Bild som illustrerar domar

TINGSRÄTTER

Alingsås
20222-11-24
B 216-22
Domslut: Sexuella övergrepp mot barn, sexuellt utnyttjande av barn.
Frikänns för våldtäkt mot barn.
Påföljd: Skyddstillsyn och genomgå den vård och behandling som frivården finner lämplig.

Alingsås
2022-11-29
B 2038-22
Domslut: Våldtäkt mot barn mm.
Påföljd: Ungdomsvård och ungdomstjänst 100 timmar.

 

 

Borås
2022-11-01
B 2020-22
Domslut: Våldtäkt mot barn m.m.
Påföljd: Fängelse 5 år 6 månader. Utvisning ur Sverige och förbjuds att återvända hit före den 1 November 2037.

 

Borås
2022-11-07
B 1363-22
Domslut: Barnpornografibrott.
Påföljd: Fängelse 8 månader.

 

Falun
2022-11-01
B 4105-20
Domslut: Grovt barnpornografibrott. (1 212 bilder och 4 filmer med sammanlagd speltid på 8 minuter och 48 sekunder. Av materialet är 741 bilder och 4 filmer att bedöma som särskilt hänsynslöst och grovt övergreppsmaterial.)
Påföljd: Fängelse 1 år.

Falun
2022-11-15
B2125-21
Domslut:  Barnpornografibrott.
(1828 barnpornografiska bilder varav 61 bilder är att betrakta som hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)
Påföljd: Ska genomgå frivårdens program SEIF och den missbruksbehandling som frivården finner lämplig.

 

Falun
2022-11-25
B 2692-22
Domslut: Försökt till grov våldtäkt mot barn m.m.
PåföljdFrikänns för försök till grov våldtäkt mot barn, men döms till fängelse 4 månader för vapenbrott, grovt brott och hemfridsbrott

Falun
2022-11-25
B 2579-19
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning

 

Göteborg
 2022-11-10
B 5123-22
Domslut:  Barnpornografi ringa brott. (Innehaft en barnpornografisk film.)
Påföljd: Frikänns.

 

Göteborg
2022-11-17
B 8323-22
Domslut: Barnpornografibrott.
(Innehav av en barnpornografisk film, särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
Påföljd: Villkorlig dom och 40 dagsböter om 340 kronor.

Göteborg
2022-11-24
B 16559-21
Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: Villkorlig dom och 80 dagsböter om 400 kronor.

Göteborg
2022-11-29
B 3627-22
Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: Ungdomsvård

 

Halmstad
2022-11-16
B 1124-21
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fängelse 4 år 6 månader. 

 

Helsingborg
2022-11-22
B  1198-22
2 tilltalade
Domslut: Sexuellt ofredande
Påföljd: Fängelse 1 år och fängelse 3 år.

 

Helsingborg
2022-11-28
B 2298-21
Domslut: Grovt barnpornografibrott
(1 621 st barnpornografiska bilder, varav 188 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 166 st filmer (sammanlagd speltid om 19 timmar 9 minuter och 33 sekunder), varav 17 st filmer (2 timmar 8 minuter och 38 sekunder) utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)
Påföljd: Villkorlig dom och samhällstjänst 160 timmar. Om fängelse istället hade valts som påföljd skulle fängelse i sex månader dömts ut.

Helsingborg
2022-11-28
B 7048-21
Domslut: Barnpornografibrott
Påföljd: Villkorlig dom, 100 dagsböter om 50 kronor.

 

Hudiksvall
2022-11-08
B 1871-22
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fängelse 4 år 9 månader.

 

Hudiksvall
2022-11-23
B 948-22
Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: 60 dagsböter om 50 kr.

 

Jönköping
2022-11-02
B 4332-21
Domslut: Grovt barnpornografibrott.
Påföljd: Fängelse 1 år.
(4 984 barnpornografiska filer. 3 582 bilder att betrakta som Övergreppsmaterial ( barnpornografi) 1 243 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial, 23 filmer med sammanlagd speltid om 1 timme och 32 minuter är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 136 filmer med sammanlagd speltid om 9 timmar och 27 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

 

Jönköping
2022-11-17
B 2425-21
Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering x 3 barnpornografibrott x2 sexuellt ofredandex2
Påföljd: Villkorlig dom. Samhällstjänst 200 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 8 månader ha dömts ut.

Lycksele

2022-11-29

B 46-22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn

Påföljd: Frikänns.

 

Nacka
2022-11-24
B 365-22
Domslut: Barnpornografibrott.
(184 stycken bilder samt 8 stycken filmer innehållande skildring av barn i pornografisk bild/film. Av dessa bedöms 51 stycken bilder och 6 stycken filmer som särskilt hänsynslösa.)
Påföljd: Skyddstillsyn
Föreskrift: ska delta i behandlingsprogrammet Seif.

 

Norrtälje
2022-11-01
B 190-21
Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering.
Påföljd: Målet avskrevs.

 

Skaraborg
2022-11-15
B 1588-21
Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(131 barnpornografiska bilder, där 72 bilder visar barn som utsätts för särskild hänsynslös behandling samt 51 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 2 timmar och 6 minuter, varav 39 stycken med en speltid om 1 timme och 34 minuter visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling.)
Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Skaraborg
2022-11-18
B 2285-21
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fängelse 2 år 3 månader.

 

Skaraborg
2022-11-24
B 2933-22
Domslut: Våldtäkt mot barn m.m.
Påföljd: Fängelse 6 år.

Skaraborg
2022-11-29
B 1079-22
Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande.
Påföljd: Villkorlig dom, samhällstjänst 50 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle  fängelse 1 månad ha dömts ut.

 

Skellefteå
2022-11-23
B 532-21
Domslut: Barnpornografibrott, våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.
Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Skellefteå
2022-11-30
B 111-21
Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x4
Påföljd: Fängelse 10 månader.

 

Södertörn
2022-11-22
B 8364-21
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: 6 månader ungdomsövervakning.

 

Södertörn
2022-11-25
B 13177-22
Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn.
Påföljd: Fängelse 8 månader.

 

Södertörn
2022-11-14
B 8110-21
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fängelse 5 år.

 

Södertörn
2022-11-29
B 18823-21
Domslut: Grovt barnpornografibrott. (96 filmer med barnpornografiskt material. Brottet är grovt med hänsyn till att materialet varit omfattande och avsett bilder där barnen är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)
Påföljd: Frikänns.

 

Södertörn
2022-11-30
B 12415-22
Domslut: Barnpornografibrott

Uppsala
2022-11-24
B 8064-21
Domslut: Barnpornografibrott m.m.
Påföljd: Fängelse 1 år. 

Uppsala
2022-11-18
B 5490-22
Domslut: Grovt sexuellt utnyttjande av barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott. (49 barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film.)
Påföljd: Fängelse 1 år och 4 månader.

 

Varberg
2022-11-02
B 1258-22
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fängelse 4 år och 6 månader. 

Varberg
2022-11-23
B 1820-22
Domslut:  Försök till våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mm
Påföljd: Frikänns från samtliga punkter.

 

Västmanland
2022-11-04
B 4219-22
Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.
Påföljd: Fängelse 2 år 6 månader

 

Växjö
2022-11-25
B 2868-22
Domslut: Barnpornografibrott.
(Innehaft 9 st barnpornografiska bilder och filmer. Varav 2 av dessa har delats.)
Påföljd: Villkorlig dom samt 40 dagsböter om 250 kr.

 

HOVRÄTTER

Göta hovrätt
2022-11-01
B 1915-22
Domslut: Barnpornografibrott.
Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.
(Kalmar Tr. 3705-21 dömde till villkorlig dom och dagsböter 40 om 140kr)

 

Göta hovrätt
2022-11-01
B 1208-22
Domslut: Grovt barnpornografibrott m.m.
Påföljd: Fängelse 7 månader.
(Kalmar Tr. B 1676-20 dömde till fängelse 10 månader)

 

Göta hovrätt
2022-11-04
B 678-22
Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn.
Påföljd: Frikänns.
(Linköping Tr. B 284-21 dömde till fängelse 1 år 4 mån)

 

Göta Hovrätt
2022-11-18
B 3455-22
Domslut: Grov våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fängelse 6 år.
(Linköpings Tr. B 1417-22 dömde till fängelse 12år.)

 

Göta Hovrätt
2022-11-23
B 3629-22
Domslut: Våldtäkt mot barn m.m.
Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.
(Örebro Tr. B 1394-22 dömde till ungdomsvård
Särskild föreskrift: Ska följa det ungdomskontrakt som bifogas domen, domsbilaga 1.)

 

Hovrätten i nedre Norrland
2022-11-10
B 636-22
Domslut: Sexuellt ofredande av barn.
Påföljd: Frikänns därmed ändras tingsrättens beslut.
(Ångermanlands Tr. B 1902-19 dömde till fängelse 4 månader
)

 

Hovrätten i nedre Norrland
2022-11-30
B 1787-21
Tilltalad 1
Domslut:  Sexuella övergrepp mot barn.
Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.
(Hudiksvalls Tr. B 1990-21 dömde till fängelse 6 månaders)
Tilltalad 2
Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Fängelse 2 år.
(Hudiksvalls Tr. B 1990-21 dömde till fängelse 1 år och 10 månaders)

 

Hovrätten i Skåne/Blekinge
2022-11-03
B 2120-22
Domslut: Sexuellt ofredande
Påföljd: Fastställer tingsrättens dom
(Malmö Tr. B 6574-21 frikände)

 

Hovrätten i Väst
2022-11-03
B 1020-22
Domslut: Våldtäkt mot barn
Påföljd: Fängelse 1 år och 8 månader.
(Värmlands Tr. B 3235-21 dömde till fängelse i 1 år och 6 månader).

 

Hovrätten i Övre Norrland
2022-11-23
B 1500-22
Domslut: Våldtäkt mot barn mm.
Påföljd: Fängelse 4 år och 6 månader
(Gävle Tr. B 2530-22 dömde till fängelse 6 år)
(Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer för tre våldtäkter mot barn istället för fem)

 

Svea Hovrätt
2022-11-03
B 10424-22
Domslut: Våldtäkt mot barn
Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.
( Attunda Tr.B 6891-22 dömde till fängelse 2 år och 6 månader)

 

Svea Hovrätt
2022-11-22
B 3071-22
Domslut: Sexuellt uttnyttjande av barn.
Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.
(Attunda Tr. B 6457-21 dömde till fängelse 3 månader och villkorlig dom.)

 

 

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

6 thoughts on “Domar från Tingsrätter och Hovrätter november 2022

  1. Ni gör ett så otroligt viktigt jobb. Jag beundrar er. Här ser man svart på vitt att ni gör skillnad. Tänk så många barn ni räddat. Tack till alla dom som fiskar med, Ni syns inte men vilket otroligt jobb ni gör ni med. Önskar att Sveriges riksdag kan åtminstone låsa in dessa äckel för gott nu med… Sveriges regering står i skuld till alla dem barn som blivit utsatta. Skärp alla lagar och ge längre staff nu!

  2. Vad är det för mening med det om inte den dömdes namn och bostadsort sätts ut?

    1. Det finns väl inget som hindrar dig från att begära ut domarna för att få det?

  3. Hur ser domarna ut i andra EU-länder? Kunde vara intressant att jämföra och skiljer det sig mycket kan det vara ide att ställa frågan till EU/EU-domstolen. Passa på nu när Sverige är värdland. Behöver ni hjälp tar jag gärna av min tid. Viktigt arbete detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X