Sponsorer
Bild som illustrerar Veckans åtal från tings- och hovrätter

Bevakarnas rapport

täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/huvudförhandlingar i tingsrätter och hovrätter under veckorna 5 och 6. Vi gör det här för dig som besökare på Dumpen så att du ska kunna se vad som händer på din ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Du kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Du får gärna fråga vidare råd från oss. Kontakta oss på mailadressen [email protected]

Skriv tydligt i ärenderaden vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas sammanställare svarar i mån av tid.

 

TINGSRÄTTER

Alingsås

Vecka 5 

B 842-20 Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 6686 barnpornografiska bilder och 957 filmer med total speltid om 58 timmar och 56 minuter varav 744 bilder och 567 filmer med en total speltid om 44 timmar och 34 minuter bedöms som särskilt hänsynslösa.)

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Attunda

Vecka 5 

B 1891-21 Barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat 4 barnpornografiska bilder och 14 barnpornografiska filmer.)

Vecka 6 

9139-20 Våldtäkt mot barn.

 

Blekinge

Vecka 5 

B 571-21 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 538 barnpornografiska bilder och 3 barnpornografiska filmer (speltid 5 minuter och 54 sekunder) samt gjort sådana bilder och filmer tillgängliga för annan genom att skicka dem via chattmeddelande på Kik. Brottet bör bedömas som grovt då det av ovan angivna antalet filer så avser 240 bilder och 3 filmer filer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

B 2379-22 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft nio stycken barnpornografiska filmer, varav 7 stycken är att anse som grova innehav då de gestaltar flickor som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Borås

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 

B 3920-22 Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, försök till sexuellt övergrepp mot barn m.m.

 

Eksjö
Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Eskilstuna
Vecka 5 

B 3699-21 Barnpornografibrott x2.

(Innehaft och via internet fil delat 2 barnpornografiska filmer innehållande grovt övergreppsmaterial.)

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Falun
Vecka 5 

B 3620-22 Sexuellt ofredande, våldtäkt mot barn x5 m.m

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Gotland
Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Gällivare
Vecka 5 

B 848-18 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft i vart fall 841 st bilder och 937 filmer med barnpornografiskt övergreppsmaterial. Av dessa är 93 stycken bilder och 822 stycken filmer, med total speltid om 22 timmar, 35 minuter och 2 sekunder, att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Har även spridit barnpornografiskt övergreppsmaterial. 

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder samt avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld och/eller tvång samt utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt)

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Gävle
Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Göteborg
Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 

B 17397-21 Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 4207 barnpornografiska filer varav 264 bilder och 2576 filmer är av särskilt hänsynslöst material.)

 

Halmstad

Vecka 5 

B 1980-21 Sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering, våldtäkt. (Gädda 117)

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Haparanda
Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Helsingborg

Vecka 5 

B 7681-22 Våldtäkt mot barn.

 

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Hälsingland

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Hässleholm

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Jönköping

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Kalmar

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Kristianstad

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Linköping

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Luleå

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Lund

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 

B 4334-22 Barnpornografibrott x5.

(Innehaft 1 512 barnpornografiska bilder varav sex utgjorde bilder av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

 

B 1228-22 Våldtäkt mot barn m.m.

 

Lycksele

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Malmö

Vecka 5 

B 1568-20 Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

 

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Mora

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

 

Vecka 6 

B 1284-21 Sexuellt ofredande x2.

 

Nacka

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

 

Vecka 6 

B 2667-15 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft 94 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid över 4 timmar och 30 minuter samt 658 barnpornografiska bilder. Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett 58 filmer och 168 bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjats på annat särskilt hänsynslöst sätt.)

 

Norrköping

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Norrtälje 

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Nyköping

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Skaraborg

Vecka 5 

B 1867-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft 34 barnpornografiska bilder, där 4 bilder visar barn som utsätts för särskild hänsynslös behandling samt 14 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på 9 minuter och 3 sekunder, varav 4 stycken med en speltid på 3 minuter och 10 sekunder visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling.)

 

Vecka 6 

B 2991-21 Våldtäkt mot barn.

 

Skellefteå

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Solna

Vecka 5 

B 6595-22 Sexuellt övergrepp mot barn x2.

 

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Stockholm

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Sundsvall

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Södertälje

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Södertörn

Vecka 5 

B 16459-21 Sexuellt ofredande.

 

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Uddevalla

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Umeå

Vecka 5 

B 2839-21 Våldtäkt mot barn m.m.

 

Vecka 6 

B 1526-21 Grovt barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat barnpornografiskt material som han berett sig tillgång till. Det barnpornografiska materialet består av 7007 bilder barnpornografiskt övergreppsmaterial, 381 filmer med en sammanlagd speltid om cirka 30 h med barnpornografiskt övergreppsmaterial, 241 bilder att betrakta som särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial samt 323 filmer med en sammanlagd speltid om cirka 43 h med särskilt hänsynslöst barnpornografiskt övergreppsmaterial.)

 

Uppsala

Vecka 5 

B 2898-22 Barnpornografibrott x2.

(1.Har via internet genom fildelning spridit okänd mängd barnpornografiska bilder

2.Har på två mobiltelefoner och en dator innehaft sammanlagt 584 barnpornografiska bilder)

 

B 666-19 Grovt barnpornografibrott.

(Har via internet fildelat/spritt okänd mängd barnpornografiskt material till andra personer samt i sin bostad på en dator, en hårddisk, en läsplatta och en mobiltelefon innehaft sammanlagt 410 barnpornografiska filer, varav 167 bilder övergreppsmaterial, 54 särskilt hänsynslösa bilder övergreppsmaterial, 57 filmer övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 48 minuter och 59 sekunder samt 132 särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om 17 timmar 19 minuter och 14 sekunder)

 

Vecka 6 

B 1341-20 Barnpornografibrott x2.

(1.Har via internet spridit särskild hänsynslös barnpornografi

  1. Har i sin bostad på en dator och en mobiltelefon innehaft sammanlagt 168 barnpornografiska bilder (övergreppsmaterial) varav 78 bilder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, såsom våldtäkter av barn.) 

 

Varberg

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Vänersborg

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Värmland

Vecka 5 

B 5779-22 Barnpornografibrott.

(Innehaft och betraktat samt via snapchat spridit barnpornografiskt material och på så sätt gjort materialet tillgängligt för andra. Materialet består av en film med en speltid om 29 sekunder som visar särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

 

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Västmanland

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Växjö

Vecka 5 

B 5466-22 Barnpornografibrott x2, grovt barnpornografibrott.

(1.Uppsåtligen gjort en barnpornografisk bild tillgänglig för annan x2.

  1. Innehaft och/eller betraktat 1 834 barnpornografiska bilder och 232 barnpornografiska filmer samt gjort 61 barnpornografiska bilder och 17 barnpornografiska filmer tillgängliga för annan. Brottet är att bedöma som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer och även avsett bilder och filmer där barn utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt)

 

B 3432-21 Sexuellt ofredande x2, sexuellt övergrepp mot barn x3, 

våldtäkt mot barn x7.

 

Vecka 6 

B 4249-22 Sexuellt ofredande mot barn.

 

Ystad

Vecka 5 

B 149-21 Våldtäkt mot barn.

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Ångermanland

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Örebro
Vecka 5 

B 1956-21 Barnpornografibrott.

(Innehaft och/eller betraktat 684 barnpornografiska filer (654 stycken bilder och 30 stycken filmer)

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Östersund

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

HOVRÄTTER


Göta hovrätt
Vecka 5 

B 72-23 Barnpornografibrott.

(Innehaft och/eller betraktat samt via snapchat spridit

barnpornografiskt material och på så sätt gjort materialet tillgängligt för

andra. Materialet består av en film med en speltid om 1 minut som visar barn

som utsätts för särskilt hänsynslös behandling.)

(Växjö Tr B 4944-22 dömde till 30 dagsböter om 50 kr)

 

Vecka 6 

B 4469-22 Grovt barnpornografibrott.

(4 984 barnpornografiska filer. 3 582 bilder att betrakta som Övergreppsmaterial ( barnpornografi) 1 243 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial, 23 filmer med sammanlagd speltid om 1 timme och 32 minuter är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi), 136 filmer med sammanlagd speltid om 9 timmar och 27 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.)

(Jönköping Tr B 4332-21 dömde till fängelse i 1 år.) 


Svea hovrätt

Vecka 5

B 6429-22 Våldtäkt mot barn m.m.

(Mora Tr. B 1417-20 dömde till fängelse 1 år 6 månader.)

 

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

Hovrätten i Väst

Vecka 5 

B 4612-22 Grovt barnpornografibrott x 3.

  • Innehaft och spridit eller tillgängliggjort barnpornografiska filmer genom att dela filmerna via Facebook Messenger.
  • Innehaft 11 barnpornografiska bilder och filmer i sin laptop och mobiltelefon, varaVecka 5 av filmerna och 2 av bilderna är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
  • Innehaft och spridit eller på annat sätt tillgängliggjort 6 stycken stycken barnpornografiska bilder, genom att dela bilderna via sitt Google-konto.)

 (Varberg Tr. B 532-21 dömde till fängelse 1 år 6 månader)

 

B 2443-22 Sexuellt ofredande.

 (Uddevalla Tr. B 2478-19 dömde till villkorlig dom)

 

B 7216-22 Våldtäkt mot barn m.m.

 (Uddevalla Tr. B 3356-21 dömde till 80 dagsböter om 50 kr)

 

Vecka 6 

B 6074-22 Våldtäkt mot barn.

 (Halmstads Tr. B 1944-21 dömde till fängelse 3 år)

 

B 1469-22  Utnyttjande av barn för sexuell posering

 (Göteborg Tr. B 4686-20 dömde till Villkorlig dom)

 

B 1204-23 Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, sexuellt övergrepp mott barn.

(Göteborg Tr. B 9181-22 dömde till Ungdomsvård samt ska följa socialnämndens ungdomskontrakt Behandling med syfte att hitta verktyg som ger honom förutsättningar och strategier 

att hantera sin ”porrskada” som kan drivit honom till sexuellt utagerande beteende.)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

Vecka 5 – Ingenting att rapportera
Vecka 6 – Ingenting att rapportera

Nedre Norrland Hovrätt 

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 

B 1122-21 Sexuellt övergrepp.
(Ångermanlands Tr. B 247-21 dömde till fängelse 10 månader)

 

Övre Norrland Hovrätt

Vecka 5 – Ingenting att rapportera

Vecka 6 – Ingenting att rapportera

 

VILL NI HJÄLPA TILL ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *