Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/ huvudförhandlingar i tingsrätter/hovrätter under veckorna 45 och 46. Vi gör det här för alla er besökare på Dumpen så att ni ska kunna se vad som händer på er ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Ni kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Ni får gärna fråga vidare råd från oss: [email protected]. Markera i subjektet vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas Sammanställare svarar i mån av tid.

Liten ordlista:
NTR – Nothing to Report
ER – Ej Rapporterat

TINGSRÄTTER

Alingsås
V 45 – NTR
V 46
B 216-22 Våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Attunda
V 45
B 10796-21 Grovt barnpornografibrott (1251 bilder och 35 filmer med barnpornografiskt innehåll varav 295 bilder och 29 filmer bedömts som grova.)

 B 4451-22 Grov våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott m.m. (38 581 stycken barnpornografiska filer bestående av 21 166 barnpornografiska bilder samt 7 415 barnpornografiska filmer till en sammanlagd speltid om 432 timmar 54 minuter och 21 sekunder, varav 8 458 bilder och 5 339 filmer till en sammanlagd speltid om 313 timmar 56 minuter och 14 sekunder är att bedöma som särskilt hänsynslöst material.)

V 46
 B 5377-21 Grovt barnpornografibrott, Sexuellt ofredfande m.m. (191 barnpornografiska bilder och 45 barnpornografiska filmer till en sammanlagd speltid om 3 timmar, 40 minuter och 26 sekunder, var av 72 bilder och 35 filmer till en sammanlagd speltid om 2 timmar, 15 minuter och 56 sekunder är att bedöma som särskilt hänsynslöst material.)

Blekinge
V 45 – NTR
V 46 – NTR 

Borås
V 45
B 1606-20 Sexuellt ofredande, barnpornografibrott m.m. (7873 barnpornografiska bilder och 1024 filmer i sin dator och mobiltelefon. Merparten, 6852 bildfiler och 880 filmfiler, har avsett särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)
V 46 – NTR

Eksjö
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Eskilstuna
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Falun
V 45
B 2692-22 Försök till grov våldtäkt mot barn.
V 46
B 2579-19 Våldtäkt mot barn.

Gotland
V 45 – NTR
V 46 – NTR

 Gällivare
V 45 – NTR
V 46 – NTR

 Gävle
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Göteborg
V 45
 B 8323-22 Barnpornografibrott.

 B 3672-21 Grovt barnpornografibrott. (Innehaft 999 barnpornografiska filer varav 987 bilder och 12 filmer. 286 bilder och 10 filmer med en total speltid om ca 1 timme och 14 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergrepps material. Han har därutöver laddat ner och betraktat totalt 18 barnpornografiska filmer varav samtliga är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergrepps material.)

 B 5123-22 Barnpornografibrott

 V 46
B 16559-21 Sexuellt ofredande.

Halmstad
V 45 – NTR
V 46
B 1024-22 Grovt barnpornografibrott
(1 569 barnpornografiska filer, varav 546 bedöms
vara särskilt hänsynslösa)

Haparanda
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Helsingborg
V 45
B 1198-22 Sexuellt ofredande.

V 46
B 2298-21 Grovt barnpornografibrott. (1 621 st barnpornografiska bilder, varav 188 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 166 st filmer (sammanlagd speltid om 19 timmar 9 minuter och 33 sekunder), varav 17 st filmer (2 timmar 8 minuter och 38 sekunder) utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.) 

B 7048- 21 Barnpornografibrott. (508st barnpornografiska bilder, varav 63 utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 6 st barnpornografiska filmer, vilka utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (speltid om ca. 15 minuter).

B 5768-22 Barnpornografibrott.

B 5722-21 Barnpornografibrott.

B 5096-22 Våldtäkt mot barn.

Hudiksvall
V 45 – NTR
V 46
B 948-22 Sexuellt ofredande.

Hässleholm
V 45 – NTR

V 46
B 584-21 Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

Jönköping
V 45
B 4138-18 Grovt barnpornografibrott. (782 filer med barnpornografiskt material. Av filerna är 325 bilder att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 288 bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 154 filmer med sammanlagd speltid om 3 timmar, 8 minuter och 23 sekunder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 15 filmer med speltid om 33 minuter och 30 sekunder att betrakta som övergreppsmaterial. Även spridit barnpornografiskt material.)

V 46 – NTR

Kalmar
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Kristianstad
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Linköping
V 45 – NTR
V 46 – NTR 

Luleå
V 45
B 705-22 Sexuellt ofredande m.m.

B 3447-20 Utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.

V 46
B 2433-22 Våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

B 325-22 Våldtäkt mot barn.

Lund
V 45
B 6790-21 Grov våldtäkt mot barn. (Forts från v 44)

V 46
B 5437-21 Barnpornografibrott.

B 2397-22 Barnpornografibrott.

B 7021-21 Våldtäkt mot barn.

Lycksele
V 45
B 564-22 Våldtäkt mot barn.
V 46 – NTR

Malmö
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Mora
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Nacka
V 45 som fortsatte under v 46
B 5445-22 Grov våldtäkt mot barn.

Norrköping
V 45 som fortsatte under v 46
B 1928-22 Grovt sexuellt utnyttjande av barn, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, misshandel, olaga hot m.m. (7 dagar)

Norrtälje
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Nyköping
V 45
B 968-22 Våldtäkt mot barn.

V 46 – NTR

Skaraborg
V 45
B 2933-22 Våldtäkt mot barn m.m.
V 46 – NTR

Skellefteå
V 45
B 532-21 Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott m.m.
 B 111-21 Grovt sexuellt övergrepp mot barn.

V 46 – NTR

Solna
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Stockholm
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Sundsvall
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Södertälje
V 45 – NTR
V 46 – NTR

 Södertörn
V 45
B 8364-21 Våldtäkt mot barn.

B 13177-22 Våldtäkt mot barn,

V 46
B 8364-21 Våldtäkt mot barn. (forts.)

Uddevalla
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Umeå
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Uppsala
V 45
B 8064-21 Barnpornografibrott m.m.

V 46
B 8675-20 Grovt barnpornografibrott. (2000 filer innehållande barnpornografi. Av materialet är drygt 900 bilder att betrakta som övergreppsmaterial, drygt 400 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 277 filmer är att betrakta som övergreppsmaterial med en total speltid om nästan 7 timmar och 420 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en speltid om över 20,5 timmar.) 

B 8340-21 Grovt barnpornografibrott. (internet fil delat över 600 filer innehållande barnpornografi. Av filerna har över 500 utgjort bilder varav fler än 350 filer har varit bilder föreställande grovt övergreppsmaterial och 86 filer har varit filmer med en sammanlagd speltid om över 6 timmar varav nästan 3,5 timmar utgjort grovt övergreppsmaterial.)

 B 9586-21 Sexuellt ofredande.

B 5490-22 Grovt sexuellt utnyttjande av barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott. (49 barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film.)

Varberg
V 45
B 1820-22 Försök till våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande.
V 46 – NTR

Vänersborg
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Värmland
V 45
B 184-21 Barnpornografibrott.
V 46
B 646-19 Grovt barnpornografibrott. (innehaft 8 769 barnpornografiska bilder och 517 barnpornografiska filmer, varav 2 549 bilder och 393 filmer bedömts som grovt barnpornografiskt material. Brottet bör bedömas som grovt dels då det i materialet förekommer barn som är särskilt unga, i vissa fall spädbarn, dels eftersom bilderna och filmerna visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling.)

Västmanland
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Växjö
V 45
B 2868-22 Barnpornografibrott.
V 46 – NTR

Ystad
V 45 – NTR
V 46 – ER

Ångermanland
V 45 – NTR
V 46
B 1267-21 Våldtäkt mot barn.

 Örebro
V 45
B 4224-22 Barnäktenskapsbrott. (Forts.)
V 46
5428-20 Barnpornografibrott.

Östersund
V 45 – NTR
V 46 – NTR

HOVRÄTTER

Göta hovrätt
V 45
B 3455-22 Grov våldtäkt mot barn m.m.
(Linköpings Tr. B 1417-22 dömde till fängelse 12år.) 

B 3495-22 Våldtäkt mot barn.
(Växjö Tr. B 2050-22 dömde till fängelse 5 år)

B 3052-22 Våldtäkt mot barn.

V 46
B 3629-22 Våldtäkt mot barn m.m.
(Örebro Tr. B 1394-22 dömde till ungdomsvård
Särskild föreskrift: Ska följa det ungdomskontrakt som bifogas domen, domsbilaga 1.)


Svea hovrätt
V 45
B3071-22 Sexuellt utnyttjande av barn.
(Attunda Tr. B 6457-21 dömde till fängelse 3 månader och villkorlig dom.)

V 46 – ER

Hovrätten i Väst
V 45
B 5863-22 Grov våldtäkt mot barn
(Uddevalla Tr. B 1370-22 dömde till fängelse 2 år och 9 månader.)

V 46
B 1010-22 Sexuellt ofredande.
(Värmlands Tr. B 3809-20 dömde till dagsböter 100 om 50:-)

Hovrätten Skåne Blekinge
V 45 – NTR
V 46
B 843-22 Grovt barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering. (1 883 bilder och 463 videofilmer (med en total speltid på drygt 18 h) som alla skildrat barn i pornografisk bild. Det hände den 10 december 2020 på Sergeantvägen 12, Kristianstad, Kristianstads kommun. Brottet bör bedömas som grovt eftersom 911 av de ovan angivna bilderna och 292 videofilmerna (med en total speltid på 12 h 22 min) avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)
(Kristianstad Tr. B 843-22 dömde till fängelse 1 år och 2 månader)

Nedre Norrland Hovrätt
V45
B 1500-22 Våldtäkt mot barn m.m.
(Gävle Tr. B 2530-22 dömde till fängelse 6 år.)

V 46
B 1787-21 Våldtäkt mot barn
2 personer
(Hudiksvalls Tr. B 1990-21 sexuellt övergrepp mot barn Påföljd: fängelse 6 månader)
(Hudiksvalls Tr. B 1990-21 Våldtäkt mot barn Påföljd: fängelse 1 år och 10 månader)

Övre Norrland Hovrätt
V 45 – NTR
V 46 – NTR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X