Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

B 2314-22 Våldtäkt mot barn x2.

 

B 133-22 Våldtäkt mot barn.

 

Attunda

Vecka 19

B 12796-21 Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 

 

B 2782-21 Barnpornografibrott. 

(Innehaft och/eller betraktat 582 stycken barnpornografiska bilder och 11 filmer. Av dessa har 54 bilder klassificerats som särskilt hänsynslöst material.)

Vecka 20

B 8056-21 Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2.

 

B 2782-21 Barnpornografibrott. (Forts. Från vecka 19)

(Innehaft och/eller betraktat 582 stycken barnpornografiska bilder och 11 filmer. Av dessa har 54 bilder klassificerats som särskilt hänsynslöst material.)

 

Blekinge

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

B 571-21 Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft 538 barnpornografiska bilder och 3 barnpornografiska filmer (speltid 5 minuter och 54 sekunder) samt gjort sådana bilder och filmer tillgängliga för annan genom att skicka dem via chattmeddelande på ****.)

 

Borås

Vecka 19

B 3307-22 Sexuellt ofredande.

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Eksjö

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Eskilstuna

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

 Ingenting att rapportera

 

Falun

Vecka 19

B 4077-21 Våldtäkt mot barn.

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Gotland

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Gällivare

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Gävle

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Göteborg

Vecka 19

B 16928-22 Sexuellt ofredande mot barn x2.

(1.Har ofredat NN 7 (13 år), på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 7:s sexuella integritet, genom att skicka en bild på sitt nakna könsorgan via Snapchat till henne.

2.Har ofredat NN 2 (14 år), på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 2:s sexuella integritet, genom att skicka en bild på sitt nakna könsorgan via Snapchat till henne.)

B 12632-22 Sexuellt ofredande x2 

(Har berört NN6 (10 år) sexuellt genom att smeka hen på ryggen och rumpan. Har berört NN9 (10år) sexuellt genom att smeka hen på ryggen och rumpan).

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Halmstad

Vecka 19

B 372-23 Utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Forts. från vecka 18)

 

B 2491-22 Våldtäkt mot barn.

Vecka 20

B 2539-22 Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft sammanlagt 703 barnpornografiska filer, varav 472 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial, 39 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 113 filmer med en total speltid på ca 8 timmar 52 minuter är att betrakta som övergreppsmaterial och 79 filmer med total speltid på ca 22 timmar 27 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

Haparanda

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Helsingborg

Vecka 19

B 6249-21 Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft 4 786 st barnpornografiska bilder, varav 1 825 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 4 487 st barnpornografiska filmer (sammanlagd speltid om ca. 331 timmar och 31 minuter), varav 3 338 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (sammanlagd speltid om ca. 251 timmar och 12 minuter).

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Hälsingland

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Hässleholm

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Jönköping

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Kalmar

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

B 2215-22 Grovt barnpornografibrott x2.

(1.Har genom filöverföringsprogram spridit 26 bilder och 20 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 10 bilder och 20 filmer är att bedöma som grova.

2.Har innehaft 1 127 bilder och 903 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 218 bilder och 513 filmer är att bedöma som grova. den totala speltiden för filmerna uppgår till 5 timmar och 8 minuter, varav 1 timme och 43 minuter avser filmer innehållande grovt material.)

 

Kristianstad

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Linköping

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Luleå

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Lund

Vecka 19

B 1232-23 Barnpornografibrott.

(Har innehaft och spridit en barnpornografisk bild (film).)

 

B 6701-22 Barnpornografibrott x2.

(1.Har innehaft och delat 1 barnpornografisk film som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2.Har innehaft 130 barnpornografiska bilder och 10 barnpornografiska filmer varav 35 bilder och 3 filmer bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Vecka 20

B 2460-23 Barnpornografibrott.

(Har innehaft 52 barnpornografiska bilder och 37 barnpornografiska filmer. 12 av bilderna och 13 av filmerna har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

 

B 762-21 Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott x2.

(1.Har innehaft barnpornografiskt material i form av 4 filmer med övergreppsmaterial med en speltid på 7 min och 26 sekunder- samt 123 filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergrepps material med en speltid på 12 timmar 27 minuter och 43 sekunder.

  1. Har innehaft barnpornografiska bilder i form av 546 bilder som är betrakta som övergreppsmaterial och 102 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergrepps material.
  2. Har innehaft barnpornografiska bilder i form av 218 bilder med övergreppsmaterial, 242 bilder och 2 filmer med en speltid på 8 minuter och 9 sekunder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergrepps materia.)

 

Lycksele

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Malmö

Vecka 19

B 9969-21 Grovt barnpornografibrott x3.

(1.-Spridit, eller på annat sätt gjort tillgängliga för andra, bilder och filmer som utgör övergreppsmaterial/barnpornografi och särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi via internet med hjälp av ett fildelningsprogram. Av filmerna bedöms 9 filmer med en totala speltid om cirka 1 timme 8 minuter och 28 sekunder vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 35 filmer med en total speltid om cirka 6 timmar 30 minuter och 26 sekunder vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer, att dessa spridits till annan samt att en stor del av materialet visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

2.-Spridit, eller på annat sätt gjort tillgängliga för andra, bilder och filmer som utgör övergreppsmaterial/barnpornografi och särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi via internet med hjälp av ett fildelningsprogram. Av bilderna bedöms 246 vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 3 vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Av filmerna bedöms 10 filmer med en total speltid om ca 22 minuter och 15 sekunder vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 5 filmer med en total speltid om cirka 43 minuter och 31 sekunder vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer, att dessa spridits till annan samt att en stor del av materialet visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

3.-Innehaft barnpornografiska bilder och filmer. Av bilderna bedöms 26 153 vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 754 bilder vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Av filmerna bedöms 89 filmer med en total speltid om 9 timmar 27 minuter och 5 sekunder vara övergreppsmaterial/barnpornografi och 40 filmer med en total speltid om cirka 2 timmar och 55 minuter vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial/grov barnpornografi. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer samt att en stor del av materialet visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. I ett flertal filmer utsätts barnen för våldtäkter.)

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Mora

Vecka 19

B 1284-21 Sexuellt ofredande x2.

(1.Skickat ovälkomna meddelande, bilder och filmer av sexuell karaktär till NN (13år)

2.Fällt ovälkomna yttrande om NN:s kropp)

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Nacka

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Norrköping

Vecka 19

B 3791-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat barnpornografiska bilder och filmer som han berett sig tillgång till. Materialet består av 662 barnpornografiska bilder och 73 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 2 timmar 28 minuter, varav 321 bilder och 58 filmer med en sammanlagd speltid om 1 timme 54 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Norrtälje 

Vecka 19

B 1559-22 Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2.

(1.Försökt främja och utnyttja målsägande NN1 (11år), till att medverka i sexuell posering genom att i en chatt på Instagram ha försökt förmå henne att ta bilder på sin kropp när hon poserar helt eller delvis naken och skicka till honom via Instagram.

2.Har främja och utnyttja målsägande NN2 (10år), till att medverka i sexuell posering genom att i en chatt på Instagram ha försökt förmå henne att ta bilder på sin kropp när hon poserar helt eller delvis naken och skicka till honom via Instagram.

Vecka 20

B 1559-22 Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Forts. från V19)

(1.Försökt främja och utnyttja målsägande NN1 (11år), till att medverka i sexuell posering genom att i en chatt på Instagram ha försökt förmå henne att ta bilder på sin kropp när hon poserar helt eller delvis naken och skicka till honom via Instagram.

2.Har främja och utnyttja målsägande NN2 (10år), till att medverka i sexuell posering genom att i en chatt på Instagram ha försökt förmå henne att ta bilder på sin kropp när hon poserar helt eller delvis naken och skicka till honom via Instagram.)

 

B 104-23 Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott.

(1.Har innehaft totalt 13 198 barnpornografiska filer varav 9 016 bilder där barn skildrats pornografiskt, 3 949 bilder där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt, 81 filmer med total speltid om ca 5 timmar 36 minuter där barn skildrats pornografiskt samt 152 filmer med total speltid ca 19 timmar 3 minuter där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt.

2.Har innehaft totalt 69 barnpornografiska filer varav 17 bilder där barn skildrats pornografiskt, 16 bilder där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt, 2 filmer med total speltid om 24 sekunder där barn skildrats pornografiskt samt 34 filmer med total speltid 58 minuter och 47 sekunder där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt när de skildrats pornografiskt)

 

Nyköping

Vecka 19

B 1162-23 Barnpornografibrott.

(Har gjort en film med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (en barnpornografisk film) tillgänglig för annan eller i vart fall innehaft nämnda film. Filmen har en speltid om 31 sekunder och är att bedöma som särskilt hänsynslöst material.)

Vecka 20

B 2827-22 Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x2.

 

B 3749-22 Sexuellt övergrepp mot barn.

 

Skaraborg

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Skellefteå

Vecka 19

B 63-23 Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material som han berett sig tillgång till. Det barnpornografiska materialet består av i vart fall 705 bilder och 393 filmer (total speltid 15 h 16 min 23 sekunder), varav 631 bilder och 276 filmer (total speltid 9 h 47 min) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Solna

Vecka 19

B 5188-22 Våldtäkt mot barn.

 

B 8537-21 Grovt barnpornografibrott, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Har innehaft sammanlagt 110 filmer med barnpornografiskt innehåll med en sammanlagd speltid om 19 timmar 1 minut och 44 sekunder varav 55 filmer med en sammanlagd speltid om 7 timmar 13 minuter samt 2 sekunder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det material som utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial består av bland filmer med övergrepp mot särskilt unga barn, att barn utsätts för sexuella handlingar tillsammans med djur, att barn berövas sin rörelsefrihet genom att de är bundna på olika sätt samt att det finns material där barn avbildas med kroppsvätska i ansiktet eller på kroppen.)

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Stockholm

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Sundsvall

Vecka 19

B 487-20 Utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft 2328 barnpornografiska skildringar varav 1336 bilder är av normalgraden, 941 bilder är grova, 2 filmer är av normalgraden (speltid 10 minuter, 56 sekunder) och 49 filmer är grova (speltid 2 tim, 43 min och 34 sekunder. Brottet bör bedömas som grovt mot bakgrund av antalet bilder och filmer och att det innefattar skildringar där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Vecka 20

 Ingenting att rapportera

 

Södertälje

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Södertörn

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

B 13404-21 Barnpornografibrott, ringa brott.

(Har innehaft fyra barnpornografiska bilder.)

 

Uddevalla

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Umeå

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Uppsala

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

B 834-23 Barnpornografibrott.

(Har gjort tillgänglig 36 barnpornografiska bilder samt därutöver innehaft och betraktat 21 filmer och 35 bilder med barnpornografiskt material.)

 

B 2704-22 Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft sammanlagt 44 filer som är att betrakta som barnpornografiska varav 8 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslösa och 20 filmer med en speltid om drygt 2 timmar är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Har vid i vart fall två tillfällen gjort barnpornografisk fil tillgänglig för andra barnpornografiska bilder. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser barnpornografiska filer som föreställer särskilt unga, det avser en särskilt stor mängd och GM har möjliggjort för andra att ta del av delar av materialet.)

 

B 2766-23 Våldtäkt mot barn x4.

 

Varberg

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

B 2642-22 Sexuellt övergrepp mot barn (Har stoppat handen innanför trosorna och berört de yttre könsdelarna på NN 3 som var mellan 6 – 7 år.), våldtäkt mot barn, barnpornografibrott ringa brott.

(Har innehaft eller berett sig tillgång till och betraktat fem stycken barnpornografiska bilder.)

 

Vänersborg

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

B 4895-21 Grovt barnpornografibrott. 

(– möjliggjort för andra personer att sprida skildringar av barn i pornografisk bild genom att agera som moderator på forum där det spritts ett mycket stort, men okänt antal filer och därigenom berett sig själv tillgång till dem.

 – spritt fler än 46 500 sådana filer på olika forum.

 – som användare på forum berett sig tillgång till ett okänt antal sådana filer samt 

 – Innehaft 6 044 sådana filer, varav 45 filmer med en speltid om 8 timmar och 2 minuter.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har utgjort led i en brottslig verksamhet som har utövats systematiskt och i större omfattning samt har avsett särskilt stor mängd filer där delar av materialet utgörs av filer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt)

 

Värmland

Vecka 19

B 276-23 Våldtäkt mot barn x3.

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Västmanland

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

B 1864-23 Våldtäkt mot barn.

 

Växjö

Vecka 19

B 5708-22 Våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn.

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Ystad

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Ångermanland

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

B 1019-22 Barnpornografibrott.

(Har på tre mobiltelefoner och en bärbar dator innehaft 603 barnpornografiska bilder, varav 53 bedömts innehålla grovt barnpornografiskt material, samt 139 barnpornografiska filmer, varav 13 st innehållit grovt barnpornografiskt material. Har spridit delar av det barnpornografiska materialet till andra personer)

 

Örebro

Vecka 19

B 2178-23 Våldtäkt mot barn.

 

B 2025-21 Grovt barnpornografibrott, sexuellt ofredande x3 mm

(Har innehaft 1 562 bilder och 20 filmer med barnpornografiskt innehåll. Av materialet är 58 bilder och 19 filmer att betrakta såsom särskilt hänsynslöst och grovt övergreppsmaterial. Han har också innehaft 13 bilder/filmer bestående av material där han skildrat och framställt barnpornografi genom att han beskurit bilder/filmer på bl.a. NN 3, NN 6, NN 11 och NN 13. Därutöver spridit 153 bilder/filmer innehållandes barnpornografi till andra personer på bl.a. NN 8. Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet dels avser material där barnen är väldigt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt och dels för att materialet innehållit bilder/filmer på barn som varit närstående till honom.)

 

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Östersund

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

B 1779-22 Sexuellt ofredande.

 

B 66-23 OBS! 2 tilltalade (Kvinna 52 år och Man 45 år)

Mannen: Grov våldtäkt mot barn x3 , grovt sexuellt övergrepp mot barn x2 , grov fridskränkning, barnpornografibrott.

(har innehaft 33 barnpornografiska bilder.)

Kvinnan: Grov våldtäkt mot barn.

*********************

HOVRÄTTER

 

Göta hovrätt

Vecka 19

B 2453-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till i vart fall 1726 filer med barnpornografiskt innehåll. Filerna består av 1650 bilder och 76 filmer med en sammanlagd speltid om 1 timme och 29 minuter som är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). Av dessa är 704 bilder och 58 filmer, med en total speltid på 1 timme och 18 minuter, att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

(Jönköpings Tr. B 5219-21 dömde till Skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.)

 

B 1322-23 Våldtäkt mot barn.

(Örebro Tr. B 3954-22 dömde till fängelse 3 år 25 dagar av den villkorligt medgivna friheten förverkas.)

 

Vecka 20

B 3759-22 Sexuellt utnyttjande av barn.

(Jönköpings Tr. B 515-21 dömde till fängelse 5 månader)

 

B 3830-22 Barnpornografibrott.

(830 stycken barnpornografiska bilder och 53 stycken barnpornografiska filmer.
Av dessa har 101 stycken bilder och 26 stycken filmer varit grovt barnpornografiska.)

(Örebro Tr. B 4562-17 dömde till villkorlig dom)

 

Svea hovrätt

Vecka 19

B 14708-22 Grov våldtäkt mot barn x3.

(Södertörns Tr. B8110-21 dömde till 5 års fängelse.)

Vecka 20

B 2284-22 Barnpornografibrott ,grovt barnpornografibrott.

(1. Innehaft en 36 sek film utgörande barnpornografi som även GM spridit via *** samt *****.

  1. 735 bilder, 22 filmer varav 266 bilder samt 19 filmer är att bedöma som grova.)

(Gotlands Tr. B 1422-18 dömde till fängelse 7 månader.)

 

Hovrätten i Väst

Vecka 19

B 2617-23 Våldtäkt mot barn.

(Borås Tr. B 2812-22 dömde till fängelse 3 år)

 

B 2641-23 Grovt barnpornografibrott.

(innehaft barnpornografiskt material i form av i vart fall 4003 stycken bilder, varav 881 stycken att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 117 stycken filmer med en total speltid om cirka 6 timmar, varav 103 stycken med en sammanlagd speltid om cirka fyra timmar är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

(Göteborgs Tr. B 20168-21 dömde till 1 år 6 månader)

 

Vecka 20

B 3104-23 Barnpornografibrott.

(Innehaft en barnpornografisk film samt spridit den barnpornografiska filmen genom att skicka den på Snapchat)

(Borås Tr. B 694-23 dömde till Ungdomstjänst 40 timmar)

 

B 1285-23 Grovt barnpornografibrott.

(Göteborgs Tr. B 19500-21 dömde till 1 år 2 månader.)

 

B 5646-22 Sexuellt ofredande x2. 

(1.Har fört sin hand innanför byxorna, men utanpå trosorna, på NN1 (8 år) och tagit på NN1:s rumpa.

2.Har fört sin hand innanför byxorna och trosorna på NN2 (6 år) och tagit på hens rumpa.)

(Värmlands Tr. B 833-22 frikände)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

B 55-23 Barnpornografibrott.

(Har innehaft tre barnpornografiska bilder. Samtliga bilder har varit att betrakta som grovt övergreppsmaterial)

(Malmö Tr. B 9575-19 dömde till villkorlig dom, 60 dagsböter om 50 kr)

 

B 696-23  Grovt barnpornografibrott, barnpornografi.

(1. Innehaft sammanlagt 3 393 barnpornografiska bilder, varav 1 263 bedömts vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt sammanlagt 2 266 barnpornografiska filmer, varav 860 bedömts vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid på 12 h 42 min och 1 406 filmer bedömts vara övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid på 4 h 28 min.

  1. 2. Innehaft en barnpornografisk bild och en barnpornografisk film med speltid 2 min 57 sekunder. Han har därtill använt sig av en bittorrentklient och således även gjort materialet tillgängligt för andra. Både filmen och bilden har bedömts vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

(Ystads Tr. B 1665-22 dömde till fängelse 1 år 6 månader)

 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 19 

B 914-22 Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft 37 barnpornografiska bilder, varav 19 stycken utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)
(Hudiksvalls tingsrätt B 2207-21 där straffet blev fängelse 1 år)

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 19

Ingenting att rapportera

Vecka 20

Ingenting att rapportera

 

********************

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

 

 

                                        

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *