Sponsorer

Hur kommer det sig att Sverige har stora skillnader i statistiken på pedofilers övergrepp? I Sverige heter det att 95% av övergreppen sker i hemmet av en närstående men i dom flesta länderna så ser det helt annorlunda ut.

Jag vill med den här posten belysa idrottens dilemma där det begås många övergrepp och där förövarna absolut inte har någon koppling till hem,familj eller barnet… Detta händer i alla miljöer där barn finns för pedofiler söker sig alltid till såna miljöer.

Jag föreläste i Budapest för några år sen där det hade samlats experter och forskare från hela Europa för att prata om övergrepp på barn. Jag åt lunch med några forskare från Danmark som hade undersökt idrotten i Danmark och frågade mig vad jag trodde om olikheterna mellan Sverige och Danmark.

Dansk idrott har ett helt annat kontrollsystem för barns säkerhet när det kommer till att utöva idrott i föreningslivet. I Danmark har man infört en slags ombudsman som har möjlighet att direkt straffa en förening som inte följer stadgarna och det har resulterat att man tar barns säkerhet väldigt allvarligt.

I Danmark kan klubbarna få statliga bidrag borttagna om det förekommer brister i säkerheten och om klubbar inte rapporterar incidenter där barn far illa och det visar sig fungera alldeles utmärkt för det är tyvärr så att ekonomin i en klubb är livsviktig och klubben står och faller med bidragen.

Det som är häpnadsväckande är att deras statistik ser väldigt annorlunda ut jämfört med svensk idrott och förklaringen är ju enkel då dansk idrott inte vågar att trixa med anmälningar och på så sätt påverka statistiken.

Riksidrottsförbundet införde för några år sedan en liknande tjänst men problemet är att den ombudsmannen sitter själv i riksidrottsförbundets lokaler och är även avlönad av RF… Första året fick ombudsmannen in en mängd anmälningar och om jag inte minns fel gick bara två fall vidare till utredning och båda fallen lades ner pågrund av nån anledning…

Dom danska experterna förklarade att dom gång på gång erbjudit Sverige att ta del av deras forskning men att Sverige ställer sig iskalla mot det och istället gör egna kostsamma utredningar som inte visar nåt och där är problemet, det verkar som att man först spikar hur man vill att resultatet skall se ut och sen beställer man en utredning som passar mallen.

I Danmark menar man ju att två länder som är grannar och delar amma kultur inte skall ha så stora skillnader på ett sånt viktigt ämne men det känns ju som att samma taktik används av grupperna som vill normalisera pedofili i Sverige och om ingen ifrågasätter metoderna som vi på dumpen gör så är det lätt att peddokramarna vinner vilket vi inte kommer låta ske!

Vill ni stötta mig och Sara i vårt arbete så är vi väldigt tacksamma.

2 thoughts on “Varför är danska barn tryggare än svenska?

  1. Blir så fruktansvärt bestört och förtvivlad över dessa övergrepp som alla dessa barn blir utsatta för . Att det finns så många vuxna sjuka människor som utsätter både sina egna och andras barn för det mest fruktansvärda är obegripligt. Vi måste alla öppna våra ögon för detta. Jag försökte swicha men numret finns inte står det ? Med vänlig hälsning, Renée

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *