Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under veckorna 9 och 10. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

 

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 9

NTR

Vecka 10

NTR

 

Attunda

Vecka 9

B 1342-21 Obs! 2 tilltalade. Grov våldtäkt mot barn x 7 (Mannen x6, kvinnan x1)

B 2724-21 Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling x 5, förberedelse till våldtäkt mot barn.  

B 11365-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft 6 stycken barnpornografiska bilder och 27 stycken barnpornografiska filmer, varav 5 bilder och 24 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslösa.)

 

Vecka 10

B 5743-22 Sexuellt ofredande.

 

Blekinge

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

B 304-22 Barnpornografibrott x5

(1. Har spridit eller gjort en barnpornografisk film tillgänglig för i vart fall en annan person via Snapchat. Filmen visar barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.

2. Har via appen Houseparty innehaft eller berett sig tillgång till och betraktat en barnpornografisk bild som visar barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.

3. Innehaft 38 barnpornografiska filmer, varav 13 filmer visar barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt, samt 21 barnpornografiska bilder, varav tre bilder visar barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.

4. Har spridit eller gjort en barnpornografisk film tillgänglig för två andra personer via Telegram. Filmen visar barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.

5. har spridit eller gjort en barnpornografisk film tillgänglig för en annan person via Telegram. Filmen visar barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Borås

Vecka 9

B 3333-22 Våldtäkt mot barn, Utnyttjande av barn för sexuell posering x 2, sexuellt övergrepp mot barn m.m.

B 2812-22 Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott, våldtäkt mot barn x2.

 

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Eksjö

Vecka 9

 B 1632-22 Våldtäkt mot barn x6, grovt barnpornografibrott, sexuellt ofredande x7, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x 4, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5, utnyttjande av barn för sexuell posering x3 m.m. ( Dag 4-8 av 11)

(1) Har på olika elektroniska lagringsmedia innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till 141 st filer med barnpornografiskt innehåll, föreställande tre olika målsäganden enligt följande:

 – 31 st barnpornografiska bilder föreställande Sekretess E. 

– 12 st barnpornografiska bilder föreställande Sekretess G.

 – 98 st barnpornografiska bilder föreställande Sekretess J, varav 18 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 2) Har via internet delat två barnpornografiska filmer föreställande Sekretess E vidare till annan. Total speltid ca 41 sekunder.

3) Har på olika elektroniska lagringsmedia innehaft, och/eller betraktat efter att ha berett sig tillträde till 242 st filer med barnpornografiskt innehåll på okända målsägande enligt följand:

 – 188 st barnpornografiska bilder.

 – 1 st barnpornografisk film. Total speltid är ca 1 minut och 11 sekunder.

 – 47 st barnpornografiska bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 – 6 st barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid är ca 5 min och 34 sek. 

4) Har via internet delat en barnpornografisk bild på okänd målsägande vidare till annan. 

  1. e) Har med hjälp av skärminspelningsfunktionen på sin mobiltelefon filmat av en Snapchatt konversation med en okänd målsägande och därvid skildrat barn i en barnpornografisk film. Total speltid är ca 1 minut och 11 sekunder.)

 

Vecka 10

 B 1632-22 Våldtäkt mot barn x6, grovt barnpornografibrott, sexuellt ofredande x7, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x 4, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5, utnuttjande av barn för sexuell posering x3 m.m. (Forts från vecka 9 dag 9–11 av 11)

 

Eskilstuna

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Falun

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Gotland

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Gällivare

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Gävle

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Göteborg

Vecka 9

 B 6514-21 Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 11237 bilder och 376 filmer som skildrar barn på pornografiskt sätt. Film med speltid om 28 timmar och 33 min
som visar dokumenterade sexuella övergrepp på barn.
Därutöver har tilltalad också innehaft 8483 bilder och 1727 filmer med en sammanlagd speltid om 132 timmar, 31 minuter och 39 sekunder
Som visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Vecka 10

B 19750-22 Barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering
(Innehaft 4950 barnpornografiska bilder och filmer.)

B 6298-22 Sexuellt ofredande.

 

 

Halmstad

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Haparanda

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Helsingborg

Vecka 9

B 7439-22 Barnpornografibrott x4.

(1. Innehaft och via Internet gjort tillgänglig för annan 3 stycken barnpornografiska filer varav samtliga filer bedömdes som grova/särskilt hänsynslösa barnpornografiska bilder.

  1. Innehaft och via Internet gjort tillgänglig för annan 11 stycken barnpornografiska filer.
  2. Innehaft 428 stycken barnpornografiska filer varav 72 bedömdes som grova/särskilt hänsynslösa.
  3. Har skildrat ett barn i pornografisk bild och har innehaft dessa barnpornografiska filer. Detta genom att ta foto på en pojke när han byter om ifrån badshorts och därefter vid senare tillfälle modifiera bilderna.)

B 5409-22 Våldtäkt mot barn.

B 1671-22 Barnpornografibrott x2

(1.Innehaft och betraktat sju stycken barnpornografiska filmer som hon berett sig tillgång till. Filmerna har haft en sammanlagd speltid om 17 minuter och 8 sekunder och utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2.Innehaft och betraktat sju stycken barnpornografiska bilder som hon berett sig tillgång till.)

 

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Hälsingland

Vecka 9

Inget att rapportera

 

Vecka 10

B 3042-22 Sexuellt ofredande mot barn. (Flyttat från vecka 8)

 

Hässleholm

Vecka 9

B 1436-22 Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. (Dag 1 av 4)

 

Vecka 10

B 940-22 Våldtäkt mot barn.

 

Jönköping

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Kalmar

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Kristianstad

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Linköping

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Luleå

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Lund

Vecka 9

B 5853-21 Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott x4.

(1) Innehaft 1 876 bilder och 451 filmer med en total speltid om 35 h 49 min och 52 s. Av materialet har 270 bilder och 371 filmer med en total speltid om 30 h 45 min och 20 s bedömts som grovt barnpornografiskt material.

2) Har skildrat NN 8 i 145 barnpornografiska bilder och och 19 barnpornografiska filmer med en total speltid om 3 min och 17 s genom att fotografera/filma NN 8.

3) Via internet spridit eller på annat sätt gjort tillgängligt för annan, i vart fall 30 barnpornografiska bilder och en film på NN 8.

4) Har skildrat NN 4 i 514 barnpornografiska bilder och 26 barnpornografiska filmer med en total speltid om 4 min och 54 s genom att fotografer/filma NN 4.

5) Har via internet spridit eller på annat sätt gjort tillgängligt för annan, i vart fall 47 barnpornografiska bilder och en film på NN 4.)

 

Vecka 10

B 4727-20 Grovt barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Innehaft 1996 barnpornografiska bilder. Av dessa har 530 bedömts som särskilt hänsynslösa. GM har innehaft 449 barnpornografiska filmer (speltid ca 32 timmar). Av dessa har 313 bedömts som särskilt hänsynslösa (speltid ca 19 tim 45 min). GM har vidare spridit en barnpornografisk bild som är att betrakta som särskilt hänsynslös. GM har skildrat barn i pornografisk bild vid åtta tillfällen. Gärningen är att bedöma som grovt brott då gärningen dels innefattar både innehav, spridning och skildring av barnpornografi, dels avsett en särskilt stor mängd bilder/filmer med lång speltid samt avser bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Lycksele

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

 

Malmö

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Mora

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

B 1653-21 Sexuellt utnyttjande av barn.

 

Nacka

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Norrköping

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Norrtälje 

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Nyköping

Vecka 9

B 319-23 Våldtäkt mot barn.

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Skaraborg

Vecka 9

B 2997-21 Sexuellt ofredande x3, utnyttjande av barn för sexuell posering x4, barnpornografibrott.

(Har framställt och berett sig tillgång dels till två barnpornografiska bilder efter att han förmått målsägande NN19 (12år) att ta dessa på sig själv och skicka till GM, dels en barnpornografisk film efter att han förmått målsägande NN1 (12år) att filma sig själv och skicka till GM)

 

Vecka 10

 B 3132-22 Sexuellt ofredande, ringa barnpornografibrott 

(Innehaft en film som innehåller sexuellt övergreppsmaterial)

 

Skellefteå

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Solna

Vecka 9

B 6929-22 Kränkande fotografering Barnpornografibrott x2.

(1.Har skildrat NN  och NN 1 i pornografisk film.

  1. Innehaft 14 barnpornografiska bilder och 5 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om ca en timma.)

 

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Stockholm

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Sundsvall

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Södertälje

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Södertörn

Vecka 9

Inget att rapportera

 

Vecka 10

B 401-22 Grovt barnpornografibrott m.m.

(Totalt 3 814 bilder och filmer, varav 83 bilder och 429 filmer har bedömts som särskilt hänsynslöst material. Den sammanlagda speltiden för filmerna är 26 timmar och 16 minuter.

Vid stort antal tillfällen via internet förvärvat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. GM har därefter på olika digitala lagringsmedier, på sin dator och USB-minnen samt på det internetbaserade ****-kontot, innehavt dessa skildringar. GM har sedan, genom att lägga upp bilderna och filmerna till försäljning på internetsidan ****.com och distribution via internetsidan ******.io, spridit och gjort bilderna och filmerna tillgängliga för annan i mycket stor omfattning. Vidare under angiven period överlåtit bilder och filmer samt förmedlat kontakter mellan köpare och säljare vilket syftat till att främja handel av sådana bilder och filmer.)

 

 B 16141-22 Grovt sexuellt övergrepp mot barn, barnpornografibrott

(Innehaft 4 stycken barnpornografiska bilder.)

Uddevalla

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Umeå

Vecka 9

B 3657-22 Grov våldtäkt mot barn x3, grovt sexujellt övergrepp mot barn x3, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x5, kränkandefotografering x2, grovt barnpornografibrott..

(Har skildrat NN 1 i 34 barnpornografiska filmer som GM sedan innehaft och delat, har därutöver innehaft 2 895 barnpornografiska bilder och 34 barnpornografiska filmer varav 1 146 bilder och 20 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Ett fåtal av dessa filer har GM delat med andra personer. Den totala speltiden av de filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgår till 1 h och 24 min.)

 

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Uppsala

Vecka 9

Inget att rapportera

 

Vecka 10

B 2902-21 Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 5 231 filer innehållande bilder och filmer med övergreppsmaterial som skildrar barn i pornografiska bilder. Den sammanlagda speltiden för samtliga filmklipp överstiger 19 timmar. 1 398 bilder och 580 filmklipp utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Varberg

Vecka 9

Inget att rapportera

 

Vecka 10

B 1502-22 Barnpornografibrott x2.

(1. Har spridit en barnpornografisk film som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

  1. Innehaft och betraktat 67 barnpornografiska bilder, varav 34 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt en film som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

Vänersborg

Vecka 9

 B 3030-20 Sexuellt ofredande.

 

Vecka 10

B 5218-21 Sexuellt utnyttjande av barn, barnpornografibrott.

(Skildrat målsäganden A (14 år) i rörlig barnpornografisk bild)

B 4686-21 Våldtäkt mot barn x4.

 

Värmland

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Västmanland

Vecka 9

B 3761-22 Grov våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande x7, grovt utnuttjande av barn för sexuell posering x12, försök till våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott x7, våldtäkt mot barn x2, sexuellt övergrepp mot barn, försök till grov utnyttjning av barn för sexuell posering x4 (FORTS FRÅN VECKA 7 PÅGÅR I 17 DAGAR)

Sammanlagt 15 barn mellan 4 och 14 år som är målsägande

GM är endast 22 År gammal

(1 Har skildrat Sekretess D (8år) i barnpornografiska bilder i enlighet med vad som framgår av åtalspunkt 3.1. Han har därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder

2 Har skildrat Sekretess E (12år) i barnpornografiska bilder och filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkterna 4.3 och 4.6. Han har därefter innehaft 50 barnpornografiska bilder, varav 47 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 30 filmer, varav 21 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samtliga bilder och filmer föreställande Sekretess E.

3 Har skildrat Sekretess I (8år) i barnpornografiska filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 7.1. Han har därefter innehaft 24 barnpornografiska bilder och 15 barnpornografiska filmer som föreställer Sekretess I.

4 har skildrat Sekretess J (4år) i barnpornografiska filmer i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 8.1. Han har därefter innehaft sex barnpornografiska filmer föreställande Sekretess J vilka är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

5 Har skildrat Sekretess O (12år) i barnpornografisk bild i enlighet med vad som framgår av åtalspunkten 13.1. Han har därefter innehaft två barnpornografiska filmer av målsäganden.

6 Har innehaft barnpornografiskt material i form av 1 580 bilder och 196 filmer, varav 269 bilder och 150 filmer med en total speltid om ca 11 timmar och 18 minuter är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

7 Har innehaft på olika datamedia innehaft 8 872 filer som är att betrakta som barnpornografiska varav 8 450 bilder är att anse som övergreppsmaterial, 231 bilder är att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 54 filmer är att anse som övergreppsmaterial och 137 filmer som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

 

Vecka 10

B 3761-22 Grov våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande x7, grovt utnuttjande av barn för sexuell posering x12, försök till våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott x7, våldtäkt mot barn x2, sexuellt övergrepp mot barn, försök till grov utnyttjning av barn för sexuell posering x4 (FORTS FRÅN VECKA 9 PÅGÅR I 17 DAGAR)

Sammanlagt 15 barn mellan 4 och 14 år som är målsägande

GM är endast 22 År gammal.

 

 

Växjö

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Ystad

Vecka 9

B 412-22 Grovt barnpornografibrott.

(Har innehaft och spridit barnpornografiska bilder och filmer enligt nedan. 

1) I dator, hårddiskar och USB-minnen innehaft 5 587 bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial, 3 846 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 327 filmer, med en speltid om ca 13 timmar 30 minuter och 14 sekunder, som är att betrakta som övergreppsmaterial samt 455 filmer, med en speltid om ca 15 timmar 59 minuter och 51 sekunder, som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

2) Via Yahoo mail spridit 223 bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial, 97 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 71 filmer, med en speltid om ca 3 timmar 17 minuter och 28 sekunder, som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 11 filmer, med en speltid om ca 15 minuter och 34 sekunder, som är att betrakta som övergreppsmaterial.)

 

Vecka 10

B 3080-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft en barnpornografisk film.)

 

B 1125-21 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 138 050 bilder och 3 320 filmer, sammanlagd speltid 430 timmar. 

Av bildmaterialet avser 2 699 filmer (speltid 356 timmar) och 31 883 bilder barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avser en särskilt stor mängd bilder och filmer varav en stor del avser barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

.

Ångermanland

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Örebro

Vecka 9

B 5826-22 Grovt pornografibrott, sexuellt ofredande mot barn.

(Innehaft 22 st bilder och 69 st filmer som bedömts vara barnpornografiskt material. Filmerna har en speltid om ca 3 timmar och materialet är att bedöma som särskilt hänsynslöst (grovt) övergreppsmaterial.)

B 5557-20 Obs! 2 åtalade. Våldtäkt mot barn.

B 6892-21 Sexuellt ofredande x6, utnyttjande av barn för sexuell posering.

 

Vecka 10

B 3954-22 Obs! 2 åtalade. Våldtäkt mot barn (GM1), sexuellt ofredande (GM2) 

B 1485-21 Grovt pornografibrott.

(Innehaft 4 639 barnpornografiska filer (4 326 bilder och 313 filmer, speltid över 28 h.)

 

 

Östersund

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

 

 

HOVRÄTTER

 

Göta hovrätt

Vecka 9

B 136-23 Grovt sexuellt övergrepp mot barn x13, sexuellt ofredande x 6, utnyttjande av barn för sexuell posering x3 m.m.

(Norrköpings Tr. B 1928-22 dömde till fängelse 2 år 6 månader)

 

Vecka 10

B 1444-22 Grovt barnpornografibrott

(Innehaft 50 barnpornografiska bilder och filmer, varav 32 avsett bilder/filmer där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

(Örebros Tr. B 2146-17 dömde till villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.)

 

B 472-23 Grovt barnpornografibrott x3, barnpornografibreott x3.

(1 Innehaft och spridit 5 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild,

1 bild och 4 filmer bedömda som särskilt hänsynslösa, med en total speltid om 3 minuter

och 6 sekunder.

2) kommun innehaft, betraktat och spridit 2 186 filer innehållande skildringar av barn i

pornografisk bild:

– 1 297 bilder och 10 filmer bedömda som poseringsmaterial/barnpornografi med en total

speltid om 47 minuter och 30 sekunder och

– 824 bilder och 55 filmer bedöms som särskilt hänsynslösa, med en total speltid om 2

timmar, 7 minuter och 25 sekunder.

3) Innehaft och spridit två barnpornografiska bilder av normalgraden, två

barnpornografiska bilder som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt

fyra barnpornografiska filmer som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial,

med en total speltid av 90 sekunder.

GM har vidare innehaft och betraktat 2972 filer barnpornografi, varav 1379 bilder

är att bedöma som övergreppsmaterial av normalgraden, 1477 bilder som särskilt

hänsynslöst övergreppsmaterial, 17 filmer som bedömts som övergreppsmaterial av

normalgraden, (speltid 43 min), och 99 filmer som bedömts som särskilt hänsynslöst

övergreppsmaterial, (speltid tre timmar 47 min).

4) Innehaft och spridit en barnpornografisk bild.

5) Innehaft och spridit en barnpornografisk bild.

6) Innehaft och spridit två barnpornografiska bilder.)
(Skaraborgs Tr. B 4473-21 dömde till fängelse 1 år 8 månader.)

Svea hovrätt

Vecka 9

B 383-23 Sexuellt övergrepp mot barn x2, våldtäkt mot barn, barnpornografibrott x3, utnyttjande av barn för sexuell posering x3 m.m.

(Nyköpings Tr. B 3077-22 dömde till fängelse 3 år 6 månader)

 

B 13932-22  Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 

(Uppsala Tr. B 41002-521 dömde till fängelse 1 år)

 

Vecka 10

B 4781-21 Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott, sexuellt övergrepp mot barn.

(Innehaft 39 barnpornografiska bilder, varav 16 bilder bedömts vara grova.)

(Stockholms Tr. B 15227-19 dömde till villkorlig dom)

 

B 7379-22 Sexuellt utnyttjande av barn m.m.

(Nyköpings Tr. B 351-22 dömde till skyddstillsyn)

 

B 13764-21 Våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn.

(Innehaft barnpornografiskt material i form av i vart fall 3 136 bilder och 47 filmer med en sammanlagd speltid om 4 timmar. Av bilderna utgör 1 530 särskilt hänsynslöst material och av filmerna utgör 39 särskilt hänsynslöst material.)

(Västmanlands Tr. B 2330-20 dömde till fängelse 1 år)

 

B 3810-22  Sexuellt ofredande x3.
(Helsingborgs Tr.  B 3567-20 dömde till fängelse 8 månader för sexuellt ofredande men friade för våldtäkt mot barn) 

 

Hovrätten i Väst

Vecka 9

B 7216-22 Våldtäkt mot barn (friades i tingsrätten från detta åtal), utnyttjande av barn för sexuell posering.

(Uddevalla Tr. B 3356-21 dömde till: 80 dagsböter om 50 kr)

 

B 1606-23 Våldtäkt mot barn x2 (tingsrätten friade från 1 av de åtalen), sexuellt ofredande.

 (Borås Tr. B 1525-22 dömde till fängelse 3 år)

 

B 1341-23 Grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2, våldtäkt mot barn x4, sexuellt ofredande.

 (Uddevalla Tr. B 2425-22 dömde till 4 år 6 månader)

 

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 9

B 754-22 Försök till våldtäkt av barn. 

(Östersunds tingsrätt B 1552-21 dömde till fängelse 1 år 6 månader)

 

Vecka 10

Inget att rapportera

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 9

Inget att rapportera

Vecka 10

Inget att rapportera         

******************************************

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!                       

 

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X