Bild som illustrerar domar

Domar December 2023  

Dumpens bevakargrupp

Bevakar och sammanställer alla domar från samtliga tings- och hovrätter i Sverige där målet handar om sexuella övergrepp på barn.

Denna månad redovisas  98  domar

Du som vill läsa domarna: ta kontakt med respektive tings- eller hovrätt, ange målnumret och be att få domen skickad till dig. Domar är offentliga handlingar.

Domar från tingsrätter

 

Alingsås

2023-12-19

B 1529-22

Domslut: Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 25 år)

(Har vidrört NN 4:s underliv utanpå trosorna med en penna eller liknande föremål. NN 4 var 14 år vid tillfället. Det hände någon gång mellan den 25 maj 2022 och den 26 maj 2022.

Samt åtalad för: Sexuellt övergrepp.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

2023-12-22

B 1691-23

Domslut: 1. Barnpornografibrott x4. 2. Våldtäkt mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 69 år)

(1.1 Har innehaft sammanlagt 59 barnpornografiska filer varav 35 bilder och 24 filmer. Av dessa är 10 bilder och 21 filmer av särskilt hänsynslös karaktär. Det hände den 13 september 2023.

1.2 Har skildrat sekretess A, som var under 18 år, i barnpornografisk film genom att förmå henne att skicka filmer av pornografisk karaktär till honom eller genom att själv ta skärm dumpar på filmer som sekretess A skickat till honom. Det hände vid samma 27 tillfällen som under åtalspunkten 2.1 under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 3 juli 2023.

1.3 Har skildrat sekretess B, som var under 18 år, i barnpornografisk film genom att förmå henne att skicka filmer av pornografisk karaktär till honom eller genom att själv ta skärm dumpar på filmer som sekretess B skickat till honom.

Det hände vid samma nio tillfällen som under åtalspunkten 3.1 under perioden från och med den 28 juli 2021 till och med den 9 december 2021.

1.4 Har skildrat sekretess C, som var under 15 år, i barnpornografisk bild genom att förmå henne att skicka bilder av pornografisk karaktär till honom eller genom att själv ta skärm dumpar på bilder som sekretess C skickat till honom. Det hände vid samma tre tillfällen som under åtalspunkten 3.2 under perioden från och med den 29 juni 2021 till och med den 11 juli 2021.

2. Har genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med sekretess A, som vid tidpunkten var 13 år. De sexuella handlingarna har bestått i att sekretess A genom uppmaningar och instruktioner från honom via chattkonversationer förmåtts penetrera sig själv vaginalt med fingrar och/eller föremål enligt på respektive tillfälle nedan angivet sätt. Sekretess A har filmat sig själv när hon utfört de sexuella handlingarna och sedan skickat dem till honom.

Det hände vid 27 tillfällen under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 3 juli 2023 enligt nedan:

– 2022-09-06 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste.

– 2022-10-05 Penetration vaginalt med en eller flera fingrar. 

– 2022-10-16 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-10-17 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-10-19 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-04 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-05 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-06 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-07 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-17 Penetration vaginalt med ett finger. 

– 2022-11-20 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-03 Penetration vaginalt med en eller flera fingrar. 

– 2022-12-04 Penetration vaginalt av föremål i form av tuschpennor. 

– 2022-12-05 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-11 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-13 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-15 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-18 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2022-12-19 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2022-12-28 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2023-01-31 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2023-02-05 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2023-02-18 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2023-04-02 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2023-04-23 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2023-04-30 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär.

3.1 Har främjat eller utnyttjat sekretess B, som vid tidpunkten var under 18 år, att utföra sexuell posering för honom genom att förmå henne att posera och skicka filmer av sexuell karaktär. Poseringen har varit ägnad att skada sekretess B:s hälsa eller utveckling. Det hände vid nio tillfällen under perioden från och med den 28 juli 2021 till och med den 9 december 2021.

3.2 Har främjat eller utnyttjat sekretess C, som vid tidpunkten var under 15 år, att utföra sexuell posering för honom genom att förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär. Det hände vid tre tillfällen under perioden från och med den 29 juni 2021 till och med den 11 juli 2021.)

Påföljd: Fängelse 7 år. Döms för barnpornografibrott x 40
Utnyttjande av barn för sexuell posering x 17
Våldtäkt av barn x 24, frikänns dock från utnyttjande av barn för sexuell posering x2 och våldtäkt mot barn x 3.

 

Attunda

2023-12-11

B 2882-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 33 år)

(Har ofredat NN, som var 12 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN sexuella integritet, genom att gå efter henne från en busshållplats och fråga om hon var våt. Det hände den 9 mars 2023.)

Påföljd: 100 dagsböter om 200 kr.

 

2023-12-14

B 6030-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 61 år)

(Har innehaft och betraktat 34 barnpornografiska bilder. Det hände fram till den 19 oktober 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 420 kr.

 

2023-12-18

B 9191-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har innehaft fem bilder utvisande barnpornografiskt övergreppsmaterial, varav två varit av särskilt hänsynslös karaktär. Det hände den 28 september 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 50 kr.

 

2023-12-19

B 784-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har innehaft 10 barnpornografiska bilder och 2 barnpornografiska filmer. Det hände den 27 januari 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 50 kr.

 

2023-12-29

B 11512-22

Domslut: Våldtäkt mot barn x3 (Åtalad: Man 27 år)

(1.1 Har med Sekretess A, som var 13 år gammal, genomfört ett oralt samlag bestående i att Sekretess A utfört oralsex på honom, och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag bestående i att penetrera Sekretess A:s underliv med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 3 mars 2022 och den 13 mars 2022.

1.2 Har med Sekretess A, som var 13 år gammal, genomfört orala samlag bestående i att han utfört oralsex på Sekretess A följt av att Sekretess A därefter utfört oralsex på honom, och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag bestående i att Sekretess A hållit i hans penis och onanerat åt honom. Det hände någon gång mellan den 12 mars 2022 och den 13 mars 2022.

1.3 Har med Sekretess A, som var 13 år gammal, genomfört ett oralt samlag bestående i att Sekretess A utfört oralsex på honom, och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag bestående i att penetrera Sekretess A:s underliv med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 3 mars 2022 och den 13 mars 2022.)

Påföljd: Fängelse 3 år 9 månader.

 

2023-12-22

B 11252-23

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 16 år)

(Har främjat och utnyttjat NN1 att sexuellt posera för honom genom att han förmått NN1, som var 12 år gammal, att via Snapchat skicka bilder på sina bröst till honom. Det hände någon gång mellan den 26 mars 2023 och den 28 mars 2023.)

Påföljd: Frikänns.

 

Blekinge

2023-12-01

B 2488-23

Domslut: Barnpornografibrott (Åtalad: Man 18 år)

(Har via Snapchat spridit eller tillgängliggjort en barnpornografisk film, 58 sekunder lång, som visar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 7 oktober 2021.)

Påföljd: 80 dagsböter om 50 kr.

 

Borås

2023-12-06

B 85-23

Domslut: 1. Grovt sexuellt ofredande. 2. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. (Åtalad: Man 53 år)

(1. Har ofredat NN 5, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 5:s sexuella integritet, genom att dra upp hennes tröja för att därefter klämma, känna samt slicka på hennes bröst samt genom att han skickat sms av sexuell karaktär till målsäganden. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 30 november 2022.

Brottet bör bedömas som grovt sett till målsägandens unga ålder samt då han visat särskild hänsynslöshet då målsäganden befunnit sig i en utsatt situation.

2. Har försökt förmå målsäganden NN 5, som var 16 år gammal vid tidpunkten för gärningen, att mot ersättning företa och tåla sexuell handling genom att han uttryckt att han ville betala 500 kr i veckan mot att få titta och känna på hennes bröst. Det hände någon gång mellan den 1 november 2022 och den 31 december 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.)

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 160 timmar Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

 

2023-12-14

B 3953-23

Domslut: Grovt sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 51 år)

(Har lagt sig i sängen med Sekretess A och tagit på hennes nakna bröst och rumpa samt hållit fast hennes armar medan han kysste henne på munnen upprepade gånger. Sekretess A var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2023 och den 31 augusti 2023.

Brottet bör bedömas som grovt då han visat särskild hänsynslöshet då han ofredat målsäganden på en plats där hon haft anledning att känna sig trygg samt då han är närstående till henne.)

Påföljd: Frikänns.

 

Eskilstuna

2023-12-27

B 4532-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft 3 barnpornografiska filer, varav 2 filer är bilder som är att bedöma som övergreppsmaterial och 1 fil är en film som är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (ca 29 sekunder). Det hände den 11 juli 2023.)

Påföljd: 50 dagsböter om 50 kr.

 

Falun

2023-12-06

B 1018-23

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har på ett otillbörligt sätt förmått NN 4 som var 14 år att vidröra hans könsorgan, genom att ta tag i och hålla fast NN4s hand mot sitt kön. Det hände den 9 oktober 2022.)

Påföljd: Ungdomstjänst 110 timmar.

 

2023-12-14

B 1776-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 67 år)

(Har innehaft 437 barnpornografiska bilder. Av dessa bilder är 212 särskilt hänsynslösa bilder, det vill säga bilder på barn som är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 15 augusti 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 212 bilder skildrar barn som är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

 Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Gotland

2023-12-28

B 752-23

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 48 år)

(Har främjat eller utnyttjat målsäganden, att mot ekonomisk ersättning, skicka flertalet sexuella poseringsbilder/filmer på sig själv. Målsäganden var vid tidpunkten 17 år gammal. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände någon gång mellan den 1 september 2022 och den 24 november 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska delta i det behandlingsprogram som frivården finner är lämpligt. Övervakare utses av frivården.

 

Gävle

2023-12-11

B 1211-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(Har innehaft 494 barnpornografiska bilder på en dator och en mobiltelefon. Det hände den 15 oktober 2020.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

2023-12-20

B 4112-22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(1. Har upprepade gånger haft vaginala samlag med NN 7 som var under 15 år. Det har skett vid tio till tjugo tillfällen mellan den 1 april 2022 och den 25 maj 2023.

2. Har ofredat NN 3, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att förmå henne att medverka i en konversation med sexuell innebörd varvid han skrivit upprepade meddelanden till henne med tydlig sexuell karaktär. Det hände mellan den 10 oktober 2022 och den 10 november 2022.

Samt åtala för olaga hot mot målsägande: Har hotat NN 3 genom att göra uttalanden med innebörd att han skulle se till att NN 3 utsattes för sexuellt våld. Det hände den 10 november 2022.)

Påföljd: Frikänns

 

Göteborg

2023-12-06

B 7540-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 39 år)

(Har innehaft 26 barnpornografiska bilder, varav 22 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 10 barnpornografiska filmer vilka samtliga är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 11 maj 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen avsett bilder och filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat utsättas för vaginala och orala penetrationer av vuxna samt avbildas med sperma på kroppen samt eftersom övergreppsmaterialet utgör dokumentation av verkliga övergrepp.)

Påföljd: Fängelse 1 år 3 månader.

 

2023-12-07

B 13535-22

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 21 år)

(1. Har försökt främja eller utnyttja NN 1, som var 13 år, att utföra eller medverka i sexuell posering via Snapchat genom att be henne skicka nakenbilder till honom. NN 1 har skickat minst två gamla bilder på hennes rumpa till honom. Det hände mellan den 16 januari 2022 och den 19 januari 2022.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

2. Har ofredat NN 1, som var 13 år, genom att skicka en bild på sitt nakna kön till henne via Snapchat, vilket har varit ägnat att kränka henne sexuella integritet. Det hände mellan den 16 januari 2022 och den 19 januari 2022.

Samt åtalad för: Folkbokföringsbrott.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 420 kr.

 

2023-12-11

B 10920-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 17 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film samt skickat filmen vidare till en vän. Det hände den 27 oktober 2022.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

2023-12-20

B 8906-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. 

OBS! 4 åtalade. 

Man 1: 16 år. Man 2: 16 år. Man 3: underårig. C: 15 år.

Grov våldtäkt mot barn. 

(Man 1 och Man 2 har tillsammans och i samförstånd med underåriga Man 3 och vid gärningen underåriga Man 4 tvingat NN 1, vid gärningen 13 år gammal, att genomföra oralt samlag på Man 1 och Man 2

Man 1, Man 2, Man 3 och Man 4 har fört med sig målsäganden in i ett skogsparti intill ett bostadsområde och där omringat henne. Man 1: och Man 2 har sedan turats om att hålla en kniv mot målsäganden och tvingat henne att utföra oralsex på dem. Man 3 och Man 4 har medverkat i gärningen genom att delta i förandet av målsäganden till skogspartiet samt därefter stå kvar runt henne och på så sätt hindrat henne från att lämna platsen. Man 4 har härutöver medverkat genom att filma övergreppet. Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningspersonerna har använt hot genom att hålla i en kniv vid övergreppet, fler än en förgripit sig på målsäganden, flera deltagit i övergreppet samt att övergreppet filmats.

Gärningspersonerna har under alla förhållanden med hänsyn till tillvägagångssättet visat särskilt hänsynslöshet och råhet.

Det hände någon gång mellan den 20 februari – 24 februari 2023

Yrkande i andra hand på Man 3 och Man 4:

Man 4 har filmat när målsäganden tvingats utföra oralsex på Man 2 enligt åtalspunkten ovan. Man 4 och Man 3 har medverkat till att målsäganden förts till skogspartiet där övergreppet sker och har också närvarat under hela övergreppet. De har därigenom bidragit till att gärningspersonerna varit numerärt överlägsna målsäganden och genom att omringa henne försvårat för henne att lämna platsen. Man 4 och Man 3 har genom sitt agerande främjat den grova våldtäkten och begått gärningen med uppsåt. Det hände någon gång mellan den 20 februari – 24 februari 2023)

Påföljd:

Man 1: Frikänns.

Man 2: Ungdomsövervakning 9 månader.

Man 4: Frikänns

 

Helsingborg

2023-12-04

B 1436-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x4. (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som då var 13 år. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2022 och den 28 februari 2022.

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som då var 13 år. Det hände den 15 februari 2022.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som då var 13 år. Han har vid tillfället även penetrerat målsägandens vagina med sina fingrar. Det som sker har i vart fall delvis dokumenterats genom att han filmat del av händelseförloppet. Det hände någon gång mellan den 16 juni 2022 och den 17 juni 2022.

1.4 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som då var 14 år. Han har vid tillfället och under det att samlaget pågår även utdelat ett slag med öppen hand mot målsägandens rumpa samt även tagit tag i och dragit målsäganden i håret. Det som sker har i vart fall delvis dokumenterats genom att han filmat del av händelseförloppet. Det hände någon gång mellan den 10 november 2022 och den 11 november 2022.)

Påföljd: Fängelse 10 månader.

 

2023-12-10

B 6838-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 54 år)

(Har innehaft och betraktat 6 barnpornografiska bilder, varav fyra bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst material. Det hände någon gång mellan den 15 april 2022 och den 21 mars 2023.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-12-11

B 6589-22

Domslut: Grovt sexuellt utnyttjande av underårig. (Åtalad: Man 63 år)

(Har med sitt finger penetrerat NN 2:s anal. Han var NN 2:s styvfar vid tillfället. Han har alltså haft sexuellt umgänge med någon som var under arton år och som stod under hans fostran. Det hände någon gång mellan den 9 augusti 2002.)

Påföljd: Fängelse 6 månader.

 

2023-12-15

B 4586-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x6 (Åtalad: Man 34 år)

(1.1 Har haft oralt och vaginalt samlag med målsäganden NN 2 som var 15 år och hans styvdotter. Han förde målsägandens hand mot sin penis och hon onanerade åt honom, därefter penetrerade han hennes mun med sin penis, instruerade henne att använda en sexleksak på sig själv och penetrerade hennes slida med sin penis. Det hände i hemmet i soffan i vardagsrummet den 29 juni 2023.

1.2 Har haft oralt samlag med målsäganden NN 2 som var 15 år och hans styvdotter. Han penetrerade hennes mun med sin penis. Det hände i köket någon gång mellan den 10 april 2023 och den 12 april 2023.

1.3 Har haft vaginalt och oralt samlag med målsäganden NN 2 som var 15 år och hans styvdotter. Han utdelade slag i målsägandens ansikte, tog på hennes kropp och bröst samt penetrerade hennes mun och slida med sin penis dels ståendes mot en vägg, dels liggandes på golvet. Det hände i husets källare mellan den 10 november 2022 och den 28 februari 2023.

1.4 Har haft vid flera tillfällen genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden NN 2 som var 15 år och hans styvdotter. Han har rört målsäganden på kroppen och brösten innanför kläderna samt fört in finger/fingrar i hennes slida. Det hände flera gånger mellan den 10 november 2022 och den 29 juni 2023.

1.5 Har vid flera tillfällen haft oralt samlag med målsäganden NN 2 som var 15 år och hans styvdotter. Han penetrerade målsägandens mun med sin penis. Det hände flera gånger då de parkerat invid ett gammalt kloster mellan den 12 april 2023 och den 29 juni 2023.

1.6 Har haft analt samlag med målsäganden NN 2 som var 15 år och hans styvdotter. Han penetrerade målsägandens rumpa/anal med sin penis. Det hände i soffan i vardagsrummet någon gång mellan den 1 februari 2023 och den 31 mars 2023.

Samt åtalad för: Misshandel x4, Sexuellt ofredande och barnfridsbrott x5.)

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader, frikänns dock från våldtäkt mot barn x5, sexuellt ofredande, misshandel x3 och barnfridsbrott x 3.

 

2023-12-21

B 5414-23

Domslut: Barnpornografi x3. (Åtalad: Man 21 år)

(1.1 Har innehaft och spridit en barnpornografisk bild och två barnpornografiska filmer, med en total speltid om två minuter och nio sekunder, vilka alla har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 14 maj 2022.

1.2 Har innehaft fem barnpornografiska bilder och sju barnpornografiska filmer, varav fem filmer bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, med en total speltid om tre minuter och fyra sekunder. Det hände den 7 oktober 2022.

1.3 Har innehaft och spridit en barnpornografisk film, vilken bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, med en speltid om 53 sekunder. Det hände den 9 april 2020.)

Påföljd: Villkorlig dom 100 dagsböter om 70 kr.

 

Hälsingland

2023-12-18

B 2626-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x 4. (Åtalad: Man 18 år)

(1.1 Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2023 och den 13 oktober 2023.

1.2 Har genomfört ett vaginalt samlag och en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 14 oktober 2023 och den 21 oktober 2023.

Den sexuella handlingen bestod i att han förde upp ett eller flera fingrar i målsägandens underliv.

1.3 Har genomfört ett vaginalt och oralt samlag med NN 1 som var under 15 och som inte deltog frivilligt i det orala samlaget. Det hände någon gång mellan den 14 oktober 2023 och den 21 oktober 2023.

1.4 Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 1 som var under 15 år. Det hände den 22 oktober 2023.)

Påföljd: Fängelse 4 år 6 månader.

 

Hässleholm

2023-12-13

B 401-21

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 24 år)

(Har innehaft totalt 2 114 filer som alla skildrar barn i pornografisk bild. Av dessa filer har 204 avsett bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 4 maj 2021.

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå de insatser som frivården finner lämpliga. Övervakare utses av frivården.

 

2023-12-21

B 906-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har tagit ett hårt tag dels i NN1:s ena arm, dels runt hennes kropp och hållit fast henne medan de gått in i ett ensligt skogsparti. Därefter har han, mot NN 1:s vilja, lyft upp henne och burit henne längre in i skogen. Efter att han ställt ner henne på marken har han fortsatt hålla fast henne medan han dragit ner såväl hennes byxor som sina egna. Därefter har han tryckt ner NN1 och tagit ett hårt tag i/om hennes huvud och tryckt det mot sitt kön och på så vis tvingat henne att utföra ett oralt samlag medan han hållit kvar greppet i/om hennes huvud. Han har sedan, medan han hållit fast NN1 i ena armen, lyft upp henne, vänt henne från sig och tryckt hennes kropp framåt/nedåt och genomfört dels ett vaginalt samlag vilket medfört att hon blött kraftigt från underlivet, dels ett analt samlag. 

Målsäganden har inte deltagit frivilligt i någon del av ovanstående händelseförlopp. Det hände natten den 12 juli 2023 i ett ensligt beläget skogsparti.

Gärningen är att bedöma som grov våldtäkt mot barn med anledning av

 -att han, under hela gärningen, använt våld mot målsäganden.

 -det våldsamma tillvägagångssättet under samlagen samt

 -att han visat särskild hänsynslöshet och råhet eftersom NN 1 befunnit sig i en särskilt utsatt situation då hon nattetid befunnit sig ensam med honom på en enslig plats i skogen.

Samt åtalad för: Misshandel)

Påföljd: Sluten ungdomsvård 1 år 2 månader.

 

Jönköping

2023-12-22

B 2102-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med målsäganden som var 14 år. 

har vidare genomfört en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att han fört in sina fingrar i målsägandens underliv. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2023 och den 9 mars 2023.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-12-19

B 2132-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 71 år)

(Har sexuellt ofredat NN1 och NN2, som var 12 år gamla, genom att han utanpå sina byxor tagit sig på sitt kön, gjort onanirörelser, kastat slängkyssar åt målsägandena samt frågat om de vill följa med honom hem, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag samt var ägnat att kränka målsägandenas sexuella integritet. Det hände den 3 maj 2023 på en buss.)

Påföljd: Villkorlig dom.

 

Kristianstad

2023-12-08

B 2943-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft sammanlagt 24 bilder och 55 filmer, med en speltid på sammanlagt knappt 2½ timme, som alla skildrar barn i pornografisk bild. Av det ovan angivna materialet utgör 14 bilder och 36 filmer, med speltid på knappt 1½ h, bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 23 november 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård. Ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 20 timmar

 

2023-12-21

B 2279-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 38 år.)

(Har genomfört en sexuell handling med NN 1 som var under 15 år genom att massera NN1s anus samt föra upp finger/fingrar och en dildo i målsägandens anal. Det hände den 3 september 2023.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Luleå

2023-12-20

B 2851-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 36 år)

(Har innehaft 1 780 barnpornografiska bilder och 202 barnpornografiska filmer. Av dessa har han spridit 36 barnpornografiska bilder till andra personer. Det hände mellan den 1 maj 2023 och den 27 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett ett särskilt stor mängd bilder och filmer, varav 1 084 bilder och 194 filmer skildrat barn som är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år 8 månader.

 

Lund

2023-12-05

B 3216-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 16 år)

(1. Har på ett otillbörligt sätt förmått NN 6, som var 13 år vid tillfället, att företa sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art är jämförlig med samlag. Han har instruerat och förmått målsäganden att fotografera och/eller filma när hon fört in sina fingrar i sin vagina för att sedan skicka materialet till honom. Det hände den 17 april 2023.

2. Har innehaft två barnpornografiska bilder. Det hände den 8 juni 2023.)

Påföljd: Ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 150 timmar.

 

2023-12-11

B 6362-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Kvinna 42 år)

(Har haft samlag med NN26 som var 14 år gammal. Hon har dessförinnan förmått målsäganden att inta narkotika. Det hände någon gång mellan den 25 november 2022 och den 26 november 2022.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

2023-12-15

B 5491-21

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x4. 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Sexuellt ofredande 4. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har vid ett tillfälle under perioden juli-den 9 oktober 2021 i Landskrona genomfört samlag med målsäganden NN 6 som varit under 15 år. Samlaget har påbörjats då målsäganden NN 6 sov.

1.2 Har vid ett tillfälle under perioden juli-den 9 oktober 2021 genomfört samlag med målsäganden NN 6 som varit under 15 år.

1.3 Har vid ett tillfälle under perioden juli-den 9 oktober 2021 genomfört samlag med målsäganden NN 6 som varit under 15 år.

1.4 Har vid ett tillfälle under perioden juli-den 9 oktober 2021 genomfört samlag med målsäganden NN 6 som varit under 15 år. Han har haft uppsåt till omständigheten att målsäganden NN 6 var under 15 år.

2. Har vid ett tillfälle under perioden juli-den 9 oktober 2021 försökt att genomföra en sexuell handling (oralsex) med målsäganden NN 6 som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Han har härvid fattat tag om målsägande NN 6 huvud och tryckt ned det mot sitt nakna kön. Brottet har inte fullbordats eftersom målsäganden NN 6 tryck sitt huvud uppåt samt då dörren till det rum han och målsäganden NN 6 vistades i, öppnats. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

3. Har under augusti månad 2021 sexuellt berört målsäganden NN 11 som varit under 15 år, eller annars genom handlande ofredat henne på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Han har härvid, då målsäganden NN 11 legat ned i en soffa, lagt sig tätt bakom henne så att hans könsorgan kommit i beröring med hennes rumpa. Gärningen har påbörjats då målsäganden NN 11 sov.

4. Har den 24 mars 2022 innehaft barnpornografiska bilder och filmer; 21 bilder och en film (1:02 min) som bedöms som övergreppsmaterial och 42 bilder och 10 filmer (tot 23:40 min) som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har haft uppsåt eller varit oaktsam beträffande omständigheten att den som skildras i bilderna och filmerna varit under 18 år.)

Påföljd: Fängelse 3 år 9 månader.

 

2023-12-18

B 4021-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna 22 år)

(Har tillgängliggjort en film med barnpornografiskt innehåll genom delning. Innehållet i filmen har utgjort särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial. Det hände den 20 november 2020.)

Påföljd: Frikänns.

 

Malmö

2023-12-05

B 9840-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(Har den 8 februari 2022 uppsåtligen spridit en pornografisk film av barn eller på annat sätt gjort den tillgänglig för annan. Filmen – som är 29 sekunder lång – får anses utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: 70 dagsböter om 150 kr.

 

2023-12-05

B 9742-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 18 år)

(Har innehaft och via internet förmedlat eller på annat sätt gjort två barnpornografiska filmer tillgängliga för någon annan. Filmerna är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 12 april 2022.)

Påföljd: 50 dagsböter om 100 kr.

 

2023-12-22

B 10253-20

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har den 2 juli 2019 innehaft 5594 barnpornografiska bilder varav 1226 är att betrakta som särskilt hänsynslöst material samt 2558 barnpornografiska filmer varav 1589 är att betrakta som särskilt hänsynslöst material. 

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer samt att en stor del av materialet avser barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 8 månader.

 

2023-12-21

B 7214-23

Domslut:  Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 21 år)

(Har den 3 maj 2022 i Malmö stad uppsåtligen innehaft en pornografisk film av ett barn. Filmen får anses utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr.

 

2023-12-22

B 529-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 52 år)

(Har innehaft totalt 38 258 filer med bilder och filmer, varav 37 773 bilder har bedömts som övergreppsmaterial, 464 filmer med en speltid om 33 timmar, 16 minuter och 12 sekunder som övergreppsmaterial, 6 bilder som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 15 filmer med en speltid om 3 timmar, 16 minuter och 12 sekunder som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 18 juli 2019.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden filer med bilder och filmer, den sammanlagda speltiden för filmerna samt andelen bilder och filmer som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn Samhällstjänst 140 timmar Föreskrift: att genomgå den behandling Kriminalvården finner erforderlig Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

 

Mora

2023-12-05

B 702-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 47 år)

(Har innehaft 46 filer innehållandes övergreppsmaterial. Innehavet utgörs av: 

– 44 bilder, varav 31 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 – 2 filmer (total speltid 16 sekunder) särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial Det hände någon gång mellan den 2 februari 2022 och den 19 maj 2022.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-12-08

B 1539-22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 27 år)

(1.1 Har genomfört vaginalt och oralt samlag med A som var 14 år. Det hände vid flera tillfällen mellan den 14 december 2020 och den 11 maj 2021.

1.2 Har genomfört analt och vaginalt samlag med A som var 14 år. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 14 december 2020 och den 11 maj 2021.

2. Har främjat eller utnyttjat att A medverkat/utfört sexuell posering som han dokumenterat genom att han tagit en bild av A, en bild av sexuell karaktär utvisande delar av hennes nakna kropp. A var under 15 år. Det hände natten mot den 24 april 2021.

3. Har skildrat barn i pornografisk bild genom att han tagit en bild av A, en bild av sexuell karaktär utvisande delar av hennes nakna kropp (samma gärning som i åtalspunkt 2). A var under 18 år. Det hände natten mot den 24 april 2021.

Samt åtalad för: Rattfylleri, olaga hot och misshandel.)

Påföljd: Fängelse 1 år 1 månad, frikänns från utnyttjande av barn för sexuell posering.

 

2023-12-15

B 1177-23

Domslut:  Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Kvinna 35 år)

(Har genomfört ett vaginalt och oralt samlag med A som var 14 år. Det hände natten mellan den 10 augusti 2023 och den 11 augusti 2023.

Samt åtalad för: Grovt olovlig anskaffande av alkohol.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Nyköping

2023-12-21

B 1812-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 68 år)

(Har innehaft i vart fall 271 000 skildringar av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn (barnpornografiskt material). Materialet består av i vart fall 270 000 bilder av den s.k. normalgraden, i vart fall 800 bilder med särskilt hänsynslöst material, i vart fall 360 filmer – med en speltid om cirka 70 timmar – av den s.k. normalgraden samt i vart fall 55 filmer – med en speltid om cirka 8 timmar – med särskilt hänsynslöst material. Det hände den 24 mars 2021.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till mängden material och mängden särskilt hänsynslöst material.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Skaraborg

2023-12-05

B 3984-22

Domslut: 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har främjat eller utnyttjat att NN 3, som var 11 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Detta genom att över internet förmå NN 3 att i ett videosamtal visa och klämma på sina bröst, visa rumpan och sitt underliv samt suga på sina fingrar. Det hände natten mellan den 10 augusti 2021 och den 11 augusti 2021

2. Har försökt att främja eller utnyttja att NN 3, som var 11 år, skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Detta genom att uttala hot med innebörden att han skulle sprida sexuella filmer/bilder på målsäganden om hon inte medverkade till fler sådana filmer. Det hände natten mellan den 10 augusti 2021 och den 11 augusti 2021.

Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas eller det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas, då målsäganden valde att berätta för sin mamma om hoten i stället för att medverka till fler filmer. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden med anledning av hennes ålder, att han erbjudit målsäganden ersättning samt att hot uttalats.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå Kriminalvårdens behandlingsprogram SEIF, Sexualbrottsprogram med individuellt fokus. Övervakare utses av frivården.

 

2023-12-14

B 3037-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 26 år.)

(Har genomfört ett samlag och annan sexuell handling jämförlig med samlag med NN 10 som vid tillfället var 13 år gammal och som därtill inte deltog frivilligt)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-12-21

B 4516-22

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 41 år)

(1. Har försökt främja och förmå NN 3 som var 13 år att utföra sexuell posering för honom genom att i chattar be henne skicka bilder på hennes nakna kropp, bröst och kön och genom att hota henne med att han ska berätta för hennes föräldrar om hon inte skickar bilder. Det hände någon gång mellan den 29 september 2022 och den 1 oktober 2022. 

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller enbart på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

2. Har ofredat NN 3, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 3s sexuella integritet, genom att skicka bilder och filmer på sitt eller annans könsorgan till henne. Det hände någon gång mellan den 29 september 2022 och den 1 oktober 2022.)

Påföljd: Fängelse 1 månad. Frikänns dock från sexuellt ofredande mot barn.

 

Skellefteå

2023-12-22

B 1412-23

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Grovt sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 42 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling med sekretess 2, han har därvid blottat sitt kön för sekretess 2 och förmått eller låtit henne beröra hans kön med sina händer, det hände den 29 oktober 2023.

2. Har ofredat sekretess 1 på ett sätt som kunde förväntas kränka sekretess 1s sexuella integritet och väcka obehag, genom att blotta sig för sekretess 1 samt att inför sekretess 1 förmå eller låta sekretess 2 beröra hans kön med sina händer, det hände den 29 oktober 2023.

Samt åtalad för: Grovt barnfridsbrott och barnfridsbrott mot sekretess 1.)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Solna

2023-12-19

B 7801-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 49 år)

(Har mellan den 1 april 2023 och den 7 september 2023, över internet spridit, eller på annat sätt gjort tillgängligt, samt betraktat och innehaft barnpornografiska filmer och bilder delvis utgörande särskilt hänsynslöst material.

Innehavet utgjordes den 7 september 2023 av 2 572 bilder och 75 filmer klassificerade som barnpornografi/dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Av det materialet är 257 bilder och 47 filmer, med en sammanlagd speltid om 8 timmar och 50 min, klassificerade som särskilt hänsynslöst material. Brottet är att bedöma som grov utifrån mängden särskilt hänsynslöst material samt till omfattningen av spridningen.)

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader. Hela den villkorligt medgivna friheten förverkas. (Svea hovrätt Avd 07, 2021-04-30, B1476/21)

OBS! Tidigare dömd: Han dömdes år 2011 av Högsta domstolen för utnyttjande av barn för sexuell posering vid två tillfällen och barnpornografibrott vid tre tillfällen. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn. Han dömdes även av Svea hovrätt den 30 april 2021 för två fall av våldtäkt mot barn, medhjälp till våldtäkt mot barn, två fall av sexuellt övergrepp mot barn, två fall av sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott, åtta fall av barnpornografibrott och kränkande fotografering. Påföljden bestämdes till fängelse i tre år och nio månader. Han frigavs villkorligt från fängelsestraffet den 24 januari 2023. Återstående strafftid är 455 dagar.

 

Sundsvall

2023-12-12

B 300-22

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 20 år)

(Har främjat och/eller utnyttjat att MA, som är under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att ha fått MA att ta och skicka intima bilder och filmer av sig själv till honom. Det hände någon gång mellan den 1 september 2021 och den 21 januari 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den vård eller behandling som frivården finner lämplig. Övervakare utses av frivården.

 

2023-12-21

B 2434-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(1. Har haft samlag eller genomfört annan sexuell handling som är att likställa med samlag med MA som var under 15. Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 17 augusti 2023 till och med den 8 september 2023 enligt nedan:

– 2023-08-17 – 2023-08-25 Har tagit på MAs bröst och utanpå hennes underliv samt fört in sina fingrar i hennes underliv.

– 2023-09-07 – 2023-09-08 Har tagit utanpå MAs underliv, fört in sina fingrar i hennes underliv, fört MAs hand till sin penis och fört den fram och tillbaka och därefter haft ett vaginalt samlag med MA

2. Har skildrat barn i pornografisk bild genom att spela in en film genom en skärminspelning, genom att ta en bild på MA samt genom att ta 14 skärmavbilder från ett konto på Twitter. Han har sedan innehaft nämnda barnpornografiska bilder och film. Det hände mellan den 19 juni 2023 och den 11 oktober 2023.

Samt åtalad för kränkande fotografering på målsägande: Har olovligen och i hemlighet fotograferat MA när MA befann sig inomhus i en bostad.)

Påföljd: Villkorlig dom 100 dagsböter om 200 kr, frikänns dock från våldtäkt mot barn.

 

Uddevalla

2023-12-04

B 3061-22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har mot målsägandens vilja genomfört ett vaginalt och analt samlag med NN 2 som vid gärningstillfället var 14 år. Det hände någon gång den 19 november 2022

2. Har haft vaginalt samlag med NN 2 som var 14 år vid gärningstillfället. Det hände någon gång mellan den 29 oktober 2022 och den 6 november 2022.)

Påföljd: Ungdomsövervakning 7 månader.

 

2023-12-07

B 1342-21

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 28 år)

(Har innehaft 14 barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 16 september 2018 och den 11 maj 2021.)

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 220 kr.

 

2023-12-28

B 2841-23

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 77 år)

(1.1 Har berört målsägande A: s könsorgan med sin hand innanför hennes kläder. Målsägande A är under 15 år. Det hände den 27 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom målsägande A är mycket ung och då de har en närstående relation.

1.2 Har låtit eller förmått målsägande A, som är under 15 år, att beröra hans nakna könsorgan. Det hände vid ett tillfälle mellan den 1 september 2022 och den 27 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom målsägande A är mycket ung och då de har en närstående relation.

2. Har ofredat målsägande A, som är under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägande A: s sexuella integritet, genom att vid i vart fall fem tillfällen beröra hennes könsorgan med sin hand utanpå hennes kläder. Det hände mellan den 1 september 2022 och den 27 september 2023.)

Påföljd: Fängelse 2 år 2 månader.

 

Umeå

2023-12-08

B 3460-22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 18 år)

(1. Har haft vaginalt samlag med målsäganden Sekretess A som var 12 år. Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 28 oktober 2022 till och med den 30 november 2022.

2. Har skildrat barn i pornografisk bild, genom att han själv filmat alternativt instruerat en flicka som var 12 år att filma/fota sin egen delvis nakna kropp. Det hände den 9 december 2022.

3. Har främjat eller utnyttjat att Sekretess A som var 12 år utfört eller medverkat i sexuell posering. Han har antingen uppmanat och instruerat målsäganden att filma/fota sin egen delvis nakna kropp och skicka materialet till honom eller själv filmat och fotat målsäganden när hon poserat delvis naken. Det hände den 9 december 2022.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Särskild behandlingsplan: Ska genomgå behandling enligt den bifogade planen. Övervakare utses av frivården.

 

Uppsala

2023-12-01

B 8705-22

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med NN2 som var 13 år och inte deltog frivilligt. Det orala samlaget har bestått i att NN2 förmåtts utföra oralsex på honom. NN2:s deltagande var även en följd av att Elias han har tagit stryptag på hennes hals, tryckt hennes huvud mot hans könsorgan och hållit tag i hennes hår. Det hände den 14 november 2022)

Påföljd: Ungdomstjänst 110 timmar.

 

Vänersborg

2023-12-21

B 3299-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 41 år)

(Har innehaft följande barnpornografiska filer som han har berett sig tillgång till. 

– 10 bilder.

– 10 filmer med en total speltid på 34 minuter. 

– 154 filmer, som bedömts vara särskilt hänsynslösa, med en total speltid på 11 timmar och 23 minuter. 

Det hände den 14 oktober 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det omfattar en stor mängd filer och eftersom delar av materialet utgörs av filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå Kriminalvårdens behandlingsprogram SEIF. Övervakare utses av frivården. Fängelse 2 månader.

 

2023-12-29

B 4710-23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn x4. (Åtalad: Man 72 år)

(1.1 Har dragit ner byxor och trosor på A som var 10 år och smekt/berört henne på slidan och magen med sin hand samt penetrerat A med sitt finger/fingrar i hennes slida. Det hände den 23 september 2023. 

1.2 Har penetrerat A som var 10 år med sitt finger/fingrar i hennes slida. Han har även förmått A att vidröra hans kön. Det hände den 24 september 2023.

1.3 Har dragit ner byxor och trosor på A som var 10 år och smekt/berört henne på slidan och magen samt penetrerat A med sitt finger/fingrar i hennes slida. Det hände någon gång mellan den 10 juni 2023 och den 27 augusti 2023.

1.4 Har dragit ner byxor och trosor på A som var 10 år och smekt/berört henne på slidan och magen samt penetrerat A med sitt finger/fingrar i hennes slida. Det hände någon gång mellan den 14 maj 2023 och den 9 juni 2023.

De sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till den nära relation han och A har, till målsägandens ålder samt att målsäganden vid gärningstillfället var helt utlämnad till hans omsorg, vilket inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av A.

Samt åtalad för: Barnfridsbrott.)

Påföljd: Fängelse 5 år. Frikänns från barnfridsbrott.

 

Värmland

2023-12-08

B 3989-23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. 3. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 73 år)

(1. Har med Sekretess 1, som var under 15 år, genomfört en sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Det hände någon gång mellan den 1 april 2016 och den 1 oktober 2017.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens unga ålder samt att han visat särskild hänsynslöshet genom att förgripa sig på en målsägande som han var närstående till samt att målsäganden vid tillfället var i beroendeställning till honom.

2. Har skildrat Sekretess 1 i pornografisk bild i sammanlagt sju bilder samt därefter innehaft nämnda bilder. Det hände mellan den 21 april 2014 och den 18 augusti 2023.

3. Har sexuellt berört Sekretess 2 som var under 15 år genom att ta henne på brösten. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2021 och den 30 september 2021.)

Påföljd: Fängelse 4 år 2 månader.

 

2023-12-18

B 5069-23/4261-23

Domslut: Försök till grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 20 år) 

(Har försökt att genomföra vaginalt, analt eller oralt samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden NN 10 som var under 15 år. Han har därvid tagit tag i målsägandens kropp och ställt målsäganden upp samt därefter tagit tag i målsägandens byxor vid låren och försökt dra ner målsägandens byxor. Vidare har han sedan målsäganden dragit sig loss och sprungit iväg följt efter målsäganden och försökt dra ut/få ut målsäganden ur en bil när målsäganden försökt lämna platsen. Det hände den 12 oktober 2023 på och vid en busstation.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. 

Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och då han visat särskild hänsynslöshet genom att han följt efter målsäganden när målsäganden försökt lämna platsen.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande, misshandel och olaga hot.)

Påföljd: Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

 

2023-12-22

B 5869-22

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Försök till våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(1. Har haft vaginala samlag med NN1 som var under 15 år och som inte deltog frivilligt. Almlöf har vid i vart fall vid två tillfällen genomfört samlag med målsäganden som inte deltagit frivilligt samt vid ytterligare ett antal tillfällen genomfört samlag med målsäganden som då deltagit frivilligt. Det hände någon gång mellan den 1 april 2022 och den 30 september 2022.

2. Har försökt genomföra en sexuell handling jämförbar med samlag med NN1 som var under 15 år. Han har smekt/sexuellt berört målsägandens underliv när hon haft trosor på sig och försökt att ta på målsägandens underliv utan trosor och penetrera henne vaginalt med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 15 maj 2022 och den 31 augusti 2022.

Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom målsäganden lyckades komma undan.

Samt åtalad för: Olovlig körning och vårdslöshet i trafik.)

Påföljd: Ungdomsövervakning 6 månader.

 

2023-12-22

B 2482-23/3758-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn x3. 2. Sexuellt ofredande mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 16 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 9 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 21 juli 2022.

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 9 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 22 juli 2022 och den 30 september 2022.

2. Har ofredat NN 9, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 9:s sexuella integritet, genom att skicka bilder på sitt nakna könsorgan, ”dicpics”. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 14 december 2022.

3. Har främjat samt försökt att främja att NN 9 som var under 15 år, att medverka/utföra sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder på hennes bröst, underliv och rumpa. Bilder har därefter tillsänts honom. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 14 december 2022.)

Påföljd: Ungdomsvård. Frikänns dock från utnyttjande av barn för sexuell posering samt 1 fall av våldtäkt mot barn.

 

Västmanland

2023-12-11

B 6099-22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 46 år)

(Har genomfört en sexuell handling med Sekretess A som var 3 år. Den sexuella handlingen bestod i att han förmått Sekretess A att med sin hand beröra och dra i hans penis. Det hände någon gång mellan den 1 december 2021 och den 31 december 2021.)

Påföljd: Frikänns.

 

2023-12-22

B 6437-23

Domslut: 1. Våldtäkt mot barn. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 77 år)

(1. Har fört in ett eller flera fingrar i NN 4 könsorgan med smärta som följd, samt tagit och/eller klämt på NN4s bröst och bakdel under kläderna. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. NN 4 var vid tidpunkten 8 år. Det hände den 27 oktober 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till NN4 och NN4 endast var 8 år vid tidpunkten.

2. Har fört sin hand innanför NN4s kläder och tagit och/eller klämt på NN4 bröst, bakdel och könsorgan samt upprepade gånger med kraft fört sin hand och sina fingrar mellan NN4s skinkor, med smärta som följd. NN 4 var vid tidpunkten 7 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 31 augusti 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han är närstående till NN4 och NN4 endast var 7 år vid tidpunkten.)

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Ystad

2023-12-05

B 1751-23

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 27 år)

(Har via internet spridit en barnpornografiska film med en speltid om en 1 minut och 14 sekunder som är att bedöma som särskilt hänsynslös. Det hände den 14 april 2020.)

Påföljd: Frikänns.

 

Ångermanland

2023-12-11

B 590-20

Domslut:  Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 37 år) 

(Har innehaft 585 barnpornografiska bilder och 169 barnpornografiska filmer varav 236 bilder och 105 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Därutöver har han spridit 309 barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film. Av dessa har 207 bilder samt filmen bedömts som särskilt hänsynslösa. Det hände någon gång mellan den 7 januari 2020 och den 11 mars 2020.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att innehavet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer samt med hänsyn till att flera bilder och filmer avsett särskilt unga barn och/eller barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.) 

Påföljd: Fängelse 9 månader.

 

Örebro

2023-12-05

B 2898-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 28 år)

(Har under perioden mellan den 12 december 2020 och den 19 maj 2021 hanterat bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild enligt följande:

– Den 12-14 december 2020 innehaft/laddat upp sju bilder klassificerade som barnpornografiskt material som har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

– Den 19 maj 2021 innehaft 6 511 bilder och 154 filmer (ca 24 timmar 19 minuter och 41 sekunder) klassificerade som barnpornografiskt material, varav 3 254 bilder och 123 filmer (ca 17 timmar 53 minuter och 31 sekunder) har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer samt då det innehåller särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 1 år 2 månader.

 

2023-12-13

B 1485-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 42 år)

(Har innehaft 4 639 barnpornografiska filer (4 326 bilder och 313 filmer, speltid över 28 h). Det hände mellan den 9 oktober 2020 och den 12 mars 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd filer (4 254 bilder och 293 filmer, speltid över 26 h) där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Rättspsykiatrisk vård.

 

Östersund

2023-12-20

B 1611-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har låtit Sekretess NN 31, som vid tidpunkten var under 15 år, utföra oralsex på honom. Sekretess NN 31 har under förloppet uttryckt att hon inte velat fortsätta oralsexet varvid han hållit fast hennes huvud så att hår lossnat från Sekretess NN 31:s huvud. Han har därvid förmått henne att fortsätta oralsexet mot hennes vilja. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2021 och den 31 december 2021.)

Påföljd: Frikänns.

 

********************************

Domar från hovrätter

 

Göta hovrätt

2023-12-15

B 4022-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(Har genomfört vaginala, orala och analt samlag samt andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med Sekretess A, född 2009. 

Utöver vaginala och analt samlag har de sexuella handlingarna bestått i att Sekretess A förmåtts ha hans penis i sin mun, han har slickat Sekretess A i underlivet och han har fört in sina fingrar i Sekretess As underliv. Vid flertalet tillfällen då Sekretess A förmåtts ha hans penis i sin mun har han fått utlösning i hennes mun. Det hände upprepat och systematiskt vid hundratals tillfällen under tiden mellan den 1 mars 2019 och den 12 juni 2023.

Brotten bör bedömas som grova eftersom 

– Att övergreppen inleddes när Sekretess A endast var nyss 10 år fyllda, därefter skett i mycket stor omfattning och under en tidsperiod om över fyra år, vilket är en stor del av hennes uppväxttid.

 – Att övergreppen begåtts systematiskt och utgjort del i en upprepad brottslighet mot Sekretess A.

 – Att övergreppen bland annat skett i Sekretess As bostad där hon har rätt att känna sig trygg.

– Att han utnyttjat Sekretess As skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt då hon är närstående till honom. 

– Att han använt visst fysiskt våld och bestraffningar mot Sekretess A och att flera av övergreppen medfört smärta. 

– Att han har gett saker och förmåner till Sekretess A som ersättning eller belöning efter övergreppen. 

Genom ovanstående tillvägagångssätt har han visat särskild hänsynslöshet och råhet mot Sekretess A. Han begick gärningarna med uppsåt. Gärningarna har varit ägnade att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 12 år.

(Kalmar Tr. B 2603-23 dömde till fängelse 13 år.)

 

2023-12-21

B 4165-23

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Våldtäkt mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x6. 4. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 5. Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 38 år) OBS! 9 målsägande ålder 9–12 år

(1. Har innehaft och betraktat i vart fall 7 046 filer som är att bedöma som barnpornografi, varav 2 075 bilder och 2 filmer (total speltid ca 6 minuter och 54 sekunder) är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Brottet bör bedömas som grovt bland annat då materialet avsett en särskilt stor mängd särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 2 maj 2023.

2. Har utgett sig för att vara en annan person och, vid i vart fall två tillfällen under pågående chattkonversation via Momio, genomfört en sexuell handling med Sekretess A, som då var 9 år gammal. Den sexuella handlingen, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, har bestått i att målsäganden instruerats och förmåtts penetrera sig själv vaginalt med en penna och ett finger. Målsäganden har dokumenterat sig själv med bilder när hon utförde de sexuella handlingarna och skickat dessa till honom. Det hände den 18 juni 2022 och den 28 juni 2022.

Gärningarna har inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av barnet genom tillvägagångssättet, barnets låga ålder och att det fotodokumenterats.

3.1 Har utgett sig för att vara en annan person och, vid i vart fall tre tillfällen, utnyttjat Sekretess A, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände den 18 juni 2022, den 28 juni 2022 och den 30 juni 2022.

3.2 Har utnyttjat Sekretess C, som då var 12 år, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Han har vidare förmått målsäganden att visa sig delvis avklädd via videochatt på annat chattforum. Det hände den 1 oktober 2022.

3.3 Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess D, som då var 10 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Snapchat, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv och sitt underliv. Det hände den 18 april 2021.

3.4 Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess F, som då var 11 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via bl a Momio, vid upprepade tillfällen, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände någon gång mellan den 24 september 2022 och den 8 oktober 2022.

3.5 Har utnyttjat Sekretess G, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio och/eller Snapchat, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände den 17 juni 2022.

3.6 Har utnyttjat Sekretess H, som då var 10 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv. Det hände den 17 juni 2022.

4.1 Har utnyttjat Sekretess B, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv och, som påtryckningsmedel, gjort hotfullt uttalande med innebörd att han annars skulle visa bilderna för andra. Det hände den 1 april 2023.

Brottet är grovt då han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt genom att göra hotfullt uttalande som påtryckningsmedel för att få bilder.

4.2 Har utgett sig för att vara en annan person och utnyttjat Sekretess E, som då var 9 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Snapchat, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv och, som påtryckningsmedel, gjort uttalande för att få bilder. Det hände den 21 april 2021.

Brottet är grovt då han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt genom att han bl a utgett sig för att vara en annan person och gjort uttalande, som påtryckningsmedel, för att få bilder skickade till sig.

4.3 Har utnyttjat Sekretess I, som då var 10 år gammal, att utföra eller medverka i sexuell posering. Han har således, i samband med pågående chattkonversation via Momio, förmått målsäganden att till honom skicka avklädda bilder på sig själv och, som påtryckningsmedel, bland annat gjort hotfullt uttalande med innebörd att han annars skulle visa bilderna för andra. Det hände den 18 juni 2022. Brottet är grovt då han utnyttjat målsäganden på ett hänsynslöst sätt genom att göra hotfullt uttalande som påtryckningsmedel för att få bilder.

5. Har utgett sig för att vara en annan person och, under pågående chattkonversation via Snapchat, genomfört en sexuell handling med Sekretess D, som då var 10 år gammal. Den sexuella handlingen har bestått i att han instruerat målsäganden och förmått henne att med sina händer dra isär blygdläpparna. Målsäganden har tagit bild på sig själv, när hon utförde den sexuella handlingen, och sedan skickat bilden till honom. Det hände den 18 april 2021.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 4 år 3 månader.

(Norrköpings Tr. B 1540-23 dömde till fängelse 4 år 6 månader.)

 

Svea hovrätt

2023-12-04

B 13429-23

Domslut:  Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har genomfört en sexuell handling med NN 4 som var 6 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har dragit upp målsägandens tröja, lagt målsägandens hand på eller vid sitt könsorgan samt blottat sig, onanerat och fått utlösning inför NN 4. Det hände den 7 juni 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen med hänsyn till tillvägagångssättet och NN 4:s låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av NN 4.

Samt åtalad för misshandel på målsägande: Den åtalade har hållit för NN 4:s mun och näsa med sin hand)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 1 år 9 månader.

(Södertörns Tr. B 8814-23 dömde till fängelse 1 år 6 månader.)

 

2023-12-12

B 13512-23

Domslut: OBS!! 19 målsägande i åldern 9–15 år

Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande. 3. Grovt barnpornografibrott. 4. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x13. 5. Barnpornografibrott x17. 6. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 7. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering x3. 8. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har försökt förmå målsäganden sekretess 1, som då var 10 år, att skicka bilder på sitt underliv. Det hände någon gång mellan den 28 mars 2022 och den 4 april 2022.

2. Har ofredat målsäganden sekretess 1, som då var 10 år, genom att skicka meddelanden samt bilder och videoklipp med sexuellt innehåll till henne. Gärningen har varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 28 mars 2022.

3. Har innehaft i vart fall 1 655 barnpornografiska bilder, varav 646 har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 2 907 barnpornografiska filmer, varav 1 295 har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Den totala speltiden på filmerna som bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial uppgår till drygt 255 timmar. Det hände fram till och med den 19 januari 2023.

4.1 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden A, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden A att vid flera tillfällen onanera på sig själv. Det hände den 26 december 2022.

4.2 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 3, som då var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 3 att vid flera tillfällen onanera på sig själv. Det hände den 27 augusti 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.3 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 2, som då var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 2 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning. Det hände den 7 juli 2021.

4.4 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 4, som då var 8 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 4 att onanera på sig själv. Det hände den 21 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.5 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 6, som då var 11 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden sekretess 6 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning. Det hände den 10 augusti 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder, tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.6 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 11, som då var 10 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 11 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning. Det hände den 4 juli 2021.

4.7 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 7, som då var 12 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 7 att vid flera tillfällen onanera på sig själv och att ställa sig på alla fyra naken och göra juckrörelser vänd både mot och från kameran. Det hände den 24 april 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.8 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 9, som då var 9 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden sekretess 9 att onanera på sig själv. Det hände den 17 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder och tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.9 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden D, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsägande D att onanera på sig själv. Det hände den 18 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.10 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden E, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsägande E att onanera på sig själv och få utlösning. Det hände den 19 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterat.

4.11 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden G, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden G att onanera på sig själv och att naken ställa sig på alla fyra och visa upp sin rumpa och analöppning. Det hände den 18 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.12 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden H, som var under 15 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden H att vid flera tillfällen onanera på sig själv. Det hände den 1 november 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

4.13 Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling med målsäganden sekretess 10, som var 13 år. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden sekretess 10 att onanera på sig själv. Det hände den 10 juni 2021. Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till tillvägagångssättet samt då gärningen inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet då bland annat delar av gärningen dokumenterats.

5.1 Har skildrat målsäganden A i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.1. Det hände den 26 december 2022. Han har därefter sparat och innehaft filmerna till och med den 19 januari 2023.

5.2 Har skildrat målsäganden sekretess 3 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.2. Det hände den 27 augusti 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.3 Har skildrat målsäganden sekretess 2 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.3. Det hände den 7 juli 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.4 Har skildrat målsäganden sekretess 4 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.4. Det hände den 21 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.5 Har skildrat målsäganden sekretess 5 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 6. Det hände den 6 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.6 Har skildrat målsäganden sekretess 6 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.5. Det hände den 10 augusti 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.7 Har skildrat målsäganden sekretess 11 i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.6. Det hände den 4 juli 2021. han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.8 Har skildrat målsäganden sekretess 7 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.7. Det hände den 24 april 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.9 Har skildrat målsäganden B i barnpornografisk film genom att filma delar av en livechatten som avses i åtalspunkten 7.1. Det hände den 9 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.10 Har skildrat målsägandena sekretess 9 och sekretess 12 i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatterna som avses i åtalspunkterna 4.8 och 7.2. Det hände den 17 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmerna till och med den 19 januari 2023.

5.11 Har skildrat målsäganden C i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 7.3. Det hände den 17 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.12 Har skildrat målsäganden D i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.1´9. Det hände den 18 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.13 Har skildrat målsäganden E i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 15.1. Det hände den 19 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.14 Har skildrat målsäganden G i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.11. Det hände den 18 oktober 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.15 Har skildrat målsäganden H i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 17.1. Det hände den 1 november 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.16 Har skildrat målsäganden sekretess 8 i barnpornografiska filmer genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 8. Det hände den 14 januari 2023. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

5.17 Har skildrat målsäganden sekretess 10 i barnpornografisk film genom att filma delar av livechatten som avses i åtalspunkten 4.12. Det hände den 10 juni 2021. Han har därefter sparat och innehaft filmen till och med den 19 januari 2023.

6. Har främjat eller utnyttjat att målsäganden sekretess 5, som då var 13 år, medverkat i sexuell posering då målsäganden sekretess 5 inför honom på chattforumet Omegle visat upp sin nakna penis. Det hände den 6 oktober 2021.

7.1 Har främjat och utnyttjat målsäganden B att medverka i sexuell posering då målsäganden B inför honom via chattforumet Omegle visat och tagit på sitt nakna kön och därefter penetrerat sin slida med sina fingrar. Vid samma tillfälle har hon visat och tagit på sina nakna bröst. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände den 9 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till tillvägagångssättet och poseringens karaktär. Gärningen har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

7.2 Har främjat eller utnyttjat målsägandena sekretess 9 och sekretess 12, som båda var 9 år, att medverka i sexuell posering då de inför honom via chattforumet Omegle tagit på och visat upp sina nakna penisar. Det hände den 17 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till tillvägagångssättet och poseringens karaktär. Gärningen har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

7.3 Har främjat och utnyttjat målsäganden C att medverka i sexuell posering de målsäganden C inför honom via chattforumet Omegle visat sin nakna penis och onanerat på sig själv. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa eller utveckling. Det hände den 17 oktober 2021. Brottet bör bedömas som grovt då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet med hänsyn till tillvägagångssättet och poseringens karaktär. Gärningen har även utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

8. Har via chattforumet Omegle genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden sekretess 8, som var 9 år. Han har förmått målsäganden sekretess 8 att flertalet gånger ta på sin penis, onanera på sig själv, sära på sina skinkor och visa upp sin analöppning samt att upprepade gånger föra in ett finger och en tandborste i analöppningen. Det hände den 14 januari 2023.)

Påföljd: Överklagan återkallad av den åtalade.

(Södertörns Tr. B 6794-22 dömde till fängelse 8 år.)

 

2023-12-15

B 12324-23

Domslut: 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har med våld tvingat NN19, som är 13 år, att genomföra ett oralt samlag på honom. Det hände den 2 augusti 2023. Han har tagit tag i NN19:s huvud och tryckt ned det mot sitt könsorgan och tvingat in sitt könsorgan i hennes mun. Brottet bör bedömas som grovt eftersom NN19 är 13 år, det orala samlaget skedde utan hennes samtycke vilket hon gav uttryck för samt att han genomförde det orala samlaget med våld.

2. Har sexuellt ofredat NN 19, som är 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 19:s sexuella integritet, genom att vid upprepade tillfällen skicka bilder och filmer till henne med sexuellt innehåll. Det hände mellan den 25 juli 2023 och den 2 augusti 2023.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 4 år.

(Gotlands Tr. B 947-23 dömde till fängelse 3 år 6 månader. Friades dock för sexuellt ofredande mot barn.)

 

2023-12-19

B 4358-23

Domslut:  Sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 30 år)

(1. Har med sina händer masserat Sekretess BA:s underliv, bröst, lår, mage, rygg och hals utanpå hennes kläder. Han har också särat på Sekretess BA:s ben och tryckt ned henne i en soffa. Dessförinnan har han berusat Sekretess BA. Det hände den 9 januari 2023.

Sekretess BA var 16 år vid gärningen. Sekretess BA stod under fostran av honom eller hade ett liknande förhållande till honom. 

1.2 Har med sina händer masserat Sekretess BA:s lår utanpå hennes kläder och fört sina händer mot hennes underliv. Det hände någon gång mellan den 13 september 2022 och den 19 september 2022. Gärningen var ägnad att kränka Sekretess BA:s sexuella integritet. Sekretess BA var 16 år vid gärningen. Sekretess BA stod under fostran av honom eller hade ett liknande förhållande till honom.

Samt åtalad för: Våldsamt motstånd.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Attunda Tr. B 158-23 dömde till fängelse 8 månader.)

 

2023-12-21

B 3429-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft samlag med NN6 som inte deltagit frivilligt, genom att ha lagt sig över målsäganden, vänt på målsäganden, tagit tag om målsägandens hals så målsäganden fått andnöd, dragit av målsägandens byxor och därefter genomfört ett vaginalt och analt samlag, och därefter genomfört ytterligare ett vaginalt och analt samlag ståendes genom att hållit tag i målsäganden, bl,a, om målsäganden höfter. Målsäganden var vid tidpunkten 14 år. Det hände den 23 mars 2021.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut på så sätt att påföljden bestäms till skyddstillsyn.

(Attunda Tr. B 9139-20 dömde till ungdomstjänst 15 timmar.)

 

2023-12-21

B 5198-23

Domslut: 1. Barnpornografibrott x15. 2. Grovt barnpornografibrott. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x4. 4. Sexuellt ofredande. (14 målsägande) (Åtalad: Man 28 år)

(1.1 Har delat en barnpornografisk film via mobiltelefonen. Filmen föreställer ett oidentifierat barn tillsammans med annan person. Filmen utgjorde särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 16 maj 2019

1.2 Har skildrat flera barn i pornografiska bilder genom att fotografera barnen Sekretess 6 född 2008, Sekretess 2 född 2010, Sekretess 1,3 och 7 födda 2011 samt Sekretess 4 och 5 födda 2012 samt ett antal oidentifierade barn med fokus på underliv och rumpor. Skildringarna består av totalt 109 filer varav 95 barnpornografiska bilder och 14 barnpornografiska filmer. Det hände vid flera tillfällen mellan den 13 juni 2018 och den 30 mars 2020.

1.3 Av de filer som han har skapat enligt åtalspunkten 1.2 har han delat filer på oidentifierade barn samt på målsägandena Sekretess 5 och 6 med en eller flera andra personer med hjälp av kommunikationsapplikationerna Kik och Android Messages (SMS). Det hände vid flera tillfällen mellan den 10 september 2018 och den 26 april 2019.

1.4 Har skildrat barn i pornografisk bilder genom att vid tre tillfällen samma dag filma barnen sekretess 5,8,9,10,11,12,13, och 14 i ett omklädningsrum med tillhörande dusch när de var helt eller delvis nakna. Skildringarna består av totalt 152 filer varav 145 barnpornografiska bilder och 6 barnpornografiska filmer efter bearbetning. Samtliga barn är födda 2012. Det hände den 25 januari 2019 på *****skolan.

1.5 Av de filer som han har skapat enligt åtalspunkten 1.4 har han via kommunikationsapplikationen KiK delat filer på Sekretess 5,8,9,10,11,12,13, och 14 med en eller flera personer. Det hände vid flera tillfällen mellan den 25 januari 2019 och den 27 december 2019.

1.6 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att fotografera sekretess 13 född 2012 med neddragna byxor sittandes på en toalettstol. Skildringarna består av totalt 5 barnpornografiska bilder. Det hände vid ett tillfälle någon gång mellan den 1 augusti 2018 och den 13 september 2018 på ett resecentrum.

1.7 Av de filer som han har skapat enligt åtalspunkten 1.6 har han delat en bild på sekretess 13 med en eller flera personer via applikationen Android Messages. Det hände den 13 september 2018.

1.8 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att ta flera foton med fokus på Sekretess 16 underliv under ett bord. Sekretess 16 var vid tillfället 14 år. Det hände den 1 augusti 2018.

1.9 Har, genom att ta skärm dumpar på de skickade bilderna i åtalspunkten 8.1 skildrat barn i pornografisk bild. Det hände mellan den 9 augusti 2018 och den 14 augusti 2018.

1.10 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att från mobiltelefonens skärm spela in fem filmer som Sekretess 17 har skickat till honom via applikationen Snapchat. Filmerna visar när Sekretess 17 utför sexuella handlingar. Sekretess 17 vart under perioden 14 år gammal. Det hände mellan den 9 september 2017 och den 1 mars 2018.

1.11 Har, genom att fotografera Sekretess 17 på det sätt som framgår av åtalspunkten 10.1, skildrat barn i pornografisk bild. Det hände någon gång mellan den 14 juli 2018 och den 15 augusti 2018.

1.12 Har genom att ta skärm dumpar av de bilder som Sekretess 17 skickat till honom enligt åtalspunkten 11.1 skildrat barn i pornografisk bild. Det hände den 20 oktober 2018.

1.13 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att från enhetens skärm spela in den poseringsfilm som Sekretess 17 skickat till honom enligt åtalspunkten 12.1 via applikationen Snapchat. Det hände den 6 december 2019.

1.14 Har skildrat barn i pornografisk bild genom att ta skärm dumpar av 26 bilder som han fått skickat till sig av Sekretess 17. Bilderna består dels av bilder på endast Sekretess 18, dels bilder på Sekretess 17 och 18 tillsammans. På bilderna är sekretess 18 mellan 7 och 8 år och endast iförd behå-top och trosor. Sekretess 17 är vid tillfället 14-15 år och har bar överkropp. Det hände någon gång mellan den 1 september 2017 och den 13 mars 2020.

1.15 Har delat bilder av barn i pornografisk skildring genom att skicka dem till en känd kontakt via kommunikationsapplikationen KiK. Det hände den 13 mars 2020.

De delade bilderna består av: 

– 15 av de bilder som han skapat i enlighet med åtalspunkten 1.14. 

– 3 bilder som föreställer Sekretess 17 och Sekretess 18 när de duschar nakna tillsammans. Filerna är skapade under tiden den 5 september 2017 och den 1 mars 208. Sekretess 17 var då 14 år och Sekretess 18 var 7 år.

Har innehaft totalt 1645 filer som utgör barnpornografiska bilder och filmer. Av dessa är 1423 bilder och 222 filmer. Det hände den 18 maj 2020.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till: 

– att det varit fråga om en särskilt stor mängd bilder och filmer att 406 bilder och 161 filmer utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial där barn utsatts för våld eller tvång eller utnyttjats på annat hänsynslöst sätt

– att det finns bilder och filmer på särskilt unga barn 

– att det rör sig om filmer överstigande åtta timmars speltid.

3.1 Har vid flera tillfällen under perioden främjat eller utnyttjat att ett barn under 15 år utfört en sexuell posering genom att be Sekretess 16 som då var 14 år att ta poseringsbilder med sexuell innebörd på sig själv och skicka till honom vilket hon också gjort genom att skicka sammanlagt 3 bilder via applikationen Snapchat. Det hände mellan den 10 juli 2018 och den 14 augusti 2018.

3.2 Har främjat eller utnyttjat att ett barn under 18 år har utfört en sexuell posering genom att förmå Sekretess 17 att posera naken framför hans kamera i samband med att de haft sexuellt umgänge i en bil. Sekretess 17 var vid tillfället 15 år. Poseringen har varit ägnad att skada hennes hälsa eller utveckling. Det hände någon gång mellan den 14 juli 2018 och den 15 augusti 2018.

3.3 Har främjat eller utnyttjat att ett barn under 18 år utfört en sexuell posering genom att förmå Sekretess 17 som vid tillfället var 15 år att posera med nakna bröst och kön genom att be henne att ta sådana bilder på sig själv och skicka till honom via applikationen Snapchat, vilket hon också gjort. Poseringen har varit ägnad att skada hennes hälsa eller utveckling. Det hände den 20 oktober 2018.

3.4 Har främjat eller utnyttjat att ett barn under 18 år utfört en sexuell posering genom att förmå Sekretess 17 som vid tillfället var 16 år att posera med nakna bröst genom att be henne att ta en sådan film/bild av sig själv och skicka till honom via applikationen Snapchat vilket hon också gjort genom att skicka en film. Poseringen har varit ägnad att skada hennes hälsa eller utveckling. Det hände den 6 december 2019.

4.1 Har sexuellt berört Sekretess 15 född 2009 genom att klappa/smeka hennes rumpa. Det hände någon gång mellan den 1 september 2018 och den 20 december 2018 i ****skolan.

4.2 Har sexuellt ofredat Sekretess 16 som vid tillfället var 14 år genom att i en sms-konversation skriva meddelanden med sexuellt innehåll som att hon har en sexig kropp, att han kanske ska skicka bilder på sitt kön och frågat om hon brukar onanera. Det pågick mellan den 11 juli 2018 och den 12 juli 2018.

Samt åtalad för: Kränkande fotografering x2.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 2 år 6 månader.

(Uppsala Tr. B 3546-20 dömde till fängelse 2 år 9 månader.)

 

Hovrätten i Väst

2023-12-01

B 4417-23

Domslut: Obs! 2 Åtalade. (Kvinna 34 år och man 50 år)

Kvinnan: 1. Stämpling till grov våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 4. Sexuellt övergrepp mot barn. 5. Brott mot djurskyddslagen.

(1. Har tillsammans och i samförstånd planerat och beslutat att genomföra en grov våldtäkt mot barn bestående av vaginalt och oralt samlag på/med barnet som vid tiden för brottet var 8 år gammal.

2. Har innehaft 94 barnpornografiska bilder varav 10 av bilderna är barnpornografiska bilder som kvinnan skildrat och 6 är stillbilder från barnpornografiska filmsekvenser som kvinnan skildrat. Barnen i det skildrade materialet är målsägande 1 som vid tidpunkten var 8 år gammal och målsägande 2 som vid tidpunkten var 11 år gammal. Båda målsägandena har en nära relation till kvinnan

3. Har utnyttjat målsägande 1 som var 8 år gammal att utföra och medverka i sexuell posering som bevittnades och fotograferades eller filmades av henne. Målsägande har en nära relation till henne. Detta hände mellan den 20 juni 2022 och 2 november 2022.

4. Har genomfört en sexuell handling med målsägande 1 som vid tillfället var 8 år gammal. Den sexuella handlingen bestod i att hon vidrörde målsäganden över hennes nakna bröst och underliv. Målsägande har en nära relation till henne. Det hände mellan den 20 juni 2022 och 7 februari 2023.

Har genomfört en sexuell handling med en hund genom att låta hunden slicka henne i underlivet, för att väcka eller tillfredsställa den sexuella driften. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 7 februari 2023.)

Mannen: Stämpling till grov våldtäkt mot barn.

(Har tillsammans och i samförstånd planerat och beslutat att genomföra en grov våldtäkt mot barn bestående av vaginalt och oralt samlag på/med barnet som vid tiden för brottet var 8 år gammal.)

Påföljd:

Kvinnan: Ändrar tingsrättens dom och dömer till villkorlig dom och 60 dagsböter om 50 kr.

Mannen: Upphäver tingsrättens dom och ogillar åtalet.

(Göteborgs Tr. B 1156-23 dömde till:

Kvinnan: Fängelse 1 år 6 månader. 

Mannen: Fängelse 1 år, 2 månader.)

 

2023-12-01

B 6259-23

Domslut: 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Barnpornografibrott x2. 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 60 år)

(1. Har innehaft och spridit bilder och filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2020 och den 20 april 2023. Han har därvid innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 6396 bilder och 9440 filmer, med en total speltid om ca 354 timmar. Av materialet är 3906 bilder och 2242 filmer, med en total speltid om ca 61 timmar, att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har utgjort led i brottslig verksamhet som har utövats systematiskt och i större omfattning och då det har avsett en stor mängd barnpornografiska bilder och filmer, varav en stor mängd är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

2.1 Har skildrat barnen NN 3, NN 6, och NN 7 i pornografisk bild. Det hände den 20 maj 2020.

2.2 Har skildrat barnen NN 7 och NN 10 pornografisk bild. Det hände den 19 juni 2021.

3. Har genomfört en sexuell handling med NN 13 som vid tidpunkten var 6 år. Den sexuella handlingen bestod i att han förmådde NN 13 att beröra hans penis och 

onanera åt honom. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2017 och den 31 december 2017.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom med hänsyn till NN 13:s låga ålder och att han var närstående till NN 13.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 2 år.

(Göteborgs Tr. B 7303-23 dömde till fängelse 1 år 6 månader.)

 

2023-12-04

B 2782-23

Domslut: Grov våldtäkt mot barn x 7. (Åtalad: Man 61 år)

(1.1 Har genomfört oralt samlag och annan sexuell handling med målsäganden NN 4, som var sex år. Det orala samlaget har bestått i att han slickat målsägandens underliv. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden att röra hans kön. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 2 juli 2021 och den 4 juli 2021.

1.2 Har genomfört oralt samlag och annan sexuell handling med målsäganden NN 4, som var sex år. Det orala samlaget har bestått i att han slickat målsägandens underliv. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden att röra hans kön. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 10 juli 2021 och den 13 juli 2021.

1.3 Har genomfört oralt samlag och annan sexuell handling med målsäganden NN 4, som var sju år. Det orala samlaget har bestått i att han slickat målsägandens underliv. Den sexuella handlingen har bestått i att han förmått målsäganden att röra hans kön. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 19 mars 2022 och den 20 mars 2022.

1.4 Har genomfört oralt samlag och annan sexuell handling med målsäganden NN 4, som var sju år. Det orala samlaget har bestått i att han har slickat målsägandens underliv. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden att röra hans kön. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 10 april 2022 och den 17 april 2022.

1.5 Har genomfört oralt samlag och annan sexuell handling med målsäganden NN 4, som var sju år. Det orala samlaget har bestått i att han har slickat målsägandens underliv. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden att röra hans kön. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 11 augusti 2022 och den 14 augusti 2022.

1.6 Har genomfört oralt samlag och annan sexuell handling med målsäganden NN 4, som var sju år. Det orala samlaget har bestått i att han har slickat målsägandens underliv. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden att röra hans kön. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 30 oktober 2022 och den 1 november 2022.

1.7 Har genomfört oralt samlag och annan sexuell handling med målsäganden NN 4, som var sju år. Det orala samlaget har bestått i att han har slickat målsägandens underliv. Den sexuella handlingen har bestått i att han har förmått målsäganden att röra hans kön. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 25 december 2022 och den 27 december 2022.

Gärningarna i åtalspunkterna ovan bör bedömas som grova med hänsyn till målsägandens låga ålder och relationen mellan honom och målsäganden. Det ska som försvårande omständigheter särskilt beaktas att han genom sitt agerande visat hänsynslöshet, utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig, utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende samt då brotten varit ägnade att allvarligt skada tryggheten och tilliten hos ett barn i förhållande till en närstående person.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 6 år 6 månader.

(Örebro Tr. B 1386-23 frikände)

 

2023-12-06

B 3583-23

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande. 3. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 47 år)

(1. Har främjat och/eller utnyttjat att Sekretess 1, som var under 15 år, utfört och medverkat i sexuell posering genom att förmå Sekretess 1 att skicka bilder på sitt nakna kön och bröst till honom. Det hände någon gång mellan den 22 september 2021 och den 22 november 2021.

2. Har skickat penisbilder och skrivit meddelanden med sexuell innebörd till Sekretess 1, som var under 15 år. Han förmådde därigenom Sekretess 1 att medverka i handling med sexuell innebörd. Det hände någon gång mellan den 22 september 2021 och den 22 november 2021.

3. Har mellan den 24 april och den 30 augusti 2022:

– dels den 30 augusti 2022 innehaft sammanlagt 461 barnpornografiska bilder och 4 barnpornografiska filmer (sammanlagt 456 barnpornografiska filer). 

– dels mellan den 24 april 2022 och den 16 augusti 2022 skildrat barn i 3 barnpornografiska filmer genom att förmå barnet att filma sig själv och skicka över till honom.

– dels mellan den 26 juni 2022 och den 31 juli 2022 skildrat barn i 18 barnpornografiska bilder genom att dels förmå barnen att ta bilderna på sig själva och skicka över till honom, dels sedan han fått bilderna överskickade till sig ta skärmbilder på de barnpornografiska bilderna. Brottet bör bedömas som grovt eftersom fråga varit om såväl skildring som innehav av barnpornografiska bilder samtidigt som 134 av de barnpornografiska bilderna avser bilder där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Borås Tr. B 2970-22 dömde till fängelse 1 år 4 månader.)

 

2023-12-13

B 6427-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Haft vaginalt samlag med NN 5, genom att ha fört in sin penis i målsägandens underliv. NN 5 var 14 år vid tillfället. Det hände den 10 mars 2022.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Varberg Tr. B 2330-22 dömde till ungdomsvård, ska följa socialnämndens ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 30 timmar)

 

2023-12-14

B 6593-23

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn x3. (Åtalad: Man 16 år)

(1.1 Har ofredat NN 11, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 11s sexuella integritet, genom att utan samtycke ta henne på brösten och överkroppen. Det hände mellan den 1 oktober och den 10 november 2022 på ***skolan.

1.2 Har ofredat NN 11, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 11s sexuella integritet, genom att utan samtycke ta henne på brösten. Det hände den 10 november 2022 på ****skolan.

1.3 Har ensam och/eller tillsammans och i samförstånd med annan person ofredat NN 11, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att skicka meddelanden av kränkande och sexuell karaktär. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 10 november 2022.

Samt åtalad för: Olaga hot x2.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Värmlands Tr. B 5929-22 döme till ungdomstjänst 25 h frikändes dock för ett fall av sexuellt ofredande mot barn.)

 

2023-12-19

B 6622-22

Domslut: Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 23 år)

(1.1 Har innehaft 6 stycken barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film på sin mobiltelefon, varav 5 bilder och filmen har bedömts vara särskilt hänsynslösa. Det hände från okänd tidpunkt till och med den 4 december 2020.

1.2 Har innehaft 2 stycken barnpornografiska bilder och 9 stycken barnpornografiska filmer på sin dator, varav 4 filmer bedömts vara grova. Det hände från okänd tidpunkt till och med den 21 april 2021.

Samt åtalad för: Försök till utpressning, utpressning och stöld.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till skyddstillsyn.

(Varbergs Tr. B 2485-20 dömde till fängelse 5 månader.)

 

2023-12-21

B 6782-22

Domslut: Barnpornografibrott. (Åtalad: Kvinna: 53 år. Man 54 år)

(Har tillsammans och i samförstånd innehaft 3 293 barnpornografiska bilder och fyra filmer varav 271 bedömts som grovt barnpornografiskt material. Det hände från en okänd tidpunkt fram till den 23 januari 2020.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Halmstads Tr. B 3449-20 dömde till:
Kvinnan: Frikänd.
Mannen: Fängelse 1 månad.)

 

2023-12-29

B 7039-22

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(Har tryckt målsäganden Sekretess 2:s huvud mot sin penis och fört hennes huvud fram och tillbaka samtidigt som han haft sitt könsorgan i hennes mun. Sekretess 2 var 13 år och deltog inte frivilligt. Det hände den 7 juli 2022.)

Påföljd: Ändrar rubriceringen till Sexuellt övergrepp mot barn och dömer till fängelse 6 månader.

(Värmlands Tr. B 3493-22 dömde till fängelse 2 år 8 månader.)

 

2023-12-30

B 6653-22

Domslut: Våldtäkt mot barn x 7. (Åtalad: Man 32 år)

(Har genomfört analt och oralt samlag med NN 4 som var 14 år vid tiden för gärningarna. Det hände vid sju tillfällen under perioden den 11 mars 2022 till och med den 28 maj 2022.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut ändrar rubriceringen till sexuellt utnyttjande av barn x7 och dömer till fängelse 1 år.

(Varbergs Tr. B 1258-22 dömde till fängelse 4 år 6 månader.)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2023-12-04

B 3929-23

Domslut: 1. Barnpornografibrott. 2. Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Kvinna 26 år)

(1. Har mellan den 7 maj 2023 och den 9 maj 2023 gjort sig skyldig till barnpornografibrott enligt följande.  Hon har den 7 maj 2023 skildrat ett barn i pornografisk bild genom att filma och/eller fota gärningen enligt åtalspunkten 1. Hon har vidare, mellan den 7 och 9 maj 2023, innehaft totalt sex barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om ca en minut samt fyra barnpornografiska bilder, som samtliga är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial (grovt övergreppsmaterial). Hon har även, under den aktuella perioden, gjort delar av materialet tillgängligt genom att skicka det vidare till i vart fall en annan person.

2. Har med ett barn under 15 år genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Hon har, genom att ta tag om och hålla fast i barnets hand, fört barnets hand mot sitt eget kön och onanerat med barnets hand genom att smeka sitt kön med handen, trycka in handen/fingrarna mellan sina blygdläppar samt föra fingrarna mot och över sin slidöppning. Det har varit fråga om en varaktig beröring.  Det hände den 7 maj 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom hon har visat särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till barnets låga ålder samt med beaktande av varaktigheten i gärningen, hennes relation till barnet, platsen där våldtäkten skett, att barnet varit sovande under våldtäkten samt att våldtäkten filmats och fotats i spridningssyfte

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 2 år 6 månader.

(Helsingborgs Tr. B 3989-23 dömde till fängelse 1 år 6 månader.)

 

2023-12-20

B 995-23

Domslut: Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 23 år)

(Innehaft 9 barnpornografiska filmer, varav 7 är att anse som grova innehav då de gestaltar flickor som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Blekinge Tr. B 2379-22 dömde till villkorlig dom, 40 dagsböter om 200 kr.)

 

2023-12-27

B 3078-23

Domslut: 1.Grovt barnpornografibrott x2 2.Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 56 år)

(1.1. Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 26 130 bilder och 201 filmer, sammanlagd speltid 62 timmar 55 min. Av bildmaterialet skildrar 4791 bilder och 131 filmer (speltid 40 timmar 42 minuter 7 sekunder) barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. Brottet bör bedömas som grovt då innehavet avser en särskilt stor mängd bilder och filmer och att en stor del av materialet skildrar barn som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

1.2. Innehaft barnpornografiskt bildmaterial i form av 32 211 bilder och 1410 filmer (sammanlagd speltid 1048 timmar, 53 minuter, 5 sekunder) Av bildmaterialet skildrar 5622 bilder och 881 filmer (speltid 823 timmar 46 minuter och 52 sekunder) barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. Brottet bör bedömas som grovt då innehavet avser en särskilt stor mängd bilder och filmer och att en stor del av materialet skildrar barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.

Innehaft barnpornografiskt bildmatreal i form av 30 bilder. Av bilderna skildrar 18 bilder barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Ystad Tr. B 663-20 dömde till fängelse 1 år)

 

Nedre Norrland Hovrätt

2023-12-06

B 1119-22

Domslut: 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 3. Sexuellt ofredande x2. 4. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(1. Har främjat eller utnyttjat att NN 2 medverkat i sexuell posering genom att förmå henne skicka en film via Snapchat där hon berör sitt underliv. Det hände mellan den 2 april 2020 och den 3 april 2020.

Har försökt att främja eller utnyttja MC, som var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att via meddelande i sociala medier uppmana henne att skicka bilder och/eller filmer på sig själv utan kläder. Det hände mellan den 1 december 2019 och den 25 maj 2020.

3.1 Har ofredat NN 2 på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Ofredandet har bestått i att han via Snapchat skickat dels bilder på sitt kön, dels skrivit meddelanden med sexuell anspelning. Det hände mellan den 2 april 2020 och den 3 april 2020.

3.2 Har ofredat MA, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Mas sexuella integritet, genom att vid flertal tillfällen skicka bilder på sitt nakna könsorgan till henne. Det hände mellan den 1 januari 2020 och den 31 augusti 2020.

Har på den mobiltelefon innehaft 859 barnpornografiska bilder, varav 252 bilder har utgjort grovt barnpornografiskt material, samt 15 barnpornografiska filmer. Det hände den 25 maj 2020.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Ångermanlands Tr. B 1302-21 dömde till fängelse 1 år 3 månader.)

 

2023-12-06

B 1223-23

Domslut: 1. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering 2. Sexuellt ofredande mot barn x6. 3. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 4. Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Man 31 år)

(1. Har genom löften om betalning samt hotelser om att göra andra illa försökt förmå MA, som då var under 15 år, att till honom skicka bilder på henne iförd endast underkläder.

Har sexuellt berört Mb, som är under 15 år, genom att ta, slå och nypa på hennes rumpa samt lägga armen om henne och ta på hennes bröst.

har sexuellt berört Mc, som var under 15 år, genom att upprepade gånger ta henne på rumpan samt ta henne på låren.

2.1 Har sexuellt berört Mc, som var under 15 år, genom att upprepade gånger ta henne på rumpan samt ta henne på låren. Det hände vid ett tillfälle mellan den 28 oktober 2022 och den 1 november 2022.

2.3 Har ofredat MA, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att kyssa henne samt smeka henne på låren, brösten och slidan. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2022 och den 23 oktober 2022.

2.4 Har ofredat MA, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka MAs sexuella integritet, genom att kyssa henne samt beröra hennes bröst och slida. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2022 och den 23 oktober 2022.

2.5 Har genomfört en sexuell handling med MA som var under 15 år bestående av att ha berört hennes slida. Det hände den 26 oktober 2022.

2.6 har ofredat MC, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka MCs sexuella integritet, genom att kyssa henne samt beröra hennes bröst och slida. Det hände den 26 oktober 2022. 

3.1 Har genomfört en sexuell handling med MB som var under 15 år bestående av att kyssa henne samt smeka på hennes lår, bröst och nakna slida. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2022 och den 23 oktober 2022.

3.2 Har genomfört en sexuell handling med MB som var under 15 år bestående av att beröra hennes nakna slida. Det hände den 26 oktober 2022.

4.1 Har genomfört en sexuell handling med MB som var under 15 år bestående av att han berört samt fört in sina fingrar i hennes slida. Det hände någon gång mellan den 22 oktober 2022 och den 23 oktober 2022.

4.2 Har genomfört en sexuell handling med MB som var under 15 år bestående av att ha fört in sina fingrar i hennes slida. Det hände den 26 oktober 2022.

4.3 Har vid ett flertal tillfällen haft vaginala, anala och orala samlag, samt med samlag jämförliga sexuella handlingar bestående av att föra in fingrarna i målsägandens slida, med MG som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 december 2022 och den 15 januari 2023.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Sundsvalls Tr. B 2840-22 dömde till fängelse 5 år 6 månader.) 

 

2023-12-27

B 1825-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har genomfört ett vaginalt samlag, samt sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag, med målsäganden som var under 15 år. De sexuella handlingarna har bestått i ett oralt samlag samt att han fört in finger/fingrar i målsägandens underliv. Målsäganden har inte deltagit frivilligt och kan inte heller anses ha deltagit frivilligt då han använt våld bestående i att han tagit grepp om målsägandens huvud samt genom att han tagit ett grepp om målsägandens hals. Det hände någon gång mellan den 26 mars 2022 och den 27 mars 2022.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Gävle Tr. B 2105-23 frikände.)

 

Övre Norrland Hovrätt

2023-12-12

B 1321-22

Domslut: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Sexuellt ofredande x2. 3. Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Kvinna 23 år) 

(1. Har onanerat åt NN 5 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 15 juni 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Nordin utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende som hon i egenskap av resurs, lärarvikarie och fritidspersonal haft.

2.1 Har fört sin hand utanpå NN 17s kläder på hans kön och därigenom sexuellt berört honom. NN 17 var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2022 och den 15 juni 2022.

2.2 Har skickat en bild av sitt ena nakna bröst till NN 7 vilket var ägnat att kränka NN7:s sexuella integritet. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2022 och den 16 juli 2022.

3. Har utfört oralsex på NN 7 som var under 15 år. Det hände någon gång mellan den 10 juni 2022 och den 26 juni 2022. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar att likställa med samlag.  Som försvårande omständighet ska beaktas att hon utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende som hon i egenskap av resurs, lärarvikarie och fritidspersonal haft.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Luleå Tr. B 2433-22 frikände.)

 

2023-12-19

B 917-23

Domslut: Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man: 21 år)

(Har haft vaginalt och oralt samlag med NN 2 som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 12 februari 2022 och den 13 februari 2022.)

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer till fängelse 2 år.

(Umeå Tr. B 785-22 dömde till: Skyddstillsyn. Samhällstjänst 100 timmar

Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.)

 

*********************

 

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

2 thoughts on “Domar från tingsrätter och hovrätter december 2023

  1. Det var väldigt vad straffen varierar för liknande brott. För låga, men verkligen varierande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X