Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

Täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Dessa båda veckor redovisar vi  49 åtal i tingsrätter och 10 åtal i hovrätter.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.


Tingsrätter

Alingsås

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

B 216-22 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 19 år)

(1. Har, utan att Sekretess 2 deltog frivilligt, tagit på Sekretess 2 kropp samt berört hennes underliv. Sekretess 2 var vid gärningstillfället under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2019 och den 31 maj 2019.

2.1 Har, utan att Sekretess 2 deltog frivilligt, genomfört ett analt samlag med Sekretess 2 som vid gärningstillfället var under 15 år. Sekretess 2 orsakades smärta. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2019 och den 30 juni 2019.

2.2 Har, utan att Sekretess 2 deltog frivilligt, och med våld genom att hålla fast och föra Sekretess 2 upp och ner, genomfört vaginalt samlag med Sekretess 2 som vid gärningstillfället var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2019 och den 30 juni 2019. 

Samt åtalad för: 1. Våldtäkt x7. 2. Sexuellt övergrepp.) 

Attunda

Vecka 45

B 10796-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 49 år)

(Har innehaft 1251 bilder och 35 filmer med barnpornografiskt innehåll varav 295 bilder och 29 filmer bedömts som grova. Det hände från okänt datum tidigast den 29 april 2012 fram till den 23 maj 2019.)


B 4451-22 Obs! Gädda #96

1. Grovt barnpornografibrott. 2. Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 38 år) 

(1. Har innehaft sammanlagt 38 581 stycken barnpornografiska filer bestående av 21 166 barnpornografiska bilder samt 7 415 barnpornografiska filmer till en sammanlagd speltid om 432 timmar 54 minuter och 21 sekunder, varav 8 458 bilder och 5 339 filmer till en sammanlagd speltid om 313 timmar 56 minuter och 14 sekunder är att bedöma som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 4 maj 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det särskilt hänsynslösa materialet varit dels omfattande samt dels då materialet avser särskilt små barn som utsätts för olika sorters övergrepp.

2. Har haft vaginala, anala samt orala samlag med NN1 som är född 2020 (2 år). Han har under samma tid genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag genom att penetrera NN1:s vagina och/eller anal med sina fingrar samt en/flera massagestavar/dildos. Det hände vid ett eller flera tillfällen under perioden mellan den 1 januari 2022 och den 4 maj 2022.)

Vecka 46

B 5377-21 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). 3. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år)

(1. Har via internet försökt att främja eller utnyttja att NN1, NN2 och NN3, som vid tiden för brottet var under 15 år, skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Han har försökt förmå målsägandena att via webbkamera visa sina könsorgan. Det hände mellan den 1 juni 2020 och den 30 juni 2020.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

2. Har sexuellt ofredat NN1, NN2 och NN3, som vid tiden för brottet var under 15 år, genom att via internet visat sitt könsorgan och onanerat med en sexleksak inför målsägandena samt ställt frågor vem av målsäganden som har störst penis samt uttalanden med liknande innebörd. Förfarandet har varit ägnat att väcka obehag och/eller kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände mellan den 1 juni 2020 och den 30 juni 2020.

3. Har innehaft 359 barnpornografiska bilder och 66 barnpornografiska filmer till en sammanlagd speltid om 3 timmar 49 minuter och 38 sekunder, var av 76 bilder och 37 filmer till en sammanlagd speltid om 2 timmar 17 minuter och 2 sekunder är att bedöma som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 26 maj 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom delar av det barnpornografiska materialet avser barn som utsätts för orala och anala övergrepp samt bilder på vuxna män och riktigt små barn som utsätts.)

Blekinge

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera. 

Borås

Vecka 45

B 1606-20 Fortsättning från vecka 9.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Eksjö

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Eskilstuna

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Falun

Vecka 45

B 644-21/B 2692-22 Försök till grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 41 år)

(Har försökt genomföra en sexuell handling som varit jämförlig med samlag med NN 1 som var fem år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han har försökt förmå NN1 att suga eller slicka på hans penis. Han har dessförinnan eller i samband med det förevisat en film med pornografiskt innehåll för NN1. Det hände någon gång mellan den 15 juli 2022 och den 23 juli 2022.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till NN1:s låga ålder och med hänsyn till att NN1 är närstående till honom.

Samt åtalad för: Vapenbrott.)

Vecka 46

B 2579-19 Fortsättning från vecka 42.

Gotland

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera. 

Gällivare

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Gävle

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Göteborg

Vecka 45

B 8323-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 24 år)

(Har innehaft och på Snapchat spridit 1 barnpornografisk film, vilken är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 2 maj 2021.)


B 3672-21 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 66 år)

(1. Har innehaft totalt 999 barnpornografiska filer varav 987 bilder och 12 filmer. Av filerna är 286 bilder respektive 10 filmer med en total speltid om c:a 1 timme och 14 minuter att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 16 juli 2020.

Har därutöver mellan den 18 november 2017 och den 24 mars 2018 laddat ner och betraktat totalt 18 barnpornografiska filmer varav samtliga är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt med tanke på den stora mängden barnpornografiskt material som den tilltalade innehaft samt med hänsyn till att majoriteten av de filmer som har påträffats och en relativt stor mängd bilder skildrar övergrepp mot unga flickor som utsätts för såväl vaginala som orala penetrationer. En av filmerna visar därtill en flicka som utsätts för upprepade sexuella övergrepp medan hon är bunden. Flera av de nedladdade filmerna visar därtill spädbarn som utsätts för såväl orala som vaginala och anala penetrationer av vuxna mäns penisar.

2. Har genom att fotograferat den då 14-åriga målsäganden NN3:s underliv skildrat barn i pornografisk bild. Det hände den 20 september 2017.)

B 5123-22 Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft 1 barnpornografisk film. Det hände den 20 januari 2022.)

Vecka 46

B 16559-21 Fortsättning från vecka 24.

Halmstad

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

B 1024-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 24 år)

(Har innehaft 1 569 barnpornografiska filer, varav 546 bedöms vara särskilt hänsynslösa. Det hände den 16 juli 2020.Brottet bör bedömas som grovt eftersom det omfattar en stor mängd filer och eftersom delar av materialet utgörs av bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Haparanda

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Helsingborg

Vecka 45

B 1198-22 Obs! 3 åtalade.

Man 1, 46 år. Man 2, 76 år. Kvinna 26 år:  Sexuellt ofredande mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd ofredat NN 21 (född 2017), på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 21s sexuella integritet, genom att Man 2 öppet och direkt inför NN 21 genomför och fullföljer ett samlag med kvinnan och under att det sker bl a även talar om henne som ”kåt slyna” samtidigt som Man 1 filmar och dokumenterar händelsen samt även under tiden det sker direkt tilltalar NN 21 och säger ”vad gör han med din mamma” eller liknande uttryck. Det hände den 23 juli 2020.)

Vecka 46

B 2298-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har innehaft 1 621 st barnpornografiska bilder, varav 188 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 166 st filmer (sammanlagd speltid om 19 timmar 9 minuter och 33 sekunder), varav 17 st filmer (2 timmar 8 minuter och 38 sekunder) utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 8 april 2021.)


B 7048- 21 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 44 år)

(1.1 Har innehaft 92 st barnpornografiska bilder, varav fyra utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 31 maj 2021.

1.2 Har innehaft 416 st barnpornografiska bilder, varav 59 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 6 st barnpornografiska filmer, vilka utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (speltid om ca. 15 minuter). Det hände den 28 oktober 2021.)


B 5768-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(Har spridit/tillgängliggjort och/eller innehaft 1 barnpornografisk film med en speltid om 1 minut och 20 sekunder, vilken utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 9 februari 2020.)


B 5722-21 Fortsättning från vecka 39.


B 5096-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

(Har låtit NN 7, som vid tillfället nyligen fyllt 12 år, att oralt tillfredsställa honom sexuellt alternativt genomfört ett vaginalt samlag med henne. Handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar att jämställa med samlag. Det hände någon gång mellan den 27 juni 2022 och den 25 juli 2022.) 

Hälsingland

Vecka 45

Inget att rapportera. 

Vecka 46

B 948-22 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 23 år)

(Har ofredat NN, som vid tidpunkten var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet och väcka obehag hos henne, genom att skicka bilder till henne där han poserade med blottat könsorgan. Det hände någon gång mellan den 19 mars 2022 och den 21 mars 2022.)

Hässleholm

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

B 584-21 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 64 år)

(1. Har utnyttjat att NN 1, som var 13 år, har utfört sexuell posering. Det hände vid 25 tillfällen mellan den 14 november 2020 och den 7 maj 2021.

Brotten är grova då han agerat systematiskt samt då hans agerande inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av NN1 då han och NN1 vid tiden för gärningarna hade en nära relation.

2. Har skildrat NN1 i pornografisk bild och därefter innehaft bilderna. Det avser 21 bilder. Han har därutöver innehaft 4 pornografiska bilder av NN1. Det hände mellan den 14 november 2020 och den 7 maj 2021.)

Jönköping

Vecka 45

B 4138-18 1. Barnpornografibrott. 2. Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 33 år)

(1. Har den 24 oktober 2018  på datalagringsmedia, innehaft 45 filer med barnpornografiskt material. Av filerna är 28 bilder att betrakta som övergreppsmaterial, 13 bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 4 filmer med sammanlagd speltid om 1 minut och 20 sekunder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2.1 Har mellan den 24 oktober 2018 och den 5 februari 2020 på datalagringsmedia, innehaft och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till 93 filer med barnpornografiskt material. Av filerna är 10 bilder att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 41 bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 39 filmer med sammanlagd speltid om 1 timme, 13 minuter och 40 sekunder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 3 filmer med speltid om 1 minut och 15 sekunder att betrakta som övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd barnpornografiskt material, det avser bilder/filmer där barnen är särskilt unga samt då det avser bilder/filmer där barn utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt såsom penetration och andra sexuella handlingar.

2.2 Har mellan den 6 februari 2020 och den 20 januari 2021 på datalagringsmedia, innehaft och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till 689 filer med barnpornografiskt material. Av filerna är 315 bilder att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 247 bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 115 filmer med sammanlagd speltid om 2 timmar, 55 minuter och 23 sekunder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 12 filmer med speltid om 32 minuter och 30 sekunder att betrakta som övergreppsmaterial.

Han har under ovan nämnd tidsperiod också spridit barnpornografiskt material. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd barnpornografiskt material, det avser bilder/filmer där barnen är särskilt unga samt då det avser bilder/filmer där barn utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt såsom penetration och andra sexuella handlingar. 

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande x2.)

Vecka 46

Inget att rapportera.

Kalmar

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Kristianstad

Vecka 45

Inget att rapportera. 

Vecka 46

Inget att rapportera.

Linköping

Vecka 45

Inget att rapportera. 

Vecka 46

Inget att rapportera.

Luleå

Vecka 45

B 705-22 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 29 år) 

(Har blottat sig för NN på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. NN var endast 13 år gammal. Det hände den 13 november 2021

Samt åtalad för: Ofredande.)


B 3447-20 Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man

(1.1 Har främjat och utnyttjat målsäganden NN1 att medverka i sexuella poseringar. Målsäganden var mellan 15 och 18 år och poseringarna var ägnade att skada hennes hälsa eller utveckling. Det hände den 4 augusti 2018 på *** Hotell & Konferens.

1.2 Har främjat och utnyttjat målsäganden NN1 att medverka i sexuella poseringar. Målsäganden var mellan 15 och 18 år och poseringarna var ägnade att skada hennes hälsa och utveckling. Det hände den 18 augusti 2017 på *** Hotell & Konferens.

Samt åtalad för: 1. Olaga hot. 2. Ofredande.)

Vecka 46

B 2433-22 1. Sexuellt ofredande (mot barn) x2. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Kvinna 22 år)

(1.1 Har fört sin hand utanpå NN 17s kläder på hans kön och därigenom sexuellt berört honom. NN 17 var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 15 juni 2022 på fritidshemmet ***, ***skolan

1.2 Har skickat en bild av sitt ena nakna bröst till NN 7. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 16 juli 2022.

2. Har onanerat åt NN 5 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 15 juni 2022 på fritidshemmet ***, ***skolan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende som hon i egenskap av resurs, lärarvikarie och fritidspersonal haft.

3. Har utfört oralsex på NN 7 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 10 juni 2022 och den 26 juni 2022 på fritidshemmet ***, ***skolan. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar att likställa med samlag. Som försvårande omständighet ska beaktas att Hon utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende som hon i egenskap av resurs, lärarvikarie och fritidspersonal haft.)


B 325-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 2 som var 14 år. Det hände den 30 januari 2022.) 

Lund

Vecka 45

B 6790-21 Fortsättning från vecka 44.

Vecka 46

B 5437-21 Fortsättning från vecka 24.


B 2397-22 Barnpornografibrott. Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft och spridit 1 barnpornografisk bild. Det hände den 9 augusti 2020.)


B 7021-21 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har med våld haft vaginalt samlag med NN 1 som var 14 år. NN1 deltog inte frivilligt. Våldet har bestått i att han tagit av NN1:s byxor och underkläder, tvingat ner NN1 i sitt knä och hållit fast NN1 där. Under alla omständigheter har samlaget inte varit frivilligt. Det hände den 16 december 2021 på skolan i ***.)

Lycksele

Vecka 45

B 564-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

(Har genomfört ett oralt och vaginalt samlag med Sekretess A, som var 13 år. Han har därvid tagit tag i Sekretess A:s armar, nacke och hår, hållit fast henne, fört ner henne till golvet och öppnat hennes mun och på så sätt förmått henne att utföra ett oralt samlag. Vidare har han tagit stryptag på Sekretess A och dragit henne i håret under tiden han genomför har det vaginala samlaget. Han har genom detta ovan nämnda våld försatt Sekretess A i vanmakt samt orsakat henne andnöd, smärta och blånader. Det hände någon gång natten mellan den 13 september 2022 och den 14 september 2022.)

Vecka 46

Inget att rapportera.

Malmö

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Mora

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Nacka

Vecka 45

B 5445-22 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 46 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med målsäganden Sekretess A, som var 9 år, genom att föra målsägandens hand till hans könsorgan och låta målsäganden beröra hans könsorgan. Beröringen har inte varit kortvarig. Det hände någon gång mellan den 12 juli 2022 och den 15 juli 2022.

Brottet är att bedöma som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden med hänsyn till målsägandens unga ålder, då brottet skett på en plats där målsäganden har rätt att känna sig trygg och då det rör sig om upprepade övergrepp mot målsäganden.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess A, som var 9 år, genom att föra målsägandens hand till hans könsorgan och låta målsäganden beröra hans könsorgan samt beröra olika delar på målsägandens kropp med hans könsorgan. Beröringen har inte varit kortvarig. Det hände någon gång mellan den 12 juli 2022 och den 15 juli 2022.

Brottet är att bedöma som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden med hänsyn till målsägandens unga ålder, då brottet skett på en plats där målsäganden har rätt att känna sig trygg och då det rör sig om upprepade övergrepp mot målsäganden.

2. Har haft vaginalt samlag med Sekretess A, som var 9 år, genom att trycka sitt könsorgan mot hennes underliv samt genom att penetrera hennes underliv med sitt könsorgan. Det hände någon gång mellan den 17 juli 2022 och den 5 augusti 2022.

Brottet är att bedöma som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden med hänsyn till målsägandens unga ålder, då brottet skett på en plats där målsäganden har rätt att känna sig trygg och då det rör sig om upprepade övergrepp mot målsäganden.)

Vecka 46

B 5445-22 Fortsättning från vecka 45.

Norrköping

Vecka 45

B 1928-22 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x23. 2. Sexuellt ofredande (mot barn) x4. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 4. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var under 15 år. Han har kysst målsäganden och rört vid/greppat om målsägandens kön under kläderna samt genomfört onani rörelser. Det hände den 6 juni 2022 i anslutning till **** IP.

1.2 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var under 15 år. Han har bl.a. legat i samma säng som målsäganden, kysst målsäganden samt tagit på/rört vid målsägandens kön innanför kläderna. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 31 mars 2022.

1.3 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var under 15 år. Han har bland annat tagit på målsägandens kön under kläderna samt genomfört onani rörelser. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 6 juni 2022 under bilfärd från *** till ***.

1.4 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var under 15 år. Han har bland annat tagit på målsägandens kön under kläderna samt genomfört onani rörelser. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 30 april 2022 någonstans mellan *** och ***.

1.5 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var under 15 år. Han har bland annat förmått målsäganden att sätta sig i hans knä, kysst målsäganden samt tagit på/rört vid målsägandens kön under kläderna och genomfört onani rörelser. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 30 april 2022 i anslutning till ***skolans idrottshall alternativt *** IP.

1.6 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var under 15 år. Han har bland annat tagit på målsägandens kön under kläderna samt genomfört onani rörelser. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 31 maj 2022 under bilfärd någonstans mellan *** och *** IP.

1.7 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess A som var under 15 år. Han har bland annat kysst målsäganden samt tagit på/rört vid målsägandens kön och rumpa under kläderna samt genomfört onani rörelser. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 6 juni 2022 i anslutning till *** IP.

1.8 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B som var under 15 år. Han har under tiden de legat i samma soffa/säng, under en längre period bland annat kysst och kramat på målsäganden samt tagit på målsägandens kropp. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2020 och den 31 augusti 2020.

1.9 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B  som var under 15 år. Han har bland annat kysst målsäganden, hållit om honom samt förmått målsäganden att lägga sig ovanpå honom. Det hände den 14 juni 2020.

1.10 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B  som var under 15 år. Han har bland annat kysst och kramat på målsäganden samt rört vid/greppat om målsägandens kön innanför kläderna och gjort onani rörelser. Det hände någon gång mellan den 15 juni 2020 och den 31 augusti 2020.

1.11 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B som var under 15 år. Han har bland annat, under tiden de legat i samma säng, kysst och kramat om målsäganden samt tagit på målsägandens kropp under kläderna. Det hände vid två tillfällen under perioden den 1 september 2020 till den 30 september 2020.

1.12 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B  som var under 15 år. Han har bl.a., under tiden de legat i samma soffa/säng, kysst, hållit om och tagit på målsägandens kropp under kläderna. Det hände mellan den 1 december 2020 och den 31 december 2020.

1.13 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess B  som var under 15 år. Han har då bland annat kysst målsäganden samt tagit på/ greppat om målsägandens kön innanför kläderna. Han har även förmått målsäganden att ta på Drage Valls nakna kön. Det hände mellan den 1 december 2020 och den 1 januari 2021.

1.14 Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess B som var under 15 år. Han har bland annat kysst målsäganden samt tagit på/ greppat om målsägandens kön innanför kläderna. Han har även förmått målsäganden att ta på hans nakna kön. Det hände mellan den 1 april 2021 och den 31 augusti 2021 i anslutning till *** IP.

1.15 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B som var under 15 år. Han har kysst målsäganden samt därefter dragit ned målsägandens kläder och blottat målsägandens kön samt rumpa. Det skedde vintertid under år 2021 eller 2022, i anslutning till ***IP.

1.16 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B  som var under 15 år. Han har bland annat kysst målsäganden samt under bilfärd tagit på målsägandens kön innanför kläderna. Han har även förmått målsäganden att ta på hans nakna kön. Det hände någon gång mellan den 4 maj 2021 och den 16 maj 2021 på *** IP.

1.17 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B som var under 15 år. Han har bland annat förmått målsäganden att sätta sig i hans knä, kysst målsäganden samt tagit på målsägandens kropp, bl.a. på rumpan innanför kläderna. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 31 augusti 2021 alternativt mellan den 1 mars 2022 och den 31 mars 2022.

1.18 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B  som var under 15 år. Han har bland annat kysst målsäganden, förmått målsäganden att lägga sig i samma säng som honom och därefter tagit på målsägandens kön innanför kläderna. Det hände någon gång mellan den 1 maj och den 31 augusti 2020 alternativt 2021.

1.19 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B som var under 15 år. Han har bl.a. kysst målsäganden, vidrört/greppat om målsägandens kön samt tagit på hans rumpa. Det inträffade vid två tillfällen den 16 oktober 2021.

1.20 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B som var under 15 år. Han har bl.a. vidrört/greppat om målsägandens kön. Det inträffade den 16 oktober 2021 under bilfärd inom ***kommun.

1.21 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B som var under 15 år. Han har bland annat kysst målsäganden, rört vid/greppat om målsägandens kön och gjort onani rörelser samt tagit på dennes rumpa. Det hände den 17 oktober 2021.

1.22 Har genomfört sexuella handlingar på Sekretess B som var under 15 år. Han har bland annat under bilfärd tagit på/greppat om målsägandens kön innanför kläderna. Det hände vid två tillfällen under perioden den 1 november 2021 till den 31 december 2021 under bilfärd från/till *** Arena

1.23 Har därtill vid ett flertal tillfällen genomfört sexuella handlingar med Sekretess B som var under 15 år. Han har vid dessa tillfällen bland annat kysst målsäganden samt tagit på/rört vid målsägandens kön och rumpa under kläderna. Det hände vid i vart fall tio tillfällen under perioden den 1 januari 2020 till den 15 juni 2022. 

Brottet ovan bör bedömas som grovt, bl.a. eftersom han har utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende i förhållande till barnen.

2.1 Har kysst sekretess A, som var under 15 år, och i samband med detta uppmanat Sekretess A att utföra oralsex på honom. Det hände den 6 juni 2022 någonstans mellan *** och ***.

2.2 Har skickat bilder på sitt nakna kön till målsäganden Sekretess B som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 31 augusti 2021.

2.3 Har ofredat Sekretess C på ett sätt som kunde förväntas kränka dennes sexuella integritet genom att skicka meddelanden med sexuell innebörd. Det inträffade den 14 januari 2021.

2.4 Har ofredat Sekretess D, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess Ds sexuella integritet, genom att skicka meddelanden med sexuell innebörd. Det hände den 2 november 2021.

3.1 Har någon gång mellan den 15 mars 2022 och den 31 mars 2022  utnyttjat Sekretess A att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, via meddelanden, förmått målsäganden att ta avklädda bilder av sexuell karaktär på sig själv och därefter skicka bilderna till honom.

3.2 Har vid i vart fall fem tillfällen under perioden den 1 maj 2021 till den 15 juni 2022, utnyttjat Sekretess B att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således via meddelanden förmått målsäganden att ta avklädda bilder av sexuell karaktär på sig själv och därefter skicka bilderna till honom.

3.3 Har någon gång, mellan den 1 september 2021 och den 31 december 2021, utnyttjat Sekretess C att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således via internet förmått målsäganden att ta avklädda bilder av sexuell karaktär på sig själv och därefter skicka bilderna till honom.

4. Har vid i vart fall nio tillfällen, under perioden den 1 januari 2020 till den 15 juni 2022 försökt utnyttja målsäganden Sekretess B att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således försökt förmå målsäganden via meddelanden att ta avklädda bilder av sexuell karaktär på sig själv och därefter skicka bilderna till honom.  

Fara för brottets fullbordan förelåg/var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Samt åtalad för: 1. Misshandel x5. 2. Olaga hot x2. 3. Egenmäktigt förfarande. 4. Övergrepp i rättssak.

1.1 Har misshandlat Sekretess A genom att utdela slag mot och/eller ta grepp om dennes kropp/armar. Det hände den 14 maj 2022 vid *** IP.

Sekretess A orsakades därigenom bland annat blånad. 

1.2 Har misshandlat Sekretess A genom att slå mot en burk som målsäganden drack ur. Det hände någon gång mellan den 15 maj 2022 och den 6 juni 2022.

Sekretess A orsakades därigenom bland annat smärta och blodvite.

1.3 Har misshandlat Sekretess A genom att utdela slag mot målsägandens mage. Det hände någon gång mellan den 15 maj 2022 och den 6 juni 2022 under bilfärd mellan *** och ***. Sekretess A orsakades därigenom bland annat smärta. 

1.4 Har misshandlat Sekretess A genom att ta tag om hans nacke/huvud och trycka/dunka ned målsägandens huvud mot föremål. Det hände någon gång mellan 29 maj – 5 juni 2022.

Sekretess A orsakades därigenom bland annat smärta. 

1.5 Har misshandlat Sekretess B genom att utdela slag mot dennes axel. Det hände någon gång mellan den 1 december 2020 och den 31 december 2020.

2.1 Har hotat sekretess A genom att göra uttalanden med innebörden att Sekretess A skulle skadas och/eller dödas. Det hände någon gång mellan den 5 – 6 juni 2022 under bilfärd mellan *** och *** eller på annan plats i landet. Hotet var sådant att Sekretess A kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin egen säkerhet. 

2.2 Har hotat Sekretess A genom att göra uttalanden med innebörden att han skulle skada och/eller döda målsäganden. Det hände någon gång mellan 5 – 6 juni 2022 under bilfärd från *** till ***, eller på annan plats i landet. Hotet var sådant att Sekretess A kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin egen säkerhet. 

3. Har olovligen tagit och använt Sekretess As mobiltelefon. Det hände den 6 juni 2022 under bilfärd från *** till ***.

4. Har med hot om våld angripit sekretess A för att hindra målsäganden från att göra en anmälan till polis. Angreppet bestod i uttalanden med innebörden att målsäganden skulle komma att skadas och/eller dödas om denne skulle berätta om det som målsäganden utsatts för. Det hände den 6 juni 2022 under bilfärd.)

Vecka 46

B 1928-22 Fortsättning från vecka 45.

Norrtälje

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Nyköping

Vecka 45

B 968-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har penetrerat NN 1 vaginalt genom att föra in ett eller flera fingrar i hennes underliv. NN 1 var vid tillfället 13 år. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 7 februari 2022. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.)

Vecka 46

Inget att rapportera.

Skaraborg

Vecka 45

B 2933-22 1. Våldtäkt mot barn x3. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med A som var 15-17 år och närstående till honom. Han har därvid berört och penetrerat hennes könsorgan med finger/fingrar. Det hände i vardagsrummet, sovrummet och i duschen vid flera tillfällen mellan den 1 mars 2020 och den 31 mars 2022.

1.2 Har genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med A som var 15-17 år och närstående till honom. Han har därvid berört och penetrerat hennes könsorgan med finger/fingrar och låtit målsäganden ta hans penis i munnen. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 mars 2020 och den 31 mars 2022.

1.3 Har genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med A som var 16-17 år och närstående till honom. Han har därvid berört och penetrerat hennes könsorgan med finger/fingrar och penetrerat hennes anal med penis. Det hände cirka 50 gånger mellan den 30 april 2020 och den 31 mars 2022. 

1.4 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med A som var 16 år och närstående till honom. Han har därvid berört och penetrerat hennes könsorgan med finger/fingrar. Det hände mellan den 30 oktober 2021 och den 7 november 2021.

2. Har genomfört sexuella handlingar med B, som var 15 – 17 år och närstående till honom. De sexuella handlingarna har bestått i att han berört hennes könsorgan med finger/fingrar. Det hände minst fem gånger mellan den 10 juli 2015 och den 9 juli 2018.

Samt åtalad för: 1. Olaga hot x2. 2. Misshandel x2.

1.1 Har hotat målsäganden A genom att hota att slå av henne knäna eller liknande med samma innebörd. Det hände mellan den 1 februari 2022 och den 28 februari 2022.

1.2 Har hotat målsäganden A genom att hota att hugga av hennes tummar eller liknande med samma innebörd. Det hände mellan den 1 april 2022 och den 29 april 2022.

2.1 Har misshandlat A genom att han slagit henne två gånger i huvudet med öppen hand och tagit ett grepp under hennes armar och släpat henne. Det hände mellan den 1 april 2022 och den 29 april 2022.

2.2 Har misshandlat A genom att han stuckit en penna i handen på henne. Det hände mellan den 1 april 2022 och den 29 april 2022.

2.3 Har misshandlat A genom att han dragit i hennes tumme och hand. Det hände mellan den 1 april 2022 och den 29 april 2022.)

Vecka 46

Inget att rapportera.

Skellefteå

Vecka 45

B 532-21 Fortsättning från vecka 40.


B 111-21 Grovt sexuellt övergrepp mot barn x4. (Åtalad: Man 77 år)

(1.1 Har genomfört en annan sexuell handling med NN 1 som var 12 år. Han har därvid varaktigt med sina händer berört hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2009 och den 30 juni 2009. 

1.2 Har genomfört en annan sexuell handling med NN 1 som var mellan 12 och 13 år. Han har därvid med sin hand varaktigt berört hennes rumpa och underliv. Det hände någon gång mellan den 1  juni 2010 och den 31 augusti 2010

1.3 Har genomfört en annan sexuell handling med NN 3 som var mellan 6 och 9 år. Han har därvid med sin hand eller sina fingrar varaktigt berört hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2009

1.4 Har genomfört en annan sexuell handling med NN 3 som var mellan 8 och 11 år. Han har därvid med sina fingrar varaktigt berört hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2009 och den 31 december 2011.

Brotten ovan bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt eftersom han visat särskild hänsynslöshet eller råhet eftersom han i egenskap av sin relation till målsäganden utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende samt utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig.)

Vecka 46

Inget att rapportera.

Solna

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Stockholm

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Sundsvall

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Södertälje

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Södertörn

Vecka 45

B 8364-21 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har genomfört samlag och annan sexuell handling jämförlig med samlag med NN 1, som var under 14 år, och som inte deltog frivilligt. Det hände någon gång mellan den 7 maj 2021 och den 8 maj 2021.

Han har således, med våld och trots att NN1 uttryckt att hon inte vill, förmått NN 1 att suga på hans kön genom att trycka/föra hennes huvud mot sitt kön, dra av hennes strumpbyxor/trosor och föra in ett eller flera fingrar i hennes underliv samt därefter genomföra vaginalt samlag med henne.)


B 13177-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 23 år) 

(Har genomfört ett vaginalt, analt och oralt samlag med målsäganden A, 14 år gammal. Han har i något skede även stoppat in finger/fingrar i målsägandens underliv. Målsäganden har inte deltagit frivilligt och har efter övergreppet fått skador i form av blåmärken på och omkring läpparna och sprickor i underlivet och analen. Det hände någon gång den 29 augusti 2022.)

Vecka 46

B 8364-21 Fortsättning från vecka 45.

Uddevalla

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Umeå

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Uppsala

Vecka 45

B 8064-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har i en dator och i en mobiltelefon innehaft sammanlagt 15 barnpornografiska bilder (övergreppsmaterial). Det hände någon gång mellan den 27 maj 2021 och den 1 juni 2021.) 

Vecka 46

B 8675-20 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 44 år)

(Har innehaft över 2000 filer innehållande barnpornografi. Av materialet är drygt 900 bilder att betrakta som övergreppsmaterial, drygt 400 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 277 filmer är att betrakta som övergreppsmaterial med en total speltid om nästan 7 timmar och 420 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en speltid om över 20,5 timmar. Han har innehaft materialet den 1 december 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser en särskilt stor mängd barnpornografiska filer och barnpornografiska filer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)


B 8340-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 36 år)

(Har innehaft och via internet fildelat över 600 filer innehållande barnpornografi. Av filerna har över 500 utgjort bilder varav fler än 350 filer har varit bilder föreställande grovt övergreppsmaterial och 86 filer har varit filmer med en sammanlagd speltid om över 6 timmar varav nästan 3,5 timmar utgjort grovt övergreppsmaterial. De barnpornografiska filerna har innehafts och fildelats någon gång mellan den 11 maj 2020 och den 2 november 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom materialet innehåller dokumenterade sexuella övergrepp mot väldigt unga däribland spädbarn och barnpornografiska filer har via fildelningsprogram delats till andra användare. 

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott x2.) 


 B 5490-22 Fortsättning från vecka 41.

Varberg

Vecka 45

B 1820-22 Fortsättning från vecka 44.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Vänersborg

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Värmland

Vecka 45

B 184-21 Barnpornografibrott. (åtalad: Man 18 år)

(Har berett sig tillgång till och innehaft och/eller betraktat barnpornografiskt material som bestod av 18 bilder barnpornografiska bilder varav 9 bilder visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling och 51 filmer med en sammanlagd speltid på 1 timme 32 minuter och 49 sekunder varav 29 filmer med en sammanlagd speltid på 1 timme 6 minuter och 39 sekunder visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände mellan den 3 augusti 2020 och den 17 mars 2021.

Han har genom fildelning via internet spridit fem barnpornografiska bilder, varav 3 bilder visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling och och två barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 1 min och 53 sekunder som visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände den 3 augusti 2020 eller kort tid dessförinnan.)

Vecka 46

B 646-19 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(Har innehaft 8 769 barnpornografiska bilder och 517 barnpornografiska filmer, varav 2 549 bilder och 393 filmer bedömts som grovt barnpornografiskt material. Det hände den 11 februari 2019.

Brottet bör bedömas som grovt dels då det i materialet förekommer barn som är särskilt unga, i vissa fall spädbarn, dels eftersom bilderna och filmerna visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Till exempel oral, vaginal och anal penetrering, sperma som sprutas över barns kroppar och i barns mun, vuxna som kissar i barns mun, barn som är fastbundna och barn som tillsynes är neddrogade.)

Västmanland

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.

Växjö

Vecka 45

B 2868-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 31 år)

(Har innehaft 9 st barnpornografiska bilder och filmer. Det hände någon gång mellan den 17 februari 2020 och den 17 februari 2022.)

Vecka 46

Inget att rapportera.

Ystad

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Ej rapporterad.

Ångermanland

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

B 1267-21 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförligt med samlag, med MA som var under 15 år. De sexuella handlingarna har bestått i att han tagit på hennes bröst, fört in sitt finger/sina fingrar i målsägandens vagina, slickat på hennes vagina samt förmått målsäganden att onanera åt honom. Det har hänt regelbundet varje vecka mellan den 1 oktober 2018 och den 14 maj 2021. Därutöver har han vid tre tillfällen haft vaginalt samlag med MA under perioden 31 december 2020 och 14 maj 2021.

Samt åtalad för: Misshandel.)

Örebro

Vecka 45

B 4224-22 Fortsättning från vecka 42.

Vecka 46

5428-20 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 39 år)

(Har spridit 6 stycken filer med barnpornografiskt material, varav två filer avser särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filerna består av en bild och fem filmer. Det skedde via det sociala mediet KiK den 28 april 2020.

Han har vidare mellan den 2 september 2017 och den 27 oktober 2020 innehaft och betraktat 106 filer barnpornografiskt material, varav 38 bilder och elva filmer, med en sammanlagd speltid om 31 minuter och 9 sekunder, är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Östersund

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.


Hovrätter

Göta hovrätt

Vecka 45

B 3455-22 Fortsättning från vecka 44.


B 3495-22 Fortsättning från vecka 44.


B 3052-22 Obs! 2 åtalade.

Man 1, 18 år: Våldtäkt mot barn. 

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 2 som var 13 år. Det hände någon gång mellan den 6 mars 2020 och den 7 mars 2020.) 

Man 2, 21 år: Våldtäkt mot barn. 

(Har haft vaginala samlag samt andra sexuella handlingar jämförlig med samlag med NN14 som var 13-14 år. Det hände vid 95 tillfällen under perioden den 1 september 2019 till den 30 april 2020. Den sexuella handlingen jämförlig med samlag bestod i att NN14 har sugit på hans  penis. 

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Jönköpings Tr B 4799-21 dömde:

Man 1: Villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.Dömer till sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn.

Man 2: Villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.)

Vecka 46

B 3629-22 Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har efter våld och under hot om våld tvingat Sekretess A till samlag efter det han ofredat henne sexuellt genom att kyssa henne samt beröra hennes stjärt och bröst. Sekretess A var vid gärningen endast 13 år. Våldet han brukat vid tillfället har bestått i att han dels mot Sekretess A:s uttryckliga vilja knäppt upp och dragit ned hennes byxor dels ock hålla hårt i hennes armar . Det hände någon gång den 14 februari 2022 på ****skola.)

(Örebros Tr. B 1394-22 dömde till ungdomsvård. Särskild föreskrift: ska följa det ungdomskontrakt som bifogas domen.)

Svea hovrätt

Vecka 45

B 3071-22 Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft två vaginala samlag med Sekretess NN1 [13 år] samt vid i vart fall fem tillfällen genomfört orala samlag och/eller med sina fingrar penetrerat Sekretess NN1  i underlivet. Sekretess NN1 var vid gärningarna under 15 år. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 31 maj 2021)

(Attunda Tr. B 6457-21 dömde till skyddstillsyn, särskild föreskrift: Ska genomgå den vård eller behandling som syftar till att minska risken för återfall i sexualbrott som Kriminalvården bestämmer.)

Vecka 46

Ej rapporterad. 

Hovrätten i Väst

Vecka 45

B 5863-22 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har genomfört ett analt samlag med målsägande A som är under 15 år (4 år vid händelsen). Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände den 27 maj 2022.)

(Uddevalla Tr. B 1370-22 dömde till fängelse 2 år, 9 månader.)

Vecka 46

B 1010-22 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 61 år)

(Har fällt uttalanden till NN 1, som var tio år, innebärande att han hade fin kropp och fin penis, stirrat på honom och frågat om han var där själv, vilket var ägnat att kränka hans sexuella integritet. Det hände den 29 april 2020 i simhallen.)

(Värmlands Tr. B 3809-20 dömde till dagsböter 100 om 50 kr.)

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

B 843-22 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(1. Har genom sociala medier fått kontakt med NN1 (född 2005) och genom kontakterna med henne främjat att hon medverkat i sexuell posering genom att få henne att skicka bilder av sexuell karaktär till honom via snapchat. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2018 och den 18 mars 2019.

2. Har innehaft totalt 1 883 bilder och 463 videofilmer (med en total speltid på drygt 18 h) som alla skildrat barn i pornografisk bild. Det hände den 10 december 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 911 av de ovan angivna bilderna och 292 videofilmerna (med en total speltid på 12 h 22 min) avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

(Kristianstads Tr. B 821-21 dömde till fängelse 1 år, 2 månader.)

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 45

B 1500-22 1. Våldtäkt mot barn.  2. Sexuellt övergrepp mot barn. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 42 år)

(1. Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens art är jämförliga med samlag, med målsäganden som var under 15 år. Han har tagit målsägandens könsorgan i sin mun. Det hände vid flertalet tillfällen under perioden mellan den 15 juni 2022 och den 22 juli 2022 på olika platser. 

Brotten har föregåtts av hot om brottslig gärning genom att han uppgett att han kunde sprida avklädda bilder på målsäganden.

2. Har genomfört olika sexuella handlingar med målsäganden som var under 15 år. Det hände vid flertalet tillfällen under perioden mellan den 15 juni 2022 och den 22 juli 2022 på olika platser. Han har därvid berört målsägandens könsorgan med sina händer och sitt eget könsorgan, berört målsägandens rumpa och kropp med sitt eget könsorgan samt att målsäganden förmåtts att göra motsvarande på honom. 

Brotten har föregåtts av hot om brottslig gärning genom att han uppgett att han kunde sprida avklädda bilder på målsäganden. 

3. Har främjat/utnyttjat att målsäganden, som var under 15 år, utfört sexuell posering. Han har därvid förmått målsäganden att dokumentera sitt könsorgan på bild eller film och därefter överföra materialet till honom, att posera avklädd eller delvis avklädd i webbkamera/videosamtal med honom samt att dokumentera vissa av de i åtalspunkterna 1 och 2 angivna sexuella övergreppen och överföra materialet till honom. Det hände vid flertalet tillfällen under perioden mellan den 15 juni 2022 och den 23 juli 2022.

Samt åtalad för: Grovt olaga tvång. 

Har genom hot om brottslig gärning tvingat målsäganden att göra, tåla och underlåta diverse saker enligt nedan. Hotet har bestått i att han uppgett att han kunde sprida avklädda bilder på målsäganden. Målsäganden har därvid tvingats att begränsa sitt liv på olika sätt; genom att i stor omfattning vara tillgänglig på sin mobil, bl.a. genom videosamtal, avstå från umgänge med vänner och familj samt planerade aktiviteter och resor, äta och sova på bestämda tider, arbeta i större omfattning än planerat, övernatta tillsammans med den åtalade samt att fota/filma sig själv vid toalettbesök. Det hände under perioden mellan den 1 maj 2022 och den 23 juli 2022.)

(Gävle Tr. B 2530-22 dömde till fängelse 6 år.)

Vecka 46

B 1787-21 Obs! Två tilltalade.

Man 1, 35 år: Våldtäkt mot barn.

(Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 1, som då var 14 år. Det hände mellan den 5 juni 2020 och den 6 juni 2020.

Den sexuella handlingen har bestått i att man 1 fört in ett eller flera fingrar i hennes underliv

Man 2, 33 år: Våldtäkt mot barn x

( Har genomfört ett samlag och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 1, som då var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att man 2 fört in ett eller flera fingrar i hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 22 februari 2019 och den 23 februari 2019.)

(Hälsinglands Tr. B 1990-21 dömde till 

Man 1: Fängelse 6 månader. Dömde dock för sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn.

Man 2: Fängelse 1 år, 10 månader.)  

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 45

Inget att rapportera.

Vecka 46

Inget att rapportera.


VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA!

Vill du att försök till kontakt med barn i sexuellt syfte ska kriminaliseras så att gäddorna kan lagföras innan de skadar barn?

Skriv under för en lagändring här!


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *