Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

*******************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Attunda

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Blekinge

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

 Ingenting att rapportera

 

Borås

Vecka 23

B 784-23 1.Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2.Sexuellt ofredande mot barn. 3.Sexuelt ofredande. 4.Barnpornografibrott x2. 

(1.Har vid minst två tillfällen tagit på Sekretess A:s nakna underliv. Sekretess A var under 15 år.

2.Har ofredat Sekretess A vid ett flertal tillfällen, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas hennes sexuella integritet, genom att ta på hennes kropp, hennes rumpa och runt hennes underliv.

3.Har ofredat Sekretess A vid ett flertal tillfällen, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess A:s sexuella integritet, genom att ta på hennes kropp, hennes rumpa och runt hennes underliv.

4.1Har innehaft 12 barnpornografiska bilder, varav 6 stycken utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 4 stycken barnpornografiska filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt spridit 1 barnpornografisk bild och 4 barnpornografiska filmer, varav 2 filmer utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

4.2Har vid två tillfällen skildrat Sekretess A i barnpornografiska bilder och filmer.)

Vecka 24

 Ingenting att rapportera

 

Eksjö

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Eskilstuna

Vecka 23

B 135-23 Grov våldtäkt mot barn.

(Har haft samlag med NN 17 (16 år) har utfört oralt, analt och vaginalt samlag med NN 17 efter att han utsatt henne för våld i form av slag, fasthållningar och efter att han bundit ihop hennes händer. Vidare har han vid tillfället även genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att han penetrerat hennes vagina med föremål.)

Vecka 24

 B 62-23 Barnpornografibrott.

(Har innehaft och betraktat samt via internet, genom Instagram, spridit en barnpornografisk film med särskilt hänsynslöst innehåll som blivit tillgänglig för annan)

 

B 2531-22 Sexuellt övergrepp mot barn.

(Har genomfört sexuella handlingar med målsäganden A (13 år vid tidpunkten). Har lagt sig över målsäganden A, pussat målsäganden A på halsen, tagit på målsägande A:s rumpa och bröst samt tagit på och smekt målsägande A:s underliv utanpå trosorna. I samband med detta har han uttalat att de kan ha sex och att ingen behöver få veta det eller liknande)

 

Falun

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Gotland

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Gällivare

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 460-20 Barnpornografibrott.

(Har innehaft totalt 690 filer med barnpornografiskt övergreppsmaterial.

Har innehaft 669 bilder med barnpornografiskt övergreppsmaterial. Av bilderna är 22 st bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

har innehaft 21 filmer med barnpornografiskt övergreppsmaterial. Av filmerna är 11 stycken, med en total speltid om 49 minuter och 36 sekunder, att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

Gävle

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Göteborg

Vecka 23

B 14888-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft bilder och filmer som skildrar barn i pornografisk bild. Av de 15 filer av barnpornografi som återfanns i beslagtagen dator är 5 bilder att anse som övergreppsmaterial, 8 bilder och 2 filmer (02.02 min) att anses som särskilt hänsynslöst material.)

 

B 7625-22 Våldtäkt mot barn.

(Har haft vaginalt samt oralt samlag med målsäganden NN 2 (14 år) och målsäganden har tagit på den tilltalades kön. Målsäganden har inte deltagit frivilligt och den tilltalade har använt våld. Våldet har bestått i att den tilltalade har dragit målsäganden i håret och hållit fast/tryckt ner målsäganden och betvingat henne sin rörelsefrihet med sin kroppstyngd)

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Halmstad

Vecka 23

B 2460-22 Barnpornografibrott x2.

(1. Har olovligen innehaft och betraktat 66 barnpornografiska bilder, varav 34 är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 58 filmer med en total speltid om ca 50 min, varav 52 filmer är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en speltid om ca 48 min.

2. Har spridit eller på annat sätt gjort sju filer med barnpornografiskt material tillgängliga för någon annan genom att skicka materialet i chattkonversationer på internet.)

 

B 1024-22 Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft 1 569 barnpornografiska filer, varav 546 bedöms vara särskilt hänsynslösa.)

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Haparanda

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Helsingborg

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ej rapporterad

 

Hälsingland

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Hässleholm

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Jönköping

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Kalmar

Vecka 23

B 3860-21 Barnpornografi.

(Har innehaft 158 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. Innehavet avser 138 bilder innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 20 bilder har bedömts som särskilt hänsynslöst material, och 69 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 29 filmer har bedömts som särskilt hänsynslöst material. Den totala speltiden för filmerna uppgår till 1 timme 46 minuter, varav 1 timme 22 minuter avser filmer med särskilt hänsynslöst innehåll.)

Vecka 24

 B 1470-23 1.Grov våldtäkt mot barn 2.Barnpornografibrott.

(1.Har sugit på Sekretess As penis och förmått Sekretess A att suga på hans penis. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens allvar jämförliga med samlag. Sekretess A var vid tillfället under 15 år.

2. Har dels spridit fyra bilder innehållande skildringar av barn i pornografisk bild i en chattkonversation på applikationen Messenger från sitt eget konto till en annan användare, dels innehaft och/eller betraktat 26 bilder innehållande skildringar av barn i pornografisk bild som han berett sig tillgång till, varav sex bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

B 371-22 Våldtäkt mot barn.

(Har haft vaginalt och oralt samlag med Sekretess A som var 13 år.)

 

Kristianstad

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Linköping

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 3023-18 Grovt barnpornografibrott.

(Åtalad har innehaft 759 bilder och 107 filmer som är barnpornografiska.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 533 av bilderna och 96 av filmerna, med en sammanlagd speltid på drygt 17 timmar, avsett material där barnen är särskilt unga eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Luleå

Vecka 23

Ingenting att rapportera

 

Vecka 24

 

B 1473-23 Sexuellt ofredande av barn.

(Har ofredat NN 6, som var 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 6s sexuella integritet, genom att ta på hennes bröst)

 

Lund

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 1381-23 Barnpornografibrott x2.

(1. Har innehaft 4 st barnpornografiska bilder (filmer). Det hände vid tre tillfällen.

2. Har innehaft en barnpornografisk bild (film).)

 

B 1817-23 Barnpornografibrott.

(Har innehaft två barnpornografiska filmer.)

 

B 4232-22 1. Sexuellt ofredande 2. Sexuellt övergrepp mot barn 3. Barnpornografibrott (Ringa brott).

(1. Har vid upprepade tillfällen sexuellt ofredat A, som är under 15 år, genom att via henne utöva sin sexuella böjelse då han förmått A att bära blöja och nyttja potta under det att hon även förmåtts agerat baby.

2. Har vid i vart fall ett tillfälle dessutom genomfört en sexuell handling med A, som är under 15 år, då han, efter det att A tömt tarmen i blöjan och under det att hon därefter legat på rygg på golvet, med sina händer varaktigt vidrört hennes nakna underliv.

3. Har tagit ett foto (skildrat), som är att bedöma som barnpornografiskt, på A, vilket foto han därefter sparat (innehaft) i sin telefon.)

 

B 6361-22 Sexuellt ofredande mot barn.

(Har ofredat NN 4, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet, genom att ha berört hans könsorgan utanpå kläderna och sedan pussat målsäganden på kinden.)

 

Lycksele

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 373-22 Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

(Har skickat meddelanden via snapchat till NN1 som var 13 år vid brottstillfället där han erbjudit att köpa cigaretter till målsäganden i utbyte mot sex som betalning. Fara för brottets fullbordan har förelegat alternativt varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.)

 

Malmö

Vecka 23

B 159-23 OBS 3 TILLTALADE! (Man 1: 20år Man 2: 18år Man 3: 17år vid tillfället)

Grov våldtäkt mot barn

(Har tillsammans och i samförstånd utsatt målsäganden, som var 14 år, för samlag och andra sexuella handlingar jämförliga med samlag. Man 1 har inledningsvis försökt att ha samlag med målsäganden genom att trycka henne mot en vägg, dra av hennes trosor och byxor samt trycka sin penis mot hennes underliv i syfte att penetrera henne. Därefter har Man 2 och Man 3 burit målsäganden till en buske, tagit av henne trosor och byxor varefter Man 3 genomfört vaginalt samlag med målsäganden och Man 3 fört in sin penis i målsägandens mun. När målsäganden därefter befunnit sig på en brygga har Man 3 genomfört vaginalt samlag med målsäganden, Man 1 penetrerat henne analt med sin penis och Man 2 kysst henne. Målsäganden deltog i samlagen och de sexuella handlingarna som en följd av att de tilltalade använt visst våld och betvingat henne genom att bland annat hålla tag i henne, bära henne, dra ner hennes trosor och byxor samt sära på hennes ben. Målsäganden deltog vidare som en följd av att de tilltalade otillbörligen utnyttjat att hon på grund av berusning befann sig i ett hjälplöst tillstånd.)

Vecka 24

B 13244-21 Barnpornografibrott.

(Har innehaft totalt 511 filer med barnpornografiska bilder och filmer, varav 468 bilder bedömts som övergreppsmaterial, 31 bilder som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 9 filmer som övergreppsmaterial (speltid ca 1 timme 49 minuter och 49 sekunder) och 3 filmer som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (speltid ca 25 minuter och 16 sekunder).

 

B 8406-22 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering 2. Barnpornografibrott.

(1. Har främjat och utnyttjat att målsäganden NN 6, som vid tiden för gärningen var 12 år gammal, utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att ta bilder på sin nakna kropp och skicka dessa till den åtalade.

2. Har innehaft tre barnpornografiska filmer, varav två filmer varit att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 

Mora

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Nacka

Vecka 2

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Norrköping

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 3372-21 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering 2.Utnyttjande av barn för sexuell posering 3. Barnpornografibrott. 

(1. Har utgett sig för att vara en annan person och försökt utnyttja Sekretess A, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, via kontakt på snapchat, försökt förmå målsäganden att till honom skicka delvis avklädda filmer på sig själv.

2. Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess B, som då var 8 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, via kontakt på snapchat, förmått målsäganden att till honom skicka nakenbilder och delvis avklädda bilder på sig själv.

3. Har innehaft och betraktat en bild och en film som är att bedöma som barnpornografi.)

 

Norrtälje 

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Nyköping

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 1599-23 Barnpornografibrott x2.

(1.Har gjort 15 st bilder med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiska bilder) tillgängliga för annan alternativt innehaft nämnda bilder. 6 st av bilderna är att bedöma som särskilt hänsynslösa och de övriga 9 st bilderna är att bedöma av den s.k. normalgraden.

2. Har innehaft 177 bilder med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiska bilder). Av dessa bilder har 34 st bedömts som särskilt hänsynslösa och övriga 143 st bilderna är att bedöma som av den s.k. normalgraden.)

 

Skaraborg

Vecka 23

B 3037-22 Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Vecka 24

B 2991-21 Våldtäkt mot barn.

(Har genomfört ett samlag och annan sexuell handling jämförlig med samlag med NN 10 som vid tillfället var 13 år gammal och som därtill inte deltog frivilligt)

 

Skellefteå

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 247-23 Barnpornografibrott x2.

(1. Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material (övergreppsmaterial) som han berett sig tillgång till. Övergreppsmaterialet har bestått i 103 bilder och 1 film (speltid: 8 sek), varav 9 bilder är att betrakta som som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2. Har innehaft och betraktat barnpornografiskt övergreppsmaterial som han berett sig tillgång till. Övergreppsmaterialet har bestått i 39 bilder.)

 

Solna

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Stockholm

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Sundsvall

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

 B 2545-22 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Har via konversation på sociala medier försökt främja och utnyttja att målsäganden, som var under 15 år vid gärningen, skulle utföra eller medverka i sexuell posering.)

 

Södertälje

Vecka 23

B 1235-23 1.Sexuellt ofredande mot barn. 2.Sexuellt övergrepp mot barn. 3.Sexuellt ofredande.

(1. Har ofredat Sekretess 1, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1s sexuella integritet, genom att ha kysst henne på insida lår nära könsorganet och tagit henne på insida lår.

2. Har smekt Sekretess 1, som var 14 år, på låren och smekt henne på könet utanpå kläderna medan de satt i en bil.

3. Har sexuellt berört Sekretess 1 som var 14 år, genom att pussa henne i nacken och ta på hennes rumpa.)

 

Vecka 24

B 2991-22 Barnpornografibrott.

(Har innehaft totalt 8 filmer och en bild med barnpornografiskt material.)

 

Södertörn

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Uddevalla

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Umeå

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 1269-23 Barnpornografibrott.

(Har innehaft 23 barnpornografiska bilder, varav 8 bilder har bedömts som grov barnpornografi.)

 

Uppsala

Vecka 23

B 3966-23 Sexuellt ofredande mot barn x3.

(1. Har blottat sig för *** och ***, 8 respektive 7 år gamla, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Samt frågade också om de ”vill smaka” och ”vill känna” eller liknade med samma innebörd.

 1. Har blottat sig för ***, 8 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Samt sa också ”titta här”.
 2. Har blottat sig för *** och***, 8 år gamla, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Samt frågade också om de ”vill känna” och sa ”den är god” och ”den är skön” eller liknande med samma innebörd.)

 

B 7921-22 Barnpornografibrott. 

(Har i en dator och en hårddisk innehaft sammanlagt 198 filer innehållande övergreppsmateriel (barnpornografi), varav 176 utgör barnpornografiska bilder, 8 utgör särskilt hänsynslösa barnpornografiska bilder, 4 utgör barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om ca 36 minuter och 11 filmer utgör särskilt hänsynslösa barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om ca 12 minuter.)

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Varberg

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Vänersborg

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 4098-20 1.Förberedelse till våldtäkt mot barn. 2.Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte x2.

(1.Har, med uppsåt att genomföra sexuella handlingar, jämförbara med samlag, med målsäganden NN4 som var 14 år, tagit befattning med kontanter och transporterat dem till platsen för brottet och visat upp dem för målsäganden. Kontanterna har varit särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid brottet.

2.1 Har föreslagit en träff med NN8, som var 14 år, i syfte att genomföra sexuella handlingar med NN8.

2.2 Har föreslagit en träff med NN7, som var 14 år, i syfte att genomföra sexuella handlingar med NN7.)

 

Värmland

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 1892-23 1.Grov våldtäkt mot barn. 2.Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3.Barnpornografibrott.,

(1. Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han vidrört Sekretess A:s underliv med sin hand samtidigt som han rört på sina fingrar. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att han visat särskild hänsynslöshet genom att förgripa sig på en målsägande som han är närstående till och som vid tillfället stått under hans tillsyn samt att gärningen förövats på en plats där målsäganden har haft anledning att känna sig trygg

 1. 2. Har sexuellt berört Sekretess A, som var under 15 år. Han har därvid tagit/nypt Sekretess A i/på underlivet.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och att han visat särskild hänsynslöshet genom att förgripa sig på en målsäganden som han är närstående till och som vid tillfället stått under hans tillsyn samt att gärningen förövats på en plats där målsäganden har haft anledning att känna sig trygg.

 1. Har skildrat Sekretess A i barnpornografiska bilder genom att framställa 10 st barnpornografiska bilder.)

 

Västmanland

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Växjö

Vecka 23

B 6344-22 1.Försök till våldtäkt mot barn. 2.Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 3.Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 4.Våldtäkt mot barn. 5.Kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte. 6. Barnpornografibrott x2. 7.Sexuellt ofredande mot barn. 8.Sexuellt övergrepp mot barn. 9.Grov våldtäkt mot barn. 10. Brott mot djurskyddslagen.

(1. Har på ett otillbörligt sätt försökt förmå A som var under 12 år att genomföra en sexuell handling på sig själv. Har försökt få A att föra upp ett föremål i sitt underliv genom att hota med att döda hennes familj om hon inte gjorde det.

 1. Har försökt förmå A som var under 12 år att skicka nakenbilder genom att skriva att han ska ha bilder annars blir hon såld som sexslav och bifogat en kontaktannons med texten flicka säljes och angett att adresser och koder frans till bostäder.

3.1. Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att A, som var under 12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått målsäganden att ta bilder och filmer på sig själv där hon poserar helt eller delvis naken och skickat till honom.

3.2 Har främjat och utnyttjat D, som var under 12 år, att medverka i sexuell posering genom att förmå henne att skicka bilder på sina bröst och underliv till honom via snapchat.

 1. Har på ett otillbörligt sätt förmått A som var under 12 år att företa en sexuell handling som är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att A förmåtts att penetrera sig själv vaginalt med ett finger. Målsäganden har tagit bilder på sig själv när hon utfört den sexuella handlingen och har sedan skickat bilderna till

gärningsmannen. 

 1. Har bestämt en träff med A som var under 12 år i syfte att begå våldtäkt mot barn

6.1. Har skildrat A i 17 stycken barnpornografiska filmer genom att filma när snapchat från A öppnas.

6.2. Har skildrat D i 47 barnpornografiska bilder och 10 filmer.

 1. Har ofredat A, som var under 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka As sexuella integritet, genom att skicka snoppbilder samt filmer där han runkar. Det hände vid minst fyra tillfällen.
 2. 8. Har på ett otillbörligt sätt förmått A som var under 12 år att företa en sexuell handling genom att ta på sitt underliv.
 3. Har genomfört sexuella handlingar med D som var under 12 år, som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag. Detta genom att under videosamtal och chatt förmått och instruerat D att föra upp fingrar och föremål i sitt underliv. Han har samtidigt tillfredsställt sig själv sexuellt under tiden D genomfört handlingar.

Gärningen är att bedöma som grov med hänsyn till målsägandens ålder samt då han visat särskild hänsynslöshet och råhet. Övergreppet har skett i barnets hemmiljö. De sexuella handlingarna har innefattat för målsäganden grovt förnedrande handlingar. Att han har dokumenterat övergreppen har förstärkt kränkningen.

 1. 10. Har genomfört sexuella handlingar med hundar.

Vecka 24

B 2525-23 Barnpornografibrott.

(Har via internet delat en barnpornografisk film, som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, och på så sätt gjort materialet tillgängligt för annan.)

 

Ystad

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 663-20 1.Grovt barnpornografibrott x2 2.Barnpornografibrott.

(1.1. Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 26 130 bilder och 201 filmer, sammanlagd speltid 62 timmar 55 min. Av bildmaterialet skildrar 4791 bilder och 131 filmer (speltid 40 timmar 42 minuter 7 sekunder) barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. Brottet bör bedömas som grovt då innehavet avser en särskilt stor mängd bilder och filmer och att en stor del av materialet skildrar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

1.2. Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 32 211 bilder och 1410 filmer (sammanlagd speltid 1048 timmar, 53 minuter, 5 sekunder) Av bildmaterialet skildrar 5622 bilder och 881 filmer (speltid 823 timmar 46 minuter och 52 sekunder) barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. Brottet bör bedömas som grovt då innehavet avser en särskilt stor mängd bilder och filmer och att en stor del av materialet skildrar barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

 1. 3. Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 30 bilder. Av bilderna skildrar 18 bilder barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Ångermanland

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 1502-22 1.Sexuellt ofredande. 2.Utnyttjande av barn för sexuell posering.

(1. Har ofredat AA, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka AA:s sexuella integritet, genom att till henne via Instagram dels ha skickat en bild på sin erigerade penis dels ha skickat en film där han onanerar.

 1. Har främjat eller utnyttjat att AA, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera sina bröst och sitt underliv samt att skicka bilderna till honom.)

 

Örebro

Vecka 23

Ej rapporterat

Vecka 24

Ingenting att rapportera

 

Östersund

Vecka 23

Ingenting att rapportera

Vecka 24

B 66-23 OBS! 2 tilltalade (Kvinna 52 år och Man 45 år) (forts. från vecka 21)

Mannen: 
1. Grov våldtäkt mot barn x3.
2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2
3. Grov fridskränkning
4. Barnpornografibrott.

(1.1 Har mellan den 1 september 2010 och den 1 augusti 2021 frekvent utsatt NN 3, som under den aktuella perioden var under 15 år, för samlag och sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på flera platser i Sverige enligt nedan:

 • A) Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3:s bostad, genomfört ett vaginalt samlag med NN 3 genom att lägga henne på en madrass, ta av henne kläderna, lägga sig över henne och därefter föra toppen av sin penis mot NN3:s underliv och försöka trycka in den.
 • B) Har någon gång mellan den 1 februari 2014 och den 1 maj 2014 i NN 3:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka NN 3 i underlivet.
 • C) Har den 11 augusti 2015 under en barnvagnspromenad i ****** kommun genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 3 genom att ta av hennes kläder och därefter slickat henne i underlivet.
 • D) Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3 och NN 6:s bostad, genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar jämförliga med samlag, med NN 3 och NN 6 genom att lägga dem bredvid varandra i bostadens lekrum, ta av dom kläderna och därefter växelvis slicka först den ena och sedan den andra i underlivet.
 • E) Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 19 juni 2017 under en bilfärd, stannat bilen, tagit av NN 3 alla kläder så hon var helt naken, satt henne gränsle över sig med ansiktet mot sig och därefter gnidigt snoppen mot hennes underliv, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag.
 • F) Har någon gång mellan den 19 juni 2017 till och med den 31 augusti 2017 i NN 3:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att lyfta upp NN 3 på ett bord, ta av hennes kläder och slicka henne i underlivet.
 • Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-F frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 3. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 3 i underlivet
 • Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-F frekvent under hela brottstiden genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att föra upp sina fingrar i NN 3:s underliv. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (Pappa) och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg samt att mannen utnyttjat hennes skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt.

1.2 Har mellan den 13 augusti 2013 och den 6 januari 2023 frekvent utsatt NN 6, som under den aktuella perioden var under 15 år, för sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på olika platser i Sverige enligt nedan:

 • A) Har någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 18 juni 2017 i NN 3 och NN 6:s bostad, genomfört orala samlag, vilka är sexuell handlingar jämförliga med samlag, med NN 3 och NN 6 genom att lägga dem bredvid varandra i bostadens lekrum, ta av dom kläderna och därefter växelvis slicka först den ena och sedan den andra i underlivet.
 • B) Har någon gång mellan den 2 juli 2018 och den 31 augusti 2018, genomfört ett vaginalt samlag med NN 6 genom att lägga henne på en tröja på marken i skogen, ta av henne kläderna samt därefter fört upp sitt finger i hennes underliv.
 • C) Har någon gång mellan den 2 juli 2018 och den 31 augusti 2018, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 6 genom att lyfta upp henne på ett par flyttkartonger i ett garage och sedan slicka henne i underlivet samtidigt som han onanerat.
 • D) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 25 juli 2021 i NN 6:s bostad, genomfört ett samlag med NN 6 genom att ta av henne kläderna och därefter ta på hennes underliv. Han har efter det dragit i hennes ben så hon hamnat på rygg och därefter slickat henne i underlivet. Efter detta har mannen lagt sig över NN 6 och tryckt sin penis mot hennes underliv så att i vart fall toppen av penisen nuddat hennes underliv. Vid samma tillfälle har mannen även fört in sitt finger i NN 6:s underliv.
 • E) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 25 juli 2021 i NN 6:s bostad, genomfört ett samlag med NN 6 genom att lägga sig bredvid henne i sängen och sedan fört in ett finger i hennes underliv samtidigt som han onanerat.
 • F) Har någon gång mellan den 1 september 2018 till den 1 augusti 2021 i NN 6:s bostad, när NN 6 legat på magen, klätt av henne kläderna, lyft upp hennes rumpa och därefter gnidit sin penis mot hennes underliv, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag.
 • G) Har någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 25 juli 2021 i sin bostad, genomfört ett vaginalt samlag med NN 6 genom att ta av henne kläderna, erbjuda henne pengar och därefter försökt att föra in sin penis i NN 6:s underliv varpå mannens penis vidrört NN 6:s underliv.
 • H) Har någon gång i december 2022 i NN 6:s sovrum i hennes bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka henne i underlivet.
 • Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-H frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilket är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 6. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 6 i underlivet.
 • Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-H frekvent under hela brottstiden genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att föra upp sina fingrar i NN 6:s underliv. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid, dels riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (pappa) och under större delen av hennes uppväxttid, del då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

1.3 Har mellan den 7 maj 2018 och den 31 december 2022 frekvent utsatt NN 1, som under den aktuella perioden var under 15 år, för sexuella handlingar som varit jämförliga med samlag. Det hände på olika platser i Sverige enligt nedan:

 • A) Har den 17 november 2017 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag med NN 1, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, genom att slicka NN 1 i underlivet.
 • B) Har någon gång mellan den 7 maj och den 8 maj 2018 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.
 • C) Har någon gång mellan den 7 maj 2018 och den 31 augusti 2018 i NN1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka NN 1 i underlivet samtidigt som han tagit på sin penis.
 • D) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet
 • E) Har någon gång mellan den 26 juli 2021 och den 31 december 2022 i sin, genomfört oralsex, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.
 • F) Har någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 december 2022 i NN 1:s bostad, genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.
 • G) Har någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 30 november 2022 i NN 1:s bostad, erbjudit NN 1 godis och därefter genomfört ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag, med NN 1 genom att slicka henne i underlivet.
 • Har utöver dessa preciserade tillfällen i punkterna A-G frekvent under hela brottstiden genomfört orala samlag, vilka är sexuella handlingar som är jämförliga med samlag, med NN 1. De orala samlagen har bestått i att mannen slickat NN 1 i underlivet.
 • Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid, samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad (pappa) och under större delen av hennes uppväxttid, del då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen har därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

 

2.1 Har utöver de tillfällen som framgår av punkten 1.1 frekvent utsatt NN 3, som vid samtliga tillfällen var under 15 år, för sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 1 september 2010 och den 21 augusti 2021 på flera platser i Sverige enligt nedan:

 • A) Har någon gång mellan den 1 november 2015 och den 7 maj 2018 vid en bilfärd i Sverige tagit på NN 3:s underliv med sina händer innanför hennes kläder samtidigt som han onanerat.
 • B) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 26 juli 2021 med våld knuffat ned NN 3 i en soffa och därefter tagit henne på brösten med sina händer
 • Har utöver de händelser som preciserats i punkterna A-B frekvent under hela brottstiden vidrört NN 3:s underliv och bröst med sina händer. Vid ett stort antal tillfällen har beröringen av underlivet skett innanför NN3:s trosor. Gärningarna ska bedömas som grova dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt.

2.2  Har utöver de tillfällen som framgår av punkten 3.1 frekvent utsatt NN 6, som vid samtliga tillfällen var under 15 år, för sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 8 juli 2013 och den 6 januari 2023 på flera platser i Sverige enligt nedan:

 • A) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i NN 6:s bostad, lagt sig bredvid NN 6 i sängen och därefter tagit på hennes underliv innanför hennes kläder samtidigt som han onanerat. Han har därefter frågat henne om hon kan utföra oralsex på honom.
 • B) Har någon gång mellan den 1 september 2018 och den 1 augusti 2021 i tvättstugan, lyft upp NN 6 på en tvättmaskin, dragit av hennes kläder, erbjudit henne pengar och därefter frågat om hon kan onanera åt honom. Mannen har därefter tagit NN 6:s hand, lagt den på sin penis och tvingat henne att onanera åt honom.
 • C) Har någon gång mellan den 5 och 6 januari 2023 i NN 6:s bostad tagit på NN 6:s underliv innanför hennes kläder.
 • Har utöver de händelser som preciserats i punkterna A-C frekvent under hela brottstiden vidrört NN 6:s underliv och bröst med sina händer. Vid ett stort antal tillfällen har detta skett innanför NN 6:s kläder. Gärningarna ska bedömas som grova våldtäkter mot barn dels då de skett frekvent och systematiskt under en längre tid samt riktat sig mot ett litet barn som var i beroendeställning till tilltalad och under större delen av hennes uppväxttid, dels då övergreppen huvudsakligen skett i målsägandens bostad där hon har rätt att känna sig trygg, samt att mannen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt. Mannen har därutöver erbjudit målsäganden pengar eller saker för att få genomföra övergreppen.

 

 1. 3. Har begått följande brottsliga gärningar mot NN 3 Det hände mellan den 19 december 2018 och den 8 januari 2023 på flera platser i, Sverige. Han har:
 • Den 19 december 2018 i NN 3: bostad, klämt ihop NN 3:s kinder med smärta som följd
 • Den 12 februari 2020 i NN 3:s bostad, nypt NN 3 i låren med smärta och rodnad som följd.
 • Den 27 november 2021 i bostaden ***** slagit NN 3 i ryggen med nycklar med smärta och rodnad som följd.
 • Någon gång mellan den 14 augusti och den 15 augusti 2022 i en bil slagit NN 3 flertalet gånger med knuten näve i ansiktet samt över axel och rygg. Han har vid samma tillfälle även knuffat NN 3 ner i ett dike samt slagit henne med en påse med skräp i; allt med smärta som följd.
 • Någon gång mellan den 1 oktober 2022 och 8 januari 2023 i NN 3:s bostad, tryckt in sitt finger i NN 3:s revben med smärta som följd.

4.Har innehaft 33 barnpornografiska bilder.)


Kvinnan: Grov våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd med Mannen utsatt NN 1, som vid tillfället var tre år, för en våldtäkt. Våldtäkten har bestått i att Mannen slickat NN 1 i underlivet. Det hände den 17 november 2017 i NN 1:s bostad. Brottet bör bedömas som grovt då NN 1 var tre år gammal vid tillfället och de tilltalade visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att gärningen riktats mot ett skyddslöst barn som var i beroendeställning till dem. Kvinnan har medverkat till gärningen gentemot NN 1 genom underlåtenhet. Hon har härigenom haft en garantställning med skyldighet att skydda och ha omsorg om NN 1. Medverkan har bestått i att Kvinnan genom underlåtenhet att ingripa för att skydda NN 1 från gärningen möjliggjort det särskilt hänsynslösa och råa beteendet.)

 

 

HOVRÄTTER

 

Göta hovrätt

Vecka 23

B 398–23  Grov våldtäkt mot barn. (Åtalade: Man 1 25 år, Man 27 år)
(Norrköpings Tr. B 2469–21 dömde:
Man 1: Till fängelse 3 år 6 månader
Man 2: Till fängelse 2 år 2 månader)

 

B 1578-23 Våldtäkt mot barn.

(Växjö Tr. B 6371-22 dömde till Ungdomsövervakning 8 månader
Ungdomsövervakningen ska anses verkställd till en tid av 2 månader.)

 

B 1707-23 Våldtäkt mot barn.

(Örebro Tr B 1355-22 dömde till ungdomsvård.)

Vecka 24

B 2091-23 Försök till våldtäkt mot barn.

(Skaraborgs Tr. B 5078-22 dömde till fängelse 4 år.)

 

B 1807-23 Grovt barnpornografibrott.

(Norrköpings Tr B 416-23 dömde till fängelse 3 år.)

 

Svea hovrätt

Vecka 23

B 4906-21 Barnpornografibrott

(Falu Tr. B 3971-20 dömde till fängelse 3 månader.)

Vecka 24

B 3152-23 Sexuellt ofredande.

(Södertörns Tr. B 16459-21 dömde till villkorlig dom.)

 

Hovrätten i Väst

Vecka 23

B 3255-23 Obs! 2 tilltalade.
Tilltalad 1: Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande av barn.
Tilltalad 2: Våldtäkt mot barn x 2.
(Göteborgs Tr. B 15695-22 dömde till
Tilltalad 1: Fängelse 3 år och 4 månader och livstids utvisning.
Tilltalad 2: Fängelse 4 år och 9 månader och livstids utvisning)

 

Vecka 24

B 3255-23 Obs! 2 tilltalade. (forts från vecka 23)
Tilltalad 1: Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande av barn.
Tilltalad 2: Våldtäkt mot barn x 2.
(Göteborgs Tr. B 15695-22 dömde till
Tilltalad 1: Fängelse 3 år och 4 månader och livstids utvisning.
Tilltalad 2: Fängelse 4 år och 9 månader och livstids utvisning)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 23

B 1607-23 Grov våldtäkt mot barn x3. (Fort. Från V 22)

(Helsingborgs Tr. B 5602-22 dömde till fängelse 9år.)

Vecka 24

B 1621-23 Våldtäkt mot barn.

(Kristianstad Tr. B 1138-22 dömde till ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.
Ungdomstjänst 110 timmar)

 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 23

B 716-23 Våldtäkt mot barn.

(Sundsvalls Tr. B 2122-22 dömde till ungdomstjänst 150 timmar.)

Vecka 24

B 711-23 Våldtäkt mot barn.

(Östersunds Tr. B 394-22 dömde till ungdomstjänst 140 timmar.)

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 23

B 149-23 Grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott m.m.

(Har skildrat målsägande i barnpornografiska bilder och därefter innehaft bilderna som han berett sig tillgång till samt betraktat bilderna. 50 bilder är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial och fyra bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmateria)

(Skellefteå Tr. B 1316-21 dömde till fängelse 1 år)

 

B 471-23 Barnpornografibrott.

(Umeå Tr. B 1456-22 dömde till Ungdomstjänst 40 timmar)

Vecka 24

Ingenting att rapportera

***********************

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Swish

 

 

                                        

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *