Sponsorer

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas  43 domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.


Domar från tingsrätter

Attunda

2022-04-13

B 3716-20 

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn) (Åtalad: Man 40 år)

(1. Har vid flera tillfällen försökt förmå/främja målsäganden NN 5, som var under 15 år, att utföra sexuell posering genom att via meddelanden på Snapchat och sms uppmana henne att spela in videofilm med sexuellt innehåll samt ta fotografier på sina nakna bröst och underliv och skicka dem till honom. Det hände i början av hösten 2019.

Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som brottet inte fullbordades eftersom målsäganden vägrade skicka efterfrågade filmer/fotografier samt eftersom målsägandens mamma därefter tog hennes mobiltelefon ifrån henne.

2. Har ofredat NN 5, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att via Snapchat skicka ett fotografi på ett manligt könsorgan till henne. Det hände i början av hösten 2019.

Samt åtalad för: Olaga hot.)

Påföljd: Skyddstillsyn Särskild föreskrift: ska genomgå den missbruksavvänjande vård och behandling samt vård och behandling i övrigt som Frivården finner nödvändig.

Blekinge

2022-04-07

B 3433-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(Har innehaft 4172 barnpornografiska bilder och 2145 barnpornografiska filmer med sammanlagd speltid om 8 timmar och 18 minuter, varav 665 bilder och 1128 filmer med en sammanlagd speltid om 4 timmar och 1 minut bedöms som grovt material. Det hände den 17 december 2020.

Brottet bör bedömas som grovt då gärningen avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer samt då barnen i 665 bilder och 1128 filmer varit särskilt unga, utsatts för våld eller tvång eller utnyttjats på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år.  

Borås

2022-04-11

B 3632-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 16 år)

(Har tagit Sekretess 1 på låren, magen och på eller i närheten av könsorganet utanpå hennes trosor samt försökt kyssa henne. Detta skedde både före och efter att målsäganden bett honom att sluta. Målsäganden var 14 år. Det hände någon gång den 29 september 2021.)

Påföljd: Ungdomstjänst 30 timmar.


2022-04-22

B 740-22 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 62 år)

(Har masserat NN 6s fötter samt placerat NN 6s fötter mot sitt kön. NN 6 var vid brottstillfället 10 år gammal. Det hände den 26 februari 2022.

Samt åtalad för: Hemfridsbrott.)

Påföljd: Fängelse 2 månader. 


2022-04-28

B 104-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 65 år) 

(Har genomfört annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med NN 1, som var under 15 år och som är närstående till honom. Den sexuella handlingen bestod i att han fört in sitt/sina finger/fingrar i NN 1:s underliv. Det hände vid flera olika tillfällen mellan den 1 april 2005 och den 31 januari 2008.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden, med hänsyn till målsägandens låga ålder, att det skett i en miljö där målsäganden borde kunna känna sig trygg och fredad samt att det innefattat ett förtroendemissbruk, då han är närstående till målsäganden.)

Påföljd: Fängelse 3 år. 

Eskilstuna

2022-04-13

B 3309-18 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har innehaft 272 171 stycken barnpornografiska bilder och 6 685 stycken barnpornografiska filmer. Av dessa har 213 876 bilder och 4 267 filmer bedömts innehålla grovt övergreppsmaterial. Det hände den 21 maj 2016. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora mängden barnpornografiskt material, där speltiden för filmer med hänsynslöst övergreppsmaterial uppgår till ca 19 timmar, samt eftersom det avser bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsatts för våld eller tvång eller utnyttjats på annat särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för penetrationer och avbildas med kroppsvätska i ansiktet och på kroppen. Ett flertal filmer utgör dokumentation av verkliga övergrepp.)

Påföljd: Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård.

Gävle

2022-04-04

B 266-22 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x.4 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Sexuellt ofredande (mot barn) x 3. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 37 år)

(1.1 Har genomfört samlag samt sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden som var under 15 år. De sexuella handlingarna har bestått i orala samlag samt att han smekt målsägandens bröst, rumpa och underliv. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 21 december 2021.

1.2 Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med NN 3 som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i oralt samlag. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 21 december 2021 i hans bostad.

1.3 Har genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med NN 3 som var under 15 år. De sexuella handlingarna har bestått i att han fört upp ett sexhjälpmedel i NN 3s anal, fört upp ett eller flera fingrar i NN 3s underliv samt oralt samlag. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 21 december 2021 i hans bostad.

1.4 Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med NN 3 som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört upp ett eller flera fingrar i NN 3s underliv. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 21 december 2021 i NN 3s bostad.

2. Har försökt att genomföra samlag och genomfört andra sexuella handlingar med NN 3 som var under 15 år. De sexuella handlingarna har bestått i att han med sina läppar och händer berört NN 3s bröst och underliv, vilket även varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 21 december 2021 i hans bostad.

3.1 Har sexuellt ofredat NN 3 genom att skicka flera textmeddelanden och bilder med sexuellt innehåll, bl a bilder på sitt könsorgan till målsäganden på Snapchat, vilket har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 29 december 2021.

3.2 Har sexuellt ofredat NN 3 genom att skicka två textmeddelanden med sexuellt innehåll till målsäganden på Snapchat, vilket varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 30 december 2021.

3.3 Har ofredat NN 3, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att skicka flera meddelanden, filmer och bilder med sexuellt innehåll, bland annat bilder på sitt könsorgan till NN 3 på Snapchat. Det hände den 4 januari 2022.

4. Har via Snapchat främjat NN 3, som var under 15 år, att skicka bilder på sina bröst och sitt underliv. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2021 och den 29 december 2021.)

Påföljd: Fängelse 8 år.

Hälsingland

2022-04-22

B 663-21 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 18 år)

(Har genomfört samlag och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess A som var under 15 år. Den sexuella handlingen jämförlig med samlag har bestått i att Sekretess A utfört oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 1 november 2020 och den 30 november 2020.) 

Påföljd: Ungdomstjänst 70 timmar. 

Jönköping

2022-04-06

B 3740-21 

Domslut: 1. Sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 36 år)

(1. Har berört Sekretess A:s venusberg innanför hennes kläder och trosor. Sekretess A var vid händelsen 12 år gammal. Det hände någon gång mellan den 20 augusti 2021 och den 21 augusti 2021.

2. Har berört och klämt Sekretess A på rumpan samt tagit sin hand under Sekretess A:s tröja och smekt henne på magen. Sekretess A var vid händelsen 12 år gammal. Det hände mellan den 14 augusti 2021 och den 15 augusti 2021.)

Påföljd: Fängelse 3 månader.

Kalmar

2022-04-12

B 693-22 Obs! 3 tilltalade.

Domslut: Man 1, 23 år: Våldtäkt mot barn x2. 

(1.1 Har haft samlag i olika ställningar med Sekretess A, som då var 13 år gammal, genom vaginala samlag. Han har även vid samma tillfälle, hårdhänt kört in sin penis i hennes mun, och han har stoppat in ett av sina fingrar i hennes analöppning och slida samt slickat i hennes underliv; vilket utgör sexuella handlingar jämförliga med samlag. Försvårande omständigheter är att Sekretess A bjudits på alkohol så att hon blivit berusad, att samlagen utförts i en torr vagina och vållat betydande smärta, att han fortsatt trots hennes upprepade rop Aj, Aj, det gör ont, att hon gråtit samt att de i vart fall mot slutet, skett mot hennes vilja. Det hände natten mot den 19 februari 2022.

1.2 Har natten mot den 19 februari 2022 en stund efter åtalspunkt 1.1, på nytt haft vaginala samlag i olika ställningar med Sekretess A samt stoppat in fingrar i hennes slida och slickat i hennes underliv vilket utgör sexuella handlingar jämförliga med samlag. Sekretess A var vid tillfället 13 år gammal. Försvårande omständigheter är att Sekretess A bjudits på mer alkohol, så att hon blivit höggradigt berusad och oförmögen att freda sig, att samlagen utförts i en torr vagina och vållat betydande smärta, att hon gråtit hela tiden, att hon sagt att hon inte vill samt att det skett mot hennes vilja.)

Man 2, 22 år: Sexuellt ofredande (mot barn).

(Har kysst Sekretess B samt tagit på hennes bröst utanför kläderna samt tagit tag om hennes hand och lagt den på hans könsorgan utanför kläderna. Sekretess B var vid tillfället 13 år gammal. Det hände natten mot den 19 februari 2022.)

Man 3, 22 år: Sexuellt ofredande (mot barn).

(Har kysst Sekretess B samt tagit på hennes rumpa utanför kläderna. Sekretess B var vid tillfället 13 år gammal. Det hände natten mot den 19 februari 2022.)

Påföljd: 

Man 1: Fängelse 4 år.

Man 2: Dagsböter 100 om 50 kr – Av böterna ska 20 dagsböter anses erlagda.

Man 3: Dagsböter 60 om 50 kr.


2022-04-13

B 4786-21 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). 3. Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 30 år)

(1. Har främjat eller utnyttjat Sekretess A, som då var under 15 år (12 år), att utföra sexuell posering för honom genom att han förmått Sekretess A att posera och skicka bilder och filmer av sexuell karaktär till honom. Det hände vid flera tillfällen under tiden mellan den 1 augusti 2021 och den 10 december 2021.

2. Har sexuellt ofredat Sekretess A genom att skicka bilder/filmer till henne på penis och penis som onaneras, vilket har varit ägnat att kränka Sekretess As sexuella integritet. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 augusti 2021 och den 10 december 2021.

3.1 Har haft samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han knuffade ner Sekretess A på golvet i tvättstugan, höll fast henne, höll för hennes mun, drog av hennes kläder och genomförde ett vaginalt samlag med henne. Det hände vid ett tillfälle mellan den 1 augusti 2021 och den 10 december 2021. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har använt våld och med hänsyn till tillvägagångssättet visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

3.2 Har haft samlag med Sekretess A som var under 15 år. Han drog av Sekretess As byxor, genomförde ett vaginalt med henne och fick utlösning på hennes kropp. Han dokumenterade övergreppet genom att filma det. Det hände vid ett tillfälle mellan den 1 augusti 2021 och den 10 december 2021 i ett skogsparti. 

Samt åtalad för: Övergrepp i rättssak mot målsägande:

Har med hot om våld angripit Sekretess A för att hindra henne från att göra anmälan och berätta för någon vad som hänt i tvättstugan. Angreppet bestod i att han uttalat till Sekretess A att han ska döda henne om hon berättar om det som hänt. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2021 och den 10 december 2021.)

Påföljd: Fängelse 6 år.


2022-04-19

B 3705-21 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 34 år)

(1.1 Har innehaft 27 barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 23 januari 2020 och den 29 mars 2020.

1.2 2 barnpornografiska bilder den 23 januari 2020 har delats genom Facebook Messenger från kontot ”****”.)

Påföljd: Villkorlig dom, dagsböter 40 om 140 kr

Lund

B 5739-21 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 17 år)

(1.1 Har främjat eller utnyttjat NN10, som var 13 år vid tillfället, att medverka i sexuell posering genom att uppmana eller förmå henne att ta nakenbilder på sig själv och skicka bilderna till honom. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2021 och den 28 april 2021.

1.2 Har främjat eller utnyttjat NN1, som var 14 år vid tillfället, att medverka i sexuell posering genom att uppmana eller förmå henne att ta nakenbilder på sig själv och skicka bilderna till honom. Det hände den 11 maj 2021.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Ungdomsvård. Särskild föreskrift: ska följa det av Socialförvaltningen upprättade ungdomskontraktet.


2022-04-19

B 6083-21 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 29 år)

(1.1 Har delat och/eller innehaft barnpornografiska bilder varav fyra är bedömda som övergreppsmaterial och två är bedömda som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 20 januari 2020.

1.2 Har innehaft bampornografiskt bildmaterial i form av 113 bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial, 6 filmer, med total speltid om 39 minuter och 13 sekunder, som är att betrakta som övergreppsmaterial och 8 filmer, med total speltid om 50 minuter och 30 sekunder, som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.. Det hände den 6 april 2021.

Samt åtalad för: Grovt vapenbrott och brott mot vapenlagen.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 3 månader.


2022-04-21

B 6341-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(Har innehaft, betraktat och spridit 1 barnpornografisk film. Det hände den 11 oktober 2021 eller kort tid dessförinnan.)

Påföljd: Ungdomstjänst 25 timmar.

Lycksele

2022-04-08

B 78-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 28 år)

(Har haft samlag med Sekretess A som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 15 oktober 2021 och den 16 oktober 2021.

Samt åtalad för: Olovligt anskaffande av alkohol.)

Påföljd: Fängelse 2 år, 2 månader.

Mora

B 1417-20 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x4. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 3. Sexuellt ofredande (mot barn) x2. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering x16. (Åtalad: Man 20 år)

1.1 Har sugit på Sekretess 2:s penis. Målsäganden var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 19 juli 2020 och den 23 juli 2020. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.2 Har förmått Sekretess 2 att suga på hans penis. Målsäganden var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 13 juli 2020 och den 23 juli 2020. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.3 Har sugit på Sekretess 2:s penis. Målsäganden var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 13 juli 2020 och den 19 juli 2020. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.4 Har sugit på Sekretess 1:s penis och förmått Sekretess 1 att suga på hans penis. Sekretess 1 var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 13 juli 2020 och den 19 juli 2020

2.1 Har via Snapchat försökt främja eller utnyttja att målsäganden Sekretess 4 utfört sexuell posering som dokumenterats genom bildupptagning. Målsäganden var under 15 år. 

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Om brottet fullbordats hade det medfört skada för barnets hälsa och/eller utveckling då ersättning för poseringen i form av en dosa snus utgetts från honom till målsäganden. Det hände vid ett tillfälle mellan den 15 juni 2020 och den 15 augusti 2020

2.2 Har efter gärningen i åtalspunkt 2.1, fortsatt att via Snapchat försöka förmå målsäganden Sekretess 4 att utföra sexuell posering mot ersättning i form av pengar. Målsäganden var under 15 år. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Det hände någon gång mellan den 15 juni 2020 och den 23 november 2020.

2.3 Har försökt främja eller utnyttja att Sekretess A genomfört sexuell posering som dokumenterats genom bildupptagning genom att han försökt förmå Sekretess A att ta en bild av sin penis och skicka till honom via Snapchat. Sekretess A var under 15 år. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2020 och den 31 augusti 2020.

3.1 Har via Snapchat sänt flera meddelanden med sexuell innebörd till målsäganden Sekretess 4. Innehållet i meddelandena har bland annat handlat om att han ville ha oralsex med målsäganden Sekretess 4 som var under 15 år. Meddelandena har varit ägnade att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 15 juni 2020 och den 23 november 2020.

3.2 Har ofredat Sekretess 3 på ett sätt som varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet genom att tjata på målsäganden om att få suga av honom. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2020 och den 30 april 2020.

4.1 Har via Snapchat förmått eller utnyttjat att målsäganden Sekretess 13 genomfört sexuell posering som dokumenterats genom bildupptagning och sänts till honom via Snapchat. Det hände vid sex tillfällen under perioden den 17 mars 2020 till den 29 mars 2020. 

4.2 Har via Snapchat förmått eller utnyttjat att målsäganden Sekretess 12 genomfört sexuell posering som dokumenterats genom bildupptagning och sänts till Klar. Målsäganden var under 18 år. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens utveckling då ekonomisk ersättning utgetts från honom till målsäganden. Det hände vid fem tillfällen under perioden den 17 mars 2020 till den 28 mars 2020.

4.3 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 10 utfört sexuell posering som dokumenterats genom bildupptagning och sänts till honom via Snapchat. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa och/eller utveckling då ersättning utgetts av honom till målsäganden. Det hände den 23 mars 2020.

4.4  Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess 8 genomfört sexuell posering som dokumenterats genom bildupptagning och sänts till honom via Snapchat. Målsäganden var under 18 år. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och/eller utveckling då ersättning utgetts av honom till målsäganden. Det hände den 23 mars 2020. 

4.5 Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess 8 utfört sexuell posering som dokumenterats genom bildupptagning och sänts till honom via Snapchat. Målsäganden var under 18 år. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och/eller utveckling då ersättning utgetts från honom till målsäganden. Det hände den 19 mars 2020.

4.6 Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess 8 utfört sexuell posering som dokumenterats genom bildupptagning och sänts till honom via Snapchat mot ersättning. Målsäganden var under 18 år. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och/eller utveckling då ersättning utgetts av honom till målsäganden. Det hände den 17 mars 2020.

4.7 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 7 utfört sexuell posering som dokumenterats genom bildupptagning. Bilden har sedan sänts till honom. Då poseringen skett mot ersättning i form av 200 kronor har den varit ägnad att skada barnets hälsa och/eller utveckling. Det hände den 25 mars 2020.

4.8 Har främjat eller utnyttjat att Sekretess 5 utförde sexuell posering. Detta genom att han via Snapchat förmått Sekretess 5 att ta en bild av sin penis och skicka till honom mot löfte om ersättning i form av sex stycken burkar energidryck av fabrikatet Monster. Då ersättning utlovats för poseringen har gärningen varit ägnad att skada barnets hälsa och/eller utveckling. Målsäganden var under 15 år. Det hände den 28 juli 2020.

4.9 Har främjat och/eller utnyttjat att målsäganden Sekretess 6 utfört sexuell posering som dokumenterats och sänts till honom. Målsäganden var under 15 år. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och/eller utveckling då han utgett ersättning till målsäganden. Det hände vid fyra tillfällen under perioden den 21 mars 2020 till den 8 april 2020.

4.10 Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess 3 utförde sexuell posering som dokumenterats och sänts till honom. Det hände den 24 maj 2020. Målsäganden var under 15 år. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa och/eller utveckling då ersättning utgetts av honom till målsäganden med 30 kr 

4.11 Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess 3 utförde sexuell posering som dokumenterats och sänts till honom. Det hände den 28 mars 2020. Målsäganden var under 15 år. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa och/eller utveckling då ersättning utgetts av honom till målsäganden.

4.12 Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess 3 utförde sexuell posering som dokumenterats och sänts till honom. Det hände den 6 april 2020. Målsäganden var under 15 år. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa och/eller utveckling då ersättning utgetts av honom.

4.13 Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess 2 utförde sexuell posering som dokumenterats med bild och sänts till honom. Målsäganden var under 15 år. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa och/eller utveckling då ersättning utgetts från honom till målsäganden med 50 kr. Det hände den 13-14 april 2020.

4.14 Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess 2 utförde sexuell posering som dokumenterats och sänts till honom. Målsäganden var under 15 år. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa och/eller utveckling då ersättning utgetts av honom till målsäganden med 50 kr. Det hände mellan den 7 april och 11 april 2020.

4.15 Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess 2 utförde sexuell posering som dokumenterades på bild som sänts till honom. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa och/eller utveckling då ersättning utgetts av honom till målsäganden med 50 kr. Målsäganden var under 15 år. Det hände den 6 april 2020.  

4.16 Har främjat/eller utnyttjat att Sekretess 2 utförde sexuell posering som dokumenterats och sänts till honom. Målsäganden var under 15 år. Poseringen har varit ägnad att skada barnets hälsa och/eller utveckling då ersättning utgetts från honom till målsäganden med 800 kr. Det hände den 5 april 2020.

Samt åtalad för: Sexuellt övergrepp, olovligt anskaffande av alkohol x3, olovlig identitetsanvändning x 7 och bedrägeri x7.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader. Frikänns dock från Sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn x1, utnyttjande av barn för sexuell posering x1, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x1, sexuellt ofredande x1 och olovlg anskaffande av alkohol x1

Nacka

2022-04-08

B 5912-21 1. Våldtäkt mot barn x4. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Sexuellt ofredande (mot barn) x9. (Åtalad: Man 49 år)

(1.1Har genomfört sexuella handlingar med NN 2 som var 14 år. De sexuella handlingarna, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag, har bestått i att han penetrerat NN 2 analt samt stoppat in sina fingrar i NN 2s slida. Det hände någon gång mellan den 16 februari 2018 och den 20 februari 2018.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 2 som var 13 år. Den sexuella handlingen, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, har bestått i att han utfört oralsex på NN 2, förmått NN 2 att suga av honom tills han fick utlösning i NN2s mun. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2017 och den 8 augusti 2017.

1.3 Har genomfört en sexuell handling med NN 2 som var 14 år. Den sexuella handlingen, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, har bestått i att han förmått NN 2 att suga av honom tills han fick utlösning i NN 2s mun. Det hände någon gång mellan den 2 november 2017 och den 5 november 2017.

1.4 Har genomfört sexuella handlingar med NN 2 som var som var 14 år. De sexuella handlingarna, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag, har bestått i att han utfört oralsex på NN2, förmått NN 2 att suga av honom samt penetrerat NN 2 analt. Det hände någon gång mellan den 30 december 2017 och den 7 januari 2018. 

2. Har genomfört sexuella handlingar med NN 2 som var 13 år. Han har därvid tryckt upp NN 2 mot en vägg, smekt hennes könsorgan vid klitoris samt smekt hennes bröst och rumpa. Det hände någon gång mellan den 25 maj 2017 och den 28 maj 2017. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och då gärningen har utförts av person som är närstående till NN 2.

3. Har främjat och utnyttjat att NN 2, som vid tillfället var under 15 år, utfört samt medverkat i sexuell posering. Han gjorde det genom att via Messenger förmå NN 2 att fotografera sitt underliv och sedan skicka fotografiet till honom. Det hände den 1 december 2017.

4.1 Har ofredat NN 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag samt kunde förväntas kränka NN 2s sexuella integritet, genom att via Messenger, skicka pornografiskt/sexuellt material till NN 2. Det hände den 10 november 2017.

4.2 Har ofredat NN 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag samt kunde förväntas kränka NN 2s sexuella integritet, genom att via Messenger, skicka fotografier av sin penis till NN 2. Det hände den 14 november 2017.

4.3 Har ofredat NN 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag samt kunde förväntas kränka NN 2s sexuella integritet, genom att via Messenger, skicka fotografier av pornografiskt/sexuellt material till NN 2. Det hände den 19 november 2017.

4.4 Har ofredat NN 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag samt kunde förväntas kränka NN 2s sexuella integritet, genom att via Messenger, skicka ett fotografi på sin delvis nakna kropp till NN 2. Det hände den 25 november 2017.

4.5 Har ofredat NN 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag samt kunde förväntas kränka NN 2s sexuella integritet, genom 

att via Messenger, skicka pornografiskt/sexuellt material till NN 2. Det hände den 4 december 2017.

4.6 Har ofredat NN 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag samt kunde förväntas kränka NN 2s sexuella integritet, genom att via Messenger, skicka pornografiskt/sexuellt material till NN 2. Det hände den 6 december 2017.

4.7 Har ofredat NN 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag samt kunde förväntas kränka NN 2s sexuella integritet, genom att via Messenger, skicka pornografiskt/sexuellt material till NN 2. Det hände den 14 december 2017.

4.8 Har ofredat NN 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag och kunde förväntas kränka NN 2s sexuella integritet, genom att via Messenger, skicka fotografier på sitt könsorgan till NN 2. Det hände den 25 december 2017.

4.9 Har ofredat NN 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag samt kunde förväntas kränka NN 2s sexuella integritet, genom att via Messenger, skicka pornografiskt/sexuellt material till NN 2. Det hände den 28 december 2017.)

Påföljd: Fängelse 6 år.


2022-04-13

B 8294-20 

Domslut: Kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte. (Åtalad: Man 35 år)

(Har föreslagit en träff med NN 2 som var 12 år i syfte att ha samlag med målsäganden. Det hände den 4 november 2020.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskild föreskrift: Ska genomgå den behandling frivården finner lämplig.

Nyköping

2022-04-19

B 2393-21 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har innehaft  2 filmer med dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografiska filmer). Den ena filmen har innehafts mellan den 10 mars 2020 och den 5 juli 2021, den andra filmen har innehafts den 5 juli 2021.

1.2 Har spridit en 1 film med dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografiska film). Det hände den 10 mars 2020.)

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar. 

Solna

2022-04-07

B 2161-22 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft oralsex med Sekretess A som var 14 år. Det hände den 7 mars 2022. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. 

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Skyddstillsyn.


2022-04-21

B 9388-21 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft 102 barnpornografiska bilder, varav 35 bilder bedömts som grovt barnpornografiska och 67 som barnpornografiska av normalgraden. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2020 och den 19 januari 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskild föreskrift: ska genomgå Kriminalvårdens sexualbrottsprogram SEIF. 


2022-04-22

B 4813-20 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn) (Åtalad: Man 64 år)

(Har blottat sig för NN1, NN2 och NN3 på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag (9-10 år). Det hände den 28 april 2020 på ****skolan.)

Påföljd: Dagsböter 100 om 200 kr.


2022-04-25

B 8717-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 35 år) 

(Har tagit målsäganden NN2 på brösten samt ovanför troskanten utanpå kläderna. Målsäganden var vid tillfället 11 år gammal. Det hände den 29 maj 2021)

Påföljd: Frikändes.

Stockholm

2022-04-28

B 15350-19 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 79 år)

(1.1 Har innehaft 632 barnpornografiska bilder samt 2 162 barnpornografiska filmer med sammanlagd speltid om 119 timmar, 28 minuter och 43 sekunder. Det hände den 11 november 2019.

1.2 Har innehaft 2 stycken barnpornografiska bilder samt 34 barnpornografiska filmer med sammanlagd speltid om 7 timmar, 14 minuter och 52 sekunder. Det hände den 16 juni 2020.) 

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 180 om 200 kr. 

Sundsvall

2022-04-26

B 1938-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 31 år)

(Har innehaft 38 882 barnpornografiska bilder, varav 2 132 bilder utgjort grovt barnpornografiskt material, samt 541 barnpornografiska filmer, varav 256 filmer innehållit grovt barnpornografiskt material. Det hände mellan den 1 februari 2018 och den 13 november 2018.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den stora totala mängden barnpornografiska filmer och bilder samt med hänsyn till den stora mängden bilder och filmer som innehållit grovt barnpornografiskt material.)

Påföljd: Fängelse 5 månader.


2022-04-27

B 2461-19 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)

(1. Har mellan den 12 juni 2016 och den 24 juli 2016, främjat och utnyttjat att MA, som var under 15 år, utfört sexuell posering. Sålunda har han uppmuntrat och uppmanat MA att skicka bilder och filmer på intima kroppsdelar och posera sexuellt.

2. Har förmått MA, som var under 15 år, att delta i en chatt med sexuellt innehåll samt upprepade gånger blottat sig för MA genom att skicka bilder/filmer på sitt könsorgan. Det hände någon gång mellan den 12 juni 2016 och den 24 juli 2016.

3. Har innehaft 141 bilder och 8 filmer som är barnpornografiska varav 89 bilder är grova. Det hände den 10 oktober 2019.)

Påföljd: Skyddstillsyn.

Södertälje

2022-04-05

B 3568-20 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 74 år)

(Innehaft 30 barnpornografiska bilder)

Påföljd: Målet avskrivs då den tilltalade har avlidit.

Umeå

2022-04-13

B 3233-20 

Domslut: 1. Försök till våldtäkt mot barn. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har försökt ha samlag med målsäganden Sekretess A som 

var 14 år. Han tog kontakt med målsäganden via Snapchat och 

försökte förmå henne till att träffa honom och ha samlag med honom. Han hotade då också att sprida bilder på målsägandens nakna eller delvis  nakna kropp om hon inte hade samlag med honom. Hotet var ägnat att  framkalla allvarlig rädsla hos målsäganden för att hennes frid skulle kränkas. Det hände någon gång den 29 september 2020.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas alternativt var sådan fara utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

2. Har främjat att målsäganden Sekretess A, som vid tillfället var 13 eller 14 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering. han har därvid uppmanat målsäganden att ta fotografier av sin egen delvis nakna kropp och skicka bilderna till honom, vilket målsäganden då gjort. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2020 och den 31 augusti 2020.

Samt åtalad för: Olaga integritetsintrång.)

Påföljd: Ungdomstjänst 70 timmar.


2022-04-13

B 1535-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har spridit samt innehaft och betraktat 2 filmer med en total speltid om 42 sekunder avseende barnpornografiskt material av normalgraden samt 2 bilder och 14 filmer med en total speltid om 17 minuter och nio sekunder utgörande särskilt hänsynslöst, grovt, barnpornografiskt material. Det hände någon gång mellan den 11 januari 2021 och den 22 januari 2021.)

Påföljd: Ungdomstjänst 30 timmar.  


2022-04-25

B 2860-21 

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 18 år)

(Har försökt förmå ett barn under 18 år att medverka i en sexuell posering som varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Gärningen har bestått av att han försökt förmå Målsäganden Sekretess, 17 år, att skicka bilder på sina nakna bröst till honom. Fara för brottets fullbordande har förelegat eller enbart varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände någon gång den 24 maj 2021.) 

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar.

Tidigare dömd: Förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 26 november 2021 av Borås tingsrätt för samma brott som det nu aktuella till ungdomstjänst. 

Uppsala

2022-04-01

B 8105-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har på en dator innehaft barnpornografiska bilder och filmer i form av 90 bilder innehållande övergreppsmaterial, 73 bilder innehållande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 4 filmer, med en sammanlagd speltid om 52 sekunder, innehållande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har vidare via internet spritt barnpornografiska filmer utgörande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial till andra personer vid ett stort antal tillfällen . Det hände någon gång mellan den 26 november 2019 och den 10 november 2020.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det innehavda och spridda övergreppsmaterialet har varit särskilt hänsynslöst, såsom våldtäkter av unga flickor, samt då spridningen skett systematiskt eller i större omfattning

1.2 Har på en mobiltelefon innehaft barnpornografiska bilder och filmer i form av 14 bilder innehållande övergreppsmaterial, 2 bilder innehållande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 10 filmer, med en sammanlagd speltid om 10 minuter, innehållande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har vidare via internet spritt barnpornografiska filmer utgörande särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial till andra personer vid i vart fall 126 tillfällen . Det hände någon gång mellan den 2 april 2021 och den 10 mars 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det innehavda och spridda övergreppsmaterialet har varit särskilt hänsynslöst, såsom filmer av våldtäkter av unga flickor, samt då spridningen skett systematiskt eller i större omfattning.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader. 

Tidigare dömd: Förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret och dömdes den 17 december 2012 av denna tingsrätt för ett stort antal sexualbrott, bland annat grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Påföljden bestämdes till fängelse tre år. 


2022-04-07

B 2691-21 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 43 år)

(Har innehaft och via internet delat barnpornografisk film vidare till annan. Han gjorde det i juni 2020.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 50 om 170 kr.


2022-04-25

B 7860-21 

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 52 år) 

(Har gått fram till NN1 och NN2 som var 13 respektive 14 år och försökt titta in under NN1s kjol. Därefter har han gått och ställt sig bakom ett träd och onanerat. Det hände den 11 augusti 2021.)

Påföljd: Penningböter 1000 kr. 


2022-04-29

B 990-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 17 år)

(1.1 Har haft samlag med NN 1 som var 13 år vid händelsen. Han har tryckt ner NN 1 i en soffa och hållit fast henne medan han mot hennes vilja genomförde ett samlag med henne. Det hände den 7 augusti 2021.

1.2 Har haft ett samlag med NN 1 som var 13 år vid händelsen. Det hände någon gång mellan den 13 augusti 2020 och den 31 december 2020.) 

Påföljd: Ungdomstjänst 150 timmar. Frikänns dock från ett fall av våldtäkt mot barn.

Vänersborg

2022-04-28

B 2389-21 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har främjat och utnyttjat NN 4 som var 12 år, och därmed under 15 år, att medverka i sexuell posering. Främjandet och utnyttjandet har bestått i att han föreslagit att de skulle byta nakenbilder och instruerat NN 4 till att posera naken och sedan skicka bilder eller videos till honom. Det hände mellan den 1 mars 2021 och den 17 april 2021.

2. Har haft samlag eller sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförligt med samlag med NN 4 som var 12 år. Han har fört ett finger i NN 4:s underliv, genomfört vaginalt samlag med NN 4 samt förmått NN 4 utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 17 april 2021 och den 18 april 2021.)

Påföljd: Ungdomsvård. Särskild föreskrift: ska följa det ungdomskontrakt som bifogas domen, domsbilaga 1. Ungdomstjänst 110 timmar.

Värmland

2022-04-04

B 2555-21 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 36 år)

(1. Har via Snapchat främjat och/eller utnyttjat Sekretess 1, som vid tidpunkten var 15 år, att posera sexuellt genom att skicka bilder till honom där hon visar bröst och rumpa. Brottet var ägnat att skada Sekretess 1s hälsa och utveckling då ersättning utlovats och utgetts för poseringen. Det hände mellan den 13 januari 2019 och den 14 januari 2019.

2. Har ofredat Sekretess 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1s sexuella integritet, genom att via Snapchat skicka en bild av sexuell karaktär utvisande ett manligt könsorgan. Det hände mellan den 13 januari 2019 och den 14 januari 2019.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 40 om 50 kr.

Växjö

2022-04-19

B 3224-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 56 år)

(Har innehaft och betraktat 1 312 barnpornografiska bilder och filmer, varav 835 bilder och 51 filmer bedömts som särskilt hänsynslösa. Det hände mellan den 13 augusti 2016 och 16 juni 2020.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering.)

Påföljd: Fängelse 10 månader.


2022-04-26

B 2480-21 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 22 år)

(Har under tiden mellan den 1 februari 2019 och den 13 november 2019 på olika platser genomfört samlag, eller annan handling som med hänsyn till kränkningen allvar är jämförlig med samlag, med Sekretess A som var fjorton år.

 Det har hänt enligt följande: 

– Ett samlag under vintern-våren

– Ett samlag på den 10 maj. 

– Ett samlag på den 24 maj.

– Flera samlag på ****. 

– Flera samlag och ett analt samlag på *****. )

Påföljd: Villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

Ystad

2022-04-26

B 2434-19 

Domslut: 1. Försök till våldtäkt mot barn. 2. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 32 år)

(1. Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 3 september 2012 och den 25 december 2012. Har i vart fall försökt genomföra ett vaginalt samlag med NN 3, som var under 15 år. Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas eller så har denna fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

2. Har med NN 3, som var under 15 år, genomfört ett vaginalt samlag och ett oralt samlag, vilket är en sexuell handling jämförlig med samlag. Det hände den 25 december 2012.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 9 månader. 

Ångermanland

2022-04-14

B 399-22 

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Sexuellt ofredande (mot barn). 4. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år) 

(1. Har utnyttjat MC, som var under 15 år, till att utföra och medverka i sexuell posering genom att ha förmått henne att ta bilder på sig själv där hon poserar i underkläder och naken för att därefter skicka dem till honom på Snapchat. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 17 februari 2022.

2. Har utnyttjat MA, som var under 18 år, till att utföra och medverka i sexuell posering genom att ha förmått henne att ta bilder/filmer på sig själv där hon poserar naken samt penetrerar underlivet med ett föremål för att därefter skicka dem till honom på Snapchat. Det hände under tiden mellan den 1 januari 2022 och den 17 februari 2022.

Gärningen ska bedömas som grov då den inneburit ett hänsynslöst utnyttjande med hänsyn tagen till poseringen skett i hemmiljö, att bilderna/filmerna sparats och att den avsett penetration av föremål.

3. Har i samband med kontakten med MA ofredat MA på ett sätt som kunde förväntas kränka MA:s sexuella integritet genom att till henne på sociala medier skickat film på sin penis. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den  17 februari 2022.

4. Har innehaft sammanlagt 697 barnpornografiska bilder och filmer varav 24 bilder och 137 filmer bedömts som särskilt hänsynslöst. Vidare har han även delat eller på annat sätt gjort barnpornografiskt material tillgängligt för andra personer via Kik och Snapchat. Det hände under tiden mellan den 13 april 2021 och den 17 februari 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det dels avser bilder och filmer där barnen är särskilt unga och de utsätts för penetrering och spermaliknande vätska på kropp och ansikte.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader. 

Förordnande angående tidigare utdömt fängelse. (Hovrätten för Nedre Norrland Rotel 13, 2021-01-28, B 1778/20) – Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad.

Tidigare dömd: Förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 28 januari 2021 av Hovrätten för Nedre Norrland för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott m.m. till fängelse 1 år och 3 månader. Han blev villkorligt frigiven den 13 april 2021 med en återstående strafftid om 152 dagar.  

Östersund

2022-04-12

B 27-19 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 30 år)

(Har innehaft 27 stycken barnpornografiska bilder samt 11 stycken barnpornografiska filmer. Samtliga filmer har avsett barn som är särskilt unga utnyttjas på ett annat särskilt hänsynslöst sätt.  Det hände den 1 februari 2019.)

Påföljd: Skyddstillsyn.


2022-04-13

B 1552-21  

Domslut: Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(har berört bröst, blygdläppar och clitoris på NN2 samt försökt föra in sina fingrar i hennes underliv. Målsägande var vid tillfället under 15 år. Det hände den 13 maj 2021. Den sexuella handlingen hade varit jämförlig med samlag. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eftersom det avbrutits endast för att målsägande knipit åt sina ben och sedan tagit sig från platsen. 

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader.


Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Swish

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *