Bevakarnas rapport täcker Sveriges mål som är aktuella för rättegång/ huvudförhandlingar i tingsrätter/hovrätter under veckorna 49 och 50. Vi gör det här för alla er besökare på Dumpen så att ni ska kunna se vad som händer på er ort/närmaste tingsrätt.

Domarna redovisas separat månadsvis. Ni kan också beställa dem från tingsrätten.

Vill du veta vem som är tilltalad så ringer du/mejlar aktuell tingsrätt och beställer åtal med hjälp av målnummer nedan. Det är gratis. Har du is i magen väntar du ytterligare någon vecka så kanske du får domslutet istället för åtal.

Ni får gärna fråga vidare råd från oss: [email protected] Markera i subjektet vad du vill ha hjälp med. Bevakarnas Sammanställare svarar i mån av tid.

Liten ordlista:
NTR – Nothing to Report
ER – Ej Rapporterat

Alingsås
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Attunda
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Blekinge

V 49 – NTR
V 50 – NTR 

Borås
V 49 – NTR
V 50
B 904-22 Barnpornografibrott. (innehaft 28 filer bestående av 26 bilder och 2 filmer
av vilka de två filmerna och 19 bilder bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
Samt spridit 3 st barnpornografiska bilder)

Eksjö
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Eskilstuna
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Falun
V 49 – NTR
V 50
B 173-21 Barnpornografibrott.

Gotland
V 49
B 906-21 Utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott.
V 50 – NTR

Gällivare
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Gävle
V 49 – NTR
V 50
B 1484-22 Sexuellt övergrepp mot barn.

Göteborg
V 49
B 15289-19 Grovt barnpornografibrott.
(Innehaft 8872 filer barnpornografi varav 231 bilder är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial,
54 barnpornografiska filmer och 137 filmer som anses som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

B 16919-21 Sexuellt ofredande.

B 9181-22 Våldtäkt mot barn.

B 13972-22 Barnpornografibrott
(17 Barnpornografiska filmer samt 8 bilder).

V 50

B 2771-21 Barnpornografibrott.

B 2498-22 Grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

 

Halmstad
V 49
B 391-22 Grovt barnpornografibrott. (134 stycken barnpornografiska bilder varav 40 stycken bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt 146 stycken barnpornografiska filmer varav 96 stycken filmer med en total speltid om cirka 16 timmar är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial)

V 50
B1225-22 Utnyttjande av barn för sexuell posering, olaga hot.

Haparanda
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Helsingborg
V 49
B 7253-20 Grovt barnpornografibrott. (36 447 st barnpornografiska bilder, varav 5 969 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 1 023 st barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om ca. 104 timmar och 51 minuter, varav 462 st utgjort särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Sammanlagd speltid om ca. 59 timmar och 14 minuter)

V 50
B 7513-22 Barnpornografibrott.

Hudiksvall
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Hässleholm
V 49 – NTR
V 50
B 741-22 Våldtäkt mot barn.

Jönköping
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Kalmar
V 49
B 4342-18 Grovt barnpornografibrott. (13 712 barnpornografiska bilder och 898 barnpornografiska filmer, filmerna med en total speltid av drygt 106 timmar. Av bilderna är 3 351 bilder och 435 filmer, dessa med en total speltid av drygt 85 timmar att anse som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

V 50 – NTR

Kristianstad
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Linköping
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Luleå
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Lund
V 49
B 5136-22 Våldtäkt mot barn.

V 50 – NTR

Lycksele
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Malmö
V 49
B 3983-22 Våldtäkt mot barn, kränkande fotografering, olaga integritetsintrång.
B 10780-22 Grovt sexuellt övergrepp mot barn.
B 7145-22 Barnpornografibrott.

V 50 – NTR

Mora
V 49
B 499-22 Sexuellt ofredande.
V 50 – NTR

Nacka
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Norrköping
V 49 – NTR
V 50
B 2469-21 Grov våldtäkt mot barn.

Norrtälje
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Nyköping
V 49
B 968-22 Våldtäkt mot barn.

V 50
B 3077-22 Sexuellt övergrepp mot barn, våldtäkt mot barn, barnpornografibrott m.m.

B 1635-22 Våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott m.m. (2 gärningsmän)

Skaraborg
V 49
B 3566-21 Grovt barnpornografibrott (delat åtminstone 70 barnpornografiska filer. Den åtalade har innehaft 3594 barnpornografiska bilder varav 1064 bedöms vara särskilt hänsynslösa. Han har också innehaft 888 barnpornografiska filmer med en total speltid på 48 timmar och 48 minuter. Av dessa bedöms 792 stycken filmer vara särskilt hänsynslösa med en total speltid på 28 timmar, 8 minuter och 8 sekunder.)
V 50 – NTR

Skellefteå
V 49
B 1080-22 Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott m.m.

V 50 – NTR

Solna
V 49
B 7124-22 Sexuellt ofredande av barn.

B 10943-21 Barnpornografibrott.

V 50
B 4005-22 Barnpornografibrott.

Stockholm
V 49
B 18004-21 Sexuellt ofredande m.m.

V 50
B 14329-22 Våldtäkt mot barn.

Sundsvall
V 49
B 1819-21 Sexuellt övergrepp mot barn m.m.

V 50 – NTR

Södertälje
V 49 – NTR
V 50 – NTR

 Södertörn
V 49
B 11414-21 Barnpornografibrott.
(145 barnpornografiska bilder, varav 24 bedömts vara grova.)

V 50 – NTR 

Uddevalla
V 49 – NTR
V 50
B 2050-19 Utnyttjande av barn för sexuell posering.

Umeå
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Uppsala
V 49
B 8398-20 Grovt barnpornografibrott. (71 632 barnpornografiska bilder och 7 633 barnpornografiska filmer. Av materialet är 15 882 bilder och 3 571 filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas sammanlagda speltid är cirka 18 timmar och 35 minuter, varav cirka 2 timmar och 5 minuter är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Har även spridit barnpornografiskt material)

B 2039-20 Grovt barnpornografibrott. (1 500 barnpornografiska filer. Av filerna har drygt 1 300 varit barnpornografiska bilder varav över 400 är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Av filerna har över 200 utgjort filmer varav 179 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en speltid om nästan 11,5 timmar.)

B 516-22 Barnpornografibrott. (100 barnpornografiska filer varav 24 bildfiler och 5 filmfiler är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.)

B 2770-22 Barnpornografibrott. (15 bilder och 28 filmer med barnpornografi varav två bilder och elva filmer är att anses som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.) 

B 863-22 Våldtäkt mot barn.

V 50 – NTR

Varberg
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Vänersborg
V 49
B 1515-21 Utnyttjande av barn för sexuell posering.

V 50 – NTR

Värmland
V 49
B 5660-18 Våldtäkt mot barn.

B 5409-22 Sexuellt ofredande mot barn.

V 50
B 2910-22 Våldtäkt mot barn.

Västmanland
V 49
B 4017-22 Försök till våldtäkt mot barn.

V 50
B 5726-21 Grovt barnpornografibrott m.m.
(7 500 filer uppdelat i 6 811 bilder och 689 filmer, varav 1 274 bilder och 226 filmer med en total speltid om 8 timmar 16 minuter 42 sekunder utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet omfattar en stor mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga och/eller utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt)

Växjö
V 49 – NTR
V 50
B 4944-22 Barnpornografibrott.

Ystad
V 49 – NTR
V 50
B 3684-22 Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott m.m. (Innehaft 38 st barnpornografiska bilder, 31 st barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid om cirka 1 tim och 26 min samt 52 st barnpornografiska filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med en sammanlagd speltid om cirka 4 tim och 16 min.)

 B 2160-21 Våldtäkt mot barn.

Ångermanland
V 49 – NTR
V 50
B 2031-22 Sexuellt ofredande mot barn.

 Örebro
V 49
B4301-21 Utnyttjande av barn för sexuell posering.

B3745-22 Barnpornografibrott. (innehaft 610 barnpornografiska bilder, varav 241 bilder skildrar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Brottet bör bedömas som grovt eftersom delar av materialet avser bilder med barn som är särskilt unga samt barn som utnyttjas på särskilt hänsynslöst sätt.)

V 50 – NTR

Östersund
V 49 – NTR
V 50
B2988-19 Barnpornografibrott
(61 barnpornografiska bilder, varav 9 bilder utgör särskilt hänsynslöst övergreppmaterial)

 

HOVRÄTTER

Göta hovrätt
v 49 – NTR

V 50
B 4266-22 Våldtäkt mot barn m.m.
(Kalmar Tr. B 2829-22 dömde till fängelse 2 år)

B 3495-22 Våldtäkt mot barn, barnpornografibrott  m.m.
(Växjö Tr. B 2050-22 dömde till fängelse 5 år)


Svea hovrätt
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Hovrätten i Väst
V 49
B 4394-22 Sexuellt övergrepp mot barn.
(Borås Tr. B 3396-21 Frikände)

B 3119-22 Grovt barnpornografibrott
(1 262 barnpornografiska bilder, varav 819 av dessa bedöms vara av särskilt hänsynslös karaktär, och 10 barnpornografiska filmer, varav 16 av dessa bedöms vara av särskilt hänsynslös karaktär. Även spridit en del av detta material.)
(Alingsås Tr. B 548-21 dömde till fängelse 1 år och 6 månader)

V 50
B 4490-22 Våldtäkt mot barn  (Göteborgs Tr. B 10208-21 dömde till barnpornografibrott och narkotikabrott, Påföljd skyddstillsyn med samhällstjänst på 80h, om fängelse istället valts skulle 3 månader dömts ut. Särskild föreskrift: Ska genomgå den vård eller behandling som frivården finner lämplig.)

 B 5742-22 Våldtäkt mot barn.
(Varberg Tr. B 2704-19 dömde till 4 års fängelse)

B 6529-22 Grov våldtäkt mot barn (Dag 1 av 2)
(Borås Tr. B 2020-22 dömde till Fängelse 5 år 6 månader.  Utvisning ur Sverige och förbjuds att återvända hit före den 1 november 2037.)

B 4272-21 Grovt sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande.
(Uddevalla Tr. B 1186-18 dömde till fängelse 1 månad)

Hovrätten Skåne Blekinge
V 49 – NTR
V 50 – NTR

Nedre Norrland Hovrätt
V 49 B 1725-22. Våldtäkt mot barn.
(Sundsvalls Tr. B 1900-22  frikändes.)

V 50  B 1753-22 Sexuellt utnyttjande av barn m.m.
(Ångermanlands Tr. B 2029-22 dömde till 70 timmars samhällstjänst)

B 1910-21 Våldtäkt mot barn mm 2 st tilltalade.
(Östersunds Tr. B 3749-20.
Tilltalad 1 : dömdes i tingsrätten för våldtäkt mot barn till Fängelse 1 år och 3 månader.
Tilltalad 2 dömdes i tingsrätten för våldtäkt mot barn till fängelse 1 år och 10 månader
 )

Övre Norrland Hovrätt
V 49 B 992-22 Grovt sexuellt övergrepp mot barn.
(Umeå Tr. B 2256-22 dömde till fängelse i 2år)
V 50 – NTR

VILL NI HJÄLPA TILL ATT HÅLLA DUMPEN RULLANDE SÅ ÄR VI VÄLDIGT TACKSAMMA 

2 thoughts on “Tingsrättsbevakning v 49 & v 50 (& Hovrättsbevakning)

  1. Det här är extremt viktig info. Människor behöver se hur omfattande sexbrott mot barn är. Varje övergreppsbild/film är ett brott mot barn. Att pedofiler vill se bilder/filmer på våldtagna barn är ett övergrepp i sig. Vi behöver politiker och ett rättssystem som är i fas med tiden vi lever i. Något måste göras och det snabbt. Barn dör, de tar livet av sig pga de här brotten mot dem. Sexbrott mot barn breder ut sig som en epidemi och måste stoppas. Tack alla som bidrar till den här infon.

  2. Samhällstjänst och korta fängelsestraff, sen släpper man ut dessa perversa människor igen. Fy fan alltså.
    (Borttaget av Admin)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv Swedish
X