Sponsorer

Det där med att ha en dragning, känna en impuls, att ha ett behov men alltid ha valet om hur en agerar på det.
Kan vi skänka det en liten tanke?

Jag slås ofta av hur man i kommentarer på sociala medier, Flashback eller annan media kan läsa antingen helt öppet, eller mellan raderna om hur gäddorna som konfronteras ”Inte kunde behärska sig” och att de ofta påstår att de ”begått ett misstag.”

Jag brottas med frågan hur det kan vara ett misstag att gå igenom alla steg som behövs för att möta upp ett fiktivt barn som sedan visar sig vara Dumpen. Hur man inte kan behärska sig när barn eller övergreppsmaterial ”finns tillgängligt” för sexuell tillfredställelse?

Låt oss gå tillbaka till det där med att ha en dragning, en impuls eller en ”fantasi” så att säga.
Det skadar ju ingen så länge den befinner sig stadigt inlåst i personens fantasivärld. Man kan argumentera att en individ inte kan hållas ansvarig för de ibland destruktiva tankar och tändningsmönster som kan finnas hos denne. Vi har alla impulser och tankar vi inte agerar på.

Men det är när vi kommer till den där delen om att agera som argumenten tar slut.

När en person står på en klippkant och känner impulsen att hoppa, är det en impuls. Många av oss kan relatera till att ha känt sådana impulser, men de flesta av oss kan ganska enkelt kontrollera och motverka dem genom medvetna beslut och handlingar. Att hoppa ner från klippan skulle vara ett aktivt val, en handling som personen har fullständig kontroll över och därmed inte bara är en impuls utan också ett medvetet val att agera.
Man råkar inte hoppa från en klippa.

På samma sätt, när det gäller att konsumera övergreppsmaterial på nätet, är det inte bara en impuls utan det följer en serie med medvetna val. Det är inte en situation där personen förlorar kontrollen över sina handlingar, utan en serie av beslut där en ignorerar både moral och lag. Att öppna datorn, starta program, söka efter och sedermera konsumera övergreppsmaterial kräver flera val att agera på.
Man råkar inte ladda ner övergreppsmaterial.

När vi pratar om att agera på impulser är det viktigt att skilja mellan situationer där handlingarna är snabba och reflexmässiga och de där de är planerade och medvetna.

Att agera på en impuls att trycka för hårt på gaspedalen i trafiken är inte jämförbart med att agera på en impuls att begå våldtäkt på ett barn. Det är högst medvetna val.
Men man råkar inte köra på en bil framför sig i bilkön.

Att skapa konton på platser där barn finns, ta kontakt, grooma offret, planera en träff för att begå övergrepp och sedan dyka upp på platsen, kräver en aktiv och medveten ansträngning.
Man råkar inte planera våldtäkt av barn.

Man råkar heller inte hamna på Dumpen.

Kan vi skänka det en liten tanke?

1 thought on “Man råkar inte hoppa från en klippa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *