Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

Täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under de rubricerade veckorna. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Dessa båda veckor redovisar vi 53 åtal i tingsrätter och 22 åtal i hovrätter.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]
Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

****************

Tingsrätter

 

Alingsås

Vecka 11

B 2199-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 22 år)

(Har genom att skärmdumpa en barnpornografisk bild från en hemsida skildrat barn i pornografisk bild för att sedan via Discord för annan tillgängliggjort den barnpornografiska bilden som han innehaft. Det hände den 2 februari 2022.)

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Attunda

Vecka 11

B 104-24 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 24 år)

(1.1 Har haft vaginalt och oralt samlag med NNA som var under 15 år. Det hände den 4 januari 2024.

1.2 Har haft vaginalt och oralt samlag med NNA som var under 15 år. Det hände den 20 december 2023.)

 

Vecka 12

 

B 12087-23 1. Sexuellt ofredande mot barn x. 2. Våldtäkt mot barn x . 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 34 år)

(1.1 Har ofredat Sekretess A, som var 13 eller 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att smeka insidan av målsägandens lår medan de tittade på film i ett klassrum. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 december 2022.

1.2  Har ofredat Sekretess A, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att be målsäganden stanna kvar efter en lektion och krama henne samtidigt som han hade stånd. Det hände den 15 november 2022.

1.3 Har ofredat Sekretess A, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att ta på hennes rumpa, höfter och mage samt kyssa henne. Det hände den 16 november 2022.

1.4 Har ofredat Sekretess A, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att ta på målsägandens midja och rumpa samt kyssa henne. Det hände den 9 december 2022.

1.5 Har ofredat Sekretess A, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att ta på målsägandens kropp samt kyssa henne. Det hände den 31 december 2022.

1.6 Har ofredat Sekretess A, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att ta på målsägandens midja och kyssa henne, samt därefter förmå målsägande att sätta sig på knä framför honom och kolla på hans stånd genom hans byxor. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2023 och den 28 februari 2023.

1.7  Har ofredat Sekretess A, som var 14 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att ta på hennes lår och på hennes rumpa innanför byxorna. Det hände den 12 mars 2023 på en ****restaurang.

1.8 Har ofredat Sekretess A på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att ha skickat i vart fall 9 bilder och i vart fall 11 videofilmer på sitt könsorgan samt ett flertal meddelanden med sexuellt innehåll till målsäganden som var 13 eller 14 år gammal. Detta har varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Detta har skett mellan den 1 november 2022 och den 30 april 2023.

2.1 Har via Snapchat på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden, som var 14 år gammal, att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att hon penetrerat sitt underliv med sina fingrar och/eller en dildo. Han har även förmått målsäganden att filma händelsen och skicka filmen till honom. Det hände mellan den 1 december 2022 och den 31 december 2022.

2.2 Har via FaceTime på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden, som var 14 år gammal, att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att hon penetrerat sitt underliv med en hårborste under ett pågående videosamtal. Det hände den 4 februari 2023.

2.3 Har via FaceTime på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden, som var 14 år gammal, att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att hon penetrerat sitt underliv med sina fingrar samt en dildo under ett pågående videosamtal. Det hände mellan den 1 februari 2023 och den 28 februari 2023.

2.4 Har via Snapchat på ett otillbörligt sätt förmått målsäganden, som var 14 år gammal, att företa en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att hon penetrerat sitt underliv med en hårborste. Han har även förmått målsäganden att filma händelsen och skicka filmen till honom. Det hände mellan den 25 februari 2023 och den 28 februari 2023.

3. Har har via Snapchat och Instagram främjat eller utnyttjat att målsäganden, som var 13 eller 14 år gammal, utfört eller medverkat i sexuell posering genom att han förmått henne att ta i vart fall 16 bilder samt i vart fall en film av sexuell karaktär och skicka till honom. Detta har skett mellan den 1 november 2022 och den 30 april 2023.)

 

Blekinge

Vecka 11

B 1229-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 46 år)

(Har via KIK delat/laddat upp och därigenom spridit sammanlagt 30 stycken barnpornografiska filmer med en total speltid om 26 minuter och 30 sekunder, varav 21 stycken har varit särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en total speltid om 19 minuter och 46 sekunder. Det hände den 7 maj 2022. 

Han har vidare innehaft sammanlagt 429 stycken barnpornografiska bilder, varav 222 stycken har varit särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 79 stycken filmer med en total speltid om 74 minuter och 32 sekunder, varav 39 stycken har varit särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en total speltid om 42 minuter och 16 sekunder. Det hände den 7 maj 2022.)

 

B 2408-23 Våldtäkt mot barn x3. (Åtalad: Kvinna 40 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med NN 3 som var 14 år. Det hände den 3 september 2023. Hon använde vid samlaget visst hot om våld genom att hota målsäganden med en kniv. 

1.2 Har haft vaginalt samlag med NN 24 som var 14 år. Det hände mellan den 1 augusti 2022 och den 24 augusti 2022.

1.3 Har haft vaginalt samlag med NN 34 som under 2020 var 13 eller 14 år. Det hände vid ett eller flera tillfällen mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2020.

Samt åtalad för: Olaga hot mot målsägande NN24:

Har hotat NN 24 genom att i meddelande skriva att hon ska döda honom eller ord med liknande innebörd. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2022 och den 30 augusti 2022. Hotet var sådant att NN 24 kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.)

Vecka 12

B 2408-23 Fortsättning från vecka 11.

 

B 808-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har via Messenger spridit eller tillgängliggjort för andra en barnpornografisk film, 1 minut och 14 sekunder lång, som visar barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 4 januari 2022)

 

Borås

Vecka 11

B 3425-23  Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 32 år)

(Har innehaft 235 barnpornografiska filer bestående av 201 bilder och 34 filmer, av vilka 177 bilder och 29 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 25 augusti 2021 och den 26 april 2022.)

 

B 2809-21 Sexuellt ofredande x2. (Åtalad: Man 24 år)

(1.1 Har ofredat 12-åriga Sekretess 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1:s sexuella integritet, genom att via TikTok skicka meddelanden med sexuellt innehåll. Det hände någon gång mellan den 27 mars 2021 och den 28 mars 2021.

1.2 Har ofredat 12-åriga Sekretess 1, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1:s sexuella integritet, genom att via snapchat skicka meddelanden med sexuellt innehåll samt i videosamtal med Sekretess 1 ta på sig själv på ett sexuellt sätt. Det hände den 28 mars 2021.)

Vecka 12

Inge att rapportera.

 

Eksjö

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inge att rapportera.

 

Eskilstuna

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inge att rapportera.

 

Falun

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

B 3678-23 Obs! 2 åtalade.

Man, 41 år: 1. Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2. 2. Barnpornografibrott. 

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 1 som var 6 år gammal. Han har därvid tagit på målsägandens penis och fört sin hand upp och ner längst med den. Det hände den 28 september 2023. Brottet bör bedömas som grovt, han är närstående till NN1 samt med hänsyn till NN1s låga ålder.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 1 som var 6 år gammal. Han har därvid pussat NN1s penis. Det hände mellan den 21 april 2023 och den 29 september 2023.Brottet bör bedömas som grovt, han är närstående till NN1 samt med hänsyn till NN1s låga ålder.

2. Har innehaft 11 barnpornografiska bilder och tre barnpornografiska filmer. Av materialet bedöms 6 bilder och 2 filmer utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Av materialet har han skildrat barn i pornografisk bild på i vart fall två filmer. Det hände mellan den 25 juni 2023 och den 29 september 2023.

Samt åtalad för: Misshandel x2, olaga hot och Barnfridsbrott.)

Kvinna, 29 år: 1. Medhjälp till grovt sexuellt övergrepp mot barn. 2. Barnpornografibrott. 

(1. Har genom sin närvaro och då hon på uppmaning av åtalade mannen filmat honom när han pussade NN1s penis främjat honom  i sin gärning i åtalspunkten 2.2. Det hände mellan den 21 april 2023 och den 29 september 2023.

2. Har innehaft 41 barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film. Av dessa har hon skildrat barn i vart fall tre barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 21 april 2023 och den 31 oktober 2023.)

 

Gotland

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera. 

 

Gällivare

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inge att rapportera.

 

Gävle

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Göteborg

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Halmstad

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Haparanda

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Helsingborg

Vecka 11

B 4264-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 35 år)

(Har betraktat och innehaft 608 st barnpornografiska filer, varav 224 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände mellan den 20 februari 2022 och den 7 juni 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd filer särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. )

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Hälsingland

Vecka 11

B 2734-22 Sexuellt övergrepp mot barn x3. (Åtalad: Man 56 år)

(1.1 Har genomfört en sexuell handling med NN 5 som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han med sin hand berörde NN 5:s underliv innanför hennes trosor samt förde ett finger mellan hennes blygdläppar och i hennes slida. Det hände någon gång mellan den 29 juli 2012 och den 26 juli 2013.

1.2 Har genomfört en sexuell handling med NN 5 som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han med sin hand berörde NN 5:s underliv innanför hennes trosor samt förde ett finger mellan hennes blygdläppar och i hennes slida. Det hände någon gång mellan den 29 juli 2012 och den 26 juli 2013

1.3 Har genomfört en sexuell handling med NN 5 som var under 15 år. Den sexuella handlingen bestod i att han med sin hand berörde NN 5:s underliv innanför hennes bikinitrosor samt förde ett finger mellan hennes blygdläppar och i hennes slida. Det hände den 1 juli 2015.)

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Hässleholm

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Jönköping

Vecka 11

B 4086-23 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 61 år)

(1. Har haft samlag, eller genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag, med NN1 som var under 15 år. Det hände vid 17 tillfällen under perioden från och med den 12 juni 2008 till och med den 14 maj 2011.

– Vid 9 tillfällen har han haft vaginala samlag med NN1 genom beröring/viss penetration av hennes könsorgan med sitt könsorgan . Vid ett av dessa tillfällen har han förmått NN1 att penetrera sig själv med fingrar. Vid två av tillfällena har han förmått NN1 att onanera åt honom.

– Vid 8 tillfällen har han genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med NN1. De har bestått i att han genomfört orala samlag eller anala samlag med NN1 eller förmått henne att penetrera sig själv med dildo och/eller genom att få utlösning på hennes könsorgan . 

De orala samlagen har bestått i att med tunga beröra den andres könsorgan, de anala samlagen har bestått i beröring/viss penetration av NN1:s analöppning med han könsorgan. 

– Vid tre av dessa tillfällen har han förmått NN1 att onanera åt honom  och vid ett tillfälle har han berört hennes könsorgan med en dildo. 

Han har fotograferat och/eller filmat samtliga våldtäkter. Han har vid varje tillfälle utom 2010-07-16 (tillfälle 13) främjat eller utnyttjat att NN1 utfört eller medverkat i sexuell posering. 

Brotten bör bedömas som grova eftersom NN1 var 9 år (tillfälle 1), 10 år (tillfälle 2-5), 11 år (tillfälle 6-16) resp 12 år (tillfälle 17) gammal och led av psykisk ohälsa, på grund av relationen mellan henne och honom samt då det sammantaget varit fråga om ett stort antal brott under flera års tid. Han har visat särskild hänsynslöshet i sitt utnyttjande av NN 1

2.1 Har i 240 bilder och 16 filmer skildrat ett barn som varit mellan 9-12 år gammalt. Det hände vid 17 tillfällen under perioden från och med den 12 juni 2008 till och med den 14 maj 2011.

Brotten bör bedömas som grova då de avsett dokumentation av särskilt hänsynslös behandling/utnyttjande av barn i form av verkliga grova våldtäkter mot ett relativt ungt barn samt utgjort ett led i en brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

2.2 Har innehaft 13 357 aktivt sparade barnpornografiska filer (12 463 bilder och 894 filmer). Av dessa omfattas 240 bilder och 16 filmer av åtalspunkt 2. Det hände den 6 oktober 2023.

Av dessa avsåg 4256 filer (4169 bilder och 87 filmer) samma barn. Filerna har innehafts i mer än 12 år. 2307 bilder och 75 filmer har klassificerats som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 502 unika bilder och 8 unika filmer avsåg 38 tillfällen utöver åtalspunkterna 1-2 där han själv skildrat verkliga sexualbrott mot detta barn.

Av övriga 9101 filer har 2085 bilder och 525 filmer klassificerats som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt då brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en stor mängd bilder, delvis avsett dokumentation av verkliga övergrepp, avsett både särskilt unga och relativt unga barn samt avsett bilder där barn utsatts för våld eller tvång eller utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.)

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Kalmar

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

B 684-23 Obs ! 2 åtalade.

1.Barnpornografibrott. 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalade: Båda män och båda 17 år)

(1. Har tillsammans och i samförstånd, med annan minderårig person, förvärvat, innehaft och betraktat barnpornografiska bilder föreställande sekretess A. Det hände den 12 december 2022.

2. Har tillsammans och i samförstånd med annan minderårig person främjat och utnyttjat att målsäganden Sekretess A som var 14 år tagit nakenbilder på sig själv när målsäganden utfört en sexuell posering och därefter skickat bilderna via sociala medier. Det hände den 12 december 2022.

Samt åtalade för: Olaga integritetsintrång:

Har tillsammans och i samförstånd, med annan minderårig person, spridit och gjort tillgängliga för andra nakenbilder på målsäganden sekretess A. Har därigenom gjort intrång i As privatliv. Det hände den 12 december 2022 i Kalmar, Kalmar kommun. Spridningen kunde förväntas medföra allvarlig skada för A.)

 

Kristianstad

Vecka 11

Inget att rapportera. 

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Linköping

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Luleå

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

B 3377-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har haft ett vaginalt och oralt samlag med målsäganden som var 13 år. Han har förmått målsäganden att utföra oralsex på honom och därefter genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden. Det hände någon gång mellan den 9 oktober 2023 och den 22 oktober 2023.)

 

Lund

Vecka 11

B 4946-22 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft ett vaginalt samlag med A som var 14 år. Det hände den 29 september 2022.)

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Lycksele

Vecka 11

B 565-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 49 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiska bilder. Han har även spridit del av materialet till annan. Han har därvid innehaft totalt 348 bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial, varav 289 stycken är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt totalt 38 filmer (total speltid ca 1 h 5 min) som är att betrakta som övergreppsmaterial varav 36 stycken (total speltid ca 1 h 2 min) som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände i tiden mellan den 1 januari 2022 och den 5 september 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom materialet avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga, där barn utsatts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Malmö

Vecka 11

B 8998-23 Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 42 år)

(Har , med användarnamnet ”****”, ofredat NN 2, som då var 13 år gammal, genom att skicka meddelanden via Instagram med sexuell innebörd. Detta var ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Det hände den 13 juni 2022.)

Vecka 12

B 5108-23 1. Barnpornografibrott. 2. Ringa barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(1. Har spridit eller på annat sätt gjort en (1) barnpornografisk film tillgänglig för 16 olika mottagare. Filmen var 3 minuter och 6 sekunder lång och innehöll särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 4 november 2020.

2. Har innehaft tre barnpornografiska bilder. Det hände den 13 maj 2023.

 

B 5386-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 19 år)

(Har tagit på målsägandens bröst, fört in sina fingrar i hennes underliv samt slickat och/eller pussat på hennes underliv och rumpa. Målsäganden var 13 år vid tillfället. Det hände den 3 maj 2023 på *** idrottsplats.)

 

Mora

Vecka 11

B 1178-22 1. Grovt sexuellt utnyttjande av underårig. 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 51 år)

(1. Har lagt matprodukter som till exempel kaviar och majonnäs på sin penis och låtit NN 1 slicka och suga bort produkterna med ögonbindel för ögonen, samt vidrört hennes underliv med sina fingrar. NN1 var 5 och 6 år gammal och stod under den tilltalades fostran när gärningarna skedde. Det hände vid åtminstone 30 olika tillfällen mellan den 20 juli 2003 och den 31 mars 2005.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder.

2. Har genomfört sexuella handlingar med NN 1 som var från 7 till och med 14 år gammal när gärningarna inträffade och stod under den tilltalades fostran. Han har använt en dildo och en vibrator på och i NN1:s underliv, förmått henne att runka och slicka på hans penis, fått utlösning över hennes kropp samt vidrört hennes underliv och strukit sin penis mot hennes underliv. Han spelade in vissa av gärningarna med filmkamera. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 20 juli 2005 och den 19 juli 2013.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att han visat särskild hänsynslöshet eller råhet i och med att de sexuella handlingarna har spelats in på film.

3. Har haft samlag, samt gjort sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag, med NN 1 som var mellan 15 och 17 år när gärningarna inträffade och stod under den tilltalades fostran. Han har haft vaginalt samlag samt förmått målsäganden att både ge och ta emot oralsex. Han spelade in vissa av gärningarna med filmkamera. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 20 juli 2013 och den 19 juli 2016. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han visat särskild hänsynslöshet eller råhet i och med att de sexuella handlingarna spelades in på film.

Samt åtalad för: Våldtäkt mot målsägande:

Har haft vaginala samlag med NN 1, samt låtit NN 1 företa eller tåla andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. De andra handlingarna har bestått i oralsex. NN 1 deltog inte frivilligt i handlingarna och hon var mellan 18 och 22 år gammal när gärningarna inträffade. Det hände mellan den 20 juli 2016 och den 31 december 2020.)

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Nacka

Vecka 11

B 7899-23 Fortsättning från vecka 10.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Norrköping

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Norrtälje

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Nyköping

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Skaraborg

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

B 3810-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 30 år)

(Har ofredat NN, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NNs sexuella integritet, genom att fråga om hon var oskuld och erbjuda henne att bli av med den eller göra liknande uttalanden samt kommentera NNs klädsel. Det hände den 19 augusti 2023)

 

Skellefteå

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

B 258-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 25 år)

(Har innehaft och betraktat barnpornografiskt material som han har berett sig tillgång till. Fyra bilder är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial av så kallad normalgrad, en bild är att betrakta som särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial, 71 filmer med en speltid om drygt två timmar är att betrakta som barnpornografiskt övergreppsmaterial av så kallad normalgrad och 25 filmer med en speltid om cirka en timma och 45 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial. Det hände till och med den 8 september 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd barnpornografiskt material.

 

Solna

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

B 612-24 Våldtäkt mot barn x2. (Åtalad: Man 19 år)

(1.1 Har haft vaginalt samlag med sekretess A som var 14 år gammal. Det hände någon gång mellan den 16 januari 2024 och den 17 januari 2024.

1.2 Har haft vaginalt samlag med Sekretess A som var 14 år gammal. Det hände någon gång mellan den 16 januari 2024 och den 17 januari 2024.)

 

B 7744-22 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 27 år)

(Har ofredat Sekretess A, som var under 15 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att ta på hennes bröst, kysst henne på munnen och tagit innanför hennes byxor. Det hände den 5 september 2022.)

 

B 9921-23 1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Grovt barnpornografibrott x2. 3. Barnpornografibrott. 4. Kränkande fotografering x2. (Åtalad: Man 20 år)

(1.1 Har klämt på/berört målsäganden NN 5:s nakna penis samt onanerat i närheten av målsägandens ansikte och fört sin erigerade penis mot målsägandens mun och näsa. NN 5 var 3 år gammal. Det hände någon gång mellan den 1 september 2023 och den 17 september 2023. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Vid bedömning av kränkningens allvar ska beaktas målsägandens låga ålder samt att han visat särskild hänsynslöshet eller råhet eftersom han har utnyttjat att målsäganden sov vid tillfället.

1.2 Har berört målsäganden NN 2:s nakna kön med sina fingrar samt särat på hennes blygdläppar, blottat hennes rumpa och hållit sin erigerade penis bredvid samt hållit sin erigerade penis i närheten av målsägandens mun. NN 2 var 4 år gammal. Det hände någon gång mellan den 1 september 2023 och den 17 september 2023. Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar jämförlig med samlag. Vid bedömning av kränkningens allvar ska beaktas målsägandens låga ålder samt att han visat särskild hänsynslöshet eller råhet eftersom han har utnyttjat att målsäganden sov vid tillfället.

2.1 Har skildrat NN5, som var 3 år gammal, i fem barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film. Det hände någon gång mellan den 1 september 2023 och den 17 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt då 12 st bilder avser ett barn i särskilt ung ålder som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. 

2.2 Har skildrat NN2, som var 4 år gammal, i 19 st pornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 1 september 2023 och den 17 september 2023.

Brottet bör bedömas som grovt då 12 st bilder avser ett barn i särskilt ung ålder som utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. 

2.3 Har innehaft 381 st barnpornografiska bilder och 329 st barnpornografiska filmer varav 171 st bilder och 298 st filmer (med en sammanlagd speltid om 5 tim 34 min) är att bedöma som särskilt hänsynslösa. Det hände den 1 november 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom en betydande del av materialet avser bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

3. Har skildrat NN 11 och NN 25, som var under 18 år gamla, i tre pornografiska filmer och nio pornografiska bilder. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2023 och den 8 augusti 2023.

4.1 Har olovligen och i hemlighet fotograferat NN 11 och NN 25 när NN 11 och NN 25 befann sig inomhus i en bostad och sov. Det hände någon gång mellan den 1 augusti 2023 och den 8 augusti 2023.

4.2 Har olovligen och i hemlighet fotograferat NN 23 när NN 23 befann sig inomhus i en bostad och sov. Det hände någon gång mellan den 28 oktober 2023 och den 29 oktober 2023.) 

 

B 2255-23 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 23 år)

(1. Har via Snapchat främjat NN 1 som vid tidpunkten var under femton år gammal att utföra sexuell posering genom att uppmana NN 1 att skicka bilder på sig själv till honom. NN 1 har efter uppmaning från honom skickat bild/bilder och/eller film/filmer på delar av sin nakna kropp däribland på sina bröst, rumpa och underliv. Det hände mellan den 1 februari 2020 och den 30 juni 2020.

2. Har ofredat NN 1, som vid tidpunkten var under femton år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 1:s sexuella integritet, genom att skickat bild/bilder och/eller film/filmer på sin penis till NN 1. Det hände mellan den 1 februari 2020 och den 30 juni 2020.)

 

Stockholm

Vecka 11

B 3777-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft 21 bilder och 2 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 14 av bilderna och båda filmerna är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände den 9 mars 2023.)

 

B 3887-23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 74 år)

(Har med sitt finger berört med NN 1 som var 4 år, innanför blygdläpparna samt penetrerat henne vaginalt en bit in i slidan. Det hände någon gång den 24 februari 2023.)

Vecka 12

B 823-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 52 år)

(Har innehaft 92 stycken barnpornografiska bilder varav 67 stycken grovt barnpornografiska bilder. Det hände den 25 augusti 2021.

Samt åtalad för: Köp av sexuell tjänst.)

 

Sundsvall

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Södertälje

Vecka 11

B 3394-23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 38 år)

(Har genomfört en sexuell handling med NN 1 som fyllt 15 år men inte 18 år och som stod under fostran av honom. Han har därvid rört vid NN 1:s underliv med sina fingrar. Det hände den 17 juli 2023.

Samt åtalad för: Misshandel på målsägande NN1:

Har slagit NN 1 med ett bälte på NN 1:s lår samt arm. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2023 och den 22 maj 2023. NN 1 orsakades smärta, blödning, blånad, rodnad samt ärrbildning.)

 

B 3767-23 Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 40 år)

(Har med NN 7, som var 15 år och som stod under hans fostran eller som hade ett liknande förhållande till honom, genomfört en sexuell handling bestående i att han slickat NN 7 på halsen och brösten, smekt henne över kroppen och gnidit sitt blottade kön mot hennes trosbeklädda kön till dess han fått utlösning. Det hände den 20 december 2023.

Brottet är att anse som grovt dels med hänsyn till gärningen i sig, hans förhållande till målsäganden och att gärningen begicks i målsägandens hem, dels då han uppvisat särskild hänsynslöshet genom att förse målsäganden med flera narkotiska preparat och därefter otillbörligen utnyttja att hon på grund av narkotikapåverkan befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Samt åtalad för: Narkotikabrott samt ringa narkotikabrott.) 

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Södertörn

Vecka 11

B 18665-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 35 år)

(Har ofredat Sekretess 1 och Sekretess 2, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1 och Sekretess 2s sexuella integritet, genom att blotta sig för dem och onanera sin penis framför dem. Det hände vid två tillfällen den 7 juni 2023.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande.)

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Uddevalla

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Umeå

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Uppsala

Vecka 11

B 701-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 55 år)

(Har genomfört ett oralt samlag, eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med NN 5 som var 5 år. Detta genom att han har slickat och berört målsägandens slida med tungan. Det hände någon gång mellan den 1 december 2023 och den 31 december 2023.

Samt åtalad för: Misshandel på målsägande.

Har slagit NN 5 på överkroppen med sin hand. Det hände någon gång mellan den 1 december 2023 och den 31 december 2023.)

 

B 2295-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 40 år)

(Har i sin bostad på en dator och två mobiltelefoner innehaft övergreppsmaterial (barnpornograf) i form av sammanlagt 648 bilder övergreppsmaterial och 14 bilder särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 21 mars 2022 och den 30 mars 2022.) 

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Varberg

Vecka 11

B 2528-21 Fortsättning från vecka 10.

Vecka 12

Inget att rapportera

 

Vänersborg

Vecka 11

B 1201-23 Sexuellt övergrepp mot barn x2. (Åtalad: Man 22 år)

(1.1 Har med A, som vid gärningstillfället var 14 år, genomfört en sexuell handling, i vilken hon inte medverkat frivilligt. Han har härvid upprepade gånger fört A:s hand till sitt kön, såväl utanpå som innanför hans kalsonger, och förmått henne att föra sin hand fram och tillbaka på hans kön och onanera åt honom, dels genom att lägga sin hand över hennes, dels genom att uppmana henne att fortsätta. Han har gjort det trots att A upprepade gånger försökt ta bort sin hand, gjort uttalanden av innebörden att hon inte ville göra något sexuellt med honom och gråtit. Det hände någon gång mellan den 30 juni 2022 och den 3 juli 2022.

1.2 Har med A, som vid gärningstillfället var 14 år, genomfört en sexuell handling, i vilken hon inte medverkat frivilligt. Han har härvid fingrat på/berört målsägandens underliv, utanpå hennes trosor, på ett sätt som inte varit flyktigt och som orsakat målsäganden smärta. Det hände någon gång mellan den 26 juni 2022 och den 29 juni 2022.)

Vecka 12

B 4895-21 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 48 år)

Har: 

– Möjliggjort för andra personer att sprida skildringar av barn i pornografisk bild genom att agera som moderator på forum där det spritts ett mycket stort, men okänt antal filer och därigenom berett sig själv tillgång till dem. 

– Spritt fler än 46 500 sådana filer på olika forum. 

– Som användare på forum berett sig tillgång till ett okänt antal sådana filer samt.

– Den 29 november 2021 innehaft 6 044 sådana filer, varav 45 filmer med en speltid om 8 timmar och 2 minuter. Det hände mellan den 1 juni 2015 och den 29 november 2021. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har utgjort led i en brottslig verksamhet som har utövats systematiskt och i större omfattning samt har avsett särskilt stor mängd filer där delar av materialet utgörs av filer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.)

 

B 997-22 1. Grovt barnpornografibrott. 2. Våldtäkt mot barn x4. 3. Sexuellt övergrepp mot barn. 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 39 år)

(1. Har innehaft 339 filmer med en total speltid på 20 timmar, 48 minuter och 36 sekunder och 1073 bilder, varav 303 filmer med en speltid på 17 timmar, 31 minuter och 1 sekund samt 274 bilder visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände t.o.m. den 30 mars 2021.

Har genom att fildela medverkat till att barnpornografiskt material spridits till andra. Det hände den 10 juni 2019 via KIK (1 bild) och den 26 augusti 2020 via Snapchat (3 bilder).

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en stor mängd bilder och filmer, bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bl.a. utsättas för penetrationer av vuxna och avbildas med kroppsvätskor på sig, vilket utgör dokumentation av verkliga övergrepp.

2.1 Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande A, född i juni 2008 (12 år), genom att i en pågående chatt via Snapchat förmå henne att penetrera sitt underliv med sina fingrar. Det hände den 29 april 2020.

2.2 Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande A, född i juni 2008, genom att i en pågående chatt via Snapchat förmå henne att penetrera sitt underliv med sina fingrar. Det hände den 17 juni 2020.

2.3 Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande A, född i juni 2008, genom att i en pågående chatt via Snapchat förmå henne att penetrera sitt underliv med skaftet på en hårborste. Det hände den 29 juli 2020.

2.4 Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsägande A, född i juni 2008, genom att i en pågående chatt via Snapchat förmå henne att penetrera sitt underliv med skaftet på en hårborste. Det hände den 30 juli 2020.

3. Har i en pågående chatt via Snapchat förmått målsägande A, född i juni 2008, att genomföra sexuella handlingar på sig själv genom att skriva att hon ska visa sin nakna kropp och ordna en visning eller liknande uttalanden, vilket lett till att hon tar på och i sitt underliv med sina fingrar. Det hände den 26 juni 2020.

4. Har i en pågående chatt via Snapchat förmått målsägande A, född i juni 2008, att genomföra sexuella handlingar på sig själv genom att skriva att hon ska visa sin nakna kropp och ordna en visning eller liknande uttalanden, vilket lett till att hon tar på och i sitt underliv med sina fingrar. Det hände den 26 juni 2020.)

 

B 5276-22 1. Barnpornografibrott. 2. Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(1. Har laddat ner och innehaft ytterligare fyra bilder med barnpornografiskt material varav en bedöms vara särskilt hänsynslöst barnpornografiskt material. Det hände någon gång den 4 juli 2022.

2. Har i sin dator innehaft 1 780 barnpornografiska bilder, varav 1 003 bilder visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling, 381 filmer med barnpornografiskt material och en speltid om 4 timmar och 3 minuter varav 304 filmer med särskilt hänsynslöst barnpornografiskt material och en speltid om 3 timmar och 9 minuter. Det hände den 16 december 2022.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en stor mängd bilder och filmer som hanterats systematiskt och innehållit en stor andel särskilt hänsynslöst material. Stora delar materialet avser även bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bl.a. utsättas för penetrationer av vuxna och avbildas med kroppsvätskor på sig, vilket utgör dokumentation av verkliga övergrepp)

 

Värmland

Vecka 11

B  76-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 41 år)

(Har ofredat målsäganden sekretess A, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet, genom att han till henne via Snapchat skickat en bild på sin delvis nakna kropp och penis med tillhörande text innehållandes uppmaning att hon ska smita ut och möta upp honom. Det hände den 6 november 2022.)

 

B 247-24 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 19 år)

(Har innehaft och spridit en film med barnpornografiskt innehåll. Innehållet är att bedöma som särskilt hänsynslöst material. Det hände den 19 februari 2023.)

Vecka 12

 

B 4393-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 17 år)

(Har ofredat Sekretess 1, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess 1s sexuella integritet, genom att han skickat bilder på sin penis och sexuella meddelanden till henne. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2023 och den 2 juni 2023.)

 

Västmanland

Vecka 11

B 268-24  Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har genomfört ett oralt samlag med NN 2 som var 14 år. Det hände den 11 januari 2024. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.)

Vecka 12

B 3993-23

1. Grov våldtäkt mot barn x6. 2. Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 54 år)

(1.1 Har genomfört vaginalt samlag, analt samlag samt oralt samlag med NN 2 som vid tillfället var 11 år gammal och inte deltog frivilligt. Det vaginala samlaget bestod i att han penetrerade NN 2:s vagina med sin penis. Han penetrerade även NN 2:s anal med sin penis. Vid samma tid och plats utförde NN 2 oralt samlag på honom. Det hände någon gång den 1 juli 2023. 

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens låga ålder men även eftersom: – Han vid övergreppet utnyttjade sitt psykiska och fysiska övertag. 

– Övergreppet ägde rum på en plats där målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt position eftersom hon inte kunnat ta sig hem på egen hand. 

– Övergreppet genomfördes trots att målsäganden orsakades smärta. 

– Övergreppet ägde rum i samband med att målsäganden erhöll någon form av belöning. 

Genom ovanstående tillvägagångssätt har han visat särskild hänsynslöshet och/eller råhet. 

1.2 Har genomfört vaginalt samlag, oralt samlag samt sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med NN 22 som vid tillfället var 11 år gammal och inte deltog frivilligt. Det vaginala samlaget bestod i att han penetrerade NN 22:s vagina med sin penis eller i vart fall försökte penetrera NN 22:s vagina med sin penis. Det orala samlaget bestod i att han utförde oralt samlag på NN 22. Han har vid samma tid och plats även penetrerat och/eller berört NN 22:s underliv med föremål. Det hände den 26 augusti 2022.

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens låga ålder men även eftersom: – Han vid övergreppet utnyttjade sitt psykiska och fysiska övertag. 

– Övergreppet ägde rum i en miljö där målsäganden ska ha rätt att känna sig trygg. 

– Övergreppet genomfördes trots att målsäganden orsakades smärta. 

– Övergreppet ägde rum i samband med att målsäganden erhöll någon form av belöning. 

– Övergreppet genomfördes delvis med hjälp av föremål. 

Genom ovanstående tillvägagångssätt har han visat särskild hänsynslöshet och/eller råhet. Han begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall varit oaktsam beträffande omständigheten att NN 22 inte uppnått 15- års ålder vid tiden för gärningen

1.3 Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med NN 22 som vid tillfället var 11 år gammal och inte deltog frivilligt. Den sexuella handlingen bestod i att han penetrerat och/eller berört NN 22:s vagina med sina fingrar. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 oktober 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens låga ålder men även eftersom: – Han vid övergreppet utnyttjade sitt psykiska och fysiska övertag. 

– Övergreppet ägde rum på en plats där målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt position eftersom hon inte kunnat ta sig hem på egen hand. 

– Övergreppet ägde rum i samband med att målsäganden erhöll någon form av belöning. Genom ovanstående tillvägagångssätt har han visat särskild hänsynslöshet och/eller råhet. 

1.4 Har genomfört vaginalt samlag, oralt samlag samt sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med NN 22 som vid tillfället var 11 år gammal och inte deltog frivilligt. Det vaginala samlaget bestod i att han penetrerade NN 22:s vagina med sin penis eller i vart fall försökte penetrera NN 22:s vagina med sin penis. Det orala samlaget bestod i att han och NN 22 utförde orala samlag på varandra. Han har vid samma tid och plats även penetrerat och/eller berört NN 22:s underliv och anus med olika föremål. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 oktober 2022. 

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens låga ålder men även eftersom: – Han vid övergreppet utnyttjade sitt psykiska och fysiska övertag. 

– Övergreppet ägde rum på en plats där målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt position eftersom hon inte kunnat ta sig hem på egen hand. 

– Övergreppet genomfördes trots att målsäganden orsakades smärta. 

– Övergreppet ägde rum i samband med att målsäganden erhöll någon form av belöning. 

– Övergreppet genomfördes delvis med hjälp av föremål.

1.5 Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 22 som vid tillfället var 11 år gammal och inte deltog frivilligt. Det vaginala samlaget bestod i att han penetrerade NN 22:s vagina med sin penis eller i vart fall försökte penetrera NN 22:s vagina med sin penis. Det hände någon gång mellan den 1 oktober 2022 och den 31 oktober 2022.

Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens låga ålder men även eftersom: 

– Han vid övergreppet utnyttjade sitt psykiska och fysiska övertag. 

– Övergreppet ägde rum på en plats där målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt position eftersom hon inte kunnat ta sig hem på egen hand. 

– Övergreppet genomfördes trots att målsäganden orsakades smärta. 

– Övergreppet ägde rum i samband med att målsäganden erhöll någon form av belöning.

1.6 Har genomfört vaginalt samlag, oralt samlag samt sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningarnas allvar är jämförliga med samlag med NN 22 som vid tillfället var 11 år gammal och inte deltog frivilligt. Det vaginala samlaget bestod i att han penetrerade NN 22:s vagina med sin penis eller i vart fall försökte penetrera NN 22:s vagina med sin penis. Det orala samlaget bestod i att han och NN 22 utförde orala samlag på varandra. Han har vid samma tid och plats även penetrerat och/eller berört NN 22:s underliv med olika föremål. Det hände den 28 augusti 2022. Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till målsägandens låga ålder men även eftersom: – Han vid övergreppet utnyttjade sitt psykiska och fysiska övertag. 

– Övergreppet ägde rum på en plats där målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt position eftersom hon inte kunnat ta sig hem på egen hand.

– Övergreppet genomfördes trots att målsäganden orsakades smärta. 

– Övergreppet ägde rum i samband med att målsäganden erhöll någon form av belöning. 

– Övergreppet genomfördes delvis med hjälp av föremål.

2. Har innehaft totalt 65 barnpornografiska bilder samt 64 barnpornografiska filmer därav 2 bilder samt 10 filmer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2015 och den 16 augusti 2023.

 

B 2703-23 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(Har blottat sig för NN 4, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 26 april 2023.

Samt åtalad för: Sexuellt ofredande.)

 

Växjö

Vecka 11

B 4235-22 Sexuellt ofredande mot barn. (Åtalad: Man 56 år)

(Har ofredat Sekretess A, som var 13 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess As sexuella integritet, genom att sätta sig nära henne på en parkbänk och därefter röra vid hennes bröst, ben, ansikte och hår samt göra uttalanden om hennes kropp, om sex och av sexuell karaktär. Det hände den 3 augusti 2022.)

 

B 1543-23 1. Våldtäkt mot barn. 2. Sexuellt ofredande. (Åtalad: Man 84 år)

(1. Har genomfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att han fört sin hand fram och tillbaka mellan NN1:s inre blygdläppar ett antal gånger samtidigt som han försökt att föra NN1:s hand mot sitt eget kön. Det har skett mellan den 1 januari 2023 och den 31 januari 2023.

2. Har ofredat NN1 genom att föra sin hand längs med NN1:s ben och massera NN1:s ben och därefter gå upp mot NN1s kön och vidrörda detta ovanpå byxorna. Gärningen kunde förväntas kränka NN1:s sexuella integritet, särskilt med hänsyn till omständigheterna kring gärningarna samt åtalspunkt 1. Det hände den 8 mars 2023.)

Vecka 12

B 5924-22 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 23 år)

(Har tvingat målsäganden NN 1 att onanera åt honom genom att ta tag om målsägandens hand och placera handen på hans penis utanpå byxorna och sedan utanpå kalsongerna. Han har fört målsägandens hand fram och tillbaka över sin penis. När målsäganden försökt lämna har han slitit tag i och dragit i hennes kropp. Vid tillfället för gärningen var målsäganden 14 år. Det hände den 18 november 2022 under en bussfärd.)

 

Ystad

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Ångermanland

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Örebro

Vecka 11

B 6188-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 16 år)

(Har genomfört ett vaginalt samlag med NN 4, som var 12 år gammal. Det hände den 8 oktober 2023.)

 

B 468-22 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 57 år)

(Har innehaft sammanlagt 5 715 filer innehållande dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografiska filer). Det hände under perioden mellan den 15 november 2018 och den 11 februari 2019.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 751 bilder och 1 499 filmer, med en total speltid om 224 timmar och 44 minuter, avsett särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Vecka 12

B 3462-21 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 21 år)

(Har mellan den 1 juli 2020 och den 26 juli 2020, genomfört ett vaginalt samlag med NN 2 som inte deltog frivilligt och som vid tidpunkten var 12 år gammal.)

 

B 2952-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 36 år)

(Har innehaft en barnpornografisk film och en barnpornografisk bild, båda där barn utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt. Det hände någon gång mellan den 9 september 2021 och den 12 maj 2023.)

 

Östersund

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

********************************

Hovrätter

 

Göta hovrätt

Vecka 11

B 61-24 1. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 2. Försökt till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 20 år)

(1. Har främjat eller utnyttjat att NN 3, som var 11 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Detta genom att över internet förmå NN 3 att i ett videosamtal visa och klämma på sina bröst, visa rumpan och sitt underliv samt suga på sina fingrar. Det hände natten mellan den 10 augusti 2021 och den 11 augusti 2021

2. Har försökt att främja eller utnyttja att NN 3, som var 11 år, skulle utföra eller medverka i sexuell posering. Detta genom att uttala hot med innebörden att han skulle sprida sexuella filmer/bilder på målsäganden om hon inte medverkade till fler sådana filmer. Det hände natten mellan den 10 augusti 2021 och den 11 augusti 2021.

Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas eller det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas, då målsäganden valde att berätta för sin mamma om hoten i stället för att medverka till fler filmer. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden med anledning av hennes ålder, att han erbjudit målsäganden ersättning samt att hot uttalats.)

(Skaraborgs Tr. B 3984-22 dömde till Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå Kriminalvårdens behandlingsprogram SEIF, Sexualbrottsprogram med individuellt fokus. Övervakare utses av frivården.)

 

B 2596-23 Barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 25 år)

(1.1 Har innehaft och/eller betraktat 6 bilder och 3 filmer av barnpornografiskt material. Det hände någon gång mellan den 9 oktober 2020 och den 9 februari 2021. Samtliga filmer och 5 bilder har bedömts innehålla material av särskilt hänsynslös karaktär.

1.2 Har innehaft 2 bilder och 3 filmer av barnpornografiskt material. Det hände den 24 maj 2021. Samtliga filmer och bilder har bedömts innehålla material av särskilt hänsynslös karaktär.)

(Örebros Tr. B 2970-21 dömde till villkorlig dom samt 50 dagsböter om 50 kr.)

Vecka 12

B 2689-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 51 år)

(Har innehaft samt betraktat barnpornografiska bilder enligt följande; 

– 211 562 bilder med barnpornografi av normalgraden. 

– 17 342 bilder med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

– 594 filmer med barnpornografi av normalgraden. 

– 2994 filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

(Skaraborgs Tr. B 4502-22 dömde till fängelse 3 år 6 månader.)

B 2813-23 Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 61 år)

(1. Har genom filöverföringsprogram spridit 26 bilder och 20 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 10 bilder och 20 filmer är att bedöma som grova.

2. Har innehaft 1 127 bilder och 903 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild, varav 218 bilder och 513 filmer är att bedöma som grova. den totala speltiden för filmerna uppgår till 5 timmar och 8 minuter, varav 1 timme och 43 minuter avser filmer innehållande grovt material.)

(Kalmar Tr. B 2215-22 dömde till fängelse 10 månader.)

B 10775-23 Våldtäkt mot barn (Åtalad: Man 19 år)

(Har haft oralt samlag med NN1 som var 12 år. Målsäganden deltog inte frivilligt i det orala samlaget vilket målsäganden genomförde i utbyte mot narkotika. Det hände den 20 april 2023.)

(Uppsala Tr. B 3940-23 dömde till skyddstillsyn. Övervakare utses av frivården. Fängelse 1 månad. Dömdes även för ringa narkotikabrott.)

 

Svea hovrätt

Vecka 11

B 10078-23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 39 år)

(Har genomfört sexuella handlingar med målsäganden A (13 år vid tidpunkten). Har lagt sig över målsäganden A, pussat målsäganden A på halsen, tagit på målsägande A:s rumpa och bröst samt tagit på och smekt målsägande A:s underliv utanpå trosorna. I samband med detta har han uttalat att de kan ha sex och att ingen behöver få veta det eller liknande)

(Eskilstunas Tr. B 2531-22 dömde till fängelse 4 månader.)

B 8917-23 1. Sexuellt ofredande mot barn x2. 2. Grovt barnpornografibrott x2. (Åtalad: Man 29 år)

(1. Har ofredat NN 6 (10 år) på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 6s sexuella integritet, genom att skriva meddelanden med sexuell innebörd.

2. Har ofredat NN 4 (8 år), på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet, genom att skriva meddelanden med sexuell innebörd.)

(Nyköpings Tr. B 1851-19 dömde till fängelse 1 år 4 månader.)

 

B 6548-23 1. Grov våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott x2. 3. Sexuellt ofredande. 4. Grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 24 år)

(1. l har vid två tillfällen genomfört vaginalt samlag med NN 1 när hon var 13 år gammal. Vid ett av tillfällena har han dessutom genomfört en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att han penetrerat NN1:s slida med sina fingrar. Det hände vid två tillfällen mellan den 19 augusti 2019 och den 31 augusti 2019.

Brotten bör bedömas som grova eftersom han utnyttjat att NN1 var påverkad av narkotika vilket han varit medveten om eftersom han försåg henne med narkotikan och var närvarande när hon intog den.

2.1 Innehaft 50 barnpornografiska bilder och 8 barnpornografiska filmer föreställande målsäganden NN1,13år.

2.2 Innehaft 32 barnpornografiska bilder föreställande målsägandena NN22 och NN24 när de var under 18 år gamla.

3. Har sexuellt berört NN 1 när hon var 12 och 13 år genom att ta på hennes rumpa, bröst, mage och underliv med sina händer både utanpå och innanför kläderna. Det hände vid ett flertal tillfällen mellan den 11 juni 2019 och den 16 oktober 2019.

4. Har utnyttjat NN1 sexuellt när hon var 13 år genom att genomföra annan sexuell handling, bestående i att han tagit på hennes kropp och använt hennes kropp för att ge sig själv sexuell tillfredsställelse. Han har bland annat satt NN1 på sitt könsorgan när de båda endast var iförda underkläder och fört hennes kropp över sitt könsorgan samtidigt som han tagit på hennes kropp. Det hände mellan den 12 september 2019 och den 13 september 2019.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han utnyttjat NN1 när hon var påverkad av narkotika som han försett henne med och närvarat när hon intog.

Samt åtalad för: Narkotikabrott)

(Gotlands Tr. B 268-20 dömde till fängelse 4 år 6 månader.)

 

B 9786-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man: 19 år)

(Har innehaft totalt 8 filmer och en bild med barnpornografiskt material. Det hände den 1 juni 2022)

(Södertälje Tr. B 2991-22 dömde till skyddstillsyn.)

B 8512-22 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 83 år)

(Har innehaft totalt 70 128 filer som bedömts som barnpornografiskt material. Av dessa filer har 70 126 utgjorts av bilder, varav 5 131 bedömts som grova. Därutöver har 2 filer utgjorts av filmer som bedömts vara av normalgrad med en sammanlagd speltid på 1 min och 33 sek. Materialet har innehållit bilder där barn utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Det hände den 15 augusti 2017.

(Stockholms Tr. B 2222-18 villkorlig dom. Dagsböter 100 om 190 kr.)

Vecka 12

B 5697-23 Barnpornografibrott. (Åtalad: Man 46 år)

(Innehaft 1 barnpornografisk bild)

(Uppsala Tr. B 3734-22 frikände.) 

 

B 1557-24 Försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 34 år)

(Har försökt genomföra en sexuell handling med NN 7, som var 5 år, genom att föra in sin hand innanför NN 7:s byxor och/eller kalsonger och beröra NN 7:s könsorgan. Det hände någon gång den 13 oktober 2023.

Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas eller sådan fara var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt på grund av barnets låga ålder.

Även åtalad för: Olaga frihetsberövande på målsägande: Har berövat NN 7, 5 år, friheten genom att föra bort honom. Bortförandet har bestått i att han förmått NN 7 att följa med honom till hans bostad och stanna kvar där till polisen avbrutit händelsen. Det hände den 13 oktober 2023.)

(Falu Tr. B 3926-23 dömde till fängelse 1 år 6 månader.)

 

B 2218-24 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 49 år)

(Har genomfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med målsäganden A som var 4 år vid tillfället. Den sexuella handlingen har bestått i att han har stoppat/fört in ett eller flera fingrar i underlivet på målsäganden. Det hände den 29 oktober 2023.)

(Eskilstunas Tr. B 4039-23 dömde till fängelse 1 år 8 månader.)

 

B 9643-23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 50 år)

(Har smekt NN 3 på magen, brösten, rumpan och i underlivet utanpå trosorna. NN 3 var 10 år gammal vid tillfället.)

(Falu Tr. B 3240-22 dömde till fängelse 5 månader.) 

 

B 1729-24 Grov våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 26 år)

(Har genomfört ett vaginalt och analt samlag med A som var 14 år och därmed under 15 år. Det hände nattetid den 18 augusti 2023 i *** parken.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom han använt våld mot målsäganden genom att han tagit ett allt hårdare tag runt axlarna/ i armen på A samt fört henne till en plats i parken där han genomfört samlagen varvid han även otillbörligen utnyttjat att hon med hänsyn till omständigheterna befann sig i en särskilt utsatt situation. 

Samt åtalad för: Folkbokföringsbrott och missbruk av urkund.)

(Falu Tr. B 3352-23 dömde till fängelse 4 år 6 månader.)

 

B 10537-23 1.  Våldtäkt mot barn. 2. Barnpornografibrott. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x 2. 4. Sexuellt ofredande x 4. (Åtalad: Man 24 år)

(1. Har genomfört vaginalt samlag och andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag med målsäganden Sekretess NN 5 som var 14 år. De andra sexuella handlingarna har bestått i att han har slickat på målsägandens underliv, fört in sina fingrar i målsägandens underliv och förmått henne att suga på hans penis. Målsäganden deltog inte frivilligt. Vid gärningen har han använt våld som bestått i att han hållit fast målsäganden i handlederna, dragit henne i håret samt tagit ett stryptag med en hand runt hennes hals och klämt åt. Målsäganden har gråtit och försökt att göra motstånd genom att putta bort hans huvud. Målsäganden orsakades smärta, ömhet och blåmärken. Det hände den 9 oktober 2021.

2. Har skildrat målsäganden Sekretess NN 5, som var 14 år, i pornografisk bild genom att fotografera hennes nakna rygg med sperma på. Det hände den 9 oktober 2021.

3.1 Har främjat och utnyttjat att målsäganden Sekretess NN 5, som var 14 år, har utfört sexuell posering genom att förmå henne att skicka en film till honom där hon smeker sig på brösten med och utan kläder. Det hände den 4 augusti 2021.

3.2 Har har främjat och utnyttjat att målsäganden Sekretess NN 5, som var 14 år, har utfört sexuell posering genom att förmå henne att till honom skicka tre bilder där hon har naken underkropp, två bilder där hon har nakna bröst och en film där hon smeker sig och är naken i en dusch. Det hände den 16 augusti 2021.

4.1 Har ofredat målsäganden Sekretess NN 5, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet, genom att skicka en film till henne där han onanerar, stönar och viskar målsägandens namn. Det hände den 16 augusti 2021.

4.2 Har ofredat målsäganden Sekretess NN 5, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet, genom att skicka två filmer till henne där han visar sin penis och onanerar. Det hände den 4 augusti 2021.

4.3 Har ofredat målsäganden Sekretess NN 5, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet, genom att skicka tre filmer till henne där han visar sin penis, urinerar och onanerar. Det hände den 22 augusti 2021.

4.4 Har ofredat målsäganden Sekretess NN 5, som var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet, genom att skicka en bild på sin penis till henne och tre filmer till henne där han visar sin penis, onanerar och urinerar. Det hände den 4 september 2021.

(Stockholms Tr. B 13337-22 dömde till fängelse 2 år 6 månader.)

 

Hovrätten i Väst

Vecka 11

B 7343-23 Grovt barnpornografibrott. (Åtalad: Man 20 år)

(Har innehaft 1704 barnpornografiska filer varav 704 bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, En film är att betrakta som övergreppsmaterial samt 23 filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. De särskilt hänsynslösa filmernas totala speltid är 5 timmar och 52 minuter. Det hände någon gång mellan den 18 maj 2020 och den 15 oktober 2021.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det barnpornografiska materialet avsett en särskilt stor mängd bilder eller filmer och avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

(Göteborgs Tr. B 2579-23 dömde till skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå de behandlingsinsatser som frivården bedömer lämpliga. Övervakare utses av frivården. Fängelse 2 månader (28 kap 3 § brottsbalken).

 

B 2348-23 Sexuellt övergrepp mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(Har tagit på målsägandens nakna kropp, sugit på hennes bröst och smekt hennes nakna underliv med sina fingrar samt fått utlösning som hamnat i målsägandens trosor. Detta har skett mot ekonomisk ersättning om 1 000 kronor. Vid gärningstillfället var målsäganden 14 år gammal. Det hände den 12 oktober 2022 på Hotell ****.)

(Göteborgs Tr. B 16037-22 frikände.)

Vecka 12

B 1307-24 1. Barnpornografibrott x4. 2. Våldtäkt mot barn. 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering x2. (Åtalad: Man 69 år)

(1.1 Har innehaft sammanlagt 59 barnpornografiska filer varav 35 bilder och 24 filmer. Av dessa är 10 bilder och 21 filmer av särskilt hänsynslös karaktär. Det hände den 13 september 2023.

1.2 Har skildrat sekretess A, som var under 18 år, i barnpornografisk film genom att förmå henne att skicka filmer av pornografisk karaktär till honom eller genom att själv ta skärm dumpar på filmer som sekretess A skickat till honom. Det hände vid samma 27 tillfällen som under åtalspunkten 2.1 under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 3 juli 2023.

1.3 Har skildrat sekretess B, som var under 18 år, i barnpornografisk film genom att förmå henne att skicka filmer av pornografisk karaktär till honom eller genom att själv ta skärm dumpar på filmer som sekretess B skickat till honom.

Det hände vid samma nio tillfällen som under åtalspunkten 3.1 under perioden från och med den 28 juli 2021 till och med den 9 december 2021.

1.4 Har skildrat sekretess C, som var under 15 år, i barnpornografisk bild genom att förmå henne att skicka bilder av pornografisk karaktär till honom eller genom att själv ta skärm dumpar på bilder som sekretess C skickat till honom. Det hände vid samma tre tillfällen som under åtalspunkten 3.2 under perioden från och med den 29 juni 2021 till och med den 11 juli 2021.

2. Har genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag med sekretess A, som vid tidpunkten var 13 år. De sexuella handlingarna har bestått i att sekretess A genom uppmaningar och instruktioner från honom via chattkonversationer förmåtts penetrera sig själv vaginalt med fingrar och/eller föremål enligt på respektive tillfälle nedan angivet sätt. Sekretess A har filmat sig själv när hon utfört de sexuella handlingarna och sedan skickat dem till honom.

Det hände vid 27 tillfällen under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 3 juli 2023 enligt nedan:

– 2022-09-06 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste.

– 2022-10-05 Penetration vaginalt med en eller flera fingrar. 

– 2022-10-16 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-10-17 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-10-19 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-04 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-05 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-06 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-07 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-11-17 Penetration vaginalt med ett finger. 

– 2022-11-20 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-03 Penetration vaginalt med en eller flera fingrar. 

– 2022-12-04 Penetration vaginalt av föremål i form av tuschpennor. 

– 2022-12-05 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-11 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-13 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-15 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2022-12-18 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2022-12-19 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2022-12-28 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2023-01-31 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2023-02-05 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2023-02-18 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2023-04-02 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär. 

– 2023-04-23 Penetration vaginalt av föremål i form av skaftet på en hårborste. 

– 2023-04-30 Penetration vaginalt av föremål i form av en sminkborste eller föremål av liknande karaktär.

3.1 Har främjat eller utnyttjat sekretess B, som vid tidpunkten var under 18 år, att utföra sexuell posering för honom genom att förmå henne att posera och skicka filmer av sexuell karaktär. Poseringen har varit ägnad att skada sekretess B:s hälsa eller utveckling. Det hände vid nio tillfällen under perioden från och med den 28 juli 2021 till och med den 9 december 2021.

3.2 Har främjat eller utnyttjat sekretess C, som vid tidpunkten var under 15 år, att utföra sexuell posering för honom genom att förmå henne att posera och skicka bilder av sexuell karaktär. Det hände vid tre tillfällen under perioden från och med den 29 juni 2021 till och med den 11 juli 2021.)

(Alingsås Tr. B 1691-23 dömde till fängelse 7 år. Döms för barnpornografibrott x 40

Utnyttjande av barn för sexuell posering x 17

Våldtäkt av barn x 24, frikänns dock från utnyttjande av barn för sexuell posering x2 och våldtäkt mot barn x 3.)

 

B 3460-23 Våldtäkt mot barn. (Åtalad: Man 37 år)

(Har stoppat in sina fingrar i NN 3s underliv. NN3 var vid tillfället under 15 år. Det hände någon gång mellan den 10 och 11 oktober 2020.

(Värmlands Tr. B 4981-20 dömde till fängelse 2 år.)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

B 3806-23 1. Sexuellt ofredande. 2. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. (Åtalad: Man 29 år)

(1. Har via snapchat skickat flera bilder på sitt kön samt flera videos utvisande att han runkar till NN 4 som vid tidpunkten för brottet dels var 12 år, dels inte hade bett om det. Det hände mellan den 7 september 2021 och den 9 oktober 2021.

2. Har genom att på snapchat uppmana henne därtill, förmått NN 4 att dels skicka nakenbilder på sig själv, dels skicka film i vilken hon penetrerar sitt kön med en hårborste till honom. NN 4 var vid tidpunkten 12 år gammal. Han har alltså utnyttjat att ett barn utför eller medverkar i en sexuell posering. Det hände mellan den 7 september 2021 och den 9 september 2021.)

(Helsingborgs Tr. B 6009-22 dömde till fängelse 1 år 6 månader.)

 

Nedre Norrland Hovrätt

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

Inget att rapportera.

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 11

Inget att rapportera.

Vecka 12

B 113-24  1. Våldtäkt mot barn x2. 2. Försök till våldtäkt mot barn. 3. Sexuellt övergrepp mot barn x2. 4. Sexuellt ofredande x2. (Åtalad: Man 70 år)

(1.1 Har vid upprepade tillfällen penetrerat målsäganden NN 9:s anus med sina fingrar, förmått NN 9 att suga på hans penis och slickat på NN 9:s könsorgan. NN 9 var under 15 år vid samtliga tillfällen. Det hände mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2020.

1.2 Har vid ett tillfälle penetrerat NN 13:s vagina med sina fingrar och vid ett annat tillfälle slickat i och på NN 13:s könsorgan. NN 13 var under 15 år. Det hände mellan den 1 juni 2016 och den 1 september 2019.

2.1 Har försökt genomföra en handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 9 som var under 15 år. Han har förmått NN 9 att trä på en kondom på hans penis och han har därefter försökt penetrera NN9:s anal med sin penis. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2020.

3.1 Har vid ett stort antal tillfällen förmått NN 9 att:

 – Smiska honom på rumpan med diverse föremål. 

– Penetrera hans anal med olika föremål och sexleksaker.

– Onanera åt honom. 

– Använda sexleksaker på sitt könsorgan och genom penetration av sitt anus.

Han har även tagit på NN 9:s könsorgan med sin hand. Det hände vid ett tillfälle då han och NN 9 badade i en mindre pool. NN 9 var under 15 år vid samtliga tillfällen. Det hände mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2020

3.2 Har förmått NN 13 företa sexuella handlingar genom att förmå henne att använda sexleksaker på sig själv. Han har även sexuellt berört NN 13:s könsorgan och vid upprepade tillfällen förmått henne att sitta i hans knä så att hans penis berört hennes könsorgan. NN13 var under 15 år. Det har hänt upprepade gånger mellan den 1 juni 2016 och den 1 september 2019.

4.1 Har på olika sätt berört NN 9:s bröst och rumpa, förmått henne att titta på pornografisk bild och film, gnuggat sitt kön mot hennes kropp samt förmått henne att kissa i skålar. Samtliga gärningar har varit ägnade att kränka NN 9:s sexuella integritet. Det hände vid ett stort antal tillfällen mellan den 1 januari 2016 och den 1 september 2020.

4.2 Har vid upprepade tillfällen berört NN 13:s bröst och rumpa och förmått henne att titta på pornografisk bild och film, vilket har varit ägnat att kränka NN 13:s sexuella integritet. Det har hänt vid upprepade tillfällen mellan den 1 juni 2016 och den 1 september 2019.)

(Haparanda Tr. B 301-23 dömde till fängelse 6 år.)

*********************

Vill du hjälpa till att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma! 

Swish

6 thoughts on “Tingsrätts- och hovrättsbevakning vecka 11 och 12 2024

  1. Hej! Alldeles rätt, B3993-23 ska det vara. Ettan hörde inte dit. Tack för att du meddelade att det hade blivit fel!

 1. Hej! Det finns ett ärende som inte är med här vad jag kan se.
  Kan ni kolla upp detta? B 2430-23
  Är dock bara en FUP som lämnats över till åklagare

  1. Hej! Vi redovisar de mål som kommit så långt att de har gått till åtal och där det finns ett datum utsatt för förhandlingar i tings- eller hovrätt. Det mål du menar har förmodligen inte kommit så långt i processen ännu.

 2. En våldtäkt beskrevs ovan som sexuellt övergrepp trots pentration, när ska de som förväntas kunna lära sig?!
  Förövrigt sjukt äcklad av alla enorma mängder övergrepp mot oskyldiga barn och lagstiftarens totala nonchalans!

 3. Absurt hur svensk sexuallagstiftning ser ut idag. Men jag tror det kommer en ändring!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X