Sponsorer

När jag inte har något bättre för mig, så brukar jag läsa Lanzarotekonventionen eller europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, som den heter egentligen, och  som Sverige skrev under I oktober 2007, sen lovade vi dyrt och heligt i juni 2013 genom att den blev ratificerad att hålla oss till den. 

Med näbben full av vattenmelon och näbben i Lanzarotekonventionen så kan jag säga att jag kokar, men inte är det av värmeböljan utan av ilska, för vi har blivit tvärblåsta. Svenska staten har alltså skrivit under en konvention som är väldigt tydlig med att våra ungar ska skyddas från varje form av övergrepp, ändå har ingenting blivit bättre sedan konventionen skrevs och sättet på vilket vi skyddar våra barn är ett direkt avtalsbrott, då man I parti och minut bryter mot den konvention som man signerat och ratificerat. Aja baja svenska staten !!!

Artikel 14 – Stöd och hjälp till brottsoffer:

1. Varje part ska vidta nödvändiga lagstift-ningsåtgärder eller andra åtgärder för att hjälpabrottsoffer på lång och kort sikt i deras psykiska och psykosociala återhämtning. Åtgärdersom vidtas i enlighet med denna punkt ska ta vederbörlig hänsyn till barnets åsikter, behov och problem.

Översatt till ren skånska 🙂:

Sverige ska genom lag eller på andra sätt se till att hjälpa brottsoffer både akut och genom livet, så att de kan komma tillbaka till livet, och man ska ta hänsyn till barnets åsikter, behov och problem.

(Jag vet inte någon som har fått adekvat vård bara sådär. Det brukar ta en himla massa år, om man ens har tur att få den hjälp som behövs, och när lyssnade någon på ett barns åsikt? Nää..luktar lurendrejeri)

2. Varje part ska vidta åtgärder, i enlighet med nationell rätt, för att samarbeta med icke-statliga organisationer och andra delar av det civila samhället som ägnar sig åt att ge hjälp till brottsoffer.

Sverige ska alltså samarbeta med organisationer som ägnar sig åt att ge hjälp till brottsoffer. 

(Med risk för att låta lite bitter, så har vi tämligen diffus hjälp här i Sverige. Vi har en organisation som ägnar sig åt att chatta med ledsna barn, och en organisation som forskar på svenska peddosar och hjälper barn i Kambodja. Barnahus är väl bra, men gapet mellan tillgång och efterfrågan är så stort att barn blir vuxna och drar på sig en massa problem på grund av berndomstrauman innan dom hinner få hjälp. 

3. Om en förälder eller en person som har den faktiska vårdnaden om ett barn är delaktig i sexuell exploatering eller sexuellt övergrepp av barnet, ska det interventionsförfarande som vidtas i enlighet med artikel 11, punkt 1, omfatta:

– möjligheten att avlägsna den misstänkte förövaren;

– möjligheten att förflytta brottsoffret från hans eller hennes familjemiljö. Villkoren för och varaktigheten av en sådan omplacering ska beslutas i enlighet med barnets bästa.

Artikel 11, punkt 1 som man hänvisar till:

Varje part ska fastställa effektiva sociala program och inrätta sektorsövergripande strukturer för att lämna nödvändigt stöd till brottsoffer, deras nära anhöriga och till personer som har ansvar för deras vård.

Om en förälder utnyttjar sitt barn sexuellt, så ska det barnet hållas från förövaren, och det ska finnas möjligheter att föra barnet i säkerhet. Beslutet ska fattas med barnets bästa som utgångspunkt. Sen hänvisar man till artikel 11, punkt 1 som säger att vi ska ha effektiva sociala program för att stötta barnen, anhöriga och de som ansvarar för vården. 

(Jamen absolut! Här är det inte bara lurendrejeri, här är det fråga om ett riktigt bedrägeri. Jag pratar dagligen med människor vars barn bor hos en förälder som barnet själv berättar förgriper sig, och jag har mycket kontakt med ett helt gäng av föräldrar som valt att sticka med barnen och som på grund av det betraktas som kriminella, dom har suttit i fängelse med egenmäktighet med barn, trots att barnens skyddsbehov inte blivit utredda, det enda som inte varit tillräckligt har varit bevis för att det ska räcka till ett åtal, men då bevisbördan är så tung att det inte räcker med enbart en muntlig redogörelse från ett barn och bilder på det blåslagna barnet, så åker den skyddande föräldern in, trots att det tydligt står I Lanzarotekonventionen att barn ska hållas borta från föräldrar som utnyttjar dem sexuellt. )

 

4. Varje part ska vidta nödvändiga lagstift-ningsåtgärder eller andra åtgärder för att säkerställa att de personer som står brottsoffret nära, om lämpligt, får tillgång till terapeutisk hjälp, främst akut psykiatrisk vård.

Svenska staten ska genom lag eller på andra sätt se till så att offer och deras närstående får både akut hjälp och terapi. 

(Ännu ett bedrägeri. Går offret till vårdcentralen så har de oftast inte en blekaste om hur dom ska bete sig, och sen bollas offret runt mellan olika vårdinstanser och får behandling för sina enskilda symptom såsom missbruk, ångest, PTSD och depression, men det blir ett piller hit och ett piller dit tills dosetten är fylld, och offret nästan medvetslös av alla mediciner, och då ska vi inte tala om vården till anhöriga. Nästan alla föräldrar som jag har kontakt med är utbrända med PTSD och dom kämpar på heltid bara för att deras barn ska få hjälp) 

Luktar gamla tiders häshandlarmetoder att skriva under avtal som man inte följer. Undrar I mitt stilla sinne om de som skrev under Lanzarotekonventionen gjorde det på fyllan, för ingenting har blivit bättre sedan den skrevs under och jag kan inte se att vi lever upp till fler artiklar än den som säger att vi ska ha nationella program för att pedoraptorer ska få stöd och hjälp med att sluta förgripa sig på knattar. 

Vill ni stötta mig och Patrik I vårt arbete så är vi väldigt tacksamma.

2 thoughts on “Whoosh, vilken jävla blåsning !

  1. Vilket skämt. Hur svårt ska det vara efterleva dessa viktiga punkter? Så upprörd!!!

  2. Om jag som mamma till ett utsatt barn, vill komma i kontakt med er, utan att behöva blotta familjen ,hur går jag tillväga?
    Det är vidrigt att se sitt barn gå under , så frustrerande att allt tar sån tid och att det största fokuset ligger på att skydda och gulla med den ännu icke dömda pedoraptorn.
    Jag vet snart inte hur länge vi orkar…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *