Sponsorer

1.      Vilka åtgärder har ni i egenskap av politiskt parti för avsikt att genomföra för att skydda våra barn från sexuella övergrepp?

Svar: Det är män från alla samhällsklasser och med olika bakgrund som begår sexualbrott mot barn. För att förebygga sexualbrott måste en rad åtgärder på flera områden vidtas. Det handlar både om att arbeta förebyggande med unga människors, i synnerhet killars, värderingar, t.ex. i skolan, och att ge rättsväsendet rätt förutsättningar för att beivra de sexualbrott som begås så att fler utsatta barn vågar berätta om det som har hänt. Vi har återkommande föreslagit att regeringen ska ta fram en nationell handlingsplan mot sexualiserat våld som tar ett helhetsgrepp på problemet.

Alla barn har rätt att vara trygga på nätet. För att skydda barn från vuxna som tar kontakt online är det viktigt att barn får lära sig hur internet fungerar och vilka risker som finns med att tex chatta med, och i värsta fall träffa, en person som man inte känner. Skolan måste ha tillräckligt med personal för att fånga upp barn som mår dåligt. Vi driver bl a frågan om att varje skola ska ha tillgång till skolsköterska, kurator och psykolog. Polisen behöver ha resurser för att aktivt kunna patrullera på nätet. De ska på ett både effektivt och rättssäkert sätt kunna söka efter personer som riskerar att utsätta barn för övergrepp.

2. Hur har ni har för avsikt att reformera vården för de som blivit utsatta så att vi rikstäckande får specialiserad vård för de som blivit utsatta?

Svar: De barn som utsatts för brott ska få nödvändigt stöd både för att bearbeta övergreppen och för att inte riskera att bli utsatta igen. Barnahus är ett bra exempel på en trygg och barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för övergrepp är i centrum för utredningsprocessen. Det är ytterst viktigt att alla barn som behöver det får tillgång till den verksamheten och att insatserna håller lika god kvalitet och är likvärdiga över hela landet. Vi har därför föreslagit en nationell strategi för att garantera att barnahus finns i hela landet och att de håller samma höga kvalitet. För vuxna som har blivit utsatta för sexualbrott och våld i nära relationer har vi föreslagit att specialist­kompetens ska finnas på särskilda stödcenter som har barnahusen som modell.

För att barn och unga ska få utrymme att berätta om de utsatts för sexuell exploatering krävs att vårdpersonal och socialtjänst faktiskt ställer frågor om detta och, inte minst, har kunskap att hantera svaret. Det finns i dag ett utbildningsmaterial om ”sex mot ersättning”, men för att det ska kunna tillämpas behövs bättre rutiner för upptäckt av barn och unga som utsätts för sexuell exploatering och övergrepp. Vänsterpartiet anser att det måste förtydligas att barn och unga rutinmässigt ska tillfrågas om den typen av utsatthet. Det är orimligt att den enda insats som faktiskt rekommenderas för unga som utsätts för sexuell exploatering syftar till att tvångsvårda ungdomarna för att de har ett socialt nedbrytande beteende, när de i själva verket har blivit utsatta för våld och övergrepp. Socialstyrelsens material behöver uppdateras för att ge tydligare vägledning till yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, som möter unga som utsätts för sexuell exploatering och våld.

 

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

1 thought on “Vänsterpartiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *