Sponsorer

1. Vilka åtgärder har ni i egenskap av politiskt parti för avsikt att genomföra för att skydda våra barn från sexuella övergrepp?

Den bästa åtgärden mot brott är att se till att de aldrig äger rum. Det mest effektiva sättet är att förebygga brott mot barn. Vi vill se en utökad och regelbunden registerkontroll av personal i förskola och skola, samt en översyn av lagstiftningen om registerkontroll av skolpersonal i syfte att skärpa lagen. Centerpartiet har drivit på för att möjliggöra husrannsakan i molntjänster och användarkonton, en åtgärd som är särskilt viktig för att motverka dokumenterade sexuella övergrepp på barn och spridning av sådant material. Verktyg för att spåra användare som på̊ datorer inom offentlig verksamhet laddar ned eller förvarar barnpornografi måste också̊ bli obligatoriska.

Centerpartiet har därtill lagt flera förslag för att fler ska kunna straffas och att straffen ska höjas för sexualbrott generellt och särskilt när det gäller brott mot barn. Vi vill se skärpta straff för människohandel, sexualbrott och sexköp och att polisen och rättsväsendet ska få mer resurser för att arbeta med frågorna.

Några av Centerpartiets förslag är dessa:

1. Höj straffskalan för sexualbrott som sexköp och sexualbrott mot barn. Minimistraffet för sexköp ska minst vara fängelse. Straffsatsen ska vara högre om det rör sig om barn.
2. Stärkt arbete mot grooming. Polis och andra relevanta myndigheter ska få bättre förutsättningar och resurser att hindra att barn och unga dras in i skadliga miljöer på nätet. För att stärka arbetet mot grooming vill vi också utveckla en ”digital självförsvarskurs” som skulle kunna användas på skolor samt digitala nattvandrare på nätet. Syftet skulle vara som traditionella nattvandrare, att sunda vuxna finns där ungdomar finns, för att vara en vuxen att prata och få stöd av.
3. Gör mer för att stoppa digitala bordeller där kvinnor och barn säljs i Sverige, oavsett var sajten är registrerad. Polisen ska få mer resurser för utredning av sexualbrott online.
4. Öka resurserna för polisen för att aktivt och proaktivt jobba med sexualbrott i hela landet. I varje polisregion ska det finnas utredare med specialistkompetens om våld i nära relation, sexualbrott, människohandel och hedersbrott.
5. Domare och nämndemän ska genomgå sexualbrottsutbildning för att få döma i sexualbrottsmål.
6. Prioritera att de utsatta får bättre hjälp genom ökade resurser till stödverksamhet – såsom socialtjänst, BUP, kvinnojourer och ungdomsmottagningar.
7. Ge telefonlinjen Preventell, den nationella telefonlinjen för att förebygga sexuellt våld och behandling av sexuella riskbeteenden, långsiktigt ekonomiskt stöd.
8. Tillsätt en utredning om att Kriminalvården ska använda evidensbaserad medicinering på sexualbrottsförövare mot barn, som ett led i rehabiliteringen.

2. Hur har ni har för avsikt att reformera vården för de som blivit utsatta så att vi rikstäckande får specialiserad vård för de som blivit utsatta?

Centerpartiet har länge drivit frågan om att brottsoffer för sexualbrott ska ha rätt till särskilt anpassat stöd och att detta måste finnas i hela landet. Det är av stor vikt att de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp möts av det stöd som de behöver för att kunna känna sig trygga och för att successivt återgå till en normal vardag. Barnahusen i hela Sverige ska hålla god kvalitet och arbeta på ett enhetligt sätt i bemötandet av barn och unga.

Kritik har riktats mot Sverige för att barn som utsätts för övergrepp ofta har svårt att få tillgång till rehabilitering och psykiatrisk vård. Utöver en utbyggnad av barnahus bör regeringen säkerställa att tillgången till rehabilitering och psykiatrisk vård för brottsutsatta barn följs upp och svarar upp mot det behov som finns. Barn ska också kunna få stöd- och rehabiliteringsinsatser även under tiden för brottsutredning.

Centerpartiet vill se en översyn av socialtjänsten och psykiatrins arbete med barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering för att ge bästa möjliga förutsättningar för dessa unga personer att få bra vård och hjälp.

 

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *