Bild som illustrerar domar

Domar december 2022

 

Tingsrätter

 

Alingsås

2022-12-16

B 1767-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn.
Påföljd: Ungdomsvård och ungdomstjänst 70 timmar.

 

Blekinge

2022-12-22

B 2083-22

Domslut: Barnpornografibrott.

Påföljd: 30 dagsböter om 50kr.

 

Borås 

2022-12-08

B 3297-21

Domslut: Våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn.
Påföljd: Skyddstillsyn och samhällstjänst 180 timmar.
Genomgå kriminalvårdens program Seif.
Om fängelse istället valts ut skulle påföljden bli fängelse 8 månader.

 

Borås

2022-12-13

B 934-22

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn.
Påföljd: Villkorlig dom och samhällstjänst 100 timmar.
Om fängelse i stället valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

 

Borås 

2022-12-22

B 904-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(innehaft 28 filer bestående av 26 bilder och 2 filmer
av vilka de två filmerna och 19 bilder bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Samt spridit 3 st barnpornografiska bilder)
Påföljd: Villkorlig dom och 50 dagsböter om 320 kronor.

 

Falun

2022-12-21

B 173-21

Domslut: Barnpornografibrott, sexuellt utnyttjande av barn x3.

(innehaft och delat på internet en barnpornografisk film, som i

sig bedöms vara särskilt hänsynslös.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Samhällstjänst 100 timmar.

Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

OBS!! GM har dömts tidigare för liknande brottslighet. Senast dömdes han den 16 april 2021 av Hovrätten för Nedre Norrland för våldtäkt mot barn till fängelse ett år och tre månader. Straffet är avtjänat med villkorlig frigivning i november 2021. Dessförinnan dömdes han den 22 januari 2020 av Svea hovrätt för bland annat våldtäkt mot barn till skyddstillsyn och fängelse tre månader.

 

Gotland

2022-12-15

B 906-21

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Göteborg

2022-12-01

B 3672-21

Domslut: Grovt barn pornografibrott.
(Innehaft 808 barnpornografiska filer varav 796 bilder och 12 filmer.
257 bilder och 10 filmer med en total speltid om ca 1 timme och 42 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
Därutöver laddat ner och betraktat 18 barnpornografiska filmer samtliga med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
Han har även fotat och skildrat ett barn i pornografisk bild.)
Påföljd: Villkorlig dom. Genomgå särskild behandlingsplan

 

Göteborg 

2022-12-08

 B 13972-22 

Domslut: Barn pornografibrott x2.
(Innehaft 4 barnpornografiska filmer med en total speltid om 8 minuter och 29 sekunder. Innehaft 21 barn pornografiska filer varav 8 bilder samt 13 filmer med en total speltid om 45 minuter och 6 sekunder.)
Påföljd: Villkorlig dom och 80 dagsböter om 160 kronor.

 

Göteborg

2022-12-14

 B 9181-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande.
Påföljd: Ungdomsvård.

 

Göteborg 

2022-12-15

B 19500-21 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.
(Tilltalad har innehaft 68 barnpornografiska filer varav 24 bilder är att anse som övergreppsmaterial. En bild är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
7 filmer är att anse som övergreppsmaterial och 36 filmer med en speltid om 4 timmar och 54 minuter och 26 sekunder
 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)
Påföljd: Fängelse 1 år och 2 månader.

 

Göteborg 

2022-12-20 

B 16919-21 

Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: Skyddstillsyn, genomgå kriminalvårdens sexualbrottsprogram SEIF.

 

Göteborg

2022-12-20

B 2771-21 

Domslut: Barn pornografibrott.
(Innehaft och spridit 3 barnpornografiska filmer på messenger.
Innehaft 4 bilder och 8 barn pornografiska filmer.)
Påföljd: Villkorlig dom och 90 dagsböter om 50 kronor.

 

Göteborg 

2022-12-28

B 10174-22 

Domslut: Barn pornografibrott.
(innehaft 1 barn pornografisk film med hänsynslöst övergreppsmaterial.)
Påföljd: Villkorlig dom samt 40 dagsböter om 140 kronor.

 

Göteborg 

2022-12-30

B 2498-22 

Domslut: Sexuellt ofredande, misshandel.

Påföljd: Villkorlig dom 40 dagsböter om 290 kr.

(Han frikänns från grovt sexuellt övergrepp mot barn, misshandel, olaga hot, det ena sexuellt ofredande, tjänstefel (Brotten ska ha begåtts på ett Sishem))

 

Halmstad

2022-12-08

B 427-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(72 stycken barnpornografiska bilder och filmer varav 10 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 24 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Villkorlig dom, 40 dagsböter.

 

Halmstad

2022-12-09

B 391-22

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(134 stycken barnpornografiska bilder varav 40 stycken bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 146 stycken barnpornografiska filmer varav 96 stycken filmer med en total speltid om cirka 16 timmar är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Halmstad

2022-12-16

B 1225-22

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering, olaga hot.

Påföljd: Ungdomsvård.

 

Helsingborg

2022-12-01 

B 5722-21

Domslut: Barnpornografibrott.

Påföljd: Frikänd.

 

Helsingborg

2022-12-01

B 5768-22

Domslut: Barnpornografibrott

Påföljd: Frikänd

 

Helsingborg

2022-12-02

B 5096-22

Domslut: Våldtäkt mot barn

Påföljd: Ungdomsvård

Skall följa socialens ungdomskontrakt.

Ungdomstjänst 150 timmar.

 

Helsingborg

2022-12-16

B 4415-21

Domslut: Grovt sexuellt utnyttjande av barn

Påföljd: Fängelse 6 månader.

 

Helsingborg 

2022-12-16 

B 7253-20

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(36 447 st barnpornografiska bilder, varav 5 969

st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 1 023 st

barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om ca. 104 timmar och

51 minuter, varav 462 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

sammanlagd speltid om ca. 59 timmar och 14 minuter)

Påföljd: Fängelse 1 år och 6 månader

 

Helsingborg

2022-12-20

B 7513-22

Domslut: Barnpornografibrott.

Påföljd: Villkorlig dom, 50 dagsböter om 50 kronor.

 

Hässleholm

2022-12-21

B 741-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Kalmar

2022-12-30

B 4342-18

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(har innehaft 13 712 barnpornografiska bilder och 898

barnpornografiska filmer, filmerna med en total speltid av drygt 106 timmar.

Av bilderna är 3 351 bilder och 435 filmer, dessa med en total speltid av

drygt 85 timmar att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader.

 

Kalmar

2022-12-30

 B 4341-21 

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 1 år 2 månader.

 

Malmö

2022-12-02

B 6957-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(delat 1 barnpornografisk film som är att betrakta som

särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

Påföljd: Frikändes.

 

Malmö

2022-12-12

B 8589-22 

Domslut: Försök till våldtäkt mot barn m.m.

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader samt utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit. Överträdelse av förbudet kan

medföra fängelse i högst 1 år.

 

Malmö

2022-12-14

B 10780-22 

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn. 

Påföljd: Fängelse 1 år och 6 månader.

 

Malmö

2022-12-14

B 7145-22 

Domslut: Barnpornografibrott

(innehaft två barnpornografiska filmer och en barnpornografisk

bild som allt är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Ungdomsvård.

 

Malmö

2022-12-16

B 13208-20 

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Villkorlig dom, 50 dagsböter om 50 kr.

 

Malmö

2022-12-21

B 3983-22

Domslut: Våldtäkt mot barn, kränkande fotografering, olaga integritetsintrång.

Påföljd: Ungdomsvård.

 

 Mora 

2022-12-19

 B 499-22 

Domslut: Sexuellt ofredande.
Påföljd: Villkorlig dom och 80 dagsböter om 100 kronor.

 

Norrköping

2022-12-21

B 1928-22

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn x13, sexuellt ofredande x 6, utnyttjande av barn för sexuell posering x3 m.m.

Påföljd: Fängelse 2 år 6 månader.

 

Nyköping

2022-12-15

B 968-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 2 år.

 

Nyköping

2022-12-22

B 3077-22 

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn, våldtäkt mot barn, barnpornografibrott m.m.

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader.

 

Skaraborg

2022-12-07

B 4728-21

Domslut: Grov våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd: Skyddstillsyn. Samhällstjänst 220 timmar.

Föreskrift: Ska genomgå programmet Seif.

 

Skellefteå

2022-12-27

B 1080-22

Domslut: Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott m.m.

Påföljd: Fängelse 10 månader.

 

Stockholm

2022-12-05

  B 452-22
Domslut: Sexuellt övergrepp.
Påföljd: Fängelse i 1 år.

 

Stockholm

2022-12-14

B 18004-21

Domslut: Sexuellt ofredande.

Påföljd: 100 dagsböter om 50 kr.

 

Sundsvall

2022-12-22

B 1819-21

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Påföljd: Villkorlig dom Samhällstjänst 100 timmar.

 Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

 

Södertörn

2022-12-16

B 11414-21

Domslut: Barnpornografibrott.

(145 barnpornografiska bilder, varav 24 bedömts vara grova.)

Påföljd: Ungdomstjänst 40 timmar.

 

Umeå

2022-12-02

B 1931-22 

Domslut: Barnpornografibrott, våldtäkt mot barn.

Påföljd: Skyddstillsyn, samhällstjänst 100 h.

 

Uppsala

2022-12-15

B 8398-20

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(71 632 barnpornografiska bilder och 7 633 barnpornografiska filmer. Av materialet

är 15 882 bilder och 3 571 filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst

övergreppsmaterial. Filmernas sammanlagda speltid är cirka 18 timmar och

35 minuter, varav cirka 2 timmar och 5 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Har även spridit barnpornografiskt material)

Påföljd: Fängelse 1 år 9 månader.

 

Uppsala

2022-12-20

B 2770-20

Domslut: Barnpornografibrott.

(15 bilder och 28 filmer med barnpornografi varav två bilder och elva filmer är att anses som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

Påföljd: Skyddstillsyn.

 

Uppsala

2022-12-23

B 863-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Ungdomsvård.

 

Uppsala

2022-12-27

B 2039-20

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(1 500 barnpornografiska filer. Av filerna har drygt 1 300 varit barnpornografiska bilder varav över 400 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Av filerna har över 200 utgjort filmer varav 179 filmer är att betrakta som särskilt

hänsynslöst övergreppsmaterial med en speltid om nästan 11,5 timmar.)

Påföljd: Skyddstillsyn. Samhällstjänst 180 timmar Övervakare utses av frivården. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 8 månader ha dömts ut.

 

Uppsala

2022-12-15

B 516-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(100 barnpornografiska filer varav 24 bildfiler och 5 filmfiler är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)
Påföljd: Villkorlig dom, 40 dagsböter om 370 kr.

 

Vänersborg 

2022-12-07

B 1515-21

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd: Villkorlig dom 60 dagsböter om 110 kr

 

Västmanland

2022-12-16

B 4017-22

Domslut: Försök till våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande.

Påföljd: Fängelse 2 år 8 månader.

 

Västmanland

2022-12-22

B 5726-21

Domslut: Grovt barnpornografibrott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.

(7 500 filer uppdelat i 6 811 bilder och 689 filmer, varav 1 274 bilder och 226 filmer med en total speltid om 8 timmar 16 minuter 42 sekunder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet omfattar en stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga och/eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt)

Påföljd: Fängelse 3 år.

 

Växjö

2022-12-16

B 4944-22

Domslut: Barnpornografibrott.

(innehaft och/eller betraktat samt via snapchat spridit

barnpornografiskt material och på så sätt gjort materialet tillgängligt för

andra. Materialet består av en film med en speltid om 1 minut som visar barn

som utsätts för särskilt hänsynslös behandling.)

Påföljd: 30 dagsböter om 50 kr.

 

Växjö

2022-12-29

B 5918-22 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn (Rubricering ändrad från Våldtäkt mot barn.)

Påföljd: Skyddstillsyn 

Föreskrift: Skyddstillsynen förenas med en särskild föreskrift att delta i programmet Seif.

 

Ystad

2022-12-08

B 529-19 

Domslut: Grovt barnpornografibrott.

(2235 bilder och 5233 filmer, sammanlagd speltid 76 tim 8 min 22 s. Av bildmaterialet avser 4959 filmer (speltid 64 tim 4 min 23 s ) och 1136 bilder barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt. Brottet bör bedömas som grovt då innehavet avser en särskilt stor mängd bilder och filmer och merparten av materialet avser barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

Påföljd: Fängelse 8 månader.

 

Ystad

2022-12-13

B 3684-22

Domslut: Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott m.m.

((Innehaft 38 st barnpornografiska bilder, 31 st barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om cirka 1 tim och 26 min samt 52 st barnpornografiska filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om cirka 4 tim och 16 min.)

Påföljd: Ungdomsvård.

 

Ystad

2022-12-20

B 3243-22

Domslut: Barnpornografibrott.

 (innehaft och spridit 7 barnpornografiska bilder)

Påföljd: Ungdomstjänst 30h.

 

Ystad

2022-12-30

B 2160-20

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd: Villkorlig dom.

(Rubriceringen ändrades från våldtäkt mot barn)

 

Ångermanland

2022-12-19

B 2031-22

Domslut: Sexuellt ofredande mot barn.

Påföljd: Villkorlig dom.

 

Hovrätter:

Göta hovrätt

2022-12-21

B 3495-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Växjö Tr. B 2050-22 dömde till fängelse 5 år.)

 

Göta hovrätt

2022-12-22

B 4266-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Hovrätten fastställer tingsrättens beslut.

(Kalmar Tr. B Dömde till fängelse 2 år)

 

Hovrätten i nedre Norrland

2022-12-19

 B1725-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn m.m.

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom och frikänner.
(Sundsvalls Tr. B 1900-22 frikänns för våldtäkt mot barn)

 

 Hovrätten i nedre Norrland 

2022-12-23

 B 1910-21
Domslut: Våldtäkt mot barn 2 tilltalade personer.

Påföljd:  Hovrätten ändrar tingsrättens dom:

 Person 1: till fängelse 1 år.
Person 2: till fängelse 1 år och 6 månader.
(Östersunds Tr. B 3749-20 där
Person 1 dömdes till fängelse 1 år och 3 månader.
och Person 2 dömdes till fängelse 1 år och 10 månader.)

 

Hovrätten i nedre Norrland 

2022-12-27

B 1753-22 

Domslut: Sexuellt utnyttjande av barn m.m.

Påföljd: Avskriver målet.
(Ångermanlands Tr. B 2029-22 dömde till 70 timmars samhällstjänst)

 

Hovrätten i övre Norrland

2022-12-12

B 992-22

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn

Påföljd: Fastställer tingsrättens dom.

(Umeå Tr. B 2256-22 dömde till fängelse i 2år)

 

Hovrätten Skåne Blekinge

2022-12-01

B 2840-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer Tingsrättens beslut.

(Blekinge Tr. B 2590-20 dömde till ungdomstjänst 110h)

 

Svea Hovrätt

2022-12-02

B 12158-22

Domslut: Våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande.

Påföljd: Fängelse 2 år. (friar för våldtäkt mot barn)

(Uppsala Tr. B 3776-22 dömde till 2 år 6 månader)

 

Svea Hovrätt

2022-12-12

B 6392-22

Domslut: Barnpornografibrott. (dömer även för utnyttjande av barn för sexuell posering där Tr friade.).

Påföljd: Villkorlig dom.

(Falu Tr. B270-21 dömde till villkorlig dom.)

 

Svea Hovrätt

2022-12-15

B 13947-20

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 2 år 3 månader. (Ändrar domen till sexuellt utnyttjande av barn)

(Solna Tr. B 2464-17 dömde till fängelse 3 år 9 månader)

 

Svea Hovrätt

2022-12-21

B 8641-21

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fastställer tingsrättens beslut.

(Nyköping Tr. B 1754-20 dömde till fängelse 2 år)

 

Svea Hovrätt

2022-12-22

B 14463-21

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd: Skyddstillsyn.

(Södertälje Tr. B 2029-21 dömde till ungdomsvård, ungdomstjänst 110h)

 

Hovrätten i Väst 

2022-12-05

B 1010-22 

Domslut: Sexuellt ofredande.

Påföljd: Tog bort dagsböterna och sänkte skadeståndet

(Värmlands Tr. B 3809-20 dömde till dagsböter 100 om 50kr)

 

Hovrätten i Väst

2022-12-09

B 2834-22

Domslut: Utnyttjande av barn för sexuell posering mm

Påföljd: Fängelse 8 månader.

(Vänersborgs Tr. B 5294-20 dömde till fängelse 1 år (ihop med narkotikabrott).

 

Hovrätten i Väst

2022-12-14

B 6017-22

Domslut: Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande m.m.

Påföljd: Fängelse 4 år och 6 månader samt ändrar rubriceringen till sexuellt ofredande på 2 punkter, försök till våldtäkt och utnyttjande av barn för sexuell posering

(Borås Tr B 1621-22 dömde fängelse 5 år och tre månader.)

 

Hovrätten i Väst

2022-12-14

B 4272-21

Domslut: Grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande.

Påföljd: GM drog tillbaka överklagan, tingsrättens dom kvarstår.

(Uddevalla B 1186-18 dömde till fängelse 1 månad)

 

Hovrätten i Väst 

2022-12-16

B 4490-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn. 

Påföljd: Hovrätten ändrar rubriken till sexuellt utnyttjande av barn och dömer till villkorlig dom och samhällstjänst 100 timmar, motsvarande ett fängelsestraff om tre månader.

(Göteborg Tr. B 10208-21 dömdes till barnpornografibrott och narkotikabrott, Påföljd skyddstillsyn med samhällstjänst på 80h, (om fängelse istället valts skulle 3 månader dömts ut. Särskild föreskrift: Ska genomgå den vård eller behandling som frivården finner lämplig.)

 

Hovrätten i Väst

2022-12-22 

B 3119-22 

Domslut: Grovt barnpornografibrott 

(1 262 barnpornografiska bilder, varav 819 av dessa bedöms vara av särskilt

hänsynslös karaktär, och 10 barnpornografiska filmer, varav 16 av dessa

bedöms vara av särskilt hänsynslös karaktär. Även spridit en del av detta material.)

Påföljd: Hovrätten upphäver tingsrättens dom och ogillar åtalet, frikänd.

(Alingsås Tr. dom 2022-03-31 i mål nr B 548-21 dömde till fängelse 1 år och 6 månader) 

 

Hovrätten i Väst 

2022-12-22

B 4394-22 

Domslut: Sexuellt övergrepp mot barn

Påföljd: Fängelse 6 månader.

 (Borås Tr. B 3396-21  Frikände)

 

Hovrätten i Väst

2022-12-22

B 5742-22

Domslut: Våldtäkt mot barn.

Påföljd: Fängelse 3 år.

(Varberg Tr. B 2704-19 dömde till 4 års fängelse)

 

Hovrätten i Väst

2022-12-28

B 6529-22 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn m.m.

Påföljd: Fängelse 7 år.

 (Borås Tr. B 2020-22 dömde till 5 år 6 månader)

 

Hovrätten i Väst 

2022-12-28

B 6529-22 

Domslut: Grov våldtäkt mot barn.

 

Påföljd: Fängelse 7 år Hovrätten ändrar även från våldtäkt mot barn till grov våldtäkt mot barn. Utvisning på 15 år kvarstår.

(Borås B 2020-22 fängelse 5 år 6 månader. Utvisning ur Sverige och förbjuds att återvända hit före den 1 November 2037.)

 

Hovrätten i Väst

2022-12-30

B 6653-22 

Domslut: Våldtäkt mot barn x7

Påföljd: Fängelse 1 år, hovrätten ändrar rubriceringen till sexuellt utnyttjande av barn x7

 (Varbergs Tr. B 1258-22 dömde till 4 år 6 månader)

 

VILL DU HJÄLPA OSS ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

 

4 thoughts on “Domar från Tingsrätter och Hovrätter december 2022

 1. Bra att de har blivit dömda.
  Domstolen borde ge strängare straffar.
  Dagsböter är för lätta för de att betala. Det är som att köpa sig billigt att inneha vidriga material på övergrepp.
  Det gör inte att de kommer att sluta med det.

 2. Hovrätterna är flitiga på att sänka straffet som vanligt. Jag uppmärksammat B 3119-22. Antingen så har man barnpornografi på sina enheter eller så har man inte det. Blir intressant att läsa hur man han friade i hovrätten när han fälldes i tingsrätten. Jag uppmärksammar även att många våldtäkter gav det lägsta straffet i skalan alternativt ungdomstjänst eller frivård, medans ett fall av försök till våldtäkt gav >3 år och utvisning. Skapande av offer var lite mindre allvarligt än ett försök.

 3. Kallar man detta för straff! Det är ju löjligt, gärningsmännen gäspar och fortsätter med sin ”verksamhet”!
  Är inte de utsatta barnen värda mer än så?
  Ni på dumpen ska ha all eloge för er jakt och avslöjande av gärningsmän. Bra jobbat!

 4. Fiffla med skatten och därmed blåsa staten på pengar så åker du in på flera år. Men att våldta barn ger i de flesta fall inte ens fängelse.
  Pinsamt vilken skillnad det är på straff som förstör barns liv för alltid gentemot om någon skulle göra något mot staten…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X