Sponsorer

Tänkte att det skulle vara lite intressant att höra hur man gör när man konfronterar pedofiler i andra länder så jag har pratat med en ”British Pedohunter”

Vi kan kalla honom MrT och han berättar frispråkigt om att det i Storbritannien finns hundratals grupper som åker runt och konfronterar individer som har för avsikt att möta barn i syfte att våldta dem.

Den stora skillnaden är att uppsåtet är det väsentliga i Storbritannien. Således är det ett brott att groooma en fyrtiosjuåring som utger sig för att vara 12. Högre krav ställs även på den som blir groomad för det är även straffbart att provocera fram ett brott. Reglerna för att konversationen ska få ett bevisvärde och inte bli straffbart för den som utgett sig för att vara ett barn är att den initierats från pedofilen. Barnets ålder ska dessutom tydligt framgå redan i första raderna av chatloggen och man får inte använda sig av blinkeys eller någonting som kan tolkas som flörtande från barnets sida.

När man sedan som vi säger får napp, eller som han berättar, att man ska göra en ”sting” så ringer man polisen och meddelar vilken gruppering man tillhör och var konfrontationen kommer att äga rum.

Varje grupp har sin egen livestreamkanal som man sänder konfrontationen på. Polisen följer livestreamen på angiven kanal och dyker upp på platsen om det skulle bli våldsamt, annars tar pedohuntern ID på pedofilen, polisen kommer och griper, och går sedan till polisen för att göra en anmälan och lämna in bevisningen. Med tanke på att det är uppsåtet som är straffbart i Storbritannien så har man även möjlighet att göra ett envarsgripande och ringa polis direkt vid konfrontationen.

I Storbritannien är det inte ett brott att hänga ut, under premissen att den information som man går ut med är faktabaserad. Förutsättning att man ska kunna dömas för förtal är att informationen man går ut med är osann.

Ankdammen Sverige har samma typ av förtalslagstiftning som Kina, här är sanningshalten ovidkommande. Rekvisit för förtal är istället uppfyllt om man haft för avsikt att skapa missaktning.

Vill ni stötta mig och Patrik I vårt arbete så är vi väldigt tacksamma 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *