Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/ huvudförhandlingar i tingsrätter/hovrätter under veckorna 47 och 48. Vi gör det här för alla er besökare på Dumpen så att ni ska kunna se vad som händer på er ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Ni kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Ni får gärna fråga vidare råd från oss: [email protected]. Markera i subjektet vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas Sammanställare svarar i mån av tid.

Liten ordlista:
NTR – Nothing to Report
ER – Ej Rapporterat

Alingsås
V 47 – NTR
V 48
B 2038-22 Våldtäkt mot barn m.m.

B 1767-21 Våldtäkt mot barn.

 

Attunda
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Blekinge
V 47 – NTR
V 48 – NTR 

Borås
V 47 – NTR
V 48
B 3297-21 Våldtäkt mot barn m.m.
B 934-22 Våldtäkt mot barn.

Eksjö
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Eskilstuna
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Falun
V 47
B 3353-19 Grovt barnpornografibrott. (422 filer (198 bilder och 56 filmer med speltid på 2 minuter och 37 sekunder). Av materialet är 198 bilder och 14 filmer att bedöma som särskilt hänsynslöst och grovt övergreppsmaterial.)

B 4118-20 Barnpornografibrott, kränkande fotografering. (innehaft 104 barnpornografiska bilder varav 76 bilder avser målsäganden NN 1 och 28 avser bilder andra barn, 11 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)
V 48 – NTR

Gotland
V 47 – NTR
V 48 – NTR

 Gällivare
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Gävle
V 47
B 2225-20 Sexuellt övergrepp mot barn.
V 48 – NTR

Göteborg
V 47 – NTR
V 48
B 3627-22 Sexuellt ofredande.

B 19500-21 Grovt barnpornografibrott. (68 filer som är att betrakta som barnpornografiska varav varav 24 bilder är att anse som övergreppsmaterial, 1 bild är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 7 filmer är att anse som övergreppsmaterial och 36 filmer med en speltid om 4 timmar 54 minuter och 26 sekunder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Halmstad
V 47
B 427-22 Barnpornografibrott (72 stycken barnpornografiska bilder och filmer varav 10 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 24 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)
V 48 – NTR

Haparanda
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Helsingborg
V 47 – NTR
V 48
B 4415-21 Grovt sexuellt utnyttjande av barn m.m.
B 7191-21 Grovt barnpornografibrott mm.

Hudiksvall
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Hässleholm
V 47
B 795-21 Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.
V 48 – NTR

Jönköping
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Kalmar
V 47
B 2224-22 Barnpornografibrott.
V 48 – NTR

Kristianstad
V 47
B 1711-21 Grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering.
(894 barnpornografiska filer på sin mobil och dator. Av materialet har 524 bilder och 34 filmer (med en speltid på 27 minuter och 9 sekunder) varit övergreppsmaterial av normalgraden samt 335 bilder och en film (med en speltid på 2 minuter och 42 sekunder) varit övergreppsmaterial av särskilt hänsynslös/grov karaktär.)
V 48 – NTR

Linköping
V 47 – NTR
V 48 – NTR 

Luleå
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Lund
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Lycksele
V 47
B 46-22 Sexuellt övergrepp mot barn
V 48 – ER

Malmö
V 47
B 13208-20 Utnyttjande av barn för sexuell posering.
B 6957-22 Barnpornografibrott
B 8589-22 Försök till våldtäkt mot barn.
V 48 – ER

Mora
V 47
B 1463-20 Våldtäkt mot barn.
V 48 – NTR

Nacka
V 47
B 365-22 Barnpornografibrott.
(184 stycken bilder samt 8 stycken filmer innehållande skildring av barn i pornografisk bild/film. Av dessa bedöms 51 stycken bilder och 6 stycken filmer som särskilt hänsynslösa.)
V 48 – NTR

Norrköping
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Norrtälje
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Nyköping
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Skaraborg
V 47 – NTR
V 48
B 1079-22 Utnyttjande av barn för sexuell posering.

Skellefteå
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Solna
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Stockholm
V 47
B 452-22 Sexuellt övergrepp alt. Sexuellt ofredande.
V 48 – NTR

Sundsvall
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Södertälje
V 47 – NTR
V 48 – NTR

 Södertörn
V 47 – NTR
V 48
B 18823-21 Grovt barnpornografibrott
(96 filmer med barnpornografiskt material. Brottet är grovt med hänsyn till att materialet varit omfattande och avsett bilder där barnen är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

B 18717-20 Barnpornografibrott.

B 12415-22 Barnpornografibrott.
(1 533 stycken bilder som innehåller barnpornografi, varav 64 bilder som innehåller material som är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 4 stycken filmer med en sammanlagd speltid på ca 4 minuter som innehåller barnpornografi som är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

Uddevalla
V 47
B 739-20 Våldtäkt mot barn.
V 48
B 3356-21 Våldtäkt mot barn.

Umeå
V 47
B 1931-22 Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott.
V 48 – ER

Uppsala
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Varberg
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Vänersborg
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Värmland
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Västmanland
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Växjö
V 47 – NTR
V 48
B 4944-22 Barnpornografibrott.
B 5882-22 Barnpornografibrott.

Ystad
V 47
B 529-19 Barnpornografibrott. (2235 bilder och 5233 filmer, sammanlagd speltid 76 tim 8 min 22 s. Av bildmaterialet avser 4959 filmer (speltid 64 tim 4 min 23 s ) och 1136 bilder barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. Brottet bör bedömas som grovt då innehavet avser en särskilt stor mängd bilder och filmer och merparten av materialet avser barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)V 48 – NTR

Ångermanland
V 47
B 672-22 Barnpornografibrott.
V 48 – NTR

 Örebro
V 47
B 5517-20 Grovt barnpornografibrott. (3 742 barnpornografiska filmer eller bilder.)
V 48 – NTR

Östersund
V 47 – NTR
V 48 – NTR

HOVRÄTTER

Göta hovrätt
V 47 – NTR
V 48 – ER


Svea hovrätt
V 47
B 4454-22 Grovt barnpornografibrott.
(277 bilder, varav 86 bedömts som grovt barnpornografiska, och 4 filmer, som samtliga bedömts som grovt barnpornografiska.)
(Södertörns Tr. B 15223-20 dömde till Skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut. Särskild föreskrift: Ska genomgå den eventuella programverksamheten som frivården finner lämplig.) 

B 12158-22 Våldtäkt mot barn.
(Uppsala Tr. B 3776-22 dömde till fängelse 2 år 6 månader)
V 48 –ER

Hovrätten i Väst
V 47
 B 6017-22 Våldtäkt mot barn, försök till våldtäkt av barn m.m.
 (Borås Tr. B 1621-22 dömde till fängelse 5 år och 3 månader.)

B 2834-22 Utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.
(Vänersborgs Tr. B 5294-20 dömde till fängelse 1 år (ihop med narkotikabrott))

V 48
B 4612-22 Grovt barnpornografibrott.
(Varbergs Tr. B 532-21 dömde till fängelse 1 år och 6 månader.)

B 2994-22 Sexuellt ofredande.
(Borås Tr. B 1307-21 dömde till skyddstillsyn. Särskild föreskrift: GM ska genomgå Kriminalvårdens program för personer dömda för sexualrelaterade brott (SEIF).)

 

Hovrätten Skåne Blekinge
V 47
B 2840-2 Våldtäkt mot barn.
(Blekinge Tr. B 2590-20 dömde till ungdomstjänst 110 timmar)
V 48 – ER

Nedre Norrland Hovrätt
V 47 – NTR
V 48 – NTR

Övre Norrland Hovrätt
V 47 – NTR
V 48 – ER

VILL NI HJÄLPA TILL ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

4 thoughts on “Tingsrättsbevakning v 47 & v 48 (& Hovrättsbevakning)

  1. Ni glömde Skellefteå. Är mordförsök på barnet som den åtalade våldtagit inte en tillräckligt grov kombination? Visst, den idag dömda är 15 år gammal, men det bör inte gå onoterat här. Flera av domarna nedanför avser även dessa, personer som har en ålder under 18 år. Att 15-åringen har lidit av en allvarlig psykisk störning är irrelevant. Intresse för att våldta 9-åringar går inte att bota. 15-åringen är en gädda som inte lyckades få napp på kik, insta, tiktok osv.

    1. Detta är en förteckning över mål som ska/har varit uppe i rätten under v 47 & v 48. Det är inte en förteckning över domarna. I ärlighetens namn så kan Skellefteå-målet vara missat, om tingsrätten inte har rubricerat det som grov våldtäkt mot barn eller någon av de andra rubrikerna som Bevakargruppen kollar efter.

  2. ”Övergreppsmateriel av normalgraden”…
    Är det bara jag som blir jävligt provocerad av dom orden/ den bedömningen? Det finns INGET som är normalt i dessa sammanhang.
    Fy fan säger jag bara.

  3. Straffen är fruktansvärt förnedrande och totalt orimliga. 277 av barnporr, 86 av grovaövergrepp. Samhällstjänst????? (OM) fängelse 6 månader??? Lika ologiska och totalt empailösa påföljder. Hur ser man de i från barnens synvinkel? Som kommer ha sår för resten av deras liv? Vad är de för fel på de män som går igång på barn??? De mest skrämmande är att är alla typer, klasser och alla åldrar de dessa monster. Förövaren har inget ansikte o pinsamma påföljer, och barnen blir bara mer förnedrade och traumatiserade av vuxna och samhället när straffen blir skrattretande. Mitt hjärta blöder❤️

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X