Sponsorer
Bild som illustrerar domar

Domar Februari 2024

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas 121 domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.

Domar från tingsrätter

 

Alingsås

2024-02-28

B 2179-23

Påföljd: Våldtäkt mot barn x6.  (Åtalad: Man 41 år)

(1.1 Har tryckt in ett eller flera fingrar i underlivet på NN 4 som vid tillfället var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2023 och den 5 juni 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.2 Har tryckt in ett eller flera fingrar i underlivet på NN 4 som vid tillfället var under 15 år. Det hände den 6 juni 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.3 Har tryckt in ett eller flera fingrar i underlivet på NN 4 som vid tillfället var under 15 år. Det hände den 6 juni 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.4 Har tryckt in ett eller flera fingrar i underlivet på NN 8 som vid tillfället var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2023 och den 30 juni 2023.  Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.5 Har tryckt in ett eller flera fingrar i underlivet på NN 8 som vid tillfället var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2023 och den 31 juli 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

1.6 Har tryckt in ett eller flera fingrar i underlivet på NN 8 som vid tillfället var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 15 augusti 2023 och den 30 september 2023. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.)

Domslut: Fängelse 6 år.

——-

2024-02-29

B 703-23

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 22 år)

(Har förmått NN 6 som var 12 år gammal att titta på honom när han onanerade. Det hände den 7 januari 2022.

Samt åtalad för: Penningtvättsbrott.)

Påföljd: Fängelse 1 månad.

Attunda

2024-02-05

B 5610-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har innehaft 164 filer innehållande barnpornografiska bilder och filmer. 26 st bilder och 24 st filmer, med total speltid om 2h och 42 min, är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 27 oktober 2020 och den 2 februari 2021.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den vård och behandling som frivården tycker är lämplig. Övervakare utses av frivården.

——-

2024-02-20

B 979-21

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Anstiftan av grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Anstiftan av grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 74 år)

(1. Har via mobiltelefon och/eller dator berett sig tillgång till och innehaft nedan barnpornografi i olika lagringsmedia;

– 17 unika barnpornografiska filmer på USB.

– 2 unika barnpornografiska filmer i sin bärbara dator. Dessa två filmer (benämnda A och B) finns även sparade på minneskort.

– 4 barnpornografiska bilder i mobiltelefon.

– 2 barnpornografiska filmer i mobiltelefon.

Brottet är inte att bedöma som ringa barnpornografi eftersom filmerna och bilderna utgjort ett led i en verksamhet som utövats i större omfattning samt avsett bilder och filmer där barnen utsätts för verkliga övergrepp av en vuxen person som de har förtroende för och barnet/barnen är särskilt unga. Det hände under tiden fram till den 3 februari 2021.

2. Har från Sverige anstiftat person (hädanefter benämnd som F) att i Kenya utföra sexuella handlingar på NN. NN var vid tillfället 1-5, två år gammal och tre år gammal vid tillfälle 6. Det hände vid sex tillfällen under perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 21 september 2020.

Han har förmått F genom att uppmana henne att vidta gärningarna och bistå henne ekonomiskt. Han har vid aktuella övergrepp deltagit via video eller fått övergreppsmaterialet skickat till sig i efterhand. F har befunnit sig i en ekonomisk beroendeställning till honom och skapandet av aktuella filmer har varit en förutsättning för F att fortsätta få pengar av honom han har även förmått F att utföra gärningarna genom att han i samtal och chattar med F uppmanat henne att utföra nedan sexuella handlingar. Genom hans instruktioner och uppmaningar i Sverige har F utfört följande i Mombasa, Kenya;

– Vid tillfälle 1 datum 2020-01-28 (film 1-3) har F bl.a. utfört sexuella handlingar på sig själv med NN invid sig. F har filmat NN:s nakna kropp och fokuserat på NN:s kön och nedre delen av kroppen. F har vidrört NN:s kön upprepade gånger med trasa och översida hand. Vidare har F placerat NN:s fot på sitt lår och onanerat. NN har delvis till synes varit sovande (film 3). Övergreppen har dokumenterats på film med sammanlagd tid om cirka 9 minuter.

– Vid tillfälle 2 datum 2020-02-12 (film 4) har F bl.a. smort in NN:s nakna kropp och fört sin hand mellan NN:s ben och på hennes vagina. Övergreppet har dokumenterats på film (cirka 1 minut).

– Vid tillfälle 3 datum 2020-02-18 (film 5-6) har F bl.a. filmat NN:s nakna kropp och kön, NN har upprepade gånger särat på NN:s ben och skinkor för att filma kön och anus i närbild. F har vidare särat på NN:s blygdläppar och filmat könet närgånget. NN har delvis till synes varit sovande (film 6). Övergreppen har dokumenterats på film med sammanlagd tid om cirka 10 minuter.

– Vid tillfälle 4 datum 2020-02-23 (film 7) har F bl.a. filmat NN naken, NN har efter uppmaning fört sin hand till sitt kön och F har särat på NN:s blygdläppar med sina fingrar. Övergreppen har dokumenterats på film med sammanlagd tid om cirka 3 minuter.

– Vid tillfälle 5 datum 2020-03-14 (film 16) har F bl.a. placerat NN:s fot på sitt venusberg, tryckt foten mot sig och använt NN:s fot för att onanera. Övergreppet har dokumenterats på film (cirka 1,5 minut).

– Vid tillfälle 6 datum 2020-09-21 (film A och B) har F filmat NN naken och berört henne över kroppen och underlivet och särat på blygdläppar och skinkor. Övergreppet har dokumenterats på film (cirka 5,5 minut). NN var vid detta tillfälle fyllda 4 år gammal.

Gärningarna är grova då de har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till barnets låga ålder och genom att flera än en har förgripit sig på barnet. Vidare har gärningarna utförts i en bostad där målsäganden haft en rätt att känna sig trygg samt av en person som NN haft särskilt förtroende för. Gärningarna har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och utförts mot betalning. Att gärningarna dokumenterats och sparats på lagringsmedia har förstärkt kränkningen (USB film 1-4 samt på dator avseende film 5).

3. Har i Sverige anstiftat person F i Kenya att utföra sexuella handlingar med treåriga NN. Det hände vid fyra tillfällen under perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 4 mars 2020 i Sverige och Kenya. De sexuella handlingarna är jämförliga med samlag. Han har förmått F genom att uppmana henne att vidta gärningarna och bistå henne ekonomiskt. Han har vid aktuella övergrepp deltagit via video eller fått övergreppsmaterialet skickat till sig i efterhand. F har befunnit sig i en ekonomisk beroendeställning till honom och skapandet av aktuella filmer har varit en förutsättning för F att fortsätta få pengar av honom. Han har även förmått F att utföra gärningarna genom att han i samtal och chattar med F uppmanat henne att utföra nedan sexuella handlingar.

Han har förmått person F att;

– 2020-02-25 (film 8-9) bl.a. filma NN:s nakna kropp och kön, sära på NN:s ben och blygdläppar, upprepade gånger vidröra hennes kön och mellan blygdläppar (inre och yttre) samt över klitoris och urinrör. Övergreppet dokumenteras på film (drygt 8 minuter).

– 2020-03-01 (film 10-12) bl.a. filma NN:s nakna kropp och kön, upprepade gånger vidröra NN:s kön och mellan blygdläppar (inre och yttre) samt vidröra klitoris. Övergreppet dokumenteras på film (drygt 3,5 minuter).

– 2020-03-01 (film 13-14) bl.a. filma NN:s nakna kropp och kön, sära på blygdläppar och vidröra kön och mellan blygdläppar (inre och yttre) med en trasa samt smörja venusberg och yttre blygdläppar med hand. Övergreppet dokumenteras på film (drygt 3,5 minuter).

– 2020-03-04 (film 15) bl.a. filma NN:s nakna kropp och kön, sära på blygdläppar och vidröra kön och mellan blygdläppar (inre och yttre). Övergreppet dokumenteras på film (drygt 3 minuter och 49 sekunder).

Gärningarna är grova då de har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till barnets låga ålder och genom att flera än en har förgripit sig på barnet. Vidare har gärningarna utförts i en bostad där målsäganden haft en rätt att känna sig trygg samt av en person som NN haft särskilt förtroende för. Gärningarna har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och utförts mot betalning. Att gärningarna dokumenterats och sparats på lagringsmedia har förstärkt kränkningen.

Samt åtalad för smuggling: Har från Kenya till Sverige fört in skildring av barn i pornografisk bild i form av 17 filmer på ett USB (2021-5000-BG44558 punkten 2) och två filmer i dator (2021-5000-BG44558 punkt 2) samt kopia på dessa två på minneskort (2021-5000-BG44558 punkt 4), vilket omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel. Han har i samband med införseln brutit mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling. Genom detta bröt han mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. Det hände den 3 februari 2021 på Arlanda flygplats.)

Påföljd: Fängelse 5 år, 6 månader.

Tidigare dömd: Förekommer i belastningsregistret under sju avsnitt, varav två avser sexualbrott. Han dömdes den 24 oktober 2008 för bl.a. barnpornografibrott till skyddstillsyn med samhällstjänst om 60 timmar och med ett alternativt fängelsestraff om två månader. Han dömdes den 28 december 2016 för sexuellt ofredande och barnpornografibrott till fängelse i fyra månader. 

——-

2024-02-20

B 6789-23

Domslut: 1. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Våldtäkt mot barn. 3. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.  (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess BA som var 12 år gammal. Gärningen har bestått i att han under en konversation på Snapchat har förmått målsäganden att smeka sitt nakna underliv med sina fingrar och en kräm, filma när hon gör det och skicka filmen till honom. Det hände den 16 december 2021.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med Sekretess AA som var 10 år gammal. Gärningen har bestått i att han under en konversation på Snapchat har förmått målsäganden att röra/leka med sin nakna snippa, ta en bild/film på när hon gör det och skicka bilden/filmen till honom . Det hände den 12 januari 2022.

2. Har genomfört en sexuell handling med Sekretess BA som var 12 år gammal. Gärningen har bestått i att han under en konversation på Snapchat förmått målsäganden att föra upp batterier i sin snippa, filma när hon gör det och skicka filmerna till honom. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände den 9 januari 2022.

3. Har försökt förmå Sekretess AA, som var 10 år gammal, att skicka foton eller filmer där hon poserar helt eller delvis naken samt när hon urinerar. Målsäganden har av okänd anledning inte gjort det men det har förelegat en fara för att brottet skulle fullbordas. Gärningen skall bedömas som grovt då han försökt förmå målsäganden att skicka bilder/filmer till honom genom att hota med att han annars skulle sprida liknande bilder på henne till hennes föräldrar. Det hände den 13 januari 2022.)

Påföljd: Fängelse 1 år. Frikänns dock från ett fall av sexuellt övergrepp mot barn.

Tidigare dömd: Dömdes den 23 september 2022 av Svea hovrätt i mål B 9395-22 för ett större antal sexualbrott mot barn. Han dömdes för försök till våldtäkt mot barn vid 7 tillfällen, stämpling till våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, tre fall av försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, två fall av sexuellt ofredande och två fall av kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. Påföljden bestämdes till fängelse i tre år.

Borås

2024-02-08

B 17–22

Domslut: 1. Sexuellt ofredande x2 (mot barn). 2. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 77 år)

(1.1 Har smekt NN 9:s rumpa och könsorgan utanpå underkläderna. NN 9 var vid tillfället 13 år gammal. Det hände den 20 juni 2019.

1.2 Har med sin penis vidrört NN 3:s ben. NN 3 var vid tillfället under 15 år. Det hände någon gång mellan den 16 mars 2019 och den 24 december 2021.

2. Har vid upprepade tillfällen smekt NN 3:s könsorgan. NN 3 var vid tillfället 9 år gammal. Det hände någon gång mellan den 9 februari 2020 och den 12 februari 2020.)

Påföljd: Villkorlig dom 140 dagsböter om 120 kr, friades dock från ett fall av sexuellt ofredande.

——–

2024-02-12

B 2630-23 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x3. 2. Barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har med Sekretess 1 dels genomfört sexuell handling  jämförlig med samlag genom att med sin hand beröra och med sin tunga
slicka målsäganden på bröstet och med sin/sina fingrar eller annat penetrera  målsägandens kön, dels genomfört oralt samlag genom att med sin tunga
slicka målsäganden på och i könet. Det hände den 25 juni 2023.

1.2 Har dels vidrört Sekretess 2:s kön med en vibrator, dels  därefter med sin penis försökt penetrera målsägandens kön varvid deras blottade könsorgan berörde varandra. Han har därmed haft vaginalt  samlag och genomfört sexuell handling jämförlig med samlag med Sekretess 2. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 18 november 2014 och den 1 juli 2015.

1.3 Har haft vaginalt samlag med Sekretess 2. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 januari 2015 och den 8 juni 2016.

2. Har innehaft och betraktat fyra barnpornografiska bilder, vars innehåll är att bedöma som särskilt hänsynslöst. Det hände mellan den
25 juni 2023 och den 12 juli 2023.

Samt åtalad för: Våldtäkt x3, ringa narkotikabrott och kränkande fotografering.)

——–

2024-02-15

B 2189-22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Kvinna 19 år)

(1. Har genomfört oralt samlag med Sekretess 1, som vid tidpunkten var under 15 år, samt genomfört andra sexuella handlingar jämförliga med samlag med Sekretess 1 bestående i att hon stoppat ett eller flera fingrar i hennes vagina. Det hände vid ett eller flera tillfällen mellan den 3 juni 2022 och den 5 juni 2022.

2. Har genomfört sexuella handlingar med Sekretess 1, som vid tidpunkten var under 15 år, genom att hon berört hennes vagina, berört hennes bröst och rumpa, pussat på hennes kropp samt sugit på hennes bröst. Det hände vid ett eller flera tillfällen mellan den 3 juni 2022 och den 5 juni 2022.

Samt åtalad för på sekretess 1: 1. Misshandel. 2. Olaga hot.

1. Har misshandlat Sekretess 1 genom att dels putta/knuffa in henne i en hamsterbur eller liknande föremål, dels vid ett flertal tillfällen utdelat slag mot hennes ansikte, ben och kropp samt skurit henne med vasst föremål på hennes ena ben. Av misshandeln har Sekretess 1 åsamkats smärta, blånader och sårskador med efterföljande ärr på benet. Det hände vid ett eller flera tillfällen mellan den 3 juni 2022 och den 5 juni 2022.

2. Har hotat Sekretess 1 genom att uttala ”om du berättat någonting så kommer jag döda dig” eller liknande uttalanden med innebörden att hon skulle döda eller skada Sekretess 1. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 3 juni 2022 och den 5 juni 2022.

Hotet var sådant att Sekretess 1 kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 220 timmar Föreskrift: ska delta i behandlingssamtal avseende programmet Seif. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 10 månader ha dömts ut.

——–

2024-02-22

B 12-24 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film som han tillgängliggjort för annan genom att skicka den till annan via Instagram. Den barnpornografiska filmen har ett särskilt hänsynslöst innehåll . Det hände den 26 november 2021.)

Påföljd: 40 dagsböter om 50 kr.

Eskilstuna

2024-02-01

B 4180-21

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(1. Har vid kontakter via internet med NN 18, som vid tiden var under 15 år, främjat sexuell posering då han i pågående chatt utnyttjat NN 18 genom att förmå henne att vid flera tillfällen posera på ett sexuellt sätt för honom. Det hände mellan den 12 september 2021 och den 2 november 2021.

2. Har innehaft 15 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om 23 minuter och 57 sekunder samt 23 barnpornografiska bilder och en film. Det hände någon gång mellan den 4 augusti 2022 och den 26 oktober 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom de 15 först nämnda filmerna innehåller grova sexuella övergrepp på barn.)

Påföljd: Fängelse 4 månader.

Falun

2024-02-14

B 1819-22

Domslut: 1. Sexuellt ofredande x3 (mot barn). 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 35 år)

(1.1 Har ofredat NN1 och NN2, som var 13 år gamla vid händelsen, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet. Detta genom att onanera inför dem med löfte om att de skulle få ett flak cider om de tittade på. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 24 mars 2022.

1.2 Har ofredat NN! Och NN2, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet, genom att onanera inför dem. Detta med löfte om att de skulle få fyra vipes (e-cigaretter) om de tittade på. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 31 mars 2022. NN2 var 13 år gammal vid händelsen. NN1 var 13 eller 14 år gammal vid händelsen.

1.3 Har skickat flertalet bilder på sin penis och en film där han onanerar till NN3 som var 13 år gammal vid händelserna. Det hände mellan den 3 februari 2022 och den 4 april 2022.

2.1 Har försökt att förmå NN! Och NN2, som var 13 år gamla vid händelsen, att posera i BH och trosor inför honom. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 24 mars 2022.

2.2 Har försökt att förmå NN1 och NN2 att posera i trosor och dra ner troskanten. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 31 mars 2022. NN 2 var 13 år gammal vid händelsen. NN1 var 13 eller 14 år gammal vid händelsen. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

2.3 Har bestämt träff med NN2 och NN3 i syfte att de skulle visa brösten och/eller dra ner byxorna och trosorna inför honom och i gengäld få 1000 kr. NN3 och NN2 var 13 år gamla vid gärningen, som inte fullbordades. Det hände någon gång mellan den 3 februari 2022 och den 4 april 2022. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

3. Har förmått NN3 att vid tre tillfällen skicka en bild på sin rumpa klädd i trosor till honom över Snapchat. NN3 var 13 år gammal vid händelserna. Det hände mellan den 3 februari 2022 och den 4 april 2022.

Samt åtalad för: Olovligt anskaffande av alkohol. 

Påföljd: Fängelse 2 år, 3 månader Hela den villkorligt medgivna friheten förverkas. (Falu tingsrätt Enhet 4 H 4:4, 2021-09-16, B1461/21) 

Tidigare dömd: Förekommer under två avsnitt i belastningsregistret, med början år 2018. Han dömdes av Svea hovrätt den 21 december 2018 för bl.a. våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering i sex fall varvid påföljden bestämdes till fängelse tre år sex månader. Den 9 september 2020 blev han villkorligt frigiven med en återstående strafftid om ett år och två månader. Senast dömdes han av tingsrätten den 16 september 2021, mål B 1461-21, för försök till utnyttjande av barn för sexuell posering i sex fall och olovligt anskaffande alkohol, varvid påföljden bestämdes särskilt till fängelse fyra månader samtidigt som tidigare villkorligt medgiven frihet förklarades till en tid om sju månader förverkad. Han blev villkorligt frigiven från det straffet den 3 februari 2022 med en återstående strafftid om 110 dagar. Prövotiden utgick den 3 februari 2023.

———

2024-02-28

B 2260-21 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 45 år)

(1. Har vid upprepade tillfällen förmått NN 11, som då var under 15 år, att till honom skicka nakenbilder och filmer med explicit sexuellt innehåll på sig själv. Det hände under tiden mellan den 1 september 2021 och den 2 april 2022.

2. Har ofredat NN 11 genom att skicka ett mycket stort antal meddelanden till henne med sexuellt innehåll som även innefattat grova och kränkande frågor om NN 11s sexualitet. Meddelandena har varit ägnade att kränka NN 11s sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2021 och den 27 juli 2022.

Samt åtalad för: Försök till utpressning mot målsägande:

Har hotat NN 11 med att han ska skada NN 11 och hennes familj eller hus samt att han ska sprida filmer på NN 11 med sexuellt innehåll till personer i hennes närhet. Han försökte på det sättet förmå NN 11 att dels överföra pengar till honom och dels att skicka ytterligare meddelanden och/eller filmer med sexuellt innehåll. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 27 juli 2022 på Internet, Sverige. Om han hade lyckats, skulle det ha inneburit vinning för honom och skada för NN 11. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller och det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas.)

Påföljd: Fängelse 8 månader.

Göteborg

2024-02-07

B 22454-23

Domslut: Ringa barnornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft och därefter på Snapchat delat en barnpornografisk film, vilken är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände natten mellan den 26 april 2023 och den 27 april 2023.)

Påföljd: Ungdomstjänst 20 timmar.

——-

2024-02-14

B 19939-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 35 år)

(Har haft vaginalt samlag med målsäganden som var 14 år gammal. Han har vid tillfället också penetrerat målsägandens underliv med sina fingrar vilket med hänsyn till kränkningens allvar är jämförligt med samlag. Det hände någon gång mellan den 10 november 2023 och den 12 november 2023.)

Påföljd: Fängelse 3 år, 6 månader.

——–

2024-02-20

B 18038-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 71 år)

(Har innehaft 399 stycken barnpornografiska filer varav 223 stycken bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 146 stycken bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 30 filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. De särskilt hänsynslösa filmernas totala speltid är 42 minuter och 41 sekunder. Han har också spridit barnpornografiskt material till andra personer. Det hände den 11 november 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det barnpornografiska materialet avsett en stor mängd bilder eller filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt samt att delar av materialet spridits vidare till andra personer.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

Halmstad

2024-02-07

B 632-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(Har ofredat NN, som var 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att sexuellt beröra henne genom att med handen ta på målsägandens rumpa utanpå hennes kläder. Det hände den 10 maj 2023.)

Påföljd: Dom har meddelats i mål B 2539-22 fängelse 1 år, 6 månader.. Detta mål ska därför skrivas av. 

Tidigare dömd: Dömdes senast den 30 december 2021 till två månaders fängelse för barnpornografibrott. Han blev villkorligt frigiven den 29 april 2022.

——–

2024-02-09

B 2386-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Kvinna 84 år)

(Har ofredat NN 3, som var 12 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att pussa henne på kinden och ta henne på brösten och underlivet utanpå kläderna. Det hände den 1 juni 2023.)

Påföljd: Villkorlig dom.

——–

2024-02-13

B 2526-22

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 27 år)

(1.1 Har innehaft 44 barnpornografiska filer, varav 11 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 7 filmer med speltid 17 minuter är att betrakta som övergreppsmaterial och 26 filmer med speltid 3 timmar 56 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 22 oktober 2019 och den 3 mars 2021.

1.2 Har innehaft 86 barnpornografiska filer, varav 53 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 13 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 5 filmer med speltid 3 minuter och 1 sekund är att betrakta som övergreppsmaterial och 15 filmer med speltid 7 minuter och 25 sekunder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 14 november 2021 och den 7 mars 2022.)

Påföljd: Rättspsykiatrisk vård.

Helsingborg

2024-02-05

B 137-23

Domslut: B 137-23 OBS! 2 TILLTALADE.

Man 1, 19 år: Våldtäkt mot barn.

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 10 som inte hade fyllt 15 år och som inte deltog frivilligt. Det hände den 8 januari 2023)

Man 2, 17 år: Våldtäkt mot barn.

(Har penetrerat NN 10:s slida med sina fingrar. NN 10 hade inte fyllt 15 år och deltog inte frivilligt. Det hände den 8 januari 2023.)

Påföljd: Man 1: Fängelse 3 år.

Man 2: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 40 timmar.

——–

2024-02-07

B 6249-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 53 år)

(Har innehaft 4 786 barnpornografiska bilder, varav 1 825 utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 4 487 barnpornografiska filmer (sammanlagd speltid om ca. 331 timmar och 31 minuter), varav 3 338 utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (sammanlagd speltid om ca. 251 timmar och 12 minuter). Det hände den 27 september 2021.

Gärningen är att bedöma som grov med hänsyn till att innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer samt avsett bilder och filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader.

——–

2024-02-07

B 4265-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft och/eller betraktat 278 barnpornografiska filer, varav 90 filer utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 8 juni 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 120 dagsböter om 50 kr.

——–

2024-02-08

B 2816-23 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 56 år)

(Har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, under pågående chattkonversation och/eller telefonsamtal främjat eller utnyttjat att NN2, som var 14 år, utfört eller medverkat i en sexuell posering. Detta genom att han förmått henne att dokumentera sina nakna bröst och sitt nakna underliv och därefter skicka bilder på detta till honom. Han har även försökt att köpa fler bilder alternativt betala för redan skickade bilder genom att sända ett kuvert med två paket cigaretter till målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2023 och den 5 mars 2023.)

Påföljd: Frikänns.

——–

2024-02-27

B 5536-23

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(1. Har uppsåtligen innehaft fyra filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid på ca 1 timme och 33 minuter på en molnbaserad lagringstjänst, Dropbox. Det hände den 3 mars 2020.

2. Har uppsåtligen innehaft 11 092 barnpornografiska bilder och 2 209 barnpornografiska filmer (totalt 13 301 filer) varav 4 481 av bilderna och 1 832 av filmerna bestod av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Filmernas totala speltid uppgick till cirka 24 dygn och tio timmar varav filmerna med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgick till strax över 19 dygn. Det upptäcktes den 14 augusti 2023. Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer som skildrar unga barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt bl.a. genom anala och orala penetrationer av vuxna samt barn som uppmanas att utföra sexuella handlingar på andra barn.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

Hälsingland

2024-02-23

B 60-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 38 år)

(Har ofredat NN 1, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1:s sexuella integritet, genom att i chattkonversation via Snapchat visa sitt könsorgan för NN 1. Det hände någon gång mellan den 1 december 2022 och den 5 december 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå det program och den behandling som frivården bestämmer. Övervakare utses av frivården.

Jönköping

2024-02-09

B 4051-23

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x5. 3. Sexuellt ofredande mot barn x5. 4. Våldtäkt mot barn. 5. Sexuellt övergrepp mot barn. 6. Barnpornografibrott. 7. Försök till sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 54 år)

(1.1 Har via sociala medier främjat eller utnyttjat att Sekretess A som var 9 år utfört eller medverkat i en sexuell posering genom att han förmått henne att ta foton av sig själv av sexuell karaktär samt skicka dessa till honom. Fotona visar målsäganden när hon är lättklädd och i en sexuell position. Det hände någon gång mellan den 31 maj 2023 och den 4 juni 2023.

1.2 Har via sociala medier främjat eller utnyttjat att Sekretess C som var 13-14 år utfört eller medverkat i en sexuell posering genom att han förmått henne att ta foton och/eller film på sig själv av sexuell karaktär samt skicka det till honom. Filmen och fotona visar målsäganden när hon gapar. Det hände någon gång mellan den 16 juli 2023 och den 27 augusti 2023.

1.3 Har via sociala medier främjat eller utnyttjat att Sekretess D, som var 10-11 år, utfört eller medverkat i en sexuell posering genom att han förmått henne att ta en film på sig själv av sexuell karaktär samt skicka den till honom. Filmen visar målsäganden när hon är lättklädd och i en sexuell position. Det hände någon gång mellan den 29 juni 2023 och den 14 juli 2023.

1.4 Har via sociala medier främjat eller utnyttjat att Sekretess F, som var 11 år, utfört eller medverkat i en sexuell posering genom att han förmått henne att ta en film och/eller foto på sig själv av sexuell karaktär. Filmen och/eller bilden visar målsäganden när hon gapar. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2023 och den 5 januari 2023.

2.1 Har via sociala medier försökt förmå Sekretess A, som var 9 år gammal, att utföra eller medverka till sexuell posering genom att uppmana henne att ta bilder och filmer av sexuell karaktär, såsom nakenbilder, lättklädda bilder och när hon gapar och räcker ut tungan samt därefter skicka dessa till honom. Det hände under tiden mellan den 31 maj 2023 och den 4 juni 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har enbart på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

2.2 Har via sociala medier försökt förmå Sekretess C, som var 13-14 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att ta bilder och filmer av sexuell karaktär såsom nakenbilder, lättklädda bilder samt när hon befinner sig i sexuella positioner samt därefter skicka dessa till honom. Det hände under tiden mellan den 16 juli 2023 och den 27 augusti 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har enbart på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

2.3 Har via sociala medier försökt förmå Sekretess D, som var 10-11 år, att utföra sexuell posering genom att via sociala medier uppmana henne att ta bilder och filmer av sexuell karaktär, såsom lättklädda bilder och när hon befinner sig i sexuella positioner samt därefter skicka dessa till honom. Det hände under tiden mellan den 29 juni 2023 och den 15 juli 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har enbart på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

2.4 Har via sociala medier försökt förmå Sekretess E, som var 10 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att uppmana henne att ta bilder och filmer av sexuell karaktär såsom nakenbilder, lättklädda bilder, när hon befinner sig i sexuella positioner samt när hon gapar och räcker ut tungan samt därefter skicka dessa till honom. Det hände under tiden mellan den 29 juni 2023 och den 20 juli 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har enbart på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

2.5 Har via sociala medier försökt förmå Sekretess F, som var 11 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering genom att uppmana Sekretess F att ta bilder och filmer av sexuell karaktär såsom när hon gapar och penetrerar sin mun med föremål och när hon befinner sig i sexuella positioner samt därefter skicka dessa till honom. Han har för detta erbjudit henne betalning. Det hände under tiden mellan den 2 januari 2023 och den 4 januari 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har enbart på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

3.1 Har via sociala medier ofredat Sekretess A, som var 9 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skicka bilder samt filmer på sitt kön samt när han onanerade och genom att skicka meddelanden av sexuell karaktär. Det hände under tiden mellan den 31 maj 2023 och den 4 juni 2023.

3.2 Har via sociala medier ofredat Sekretess C, som var 13-14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess C:s sexuella integritet, genom att skicka bilder samt film på sitt kön och meddelanden av sexuell och förnedrande karaktär till henne. Det hände under tiden mellan den 16 juli 2023 och den 27 augusti 2023.

3.3 Har via sociala medier ofredat Sekretess D, som var 10-11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess D:s sexuella integritet, genom att skicka en film på sitt kön. Det hände under tiden mellan den 29 juni 2023 och den 14 juli 2023.

3.4 Har via sociala medier ofredat Sekretess E, som var 10 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess E:s sexuella integritet genom att skicka bilder på sitt kön samt meddelanden av sexuell och förnedrande karaktär till henne. Det hände under tiden mellan den 29 juni 2023 och den 20 juli 2023.

3.5 Har via sociala medier ofredat Sekretess F, som var 11 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess F:s sexuella integritet genom att skicka meddelanden av förnedrande och sexuell karaktär. Det hände någon gång mellan den 2 januari 2023 och den 4 januari 2023.

4. Har via sociala medier på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess B, som var 12 år, att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att hon stoppat två fingrar i sin mun för att därefter penetrera sitt underliv med fingrarna. Han har även förmått Sekretess B att filma händelsen och skicka över filmen till honom som i sin tur, utan hennes vetskap, dokumenterat och sparat filmen. Han har på så sätt främjat eller utnyttjat att Sekretess B utfört eller medverkat i en sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 12 augusti 2023 och den 18 augusti 2023.

5. Har via sociala medier på ett otillbörligt sätt förmått Sekretess B som var 12 år att företa en sexuell handling. Den sexuella handlingen har bestått i att hon stoppat sina fingrar i sin mun samt därefter smekt sitt underliv. Han har även förmått Sekretess B att filma händelsen och skicka över till honom som i sin tur, utan hennes vetskap, dokumenterat och sparat filmen. Han har på så sätt främjat eller utnyttjat att Sekretess B utfört eller medverkat i en sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 12 augusti 2023 och den 17 augusti 2023.

6. Har genom agerandet skildrat barn i pornografiska filmer. Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 17 augusti 2023 till och med den 18 augusti 2023.

7. Har via sociala medier på ett otillbörligt sätt försökt förmå sekretess C, som var 13 år, att företa en sexuell handling genom att uppmana henne att vidröra sitt underliv samt dokumentera det och skicka det till honom. Det hände den 2 augusti 2023.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har enbart på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.) 

Påföljd: Fängelse 4 år.

——–

2024-02-29

B 5468-23 

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3. 2. Grov våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 50 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med NN4 som var 5 eller 6 år gammal. Han har med sina fingrar masserat NN4:s analområde innanför hennes trosor under en tid som inte varit kortvarig. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN4:s låga ålder och deras relation samt på grund av att NN4 utsatts för sexualbrott vid upprepade tillfällen. 

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN4 som var 6 eller 7 år gammal. Han har onanerat åt NN4 genom att med sina fingrar massera hennes nakna könsorgan under en tid som inte varit kortvarig. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2023 och den 31 maj 2023 i en soffa.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN4:s låga ålder och deras relation samt på grund av att NN4 utsatts för sexualbrott vid upprepade tillfällen. 

1.3  Har genomfört en sexuell handling med NN 9 som var 11- 12 år gammal. Han har onanerat åt NN9 genom att med sina fingrar massera hennes könsorgan innanför hennes trosor under en tid som inte varit kortvarig. Det hände någon gång mellan den 1 september 2022 och den 31 december 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN9:s ålder och psykiska ohälsa samt med hänsyn till deras relation. 

2.1 Har genomfört ett oralt samlag med NN4 som var 7 år gammal. NN4 har hållit hans penis mot sina läppar och berört hans penis med sin tunga. Det hände någon gång mellan den 1 april 2023 och den 31 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN4:s låga ålder och deras relation samt på grund av att NN4 utsatts för sexualbrott vid upprepade tillfällen

2.2 Har med NN4, som var 7 år gammal, genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har först onanerat åt NN4 genom att med sina fingrar massera hennes nakna könsorgan. Därefter har NN4 suttit gränsle över honom och gnidit sitt nakna könsorgan mot hans kalsongbeklädda könsorgan under en tid som inte varit kortvarig och som lett till att han fått utlösning på hennes kropp. Det hände någon gång mellan den 1 november 2023 och den 30 november 2023.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN4:s låga ålder och deras relation samt på grund av att NN4 utsatts för sexualbrott vid upprepade tillfällen

2.3 Har med NN9, som var 11 år, genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. När NN9 sov har han masserat hennes könsorgan och fört in ett finger i hennes slida. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 31 augusti 2022. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till NN9:s ålder och psykiska ohälsa samt med hänsyn till deras relation.)

Påföljd: Fängelse 8 år.

Kalmar

2024-02-19

B 111-24

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(1. Har förmått Sekretess A att utföra ett oralt samlag på honom genom att, med våld och tvång, trycka hennes huvud och mun mot hans kön. Sekretess A var vid tillfället 13 år gammal. Sekretess A deltog inte frivilligt. Det hände den 12 september 2023.

2. Har filmat händelsen i åtalspunkten 1 och därmed skildrat barnet i pornografisk bild. Han har därefter spridit, eller i vart fall överlåtit, det barnpornografiska materialet till flera andra. Det hände den 12 september 2023.

Samt åtalad för: Olaga hot.)

Påföljd: Ungdomsövervakning 8 månader.

——

2024-02-21

B 70-24

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 69 år)

(Har genomfört sexuell handling med Sekretess A som var under 15 år. Han har smekt/berört Sekretess A:s bröst och underliv. Det hände den 4 januari 2024. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende samt att brottet med hänsyn till barnets låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.)

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader.

Linköping

2024-02-13

B 3638-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har innehaft och spridit en film med barnpornografiskt innehåll som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 27 januari 2022.

1.2 Har innehaft och eller betraktat 16 bilder med barnpornografiskt innehåll, varav 3 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 12 filmer med barnpornografiskt innehåll, varav 7 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 6 april 2022 och den 14 september 2022.)

Påföljd: Frikänns.

Luleå

2024-02-12

B 2830-23  

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har från okänt datum till och med den 19 september 2023 innehaft och/eller betraktat barnpornografiska filer i form av två bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial, sex stycken bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt fem filmer med en total speltid om ca 2 minuter och 5 sekunder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Av dessa har han spridit en barnpornografisk fil som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 15 september 2022.)

Påföljd: Ungdomstjänst 70 timmar.

——–

2024-02-22

B 3092-23 

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 62 år)

(Har ofredat NN 3, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att ta/smeka målsäganden på låret. I samband med gärningen har han frågat NN3 om hon är oskuld. Det hände den 12 september 2023.)

Påföljd: Villkorlig dom 120 dagsböter om 50 kr. 

Lund

2024-02-08

B 4824-23 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 26 år)

(1.1 Har spridit en barnpornografisk film som utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 8 augusti 2020.

1.2 Har spridit två barnpornografiska filmer som utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 31 oktober 2021.)

Påföljd: Frikänns.

——–

2024-02-12

B 762-21  

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 43 år)

(1. Har innehaft barnpornografiskt material i form av 4 filmer med övergreppsmaterial med en speltid på 7 min och 26 sekunder- samt 123 filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergrepps material med en speltid på 12 timmar 27 minuter och 43 sekunder. Det hände den 16 juli 2020.

2.1 Har innehaft barnpornografiska bilder i form av 546 bilder som är betrakta som övergreppsmaterial och 102 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergrepps material. Det hände den 10 februari 2021.

2.2 Har innehaft barnpornografiska bilder i form av 218 bilder med övergreppsmaterial, 242 bilder och 2 filmer med en speltid på 8 minuter och 9 sekunder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergrepps materia. Det hände den 28 april 2020.)

Påföljd: Villkorlig dom. Samhällstjänst 120 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

——–

2024-02-14

B 6293-23 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft samt via Facebook Messenger skickat två barnpornografiska filmer till en annan. Det hände den 17 oktober 2022.)

Påföljd: 140 dagsböter om 50 kr.

——– 

2024-02-21

B 5169-23 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har fört in sin penis i munnen på NN 8 som var sju år gammal. Det hände den 21 september 2023 på ****skolan.

2. Har försökt föra in sin penis i munnen på NN 11 som var sju år gammal. Det hände den 21 september 2023 på ****skolan. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.

Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsägandens kamrat gjorde målsäganden uppmärksam på vad som hände varvid målsäganden lämnade platsen.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt

Malmö

2024-02-09

B 6938-22

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. 2. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 35 år)

(1. Har försökt förmå NN 2, som var 14 år vid tillfället, att mot ersättning tåla att han genomförde ett analt samlag med NN 2. Det hände mellan den 24 juni 2022 och den 27 juni 2022.

Fara för brottets fullbordan har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten eftersom NN 2 avböjde samlag när de träffades personligen hemma hos gärningsmannen.

2. Har ofredat NN 2, som var 14 år vid tillfället, på sätt som kunde förväntas kränka NN 2:s sexuella integritet, genom att lägga sin hand och/eller fingrar mot NN 2:s lår samt föra handen och/eller fingrarna in under NN 2:s shorts i närheten av NN 2:s könsorgan. Det hände den 27 juni 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom.

——-

2024-02-06

B 11522-23 

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har innehaft eller betraktat två barnpornografiska filmer, varav den ena har en speltid om 59 sekunder, genom att ladda upp dem i Google Photos molntjänst. Filmerna har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 1 mars 2022 och den 17 mars 2022.

1.2 Har innehaft eller betraktat en barnpornografisk film med en speltid om 59 sekunder, genom att ladda upp den i Google Photos molntjänst. Filmen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 1 mars 2022 och den 18 mars 2022.)

Påföljd: Frikänns.

——-

2024-02-19

B 11485-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film. Det hände fram till den 17 februari 2023.

Samt åtalad för: Grovt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, talan om utvidgat förverkande mot tilltalad och narkotikabrott.)

Påföljd: Ungdomsvård, han ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

——-

2024-02-26

B 8169-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 63 år)

(Har innehaft 9 606 barnpornografiska bilder och 68 barnpornografiska filmer varav 6 524 bilder och 41 filmer, med en speltid om ca 4 minuter och 21 sekunder, är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial och 3 082 bilder och 27 filmer, med en speltid om ca 50 minuter och 38 sekunder, är att betrakta som särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial. Det hände den 30 september 2019. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rör sig om ett stort antal bilder och filmer samt att innehavet avser bilder där barnen utsätts för tvång, där barnen har varit fastbundna eller där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för penetrationer av vuxna och djur samt avbildas med kroppsvätskor på kroppen, vilket utgör dokumentation av verkliga övergrepp.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Att genomgå Kriminalvårdens behandlingsprogram Seif. Övervakare utses av frivården.

——-

2024-02-27

B 4913-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 35 år)

(1.1 Har sexuellt ofredat NN 1, som var 14 år vid tidpunkten för gärningen, genom ord med sexuell innebörd, genom att beröra sig själv i könsområdet samt genom att sätta sig bredvid målsäganden och därvid pressa sin kropp mot målsägandens. Kontakterna skedde på ett sätt som kunde förväntas kränka NN1s sexuella integritet. Under alla omständigheter var kontakterna störande med syfte att kränka målsägandens frid på ett kännbart sätt. Det hände den 18 mars 2023.

1.2 Har sexuellt ofredat NN2, som var 13 år vid tidpunkten för gärningen, genom ord med sexuell innebörd samt genom att beröra sig själv i könsområdet. Kontakterna skedde på ett sätt som kunde förväntas kränka NN2s sexuella integritet. Under alla omständigheter var kontakterna störande med syfte att kränka målsägandens frid på ett kännbart sätt. Det hände den 18 mars 2023.)

Påföljd: Tidigare utdömd påföljd ska avse även den nya brottsligheten. (Fängelse 10 månader. Göteborgs tingsrätt Avdelning 2, 2023-11-30, B19470/22) 

——–

2024-02-27

B 1046-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 63 år)

(Har innehaft 9 606 barnpornografiska bilder och 68 barnpornografiska filmer varav 6 524 bilder och 41 filmer, med en speltid om ca 4 minuter och 21 sekunder, är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial och 3 082 bilder och 27 filmer, med en speltid om ca 50 minuter och 38 sekunder, är att betrakta som särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial. Det hände den 30 september 2019. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rör sig om ett stort antal bilder och filmer samt att innehavet avser bilder där barnen utsätts för tvång, där barnen har varit fastbundna eller där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för penetrationer av vuxna och djur samt avbildas med kroppsvätskor på kroppen, vilket utgör dokumentation av verkliga övergrepp.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 100 kr.

——–

2024-02-28

B 12632-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft och via Snapchat spridit en barnpornografisk film med en speltid av 28 sekunder som bestått av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 21 februari 2023.)

Påföljd: Ungdomstjänst 30 timmar.

Norrköping

2024-02-05

B 3379-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiska bilder och filmer som han berett sig tillgång till. Sammanlagt uppgår det till 6 492 filer, varav 6 421 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial, och 70 bilder och 1 film är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt material. Det hände till och med den 26 augusti 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom.

Norrtälje

2024-02-13

B 1858-20

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 36 år) 

(Har innehaft 51 barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film. Det hände någon gång mellan den 25 april 2020 och den 30 november 2020.)

Påföljd: Frikänns.

Nyköping

2024-02-16

B 2802-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med AA som var 13 år gammal och som inte heller samtyckte. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 30 augusti 2022.

1.2 Har haft vaginalt samlag med AA som var 14 år gammal och som inte heller samtyckte. Han har därvid lagt sig över henne och tagit ett grepp om hennes hals. Det hände någon gång mellan den 24 februari 2023 och den 26 februari 2023.)

Påföljd: Ungdomsövervakning 1 år.

Skaraborg

2024-02-29

B 4102-23 

Domslut: 1. Ringa barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott. 3. Grovt barnpornografibrott.  (Åtalad: Man 68 år)

(1. Har innehaft en bild som utgör en skildring av barn i pornografisk bild och laddat upp denna till BingImage via Internet. Det hände den 6 juni 2022.

2. Har innehaft två bilder utgörande skildringar av barn i pornografisk bild och laddat upp dessa till BingImage via Internet. Båda bilderna dokumenterade barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 9 december 2022.

3. Har innehaft 714 bilder utgörande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 549 bilder avsett bilder där barnen är särskilt unga och/eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 25 maj 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom delar av materialet dokumenterat barn som varit särskilt unga och/eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år. 

Solna

2024-02-14

B 5714-23 

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har med sin hand berört på och i NN 6:s underliv. Han har även berört NN 6:s bröst. NN 6 var vid tillfället under 15 år. NN 6 samtyckte inte till handlingarna och på grund av sömn befann hon sig även i en särskilt utsatt situation. Det hände den 7 maj 2023.) 

Påföljd: Frikändes. 

——–

2024-02-19

B 8050-23 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 86 år)

(Har innehaft 525 barnpornografiska bilder. Det hände den 21 juni 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 120 dagsböter om 200 kr.

——–

2024-02-20

B 7764-23 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har penetrerat Sekretess A:s underliv med sitt finger. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Målsäganden var vid tillfället fyra år gammal. Det hände mellan den 13 augusti 2023 och den 14 augusti 2023.)

Påföljd: Ungdomstjänst 80 timmar. 

Stockholm

2024-02-15

B 13929-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man  18 år)

(Har haft oralt och vaginalt samlag samt genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med NN 6 som var 14 år och som inte medverkade frivilligt. Han har även utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation pga berusning. Han har härvid slickat henne utanpå och innanför blygdläpparna samt penetrerat henne med sin tunga och penis vaginalt. Han har vid penetrationen med sin penis suttit gränsle över målsäganden med sin kroppstyngd. Han har även förmått henne att ge honom oralsex genom att hålla fast hennes huvud och trycka det mot sin penis. Målsäganden har under händelseförloppet verbalt flera gånger sagt stopp och att hon inte ville samt även med händerna försökt knuffa bort den tilltalade. Det hände någon gång den 7 november 2021.)

Påföljd: Frikänns.

Sundsvall

2024-02-01

B 1871-23 

Domslut: 1. Sexuellt ofredande mot barn. 2. Sexuellt övergrepp mot barn. 3. Försök till sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(1. Har ofredat två flickor, MA och MB, som båda var elva år, på ett sätt som kunde förväntas kränka MAs och MBs sexuella integritet, genom att titta på dem när de badade och samtidigt stoppa handen i byxans ficka/innanför byxan och onanera. Det hände den 28 juni 2023.

2. Har på ett otillbörligt sätt förmått MD, som är född 2011 (vid tillfället 12 år) och som således var under 15 år, att företa, tåla och/eller medverka i sexuella handlingar. De sexuella handlingarna har bestått i att han vid två tillfällen har övertalat MD att leka en lek där han onanerat åt MD genom att MD har fått blunda och visa sin penis och han har fört sina fingrar som ett V runt MDs penis och dragit fingrarna upp och ner på penis. Han har vidare förmått MD att utföra samma sexuella handling på honom vid 4 – 5 tillfällen. Det hände mellan den 7 juni 2023 och den 30 juni 2023. 

3. Har på ett otillbörligt sätt förmått MD, som är född 2011 (vid tilfället 12 år) och således var under 15 år, att företa, tåla och/eller medverka i sexuella handlingar. Den sexuella handlingen har bestått i att han vid ett tillfälle har utmanat MD och som straff som han bestämde blev MD tvungen att dra ner byxorna och kalsongerna och gunga på däckgungor med sin penis synlig. Han har själv gungat bredvid MD med penis synlig och försökt att förmå MD att ta på hans penis. Det hände den 7 juni 2023 utanför *** förskola

Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom MD till slut gick därifrån.

Samt åtalad för: Olaga hot.) 

Påföljd: Ungdomsvård. Frikänns dock från olaga hot och sexuellt ofredande mot barn x1. 

——–

2024-02-21

B 2545-22 

Domslut: Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.  (Åtalad: Man 17 år) 

(1.1 Har via konversation på sociala medier försökt främja och utnyttja att målsäganden, som var under 15 år vid gärningen, skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Han har uppmanat målsägande att skicka en bild på hennes rumpa. Det hände någon gång mellan den 17 augusti 2022 och den 18 augusti 2022.

1.2 Har via konversation på Snapchat försökt förmå målsäganden A, som är under 15 år, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har med hot om våld försökt förmå målsägande A att filma och/eller ta kort på sin delvis nakna kropp och skicka filmen/bilderna till honom. Det hände den 21 september 2022.

Samt åtalad för: Olaga hot x2 på målsägandena.)

Påföljd: Ungdomsvård. Frikänns dock från olaga hot. 

Södertälje

2024-02-06

B 3298-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(Har innehaft 19 filer innehållandes skildringar av barn i pornografisk bild enligt följande: 

– 10 bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial. 

– 7 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

– 1 film som är att betrakta som övergreppsmaterial. Speltiden uppgår till ca 1 sek. 

– 1 film som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Speltiden uppgår till ca 2 min. Det hände fram till den 12 maj 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 50 kr.

Södertörn

2024-02-06

B 12393-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har fram till den den 11 maj 2022 innehaft 6 495 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild enligt följande:

 – 6 218 bilder som klassificeras som övergreppsmaterial.

– 123 filmer med en total speltid som överstiger 22 timmar som klassificeras som övergreppsmaterial. 

– 42 bilder som klassificeras som särskilt hänsynslöst material. 

– 112 filmer med en total speltid som överstiger 12 timmar som klassificeras som särskilt hänsynslöst material. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 42 bilder och 112 filmer, med en speltid som överstiger 12 timmar, skildrar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: ska genomgå den öppenpsykiatriska vård och den brottsförebyggande behandling som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.

——–

2024-02-07

B 5508-23

Domslut: Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har försökt att genomföra ett oralt, vaginalt och analt samlag med Sekretess A enligt följande. Han har försökt förmå målsäganden att genomföra oralsex på honom genom att ta tag i och trycka på hennes huvud. Han har även försökt penetrera målsägandens anal och vagina med sin penis. Målsäganden var 14 år. Hon deltog inte frivilligt. Det hände den 6 april 2023. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.)

Påföljd: Ungdomsövervakning 8 månader.

——–

2024-02-08

B 12428-23

Domslut:Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 58 år)

(Har innehaft 1 876 barnpornografiska bilder. Det hände den 28 februari 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 314 av bilderna skildrar barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt och, i åtminstone ett fall, även skildrar ett barn som är särskilt ungt.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: ska genomgå behandlingsprogrammet Seif. Övervakare utses av frivården.

——–

2024-02-16

B 3131-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man: 19 år)

(Har förmått NN 6, som var 14 år vid tillfället, att genomföra oralsex på honom. NN 6 deltog inte frivilligt. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 30 september 2022. 

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.)

Påföljd: Ungdomsövervakning 1 år Ungdomsövervakningen ska anses verkställd till en tid av 1 månad 3 dagar. 

——–

2024-02-26

B 14770-23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Försök till grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 49 år)

(1. Har vid flera tillfällen haft ett oralt samlag med Sekretess A som var 6 år, genom att ha fört in sitt könsorgan i målsägandens mun och slickat målsäganden i underlivet. Det hände mellan den 2 augusti 2021 och den 26 juni 2022. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens ålder och omständigheterna i övrigt.

2. Har försökt ha vaginalt samlag med Sekretess A som var 6 år. Han har haft sitt kön mot målsägandens kön och påbörjat penetration eller försökt penetrera målsägandens underliv. Det hände någon gång mellan den 2 augusti 2021 och den 26 juni 2022.

Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt med hänsyn till målsägandens ålder och omständigheterna i övrigt. )

Påföljd: Fängelse 7 år. 

——–

2024-02-28

B 9690-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 58 år)

(1.1 Har vid upprepade tillfällen sexuellt ofredat Sekretess 1 genom att röra på hennes bröst med sina armar . Vid det sista tillfället, den 4 april 2023, har han rört på målsägandens bröst med sina armar samt lagt sin hand och masserat under målsägandens lår. Det hände mellan den 1 december 2022 och den 4 april 2023 på buss ***.

1.2 Har sexuellt ofredat Sekretess genom att röra under målsägandens lår. Gärningen var i vart fall ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 1 april 2023 till och med den 30 april 2023 på buss ***.)

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 75 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.

Uddevalla

2024-02-06

B 264-23

Domslut: OBS! 2 Åtalade. 

Man 1, 31 år: 1. Grov våldtäkt mot barn x2. 2. Våldtäkt mot barn x5. 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 4. Försök till våldtäkt mot barn. 5. Sexuellt övergrepp mot barn. 6. Sexuellt ofredande mot barn. 7. Barnpornografibrott. 

(1.1 Har genomfört ett oralt och vaginalt samlag med målsäganden A som var 14 år gammal. Han har härvid tagit tag i hennes huvud och tryckt ned mot sin snopp och förmått henne att utföra oralsex på honom. Han har vidare dragit ned hennes byxor och fört in sin penis i hennes underliv. Det hände under kvällen/natten mellan den 16 oktober 2022 och den 17 oktober 2022.

Brottet är grovt framför allt eftersom den tilltalade utnyttjat målsägandens unga ålder samt det faktum att hon vid tillfället befann sig på ett HVB-hem, att det hela skett utomhus sent på kvällen/natten, att han gett målsäganden sprit i utbyte för de sexuella handlingarna, att hennes kropp inte varit beredd på vaginalt samlag och att det därför smärtat i hennes underliv samt att målsäganden sagt till honom att hon egentligen inte ville ha sex.

1.2 Har genomfört ett oralt samlag med målsäganden E som var 14 år gammal. Han har förmått E att utföra oralsex på honom. Han har härvid tagit tag i hennes huvud och fört/tryckt ned det mot sin penis, detta trots att målsäganden sagt nej och försökt att ta upp huvudet. Det hände den 4 januari 2023.

Brottet är grovt, dels eftersom fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet, dels eftersom målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation då hon varit ensam i en bil med två vuxna män och beroende av dessa för att komma från platsen, dels eftersom det orala samlaget inte varit frivilligt från målsägandens sida eftersom hon sagt nej och visst våld använts från hans sida.

2.1 Har genomfört ett oralt samlag med A som var 14 år. Han har förmått henne att utföra oralsex på honom när han körde bil. Han har härvid tryckt ned hennes huvud mot sin penis och förmått henne suga på penisen. Det hände i en bil någon gång mellan den 10 december 2022 och den 23 december 2022.

2.2 Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med målsäganden B som var 14 år gammal. Han har härvid fört in sina fingrar i hennes underliv. Det hände den 17 januari 2023.

2.3 Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag, med målsäganden B som var 14 år gammal. Han har härvid fört in sina fingrar i hennes underliv. Det hände i en bil den 18 januari 2023.

2.4 Har genomfört ett oralt samlag med målsäganden D som var 13 år gammal. Han har härvid förmått henne att utföra oralsex på honom då de befann sig i en bil. Det hände den 23 januari 2023.

2.5 Har genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden E som var 14 år gammal. Han har härvid dels tagit E mellan benen, dels stoppat in sin penis i hennes underliv. E har sagt nej och varit ledsen men det har inte hindrat honom från att fortsätta. E har fått svullnad och ömhet i underlivet till följd av gärningen. Det hände mellan den 18 december 2022 och den 19 december 2022

3. Har genomfört en sexuell handling med målsäganden B som var 14 år. Han har härvid förmått målsäganden att onanera/smeka hans penis. Det hände i en bil den 19 januari 2023.

Brottet bör bedömas som grovt framför allt eftersom han gett målsäganden berusningspreparat i utbyte för den sexuella handlingen samt att han dessförinnan gett målsäganden narkotikaklassade preparat.

4. Har försökt genomföra en sexuell handling, jämförlig med samlag, med målsäganden B som var 14 år gammal. Han har härvid i en bil, dels tagit henne på brösten, dels lagt sin hand på hennes lår, dels tagit handen innanför hennes byxor för att kunna stoppa in sina fingrar i hennes underliv eller smeka hennes underliv. Målsäganden har sagt nej men det har inte stoppat honom. Han har fortsatt med att ta ned handen ännu längre in under hennes byxor. 

Målsäganden har med all kraft försökt få bort hans hand, men inte lyckats, eftersom han har använt sina kroppskrafter för att hålla kvar sin hand i hennes byxor. Målsäganden har till slut lyckats övertyga honom om att sluta med det han påbörjat. Fara har förelegat för brottets fullbordan. Alternativt har sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände mellan den 19 januari 2023 och den 20 januari 2023.

5.1 Har genomfört en sexuell handling med målsäganden C som var 13 år gammal. Han har härvid ställt sig bakom målsäganden och hållit om henne, kysst henne på halsen och därefter stoppat in sina fingrar under målsägandens trosor och tagit på hennes underliv. Det hände den 17 januari 2023.

5.2 Har genomfört en sexuell handling med målsäganden D som var 13 år gammal. Han har härvid förmått/låtit henne ta på och smeka hans penis och onanera åt honom. Det hände den 7 januari 2023

6. Har ofredat målsäganden E, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att gå in i ett badrum och sätta sig naken i ett badkar bakom E där hon satt och badade naken och på så sätt även vidrört hennes kropp. Det hände den 20 december 2022.

7. Har innehaft barnpornografiskt material. Det hände mellan den 29 april 2021 och den 16 februari 2023. Han har dels innehaft bilder och filmer på okända barn, dels bilder och/eller filmer på målsägandena A, B, D och E. Han har även spridit vissa av filerna på A, B och D.

Samt åtalad för: Övergrepp i rättssak mot målsägande A:  Har med i vart fall underförstått hot om våld angripit målsäganden A för att hindra henne från att göra en polisanmälan eller berätta för polis i förhör, om gärningarna. Angreppet har bestått i att han sagt ”Om du berättar detta för någon kommer inte din familj få det roligt” samt att ”han kommer att knacka dörr” samt att ”de kommer att råka illa ut”, eller liknande ord med samma innebörd. Han har även uppgett att han visste vad målsägandens mamma och lillebror hette. Han har vidare uppgett att han ”har dödat tidigare” eller liknande ord med samma innebörd. Han har vidare sagt till A att kommer detta ut så kommer det inte att bli bra för dig samt att han har vapen. Det hände mellan den 13 december 2022 och den 20 januari 2023

Även åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Man 2, 25 år: 1. Anstiftan av grov våldtäkt mot barn. 2. Grov våldtäkt mot barn. 3. Barnpornografibrott. 

(1. Har förmått Man 1 att genomföra det orala samlaget som är beskrivet i åtalspunkten 1.2. Detta genom att vid flera tillfällen uppmana Man 1 att genomföra det ovan beskrivna orala samlaget. Vidare har Man 2 filmat delar av gärningen samt under densamma uttalat ordet ”gott”. Man 2 har således främjat gärningen med råd eller dåd. 

Det hände den 4 januari 2023 i en bil. 

Brottet är grovt, dels eftersom fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet, dels eftersom målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation då hon var ensam i en bil med två vuxna män och beroende av dessa för att komma från platsen, dels eftersom det orala samlaget inte varit frivilligt från målsägandens sida eftersom hon sagt nej och visst våld använts från Man 1s sida, dels eftersom delar av gärningen filmats av Man 2 och dessutom spridits av honom till tredje man, dels eftersom Man 2 varit närstående till målsäganden.

2. Har, med målsäganden E som var 14 år gammal, genomfört ett oralt samlag. Det hände mellan den 29 april 2023 och den 30 april 2023. Han har härvid förmått eller låtit E suga på hans penis. Gärningen har skett utomhus och han har filmat delar av gärningen. Brottet är grovt bland annat eftersom målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation då det skett på en för målsäganden okänd plats samt att hon varit beroende av andra personer (vuxna personer) för att ta sig därifrån, att övergreppet mot henne skett från en närstående person, att den tilltalade utnyttjat att hon varit berusad och/eller drogpåverkad samt att den tilltalade filmat delar av gärningen och dessutom spridit detta till tredje man.

3.Har innehaft barnpornografiskt material. Det hände mellan den 10 december 2022 och den 15 maj 2023. Han har innehaft bilder och/eller filmer på målsägandena A, B och E. Han har även spridit vissa av filerna på målsägandena. Han har även framställt barnpornografiska filmer avseende målsäganden E.

Båda: Sexuellt övergrepp mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd genomfört sexuella handlingar med målsägandena A och B, som var 14 år gamla. De har härvid tagit A och B på deras bara bröst, slagit dem på deras bara rumpor (så att de fått smärta och blånad) samt förmått A och B att ta på deras bara penisar. Det hände mellan den 12 december 2022 och den 13 december 2022.)

Samt båda är åtalade för: Våldtäkt.

(Har tillsammans och i samförstånd genomfört vaginala och orala samlag med målsäganden F som inte deltagit frivilligt. De har även tillsammans och i samförstånd genomfört andra sexuella handlingar med målsäganden F som är jämförliga med samlag, och även detta utan att hon deltagit frivilligt. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 december 2022. 

De har härvid förmått henne utföra oralsex på båda de tilltalade. De har vidare utfört oralsex på henne. De tilltalade har vidare båda två fört in sina fingrar i underlivet på henne. De tilltalade har vidare båda två fört in föremål i underlivet på henne (en dildo och en softairgun). De har vidare båda två penetrerat målsägandens underliv med sina penisar. En del av gärningarna har skett efter att de tilltalade spänt fast målsägandens hals med ett spännband. Målsäganden har upprepade gånger sagt nej till det som pågått men de tilltalade har ändå fortsatt med sina gärningar.)  

Även åtalade för: Stöld.)

Påföljd:

Man 1: Fängelse 7 år. Frikänns dock från stöld och våldtäkt.

Man 2: Fängelse 4 år, 6 månader. Frikänns dock från stöld och våldtäkt.

——-

2024-02-08

B 3127-23

Domslut: 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 2. Grov våldtäkt mot barn. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 43 år)

(1.1 Har försatt målsägande A som är under 15 år i en situation som innebär sexuell posering, genom att dra ner hennes byxor och trosor och dra upp hennes tröja och ta foton eller låtsats ta foton på målsäganden. Brottet bör bedömas som grovt, då det med hänsyn till målsägandens låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Det hände den 21 oktober 2023.

1.2 Har främjat eller utnyttjat att målsägande B som är under 15 år utfört eller medverkat i sexuell posering, genom att dra ner hennes trosor en bit och främjat och/eller förmått henne att posera då han tagit foton på henne. Brottet bör bedömas som grovt då det med hänsyn till målsägandens låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Det hände den 5 juli 2021.

2. Har utfört oralsex eller i vart fall berört hennes slida med sin mun, på målsägande A som är under 15 år. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Det hände den 21 oktober 2023. 

3. Har innehaft två filmer och nio bilder som är barnpornografiskt övergreppsmaterial. Båda filmerna, med en sammanlagd speltid på 3 minuter och 17 sekunder, och fem av bilderna visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände den 21 oktober 2023.) 

Påföljd: Fängelse 4 år, 6 månader.

——–

2024-02-13

B 639-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 43 år)

(Har innehaft 84 barnpornografiska filmer, varav 80 filmer med en sammanlagd speltid på 2 timmar och 27 minuter visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Han har dessutom spridit en barnpornografisk bild som visar ett barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände mellan den 14 maj 2020 och den 5 mars 2021. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom materialet delvis avsett filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Filmerna föreställer verkliga barn och utgör dokumentation av verkliga övergrepp mot dessa barn.)

Påföljd: Skyddstillsyn, särskilt behandlingsplan. Ska genomgå behandling enligt den bifogade planen. Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 10 månader ha dömts ut.

——–

2024-02-28

B 1013-21

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering x2. 3. Sexuellt ofredande x11 (mot barn). 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. (Åtalad: Man 46 år)

(1. Har spridit en barnpornografisk film och fem barnpornografiska bilder, framställt sju barnpornografiska bilder samt innehaft 96 barnpornografiska filmer och 136 barnpornografiska bilder. Den totala speltiden för filmerna uppgår till åtta timmar och tretton minuter. Det hände mellan den 7 juli 2020 och den 13 april 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han har innehaft en särskilt stor mängd filer och eftersom delar av materialet utgörs av filer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

2.1 Har försökt främja eller utnyttja att A, som var 11 år gammal, skulle utföra eller medverka i sexuell posering genom att han uppmanat henne att skicka nakenbilder på sig själv. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2020 och den 30 november 2020.

2.2 Har försökt främja eller utnyttja att B, som var 11 år gammal, skulle utföra eller medverka i sexuell posering genom att han uppmanat henne att skicka nakenbilder på sig själv. Det hände mellan den 1 oktober 2020 och den 2 december 2020.

3.1 Har ofredat A, som var 11 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att han kommenterat hennes utseende samt genom att han skickat en bild på en penis till henne. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2020 och den 30 november 2020.

3.2 Har ofredat B, som var 11 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att han skickat en bild på en penis till henne. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2020 och den 2 december 2020.

3.3 Har ofredat C, som var 8 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att han kommenterat målsägandens utseende samt genom att han skickat flera bilder på en penis till henne. Det hände mellan den 30 december 2020 och den 12 januari 2021.

3.4 Har ofredat E, som var 13 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att han kommenterat målsägandens utseende, kommenterat vad han vill göra med henne sexuellt samt genom att han skickat flera bilder på en penis till henne. Det hände mellan den 13 november 2020 och den 7 mars 2021.

3.5 Har ofredat F och G, som var 10 respektive 11 år gamla, på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet, genom att han kommenterat deras utseende och klädval samt ställt frågor till de båda om deras sexuella erfarenheter och på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände någon gång mellan den 15 juli 2020 och den 16 juli 2020.

3.6 Har ofredat H, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att han kommenterat sexuella handlingar samt genom att han skickat flera bilder på en penis till henne. Det hände den 21 december 2020.

3.7 Har ofredat H, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att han kommenterat sexuella handlingar samt genom att han skickat flera bilder på en penis till henne. Det hände den 22 december 2020.

3.8 Har ofredat H, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att han kommenterat vad han vill göra med henne sexuellt och på annat sätt kommenterat sexuella handlingar samt genom att han skickat flera bilder på en penis till henne. Det hände den 23 december 2020.

3.9 Har ofredat H, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att han kommenterat vad han vill göra med henne sexuellt och på annat sätt kommenterat sexuella handlingar. Det hände den 6 januari 2021.

3.10 Har ofredat H, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att han kommenterat vad han vill göra med henne sexuellt och på annat sätt kommenterat sexuella handlingar samt genom att han skickat flera bilder på en penis till henne. Det hände den 9 januari 2021.

3.11 Har ofredat H, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att han kommenterat sexuella handlingar samt genom att han skickat en bild på en penis till henne. Det hände den 20 januari 2021.

4.1 Har främjat eller utnyttjat att C, som var 8 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han uppmanat henne att skicka nakenbilder på sig själv. Målsäganden har förutom att skicka nakenbilder på sig själv även skickat en liknande bild på D, som var 2 år gammal. Det hände mellan den 30 december 2020 och den 12 januari 2021.

4.2 Har främjat eller utnyttjat att E, som var 13 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han uppmanat henne att skicka nakenbilder på sig själv. Det hände mellan den 13 november 2020 och den 7 mars 2021.

4.3 Har främjat eller utnyttjat att H, som var 14 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han uppmanat henne att skicka nakenbilder på sig själv. Det hände mellan den 20 november 2020 och den 13 april 2021.

Påföljd: Fängelse 1 år, 4 månader.

Umeå

2024-02-13

B 972-22

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: 31 år) (Från vecka 41)

(1.1 Har via Snapchatanvändaren ”****”” skickat en video föreställande ett manligt könsorgan till NN1 som var 12 år. Agerandet var ägnat att väcka obehag hos målsäganden samt att ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Det hände den 9 november 2021.

1.2 Har via Snapchatanvändaren “*****” skickat bilder och filmer med sexuellt innehåll till NN 2 som var 14 år. Agerandet kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 21 januari 2019 och den 7 februari 2019.

2. Har försökt främja och utnyttja NN2, som var 14 år, att medverka i sexuell posering genom att i en video och i meddelanden uppmana henne att skicka sexualiserade bilder på sig själv till honom. Det hände någon gång mellan den 21 januari 2019 och den 7 februari 2019.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Föreskrift: Ska genomgå Kriminalvårdens behandlingsprogram Seif Övervakare utses av frivården. 

——–

2024-02-15

B 1685-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 18 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med NN 2 som var 13 år. Det hände den 10 juni 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Övervakare utses av frivården. Fängelse 3 månader.

Uppsala

2024-02-08

B 7725-20

Domslut: 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x9. 2. Sexuellt ofredande x8 (mot barn). 3. Barnpornografibrott x7. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har under februari 2020, via internet (Snapchat), delvis under hot, förmått Målsägande A, som då var 10 år gammal, att skicka flera nakenbilder/filmer på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande A att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då hot om att sprida nakenbilder vidare till andra har förekommit i samband med brottet.

1.2 Har under perioden 200516-201018 via internet (Snapchat) förmått Målsägande C, som då var 12 år gammal, att skicka flera nakenbilder/filmer på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande C att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall.

1.3 Har under perioden 200201-201012 via internet (Snapchat) förmått Målsägande D, som då var 12-13 år gammal, att skicka flera nakenbilder/filmer på sig själv till honom, vari hon bl a penetrerat sig själv i underlivet med en sminkborste och en hårborste. Han har därigenom förmått Målsägande D att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall, samt då målsägande har penetrerat sig själv i samband med poseringen.

1.4 Har den 10 november 2020 i Bålsta eller på okänd plats i Sverige via internet (Snapchat) förmått Målsägande E, som då var 12 år gammal, att skicka en nakenbild på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande E att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall.

1.5 Har under perioden 201101-201223 i Bålsta eller på okänd plats i Sverige via internet (Snapchat) förmått Målsägande F, som då var 12 år gammal, att skicka en nakenfilm på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande F att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall.

1.6 Har under perioden 200105-220516 via internet (Snapchat) förmått Målsägande G, som då var 11 eller 12 år gammal, att skicka en nakenbilder på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande G att utföra sexuell posering.

Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall.

1.7 Har under perioden 201124-210304 i Bålsta eller på okänd plats i Sverige via internet (Snapchat) förmått Målsägande H, som då var 12 år gammal, att skicka en nakenvideo där hon penetrerar sig med en pensel på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande H att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga barn, då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall samt då målsäganden har penetrerat sig själv i underlivet med en pensel.

1.8 Har under perioden 201001-210304 via internet (Snapchat) förmått Målsägande H, som då var 12 år gammal, att skicka nakenbilder och nakenfilmer på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande I att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga flickor samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall.

1.9 Har under perioden 220613-220826 via internet (Snapchat) förmått Målsägande J, som då var 12 år gammal, att skicka nakenbilder på sig själv till honom. Han har därigenom förmått Målsägande J att utföra sexuell posering. Brottet är grovt då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett stort antal unga barn samt då det förekommit hot om att sprida bilder och filmer i flera fall.

2.1 Har under de ovan nämnda i åtalspunkt 1.1 pratat om sexuella handlingar med Målsägande A samt skickat bilder på ett manligt kön (dickpics) till Målsägande A och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet

2.2. Har under februari 2020 via internet (Snapchat) pratat om sexuella handlingar med Målsägande B samt skickat bilder på ett manligt kön (dickpics) till Målsägande B och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2.3 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.3 skickat bilder på ett manligt kön (dickpics) till Målsägande D och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2.4 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.4 skickat bilder på ett manligt kön (dickpics) till Målsägande E och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2.5 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.5 skickat en bild på ett manligt kön (dickpic) till Målsägande F och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2.6 Har samma tid samma plats skickat en bild på ett manligt kön (dickpic) till Målsägande G och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2.7 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.7 skickat bilder på ett manligt kön (dickpics) och onanifilmer till Målsägande H och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

2.8 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.8 skickat bilder på ett manligt kön (dickpics) till Målsägande I och därigenom ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

3.1 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.1 sparat ned/skärmfilmat de bilder/filmer som Målsägande A skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft densamma. 

3.2 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.2 sparat ned/skärmfilmat de bilder/filmer som Målsägande C skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft densamma.

3.3 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.3 sparat ned/skärmfilmat de bilder/filmer som Målsägande D skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft densamma.

3.4 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.5 sparat ned/skärmfilmat den film som Målsägande F skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat och därefter fram till 210304 innehaft barn i pornografisk bild.

3.5 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.6 sparat ned/skärmfilmat de bilder som Målsägande G skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat och därefter innehaft barn i pornografisk bild.

3.6 har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.7 sparat ned/skärmfilmat den nakenvideo som Målsägande H skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat barn i pornografisk bild som han därefter innehaft.

3.7 Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.8 sparat ned/skärmfilmat de nakenbilder/- filmer som Målsägande I skickat på sig själv. Han har därigenom skildrat barn i pornografisk bild och därefter innehaft desamma.

Samt åtalad för: Olaga integritetsintrång x4:

1. Han har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.1 via internet (Snapchat) spridit nakenbilderna/nakenfilmerna på Målsägande A till andra. Spridningen, som inneburit kränkning av Målsägande A:s privatliv, har varit ägnad att medföra allvarlig skada för Målsägande A. Han har därigenom delat/spridit barn i pornografisk bild till andra.

2. Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.3 via internet (Snapchat) spridit nakenbilderna/nakenfilmerna på Målsägande C till andra. Spridningen, som inneburit kränkning av Målsägande C:s privatliv, har varit ägnad att medföra allvarlig skada för Målsägande C. Han har därigenom delat/spridit barn i pornografisk bild till andra.

3. Har samma tid samma plats under åtalspunkt 1.4 via internet (Snapchat) spridit nakenbilderna/nakenfilmerna på Målsägande D till andra. Spridningen, som inneburit kränkning av Målsägande D:s privatliv, har varit ägnad att medföra allvarlig skada för Målsägande D. Han har därigenom delat/spridit barn i pornografisk bild till andra.

4. Har samma tid samma plats, under åtalspunkt 1.7 via internet (Snapchat) spridit nakenbilderna/nakenfilmerna på Målsägande H till andra. Spridningen, som inneburit kränkning av Målsägande H:s privatliv, har varit ägnad att medföra allvarlig skada för Målsägande H. Han har därigenom delat/spridit barn i pornografisk bild till andra.)

Påföljd: Villkorlig dom. Frikänns från 3 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande. Åtal som avskrivs 2 fall av barnpornografibrott, 1 fall av olaga integritetsintrång samt 1 fall av sexuellt ofredande.

——

2024-02-09

B 1948-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x6. (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN1 som var 11 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2017 och den 11 juli 2018.

1.2 Har med våld tilltvingat sig vaginalt samlag med NN 1 som var 11 år. Han har hållit för NN1s mun och tryckt ner henne i sängen. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2017 och den 11 juli 2018.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 11 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2017 och den 11 juli 2018.

1.4 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 11 eller 12 år. Det hände någon gång mellan den 11 juli 2018 och den 15 oktober 2018.

1.5 Har haft vaginalt samlag med NN 1 som var 11 eller 12 år. Det hände någon gång mellan den 11 juli 2018 och den 15 oktober 2018.

1.6 Har genom våld tilltvingat sig vaginalt samlag med NN 1 som var 11 eller 12 år. Han har tagit ett stryptag om halsen på NN1 och hotat NN1 genom att säga att om NN1 berättar för någon kommer han att bli arg, eller liknande med samma innebörd. NN1 fick smärta och andnöd av våldet. Det hände någon gång mellan den 11 juli 2018 och den 15 oktober 2018.)

Påföljd: Villkorlig dom 80 dagsböter om 160 kr, friades från 2 fall av våldtäkt mot barn.

——

2024-02-12

B 4014-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 31 år)

(Har på två datorer och en mobiltelefon innehaft barnpornografiska filer i form av: 

– sammanlagt 370 bilder övergreppsmaterial 

– sammanlagt 329 särskilt hänsynslösa bilder övergreppsmaterial 

– sammanlagt 13 filmer särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 2 timmar 29 minuter och 49 sekunder Det hände den 1 november 2020.)

Påföljd: Villkorlig dom 100 dagsböter om 410 kr.

Varberg

2024-02-06

B 1898-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 29 år)

(Har innehaft 497 barnpornografiska bilder, varav 293 bedöms vara särskilt hänsynslösa. Det hände den 7 juli 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser en stor mängd bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

——- 

2024-02-08

B 2573-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 60 år)

(Har mellan den 20 juni 2020 och den 22 september 2022 innehaft och/eller betraktat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild som han berett sig tillgång till. 

Han har den 22 september 2022 innehaft 1358 filer barnpornografiskt material, 1175 bilder och 184 filmer, varav 709 bilder och 159 filmer har bedömts som grovt material. Den totala speltiden för filmerna är ca 5 timmar och 8 minuter, varav 4 timmar och 50 minuter avser filmer innehållande grovt material. Han har vidare under perioden den 20 juni 2020 till och med den 20 december 2020 vid tre tillfällen gjort fem filer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn tillgänglig för annan, liksom två filer den 16 januari 2022 samt 7 filer under perioden 7 till och med den 13 september 2022. 

Han begick gärningen med uppsåt. Brottet bör bedömas som grovt då det avser bilder och filmer där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för penetrationer och materialet utgör dokumentation av verkliga övergrepp)

Påföljd: Fängelse 1 år, 6 månader.

Vänersborg

2022-02-22

B 4098-20 

Domslut: 1. Förberedelse till våldtäkt mot barn. 2. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte x2. (Åtalad: Man 41 år)

(1. Har, med uppsåt att genomföra sexuella handlingar, jämförbara med samlag, med målsäganden NN4 som var 14 år, tagit befattning med kontanter och transporterat dem till platsen för brottet och visat upp dem för målsäganden. Kontanterna har varit särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid brottet. Fara för att brottet skulle fullbordas var inte ringa.

har i vart fall föreslagit en träff med NN4 i syfte att genomföra sexuella handlingar med NN4, jämförbara med samlag. 

 har härvid skickat flertalet elektroniska meddelanden till NN4 där han bett NN4 att möta honom i realtid för att genomföra sexuella handlingar med NN4 mot betalning. De sexuella handlingarna som föreslogs genomföras var oralsex och analsex. Det hände den 13 juli 2020.

2.1 Har föreslagit en träff med NN8, som var 14 år, i syfte att genomföra sexuella handlingar med NN8. har härvid skickat flertalet elektroniska meddelanden till NN8 där han, i vart fall underförstått, bett NN8 att möta honom i realtid för att genomföra sexuella handlingar med NN8 mot betalning. Det hände mellan den 26 juli 2020 och den 27 juli 2020

2.2 Har föreslagit en träff med NN7, som var 14 år, i syfte att genomföra sexuella handlingar med NN7.har härvid skickat flertalet elektroniska meddelanden till NN7 där han, i vart fall underförstått, bett NN7 att möta honom i realtid för att genomföra sexuella handlingar med NN7 mot betalning. Det hände mellan den 26 juli 2020 och den 27 juli 2020.)

Påföljd: Fängelse 6 månader.

Västmanland

2024-02-13

B 3411-22

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 21 år)

(1.1 Har skildrat målsäganden NN 1 som var under 18 år i en barnpornografisk film. Det hände någon gång mellan den 1 december 2021 och den 9 februari 2022.

1.2 Har skildrat målsäganden som var under 18 år i en barnpornografisk film. Det hände någon gång mellan den 1 december 2021 och den 8 februari 2022.)

Påföljd: Frikänns.

——

2024-02-21

B 1593-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x2. (Åtalad: Man 57 år)

(1.1 Har ofredat NN 18, som var åtta eller nio år vid händelsen, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 18s sexuella integritet, genom att ta henne på rumpan innanför hennes trosor och byxor. Det hände någon gång mellan den 15 augusti 2022 och den 31 december 2022.

1.2 Har ofredat NN 9, som var tio år vid tillfället, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 9s sexuella integritet, genom att stryka henne över ryggen och ned på/mot rumpan. Det hände den 7 mars 2023.)

Påföljd: Frikänns.

Växjö

2024-02-09

B 4387-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har spridit en barnpornografisk film. Det hände den 3 augusti 2021.)

Påföljd: Frikänns.

——-

2024-02-13

B 1458-23 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(Har innehaft 4 602 filer med barnpornografiska bilder och filmer, varav 4 503 filer är bilder och 99 filer är filmer. Av dessa har 468 bilder och 19 filmer, med en speltid på cirka 12 min och 33 sek, bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial . Det hände någon gång mellan den 9 mars 2023 och den 16 mars 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en stor mängd bilder och filmer, varav ett flertal bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 140 timmar Föreskrift: Ska genomgå Frivårdens behandlingsprogram Seif (Sexualbrottsprogram med individuellt fokus). Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

——

2024-02-22

B 5126-22

Domslut:  Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft samlag med NN 2 som var 13 år. Det hände någon gång mellan den 1 september 2021 och den 31 oktober 2021.

Samt åtalad för: Ofredande och Misshandel mot målsägande.) 

Påföljd: Skyddstillsyn Övervakare utses av frivården. Frikänns dock från misshandel och ofredande.

Ystad

2024-02-09

B 446-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 27 år)

(Har innehaft på sin mobiltelefon 280 barnpornografiska bilder och filmer, varav 40 stycken bilder och 78 stycken filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Hans innehav avslutades genom beslag vid polisens husrannsakan i hans bostad den 15 februari 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd samt samt då en stor andel av materialet utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: om att genomgå den vård som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.

———

2024-02-20

B 2411-22

Domslut: 1. Sexuellt ofredande (mot barn). 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 37 år)

(1. Har ofredat NN 2, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 2s sexuella integritet, genom att vilseleda målsäganden och förmå denne att posera naken framför honom varvid han fotograferat NN 2. Det hände någon gång mellan den 27 juni 2021 och den 28 juni 2021.

2. Har innehaft och/eller betraktat 225 barnpornografiska bilder och 4 barnpornografiska filmer som han berett sig tillgång till, varav 96 bilder och 3 filmer utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Enheterna med barnpornografiskt material anträffades i samband med husrannsakan den 24 augusti 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den psykiatriska vård eller annan behandling som Frivården, vid behov i samråd med läkare, finner lämplig. Övervakare utses av frivården. 

Ångermanland

2024-02-07

B 144-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 71 år)

(Har mellan den 3 april 2021 och den 19 januari 2022 hanterat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild enligt följande: 

Han har den 19 januari 2022 innehaft 1884 barnpornografiska bilder varav 128 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslösa, samt sex filmer utgörande särskilt hänsynslöst material. 

Han har vid trettio tillfällen mellan den 3 april 2021 och den 11 augusti 2021 gjort barnpornografiskt material tillgängligt för andra genom att dela filmer och bilder på Facebook. Han har därvid delat en bild som är att betrakta som särskilt hänsynslös samt 35 filmer varav 25 är att betrakta som särskilt hänsynslösa. Brottet bör bedömas som grovt dels då materialet avsett stor mängd bilder och filmer och en stor mängd av dessa är att bedöma som särskilt hänsynslöst material, dels då materialet skildrat barn som utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

——–

2024-02-08

B 2974-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 57 år)

(Har innehaft 3 521 barnpornografiska bilder, varav 69 bilder utgör grov barnpornografi, samt 3 barnpornografiska filmer. Det hände mellan den 4 september 2022 och den 5 september 2023.)

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 100 kr.

——–

2024-02-20

B 1273-22 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 34 år)

(Har främjat och/eller utnyttjat att MA utfört och medverkat i sexuell posering. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2020 och den 30 september 2022. Han begick gärningen med uppsåt och poseringen har för tiden efter 17 april 2022 varit ägnad att skada MA:s hälsa och/eller utveckling.) 

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 50 kr.

Örebro

2024-02-06

B 735-22

Domslut: 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: 25 år)

(1. Har mellan den 1 januari 2020 och den 2 maj 2020 via internet, utnyttjat och främjat att NN 5, som under perioden var 14 och 15 år gammal, utfört eller medverkat till sexuell posering. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling då han dokumenterat den sexuella poseringen genom skärmavbildning samt hotat att sprida poseringsbilder på målsäganden. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning samt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

2. Har mellan den 1 januari 2020 och den 27 maj 2021 skildrat barn i pornografiskt bild samt innehaft barnpornografiskt material bestående av 100 bilder och över 40 filmer. Av materialet har 52 bilder och 21 filmer, med en sammanlagd speltid om 42 minuter och 2 sekunder, varit av särskild hänsynslös karaktär.)

Påföljd: Villkorlig dom.  

——–

2024-02-09

B 5545-23 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 18 år)

(Har spridit barnpornografiskt material och på så sätt gjort materialet tillgängligt för andra. Materialet består av en film med en speltid om ca 1 minut som visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände den 21 januari 2022.)

Påföljd: Frikänns.

——–

2024-02-16

B 744-20

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott x2. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. (Åtalad: Man 37 år)

(1. Har vid flera tillfällen, mellan den 12 september 2019 och den 18 september 2019, genomfört oralt och vaginalt samlag med NN 1 som vid tidpunkten var 14 år. Vid de orala samlagen har målsäganden NN 1 fått suga av hans penis och vid de vaginala samlagen har penetration skett med penis.

2.1 Har den 18 september 2019, skildrat barnpornografiska bilder, 12 stycken, föreställande målsäganden NN 1. Bilderna har ett sexuellt motiv och han har haft kännedom om att den som bilderna föreställde (målsäganden NN 1) var under 18 år.

2.2 Har den 6 maj 2019, skildrat barnpornografiska bilder, 9 stycken, föreställande målsäganden NN 10. Bilderna har ett sexuellt motiv och han har haft kännedom om att den som bilderna föreställde (målsäganden NN 10) var under 18 år.

3.1 Har vid flera tillfällen, mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2019, främjat eller utnyttjat att målsäganden NN 10 som då var 15/16 år poserat sexuellt. Han har förmått målsäganden NN 10 att via Snapchat skickat bilder/videor utvisande målsäganden nakna kropp samt utvisande målsäganden när hon genomför sexuella handlingar på sig själv. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling.

3.2 Har vid i vart fall två tillfällen, mellan den 27 december 2019 och den 20 januari 2020, främjat eller utnyttjat att målsäganden NN 11 som då var 15 år poserat sexuellt. Han har förmått målsäganden NN 11 att via Snapchat och WhatsApp skickat videor utvisande målsägandens nakna kropp, bland annat hennes underliv. Målsäganden NN 11 har därefter fått ersättning från honom för de videor hon skickat. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling.

3.3 Har vid i vart fall två tillfällen mellan den 18 april 2020 och den 28 april 2020, främjat eller utnyttjat att målsäganden NN 12 som då var 17 år poserat sexuellt. Han har förmått NN 12 att via Snapchat eller WhatsApp skickat bilder/videor utvisande målsäganden när hon genomför en oral penetration av en mans penis, utvisande målsäganden slickar sädesvätska runt sin mun alternativt utvisande målsägandens nakna kropp. Målsäganden har därefter fått ersättning för de bilder/videor som hon skickat. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling.

Samt åtalad för: Övergrepp i rättssak och våldtäkt.)

Påföljd: Fängelse 2 år, frikänns dock från utnyttjande av barn för sexuell posering x2, våldtäkt och övergrepp i rättsak.

——–

2024-02-18

B 7014-21 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 48 år)

(Har den 12 december 2021, genomfört en sexuell handling med Sekretess A som var under 15 år, genom att han en inte kortvarig period berört henne innanför trosorna samt på bröst och lår. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han var närstående till målsäganden och att gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden som inledningsvis sov.)

Påföljd: Villkorlig dom. Dagsböter 180 om 50 kr – Böterna anses helt erlagda.

Östersund

2024-02-05

B 660-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft eller i vart fall berett sig tillgång till och betraktat åtminstone 3 328 st barnpornografiska filer. Av dessa filer föreställer 26 st bilder målsäganden NN8. Det hände någon gång under perioden mellan den 22 juli 2022 till den 28 januari 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rört sig om en särskilt stor mängd filer samt då 964 st filer avsett bilder och/eller filmer som bedömts vara särskilt hänsynslösa.)

Påföljd: Ungdomstjänst 30 timmar .

——–

2024-02-08

B 3420-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 65 år)

(Har ofredat NN, som var 12 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet, genom att han slagit henne på rumpan. Det hände den 5 oktober 2022.)

Påföljd: Frikänns.

********************************

Domar från hovrätter

 

Göta hovrätt

2024-02-09

B 595-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 26 år)
(Innehaft och betraktat barnpornografiska bilder som han berett sig tillgång till. Materialet har bestått av 423 bilder och av dessa är 212 att bedöma som särskilt hänsynslöst (grovt) övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens domslut.

(Örebro Tr. B 6656-21 dömde till fängelse 1 år.)

———

2024-02-20

B 4439-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har genomfört ett vaginalt och oralt samlag med målsäganden, NN 1, som var 13 år. Det hände vid sex tillfällen under perioden från och med den 17 augusti 2022 till och med den 19 augusti 2022.

Samt åtalad för: Ringa narkotikabrott.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten  bestämmer fängelsestraffets längd till 5 år, 6 månader.

(Eksjö Tr. B1463-22/B 884-23 dömde till fängelse 6 år.) 

——–

2024-02-27

B 2221-23

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. sexuellt ofredande x4 (mot barn). (Åtalad: Man 55 år)

(1. Har innehaft 1 562 bilder och 20 filmer med barnpornografiskt innehåll. Av materialet är 58 bilder och 19 filmer att betrakta såsom särskilt hänsynslöst och grovt övergreppsmaterial. Han har också innehaft 13 bilder/filmer bestående av material där han skildrat och framställt barnpornografi genom att han beskurit bilder/filmer på bl.a. NN 3, NN 6, NN 11 och NN 13. Därutöver spridit 153 bilder/filmer innehållandes barnpornografi till andra personer på bl.a. NN 8. Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet dels avser material där barnen är väldigt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt och dels för att materialet innehållit bilder/filmer på barn som varit närstående till honom.

2.1 Har förmått NN 3, som var under 15 år, att medverka i en handling av sexuell innebörd. Han har då fotograferat NN 3 när NN 3 varit naken och därtill har han fokuserat på att fotografera målsägandens könsorgan. Det hände den 8 november 2018 eller viss tid dessförinnan-

2.2 Har ofredat NN 6, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 6s sexuella integritet, genom att han ställt sig bakom målsäganden och onanerat samtidigt som han filmade händelsen. Det hände den 11 september 2020 eller viss tid dessförinnan.

2.3 har ofredat NN 7, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 7s sexuella integritet, genom att han filmat målsäganden när hon sov samtidigt som han tog på hennes bröst. Han har även slickat NN 7 i närheten av hennes bröst samtidigt som han onanerade. Det hände den 12 september 2020 eller viss tid dessförinnan.

2.4 Har ofredat NN 8, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 8s sexuella integritet, genom att han skickat oönskade meddelanden med sexuell innebörd. Det hände den 2 april 2021)

Påföljd: Dömer – i stället för grovt barnpornografibrott till barnpornografibrott (2018-11-10–2021-04-09) enligt 16 kap. 10 a § första stycket 1, 2 och 5 brottsbalken i dess lydelse såväl före som efter den 1 maj 2020.

Bestämmer påföljden till fängelse i 9 månader,

(Örebros Tr. B 2025-21 dömde till fängelse 1 år)

Svea hovrätt

2024-02-06

B 9415-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(1. Har genomfört samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag med NN 1 som var 7 år gammal.

2. Har försökt ha samlag med NN 1 som var 7 år gammal. Åtalad försökte ha vaginalt samlag med NN1 genom att lägga sig i sängen med målsäganden, ta av hennes kläder och försöka ha vaginalt samlag med henne.

3. Har främjat att NN 1 som var 9 år gammal utförde eller medverkade i sexuell posering genom att ta bilder på målsäganden med fokus på hennes nakna underliv.

4. Har skildrat och därefter innehaft sex barnpornografiska bilder.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten 

– Frikänner från åtalet för utnyttjande av barn för sexuell posering den 7 december 2016 och befriar honom från skyldigheten att betala skadestånd för utnyttjande av barn för sexuell posering den 7 december 2016.

I övrigt gäller tingsrättens beslut.

(Mora Tr. B 191-21 dömde till fängelse 6 år.)

——

2024-02-09

B 15069-23

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande x3 (mot barn). 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x7. 4. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 5. Våldtäkt mot barn x6. 6. Sexuellt ofredande mot barn. 7. Utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 8. Försök till våldtäkt mot barn. 9. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(1. Har försökt att främja och utnyttja att målsäganden Sekretess 5, som var 15 år gammal, skulle utföra och medverka i sexuell posering genom att han skickat meddelanden till henne där han uppmanat henne att till honom skicka filmer/bilder på när hon varit naken, lättklädd och sexuellt poserat. Han har försökt att få henne att sexuellt posera för honom genom att hota att han annars skulle sprida sexuella poseringsbilder/videos på henne och berätta för andra att hon skickat sexuella poseringsbilder/videos på sig till andra. Hotet har varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla för målsägandens frid. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. För det fall att gärningen hade fullbordats hade poseringen varit ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 13 juni 2022.

2.1 Har sexuellt ofredat målsäganden Sekretess 5, som var 15 år gammal, genom att skicka filmer/bilder till målsäganden på ett manligt könsorgan och en man som onanerar. Gärningen var ägnad att väcka obehag och att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 13 juni 2022.

2.2 Har sexuellt ofredat målsäganden Sekretess 4, som var 9 år gammal, genom att skickat film/bild till henne på ett manligt könsorgan och en man som onanerar samt meddelanden med sexuell innebörd. Gärningen var ägnad att väcka obehag och att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände mellan den 10 januari 2022 och den 10 februari 2022.

2.3 Har sexuellt ofredat målsäganden Sekretess 10 som var 13 år gammal genom att till målsäganden skicka flera filmer/bilder på sitt könsorgan, dels kalsongbeklätt, dels naket, filmer när han onanerar och meddelanden med sexuell innebörd. Han har även visat sitt könsorgan och onanerat inför målsäganden i videosamtal. Gärningen var ägnad att väcka obehag och kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 16 maj 2017.

3.1 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 4, som var 9 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon tagit och skickat filmer/bilder till honom på sin nakna eller delvis nakna kropp, rumpa och underliv, när hon berört sitt nakna underliv med fingrar och särat på sina blygdläppar och på sitt nakna underliv när hon kissat. Det hände mellan den 10 januari 2022 och den 10 februari 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna, att det varit fråga om ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning, målsägandens låga ålder och att målsäganden filmats och fotodokumenterats av honom.

3.2 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 1, som var 11 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom enligt följande. 

– Den 31 oktober 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sin nakna och delvis nakna kropp och på sig när hon visat sina bröst och nypt sig i bröstvårtan.

   – Den 6 november 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sig när hon visat sin delvis nakna kropp och bröst, smekt sitt bröst, smekt sitt trosbeklädda underliv och blottat sitt nakna underliv. 

– Den 11 november 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sin nakna och delvis nakna kropp, bröst, rumpa, anal och underliv samt när hon gjort samlagsliknande rörelser med kroppen/underlivet. 

Brotten bör bedömas som grova med hänsyn till att de inneburit ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna, att det varit fråga om del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning, målsägandens låga ålder, att målsäganden filmats och fotodokumenterats av honom i hemlighet och att han förmått målsäganden att utföra handlingarna efter hot om att han annars skulle sprida sexuella poseringsbilder på henne.

3.3 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 2, som var 13 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer/bilder på sig själv till honom när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp, underliv och rumpa, och när hon särat på sina skinkor och visat sin anal, särat på blygdläpparna och visat samt berört underlivet. Det hände den 7 november 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det inneburit ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna, att det varit fråga om del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning, målsägandens låga ålder och att målsäganden filmats och fotodokumenterats av honom i hemlighet.

3.4 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 3, som var 12 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom enligt följande:

   – Den 30 oktober 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sig när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp, underliv, bröst och rumpa, när hon särat på skinkorna och visat sin anal och smiskat sig själv på rumpan med hand och ett bälte och när hon slickat sig på samt nypt sig i bröstet så att hon orsakats smärta.

   – Den 31 oktober 2022 har målsäganden skickat filmer och bilder på sig när hon visat sitt nakna underliv och sina bröst, smekt brösten och slickat sig på samt nypt sig i bröstet så att hon orsakats smärta och visat underlivet och särat på blygdläpparna. 

   – Den 1 november 2022 har målsäganden skickat film/bild på sitt nakna bröst och när hon slickat sig på bröstet.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det inneburit ett systematiskt och hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna, att det varit fråga om del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning, målsägandens låga ålder och att målsäganden filmats och fotodokumenterats av honom i hemlighet.

3.5 Har under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 6, som var 10 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp, underliv, rumpa och anal, när hon särat på sina skinkor flera gånger och visat sin anal och när hon berört sitt nakna underliv med sina fingrar och särat på sina blygdläppar. Det hände den 28 september 2022.

3.6 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 9, som var 15 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom enligt följande. 

– Den 3 april 2022 har målsäganden skickat filmer på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst, rumpa/anal och underliv, smekt sina bröst och sitt underliv, utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med en tandborste, suga på och föra en tandborste fram och tillbaka i munnen och penetrera sig vaginalt i underlivet med fingrar. 

   – Den 5 april 2022 har målsäganden skickat filmer på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst och underliv, smekt sina bröst och utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med en penna eller liknande föremål, fingrar samt locktång eller liknande föremål. 

   – Den 9 april 2022 har målsäganden skickat filmer på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst och underliv, smekt sina bröst och utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med olika föremål. 

   – Den 13 maj 2022 har målsäganden skickat film på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst och underliv, smekt sina bröst och sitt underliv och utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med finger.

   – Den 15 maj 2022 har målsäganden skickat filmer på sig när hon visat sin nakna eller delvis nakna kropp, bröst och underliv, smekt sina bröst och sitt underliv och utfört sexuella handlingar på sig själv så som att penetrera sig vaginalt i underlivet med fingrar och ett föremål och suga på och föra föremål samt fingrar fram och tillbaka i munnen. 

Han har filmat och fotodokumenterat målsäganden när hon utfört och medverkat i de sexuella poseringarna, och därigenom framställt barnpornografiskt material på målsäganden. De sexuella poseringarna har varit ägnade att skada målsägandens hälsa och utveckling. 

Brotten bör bedömas som grova med hänsyn till att de inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden, på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna och att det varit fråga om ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning.

3.7 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 12, som var 12 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon skickat filmer på sig själv till honom enligt följande. 

 – Den 29 mars 2022 har målsäganden skickat en film på sig när hon varit klädd i bh och trosor och tryckt en fjärrkontroll/ett föremål mot sitt underliv. 

 – Den 30 mars 2022 har målsäganden skickat en film på sig när hon berört sitt nakna underliv med fingrar och särat på sina blygdläppar.

4. Har vid upprepade tillfällen försökt att främja och utnyttja att målsäganden Sekretess 4, som var 9 år gammal, skulle utföra och medverka i sexuell posering genom att han skickat meddelanden till henne där han uppmanat henne att till honom skicka filmer/bilder på när hon smeker sig själv sexuellt, onanerar och penetrerar sig själv vaginalt i underlivet och analt, eller poserar sexuellt på något sätt. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände mellan den 10 januari 2022 och den 10 februari 2022.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden på grund av karaktären och omfattningen av poseringarna som misstänkt uppmanat målsäganden att utföra, att det varit fråga om del av ett upprepat och systematiskt agerande i större omfattning och målsägandens låga ålder.

5.1 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer och videosamtal med målsäganden Sekretess 1, som var 11 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden. 

Han har förmått henne att genomföra handlingarna efter hot om att han annars skulle sprida sexuella poseringsbilder på henne. 

Den 6 november 2022 har den sexuella handlingen bestått i att målsäganden penetrerat sig vaginalt i underlivet med en tandborste. Målsäganden har vid det här tillfället utfört handlingarna på sig själv i pågående videosamtal med honom. 

Den 9 november 2022 har den sexuella handlingen bestått i att målsäganden penetrerat sig i analen och vaginalt i underlivet med en tandborste. Målsäganden har även tryckt en tandborste mot analen och underlivet. 

Den 11 november 2022 har den sexuella handlingen bestått i att målsäganden penetrerat sig i analen med sitt finger.

5.2 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 2, som var 13 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden.

– Den 7 november 2022 har den sexuella handlingen bestått i att målsäganden pressat en penna/ett föremål mot sin anal och penetrerat sig i analen med en penna/ett föremål. 

– Den 8 november 2022 har de sexuella handlingarna bestått i att målsäganden berört sitt underliv med sina fingrar, särat på sina blygdläppar med fingrarna och penetrerat sig vaginalt med fingrar.

5.3 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med Sekretess 3, som var 12 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden. 

– Den 30 oktober 2022 har de sexuella handlingarna bestått i att målsäganden penetrerat sig vaginalt i underlivet med fingrar och penetrerat sig i analen med fingrar. Målsäganden har efter vissa av penetrationerna även slickat på fingrarna. Målsäganden har även berört och smekt underlivet med fingrarna.

– Den 31 oktober 2022 har de sexuella handlingarna bestått i att målsäganden penetrerat sig vaginalt i underlivet med fingrar. 

5.4 Har under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 7, som var 11 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa och tåla sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden. 

– Vid ett tillfälle har den sexuella handlingen bestått i att en hund slickat målsägandens nakna underliv.

– Vid ett tillfälle har den sexuella handlingen bestått i att en hund flera gånger juckat med sin penis mot målsägandens nakna rumpa och underliv så att hundens penis penetrerat henne vaginalt i underlivet och så att hundens penis vidrört hennes nakna rumpa och underliv. 

Det hände vid två tillfällen den 9 oktober 2022.

5.5 Har under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 6, som var 10 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. Han har i vart fall på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden att företa sådana handlingar. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna på målsäganden. De sexuella handlingarna har bestått i att målsäganden förmåtts att penetrera sig vaginalt i underlivet med en penna/ett föremål, beröra och massera sin anal samt penetrera analen med fingrar. Det hände den 28 september 2022. 

5.6 Har under pågående chattkonversation med målsäganden Sekretess 12, som var 12 år gammal, genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden. De sexuella handlingarna har bestått i att målsäganden förmåtts att flera gånger penetrera sig vaginalt i underlivet med en dildo. Målsäganden har filmat när hon utfört handlingarna på sig själv och skickat filmerna till honom. Han har filmat och fotodokumenterat filmerna målsäganden skickat på sig själv. Det hände den 29 mars 2022.

6. Har sexuellt ofredat målsäganden Sekretess 1, som var 11 år gammal, genom att blottat sitt kön och onanerat inför målsäganden under pågående videosamtal. Gärningen var ägnad att väcka obehag och att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 6 november 2022.

7.1 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 10, som var 13 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon tagit filmer/bilder på sig själv när hon sexuellt poserat och skickat dem till honom. De sexuella poseringarna har bestått i att hon visat sin nakna och delvis nakna kropp, sitt trosbeklädda och nakna underliv och sin nakna rumpa. Han har filmat och fotodokumenterat målsäganden när hon utfört och medverkat i de sexuella poseringarna. Det hände mellan den 16 maj 2017 och den 17 maj 2017.

7.2 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 13, som var 12 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon tagit filmer/bilder på sig själv och skickat dem till honom enligt följande. 

– Den 6 juni 2017 har målsäganden skickat filmer/bilder på sig när hon visat sin nakna kropp och underliv. 

– Den 7 juni 2017 har målsäganden skickat filmer/bilder på sig när hon visat sin nakna kropp och underliv. Åtalad har filmat och fotodokumenterat målsäganden när hon utfört och medverkat i de sexuella poseringarna.

7.3 Har vid upprepade tillfällen under pågående chattkonversationer med målsäganden Sekretess 11, som var 11 år gammal, främjat och utnyttjat att målsäganden utfört och medverkat i sexuell posering genom att hon tagit filmer/bilder på sig själv och skickat dem till honom enligt följande.

– Den 20 maj 2017 har målsäganden skickat filmer/bilder på sig när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp och underliv.

– Den 21 maj 2017 har målsäganden skickat film/bild på sig när hon visat sin nakna och delvis nakna kropp och underliv.

– Den 25 maj 2017 har målsäganden skickat film/bild på sin nakna och delvis nakna kropp och bröst.

Han har filmat och fotodokumenterat målsäganden när hon utfört och medverkat i de sexuella poseringarna.

8. Har försökt att genomföra en sexuell handling som med hänsyn till kränkningen allvar är jämförlig med samlag med målsäganden Sekretess 10, som var 13 år gammal, genom att under pågående chattkonversation försökt förmå målsäganden att onanera, genom att penetrera sig själv i underlivet eller i vart fall genom att beröra samt smeka sitt underliv, så att hon får orgasm inför honom i videochatt. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände den 17 maj 2017.

9. Har med skärminspelningsfunktioner tagit bilder och filmat av Snapchatkonversation med 11 olika målsäganden och därvid skildrat barn i:

– 17 barnpornografiska bilder. 

– 67 barnpornografiska filmer. 

Total speltid är cirka 13 minuter, 19 sekunder. 

– 49 barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid är cirka 21 minuter 39 sekunder. 

Han har därefter innehaft materialet. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 16 maj 2017 och den 17 november 2022. 

Därutöver har han under angiven tidsperiod även innehaft barnpornografiskt material på de olika målsägandena och oidentifierade barn enligt följande: 

– 606 barnpornografiska bilder. 

– 100 barnpornografiska bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

– 108 barnpornografiska filmer. Total speltid är cirka 34 timmar, 5 minuter  och 11 sekunder. 

– 44 barnpornografiska filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Total speltid är cirka 4 timmar 21 minuter 16 sekunder.

För sammanställning av påträffat barnpornografiskt material på målsägandena och oidentifierade barn, se bilaga till åtalet. Brottet bör bedömas som grovt då brottsligheten utövats systematiskt och avsett bilder och filmer där barnen är unga och barnen i några fall utsatts för hot. Barnen har vidare utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att de penetrerat sig själva med fingrar och föremål i underlivet och analen. Filmerna och bilderna på de olika målsägandena utgör dessutom dokumentation av verkliga övergrepp i samband med att åtalad haft kontakter med målsägandena. 

Även åtalad för övergrepp i rättssak mot målsägande Sekretess 10: Har med hot om brottslig gärning angripigt målsäganden Sekretess 10 för att hindra henne från att göra en polisanmälan. Angreppet bestod i att han skrivit meddelanden innehållandes hot om att han ska sprida sexuella bilder och filmer på henne. Angreppet har medfört olägenhet för målsäganden. Det hände den 16 maj 2017.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt. 

– Hovrätten dömer våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § 1 st. brottsbalken, i stället för grovt sexuellt övergrepp mot barn, den 6 november 2022.

– Våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § 1 st. brottsbalken, i stället för grovt sexuellt övergrepp mot barn, den 31 oktober 2022.

– Försök till sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § 1 st. och 15 § 1 st. brottsbalken (i deras lydelser före den 1 juli 2018) samt 23 kap. 1 § brottsbalken, i stället för försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn, den 17 maj 2017.

Hovrätten frikänner från ansvar för: 

– Grovt sexuellt övergrepp mot barn den 9 november 2022. 

– Grovt sexuellt övergrepp mot barn den 28 september 2022.

– Två fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering den 7 och 8 november 2022. 

– Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering den 1 november 2022.

– Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering den 9 oktober 2022.

-Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering den 28 september.

– Två fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering den 13 maj och 15 maj 2022.

Hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 5 år 6 månader

(Södertörns Tr. B 17799-22 dömde till fängelse 4 år 10 månader.)

——

2024-02-09

B 2703-23 

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(Har den 23 oktober 2021 delat en övergreppsfilm (barnpornografi) till flera andra via internet samt den 29 juni 2022 i sin mobiltelefon innehaft nämnda film samt ytterligare två barnpornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 23 oktober 2021 och den 29 juni 2022.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Uppsala Tr. B 7659-22 dömde till villkorlig dom samt 40 dagsböter om 50 kr.)

——–

2024-02-12

B 15443-22

Domslut: Försök till grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: 43 år)

(Har försökt genomföra en sexuell handling som varit jämförlig med samlag med NN 1 som var fem år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han har försökt förmå NN1 att suga eller slicka på hans penis och onanera åt honom och/eller röra vid hans penis. Han har dessförinnan eller i samband med det förevisat en film med pornografiskt innehåll för NN1 samt onanerat inför NN1. Det hände någon gång mellan den 15 juli 2022 och den 23 juli 2022.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till NN1:s låga ålder och med hänsyn till att NN1 är närstående till honom.

Samt åtalad för: Grovt hemfridsbrott och vapenbrott.)

Påföljd: Hovrätten dömer även för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § 2 st brottsbalken i dess lydelse före den 1 augusti 2022, 2022-07-15–2022-07-23. 

Hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 7 månader. 

(Falu Tr. B 644-21 dömde till fängelse 4 månader, frikändes dock från försök till grov våldtäkt mot barn.)

——-

2024-02-14

B 14285-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 64 år)

(Har innehaft i vart fall 49 183 stycken bilder och filmer som är att bedöma som barnpornografiska. Av dessa är 1 550 stycken bilder och filmer, sammanlagd speltid, 25 timmar och 32 minuter film, att bedöma som grova/särskilt hänsynslösa. Sistnämnda filer utgörs av 170 stycken filmer och 1 380 stycken bilder. Det hände den 28 mars 2019.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till åtta månader.

(Gotlands Tr. B 346-19 dömde till fängelse 1 år.)

——–

2024-02-14

B 15991-23

Domslut: OBS! 2 ÅTALADE

Man 1, 36 år: 1. Barnpornografibrott x2. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Stämpling till grov våldtäkt mot barn. 5. Stämpling till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 6. Sexuellt ofredande (mot barn).

(1.1 Man 1 har tillsammans och i samförstånd med Man 2 vid upprepade tillfällen skildrat NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – i barnpornografisk bild, vilken därefter spridits/gjorts tillgänglig för annan och innehafts av Man 1. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att agera på angivet sätt. Det hände den 30 mars 2022.

1.2 Man 1 har i en mobiltelefon innehaft totalt 17 barnpornografiska filer, varav 7 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 10 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 14 oktober 2022

2. Man 1 har – tillsammans och i samförstånd med Man 2 – försökt ha annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 5, som vid tidpunkten var 4 år gammal. Man 1 har förmått målsäganden att onanera åt honom och i samband därmed uppmanat målsäganden att på honom utföra oralsex. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att agera på angivet sätt. Det hände den 30 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom Man 1 visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt med tanke på målsägandens låga ålder.

3. Man 1 har tillsammans och i samförstånd med Man 2 vid upprepade tillfällen främjat att NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – utfört/medverkat i sexuell posering. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att agera på angivet sätt. Det hände den 30 mars 2022.

Brottet är grovt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet samt med tanke på målsägandens låga ålder.

4. Man 1 har gjort dig skyldig till stämpling till grov våldtäkt mot barn enligt följande.

Man 2 har sökt förmå Man 1 att med målsäganden NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – genomföra annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att:

– Förmå målsäganden att på Man 1 utföra oralsex och analsex.

– På målsäganden utföra analsex.

– Med finger/fingrar beröra och smeka – inklusive utföra onaniliknande rörelser – på målsägandens penis.

– Med finger/fingrar beröra, smeka och penetrera målsägandens analöppning. Det hände den 30 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom Man 1 hade visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt med tanke på målsägandens låga ålder.

5. Man 1 har gjort sig skyldig till stämpling till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt följande. Man 2 har sökt förmå Man 1 att med målsäganden NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – utföra/medverka i sexuell posering. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att fotografera/filma målsäganden i sexuella poseringar. Man 1 har åtagit sig att utföra gärningen. Det hände den 30 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom Man 1 hade visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att samt med tanke på målsägandens låga ålder.

6. Man 1 har tillsammans och i samförstånd med Man 2 förmått NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – att företa/medverka i handling med sexuell innebörd. Man 1 har onanerat framför målsäganden, särat på målsägandens skinkor och betraktat målsägandens analöppning samt förevisat barnpornografiskt material för målsäganden. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att agera på angivet sätt (exklusive förevisande av barnpornografiskt material). Det hände den 30 mars 2022)

Man 2, 37 år: 1. Anstiftan av grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Anstiftan av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott x3. 4. Stämpling till grov våldtäkt mot barn. 5. Stämpling till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 6. Sexuellt ofredande (mot barn).

(1. Man 2 har – tillsammans och i samförstånd med Man 1 – försökt ha annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 5, som vid tidpunkten var 4 år gammal. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 2 att dels förmå målsäganden att onanera åt honom – vilket även utförts – samt dels förmå målsäganden att utföra oralsex på honom. Det hände den 30 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom Man 2 visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt med tanke på målsägandens låga ålder.

2. Man 2 har – tillsammans och i samförstånd med Man 1 – vid upprepade tillfällen främjat att NN 5, som vid tidpunkten var 4 år gammal, utfört/medverkat i sexuell posering. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att fotografera/filma målsäganden i sexuella poseringar, vilket även utförts. Det hände den 30 mars 2022.

3.1 Man 2 har – tillsammans och i samförstånd med Man 1 – vid upprepade tillfällen skildrat NN 5, som vid tidpunkten var 4 år gammal, i pornografisk bild. Sådan bild har därefter spridits/gjorts tillgänglig för annan person och/eller innehafts av Man 2. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att ta fotografier/filmer på målsäganden av pornografisk karaktär, vilket även utförts. Det hände den 30 mars 2022.

3.2 Har innehaft totalt 28 barnpornografiska filer varav:

– 4 bilder är att bedöma som övergreppsmaterial.

– 6 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– 18 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 21 juni 2022.

3.3 Har innehaft totalt 58 barnpornografiska filer varav:

– 32 bilder är att bedöma som övergreppsmaterial.

– 15 bilder är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

– 5 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Det hände den 9 november 2022

4. Man 1 har sökt förmå Man 2 att med NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – genomföra annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att:

– Förmå målsäganden att på Man 1 utföra oralsex och analsex.

– På målsäganden utföra analsex.

– Med finger/fingrar beröra och smeka – inklusive utföra onaniliknande rörelser – på målsägandens penis.

– Med finger/fingrar beröra, smeka och penetrera målsägandens analöppning.

Man 1 har åtagit sig att utföra gärningen. Det hände den 30 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom Man 2 visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt med tanke på målsägandens låga ålder.

5. Man 2 har sökt förmå Man 1 att med NN 5 – som vid tidpunkten var 4 år gammal – utföra/medverka i sexuell posering. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att fotografera/filma målsäganden i sexuella poseringar. Man 1 har åtagit sig att utföra gärningen. Det hände den 30 mars 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom Man 2 visat särskild hänsynslöshet eller råhet samt med tanke på målsägandens låga ålder

6. Man 2 har – tillsammans och i samförstånd med Man 1 – förmått NN 5, som vid tidpunkten var 4 år gammal, att företa/medverka i handling med sexuell innebörd. Man 2 har via chatt i realtid uppmanat Man 1 att onanera framför målsäganden samt sära på målsägandens skinkor och betrakta målsägandens analöppning, vilket även utförts. Det hände den 30 mars 2022.)

Påföljd: 

Man 1: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år, 6 månader.

Man 2: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten 

– Dömer för grovt sexuellt övergrepp mot barn, 2022-03-30, enligt 6 kap. 6 § 2 st brottsbalken i dess lydelse före den 1 augusti 2022, i stället för anstiftan av grovt sexuellt övergrepp mot barn 2022-03-30, enligt 6 kap. 6 § 2 st brottsbalken i dess lydelse före den 1 augusti 2022 och 23 kap. 4 § brottsbalken

– Dömer  för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 2022-03-30 enligt 6 kap. 8 § 1 st och 3 st brottsbalken i dess lydelse före den 1 augusti 2022, i stället för anstiftan av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering 2022-03-30, enligt 6 kap. 8 § 1 st och 3 st brottsbalken i dess lydelse före den 1 augusti 2022 och 23 kap. 4 § brottsbalken.

– Beslutar att brottet sexuellt ofredande, 2022-03-30, enligt 6 kap. 10 § 1 st brottsbalken i dess lydelse före den 1 augusti 2022, ingår i brottet grovt sexuellt övergrepp mot barn (punkten 1 a) ovan).

Bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år, 3 månader. 

(Attunda Tr. B 9833-22 dömde till:

Man 1: Fängelse 1 år 8 månader, frikändes dock från stämpling till grov våldtäkt mot barn och stämpling till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Man 2: Fängelse 1 år 3 månader, frikändes dock från stämpling till grov våldtäkt mot barn och stämpling till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.)

——

2024-02-15

B 392-24

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 50 år)

(Har mellan den 1 april 2023 och den 7 september 2023, över internet spridit, eller på annat sätt gjort tillgängligt, samt betraktat och innehaft barnpornografiska filmer och bilder delvis utgörande särskilt hänsynslöst material.

Innehavet utgjordes den 7 september 2023 av 2 572 bilder och 75 filmer klassificerade som barnpornografi/dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Av det materialet är 257 bilder och 47 filmer, med en sammanlagd speltid om 8 timmar och 50 min, klassificerade som särskilt hänsynslöst material. Brottet är att bedöma som grov utifrån mängden särskilt hänsynslöst material samt till omfattningen av spridningen.)

Påföljd: Återkallat sitt överklagande och åklagarens anslutningsöverklagande har därmed förfallit. Hovrätten skriver av målet. Tingsrättens dom står därför fast. 

(Solna Tr. B 7801-23 dömde till fängelse 1 år 6 månader, hela den villkorligt medgivna friheten förverkas. (Svea hovrätt Avd 07, 2021-04-30, B1476/21)

OBS! Tidigare dömd: Han dömdes år 2011 av Högsta domstolen för utnyttjande av barn för sexuell posering vid två tillfällen och barnpornografibrott vid tre tillfällen. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn. Han dömdes även av Svea hovrätt den 30 april 2021 för två fall av våldtäkt mot barn, medhjälp till våldtäkt mot barn, två fall av sexuellt övergrepp mot barn, två fall av sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott, åtta fall av barnpornografibrott och kränkande fotografering. Påföljden bestämdes till fängelse i tre år och nio månader. Han frigavs villkorligt från fängelsestraffet den 24 januari 2023. Återstående strafftid är 455 dagar.

——–

2024-02-16

B 16711-23  

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har haft oralt, vaginalt och analt samlag med Sekretess B som var 14 år. Sekretess B deltog inte frivilligt, vilket kom till uttryck genom att Sekretess B verbalt uppgett detta och med sitt kroppsspråk visat att hon inte ville delta. Sekretess B har flertalet gånger sagt nej och vridit bort sin kropp från honom. Vidare har han misshandlat och/eller brukat våld mot målsäganden genom att ta strypgrepp om hennes hals, vilket orsakat smärta och andnöd. Det hände den 18 juli 2023.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut. 

(Nacka Tr. B 5314-23 dömde till ungdomsvård.)

——–

2024-02-20

B 16193-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Kvinna 35 år)

(Har genomfört ett vaginalt och oralt samlag med A som var 14 år. Det hände natten mellan den 10 augusti 2023 och den 11 augusti 2023.

Samt åtalad för: Grovt olovlig anskaffande av alkohol.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Mora Tr. B 1177-23 dömde till fängelse 3 år.)

——–

2024-02-21

B 14908-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har haft oralt samlag med NN 7 som var 13 år genom att föra in sin penis i hennes munhåla. Han har vid samma tillfälle utsatt henne för en sexuell handling genom att föra in sin hand under hennes kläder och vidröra hennes könsorgan. Han gjorde detta mot hennes vilja. Det hände den 23 september 2023.)

Påföljd: Överklagan har förfallit då åtalade ej dök upp. 

(Nyköpings Tr. B 3313-23 dömde till ungdomsövervakning 6 månader.)

——–

2024-02-22

B 14856-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn x4. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 3 som var under 15 år och som inte deltog frivilligt, genom att han fört in sina fingrar i NN 3:s snippa. Det hände den 25 juni 2020 utomhus på en studsmatta vid ett hus.

1.2 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 3 som var under 15 år och som inte deltog frivilligt, genom att han fört in sin tå i hennes snippa. Det hände någon gång på natten mellan den 26 juni 2020 och den 27 juni 2020 utomhus på en studsmatta.

1.3 Har genomfört ett oralt samlag på NN 3 och en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 3 som var under 15 år och som inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen bestod i att han fört in sina fingrar i hennes snippa. Det hände någon gång under natten mellan den 19 december 2020 och den 20 december 2020 i ett hus.

1.4 Har genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med NN 3 som var under 15 år och som inte deltog frivilligt, genom att han fört in sina fingrar i hennes snippa och tagit hennes hand och lagt den på hans kön. Det hände någon gång under natten mellan den 12 februari 2022 och den 13 februari 2022 i ett hus.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Attunda Tr. B 9574-23 dömde till sluten ungdomsvård 10 månader.)

——-

2024-02-23

B 758-21

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(1. Har haft oralt och/eller vaginalt samlag med målsägande som vid gärningen var 13 år. Det skedde den 1 juni 2020. Beträffande det orala samlaget görs gällande att han penetrerat målsäganden oralt med sitt kön.

2. Har låtit målsägaren, som vid gärningen var 13 år, greppa hans penis. Det skedde den 1 juni 2020. Brottet ska bedömas som grovt med hänsyn till att han utnyttjat sin ställning som vuxen lärare i förhållande till målsägaren som vid gärningen var en ung elev på den skola där han arbetade.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Södertörns Tr. B 8749-20 frikände.)

——-

2024-02-26

B 749-24

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 77 år)

(1. Har fört in ett eller flera fingrar i NN 4 könsorgan med smärta som följd, samt tagit och/eller klämt på NN4s bröst och bakdel under kläderna. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. NN 4 var vid tidpunkten 8 år. Det hände den 27 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till NN4 och NN4 endast var 8 år vid tidpunkten.

2. Har fört sin hand innanför NN4s kläder och tagit och/eller klämt på NN4 bröst, bakdel och könsorgan samt upprepade gånger med kraft fört sin hand och sina fingrar mellan NN4s skinkor, med smärta som följd. NN 4 var vid tidpunkten 7 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 31 augusti 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till NN4 och NN4 endast var 7 år vid tidpunkten.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på det sättet att fängelsestraffets längd bestäms till 1 år och 6 månader. 

(Västmanlands Tr. B 6437-23 dömde till fängelse 2 år.) 

——-

2024-02-27

B 3233-23

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 30 år)

(1.Har via internet genom fildelning spridit okänd mängd barnpornografiska bilder.

2. Har på två mobiltelefoner och en dator innehaft sammanlagt 584 barnpornografiska bilder.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom. 

(Uppsala Tr. B 2898-22 dömde till villkorlig dom 50 dagsböter om 50 kr, friades dock från ett fall av barnpornografibrott.)

——–

2022-02-27

B 14285-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 64 år)

(Har innehaft i vart fall 49 183 stycken bilder och filmer som är att bedöma som barnpornografiska. Av dessa är 1 550 stycken bilder och filmer, sammanlagd speltid, 25 timmar och 32 minuter film, att bedöma som grova/särskilt hänsynslösa. Sistnämnda filer utgörs av 170 stycken filmer och 1 380 stycken bilder. Det hände den 28 mars 2019.)

Påföljd: Åtalad dragit tillbaka överklagan, tingsrättens dom gäller.

(Gotlands Tr. B 346-19 dömde till fängelse 1 år.)

Hovrätten i Väst

2024-02-01

B 4532-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: 24 år)

(Har haft vaginala och anala samlag med Sekretess 1 samt fört upp en knytnäve i Sekretess 1 anal, som vid gärningstillfällena var under 15 år. Det hände vid flera tillfällen mellan den 1 oktober 2018 och den 24 februari 2019.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 1 år 6 månader.

(Alingsås Tr. B 133-22 dömde till fängelse 2 år)

——

2024-02-05

B 7380-23

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x4. (Åtalad: Man 55 år)

(1.1 Har stoppat in sin ena hand innanför målsägandens kalsonger och dels smekt/vidrört målsägandens rumpa, dels smekt/vidrört målsägandens penis, under en inte försumbar tidsutdräkt. Han utförde den sexuella handlingen med NN 5 som var fem och sex år under gärningstiden. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 januari 2023 och den 11 september 2023.

1.2 Har stoppat in sin ena hand innanför målsägandens kalsonger och dels smekt/vidrört målsägandens rumpa, dels smekt/vidrört målsägandens penis, under en inte försumbar tidsutdräkt. Han utförde den sexuella handlingen med NN 1 som var sju år under gärningstiden. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 augusti 2022 och den 20 september 2023.

1.3 Har sexuellt ofredat NN 12, som var tio och elva år under gärningstiden, genom att stoppa in sin hand innanför dennes kalsonger och vidröra/smeka NN 12 över dennes rumpa, under en inte obetydlig tidsutdräkt. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 januari 2023 och den 11 september 2023.

1.4 Har sexuellt ofredat NN 4, som var 9 år under gärningstiden, genom att stoppa in sin hand innanför dennes kalsonger och vidröra/smeka NN 4 över dennes rumpa, under en inte obetydlig tidsutdräkt. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 1 januari 2023 och den 11 september 2023.

Brotten ovan i alla 4 fallen bör bedömas som grovt utifrån att han var närstående till målsäganden samt målsägandens låga ålder.

Samt åtalad för: Barnfridsbrott x4.)

Påföljd: Ogillar åtalet och upphäver tingsrättens beslut.

(Borås Tr. B 3600-23 dömde till fängelse 2 år 6 månader)

——- 

2024-02-08

B 5078-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x2. (Man 40 år)

(1.1 Har haft oralt samlag med NN 3 som var 14 år gammal. Det hände någon gång mellan den 1 september 2022 och den 30 oktober 2022.

1.2.Har haft oralt samlag med NN 3 som var 14 år gammal. Har även genomfört analt samlag med målsäganden alternativt försökt att ha analt samlag med målsäganden. Det fanns fara för att brottet kunde fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten. Det hände den 9 januari 2023.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 4 år.

(Göteborgs Tr. B 2963-23 dömde till 1 år)

——-

2024-02-12

B 3470-23

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 23 år)

(Har tagit Sekretess 1, som var under 15 år, på brösten, kysst Sekretess 1 på munnen samt lagt Sekretess 1:s hand på sitt kön. Det hände den 19 maj 2022.)

Påföljd: Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 

(Borås Tr. B 3534-22 frikändes.)

——-

2024-02-13

B 1025-24

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. 3. Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 73 år)

(1. Har med Sekretess 1, som var under 15 år, genomfört en sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 april 2016 och den 1 oktober 2017.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens unga ålder samt att han visat särskild hänsynslöshet genom att förgripa sig på en målsägande som han var närstående till samt att målsäganden vid tillfället var i beroendeställning till honom.

2. Har skildrat Sekretess 1 i pornografisk bild i sammanlagt sju bilder samt därefter innehaft nämnda bilder. Det hände mellan den 21 april 2014 och den 18 augusti 2023.

3. Har sexuellt berört Sekretess 2 som var under 15 år genom att ta henne på brösten. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 30 september 2021.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 3 år, 9 månader.

(Värmlands Tr. B 3989-23 dömde till fängelse 4 år, 2 månader.)

——-

2024-02-27

B 1367-24

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 77 år)

(1.1 Har berört målsägande A: s könsorgan med sin hand innanför hennes kläder. Målsägande A är under 15 år. Det hände den 27 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom målsägande A är mycket ung och då de har en närstående relation.

1.2 Har låtit eller förmått målsägande A, som är under 15 år, att beröra hans nakna könsorgan. Det hände vid ett tillfälle mellan den 1 september 2022 och den 27 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom målsägande A är mycket ung och då de har en närstående relation.

2. Har ofredat målsägande A, som är under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägande A: s sexuella integritet, genom att vid i vart fall fem tillfällen beröra hennes könsorgan med sin hand utanpå hennes kläder. Det hände mellan den 1 september 2022 och den 27 september 2023.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten ogillar åtalet för grovt sexuellt övergrepp mot barn.  

Bestämmer fängelsestraffets längd till 1 år 9 månader,

(Uddevalla Tr. B 2741-23 dömde till fängelse 2 år 2 månader.)

Hovrätten Skåne Blekinge

2024-02-07

B 122-24

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 38 år.)

(Har genomfört en sexuell handling med NN 1 som var under 15 år genom att massera NN1s anus samt föra upp finger/fingrar och en dildo i målsägandens anal. Det hände den 3 september 2023.)

Påföljd: Överklagan återkallad. Hovrätten avskriver målet. Tingsrättens dom står därför fast.

(Kristianstad Tr. B 2279-23 dömde till fängelse 3 år.)

——-

2024-02-14

B 4956-23 

Domslut: 1. Sexuellt utnyttjande av underårig x2. 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Våldtäkt mot barn x9. (Åtalad: Man 72 år) 

(1.1 Har haft sexuellt umgänge med målsäganden NN 1 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 15 år, genom att ta tag om målsägandens huvud och föra det ner mot sitt kön samt föra in sin penis i hennes mun samtidigt som de satt framför en dator. Den sexuella gärningen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med ett påtvingat samlag. Det hände mellan den 28 juli 2001 och den 28 juli 2003.

1.2 Har haft sexuellt umgänge med målsäganden NN 1 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 15 år, genom att trycka upp målsäganden mot garderober i hallen och ta på hennes kropp, bära henne till hennes rum, lägga henne på sängen, ta av henne kläderna och slicka/vidröra hennes kön/vagina med sin tunga. Den sexuella gärningen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med ett påtvingat samlag. Det hände mellan den 28 juli 2003 och den 28 juli 2005.

Har försökt våldta målsäganden NN 1 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 15 år, genom att betala henne för att hon ska klä av sig naken, därefter ta på hennes kropp, ta med henne till sitt sovrum, lägga henne på sängen och försöka penetrera hennes vagina med sin penis. Det hände mellan den 28 juli 2008 och den 28 juli 2010.

3.1 Har våldtagit målsäganden NN 1 som är närstående och vid tiden för gärningarna var under 18 år, genom att vid flertalet tillfällen tvinga ner målsägandens huvud mot sitt kön och föra in sin penis i hennes mun. De sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 28 juli 2006 och den 27 juli 2013.

3.2 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att lägga sig bredvid målsäganden som låg i gästrummet, slicka/vidröra hennes kön/vagina med sin tunga. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 januari 2013 och den 1 juni 2013.

3.3 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att i sitt sovrum slicka/vidröra hennes kön/vagina med sin tunga, föra in finger/fingrar i hennes slida samt försöka penetrera hennes vagina med sin penis. Det hände mellan den 1 augusti 2011 och den 30 juni 2014.

3.4 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att i sitt sovrum smeka/vidröra hennes kön/vagina samt föra in finger i hennes slida samtidigt som de tittade på TV. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 juni 2013 och den 16 februari 2016.

3.5 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och som vid tiden för gärningarna var under 18 år, genom att vid flera tillfällen i garaget smeka/vidröra hennes kön/vagina, föra in finger i hennes slida samt slicka/vidröra hennes kön/vagina samt föra in sin tunga i hennes slida. Den sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 juni 2013 och den 16 februari 2016.

3.6 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och som vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att vid två tillfällen i bilen föra in sin penis i hennes mun. Den sexuella handlingarna är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 juni 2013 och den 16 februari 2016.

3.7 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att i bilen slicka/vidröra hennes kön/vagina med sin tunga. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 juni 2013 och den 16 februari 2016.

3.8 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att i sitt sovrum smeka/vidröra hennes kön/vagina samt föra in finger i hennes slida. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 juni 2013 och den 16 februari 2016.

3.9 Har våldtagit målsäganden NN 4 som är närstående och vid tiden för gärningen var under 18 år, genom att i rummet med datorn vända målsäganden upp och ner till handstående, föra in sin penis i hennes mun samtidigt som han slickade/vidrörde hennes kön/vagina med sin tunga. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt att jämföra med samlag. Det hände mellan den 1 juni 2013 och den 16 februari 2016.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten:

 Ogillar åtalet för sexuellt utnyttjande av underårig enligt åtalspunkten 1 x2.

I övrigt gäller tingsrättens domslut.  

(Helsingborgs Tr. B 583-23 dömde till fängelse 3 år 6 månader, frikänns dock från 4 fall av våldtäkt mot barn.)

——–

2024-02-19

B 1669-23

Domslut: Försök till sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har under en inte helt kort tid smekt målsäganden NN 9, som var fjorton år gammal, på brösten, rumpan samt på hennes kön utanpå kläderna, samtidigt som han har försökt kyssa henne eller kysst henne. Han har också tagit fram en vibrator som han tryckt mot hennes kön utanpå hennes kläder. Han har även tagit sin hand innanför målsägandens kläder och för den mot målsägandens bara kön och försökt att vidröra hennes bara kön med sina fingrar. Det hände den 23 juli 2022.

Påföljd: Hovrätten fastställer tingsrättens domslut utan några ändringar. 

(Helsingborgs Tr. B 5082-22 dömde till fängelse 4 månader.) 

——

2024-02-28

B 1640-23

Domslut: Barnpornografibrott x3. (Åtalad: Man 44 år)

(1.1 Har gjort en särskilt hänsynslös barnpornografisk film tillgänglig för annan.

1.2. Har gjort två särskilt hänsynslösa barnpornografiska filmer tillgängliga för annan.

1.3. Har innehaft och/eller betraktat en barnpornografisk film)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten frikänner från åtalen.

(Malmö Tr. B 4342-22 dömde till villkorlig dom 50 dagsböter om 410 kr.)

——-

2024-02-28

B 4304-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 27 år)

(Har utfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningen är jämförlig med samlag, på NN 2, som var 13 år, genom att stoppa in sina fingrar i hennes underliv. Han har även tvingat NN 2 att utföra oralsex på honom samtidigt som han med sina händer hållit fast hennes huvud. Han har även tagit och sugit på NN 2:s bröst.  NN 2 deltog inte frivilligt och detta har kommit till uttryck genom att hon sagt att hon inte vill och att hon vill gå från platsen, genom att hon försökt putta bort honom, genom att hon försökt gå från platsen men blivit fasthållen, genom att hon har försökt flytta sig och genom att hon försökt ta bort hans händer när han håller fast henne om huvudet.  Det hände någon gång den 27 maj 2023.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 3 år 6 månader

(Helsingborgs Tr. B 3636-23 dömde till fängelse 3 år.)

Tidigare dömd: Den 22 maj 2019 för sexuellt övergrepp mot barn till skyddstillsyn (B 5423-17) och den 27 april 2023 för två grova barnpornografibrott till fängelse 1 år och 2 månader (B 1738-21, överklagad). 

——–

2024-02-29

B 5128-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x6 (Åtalad: Man 34 år)

(1.1 Har haft ett oralt och vaginalt samlag med målsäganden NN 2 som var 15 år och hans styvdotter. Han förde målsägandens hand mot sin penis och hon onanerade åt honom, därefter penetrerade han hennes mun med sin penis, instruerade henne att använda en sexleksak på sig själv och penetrerade hennes slida med sin penis. Det hände i hemmet i soffan i vardagsrummet den 29 juni 2023.

1.2 Har haft oralt samlag med målsäganden NN 2 som var 15 år och hans styvdotter. Han penetrerade hennes mun med sin penis. Det hände i köket någon gång mellan den 10 april 2023 och den 12 april 2023.

1.3 Har haft vaginalt och oralt samlag med målsäganden NN 2 som var 15 år och hans styvdotter. Han utdelade slag i målsägandens ansikte, tog på hennes kropp och bröst samt penetrerade hennes mun och slida med sin penis dels ståendes mot en vägg, dels liggandes på golvet. Det hände i husets källare mellan den 10 november 2022 och den 28 februari 2023.

1.4 Har vid flera tillfällen genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden NN 2 som var 15 år och hans styvdotter. Han har rört målsäganden på kroppen och brösten innanför kläderna samt fört in finger/fingrar i hennes slida. Det hände flera gånger mellan den 10 november 2022 och den 29 juni 2023.

1.5 Har vid flera tillfällen haft oralt samlag med målsäganden NN 2 som var 15 år och hans styvdotter. Han penetrerade målsägandens mun med sin penis. Det hände flera gånger då de parkerat invid ett gammalt kloster mellan den 12 april 2023 och den 29 juni 2023.

1.6 Har haft analt samlag med målsäganden NN 2 som var 15 år och hans styvdotter. Han penetrerade målsägandens rumpa/anal med sin penis. Det hände i soffan i vardagsrummet någon gång mellan den 1 februari 2023 och den 31 mars 2023.

Samt åtalad för: Misshandel x4, Sexuellt ofredande och barnfridsbrott x5.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten dömer även för:

– Våldtäkt mot barn enligt 6 kap 4 § 2 st brottsbalken under tiden den 1 – 12 april 2023.

– Misshandel enligt 3 kap 5 § brottsbalken under tiden den 1 – 12 april 2023.

– Sexuellt ofredande enligt 6 kap 10 § 2 st brottsbalken under tiden den 1 – 12 april 2023. 

Barnfridsbrott enligt 4 kap 3 § 1 st brottsbalken under tiden den 1 – 12 april 2023.

Bestämmer fängelsestraffets längd till 4 år 6 månader; 

(Helsingborgs Tr. B 4586-23 dömde till Fängelse 3 år 6 månader, frikänns dock från våldtäkt mot barn x5, sexuellt ofredande, misshandel x3 och barnfridsbrott x 3.)

Nedre Norrland Hovrätt

2024-02-06

B 2061-23 

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x4. 2. Sexuellt ofredande mot barn. 3. Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. (Åtalad: Man 24 år)

(1.1 Har haft oralt samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände den 18 februari 2023.

1.2 Har haft oralt samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 8 april 2023.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 12 mars 2023.

1.4 Har haft oralt samlag med NN 3 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 10 april 2023.

2. Har sexuellt berört NN 3, som var under 15 år, genom att han slickat, sugit och tagit på hennes nakna bröst. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 26 maj 2023.

3. Har stämt en träff med NN 3, som var under 15 år, i syfte att ha samlag eller genomföra annan sexuell handling eller annan handling med sexuell innebörd med/mot henne. Det hände den 27 maj 2023.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten 

– Bedömer gärningen i åtalspunkten 1.4 som sexuellt ofredande mot barn enligt 6 kap. 10 § 1 st brottsbalken i stället för våldtäkt mot barn. 

– Frikänner honom från åtalet för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (åtalspunkten 3). 

– Bestämmer fängelsestraffets längd till 4 år och 6 månader.  

(Gävle Tr. B 1754-23 dömde till fängelse 4 år 10 månader.)


2024-02-22

B 211-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har fört in sina fingrar i sekretess NN 1:s underliv, pressat sin penis mot sekretess NN1:s underliv samt tagit på hennes bröst och rumpa. Sekretess NN1 var vid tidpunkten 14 år gammal och befann sig i en särskilt utsatt situation till följd av berusning. Det hände någon gång mellan den 1 november 2022 och den 2 november 2022.)

Påföljd: Målet avskrivs.

(Östersunds Tr. B 3763-22 dömde till ungdomstjänst 75 timmar.)

Övre Norrland Hovrätt

2024-02-14

B 979-23

Domslut: Sexuellt ofredande (mot barn). (Åtalad: Man 33 år)

(Har sexuellt berört Sekretess E, som var 13 år, genom att smeka hennes rygg och/eller ta på hennes axel. Han har vidare uppmanat Sekretess F och Sekretess E, som båda var 13 år, att gå in i en provhytt för att byta om inför honom och visa upp sig i åtsittande kläder för honom. Det hände vid två tillfällen den 8 juli 2022.

Samt åtalad för: Köp av sexuell tjänst, sexuellt ofredande, sexuellt övergrepp och våldtäkt.)

Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom i ansvarsdelen på så sätt att hovrätten dömer för oaktsam våldtäkt den 30 maj 2023 enligt 6 kap. 1 a § 1 st brottsbalken.

Dömer för sexuellt övergrepp den 30 maj 2023 enligt 6 kap. 2 § 1 st brottsbalken i stället för sexuellt övergrepp, mindre grovt brott. 

Bestämmer fängelsestraffets längd till 1 år, 6 månader.

(Umeå Tr. B 1596-23 dömde till fängelse 4 månader. Friades dock från våldtäkt.)

——-

2024-02-23

B 466-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har mellan den 13 februari 2020 och den 3 april 2020, innehaft i vart fall 235 barnpornografiska filmer och 1 429 barnpornografiska bilder. Av materialet utgör 164 filmer med en total speltid om 27,5 timmar och 452 bilder särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Hovrätten, som tillämpar 29 kap. 7 § 1 stycket första meningen brottsbalken i dess lydelse före den 2 januari 2022, ändrar tingsrättens dom i ansvarsdelen på så sätt att hovrätten dömer för grovt barnpornografibrott under perioden från och med den 13 februari 2020 till och med den 3 april 2020 enligt 16 kap. 10 a § femte stycket brottsbalken i dess lydelse före den 1 maj 2020. 

Bestämmer påföljden till skyddstillsyn med fängelse 2 månader.

(Luleå Tr. B 2567-20 frikände.)

 

*********************

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *