södertörn

2023-05-12

B 896-22

Domslut: Våldtäkt mot barn, utpressning, försök till utpressning.

Påföljd: Ungdomsvård. 

 

Södertörn

2023-05-12

10861–22

Domslut: Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, barnpornografibrott.

(Har framställt 2 barnpornografiska filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial, genom att filma Sekretess 1 (12 år) som han visste var under 18 år.)

Påföljd: Fängelse 3 år 8 månader.

 

Södertörn

2023-05-23

B 13404-21

Domslut: Barnpornografibrott, ringa brott.

(Har innehaft fyra barnpornografiska bilder.)

Påföljd: Frikänns.

 

Södertörn

2023-05-24

B 14496-22

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(1.Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess A, som var under 15 år, medverkat i eller utfört sexuell posering genom att i meddelande via Snapchat uppmana Sekretess A att skicka bilder på sig själv, med och utan trosor, varpå Sekretess A skickat flera bilder på sin kropp.

2.Har innehaft 26 stycken barnpornografiska bilder och 15 stycken barnpornografiska filmer, varav nio stycken bilder och sju stycken filmer har bedömts som grovt övergreppsmaterial. Har därutöver spridit tre stycken barnpornografiska bilder och 2 stycken barnpornografiska filmer, varav en av filmerna har bedömts som grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

Södertörn

2023-05-29

B 5249-23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har innehaft 3 st barnpornografiska bilder vilka alla är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt berett sig tillgång till, innehaft, betraktat och delat vidare 5 filmer varav 3 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 250 kr.

 

Södertörn

2023-05-30

B 742-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft 53 barnpornografiska bilder och filmer, varav 19 filmer med speltid ca 1 h 50 min varit övergreppsmaterial samt 3 bilder och 19 filmer med speltid ca 1 h 13 min varit att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Villkorlig dom 80 dagsböter om 50 kr.

 

Södertörn

2023-05-31

B 9675-22

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, barnpornografibrott, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte.

(1. Har främjat och utnyttjat målsäganden A, som var 11 år vid tillfället, att medverka i en sexuell posering då målsäganden via Snapchat skickat bilder på sin avklädda kropp till honom.

  1. Har ofredat målsäganden A, som var 11 år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att till målsäganden skriva meddelanden med sexuell innebörd samt skicka bilder/filmer av sexuell karaktär.
  2. Har skildrat målsäganden A, som var 11 år vid tillfället, i barnpornografisk bild genom att få henne att ta och skicka bilder på sig själv som utgör barnpornografi.

4.Har via Snapchat föreslagit/stämt en träff med A som var 11 år vid tillfället i syfte att genomföra samlag eller annan handling som med hänsyn till kränkningens art hade varit att jämställa med samlag.)

Påföljd: Frikänns.

 

Uddevalla

2023-05-23 

B 671–23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har innehaft och spridit en barnpornografisk film som skildrar ett barn som förmås utföra sexuella handlingar på en vuxen kvinna.)

Påföljd: 30 dagsböter om 50 kr.

 

Umeå

2023-05-11

B 1452-22

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott,

(Har skildrat NN 2 (14 år) i barnpornografisk bild och därefter innehaft bilderna)

Påföljd: Villkorlig dom samhällstjänst 40 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut. (Frias från utnyttjande av barn för sexuell posering)

 

Uppsala

2023-05-17

B 244–20

Domslut: Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott.

(1. Via fildelningsnätverk på internet spridit 1 829 filer innehållande barnpornografiskt material till andra okända personer. Det fildelade materialet har bestått av i vart fall 1 112 bildfiler samt en filmfil, med en speltid om 9 minuter, som utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Övergreppsmaterial, samt 682 bildfiler och 34 filmer, med en sammanlagd speltid om 3 timmar och 41 minuter, som utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Har vidare på tre hårddiskar och en CD-skiva, innehaft 2 239 filer innehållande barnpornografiskt material i form av sammanlagt 1 403 bilder och 31 filmer, med en sammanlagd speltid om 47 minuter och 27 sekunder, utgörande övergreppsmaterial, samt 683 bilder och 122 filmer, med en sammanlagd speltid om 9 timmar och 29 minuter, utgörande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet är grovt då materialet har gjort tillgängligt på internet via fildelningsnätverk samt då materialet, såväl avseende spridning som innehav, avsett en stor mängd särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

  1. Harframställt barnpornografi genom att fota/filma sin egen 3–4-åriga dotter när hon var naken med hopsnörda ben.)

Påföljd: Fängelse 1 år 3 månader.

 

Uppsala

2023-05-24

B 2704-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft sammanlagt 44 filer som är att betrakta som barnpornografiska varav 8 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslösa och 20 filmer med en speltid om drygt 2 timmar är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Har vid i vart fall två tillfällen gjort barnpornografisk fil tillgänglig för andra barnpornografiska bilder. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser barnpornografiska filer som föreställer särskilt unga, det avser en särskilt stor mängd och GM har möjliggjort för andra att ta del av delar av materialet.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Samhällstjänst 120 timmar Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 5 månader ha dömts ut.

 

Uppsala

2023-05-26

B 2766-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x4.

Påföljd: Fängelse 3 år och 6 månader.

 

Varberg

2023-05-24

B 2642-22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn (Har stoppat handen innanför trosorna och berört de yttre könsdelarna på NN 3 som var mellan 6 – 7 år.), våldtäkt mot barn, barnpornografibrott ringa brott.

(Har innehaft eller berett sig tillgång till och betraktat fem stycken barnpornografiska bilder.)

Domslut: Fängelse 3 år 6 månader (Frias från barnpornografibrott, ringa brott)

 

Vänersborg

2023-05-12

B 272–23

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Vänersborg

2023-05-29

B 3612–21

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande. 

Påföljd: Villkorlig dom 90 dagsböter om 180 kr.

 

Värmland

2023-05-22

B 276–23

Domslut: Våldtäkt mot barn x3.

Påföljd: Fängelse 4 år 6 månader.

 

Västmanland

2023-05-04

B 3761–22

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande x6. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x11. 4. Försök till våldtäkt mot barn. 5. Grovt barnpornografibrott x7. 6. Våldtäkt mot barn x2. 7. Sexuellt övergrepp mot barn. 8. Försök till grov utnyttjande av barn för sexuell posering x4.

Sammanlagt 15 barn mellan 4 och 14 år som är målsägande

GM är endast 22 År gammal

(1. Har genom hot om våld haft vaginalt samlag med Sekretess A, som var 14 år, och Sekretess B, som var 13 år, samt förmått dem att onanera åt honom vilket är en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har därefter onanerat framför målsägandena och ejakulerat i deras ansikten. Det hände den 14 juli 2022. 

Brotten bör bedömas som grova eftersom han använt hot om brottsliga gärningar i samband med genomförandet, de befann sig på en för målsägandena okänd plats i ett låst rum, målsägandena erbjöds betalning i utbyte mot att de skulle ha sex med honom, han filmade gärningarna och gärningarna var förenade med andra mycket kränkande inslag. Han har därigenom med hänsyn till tillvägagångssättet visat särskild hänsynslöshet.

2.1 Har onanerat framför kameran under ett pågående videosamtal med Sekretess A, som var 14 år, och Sekretess B, som var 13 år. Det hände mellan den 10 juli 2022 och den 11 juli 2022.

2.2 Har förmått Sekretess C som var 12 år att delta i en konversation med sexuell innebörd på Snapchat. Han har i konversationen bland annat skickat pornografiska bilder till målsäganden samt erbjudit målsäganden pengar i utbyte mot sexuella tjänster som målsäganden och en anhörig som var 8 år skulle utföra åt eller med honom. Det hände mellan den 23 maj 2022 och den 25 maj 2022.

2.3 Har förmått Sekretess E, som var 12 år, att delta i konversationer med sexuell innebörd via Snapchat. Det hände vid sju tillfällen under perioden från och med den 5 juli 2021 till och med den 29 juli 2021.

2.4 Har skickat en video till Sekretess F, som var 14 år, när han eller annan man onanerar. Det hände den 14 juni 2022.

2.5 Har onanerat framför kameran under videosamtal med Sekretess H, som var 12 år, och skickat/visat video med barnpornografiskt material. Det hände vid tre tillfällen under perioden från och med den 1 januari 2022 till och med den 21 maj 2022.

2.6 Har förmått Sekretess N som var 13 år att delta i en konversation med sexuellt innehåll. Det hände mellan den 19 juni 2022 och den 13 juli 2022.

3.1 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess A och Sekretess B, som var 14 respektive 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått dem att posera nakna eller delvis avklädda inför honom i ett videosamtal och därefter skicka bilderna/filmerna till honom. Det hände mellan den 10 juli 2022 och den 11 juli 2022.

Brottet är grovt eftersom han systematiskt utnyttjat minderåriga och brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägandena då han erbjöd dem betalning i utbyte mot att de poserade och skickade bilder/filmer till honom.

3.2 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess C, som var 12 år, har utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått henne att skicka bilder på sin helt eller delvis avklädda kropp. Det hände mellan den 23 maj 2022 och den 24 maj 2022.

3.3 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess B, som var 13 år, har utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått henne att ta bild av sig själv när hon poserar naken, eller låtit annan ta en sådan bild, och skicka till honom. Det hände mellan den 23 maj 2022 och den 24 maj 2022.

3.4 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess D, som var 8 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått Sekretess B, som är minderårig och närstående till Sekretess D, att filma/ta bilder av Sekretess D när hon har poserat och visat sin delvis avklädda kropp, samt genom att i samband med detta förmå Sekretess B att skicka filmerna/bilderna till honom. Det hände den 25 maj 2022. 

Gärningen ska bedömas som grov då brottet har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet han har använt sig av en minderårig närstående till Sekretess D för att genomföra gärningen, och som fått betalt för detta, samt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att Alexander Andersson systematiskt har utnyttjat minderåriga.

3.5 Har främjat och utnyttjat att Sekretess E, som var 12 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att han har fotat och filmat målsäganden i samband med gärningarna vid åtalspunkt 4.2. Det hände vid fyra tillfällen mellan den 2 augusti 2021 och den 3 augusti 2021.

3.6 Har främjat och utnyttjat att Sekretess E, som var 12 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att han har förmått målsäganden att skicka bilder och filmer på sin nakna eller delvis avklädda kropp och medan hon har utfört olika sexuella handlingar. Det hände vid sex tillfällen under perioden från och med den 4 juli 2021 till och med den 17 juli 2021.

3.7 Har främjat och utnyttjat att Sekretess F, som var 14 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått målsäganden att skicka bilder på sin nakna eller delvis avklädda kropp till honom. Det hände den 14 juni 2022.

3.8 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess I, som var 8 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått Sekretess H, som var 12 år, att filma Sekretess I när hon har poserat och visat sin delvis avklädda kropp, samt förmå Sekretess H att därefter skicka bilderna och filmerna till honom. Det hände mellan den 15 februari 2022 och den 8 mars 2022.

Brottet är grovt eftersom brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden genom att han har förmått annan minderårig person att filma målsäganden, samt med hänsyn till målsägandens ålder vid gärningen.

3.9 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess J, som var 4 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått Sekretess H att filma Sekretess J när hon har poserat och visat sin delvis avklädda kropp, samt förmå Sekretess H att därefter skicka filmerna till honom. Det hände den 19 mars 2022.

Brottet är grovt eftersom brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden genom att han har förmått annan minderårig person att filma målsäganden, samt med hänsyn till målsägandens ålder vid gärningen.

3.10 Har via Snapchat främjat och utnyttjat Sekretess N, som var 13 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har förmått henne att posera och ta bilder på sin nakna eller delvis avklädda kropp och skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 19 juni 2022 och den 13 juli 2022.

3.11 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess O, som var 12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han har förmått henne att filma när hon visar sin nakna eller delvis avklädda kropp och smeker sitt underliv samt skicka filmerna till honom. Det hände den 29 juni 2022.

  1. Har försökt genomföra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med Sekretess B, som var 13 år, och Sekretess C, som var 12 år. Han har i en pågående konversation via Snapchat försökt förmå dem att var och en eller tillsammans penetrera sig själva vaginalt med ett eller flera fingrar, filma när de utför de sexuella handlingarna och sedan skicka filmen till honom. Det hände den 24 maj 2022.

5.1 Har skildrat Sekretess D (8 år) i barnpornografiska bilder i enlighet med vad som framgår av åtalspunkt 3.1. Han har därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder

5.2 Har skildrat Sekretess E (12 år) i barnpornografiska bilder och filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkterna 4.3 och 4.6. Han har därefter innehaft 50 barnpornografiska bilder, varav 47 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 30 filmer, varav 21 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samtliga bilder och filmer föreställande Sekretess E.

5.3 Har skildrat Sekretess I (8 år) i barnpornografiska filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 7.1. Han har därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder och 15 barnpornografiska filmer som föreställer Sekretess I.

5.4 har skildrat Sekretess J (4 år) i barnpornografiska filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 8.1. Han har därefter innehaft sex barnpornografiska filmer föreställande Sekretess J vilka är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

5.5 Har skildrat Sekretess O (12 år) i barnpornografisk bild i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 13.1. Han har därefter innehaft två barnpornografiska filmer av målsäganden.

5.6 Har innehaft barnpornografiskt material i form av 1 580 bilder och 196 filmer, varav 269 bilder och 150 filmer med en total speltid om ca 11 timmar och 18 minuter är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

5.7 Har innehaft på olika datamedia innehaft 8 872 filer som är att betrakta som barnpornografiska varav 450 bilder är att anse som övergreppsmaterial, 231 bilder är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 54 filmer är att anse som övergreppsmaterial och 137 filmer som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial

6.1 Har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess E som var 12 år. Det hände mellan den 2 augusti 2021 och den 3 augusti 2021

6.2 Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med Sekretess E som var 12 år. Det hände vid fyra tillfällen under perioden från och med den 2 augusti 2021.

  1. Har i en pågående chattkonversation via Snapchat förmått Sekretess E, som var 12 år, att utföra sexuella handlingar på sig själv, såsom att smeka sitt underliv samt att sära på sina blygdläppar och skinkor, filma/fota när hon utför de sexuella handlingarna och sedan skicka filmerna/bilderna till honom. Det hände vid två tillfällen mellan den 4 juli 2021 och den 5 juli 2021.

8.1 Har försökt främja eller utnyttja Sekretess G, som var 14 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har försökt förmå henne att ta bilder på sin nakna eller delvis avklädda kropp och skicka till honom. Det hände den 14 juni 2022.

8.2 Har via Snapchat försökt främja eller utnyttja Sekretess K, som då var 12 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har försökt förmå henne att ta bilder på sin delvis avklädda kropp och skicka till honom. Det hände den 8 november 2021.

8.3 Har via Snapchat försökt främja eller utnyttja Sekretess L, som var 13 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har försökt förmå henne att ta bilder på sin delvis avklädda kropp och skicka till honom. Det hände den 3 september 2021.

8.4 Har via Snapchat försökt främja eller utnyttja Sekretess M, som var 13 år, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att han har försökt förmå henne att ta bilder på sin helt eller delvis avklädda kropp och skicka till honom. Det hände den 19 april 2022.)

Påföljd: Fängelse 12 år.

 

Västmanland

2023-05-30

B 1864-23

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Växjö

2023-05-11

B 2281-22

Domslut: Sexuellt ofredande.

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr.

 

Växjö

2023-05-26

B 5708-22

Domslut: Våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn.

Påföljd: Ungdomstjänst 120 timmar.

 

Växjö

2023-05-29

B 5108-22

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn.

Påföljd: Ungdomstjänst 35 timmar.

 

Ystad

2023-05-30

B 1094-23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har mottagit en barnpornografisk film.)

Påföljd: Frikänns.

 

Ystad

2023-05-30

B 1033-23

Domslut: Barnpornografi.

(Har innehaft och förevisat en barnpornografisk film.)

Påföljd: 30 dagsböter om 50 kr.

 

Ångermanland 

2023-05-30

B 1019-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har på tre mobiltelefoner och en bärbar dator innehaft 603 barnpornografiska bilder, varav 53 bedömts innehålla grovt barnpornografiskt material, samt 139 barnpornografiska filmer, varav 13 st innehållit grovt barnpornografiskt material. Har spridit delar av det barnpornografiska materialet till andra personer)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: ska genomgå Kriminalvårdens påverkansprogram SEIF. Övervakare utses av frivården.

 

Örebro

2023-05-04

B 1600–19

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat 338 barnpornografiska bilder och två barnpornografiska filmer, varav 59 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Frikänns.

 

Örebro

2023-05-04

B 873–23

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft barnpornografiskt material bestående av sammanlagt 14 filmer varav 6 filmer har utgjort särskilt hänsynslöst material.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska deltaga i behandlingsprogrammet SEIF och i övrigt underkasta sig den behandling som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.

 

Örebro

2023-05-05

B 2178–23

Domslut: Våldtäkt mot barn. Rubriceringen ändrades till ”Sexuellt utnyttjande av barn.”

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

Örebro

2023-05-10

B2025-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott, sexuellt ofredande x4.

(Har innehaft 1 562 bilder och 20 filmer med barnpornografiskt innehåll. Av materialet är 58 bilder och 19 filmer att betrakta såsom särskilt hänsynslöst och grovt övergreppsmaterial. Han har också innehaft 13 bilder/filmer bestående av material där han skildrat och framställt barnpornografi genom att han beskurit bilder/filmer på bl.a. NN 3, NN 6, NN 11 och NN 13. Därutöver spridit 153 bilder/filmer innehållandes barnpornografi till andra personer på bl.a. NN 8. Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet dels avser material där barnen är väldigt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt och dels för att materialet innehållit bilder/filmer på barn som varit närstående till honom.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Östersund

2023-05-09

B 2449-21

Domslut: Sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(Har genom sitt agerande i åtalspunkten 3 skildrat NN 10 och NN 6 (båda under 15år) på ett sätt som varit ägnat att vädja till sexualdriften och därigenom skildrat målsägandena i barnpornografiskt material.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå det av Kriminalvårdens behandlingsprogram som frivården finner lämpligast. (Frias från sexuellt ofredande)

 

Östersund

2023-05-24

B 1779–22

Domslut: Sexuellt ofredande.

Påföljd: Frikänns.

 

*************************

Hovrätter

 

Göta hovrätt

2023-05-02

B 84-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut till fängelse 4 år 6 månader

(Södertörns Tr B 4728-21 dömde till skyddstillsyn. Samhällstjänst 220 timmar.

Föreskrift: Ska genomgå programmet Seif.)

 

Göta hovrätt

2023-05-05

B 1141-23

Domslut: Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering. 

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Linköpings Tr. B 2626-22 dömde till ungdomstjänst 50 h.)

 

Göta hovrätt

2023-05-25

B 3759–22

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn.

Påföljd: Gm återkallar överklagan därav står tingsrättens dom fast.

(Jönköpings Tr. B 515–21 dömde till fängelse 5 månader)

 

Göta hovrätt

2023-05-26

B 1322–23

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Örebro Tr. B 3954–22 dömde till fängelse 3 år 25 dagar av den villkorligt medgivna friheten förverkas.)

 

Göta hovrätt

2023-05-29

B 2453–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till i vart fall 1726 filer med barnpornografiskt innehåll. Filerna består av 1650 bilder och 76 filmer med en sammanlagd speltid om 1 timme och 29 minuter som är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). Av dessa är 704 bilder och 58 filmer, med en total speltid på 1 timme och 18 minuter, att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom och dömer till fängelse 6 månader.

(Jönköpings Tr. B 5219–21 dömde till Skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.)

 

Göta hovrätt

2023-05-31

B 3830–21

Domslut: Barnpornografibrott.

(830 barnpornografiska bilder och 53 stycken barnpornografiska filmer.
Av dessa har 101 stycken bilder och 26 stycken filmer varit grovt barnpornografiska.)

Påföljd: Frikänner.

(Örebro Tr. B 4562–17 dömde till villkorlig dom)

 

Svea hovrätt

2023-05-02

B 4957-22

Domslut: Våldtäkt mot barn x2, kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Uppsala Tr. B 593-22 dömde till skyddstillsyn.)

 

Svea hovrätt

2023-05-02

B 8824-22

Domslut: Köp av sexuell handling av barn m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Falun Tr. B 4091-18 dömde till skyddstillsyn)

 

Svea hovrätt

2023-05-02

B 13651-22 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till villkorlig dom.

(Nacka Tr. B 8444-20 frikände)

 

Svea hovrätt

2023-05-03

B 2624-23

Domslut: OBS! 2 Tilltalade.

Grov våldtäkt mot barn (båda), medhjälp till våldtäkt mot barn (båda), kränkande fotografering (GM2)

Påföljd: GM 1: Fängelse 4 år, döms endast för våldtäkt mot barn, ej grov våldtäkt mot barn och inte för medhjälp till våldtäkt mot barn.

GM2: Fastställer tingsrättens beslut.

(Attunda Tr. B 11044-22 dömde GM 1: till fängelse 4 år 6 månader GM2: Sluten ungdomsvård 1 år 4 månader.)

 

Svea hovrätt

2023-05-09

B 2303-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 42 375 bilder, 2 348 filmer. 11 575 bilder samt 1 721 filmer. Speltid ca 182 timmar grovt övergreppsmaterial)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Nyköping Tr. B 1640-20 dömde till fängelse 1 år 3 månader.)

 

Svea hovrätt

2023-05-09

B 7905–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 4 476 bilder – varav en majoritet utgjort särskilt hänsynslös barnpornografi.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut till skyddstillsyn och fängelse 3 månader.

(Södertörns Tr. B 7574–20 dömde till fängelse 1 år.)

 

Svea hovrätt

2023-05-09

B 13884–21

Domslut: Barnpornografibrott.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och frikänner.

(Attunda Tr. B 888–21 dömde till villkorlig dom samt dagsböter 120 om 500kr)

 

Svea hovrätt

2023-05-10

B 3627–23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande.

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Attunda Tr. B 8776–22 dömde till fängelse 3 år. (dömdes även för rattfylleri och ringa narkotikabrott x3))

 

Svea hovrätt

2023-05-11

B 3738–23

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Attunda Tr. 7959–22 dömde till ungdomsvård.)

 

Svea hovrätt

2023-05-12

B 12245–22

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn.

(Har vid flera tillfällen genomfört analt samlag med NN4,

som var 7 och 8 år gammal vid gärningstillfällena. Han har

även i vart fall vid några tillfällen i anslutning till detta penetrerat sig själv

analt med en massagestav inför NN4. Det hände under tiden mellan den 14

maj 2020 och den 25 mars 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och

med hänsyn till att NN4 är närstående till misstänkt.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom och dömde till fängelse 1 år 6 månader.

(Falu Tr. B 1311–22 dömde till fängelse 1 år)

 

Svea hovrätt

2023-05-23

B 3819–23

Domslut: Våldtäkt mot barn x3, sexuellt ofredande

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Falun Tr. B 3620–22 dömde till fängelse 5 år.)

 

Svea hovrätt

2023-05-26

B 5251–23

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 5 231 filer innehållande bilder och filmer med övergreppsmaterial som skildrar barn i pornografiska bilder. Den sammanlagda speltiden för samtliga filmklipp överstiger 19 timmar. 1 398 bilder och 580 filmklipp utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 2 år 6 månader.

(Uppsala Tr. B 2920–21 dömde till fängelse 1 år 10 månader.)

 

Svea hovrätt

2023-05-30

B 2284–22

Domslut: Barnpornografibrott, grovt barnpornografibrott.

(1. Innehaft en 36 sek film utgörande barnpornografi som även GM spridit via *** samt *****.

735 bilder, 22 filmer varav 266 bilder samt 19 filmer är att bedöma som grova.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut till fängelse 5 månader.

(Gotlands Tr. B 1422–18 dömde till fängelse 7 månader.)

 

Svea hovrätt

2023-05-31

B 14708–22

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x3.

(1.1 Har våldtagit målsäganden som då var 6–7 år gammal genom att smeka hennes underliv innanför trosorna med sina fingrar. Handlingen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 18 april 2006 och den 18 april 2008.

1.2 Har våldtagit målsäganden som då var 6–7 år gammal genom att ta på hennes bröstkorg, mage och rumpa, att innanför hennes trosor röra vid hennes underliv med fingrarna och penetrera henne vaginalt med sin penis. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2007 och den 30 september 2007.

1.3 Har våldtagit målsäganden som då var 6–7 år genom att utföra oralsex på målsäganden. Handlingen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 18 april 2006 och den 18 april 2008.

Gärningarna bör bedömas som grov med hänsyn till att övergreppen skett systematiskt, målsägandens låga ålder, att den tilltalade var närstående och att tilltalad under gärningen kväver målsäganden med en kudde så att hon får svårt att andas)

Påföljd: Frikänns.

(Södertörns Tr. B8110-21 dömde till 5 års fängelse.)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2023-05-03

B 83–23

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Hässleholms Tr. B 795–21 dömde till fängelse 2 månader)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2023-05-10

B 1164–23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn x8. 2. Grovt sexuellt ofredande mot barn. 3. Sexuellt ofredande. (Man 39 år) (Målsägande 3 barn mellan 2, 5 och 7/8 år)

(1.1 Har genomfört samlag samt annan sexuell handling, som är jämförlig med samlag, med NN 1 som var 5 år. Han har därvid dels med sin mun slickat och berört målsägandens könsorgan och anal, dels tryckt mot, berört och försökt föra in sin penis i hennes anal. Han har också förmått målsäganden att slicka på hans penis. Vidare har han onanerat inför NN 1 och fått utlösning på hennes mage. Det hände någon gång mellan den 4 november 2022 och den 6 november 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att brottet har utförts av en till målsäganden närstående person och i en miljö där målsäganden har haft rätt att känna sig trygg.

1.2 Har genomfört sexuella handlingar, som är jämförliga med samlag, med NN 1 som var 5 år. Han har därvid dels med sin mun slickat och berört målsägandens könsorgan och/eller anal, dels tryckt mot och berört hennes underliv med sin penis. Han har vid tillfället fått utlösning på NN 1s rumpa och rygg. Det hände någon gång mellan den 4 november 2022 och den 6 november 2022. 

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Han begick gärningen med uppsåt. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att brottet har utförts av en till målsäganden närstående person och i en miljö där målsäganden har haft rätt att känna sig trygg.

1.3 Har genomfört en sexuell handling, som är jämförlig med samlag, med NN 1 som var 5 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han upprepat har tryckt sin penis mot och berört NN 1:s rumpa/anal. NN 1 var vid tillfället sovande. Det hände någon gång mellan den 21 oktober 2022 och den 23 oktober 2022. 

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Han begick gärningen med uppsåt. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att brottet har utförts av en till målsäganden närstående person och i en miljö där målsäganden har haft rätt att känna sig trygg. 

1.4 Har genomfört ett oralt och ett analt samlag med NN 13 som vid tidpunkten var 2 år. Han har vid tillfället fört in sin penis i målsägandens mun samt fört in sin penis i målsägandens anus. Det hände någon gång mellan den 9 februari 2021 och den 30 augusti 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att brottet har utförts av en till målsäganden närstående person och i en miljö där målsäganden har haft rätt att känna sig trygg.

1.5 Har genomfört ett analt samlag alternativt genomfört sexuell handling, jämförlig med samlag, med NN 13 som vid tidpunkten var 2 år. Han har vid tillfället fört in alternativt tryckt sin penis mot och berört målsägandens anal. Det hände mellan den 9 februari 2021 och den 30 augusti 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att brottet har utförts av en till målsäganden närstående person och i en miljö där målsäganden har haft rätt att känna sig trygg.

1.6 Har genomfört en sexuell handling, jämförlig med samlag, med NN 13 som då var 2 år. Han har vid tillfället dragit ner målsägandens byxor och tryckt sitt kön mot målsägandens anal samt även tagit målsägandens hand på sin penis och fört den fram och tillbaka. Målsäganden var vid tillfället sovande. Det hände någon gång mellan den 9 februari 2021 och den 31 augusti 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att brottet har utförts av en till målsäganden närstående person och i en miljö där målsäganden har haft rätt att känna sig trygg

1.7 Har genomfört en sexuell handling, jämförlig med samlag, med NN 14 som då var 7 eller 8 år. Han har vid tillfället tagit på målsägandens kön samt tryckt sitt eget kön mot målsägandens kropp, mellan hennes skinkor, och ”juckat”. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2009 och den 31 december 2010.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att brottet har utförts av en till målsäganden närstående person och i en miljö där målsäganden har haft rätt att känna sig trygg.

1.8 Har genomfört en sexuell handling, jämförlig med samlag, med NN 14, som vid tillfället var mellan 7 och 8 år. Han har vid tillfället ”juckat” mot målsägandens kropp, dragit ner hennes byxor och slickat henne på könet. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2009 och den 31 december 2010.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att brottet har utförts av en till målsäganden närstående person och i en miljö där målsäganden har haft rätt att känna sig trygg.

  1. Har sexuellt ofredat NN 1, som var 5 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1:s sexuella integritet, genom att blotta sig samt onanera och få utlösning inför henne. Det hände den 5 november 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att brottet har utförts av en till målsäganden närstående person och i en miljö där målsäganden har haft rätt att känna sig trygg

  1. Har sexuellt berört NN 14, som vid tillfället var mellan 7 och 8 år, genom att med handen smeka/ta på hennes kön. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2009 och den 31 december 2010.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Helsingborgs Tr. B 7396–22 dömde till fängelse 6 år 6 månader. Friades från 3 fall av våldtäkt mot barn samt sexuellt ofredande)

 

 

Hovrätten i väst

2023-05-03

B 6114-22 Grovt barnpornografibrott.

(127 144 bilder, varav 91 bilder visar barn som utsätts för särskilt
hänsynslös behandling och 842 filmer med en sammanlagd speltid av 124
timmar 5 min och 38 sekunder varav 115 filmer med en sammanlagd speltid
av 31 timmar 16 min och 8 sek visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös
behandling.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom till fängelse 10 månader.

(Värmlands Tr. B 5226-19 dömde till 1 år 2 månader)

 

Hovrätten i väst

2023-05-10

B 6982-22 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn, kränkande fotografering, sexuellt ofredande.

Påföljd: Fängelse 2 år, 6 månader.

(Alingsås Tr. B 1456-22 dömde till 80 dagsböter om 50 kr för kränkande fotografering x2. Frikändes från grovt sexuellt övergrepp mot barn x3 sexuellt ofredande x3.)

 

Hovrätten i väst

2023-05-23

B 3104-23 

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft en barnpornografisk film samt spridit den barnpornografiska filmen genom att skicka den på Snapchat)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut till ungdomstjänst 30 timmar.

(Borås Tr. B 694-23 dömde till ungdomstjänst 40 timmar)

 

Hovrätten i väst

2023-05-25

B 2617-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 1 år 10 månader.

(Borås Tr. B 2812-22 dömde till fängelse 3 år)

 

Hovrätten i väst

2023-05-26

B 1285-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 68 barnpornografiska filer varav 24 bilder är att anse som övergreppsmaterial. En bild är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
7 filmer är att anse som övergreppsmaterial och 36 filmer med en speltid om 4 timmar och 54 minuter och 26 sekunder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Göteborgs Tr. B 19500-21 dömde till 1 år 2 månader.)

 

Hovrätten i väst

2023-05-29

B 5646-22

Domslut: Sexuellt ofredande x2. 

(1.Har fört sin hand innanför byxorna, men utanpå trosorna, på NN1 (8 år) och tagit på NN1:s rumpa.

2.Har fört sin hand innanför byxorna och trosorna på NN2 (6 år) och tagit på hens rumpa.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Värmlands Tr. B 833-22 frikände)

 

Nedre Norrlands hovrätt

2023-05-29

B 914-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft 37 barnpornografiska bilder, varav 19 stycken utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom och frikänner.
(Hudiksvalls tingsrätt B 2207-21 där straffet blev fängelse 1 år)

 

Nedre Norrlands hovrätt

2023-05-31

B 365-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x 5, sexuellt ofredande mot barn x 4, försök till våldtäkt mot barn.

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom till fängelse 4 år och 9 månader. Ogillar även åtalet sexuellt ofredande mot barn x4 och försök till våldtäkt mot barn samt bedömer våldtäkt mot barn x5 till sexuellt utnyttjande av barn x5.

(Hälsinglands tingsrätt B 2615-22 dömde till fängelse 6 år)

 

Övre Norrland hovrätt

2023-05-03

B 295-23 

Domslut: Barnpornografibrott, kränkande fotografering.

Påföljd: GM1: Frikänns.

GM2: Villkorlig dom 80 dagsböter om 50 kr Frikänns för kränkande fotografering.

(Umeå Tr. B 2727-22 dömde till:
Tilltalad 1: Ungdomsvård.
Tilltalad 2: Villkorlig dom, 120 dagsböter om 50 kr

 

Övre Norrlands hovrätt

2023-05-09

B 331-23 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x3, grovt sexuellt övergrepp mot barn x3, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5, kränkande fotografering x2, grovt barnpornografibrott.

(Har skildrat NN 1 i 34 barnpornografiska filmer som GM sedan innehaft och delat, har därutöver innehaft 2 895 barnpornografiska bilder och 34 barnpornografiska filmer varav 1 146 bilder och 20 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Ett fåtal av dessa filer har GM delat med andra personer. Den totala speltiden av de filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgår till 1 h och 24 min.)

Påföljd: Fängelse 8 år, ändrar tingsrättens dom i ansvarsområdet och dömer  för grovt sexuellt utnyttjande av barn istället för grov våldtäkt mot barn.

(Umeå Tr. B 3657-22 dömde till fängelse 14 år)

 

Övre Norrlands hovrätt

2023-05-30

B 1293-22

Domslut: Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

(Har skildrat NN 3, som var under 15 år, i barnpornografisk bild och film som han därefter har innehaft.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut till fängelse 1 år 9 månader

(Skellefteå Tr. B 532-21 dömde till fängelse 2 år)

******************

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

2 thoughts on “Domar från tingsrätter och hovrätter maj 2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X