Sponsorer
Bild som illustrerar domar

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas  93  domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.


Domar från tingsrätter

Alingsås

2022-11-16

B 1456-22 

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3. 2. Sexuellt ofredande (mot barn) x2. (Åtalad: Man 39 år)

(1.1 Har tagit eller gnidit sin penis mot Sekretess A:s nakna rumpa/anus och underliv. Sekretess A var 7 år gammal. Det hände mellan den 24 juli 2022 och den 25 juli 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han missbrukat det särskilda förtroende han hade som en nära vän till familjen samt då brottet med hänsyn till barnets låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

1.2 Har vid flera tillfällen tagit eller gnidit sin penis mot Sekretess A:s nakna rumpa/anus och underliv. Sekretess A var under 15 år. Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 23 juli 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han missbrukat det särskilda förtroende han hade som en nära vän till familjen samt då brottet med hänsyn till barnets låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

1.3 Har fört sina fingrar fram och tillbaka på Sekretess A:s nakna underliv. Sekretess A var 4 år gammal. Det hände den 29 maj 2019.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han missbrukat det särskilda förtroende han hade som en nära vän till familjen samt då brottet med hänsyn till barnets låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

2.1 Har vid flera tillfällen gnidit sin penis mot Sekretess A:s rumpa och tagit på hennes underliv. Allt medan de hade kläder på sig. Sekretess A var under 15 år. Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 25 juli 2022.

2.2  Har smekt eller klämt på Sekretess A:s rumpa. Sekretess A var 7 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 15 juni 2022.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x2.

1.1 Har olovligen och i hemlighet filmat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i en bostad. Det hände mellan den 1 juli 2022 och den 2 juli 2022.

1.2 Har olovligen och i hemlighet filmat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i en bostad. Det hände mellan den 24 juli 2022 och den 25 juli 2022.)

Påföljd: 80 dagsböter om 50 kr, frikäns dock från Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3 och sexuellt ofredande (mot barn) x2. 


2022-11-24

B 216-22 

Domslut: 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 19 år)

(1. Har, utan att Sekretess 2 deltog frivilligt, tagit på Sekretess 2 kropp samt berört hennes underliv. Sekretess 2 var vid gärningstillfället under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2019 och den 31 maj 2019.

2.1 Har, utan att Sekretess 2 deltog frivilligt, genomfört ett analt samlag med Sekretess 2 som vid gärningstillfället var under 15 år. Sekretess 2 orsakades smärta. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2019 och den 30 juni 2019.

2.2 Har, utan att Sekretess 2 deltog frivilligt, och med våld genom att hålla fast och föra Sekretess 2 upp och ner, genomfört vaginalt samlag med Sekretess 2 som vid gärningstillfället var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 30 juni 2019. 

Samt åtalad för: 1. Våldtäkt x7. 2. Sexuellt övergrepp.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Föreskrift: ska genomgå den vård och behandling som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården. Frikänns dock från våldtäkt x7, samt att dömer till sexuellt övergrepp mot barn x2 istället för våldtäkt mot bar x2.


2022-11-29

B 2038-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 1 som var 13 år gammal. Det hände den 6 januari 2022.)

Samt åtalad för: Kränkande fotografering.

Har olovligen och i hemlighet filmat NN 1 när hon befann sig i en intim situation med honom inomhus i en bostad. Det hände den 6 januari 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 100 timmar.

Attunda

2022-11-14

B 4410-22 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(Har vid ett mycket stort antal tillfällen haft regelbundna orala, vaginala och anala samlag samlag med Sekretess A som vid tidpunkten var mellan 13 och 14 år, vilket han var medveten om. Detta har bland annat skett i Sekretess A:s bostad. De orala samlagen har gått till på så sätt att Sekretess A har utfört oralsex på honom och/eller att han har utfört oralsex på Sekretess A. Vidare har han vid ett flertal tillfällen smekt med sina fingrar på Sekretess A:s könsdelar och i hennes vagina, vilket är en handling som är jämförlig med samlag.  Det hände vid ett stort antal tillfällen, cirka 1-4 gånger i veckan, under perioden mellan den 3 mars 2012 och den 2 mars 2014.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har fått kontakt med målsäganden genom sitt arbete som fritidspedagog. Han har också periodvis anlitats som privat musiklärare åt Sekretess A. Vidare har han anlitats som barnvakt till målsäganden, under den period den sexuella samvaron pågick. Han har även därutöver varit en person som målsäganden haft ett särskilt förtroende för genom deras relation till varandra, vilket han har utnyttjat. Målsäganden har därmed befunnit sig i en psykologisk beroendeställning till honom. Vidare har det varit en stor åldersskillnad mellan honom och Sekretess A. Han har även utnyttjat att Sekretess A varit sexuellt oerfaren samt har varit drivande till merparten av de sexuella handlingarna. De sexuella handlingarna har även utövats regelbundet, vid ett mycket stort antal tillfällen under en lång tid. I vart fall har ett flertal av de vaginala samlagen vidare orsakat målsäganden stark smärta, vilket misstänkt varit medveten om. Sammantaget har han uppvisat en särskild hänsynslöshet genom sitt handlande.) 

Påföljd: Fängelse 4 år, dömer till våldtäkt mot barn istället för grov våldtäkt mot barn.


2022-11-15

B 10796-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 49 år)

(Har innehaft 1251 bilder och 35 filmer med barnpornografiskt innehåll varav 295 bilder och 29 filmer bedömts som grova. Det hände från okänt datum tidigast den 29 april 2012 fram till den 23 maj 2019.)  

Påföljd: Skyddstillsyn Övervakare utses av frivården. 


2022-11-23

B 2799-22 

Domslut: 1. Sexuellt ofredande (mot barn) x5. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x14. 3. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x5. 4. Våldtäkt mot barn x10. 5. Grov våldtäkt mot barn. 6 .Försök till våldtäkt mot barn. 7. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 38 år)

(1.1 Har ofredat Sekretess CA, som vid tillfället var 11 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att vi upprepade tillfällen kontakta henne på Snapchat via kontot *** och i samband därmed till henne skicka porrfilmer samt filmer som visar hans erigerade penis. Det hände mellan den 19 maj 2021 och den 24 maj 2021.

1.2 Har ofredat Sekretess CA, som vid tillfället var 11 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet. Detta har skett genom att han vid upprepade tillfällen har kontaktat henne via Snapchat och kontot *** och då skickat bilder på sin erigerade penis, ställt frågor till henne med sexuell innebörd, skickat meddelanden till henne där han uppgett att han onanerar och beskrivit sina sexuella erfarenheter samt skrivit att han vill utföra olika sexuella handlingar med målsäganden samt liknande saker med motsvarande innebörd. Det hände mellan den 22 januari 2022 och den 1 mars 2022.

1.3 Har ofredat Sekretess DA, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att vid upprepade tillfällen skicka meddelanden till henne via Snapchat då han beskriver sina sexuella fantasier, frågar henne om hon har hår på snippan, skickar bilder på sin penis, visar bilder eller filmer då han onanerar, frågar henne om hennes sexuella erfarenheter, ber henne röra sitt kön och liknande saker med samma innebörd. Sekretess DA var vid tillfället 10 år gammal. Det hände mellan den 7 juni 2021 och den 12 juni 2021.

1.4 Har via Snapchat skickat meddelanden till Sekretess EA, som vid tillfället var 10 år gammal. Han har i meddelandena ställt frågor till henne med sexuell innebörd. Vidare har han i meddelandena skrivit att han onanerar och samtidigt skickat bilder och/eller filmer på detta. Han har också skrivit att han vill utföra oralsex samt ha vaginala och anala samlag med målsäganden samt liknande saker med motsvarande innebörd. Det hände mellan den 23 juni 2021 och den 9 november 2021.

1.5 Har ofredat Sekretess FA, som vid tillfället var 11 år gammal, genom att via Snapchat skicka meddelanden till henne som innehöll bilder på en penis, porrfilmer samt filmer på en man som onanerar. Han har även via Snapchat skickat meddelanden till henne som har haft en sexuell innebörd, exempelvis meddelanden i vilka han frågat om hon är oskuld och om hon har haft oralsex. Handlandet var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände vid flera tillfällen mellan den 22 september 2021 och den 29 september 2021.

2.1 Har via Snapchat och kontot *** instruerat och förmått målsäganden Sekretess CA, som vid tillfället var 11 år gammal, att skicka bilder på sina bröst till honom. Det hände den 20 februari 2022.

2.2 Har via Snapchat instruerat Sekretess DA, som vid tillfället var 10 år gammal, att skicka bilder på sina bröst och sina särade ben till honom. Det hände den 7 juni 2021.

2.3 Har instruerat Sekretess DA, som vid tillfället var 10 år gammal, att dra ner sina byxor och skicka bilder på bland annat sin nakna rumpa till honom. Det hände den 7 juni 2021 , en tid efter gärningen i 2.2.

2.4 Har instruerat Sekretess DA, som vid tillfället var 10 år gammal, att ta bilder eller filmer med sexuell innebörd där hennes kön och/eller rumpa visades och skicka dem till honom. Det hände den 10 juni 2021.

2.5  Har via Snapchat instruerat och förmått Sekretess EA, som vid tillfället var 10 år gammal, att skicka bilder på sina bröst samt bilder/filmer där hon poserar naken till honom. Det hände den 4 juli 2021.

2.6 Har via Snapchat instruerat och förmått målsäganden Sekretess EA, som vid tillfället var 10 år gammal, att skicka bilder och/eller filmer på hur hon kissar till honom. Det hände den 11 juli 2021.

2.7. Har via Snapchat instruerat och förmått målsäganden Sekretess EA, som vid tillfället var 10 år gammal, att skicka bilder på sin nakna kropp och bröst till honom. Det hände den 22 juli 2021.

2.8 Har via Snapchat instruerat och förmått målsäganden Sekretess EA, som vid tillfället var 10 år gammal, att skicka bilder och/eller videos på sig själv där hon poserar på ett sätt som har sexuell innebörd. Det hände den 18 augusti 2021..

2.9 Har via Snapchat instruerat och förmått målsäganden Sekretess EA, som vid tillfället var 10 år gammal, att skicka bilder och/eller filmer på sig själv där hon poserar på ett sätt som har sexuell innebörd. Det hände den 2 september 2021.

2.10 Har via Snapchat instruerat och förmått Sekretess EA, som vid tillfället var 10 år gammal, att skicka bilder/filmer eller via videochatt visa sin rumpa för honom som han instruerat att hon ska ”sexa”. Det hände på natten den 5 september 2021.

2.11 Har via Snapchat instruerat och förmått målsäganden Sekretess EA, som vid tillfället var 10 år gammal, att skicka bilder på sin ”röv” till honom. Det hände den 18 september 2021.

2.12 Har via Snapchat instruerat och förmått målsäganden Sekretess EA, som vid tillfället var 10 år gammal, att från en toalett på sin skola skicka bilder och/eller videos på sig själv där hon poserar på ett sätt som har sexuell innebörd. Det hände den 15 oktober 2021.

2.13 Har via Snapchat främjat och utnyttjat att Sekretess FA, som vid tillfället var 11 år gammal, visade upp sig för honom avklädd eller på ett liknande sätt som har en sexuell innebörd. Det hände den 23 september 2021. 

2.14 Har via Snapchat främjat och utnyttjat att Sekretess FA, som vid tillfället var 11 år gammal, visade upp sina bröst för honom. Det hände den 24 september 2021

3.1 Har via Snapchat och kontot *** instruerat och försökt förmå målsäganden Sekretess CA, som vid tillfället var 11 år gammal, att genom en kamera eller på annat sätt visa sin ”röv” för honom. Det hände den 28 mars 2022. Gärningen kom inte att fullbordas eftersom målsäganden, av okänd anledning, inte utförde instruktionerna. Det har dock förelegat en fara för att brottet skulle ha fullbordats. 

3.2 Har instruerat och försökt förmå Sekretess DA, som vid tillfället var 10 år gammal, att ta bilder och/eller filmer på sitt kön och rumpa och skicka till honom. Det hände den 11 juni 2021.

3.3 Har via Snapchat instruerat och försökt förmå målsäganden Sekretess EA, som vid tillfället var 10 år gammal, att gå in på en toalett då hon var på skolan och där skicka bilder och/eller filmer på sig själv där hon poserar på ett sätt som har sexuell innebörd. Det hände den 20 augusti 2021.

Det har förelegat en fara för att gärningen skulle ha fullbordats. 

3.4 Har via Snapchat försökt att främja och/eller utnyttja att Sekretess FA, som vid tillfället var 11 år gammal, skulle visa sina bröst för honom. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände den 22 september 2021.

3.5 Har via Snapchat försökt att främja och/eller utnyttja att Sekretess FA, som vid tillfället var 11 år gammal, skulle visa sitt underliv för honom. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände den 24 september 2021.

4.1 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA, som var vid tillfället var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation/videochatt på Snapchat har instruerat Sekretess EA att föra in först ett okänt föremål och därefter en gurka i sin vagina och/eller anal. Sekretess EA agerade i enlighet med instruktionerna . Det hände den 5 juli 2021.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

4.2 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA, som var vid tillfället var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation/videochatt på Snapchat har instruerat Sekretess EA att föra in en penna eller annat föremål i sin anal, öppna upp sin slida och rumpa, slicka sina bröst och vidröra sig själv sexuellt. Sekretess EA agerade i enlighet med instruktionerna. Det hände den 6 juli 2021.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

4.3 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA, som var vid tillfället var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har instruerat Sekretess EA att föra in en ”gummigrej” eller annat liknande föremål i sin vagina eller anal. Sekretess EA agerade i enlighet med instruktionerna. Det hände den 15 juli 2021.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

4.4 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA som vid tillfället var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har instruerat Sekretess EA att föra in sina fingrar och/eller annat okänt föremål i sin anal eller vagina. Sekretess EA agerade i enlighet med instruktionerna. Det hände den 23 juli 2021.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

4.5 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA som vid tillfället var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har instruerat Sekretess EA att föra in ett okänt föremål i sin anal alternativt att med ett okänt föremål vidröra sin rumpa upprepade gånger. Sekretess EA agerade i enlighet med instruktionerna. Det hände den 28 juli 2021.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

4.6 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA, som var vid tillfället var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har instruerat Sekretess EA att föra in en deodorant eller annat föremål i sin vagina och/eller anal. Sekretess EA agerade i enlighet med instruktionerna. Det hände den 22 augusti 2021.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

4.7 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA, som var vid tillfället var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har instruerat Sekretess EA att föra in en flaska i sin vagina och anal. Sekretess EA agerade i enlighet med instruktionerna. Det hände den 23 augusti 2021.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

4.8 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA, som var vid tillfället var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har instruerat Sekretess EA att föra in en flaska, elektrisk tandborste eller annat okänt föremål i sin vagina och/eller anal och uppmanat henne att ta föremålet snabbt ”in och ut med handen”. Sekretess EA agerade i enlighet med instruktionerna. Det hände den 24 augusti 2021.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

4.9 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA, som vid tillfället var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har instruerat Sekretess EA att föra in en flaska, en morot eller annat okänt föremål i sin vagina och anal. Sekretess EA agerade i enlighet med instruktionerna. Det hände den 2 oktober 2021.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

4.10 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA, som var vid tillfället var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har instruerat Sekretess EA att föra in sina fingrar i sin vagina och/eller anal, vidröra sig själv sexuellt och suga samt slicka på sina bröst. Sekretess EA agerade i enlighet med instruktionerna. Det hände den 10 oktober 2021.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

5. Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA som vid tillfället var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har instruerat henne att föra upp en banan, gurka eller morot eller ett annat okänt föremål i sin vagina och/eller anal och även instruerat att hon ”ska rida den snabbt”. Sekretess EA har agerat i enlighet med instruktionerna. Det hände den 26 augusti 2021. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt till att hans instruktioner har resulterat i att Sekretess EA har börjat blöda.

6. Har genomfört en sexuell handling med Sekretess EA som var vid tillfället var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han under en pågående chattkonversation på Snapchat har instruerat Sekretess EA att föra in en banan i sin vagina och/eller anal. Sekretess EA försökte agera i enlighet med instruktionerna men det fungerade inte att föra in föremålet. Det har förelegat en fara för brottets fullbordan. Det hände den 30 augusti 2021. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

7. Har på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess EA, som vid tillfället var 10 år gammal, att genomföra en sexuell handling på sig själv. Detta genom att hon vidrört sin nakna vagina med ett okänt föremål och därefter tagit ett kort på händelsen och skickat det till honom. Det hände den 30 oktober 2021.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande.)

Påföljd:  Fängelse 4 år, 9 månader. 

Borås

2022-11-01

B 2020-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 26 år)

(1.1 Har vid ett flertal tillfällen haft vaginalt samlag samt handling jämförligt med samlag med sekretess A som vid tidpunkten var under 15 år, varvid han i samband med gärningarna utövat våld mot henne genom att hålla fast henne. Flertalet av gärningarna har även begåtts efter att han försett sekretess A med narkotiska preparat. Det hände under en period mellan den 30 maj 2021 och den 3 augusti 2021.

1.2 Har vid ett flertal tillfällen haft vaginalt samlag samt handling jämförligt med samlag med sekretess 1, som vid tidpunkten var under 15 år. Flertalet av gärningarna har även begåtts efter att han försett sekretess 1 med narkotiska preparat. Det hände under en period mellan den 31 maj 2022 och den 9 juni 2022.

Samt åtalad för: Olaga hot x2.

1.1 Har vid ett flertal tillfällen direkt eller underförstått hotat sekretess A genom att uttala att han skulle skada eller döda henne eller hennes familj eller uttalanden med liknande innebörd vilket varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen och annans säkerhet till person hos henne  Det hände under en period mellan den 30 maj 2021 och den 3 augusti 2021.

1.2 Har vid ett flertal tillfällen direkt eller underförstått hotat sekretess 1 genom att uttala att han skulle döda eller skada henne samt hennes familj och vänner eller uttalanden av liknande innebörd, vilket varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen och annans säkerhet till person hos henne.)

Påföljd:  Fängelse 5 år, 6 månader. 


2022-11-07

B 1363-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 30 år)

(Har via Facebook Messenger tagit emot 1 barnpornografisk film, och därmed innehaft den, och därefter spridit filmen genom att skicka vidare den till annan användare. Det hände den 24 mars 2020.)

Påföljd: Tidigare utdömd påföljd ska avse även den nya brottsligheten. Fängelse 8 månader, Hovrätten för Västra Sverige Avd 3, 2021-02-01, B 4175-20  


2022-11-16

B 2266-21 Obs! 14 målsägande i åldern 7-10 år

Domslut: 1. Sexuellt ofredande (mot barn) x 22. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 3. Våldtäkt mot barn x3. 4. Grovt barnpornografibrott.  5. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man: 28 år)

(1.1 Har vid upprepade tillfällen mellan den 18 augusti 2018 och den 11 juni 2021 på ***skolan, den 11 juni 2021 på, tagit/tafsat Sekretess 1 på rumpan samt dragit ned dennes byxor och trosor för att sedan betrakta denne. Sekretess 1 var under 15 år. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 1 sexuella integritet.

1.2 Har tagit Sekretess 1, som var under 15 år, åt sidan till ett enskilt rum och där dragit av dennes byxor och trosor för att sedan betrakta denne. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 april 2020 och den 10 juni 2020 på ***skolan.

Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 1 sexuella integritet.

1.3 Har vid upprepade tillfällen mellan den 18 augusti 2018 och den 11 juni 2021 på ***skolan tagit och tafsat Sekretess 2 på rumpan. Sekretess 2 var under 15 år. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 2 integritet.

1.4 Har satt ned Sekretess 2 över hans mobiltelefon på en bänk för att sedan med handen ta fram mobiltelefonen och därvid tagit denne på rumpan. Sekretess 2 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 11 juni 2021 vid ***** Fritidsanläggning. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 2 sexuella integritet.

1.5 Har satt Sekretess 2 i sitt knä och därvid tafsat på denne genom att kittla denne på låren. Sekretess 2 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 18 augusti 2020 och den 28 februari 2021 på ***skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 2 sexuella integritet. 

1.6 Har tagit Sekretess 2, som var under 15 år, på rumpan. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 12 januari 2021 och den 11 juni 2021 på ***skolan.

Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 2 sexuella integritet. 

1.7  Har berört Sekretess 5, som var under 15 år, på rumpan samt dragit ned dennes byxor något. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 15 juni 2019 och den 20 augusti 2019 på ****skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 5 sexuella integritet.

1.8 Har vid upprepade tillfällen mellan den 18 augusti 2018 och den 11 juni 2021, på ****skolan tagit och tafsat Sekretess 3 på rumpan, på låren, i närheten av könet samt på brösten. Sekretess 3 var under 15 år. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 3 sexuella integritet.

1.9 Har stoppat in handen innanför Sekretess 7 byxlinning och berört denne. Sekretess 7 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 21 augusti 2019 och den 20 december 2019 på ****skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 7 sexuella integritet.

1.10 Har dragit ned Sekretess 6 byxor och trosor och smiskat denne på rumpan. Sekretess 6 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 21 augusti 2020 och den 11 juni 2021 på ***skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 6 sexuella integritet.

1.11 Har dragit ned Sekretess 9 byxor och kalsonger samt tagit tag om dennes skrev. Sekretess 9 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 10 juni 2020 och den 17 augusti 2020 på ***skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 9 sexuella integritet.

1.12 Har dragit ned Sekretess 8 byxor och trosor, berört denne på rumpan och betraktat denne. Sekretess 8 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 21 augusti 2019 och den 10 juni 2020 på ***skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 8 sexuella integritet.

1.13 Har vid upprepade tillfällen mellan den 21 augusti 2019 och den 11 juni 2021 på ***skolan, tagit/tafsat Sekretess 4, som var under 15 år, på rumpan och låren. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 4 sexuella integritet.

1.14  Har slagit Sekretess 4, som var under 15 år, på rumpan. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 21 augusti 2019 och den 11 juni 2021 på ***skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 4 sexuella integritet.

1.15 Har tagit/tafsat Sekretess 4, som var under 15 år, på rumpan. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 11 juni 2021 på ***skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 4 sexuella integritet.

1.16 Har tagit/hållit sin hand på Sekretess 11 rumpa. Sekretess 11 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 maj 2020 och den 10 juni 2020 på ***skolan.

Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 4 sexuella integritet.

1.17 Har tafsat Sekretess 11, som var under 15 år, på rumpan. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 18 augusti 2020 och den 18 september 2020 på ***skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 4 sexuella integritet.

1.18 Har tagit/hållit sin hand på Sekretess 11 rumpa. Sekretess 11 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 september 2020 och den 31 oktober 2020 på ***skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 4 sexuella integritet. 

1.19 Har tagit/hållit sin hand på Sekretess 11 rumpa. Sekretess 11 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 11 juni 2021 på ***skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 4 sexuella integritet.

1.20 Har lagt sin hand och tagit på Sekretess 10 lår. Sekretess 10 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 12 januari 2021 och den 11 juni 2021 på ***skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 4 sexuella integritet.

1.21 Har stoppat sina händer innanför Sekretess 13 byx- och troslinning. Sekretess 13 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 18 augusti 2020 och den 11 juni 2021 på ***skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 4 sexuella integritet.

1.22 har dragit ned Sekretess 12 byxor och trosor. Sekretess 12 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 11 juni 2021 och den 22 juni 2021 på ***skolan. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 4 sexuella integritet.

2.1 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess 8, som var under 15 år, genom att dra ned dennes byxor och trosor och sedan beröra dennes rumpa samt kön med sin finger/sina fingrar. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 18 augusti 2020 och den 18 december 2020 på ***skolan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han vid genomförandet utnyttjat sin ställning som målsägandens lärare/fritidspedagog och därmed missbrukat det särskilda förtroende han därigenom fått samt att gärningen med hänsyn till målsägandens låga ålder och att den skett under skoltid i skolmiljö där målsäganden ska kunna förväntas känna trygghet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

2.2 Har genomfört sexuell handling med Sekretess 14 genom att dra ned dennes byxor och trosor, beröra denne vid dennes rumpa och därvid betrakta denne. Målsäganden var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 18 augusti 2018 och den 10 juni 2020 på ***skolan. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han vid genomförandet utnyttjat sin ställning som målsägandens lärare/fritidspedagog och därmed missbrukat det särskilda förtroende han därigenom fått samt att gärningen med hänsyn till målsägandens låga ålder och att den skett under skoltid i skolmiljö där målsäganden ska kunna förväntas känna trygghet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

3.1 Har genomfört sexuell handling med Sekretess 8 genom att dra ned dennes byxor och trosor samt föra in finger/fingrar i dennes anal och därvid betrakta denne. Sekretess 8 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 21 augusti 2019 och den 10 juni 2020 på ***skolan. 

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 8 sexuella integritet. Vid genomförandet utnyttjade han sin ställning som målsägandens lärare/fritidspedagog och missbrukade därmed det särskilda förtroende han därigenom fått samt att gärningen med hänsyn till målsägandens låga ålder och att den skett under skoltid i skolmiljö där målsäganden ska kunna förväntas känna trygghet innebar ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

3.2 Har genomfört sexuell handling med Sekretess 8 genom att dra ned dennes byxor och trosor samt föra in finger/fingrar i dennes anal och därvid betrakta denne. Sekretess 8 var under 15 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 11 juni 2021 på ****skolan.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Agerandet kunde förväntas kränka Sekretess 8 sexuella integritet. 

Vid genomförandet utnyttjade han sin ställning som målsägandens lärare/fritidspedagog och missbrukade därmed det särskilda förtroende han därigenom fått samt att gärningen med hänsyn till målsägandens låga ålder och att den skett under skoltid i skolmiljö där målsäganden ska kunna förväntas känna trygghet innebar ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden. 

3.3 Har genomfört sexuell handling med Sekretess 8 genom att dra ned dennes byxor och trosor samt föra in finger/fingrar i dennes anal, beröra denne vid sitt kön och därvid betrakta denne. Sekretess 8 var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 21 augusti 2019 och den 22 juni 2021 på ***skolan. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. 

Vid genomförandet utnyttjade han sin ställning som målsägandens lärare/fritidspedagog och missbrukade därmed det särskilda förtroende han därigenom fått samt att gärningen med hänsyn till målsägandens låga ålder och att den skett under skoltid i skolmiljö där målsäganden ska kunna förväntas känna trygghet innebar ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

4. Har innehaft sammanlagt 35 barnpornografiska bilder. Det hände den 31 augusti 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 9 av de barnpornografiska bilderna enligt ovan är att betrakta som bilder där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. 

5. Har innehaft 8 barnpornografiska bilder. Det hände den 27 juni 2022.

Samt åtalad för: 1. Misshandel x6. 2. Kränkande fotografering x2. 

1.1 Har stuckit Sekretess 1 med en nål vid höften. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 mars 2021 och den 11 juni 2021 på ***skolan. Sekretess 1 orsakades smärta.

1.2 Har dragit Sekretess 2 i håret. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 18 augusti 2020 och den 11 juni 2021 på ***skolan. Sekretess 2 orsakades smärta.

1.3  Har enligt 1.10 smiskat Sekretess 6 på rumpan. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 21 augusti 2020 och den 11 juni 2021 på skolan. Sekretess 6 orsakades smärta.

1.4 Har enligt 1.14 slagit Sekretess 4 på rumpan. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 21 augusti 2019 och den 11 juni 2021 på ***skolan.

1.5 Har slagit Sekretess 12 med en träpinne på rumpan. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 11 juni 2021 och den 22 juni 2021 på ***skolan. Sekretess 12 orsakades smärta och blåmärke.

2.1 Har i samband med gärningen i åtalspunkten 3.3 olovligen och i hemlighet filmat/fotograferat Sekretess 8 när Sekretess 8 befann sig inomhus i skolans lokaler. Det hände någon gång mellan den 21 augusti 2019 och den 22 juni 2021 på ***skolan.

2.2 Har i samband med gärningen i åtalspunkten 2.2 olovligen och i hemlighet filmat/fotograferat Sekretess 14 när Sekretess 14 befann sig inomhus i skolans lokaler. Det hände någon gång mellan den 18 augusti 2018 och den 22 juni 2021.)

Påföljd: Fängelse 4 år, 6 månader, frikänns dock från sexuellt ofredande (mot barn) x3, misshandel x3 samt barnpornografibrott.


2022-11-22

B 1606-20 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 25 år) 

(1. Har innehaft sammanlagt 7873 barnpornografiska bilder och 1024 filmer i sin dator och mobiltelefon. Merparten, 6852 bildfiler och 880 filmfiler, har avsett särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände i vart fall någon gång mellan den 4 juni 2020 och den 3 september 2020.

2. Har ofredat NN, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet, genom att skicka en penisbild till henne på snapchat. NN var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 26 april 2020 och den 27 april 2020.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott)

Påföljd: Fängelse 1 år, 3 månader.

Falun

2022-11-01

B 4105-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 34 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material som han har berett sig tillgång till. Materialet har bestått av 1 212 bilder och 4 filmer med sammanlagd speltid på 8 minuter och 48 sekunder. Av materialet är 741 bilder och 4 filmer att bedöma som särskilt hänsynslöst och grovt övergreppsmaterial. Det hände mellan den 18 augusti 2019 och den 19 november 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet avser materialet där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år.


2022-11-09

B 4075-19 

Domslut: 1. Barnpornografibrott x3. (2. Grovt barnpornografibrott.)  (Åtalad: Man 23 år)

(1.1 Har innehaft 336 barnpornografiska bilder/filmer. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2019 och den 3 mars 2019.

1.2 Har innehaft 109 barnpornografiska bilder. Det hände den 18 november 2020.

2. Har innehaft 1676 barnpornografiska bilder. Det hände den 21 november 2019. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom materialet avsett särskilt hänsynslöst material då det avsett unga barn och med hänsyn till de sexuella handlingar som förevarit och då det avseende en bild förekommit våld.) 

Påföljd: Villkorlig dom. Samhällstjänst 50 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut. Grovt barnpornografibrott ändras till barnpornografibrott. 


2022-11-15

B 2125-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(Har i sin mobiltelefon och i sin dator innehaft 1828 barnpornografiska bilder varav 61 bilder är att betrakta som hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 7 juni 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Föreskrift: ska genomgå frivårdens program SEIF och den missbruksbehandling som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.


2022-11-25

B 2579-19 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21 år)

(Har genomfört annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 1 som var 14 år. Det hände den 12 april 2019 på **** skola. Den sexuella handlingen bestod i att han tvingade NN 1, som inte deltog frivilligt, att utföra oralsex på honom genom att utdela slag i hennes ansikte, dra henne i håret och ta tag om NN 1:s nacke, trycka henne nedåt och hålla i henne.

Samt åtalad för: Narkotikabrott.)

Påföljd: Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.


2022-11-25

B 644-21/B 2692-22 

Domslut: Försök till grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 41 år)

(Har försökt genomföra en sexuell handling som varit jämförlig med samlag med NN 1 som var fem år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han har försökt förmå NN1 att suga eller slicka på hans penis. Han har dessförinnan eller i samband med det förevisat en film med pornografiskt innehåll för NN1. Det hände någon gång mellan den 15 juli 2022 och den 23 juli 2022.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till NN1:s låga ålder och med hänsyn till att NN1 är närstående till honom.

Samt åtalad för: Vapenbrott.)

Påföljd: Fängelse 4 månader, frikändes dock från försök till våldtäkt mot barn.


2022-11-29

B 4118-20 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 48 år)

(1.1 Har skildrat ett barn som var mellan 7-10 år gammalt i pornografisk bild genom film/bildupptagning. Det hände vid två tillfällen under perioden den 1 januari 2017 till den 11 juli 2019. 

1.2 Har innehaft 104 barnpornografiska bilder varav 76 bilder avser målsäganden NN 1 och 28 avser bilder andra barn, 11 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 18 november 2020.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering. 

Har olovligen och i hemlighet med tekniskt hjälpmedel tagit bild genom film/bildupptagning av NN 1 när hon befann sig inomhus i en bostad i ett badrum. Det hände vid två tillfällen under perioden den 1 januari 2017 till den 11 juli 2019.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Föreskrift: ska delta i behandlingsprogrammet SEIF. Övervakare utses av frivården. 

Gotland

2022-12-15

B 906-21 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. 3. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 26 år)

(1. Har främjat att Sekretess A, som varit 12 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att upprepade gånger fått henne att fotografera sig och skicka lättklädda och/eller sexuella bilder på sig själv till honom via snapchat. Det hände mellan den 1 juni 2021 och den 3 augusti 2021.

2. Har skildrat barn i barnpornografisk bild genom att han sparat 15 bilder på Sekretess A som hon skickat till honom via snapchat. Han har även innehaft ytterligare 3 barnpornografiska bilder. Samtliga bilder är att betrakta som barnpornografiska. Detta hände mellan den 1 juni 2021 och den 3 augusti 2021.

3. Har skickat flera bilder på sin penis till Sekretess A, som då var 12 år gammal. Det hände mellan den 1 juni 2021 och den 3 augusti 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Övervakare utses av frivården. 

Gävle

2022-11-11

B 3897-21 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 38 år)

(Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände den 27 november 2021.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering.

Har olovligen och i hemlighet fotograferat och filmat NN 1 när NN 1 befann sig inomhus i en bostad. Det hände den 27 november 2021.)

Påföljd:  Fängelse 2 år, frikänns dock från kränkande fotografering. 

Göteborg

2022-11-08

B 10318-22  Obs 5 målsägande i åldern 9-14 år.

Domslut: 1. Barnpornografibrott x4. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 3. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2.  (Åtalad: Man 35 år)

(1.1 Har innehaft 129 bilder som skildrar barn i pornografisk bild, varav 69 stycken är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Peter Elmgren har vidare innehaft 1 film med total speltid om 2,52 minuter som skildrar barn i pornografisk bild, filmen är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 28 juni 2022 och en tid dessförinnan.

1.2 Har genom gärningen i åtalspunkt 2.1 även skildrat barn i 5 pornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 6 april 2022. 

1.3 Har genom gärningen i åtalspunkt 2.2 även skildrat barn i 7 pornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 1 juni 2022. 

1.4 Har genom gärningen i åtalspunkt 2.3 även skildrat barn i 7 pornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 1 september 2021 och den 1 maj 2022.

2.1 Har via internet främjat och/eller utnyttjat att Sekretess 1, då 11 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att ha instruerat och/eller förmått henne att ta ett flertalet bilder på sig själv naken med blottat kön och blottade bröst. Bilderna har, Sekretess 1, på hans uppmaning, sänt honom via internet. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 6 april 2022.

Gärningen är att bedöma som grov då den inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden eftersom han vilselett målsäganden då han utgett sig för att vara en kvinna, samt på grund av poseringens karaktär (posering av naket kön).

2.2 Har via internet främjat och/eller utnyttjat att Sekretess MF, då 10 eller 11 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att ha instruerat och/eller förmått henne att ta ett flertalet bilder på sig själv naken med bland annat blottat kön och bilder då målsäganden särar på sina blygdläppar. Bilderna har, Sekretess MF, på hans uppmaning, sänt honom via internet. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 1 juni 2022.

Gärningen är att bedöma som grov då den inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden eftersom han vilselett målsäganden då han uppgett sig att vara en kvinna, samt på grund av poseringens karaktär (posering av naket kön och särade blygdläppar).

2.3 Har via internet främjat och/eller utnyttjat att Sekretess MC, då 13 eller 14 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att ha instruerat och/eller förmått henne att ta ett flertalet bilder på sig själv naken med bland annat blottat och särat kön. Bilderna har, Sekretess MC, på hans uppmaning, sänt honom via internet. Det hände någon gång mellan den 1 september 2021 och den 1 maj 2022.

Gärningen är att bedöma som grov då den inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden eftersom han vilselett målsäganden då han uppgett sig att vara en kvinna, samt på grund av poseringens karaktär (posering av naket och särat kön).

3.1 Har försökt främja Sekretess ME, då 11 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att skicka bilder där hon drar ned trosorna. Det hände den 27 juni 2022 eller kort tid dessförinnan.

Fara har förelegat för brottets fullbordan och/eller var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

3.2  Har försökt främja Sekretess MD, då 9 år gammal, att utföra och medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att ta och skicka bilder där hon tar av sig trosor och tröja. Det hände någon gång mellan den 20 juni 2022 och den 27 juni 2022 eller kort tid dessförinnan.

 Fara har förelegat för brottets fullbordan och/eller var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x3.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskild behandlingsplan: ska genomgå behandling enligt den bifogade planen. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år, 3 månader ha dömts ut.


2022-11-10

B 5123-22 Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft 1 barnpornografisk film. Det hände den 20 januari 2022.)

Påföljd: Frikänns. 


2022-11-17

B 8323-22  

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 24 år)

(Har innehaft och på Snapchat spridit en barnpornografisk film, vilken är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 2 maj 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom, 40 dagsböter om 340 kr.


2022-11-24

B 16559-21 

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 56 år)  

(Har vid flera tillfällen utanpå kläderna tagit på NN 5:s underliv och smiskat hennes på rumpan, senast när NN 5 var 7 år. Det hände flera gånger mellan den 1 januari 2018 och den 17 maj 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom, 80 dagsböter om 400 kr. 


2022-11-29

B 3627-22 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 17 år)

(Har förmått NN 1 som var 14 år att delta i handlingar med sexuell innebörd genom att krama henne upprepande gånger, smeka och ta på hennes rumpa och underliv utanpå byxorna samt försöka kyssa henne. Det hände den 25 februari 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

Halmstad

2022-11-16

B 1124-21 

Domslut:1. Barnpornografibrott. 2. Våldtäkt mot barn x3. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Sexuellt ofredande (mot barn).  (Åtalad: Man 48 år)

(1. Har innehaft och betraktat 24 barnpornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 11 januari 2018 och den 26 april 2021.

2.1 Har haft förmått NN 9 som var 12 år, och således under 15 år, att suga på hans penis, han har genomfört vaginalt samlag med henne framifrån och bakifrån i olika ställningar och han har fått utlösning över hennes bröst. Handlingarna som inte utgjorde samlag har varit sexuella handlingar jämförliga med samlag. Det hände vid i vart fall ett tillfälle under tiden mellan den 10 juni 2020 och den 10 augusti 2020.

2.2 Har med sina fingrar smekt NN 9:s underliv samt tryckt in ett finger i hennes underliv på sätt att hon skrek och han bad henne vara tyst. NN 9 var vid händelsen 12 år och således under 15 år. Det hände den 31 oktober 2020 i en bil vid en skog på vägen mellan **** mot ****.

2.3  Har i sin bil i skogen, i samband med att han köpt en tröja till NN 9, smekt henne och genomfört vaginalt samlag med henne. NN 9 var vid händelsen 12 år och under 15 år. Det hände den 21 november 2020 i en skog.

3. Har förmått NN 9, som var 12 år, att fotografera sin nakna överkropp med bröst och skicka fotot till honom. Det hände omkring den 4 juli, dvs någon gång mellan den 27 juni 2020 och den 11 juli 2020.

4. Har i konversationer med NN 9, som var 12 år, skickat nakenbilder och skrivit saker med sexuell innebörd samt kommenterat NN 9:s bröst. Det hände mellan den 1 augusti 2020 och den 8 februari 2021.)

Påföljd: Fängelse 4 år, 6 månader, frikänns dock från barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering x1 och sexuellt ofredande.  

Helsingborg

2022-11-01

6841-21 

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 62 år)

(1. Har innehaft och spridit/tillgängliggjort 1 barnpornografiskt bild, som är att bedöma som grov/särskilt hänsynslös, genom att dela bilden via chattwebbplatsen Chatrandom. Det hände den 18 juni 2019. 

2. Har innehaft sammanlagt minst 666 st filer med barnpornografiskt material, varav 399 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 9 september 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser stor mängd barnpornografiska bilder där den större del av materialet avser bilder som skildrar unga och särskilt unga barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bl a utsättas för vaginala och anala penetrationer av vuxna.)

Domslut: Fängelse 1 år.


2022-11-16

B 1578-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 25 år)

(Har uppsåtligen innehaft och spridit 4 filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en total speltid på till 10 minuter 44 sekunder. Det hände den 29 maj 2020.) 

Påföljd: Villkorlig dom, 50 dagsböter om 50 kr.


2022-11-22

B 1198-22 Obs! 3 åtalade.

Domslut: Man 1, 46 år. Man 2, 76 år. Kvinna 26 år:  Sexuellt ofredande mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd ofredat NN 21 (född 2017), på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 21s sexuella integritet, genom att Man 2 öppet och direkt inför NN 21 genomför och fullföljer ett samlag med kvinnan och under att det sker bl a även talar om henne som ”kåt slyna” samtidigt som Man 1 filmar och dokumenterar händelsen samt även under tiden det sker direkt tilltalar NN 21 och säger ”vad gör han med din mamma” eller liknande uttryck. Det hände den 23 juli 2020.)

Påföljd:

Man 1: Tidigare utdömd påföljd ska avse även den nya brottsligheten. (Fängelse 3 år, Helsingborgs tingsrätt Avdelning 2, 2022-04-13, B 2016-21)

Man 2: Tidigare utdömd påföljd ska avse även den nya brottsligheten. (Fängelse 1 år, Helsingborgs tingsrätt Avdelning 2, 2022-04-13, B 2016-21)

Kvinnan: Frikänns.


2022-11-28

B 2298-21  

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har innehaft 1 621 st barnpornografiska bilder, varav 188 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 166 st filmer (sammanlagd speltid om 19 timmar 9 minuter och 33 sekunder), varav 17 st filmer (2 timmar 8 minuter och 38 sekunder) utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 8 april 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom. Samhällstjänst 160 timmar, om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut. 


2022-11-28

B 7048- 21 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 44 år)

(1.1 Har innehaft 92 st barnpornografiska bilder, varav fyra utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 31 maj 2021.

1.2 Har innehaft 416 st barnpornografiska bilder, varav 59 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 6 st barnpornografiska filmer, vilka utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (speltid om ca. 15 minuter). Det hände den 28 oktober 2021.)

Påföljd:  Villkorlig dom, 100 dagsböter om 50 kr. 

Hälsingland

2022-11-08

B 1871-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 27 år)

(Har genomfört en sexuell handling med målsäganden som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Målsäganden var vid tillfället under 15 år och deltog inte frivilligt. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört in finger/fingrar i målsägandens underliv. Han har använt sig av våld bestående i att han tagit grepp om målsägandes armar och dragit i hennes armar. Han har i vart fall varit oaktsam i förhållande till att målsägande var under 15 år. Det hände den 14 augusti 2022.

Samt åtalad för: 1. Olovligt anskaffande av alkohol. 2. Våldtäkt. 3. Misshandel. 4. Kränkande fotografering.)

Påföljd: Fängelse 4 år, 9 månader. 


2022-11-23

B 948-22 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 23 år)

(Har ofredat NN, som vid tidpunkten var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet och väcka obehag hos henne, genom att skicka bilder till henne där han poserade med blottat könsorgan. Det hände någon gång mellan den 19 mars 2022 och den 21 mars 2022.)

Påföljd: 60 dagsböter om 50 kr.

Jönköping

2022-11-02

B 4332-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 61 år)

(Har innehaft eller i vart fall betraktat efter att ha berett sig tillgång till 4 984 barnpornografiska filer

Vidare har han, vid i vart fall tre tillfällen, spridit barnpornografiska filer som varit att betrakta som särskilt hänsynslösa/grovt övergreppsmaterial. Det hände mellan den 10 oktober 2016 och den 24 juni 2020. Av bilderna är 3 582 bilder att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 1 243 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial, 23 filmer med sammanlagd speltid om 1 timme och 32 minuter är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 136 filmer med sammanlagd speltid om 9 timmar och 27 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser en särskilt stor mängd grovt barnpornografiskt material, det avser bilder/filmer där barn utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt såsom penetration och andra sexuella handlingar.)

Påföljd:  Fängelse 1 år.


2022-11-17

B 2425-21 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. 3.  Sexuellt ofredande (mot barn). 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 42 år)

(1. Har uppmanat och förmått NN13, som var 11 år och NN6 som var 12 år, att framställa nakenbild på sig själva och därefter skicka nakenbilden till Ibrahim. Ibrahim har bland annat skrivit till NN13: det är mörkt och syns ingenting, kan du skicka mer video. Ibrahim har härigenom främjat eller utnyttjat att barn under femton år utfört eller medverkat i en sexuell posering. Det hände någon gång vid tre tillfällen under perioden den 1 oktober 2020 till den 11 januari 2021.

2.1 Har skildrat 6 barnpornografiska bilder/filmer och även innehaft eller i vart fall betraktat efter att ha berett sig tillgång till 324 barnpornografiska bilder/filmer. Av bilderna är 291 bilder att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 15 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial, 15 filmer är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 3 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Skildringen skedde vid sex tillfällen under perioden den 1 juni 2020 till den 31 augusti 2021.

3. Har skickat bilder på sitt nakna kön och härigenom blottat sig för NN10, som var 12-13 år. Hans agerande kunde förväntas väcka obehag. Det hände vid två tillfällen under perioden den 1 augusti 2020 till den 26 maj 2021.

4. Har uppmanat och förmått NN11, 11 år, och NN6, 12 år, att framställa nakenbilder/filmer på sig själva och därefter skicka dem till Ibrahim. Han har utgett sig för att vara i målsägandenas ålder och beskrivit hur målsägande NN11 ska posera. Han har härigenom främjat eller utnyttjat att barn under femton år utfört eller medverkat i en sexuell posering. Det hände vid sju tillfällen under perioden den 1 juni 2020 till den 9 april 2021.

Brottet bör bedömas som grovt då det har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnen genom att han har hotat med brottslig gärning om målsägandena inte skickar bilder. Han har bl.a. uttalat att han ska döda målsägande och dennas familjer (avseende målsägande NN6) och hotat att sprida tidigare skickade nakenbilder på målsägandena NN11 och NN6 samt även spridit nakenbild på NN11 i snapchatgrupp och spridit nakenbild på NN6 till annan person i NN6:s närhet.)

Påföljd: Villkorlig dom. Samhällstjänst 200 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 8 månader ha dömts ut, frikänns dock från ett fall av utnyttjande av barn för sexuell posering.  

Kalmar

2022-11-18

B 2829-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har genomfört en sexuell handling med Sekretess A, som var 14 år, genom att dra ner henne på marken, lägga sig på henne, dra hennes trosor åt sidan och stoppa in ett eller flera fingrar i hennes underliv, med bland annat smärta, slemhinnesprickor och blåmärken som följd. Det hände den 21 juli 2022 i ett skogsparti på ***camping.) 

Påföljd: Fängelse 2 år. 

Luleå

2022-11-17

B 705-22 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 29 år) 

(Har blottat sig för NN på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. NN var endast 13 år gammal. Det hände den 13 november 2021

Samt åtalad för: Ofredande.)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 150 kr.


2022-11-22

B 3447-20 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man

(1.1 Har främjat och utnyttjat målsäganden NN1 att medverka i sexuella poseringar. Målsäganden var mellan 15 och 18 år och poseringarna var ägnade att skada hennes hälsa eller utveckling. Det hände den 4 augusti 2018 på *** Hotell & Konferens.

1.2 Har främjat och utnyttjat målsäganden NN1 att medverka i sexuella poseringar. Målsäganden var mellan 15 och 18 år och poseringarna var ägnade att skada hennes hälsa och utveckling. Det hände den 18 augusti 2017 på *** Hotell & Konferens.

Samt åtalad för: 1. Olaga hot. 2. Ofredande.)

Påföljd:  Skyddstillsyn. Föreskrift: ska delta i den behandling som frivården bedömer lämplig. Övervakare utses av frivården. Frikänns från olaga hot.  

Lund

2022-11-22

B 5437-21 

Domslut: Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(Har innehaft 42 barnpornografiska bilder. Det hände den 6 oktober 2021.)

Påföljd: Tidigare utdömd påföljd ska avse även den nya brottsligheten. (Skyddstillsyn, Malmö tingsrätt Avdelning 4 Enhet 404 B, 2021-12-09, B 9713-21) 


2022-11-29

B 6790-21 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 58 år)

(1.1 Har fört in en sax i målsägandens underliv och klippt i underlivet med densamma. Målsäganden var under 15 år. Hans syfte har varit att vidga målsägandens underliv för att kunna genomföra fullbordade vaginala samlag. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2007.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till parternas relation till varandra, målsägandens låga ålder, att det begåtts i målsägandens hem, övergreppet inneburit smärta, syftet varit att vidga målsägandens underliv för att kunna genomföra fullbordade vaginala samlag och eftersom övergreppet varit ett led i en serie övergrepp som skett systematiskt under lång tid. Härigenom har han visat särskild hänsynslöshet och råhet.

1.2 Har genomfört vaginala samlag och andra sexuella handlingar, som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag, med målsäganden, som var under 15 år. Det hände vid i vart fall 18 tillfällen under perioden den 1 januari 2006 till den 31 december 2008 

Han har därvid slickat på målsägandens underliv och penetrerat målsägandens underliv med sina fingrar. Vidare har han försökt penetrera målsäganden vaginalt med sin penis och även genomfört fullbordade vaginala samlag med målsäganden. Brotten bör bedömas som grova med hänsyn till parternas relation till varandra, målsägandens låga ålder, att de begåtts i målsägandens hem/tillfälliga hem och eftersom övergreppen skett systematiskt under lång tid. Härigenom har han visat särskild hänsynslöshet och råhet.)

Påföljd: Fängelse 8 år. 


2022-11-30

B 2397-22 

Domslut: Barnpornografibrott. Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft och spridit 1 barnpornografisk bild. Det hände den 9 augusti 2020.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. 

Lycksele

2022-11-25

B 564-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

(Har genomfört ett oralt och vaginalt samlag med Sekretess A, som var 13 år. Han har därvid tagit tag i Sekretess A:s armar, nacke och hår, hållit fast henne, fört ner henne till golvet och öppnat hennes mun och på så sätt förmått henne att utföra ett oralt samlag. Vidare har han tagit stryptag på Sekretess A och dragit henne i håret under tiden han genomför har det vaginala samlaget. Han har genom detta ovan nämnda våld försatt Sekretess A i vanmakt samt orsakat henne andnöd, smärta och blånader. Det hände någon gång natten mellan den 13 september 2022 och den 14 september 2022.)

Påföljd:  Fängelse 4 år.


2022-11-29

B 46-22 

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 44 år)

(Har smekt på Sekretess A:s kön och på insidan av hennes lår utanpå kläderna. Sekretess A var 10 år. Det hände den 24 december 2021.)

Påföljd: Frikänns.

Malmö

2022-11-09

B 6841-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har genom Facebook delat 1 barnpornografiskt filmklipp. Det hände den 29 januari 2021.)

Påföljd: Frikänns.

Nacka

2022-11-24

B 365-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 29 år)

(Har innehaft 184 stycken bilder samt 8 stycken filmer innehållande skildring av barn i pornografisk bild/film. Av dessa bedöms 51 stycken bilder och 6 stycken filmer som särskilt hänsynslösa. Det hände den 19 januari 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Föreskrift: ska delta i behandlingsprogrammet Seif. 


2022-11-29

B 5445-22 

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: 46 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med målsäganden Sekretess A, som var 9 år, genom att föra målsägandens hand till hans könsorgan och låta målsäganden beröra hans könsorgan. Beröringen har inte varit kortvarig. Det hände någon gång mellan den 12 juli 2022 och den 15 juli 2022.

Brottet är att bedöma som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden med hänsyn till målsägandens unga ålder, då brottet skett på en plats där målsäganden har rätt att känna sig trygg och då det rör sig om upprepade övergrepp mot målsäganden.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess A, som var 9 år, genom att föra målsägandens hand till hans könsorgan och låta målsäganden beröra hans könsorgan samt beröra olika delar på målsägandens kropp med hans könsorgan. Beröringen har inte varit kortvarig. Det hände någon gång mellan den 12 juli 2022 och den 15 juli 2022.

Brottet är att bedöma som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden med hänsyn till målsägandens unga ålder, då brottet skett på en plats där målsäganden har rätt att känna sig trygg och då det rör sig om upprepade övergrepp mot målsäganden.

2. Har haft vaginalt samlag med Sekretess A, som var 9 år, genom att trycka sitt könsorgan mot hennes underliv samt genom att penetrera hennes underliv med sitt könsorgan. Det hände någon gång mellan den 17 juli 2022 och den 5 augusti 2022.

Brottet är att bedöma som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden med hänsyn till målsägandens unga ålder, då brottet skett på en plats där målsäganden har rätt att känna sig trygg och då det rör sig om upprepade övergrepp mot målsäganden.)

Påföljd: Fängelse 6 år, 6 månader. 

Norrtälje

2022-11-01

B 190-21 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(1. Har via konversation på snapchat främjat eller utnyttjat att NN1, som vid tiden för brottet var 14 år gammal utfört eller medverkat i sexuell posering. Han har förmått målsäganden att fotografera sin kropp på bland annat bröst och rumpa i underkläder/naket samt skicka bilderna till honom. Det hände mellan den 8 februari 2021 och den 8 mars 2021

2. Har innehaft 28 bilder och 3 filmer med barnpornografiskt innehåll med en sammanlagd speltid om 1 minut och 22 sekunder. Det hände den 8 mars 2021.)

Påföljd: Efter att åklagaren lagt ned förundersökningen såvitt avser brottsmisstanke där sekretess A är målsägande meddelar tingsrätten följande slutliga delbeslut: 1. Målet såvitt avser brottsmisstanke där sekretess A är målsägande skrivs av.


2022-11-08

B 1701-20 

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn) x2. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har mellan den 2 april 2020 och den 31 juli 2020 via snapchat eller andra sociala medier, försökt främja och/eller utnyttja att NN1, som vid tidpunkten var 11 år gammal, poserade sexuellt genom att försöka förmå henne att skicka en bild på hennes underliv. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

2.1 Har ofredat NN1 på ett sätt som varit ägnad att väcka obehag och kränka NN1:s sexuella integritet genom att via instagram eller andra sociala medier till NN1 skriva ”vill du veta hur lång den är” samt skicka bild på sin penis till målsäganden. NN1 var vid tidpunkten 11 år gammal. Det hände någon gång mellan den 2 april 2020 och den 31 juli 2020.

2.2 Har ofredat NN1 på ett sätt som var ägnat att väcka obehag och kränka NN1:s sexuella integritet genom att via snapchat eller andra sociala medier skicka bilder på sin penis samt skriva meddelanden med sexuell innebörd. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 3 mars 2021 och den 7 mars 2021.

3. Har mellan den 3 mars 2021 och den 7 mars 2021 via snapchat eller andra sociala medier främjat och/eller utnyttjat att NN1 som vid tidpunkten var 12 år gammal att utföra eller medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att skicka bilder/filmer på sig själv till honom. NN1 har efter uppmaning från honom både skickat bilder på hela/delar av sin nakna kropp däribland bröst och/eller underliv och filmer på hela/delar av sin nakna kropp däribland bröst/och eller underliv till honom.

4. Har under pågående chattkonversation via snapchat genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN2 som var 12 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att NN2 förmåtts att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med en toalettborste och/eller tandborste. Målsäganden har filmat/fotograferat sig själv när hon utfört den sexuella handlingen på sig själv och har sedan skickat materialet till honom. Det hände den 3 mars 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskild behandlingsplan: ska genomgå behandling enligt den bifogade planen. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 10 månader ha dömts ut.

Skaraborg

2022-11-15

B 1588-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 69 år)

(Har innehaft och spridit 131 barnpornografiska bilder, där 72 bilder visar barn som utsätts för särskild hänsynslös behandling samt 51 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 2 timmar och 6 minuter, varav 39 stycken med en speltid om 1 timme och 34 minuter visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände den 24 maj 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han berett sig tillgång till en stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Han har även genom att dela filer med hjälp av uTorrent medverkat till att barnpornografiskt material spridits till andra.) 

Påföljd: Fängelse 1 år.


2022-11-18

B 2285-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 30 år)

(Har haft samlag med NN 1 som var 14 år. Han har dragit ned byxorna på NN1, tryckt henne mot ett fönster och därefter genomfört ett vaginalt samlag med henne. Det hände någon gång mellan den 31 december 2020 och den 1 januari 2021 i hennes bostad.) 

Påföljd: Fängelse 2 år, 3 månader.


2022-11-24

B 2933-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x4. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med A som var 15-17 år och närstående till honom. Han har därvid berört och penetrerat hennes könsorgan med finger/fingrar. Det hände i vardagsrummet, sovrummet och i duschen vid flera tillfällen mellan den 1 mars 2020 och den 31 mars 2022.

1.2 Har genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med A som var 15-17 år och närstående till honom. Han har därvid berört och penetrerat hennes könsorgan med finger/fingrar och låtit målsäganden ta hans penis i munnen. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 mars 2020 och den 31 mars 2022.

1.3 Har genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med A som var 16-17 år och närstående till honom. Han har därvid berört och penetrerat hennes könsorgan med finger/fingrar och penetrerat hennes anal med penis. Det hände cirka 50 gånger mellan den 30 april 2020 och den 31 mars 2022. 

1.4 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med A som var 16 år och närstående till honom. Han har därvid berört och penetrerat hennes könsorgan med finger/fingrar. Det hände mellan den 30 oktober 2021 och den 7 november 2021.

2. Har genomfört sexuella handlingar med B, som var 15 – 17 år och närstående till honom. De sexuella handlingarna har bestått i att han berört hennes könsorgan med finger/fingrar. Det hände minst fem gånger mellan den 10 juli 2015 och den 9 juli 2018.

Samt åtalad för: 1. Olaga hot x2. 2. Misshandel x3.

1.1 Har hotat målsäganden A genom att hota att slå av henne knäna eller liknande med samma innebörd. Det hände mellan den 1 februari 2022 och den 28 februari 2022.

1.2 Har hotat målsäganden A genom att hota att hugga av hennes tummar eller liknande med samma innebörd. Det hände mellan den 1 april 2022 och den 29 april 2022.

2.1 Har misshandlat A genom att han slagit henne två gånger i huvudet med öppen hand och tagit ett grepp under hennes armar och släpat henne. Det hände mellan den 1 april 2022 och den 29 april 2022.

2.2 Har misshandlat A genom att han stuckit en penna i handen på henne. Det hände mellan den 1 april 2022 och den 29 april 2022.

2.3 Har misshandlat A genom att han dragit i hennes tumme och hand. Det hände mellan den 1 april 2022 och den 29 april 2022.)

Påföljd: Fängelse 6 år, frikändes dock från olaga hot x1 och misshandel x1. 


2022-11-29

B 1079-22 

Domslut: 1. Sexuellt ofredande (mot barn). 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: 21 år)

(1. Har sexuellt ofredat målsäganden NN 1, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag eller kränka NN 1s sexuella integritet, genom att skicka nakenbilder till henne samt genom att skicka en film där han onanerar. Det hände den 7 februari 2022.

2. Har förmått målsäganden NN1, som var 14 år vid tidpunkten för gärningen, att ta en bild av sina bröst, med sexuell anspelning, som hon skickat till honom. Således har han utnyttjat målsäganden att medverka i en bild med sexuell posering. Det hände den 7 februari 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom. Samhällstjänst 50 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut. 

Skellefteå

2022-11-23

B 532-21 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn.  2.  Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har vid ett stort antal tillfällen genomfört samlag och andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med NN 3 som var 13 – 14 år och som inte deltog frivilligt. De sexuella handlingarna har bestått i att han penetrerat NN 3:s underliv med sina fingrar samt att han förmått henne att utföra oralsex på honom genom att suga på hans penis. Det hände vid upprepade tillfällen, i vart fall en gång i veckan, mellan den 1 mars 2020 och den 29 april 2021 utomhus i ***hamn samt på ***vägen.

Han har bland annat penetrerat NN 3:s underliv med sina fingrar och förmått NN 3 att utföra oralsex på honom vid vattentornet i ***hamn den 17, 18 och 19 mars 2020. Han har vidare genomfört samlag med NN 3 och/eller fört in sina fingrar i hennes underliv eller förmått henne att utföra oralsex på honom på ****vägen, den 7, 10, 26 och den 28 mars 2021 samt den 9 april 2021. Han har även på samma plats tvingat NN 3 att utföra oralsex på honom den 29 april 2021 genom att trycka ned hennes huvud till hans penis och föra in den i hennes mun så att hon fått kväljningar och kräkts. Övergreppen den 26 mars 2021 och 9 april 2021 har dokumenterats med film.  

2. Har vid ett stort antal tillfällen främjat eller utnyttjat att NN 3, som var under 15 år, skickat nakenbilder på sig själv till honom. Han har under samma period filmat och fotograferat NN 3 när hon varit avklädd, i sexuella sammanhang och när hon utfört sexuella handlingar. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 1 mars 2020 och den 29 april 2021

3. Har skildrat NN 3, som var under 15 år, i barnpornografisk bild och film som han därefter har innehaft. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 mars 2020 och den 29 april 2021.

Samt åtalad för: Misshandel.

Har misshandlat NN 3 genom att han tagit kraftiga tag om NN 3:s armar, slagit henne med öppen hand på armarna samt tagit ett strypgrepp på henne. Det hände den 29 april 2021. NN 3 orsakades smärta och andnöd.) 

Påföljd: Fängelse 2 år.


2022-11-30

B 111-21 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x4. (Åtalad: Man 77 år)

(1.1 Har genomfört en annan sexuell handling med NN 1 som var 12 år. Han har därvid varaktigt med sina händer berört hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2009 och den 30 juni 2009. 

1.2 Har genomfört en annan sexuell handling med NN 1 som var mellan 12 och 13 år. Han har därvid med sin hand varaktigt berört hennes rumpa och underliv. Det hände någon gång mellan den 1  juni 2010 och den 31 augusti 2010

1.3 Har genomfört en annan sexuell handling med NN 3 som var mellan 6 och 9 år. Han har därvid med sin hand eller sina fingrar varaktigt berört hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2009

1.4 Har genomfört en annan sexuell handling med NN 3 som var mellan 8 och 11 år. Han har därvid med sina fingrar varaktigt berört hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2009 och den 31 december 2011.

Brotten ovan bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt eftersom han visat särskild hänsynslöshet eller råhet eftersom han i egenskap av sin relation till målsäganden utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende samt utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig.)

Påföljd: Fängelse 10 månader.

Stockholm

2022-11-03

B 2471-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 70 år)

(Har innehaft barnpornografiska bilder och filmer. Han har således innehaft sammanlagt:

52208 st bilder som är att bedöma som barnpornografiska bilder av normalgraden. 

219 st filmer med en sammanlagd speltid om 21 minuter och 17 sekunder som är att bedöma som barnpornografiska filmer av normalgraden.

197 st filmer med en sammanlagd speltid om 48 minuter och 58 sekunder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Det hände den 18 februari 2020.

Brottet bör bedömas som grovt då innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer samt avsett bilder och filmer där barnen utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 8 månader.


2022-11-14

B 19520-21 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x2. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 61 år)

(1.1 Har förmått målsäganden född år 2004 (17 år) att, mot kontanter, narkotika eller annat som ersättning, tåla och företa sexuella handlingar i form av vaginal och oral penetration med penis. Det hände den 29 januari 2021.

1.2 Har förmått målsäganden född år 2004 att, mot kontanter, narkotika eller annat som ersättning, tåla och företa sexuella handlingar i form av vaginal och oral penetration med penis. Det hände den 7 februari 2021.

2. Har framställt en (1) skildring av Sekretess A, som då var under 18 år, i pornografisk film. Det hände den 17 maj 2021.

Samt åtalad för: 1. Köp av sexuell tjänst. 2. Våldtäkt x6. 3.  Narkotikabrott x8. 4. Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. 

Påföljd: Fängelse 4 år, 6 månader, frikänns  dock från narkotikabrott x5 och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x1.  

Södertörn

2022-11-14

B 8110-21 

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn x3. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 47 år)

(1.1 Har våldtagit målsäganden som då var 6-7 år gammal genom att ta på hennes bröstkorg, mage och rumpa, att innanför hennes trosor röra vid hennes underliv med fingrarna och penetrera henne vaginalt med sin penis. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2007 och den 30 september 2007.

Gärningen bör bedömas som grov med hänsyn till att övergreppen skett systematiskt, målsägandens låga ålder och att den tilltalade var närstående.

1.2 Har våldtagit målsäganden som då var 6-7 år gammal genom att penetrera henne vaginalt med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2007 och den 30 september 2007.

Gärningen bör bedömas som grov med hänsyn till att övergreppen skett systematiskt, målsägandens låga ålder och att den tilltalade var närstående.

1.3 Har våldtagit målsäganden som då var 6-7 år genom att utföra oralsex på målsäganden och penetrera henne vaginalt med sin penis. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2007 och den 30 september 2007.

2. Har ofredat målsäganden genom att blotta sitt nakna könsorgan för målsäganden, vilket kunde förväntas väcka obehag. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2018 och den 31 december 2018.)

Påföljd: Fängelse 5 år.


2022-11-22

B 8364-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har genomfört samlag och annan sexuell handling jämförlig med samlag med NN 1, som var under 14 år, och som inte deltog frivilligt. Det hände någon gång mellan den 7 maj 2021 och den 8 maj 2021.

Han har således, med våld och trots att NN1 uttryckt att hon inte vill, förmått NN 1 att suga på hans kön genom att trycka/föra hennes huvud mot sitt kön, dra av hennes strumpbyxor/trosor och föra in ett eller flera fingrar i hennes underliv samt därefter genomföra vaginalt samlag med henne.)

Påföljd: Ungdomsövervakning 6 månader. 


2022-11-25

B 13177-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år) 

(Har genomfört ett vaginalt, analt och oralt samlag med målsäganden A, 14 år gammal. Han har i något skede även stoppat in finger/fingrar i målsägandens underliv. Målsäganden har inte deltagit frivilligt och har efter övergreppet fått skador i form av blåmärken på och omkring läpparna och sprickor i underlivet och analen. Det hände någon gång den 29 augusti 2022.)

Påföljd: Fängelse 8 månader, dömer till sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn.


2022-11-29

B 18717-20 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft 1 barnpornografisk bild och 2 barnpornografiska filmer varav filmerna bedömts som grova. Det hände den 5 augusti 2021.)

Påföljd: Frikänns.


2022-11-30

B 12415-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 66 år)

(Har innehaft 1 533 stycken bilder som innehåller barnpornografi, varav 64 bilder som innehåller material som är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 4 stycken filmer med en sammanlagd speltid på ca 4 minuter som innehåller barnpornografi som är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 4 november 2021.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.) 

Påföljd: Villkorlig dom 110 dagsböter om 150 kr.

Uddevalla

2022-11-07

B 2986-21 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 30 år) 

(1. Har på sin mobiltelefon innehaft 17 barnpornografiska bilder, där samtliga bilder visar barn som utsätts för särskild hänsynslös behandling samt 95 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 3 timmar, 9 minuter och 2 sekunder, varav 88 stycken med en speltid om 3 timmar, 2 minuter och 33 sekunder visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 22 april 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han innehaft en stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Han har även genom att sända filer via sociala medier medverkat till att barnpornografiskt material spridits till andra. 

2. Har innehaft 1 barnpornografisk film som visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Den del av filmen som skildrar övergreppsmaterial har en speltid om 47 sekunder. Det hände mellan den 14 juli 2021 och den 2 september 2021.

Samt åtalad för: 1. Grovt olaga hot. 2. Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. 3. Ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 4 månader.  


2022-11-10

B 2444-21/B 1540-18 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 55 år)

(Har sexuellt ofredat målsäganden A, född 2006 (12 år), genom att ta henne i håret, föra sin hand upp och ned längs sidan av hennes överkropp samt klämma och slå henne på rumpan. Det hände den 2 juni 2018.)

Påföljd: Villkorlig dom.

Uppsala

2022-11-07

B 8064-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har i en dator och i en mobiltelefon innehaft sammanlagt 15 barnpornografiska bilder (övergreppsmaterial). Det hände någon gång mellan den 27 maj 2021 och den 1 juni 2021.) 

Påföljd: Ungdomstjänst 35 timmar.


2022-11-18

B 5490-22 

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Barnpornografibrott. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 21 år) 

(1.Har slickat målsäganden NN1 i underlivet och mellan skinkorna. NN1 var vid händelsen under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 28 juli 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till målsäganden samt då gärningen skett i målsägandens hem.

2. Har framställt, innehaft och betraktat 49 barnpornografiska bilder och 1 barnpornografisk film. Det hände någon gång mellan den 15 december 2021 och den 4 augusti 2022.

3. Har förmått målsäganden NN1 att visa upp sitt underliv och analöppning. Han har därigenom främjat och utnyttjat att målsäganden, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Det hände vid 26 tillfällen under perioden mellan den 15 december 2021 och den 15 juni 2022.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 4 månader. 


2022-11-24

B 8340-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 36 år)

(Har innehaft och via internet fildelat över 600 filer innehållande barnpornografi. Av filerna har över 500 utgjort bilder varav fler än 350 filer har varit bilder föreställande grovt övergreppsmaterial och 86 filer har varit filmer med en sammanlagd speltid om över 6 timmar varav nästan 3,5 timmar utgjort grovt övergreppsmaterial. De barnpornografiska filerna har innehafts och fildelats någon gång mellan den 11 maj 2020 och den 2 november 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom materialet innehåller dokumenterade sexuella övergrepp mot väldigt unga däribland spädbarn och barnpornografiska filer har via fildelningsprogram delats till andra användare. 

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott x2.) 

Påföljd: Fängelse 1 år, frikändes från ett fall av narkotikabrott. 

Varberg

2022-11-02

B 1258-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 31 år)

(Har genomfört analt och oralt samlag med NN 4 som var 14 år vid tiden för gärningarna. Det hände vid sju tillfällen under perioden den 12 mars 2022 till den 28 maj 2022.)

Påföljd: Fängelse 4 år, 6 månader. 


2022-11-23

B 1820-22 

Domslut: 1. Försök till våldtäkt mot barn. 2.  Sexuellt ofredande mot barn x2. 3. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 21 år)

(1. har försökt genomföra en sexuell handling med NN 3, som var 9 år, som med hänsyn till kränkningens allvar skulle ha varit jämförlig med samlag. Det hände den 4 juli 2022. Han har dragit NN 3 mot sig, tagit tag i henne och fört in sin hand innanför hennes byxor och trosor och tagit på hennes rumpa. Han har därvid försökt att i vart fall beröra henne vaginalt eller analt. Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsägaren föste undan hans hand.

2.1 Har ofredat NN 30, som var 9 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 30s sexuella integritet, genom att greppa tag i målsägandens rumpa. Det hände den 10 augusti 2022 på en gångväg nära ***skolan. 

2.2 Har ofredat NN 53, som var 9 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 53s sexuella integritet, genom att först greppa tag om hennes skrev samt därefter följa efter henne och en kort stund senare beröra hennes rumpa. Det hände den 11 augusti 2022.

3. Har ofredat NN 17, som var 9 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 17s sexuella integritet genom att greppa tag i målsägandens rumpa. Det hände den 22 juli 2022 på en gångväg nära ***skolan.)

Påföljd: Frikänns. 

Vänersborg

2022-11-14

B 1009-21 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 3. Sexuellt ofredande (mot barn) x2. 4. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 23 år)

(1.1 Har förmått Sekretess E1, som var 13 år, genom löfte om ekonomisk ersättning att ta nakenbilder och spela in filmer då Sekretess E1 onanerade och skicka till honom. Det hände vid två tillfällen någon gång mellan den 5 juli 2022 och den 31 juli 2022.

1.2 Har förmått Sekretess F1 som var 14 år, genom löfte om ekonomisk ersättning att ta nakenbilder på sig själv och skicka till honom.

Det hände någon gång mellan den 7 februari 2022 och den 8 februari 2022.

1.3 Har förmått Sekretess A1, född i augusti 2007 (14 år), genom löfte om ekonomisk ersättning i form av snus, godis, red bull och pengar att ta nakenbilder på sig själv och skicka till honom. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 augusti 2020 och den 31 augusti 2021.

1.4 Har förmått Sekretess B1, född i juli 2007 (14 år), genom löfte om ekonomisk ersättning att ta nakenbilder på sig själv och skicka till honom. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 juli 2021.

2.1 Har försökt förmå Sekretess F1 som var 15 år, genom löfte om ekonomisk ersättning i form av moped-delar att ta nakenbilder på sig själv och skicka till honom. Det hände den 5 juli 2022. 

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. 

2.2 Har försökt förmå Sekretess C1, född i september 2002 (14-15 år), genom löfte om ekonomisk ersättning i form av alkohol, pengar och snus att ta nakenbilder på sig själv och skicka till honom. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2017.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

2.3 Har försökt förmå Sekretess D1, född i april 2004, genom löfte om ekonomisk ersättning att ta nakenbilder på sig själv och skicka till honom. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2019 och den 30 september 2019.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

3.1 Har förmått Sekretess E1 som var 13 år att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att skicka en film med sexuellt innehåll via Snapchat till Sekretess E1.

Agerandet har i vart fall varit ägnat att kränka Sekretess E 1:s sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 5 juli 2022 och den 31 juli 2022.

3.2 Har förmått Sekretess C1, född i september 2002 (14-15 år), att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att skicka snopp-bilder via KIK och Snapchat till Sekretess C1. Agerandet har i vart fall varit ägnat att kränka Sekretess C1:s sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2017.

4. Har på sina två mobiltelefoner innehaft 520 barnpornografiska bilder, där 176 av bilderna visar barn som utsätts för särskild hänsynslös behandling samt 2 barnpornografiska filmer, varav 1 film visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände den 10 augusti 2021.)

Påföljd: Fängelse 1 år. 

Värmland

2022-11-04

B 1936-22 

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2.  Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 36 år)

(1. Har vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2018 och den 9 april 2022 genomfört sexuella handlingarna jämförliga med samlag med Sekretess 1 som var under 15 år enligt bilaga. Brotten bör bedömas som grova med hänsyn till målsägandens låga ålder och att han visat särskild hänsynslöshet genom att vid upprepade tillfällen förgripa sig på en målsägande som han är närstående till samt att gärningarna förövats på en plats där målsäganden har haft anledning att känna sig trygg.

2.1 Har genomfört sexuell handling med Sekretess 1 som var under 15 år enligt bilaga. Det hände någon gång mellan den 1 december 2020 och den 1 december 2021.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, att han visat särskild hänsynslöshet genom tillvägagångssättet och genom att förgripa sig på en målsägande som han är närstående till samt att gärningarna förövats på en plats där målsäganden har haft anledning att känna sig trygg.

2.2 Har vid flera tillfällen genomfört sexuell handling med Sekretess 3 som var under 15 år enligt bilaga. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2018 och den 1 juli 2021.

 Brotten bör bedömas som grova med hänsyn till målsägandens låga ålder och att han visat särskild hänsynslöshet genom tillvägagångssättet och genom att vid upprepade tillfällen förgripa sig på en målsägande som han är närstående till samt att gärningarna förövats på en plats där målsäganden har haft anledning att känna sig trygg.)

Påföljd: Fängelse 8 år, 6 månader.


2022-11-14

B 3795-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. (Åtalad: Man 30 år) 

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 4 som var 14 år och som inte deltog frivilligt. Det hände den 8 juli 2022 på *** Hotell.

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 4 som var 14 år och som inte deltog frivilligt. Det hände den 8 juli 2022 på busstationen i ***.

2. Har främjat och utnyttjat att  NN 14, som var 12-13 år, utfört

eller medverkat i sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder när hon visar sin delvis avklädda och nakna kropp och skicka till honom. Det hände vid två tillfällen någon gång mellan den 22 december 2021 och den 3 januari 2022.

3. Har främjat eller utnyttjat att NN 18 som var 11 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom hot om att annars komma hem till hennes bostad och söka upp hennes familj, förmå henne att ta bilder av sexuell karaktär och skicka till honom. Det hände den 3 april 2022.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

4. Har föreslagit/stämt en träff med NN 14 som var 12-13 år i syfte att ha samlag eller vidta annan sexuell handling med eller i vart fall sexuellt ofreda målsäganden. Det hände mellan den 22 december 2021 och den 29 januari 2022.)

Påföljd: Fängelse 4 år, frikänns dock från kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte.

Tidigare dömd: Dömdes av Värmlands tingsrätt den 8 mars 2019 till ansvar för våldtäkt och våldtäkt mot barn samt kränkande fotografering till fängelse i tre år och tre månader. Han frigavs villkorligt från denna påföljd den 16 februari 2021 med en återstående strafftid om 395 dagar.


2022-11-16

B 3493-22 Obs! 2 åtalade.

Soubi Man 1, 25 år: Försök till våldtäkt mot barn.

(Har försökt att genomföra en sexuell handling, jämförlig med samlag, med målsägande A som var 13 år genom att han har försökt att föra in sina fingrar i målsägandens underliv. Det hände den 7 juli 2022. 

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så har denna fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Samt åtalad för: Olovlig anskaffande av alkohol.)  

Man 2, 23 år: Våldtäkt mot barn.

(Har tryckt målsäganden NN 14:s huvud mot sin penis och fört hennes huvud fram och tillbaka samtidigt som han haft sitt könsorgan i hennes mun. NN 14 var 13 år och deltog inte frivilligt. Det hände den 7 juli 2022.)

Påföljd: 

Man 1: Skyddstillsyn  Föreskrift: Kriminalvården ska ansvara för övervakningen. Övervakare utses av frivården. Dömer för sexuellt ofredande (mot barn) istället för försök till våldtäkt mot barn.

Man 2: Fängelse 2 år, 8 månader. 


2022-11-23

B 646-19 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(Har innehaft 8 769 barnpornografiska bilder och 517 barnpornografiska filmer, varav 2 549 bilder och 393 filmer bedömts som grovt barnpornografiskt material. Det hände den 11 februari 2019.

Brottet bör bedömas som grovt dels då det i materialet förekommer barn som är särskilt unga, i vissa fall spädbarn, dels eftersom bilderna och filmerna visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Till exempel oral, vaginal och anal penetrering, sperma som sprutas över barns kroppar och i barns mun, vuxna som kissar i barns mun, barn som är fastbundna och barn som tillsynes är neddrogade.)

Påföljd: Fängelse 8 månader. 

Västmanland

2022-11-04

B 4219-22 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Barnpornografibrott. 5. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(1. Har, genom att instruera Sekretess A att stå på händer och knä/fötter i sängen på sätt som medfört att målsägandens rumpa och underliv exponerats och samtidigt fotografera henne, främjat och/eller utnyttjat att Sekretess A, som var 7 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Det hände den 4 augusti 2022.

2. Har genomfört en sexuell handling med Sekretess A som var 7 år. Den sexuella handlingen bestod i att han med sina fingrar har berört Sekretess As underliv och rumpa. Det hände den 8 augusti 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till Sekretess A och då brottet med hänsyn till att målsäganden på grund av sömn befann sig i en särskilt utsatt situation och målsägandens låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.  

3. Har, genom att ändra Sekretess As kroppsposition och lyfta på målsägandens ben på sätt som medfört att Sekretess A:s underliv och rumpa exponerats och samtidigt fotografera målsäganden, försatt Sekretess A, som var 7 år, i en situation som innebär sexuell posering. Det hände den 8 augusti 2022.

4. Har genom att fotografera Sekretess A, som var under 18 år, skildrat barn i barnpornografiska bilder. Han har därefter innehaft 142 stycken barnpornografiska bilder, varav 15 stycken utgör särskilt hänsynslöst material. Det hände någon gång mellan den 13 juli 2022 och den 14 augusti 2022

5. Har innehaft barnpornografiskt material i form av 249 bilder och 118 filmer, varav 96 bilder och 100 filmer med en total speltid om 7 timmar 21 minuter 08 sekunder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände från okänd tid fram till den 24 augusti 2022, i enlighet med nedan:

– 1 bild, som utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, har han innehaft från okänd tid fram till den 14 augusti 2022.

– 18 bilder, varav 12 bilder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, har han innehaft från okänd tid fram till den 19 augusti 2022.

– 230 bilder och 118 filmer, varav 83 bilder och 100 filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, har han innehaft från okänd tid fram till den 24 augusti 2022

Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet omfattar en stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga och/eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt såsom genom anala, vaginala och orala penetrationer av vuxna samt barn som utför sexuella handlingar med andra barn.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x2.

1.1 Har olovligen och i hemlighet fotograferat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i ett badrum i en bostad. Det hände den 31 juli 2022.

1.2 Har olovligen och i hemlighet fotograferat Sekretess A när Sekretess A befann sig inomhus i sängen i en bostad. Det hände den 13 juli 2022.)

Påföljd: Fängelse 2 år, 6 månader.

Tidigare dömd: Har dömts för våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott. Målsäganden i den våldtäktsgärningen var enligt hans utsaga åtta år vid gärningen. 

Växjö

2022-11-25

B 2868-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 31 år)

(Har innehaft 9 st barnpornografiska bilder och filmer. Det hände någon gång mellan den 17 februari 2020 och den 17 februari 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom, 40 dagsböter om 250 kr.


2022-11-30

B 5882-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material. Materialet består av 9 bilder och 1 film med en speltid om 10 sekunder . Det hände den 27 juli 2022.)

Påföljd: Frikänns.

Ångermanland

2022-11-01

B 560-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år)

(Har dels på en bärbar dator innehaft 1507 barnpornografiska bilder, varav 472 bilder innehållit grovt barnpornografiskt material, och 361 barnpornografiska filmer, varav 180 av filmerna innehållit grovt barnpornografisk material, dels spridit delar av materialet vidare. Det hände mellan den 28 februari 2020 och den 30 mars 2021.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora mängden grovt barnpornografiskt material samt då viss spridning skett.) 

Påföljd: Fängelse 7 månader. 

Örebro

2022-11-03

B 1674-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(Har den 26 mars 2020 innehaft barnpornografiskt material bestående av 681 bilder och 184 filmer. Av materialet har 2 bilder och 148 filmer med en sammanlagd speltid om 5 timmar och 6 minuter, varit av särskild hänsynslös karaktär. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom delar av materialet avsett bilder och filmer där barn varit särskilt unga samt utsatts för tvång och våld eller utnyttjats på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: ska genomgå kriminalvårdens sexualbrottsprogram med individuellt fokus (SEIF). Övervakare utses av frivården.


2022-11-23

5428-20 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 39 år)

(Har spridit 6 stycken filer med barnpornografiskt material, varav två filer avser särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filerna består av en bild och fem filmer. Det skedde via det sociala mediet KiK den 28 april 2020.

Han har vidare mellan den 2 september 2017 och den 27 oktober 2020 innehaft och betraktat 106 filer barnpornografiskt material, varav 38 bilder och elva filmer, med en sammanlagd speltid om 31 minuter och 9 sekunder, är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Övervakare utses av frivården.


2022-10-27

B 935-21 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 39 år)

(1.1 Har den 2 mars 2019  spridit 1 barnpornografisk bild via internet.

1.2 Har den 1 juni 2020 innehaft 1 barnpornografisk film med särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)  

Påföljd: Skyddstillsyn. Samhällstjänst 40 timmar Föreskrift: ska genomgå ytterligare programverksamhet riktad mot sexualbrott. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut. 


Domar från hovrätter

Göta hovrätt

2022-11-01

B 1208-22 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 48 år)

(1. Har innehaft 1102 bilder och 102 filmer med barnpornografiskt innehåll. Av dessa bedöms 177 bilder och 73 filmer som särskilt hänsynslöst material. Den totala spellängden på filmerna är 3 timmar och 24 minuter.. Det hände den 15 oktober 2019.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det dels avsåg bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. 

2. Har spridit/tillgängliggjort 3 barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 15 december 2018 och den 17 december 2018.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer påföljden till fängelse 7 månader.

(Kalmar Tr. B 1676-20 dömde till fängelse 10 månader.)


2022-11-01

B 1915-22 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 34 år)

(1.1 Har innehaft 27 barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 23 januari 2020 och den 29 mars 2020.

1.2 2 barnpornografiska bilder den 23 januari 2020 har delats genom Facebook Messenger från kontot ”****”.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens domslut.  

(Kalmar Tr. B 3705-21 dömde till villkorlig dom, dagsböter 40 om 140 kr.)


2022-11-04

B 678-22 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 40 år)

(Har genomfört sexuell handling med Sekretess NN 2 född 2007 (8 år). Han har förmått Sekretess NN 2 att tvåla in hans könsorgan i samband med att de duschat tillsammans. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2015 och den 30 augusti 2015.

Samt åtalad för: Grov fridskränkning.

Har begått följande brottsliga gärningar mot Sekretess NN 2 född 2007 som han är närstående till. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2014 och den 17 januari 2021.  

Har vid flera tillfällen sexuellt ofredat Sekretess NN 2 genom att dra barnet intill sin kropp och röra henne på brösten i samband med att de har duschat tillsammans.

Varje gärning var led i en upprepad kränkning av Sekretess NN 2s integritet. Gärningarna var också sådana att de kunde förväntas allvarligt skada Sekretess NN 2s självkänsla.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut och frikänner. 

(Linköpings Tr. B 284-21 dömde till fängelse 1 år, 4 månader.)


B 1043-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har under perioden mellan den 23 maj 2018 och den 4 september 2020 hanterat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild enligt följande:

– Den 23 maj 2018 via Internet delat och på så vis spridit 2 727 bilder och 9 filmer (16 min 51 sek) klassificerade som barnpornografiskt material, varav 1 718 bilder och samtliga 9 filmer har bedömts som grovt barnpornografiskt material. 

– Den 21 januari 2020 via Internet delat och på så vis spridit 4 269 bilder klassificerade som barnpornografiskt material, varav 1 431 bilder har bedömts som grovt barnpornografiskt material. 

– Den 4 september 2020 innehaft 2 316 bilder och 30 filmer (ca 1 min 16 sek) klassificerade som barnpornografiskt material, varav 805 bilder och 15 filmer (ca 45 sek) har bedömts som grovt barnpornografiskt material. 

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till att det bland annat är fråga om spridning av bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, dels då delar av det bild- och filmmaterial som innehafts och spridits dokumenterat särskilt unga barn och barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten:

Dömer även för grovt barnpornografibrott, 2018-05-23 bestämmer fängelsestraffets längd till 1 år 6 månader.

(Skaraborgs Tr. B 3654-20 dömde till fängelse 1 år, 2 månader.)


2022-11-18

B 3455-22 

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn x3. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 53 år)

(1.1 Har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kräkningens allvar är jämförlig med samlag, med sin avkomling som vid tillfället var 17 år. Han har rört, pussat och slickat på målsägandens kropp, utfört oralsex på målsäganden samt tvingat och/eller förmått målsäganden att utföra oralsex på honom genom att trycka hennes huvud mot hans könsorgan så att hon kräktes? Vid tillfället har han även visat pornografiskt material för målsäganden. Målsäganden har vid upprepade tillfällen sagt att hon inte ville medverka till de sexuella handlingarna. Det hände den 20 mars 2022. 

1.2  Har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kräkningens allvar är jämförlig med samlag, med sin avkomling som vid tillfället var 17 år. Han har tvingat och/eller förmått målsäganden att hålla i hans könsorgan samt onanera åt honom. Vid samma tillfälle har han rört på målsägandens underliv, på målsägandens bröst samt penetrerat målsäganden analt med sina fingrar. Han har vid aktuellt tillfälle även visat pornografiskt material för målsäganden. Målsäganden har vid flera tillfällen sagt att hon inte ville medverka till de sexuella handlingarna. Det hände den 17 mars 2022.

1.3  Har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kräkningens allvar är jämförlig med samlag, med sin avkomling som vid tillfället var 16 år.  Han har legat naken tillsammans med målsäganden i sängen, kramat hennes kropp, slickat och tagit på hennes kropp, rört på målsägandens underliv och utfört oralsex på henne, samt penetrerat henne analt med sina fingrar. Målsäganden har vid flera tillfällen sagt att hon inte ville medverka till de sexuella handlingarna. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 augusti 2021.

1.4 Har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kräkningens allvar är jämförlig med samlag, med sin avkomling som vid tillfället var 16 år. Han har med sin penis penetrerat målsäganden analt och utfört oralsex på henne. Målsäganden har vid flera tillfällen sagt att hon inte ville medverka till den sexuella handlingen.  Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021.

Gärningen bör bedömas som grov våldtäkt mot barn eftersom att han visat särskild hänsynslöshet och råhet. Gärningen har skett som en del av ett återkommande och systematiskt agerande mot målsäganden. Gärningen har också skett i målsägandens bostad där målsäganden har rätt att känna sig trygg. Han har även utnyttjat målsägandes skyddslösa och beroendeställning samt utnyttjat målsägandens funktionsvariation. Efter gärningstillfället har målsäganden även fått belöning i form av ersättning.

Som försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas att brotten varit ägnade att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person.

1.5  Har genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kräkningens allvar är jämförlig med samlag, med sin avkomling som vid tillfällena varit 12-17 år gammal.  Han har, utöver gärningarna i åtalspunkterna ovan vid flera tillfällen bland annat visat pornografiskt material för målsäganden, rört och slickat på målsägandens kropp och bröst, rört på målsägandens underliv, utfört oralsex på henne, slickat henne i analen, tvingat och förmått målsäganden att utföra oralsex på honom samt penetrerat målsäganden analt. Han har även rakat målsägandens könshår. Vid vissa tillfällen har han tagit hårt i målsäganden så att hon orsakats smärta och blåmärken. 

Det hände vid flera tillfällen mellan den 3 januari 2017 och den 20 mars 2022.

2.1 Har främjat och utnyttjat att målsäganden, som vid gärningstillfället var under 18 år, utfört och medverkat i sexuell posering. Poseringen var ägnad att skada barnets hälsa och utveckling. Det hände någon gång mellan den 13 mars 2022 och den 20 mars 2022.

2.2 Har vid flera tillfällen främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuella poseringar. Poseringarna var ägnade att skada barnets hälsa och utveckling och har skett när målsäganden varit mellan 12-17 år gammal. Det hände vid flera tillfällen mellan den 3 januari 2017 och den 11 mars 2022.

3. Har främjat och utnyttjat att målsäganden, som vid gärningstillfället var under 18 år, utfört och medverkat i sexuell posering. Poseringen var ägnad att skada barnets hälsa och utveckling. Det hände någon gång mellan den 13 mars 2022 och den 20 mars 2022.

Samt åtalad för: 1. Misshandel x2. 2. Barnfridsbrott.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten dömer för våldtäkt mot barn x4 istället för grov våldtäkt mot barn x4 bestämmer fängelsestraffets längd till sex år.  

(Linköpings Tr. B 1417-22 dömde till fängelse 12 år, frikändes dock från misshandel x1, utnyttjande av barn för sexuell posering x1, grov våldtäkt mot barn x1, barnfridsbrott.)


2022-11-23

B 3629-22 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har efter våld och under hot om våld tvingat Sekretess A till samlag efter det han ofredat henne sexuellt genom att kyssa henne samt beröra hennes stjärt och bröst. Sekretess A var vid gärningen endast 13 år. Våldet han brukat vid tillfället har bestått i att han dels mot Sekretess A:s uttryckliga vilja knäppt upp och dragit ned hennes byxor dels ock hålla hårt i hennes armar . Det hände någon gång den 14 februari 2022 på ****skola.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens domslut.

(Örebros Tr. B 1394-22 dömde till ungdomsvård. Särskild föreskrift: ska följa det ungdomskontrakt som bifogas domen.) 

Svea hovrätt

2022-11-03

B 10424-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 1 som var 14 år gammal. Han har vid samma tillfälle genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 1 bestående av att han penetrerat NN1:s underliv med sitt finger/sina fingrar. Det hände den 11 juli 2022.

Samt åtalad för: Försök till misshandel.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom. 

(Attunda Tr. B 6891-22 dömde till fängelse 2 år, 6 månader, frikänns dock från försök till misshandel.)


2022-11-22

B 3071-22 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft två vaginala samlag med Sekretess NN1 [13 år] samt vid i vart fall fem tillfällen genomfört orala samlag och/eller med sina fingrar penetrerat Sekretess NN1  i underlivet. Sekretess NN1 var vid gärningarna under 15 år. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 31 maj 2021)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.   

(Attunda Tr. B 6457-21 dömde till skyddstillsyn, särskild föreskrift: Ska genomgå den vård eller behandling som syftar till att minska risken för återfall i sexualbrott som Kriminalvården bestämmer.)

Hovrätten i Väst

2022-11-03

B 1020-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21 år)

(Har haft samlag med NN 1 som var under 15 år. Målsäganden deltog inte frivilligt då deltagandet var en följd av misshandel eller annat våld bestående i att han lyft upp henne på köksbänken, tryckt ned hennes huvud mot köksbänken och/eller mot väggen, särat på hennes ben och på detta sätt har han hållit fast henne och hennes rörelsefrihet begränsats. Målsäganden orsakades svullnad och smärta. Det hände någon gång mellan den 25 juni 2021 och den 26 juni 2021.)

Samt åtalad för: Olovligt anskaffande av alkohol.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens beslut och bestämmer fängelsestraffets längd till 1 år och 8 månader. 

(Värmlands Tr. B 3235-21 dömde till fängelse 1 år, 6 månader.)


2022-11-18

B 5863-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har genomfört ett analt samlag med målsägande A som är under 15 år (4 år vid händelsen). Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände den 27 maj 2022.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer för grov våldtäkt mot barn den 27 maj 2022, i stället för våldtäkt mot barn bestämmer fängelsestraffets längd till 4 år. 

(Uddevalla Tr. B 1370-22 dömde till fängelse 2 år, 9 månader. Dömer dock för våldtäkt mot barn istället för grov våldtäkt mot barn.)

Hovrätten Skåne Blekinge

2022-11-03

B 2120-22 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 28 år) 

(Har mellan den 15 december 2020 och den 17 december 2020 på **** skola sexuellt ofredat NN 1 som var 11 år, genom att beröra hennes bröst.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens domslut.

(Malmö Tr. B 6574-21 frikände.)


2022-11-08

B 3514-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har spridit 47 barnpornografiska filmer som utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 21 september 2021 och den 12 oktober 2021.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut och frikänner. 

(Helsingborgs Tr. B 3006-22 dömde till ungdomsvård. Särskild föreskrift: ska fullfölja det ungdomskontrakt som är bilagt till denna dom.)


2022-11-17

B 2674-22 Sexuellt utnyttjande av barn x2. (Åtalad: Man 24 år)

(1.1 Har genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag med målsäganden NN 4 som var fjorton år. Han har genomfört ett vaginalt samlag med NN 4 genom att föra in sin penis i hennes slida samt slickat henne i underlivet. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2020 och den 30 november 2020.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 4 som var fjorton år. Den sexuella handlingen har bestått i att NN 4, mot sin vilja, utfört oralsex på honom, och är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 december 2020 och den 31 december 2020.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten frikänner från ett fall av sexuellt utnyttjande av barn och dömer till fängelse 6 månader.

(Helsingborgs Tr.  B 2527-21 dömde till fängelse 9 månader. Dömde dock för sexuellt utnyttjande av barn x2 istället för våldtäkt mot barn x2.) 


2022-11-29

B 843-22 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(1. Har genom sociala medier fått kontakt med NN1 (född 2005) och genom kontakterna med henne främjat att hon medverkat i sexuell posering genom att få henne att skicka bilder av sexuell karaktär till honom via snapchat. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2018 och den 18 mars 2019.

2. Har innehaft totalt 1 883 bilder och 463 videofilmer (med en total speltid på drygt 18 h) som alla skildrat barn i pornografisk bild. Det hände den 10 december 2020. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 911 av de ovan angivna bilderna och 292 videofilmerna (med en total speltid på 12 h 22 min) avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer påföljden till skyddstillsyn och fängelse 2 månader. Han ska genomgå behandlingsprogrammet Seif

(Kristianstads Tr. B 821-21 dömde till fängelse 1 år, 2 månader.)

Nedre Norrland Hovrätt

2022-11-10

B 636-21 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 27 år)

(Har haft samlag med MA som var under 15 år. Han har genomfört ett oralt och vaginalt samlag med MA. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2017 och den 1 september 2017.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens beslut och frikänner.

(Ångermanlands Tr. B 1902-19 dömde till fängelse 4 månader.)


2022-11-23

B 1500-22 1. Våldtäkt mot barn.  2. Sexuellt övergrepp mot barn. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 42 år)

(1. Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens art är jämförliga med samlag, med målsäganden som var under 15 år. Han har tagit målsägandens könsorgan i sin mun. Det hände vid flertalet tillfällen under perioden mellan den 15 juni 2022 och den 22 juli 2022 på olika platser. 

Brotten har föregåtts av hot om brottslig gärning genom att han uppgett att han kunde sprida avklädda bilder på målsäganden.

2. Har genomfört olika sexuella handlingar med målsäganden som var under 15 år. Det hände vid flertalet tillfällen under perioden mellan den 15 juni 2022 och den 22 juli 2022 på olika platser. Han har därvid berört målsägandens könsorgan med sina händer och sitt eget könsorgan, berört målsägandens rumpa och kropp med sitt eget könsorgan samt att målsäganden förmåtts att göra motsvarande på honom. 

Brotten har föregåtts av hot om brottslig gärning genom att han uppgett att han kunde sprida avklädda bilder på målsäganden. 

3. Har främjat/utnyttjat att målsäganden, som var under 15 år, utfört sexuell posering. Han har därvid förmått målsäganden att dokumentera sitt könsorgan på bild eller film och därefter överföra materialet till honom, att posera avklädd eller delvis avklädd i webbkamera/videosamtal med honom samt att dokumentera vissa av de i åtalspunkterna 1 och 2 angivna sexuella övergreppen och överföra materialet till honom. Det hände vid flertalet tillfällen under perioden mellan den 15 juni 2022 och den 23 juli 2022.

Samt åtalad för: Grovt olaga tvång. 

Har genom hot om brottslig gärning tvingat målsäganden att göra, tåla och underlåta diverse saker enligt nedan. Hotet har bestått i att han uppgett att han kunde sprida avklädda bilder på målsäganden. Målsäganden har därvid tvingats att begränsa sitt liv på olika sätt; genom att i stor omfattning vara tillgänglig på sin mobil, bl.a. genom videosamtal, avstå från umgänge med vänner och familj samt planerade aktiviteter och resor, äta och sova på bestämda tider, arbeta i större omfattning än planerat, övernatta tillsammans med den åtalade samt att fota/filma sig själv vid toalettbesök. Det hände under perioden mellan den 1 maj 2022 och den 23 juli 2022.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt att han döms för våldtäkt mot barn vid 3 tillfällen i stället för 5 tillfällen under perioden den 1 juli 2022 till den 22 juli 2022. Fängelsestraffets längd bestäms till 4 år, 6 månader.   

(Gävle Tr. B 2530-22 dömde till fängelse 6 år.)


2022-11-30

B 1787-21 Obs! Två tilltalade.

Man 1, 35 år: Våldtäkt mot barn.

(Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 1, som då var 14 år. Det hände mellan den 5 juni 2020 och den 6 juni 2020.

Den sexuella handlingen har bestått i att man 1 fört in ett eller flera fingrar i hennes underliv

Man 2, 33 år: Våldtäkt mot barn x

( Har genomfört ett samlag och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 1, som då var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att man 2 fört in ett eller flera fingrar i hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 22 februari 2019 och den 23 februari 2019.)

Påföljd: Man 2 är den som överklagat. 

Man 2: Hovrätten ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 2 år.

(Hälsinglands Tr. B 1990-21 dömde till 

Man 1: Fängelse 6 månader. Dömde dock för sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn.

Man 2: Fängelse 1 år, 10 månader.)  


6 thoughts on “Domar från Tingsrätter och Hovrätter november 2022

  1. Ni gör ett så otroligt viktigt jobb. Jag beundrar er. Här ser man svart på vitt att ni gör skillnad. Tänk så många barn ni räddat. Tack till alla dom som fiskar med, Ni syns inte men vilket otroligt jobb ni gör ni med. Önskar att Sveriges riksdag kan åtminstone låsa in dessa äckel för gott nu med… Sveriges regering står i skuld till alla dem barn som blivit utsatta. Skärp alla lagar och ge längre staff nu!

  2. Vad är det för mening med det om inte den dömdes namn och bostadsort sätts ut?

    1. Det finns väl inget som hindrar dig från att begära ut domarna för att få det?

  3. Hur ser domarna ut i andra EU-länder? Kunde vara intressant att jämföra och skiljer det sig mycket kan det vara ide att ställa frågan till EU/EU-domstolen. Passa på nu när Sverige är värdland. Behöver ni hjälp tar jag gärna av min tid. Viktigt arbete detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *