1. Vilka åtgärder har ni i egenskap av politiskt parti för avsikt att genomföra för att skydda våra barn från sexuella övergrepp?

Moderaterna vill höja straffskalorna för alla sexualbrott, framför allt genom att höja minimistraffen. Vidare vill vi avskaffa dagens form av mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet, vilket skulle få stora konsekvenser i straffskärpande riktning för den som begår upprepade sexualbrott mot barn. Moderaterna vill även införa ett förvaringsstraff för samhällsfarliga brottslingar, vilket bland annat skulle innebära att notoriska sexualbrottslingar kan hållas inlåsta på obestämd tid – om det finns risk för att de återfaller i brott. Därutöver vill Moderaterna helt ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn. Moderaterna vill även utreda möjligheten att påföljden vid grova sexualbrott mot barn ska kunna vara vård vid sidan av fängelse.

2. Hur har ni har för avsikt att reformera vården för de som blivit utsatta så att vi rikstäckande får specialiserad vård för de som blivit utsatta?

Detta är viktiga verksamheter som kan utvecklas och ska prioriteras i hela landet. Det bör finnas specialiserad icke-akut vård för sexuellt våldsutsatta i varje region. Vi vill förbättra stödet och stärka vården för sexuellt våldsutsatta barn och vuxna bl.a. genom att öka kunskapen om hur sexuellt våld kan identifieras och hur vården kan utvecklas för de som drabbats. Därtill att spårsäkring i samband med våldtäkt även ska kunna utföras av privata vårdgivare för att öka tillgängligheten till spårsäkring. Vi vill därutöver se en återförd specialistkompetens hos Polisen. Det var en av många specialiserade enheter som försvann i omorganiseringen av myndigheten. Detta borde återinföras för att säkerställa kunskapen om sexualbrottslighet i samtliga polisregioner. Därtill vill vi bl.a. att sex- och samlevnadsundervisning ska vara en obligatorisk del på lärarutbildningen och att man säkerställer att alla lärare får kunskap om exempelvis den nya samtyckeslagen. Alla skolor ska ha ett evidensbaserat arbete mot hot, våld och trakasserier.

VILL NI HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

RELATERADE NYHETER

sv Swedish
X