Sponsorer

Jiiihaaaa!!!!
❤❤❤❤

Vi vill rikta ett gigantiskt tack till er som skickat bidrag till oss på dumpen.se. Vi har tack vare stödet från er kunnat ansöka om utgivningsbevis och det är väldigt väldigt bra. 🙂

Utgivningsbevis är den typ av intyg som tidningar, TV-kanaler och även Lexbase har, och som behövs fall för att erhålla grundlagsskydd enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, därmed får vi betydligt friare tyglar, då man inte längre blir lika känslig för förtalsåtal. Dessutom får vi möjlighet att hålla en databas, utan att det är ett lagbrott. 🙂

Vi kör så det ryker för att förändra samhället till en trygg plats för barnen.

Stort tack!

PS. Igår hade vi 9352 besökare på dumpen 🙂

Vill ni stötta mig och Patrik I vårt arbete så är vi väldigt tacksamma

1 thought on “Jiiihaaa..ansökan om utgivningsbevis inskickad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *