Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

Täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Dessa båda veckor redovisar vi 33 åtal i tingsrätter och 13 åtal i hovrätter.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Attunda

Vecka 35

B 476-20 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 42 år)

(Har ofredat målsäganden NN A, som var under 15 år, genom att skriva meddelanden till henne med sexuell innebörd och förmått henne att medverka i sådan konversation. Gärningen har varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände mellan den 1 november 2019 och den 31 december 2019.)

B 7340-21 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 16 år)

(Har ofredat NN1 som var 13 år gammal på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1:s sexuella integritet, genom att mot hennes vilja, ta på hennes rumpa, kyssa hennes nacke, försökt att kyssa hennes mun samt försökt att med handen komma innanför hennes byxor. Det hände den 18 juli 2021 på ***skolan.)

Vecka 36

Inget att rapportera.

Blekinge

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera. 

Borås

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

B 1363-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 30 år)

(Har via Facebook Messenger tagit emot 1 barnpornografisk film, och därmed innehaft den, och därefter spridit filmen genom att skicka vidare den till annan användare. Det hände den 24 mars 2020.)

Eksjö

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Eskilstuna

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Falun

Vecka 35

B 2579-19 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 22 år)

(Har genomfört annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 1 som var 14 år. Det hände den 12 april 2019 på **** skola. Den sexuella handlingen bestod i att han tvingade NN 1, som inte deltog frivilligt, att utföra oralsex på honom genom att ta tag om NN 1:s nacke, trycka henne nedåt och hålla i henne. 

Samt åtalad för: Narkotikabrott.)

Vecka 36

B 1311-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 54 år)

(Har vid flera tillfällen genomfört ett analt samlag med NN4, som var 7 och 8 år gammal vid gärningstillfällena. Han har även i vart fall vid några tillfällen i anslutning till detta penetrerat sig själv analt med en massagestav inför NN4. Det hände under tiden mellan den 14 maj 2020 och den 25 mars 2022.)

Gotland

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera. 

Gällivare

Vecka 35

Inget att rapportera. 

Vecka 36

Inget att rapportera. 

Gävle

Vecka 35

B 2530-22 1. Våldtäkt mot barn.  2. Sexuellt övergrepp mot barn. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 42 år)

(1. Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens art är jämförliga med samlag, med målsäganden som var under 15 år. Han har tagit målsägandens könsorgan i sin mun. Det hände vid flertalet tillfällen under perioden mellan den 15 juni 2022 och den 22 juli 2022 på olika platser. 

Brotten har föregåtts av hot om brottslig gärning genom att han uppgett att han kunde sprida avklädda bilder på målsäganden.

2. Har genomfört olika sexuella handlingar med målsäganden som var under 15 år. Det hände vid flertalet tillfällen under perioden mellan den 15 juni 2022 och den 22 juli 2022 på olika platser. Han har därvid berört målsägandens könsorgan med sina händer och sitt eget könsorgan, berört målsägandens rumpa och kropp med sitt eget könsorgan samt att målsäganden förmåtts att göra motsvarande på honom. 

Brotten har föregåtts av hot om brottslig gärning genom att han uppgett att han kunde sprida avklädda bilder på målsäganden. 

3. Har främjat/utnyttjat att målsäganden, som var under 15 år, utfört sexuell posering. Han har därvid förmått målsäganden att dokumentera sitt könsorgan på bild eller film och därefter överföra materialet till honom, att posera avklädd eller delvis avklädd i webbkamera/videosamtal med honom samt att dokumentera vissa av de i åtalspunkterna 1 och 2 angivna sexuella övergreppen och överföra materialet till honom. Det hände vid flertalet tillfällen under perioden mellan den 15 juni 2022 och den 23 juli 2022.

Samt åtalad för: Grovt olaga tvång. 

Har genom hot om brottslig gärning tvingat målsäganden att göra, tåla och underlåta diverse saker enligt nedan. Hotet har bestått i att han uppgett att han kunde sprida avklädda bilder på målsäganden. Målsäganden har därvid tvingats att begränsa sitt liv på olika sätt; genom att i stor omfattning vara tillgänglig på sin mobil, bl.a. genom videosamtal, avstå från umgänge med vänner och familj samt planerade aktiviteter och resor, äta och sova på bestämda tider, arbeta i större omfattning än planerat, övernatta tillsammans med den åtalade samt att fota/filma sig själv vid toalettbesök. Det hände under perioden mellan den 1 maj 2022 och den 23 juli 2022.)

Vecka 36

B 2332-20 1. Barnpornografibrott. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 23 år)

(1. Har skildrat ett barn i 7 pornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 1 september 2018 och den 13 februari 2020. Han har sedan innehaft bilderna i sin mobil fram till den 13 februari 2020.

2. Har genom att skildra målsäganden i pornografiska bilder även utnyttjat att målsäganden medverkat i sexuell posering, det hände någon gång mellan den 1 september 2018 och den 13 februari 2020.)

Göteborg

Vecka 35

B 18093-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år)

(Har innehaft barnpornografiskt material i form av 20 bilder varav en bild visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände den 20 september 2021.

Vecka 36

B 17893-19 1. Sexuellt ofredande (mot barn). 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte x2. (Åtalad: Man 25 år)

(1. Har, vid flera tillfällen, via Snapchat, skickat fotografier och filmer på sin erigerade penis samt uttalat sig och skrivit meddelanden med sexuell innebörd till NN 1, som vid tillfällena var 14 år. Det hände mellan den 20 oktober 2019 och den 8 november 2019.

2.1 Har förmått NN 1, som vid tillfällena var 14 år, att via Snapchat skicka bilder på sig själv av sexuell karaktär till honom. Det hände någon gång mellan den 29 oktober 2019 och den 31 oktober 2019.

2.2 Har förmått NN 1, som vid tillfället var 14 år, att lägga ut bilder av sexuell karaktär på sig själv på sociala medier-appen Snapchat. Det hände någon gång mellan den 9 december 2019 och den 11 december 2019.

3.1 Har stämt en träff med NN 1, som vid tillfället var 14 år, i syfte att genomföra en sexuell handling. Det hände den 29 december 2019.

3.2 Har stämt en träff med NN 12, som vid tillfället var 14 år, i syfte att genomföra en sexuell handling. Det hände den 29 december 2019.)

Halmstad

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

B 1944-21  “Snippan” fallet

Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 50 år)

(1.1 Har genom att föra sin hand innanför målsägandens shorts och trosor, hålla handen på målsägandens snippa och ha ett finger inne i snippan, utfört en sexuell handling med NN 5 som var 10 år. Det hände den 13 juni 2021 i ett fläktrum på Frälsningsarmén. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag och har varit ägnad att kränka NN 5:s sexuella integritet.

1.2  Har genom att föra sin hand innanför målsägandens shorts och trosor, hålla handen på målsägandens snippa och ha ett finger inne i snippan, utfört en sexuell handling med NN 5 som var 10 år. Det hände den 13 juni 2021 i ett rum/förråd hos Frälsningsarmén. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag och har varit ägnad att kränka NN 5:s sexuella integritet.)

B 2218-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 63 år)

(Har innehaft och betraktat sammanlagt 1 164 barnpornografiska bilder, varav 519 är grova, samt 4 filmer utvisande grovt barnpornografiskt material, med sammanlagd speltid på ca 10 minuter. Det hände mellan den 3 december 2020 och den 22 juni 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer samt till stor del avsett bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Haparanda

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Helsingborg

Vecka 35

B 3567-20 Fortsättning från vecka 34.

B 7023-20 Fortsättning från vecka 6.

B 3650-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har spridit 2 barnpornografiska filmer särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 1 minut och 58 sekunder. Det hände någon gång mellan den 17 november 2019 och den 25 december 2019.)

B 6785-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 59 år)

(Har innehaft 1 646 st barnpornografiska bilder, varav två grova barnpornografiska/särskilt hänsynslösa bilder. Det hände någon gång mellan den 8 februari 2020 och den 9 september 2021.)

Vecka 36

B 3006-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har spridit 47 barnpornografiska filmer som utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 21 september 2021 och den 12 oktober 2021.)

Hälsingland

Vecka 35

Inget att rapportera. 

Vecka 36

B 3196-21 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har främjat och utnyttjat att målsägande A, som under delar av händelseförloppet var under 15 år, deltagit i sexuellt posering genom att i meddelanden uppmana och be henne skicka bilder till honom på hennes helt eller delvis nakna kropp samt bilder och filmer där han ber henne utföra sexuella handlingar på sig själv. I vissa meddelanden har han påstått att han ska sprida bilder på henne om han inte fick fler bilder eller filmer. Målsägande A har skickat flera bilder och filmer till honom på sin helt eller delvis nakna kropp och där hon utför sexuella handlingar på sig själv. Beträffande de bilder och filmer som omfattar tiden efter det att Målsägande A fyllt 15 år har poseringen varit ägnad att skada Målsägande A:s hälsa eller utveckling. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2017 och den 2 januari 2020.

1.2 Har främjat och utnyttjat att målsägande B, som vid tillfället var under 15 år, deltagit i sexuellt posering genom att uppmana och be henne skicka bilder till honom på hennes helt eller delvis nakna kropp. Målsägande B har skickat flera bilder till honom på sin helt eller delvis nakna kropp. Det hände under tiden mellan den 1 januari 2020 och den 10 februari 2020.

2. Har innehaft 350 filer som har utgjort barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa har 349 varit bilder och 1 film. Det hände den 15 september 2020.)

Hässleholm

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

B 234-21 1. Våldtäkt mot barn x4. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott x2) (Åtalad: Man 17 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 11 som var 11 år eller nyligen hade fyllt 12 år. Han har vid samma tillfälle förmått NN 11 att onanera åt honom med NN 11s hand på dennes kön. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 28 februari 2021.

1.2 Har fört in en eller flera fingrar i NN 11s underliv, som är en sexuell handling jämförlig med samlag. NN 11 var 11 år eller hade nyligen fyllt 12 år. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 28 februari 2021.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 11 som var 11 år eller nyligen hade fyllt 12 år. Han har vid samma tillfälle fört in en eller flera fingrar i NN 11s underliv, som är en sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 28 februari 2021 vid **** skola.

1.4 t har förmått NN 11 som var 11 år eller nyligen hade fyllt 12 år att vid i vart fall fem tillfällen utföra oralsex på Hannes Granqvist. Det hände mellan den 1 januari 2021 och den 31 mars 2021 på olika platser.

2. Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att NN 11, som var 11 år eller nyligen hade fyllt 12 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått NN 11 att ta bilder på sig själv när denne poserat helt eller delvis naken och skicka till honom. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 januari 2021 och den 31 mars 2021.

3.1 Har innehaft 59 st barnpornografiska bilder och 7 st barnpornografiska filmer. Det hände fram till den 15 september 2021.

3.2 Har innehaft 263 st barnpornografiska bilder och 17 st barnpornografiska filmer, varav 23 av dessa bilder samt en av dessa filmer utvisat särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände fram till den 15 september 2021.)

Jönköping

Vecka 35

B 515-21 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott. 4. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 24 år.)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN18 som var 14 år. Det hände den 12 november 2019.

1.2 Har vid 4 tillfällen haft vaginala samlag med NN 1 som var 13 år. Han har tagit av NN1:s kläder och tagit ett strypgrepp om NN1:s hals varpå andnöd uppstod. Vidare har han slagit NN1 på rumpa och lår, varpå smärta uppstod. Vid två av tillfällena har han även förmått NN1 att suga på hans penis vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände vid fyra tillfällen under perioden den 1 maj 2020 till den 31 augusti 2020

2. Har främjat och/eller utnyttjat att NN 15, NN 12 och NN 18 utfört eller medverkat i sexuell posering. NN15, NN12 och NN18 var under 15 år vid brottstillfällena. I vart fall var NN18 delvis mellan 15 år-18 år och poseringen var ägnad att skada NN18:s hälsa eller utveckling. Det hände vid 106 tillfällen under perioden den 19 augusti 2019 till den 18 november 2020.

3.1 Har skildrat barnpornografiska bilder/filmer samt därefter innehaft och betraktat efter att ha berett sig tillgång till barnpornografiska filer. Det hände vid 103 tillfällen under perioden den 19 augusti 2019 till den 14 maj 2020.

3.2 Har skildrat och därefter innehaft barnpornografiska filer. Det hände vid 41 tillfällen under perioden den 15 maj 2020 till den 15 april 2021 

4. Har pussat på NN12 samt tagit på hennes rumpa och bröst. NN12 var 12 år. Det hände någon gång mellan den 19 december 2019 och den 31 januari 2020.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x2. 

1.1 Har olovligen och i hemlighet filmat NN 18 när NN 18 befann sig inomhus i en bostad. Det hände vid fyra tillfällen under perioden den 12 november 2019 till den 26 mars 2021.

1.2 Har olovligen och i hemlighet fotograferat/ filmat NN 1 när NN 1 befann sig inomhus i en bostad. Det hände vid tre tillfällen under perioden den 15 maj 2020 till den 21 augusti 2020.)

Vecka 36

Inget att rapportera.

Kalmar

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Kristianstad

Vecka 35

Inget att rapportera. 

Vecka 36

Inget att rapportera.

Linköping

Vecka 35

Inget att rapportera. 

Vecka 36

Inget att rapportera.

Luleå

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

B 2567-20 Grovt barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 23 år)

(Har mellan den 13 februari 2020 och den 3 april 2020, innehaft i vart fall 235 barnpornografiska filmer och 1 429 barnpornografiska bilder. Av materialet utgör 164 filmer med en total speltid om 27,5 timmar och 452 bilder särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer som innehåller sexuella övergrepp på barn som utsätts för tvång, våld, tortyr, förnedring och som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Delar av det särskilt hänsynslösa övergreppsmaterialet innehåller också sexuella övergrepp på mycket unga barn, i vissa fall så små som spädbarn.)

Lund

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Lycksele

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Malmö

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Mora

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Nacka

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Norrköping

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

B 539-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 29 år)

(Har innehaft och spridit 14 filmer med barnpornografiskt innehåll som är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Den sammanlagda speltiden uppgår till 16 minuter 23 sekunder. Det hände mellan den 7 maj 2021 och den 8 maj 2021.)

Norrtälje

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Nyköping

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Skaraborg

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

B 3552-21 1. Barnpornografibrott. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Sexuellt ofredande (mot barn) x2. 4. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 36 år)

(1. Har innehaft 4 barnpornografiska bilder. Två bedömda som posering materiel/barnpornografi och två bedömda som särskilt hänsynslösa. Det hände från okänd tidpunkt fram till den 16 september 2021.

2.1 Har främjat eller utnyttjat NN 26, som var 13 år, att utföra sexuell posering genom att via sociala medier erbjuda betalning och på så sätt förmå henne att posera och skicka ett flertal bilder och filmer av sexuell karaktär till honom. Det hände den 26 juni 2021.

2.2 Har främjat eller utnyttjat NN 48, som var 13 år, att utföra sexuell posering genom att via sociala medier erbjuda betalning och på så sätt förmå henne att posera och skicka ett flertal bilder och filmer av sexuell karaktär till honom. Det hände den 26 juni 2021.

3.1 Har sexuellt ofredat NN 26, som var 13 år, genom att skicka bild till henne på sitt nakna kön. Gärningen var ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 24 juni 2021 och den 26 juni 2021.

3.2 Har sexuellt ofredat NN 48, som var 13 år, genom att skicka bild till henne på sitt nakna kön. Gärningen var ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 24 juni 2021 och den 26 juni 2021.

4.1 Har försökt främja eller utnyttja NN 35, som var 14 år, att utföra sexuell posering genom att via sociala medier erbjuda betalning för att förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär till honom. Det hände den 27 juli 2021. 

Fara för brottets fullbordan har förelegat.

4.2 Har försökt främja eller utnyttja NN 41, som var 15 år, att utföra sexuell posering genom att via sociala medier erbjuda betalning för att förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär till honom. Det hände någon gång mellan den 18 juli 2021 och den 30 juli 2021.

Poseringen hade varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling då tilltalad erbjudit målsäganden ersättning. Fara för brottets fullbordan har förelegat.)   

Skellefteå

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Solna

Vecka 35

B 5745-22 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 23)

(1.1 Har genomfört såväl oralt som analt samlag med Sekretess A som vid tillfället endast var 12 år gammal. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 1 juni 2022. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens allvar jämförliga med samlag. 

1.2 Har genomfört såväl oralt som analt samlag med Sekretess A som vid tillfället endast var 12 år gammal. Det hände den 3 juni 2022.

De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens allvar jämförliga med samlag.)

Vecka 36

B 8468-21 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 47 år)

(Har ofredat NN 3, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att beröra NN 3s rumpa och pussa på NN 3s kind samt genom att förmå NN 3 att pussa på hans kind. NN 3 var 10 år. Det hände den 29 augusti 2021.)

Stockholm

Vecka 35

B 17636-21 Sexuellt ofredande (mot barn) x2. (Åtalad: Man 71 år)

(1.1 Har blottat sig för NN1, 11 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 31 oktober 2021 på hotell ****.

1.2 Har blottat sig för NN, 9 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 31 oktober 2021 på hotell ****. 

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande.)

Vecka 36

Inget att rapportera.

Sundsvall

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Södertälje

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Södertörn

Vecka 35

B 2045-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 79 år)

(Har innehaft 9 911 barnpornografiska bilder och 3 525 barnpornografiska filmer varav 1 991 bilder och 1918 filmer bedömts som grova. Han har därutöver spridit 29 barnpornografiska bilder och 69 barnpornografiska filmer varav alla bedömts som grova. Det hände mellan den 25 juni 2021 och den 21 september 2021.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer samt med hänsyn till att flera bilder och filmer avsett särskilt unga barn och/eller barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Vecka 36

Inget att rapportera.

Uddevalla

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Umeå

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Uppsala

Vecka 35

B 7440-18 Fortsättning från vecka 3.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Varberg

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Vänersborg

Vecka 35

B 492-21 1. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har upprepade gånger försökt förmå A som var under 18 år att mot ersättning, i form av kontanter eller narkotika, tåla att han genomförde samlag eller andra sexuella handlingar med henne. Det hände mellan den 1 september 2020 och den 19 oktober 2020. Detta har skett både via elektronisk kommunikation, likväl som i verkliga livet. Fara för brottens fullbordan har förelegat eller endast av tillfälliga omständigheter varit utesluten. 

2. Har främjat och utnyttjat att ett barn under 18 år utfört eller medverkat i sexuell posering. Han har härvid vid upprepade tillfällen förmått A att ta fotografier och/eller spela in filmer på sin helt eller delvis avklädda kropp och skicka dem till honom elektroniskt. Han har i vart fall utnyttjat och uppmuntrat det faktum att hon skickat eller velat skicka bilder och filmer till honom och därtill tagit emot dessa. Han har i vissa fall betalat målsäganden för bilderna och filmerna. Det hände mellan den 1 september 2020 och den 19 oktober 2020.)

Vecka 36 

Inget att rapportera.

Värmland

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Västmanland

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Växjö

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Ystad

Vecka 35

B 837-21 Fortsättning från vecka 5. 

Vecka 36

Inget att rapportera.

Ångermanland

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

B 2496-21 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med MA som var under 15 år och som inte deltog frivilligt. Det hände någon gång mellan den 16 oktober 2021 och den 17 oktober 2021.)

Örebro

Vecka 35

B 4562-17 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 31 år)

(Har mellan ett okänt datum och den 27 september 2017, i en bärbar dator och i en mobiltelefon såsom digitala filer innehaft sammanlagt 830 barnpornografiska bilder och 53 barnpornografiska filmer. Av dessa har 101 stycken bilder och 26 stycken filmer varit grovt bampomografiska. 

Samt åtalad för: 1. Sexuellt ofredande x2. 2. Grovt förtal.) 

Vecka 36

B 1394-22 Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har efter våld och under hot om våld tvingat Sekretess A till samlag efter det han ofredat henne sexuellt genom att kyssa henne samt beröra hennes stjärt och bröst. Sekretess A var vid gärningen endast 13 år. Våldet han brukat vid tillfället har bestått i att han dels mot Sekretess A:s uttryckliga vilja knäppt upp och dragit ned hennes byxor dels ock hålla hårt i hennes armar . Det hände någon gång den 14 februari 2022 på ****skola.)

Östersund

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

**********************************************************************

Hovrätter

Göta hovrätt

Vecka 35

B 1259-22 Fortsättning från vecka 26.

Vecka 36

B 1221-22 Barnpornografibrott x3. (Åtalad: Man 50 år)

(1.1 Har med uppsåt 29 maj 2019 via forumet KiK, spridit en bild, eller i vart fall gjort en barnpornografisk bild tillgänglig för annan. Bilden har bedömts som hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. 

1.2 har också med uppsåt den 23 juli 2019 innehaft barnpornografiskt material bestående i en film 30 sekunder lång och en bild. Materialet har bedömts som hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.

1.3 Han  har även med uppsåt den 15 januari 2020 innehaft och spridit eller i vart fall gjort barnpornografisk bild tillgänglig för annan; detta genom att dela bilden på forumet Snapchat. 

(Örebros Tr. B 2642-21 dömde till fängelse 9 månader.) 

Svea hovrätt

Vecka 35

B 4154-22 Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 24 år)

(1.1 Har genomfört vaginalt samlag och annan sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 13 år. Det hände den 23 juli 2021. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått Sekretess A att suga på hans könsorgan.

1.2 Har genomfört vaginalt samlag och annan sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 13 år. Det hände den 24 juli 2021. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått Sekretess A att suga på hans könsorgan. 

1.3 Har genomfört vaginalt samlag och annan sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess A, som var 13 år. Det hände den 21 augusti 2021. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått Sekretess A att suga på hans könsorgan.)

(Nacka Tr. B 6389-21 frikände.)

B 4540-22 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har haft analt samlag och/eller vaginalt samlag med NN 7 som då var 14 år gammal. Det hände vid två tillfällen någon gång under perioden den 24 februari 2014 till den 31 mars 2014.

1.2 Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 1 som då var 13 år. Det hände någon gång mellan den 1 april 2016 och den 31 maj 2016 i baksätet på hans bil.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som då var 13 år. Det hände vid tre tillfällen under perioden den 1 juni 2016 till den 31 augusti 2016 i olika tält samt på en gräsplätt.

1.4 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som då var mellan 13-14 år. Det hände någon gång mellan den 20 augusti 2016 och den 13 mars 2018 i en husvagn.

2. Har tvingat NN 1 som då var 14 år att klä av sig naken inför andra som stått och tittat på i rummet. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2017 och den 31 juli 2017 på ett hotell. Hans handlande har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. 

Samt åtalad för: Grov misshandel x3, olaga hot, grovt olaga hot och olaga frihetsberövande.)

(Stockholms Tr. B 19915-20 dömde till fängelse 6 år, frikände dock från ett fall av våldtäkt mot barn.)

B 9395-22 1. Försök till våldtäkt mot barn x12. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Sexuellt ofredande x2. 4. Kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte x2. 5. Stämpling till våldtäkt mot barn.  (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess A som var 14 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt med ett eller flera fingrar, dokumentera den sexuella handlingen med bild och/eller film och sedan skicka dokumentationen till honom. Det hände någon gång mellan den 15 januari 2021 och den 17 januari 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten. Det ska anses försvårande att han hotat sprida fotografier på målsägandens delvis nakna kropp om hon inte genomför den sexuella handlingen.

1.2 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 10 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att röra sitt underliv i sexuellt syfte, penetrera sig själv vaginalt och/eller analt och dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka dokumentationen till honom. Det hände den 6 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.  

1.3 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 10 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med ett eller flera fingrar samt att dokumentera de sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Den hände den 7 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten

1.4 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 10 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med sina fingrar och andra föremål samt att dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände den 15 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

1.5 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 10 år vid gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med sina fingrar och andra föremål samt att dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände den 18 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

1.6 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 10 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående konversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med fingrar och andra föremål samt att dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände den 20 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

1.7 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med Sekretess B som var 10 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med ett eller flera fingrar samt att dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände någon gång den 21 maj 2021. 

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

1.8 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 11 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig vaginalt med tvål, utöva våld bestående i att hon skulle slå sig i underlivet, att dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände någon gång den 23 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten. Det ska anses försvårande att gärningen innehållit uppmaningar om våld.

1.9 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 11 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt med en penna eller andra föremål samt att dokumentera den sexuella handlingen genom bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände någon gång den 25 maj 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten. Det ska anses försvårande att han hotat att kontakta målsägandens föräldrar om hon inte genomför den sexuella handlingen.

1.10 Har försökt genomföra en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess B som var 11 år vid tiden för gärningen. Han har i en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt förmå målsäganden att penetrera sig själv vaginalt och/eller analt och att dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände någon gång den 2 juni 2021.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

2. Har via Snapchat främjat eller utnyttjat att Sekretess B som var 10 – 11 år gammal vid tiden för gärningarna, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att förmå målsäganden att fotografera och filma sig själv när hon poserar helt eller delvis naken. Målsäganden har därefter skickat bilderna/filmerna till honom via Snapchat. Det hände vid flertal tillfällen någon gång mellan den 6 maj 2021 och den 13 juni 2021.

3.1 Har sexuellt ofredat Sekretess A som var 14 år vid tiden för gärningen. Ofredandet har bestått i att han i konversationer via Snapchat skrivit om sex och sexuella handlingar samt skickat bilder och filmer föreställande hans penis och onani. Det hände vid flertal tillfällen mellan den 1 december 2020 och den 17 januari 2021.

3.2 Har sexuellt ofredat Sekretess B som var 10-11 år vid tiden för gärningarna genom att skicka fotografier föreställande hans könsorgan, filmer föreställande honom när han onanerar, nakenbilder föreställande annan okänd person/personer samt genom att prata om sex och hur man utför sexuella handlingar. Det hände vid flertal tillfällen mellan den 6 maj 2021 och den 13 juni 2021.

4.1 Har föreslagit en träff med Sekretess A, som var 14 år vid tiden för gärningen, i syfte att begå en sexuell handling som avses i 6 kap. 4 – 6 § brottsbalken med målsäganden. Det hände mellan den 1 december 2020 och den 17 januari 2021.

4.2 Har föreslagit en träff med B som var 10 – 11 år i syfte att begå sexuella handlingar som avses i 6 kap. 4 – 6 § brottsbalken. Det hände i vart fall vid tre tillfällen mellan den 18 maj 2021 och den 1 juni 2021.

5. Har under en pågående chattkonversation dem emellan via Snapchat försökt anstifta Sekretess B att genomföra en sexuell handling med Sekretess C som var 7 år vid tiden för gärningen. Den sexuella handlingen, som hade varit jämförlig med samlag om den hade genomförts, har bestått i att Sekretess B skulle penetrera Sekretess C med ett eller flera fingrar samt dokumentera den sexuella handlingen med bild/film för att sedan skicka över dokumentationen till honom. Det hände någon gång den 23 maj 2021.)

(Attunda B 1235-21 dömde till fängelse 3 år. Frikändes dock från 1 fall av våldtäkt mot barn.)

Vecka 36

B 9500-22 Obs! 16 målsägande mellan åldern 9-14 år.

1. Våldtäkt mot barn x 4. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering x12. 3. Sexuellt ofredande (mot barn) x 10. 4. Barnpornografibrott x 9. 5. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x3. (Åtalad: Man 34 år)

(1.1 Har den 14 juli 2021, via kontakter på internet under en pågående chattkonversation, delvis under hot, förmått Målsägande A att penetrera sig själv i underlivet med ett finger samtidigt som Målsägande B filmat detta med en mobiltelefon. Filmen har sedan skickats till honom. Han har därigenom genomfört en sexuell handling med Målsägande A som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag.

1.2 Har den 11 december 2020, via kontakter på internet under en pågående chattkonversation förmått Målsägande E och Målsägande F (9 år gamla) att penetrera sig själv i underlivet med en tops samtidigt som Målsägande E eller Målsägande F fotat detta med en mobiltelefon. Bilderna har under chattkonversationen skickats till honom. 

1.3 Har 4 januari 2021, via kontakter på internet under en pågående chattkonversation, förmått målsägande G att penetrera sig själv i underlivet med ett finger samtidigt som hon filmat detta med en mobiltelefon. Filmen har under chattkonversationen skickats till honom. Han har därigenom genomfört en sexuell handling med Målsägande G som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag.

1.4 Har vidare den 11 februari 2021, via kontakter på internet under en pågående chattkonversation, delvis under hot, förmått Målsägande P att penetrera sig själv i underlivet med flera fingrar samtidigt som hon filmat detta med en mobiltelefon. Filmen har under chattkonversationen skickats till honom. Han har därigenom genomfört en sexuell handling med Målsägande P som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. 

2.1 Har under tiden 26 juni – 14 juli 2021, via kontakter på internet, delvis under hot, förmått Målsägande A som då var 13 år och Målsägande B, som då var 12 år, till sexuell handling genom att ta och skicka sexuella poseringsbilder/filmer på sig själva till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom förmått målsägande A och B att utföra sexuell posering.

2.2 Har under tiden 1-22 mars 2021, via kontakter på internet, delvis under hot, förmått Målsägande D, som då var 14 år, till sexuell handling genom, delvis genom hot, förmå henne att ta och skicka sexuell poseringsfilm, där hon smeker sitt kön, på sig själv till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom förmått målsägande D att utföra sexuell posering.

Han har vidare under ovan angivna kontakter, under en pågående chattkonversation förmått Målsägande D att penetrera sig själv i underlivet med ett finger samtidigt som hon filmat detta med en mobiltelefon. Han har därigenom genomfört en sexuell handling med Målsägande D som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. 

2.3 Har under tiden 1-12 december 2020, via kontakter på internet, delvis under hot, förmått Målsägande E som då var 9 år, och Målsägande F, som då var 9 år, till sexuell handling genom att ta och skicka sexuella poseringsbilder/filmer på sig själva till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom förmått målsägande E och F att utföra sexuell posering.

2.4 Har den 4 januari 2021, via kontakter på internet, delvis under hot, förmått Målsägande G, som då var 11 år, till sexuell handling genom att förmå henne att ta och skicka sexuell posering bilder/filmer på sig själv till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom förmått Målsägande G att utföra sexuell posering. 

2.5 Har den 1 februari 2021, via kontakter på internet förmått Målsägande I, som då var 12 år, till sexuell handling genom att, delvis genom hot, förmå henne att ta och skicka sexuella poseringsbilder på sig själv till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom förmått Målsägande I att utföra sexuell posering.

2.6 Har den 30 juli 2020, via kontakter på internet genom att erbjuda alkohol förmått Målsägande J, som då var 13 år, och Målsägande K, som då var 14 år, till sexuell handling genom att, delvis genom hot, förmå dem att ta och skicka sexuell poseringsbilder/filmer på sig själva till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom förmått målsägande J och K att utföra sexuell posering. 

2.7 Har den 7-9 juli 2020, via kontakter på internet genom att erbjuda alkohol förmått Målsägande L, som då var 14 år, till sexuell handling genom att förmå henne att ta och skicka sexuell poseringsbilder/filmer på sig själv till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom förmått Målsägande L att utföra sexuell posering. 

2.8 Har den 6 juli 2020, via kontakter på internet genom att erbjuda alkohol förmått Målsägande M, som då var 14 år, till sexuell handling genom att, delvis genom hot, förmå henne att ta och skicka sexuell poseringsbilder på sig själv till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom förmått målsägande M att utföra sexuell posering. 

2.9 Har den 19 januari 2020, via kontakter på internet förmått Målsägande N, som då var 13 år, till sexuell handling genom att, delvis genom hot, förmå henne att ta och skicka sexuell poseringsbilder på sig själv till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom förmått målsägande N att utföra sexuell posering. 

2.10 Har den 25 januari-2 februari 2021, via kontakter på internet förmått, eller i vart fall försökt förmå, Målsägande O, som då var 14 år, till sexuell handling genom att, delvis genom hot, förmått, eller i vart fall försökt förmå, henne att ta och skicka sexuell poseringsbilder/filmer på sig själv till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom förmått, eller i vart fall försökt förmå, Målsägande O att utföra sexuell posering.

2.11 Har den 11 februari 2021, via kontakter på internet förmått Målsägande P, som då var 13 år, till sexuell handling genom att, delvis genom hot, förmå henne att ta och skicka sexuella poseringsbilder/filmer, där hon smeker sitt kön, på sig själv till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom förmått målsägande O att utföra sexuell posering.

2.12 Har pratat om sexuella handlingar med Målsägande P samt skickat onanibilder/filmer på sitt kön till Målsägande P och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. 

3.1 Har pratat om sexuella handlingar med Målsägande A och Målsägande B samt skickat onanibilder/filmer på sitt kön till Målsägande A och Målsägande B och därigenom ofredat dem på ett sätt som varit ägnat att kränka deras sexuella integritet.

3.2 Har genom att spara ned/filma det han förmått Målsägande D att göra skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon.

3.3 Har pratat om sexuella handlingar med Målsägande E och Målsägande F samt skickat onanibilder/filmer på sitt kön till Målsägande E och Målsägande F och därigenom ofredat dem på ett sätt som varit ägnat att kränka deras sexuella integritet.

3.4 Har pratat om sexuella handlingar med Målsägande G samt skickat onanibilder/filmer på sitt kön till Målsägande G och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

3.5 Har pratat om sexuella handlingar med Målsägande H samt skickat onanibilder/filmer på sitt kön till Målsägande H och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

3.6 Har pratat om sexuella handlingar med Målsägande I samt skickat onanibilder/filmer på sitt kön till Målsägande I och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

3.7 Har pratat om sexuella handlingar med Målsägande J och K samt skickat onanibilder/filmer på sitt kön till dem och därigenom ofredat dem på ett sätt som varit ägnat att kränka deras sexuella integritet

3.8 Har pratat om sexuella handlingar med Målsägande L samt skickat onanibilder/filmer på sitt kön till Målsägande L och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. 

3.9 Har pratat om sexuella handlingar med Målsägande O samt skickat onanibilder/filmer på sitt kön till Målsägande O och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

3.10 Har genom att spara ned/filma den sexuella posering han förmått målsäganden utföra skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon.

4.1 Har genom att spara ned/filma det han förmått Målsägande A och Målsägande B att göra skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon.

4.2 Har genom att spara ned/filma det han förmått Målsägande E och Målsägande F att skildra barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon. 

4.3 Har genom att spara ned/filma det han förmått Målsägande G att göra skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon.

4.4 Har genom att spara ned/filma den sexuella posering han förmått målsäganden utföra skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon.

4.5 Har genom att spara ned/filma det han förmått Målsägande J och K att göra skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon. Utnyttjandet av barn för sexuell posering är grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett mycket stort antal unga flickor samt inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden.

4.6 Har genom att spara ned/filma det han förmått Målsägande L att göra skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon.

4.7 Har genom att spara ned/filma det han förmått Målsägande M att göra skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon.

4.8 Har genom att spara ned/filma det han förmått Målsägande N att göra skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon.

4.9  Har genom att spara ned/filma det han förmått Målsägande O att göra skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft det på sin mobiltelefon.

5.1 Har den 21 maj 2021, via kontakter på internet, delvis under hot, försökt förmå Målsägande C som då var 13 år, till sexuell handling genom att ta och skicka sexuella poseringsbilder på sig själv till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom försökt att förmå målsägande C att utföra sexuell posering. 

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller av tillfälliga omständigheter varit utesluten. 

5.2 Har under juli 2020, genom att erbjuda alkohol, delvis genom hot, försökt förmå Målsägande H, som då var 13 år, till sexuell handling genom att ta och skicka sexuell poseringbilder/filmer på sig själv till honom alternativt visa sig i webcam för honom. Han har därigenom försökt förmå Målsägande H att utföra sexuell posering. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

Samt åtalad för: Olaga hot.)

(Uppsala Tr. B 7051-22 dömde till fängelse 4 år, 9 månader. Frikändes dock från barnpornografibrott x2 och våldtäkt mot barn x1.)

B 10482-20 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(1. Har främjat och /eller utnyttjat att målsägande, född 2001 (12-15 år) medverkat i sexuella poseringar, han har därvid genom övertalning, uppmaning, instruerande och annan påverkan förmått målsägande att till honom via elektronisk överföring skicka sexulla poseringsbilder och filmer av sin nakna eller lättklädda kropp samt sitt nakna underliv. Gärningen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 1 oktober 2013 och den 21 juni 2015.

Brottet är att bedömas som grovt eftersom gärningarna inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägande och pågått i större omfattning, under en lång tid och på ett systematiskt sätt. 

2. Har sexuellt ofredat målsägande som var under 15 år genom att vid ett stort antal tillfällen under en period mellan den 19 december 2013 och den 1 juni 2015 genom att till målsäganden via internet sända meddelande och bilder med sexuell innebörd. Förfarandet har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.

3. Har innehaft totalt 2044 bilder och 648 filmer utvisande barnpornografi/övergrepp. Av dessa utvisar 237 bilder och 260 filmer grov barnpornografi/övergrepp. Av de bilder och filmer han innehaft förekommer målsägande på 216 bilder och 22 filmer utvisande barnpornografi/övergrepp av dessa är 13 bilder och 9 filmer att betrakta som grov barnpornografi/övergrepp. Det hände den 20 december 2017.)

(Västmanlands Tr. B 5261-17 dömde till fängelse 6 månader.)

B 458-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 45 år)

(Har innehaft barnpornografiskt material i form av 94 bilder och 22 filmer, varav 76 bilder och 21 filmer utgör särskilt hänsynslöst material. Det hände den 15 mars 2019.)

(Västmanlands Tr. B 1568-19 dömde till skyddstillsyn. Särskild föreskrift: ska dels underkasta sig den alkoholavvänjande behandling som frivården bestämmer, dels genomgå behandlingsprogrammet Seif.) 

Hovrätten i Väst

Vecka 35

B 4737-22 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott x 4. 3. Sexuellt ofredande (mot barn) x4. 4. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 5. Grov våldtäkt mot barn x2. 6. Försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 40 år)

(1. Har innehaft 555 bilder och 9 filmer som varit barnpornografiska. Av dessa har 265 bilder och fem filmer varit sådana där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 31 mars 2022.

2.1 Har i samband med gärningen i åtalspunkten 3.1 skildrat sekretess 1, som var under 18 år, i barnpornografisk film. Det hände den 27 juni 2020.

2.2 Har i samband med gärningen i åtalspunkten 3.2 skildrat sekretess 1, som var under 18 år, i barnpornografisk film. Det hände den 29 juni 2020.

2.3 Har i samband med gärningen i åtalspunkten 4.2 skildrat sekretess 1, som var under 18 år, i barnpornografisk film. Det hände någon gång mellan den 30 december 2020 och den 31 december 2020.

2.4 Har skildrat sekretess 1, som var under 18 år, i barnpornografisk film genom att han filmat sekretess 1:s underliv när det varit delvis blottat. Det hände den 2 oktober 2021.

2.5 Har i samband med gärningen i åtalspunkten 3.3 skildrat sekretess 3, som var under 18 år, i barnpornografisk film.

Det hände den 24 december 2019.

3.1 Har sexuellt ofredat Sekretess 1, som var under 15 år, genom att vid ett eller flera tillfällen dra hennes shorts/trosor åt sidan så att hennes kön blottats samtidigt som hon sov. Det hände den 27 juni 2020.

3.2 Har sexuellt ofredat Sekretess 1, som var under 15 år, genom att dra hennes trosor åt sidan så att hennes kön blottats samtidigt som hon sov. Det hände den 29 juni 2020.

3.3 Har sexuellt ofredat Sekretess 3, som var under 15 år, genom att dra ner hennes pyjamasbyxor så att hennes kön blottats. Det hände den 24 december 2019.

3.4 Har sexuellt ofredat Sekretess 3, som var under 15 år, genom att upprepade gånger försöka dra hennes shorts/trosor åt sidan samt i anslutning härtill klappat sekretess 3 på rumpan samtidigt som han filmat händelseförloppet. Det hände den 9 juli 2019.

4.1 Har vid ett flertal tillfällen, uppgående till i vart fall fyra tillfällen, genomfört en sexuell handling med Sekretess 1 som var under 15 år genom att med sina händer beröra hennes vagina. Det hände mellan den 1 januari 2020 och den 1 mars 2022.

4.2 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess 1 som var under 15 år genom att dra hennes trosor åt sidan och beröra hennes underliv samtidigt som hon sov. Det hände någon gång mellan den 30 december 2020 och den 31 december 2020.

4.3 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess 2, som var under 15 år, genom att beröra hennes underliv samt föra sina fingrar i en gnuggande rörelse mot hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2013 och den 31 december 2015.

5.1 Har vid två tillfällen genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess 2, som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han utfört oralsex på sekretess 2 genom att slicka henne i underlivet. Vid ett av dessa tillfällen har han även i samband med gärningen tagit fram sin penis, visat den för sekretess 2 samt rört sig mot sekretess 2. Det hände vid två tillfällen mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2018.

5.2 Har utöver de gärningar som tagits upp under åtalspunkten 5.1 vid ett stort antal tillfällen, uppgående till i vart fall ett 10-tal tillfällen, genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess 2 som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han utfört oralsex på sekretess 2 genom att slicka henne i underlivet. Det hände mellan den 1 januari 2013 och den 31 december 2018.

6. Har försökt genomföra en sexuell handling med Sekretess 2 som var under 15 år genom att han knäppt upp/tagit av sekretess 2:s byxskärp och försökt att komma innanför hennes byxor. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2017.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x6.)

(Borås Tr. B 961-22 dömde till fängelse 3 år, 6 månader.)

B 4895-22 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 27 år)

(1.1 Har genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med sekretess som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört in fingrar i Sekretess underliv. Han har vidare förmått sekretess att beröra hans kön och onanera åt honom. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2021 och den 28 februari 2021.

1.2  Har haft samlag och genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört in fingrar i Sekretess underliv. han har vidare förmått Sekretess att beröra hans kön och onanera åt honom. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 6 mars 2022.)

(Värmlands Tr. B 1465-22 dömde till fängelse 2 år, 4 månader. Förordnande angående tidigare utdömt fängelse. (Värmlands tingsrätt, 2021-06-24, B 2563-21) – Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad. Frikändes dock från ett fall av våldtäkt mot barn. 

Tidigare dömd: Den 24 juni 2021 dömdes han för bl.a. likartad brottslighet till sex månaders fängelse.

B 6738-21 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x4. 2. Sexuellt ofredande (mot barn) x8. 4. Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 30 år)

(1.1 Har på A, född i oktober 2009 (12 år), genomfört en sexuell handling bestående i att han klämt A på brösten och tagit på/smekt hennes underliv på ett sätt som inte varit flyktigt. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2021 och den 30 juni 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han varit närstående till A, med hänsyn till A:s låga ålder, samt då gärningen utgjort ett led i upprepade sexuella övergrepp som han utsatt henne för. Han har härigenom visat särskild hänsynslöshet.

1.2 Har på A, född i oktober 2009 (12 år), genomfört en sexuell handling bestående i att han klämt A på brösten och tagit på/smekt hennes underliv på ett sätt som inte varit flyktigt. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 30 augusti 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han varit närstående till A, med hänsyn till A:s låga ålder, samt då gärningen utgjort ett led i upprepade sexuella övergrepp som han utsatt henne för. Han har härigenom visat särskild hänsynslöshet.

1.3 Har på A, född i oktober 2009, genomfört en sexuell handling bestående i att han klämt A på brösten och tagit på/smekt hennes underliv på ett sätt som inte varit flyktigt. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 31 augusti 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han varit närstående till A, med hänsyn till A:s låga ålder, samt då gärningen utgjort ett led i upprepade sexuella övergrepp som han utsatt henne för. Han har härigenom visat särskild hänsynslöshet. 

1.4 Har genomfört en sexuell handling på B, född i juni 2009 (12 år), bestående i att han berört hennes underliv under hennes badkläder på ett sätt som inte varit flyktigt. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 31 juli 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom hanhar utnyttjat sin ställning då B vistats i hans hem, med hänsyn till B:s låga ålder, samt då gärningen utgjort ett led i upprepade sexuella övergrepp som han utsatt henne för. Han har härigenom visat särskild hänsynslöshet.

2.1 Har ofredat A, född i oktober 2009 (12 år), på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet, genom att ställa fråga till henne av innebörden om hon ville hålla i hans könsorgan under tiden som han urinerade. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 31 augusti 2021.

2.2 Har ofredat A, född i oktober 2009, på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet, genom att ta på/klämma på hennes bröst. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 31 augusti 2021.

2.3 Har ofredat A, född i oktober 2009, på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet genom att vid ett flertal tillfällen beröra A:s bröst och/eller underliv utanpå eller innanför kläderna, varvid han ibland uttalat ord som ”boobis”, ”mosi”, ”pussy”, eller liknande. Det hände mellan den 1 april 2021 och den 31 augusti 2021.

2.4 Har ofredat B, född i juni 2009, på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet, genom att ta och klämma på hennes bröst och rumpa. Det hände någon gång mellan den 1 april 2021 och den 30 april 2021.

2.5 Har ofredat B, född i juni 2009, på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Han har härvid kastat en kondom till B och, när den kastats tillbaka till honom, stoppat kondomen innanför sina byxor och gnidit runt den, för att därefter kastat tillbaka den mot B. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 31 juli 2021.

2.6 Har ofredat B, född i juni 2009, på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet, genom att, när de badat i en sjö, visa sitt nakna kön för henne och simma så nära henne att hans kön vidrört hennes ben. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 31 juli 2021.

2.7 Har ofredat B, född i juni 2009, på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet, genom att klämma henne på brösten och rumpan. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 31 juli 2021.

2.8 Har ofredat B, född i juni 2009, på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet, genom att ställa fråga till henne av innebörden om hon ville hålla i hans könsorgan under tiden som han urinerade. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 31 augusti 2021.

3.1 Har på B, född i juni 2009, genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag. Han har härvid stoppat in sin hand under B:s kläder och berört och fört in ett finger i hennes underliv, vilket orsakat B smärta samt visst blodvite. Det hände någon gång mellan den 15 juni 2021 och den 31 juli 2021.

3.2 Har på B, född i juni 2009, genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag. Han har härvid, då B kört en bil och han suttit bredvid henne, stoppat in sin hand under B:s kläder, smekt hennes underliv samt fört in handen/fingrar/ett finger mellan hennes blygdläppar. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 31 augusti 2021.

3.3 Har på B, född i juni 2009, genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag. Han har härvid stoppat in sin hand under B:s kläder, berört hennes underliv och fört in handen/fingrar/ett finger mellan hennes blygdläppar. Han har i samband härmed uttalat ”pussy” eller liknande samt tagit upp sin hand och luktat på den. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 31 augusti 2021.

Samt åtalad för: Skadegörelse.

Har kastat ut bland annat en spegel tillhörande A genom ett fönster, varvid spegel, som A tillverkat själv, gått sönder och skada till ett okänt värde uppkommit. Det hände någon gång mellan den 15 augusti 2021 och den 31 augusti 2021.)

(Värmlands Tr. B 4452-21 frikände.) 

Vecka 36

B 6742-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 33 år) 

(Har innehaft 1175 barnpornografiska bilder och 380 barnpornografiska filmer. Av dessa har 1090 bilder och 364 filmer föreställt barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 14 december 2020.

Samt åtalad för: 1. Hemfridsbrott. 2. Skadegörelse. 3. Olaga hot.)

(Borås Tr. B 3421-20 dömde till fängelse 8 månader.)

B 1156-22 Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 29 år)

(Har skickat åtminstone två bilder på en penis och en rumpa till NN 1 och NN 11 som båda var under 15 år vid tillfället. Gärningen var ägnad att kränka målsägandenas sexuella integritet. Det hände den 24 mars 2019.)

(Vänersborgs Tr. B 986-21 frikände.)

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 35

Inget att rapportera.

Vecka 36

Inget att rapportera.

**********************************************************************

1 thought on “Tingsrätts- och hovrättsbevakning vecka 35 och 36 2022

  1. Jag mår dåligt av att det finns så mycket barnpornografi och så mycket domar.
    Straffen är löjligt liten, våldtäkt av barn. Psykiskt och fysiskt misshandlad(sexuellt utnyttjande)
    Tack att ni lyfter fram detta vidriga handlingssätt mot barn.
    Och exponerar dessa pedofiler(gäddor lurar i vassen, och bra att ni kastar ut dragen och fångar dem)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *