Sponsorer
Bild som illustrerar domar

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas 31  domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.


Domar från tingsrätter

Attunda

2022-08-05

B 1405-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt utnyttjande av barn. 3. Sexuellt ofredande (mot barn) x2. (Åtalad: Man 78 år)

(1. Har betvingat Sekretess AA med sin kroppstyngd genom att lägga sig ovanpå henne. Han har sedan kysst henne, stoppat in sina fingrar i hennes mun samt rört hennes bröst och övriga kropp utanpå kläderna. Därefter har han tagit sin hand innanför hennes byxor och trosor, smekt hennes underliv, stoppat in två fingrar i hennes slida och fört fingrarna ut och in i hennes slida. Han har även hållit i/för hennes mun då hon lät på grund av smärta och, när hon börjat blöda, fört in sina blodiga fingrar i hennes mun så att hon skulle slicka dem rena. Sekretess AA var vid tillfället 12 eller 13 år gammal. Det hände någon gång mellan den 20 januari 2020 och den 4 september 2020.

2. Har förmått Sekretess AA, som då var 12 eller 13 år gammal, att ta tag i hans penis och onanera åt honom. Det hände någon gång mellan den 20 januari 2020 och den 4 september 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har missbrukat ett särskilt förtroende och utnyttjat sin ställning genom att han varit Sekretess AA:s tränare, att han hjälpt Sekretess AA och hennes familj ekonomiskt samt att han varit en vän till familjen.  

3.1 Har instruerat Sekretess AD att ta av sig till underkläderna och har därefter masserat henne på insidan av låren, vid trosorna och under trosorna på rumpan. Han har därefter uttalat att han ska köpa en sexleksak till henne och att han ska visa henne hur man använder en sådan. Sekretess AD var vid tillfället 13 år gammal. Agerandet har varit ägnat att kränka Sekretess AD:s sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 31 maj 2021.

3.2 Har gett Sekretess AA en dildo och instruerat henne hur hon ska använda den samt uppmanat henne att använda den tills nästa gång de skulle ses. Sekretess AA var vid tillfället 12 eller 13 år gammal och agerandet har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 20 januari 2020 och den 4 september 2020.)

Påföljd: Fängelse 4 år.


2022-08-31

B 6891-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 1 som var 14 år gammal. Han har vid samma tillfälle genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 1 bestående av att han penetrerat NN1:s underliv med sitt finger/sina fingrar. Det hände den 11 juli 2022.

Samt åtalad för: Försök till misshandel.)

Påföljd: Fängelse 2 år, 6 månader, frikänns dock från försök till misshandel.

Borås

2022-08-25

B 2450-22 

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3.  3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 36 år)

(1. Har erbjudit NN1, som var 16 år gammal, ersättning för att denne skulle ha samlag med honom och i samband med detta försökt förmå NN1 att skicka bilder av sexuell karaktär till honom för att säkerställa att samlaget skulle bli av. Han försökte därigenom förmå NN1 att mot ersättning företa eller tåla sexuell handling. Det hände den 9 mars 2022.

2.1 Har främjat eller utnyttjat NN1, som var 16 år gammal, att utföra sexuell posering genom att förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär till honom. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling eftersom den skett mot ersättning och barnet blivit vilselett och övertalat. Det hände vid tre tillfällen den 19 juni 2022.

2.2 Har främjat eller utnyttjat NN1, som var 16 år gammal, att utföra sexuell posering genom att förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär till honom. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling eftersom den skett mot ersättning och barnet blivit vilselett och övertalat. Det hände vid tre tillfällen den 20 juni 2022.

2.3 Har främjat eller utnyttjat NN1, som var 16 år gammal, att utföra sexuell posering genom att förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär till honom. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling eftersom den skett mot ersättning och barnet blivit vilselett och övertalat. Det hände den 24 juni 2022.

2.4 Har främjat eller utnyttjat NN1, som var 16 år gammal, att utföra sexuell posering genom att förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär till honom. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling eftersom den skett mot ersättning och barnet blivit vilselett och övertalat. Det hände den 26 juni 2022.

3. Har försökt främja eller utnyttja NN1, som var 16 år gammal, att utföra sexuell posering genom att överföra pengar till NN1 och därefter försöka förmå denne att skicka bilder och filmer av sexuell karaktär till honom. Han har därvid skrivit meddelanden med innebörd att han är på väg hem till NN1 och att han inte kommer att vända förrän denne skickar bilder och filmer till honom. Tillvägagångssättet har varit ägnat att skada barnets hälsa eller utveckling eftersom barnet fått ersättning och han försökt tvinga denne att posera. Det hände mellan den 12 juli 2022 och den 14 juli 2022.

Samt åtalad för: 1. Olaga hot. 2. Skadegörelse.3. Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. 4. Vårdslöshet i trafiken. 

1. Har hotat NN 1 genom att till denne skriva ”du starta kriget och du kommer dö i kriget”, ”jag har våldtagit 9 tjejer o ska in igen så du blir min 10:e” samt ”jag kommer och hälsar på med mina verktyg” och därvid skickat bild på en kniv, en kofot och en hammare. Det hände någon gång mellan den 13 juli 2022 och den 14 juli 2022.

2. Har skurit sönder fyra stycken bildäck så att det blev skador för 8 500 kronor. Det hände någon gång mellan den 13 juli 2022 och den 14 juli 2022 utanför målsägandens bostad. Bildäcken tillhörde NN 8.)

Påföljd: Fängelse 10 månader.

Förordnande angående tidigare utdömt fängelse. (Hovrätten för Västra Sverige Avd 1, 2020-03-25, B1427/20) – Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad.

Tidigare dömd: Han dömdes senast av Hovrätten för Västra Sverige den 25 mars 2020 för försök till människorov, försök till våldtäkt, utnyttjande av barn för sexuell posering vid fyra tillfällen, försök till köp av sexuell handling av barn och sexuellt ofredande vid tre tillfällen. Påföljden bestämdes till fängelse i tre år och sex månader. Han släpptes villkorligt den 9 december 2021 med en återstående strafftid om 425 dagar. Prövotiden utgår den 7 februari 2023.

Falun

2022-08-02

B 4494-21 

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 20 år)

(Har uppsåtligen försökt utnyttja NN till att utföra eller medverka i sexuell posering genom att försöka förmå henne att skicka ”snuskiga” foton på sig själv till honom via den digitala tjänsten TikTok. Med ”snuskiga” bilder har underförstått avsetts foton med sexuell karaktär. NN var vid tiden för brottet under 15 år vilket han kände till. Han har i vart fall varit oaktsam beträffande omständigheten att hon inte uppnått en ålder om 15 år. Det hände den 23 maj 2021.) 

Påföljd: Frikänns.

Gävle

2022-08-19

B 2324-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x3. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har genomfört ett samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände den 29 juni 2022.

1.2 Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 3, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört in finger/fingrar i målsägandens underliv. Det hände den 17 juni 2022.

1.3 Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN7 som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört in finger/fingrar i målsägandens underliv. Det hände den 4 april 2022.

2. Har sexuellt ofredat NN 13, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet genom att skicka en film/bild på sin penis till henne. Det hände den 8 april 2020.)

Påföljd: Fängelse 2 år, frikänns dock från ett fall av våldtäkt mot barn.

Göteborg

2022-08-12

B 3974-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har haft upprepade vaginala samlag med NN 2 som var 13-14 år. Det hände cirka 1-2 gånger per månad mellan den 1 januari 2020 och den 10 december 2021.

1.2 Har haft vaginala samlag med NN2 som var 15 år och stod under fostran av honom, eller hade ett liknande förhållande till honom. Det hände vid tre tillfällen mellan den 11 december 2021 och den 3 mars 2022.

2. Har främjat att NN 2 som var under 15 år vid ett flertal tillfällen har utfört sexuella poseringar. Främjandet har bestått i att han har förmått NN 2 att ta bilder av sexuell karaktär på sig själv samt skicka bilderna till honom. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 12 augusti 2021.)

Påföljd: Fängelse 6 år.


2022-08-24

B 4873-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(Har haft ett analt samlag med NN 2 som var 14 år gammal. Han har därutöver stoppat in en eller flera fingrar i NN 2:s anus samt tvingat NN 2 att suga hans penis. NN 2 deltog inte frivilligt i de sexuella handlingarna. Han har därvid brukat våld. Våldet har bestått i att han tagit tag i NN 2:s arm och slängt NN 2 i sängen, hållit fast NN 2:s arm, tryckt NN 2:s huvud mot sitt kön samt tagit strypgrepp på NN 2. Det hände den 10 mars 2022.)

Påföljd: Fängelse 2 år, 6 månader.


2022-08-29

B 18093-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år)

(Har innehaft barnpornografiskt material i form av 20 bilder varav en bild visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände den 20 september 2021.

Påföljd: Frikänns. 

Helsingborg

2022-08-17

B 3743-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har uppsåtligen innehaft och delat 2 barnpornografiska bilder över Facebook. Det hände den 12 februari 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 40 om 200 kr.

********************************************************************

2022-08-18

B 3430-22

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har innehaft och spridit 5 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 2 minuter och 24 sekunder. Filmerna har utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 27 november 2021 och den 13 december 2021.

1.2 Har innehaft innehaft 28 st barnpornografiska bilder, varav 10 st har utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 14 st barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 10 minuter och 39 sekunder, varav 10 st har utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (sammanlagd speltid om 8 minuter och 59 sekunder). Det hände den 4 mars 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 60 om 250 kr.


2022-08-30

B 6785-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 59 år)

(Har innehaft 1 646 st barnpornografiska bilder, varav två grova barnpornografiska/särskilt hänsynslösa bilder. Det hände någon gång mellan den 8 februari 2020 och den 9 september 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 100 om 190 kr.

********************************************************************

2022-08-31

B 3650-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har spridit 2 barnpornografiska filmer särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 1 minut och 58 sekunder. Det hände någon gång mellan den 17 november 2019 och den 25 december 2019.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 60 om 50 kr.

Hässleholm

2022-08-11

B 508-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 3, som var 11 år gammal. Han har också penetrerat hennes kön med sina fingrar, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände den 2 maj 2022.)

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Fängelse 2 år. 

Malmö

2022-08-11

B 3554-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 49 år)

(1. Har med NN 4 genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att han med ett av sina fingrar berört NN 4:s vagina och fört in fingret innanför hennes blygdläppar, samtidigt som han fotograferat övergreppet. Det hände någon gång mellan den 27 februari 2018 och den 9 oktober 2020. Vid tillfället var NN 4 under 15 år.

2.1 Har skildrat NN 4 i 369 pornografiska bilder, varav 5 bilder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har vidare spridit i vart fall 37 av bilderna, varav 5 bilder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, genom att skicka dem till annan via internet. Det hände någon gång mellan den 27 februari 2018 och den 31 mars 2022. Vid skildringarna var NN 4 under 18 år och hade inte fullbordat sin pubertetsutveckling.

2.2 Har innehaft 1 318 barnpornografiska bilder och 8 barnpornografiska filmer, varav 614 bilder och samtliga filmer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 31 mars 2022. Barnen som skildras i bilderna och filmerna var under 18 år och/eller hade inte fullbordat sin pubertetsutveckling.)

Påföljd. Fängelse 2 år, 3 månader. (Dömer till grovt sexuellt övergrepp mot barn istället för våldtäkt mot barn, åtalspunkt 1.)

Nacka

2022-08-05

B 3175-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 22 år)

(Har genomfört ett vaginalt samlag samt en sexuell handling, med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess A som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har penetrerat Sekretess A analt. Det hände den 3 maj 2022.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Fängelse 2 år, 3 månader.

Skaraborg

2022-08-19

B 1319-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x11. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 55 år)

(1.1 Har i hallen i entrén genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med målsäganden som var 15 år och som han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga. De sexuella handlingarna har bestått i att han har penetrerat hennes vagina med fingrar. Det hände mellan den 1 september 2021 och den 22 oktober 2021

1.2 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med målsäganden som var 15 år och som han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga. Den sexuella handlingen har bestått i att han har tagit sina fingrar på och i hennes vagina. Det hände den 16 oktober 2021 på parkeringen vid Coop.

1.3 Har genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med målsäganden som var 16 år och som han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga. De sexuella handlingarna har bestått i att han har penetrerat hennes vagina med fingrar samt att hon förmåtts ta hans penis i sin mun och suga på den. Det hände under en bilresa mellan den 17 januari 2022 och den 21 januari 2022.

1.4 Har i soffan i vardagsrummet genomfört sexuella handlingar med målsäganden som var 15 – 16 år och som han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga. De sexuella handlingarna har bestått i att han penetrerat hennes vagina med fingrar samt slickat i och på hennes underliv. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 18 oktober 2021 och den 10 februari 2022.

1.5 Har i köket genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med målsäganden som var 15 – 16 år och som han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga. De sexuella handlingarna har bestått i att han penetrerat hennes vagina med fingrar. Det hände vid upprepade tillfällen mellan den 18 oktober 2021 och den 10 februari 2022.

1.6 Har i personalens kontor genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med målsäganden som var 15 – 16 år och han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga. De sexuella handlingarna har bestått i att han penetrerat hennes vagina med fingrar. Det hände vid några tillfällen mellan den 18 oktober 2021 och den 10 februari 2022.

1.7 Har i hallen på ovanvåningen genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med målsäganden som var 15 och 16 år och han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga. De sexuella handlingarna har bestått i att han penetrerat hennes vagina med fingrar. Det vid några tillfällen mellan den 18 oktober 2021 och den 10 februari 2022.

1.8 Har i korridoren till personalens sovrum genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med målsäganden som var 15 – 16 år och han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden att ta hans penis i sin mun och suga på den. Det hände vid ett tillfälle mellan den 18 oktober 2021 och den 10 februari 2022.

1.9 Har i personalens sovrum genomfört samlag och sexuella handlingar jämförliga med samlag med målsäganden som var 15-16 år och han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga. De sexuella handlingarna har bestått i att han har penetrerat hennes vagina och anal med sin penis samt förmått henne att ta hans penis i sin mun och suga på den. Det hände vid minst tjugo tillfällen mellan den 18 oktober 2021 och den 10 februari 2022.

1.10 Har i målsägandens rum genomfört samlag och andra sexuella handlingar jämförliga med samlag med målsäganden som var 15 – 16 år och han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga. De sexuella handlingarna har bestått i att han penetrerat hennes vagina och anal med sin penis, penetrerat hennes vagina med fingrar samt förmått henne att ta hans penis i sin mun och suga på den . Det hände vid flera tillfällen mellan den 18 oktober 2021 och den 10 februari 2022.

1.11 Har genomfört samlag och andra sexuella handlingar jämförliga med samlag med målsäganden som var 16 år och som han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga. De sexuella handlingarna har bestått i att han penetrerat hennes vagina med fingrar samt med sin penis penetrerat både vagina och anal. Det hände den 10 februari 2022 under en resa.

2. Har i personaltoaletten genomfört en sexuell handling med målsäganden som var 16 år och som han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga. Han har därvid tagit handen innanför hennes kläder och vidrört hennes bröst och underliv. Det hände någon gång mellan den 16 december 2021 och den 21 december 2021.

3. Har främjat eller utnyttjat målsäganden, som var sexton år, att utföra eller medverka i sexuell posering. Det hände vid fem tillfällen under perioden den 8 december 2021 till den 27 januari 2022. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. 

Brottet är grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet som han vårdade och hade tillsyn över enligt lagen om vård av unga

4. Har innehaft och betraktat 1 film och 5 bilder som bedöms utgöra barnpornografi. Det hände mellan den 8 december 2021 och den 26 april 2022.)

Påföljd: Fängelse 5 år.

Skellefteå

2022-08-02

B 459-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 23 år) 

(1. Har haft samlag med Sekretess A som var 13 år. Det hände vid fyra tillfällen någon gång under perioden den 1 september 2021 till den 20 april 2022.

Han har därvid, vid i vart fall två tillfällen, tagit strypgrepp på Sekretess A, som orsakades andnöd under samlaget.

2.1 Har utnyttjat Sekretess A som var 13 år gammal genom att filma henne när de hade samlag. Han har därvid förmått henne att posera naken under ett samlag, varigenom han främjat och utnyttjat att hon utfört sexuell posering. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att han under lång tid haft kontakter med henne i sexuellt syfte, vilket inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av henne. Det hände någon gång mellan den 1 september 2021 och den 20 april 2022.

2.2 Har förmått Sekretess A att filma sig själv och skicka till honom, som var 13 år gammal. Han har därvid förmått henne att posera delvis naken och visa sitt underliv och rumpa, varigenom han främjat och utnyttjat att hon utfört sexuell posering. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att han under en längre tid haft kontakter med Sekretess A i sexuellt syfte, vilket inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av henne. Det hände någon gång mellan den 1 september 2021 och den 20 april 2022.

3. Har framställt en barnpornografisk film på Sekretess A som var 13 år. Det hände någon gång mellan den 1 september 2021 och den 20 april 2022.

Samt åtalad för: 1. Narkotikabrott. 2. Talan om utvidgat förverkande mot tilltalad.)

Påföljd: Fängelse 5 år.

Tidigare dömd: Dömdes den 2 maj 2019 av Hovrätten för Övre Norrland för sexuellt utnyttjande av barn och våldtäkt mot barn till skyddstillsyn med fängelse tre månader.  

Solna

2022-08-24

B 1404-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft samlag med NN1 som var 13 år gammal. Han genomförde vaginalt samlag med målsäganden. Det hände den 22 augusti 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Fängelse 3 månader. 

Södertörn

2022-08-11

B 10483-22 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 68 år)

(Har onanerat åt Sekretess A som var 6 år. Han har tagit tag i målsägandens penis och fört sin hand upp och ner, vilket är en sexuell handling. Det hände någon gång mellan den 25 juni 2022 och den 26 juni 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till målsäganden och brottet med hänsyn till målsägandens låga ålder innebar ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.)

Påföljd: Fängelse 1 år. 


B 3143-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(Har haft samlag och genomfört annan sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A som inte deltog frivilligt och var 13 år. Han har särat på målsägandens ben, tagit på och penetrerat målsägandens underliv med sina fingrar samt genomfört vaginalt samlag med målsäganden. Det hände mellan den 23 november 2020 och den 24 november 2020. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Han har med våld särat på målsägandens ben. Vidare har han otillbörligen utnyttjat att målsäganden på grund av drogpåverkan, allvarlig rädsla samt omständigheten att målsäganden var på rymmen hemifrån, befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Den narkotika som målsäganden var påverkad av har han tillhandahållit.

Samt åtalad för: 1. Olaga hot. 2. Olovlig körning. 3. Grovt rattfylleri.) 

Påföljd: Fängelse 3 år. (Dömer till våldtäkt mot barn istället för grov våldtäkt mot barn.)

Varberg

2022-08-10

B 595-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 52 år)

(Har olovligen innehaft och/eller betraktat 109 barnpornografiska bilder och 1 bl.a. barnpornografisk film med en speltid om ca 18 tim 50 min. Det hände den 2 september 2020.

Samt åtalad för: 1. Koppleri. 2. Sexuellt ofredande. 3. Kränkande fotografering. 4. Folkbokföringsbrott.)

Påföljd: Villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut. 

Vänersborg

2022-08-09

B 2674-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 27 år)

(Har någon gång mellan den 26 juni 2022 och den 2 juli 2022 våldtagit målsägande A, född november 2008 (14 år). Gärningen har bestått i att han fört upp sina fingrar i målsägandens underliv samt därefter genomfört vaginalt samlag med henne. Handlingen att föra upp fingrarna i målsägandens underliv är med hänsyn till kränkningens allvar att jämföra med samlag.)

Påföljd: Fängelse 2 år, 3 månader. 


2022-08-18

B 4208-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn) x16. (Åtalad: Man 17 år)

(1.1 Har sexuellt berört Sekretess 2, som då var 13 år, genom att knäppa upp hennes byxor, föra in sin hand innanför hennes byxor och försöka föra in sin hand innanför hennes trosor. Det hände någon gång mellan den 1 september 2021 och den 7 oktober 2021 ***skolan.

1.2 Har vid i vart fall två tillfällen sexuellt berört Sekretess 2, som då var 13 år, genom att ta tag i hennes huvud och trycka det mot sitt könsorgan. Det hände någon gång mellan den 17 augusti 2021 och den 7 oktober 2021 ***skolan.

1.3 Har vid i vart fall fem tillfällen sexuellt berört Sekretess 2, som då var 13 år, genom att trycka sina fingrar mot hennes könsorgan/beröra hennes könsorgan utanpå hennes kläder. Det hände någon gång mellan den 17 augusti 2021 och den 7 oktober 2021 ***skolan.

1.4 Har sexuellt berört Sekretess 3, som då var 14 år, genom att dra ner hennes tröja så att hennes bh/bröst blottades. Det hände någon gång mellan den 17 augusti 2021 och den 31 augusti 2021 ***skolan.

1.5 Har sexuellt berört Sekretess 3, som då var 14 år, genom att slå henne på rumpan. Det hände någon gång mellan den 17 augusti 2021 och den 30 september 2021 ***skolan.

1.6 Har ofredat Sekretess 4, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 4:s sexuella integritet, genom att slå henne på rumpan. Det hände någon gång mellan den 1 september 2021 och den 30 september 2021  ***skolan.

1.7 Har sexuellt berört Sekretess 5, som då var 14 år, genom att ta på hennes rumpa, bröst och lår. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2021 och den 28 februari 2021 på ***skolan.

1.8  har ofredat Sekretess 5, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 5:s sexuella integritet, genom att ta på hennes bröst. Det hände någon gång mellan den 6 oktober 2021 och den 7 oktober 2021 ***skolan

1.9 Har sexuellt berört Sekretess 6, som då var 14 år, genom att trycka sina fingrar mot hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 17 augusti 2021 och den 7 oktober 2021 på ***skolan.

1.10 Har ofredat Sekretess 7, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 7:s sexuella integritet, genom att ta på hennes rumpa. Det hände någon gång mellan den 17 augusti 2021 och den 7 oktober 2021 ***skolan.

1.11 Har i samband med skolavslutningen den 10 juni 2021 sexuellt berört Sekretess 8, som då var 13 år, genom att under en bussresa mellan **** och ***skolan, ta på hennes bröst utanpå hennes kläder samt genom att på busshållplatsen utanför ***skolan, föra in sin hand innanför hennes tröja och bh och ta på hennes bröst. 

1.12 Har sexuellt berört Sekretess 8, som då var 13 år, genom att ta på hennes rumpa. 

Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 31 juli 2021 på Resecentrum.

1.13 Har sexuellt berört Sekretess 9, som då var 14 år, genom att föra in sin hand innanför hennes tröja och ta på hennes bröst. Det hände den 8 september 2021 under en bussresa mellan **** och ***skolan.

1.14 Har sexuellt berört Sekretess 9, som då var 14 år, genom att ta på hennes rumpa. Det hände den 25 augusti 2021 vid Resecentrum.

1.15 Har sexuellt berört Sekretess 10, som då var 13 år, genom att fira sin hand innanför hennes tröja och ta på hennes bröst. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2021 och den 31 maj 2021 under en bussresa mellan resecentrum och ****skolan.

1.16 Har sexuellt berört Sekretess 10, som då var 13 år, genom att ta tag om hennes huvud och trycka det mot sitt könsorgan. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 31 maj 2021 mellan **** och ***skolan. 

Samt åtalad för: Misshandel x5)

Påföljd: Ungdomsvård. Särskild föreskrift: ska genomföra den vårdplan som framgår av bilaga 3. 

Värmland

2022-08-05

B 877-22 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft och/eller betraktat samt via snapchat spridit barnpornografiskt material och på så sätt gjort materialet tillgängligt för andra. Materialet består av 1 film med en speltid om 10 sekunder som visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände den 16 september 2021.)

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar. 


2022-08-15

B 3185-22 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21 år)

(Har genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden NN1 som var 13 år och som inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen har bestått i att han smekt på målsägandens nakna könsorgan innanför målsägandens trosor och fört in ett finger/fingrar i målsägandens underliv. Han har även använt våld genom att han hållit grepp/tagit tag om målsägandens hals och tryckt, vilket orsakat smärta och märken på halsen, samt därigenom begränsat målsägandens rörelsefrihet. Det hände den 6 juni 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han använt våld. )

Påföljd: Fängelse 5 år. 

Ångermanland

B 2864-21 

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x12. 3. Våldtäkt mot barn x6. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har innehaft 62 stycken barnpornografiska bilder och 74 stycken barnpornografiska filmer varav 6 stycken bilder och 13 stycken filmer bedöms vara särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände mellan den 8 januari 2021 och den 15 februari 2022.

2.1 Har främjat eller utnyttjat att MA, som var 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att filma och fotografera sig själv när hon poserat helt eller delvis naken samt att skicka filmerna och bilderna till honom. Det hände den 10 november 2021.

2.2 Har främjat eller utnyttjat att MA, som var 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera sig själv när hon poserat helt eller delvis naken samt när hon vidrört sitt kön med fingrarna samt att skicka bilderna till honom. Det hände vid flera tillfällen den 11 november 2021.

2.3 Har främjat eller utnyttjat att MA, som då var 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera sig själv när hon poserat helt eller delvis naken samt att skicka filmerna till honom. Det hände den 13 november 2021. 

2.4 Har främjat eller utnyttjat att MC, som var 14 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han fått henne att fotografera och filma sig själv när hon poserat helt eller delvis naken samt att skicka filmerna och bilderna till honom. Det hände vid flera tillfällen den 21 oktober 2021.

2.5 Har främjat eller utnyttjat att MC, som var 14 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera och filma sig själv när hon poserat helt eller delvis naken samt då hon tagit sig på och sugit på sina bröst samt att skicka filmerna och bilderna till honom. Det hände vid flera tillfällen den 24 oktober 2021.

2.6 Har främjat eller utnyttjat att MC, som var 14 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera och filma sig själv när hon poserat naken samt att skicka filmen till honom. Det hände den 11 december 2021.

2.7 Har främjat eller utnyttjat att MC, som var 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera och filma sig själv när hon poserat helt eller delvis naken, när hon tagit sig på sina bröst samt när hon tagit utanpå sitt könsorgan med sina fingrar samt att skicka filmerna och bilderna till honom. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände den 8 februari 2022.

2.8 Har främjat eller utnyttjat att MD, som var 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera och filma sig själv när hon poserat delvis naken samt att skicka bilderna och filmerna till honom. Det hände vid två tillfällen den 3 januari 2022.

2.9 Har främjat eller utnyttjat att MD, som var 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera sig själv när hon poserat delvis naken samt att skicka bilderna till honom. Det hände den 5 januari 2022.

2.10 Har främjat eller utnyttjat att MD, som var 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera och filma sig själv när hon poserat helt eller delvis naken, när hon tagit utanpå sitt könsorgan med sina fingrar samt att skicka filmerna och bilderna till honom. Det hände vid flera tillfällen den 30 januari 2022.

2.11 Har främjat eller utnyttjat att MD, som var 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera eller filma sig själv när hon poserat helt eller delvis naken, då hon tagit på sina bröst och utanpå sitt könsorgan samt slickat på sitt bröst samt att skicka filmerna och bilden till honom. Det hände den 6 februari 2022.

2.12 Har främjat eller utnyttjat att MF, som var 14 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera sina bröst samt att skicka bilderna till honom. Det hände den 9 november 2021.

3.1 Har under pågående chattkonversation på Snapchat genomfört sexuella handlingar med MA, som var 13 år.. De sexuella handlingarna har bestått i att han förmått MA att penetrera sig själv vaginalt och analt med ett eller flera fingrar och med föremål. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens allvar jämförliga med samlag.

3.2 Har under pågående chattkonversation på Snapchat genomfört sexuella handlingar med MA, som var 13 år. Det hände vid flera tillfällen den 11 november 2021. De sexuella handlingarna har bestått i att han förmått MA att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar och med föremål. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens allvar jämförliga med samlag..

3.3 Har under pågående chattkonversation på Snapchat genomfört sexuell handling med MC som var 14 år. Det hände den 24 oktober 2021. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått MC att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag.

3.4 Har under pågående chattkonversation på Snapchat genomfört sexuell handling med MC, som var 14 år. Det hände den 25 oktober 2021. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått MC att penetrera sig själv vaginalt med föremål. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag..

3.5 Har under pågående chattkonversation på Snapchat genomfört sexuella handlingar med MC, som var 14 år. Det hände vid flera tillfällen den 19 november 2021.

De sexuella handlingarna har bestått i att han förmått MC att att onanera med fingrarna utanpå könet samt att penetrera sig själv vaginalt och analt med ett eller flera fingrar. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens allvar jämförliga med samlag.

3.6  Har, via livesamtal på Snapchat, genomfört en sexuell handling med MB, som var 13 år. Det hände den 2 januari 2022. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått MB att penetrera sig själv vaginalt med ett och flera fingrar. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. 

4.1 Har främjat eller utnyttjat att MD, som var 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att fotografera eller filma sig själv när hon poserat helt eller delvis naken samt när hon tagit utanpå sitt könsorgan och penetrerat sig själv vaginalt och analt med ett eller flera fingrar samt med föremål. Vidare har hon förmåtts att skicka filmerna och bilderna till honom. Det hände den 9 februari 2022.

4.2 Har främjat eller utnyttjat att MD, som var 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att filma sig själv när hon poserat helt eller delvis naken samt penetrerat sig själv vaginalt med ett föremål samt att skicka filmen till honom. Det hände den 13 februari 2022.

4.3 Har främjat eller utnyttjat att MG, som var 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att filma sig själv när hon penetrerat sig själv vaginalt med ett föremål samt att skicka filmen till honom. Det hände den 8 januari 2021.  

Samt åtalad för: 1. Ringa narkotikabrott. 2. Kränkande fotografering. 3. Olovlig hantering av alkohol.)

Påföljd: Fängelse 3 år, 4 månader, frikänns dock från utnyttjande av barn för sexuell posering x3, våldtäkt mot barn x2 och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x1.


Domar från hovrätter

Göta hovrätt

2022-08-19

B 2430-22 Obs!  2 åtalade

Domslut: Man 1, 19 år. Man 2, 19 år: Grov våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd haft samlag och genomfört en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag med målsäganden NN 3 som var 14 år och som inte deltog frivilligt. Samlagen var vaginala och annan sexuell handling bestod i att målsäganden förmåtts att utföra oralsex på gärningspersonerna, delvis har samlag och annan sexuell handling genomförts samtidigt. I samband med de sexuella handlingarna har målsäganden utsatts för våld genom att Man 2 tagit strypgrepp på målsäganden, bitit målsäganden på bröstet, utdelat slag på målsägandens arm och dragit i målsägandens hår, allt inför Man 1. Både Man 1 och Man 2 har därutöver agerat hårdhänt mot målsäganden i samband med de sexuella handlingarna. Målsäganden orsakades smärta och blånad. Det hände den 8 april 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningspersonerna varit två, de använt våld samt eftersom de med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten: 

Man 1: Dömer för våldtäkt mot barn, i stället för grov våldtäkt mot barn, bestämmer påföljden till skyddstillsyn och förenar skyddstillsynen med fängelse tre månader.

Man 2: Dömer för våldtäkt mot barn, i stället för grov våldtäkt mot barn, bestämmer påföljden till skyddstillsyn och förenar skyddstillsynen med fängelse tre månader.

(Linköpings Tr. B 1294-22 dömde:

Man 1: Sluten ungdomsvård 1 år, 1 månad.

Man 2: Sluten ungdomsvård 1 år, 1 månad.)


2022-08-23

B 2718-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 27 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med B som var 13 år, då han förmått henne att suga på hans penis. Det hände den 9 mars 2022.

1.2 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med C som var 14 år, då han förmått henne att suga på hans penis. Det hände den 9 mars 2022.) 

Påföljd: Fastställer tingsrättens domslut. 

(Skaraborgs Tr. B 1839-23 dömde till fängelse 3 år.)


2022-08-30

B 3039-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2.  (Åtalad: Man 24 år)

(1.1 Har vid flera tillfällen i sin bostad med målsäganden genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvarlighet är jämförlig med samlag genom att förmå målsäganden till oralsex. Målsäganden var 14 år när det hände. Det hände mellan den 14 april 2021 och den 14 juni 2021.

1.2 Har haft samlag med NN som var nyss fyllda 14 år vid tidpunkten för gärningen. Han har därvid betvingat ett motstånd hos genom att använda sin kroppsvikt och lägga sig mot eller över hennes kropp samt använda sina händer och armar för att föra isär hennes lår, varefter han har fört in sin penis i hennes vagina och fullbordat ett samlag. Det hände under kvällen eller natten mellan den 11 juni 2022 och den 12 juni 2022.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 3 år, 6 månader.

(Skaraborgs Tr. B 2378-22/ B 2476-21 dömde till fängelse 2 år, 6 månader.)

Svea hovrätt

2022-08-05

B 7639-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(Har genomfört samlag med målsäganden vid i vart fall fyra tillfällen under perioden den 24 juli 2021 till den 6 augusti 2021.

Vid samtliga tillfällen har det skett vaginala samlag. Utöver det vaginala samlaget även genomfört ett analt samlag med målsäganden, vilket målsäganden inte har samtyckt till. Det har lett till stark smärta hos målsäganden. Vid detta tillfälle har han även puttat/tryckt ner målsäganden i sängen samt vänt på henne med våld. Vid flera tillfällen har han förmått målsäganden att delta i samlagen genom tjat och påtryckningar. Vid flertalet av tillfällena har han även gett målsäganden cigaretter och alkohol i samband med samlagen. Vid ett av tillfällena har han också haft samlag med en annan person vid samma tillfälle. Målsäganden var 14 år gammal vid tillfällena. Målsäganden har ett flertal diagnoser/svårigheter och var placerad på HVB-hem under den aktuella tiden.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer påföljden till fängelse 5 år. 

(Attunda Tr. B 7524-21 dömde till fängelse 4 år, 6 månader.)


2022-08-11

B 7901-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 36 år)

(Har med sekretess A som var åtta år gammal genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen jämförlig med samlag har bestått i att han förmått sekretess A att utföra oralsex på honom samt att han stoppat finger/fingrar i målsägandens anal. Det hände någon gång mellan den 1 december 2021 och den 31 december 2021.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.  

(Västmanlands Tr. B 1284-22 dömde till fängelse 3 år.) 

Hovrätten i Väst

2022-08-05

B 4325-22 

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Grovt barnpornografibrott. 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 56 år)

(1. Har utnyttjat NN 1 som sin sexpartner under åtta års tid då NN 1 varit mellan fem och tretton år gammal. Han har uppskattningsvis vid minst 105 tillfällen genomfört dels sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar eller art och omständigheterna i övrigt varit jämförliga med samlag då han utfört oralsex på NN 1, masturberat åt NN 1, förmått NN 1 att utföra oralsex på honom, förmått NN 1 att masturbera åt honom och dels under de senaste åren av brottstiden, genomfört fullbordade, oskyddade, anala samlag med NN 1. Det hände mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2015. 

Brotten bör bedömas som grova eftersom att han visat särskild hänsynslöshet med beaktande av målsägandens låga ålder samt tillvägagångssättet i övrigt då han bland annat förevisat övergreppsmaterial för NN 1 i syfte att normalisera handlandet. Gärningarna har vidare innefattat ett förtroendemissbruk då han är närstående till NN 1 och flertalet av gärningarna skett när han varit barnvakt för NN 1 och NN 1 stått under fostran av honom eller liknande förhållande och/ eller i en miljö där NN 1 borde kunna känna sig trygg och fredad, vilket varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos NN 1.

2. Har innehaft 2851 barnpornografiska bilder och 229 barnpornografiska filmer, varav 316 bilder och 107 filmer (ca 13 timmars speltid) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 8 december 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom att innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer samt då delar av det bild- och filmmaterial som innehafts avsett särskilt unga barn och barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.

3. Tillagd vid domslut.)

Påföljd: Återkallat sin överklagan, tingsrättens dom står därför fast.

(Alingsås Tr. B 2016-21 dömde till fängelse 10 år.)

Övre Norrland Hovrätt

2022-08-18

B 237-22 

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 44 år)

(1. Har fram till den 27 juni 2019, innehaft 666 barnpornografiska bilder och 52 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 3 tim. 20 min. 292 av bilderna och 30 av filmerna har innehållit grovt övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

2. Har den 26 december 2018 på Reddit på internet innehaft, betraktat samt delat 11 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 36 sekunder. Samtliga filmer har innehållit grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till sex månader.

(Umeå Tr. B 1347-21 dömde till fängelse 7 månader.)


3 thoughts on “Domar från Tingsrätter och Hovrätter Augusti 2022

  1. Jag säger bara så jävla sjukt låga straff. Våldtäkt mot barn ger då låga straff. Idioterna ska aldrig komma ut. Det är min mening.. Ni gör ett bra jobb på Dumpen.

    1. Jo, och då gäller det att rösta för partier som vill skärpa straffen… Ingen idé att gnälla på domstolarna för att de följer lagen och praxis. Utnyttja din röst helt enkelt för en förändring!!

  2. Jag blir helt tom av att läsa domarna.
    Det där är inte ens ett straff..De flesta åkte på Ett par år. Vad är det. De är skrämmande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *