Bild som illustrerar domar

Tingsrätter

 

Alingsås 

2023-02-08

B 842-20 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 6686bilder och 957 filmer med total speltid om 58 timmar och 56 minuter varav 744 bilder och 567 filmer med en total speltid om 44 timmar och 34 minuter bedöms som särskilt hänsynslösa.)
Påföljd: Fängelse 1 månad.

 

Attunda

2023-02-06

B 11044–22

DomslutOBS! 2 Tilltalade.

Grov våldtäkt mot barn (båda), medhjälp till våldtäkt mot barn (båda), kränkande fotografering (GM2)

Påföljd: GM 1: Fängelse 4 år 6 månader 

GM2: Sluten ungdomsvård 1 år 4 månader.

 

Attunda 

2023-02-14

B 9139–20

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Ungdomstjänst 130 timmar.

 

Attunda

2023-02-17

B 1891–21

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat 4 barnpornografiska bilder och 14 barnpornografiska filmer.)

Påföljd: Frikänns.

 

Attunda

2023-07-28

B 7959–22

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Ungdomsvård samt ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

Blekinge

2023-02-03

B 2176-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och gjort 4 stycken barnpornografiska filmer tillgängliga genom att dela dem i en gruppchatt på Internet)

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 250 kr.

 

Blekinge

2023-02-16

B 2379-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft nio stycken barnpornografiska filmer, varav 7 stycken är att anse som grova innehav då de gestaltar flickor som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Villkorlig dom, 40 dagsböter om 200 kr.

 

Borås 

2023-02-23

B 3920-22
Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, försök till utnyttjande av barn genom köp and sexuell handling.
Påföljd: Skyddstillsyn. Genomgå frivårdens behandlingsprogram Leif.
Fängelse 2 månader.

 

Eskilstuna

2023-02-09

B 3699-21

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(Innehaft och via internetfil delat 2 barnpornografiska filmer innehållande grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 50 kr.

 

Falun

2023-02-13

B 4296–21

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat dels 64 st barnpornografiska bilder, dels 25 st barnpornografiska filmer.)

Påföljd: Frikänns.

 

Gällivare

2023-02-14

B 848-18

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft i vart fall 841 st bilder och 937 filmer med barnpornografiskt övergreppsmaterial. Av dessa är 93 stycken bilder och 822 stycken filmer, med total speltid om 22 timmar, 35 minuter och 2 sekunder, att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Har även spridit barnpornografiskt övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder samt avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld och/eller tvång samt utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt)

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Gällivare

2023-02-22

B 378-22

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd: Fängelse 1 år.

 

Göteborg 

2023-02-14

B 16037-22 

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn
Påföljd: Frikändes.

 

Göteborg

2023-02-20 

B 17397-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 4207 barnpornografiska filer varav 264 bilder och 2576 filmer är av särskilt hänsynslös art.)
Påföljd: Fängelse 1år och 2 månader.

 

Göteborg

2023-02-28

B 20168–21

Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 4003 barnpornografiska bilder varav 81 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 117 filmer med en speltid om ca 6 timmar
varav 103 filmer med en sammanlagd speltid om 4 timmar
är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

Halmstad

2023-02-09

B 2143-22

Domslut: Sexuellt ofredande.

Påföljd: skyddstillsyn.

 

Halmstad

2023-02-17

B 1980-21

Domslut: Sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering 

Påföljd: villkorlig dom (60 dagsböter om 50 kr)

 

Helsingborg 

2023-02-10 

B 749-21

Obs! 2 tilltalade.

Domslut: Barnpornografibrott x 8 (båda x6, kvinnan x2), sexuellt övergrepp mot barn x1 (båda) utnyttjande av barn för sexuell posering x 5 (båda x4 kvinnan x1).

(Innehaft 1205 barnpornografiska bilder, varav 214 av dem anses vara särskilt hänsynslösa/grovt övergreppsmaterial, samt 308 egen producerade barnpornografiska bilder.

Mannen: I sin bostad innehaft 87 barnpornografiska bilder, varav 19 av dem anses vara särskilt hänsynslösa/grovt övergreppsmaterial, samt 129 egenproducerade barnpornografiska bilder.

Kvinnan: I sin bostad innehaft 1118 barnpornografiska bilder, varav 195 av dem anses vara särskilt hänsynslösa/grovt övergreppsmaterial, samt 179 egenproducerade barnpornografiska bilder.

Båda: tillsammans och i samförstånd skildrat ett barn i barnpornografiska bilder.

Påföljd kvinnan:

Skyddstillsyn (övervakare utses av frivården)

Påföljd mannen: Villkorlig dom.

 

Helsingborg  

2023-02-13

B 7681-22

Domslut: Våldtäkt mot barn x2.

Påföljd: Frikändes.

 

Hälsingland

2023-02-09

B 2615-22

Domslut: Våldtäkt mot barn x5, sexuellt ofredande mot barn, sexuellt ofredande x2, försök till våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 6 år.

 

Kristianstad

2023-02-22

B 661–22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft barnpornografiskt material i form av 1010 filer, varav 477 bilder är övergreppsmaterial, 479 bilder är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 5 filmer med sammanlagd speltid på ca 4 minuter och 23 sekunder är övergreppsmaterial samt 49 filmer med sammanlagd speltid på ca 1 timme 12 minuter och 9 sekunder är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Fängelse 2 år. (Döms även för 13 fall av olaga hot och 8 fall av hot mot tjänsteman.)

 

Lund

2023-02-20

B 4334–22

Domslut: Barnpornografibrott x5.

(Innehaft 1 512 barnpornografiska bilder varav sex utgjorde bilder av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 90 kr.

 

Lund

2023-02-27

B 1228–22

Domslut: Åtal ändras från Våldtäkt mot barn till Sexuellt utnyttjande av barn.

Påföljd: Ungdomstjänst 40 timmar.

Malmö

2023-02-16

B 1568-20 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

Påföljd: Frikändes.

 

Malmö

2023-02-28

B 9888-22 

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft 328 barnpornografiska bilder)

Påföljd: Villkorlig dom 80 dagsböter om 200 kr.

 

Nacka

2023-02-22

B 2667-15

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 94 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid över 4 timmar och 30 minuter samt 658 barnpornografiska bilder.)

Påföljd: Villkorlig dom 180 dagsböter om 200 kr.

 

Nacka

2023-02-24

B 8360–22

Domslut: Våldtäkt mot barn x2, barnpornografibrott.

(Skildrat ett barn i pornografisk bild genom att han filmat NN 6 när NN 6 utförde oralsex på honom. Det hände den 18 november 2022.)

Påföljd: Fängelse 4 år.

 

Norrköping

2023-02-07

B 2859-20

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft, betraktat, spridit eller på annat sätt gjort totalt 969 filer (bilder och filmer) med barnpornografiskt innehåll tillgängligt för annan varav 714 filer är att bedöma som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 5 månader.

 

Nyköping 

2023-02-03

B 3710-19

Domslut: Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt barnpornografibrott.

(Framställt skildringar av barn i pornografisk bild genom att förvärva och betraktat 168 bilder och 11 filmer på målsäganden. Av materialet är 9 bilder och 9 filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Den totala speltiden för filmerna uppgår till 3 min 76 sek, varav 1 min 47 sek avser filmer innehållande grovt material.

Överlåtit bilder och filmer som utgjort skildring av barn i pornografisk bild genom att skicka dem elektroniskt till annan.

Via internet och fildelning berett sig tillgång till, betraktat och innehaft i vart fall 11 157 filer av barnpornografiskt material, varav 2 399 filer där 2 266 avser bilder och 133 avser filmer, som har bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Den totala speltiden för filmerna uppgår till 3 timmar och 74 minuter, varav 2 timmar och 24 minuter avser filmer innehållande grovt material. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Nyköping

2023-02-28

B 319-23

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Skaraborg 

2023-02-09

B 2991-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn

Påföljd: Inväntar rättspsykiatrisk undersökning.

 

Skaraborg 

2323-02-15

B 1867-22 

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft 34 barnpornografiska bilder, där 4 bilder visar barn som utsätts för särskild hänsynslös behandling samt 14 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 9 minuter och 3 sekunder, varav 4 stycken med en speltid på 3 minuter och 10 sekunder visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling.)

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 310 kr

 

Skellefteå 

2023-02-02

B 1370-21 

Domslut:  Barnpornografibrott, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn m.m.

(Har på sin mobiltelefon framställt och livesänt barnpornografiskt material i samband med samlaget i åtalspunkten 1 (våldtäkt mot barn) samt spridit detta till flera personer på sociala medier. Han har vidare på sin mobiltelefon innehaft barnpornografiska bilder/filmer av särskilt hänsynslös art)

Påföljd: Sluten ungdomsvård 1 år 6 månader.

 

Solna

2023-02-07

B 6595–22

Domslut: Åtal ändras från Sexuellt övergrepp mot barn x2 till Sexuellt ofredande x2

Påföljd: Skyddstillsyn Övervakare utses av frivården.

Södertörn

2023-02-08

B 16459-21

Domslut: Sexuellt ofredande

Påföljd: Villkorlig dom. 50 dagsböter om 370 kr.

 

Södertörn

2023-02-15

B17009-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft 86 filer innehållandes barnpornografiska bilder/filmer. Av dessa filer var 21 bilder/filmer särskilt hänsynslösa.)

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå behandlingsprogrammet Seif. Övervakare utses av frivården.

 

Södertörn

2023-02-15

B 18823-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 96 filmer med barnpornografiskt material. Brottet är grovt med hänsyn till att materialet varit omfattande och avsett bilder där barnen är särskilt unga och utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 1 år 2 månader.

 

Södertörn

2023-02-24

B 18917-21

Domslut: Sexuellt ofredande

Påföljd: Skyddstillsyn Föreskrift: Ska genomgå den behandling frivården bestämmer. Övervakare utses av frivården.

 

Uddevalla

2023-02-20

B 2997–22

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x3, sexuellt ofredande mot barn x3.

Påföljd: Frikänns.

 

Umeå

2023-02-08

B 1526-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 7007 bilder, barnpornografiskt övergreppsmaterial, 381 filmer med en sammanlagd speltid om cirka 30 h med barnpornografiskt övergreppsmaterial, 241 bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial samt 323 filmer med en sammanlagd speltid om cirka 43 h med särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn Övervakare utses av frivården.

 

Umeå

2023-02-15

B 2839-21 B 2845-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 2 år 6 månader.

 

Uppsala

2023-02-01

B 7659-22 

Domslut: Barnpornografibrott.

(delat en övergreppsfilm (barnpornografi) till flera andra via internet samt i sin mobiltelefon innehaft nämnda film samt ytterligare två barnpornografiska bilder)

Påföljd: Villkorlig dom, 40 dagsböter om 50 kr.

 

Uppsala

2023-02-02

B 2446-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott x2.

(Innehaft 771 stycken bilder och 37 stycken filmer, med en total speltid på 1 timme och 50 sekunder, innehållandes barnpornografiska skildringar. 292 stycken av bilderna och 31 stycken av filmerna, med en total speltid om 44 minuter och 7 sekunder är att betrakta som särskilt hänsynslöst material.

Har skildrat målsägaren i 11 stycken bilder som är att bedöma som barnpornografiska och där 4 stycken av bilderna är att betrakta som särskilt hänsynslöst material)

Påföljd: Fängelse 10 månader men friades från båda åtalspunkterna ang. barnpornografibrott.

 

Uppsala

2023-02-06

B 1341-20

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(1.Har via internet spridit särskild hänsynslös barnpornografi.

 1. Har i sin bostad på en dator och en mobiltelefon innehaft sammanlagt 168 barnpornografiska bilder (övergreppsmaterial) varav 78 bilder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, såsom våldtäkter av barn.)

Påföljd: Skyddstillsyn

Föreskrift: Ska genomgå frivårdens återfallspreventiva program avseende sexualbrott, SEIF.

 

Uppsala

2023-02-09

B 9027-21 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn x2.

Påföljd: Frikändes.

 

Uppsala

2023-02-14 

B 2810-22

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn, Sexuellt utnyttjande av barn

Påföljd: Villkorlig dom. Samhällstjänst 50 timmar.
Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut.

 

Uppsala

2023-02-17

B 2898-22

(1.Har via internet genom fildelning spridit okänd mängd barnpornografiska bilder.

 1. Har på två mobiltelefoner och en dator innehaft sammanlagt 584 barnpornografiska bilder)

Domslut: Barnpornografibrott x2

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 50 kr. Friades från ett av barnpornografi åtalen.

 

Uppsala

2023-02-17

B 5921–22

Domslut: Barnpornografibrott x2.

(1. Innehaft tre stycken filmer och fyra bilder innehållande barnpornografiskt material. Av materialet är två filmer och fyra bilder att anses som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

 1. Spridit tre barnpornografiska filmer (samma filmer som omfattas av åtalspunkten 1.1 ovan) genom att skicka dem till annan person via sms)

Påföljd: Villkorlig dom 30 dagsböter om 50 kr.

 

Värmland

2023-02-07

B 5779–22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat samt via snapchat spridit barnpornografiskt material och på så sätt gjort materialet tillgängligt för andra. Materialet består av en film med en speltid om 29 sekunder som visar särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Frikänns.

 

Värmland

2023-02-23

B 6173–22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Har till ett okänt antal mottagare skickat en film innehållandes barnpornografisk material som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Frikänns.

 

Växjö

2023-02-28

B 3305–22

Domslut: Barnpornografibrott x3.

(Innehaft och/eller betraktat fyra barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film, varav en bild samt filmen är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Har tillgängliggjort en barnpornografisk film genom delning. Filmen är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Har innehaft och/eller betraktat 15 barnpornografiska bilder och 11 barnpornografiska filmer, varav 4 bilder och 8 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med barn.)

Påföljd: Villkorlig dom 50 dagsböter om 220 kr.

 

Växjö

2023-02-28

B 3432-21 

Domslut: Sexuellt ofredande x2, sexuellt övergrepp mot barn x2, våldtäkt mot barn x6.

Domslut: Fängelse 3 år (frikändes från 1 åtal om övergrepp mot barn och 1 åtal om våldtäkt mot barn.

 

 

Ystad

2023-02-06

B 1665-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott.

(1) Innehaft sammanlagt 3 393 barnpornografiska bilder, varav 1 263 bedömts vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt sammanlagt 2 266 barnpornografiska filmer, varav 860 bedömts vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid på 12 h 42 min och 1 406 filmer bedömts vara övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid på 4 h 28 min.

 1. 2. Innehaft en barnpornografisk bild och en barnpornografisk film med speltid 2 min 57 sekunder. Han har därtill använt sig av en bittorrentklient och således även gjort materialet tillgängligt för andra. Både filmen och bilden har bedömts vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

Ystad

2023-02-09

B 149-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 4 år samt utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit före den 9 februari 2033. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år

Örebro

2023-02-15

B 4898-21

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 6 månader.

 

Örebro

2023-02-17

B 1956–21

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och/eller betraktat 684 barnpornografiska filer (654 stycken bilder och 30 stycken filmer)

Påföljd: Frikänns.

 

Östersund

2023-02-20

B 3638–22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn.

Påföljd: 30 dagsböter om 50 kr.

 

 

Hovrätter

 

Göta hovrätt 

2023-02-02
B 2440-22
Domslut: Grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott.

(1.Innehaft barnpornografiskt material bestående av sammanlagt 12 871 bilder och 158 filmer med en sammanlagd speltid om ca 17 timmar och 24 minuter. Brottet bör bedömas som grovt eftersom 52 bilder och 49 filmer med en sammanlagd speltid om ca 8 timmar och 25 minuter skildrat barn som är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

 1. Innehaft och spridit barnpornografiskt material genom att dela materialet på Facebook)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Örebros Tr B 470-22 dömde till fängelse 6 månader)

Obs! 

Förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Dömdes senast den 5 maj 2017 för barnpornografibrott och sexuellt ofredande. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn.

 

Göta Hovrätt

2023-02-08

B 4642-22

Domslut: Våldtäkt mot barn x3, grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Skaraborgs Tr B 2933-22 dömde till fängelse 6 år)

 

Göta Hovrätt

2023-02-09

B 72-23 

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och/eller betraktat samt via snapchat spridit

barnpornografiskt material och på så sätt gjort materialet tillgängligt för

andra. Materialet består av en film med en speltid om 1 minut som visar barn

som utsätts för särskilt hänsynslös behandling.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Växjö Tr B 4944-22 dömde till 30 dagsböter om 50 kr)

 

Göta Hovrätt

2023-02-09

B 108-23

Domslut: Våldtäkt mot barn x3.

Påföljd: 60 h ungdomstjänst. (Hovrätten ändrar våldtäkt mot barn x3 till sexuellt utnyttjande av barn x3)

(Linköpings Tr. B 2330-22 dömde till 130 h ungdomstjänst)

 

Göta Hovrätt

2023-02-22

B 4469-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(4 984 barnpornografiska filer. 3 582 bilder att betrakta som Övergreppsmaterial, 1 243 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial, 23 filmer med sammanlagd speltid om 1 timme och 32 minuter är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 136 filmer med sammanlagd speltid om 9 timmar och 27 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Jönköping Tr B 4332-21 dömde till fängelse i 1 år.) 

 

Hovrätten i Väst

202302-03

B 6587-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn x10.

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader.

(Varbergs Tr. B 1567-22 dömde till Fängelse 3 år)

 

Hovrätten i Väst

2023-02-07

B 2978-22 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn. Ändrar tingsrättens beslut till sexuellt övergrepp och sexuellt ofredande 

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.
(Uddevalla Tr. B 3046-20 dömde till ”Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan”)

 

Hovrätten i Väst

2023-02-07

B 1204-23 

Domslut: Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd: Avskrivs, GM tog tillbaka sin överklagan. Därmed kvarstår tingsrättens beslut.

(Göteborg Tr. B 9181-22 dömde till dömde till Ungdomsvård samt ska följa socialnämndens ungdomskontrakt.

Behandling med syfte att hitta verktyg som ger honom 

förutsättningar och strategier att hantera sin “porrskada” som kan drivit honom till sexuellt utagerande beteende)

 

Hovrätten i Väst

2023–02-08

B 3418-22 

Domslut: Sexuellt ofredande.

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.
(Alingsås Tr. B 298-21 dömde till 1. Villkorlig dom. 2. Dagsböter 40 om 50 kr.)

 

Hovrätten i Väst

2023-02-10

B 4612-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(Innehaft och spridit eller tillgängliggjort barnpornografiska filmer genom att dela filmerna via Facebook Messenger.

Innehaft 11 barnpornografiska bilder och filmer i sin laptop och mobiltelefon, varav 5 av filmerna och 2 av bilderna är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Innehaft och spridit eller på annat sätt tillgängliggjort 6 stycken barnpornografiska bilder, genom att dela bilderna via sitt Google-konto.)

Påföljd: Fängelse 4 månader, ändrar tingsrättens beslut från Grovt barnpornografibrott x 3 till barnpornografibrott x3
 (Varberg Tr. B 532-21 dömde till 1 år 6 månader)

 

Hovrätten i Väst

2023-02-14

B 2443-22 

Domslut: Sexuellt ofredande.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Uddevalla Tr. B 2478-19 dömde till villkorlig dom)

 

Hovrätten i Övre Norrland

2023-02-16

B 97-23 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott x7, grovt sexuellt övergrepp mot barn x3, grovt utnyttjande av barn försexuell posering x6.

(Innehaft 589 barnpornografiska bilder och 313 barnpornografiska filmer. Gärningen bör bedömas som grov då 272 av bilderna och 289 av filmer, med en sammanlagd speltid på 10 timmar 9 minuter, utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Alltså bilder/filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld och/eller tvång och/eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: GM tar tillbaka sin överklagan, därmed står tingsrättens beslut fast.

(Luleå Tr. B 2846-22 dömde till 7 år)

 

Hovrätten i Väst

2023-02-20

B 1469-22  

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Ändrar dagsböterna från 70 kr till 50 kr.

(Göteborg Tr. B 4686-20 dömde till 1. Villkorlig dom

 1. Dagsböter 70 om 530 kr)

 

Hovrätten i Väst

2023-02-23

B 6074-22 

OBS!! Snippan fallet.

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Frikändes. 

 (Halmstads Tr. B 1944-21 dömde till fängelse 3 år)

 

Hovrätten i Väst

2023-02-28

B 1493-23 

Domslut: Barnpornografibrott m.m.

(Innehaft och/ eller betraktat 980 barn pornografiska bilder varav 346
är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 207 filmer varav
176 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslösa.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

 (Göteborgs Tr. B 575-23 dömde till Ungdomsvård)

 

Hovrätten i nedre Norrland

2023-02-07

B 76-22

Domslut: Barnpornografibrott.
(Innehaft 1320 filer med barnpornografi.)
Påföljd: Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer tilltalad för barnpornografibrottet.
(Tidigare Gävle tingsrätt B 2755-19 där tilltalad frikändes för barnpornografibrott.)

 

 

Hovrätten i nedre Norrland

2023-02-10 

B 1240-21

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.
(Hudiksvalls Tr. B 1462-21 dömdes till fängelse 1 år och 1 månad)

 

Hovrätten i nedre Norrland 

2023-02-24

B 1122-21

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut och dömer istället till v7 månaders fängelse.
(Ångermanlands tingsrätt B 247-21 dömde till fängelse 10 månader)

 

Hovrätten Skåne/Blekinge

2023-02-21

B 139-23 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Malmö Tr B 3983-22 dömde till ungdomsvård)

 

Hovrätten Skåne/Blekinge

2023-02-22

B 140-23

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Hässleholms Tr B 741-22 dömde till fängelse 2 år)

 

Hovrätten Skåne/Blekinge

2023-02-23

B 4345-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(32 123 bilder med barnpornografiskt material varav 1908 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Därutöver har han innehaft 4036 filmer med en speltid på ca 44 timmar varav 55 filmer med speltid på ca 37 timmar med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Helsingborgs Tr B 6841-21 dömde till fängelse 1 år)

 

2023-02-27

B 3756-22 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn.

Påföljd: Ändrar tingsrättens beslut till 100 h samhällstjänst, om fängelse i stället hade valts som påföljd

skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

(Malmö Tr B 12602-21 dömde till villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar, om fängelse i stället hade valts som påföljd

skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.)

 

Svea Hovrätt

2023-02-02

B 14932-22

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn, barnpornografibrott m.m.

(framställt, innehaft och betraktat 49 barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film)

Påföljd: Fängelse 1 år 9 månader.

(Uppsala Tr dom B 5490-22 dömde till fängelse 1 år 4 månader.)

 

Svea Hovrätt

2023-02-03

B 9061-22 

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.
(Solna Tr. B 1762-22 dömde till villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.)

 

Svea hovrätt

2023-02-07

B 7592-22

Domslut: Våldtäkt mot barn m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Gotlands Tr B 335-20 dömde till fängelse 2 år)

 

Svea Hovrätt

2023-02-07

B 3654-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Attunda Tr B11686-19 frikändes)

 

Svea Hovrätt

2023-02-08

B 14895-22

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x2, våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut när det gäller fängelsestraffet men ändrar utvisningsbeslutet till tidsbestämt, förbjuds återvända till Sverige före 29 november 2037.

(Nacka Tr B 5445-22 dömde till fängelse 6 år 6 månader samt utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.)

 

Svea hovrätt

2023-02-10

B 6429-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering x3, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering..

Påföljd: Fastställer Tingsrättens beslut.

(Mora Tr. B 1417-20 dömde till fängelse 1 år 6 månader.)

 

Svea hovrätt

2023-02-23

B 9898-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Norrtälje Tr. B 2013-20 frikändes)

 

Svea hovrätt

2023-02-23

B 357-23

Domslut: Försök till våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Västmanlands Tr. B 4017-22 dömde till 2 år 8 månader)

 

Svea hovrätt

2023-02-23

B 15165-22 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn, barnpornografibrott.

(38 581 stycken barnpornografiska filer bestående av 21 166 barnpornografiska bilder samt 7 415 barnpornografiska filmer till en sammanlagd speltid om 432 timmar 54 minuter och 21 sekunder, varav 458 bilder och 5 339 filmer till en sammanlagd speltid om 313 timmar 56 minuter och 14 sekunder är att bedöma som särskilt hänsynslöst material.)

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Attunda Tr B 4451-22 dömde till fängelse 2 år 6 månader för barnpornografibrott men friade för våldtäkt mot barn)

*********************

Vill du hjälpa oss att hålla Dumpen rullande så är vi väldigt tacksamma!

Dumpens swishnummer 123 250 22 84

6 thoughts on “Domar från tingsrätter och hovrätter februari 2023

 1. Det är självklart bra att dom döms, men vilka mesiga straff i förhållande till vilken skada dom åsamkat barnen.
  Hade varit intressant om någon av dessa domar handlar om gäddor som ni fiskat fram. Går det att uppdatera domarna med hänvisning till vilket nr filmen hade ?

 2. Den minsta boten när man kör för fort är ungefär vad de som får lägst straff här får. Varför ska de då bli avskräckta från att begå brottet igen när de får betala runt 1500 kr i böter? Det är ju ingenting i det här sammanhanget…

  1. Det är i förhållande till deras lön. 1500 får de när de i princip lever på socialbidrag. En annan bland de dömde fick betala 18000 kr. Mer anmärkningsvärt är det när de döms till skyddstillsyn. Det är ingen som helst påföljd. Man får sitta och snacka lite. När jag var ung så dömdes jag till skyddstillsyn för hot mot tjänsteman. Jag skulle åka till frivården för att prata en gång i veckan under ett års tid. Jag var där en gång. Vi pratade om vad jag jobbade med osv. Därefter så hörde jag alltid av mig via telefon varje dag som jag skulle dit, där jag i samtalet påstod att det var körigt på jobbet. Att det var tajt med tid för dead lines osv. Efter att ha gjort så återkommande i 2-3 månader så sa de att jag inte behövde komma för att de upplevde att jag var en skötsam person och att det gör mer nytta för samhället att jag jobbar än att komma och prata. Mitt straff var 1 stycken trevlig fika. Jag fick både kaffe och kaka.

 3. För korta straff! Det borde ses mycket allvarligare på att ha barnpornografiska bilder!!!

 4. Ser här att jag som kör bil utan körkort
  Får hårdare straff än äckel som våldför sig sexuellt på barn

  Det är fascinerande 👍

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X