Medlemsavgifter från 961 medlemmar samt en del privata donationer har gjort att föreningen Dumpen idag har drygt 350.000 kr på kontot. Pengar som kommer att användas till traumabehandling för människor som i barndomen blivit utsatta för sexualbrott, men senare i livet mött svårigheter att få adekvat vård.

Möjligheten att få privat vård finansierad av föreningen är inte ett alternativ till landstingsfinansierad vård.
Den finns där som ett komplement för människor som kämpat för att få traumavård men nekats.

I första hand kommer vi alltså att bevilja vård till barn och vuxna som lever med trauma som går att hantera inom ramarna för psykoterapi/EMDR och andra vedertagna metoder för att behandla trauma i öppenvården.

Vi ser helst att man stått länge i kö till BUP/Psyk alternativt att kontakten med BUP/Psyk inte fungerar tillfredställande.
Barn och vuxna som bollas runt mellan utredningar som inte rör trauma trots att de lever med PTSD är också prioriterade.

Idag har vi gått igenom en del av ansökningarna och beslutat att:
Bevilja vård enligt bedömning från psykoterapeut för tre vuxna och tre barn som ansökt.

Nästa vecka ska vi ha ännu ett möte och gå igenom fler ansökningar.

Stort tack till alla för att ni gör detta möjligt ❤

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X