Sponsorer

1. Vilka åtgärder har ni i egenskap av politiskt parti för avsikt att genomföra för att skydda våra barn från sexuella övergrepp?

Svar: I vår gemensamma kommittémotion ”Barndomsgaranti” har vi flera förslag för att stärka barnens rätt och i ytterst möjliga mån bedriva en politik som arbetar förebyggande mot sexuella övergrepp och liknande brott. Vi ställde oss bakom införandet av den nya lagen barnfridsbrott men är också för en skärpning av straffen vid sexualbrott mot barn. En viktig del i det förebyggande arbetet är också att kunna verka i ett tidigt stadium, och därför har vi förslag på att tillåta brottsprovokation för att kunna hitta och beivra sexualbrott mot barn vilket är något som används i andra länder. En ytterligare och kanske viktig aspekt om nu ett brott skett är att barnet får det absolut bästa och professionella stödet som går att få. Därför har vi föreslagit stärkta resurser till rättsväsendet för att dels kontinuerligt bekämpa brottsligheten, men också ha den nödvändiga kompetensen som krävs för att hjälpa barnet igenom en svår rättsprocess.

• Att personal som arbetar med barn eller nära barn kontinuerligt ska lämna in belastningsregister vid anställning.

• Att de som döms för sexuellt brott mot barn ska erbjudas hormonbehandling som minskar testosteronnivån.

• Införa förlängda brottsmarkeringar i belastningsregistret.

• Utreda hur personer som dömts för synnerligen grovt sexualbrott mot barn ska kunna dömas till att genomgå hormonbehandling.

• Ökat stöd till anhöriga.

• Att vid sexualbrott mot barn ska eventuell vårdnad om egna barn alltid fråntas gärningsmannen.

• Kunskapen om bemötande av sexuellt utsatta barn ska stärkas och metoder i hur man bemöter utsatta barn ska vara väl implementerat i verksamheterna på alla nivåer och instanser.

• Specialistteam ska finnas på samtliga större regionsjukhus för en jämlik nationell vård.

• Det är också viktigt att samtalsstöd och uppföljning erbjuds kontinuerligt, så länge ett sådant behov finns.

2. Hur har ni har för avsikt att reformera vården för de som blivit utsatta så att vi rikstäckande får specialiserad vård för de som blivit utsatta?

Svar: Kunskapen om bemötande av sexuellt utsatta barn ska stärkas och metoder i hur man bemöter utsatta barn ska vara väl implementerade i verksamheterna på alla nivåer och instanser. Vi vill också se specialistteam på samtliga större regionsjukhus för en jämlik nationell vård. Även samtalsstöd och uppföljning är viktigt där hela vårdkedjan måste fungera från kristeam på sjukhus till Socialtjänst.

 

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

2 thoughts on “Sverigedemokraterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *