Sponsorer

Likt människor i sjönöd klänger många sig fast vid en inneboende önskan om att bibehålla den trygga världsbild man så länge levt med.

Med argumentation uppbyggd på fallasier och skuldförskjutning visar man att ambitionen att limma ihop en sprucken verklighetsbild är större är ambitionen att freda vart fjärde barn från sexuella övergrepp.

Har spikat ihop en liten lista över vanliga argumentationsfel som man släpar in i debatten för att undvika att fokusera på grundorsaken till Dumpens existens.

💢💢💢

Whataboutism = Konsten att byta samtalsämne.
Man flyttar över fokus från individer som vill våldta barn till helt ovidkommande detaljer.

Ex. Man fokuserar på att jag och Patrik Sjöberg pratar i mun på varandra, Patriks färg på byxorna eller huruvida gäddan är ful eller snygg istället för att fokusera på att personen som vi möter dykt upp för att våldta ett barn.

💢💢💢

Ad Hominem = personangrepp som syftar till karaktärsmord.

Man försöker sänka motståndarens trovärdighet för att neutralisera dennes argument istället för att bemöta sakfrågan.
Kännetecknas av ord som:
Lögnare, instabil, korkad, spela dum.
Att ta upp min historik och bortse från att jag tagit mig ur mitt missbruk är ett bra exempel.

💢💢💢

Gish = att producera en mängd indicier.
Man hänvisar till en avsevärd mängd med indicier som stödjer de argument man framför.

Ex. Man lägger upp 23 länkar till studier på att pedofiler inte bör stigmatiseras för att bevisa att man inte bör hänga ut gäddor.

I själva verket har studierna gjorts på individer med en pedofil störning som självmant sökt hjälp. Givetvis skulle det motverka sitt eget syfte att hänga ut dessa.
Vi motarbetar dock inte människor som söker hjälp. Vi motarbetar individer som söker barn.

💢💢💢

Halmgubben = Att förvränga motståndarens argument.
Man skapar en falsk bild av motståndarens argument som man sedan argumenterar mot.

Ex. Patrik och Sara jagar pedofiler som de hänger ut på Dumpen. Att hänga ut pedofiler får dem att avstå från att söka hjälp.

När man hävdar att vi kallar de som vi möter för pedofiler så är detta ett förvrängt argument.
Vi publicerar artiklar om individer som söker barn i sexuellt syfte.
Huruvida den bakomliggande orsaken är en pedofil störning kan vi inte veta.
Inte heller går det att applicera studier som gjorts på pedofiler som självmant söker hjälp på individer som söker efter barn att våldta.
Gäddorna söker inte hjälp för att komma ifrån sin problematik.
De söker barn – Att våldta

💢💢💢

Det enskilda exemplets makt = Ett enskilt exempel används för att bevisa ett generaliserande påstående.

Ex. Man intervjuar en av väldigt många familjer som svikits av sin partner då denne sökt efter barn I sexuellt syfte. Den enskilda familjens situation får sedan stå för den generella bilden av anhörigperspektivet.

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

2 thoughts on “Fallasier för att undvika sakfrågan

  1. Intressant läsning av psykologin bakom gäddornas försvarsstrategier. Har gått igenom de flesta inlägg ni gjort, och det som är framträdande är att medelgäddan verkar besitta en intelligens under genomsnittet. Oavsett så fungerar de flestas försvarsmekanismer alldeles utmärkt, när de ställs inför det faktum att de har långtgående planer på att våldta ett barn. Alla är medvetna om sin patologiska läggning, men jag har sett väldigt få exempel på gäddor som helt enkelt ger upp. De verkar hoppas på att undgå publicering på Dumpen, och försöka prata sig ur sin minst sagt prekära situation.

    Beundrar alla er som jobbar med Dumpen!
    Vilka hjältar ni är! Mycket kärlek till alla er!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *