Månad: oktober 2021

FUP Kapten klänning (Göran Lindberg)

Stämningsansökan Dagboksblad B870-10_aktb84_FUP B870-10_aktb81_FUP B870-10_aktb80_FUP B870-10_aktb79_FUP_tilläggsprotokoll B870-10_aktb78_FUP B870-10_aktb77_FUP_tilläggsprotokoll B870-10_aktb76_FUP_datorerochkontokort B870-10_aktb75_FUP_sammanställningavsamtalsinformation_del2av2 B870-10_aktb75_FUP_sammanställningavsamtalsinformation_del1av2 B870-10_aktb74_FUP_telefonavlyssning B870-10_aktb73_FUP_telefonavlyssning B870-10_aktb72_FUP_förhörmisstänkt B870-10_aktb71_FUP_huvudprotokolldel3_2av2-1 B870-10_aktb71_FUP_huvudprotokolldel3_1av2 B870-10_aktb70_FUP_huvudprotokolldel2_2av2 B870-10_aktb70_FUP_huvudprotokolldel2_1av2 B870-10_aktb69_FUP_huvudprotokolldel1_2av2 B870-10_aktb69_FUP_huvudprotokolldel1_1av2…