Sponsorer
Bild som illustrerar domar

Domar Januari

 

Tingsrätter    

Alingsås 

2023-01-25

B 751-22
Domslut: Barnpornografibrott.

(Delat en barnpornografisk film av särskild hänsynslös karaktär)
Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 240 kronor.

 

Eksjö

2023-01-25  

B 1463-22

Domslut: Våldtäkt mot barn x3, ringa narkotikabrott.
Påföljd: Döms för ringa narkotikabrott 30 dagsböter om 50 kronor. men frikänns för våldtäkt mot barn.

 

Göteborg 

2023-01-10

B 6654-22 

Domslut: Barnpornografibrott.
(Innehaft 2 st barn pornografiska filmer varav en av särskilt hänsynslös art.)
Påföljd: Ungdomstjänst 35 timmar.

 

Göteborg 

2023-01-24

B 575-23 

Domslut: Barnpornografibrott m.m.
(Innehaft 2 barnpornografiska filmer.)
Påföljd: Ungdomsvård och följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

Göteborg  

2023-01-31

B 1217-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott
(Innehaft 980 barnpornografiska bilder varav 346 betraktas som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
207 filmer varav 176 är särskilt hänsynslösa.)
Påföljd: Skyddstillsyn Genomgå särskild behandlingsplan.

 

Helsingborg 

2023- 01-12

B 5380-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse i 4 år och 6 månader.

 

Helsingborg 

2023-01-16 

B 1401-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft 354 st barnpornografiska filer, 240 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 66 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 32 st filmer (total speltid 41 minuter och 51 sekunder) är att betrakta som övergreppsmaterial och 16 st filmer (total speltid 35 minuter och 55 sekunder) är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 2. delat eller på annat sätt gjort 8 filer med barnpornografiskt innehåll tillgängligt för annan via Discord på Internet.)

Påföljd: Skyddstillsyn

Föreskrift: Han skall genomgå frivårdens behandlingsprogram SEIF.

 

Helsingborg 

2023-01-27

B 6752-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn m.m.

Påföljd: Ungdomsvård, skall följa socialnämndens ungdomskontrakt. Frikänns för våldtäkt mot barn.

 

Jönköping

2023-01-03

4138-18

Domslut: Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott, sexuellt ofredande m.m.

(782 filer med barnpornografiskt material. Av filerna är 325 bilder att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 288 bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 154 filmer med sammanlagd speltid om 3 timmar, 8 minuter och 23 sekunder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 15 filmer med speltid om 33 minuter och 30 sekunder att betrakta som övergreppsmaterial. Även spridit barnpornografiskt material.)

Påföljd: Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

OBS!! GM förekommer under sju avsnitt i belastningsregistret. Bland annat tre fall av sexuellt ofredande år 2010, vilket alla renderade åtalsunderlåtelse. Under år 2011 dömdes han till skyddstillsyn för våldtäkt mot barn. Dömdes år 2013 återigen till skyddstillsyn med föreskrift om behandlingsplan för utnyttjande av barn för sexuell posering.

 

Kalmar

2023-01-13

B 2595-21

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd: Skyddstillsyn.

Föreskrift: Ska genomgå den programverksamhet och den vård och behandling som frivården beslutar om. Övervakare utses av frivården

 

Linköping

2023-01-25

B 2042-19

Domslut: Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott.

(Tillgängliggjort 460 barnpornografiska bilder för andra samt innehaft 4 019 stycken barnpornografiska bilder och 50 stycken barnpornografiska filmer. Av dessa är 51 av bilderna och 4 av filmerna att bedöma som grovt övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom bilder och filmer skildrar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn, samhällstjänst 140 timmar.

Föreskrift: Åtalad ska genomföra den behandling riktad mot sexualbrott som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

 

Lycksele

2023-01-16

B 527-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott och övergrepp i rättssak.

(Innehaft och betraktat 23 barnpornografiska bilder, varav 17 bilder bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Mora 

2023-01-19

 B 551-22 

Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: 80 dagsböter om 150 kronor.

 

Norrköping

2023-01-04

B 2469-21

Domslut: Tilltalade 1: Våldtäkt mot barn. 

(Rubriceringen ändrades från grov våldtäkt mot barn)

Tilltalade 2: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Tilltalad 1: Fängelse 3 år 6 månader.

Tilltalad 2: Fängelse 2 år 2 månader

 

Nyköping

2023-01-04

B 1635-22

Domslut: OBS ! 2 tilltalade. 

Grov våldtäkt mot barn x 2 (man 1 x1, båda x1), grovt barnpornografibrott x3 (Man 1 x1 Man 2 x1, båda x1) sexuellt ofredande x2 (man1 x1, man2 x1) Grovt sexuellt övergrepp mot barn x1 ( man 1)

(Man 1: Innehaft 295 barnpornografiska bilder och 2 filmer, varav 72 bilder och 2 filmer där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Samt skildrat målsägande 1 i 97 barnpornografiska bilder. 

Han har sedan gjort en av bilderna tillgänglig för en annan person.

Skildrat målsägande 2 i 20 barnpornografiska bilder.

Man 2: Innehaft 5 516 bilder

och 91 filmer med en speltid om totalt ca 2 tim och 24 min, varav 1 650

bilder och 84 filmer med en speltid om ca 2 tim och 20 min, utgör material

där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

Brottet bör bedömas som grovt, eftersom övergreppsmaterialet innefattar ett

särskilt stort antal bilder och filmer. Vidare förekommer barnpornografiskt

material där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst

sätt).

Påföljd: Man 1: Fängelse 11 år 6 månader

Man 2: Fängelse 5 år 4 månader

 

Skaraborg

2023-01-17

B 4704-21 

Domslut: Sexuellt ofredande, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr.

 

Skaraborg

2023-01-18

B 4473-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott x3, barnpornografibrott x3.

(1.Innehaft och spridit 5 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild,

1 bild och 4 filmer bedömda som särskilt hänsynslösa, med en total speltid om 3 minuter och 6 sekunder.

2.Innehaft, betraktat och spridit 2 186 filer innehållande skildringar av barn i

pornografisk bild:

– 1 297 bilder och 10 filmer bedömda som poseringsmaterial/barnpornografi med en total speltid om 47 minuter och 30 sekunder.

– 824 bilder och 55 filmer bedöms som särskilt hänsynslösa, med en total speltid om 2 timmar, 7 minuter och 25 sekunder.

3.Innehaft och spridit två barnpornografiska bilder av normalgraden, två

barnpornografiska bilder som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt fyra barnpornografiska filmer som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, med en total speltid av 90 sekunder.

Har vidare innehaft och betraktat 2972 filer barnpornografi, varav 1379 bilder

är att bedöma som övergreppsmaterial av normalgraden, 1477 bilder som särskilt

hänsynslöst övergreppsmaterial, 17 filmer som bedömts som övergreppsmaterial av

normalgraden, (speltid 43 min), och 99 filmer som bedömts som särskilt hänsynslöst

övergreppsmaterial, (speltid tre timmar 47 min)

4.Innehaft och spridit en barnpornografisk bild.

5.Innehaft och spridit två barnpornografiska bilder.

6.Innehaft och spridit en barnpornografisk bild.)

Påföljd: Fängelse 1 år 8 månader.

 

Skaraborg

2023-01-24

B 1092-21

Domslut: Barnpornografibrott x2. Åtalet gällde x3 men friades från ett barnpornografibrott.

(spridit och innehaft två barnpornografiska filmer som varar två minuter respektive 20sek. Filmmaterialet avser barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. Samt innehaft totalt fem barnpornografiska bilder, varav fyra anträffades i hans mobiltelefon och en i hans bärbara dator. En av bilderna avser barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn 

Föreskrift: ska genomgå behandlingsprogrammet SEIF, Sexualbrottsprogram med individuellt fokus. Övervakare utses av frivården.

 

Skaraborg 

2023-01-30

B 3970-22 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering

Påföljd: Ungdomstjänst 30 h

 

Skaraborg 

2023-01-31 

B 4009-21 

Domslut: Sexuellt ofredande

Påföljd: 100 dagsböter om 50 kr.

 

Skellefteå

2023-01-13

B 1316-21 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott m.m.

(Har skildrat målsägande i barnpornografiska bilder och därefter innehaft bilderna som han berett sig tillgång till samt betraktat bilderna. 50 bilder är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial och fyra bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmateria)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Solna

2023-01-25

B 6525–22

Domslut: Sexuellt ofredande.

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den behandling som frivården bestämmer. Övervakare utses av frivården.

 

Stockholm

2023-01-23

B 16614-20

Domslut: Barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering
Påföljd: Villkorlig dom, 40 dagsböter om 220kr.
Frikänns från utnyttjande av barn för sexuell posering

 

Stockholm

2023-01-27

B 13419-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x5, sexuellt ofredande mot barn x3, sexuellt övergrepp mot barn
Påföljd: Fängelse 6 år

 

Södertörn

2023-01-23

B 19698–21

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 80 bilder och 240 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 27 bilder och 218 filmer bedömts som grovt material. Den totala speltiden för filmerna uppgår till 19 timmar 51 minuter, varav 18 timmar avser filmer innehållande grovt material.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Uddevalla

2023-01-17

B 1059–21

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Frikänns.

 

Uddevalla

2023-01-24

B 3388–21

Domslut: Barnpornografibrott. 

(Innehaft tre barnpornografiska bilder, varav två utgjorda särskilt hänsynslösa material. Han har också innehaft fem barnpornografiska filmer med en total speltid på 3 minuter och 34 sekunder. Av dessa bedöms tre filmer vara särskilt hänsynslösa med en total speltid på 2 minuter och 24 sekunder.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 150 kr.

 

Umeå

2023-01-04

B 3249-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Ungdomsövervakning 9 månader.

 

Uppsala

2023-01-17

B 8675-20 

Domslut: Barnpornografibrott.

 (2000 filer innehållande barnpornografi. Av materialet är drygt 900 bilder att betrakta som övergreppsmaterial, drygt 400 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 277 filmer är att betrakta som övergreppsmaterial med en total speltid om nästan 7 timmar och 420 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en speltid om över 20,5 timmar.) 
Påföljd: Fängelse 4 månader.

 

Uppsala

2023-01-26

B 2769-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft sammanlagt 763 filer föreställande barnpornografi. Av filerna är 437 st bilder att betrakta som övergreppsmaterial, 214 st bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst material, 58 st filmer med en speltid om nästan en timme att betrakta som övergreppsmaterial och 54 filmer med en speltid om lite över 2,5 timme är att betrakta som särskilt hänsynslöst material.)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Uppsala

2023-01-31

B 4284-22 

Domslut: OBS!! 2 tilltalade. 

Grov våldtäkt mot barn x 4 (GM1 x1 GM2 x 1 Båda x1), barnpornografibrott x5 har framställt barnpornografisk film där målsägande

skildras när hon medverkar i sexuella handlingar. (GM1 x4 12st filmer, båda x1 3st filmer)
Våldtäkt mot barn x 6 (Gm1 x6) försök till utpressning m.m
Påföljd GM 1: Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Påföljd GM 2: Fängelse 5 år.

 

 

Värmland

2023-01-24

B 3923–22

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn.

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 100 timmar Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

 

Västmanland

2023-01-20

B 6724-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Vänersborg

2023-01-23

B 5100-21
Domslut: Sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn x2.
Påföljd: Ungdomsvård, frikändes från våldtäkt mot barn x2.

 

Växjö

2023-01-30

B 5466-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott x2.

(1.Uppsåtligen gjort en barnpornografisk bild tillgänglig för annan x2.

2.Innehaft och/eller betraktat 1 834 barnpornografiska bilder och 232 barnpornografiska filmer samt gjort 61 barnpornografiska bilder och 17 barnpornografiska filmer tillgängliga för annan. Brottet är att bedöma som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer och även avsett bilder och filmer där barn utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt)

Påföljd: Ungdomsvård, följa socialnämndens ungdomskontrakt.

 

Ystad

2023-01-17

B669-21

Domslut: Sexuellt ofredande.

Påföljd: Frikändes.

 

Örebro

2023-01-18

B 6656–21

Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft och betraktat barnpornografiska bilder som han berett sig tillgång till. Materialet har bestått av 423 bilder och av dessa är 212 st att bedöma som särskilt hänsynslöst (grovt) övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Örebro

2023-01-20

B 2178–21

Domslut: Barnpornografibrott.
(Via Facebook spridit eller, i vart fall, gjort en barnpornografisk film tillgänglig för annan (3 minuter och 15 sekunder lång). Filmen har bedömts som hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial)

Påföljd: 30 dagsböter om 270 kr.

 

Örebro

2023-01-31

B 1944–21

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft 3 841 barnpornografiska bilder, varav 134 skildrar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

Östersund

2023-01-09

B 2988-19

Domslut: Barnpornografibrott.

(61 barnpornografiska bilder, varav 9 bilder utgör särskilt hänsynslöst övergreppmaterial)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

Östersund

2023-01-16

B 2420–22 

Domslut: OBS! 2 åtalade Kvinna och man.

Mannen: Våldtäkt mot barn, köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott, samlag med avkomling, utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, sexuellt ofredande, med mera.

(Har skildrat barn i pornografisk bild genom att filma och eller fotografera NN 2.)

Kvinnan: Barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Har skildrat barn i pornografisk bild genom att filma när NN 2 penetrerades oralt av den åtalade mannen)

Påföljd: 

Kvinnan: Villkorlig dom och samhällstjänst 75 timmar. 

Mannen: Fängelse i 5 år.

 

Hovrätter

 

Göta Hovrätt

2023-01-11

B 4537-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och spridit 2 filmer med barnpornografiskt innehåll som är att bedöma som särskilt hänsynslöst) 

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Linköpings Tr B 3332-22 frikändes)

 

Göta Hovrätt

2023-01-11

B 4600-22

Domslut: Våldtäkt mot barn m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.
(Skaraborgs Tr B 3670-22 dömde till fängelse 3 år)

 

Hovrätten Skåne/Blekinge

2023-01-31

B 2218-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 18 bilder varav 9 är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 69 filmer varav 42 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Av detta material har han spridit 3 filmer vidare).

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Ystad Tr B 1520-21 dömde till fängelse 1 år.)

 

Hovrätten i Väst

2023-01-10
B 6686-22 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn x2.

Påföljd: Fängelse 9 år 6 månader.

(Värmlands Tr. B 1936-22 dömde till 8 år 6 månader)

 

Hovrätten i Väst

2023-01-19

B 2255-22  

Domslut: Frikänns från det ena grovt sexuellt övergrepp mot barn och ändrar rubriceringen till endast övergrepp mot barn på det andra.

Påföljd: Villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar.

(Halmstads Tr. B 1069-21 dömde till fängelse 1 år 4 månader för grovt sexuellt övergrepp mot barn x2)

 

Hovrätten i väst

2023-01-23

B 6559-22 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Vänersborg Tr. B 1009-21 dömde till fängelse 1 år.)

 

Hovrätten i Väst

2023-01-24

B 7039-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.  

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

 

Hovrätten i Väst

2023-01-25

B 6845-22 

Domslut: Försök till våldtäkt mot barn (ändrar där med tingsrättens rubricering våldtäkt motbarn)

Påföljd: Ungdomsövervakning 7 månader.

(Göteborgs Tr B 6192-22 frikände)

 

Hovrätten i Väst

2023-01-27

B 7104-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn m.m.

Påföljd: Målet avskrivs, tingsrättens beslut faststår.

(Alingsås Tr. B 2038-22 dömde till ungdomsvård, ungdomstjänst 100 timmar)

 

Hovrätten i Väst

2023-01-27

B 6934-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x3. 

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader. Hovrätten ogillar 1 åtal o våldtäkt mot barn så dömer bara GM för ” fall av våldtäkt mot barn.

(Halmstads Tr. B 1124-21 dömde till 4 år 6 månader)

 

Hovrätten o Väst

2023-01-27

B 6886-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering.  

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader, ändrar därmed tingsrättens beslut.

OBS!! GM har dömts tidigare för liknande brott — dömdes av Värmlands tingsrätt den 8 mars 2019 till ansvar för våldtäkt och våldtäkt mot barn samt kränkande fotografering till fängelse i tre år och tre månader

(Värmlands Tr. B 3795-22 dömde till 4 år)

 

 

Hovrätten i Nedre Norrland 

2023-01-27

B 1841-22.
Domslut: Våldtäkt mot barn mm.

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 4 år och 6 månader.
Utvisning ur Sverige och förbjuds att återvända hit.

(Tidigare Hälsinglands tingsrätt B 1871-22 dömde till fängelse i 4 år och 9 

månader)

 

Hovrätten i Övre Norrland

2023-01-30

B 1209-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Lycksele Tr. B 564-22 dömde till 4 år)

 

Svea Hovrätt

2023-01-11

B 13374-22

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt barnpornografibrott m.m.

(Innehaft 249 bilder och 118 filmer, varav 96 bilder och 100 filmer med en total speltid om 7 timmar 21 minuter 08 sekunder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.) 

Påföljd: Fängelse 2 år och 4 månader, ändrar rubriceringen grovt barnpornografibrott till barnpornografi.

(Västmanlands Tr B 4219-22 dömde till fängelse 2 år 6 månader.)

 

Svea hovrätt

2023-01-11

B 13734–22

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt barnpornografibrott m.m.
(Innehaft 249 bilder och 118 filmer, varav 96 bilder och 100 filmer med en total speltid om 7 timmar 21 minuter 08 sekunder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut till 2 år 4 mån.

(Västmanlands Tr. B 4219–22 dömde till fängelse 2 år 6 månader.)

 

Svea Hovrätt

2023-01-13

B 14788-22

Domslut: Våldtäkt mot barn x8, utnyttjande av barn för sexuell posering x6.

Påföljd:  Avskrivs, GM tog tillbaka sin överklagan så tingsrättens beslut kvarstår.

(Attunda Tr B 2799-22 dömde till fängelse 4 år 9 månader)

 

Svea Hovrätt

2023-01-24

B 13773-22

Domslut: Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Fängelse 3 år (ändrar tingsrättens beslut)

(Södertörns Tr. B 10130-21 dömde till fängelse 2 år 9 månader)

 

Svea Hovrätt

2023-01-24

B 8822-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.
(Attunda Tr B 12546-21 dömde till fängelse 1 år 6 månader)

 

Svea Hovrätt

2023-01-24

B 14788-22

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x8, utnyttjande av barn för sexuell posering x6 m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Attunda Tr B 2799-22 dömde till fängelse 4 år 9 månader)

 

Svea hovrätt

2023-01-25

B 14651–22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Södertörns Tr. 8364–21 dömde till ungdomsövervakning 6 månader)

 

******************************

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

 

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

4 thoughts on “Domar från tingsrätter och hovrätter januari 2023

  1. Förmodar att du avsåg skyddstillsyn för våldäkt mot barn år 2011. Det är märkligt. Lägsta påföljden var 2 år även då. Kanske var de nära i ålder men inte tillräckligt nära för att frikännas, eller så var han psykiskt sjuk till en grad att man tyckte att det var så förmildrande att han slapp påföljden fängelse, men då borde det ha blivit vård. Det slutade trots allt med rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning till slut åtminstone.

   Påföljden innebär att han i princip kan sitta där livet ut. Det finns inget tids-tak för inspärrningen när det avser rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

   Det är läkare som bedömer om man är tillräckligt frisk för att släppas ut, dvs att man inte utgör en fara för andra och sig själv. Det borde gälla för alla sexualbrott.

 1. (Borttaget av Admin)
  Ni bör vara medvetna om att ni har flaggat en del IP-adresser som härrör till ett VPN-bolag, vilket innebär att flera personer använder samma IP ibland. Det är irriterande att ibland inte kunns skicka kommentarer .

  Svar direkt: vi har inte flaggat några IP-adresser. Däremot väljer jag att inte publicera kommentarer som strider mot våra regler. Jag modererar kommentarerna manuellt och börjar bli riktigt trött på ovidkommande inlägg, som detta till exempel. Den som håller sig till reglerna får sina kommentarer publicerade, den som väljer att inte följa reglerna får inte kommentarerna publicerade. Svårare än så är det inte. Ha en fin dag hälsar Admin Katta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *