26 november, 2022

Parkerar arslet i soffan. Är lite sur minsann.
Jag har inte ätit och är jättehungrig.
Lär dock inte bli mätt av att sitta i soffan och gnälla.

Alltså har jag ett problem att lösa.

När det kommer till enkla problem som att stoppa in lite mat i näbben så har vi sedan länge utarbetat väl fungerande strategier för att lösa problem.

Man öppnar helt enkelt kylen och fixar iordning någonting smaskigt.
Sedan vräker man i sig maten.

När det kommer till mer svårlösta problem, som sexuella övergrepp på barn så har vi inte lyckats lika bra med att utarbeta väl fungerande strategier.

25% av barnen blir nämligen utsatta och 4% av alla ANMÄLDA sexualbrott mot barn leder till fällande dom.

Det är lätt att skrika:
“JAG ÄR EMOT ÖVERGREPP”
– något som de flesta av oss är.
Detta skapar dock inte förändring.

Ska vi komma någonstans så är det dock av största vikt att ställa sig frågan “HUR?”

Hur ska vi motarbeta och förebygga övergrepp för att faktiskt uppnå resultat i vårt arbete?
Hur ser vårt mål ut och hur ska vi komma dit?

En väl beprövad metod för att utarbeta mål i syfte att lösa problem är KBT modellen SMART.

Applicerar jag SMART metoden på min hungriga mage så börjar jag med att fråga:

Vad är problemet?

Svar: Jag är hungrig 😳

Då ska jag sätta upp ett mål hur jag ska kunna lösa problemet.

Målet ska vara:

SPECIFICERAT – Jag ska bli mätt är målet
MÄTBART – Hacka och steka är momenten
ACCEPTERAT – Ja, min hunger är prioriterad
REALISTISKT – Ja, kylen är inte så långt borta
TIDSATT – Nu direkt så är maten klar om 25 🙂

Problematiken med sexuella övergrepp mot barn är så mycket mer komplex än min kurrande mage och innehåller dessutom en mängd delproblem.

Detta försvårar processen med att utarbeta tydliga mål.

Än mer viktigt är det dock med en specificerad målsättning om man vill att arbetet mot sexuella övergrepp på barn ska resultera i mer än enbart likes på sociala medier.

Vi hade alltså bestämt oss för att vi ville arbeta för barnens rätt att växa upp utan sexuella övergrepp. För något år sedan, i samband med att vi ansökte om utgivningsbevis så ställde vi oss frågan:

“Hur ska vi arbeta för barnens rätt att växa upp utan sexuella övergrepp så att arbetet faktiskt kommer barnen till gagn?”

Tystnaden i frågan om sexuella övergrepp på barn var massiv, alltså ville vi få igång en debatt.

Vi gjorde upp en
SMART – problemlösningsstrategi.
Kort därefter publicerades Napp #1 Gammelgäddan.

Planen såg ut enligt följande:

SPECIFICERAT – Vi ska synliggöra problematiken kring frågan om sexuella övergrepp och de konsekvenser som uppstår för den utsatte.

MÄTBART – Stötta offer till våga prata om sina konsekvenser. Visa hur utbredd problematiken är. Visa att förövare kan vara vem som helst, se ut som vem som helst och finns i alla samhällsklasser och yrkeskategorier.

ACCEPTERAT – Utan barnen kan vi inte kosta på oss drömmar om en framtid, målsättningen är således väl förankrad.

REALISTISKT – Genom att på journalistisk väg väcka ett intresse på gräsrotsnivå så är det fullt möjligt att tvinga igång den debatt som saknats allt för länge.

TIDSATT – Vi kommer att fortsätta till den dag när våra barn åtnjuter skydd från förövare på ett sätt som anstår ett civiliserat samhälle.

Skulle Patrik Sjöberg arbetat för att bli populär så hade han nog fortsatt med program i Let’s dance genren.

Syftet är dock att skapa förändring.

Varje gång som någon skriver, tycker, tänker eller skäller om Dumpen så uppnås målsättningen som tveköst är att väcka den debatt som dragit timmerstockar vid Törnrosas sida under så många år.

Människor som aldrig någonsin diskuterat förövare och övergrepp sitter plötsligt på fikarasten och diskuterar.
Tidningarna skriver, om än i syfte att smutskasta.
Debatten är alltså i full gång.

Nu vässar vi ytterligare med ett gäng nya SMART planer, så får vi se var vi är om ett år från nu.

VILL NI HJÄLPA TILL ATT HÅLLA DUMPEN IGÅNG SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

Swish: 076-0075779

2 thoughts on “SMART problemlösning

  1. En mycket bra metod för att lösa allsköns problem. Har genomgått behandling för narkotikamissbruk och detta var en av många verktyg jag fick lära mig behärska. Det är en sak att försöka göra allt detta mentalt men blir helt annat om man sätter sig ned med penna och papper och skriver/ritar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.